Dirk van Mourik (1921-2018)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Dirk van Mourik, Dick, geb. Amsterdam 10.10.1921, ingenieur bouwkunde Delft 1954|a|, architect, overl. Rijnsaterwoude 17.09.2018.
– Werk op Drienerlo: Gebouw voor Werktuigbouwkunde (1964-1968), nu Horstcomplex.

– Levensberichten: nl.wikipedia * architecten van Mourik: 50 jaar teamwerk (pdf)

 

Noten: |a| De Volkskrant 22.12.1954.

 

[2] Dirk Gerrit van Mourik, geb. Ouder-Amstel 17.04.1895, winkelbediende (1917), kruidenier, overl. na 1962, tr. Amsterdam 02.05.1917
[3] Hendrika Cornelia Mol, geb. Amsterdam 29.05.1892, overl. na 1962.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk van Mourik, geb. Amsterdam 10.10.1921|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| De Amsterdammer 13.10.1921 (H. van Mourik-Mol, z.).

 

[4] Dirk van Mourik, geb. Buren 31.03.1858, schipper (1917,1931), overl. Ouder-Amstel 28.10.1934, tr. Ouder-Amstel 20.08.1887

[5] Elizabeth Molleman, geb. Ouder-Amstel ca. 1862, dienstbode (1887), overl. Ouder-Amstel 08.10.1954.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Maria van Mourik, geb. Ouder-Amstel ca. 1889, tr. Ouder-Amstel 09.07.1913 Jan van Donk, geb. Ouder-Amstel ca. 1888, smid (1913,1917), z.v. Jan van Donk, wagenbestuurder, en Annetje van der Tas.

2.                   Govert van Mourik, geb. Ouder-Amstel ca. 1890, kruitwerker (1916), werkman (1917), tr. Ouder-Amstel 09.08.1916 Geertruida Wagernaar, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1890, d.v. Thijs Gabbes Wagenaar,werkman, en Pietje Verkade.

3.                   Dirk Gerrit van Mourik, geb. Ouder-Amstel 17.04.1894; volgt [2].

4.                   Jannetje van Mourik, geb. Ouder-Amstel ca. 1898, dienstbode (1924), tr. Ouder-Amstel 30.01.1924 Arie Kruiswijk, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1896, loodgieter, z.v. Willem Kruijswijk, arbeider, en Marijtje van ’t Kruis.

5.                   Willemina Margaretha Maria van Mourik, geb. Ouder-Amstel ca. 1901, tr. Ouder-Amstel 08.09.1926 Huibert Scherpenzeel, geb. Weesperkarspel ca. 1901, havenarbeider, z.v. Willem Scherpenzeel, schipper, en Marretje den Hertog.

6.                   Dirkje Elizabeth van Mourik, geb. Ouder-Amstel ca. 1903, tr. Ouder-Amstel 25.03.1925 Wilhelm Lampe, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1900, loodgieter, z.v. Jan Frederik Lampe, loodgieter, en Jannetje Kraaij.

7.                   Adrianus Theodorus van Mourik, geb. ca. 1904, schipper (1931).

8.                   Jan van Mourik, geb. Ouder-Amstel ca. 1905, kruidenier, tr. Ouder-Amstel 07.10.1931 Jannetje Kars, geb. Ouder-Amstel ca. 1908, d.v. Willem Kars, veehouder, en Geertje van der Wilt.

 

[6] Jacobus Mol, geb. Leiden 10.03.1869, boekdrukker (1889), machinist (1910), overl. Keulen 31.05.1904, tr. Amsterdam 29.05.1889

[7] Jacoba Susanna Hendriks, geb. Amsterdam 18.10.1869, dienstbode (1889), overl. Amsterdam 23.10.1961; tr. 2e Amsterdam 17.08.1910|b| Franciscus Adrianus de Ruijter, geb. Amsterdam 18.04.1870, diamantslijper, overl. Amsterdam 26.01.1945, z.v. Franciscus Adrianus de Ruijter en Trijntje Bergsma.

     FAdR tr. 1e Amsterdam 19.04.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 12.12.1902|c|, ingeschr. Amsterdam 27.03.1903) Maria Willemse, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 17.03.1867, d.v. Pieter Willemse, spoorwegbeambte (1867), scheepstimmerman (1894), en Maria Henriette Frederica Ditmar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Mol, geb. Amsterdam 23.03.1890, matroos-Ziekenverpleger, tr. Hellevoetsluis 16.11.1916|a| Cornelia Maria Elisabeth Top, geb. Nieuwenhoorn 28.09.1892, d.v. Martinus Hendrikus Top, politiedienaar, en Cornelia Slooff.

2.                   Jacoba Susanna Margaretha Mol, geb. Amsterdam 27.03.1891, tr. Amsterdam 09.02.1910 Samuël Kist, geb. Amsterdam 01.02.1888, wijnkopersknecht, z.v. Samuel Kist, smid, en Jansje Fellinga.

3.                   Hendrika Cornelia Mol, geb. Amsterdam 29.05.1892; volgt [3].

4.                   Gustaaf Adolf Mol, geb. Amsterdam 22.03.1894, voerman, tr. Amsterdam 17.09.1919 Ida Masolijn, geb. Weert 08.06.1893, d.v. Peter Masolijn en Elisabeth Hubertina Schumann.

5.                   Johanna Maria Mol, geb. Amsterdam 06.07.1895, tr. 1e Amsterdam 02.02.1916 (echtsch. vonnis Arr.Rb.Amsterdam 03.10.1919, ingeschr. Amsterdam  02.02.1920) Jan Hendrik Meijer, geb. Amsterdam 29.04.1891, werkman (1916), bankwerker (1920), overl. Amsterdam 18.08.1982, z.v. Jacobus Johannes Meijer en Jansje Wighman; tr. 2e Amsterdam 02.12.1931 Egbert Hendrik Gerrit Kraal, geb. Amsterdam 18.12.1881, kruidenier, z.v. Pieter Gerrit Kraal en Aaltje Muijs.
     JHM tr. 2e Amsterdam 07.04.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 22.01.1970, ingeschr. 12.02.1970) Femkje Rijpsma, geb. Amsterdam 08.12.1897, overl. Amsterdam 25.04.1974, d.v. Fredrik Rijpsma, werkman, en Maria Margina Langen.

6.                   Johannes Jacob Leendert Mol, geb. Rotterdam 31.12.1896, overl. 17.03.1898.

7.                   Johannes Jacob Leendert Mol, geb. Rotterdam 20.06.1898, kruideniersbediende, overl. na 1986, tr. Amsterdam 02.11.1921 Fokeltje Klok, geb. Den Helder 26.08.1901, overl. Amsterdam 05.07.1986, d.v. Willem Arend Klok, marinier (1901), magazijnknecht (1921), en Johanna van der Linden.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, vergunning bij KB van 10.11.1916, de bruidegom vertegenwoordigd door Jan van de Velde, oud 40 jaar, brigadier-titulair, de bruidegom woont te Soerabaja (huw.akte Hellevoetsluis 1916 no.23); |b| bruid wede Jakob Moll (huw.akte Amsterdam 1910 reg.5E fol.42v); |c| 12.11 (kanttekening op huw.akte Amsterdam 1894 reg.14 fol.37v no.764).

 

[8] Dirk Gerrit van Mourik, geb. Buren 20.04.1826, landbouwer/landman (1858,1869), winkelier (1870,1871), schipper (1873,jul1887), tolgaarder (aug1887,1889), overl. Ouder-Amstel 12.05.1892, tr. Maartensdijk 31.07.1857

[9] Margrietha Maria Bosschaert, geb. Maartensdijk 11.05.1837, overl. Amsterdam 09.04.1913|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk van Mourik, geb. Buren 31.03.1858; volgt [4].

2.                   Adrianus Theodorus van Mourik, geb. Buren 17.02.1859, overl. Buren 21.05.1859.

3.                   Wilhelmina Margaretha Maria van Mourik, geb. Buren 01.01.1860, overl. (nabij Santpoort te) Bloemendaal 19.11.1934|c|, tr. Ouder-Amstel 22.01.1887 Johannes van Dam, geb. Aarlanderveen 13.05.1864, z.v. Jasper vanDam, werkman, en Marrigje Spekman.

4.                   Jannigje van Mourik, geb. Buren 11.06.1861, overl. Franeker 22.03.1943, tr. Nieuwer-Amstel 16.11.1881 Dirk Tewissen, geb. Amsterdam 01.12.1845, werkman, overl. Amsterdam 17.08.1924, z.v. Gerbert Tewissen en Lijsbet van der Velden.

5.                   Adrianus Theodorus van Mourik, geb. Buren 12.11.1862, overl. Buren 18.12.1862.

6.                   Adrianus Theodorus van Mourik, geb. Buren 24.10.1863, schipper, overl. Ouder-Amstel 20.02.1908, tr. Ouder-Amstel 28.12.1889 Pietje van Dam, geb. Mijdrecht 29.11.1865, dienstbode (1889), overl. Nieuwer-Amstel 18.11.1939|b|, d.v. Jasper van Dam, werkman, en Marrigje Spekman.
     PvD tr. 2e Ouder-Amstel 16.02.1924 Cornelis van der Weijden, geb. Leiden 06.04.1854, fabriekwerker (1874), houtzager (1882), z.v. Jacobus van der Weijden, sigarenmaker, en Hendrina Omvlee, baker (1897).
     CvdW tr. 1e Leiden 02.09.1874 Catharina Helena la Court, geb. Leiden 07.06.1854, overl. Leiden 04.10.1881, d.v. Gerrit la Court, letterzetter, en Catharina Helena Montagne; tr. 2e Leiden 08.02.1882 Cornelia Smit, geb. Leiden 20.02.1856, dienstbode (1882), overl. Leiden 15.12.1896, d.v. Dammes Smit, bediende, en Cornelia van der Vaart; tr. 3e Ouder-Amstel 04.09.1897 Lucretia Johanna den Hartoog, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1844/1845, overl. Ouder-Amstel 11.12.1921, d.v. Lourens den Hartoog, timmerman, en Johanna Harmanna van Dalen.
     LJdH tr.
1e Ouder-Amstel 05.03.1871 Jan Mansvelder, geb. Spaarndam 12.08.1843, timmerman, overl. Ouder-Amstel 17.04.1874, z.v. Jan Heere Mansvelder, winkelier, en Susanna Jacoba Verham, winkelierster (1871); tr. 2e Ouder-Amstel 02.12.1877 Gerrit Lipsius, geb. Weesperkarspel ca. 1843, werkman, overl. Ouder-Amstel 03.01.1893, z.v. Lodewijk Lipsius en Jannetje van der Neut.
     GL tr. 1e Ouder-Amstel 29.07.1871 Sara Wilhelmina Johanna van Roijen, geb. Nederhorst den Berg ca. 1846, overl. Ouder-Amstel 30.01.1877, d.v. Lambertus van Roijen, werkman, en Maria Jonker.

7.                   Margrietha Maria van Mourik, geb. Buren 19.05.1865, overl. voor 1931, tr. Ouder-Amstel 16.06.1900 Nicolaas Stolk, geb. Nieuwer-Amstel 26.06.1872, agent van politie, overl. Abcoude 09.02.1958, z.v. Abraham Stolk, groentekoopman, en Jannetje de Rooij.
     NS tr. 2e Abcoude-Proostdij 12.08.1931 Marretje de Rooij, geb. Ouder-Amstel ca. 1884, d.v. Teunis de Rooij en Willemijntje Grooters.

8.                   Dirkje Gerritje van Mourik, geb. Buren 27.07.1866, dienstbode (1887), tr. Amsterdam 14.07.1887 Reindert Willem Kruk, geb. Den Helder ca. 1861, smid,z.v. Cornelis Kruk en Vrouwtje Duinker.

9.                   Wijnand van Mourik, geb. Nieuwer-Amstel xx.08.1868, overl. Nieuwer-Amstel 08.04.1869.

10.               Cornelia van Mourik, geb. Nieuwer-Amstel xx.10.1869, overl. Nieuwer-Amstel 27.06.1870.

11.               Cornelia van Mourik, geb. Nieuwer-Amstel xx.12.1871, overl. Nieuwer-Amstel 16.12.1871.

12.               Cornelia van Mourik, geb. Nieuwer-Amstel xx.04.1873, overl. Nieuwer-Amstel 04.06.1873.

13.               Jan Willem van Mourik, geb. Nieuwer-Amstel xx.03.1874, overl. Nieuwer-Amstel 02.05.1874.

14.               Maria van Mourik, geb. Nieuwer-Amstel xx.04.1875, overl. Nieuwer-Amstel 31.05.1875.

15.               Jan Willem van Mourik, geb. Ouder-Amstel xx.11.1877, overl. Ouder-Amstel 27.11.1877|d|.

16.               Jan Willem van Mourik, geb. Naarden xx.06.1879, overl. Ouder-Amstel 16.06.1879.

 

Noten: |a| overl.akte Ouder-Amstel 1913 no.16; |b| ook overl.akte Ouder-Amstel 1939 no.50; |c| aamgifte door twee parkwachters, geen instelling vermeld (overl.akte Bloemendaal 1934 no.170); |d| ookoverl.akte Nieuwer-Amstel 1877 no.334.

 

[10] Goovert Molleman, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1833, boerenknecht (1857), werkman (1861,1876), broodslijter (1887), broodventer (1883), brooddepôthouder (1891), brugwachter (1893,1897), overl. Ouder-Amstel 10.08.1911|a|, tr. Ouder-Amstel 04.01.1857

[11] Willempje Zwaan, geb. De Bilt 05.12.1832, dienstbode (1857), overl. Nieuwer-Amstel 16.08.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth Molleman, geb. Ouder-Amstel ca. 1858, overl. Ouder-Amstel 14.03.1861.

2.                   Jan Molleman, geb. Ouder-Amstel ca. 1859/1860, postbode (1897,1918), overl. Nieuwer-Amstel 19.05.1932, tr. 1e Alida van der Tas, overl. voor 1897; tr. 2e Ouder-Amstel 24.11.1897 Susanna Maria van der Tas, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1869, overl. na 1932, d.v. Jan van der Tas, melkslijter, en Gijsberta van Kooij.

3.                   Elizabeth Molleman, geb. Ouder-Amstel ca. 1862; volgt [5].

4.                   Hermanus Molleman, geb. Ouder-Amstel ca. 1864, overl. Ouder-Amstel 25.08.1883.

5.                   Willem Molleman,  geb. Ouder-Amstel ca. 1866, warmoezier (1891), werkman (1917), overl. Amsterdam 17.11.1917|b|, tr. Amsterdam 11.06.1891 Neeltje Maria Hogenaar, geb. Amsterdam 05.01.1872, overl. Amsterdam 27.01.1940, d.v. Gerrit Hogenaar en Neeltje van Wijk.
     NMH tr. 2e Amsterdam 14.12.1922 Johannes Bartholomeus Cras, geb. Delft 23.10.1874, bediende (1900), werkman (1922), metaalberweker, cacaobewerker, overl. Amsterdam 03.04.1957,  z.v. Maria Cras.
     JBC tr. 1e Amsterdam 31.05.1900 Elisabeth Johanna Pauls, geb. Amsterdam 29.11.1874, overl. Amsterdam 14.01.1920, d.v. Paul Johannes Cras en Elisabeth de Wit.

6.                   Anthonie Molleman, geb. Ouder-Amstel xx.05.1868, overl. Ouder-Amstel 29.11.1868.

7.                   Jannetje Molleman, geb. Ouder-Amstel ca. 1870, tr. 1e Ouder-Amstel 19.08.1893 Aart Maassen, geb. Nijkerkerveen (Nijkerk) 28.06.1860, smid (1893), werrkman (1912), overl. Haarlem 10.07.1912, z.v. Maas Maassen, arbeider, en Grietje van Dam; tr. 2e Amsterdam 24.07.1918 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 17.05.1934, ingeschr. Amsterdam 18.09.1934) Carel Diderich Meijer, geb. Watergraafsmeer 28.03.1876, warmoezier (1897), werkman (1918), z.v. Carel Diderich Meijer en Gerritdina Johanna van Bruggen.
     CDM tr. 1e Watergraafsmeer 21.10.1897 Trijntje Molleman, geb. Ouder-Amstel ca. 1877, overl. voor 1918, d.v. Engelbertus Molleman, werkman, en Cornelia Bovenberg.

8.                   Cornelia Margaretha Molleman, geb. Ouder-Amstel ca. 1873, overl. Haarlem 28.08.1929, tr. Ouder-Amstel 31.01.1894 Adrianus Hoetmer, geb. Nederhorst den Berg 25.01.1870, werkman (1894,1911), brandstoffenhandelaar (1931), overl. Haarlem 06.04.1931, z.v. Johannes Hoetmer, vervener, en Gerritje van der Hoef.

9.                   Hendrika Molleman, geb. Ouder-Amstel xx.07.1874, overl. Ouder-Amstel 01.04.1875.

10.               Hendrika Molleman, geb. Ouder-Amstel xx.12.1875, overl. Ouder-Amstel 18.01.1876.

 

Noten: |a| Govert; |b| overl.akte Nieuwer-Amstel 1917 no.112.

 

[12] Jacob Mol, geb. Zierikzee 28.07.1833, matroos eerste klasse aan de kweekschool voor zeevaart (1869), matroos (1874), werkman (1889), overl. Leiden 15.12.1896, tr. Leiden 04.08.1869 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 26.06.1896, ingeschr. Leiden 15.08.1896)

[13] Judith Philemon, geb. Leiden 07.04.1848, overl. ’s-Gravenhage 02.02.1906; tr. 2e ’s-Gravenhage 23.06.1897 Petrus Jacobus Fruijtier, geb. Hontenisse 28.12.1856|b|, arbeider (1897), aardwerker (1910), overl.’s-Gravenhage 15.04.1910, z.v. Jan Anthonij  Fruijtier, schoenmaker, en Apolonia Burm.

Kind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Jacobus Philemon, later Mol, geb. Leiden 10.03.1869; volgt [6].

Uit dit huwelijk:

2.                   Hendrika Mol, geb. Leiden 30.06.1874|a|, overl. Dordrecht 28.12.1925, tr. Leiden 22.11.1899 Jacobus Filemon, geb. Leiden 13.02.1876, overl. na 1925, z.v. Jacobus Filemon (1843-1936) en Lena van Zwieten.

 

Noten: |a| aangifte door Lodewijk Gunther Mohr, binnenvader van het Academisch Ziekenhuis, de vader afwezig (geb.akte Leiden 1874 no.825); |b| natuurlijke zoon van Apolonia, gewettigd bij haar huwelijk met Jan Anthonij (geb.akte Hontenisse 1856 no.163 & huw.akte Hontenisse 10.01.1857 no.4).

 

[14] Johannes Casparus Hendriks, geb. Amsterdam 14.03.1844, (machine)stoker, overl. 1906 en 1917, tr. Amsterdam 04.12.1867

[15] Jacoba Susanna Margaretha Alderding, geb. Amsterdam 28.04.1843, overl. Amsterdam xx.12.1930|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Hendrika Hendriks, geb. Amsterdam 31.03.1868, dienstbode (1892), overl. Hilversum 12.01.1913, tr. Hilversum 11.05.1892 Gerrit Jan de Nijs, geb. Hilversum ca. 1870, koperslager, z.v. Jacob de Nijs, arbeider, en Maria Derksen.
     GJdN tr. 2e Hilversum19.08.1914 Helena Schaap, geb. Hilversum ca. 1875, overl. Hilversum 14.03.1954, d.v. Jasper Schaap en Alberdina Eerenberg.

2.                   Jacoba Susanna Hendriks, geb. Amsterdam 18.10.1869; volgt [7].

3.                   Maria Hendriks, geb. Amsterdam 14.09.1871, tr. Amsterdam 09.08.1900 Johannes Bertus Kamsma, geb. Amsterdam 19.09.1874, werkman, z.v. Johannes Bertus Kamsma, huisknecht, en Heintje van den Bergh.

4.                   Johannes Casparus Hendriks, geb. Amsterdam 31.01.1879, chef in een boekdrukkerij, tr. Amsterdam 08.09.1917 Neeltje Meijners, geb. Rotterdam 10.01.1893, d.v. Pieter Meijners en Cornelia Visser.

5.                   Cornelia Hendriks, geb. Amsterdam 26.01.1885, overl. Amsterdam 07.05.1955, tr. Amsterdam 03.01.1906 Matthijs de Hoog, geb. Zaltbommel 19.09.1882, besteller, overl. Amsterdam 15.04.1972, z.v. Coenraad de Hoog, smid, en Maria Anna Ferrie.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 17.12.1930.

 

[16] Dirk van Maurik, geb. Buren ca. 1791/1792, schoenmaker (1813,1819), herbergier (1832), landman (1836), herbergier (1838,1841), landbouwer (1851,1852), overl. Buren 20.08.1852|b|, z.v. Dirk van Maurik en Dirkje Struik (zie Bijlage A); tr. Buren 15.04.1813|a|

[17] Jannigje den Hartog, geb. Schoonrewoerd 31.12.1790, overl. Buren 18.09.1877, d.v. Jan Klaasse den Hartog en Teuntje Westerhout.

Uit dit huwelijk (vader van Mourik):

1.                   Dirkje van Mourik, geb. Buren 20.10.1814, overl. Buren 05.04.1900, tr. Buren 06.03.1841 Bernardus Koolhaas, geb. Alphen (Gld) 16.04.1813, timmerman (1841), winkelier (1891), overl. Buren 31.12.1891, z.v. Gerard Jan Koolhaas, landbouwer, en Maria Sterk.

2.                   Jan van Mourik, geb. Buren 30.10.1819, landman, overl. Asch (Buren) 21.01.1887, tr. Buren 16.06.1852 Christina van Arkel, geb. 10.01.1825, overl. Asch (Buren) 04.07.1891, d.v. Goossen van Arkel, landman, en Christina Beesdonk.

3.                   Teuntje van Mourik, geb. Buren 24.01.1823, overl. Buren 24.09.1890, tr. Buren 01.05.1851 Jacob van Schaardijk, geb. ca. 1824, landman, z.v. Gijsbert van Schaardijk en Maria Est.

4.                   Dirk Gerrit van Mourik, geb. Buren 20.04.1826; volgt [8].

5.                   Nicolaas Cornelus van Mourik, geb. Buren 14.10.1829, landman (1864), logementhouder (1869,1877), overl. Buren 11.07.1918, tr. 1e Buren 14.01.1864 Francina Johanna van Malsen, geb. Buren 24.08.1819, logementhoudster, overl. Buren 06.01.1868, d.v. Willem van Malsen, landman, en Wilhelmina Anthonia van Beusichem; tr. 2e Buren 13.01.1869 Cornelia van Meeteren, geb. Tricht (Buurmalsen) 13.01.1837, dienstmeid (1869), d.v. Gijsbert van Meeteren, rietdekker (1837), landman (1869), en Petronella Hak.
     FJvM tr. 1e Buren 05.05.1848 Hendrik van Wijk, geb. Buren 17.02.1816, landbouwer (1848), logementhouder (1861), overl. Buren 13.04.1861, z.v. Hendrik van Wijk, landman, en Areke van Bemmel.

6.                   Cornelis Leendert van Mourik, geb. Buren 27.03.1832, landbouwer (1856), veehouder (1859,1860), overl. Nieuwer-Amstel 29.12.1901, tr. 1e Nieuwer-Amstel 13.08.1856 Margaretha Maria Bisschaart, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1829, overl. Nieuwer-Amstel 04.06.1859, d.v. Willem Bosschaart en Aarke den Hartog; tr. 2e Nieuwer-Amstel 16.05.1860 Cornelia Braam, geb. Leimuiden 15.07.1837, overl. Nieuwer-Amstel 14.01.1907, d.v. Jan Braam, werkman (1837), veehouder (1860), en Leena de Rijk.

7.                   Jannigje van Mourik, geb. Buren 05.01.1836, overl. Buren 16.02.1836.

 

Noten: |a| bruidegom in akte van Maurik, tekent met van Mourik, bruid in akte den Hartog, tekent met den Hertog (huw.akte Buren 1813 no.8); |b| van Mourik (overl.akte Buren 1852 no.16).

 

[18] Adrianus Theodorus Bosschaart, geb. Zoelmond ca. 1799/1800, (brood)bakker (1836,1857), landbouwer (1868), overl. Maartensdijk 28.10.1868, z.v. Jan Bosschaart, landbouwer, en Maria Margaretha van Ommeren; tr. Wageningen 08.04.1836

[19] Willemina van Rennes, geb. Wageningen ca. 1804/1806, overl. Maartensdijk 24.10.1884|a|, d.v. Aart van Rennes en Aaltje van den Brink.

Uit dit huwelijk (vader ook Bosschaert, moeder ook van Renes):

1.                   Margrietha Maria Bosschaart, geb. Maartensdijk 11.05.1837|b|; volgt [9].

2.                   Albertus Bosschaert, ook Bosschaart, geb. Maartensdijk 13.02.1840, broodbakker, overl. Utrecht 15.01.1895, tr. 1e Nieuwer-Amstel 19.05.1864 Wilhelmina Boogaard, geb. Leimuiden ca. 1839, broodbakster, overl. voor 1870, d.v. Willem Boogard, veehouder, en Gerritje de Jong; tr. 2e Nieuwer-Amstel 13.07.1870 (echtsch. vonnis 29.09.1875, ingeschr. Maartensdijk 17.01.1876) Geertrui Johanna Leeuwenstein, geb. Uithoorn 29.08.1848, overl. Andijk 27.04.1914, d.v. Adrianus Leeuwenstein en Grietje van der Greft; tr. 3e Utrecht 11.07.1877 Wilhelmina Amalia Kues, geb. Medemblik ca. 1843, overl. Utrecht 08.11.1912, d.v. Carel Fredrich August Kues en Kaatje Corvezee.
     WB tr. 1e Nieuwer-Amstel 10.09.1862 Gijsbert van Dillewijn, geb. Naarden ca. 1834, broodbakker, overl. Nieruwer-Amstel 24.07.1863, z.v. Jan van Dillewijn en Marretje Bonte.
     GJL tr. 2e Amsterdam 19.12.1877 Johannes Gerardus Kilian, geb. Amersfoort ca. 1838, bakkersknecht, overl. voor 1891, z.v. Johan Hendrik Kilian en Elisabeth Meelissen; tr. 3e Amsterdam 26.01.1891 (echtsch. vonnis Arr.Rb.Amsterdam 28.09.1899, ingeschr. Amsterdam 21.12.1899) Johan Diederich Brinkman, geb. Amsterdam 02.05.1846, winkelier (1871), aanspreker (1891), z.v. Jan Hendrik Brinkman en Anna Brinkhuijsen.
     JDB tr. 1e Amsterdam 16.02.1871 Catharina Johannette Troll, geb. Amsterdam 21.12.1847, overl. voor 1891,d.v. Johann Philipp Christian Troll, meubelmaker, en Catharina Johannette Krempel.

3.                   Arnoldina Bosschaert, ook Bosschaart, geb. Maartensdijk 09.03.1842, overl. Maartensdijk 23.10.1845.

4.                   Jan Willem Bosschaert, ook Bosschaart, geb. Maartensdijk 04.06.1847, overl. Maartensdijk 19.09.1932, tr. Maartensdijk 28.04.1869 Maria Berkhof, geb. Maartensdijk 11.07.1848, overl. Maartensdijk 10.12.1925, d.v. Jacobus Berkhof en Elisabeth van Breeningen.

 

Noten: |a| Wilhelmina van Rennes, ‘zijnde de namen der ouders van de overledene den aangevers onbekend’ (overl.akte Maartensdijk 1884 no.56); |b| vader Bosschaert, moeder Willemina van Renes (Geb.akte Maartensdijk 1837 no.27).

 

[20] Jan Molleman, geb. Ouder-Amstel ca. 1799, hovenier, overl. Ouder-Amstel 03.10.1855, z.v. Govert Molleman en Trijntje van Schaik; tr. Nieuwer-Amstel 26.03.1826

[21] Elisabeth de Haas, geb. Kudelstaart/Aalsmeer ca. 1798/1799, dienstmeid (1826), overl. Ouder-Amstel 22.02.1882, d.v. Anthonie de Haas en Neeltje Nasveldt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Govert  Molleman, geb. Ouder-Amstel xx.05.1826, overl. Ouder-Amstel 07.07.1826.

2.                   Govert  Molleman, geb. Ouder-Amstel ca. 1827, overl. Ouder-Amstel 05.05.1831.

3.                   Antonie Molleman, geb. Ouder-Amstel ca. 1828/1829, boerenknecht, overl. Ouder-Amstel 01.04.1881, tr. Ouder-Amstel 27.12.1857 Geertrui Hogerdijk, geb. Ouder-Amstel ca. 1835/1836, overl. Ouder-Amstel 03.08.1876, d.v. Jan Hogerdijk en Neeltje Meijer.

4.                   Goovert Molleman, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1833; volgt [10].

5.                   Gijsbertus Molleman, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1835, timmerman, overl. Nieuwer-Amstel 25.10.1913|b|, tr. Ouder-Amstel 22.05.1859 Wijntje de Vriendt, geb. Ouder-Amstel ca. 1826, dienstbode (1859), overl. Ouder-Amstel 07.01.1914, d.v. Cornelis de Vriendt en Sara Elizabeth Hanssen.

6.                   Engelbertus Molleman, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1834/1836, boerenknecht, overl. Watergraafsmeer 28.11.1910, tr. Nieuwer-Amstel 20.02.1861 Cornelia Bovenberg,  geb. Ouder-Amstel ca. 1837, dienstbode (1861), overl. Watergraafsmeer 13.01.1918, d.v. Abraham Bovenberg, werkman, en Antje van den Heuvel.

7.                   Trijntje Molleman, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1837, tr. Ouder-Amstel 28.08.1875 Jan Jurriaan Lambeek, geb. Amsterdam 22.04.1832, werkman, z.v. Jan Lambeek en Johaana Leen.

8.                   Cornelia Margaretha Molleman, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1839, dienstbode (1874), tr. Ouder-Amstel 14.02.1874 Jan Cornelis Tewissen, geb. Amsterdam 26.10.1842, boerenknecht, z.v. Gerbert Tewissen en Lijsbet van Vegten.

9.                   Willem Molleman, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1840, boerenknecht, tr. Ouder-Amstel 02.05.1874 Christina Fortuijn, geb. Loosdrecht ca. 1842, dienstbode (1874), d.v. Willem Fortuijn, tuinman, en Theodora Stouthandel.

10.               Dirk Molman, geb. Nieuwer-Amstel 29.11.1841, smidsknecht, tr. Amsterdam 05.05.1869|a| Elizabeth Leesenberg, geb. Amsterdam 23.05.1833, dienstbaar (1859), onderwijzeres (1869), d.v. Hendrik Leesenberg en Cornelia van Asperen, werkster (159), .
     EL tr. 1e Amsterdam 03.08.1859 Jurriaan Dirksz, geb. Amsterdam 11.08.1832, onderwijzer, overl. voor 1869, z.v. Jan Hendrik Dirksz, kuiper, en Jakkomijntje Lambeek.

11.               Teunis Molleman, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1845, werkman, tr. Ouder-Amstel 16.09.1876 Jansje Matthijsen, geb. Ouder-Amstel ca. 1851, d.v. Jan Matthijsen, metselaar, en Aafje Klarenbeek.

 

Noten: |a| bruidegom in akte en tekent met Molman (huw.akte Amsterdam 1869 reg.4 fol.20v); |b| ook overl.akte Ouder-Amstel 1913 no.41.

 

[22] Hermanus Zwaan, geb. Lexmond ca. 1799/1800, werkman (1857), overl. Maartensdijk 24.02.1883, z.v. Willem Assie Zwaan en Geijsjen Hilverding/Helberding; tr. 2e De Bilt 12.11.1845 Evertje Hoenderdal, geb. Neerlangbroek/Langbroek ca. 1794/1795, overl. Maartensdijk 02.09.1871|c|, d.v. Willem Hoenderdal en Gerrigje Veldhuijzen; tr. 1e De Bilt 17.02.1826

[23] Jannigje van Dijk, geb. Maartensdijk ca. 1804, overl. De Bilt 22.03.1844, d.v. Bart van Dijk en Hendrikje Beerschoten.

     EH tr. 1e Soest 26.12.1820 Elis van Doorn, geb. Maartensdijk ca. 1777/1780, overl. Maartensdijk 13.01.1828|b|, z.v. Willem van Doorn en Maria Dirkze.

Uit dit huwelijk (vader soms Swaan):

1.                   Gijsbertje Zwaan, geb. Den Bilt 01.01.1827, overl. Soest 11.10.1874, tr. Maartensdijk 10.03.1847 Willem Hartenberg, geb. Ede 04.10.1819, z.v. Heimen Hartenberg, ook Hardeman of Hertdenberg, dagloner, en Melisje/Nelisje Hardeman.

2.                   Bart Swaan, geb. De Bilt 04.04.1829, overl. voor 1861, tr. Bodegraven 17.12.1858 Arisje Rietveld, geb. Willige Langerak 17.08.1827, overl. Haarlemmermeer 03.07.1866, d.v. Maarten Rietveld en Hilligje Kooiman,
     AR tr. 2e Haarlemmermeer 01.08.1861 Arie Fredriks, ook Frederiks, geb. Elst 31.12.1829, arbeider, overl. Elst 01.02.1899, z.v. Jan Fredriks, tabaksplanter en Hendrica van Druten.

3.                   Hendrika Swaan, geb. De Bilt 02.11.1830, tr. Maartensdijk 18.12.1857 Jan van Arkel, geb. Maartensdijk ca. 1810, overl. Maartensdijk 19.06.1872, z.v. Lubbert van Arkel en Wilmpje Jansen.

4.                   Willempje Zwaan, geb. De Bilt 05.12.1832; volgt [11].

5.                   Geertrui Zwaan, Truitje, geb. De Bilt 22.10.1834, overl. De Bilt 08.03.1844.

6.                   Willem Zwaan, geb. De Bilt 03.12.1836, overl. Nieuwer-Amstel 03.07.1919.

7.                   Cornelis Zwaan, geb. De Bilt 30.12.1838, overl. Driebergen 24.04.1925, tr. 1e Maartensdijk 16.11.1866 Aaltje van Laar, geb. Soest 28.10.1839, overl. Maartensdijk 08.02.1887, d.v. Gijsbert van Laar, dagloner, en Aaltje van Ginkel; tr. 2e Maartensdijk 13.01.1893 Willempje Appeldoorn, geb. Amerongen 01.04.1842, overl. Bussum 24.06.1912, d.v. Reijer Appeldoorn en Aaltje van Westeneng.
     WA tr. 1e Amerongen 03.05.1867 Hendrik van Veen, geb. Nijkerkerveen (Nijkerk) 21.01.1837, overl. Utrecht 06.01.1889, z.v. Bessel Elbertsen van Veen, daghuurder, en Jannetje Stevensen Kieft; tr. 2e Utrecht 13.11.1889|a| Willem Stijlaart, geb. Utrecht 11.03.1839, arbeider, overl. Utrecht 21.05.1890, z.v. Adrianus Stijlaart en Evertje Cootwijk.
     WS tr. 1e Westbroek 14.10.1864 Mijntje de Graaf, ook Willemijntje, geb. Westbroek ca. 1844/1845, overl. Westbroek 15.04.1878, d.v. Ruth de Graaf en Gijsje Oostveen.

8.                   Metje Zwaan, geb. De Bilt 03.05.1840, overl. Zeist 08.05.1915, tr. Maartensdijk 12.05.1865 Egbert Hendrikse, geb. Ede 27.12.1834, overl. Zeist 11.06.1914, z.v. Aalbert Hendrikse, dagloner, en Grietje Rijksen.

9.                   Gerrigje Zwaan, geb. De Bilt 04.05.1843, overl. Driebergen 26.03.1931, tr. Maartensdijk 06.09.1861 Cornelis Overeem, geb. Maarn 20.04.1827, overl. Doorn 18.02.1901, d.v. Aart Overeem en Aaltje van Daatselaar.

 

Noten: |a| bruidegom geb. Westbroek (huw.akte Utrecht 1889 no.500); |b| e.v. Van ’t Hoederdaal; |c| Hoenderdaal.

 

[24]

[25] Dina Mol, ged. Sint Philipsland 11.03.1804, arbeidster (1833), koopvrouw (1869), overl. Maassluis 07.01.1879, d.v. Jacobus Mol en Jacomina Engsmenger; tr. Maassluis 13.08.1845 Leendert Roos, geb. Maassluis 20.11.1819, overl. Maassluis 10.04.1855, z.v. Hendrik Roos en Elisabeth van Katwijk.

Kind van Dina:

1.                   Jacob Mol, geb. Zierikzee 28.07.1833|a|; volgt [12].

Uit dit huwelijk:

2.                   Elizabeth Roos, geb. Maassluis 16.02.1846, overl. Maassluis 13.08.1928, tr. Maassluis 12.10.1870 Maarten van der Hoeven, geb. Maassluis 30.07.1841, overl. Maassluis 02.02.1936, z.v. Cornelis van der Hoeven en Johanna van der Werf.

3.                   Wilhelmina Roos, geb. Maassluis 10.05.1848, overl. Maassluis 24.05.1918, tr. Maassluis 24.06.1868 Willem Koppenol, geb. Rozenburg 14.08.1856, overl. Maassluis 18.03.1931, z.v. Paauw Koppenol en Cornelia Bals.

 

Noten: |a| aangifte door Aletta van Meerendonk, oud 39 jaar, vroedvrouw (geb.akte Zierikzee 1833 no.135).

 

[26] Jacobus Filemon, geb. Leiden 07.04.1813, sjouwer (1841,1848), opperman (1851,1854), shjouwer (1861), overl. Leiden 28.12.1861, z.v. Jacobus Filemon (ca.1782-1839), metselaarsknecht (1838), en Elsje Poelgeest; tr. Leiden 06.12.1838

[27] Heijnderijntje de Haan, geb. Leiden 20.08.1813, overl. Leiden 22.01.1884, d.v. Pieter de Haan, sjouwer, en Johanna Arnoldus.

Uit dit huwelijk (vader veelal Philemon, moeder Hendrica/Hendrika de/den Haan):

1.                   Jacobus Philemon, geb. Leiden ca. 1839, overl. Leiden 09.09.1841.

2.                   Johanna Wilhelmina Philemon, geb. Leiden 26.04.1841, schillenophaalster (1915), overl. Leiden 02.02.1915, tr. Leiden 23.11.1864 Johannes Gorree, geb. Leiden 16.05.1828, brandersknecht (1864), sjouwer (1887), overl. Leiden 03.05.1887, z.v. Jacoba Gorree, dienstbode (1828), werkster (1864).

3.                   dienstbode (1828), werkster (1864).

4.                   Jacobus Philemon, ook Filemon, geb. Leiden 05.10.1843, sjouwer (1872), metselaar (1899), overl. Leiden 16.09.1936, tr. Leiden 27.11.1872 Lena van Zwieten, geb. Leiden 16.02.1840, overl. Leiden 12.11.1913, d.v. Gerrit van Zwieten, sjouwer, en Lena Hanselaar.
Uit dit huwelijk: Jacobus Filemon (1876-na1925), tr. Leiden 22.11.1899 Hendrika Mol (1874-1925), d.v. Jacob Mol en Judith Philemon.

5.                   Pieter Philemon, geb. Leiden 21.03.1846, overl. Leiden 02.03.1847.

6.                   Judith Philemon, geb. Leiden 07.04.1848|a|; volgt [13].

7.                   Pieter Filemon, geb. Leiden 18.03.1851, sjouwer, overl. Leiden 03.09.1921, tr. Leiden19.02.1890 Hendrica Marjée, geb. Leiden 10.09.1850, d.v. Pieter Marjée, smid, en Sara van der Heijden.

8.                   Willem Filemon, geb. Leiden 24.03.1854, sjouwer, overl. Oegstgeest 20.05.1943|b|, tr. Leiden 19.12.1888 Maria Pieternella van den Berg, geb. Leiden 24.07.1865, overl. Leiden 19.06.1916, d.v. Laurentius Isac van den Berg, sjouwer, en Maria Johanna van Hassel.

 

Noten: |a| vader Philemon, moeder Hendrica den Haan; |b| ook overl.akte Leiden 1943 no.461.

 

[28] Jan Hendriks, geb. Kampen ca. 1808/1809, groenteverkoper (1834,1835), aardappelenverkoper (1839), aardappelenkoper (1843), sjouwerman (1867,1868), overl. tussen 1868 en 1894, z.v. Petertje Hendriks, wasster (1843); tr. 1e Amsterdam 19.02.1834 Bastiana Cornelia van Driel, geb. Amsterdam ca. 1813, overl. Sloten 02.09.1834, d.v. Arie van Driel, aardappelverkoper, en Cornelia Margaretha Landman; tr. 2e Amsterdam 25.02.1835 Anna Maria van der Vaardt, geb. Amsterdam ca. 1816, overl. voor 1839, d.v. Jacobi van der Vaardt en Maria Drevecke; tr. 3e Amsterdam 06.06.1839 Maria Catharina Minne, geb. Maarssen ca. 1804, overl. voor 1843, d.v. Coenraad Minne en Elisabeth la Sage; tr. 4e Amsterdam 15.06.1843

[29] Cornelia Minne, geb. Amsterdam ca. 1820, overl. voor 1867, d.v. Johannes Casparus Minne, kleermaker (1843), en Petronella de Wit.

     MCM tr. 1e Johannes Hendricus Roelofse, overl. voor 1839.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Casparus Hendriks, geb. Amsterdam 14.03.1844; volgt [14].

2.                   Hendrik Johannes Hendriks, geb. Amsterdam 22.06.1844, sjouwerman (1868), suikerbakker (1896), tr. 1e Amsterdam 08.07.1868 Hendrika Maria Brandenburg, geb. Amsterdam 25.11.1837, werkster (1868), overl. voor 1896, d.v. Abram Brandenburg en Dorothea Burgerel; tr. 2e Amsterdam 02.09.1896 Elizabeth Petronella van Kempe, geb. Amsterdam 12.10.1867, overl. Amsterdam 01.07.1940, d.v. Johannes van Kempe, beeldhouwer, en Elizabet Scheffer.

3.                   Willem Johannes Hendriks, geb. Amsterdam 06.07.1852, tr. Sloten 06.05.1874 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 03.07.1894, ingeschr. Velsen 15.02.1895) Cornelia Vreedendaal, geb. Sloten ca. 1852, winkelierster (1874), overl. Velsen 31.12.1914, d.v. Nicolaas Vreedendaal en Marria Jurriaans.
     CV tr. 2e Velsen 18.07.1895 Everd den Drijver, geb. Tuil (Haaften) 02.01.1848, arbeider (1878), overl. na 1914, z.v. Christoffel Hendrikus den Drijver, kleermaker, en Antonia van Zwol.
     EdD tr. 1e Velsen 09.05.1878 Francina Anna Fokke, geb. Weesp ca. 1836, overl. Velsen 04.06.1894, d.v. Hendrik Fokke en Engelberta Anna Ap.
     FAF tr. 1e Weesp 28.01.1864 Arie Elbers, geb. Weesp ca. 1841/1842, werkman, overl. Ransdorp 21.03.1871, z.v. Jan Elbers en Cornelia van Overeem.

4.                   Gerardus Coenradus Hendriks, geb. Amsterdam 18.09.1854, schipper, overl.Amsterdam 29.04.1940, tr. Haarlemmermeer 18.05.1894 Maartje Met, geb. De Rijp 18.10.1862, overl. Amsterdam 24.04.1951, d.v. Pieter Met, schipper, en Niesje Bleeker.

 

[30] Nicolaas Alderding, geb. Amsterdam 08.01.1816, timmerman (1840), timmermansknecht (1867,1874), overl. Amsterdam 10.04.1886, z.v. Barend Alderding, werkman, en Gesina Weber; tr. Amsterdam 07.10.1840

[31] Johanna Susanna Meijer, geb. Amsterdam 05.03.1814, overl. voor 1867, d.v. Harmen Coenraat Meijer, aanspreker (1840), en Jacoba Susanna Bonekamp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernardus Alderding, geb. Amsterdam 24.02.1841.

2.                   Jacoba Susanna Margaretha Alderding, geb. Amsterdam 28.04.1843; volgt [15].

3.                   Maria Johanna Alderding, geb. Amsterdam 18.06.1846, tr. Amsterdam 01.07.1880 Karel  Frederik Brommelcamp, geb. Amsterdam 10.06.1827, loodgieter (1854), z.v. Hendericus Brommelcamp en Henderika Broekmeijer.
     KFB tr. 1e Amsterdam 09.08.1854 Naatje Oostwaard, geb. Amsterdam 25.01.1828, overl. voor 1880, d.v. Reindert Oostwaard, tapper, en Elisabeth Beekman.

4.                   Johannes Stephanus Alderding, geb. Amsterdam 12.06.1848, steenkolendrager, tr. Amsterdam 01.07.1874 Catharina van Hoek, geb. Amsterdam 05.04.1850, d.v. Willem van Hoek, gaswerker, en Johanna Christina van Beeren.

5.                   Nicolaas Alderding, geb. Amsterdam 15.12.1850.

6.                   Hermanus Coenradus Alderding, geb. Amsterdam 21.10.1852.

 


Bijlage A

 

[32] Dirk van Maurik, overl. Buren voor 1813, tr.

[33] Dirkje Struik, geb. ca. 1751, overl. Buren 03.02.1838|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina van Mourik, geb. ca. 1778, overl. Buren 17.09.1847.

2.                   Gerrit Adrianus van Maurik, geb. ca. 1783, schoenmaker, overl. Buren 11.01.1836, tr. 1e Buren 19.09.1811 Aaltje van Meerten, geb. ca. 1786/1787, overl. Buren 09.12.1821, d.v. Cornelis van Maesten en Aletta van Elst; tr. 2e Buren 04.11.1824 Elisabeth van Alphen, geb. ca. 1793, dienstmeid (1824), overl. Buren 30.01.1883, d.v. Dirk van Alphen en Aaltje van Haarlem.

3.                   Jannigje van Mourik, ook van Maurik, geb. ca. 1785, dienstmeid (1815), overl. Buren 20.03.1870, tr. Buren 23.04.1815 Jan Hendrikus Eigelsheimer, geb. ca. 1792/1793, kleermaker, overl. Buren 13.11.1871, z.v. Hendrik Eigelsheimer en Aaltje Teunisse.

4.                   Dirk van Maurik, geb. Buren ca. 1792; volgt [16].

5.                   Jan van Mourik, geb. ca. 1793/1794, kleermaker, overl. Wijk bij Duurstede 20.12.1846, tr. Buren 08.04.1821 Francina de Ronde, geb. ca. 1802, overl. Wijk bij Duurstede 02.04.1848, d.v. Cornelis de Ronde en Anna Catharina Feith.

 

Noten: |a| Struijk, geen geboorteplaats en geen ouders vermeld, aangifte door zoon Dirk van Mourik (overl.akte Buren 1838 no.5).

 


Legenda

– Sloten = Sloten (NH)


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren