Petrus Maria Mohr (1907-1996)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien november 2021)

 


 

[1] Petrus Maria Mohr, geb. s-Hertogenbosch 17.04.1907, kok (1933), werkzaam bij TH Twente als chef-kok van de mensa (1964-1972)|a||b|, begiftigd met het Oorlogsherinneringskruis (met de gespen Oorlogsdienst Koopvaardij 1940-1945, Middellandse Zee 1942-1945, en Oost-Azi-Zuid-Pacific 1942-1945), overl. Enschede 05.11.1996, crem. Usselo 11.11.1996.
 
Noten: |a| per 01 augustus 1964 chef kok Campus (Nieuws in en om THT 30.06.1964); |b| laatste vermelding in Gids THT 1971/72, opgevolgd door H. Louwman (1941-2011).

 

[2] Petrus Mohr, geb. s-Hertogenbosch ca. 1877, sigarenmaker (1899,1903,1908), overl. s-Hertogenbosch 16.04.1938|a|, tr. s-Hertogenbosch 31.05.1899
[3] Maria Magdalena Lamberta Boersma, geb. s-Hertogenbosch 17.05.1879, dienstbode (1899), overl. s-Hertogenbosch 14.03.1944, begr. 18.03.1944.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Petrus Antonius Henricus Mohr, geb. s-Hertogenbosch xx.07.1902, overl. s-Hertogenbosch 27.04.1903.

2.                   Henrica Petronella Antonia Mohr, geb. s-Hertogenbosch 09.10.1903.

3.                   Petrus Maria Mohr, geb. s-Hertogenbosch 17.04.1907; volgt [1].

4.                   Adrianus Lambertus Mohr, geb. s-Hertogenbosch 07.01.1909.

5.                   Franciscus Cornelis Mohr, geb. s-Hertogenbosch ca. 1912, musicus, tr. s-Hertogenbosch 15.04.1939 Theodora Maria van der Donk, geb. Berghem 27.07.1916, garderobebediende (1939), overl. s-Hertogenbosch 11.05.1946, d.v. Franciscus van der Donk, arbeider, en Gertruda van Hees.

6.                   Catharina Petronella Mohr, geb. s-Hertogenbosch 21.05.1921, tr. s-Hertogenbosch 23.12.1942 Tjerk Willem Reijinga, geb. Amsterdam 16.02.1917, z.v. Hendrik Roelof Reijinga en Mina Lucretia van den Broek. [Zutphen 1944]

 

Noten: |a| Mhr (overl.akte s-Hertogenbosch 1938 no.195).

 

[4] Johann Joseph Mhr, geb. Ransbach 02.11.1832, koopman (1859,1881), winkelknecht (1891), pakhuisknecht (1892), overl. s-Hertogenbosch 02.01.1892|a|, tr.

[5] Elisabetha Lehmler, geb. s-Hertogenbosch 29.07.1838, arbeidster (1892), koopvrouw (1899), overl. s-Hertogenbosch 13.01.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Mohr, geb. Waalwijk 22.10.1859, overl. s-Hertogenbosch 02.09.1925|b|, tr. s-Hertogenbosch 11.11.1881 Petrus Gremme, geb. Buren 25.09.1852, schipper (1881), pakhuisknecht (1924), overl. s-Hertogenbosch 25.01.1924, z.v. Henricus Gremme en Grada Hermans.

2.                   Catharina Mohr, geb. Waalwijk 20.11.1861, overl. Waalwijk 20.01.1862.

3.                   Catharina Mohr, geb. Waalwijk 20.01.1863.

4.                   Johann Mohr, geb. s-Hertogenbosch ca. 1865, schoenmaker, overl. Rotterdam 16.07.1931, tr. Breda 23.07.1891 Anna Catharina Bouhuizen, geb. s-Hertogenbosch ca. 1867, overl. Rotterdam 29.01.1940, d.v. Hendrik Bouhuizen, dagloner, en Elizabeth Coret.

5.                   levenloze zoon, s-Hertogenbosch 23.01.1868.

6.                   Anna Catharina Mohr, geb. s-Hertogenbosch ca. 1869/1870, overl. s-Hertogenbosch 29.06.1940, tr. 1e s-Hertogenbosch 09.09.1893 Gerardus Damen, geb. s-Hertogenbosch ca. 1868, overl. voor 1908, z.v. Martinus Damen en Hendrika van Vugt; tr. 2e s-Hertogenbosch 10.07.1908 Gerardus van de Griendt, geb. s-Hertogenbosch ca. 1876, smid, overl. s-Hertogenbosch 23.02.1955, z.v. Martinus van de Griendt, koopman, en Helena van Santvoort.
GvdG tr. 1e s-Hertogenbosch 09.01.1897 Gerardina Cornelia de Lang, geb. s-Hertogenbosch 20.08.1867, arbeidster, overl. s-Hertogenbosch 15.07.1907, d.v. Thomas de Lang, tabakskerver, en Johanna van Leeuwarden.
GCdL tr. 1e s-Hertogenbosch 08.06.1887 Gerardus Petrus Brancart, geb. s-Hertogenbosch 28.09.1864, boekdrukker, overl. s-Hertogenbosch 23.01.1896, z.v. Antonius Leonardus Brancart, boekbinder, en Maria Barbara Kerstel.

7.                   Susanna Mohr, geb. s-Hertogenbosch ca. 1872, tr. s-Hertogenbosch 25.08.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Breda 13.09.1932, ingeschr. s-Hertogenbosch 11.10.1932) Johannes Bouwman, geb. s-Hertogenbosch ca. 1874, timmerman, z.v. Johannes Bouwman en Clasina de Mulder, koopvrouw (1894).

8.                   Catharina Mohr, geb. s-Hertogenbosch ca. 1875, overl. s-Hertogenbosch 18.10.1956, tr. s-Hertogenbosch 22.05.1896 Peter van Zeelst, geb. s-Hertogenbosch ca. 1870, koopman, overl. s-Hertogenbosch 27.06.1948, z.v. Peter van Zeelst, koopman, en Catharina Passon.

9.                   Petrus Mohr, geb. s-Hertogenbosch ca. 1877; volgt [2].

10.               Maria Elisabeth Mohr, geb. s-Hertogenbosch ca. 1880, arbeidster, overl. s-Hertogenbosch 19.01.1948, tr. s-Hertogenbosch 09.02.1901 (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Hertogenbosch 23.01.1903, ingeschr. s-Hertogenbosch 05.03.1903) Adrianus Johannes Verhaaren, geb. s-Hertogenbosch ca. 1880, sigarenmaker, z.v. Johannes Adrianus Verhaaren, sigarenmaker, en Theodora Johanna Ummelen.

 

Noten: |a| Mohr; |b| moeder Sehmler (overl.akte s-Hertogenbosch 1925 no.389).

 

[6] Adrianus Joannes Boersma, geb. s-Hertogenbosch 12.10.1853, muzikant bij het vijfde Regiment Infanterie (1876,1877), muzikant (1881,1890), arbeider (1899), overl. s-Hertogenbosch 18.08.1924, tr. s-Hertogenbosch 21.10.1876

[7] Hendrina van Vreede, geb. Gorinchem 12.11.1851, overl. tussen 1910 en 1922.

Kinderen (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Petrus de Vreede, later Boersma, geb. s-Hertogenbosch 14.03.1874|a|, sigarenmaker (1899), overl. Eindhoven 14.03.1946, tr. s-Hertogenbosch 31.05.1895 Anna Antonia van den Bogaert, geb. s-Hertogenbosch ca. 1875, overl. s-Hertogenbosch 25.01.1915, d.v. Andreas Gerardus van den Bogaert en Maria Petronella de Man.

2.                   Willem de Vreede, later Boersma, geb. s-Hertogenbosch 07.03.1876|b|, overl. s-Hertogenbosch 02.06.1877.

Uit dit huwelijk:

3.                   Leonardus Henricus Lambertus Boersma, geb. s-Hertogenbosch xx.03.1878, overl. s-Hertogenbosch 02.07.1878.

4.                   Maria Magdalena Lamberta Boersma, geb. s-Hertogenbosch 17.05.1879; volgt [3].

5.                   Huberdina Jacoba Boersma, geb. s-Hertogenbosch 10.09.1880, overl. s-Hertogenbosch 29.06.1881.

6.                   Adrianus Johannes Henricus Boersma, geb. s-Hertogenbosch 27.12.1882, overl. s-Hertogenbosch 17.01.1883.

7.                   Adriana Johanna Hendrina Boersma, geb. s-Hertogenbosch 18.04.1884, overl. s-Hertogenbosch 28.01.1890.

8.                   Anna Maria Lamberta Boersma, geb. s-Hertogenbosch 30.09.1885, tr. 1e Vreda 06.06.1910 Wilhelmus Engbersen, geb. Breda 09.06.1887, reiziger, z.v. Eduard Johannes Engbersen, meesterknecht, en Adriana Pieters; tr. 2e Princenhage 31.05.1922 Dingeman van der List, geb. Etten en Leur 06.03.1873, arbeider, overl. Breda 13.04.1929, z.v. Jan van der List en Johanna Hereijgers; tr. 3e Breda 10.12.1930 Waltherus Sep, geb. Rucphen 02.01.1880, arbeider, overl. Eindhoven 11.08.1942, z.v. Wouter Sep en Johanna Jaspers.
WS tr. 1e Princenhage 29.05.1905 Anna Cornelia Vissers, geb. Princenhage 22.01.1875, arbeidster, overl. Princenhage 04.02.1921, d.v. Cornelis Vissers, arbeider, en Joanna Houtepen.

9.                   Lambertus Antonius Boersma, geb. s-Hertogenbosch xx. 11.1886, overl. s-Hertogenbosch 18.07.1887.

 

Noten: |a| aangifte door Maria Theresia de Mol, oud 45 jaar, stadsvroedvrouw (geb.akte s-Hertogenbosch 1874 no.166); |b| aangifte door Maria Lucia Simons, oud 45 jaar, stadsvroedvrouw (geb.akte s-Hertogenbosch 1876 no.144).

 

[8] Johann Peter Mohr, tr.

[9] Hendrika Gauler.

Uit dit huwelijk:

Johann Joseph Mhr, geb. Ransbach|a| 02.11.1832; volgt [4].

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu Ransbach-Baumbach, Westerwaldkreis, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 

[10] Johann Lehmler, overl. s-Hertogenbosch 03.06.1858|d|; tr. 1e Catharina Letschert; tr. 2e 

[11] Anna Schneider, geb. Wirscheid xx.11.1804, koopvrouw (1864,1878), overl. s-Hertogenbosch 06.02.1878|e|.

Uit dit huwelijk (vader ook Johannes):

1.                   Peter Lehmler, geb. s-Hertogenbosch ca. 1828|h|, stucadoor, overl. Rotterdam 07.03.1901, tr. 1e Rotterdam 12.12.1883 Judich Huiberdiena Moring, geb. Zaltbommel 26.08.1825, overl. Rotterdam 01.04.1884, d.v. Gijsbert Moring en Johanna Breddel; tr. 2e Rotterdam 10.09.1884 Alida van der Voort, geb. Haarlem 22.04.1849, overl. Utrecht 22.02.1913|f|, d.v. Pieter van der Voort en Alida Kroes.
JHM tr. 1e Rotterdam 23.06.1847 Johannes Muijzer, geb. Rotterdam 22.12.1821, overl. Rotterdam 11.06.1848, z.v. Jacobus Muijzer en Sara van Leeuwen.

2.                   Maria Lehmler, geb. Nauort|b| 03.01.1830, koopvrouw in aardewerk, overl. na 1868, tr. s-Hertogenbosch 02.12.1854 Nicolaus Korzelius, geb. Ransbach|a| 18.11.1818, koopman in glas en aardewerk, overl. na 1868, z.v. Peter Korzelius en Anna Gunter.
NK tr. 1e Lisette Ruijter, overl. Amsterdam 17.05.1852.

3.                   Joannes Lehmler, geb. s-Hertogenbosch 05.07.1836 (akte)|i|, overl. s-Hertogenbosch 01.12.1898.

4.                   Elisabetha Lehmler, geb. s-Hertogenbosch 29.07.1838|g|; volgt [5].

5.                   Jacob Lehmler, geb. Wirscheid|c| 17.03.1842, koopman, overl. s-Hertogenbosch 28.10.1885, tr. s-Hertogenbosch 06.02.1864 Joanna Govers, geb. s-Hertogenbosch 19.08.1839, overl. s-Hertogenbosch 24.01.1939, d.v. Petrus Govers (-1843) en Elisabeth Duijsent, viskoopster.

 

Noten: |a| destijds in Hertogdom Nassau, nu Ransbach-Baumbach, Westerwaldkreis, Bundesland Rheinland-Pfalz; |b||c| destijds in Hertogdom Nassau, latert Pruissen, nu Ortsgemeinde in de Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach; |d| overl.akte s-Hertogenbosch 1858 no.332 (transcriptie BHIC, niet beschikbaar bij FamilySearch, nov21); |e| zijnde de namen van wijle hare ouders den aangevers onbekend (overl.akte s-Hertogenbosch 1878 no.83); |f| ook overl.akte Rotterdam 1913 fol.s016; |g| niet beschikbaar bij FamilySearch, nov21; |h| geboorten 1827 en 1828 niet beschikbaar bij FamilySearch, nov21 & niet gevonden in tienjarentafel geboorten s-Hertogenbosch 1823-1832; |i| niet beschikbaar bij FamilySearch, nov21.

 

[12] 

[13] Maria Magdalena van Daalen, geb. s-Hertogenbosch 12.03.1833, breister (1853,1876), ventster (1887), breister (1889), werkvrouw (1897), overl. s-Hertogenbosch 28.10.1905, d.v. Adrianus van Daalen en Maria van Boekel; tr. s-Hertogenbosch 05.08.1876 Jacob Boersma, geb. Dronrijp (Menaldumadeel) 07.09.1839, tapper (1876), overl. s-Hertogenbosch 04.07.1885, z.v. Dirk Hiddes Boersma, arbeider, en Willemke Jacobs de Boer.

 MMvD gevangen te s-Hertogenbosch vanwege dronkenschap en ordeverstoring (2729.05.1889) en wegens medeplichtigheid aan misdrijf door opzettelijk behulpzaam te zijn bij het plegen van een misdrijf (25.0909.10.1897).

Kinderen van Maria Magdalena gewettigd bij het huwelijk:

1.                   Adrianus Joannes van Daalen, later Boersma, geb. s-Hertogenbosch 12.10.1853|a|; volgt [6].

2.                   Maria Cecilia van Daalen, later Boersma, geb. s-Hertogenbosch 30.07.1868|b|, breister, overl. s-Hertogenbosch 08.04.1900, tr. s-Hertogenbosch 20.05.1887 Johannes Jacobus van den Heuvel, geb. s-Hertogenbosch 19.12.1868, sigarenmaker (1887), sigarensorteerder (1900), overl. Breda 09.04.1939, z.v.Wilhelmus van den Heuvel, sigarenmaker (1887), sigarensorteerder (1900), en Joanna Maria de Lang.
JJvdH tr. 2e s-Hertogenbosch 10.11.1900 Agnes Petronella van den Dungen, geb. s-Hertogenbosch 03.02.1882, gevangen te s-Hertogenbosch wegens diefstal en verduistering (05.0504.06.1897), overl. s-Gravenhage 10.07.1932, d.v. Daniel van den Dungen, behanger, en Maria Elisabeth Meinsma.

3.                   Louisa van Daalen, later Boersma, geb. s-Hertogenbosch 24.10.1872|c|, overl. s-Hertogenbosch 12.03.1902, tr. s-Hertogenbosch 28.11.1890 Wilhelmus Adrianus van Eijzeren, geb. Rotterdam 27.04.1868, sigarenmaker, z.v. Jan van Eijzeren, arbeider, en Allegondis Franken, koopvrouw.
 WAvE gevangen te s-Hertogenbosch wegens dronkenschap (26-29.09.1891), wegens dronkenschap en orde verstoren (24-26.03.1894), wegens dronkenschap (13-15.07.1894), wegens dronkenschap (20-22.08.1894), wegens dronkenschap (06-09.10.1894), wegens dronkenschap (22.02-01.03.1895), wegens dronkenschap (19-21.03.1898), wegens dronkenschap (07-09.11.1898), wegens dronkenschap 2 maal (18-23.03.1899), wegens dronkenschap en orde verstoren (15-19.05.1899), wegens dronkendchap (17-24.08.1899), wegens dronkenschap en orde verstoren (08-22.02.1900), wegens dronkenschap (03-17.09.1900), wegens dronkenschap (26.06-06.07.1902), wegens dronkenschap en valsche naam opgeven (14-18.06.1905),wegens het zich bevinden in kennelijken staat van dronkenschap op den openbare weg tweemaal gepleegd & het door het bevoegd gezag naar zijn naam gevraagd een valschen naam opgeven (13-22.08.1907), wegens dronkenschap (29.09-01.10.1910), en wegens dronkenschap (07-09.04.1911).

 

Noten: |a| aangifte door Petronella Arts, oud 60 jaar, vroedvrouw (geb.akte s-Hertogenbosch 1853 fol.131v); |b| aangifte door Joanna Engelina Ari, oud 68 jaar, stadsvroedvrouw (geb.akte s-Hertogenbosch 1868 no.452); |c| aangifte door Joanna Engelina Ari, oud 72 jaar, stadsvroedvrouw (geb.akte s-Hertogenbosch 1872 no.680).

 

[14] Lambertus van Vreede, geb. Sint-Michielsgestel 13.05.1821, schipper (1847), schippersknecht (1870), schipper (1876,1888), overl. s-Hertogenbosch 22.05.1888, tr. Sint-Michielsgestel 11.06.1847

[15] Huiberdina van den Hurk, geb. Elshout (Oudheusden, Elshout en Hulten) 21.05.1821, dienstmeid (1847), overl. s-Hertogenbosch 13.01.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Antonia van Vreede, geb. s-Hertogenbosch 15.10.1848, wasvrouw (1899), overl. s-Hertogenbosch 17.11.1920, tr. 1e s-Hertogenbosch 19.01.1870 Bernardus Blatter, geb. s-Hertogenbosch 04.12.1845, arbeider, overl. voor 1899, z.v. Johannes Adrianus Blatter, arbeider, en Gijsberdina Bovee; tr. 2e s-Hertogenbosch 15.02.1899 Bartholomeus Heesbeen, geb. Vlijmen 09.07.1846, fabrieksarbeider (1889), schoenmaker (1899), overl. Gilze en Rijen 10.05.1927, z.v. Johannes Heesbeen, schoenmaker, en Adriana van Empel.
BH tr. 1e Dongen 08.11.1883 Anna Hessels, geb. Dongen 07.03.1848, overl. Baardwijk 23.12.1889, d.v. Adriaan Hessels, schoenmaker, en Cornelia Arins.

2.                   Hendrina van Vreede, geb. Gorinchem 12.11.1851; volgt [7].

3.                   Huberdina van Vreede, overl. s-Hertogenbosch 05.10.1857.

4.                   Dirk Lambertus van Vreede, geb. s-Hertogenbosch ca. 1859, sigarensorteerder, overl. Rotterdam 23.01.1947, tr. s-Hertogenbosch 11.08.1894 Anna Maria Elbers, geb. Rotterdam 16.10.1868, overl. Rotterdam 21.10.1943, d.v. Bernardus Elbers, schipper, en Elizabeth Geertrui Knegte.

5.                   Lambertus van Vreede, geb. s-Hertogenbosch xx.06.1861, overl. s-Hertogenbosch 18.04.1865.

6.                   Petronella van Vreede, geb. s-Hertogenbosch xx.01.1865, overl. s-Hertogenbosch 27.04.1865.

 

[16] Mohr

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Peter Mohr; volgt [8].

 

[18] Gauler

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Gauler; volgt [9].

 

[20] Peter Lehmler, tr.

[21] Elisabetha Stein.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Lehmler; volgt [10].

 

[22] Schneider

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Schneider, geb. Wirscheid|a| xx.11.1804; volgt [11].

 

Noten: |a| nu Ortsgemeinde in de Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Westerwaldkreis, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 

[24]

[25]

 

[26] Adrianus van Daalen, geb. s-Hertogenbosch 28.01.1791, opperman, overl. s-Hertogenbosch 01.03.1847, z.v. Cornelis van Daalen en Maria Coppens; tr. s-Hertogenbosch 27.05.1821

[27] Maria van Bockel, geb. Hedel 25.07.1796, overl. s-Hertogenbosch 13.04.1871, d.v. Jacobus van Bockel en Petronella van Empel.

Uit dit huwelijk (moeder ook geschreven c.q. gelezen als van Boekel):

1.                   Joanna Maria van Daalen, geb. s-Hertogenbosch 18.05.1822, overl. s-Hertogenbosch 05.07.1884, tr. s-Hertogenbosch 20.03.1841 Martinus van Bragt, geb. Oirschot 01.11.1818, overl. s-Hertogenbosch 11.01.1884, z.v. Johannes van Bragt en Catharina Verhoeven.

2.                   Adriana van Daalen, geb. s-Hertogenbosch 23.09.1824, overl. s-Gravenhage 12.01.1868|a||b|, tr. s-Hertogenbosch 17.11.1849 Jacobus Thomas Hendrik Knooft, geb. s-Gravenhage 18.02.1818, overl. s-Hertogenbosch 06.10.1859, z.v. Hendrik George Knooft en Anna Maria Neeltje Sprang.

3.                   Petronella Catharina van Daalen, geb. s-Hertogenbosch 10.07.1826, arbeidster, tr. 1e Fredericus van den Heuvel. overl. s-Hertogenbosch 02.01.1875; tr. 2e s-Hertogenbosch 03.11.1875 Joannes van Impel, geb. s-Hertogenbosch 24.06.1842, lintwerker (1868), venter (1875), koopman (1876), z.v. Bartholomeus van Impel, metselaar, en Anna Barbara Evers.
JvI tr. 1e s-Hertogenbosch 13.06.1868 Elisabeth van de Ven, geb. Veghel 03.06.1843, overl. s-Hertogenbosch 06.03.1875, d.v. Hendricus van de Ven (-1864) en Helena Maria Merks.

4.                   Maria Magdalena van Daalen, geb. s-Hertogenbosch 12.03.1833; volgt [13].

5.                   Petrus van Daalen, geb. s-Hertogenbosch 28.12.1836, arbeider (1869), koopman (1876), arbeider(1882), overl. s-Hertogenbosch 16.08.1882, tr. s-Hertogenbosch 16.10.1869 Francina Hoek, geb. s-Hertogenbosch 15.03.1834, naaister, overl. na 1882, d.v. Lucas Hoek en Antonia Kivits.

6.                   Catharina van Daalen, overl. s-Hertogenbosch 24.07.1839.

 

Noten: |a| van Dalen (overl.akte s-Gravenhage 1868 no.76); |b| ook overl.akte s-Hertogenbosch 1868 no.77).

 

[28] Hendrikus van Vreeden, geb. Den Dungen 27.12.1792, arbeider (1818,1821), schipper (1823,1826), dagloner (1829), schipper (1832,1868), overl. Schijndel 08.02.1880|b|, z.v. Willem van Vreeden en Johanna Verhoeven; tr.

[29] Hendrika van Zeeland, geb. Dinther 17.02.1792, arbeidster (1821), schipper (1826), dagloonster (1829), schipper (1832), overl. Schijndel 12.03.1871|a|, d.v. Cornelis van Zeeland en Hendrika van Boekel.

Uit dit huwelijk (vader ook van Vreden/van Vreede, moeder ook Hendrien/Hendrica/Hendrina):

1.                   Hendrika van Vreeden, ook van Vreede, geb. Sint-Michielsgestel 15.11.1816, overl. Sint-Michielsgestel 18.02.1893, tr. Sint-Michielsgestel 19.09.1834 Gerardus Pennings, geb. Sint-Oedenrode 01.08.1801, bouwman (1834), houtzager (1877), overl. Sint-Michielsgestel 31.05.1877, z.v. Adriaan Pennings en Frederika van den Bersselaar.

2.                   Wilhelmina van Vreeden, ook van Vrede, geb. Sint-Michielsgestel 28.11.1818, overl. Sint-Michielsgestel 21.12.1892, tr. Sint-Michielsgestel 04.05.1849 Johannes Denissen, geb. Boxtel 11.03.1823, schippersknecht, overl. Sint-Michielsgestel 27.01.1904, z.v. Adriaan Denissen, schipper, en Johanna van Baakel.

3.                   Lambertus van Vreede, geb. Sint-Michielsgestel 13.05.1821|c|; volgt [14].

4.                   Catharina van Vreden, geb. Sint-Michielsgestel 30.11.1823, dienstmeid (1869), overl. Schijndel 21.07.1909, tr. Schijndel 30.01.1869 Mathijs Valks, geb. Schijndel 17.06.1827, landbouwer, overl. Schijndel 20.03.1905, z.v. Katharina Valks.

5.                   Elisabeth van Vreede, ook van Vrede, geb. Sint-Michielsgestel 10.07.1826, overl. Veghel 29.08.1868, tr. Berlicum 10.06.1853 Matheus Raaijmakers, ook Mattheus, geb. Veghel 17.10.1821, (linnen)wever, overl. Veghel 04.01.1886, z.v. Wilhelmus Raaijmakers, landbouwer, en Johanna Maria Versteeden.
MR tr. 1e Uden 28.04.1849 Johanna van der Linden, ook Joanna, geb. Uden 05.12.1820, overl. Veghel 14.01.1853, d.v. Joseph van der Linden en Agnes van der Loop; tr. 3e Boekel 09.10.1869 Johanna Maria Swinkels, geb. Boekel 18.11.1828, d.v. Antonie Swinkels, arbeider, en Wouthrina Hendrik van Dijk.

6.                   Mechelina van Vreede, geb. Sint-Michielsgestel 06.02.1829, overl. Tilburg 21.01.1889, tr. Tilburg 06.10.1859 Adriaan Kruijssen, geb. Tilburg 15.09.1820, overl. Tilburg 15.07.1900, z.v. Heijliger Kruijssen en Maria Anna van Beurden.
AK tr. 1e Tilburg 08.05.1851 Adriana de Brouwer, geb. Tilburg 19.06.1818, overl. Tilburg 27.03.1858, d.v. Jan de Brouwer en Elizabeth Couwenberg.

7.                   Johanna Maria van Vreede, geb. Sint-Michielsgestel 29.05.1832, tr. Heeswijk 26.01.1867 Johannes van der Heijden, geb. Veghel 12.06.1836, schippersknecht, overl. Veghel 02.03.1896, z.v. Lambertus van der Heijden en Helena Verhoeven.
JvdH tr. 1e Veghel 22.02.1862 Clasina Swinkels, geb. Veghel 27.04.1836, overl. Veghel 08.01.1864, d.v. Petrus Swinkels en Mechelina de Bie.

 

Noten: |a| Hendrika, oud 79 jaar, e.v. van Vreden (overl.akte Schijndel 1871 no.33); |b| van Vreden, oud 88 jaar, wedr Hendrina (overl.akte Schijndel 1880 no.19); |c| vader van Vreede, moeder Hendrien.

 

[30] Johannes van den Hurk, geb. Oudheusden, Elshout en Hulten 24.10.1785, linnenwever (1814,mrt1827), lijnwaadwever (mei1827,1828), linnenwever (1839), wever (1847), overl. Oudheusden en Elshout 18.07.1856, z.v. Francis van den Hurk (-1809) en Maria van Oerle (-1809); tr. Drunen 08.09.1811|a|

[31] Antonia de Kort, geb. Drunen 05.12.1787, overl. Oudheusden en Elshout 22.01.1855, d.v. Pierre de Kort en Hubertine van Kuik.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van den Hurk, geb. Elshout ca. 1813, overl. Oudheusden, Elshout en Hulten 04.05.1827.

2.                   Peeter van den Hurk, ook Peter, geb. Elshout (Oudheusden, Elshout en Hulten) 17.03.1814, overl. Tilburg 11.05.1856, tr. Tilburg 11.04.1839 Helena Maria van Berkel, ged. Tilburg 29.03.1809, overl. Tilburg 29.04.1861, d.v. Jacobus van Berkel en Maria Anna van Laerhoven.
HMvB tr. 2e Tilburg 23.04.1857 Wilhelmus van Laarhoven, geb. Tilburg 18.02.1825, dagloner, overl. Tilburg 02.10.1883, z.v. Jan van Laarhoven en Adriana Maria van Wouw.
WvL tr. 2e Tilburg 21.11.1861 Cornelia Rottie, geb. Tilburg 11.04.1825, dienstmeid (1854), overl. Tilburg 07.04.1908, d.v. Maria Rottie.
CR tr. 1e Tilburg 05.01.1854 Joannes Baptist van Rijen, geb. Minderhout|b| 02.03.1825, houtzager, overl. Tilburg 15.12.1857, z.v. Martinus Petrus van Rijen en Maria Philippina Marse.

3.                   Francis van den Hurk, geb. Oudheusden, Elshout en Hulten 01.06.1816.

4.                   Hubertus van den Hurk, geb. Oudheusden, Elshout en Hulten 12.01.1819, overl. Elshout (Oudheusden, Elshout en Hulten) 15.08.1820.

5.                   Huiberdina van den Hurk, geb. Elshout (Oudheusden, Elshout en Hulten) 21.05.1821; volgt [15].

6.                   Adrianus van den Hurk, ook Adriaan, geb. Oudheusden, Elshout en Hulten 28.02.1823, overl. Elshout (Oudheusden, Elshout en Hulten) 19.11.1839.

7.                   Wilhelmus van den Hurk, geb. Oudheusden, Elshout en Hulten 22.02.1825, overl. Oudheusden, Elshout en Hulten 12.05.1826.

8.                   Wilhelmus van den Hurk, geb. Oudheusden, Elshout en Hulten 01.03.1827, overl. Oudheusden, Elshout en Hulten 02.06.1827.

9.                   Maria van den Hurk, geb. Oudheusden, Elshout en Hulten 06.04.1828, arbeidster, overl. Drunen 22.10.1874, tr. Drunen 14.05.1851 Johannes van Helvert, geb. Drunen 27.08.1822, arbeider, overl. Drunen 23.01.1897, z.v. Jan van Helvert, landbouwer en Goverdina Heijmans, landbouwster.

10.               

 

Noten: |a| bruidegom Jean, z.v. Franois en Marie, bruid Antoinette, d.v. Pierre en Hubertine (huw.akte Drunnen 1811 no.99); |b| nu deelgemeente van Hoogstraten, provincie Antwerpen.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)