Pleun Marinus Moor (1914-)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien december 2021)

 


 

[1] Pleun Marinus Moor, geb. Rijswijk 17.12.1914, adjunct-campusdecaan (1964-1971/72)|a||b|. 

 

Noten: |a| Nieuws in en om THT no.20 van 10.07.1964 (adj.campusdecaan per 01.07.1964); |b| laatste vermelding in Gids THT 1971/72.

 

[2] Bernardus Moor, geb. Wateringen 10.09.1880, huisschilder (1905,1916), overl. ca. 1971, tr. Delft 11.05.1904
[3] Hendrika van der Sman, geb. Charlois 16.09.1881, overl. Rijswijk 26.01.1961, begr. Rijswijk (Alg.Bpl. a/d Kleiweg) 30.01.1961.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ö

2.                   Johanna Moor, geb. Rijswijk 03.03.1905, tr. Delfdt 26.06.1935 Willem Hoogendam, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1895, overl. Delft 16.12.1949, z.v. Jacob Hoogendam en Mensje van den Berg. [Delft]

3.                   Jacoba Maria Moor, geb. Rijswijk 19.02.1906, tr. Rijswijk 30.09.1931 Pieter Johannes Wimmers, geb. Delft 25.08.1906, z.v. Willem Johannes Wimmers en Maria Cornelia van der Heeft. [Wageningen]

4.                   Jacobus Moor, geb. Rijswijk 09.11.1907, bloemist, overl. Ede 13.08.1946, tr. Rotterdam 31.05.1939 Johanna Wilhelmina de Wit, geb. Rotterdam 18.12.1905, d.v. Jan de Wit en Ingetje van Renswoude. [Rotterdam]

5.                   Hendrika Maria Elisabeth Moor, geb. Rijswijk 23.09.1909, overl. ís-Gravenhage 19.11.1910|a|.

6.                   Hendrika Maria Elisabeth Moor, Riek, geb. Rijswijk 07.08.1912, tr. Rijswijk 08.11.1945 D.W. Kraak, Wim. [Rijswijk]

7.                   Pleun Marinus Moor, geb. Rijswijk 17.12.1914|b|; volgt [1].

8.                   Louise Moor, geb. Rijswijk 25.07.1916, tr. Rijswijk 14.08.1940 Victor Johan Boerma, geb. ís-Gravenhage 18.01.1917, z.v. Victor Boerma en Cecilia Johanna Bausch. [Hilversum]

9.                   dochter A. Moor, tr. G. Niemeijer. [Rijswijk

10.               zoon B. Moor, tr. S. Mieras. [Rijswijk]

 

Noten: |a| ook overl.akte Rijswijk 1910 no.70; |b|

Delftsche courant 19.12.1914, Maassluissche courant 23.12.1914 & Westlandsche courant 23.12.1914.

 

[4] Jacobus Moor, geb. Wateringen 06.10.1851, timmerman (1876,1880,1895,1914), overl. Rijswijk 06.03.1924, tr. Wateringen 12.05.1876|a|

[5] Johanna Wetsteijn, geb. Wateringen 06.04.1851, overl. Rijswijk 10.08.1936.

Uit dit huwelijk (moeder Wessteijn/Westeijn):

1.                   Lidewij Moor, geb. Wateringen 22.02.1877, overl. Wateringen 05.07.1877.

2.                   Elizabeth Moor, geb. Wateringen 08.06.1878, overl. ís-Gravenhage 29.01.1967, tr. Rijswijk 30.04.1902 Johan Willem Robbert Weekhout, geb. ís-Gravenhage 13.05.1877, koffiehuishouder (1947), overl.ís-Gravenhage 23.08.1947, z.v. Johan Willem Robbert Weekhout en Cornelia Cammeraat.

3.                   Bernardus Moor, geb. Wateringen 10.09.1880|b|; volgt [2].

4.                   Lodewijk Johannes Moor, geb. Wateringen 07.07.1882.

5.                   Lidewij Moor, ook Lidewei, geb. Wateringen 30.06.1884, overl. ís-Gravenhage 02.06.1885.

6.                   Lidewei Moor, geb. Wateringen 24.06.1887, overl. ís-Gravenhage 06.11.1965.

7.                   Louisa Moor, geb. Wateringen 08.10.1888, tr. Leeuwarden 30.04.1934 Rinse Harkema, geb. Sneek 12.05.1888, arbeider (1912), collectant (1934), z.v. Wijtze Harkema, tichelknecht (1888), venter (1912), en Grietje Bergsma.
†††† RH tr. 1e Leeuwarden 06.04.1912 Emma Moed, geb. Leeuwarden 09.03.1889, overl. Leeuwarden 23.12.1932, d.v. Klaas Berends Moed, arbeider (1889), schipper (1912), en Berendtien Jacobs Moed.

8.                   Johanna Moor, geb. Rijswijk 20.02.1891, tr. Breda 07.05.1914 Johan Heinrich de Rouw, geb. Breda 14.07.1887, z.v. Jan Pieter de Rouw, timmerman, en Maria Elisa Diersmann.

9.                   Lodewijk Johannes Moor, geb. Rijswijk 14.06.1893, tr. Schiedam 17.10.1918 Kundertje Bijl, geb. Schiedam 29.03.1893, d.v. Abraham Bijl en Kundertje LŁring.

10.               Jacobus Moor, geb. Rijswijk 29.12.1895, timmerman, tr. Muiden 28.04.1921 Elisabeth van Galen Last, geb. Muiden ca. 1897, d.v. Hendrik van Galen Last, los werkman, en Debora de Ruiter.

 

Noten: |a| bruid in akte Wetsteijn, tekent met Westijn (huw.akte Wateringen 1876 no.6); |b| moeder Westeijn (geb.akte Wateringen 1880 no.59).

 

[6] Pleun Marinus van der Sman, geb. Overschie 14.09.1836, timmerman, overl. Zegwaart 18.11.1919, tr. Charlois 03.11.1864

[7] Jacoba Maria Geleedts, geb. Charlois 16.09.1844, overl. Zegwaart 22.02.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria van der Sman, geb. Charlois 01.04.1865, overl. Charlois 18.07.1865.

2.                   Pleun van der Sman, geb. Charlois 07.06.1866, (brood)bakker, overl. Zoetermeer 25.05.1932, tr. Bleiswijk 14.06.1894 Agatha Bos, geb. Bleiswijk 1871 (no.58), overl. Zoetermeer 06.10.1950, d.v. Frederik Bos en Neeltje Adriana Hoek.

3.                   Maria van der Sman, geb. Charlois 13.10.1867, overl. Charlois 23.11.1867.

4.                   Maria van der Sman, geb. Charlois 08.12.1868, overl. Rotterdam 17.09.1938, tr. Zegwaart 15.08.1895 Goossen de Jong, geb. Oost- en West-Barendreecht ca. 1867/1868, broodbakker, overl. Rotterdam 29.03.1949, z.v. Arij de Jong, manufacturier, en Catalina Huibertdina van der Giessen.

5.                   Antje Maria van der Sman, geb. Charlois 17.10.1870, overl. Delft 28.01.1939, tr. Zoetermeer 05.12.1893 Arie van Rijs, geb. Zegwaart 14.10.1866, zadelmaker, overl. Zegwaart 17.02.1917, z.v. Adrianus van Rijs, zadelmaker, en Maartje Berkelaar.

6.                   Cornelia van der Sman, geb. Charlois 13.06.1873, overl. Leiden 01.11.1923.

7.                   Nicolaas van der Sman, geb. Charlois 07.01.1875, smidsknecht, overl. Leiden 09.02.1954, tr. 1e Zegwaart 03.11.1898 Geertrui du Clou, ook Geertruida, geb. Zegwaart 16.01.1879, overl. Delft 01.01.1908, d.v. Willem du Clou, visser, en Maria den Drijver; tr. 2e na 1908 Elisabeth Jacoba Meerburg, geb. Pijnacker ca. 1881, overl. Leiden 09.02.1958, d.v. Samuel Anthonie Meerburg en Hester Kerkhoven.

8.                   Johanna Hendrina van der Sman, geb. Charlois 10.07.1876, overl. Rijswijk 05.06.1952, tr. 1e Breukelen-Nijenrode 05.11.1925 Evert Spruit, geb. Loenersloot 10.04.1861, kruidenier (1890), aannemer van verhuizingen (1916), kruier (1922), kruidenier (1925), overl. Breukelen-Nijenrode 14.12.1933, z.v. Elbert Spruit en Marretje Oussoren; tr. 2e Leiden 25.11.1936 Andreas Lameris, geb. Oude Pekela 07.12.1863, onderwijzer, z.v. Warmolt Lameris, uurwerkmaker (1863), horlogemaker (1890), en Jannetje Rietmeijer.
†††† ES tr. 1e Haarlem 06.08.1890|a| Johanna Geertruida Beukers, geb. Nijkerk 26.04.1864, dienstbode (1890), overl. na 1922, d.v. Lubbert Beukers, schipper, en Hendrina van de Pol.
†††† AL tr. 1e Den Helder 26.11.1890 Pieternella Albers, geb. Dordrecht 24.04.1864, overl. Haarlem 11.11.1935, d.v. Jan Albers, rijksopzichter, en Neeltje van Loo.

9.                   Cornelis van der Sman, geb. Charlois 08.07.1879, (brood)bakker, overl. Zegwaart 09.07.1923, tr. Zegwaart 26.05.1910 Aaltje Lamens, geb. Zegwaart 16.03.1886, overl. Zoetermeer 16.09.1969, d.v. Johannes Lamens, arbeider (1886), graanhandelaarsknecht (1910), en Antje Verhoeff.

10.               Hendrika van der Sman, geb. Charlois 16.09.1881; volgt [3].

11.               Jacoba Maria van der Sman, geb. Charlois 20.04.1884, overl. Dordrecht 25.09.1942, tr. Dordrecht 30.04.1924 Arie Kool, geb. Schoonrewoerd 02.05.1884, z.v. Aart Kool en Hendrikje Bastiaantje den Burger.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Oomsen (huw.akte Haarlem 1890 no.200).

 

[8] Bernardus Moor, geb. ís-Gravenzande 13.05.1818, arbeider (1851,1876,1895), overl. Naaldwijk 15.06.1901; tr. 2e Wateringen 02.12.1859 Cornelia de Groot, geb. Naaldwijk 04.12.1835, overl. Naaldwijk 14.01.1874, d.v. Cornelis Jacobusse de Groot en Maartje Noordam; tr. 3e Naaldwijk 02.05.1874 Jannetje Binnendijk, geb. Naaldwijk 05.07.1829, overl. Naaldwijk 29.06.1920, d.v. Jacob Binnendijk en Antje Pas; tr. 1e Naaldwijk 29.01.1848

[9] Liedewij Vreugdenhil, geb. Naaldwijk 17.09.1825, overl. Wateringen 14.09.1859|a|.

†††† JB tr. 1e Naaldwijk 30.05.1863 Jacobus Dijkhuizen, geb. Naaldwijk 31.12.1825, schippersknecht, overl. Naaldwijk 29.01.1867, z.v. Jacobus Dijkhuizen, sjouwerman, en Maria Camfferman.

Uit het huwelijk Moor-Vreugdenhil:

1.                   Jannetje Moor, geb. Wateringen 30.01.1849, overl. Wateringen 12.07.1852.

2.                   Ewoud Moor, geb. Wateringen 28.03.1850, overl. Wateringen 08.05.1850.

3.                   Jacobus Moor, geb. Wateringen 06.10.1851; volgt [4].

4.                   Evert Moor, geb. Wateringen 01.11.1853, overl. Wateringen 18.12.1853.

5.                   Evert Moor, geb. Wateringen 26.01.1856, overl. Wateringen 21.11.1859.

6.                   Bernardus Moor, geb. Wateringen 16.05.1858, overl. Wateringen 19.05.1858.

7.                   Bernardus Moor, geb. Wateringen 11.08.1859, overl. Wateringen 04.11.1859.

Uit het huwelijk Moor-de Groot:

8.                   Maartje Moor, geb. Wateringen 07.12.1861, overl. Naaldwijk 25.02.1942, tr. Naaldwijk 09.05.1885 Willem Wassink, geb. Naaldwijk 17.06.1861, overl. Naaldwijk 11.07.1931, z.v. Arie Wassink en Neeltje van der Eik.

9.                   Lidewij Moor, geb. Wateringen 12.04.1864, overl. Wateringen 28.11.1864.

10.               Lidewij Moor, geb. Wateringen 07.01.1868, overl. Wateringen 11.04.1868.

11.               Cornelia Moor, geb. Wateringen 28.04.1870, overl. Delft 10.10.1949, tr. Delft 14.08.1895 Johannes Houtman, geb. Delft 19.06.1871, vijlenkapper, overl. Delft 01.07.1941, z.v. Johannes Houtman, timmerman, en Hendrika Martina Willemina Ploos van Amstel.

12.               Lidewij Moor, geb. Naaldwijk 26.03.1873, overl. Naaldwijk 28.07.1873.

 

Noten: |a| overledene Lideweij, vader Evert (overl.akte Wateringen 1859 no.69).

 

[10] Lodewijk Johannes Westeijn, geb. Wateringen 11.01.1823, timmermansknecht, overl. Wateringen 12.04.1857, tr. Wateringen 25.05.1850

[11] Elizabeth Huijsman, geb. Naaldwijk 24.10.1823, overl. Rijswijk 12.12.1905|d|.

Uit dit huwelijk (vader ook Westijn/Weststeijn/Wetsteijn, moeder ook Huisman):

1.                   Johanna Wetsteijn, geb. Wateringen 06.04.1851|a|; volgt [5].

2.                   Pieter Wetsteijn, geb. Wateringen 16.07.1853, tolgaarder (1912), overl. Loosduinen 26.10.1912, tr. Loosduinen 17.11.1886 Dirkje Boers, geb. Monster 01.10.1861, overl. Loosduinen 11.12.1901, d.v. Marinus Boers en Dirkje Hoogenraad.

3.                   Frank Westeijn, ook Weststeijn, geb. Wateringen 16.02.1856, tuinman, overl. Naaldwijk 29.06.1922, tr. 1e Rotterdam 31.10.1879 Clasina de Quasteniet, geb. Ridderkerk 02.03.1856, overl. Rotterdam 01.05.1910|b|, d.v. Adrianus de Quasteniet en Johanna de Haan; tr. 2e Alkmaar 26.01.1911 Gesina van Gulik, geb. Alkmaar ca. 1874, d.v. Gerrit van Gulik en Maria Kaan.

Kind van Elizabeth Huisman:

4.                   Elizabeth Huisman, geb. Wateringen 06.12.1865|c|, overl. Wateringen 15.06.1867.

 

Noten: |a| vader Wetsteijn, moeder Huisman (geb.akte Wateringen 1851 no.24); |b| ook overl.akte Koedijk 1910 no.9; |c| aangifte door Neeltje Vollebregt, oud 76 jaar, vroedvrouw (geb.akte Wateringen 1865 no.78); |d| overledene Huisman wede Wetstijn (overl.akte Rijswijk 1905 no.67).

 

[12] Pleun van der Sman, ged. Overschie 15.08.1790, turfschipper (1817), veenman (1836,1847), overl. Overschie 27.07.1862, tr. Overschie 25.05.1817

[13] Antje Maria Visser, ook Anti Maria, geb. Sliedrecht xx.09.1795, overl. Delfshaven 25.04.1875|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas van der Sman, geb. Overschie 12.12.1817, chirurgijn en verloskundige, overl. Hilversum 18.03.1879, tr. Hilversum 12.05.1847 Anna Cornelia Doets, geb. Hilversum ca. 1825, overl. Hilversum 16.01.1893, d.v. Pieter Doets, grutter, en Wijna Maria Sijberden.

2.                   Maria van der Sman, geb. Overschie 15.06.1819, overl. Rotterdam 16.03.1896.

3.                   Hendrik van der Sman, geb. Overschie 12.02.1821, overl. Overschie 01.07.1821.

4.                   Hendrik van der Sman, geb. Overschie 1823 (no.84), timmerman (1864), overl. Overschie 24.05.1907, tr. Overschie 03.07.1858 Pieternella van den Berg, geb. Overschie 1824 (no.46), overl. Overschie 08.11.1903, d.v. Thomas van den Berg en Hendrina van der Lee.

5.                   Cornelis van der Sman, geb. Overschie 1826 (no.32), overl. Overschie 22.09.1896.

6.                   Antje Maria van der Sman, geb. Overschie 1828 (no.61), overl. Overschie 12.11.1832.

7.                   Apolonia Catharina van der Sman, geb. Overschie 1832 (no.54), overl. Overschie 12.01.1833.

8.                   Gerardus Johannes van der Sman, geb. Overschie xx.08.1832 (no.55), overl. Overschie 12.01.1833.

9.                   Antje Maria van der Sman, geb. Overschie 1834 (no.1), overl. Overschie 23.04.1916.

10.               Pleun Marinus van der Sman, geb. Overschie 14.09.1836; volgt [6].

11.               Gerardus Johannes van der Sman, geb. Overschie 1839 (no.14), timmerman (1864), overl. Delft 10.11.1920.

 

Noten: |a| ook overl.akte Overschie 1875 no.54.

 

[14] Klaas Geleedts, geb. Charlois 02.02.1812, broodbakker (1840,1864), overl. Charlois 02.07.1878, tr. Charlois 19.06.1840

[15] Maria Keller, geb. Charlois 05.02.1822, overl. Charlois 06.01.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Geleedts, geb. Charlois 09.03.1841, overl. Charlois 14.08.1843.

2.                   Maria Geleedts, geb. Charlois 16.04.1842, overl. Charlois 24.06.1842.

3.                   Cornelis Geleedts, geb. Charlois 05.07.1843, broodbakker (1864), overl. Krimpen aan den IJssel 18.11.1910, tr. Charlois 27.10.1864 Maria Blok, geb. Charlois 29.08.1843, overl. Krimpen aan den IJssel 29.12.1920, d.v. Bastiaan Blok en Stijntje Barendregt, ook Barendrecht.

4.                   Jacoba Maria Geleedts, geb. Charlois 16.09.1844; volgt [7].

5.                   Jacobus Geleedts, geb. Charlois 18.12.1845, overl. Charlois 16.02.1846.

 

[16] Jacobus Johannis Moor, geb. Monster ca. 1793, in dienst bij de Nationale Militie, met verlof te Monster (apr1818), arbeider (mei1818), overl. ís-Gravenzande 23.12.1860, z.v. Bernardus Moor en Hendrika Vrijhof (zie Bijlage A); tr. Monster 11.04.1818

[17] Jannetje van Geest, geb. ís-Gravenzande 27.09.1795, overl. Naaldwijk 14.11.1876, d.v. Cornelis Cornelisz van Geest en Matje van Ooijen.

Uit dit huwelijk (vader Jacobus):

1.                   Bernardus Moor, geb. ís-Gravenzande 13.05.1818; volgt [8].

2.                   Magdalena Moor, Leentje, geb. ís-Gravenzande 27.02.1820, overl. ís-Gravenzande 18.01.1855, tr. ís-Gravenzande 04.11.1842 Dirk Fransen, geb. Monster 20.01.1820, overl. Naaldwijk 02.08.1866, z.v. Jan Fransen en Maria Zijtregtop.

3.                   Cornelis Moor, geb. ís-Gravenzande 11.09.1821, overl. ís-Gravenzande 11.02.1898, tr. Naaldwijk 27.11.1847 Wilhelmina van der Ende, geb. ca. 1826, d.v. Jan Pieterse van der Ende en Maria Solleveld.

4.                   Henderik Moor, ook Hendrik, geb. ís-Gravenzande 03.05.1824, overl. ís-Gravenzande 24.03.1880, tr. Monster 18.12.1852 Adriana van den Beukel, geb. Monster 22.05.1831, overl. Loosduinen 28.07.1897|a|, d.v. Arij van den Beukel en Johanna Jacoba Verheul.

5.                   Henderika Moor, ook Hendrika, geb. ís-Gravenzande 29.05.1827, overl. ís-Gravenzande 15.03.1915, tr. 1e ís-Gravenzande 13.10.1854 Willem Troost, geb. ís-Granzande ca. 1810/1811, overl. ís-Gravenzande 23.02.1860, z.v. Kornelis Troost en Neeltje van Straalen; tr. 2e ís-Gravenzande 30.10.1863 Adolf van Sigmond, geb. ís-Gravenzande 01.01.1829, overl. ís-Gravenzande 10.06.1902, z.v. Johannes van Sigmond en Cornelia de Bruin.

6.                   Jacobus Moor, geb. ís-Gravenzande 27.04.1831, overl. ís-Gravenzande 30.07.1908, tr. ís-Gravenzande 04.05.1860 Elizabeth van Geest, geb. Naaldwijk 01.03.1837, overl. ís-Gravenzande 29.12.1911, d.v. Cornelis van Geest en Maria van Heest.

7.                   Johannes Moor, geb. ís-Gravenzande 10.10.1833, overl. Velsen 10.05.1917, tr. ís-Gravenzande 24.05.1861 Maria Prins, geb. Monster 28.09.1835, overl. Rotterdam 30.12.1910|c|, d.v. Jan Prins en Johanna Koene.

8.                   Jannetje Moor, geb. ís-Gravenzande 14.03.1839, overl. ís-Gravenhage 03.07.1899|b|, tr. 1e ís-Gravenzande 08.05.1857 Willem van der Hoeven, geb. Monster 19.02.1830, overl. Monster 29.08.1869, z.v. Adrianus van der Hoeven en Trijntje van der Mark; tr. 2e Monster 17.05.1879 Cornelis Ruijgrok, geb. ís-Gravenzande 13.10.1827, overl. Monster 22.06.1907, z.v. Jilles Ruijgrok en Steintje Voois.

9.                   Neeltje Moor, geb. ís-Gravenzande 22.02.1841, overl. ís-Gravenzande 19.02.1919, tr. ís-Gravenzande 07.08.1868 Hendrik Lankester, geb. ís-Gravenzande 01.08.1838, overl. ís-Gravenzande 02.06.1907, z.v. Arnoldus Lankester en Magdalena Overkleeft.

 

Noten: |a| ook overl.akte ís-Gravenzande 1897 no.47; |b| ook overl.akte Monster 1899 no.56; |c| ook overl.akte Zaandam 19190 no.285.

 

[18] Ewoud Vreugdenhil, geb. ís-Gravenzande 23.08.1800, arbeider (1825,1855), overl. Naaldwijk 16.03.1859, z.v. Arie Vreugdenhil, aardappelteelder (1825), en Liedewij van der Graaf; tr. 2e Naaldwijk 11.05.1839 Neeltje van Dorp, geb. Stompwijk 23.05.1803, overl. Naaldwijk 27.01.1883|c|, d.v. Johannes van Dorp en Leuntje van der Knaap; tr. 1e ís-Gravenzande 18.05.1825

[19] Jannetje van den Bos, geb. ís-Gravenzande 10.04.1801, overl. Naaldwijk 04.12.1835, d.v. Willem van den Bos en Trijntje van Geest.

†††† NvD tr. 1e De Lier 10.12.1834 Arij van der Knijf, geb. De Lier 03.10.1807, overl. vNaaldwijk 30.10.1836, z.v. Arend van der Knijf en Magteld Berkhout.

Uit het huwelijk Vreugdenhil-van den Bos (vader ook Ewout):

1.                   Liedeweij Vreugdenhil, geb. Naaldwijk 17.09.1825|a|; volgt [9].

2.                   Willem Vreugdenhil, geb. Naaldwijk 05.10.1826, overl. Naaldwijk 23.10.1826.

3.                   Alida Vreugendenhil, geb. Naaldwijk 19.10.1827, overl. Delft 21.09.1858, tr. Delft 02.05.1855 Johannes van Dijk, geb. Hof van Delft 14.09.1831, bouwknecht, overl. Delft 15.03.1913, z.v. Arie van Dijk en Magdalena Dekker.
†††† JvD tr. 2e Berkel en Rodenrijs 23.12.1859 Maria Schippers, geb. Berkel en Rodenrijs 1837 (no.32), overl. Delft 25.03.1910, d.v. Klaas Schippers en Pleuntje de Kieviet.

4.                   Trijntje Vreugdenhil, geb. Naaldwijk 19.11.1828, overl. Naaldwijk 01.01.1831.

5.                   Willem Vreugdenhil, geb. Naaldwijk 16.09.1830, overl. Naaldwijk 07.11.1830.

6.                   Willem Vreugdenhil, geb. Naaldwijk 19.04.1832, overl. Naaldwijk 18.05.1911, tr. 1e ís-Gravenzande 27.04.1866 Maria van Geest, geb. Naaldwijk 23.08.1835, overl. Naaldwijk 17.12.1886, d.v. Wouter Laurensz van Geest en Neeltje Pijnacker; tr. 2e Naaldwijk 08.10.1887 Maria Kool, geb. ís-Gravenzande 15.02.1861, d.v. Leendert Kool en Neeltje Sonneveld.

7.                   Arij Vreugdenhil, geb. Naaldwijk 06.05.1834|b|, overl. ís-Gravenzande 27.03.1926, tr. ís-Gravenzande 21.10.1859 Maartje van der Wel, geb. ís-Gravenzande 07.12.1833, overl. ís-Gravenzande 25.04.1933, d.v. Klaas van der Wel en Adriaantje van Oosten.

8.                   Cornelis Vreugdenhil, geb. Naaldwijk 09.11.1835, overl. Naaldwijk 13.11.1835.

Uit het huwelijk Vreugdenhil-van Dorp (vader ook Ewout):

9.                   Leuntje Vreugdenhil, geb. Naaldwijk 02.08.1839 overl. Naaldwijk 06.04.1840.

10.               Leuntje Vreugdenhil, geb. Naaldwijk 04.08.1840, overl. Naaldwijk 17.02.1841.

11.               Johannes Vreugdenhil, geb. Naaldwijk 13.10.1841, landarbeider, overl. Hoek van Holland 07.10.1917, tr. Naaldwijk 17.12.1864 Petronella van der Lugt, geb. De Lier 26.04.1835, overl. Naaldwijk 24.02.1922, d.v. Jan van der Lugt en Jannetje Vermeer.

12.               Leuntje Vreugdenhil, geb. Naaldwijk 20.01.1843, overl. Naaldwijk 10.07.1844.

13.               Cornelis Vreugdenhil, geb. Naaldwijk 01.06.1844, overl. Naaldwijk 21.01.1845.

 

Noten: |a| Liedeweij (geb.akte Naaldwijk 1825 no.86); |b| vader Evert; |c| moeder van Knaapen, wede Evert (overl.akte Naaldwijk 1883 no.14).

 

[20] Frank Westeijn, geb. Naaldwijk 13.04.1786, arbeider (1823), winkelier (1836), tuinder (1846), winkelier (1848), overl. Wateringen 25.02.1848|a|, z.v. Joris Westeijn en Jannetje van Ooijen; tr. Wateringen 29.12.1816

[21] Johanna Kleijn, geb. Wateringen 13.04.1796, winkelierster (1846,1857), overl. Wateringen 26.09.1857|b|, d.v. Lodewijk Johannes Kleijn en Willemina Elizabeth de Veer.

Uit dit huwelijk (vader ook Wessteijn/Wesstijn/Weststeijn/Wetsteijn/Wetstijn):

1.                   Joris Wetstijn, ook Wetsteijn, geb. Delft 08.05.1819, wagenmakersknecht (1846), wagenmaker (1874), overl. Schiebroek 27.08.1874, tr. Vrijenban 23.04.1846 Sara van Gelder, geb. Hof van Delft 10.04.1818, d.v. Johannes van Gelder en Maria van der Wal.

2.                   Willemina Elizabeth Westeijn, geb. Wateringen 26.03.1821, dienstbode (1855), overl. ís-Gravenhage 03.05.1908, tr. ís-Gravenhage 04.07.1855 Cornelis Frederik Berger, geb. ís-Gravenhage ca. 1831/1832, behanger, overl. ís-Gravenhage 19.02.1909, z.v. Cornelis Berger en Johanna van Rijswijk, werkster.

3.                   Lodewijk Johannes Westeijn, geb. Wateringen 11.01.1823; volgt [10].

4.                   Adriana Weststeijn, geb. Wateringen 08.12.1824, overl. Wateringen 27.01.1847.

5.                   Johanna Wesstijn, ook Westijn, geb. Wateringen 28.01.1831, overl. Naaldwijk 29.03.1908, tr. Wateringen 12.05.1854 Pieter Hofland, geb. Naaldwijk 12.07.1821, overl. Naaldwijk 19.09.1894, z.v. Abraham Hofland en Krijna Ooijkaas.

6.                   Pieter Westeijn, ook Wessteijn, geb. Wateringen 13.01.1833, overl. Rotterdam 23.12.1897, tr. Wateringen 16.05.1856 Grietje van der Gaarden, geb. Katendrecht 1832, d.v. Arij van der Gaarden en Adriaantje Heijkoop.

7.                   Johannes Lodewijk Weststeijn, geb. Wateringen 28.01.1835.

8.                   Frederik Weststeijn, geb. Wateringen 20.10.1836.

 

Noten: |a| overledene Weststeijn; |b| moeder Maria Elisabeth, wede Wessteijn (overl.akte Wateringen 1857 no.84).

 

[22] Pieter Huijsman, geb. ís-Gravenzande ca. 1790/1791/1792, arbeider (1813), koopman (1823), bouwknecht (1841), overl. Naaldwijk 12.03.1847|c|, z.v. Meindert Huisman en Paulina van Jaarsveld; tr.

[23] Elizabeth Westeijn, geb. Naaldwijk 19.08.1792, overl. Naaldwijk 24.08.1833|b|, d.v. Willem Vranke Wesstein en Antje Jansdr Valstar.

Uit dit huwelijk (vader ook Huisman, moeder ook Wesstein/Wessteijn/Westein/Westijn/Weststein/Wetsteijn):

1.                   Willem Huijsman, ook Huisman, geb. De Lier 16.08.1813, overl. ís-Gravenzande 24.02.1883, tr. 1e ís-Gravenzande 30.04.1841 Elizabeth van der Wel, geb. ís-Gravenzande 28.04.1819, overl. ís-Gravenzande 09.05.1845, d.v. Klaas van der Wel en Neeltje Storm; tr. 2e Naaldwijk 12.02.1848 Jannetje van Velden, geb. Naaldwijk 02.02.1818, overl. ís-Gravenzande 24.12.1897, d.v. Jan van Velden en Antje Sonneveld.

2.                   Pouwlina Huijsman, geb. De Lier 14.07.1815, w.s. overl. voor 1819.

3.                   Antje Huijsman, geb. De Lier 01.09.1816, overl. Alkemade 05.01.1894, tr. Alkemade 20.05.1841 Jan van den Haak, geb. Nieuwkoop 17.06.1814, schipper, z.v. Roelof van den Haak, werkman (1814), schipper (1841), en Elsje de Vrede.

4.                   Cornelia Huijsman, geb. ís-Gravenzande 09.08.1817.

5.                   Pouwelina Huijsman, geb. Naaldwijk 08.03.1819, overl. Naaldwijk 28.02.1894, tr. De Lier 19.05.1843 Cornelis de Zeeuw, geb. Naaldwijk 07.12.1818, overl. Naaldwijk 15.05.1889, z.v. Maarten de Zeeuw en Antje Westeijn.

6.                   Meindert Huijsman, geb. ís-Gravenzande 26.12.1820, overl. Rozenburg 26.10.1901, tr. Rozenburg 14.05.1853 Jacomijntje van der Houwen, geb. Rozenburg 01.11.1827, overl. Rozenburg 30.06.1910, d.v. Jan van der Houwen en Arijaantje Liefhart.

7.                   Elizabeth Huijsman, geb. Naaldwijk 24.10.1823; volgt [11].

8.                   Grietje Huijsman, geb. Naaldwijk 18.12.1824, overl. Naaldwijk 21.08.1833.

9.                   Hendrik Huisman, geb. Naaldwijk 11.07.1826, overl. Naaldwijk 15.10.1826.

10.               Hendrik Huisman, geb. Naaldwijk 26.02.1828, overl. Naaldwijk 06.05.1831.

11.               Dirk Huisman, geb. Naaldwijk 11.08.1830, overl. Naaldwijk 28.01.1833|a|.

12.               Johannes Huisman, geb. Naaldwijk 13.01.1832, overl. Naaldwijk 02.02.1832.

13.               levenloze zoon, Naaldwijk 08.05.1833.

 

Noten: |a| geb. 1831 (overl.akte Naaldwijk 1833 no.7); |b| overledene Wesstein e.v. Huisman (overl.akte Naaldwijk 1833 no.50); |c| overledene Huisman, oud 55 jaar, wedr Wesstijn (overl.akte Naaldwijk 1847 no.27).

 

[24] Nikolaas van der Sman, Klaas, ged. Overschie 23.04.1758, veenman (1817), overl. Overschie 31.03.1825, z.v. Cornelis van der Sman en Katarijna Janse Vis; otr. Overschie 22.05.1784, tr. Maasland 06.06.1784

[25] Maria Pijnacker, ged. Heenvliet 11.04.1762|b|, overl. Overschie 11.03.1834, d.v. Pleun Pijnacker en Neeltje van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis van der Sman, ged. Overschie 22.04.1787, jong gestorven.

2.                   Cornelis van der Sman, ged. Overschie 01.05.1788.

3.                   Pleuntje van der Sman, ook Apolonia, geb. Overschie 06.05.1789, ged. Overschie 10.05.1789, overl. Zoetermeer 07.01.1863, tr. Overschie 22.05.1814 Cornelis Bos, ook Kornelis, geb. Zoetermeer 09.04.1781, landbouwer, overl. Zoetermeer 08.01.1864, z.v. Cornelis Bos en Lena ít Hooft.
†††† KB tr. 1e Pietertje Kramer, geb. Thamen ca. 1785, overl. Zoetermeer 30.09.1812.

4.                   Pleun van der Sman, ged. Overschie 15.08.1790; volgt [12].

5.                   Catharina van der Sman, ged. Overschie 01.01.1792, jong gestorven.

6.                   Catharina van der Sman, ged. Overschie 09.06.1793, overl. Overschie 10.07.1857, tr. Overschie 11.09.1816 Pieter Ouweleen, ged. Overschie 16.04.1797, overl. Overschie 04.04.1890, z.v. Aart Pietersz Ouweleen en Cornelia Barbara Fontein, ook Fontijn.
Uit dit huwelijk: Kornelia Margaretha Ouweleen (1817-1852), tr. Overschie 29.05.1836 Hendrik Visser (1808-1872), z.v. Hendrik Visser en Maria Brillenburg.

7.                   Neeltje van der Sman, ged. Overschie 12.10.1794.

8.                   Jan van der Sman, ged. Overschie 12.11.1797, jong gestorven.

9.                   Jan van der Sman, ged. Overschie 24.02.1799.

10.               Maria van der Sman, ged. Overschie 12.10.1800, overl. Overschie 12.04.1881, tr. Overschie 02.05.1824 Jan Blom, geb. Delft 17.03.1802, ged. Delft 17.03.1802, overl. Overschie 18.09.1882|a|, z.v. Andries Blom en Jannetje Verhoog.

11.               Cornelis van der Sman, ged. Overschie 28.03.1802, overl. Overschie 24.08.1824.

12.               Arie van der Sman, ook Arij, ged. Overschie 17.07.1808, overl. Overschie 25.02.1812.

 

Noten: |a| moeder Maria (overl.akte Overschie 1882 no.69); |b| vader Pijnaker.

 

[26] Hendrik Visser, ged. Hillegersberg 07.01.1770, chirurgijn (1817,1822), overl. Overschie 11.01.1851, z.v. Jan Visser en Antje van den Hoek; otr. Hillegersberg 16.05.1794, tr. Hillegersberg 08.06.1794

[27] Maria Brillenburg, ged. Hillegersberg 19.04.1772, overl. Overschie 25.10.1846, d.v. Gerrit Brillenburg en Maria Schenk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Maria Visser, geb. Sliedrecht xx.09.1795; volgt [13].

2.                   Gerrit Visser, later Brillenburg Visser, ged. Overschie 07.05.1797, overl. Overschie 01.07.1882.

3.                   Jan Visser, ged. Overschie 23.06.1799, apotheker, overl. ís-Gravenhage 13.01.1866, tr. ís-Gravenhage 06.11.1822 Geertruida Berendina Vroom, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1801, overl. ís-Gravenhage 12.11.1886, d.v. Gabriel Vroom en Petronella van Bemmel, winkelierster (1822).

4.                   Johanna Hendrina Visser, ged. Overschie 15.08.1802, overl. Overschie 25.10.1820.

5.                   Hendrik Visser, ged. Overschie 18.09.1808, overl. Overschie 23.01.1872, tr. Overschie 29.05.1836 Kornelia Margaretha Ouweleen, geb. Overschie 01.06.1817, overl. Overschie 06.12.1852, d.v. Pieter Ouweleen en Katharina van der Sman (1793-1857).

6.                   Johannes Visser, geb. Overschie 22.05.1811, ged. Overschie 02.06.1811, overl. Delft 11.01.1855, tr. Capelle aan den IJssel 01.05.1831 Anna Zeeuw, geb. Overschie 23.09.1812, overl. Delft 20.03.1890, d.v. Jan Zeeuw en Neeltje van der Sman.

 

[28] Jacobus Geleedts, geb. Berkel ca. 1761/1767, smid (1812), overl. Charlois 07.01.1823, z.v. Hendrik Geleedts en Maartje Vrijmoed; tr. 1e voor 1793 Catharina Seijs, begr. Charlois (Gaarder) 04.06.1801; otr. 2e Charlois (ambachtstrouw) 17.04.1807|a|, tr. Charlois 08.05.1807

[29] Elsje Verschoor, ged. Pernis 13.10.1782, overl. Heinenoord 26.08.1852, d.v. Arij Verschoor en Geertje Pluimers; tr. 2e Charlois 10.07.1824 Albertus van Baarle, ged. Overschie 27.05.1798, overl. Charlois 16.11.1841, z.v. Henderik van Baarle en Katrina van Spijk, ook Catharina van Speijk.

Uit het huwelijk Geleedts-Seijs:

1.                   Johanna Geleedts, geb. Sint-Annaland ca. 1793, overl. Charlois 24.06.1858, tr. Charlois 03.01.1817 Cornelis van Gelder, geb. Charlois xx.11.1798, broodbakker, overl. Charlois 12.01.1847, z.v. Arij van Gelder en Adriana in ít Veld.

Uit het huwelijk Geleedts-Verschoor:

2.                   Arie Geleedts, geb. Charlois 26.10.1807, smid, overl. Charlois 23.05.1863, tr. Charlois 02.11.1838|c| Krijna Lagendijk, geb. Charlois 25.09.1813, overl. Rotterdam 12.12.1889, d.v. Jan Aartse Lagendijk, arbeider, en Arriaantje/Adriana Lodder.

3.                   Jacobus Geleedts, geb. Charlois xx.04.1809, overl. Charlois 06.10.1812.

4.                   Catharina Geleedts, ged. Charlois 23.07.1809, overl. Charlois 01.10.1834, tr. Charlois 09.06.1832 Martinus Johannes Berkhoff, ged. Charlois 24.01.1802, z.v. Lambertus Berkhoff en Klaasje de Roos.

5.                   Klaas Geleedts, geb. Charlois 02.02.1812; volgt [14].

6.                   Jacobus Geleedts, geb. Charlois 26.08.1815, overl. Charlois 08.10.1816.

7.                   Jacobus Geleedts, geb. Charlois 25.02.1822, overl. Charlois 20.06.1822.

8.                   Geertje Jacoba Geleedts, geb. Charlois 26.07.1824, tr. Charlois 03.05.1844 Friederich Wilhelm Rotermundt, ook Friedrich Wilhelm Rothermundt, geb. Wesel|b| ca. 1817, overl. IJsselmonde 10.08.1856, z.v. Catharina Friederica Rotermundt.

 

Noten: |a| bruidegom Geleets; |b| nu Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| bruidegom Geleest (huw.akte Charlois 1838 no.20).

 

[30] Cornelis Keller, geb. Deil ca. 1784, timmermansknecht (1812), timmerman (1840), overl. Charlois 04.03.1851, z.v. Adrianus Wilhelmus Keller en Geerker Schroot; otr. Charlois (ambachtstrouw) 30.11.1809, tr. Charlois 19.12.1809

[31] Maria van der Wel, ged. Charlois 13.09.1789, overl. Charlois 14.06.1874, d.v. Cornelis Wouterze van der Wel en Elisabeth Clemensdr Pors.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gardina Keller, ook Gerdina, geb. Charlois ca. 1809, overl. Charlois 19.06.1855, tr. Charlois 13.10.1831 Daniel Kruidenier, ged. Charlois 10.07.1808, overl. Charlois 23.11.1853, z.v. Jan Kruidenier en Maijke Geleets.

2.                   Elisabeth Keller, geb. Charlois 22.09.1812, overl. Charlois 26.08.1858, tr. Charlois 26.04.1837 Jan de Weerd, geb. Charlois 03.08.1814, overl. Charlois 22.05.1893, z.v. Leendert de Weerd en Neeltje Plomp.
†††† JdW tr. 2e Charlois 22.05.1862 Saartje Kaptein, geb. Katendrecht 1832 (no.6), overl. Zaandam 11.01.1921, d.v. Simon Kaptein en Neeltje Leentvaar.

3.                   Adrianus Wilhelmus Keller, geb. Charlois 20.03.1814, overl. Charlois 09.08.1814.

4.                   Adrianus Wilhelmus Keller, geb. Charlois 03.09.1815, overl. Charlois 07.03.1861, tr. Charlois 28.03.1839 Neeltje Timmers, geb. Charlois 31.05.1815, overl. Rotterdam 02.12.1902, d.v. Leendert Timmers en Lena van der Vlugt.

5.                   Cornelis Keller, geb. Charlois 09.06.1818, overl. Charlois 21.10.1878, tr. Charlois 25.02.1846 Sijgje Louter, geb. Charlois 25.03.1824, overl. Charlois 02.12.1870, d.v. Hendrika Louter.

6.                   Cornelia Keller, geb. Charlois 01.06.1820, overl. Charlois 07.07.1857, tr. Charlois 18.08.1841 Jacob Kruidenier, geb. Charlois 09.10.1817, z.v. Hendrik Kruidenier en Bastiaantje de Zeeuw.

7.                   Maria Keller, geb. Charlois 05.02.1822; volgt [15].

8.                   Ida Keller, geb. Charlois 18.02.1824, overl. Charlois 04.01.1892, tr. Charlois 07.04.1847 Arij Breukhoven, ook Arie, geb. Charlois 03.04.1824, overl. Rotterdam 18.01.1908, z.v. Arij Aart Breukhoven en Helena Timmerman.

 


Bijlage A

 

[32] Bernardus Moor, overl. Monster 01.08.1801, tr.

[33] Hendrikje Vrijhof, geb. ca. 1755, vroedvrouw (1818), overl. Goudswaard 03.02.1841|f|, d.v. Maarten Vrijhof en Maartje Jooste Mijnders; tr. 2e tussen 1801 en 1817 Cornelis van Mansum, geb. Hilversum ca. 1759, overl. Monster 10.06.1817.

Uit dit huwelijk (moeder ook Henderijntje/Hendrika/Hendrijntje):

1.                   Gilles Moor, geb. Charlois 16.09.1772, overl. Monster 24.01.1848, tr. Geertruij van Zon, geb. Schiedam ca. 1764, overl. Wateringen 29.06.1849, d.v. Cornelis van Zon en Jannetje Bil.

2.                   Bernardus Moor, geb. Monster ca. 1778/1782, barbier te Den Helder (1822,1826), overl. Den Helder 09.09.1826|g|.

3.                   Maria Moor, ook Maartje, ged. Charlois 14.12.1783, overl. ís-Gravenzande 08.01.1864|a|, tr. 1e Dennis la Plaije, overl. Katwijk 12.06.1813; tr. 2e Monster 10.07.1814|e| Willem Schaap, geb. Katwijk aan Zee 07.07.1782, zeeman, overl. ís-Gravenzande 08.09.1834, z.v. Willem Pietersz Schaap (-1795) en Trijntje Teunisdr van Schie (-1803); tr. 3e ís-Gravenzande 05.05.1837 Johannis Lock, geb. ca. 1796, z.v. Klaas Lock en Cornelia de Bruin.

4.                   Engel Moor, geb. Monster ca. 1785/1786, arbeider (1818), overl. ís-Gravenzande 01.03.1872, tr. Naaldwijk 10.08.1812 Klaasje van Dorp, geb. ca. 1790, d.v. Gerrit van Dorp en Annetje Blom.

5.                   Hanna Moor, geb. 07.11.1787, overl. Monster 14.10.1829, tr. Dirk van Oosten, geb. ís-Gravenzande 09.11.1778, overl. Monster 29.06.1828|b|, z.v. Maarten van Oosten.

6.                   Hendrik Moor, geb. Monster ca. 1791, barbiersknecht, overl. Den Helder 22.10.1822.

7.                   Jacobus Johannis Moor, geb. Monster ca. 1793; volgt [16].

8.                   Johannis Moor, ook Johannes, geb. Monster ca. 1794/1795, schutter bij het 3e bataillon der 4e Afdeling Zuid-Hollandsche Schutterij (1832), overl. ís-Hertogenbosch 17.02.1832|c||d|, tr. Monster 27.09.1818 Geertje Ruijnhart, geb. ca. 1797, d.v. Pieter Ruijnhart en Magdalena de Bruijn.

 

Noten: |a| wede Dirk Laplein (overl.akte ís-Gravenzande 1864 no.3); |b| Ďzijnde de naam der moeder aan de comparanten onbekendí (overl.akte Monster 1828 no.34); |c| aangifte door een hospitaalmeester en een bediende in het hospitaal (overl.akte ís-Hertogenbosch 1832 fol.41v); |d| ook overl.akte Monster 1832 no.25; |e| bruid geb. Monster (huw.akte Monster 1814 no.11); |f| wede Marsom (overl.akte Goudswaard 1841 no.2); |g| Ďhebbende wijders gemelde overledene reeds sedert lange jaren met zekere vrouw geleeft, bij welke dan ook door hem ťťn kind in onecht is verwekt geworden, doch zijnde hare naam, of de verdere afkomst der overledene, aan de declaranten onbekendí (overl.akte Den Helder 09.09.1826).

 


Legenda

Ė Rijswijk = Rijswijk (ZH)


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)