Nicolaas Martinus Maria Nibbering (1938-2014)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2017 (laatst herzien december 2021)

 


 

[1] Nicolaas Martinus Maria Nibbering, Nico, geb. Zaandam 29.05.1938, doctoraalexamen scheikunde Amsterdam UvA 1964|a|, promotie Amsterdam UvA 02.10.1968|b|, lector, later hoogleraar UvA (1975-2001), hoogleraar Twente (2001-), lid KNAW 1988, overl. Wilnis 25.08.2014, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 01.09.2014.

 

Noten: |a| De Volkskrant 02.04.1964; |b| proefschrift: Mass spectrometry of some aralkyl compounds with a functional group in the side-chain; promotor: Th.J. de Boer (1924-2003).

 

[2] Dirk Nibbering, geb. De Rijp 28.12.1911, fabriekarbeider (1941), tr. Zaandam xx.05.1936|a|, tr. Zaandam (rk) 27.05.1936|b|
[3] Hendrika Clijnk, geb. Zaandam 31.03.1911. [Bloemendaal 1967]

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Nicolaas Martinus Maria Nibbering, geb. Zaandam 29.05.1938|c|; volgt [1].

2.                   levenloos kind, Zaandam 13.05.1941.

 

Noten: |a| De Zaanlander 30.05.1936; |b| Parochie van den H. Bonifatius, bruidegom Theodorus, bruid Henrica (Nieuwe Haarlemsche courant 23.05.1936); |c| De Zaanlander 01.06.1938.

 

[4] Klaas Nibbering, geb. De Rijp ca. 1875, arbeider (1902), tuinier (1903), arbeider (1916), los arbeider (1920,1921), overl. De Rijp 12.07.1921, tr. Beemster 25.04.1902

[5] Grietje Groot, geb. Ursem 30.09.1873, overl. De Rijp 21.06.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Nibbering, geb. De Rijp xx.03.1903, overl. De Rijp 15.08.1903.

2.                   Antonia Nibbering, geb. De Rijp 21.07.1904, overl. na 1969, tr. De Rijp 09.01.1932 Antoon Konijn, geb. Oostzaan 03.07.1905, fabrieksarbeider, overl. Zaandam 16.12.1969, z.v. Bernardus Konijn, landarbeider, en Cornelia Bolleman.

3.                   Neeltje Nibbering, geb. De Rijp 28.08.1905, tr. Beemster 28.02.1930 Petrus Konijn, geb. Oostzaan ca. 1901, fabrieksarbeider, z.v. Bernardus Konijn, veehouder, en Cornelia Bolleman.

4.                   Cornelia Nibbering, geb. De Rijp 04.03.1910, tr. De Rijp 23.06.1932 Petrus Kuipers, geb. Makkum (Wonseradeel) 03.02.1904, zuivelarbeider, z.v. Sjouke Kuipers, panbakker, en Sieuwke van Vellinga.

5.                   Jan Nibbering, geb. De Rijp ca. 1911, overl. De Rijp 13.05.1920.

6.                   Dirk Nibbering, geb. De Rijp 28.12.1911; volgt [2].

 

[6] Martinus Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 23.03.1877, metselaar (1910,1918), overl. Zaandam 01.12.1956, tr. Zaandam 16.06.1910

[7] Anna Jansen, geb. Zaandam 31.08.1883, overl. Zaandam 02.01.1961.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Clijnk, geb. Zaandam 31.03.1911; volgt [3].

2.                   Johanna Maria Clijnk, geb. Zaandam 01.08.1913.

3.                   Anna Maria Clijnk, geb. Zaandam 23.05.1915.

4.                   Johannes Petrus Clijnk, geb. Zaandam 17.06.1918.

 

[8] Hendrik Nibbering, geb. Graft ca. 1841, arbeider, overl. De Rijp 26.07.1890, tr. De Rijp 24.09.1865

[9] Cornelia Hoek, geb. De Rijp 29.06.1842, overl. De Rijp 14.07.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, De Rijp 10.08.1867.

2.                   levenloze zoon, De Rijp 23.08.1868.

3.                   Dirk Nibbering, geb. De Rijp ca. 1870, touwslagersknecht, overl. Grootebroek 09.02.1955|b|, tr. Hensbroek 07.08.1895 Cornelia Kuiper, geb. Hensbroek ca. 1870/1871, naaister, overl. Graft 23.02.1909, d.v. Dirk Kuiper, arbeider, en Jantje Floris.

4.                   levenloze zoon, De Rijp 24.07.1871.

5.                   levenloze zoon, De Rijp 06.11.1872.

6.                   levenloze zoon, De Rijp 02.11.1873.

7.                   Klaas Nibbering, geb. De Rijp ca. 1875; volgt [4].

8.                   Cornelis Nibbering, geb. De Rijp 29.08.1877, overl. Delft 24.12.1956.

9.                   Anna Nibbering, geb. De Rijp xx.06.1879, overl. De Rijp 25.06.1879.

10.               Martinus Nibbering, geb. De Rijp ca. 1881, landbouwer, overl. na 1937, tr. Beemster 09.05.1906 Catharina Veldboer, geb. Beemster 09.11.1881, overl. Graft 30.03.1937, d.v. Albert Veldboer, landbouwer, en Dieuwertje Molenaar.

11.               levenloze zoon, De Rijp 23.09.1882.

12.               Petrus Nibbering, geb. De Rijp xx.09.1883, overl. De Rijp 16.11.1883.

13.               Cornelia Ribbering, geb. De Rijp ca. 1885, overl. Alkmaar 09.09.1919|a|, tr. De Rijp 11.04.1907 Gradus Johannes Jansen, geb. Terborg (Wisch) 08.04.1879, kleermaker, overl. Limmen 29.08.1926, z.v. Johannes Jansen, metselaar, en Johanna Wilhelmina Wijkamp.

14.               Gerard Nibbering, geb. De Rijp ca. 1886, overl. De Rijp 13.04.1887.

 

Noten: |a| ook overl.akte Limmen 1919 no.28; |b| ook overl.akte Edam 1955 no.E13.

 

[10] Jan Groot, geb. Obdam 08.08.1841, arbeider, overl. Ursem 10.02.1892, tr. Ursem 06.02.1869

[11] Neeltje de Boer, geb. Ursem/Spierdijk 28.10.1842, dienstbode (1869), overl. Alkmaar 20.11.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Groot, geb. Ursem xx.02.1870, overl. Ursem 26.02.1870.

2.                   Grietje Groot, geb. Ursem ca. 1870, overl. Ursem 29.05.1871.

3.                   Antonius Groot, geb. Ursem 06.07.1871, sergeant-kok bij de marine (1903), overl. Alkmaar 15.04.1955, tr. Alkmaar 19.03.1903 Maria Laan, geb. Heerhugowaard ca. 1879, overl. na 1955, d.v. Jan Laan en Maria Tesselaar, winkelierster (1903).

4.                   Jan Groot, geb. Ursem xx.07.1872, overl. Ursem 21.08.1872.

5.                   Grietje Groot, geb. Ursem 30.09.1873; volgt [5].

6.                   Geertje Groot, geb. Ursem xx.02.1875, overl. Ursem 29.04.1875.

7.                   Geertruida Groot, geb. Ursem 24.03.1876, overl. Alkmaar 28.12.1914, tr. Alkmaar 31.05.1905 Arie Bakker, geb. Zuid-Scharwoude ca. 1870, kleermaker, z.v. Arie Bakker, landbouwer, en Maartje Hes.

8.                   Jan Groot, geb. Ursem 25.03.1877, overl. Ursem 26.02.1892.

9.                   Elisabeth Groot, geb. Ursem 09.04.1879, overl. Alkmaar 12.03.1950, tr. Alkmaar 12.10.1904 Wilhelmus Petrus Zonderhuis, geb. Alkmaar ca. 1882/1883, koopman, overl.Alkmaar 12.11.1937, z.v. Johannes Zonderhuis, arbeider, en Johanna Margaretha Maria van Tunen.

10.               Maria Groot, geb. Ursem 08.04.1880, overl. Heemskerk 04.10.1948, tr. Alkmaar 26.04.1906 Jacobus Veldhuis, geb. Heemskerk 12.07.1882, warmoezier, overl. na 1948, z.v. Jan Veldhuis, warmoezier, en Susanna van Eerden.

11.               Pieter Groot, geb. Ursem 04.06.1881, koekbakker, overl. Graft 03.08.1948, tr. Alkmaar 26.02.1908 Sijtske Kootje, geb. Gorredijk (Opsterland) 10.04.1888, overl. na 1948, d.v. Anne Kootje, houtmolenaarsknecht (1888), houtzager (1908), en Trijntje Neef.

12.               Catharina Groot, geb. Ursem 09.06.1883, overl. Ursem 03.07.1883.

 

[12] Everardus Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 02.06.1842, metselaar, overl. Sint-Oedenrode 23.02.1919, tr. Sint-Oedenrode 07.05.1869

[13] Hendrika van den Broek, geb. Sint-Oedenrode 01.01.1848, overl. Sint-Oedenrode 16.07.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodorus Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 16.02.1870, overl. Zaandam 24.06.1946, tr. Helmond 09.08.1893 Antonetta Maria Verberne, geb. Helmond 22.08.1868, overl. Zaandam 11.05.1951, d.v. Josephus Verberne en Petronella van de Waarsenburg.

2.                   Johannes Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 17.08.1871, metselaar, overl. Sint-Oedenrode 26.04.1917, tr. Sint-Oedenrode 07.06.1901 Lumberta Bennink, geb. Blesdijke (Weststellingwerf) 05.05.1870, overl. voor 1929, d.v. Hendrikus Thijsses Bennink en Aukjen Jagtman.

3.                   Johanna Maria Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 31.10.1872, dienstmeid, overl. Sint-Oedenrode 25.05.1889.

4.                   Gerardina Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 20.04.1874, naaister, overl. Sint-Oedenrode 28.01.1899.

5.                   Maria Anna Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 09.10.1875, overl. Sint-Oedenrode 04.07.1953.

6.                   Martinus Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 23.03.1877; volgt [6].

7.                   Hendrikus Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 12.06.1878, metselaar, overl. Zaandam 16.12.1942, tr. Limmen 28.10.1903 Catharina Dekker, geb. Limmen ca. 1870/1871, overl. Zaandam 07.06.1931, d.v. Albert Dekker en Antje Zonneveld.

8.                   Antonius Vincentius Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 19.07.1880, metselaar, overl. Bussum 29.12.1954, tr. Oudkarspel 27.08.1904 Maria van Straaten, geb. Zuid-Scharwoude ca. 1879, overl. na 1954, d.v. Albertus Josephus van Straaten, landbouwer, en Trijntje Bakker.

9.                   Oda Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 24.10.1882, koopvrouw, overl. Sint-Oedenrode 12.04.1926.

10.               Hendrika Maria Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 28.05.1885, overl. Sint-Oedenrode 10.03.1936.

11.               Aloijsius Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 29.10.1886, metselaar, overl. na 1928, tr. Westzaan 04.05.1916 Catharina Maria van Straaten, geb. Westzaan ca. 1886, overl. na 1928, d.v. Franciscus Laurentius van Straaten, veehouder, en Catharina Vonk.

12.               Wilhelmina Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 28.10.1887, overl. na 1929, tr. Sint-Oedenrode 06.09.1913 Martinus Servatius Roberscheuten, geb. Lieshout 13.05.1885, metselaar, overl. na 1929, z.v. Thomas Roberscheuten en Anna van den Hurk.

 

[14] Johannes Jansen, geb. Zaandam 21.09.1859, houtzager (1882), houtzaagmolenaar (1883,1920), overl. Zaandam 03.02.1942, tr. Zaandam 26.11.1882

[15] Jansje Roet, geb. Zaandam 21.12.1862, dienstbode (1882), overl. Zaandam 21.06.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Jansen, geb. Zaandam 31.08.1883; volgt [7].

2.                   Maria Jansen, geb. Zaandam 05.10.1886, overl. Zaandam 04.02.1917, tr. Zaandam 16.06.1909 Casparus Renken, geb. Zaandam 03.07.1883, stoker, overl. Zaandam 04.10.1951, z.v. Casparus Renken (ca.1851-1927), lantaarnopsteker, en Grietje Heijn.

3.                   Jansje Jansen, geb. Zaandam 21.04.1887, overl. Zaandam 28.12.1887.

4.                   Jansje Jansen, geb. Zaandam 16.09.1888, overl. Zaandam 19.11.1888.

5.                   Jan Jansen, geb. Zaandam xx.10.1889, overl. Zaandam 28.01.1890.

6.                   Gerarda Jansen, geb. Zaandam 25.01.1891, overl. Culemborg 12.01.1920.

7.                   Johanna Jansen, geb. Zaandam 14.01.1893, overl. Zaandam 08.04.1893.

8.                   Petrus Johannes Jansen, geb. Zaandam 09.07.1894, magazijnbediende, tr. Zaandam 24.05.1922 Maria Christina van den Berg, geb. Zaandam 23.11.1897, d.v. Johannes van den Berg, huisschilder, en Anna Maria Elisabeth Theresia de Jong.

9.                   Johannes Jansen, geb. Zaandam 18.08.1896, overl. Zaandam 11.05.1902.

10.               Jan Jansen, geb. Zaandam 14.10.1899.

 

[16] Dirk Nibbering, geb. De Rijp ca. 1819/1820, timmermansknecht (1840,1846,1865,1866), overl. De Rijp 26.10.1866, z.v. Roelof Nibbering en Aafje Entrop (zie Bijlage A); tr. De Rijp 17.10.1840|c|

[17] Cornelia Leeuw, geb. Graft ca. 1820, overl. Beemster 29.01.1911, d.v. Maarten Leeuw, hekelaar, en Guurtje Roosing.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Nibbering, geb. Graft ca. 1841; volgt [8].

2.                   Maarten Nibbering, geb. ca. 1843, arbeider, overl. Putten 28.06.1903, tr. Putten 24.05.1884 Fia van Niers, geb. Putten 28.01.1861, overl. Putten 08.06.1954, d.v. Hendrik van Niers, papiermaker, en Aartje van der Horst.
     FvN tr. 2e Putten 03.02.1905 Johannes Brinkenberg, geb. Arnhem 19.03.1854, dagloner (1885), landbouwer (1905,1919), overl. Putten 12.04.1919, z.v. Jan Brinkenberg, bezembinder, en Anna Meiboom; tr. 3e Putten 30.05.1924 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 07.05.1930, ingeschr. Putten 26.05.1930) Osval Adolphe Joseph Vrijens, geb. Maastricht 24.03.1889, timmerman, overl. Maastricht 10.04.1948, z.v. Gilles Vrijens en Maria Hubertina Baltussen.
     JB tr. 1e Barneveld 03.04.1885 Jannetje Boshuis, geb. Barneveld 28.09.1843, dienstbode (1885), overl. Barneveld 16.04.1904, d.v. Evert Boshuis, arbeider, en Hendrikje van Boven.

3.                   Aafje Nibbering, geb. Graft ca. 1845, overl. Graft 03.09.1846.

4.                   Aafje Nibbering, geb. Graft xx.12.1846, overl. Graft 20.02.1847.

5.                   Adolf Nibbering, geb. De Rijp ca. 1849, arbeider, overl. ’s-Gravenhage 18.05.1938, tr. ’s-Gravenhage 27.05.1874 Mareke Spronk, geb. Deil 10.12.1845, overl. ’s-Gravenhage 29.11.1895, d.v. Herbert Spronk, klompenmaker (1845), tuinman (1874), en Johanna Vermeer.

6.                   Cornelis Nibbering, geb. De Rijp 19.02.1851, overl. Fort de Kock (Res. Padangsche Bovenlanden) 18.11.1875|a|.

7.                   Theodorus Nibbering, geb. De Rijp 11.03.1854, arbeider, overl. Purmerend 11.04.1944|b|, tr. De Rijp 13.05.1877 Klaasje Hoek, geb. De Rijp ca. 1851, overl. De Rijp 07.06.1913, d.v. Daniël Hoek en Maartje Wesseling.

8.                   Eva Nibbering, geb. De Rijp ca. 1857, dienstbode (1893), overl. De Rijp 06.06.1943, tr. De Rijp 04.11.1893 Andries de Jong, geb. Buren (Ameland) 12.05.1855, schilder, overl. De Rijp 25.05.1932, z.v. Gerben Gerlofs de Jong, landbouwer, en Simkje Dirks Stelwagen.
     AdJ tr. 1e Schermerhorn 17.05.1882 Trijntje Bart, geb. Ilpendam ca. 1858, overl. Beemster 12.01.1892, d.v. Jan Bart, arbeider, en Guurtje Brugman.

9.                   Klaas Nibbering, geb. De Rijp 03.03.1859, arbeider, overl. De Rijp 30.01.1890, tr. De Rijp 12.11.1882 Antje de Reus, geb. Schermerhorn ca. 1859, d.v. Rengert de Reus, arbeider, en Hendrika de Bakker.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats, leeftijd of functie vermeld (overl.akte De Rijp 11.05.1876 no.19) & niet gevonden in RA; |b| ook overl.akte De Rijp 1944 no.3; |c| bruidegom Nibbrig (huw.akte De Rijp 1840 no.15).

 

[18] Pieter Hoek, geb. De Rijp ca. 1807, metselaar, overl. Amsterdam 26.09.1847|a|, z.v. Maarten Hoek en Cornelia Benema, koopvrouw, tr. De Rijp 25.05.1839

[19] Cornelia Bloothoofd, geb. Graft ca. 1819/1820, overl. De Rijp 09.06.1891, d.v. Klaas Bloothoofd en Grietje Mulder; tr. 2e De Rijp 30.06.1849 Hermanus de Geus, geb. De Rijp ca. 1817, arbeider, overl. De Rijp 21.10.1857, z.v. Jan de Geurs, arbeider, en Geertje Brugge.

Uit het huwelijk Hoek-Bloothoofd:

1.                   Grietje Hoek, geb. De Rijp ca. 1840, overl. in het gesticht Bosch en Duin te Castricum 18.04.1917, tr. Castricum 30.05.1869 Pieter Zonneveld, geb. Castricum ca. 1841, arbeider (1869), schipper (1916), overl. Castricum 15.12.1916, z.v. Engel Janszn Zonneveld en Grietje Orij.

2.                   Cornelia Hoek, geb. De Rijp 29.06.1842; volgt [9].

3.                   Antje Hoek, geb. De Rijp ca. 1843, overl. De Rijp 09.09.1849.

4.                   Trijntje Hoek, geb. De Rijp ca. 1847, dienstbode (1873, overl. Nieuwer-Amstel 26.08.1912, tr. Zevenhoven 09.05.1873 Jan van den Hoek, geb. Zevenhoven 20.06.1850, arbeider (1873), koopman (1909), overl. Nieuwer-Amstel 12.02.1909, z.v. Jan van den Hoek, arbeider (1850), nachtwaker (1873), en Sophia van den Berg.

Uit het huwelijk de Geus-Bloothoofd:

5.                   Geertje de Geus, geb. De Rijp ca. 1851, overl. Castricum 01.03.1921, tr. Castricum 25.05.1873 Jan de Graaf, geb. Castricum ca. 1843, slachter (1873), landbouwer (1903), overl. Castricum 30.05.1903, z.v. Pieter de Graaf, landbouwer, en Antje Wijlaards.

6.                   Klaas de Geus, geb. De Rijp xx.09.1852, overl. De Rijp 07.03.1853.

7.                   Nicolaas de Geus, geb. De Rijp ca. 1855, arbeider, tr. De Rijp 29.04.1883 Antje van ’t Hof, geb. Schermerhorn ca. 1858, dienstbode (1883), d.v. Jan van ’t Hof en Aafje de Reus.

8.                   Dirk de Geus, geb. De Rijp ca. 1858, overl. De Rijp 10.09.1863.

 

Noten: |a| overl.akte De Rijp 1847 no.78 (Moeder Benneman).

 

[20] Jan Groot, geb. Berkhout ca. 1804/1805, arbeider, overl. Obdam 28.06.1875, z.v. Cornelis Pietersz Groot, landman, en Aafje Pels; tr. Berkhout 01.05.1835

[21] Grietje Groot, geb. Berkhout ca. 1806/1807, overl. Obdam 02.10.1863, d.v. Cornelis Jacobsz Groot, arbeider, en Dieuwertje Dekker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Groot, geb. Obdam 08.08.1841; volgt [10].

2.                   levenloze dochter, Obdam 20.09.1843.

 

[22] Teunis de Boer, geb. Ursem ca. 1805/1806, winkelier (1837,1845), kramer (1850), winkelier (1853,1860), overl. Ursem 10.01.1860, z.v. Jan de Boer en Lijsbeth Blokker; tr. Ursem 03.02.1837

[23] Geertje Buijs, geb. Ursem ca. 1818/1819, winkelierster (1860), kraamster (1861), inlands kraamster (1869), winkelierster (1881,1883), overl. Ursem 17.05.1883, d.v. Dirk Buijs, landman, en Maartje Korver.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth de Boer, geb. Ursem ca. 1838, overl. Ursem 31.03.1865.

2.                   Maartje de Boer, geb. Ursem ca. 1839, overl. Ursem 28.07.1860.

3.                   Dirk de Boer, geb. Ursem ca. 1842, boerenknecht, overl. Ursem 11.06.1861.

4.                   Neeltje de Boer, geb. Ursem/Spierdijk 28.10.1842; volgt [11].

5.                   Eefje de Boer, geb. Ursem xx.09.1844, overl. Ursem 28.03.1845.

6.                   PIeter de Boer, geb. Ursem ca. 1846, overl. Ursem 22.01.1881.

7.                   levenloze zoon, Ursem 13.01.1847.

8.                   Cornelis de Boer, geb. Ursem ca. 1849, overl. Ursem 30.03.1850.

9.                   Eefje de Boer, geb. Ursem xx.12.1849, overl. Ursem 09.03.1850.

10.               Jan de Boer, geb. Ursem xx.07.1852, overl. Ursem 06.01.1853.

11.               Jan de Boer, geb. Ursem ca. 1855, overl. Ursem 31.01.1867.

12.               Aaltje de Boer, ook Aagje, geb. Ursem ca. 1856, naaister, overl. Ursem 12.10.1883, tr. Ursem 30.04.1876 Jan Commandeur, geb. Spanbroek ca. 1853/1854, arbeider (1876), kramer (1884), overl. Ursem 06.12.1937, z.v. Jacob Commandeur, landbouwer, en Trijntje Nieuwboer.
     JC tr. 2e Ursem 25.01.1884 Trijntje de Boer, geb. Hoogwoud ca. 1855/1856, overl. Ursem 21.12.1937, d.v. Jan de Boer, landbouwer, en Grietje Sijm.

 

[24] Theodorus Clijnk, geb. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 29.12.1814, metselaarsknecht (1837,1839), metselaar (1842,1874), overl. Sint-Oedenrode 21.02.1874, z.v. Dirk Clijnk en Johanna Maria Sanders; tr. Sint-Oedenrode 16.11.1837|a|

[25] Gerardina van Heessel, geb. Sint-Oedenrode 24.11.1814, dienstmaagd (1837), overl. Sint-Oedenrode 16.09.1883, d.v. Everard van Heessel (-1833) en Anna Maria Voets (-1817).

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodorus Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 31.08.1838, metselaar, overl. Sint-Oedenrode 25.06.1855|b|.

2.                   Johanna Maria Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 13.10.1839, overl. Sint-Oedenrode 06.11.1919, tr. Sint Oedenrode 12.06.1863 Nicolaas van Weert, geb. Son en Breugel 01.05.1836, overl. Sint-Oedenrode 19.05.1915, z.v. Johannes Francis van Weert en Petronella van Kemenade.

3.                   Everardus Clijnk, geb. Sint-Oedenrode 02.06.1842; volgt [12].

4.                   levenloze dochter, Sint-Oedenroode 30.07.1844.

 

Noten: |a| de bruidegom tekent met Klijnk (huw.akte Sint-Oedenrode 1837 no.29); |b| Klink (overl.akte Sint-Oedenrode 1855 no.53).

 

[26] Johannes van den Broek, geb. Zeeland 17.10.1819, schoenmaker (1845,1869), overl. Sint-Oedenrode 21.07.1874, z.v. Hendrikus van den Broek, dagloner, en Maria van Lieshout, spinster; tr. Sint-Oedenrode 10.01.1845

[27] Johanna Maria van Dungen, geb. Sint-Oedenrode 21.06.1819, overl. Sint-Oedenrode 13.01.1906, d.v. Hendrik van den Dungen, wever, en Maria Sendriks, spinster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van den Broek, geb. Sint-Oedenrode 07.03.1846, naaister, overl. Sint-Oedenrode 26.04.1906.

2.                   Hendrika van den Broek, geb. Sint-Oedenrode 01.01.1848; volgt [13].

 

[28] Gerrit Jansen, geb. Zaandam ca. 1828/1829, grofsmid (1859), smidsknecht (1877), overl. Zaandam 16.03.1877, z.v. Jan Jansen en Jannetje Boon; tr. Zaandam 31.07.1859

[29] Anna Maggielsz, geb. Zaandam ca. 1833/1834, dienstbode (1859), overl. Zaandam 26.12.1915, d.v. Jan Maggielsz en Dieuwertje Hopman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Jansen, geb. Zaandam 21.09.1859; volgt [14].

2.                   Pieter Johannes Jansen, geb. Zaandam ca. 1862, houtzager (1886), houtzaagmolenaar (1923), overl. Zaandam 19.01.1923, tr. Zaandam 23.05.1886 Catharina Bluekens, ook Bleukens, geb. Haarlemmermeer 23.02.1864, d.v. Johannes Bluekens, arbeider, en Rosalia de Lange.

3.                   Johanna Jansen, geb. Zaandam ca. 1864, overl. Zaandam 13.07.1946, tr. Zaandam 17.07.1887 Hendrik Goedhart, geb. Zaandam ca. 1862, schipper, overl. Zaandam 22.05.1942, z.v. Gerardus Goedhart, schipper, en Maria Smink.

4.                   Hendricus Gerardus Jansen, geb. Zaandam ca. 1871, schippersknecht, tr. Zaandam 05.11.1893 Elisabeth Kruiver, geb. Zaandam ca. 1873, overl. Zaandam 10.03.1934, d.v. Jan Kruiver, olieslager, en Neltje van Bemmelen.

 

[30] Jan Roet, geb. Zaandam ca. 1832, olieslager, overl. Zaandam 26.10.1864, z.v. Hermanus Roet en Maartje Toot; tr. Zaandam 20.06.1858

[31] Maria Hooijschuur, geb. Zaandam ca. 1831/1832, werkster, overl. Koog aan de Zaan 14.07.1911, d.v. Jan Hooijschuur, olieslager, en Jansje Kattevilder; tr. 2e Zaandam 07.10.1883 Jan de Boer, geb. Westzaan ca. 1821, arbeider, overl. Koog aan de Zaan 25.10.1899, z.v. Jan Jansz de Boer en Antje Jans de Koning.

     JdB tr. 1e Koog aan de Zaan 26.01.1851 Ariaantje Dijkman, geb. Koog aan de Zaan 05.06.1824, overl. Koog aan de Zaan 24.07.1855, d.v. Hendrik Dijkman, verfmaalder, en Trijntje Bartels; tr. 2e Koog aan de Zaan 23.08.1857 Maartje Bos, geb. Koog aan de Zaan 07.08.1814, dienstbode (1843), overl. Koog aan de Zaan 08.08.1882, d.v. Klaas Bos, papiermaker, en Mietje Schouten.

     MB tr. 1e Koog aan de Zaan 13.08.1843 Pieter Rongelaar, geb. Koog aan de Zaan 08.04.1819, stijfselmaker, overl. Koog aan de Zaan 02.10.1851, z.v. Jan Rongelaar, koopman, en Albertje Oosterman.

Uit dit huwelijk (moeder ook Marijtje):

1.                   Hermanus Roet, geb. Zaandam xx.12.1858, overl. Zaandam 21.04.1859.

2.                   Maartje Roet, geb. Zaandam ca. 1860, dienstbode (1885), overl. Koog aan de Zaan 17.11.1936, tr. Koog aan de Zaan 17.05.1885 Johannes Moester, geb. Koog aan de Zaan 10.08.1862, pakhuisknecht, overl. Koog aan de Zaan 04.09.1939, z.v. Gerrit Moester, peldersknecht (1862), stijfselmaker (1885), en Maria Bosch.

3.                   Jansje Roet, geb. Zaandam xx.08.1861, overl. Zaandam 21.03.1862.

4.                   Jansje Roet, geb. Zaandam 21.12.1862; volgt [15].

5.                   Jan Roet, geb. Zaandam xx.02.1865, overl. Zaandam 22.04.1865.

 


Bijlage A

 

[32] Rudolphus Nibbering, Roelof, ged. De Rijp (rk) 14.03.1786, lijnbaansknecht (1814), lijnbaandersknecht (1829), arbeider (1840,1845), koopman (1857), overl. De Rijp 25.11.1857; tr. 2e De Rijp 11.09.1847 Aaltje/Antje Bul, geb. De Rijp ca. 1803, overl. De Rijp 21.04.1855, d.v. Klaas Bul en Meino Bouman; tr. 1e De Rijp 13.11.1814

[33] Eva Entrop, Aafje, geb. De Rijp ca. 1792/1793, overl. De Rijp 05.01.1842, d.v. Dirk Entrop, leerlooiersknecht (1814), en Trijntje Volger(s).

     AB tr. 1e De Rijp 01.03.1835 Baltus Pruim, geb. De Rijp ca. 1805/1806, lijnbaander, overl. De Rijp 11.08.1845, z.v. Teunis Pruim, leerlooiersknecht, en Maartje Putting.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Nibbering, geb. De Rijp ca. 1819/1820; volgt [16].

2.                   Hendrik Nibbering, geb. De Rijp ca. 1823, arbeider (1843), pakhuisknecht (1866,1867), overl. De Rijp 23.07.1867, tr. De Rijp 26.08.1843 Elisabeth Laas, geb. Schermerhorn ca. 1820, naaister, overl. De Rijp 06.07.1867, d.v. Ferdinand Laas en Maartje Louwen.

 

[64] Hendrik Nibbering, overl. voor 1812, z.v. Jan Nibbering; tr.

[65] Sijtje Petra, geb. ca. 1760, naaister (1812), overl. De Rijp 03.02.1812|b|, d.v. Roelof Petra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rudolphus Nibbering, Roelof, ged. De Rijp (rk) 14.03.1786; volgt [32].

2.                   Joannes Nibbering, Jan, ged. De Rijp (rk) 23.03.1788, wever (1833,1840), overl. Alkmaar 28.05.1872, tr. 1e Gesina Coster; tr. 2e De Rijp 08.12.1833 Maartje Muis, geb. De Rijp ca. 1787/1788, overl. De Rijp 14.08.1842, d.v. Cornelis Muis en Maartje Breet/Antje Verbeek.
     MM tr. 1e De Rijp 02.06.1811 Jan Vredevoort, geb. Ammels (Pruissen)|a| ca. 1773, overl. De Rijp 22.01.1827, z.v. Barend Vredevoort.

3.                   Nicolaus Nibbering, ged. De Rijp (rk) 08.12.1789.

4.                   Nicolaus Nibbering, Klaas, ged. De Rijp (rk) 25.11.1790, lijnbaander (1837,1853), overl. De Rijp 12.05.1853, tr. 1e Johanna Vermeer, overl. voor 1837; tr. 2e De Rijp 26.11.1837 Aaltje Appel, geb. De Rijp ca. 1808/1810, overl. De Rijp 07.05.1845, d.v. Leendert Appel en Lijsbeth Ot.

5.                   Petrus Nibbering, Pieter, ged. De Rijp (rk) 09.12.1792, overl. De Rijp 24.01.1829.

6.                   Catharina Nibbering, ged. De Rijp (rk) 29.09.1794, overl. Zaandam 02.09.1867, tr. Zaandam 26.12.1819 Jacob Kerkhoven, geb. Zaandam ca. 1798, houtzager, overl. Zaandam 29.08.1867, z.v. Gerrit Kerkhoven en Duijfje Cornelisdr Duif.

7.                   Gaugerica Nibbering, Guurtje, ged. De Rijp (rk) 05.01.1798.

 

Noten: |a| w.s. Ammeloe, nu Kirchdorf van Vreden, Region Westmünsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| wede Nibbrig.

 

[*128] Jan Nibbering, overl. voor 1828,

[*129] Trijntje Ridder, overl. voor 1828.

Uit dit huwelijk:

1.                   ...

2.                   Grietje Nibbering, geb. De Rijp ca. 1754, overl. De Rijp 24.02.1828, tr. Arend Petra, overl. voor 1828.

3.                   Jannitje Nibbering, geb. De Rijp ca. 1757, overl. De Rijp 25.03.1823, tr. Harmen Insink, overl. voor 1812.

4.                   ...

5.                   *Hendrik Nibbering; volgt [64].

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren