George de Nie (1922-1998)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2021 (laatst herzien november 2021)

 


 

[1] George de Nie, Sjors, geb. Paree 06.02.1922, ingenieur elektrotechniek Delft 1961, luit.-kol. techn. staf Kon. Landmacht (1971), coördinator planning bij het Kabinet van de TH Twente (01.06.1976-31.12.1980), directeur Stichting Wetenschappelijke Opleidingen Twente (SWOT) (1977-), overl. Ootmarsum 01.09.1998, crem. Usselo 05.09.1998, tr. ’s-Gravenhage 13.02.1948 Ernestine Jeanne Josephine Schook, Tine (1998)|c|, Tiny (2010)|d|, geb. Soerabaja 08.02.1923, overl. Borne 21.11.2010, crem. Usselo, d.v. Jean Corneille Schook (1890-), werktuigkundig ingenieur, leraar K.W.S. te Soerabaja (1923), en Johanna Jannigje Does (1888-).
 

Noten:  |c| annonce 1998 collectie CBG; |d| website OnlineFamilieberichten.

 

[2] Johannes Christiaan de Nie, geb. Soerabaja 26.09.1895, otr. Sf. Garoem 1921|a|, tr. Sf. Garoem 1921|b|, tr. Blitar 17.08.1921

[3] Petronella Maria Weijers, geb. Nijmegen 13.09.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   George de Nie, geb. Paree 06.02.1922; volgt [1].

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 08.09.1921; |b| Algemeen Handelsblad 24.09.1921.

 

[4] Bartholomeus de Nie, geb. Delft 17.04.1870, meesterknecht-instrumentmaker (geëmployeerde) bij de Artillerie Constructie-Winkel te Soerabaja (1893,1900), opziener over de instrumentmakerswinkel van de Artillerie Constructie-Winkel te Soerabaja (1901,1918), gep. opz. A.C.W. (1920), overl. Hilversum 07.01.1943, tr. Delft 09.03.1892

[5] Martha Johanna Böhmers, geb. Amsterdam 28.02.1868, overl. Hilversum 22.01.1951, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 26.01.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   * Johanna Clestina de Nie, geb. Soerabaja 22.12.1892, tr. Soerabaja 10.03.1915 Louis Albert Dunki Jacobs, geb. Bangkalan (Res. Madoera) 04.11.1892, empl. BPM (1938).

2.                   * Willem Christiaan de Nie, geb. Soerabaja 21.01.1894, gewezen administrateur Sf. Petaroekan en Sf. Sindang Laoet, RON, overl. Wassenaar 28.08.1973, tr. Sitoebondo 10.12.1919 Maria Hendrika Zwaan, geb. Bondosowo (Res. Besoeki) 26.07.1897, overl. na 1973.

3.                   * Johannes Christiaan de Nie, geb. Soerabaja 26.09.1895; volgt [2].

4.                   Bartholomeus de Nie, geb. Soerabaja 16.07.1897, kant.bed., directeur Ned. Handel Mij., overl. Amsterdam 05.12.1968, tr. Zürich (Zwitserland) 16.06.1927 Luise Margaretha Ida van Eyck, geb. Davos (Zwitserland) 06.11.1907, overl. Amsterdam 05.03.1992.

5.                   George de Nie, geb. Soerabaja 19.05.1899, employé te Bombay (1930), agent van de Nederlandsche Handel Mij te Singapore, inspecteur voor het Verre Oosten (1954)|c|, OON 1954|b|, overl. Hilversum 22.07.1961, begr., tr. 1e Hilversum 12.11.1930|a| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 03.10.1935, ingeschr. Hilversum 29.10.1935) Anna Margaretha Bögeholtz, geb. Nieuwe Pekela 20.07.1909, d.v. Jacob Hendrik Bögeholtz, predikant, en Anna Margaretha Brockmann; tr. 2e Penang 14.09.1940|d||e| Maria Geertruij Elisabeth Schultz, geb. Amsterdam 02.10.1904, kantoorbediende (1927), overl. Ballylickey (Cork, Ierland) 19.08.1983, crem. Ierland, d.v. Wilhelm Carel August Schultz en Catriena Margreta van Geem.
     MGWS tr. 1e Amsterdam 01.09.1927|f| Christiaan Gijsbert van de Peppel, geb. Nijmegen 28.01.1902, kantoorbediende te Weltevreden (Res. Batavia) (1927), ass.accountant (1939), z.v. Gijsbert Cornelis van de Peppel en Pieternella Christina Lamme.

6.                   * Hendrik de Nie, geb. Soerabaja 27.07.1901. [’s-Gravenhage 1938]

7.                   * Albert de Nie, geb. Soerabaja 30.03.1905, kantoorbediende (1936). [’s-Gravenhage 1936]

8.                   * Martha de Nie, geb. Soerabaja 14.05.1907, overl. Soerabaja 21.07.1907.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Nicolaas Jozef den Hartog, oud 30 jaar, rijksambtenaar (huw.akte Hilversum 1930 no.410); |b| KB van 24.04.1954 no.37 (Kanselarij der Nederlandse Orden); |c| (ibidem); |d| De Sumatra post 14.09.1940; |e| Bataviaasch nieuwsblad 21.09.1940 (tr. Medan 14 – {de voorgaande vermelding is Medan 16 Aug.}; |f| huwelijk ‘met de handscheon’, de bruidegom vertegenwoordigd door Cornelis Lodewijk Scheuermann, oud 32 jaar, kantoorbediende (huw.akte Amsterdam 1927 no.511).

 

[6] Johannes Wilhelmus Lambertus Weijers, geb. Nijmegen 02.03.1847, koperslagersknecht (1872), koperslager (1891,1909), overl. Nijmegen 20.11.1918, tr. Nijmegen 13.06.1872

[7] Johanna Josephina Hubertina Hengst, geb. Nijmegen 31.10.1849, overl. Nijmegen 14.11.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Engelbert Carel Weijers, geb. Nijmegen 06.04.1873, letterzetter, overl. Nijmegen 17.10.1902, tr. Nijmegen 10.05.1895 Anna Lamberta Jansen, geb. Nijmegen 02.04.1872, overl. Nijmegen 10.08.1910, d.v. Hendrikus Jansen (-1883) en Antje Jans ten Wolde.

2.                   Hendrina Huberdina Weijers, geb. Nijmegen 01.07.1875, overl. Nijmegen 12.07.1960, tr. Nijmegen 22.06.1899 Theodoor Marie Mathias van Meegen, geb. Nijmegen 02.05.1870, letterzetter (1899,1900), typograaf (1929), overl. Nijmegen 20.12.1943, z.v. Hendrikus van Meegen, bakker, en Anna Maria Matthia van Daal.
Uit dit huwelijk: Maria Johanna Hendrika, geb. Nijmegen 19.05.1900, overl. Nijmegen 04.06.1929.

3.                   Anna Hubertina Weijers, geb. Nijmegen 12.09.1877, overl. Rotterdam 11.04.1952, tr. Nijmegen 03.08.1899 Jan Johannis Hartkoorn, geb. Alblasserdam 12.12.1874, smid (1899,1901), overl. Rotterdam 13.03.1948, z.v. Tobias Hartkoorn, werkman, en Annigje Duhen.

4.                   Johanna Catharina Francisca Weijers, geb. Nijmegen 14.12.1879, overl. na 1944, tr. Nijmegen 11.02.1909 Gerardus Arnoldus Lamers, geb. Elst 27.10.1879, stukadoor, overl. Nijmegen 19.09.1944|a||b|, z.v. Gerardus Lamers en Johanna Leenders.

5.                   Johannes Hermanus Hubertus Weijers, geb. Nijmegen 19.01.1882, lijstenmaker (1904), overl. Nijmegen 02.09.1946, tr. Nijmegen 11.02.1904 Johanna Alijda Janssen, geb. Hatert 09.06.1883, d.v. Hendrikus Janssen, schoenmaker, en Johanna Alijda Hermsen.

6.                   Maria Antoinette Weijers, geb. Nijmegen 17.08.1884, overl. Nijmegen 22.07.1958, tr. Nijmegen 23.05.1911 Antonius Franciscus Veldhoven, geb. Nijmegen 29.11.1878, zincograaf (1911), overl. Nijmegen 10.01.1954, z.v. Arnoldus Josephus Veldhoven, schoenmaker, en Petronella Jaspers.

7.                   Geertruida Sophia Weijers, geb. Nijmegen 23.02.1886, overl. Hilversum 27.06.1941, tr. Blitar (NOI) 07.02.1920 Edmund William Bokhorst, geb. Cheribon 26.10.1895, ing., overl. Ermelo 17.03.1977.
     EWB tr. 2e Hilversum 1943 H.H.Veldhoven.

8.                   Arnoldus Johannes Weijers, geb. Nijmegen 22.03.1888, overl. Nijmegen 17.07.1956.

9.                   Johanna Josephina Hubertina Weijers, geb. Nijmegen 22.04.1889, overl. Nijmegen 21.12.1949, tr. Nijmegen 11.02.1909 Hendrik van de Wal, geb. Nijmegen 23.10.1888, boekbinder (1909), z.v. Jan van de Wal, timmerman, en Johanna Rijnders.

10.               Petronella Maria Weijers, geb. Nijmegen 13.09.1891; volgt [3].

11.               Geertruida Hendrika Weijers, geb. Nijmegen 08.12.1892, tr. Rotterdam 01.05.1918 Marcel Friederich, geb. Arnhem 19.06.1888, overl. Nijmegen 01.04.1950, z.v. Alexander Bernard Gustaaf Friederich en Ernestine Vogel.

 

Noten: |a| overl. 19.09 om 11 uur, aangifte door zijn echtgenote (overl.akte Nijmegen 1944 no.2566); |b| overl. 26.09 om 9 uur, e.v. Johanna Catharina Petronella, aangifte door Franciscus Johannes Husken, agent-rechercheur van politie (overl.akte Nijmegen 1944 no.2807).

 

[8] Willem de Nie, geb. Delft 02.01.1835, brandersknecht (1860), werkman (1889), overl. Delft 04.07.1889, tr. Delft 14.11.1860

[9] Johanna Haring, geb. Delft 09.04.1830, overl. na 1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem de Nie, geb. Delft 23.08.1862, overl. voor 1937, tr. Delft 22.08.1883 Elisabeth Cornelia van den Bergh, geb. Delft 12.12.1862, overl. Hilversum 21.05.1937, d.v. Wouter van den Bergh en Maria Hartogh.

2.                   Johanna Jacoba de Nie, geb. Delft 24.11.1863, overl. Delft 07.01.1865.

3.                   Bartholomeus de Nie, geb. Delft 03.03.1865, w.s. jong gestorven.

4.                   Bartholomeus de Nie, geb. Delft 17.04.1870; volgt [4].

5.                   Abraham de Nie, geb. Delft 15.10.1876, rijkswerkman (1931), overl. Zaandam 08.02.1931, tr. Delft 31.05.1899 Johanna Rothfusz, geb. Delft 31.08.1875, overl. na 1931, d.v. Samuel Rothfusz en Johanna Borrebach.

 

[10] Johan Christiaan Böhmers, geb. Harlingen 17.01.1823, kruidenier, overl. voor 1885, tr. Amsterdam 29.10.1856

[11] Seijtje Lucas, geb. Amsterdam 25.11.1832, overl. voor 1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christina Elisabeth Böhmers, geb. Amsterdam 13.06.1857.

2.                   Johanna Clasina Böhmers, geb. Amsterdam 04.10.1858, overl. na 1914, tr. Amsterdam 27.08.1885 Jacobus Gerardus Nieland, geb. Amsterdam 26.03.1858, timmerman, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|a|) 10.12.1914, z.v. Gerhardus Hendricus Nieland, besteller, en Johanna Willemina van Waarden.

3.                   Hendrik Willem Böhmers, geb. Amsterdam 10.03.1862, hoofdverpleger, overl. Zutphen 26.09.1943, tr. Zutphen 02.02.1910 Lolkje Jacoba Uiterwijk, geb. Tynaarlo (Vries) 20.07.1872, overl. Zutphen 10.02.1951, d.v. Assien Uiterwijk, stationschef, en Jantina van der Hoek.

4.                   Martha Johanna Böhmers, geb. Amsterdam 28.02.1868; volgt [5].

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis.

 

[12] Cornelis Weijers, geb. Zaltbommel 14.07.1811, korporaal bij het Eerste Bataljon der Eerste Afdeeling Geldersche Schutterij (1839), ‘vermoedelijk overleden’ (1869)|d|, verblijfplaats onbekend (1872)|b|, tr. Nijmegen 18.07.1839

[13] Anna Catharina van den Eijnden, geb. Nijmegen 15.03.1814, gewettigd Nijmegen 23.05.1818, overl. Nijmegen 27.06.1881; tr. 2e Nijmegen 13.04.1865|e| Engelbart Mulder, geb. Nijmegen 23.03.1819, dozenmaker (1865), koperslager (1881,1893), overl. Nijmegen 20.12.1893, z.v. Jan Willem Mulder en Erndina Elisabeth van Munster.

     EM tr. 2e Nijmegen 06.10.1881 Antonetta Krieg, geb. Nijmegen 01.04.1832, koopvrouw (1881), overl. Nijmegen 06.11.1919, d.v. Peter Krieg en Elisabeth Meulenbeek.

     AK tr. 1e Nijmegen 23.11.1865 Hendrik Johannes Hendriks, geb. Nijmegen 31.12.1840, sigarenmaker, overl. Nijmegen 29.12.1879, z.v. Matthijs Hendriks en Willemina Kock.

Voorkind (gewettigd bij huwelijk in 1839|a|):

1.                   Wilhelmus Cornelis Frederikus van den Eijnden, later Weijers, geb. Nijmegen 30.01.1836, schipper (1869), overl. Vrijenban 22.10.1872, tr. Kethel en Spaland 07.04.1869 Cornelia Roling, geb. Kethel en Spaland 08.07.1839, dienstbode (1869), overl. Kethel en Spaland 26.02.1880, z.v. Jan Herm Roling en Cornelia Fransen.

     CR tr. 2e Kethel en Spaland 29.05.1877 Gijsbertus Voskuijl, geb. Hof van Delft 04.03.1847, overl. Kethel en Spaland 04.03.1905, z.v. Adrianus Voskuijl en Johanna Kerklaan.

Uit dit huwelijk:

2.                   Jan Weijers, geb. Nijmegen 14.03.1840, overl. Nijmegen 21.03.1840.

3.                   Lambertus Cornelis Weijers, geb. Nijmegen 10.03.1844, overl. Nijmegen 11.02.1846.

4.                   Johannes Wilhelmus Lambertus Weijers, geb. Nijmegen 02.03.1847; volgt [6].

5.                   Cornelis Johannes Weijers, geb. Nijmegen 18.08.1850, overl. Nijmegen 05.08.1866.

6.                   Paulina Johanna Catharina Weijers, geb. Nijmegen 17.06.1853, overl. Nijmegen 15.11.1858.

7.                   Cornelia Theodora Weijers, geb. Nijmegen 26.11.1856, overl. Dieren (Rheden) 29.12.1933, tr. Nijmegen 20.02.1879 Cornel Carl Jacob, ook Carl Cornelius, geb. Aken (D) 19.04.1849, smid (1879), spoor(weg)beambte (1880,1887), overl. Dieren (Rheden) 03.12.1931, z.v. August Jacob en Anna Elisabeth van de Heijden.

 

Noten: |a| huw.akte Nijmegen 1839 no.94; |b| ‘afwezig’ bij huwelijk zoon, huw.akte Nijmegen 1872 no.79 {‘na gehoord te hebben de verklaring van den bruidegom, onder eede, dat het hem onbekend is of zijn vader nog in leven of overleden is; dat hij uit dien hoofde geen toestemming of akte van overlijden zijns vaders, noch akte van bekendheid ter vervanging van laatstgenoemd stuk kan overleggen’}; |c| huw.akte Nijmegen 1879 no.26; |d| huw.akte Kethel en Spaland 1869 no.1; |e| overlegd ‘een behoorlijk geregistreerde grosse van een vonnis, gewezen door de Arrondissementsrechtbank te Nijmegen 07.03.1865, waarbij is verstaan dat er rechtsvermoeden van het overlijden van Cornelis Weijers bestaat vanaf 18.07.1842, en aan de bruid verlof is verleend om een ander huwelijk aan te gaan’

(huw.akte Nijmegen 1865 no.35).

 

[14] Johannes Hermanus Hubertus Hengst, geb. Nijmegen 04.08.1824, winkelknecht (1848,1851), dagloner (1853,1866), verver (1872,1879), overl. Nijmegen 07.03.1902, tr. Nijmegen 12.10.1848

[15] Maria Ubeda, geb. Nijmegen 06.12.1825, dienstmeid (1848), overl. Nijmegen 04.03.1903.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Josephina Hubertina Hengst, geb. Nijmegen 31.10.1849; volgt [7].

2.                   Wilhelmus Johannes Hubertus Hengst, geb. Nijmegen 03.07.1851.

3.                   Hendrika Hubertina Hengst, geb. Nijmegen 02.05.1853, dienstmeid (1876), overl. Nijmegen 04.04.1936, tr. Nijmegen 10.08.1876 Franciscus Petrus Daniels, geb. Nijmegen 10.03.1852, schoenmaker, overl. Nijmegen 03.03.1914, z.v. Pieter Daniels, schoenmaker, en Josephina Schmidlin.

4.                   Carolina Hubertina Hengst, geb. Nijmegen 08.02.1856, dienstmeid (1870), overl. Nijmegen 29.01.1935, tr. Nijmegen 15.05.1879 Wilhelm Schuurmans, geb. Nijmegen 19.04.1855, boekbinder, overl. Nijmegen 04.09.1946|a|, z.v. Hermanus Schuurmans, conducteur ener diligence (1855), oppasser (1879), en Hendrina Hofs.

5.                   Johannes Hubertus Hengst, geb. Nijmegen 19.12.1857, overl. Nijmegen 28.08.1858.

6.                   Petronella Maria Hengst, geb. Nijmegen 21.04.1860, tr. Nijmegen 24.12.1885 Steven Campagne, geb. Utrecht 14.08.1860, sigarenmaker, z.v. Steven Campagne (ca.1825-1896), pettenmaker (1885), en Johanna Grim.
     SC tr. 1e Nijmegen 04.01.1884 Johanna Geertruida Aalders, geb. Nijmegen 15.01.1859, overl. Nijmegen 13.02.1885, d.v. Bernardus Aalders, timmerman, en Anna Webber.

7.                   Arnoldus Hubertus Hengst, geb. Nijmegen 05.02.1863, sigarenmaker, overl. voor 1943, tr. Nijmegen 27.05.1892 Wilhelmina Barends, geb. Bemmel 16.03.1862, dienstbode (1892), overl. Nijmegen 05.11.1943, d.v. Joanna Theodora Barends.

8.                   Maria Hubertina Hengst, geb. Nijmegen 11.01.1866, overl. Nijmegen 12.07.1921, tr. Nijmegen 18.05.1899 Hendrikus Theodorus Geurts, geb. Nijmegen 28.04.1853, schilder, overl. Nijmegen 13.11.1935, z.v. Wilhelmus Geurts en Johanna Petronella Janssen.

 

Noten: |a| per abuis z.v. Johannes Hermanus Hubertus Schuurmans en Maria van den Hof (overl.akte Nijmegen 1946 no.1033).

 

[16] Bartelomeus de Nie, geb. Delft 11.08.1808, ged. Delft 14.08.1808, kuipersknecht (1843,1844), werkman (1860), kuiper (1880,1886), overl. Delft 17.09.1886, z.v. Abraham de Nie en Maria Boom (zie Bijlage A); tr. 2e Delft 20.03.1844 Geertrui Beliga Richart, geb. Delft 18.09.1805, ged. Delft 26.09.1805|a|, werkster (1844), overl. Delft 11.06.1880, d.v. Grietje Richart; tr. 3e Delft 01.03.1882 Huiberdina van Jorksveld, ged. Hemmen 04.06.1806, winkelierster (1856), overl. Dordrecht 06.06.1896, d.v. Gerrit van Jorksveld en Maria Kater; tr. 1e Delft 25.01.1832

[17] Jacoba Thijssen, geb. Delft 24.12.1805, ged. Delft 29.12.1805, dienstbode (1832), overl. Delft 09.05.1843, d.v. Willem Thijssen, lakenwerker (1832,1843), en Willemina Salenberg.

     GBR tr. 1e Delft 31.08.1836|b| Henricus Drabbe, ook Hendrikus, geb. Delft 13.01.1807, ged. Delft 13.01.1807, schoenmaker, overl. Delft 02.09.1840, z.v. Jacobus Drabbe en Maria Verbiezen.

     HvJ tr. 1e Utrecht 17.08.1842 Carel Boomer, ged. Utrecht 07.04.1811, overl. Delft 25.09.1853, z.v. Wouter Boomer en Pieternella Lorette; tr. 2e Delft 05.11.1856 Fredrik Keller, geb. Delft ca. 1806, wagenmaker, overl. Delft 26.04.1881, z.v. Fredrik Keller en Alida Mortier.
     FK tr. 1e Delft 25.10.1826 Jannetje Welcamp, ook Wilkamp, geb. ca. 1798, winkelierster (1826), overl. Rotterdam voor 1856, d.v. Hannes Welcamp en Jaapje van Maris.

Uit dit huwelijk (vader Bartholomeus):

1.                   Bartholomeus de Nie, geb. Delft 29.06.1832, overl. Delft 18.08.1919, tr. Delft 02.11.1859 Johanna Voortman, geb. Delft 07.07.1830, overl. Delft 05.12.1906, d.v. Lodewijk Voortman en Johanna Rossel.

2.                   Willem de Nie, geb. Delft 02.01.1835; volgt [8].

3.                   Abraham de Nie, geb. Delft 13.07.1837, overl. Delft 24.04.1918, tr. Delft 30.01.1861 Johanna Garos, geb. Delft 29.11.1835, overl. Delft 05.09.1883, d.v. Nicolaas Garis en Johanna Kipp.

4.                   Willemina de Nie, geb. Delft 15.06.1840, overl. Delft 18.06.1918, tr. Delft 12.05.1869 Johan Ulrich Romijn, geb. Leiden 06.05.1841, overl. Delft 05.01.1929, z.v. Francina Romijn, dienstbode (1841).

 

Noten: |a| ‘onecht, vader Jan Beliga’; ‘doopc afgegeven van Geertrui Beliga als dochter van Grietje Richart’ (Doopboek Nieuwe Kerk); |b| bruid Righart.

 

[18] Willem Haaring, ged. Delft 25.07.1797, tuinder (1819,1820), tuindersknecht (1830), tuinder (1852,1860), warmoezier (1861), overl. Delft 13.02.1868|c|, z.v. Andries Haaring, tuinder, en Johanna van der Horst; tr. Delft 05.05.1819|c|

[19] Hendrica Addink, ged. Delft 04.0.7.1790, overl. Delft 05.10.1859|b|, d.v. Barteld Addink, schippersknecht, en Magdalena Bargeus.

Uit dit huwelijk (vader Haring, moeder ook Hendrika/Henderika):

1.                   Wilhelmina Haring, geb. Delft 26.02.1820|a|, overl. Delft 15.05.1881, tr. Delft 07.12.1870 Jan Heijnis, geb. Zaandam ca. 1820/1821, oliemolenaarsknecht (1844), olieslager (1870), overl. Delft 24.01.1884, z.v. Dirk Heijnis, pelder, en Catharina Axse.
     JH tr. 1e Zoetermeer 15.03.1844 Cornelia de Bruin, ook de Bruijn, geb. Zoetermeer ca. 1815, overl. Delft 01.02.1869, d.v. Dirk de Bruin, arbeider, en Willemijntje de Kerkhof.

2.                   Magdalena Haring, geb. Delft 28.03.1822, overl. Delft 01.05.1888, tr. Delft 12.05.1852 Abraham van Eerden, geb. Delft 17.11.1822, schuitenjager, overl. Delft 14.11.1907, z.v. Abraham van Eerden en Francina Roosius.

3.                   Andries Haring, geb. Delft 17.10.1824, overl. Gorinchem 20.05.1861, tr. Gorinchem 24.03.1854 Helena Elisabetha Groenenberg, geb. Gorinchem 31.08.1818, overl. Gorinchem 14.08.1866, d.v. Johannes Groenenberg en Pieternella Cornelia Hermsen.

4.                   Engel Benjamin Bart Haring, geb. Delft 06.05.1827, tuinder, overl. Delft 16.03.1888, tr. Delft 24.04.1861 Christina Johanna Bosman, geb. Loosduinen 06.08.1835, overl. Delft 26.01.1904, d.v. Abraham Bosman, tuinder, en Leentje van den Akker.

5.                   Johanna Haring, geb. Delft 09.04.1830; volgt [9].

6.                   Bart Haring, geb. Delft 10.02.1833, tuinder (1882), bloemist (1903), overl. Delft 11.07.1903, tr. Delft 15.03.1882 Geertruij Elderhorst, geb. Delft 01.07.1833, overl. Delft 01.07.1833, d.v. Coenraad Elderhorst en Agatha Berkhout.
     GE tr. 1e Delft 28.10.1857 Hubertus van der Wel, geb. Delft 22.11.1829, overl. Delft 01.04.1878, z.v. Hendrik van der Wel en Pieternella van der Laan.

7.                   Gerrit Haring, geb. Delft 21.04.1836, overl. Delft 18.04.1837.

 

Noten: |a| moeder Adding; |b| Hendrica, e.v. Haaring; |c| overledene Haring.

 

[20] Hendrich Wilhelm Böhmers, geb. Wattenscheid|a| ca. 1791/1792, fabrikant, overl. Harlingen 08.02.1843, z.v. Christiaan Böhmers (-1820) en Regina Hanneman; tr. Harlingen 21.07.1822

[21] Zietske Houtsma, ook Sietske/Sytske/Zijtske, geb. Harlingen ca. 1789/1792, overl. Harlingen 01.03.1843|b|, d.v. Teunis Houtsma (-1804) en Aukjen van der Meulen.

     ZH otr. 1e Harlingen (gerecht) 18.11.1809, tr. Harlingen (ndg) 03.12.1809 Bartle Cornelis van der Meer, overl. voor 1822.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Christiaan Böhmers, geb. Harlingen 17.01.1823; volgt [10].

2.                   Wilhelmus Böhmers, geb. Harlingen 20.04.1826.

 

Noten: |a| nu Stadtbezirk van Bochum, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| geb. Almenum.

 

[22] Jan Lourens Lucas, geb. Amsterdam 15.11.1794, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 19.11.1794, kantoorbediende (1827,1860), overl. tussen 1860 en 1881, z.v. Jurriaan Lucas en Zeijtje Eskoek; tr. Amsterdam 09.05.1827

[23] Klaasje Koeman, geb. Naarden ca. 1799/1800, dienstbaar (1827), overl. voor 1856, d.v. Marten Koeman en Klaasje van Wellum.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan George Lucas, geb. Amsterdam 28.06.1829, zeeman (1860), magazijnhouder (1881), tr. 1e Amsterdam 16.02.1860 Susanna Margaretha Putting, geb. Amsterdam 02|20.11.1838, overl. voor 1881, d.v. Jan Casper Putting en Susanna Smeenge; tr. 2e Amsterdam 08.09.1881 Elizabeth Catharina Putting, geb. Amsterdam 11.03.1836, d.v. Hermanus Putting en Catriena Kap

2.                   Seijtje Lucas, geb. Amsterdam 25.11.1832; volgt [11].

 

[24] Jan Anthonie Weijers, z.v. I, ged. Zaltbommel 09.08.1764|b|, overl. Zaltbommel 20.07.1834, z.v. Christiaan Weijers en Maria Catharina Oortmans; tr. Zaltbommel 11.11.1798

[25] Barbera van Baalen, geb. Brakel xx.06.1771, overl. Zaltbommel 20.09.1834, d.v. Jacob van Balen (1736-1823) en Gosewina Spiering (1745-1806).

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Catharina Weijers, ged. Zaltbommel 23.12.1798.

2.                   Jacob Weijers, ged. Zaltbommel 29.10.1801, jonggestorven.

3.                   Jacob Weijers, geb. Zaltbommel 27.02.1803|e|, dagloner (1829,1835), overl. Middelbrug 17.06.1865, tr. 1e Zaltbommel 06.01.1829|d| Joanna Maria Felix, geb. Kampen 20.05.1798, overl. Middelburg 25.01.1834, z.v. Martinus Felix en Elizabeth Sem; tr. 2e Middelburg 08.10.1835 Catharina Jacoba Jansen, geb. Middelburg 23.10.1787, particuliere (1835), overl. Middelburg 05.04.1866, d.v. Jacobus Jansen en Sophia Brusen.

4.                   Johanna Weijers, geb. Zaltbommel 08.04.1805, ged. Zaltbommel 11.04.1805, overl. Zaltbommel 05.06.1838.

5.                   Christiaan Weijers, geb. Zaltbommel 05.07.1808, ged. Zaltbommel 14.07.1808, schoenmaker, woont Zaltbommel (1838), overl. Middelburg 20.06.1857, tr. 1e Middelburg 20.12.1844 Katarina Johanna van den Berge, geb. Vlissingen ca. 1797, waschvrouw (1844), overl. Middelburg 10.04.1849, d.v. Johannes van den Berge en Suzanna Elisabeth van Dijk; tr. 2e Middelburg 07.11.1849 Pieternella de Munck, geb. Middelburg 04.12.1812, dienstbode (1849), overl. Middelburg 25.12.1881, d.v. Jacobus de Munck en Sibilla Barbera Zegers.

6.                   Cornelis Weijers, geb. Zaltbommel 14.07.1811; volgt [12].

 

Noten: |b| geb. 06.04.1764 volgens Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 p.47; |d| 22.01 volgens website Streekarchief Bommelerwaard; |e| geb. 24.02 volgens Bevolkingsregister Zaltbommel 1810 p.47.

 

[26]

[27] Johanna Arnoldt, ged. Nijmegen 29.10.1790, couturière (1814), waschvrouw (1839), overl. voor 1865, d.v. Johan Andries Arnoldt en Maria Aletta Janse; tr. Nijmegen 23.05.1818 Cornelius Govardus van den Eijnden, ged. Halsteren 24.04.1781, dagloner (1820), schipper (1825,1827), dagloner (1831), overl. Nijmegen 02.03.1831, z.v. Quirinus van den Eijnden en Anna Cornelia van Houtenhoven.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Anna Catharina Arnold, later van den Eijnden, geb. Nijmegen 15.03.1814|a|, ged. Nijmegen (Evangelisch-Luthers) 19.03.1814; volgt [13].

Uit dit huwelijk:

2.                   Maria Cornelia van den Eijnden, geb. Nijmegen 18.06.1820, overl. Nijmegen 31.10.1820.

3.                   Maria Cornelia van den Eijnden, geb. Nijmegen 14.02.1825, overl. Nijmegen 20.03.1827.

4.                   Pauline van den Eijnden, geb. Nijmegen 04.11.1827, overl. ’s-Gravenhage 30.10.1911, tr. ’s-Gravenhage 29.05.1861 Jacobus Hendrikus Hendriks, geb. Nijmegen 19.06.1835, wijnstekersknecht (1835), smid (1861), overl. ’s-Gravenhage 02.05.1916, z.v. Hendrik Hendriks, arbeider, en Gertrudis de Heur.

 

Noten: |a| aangifte door Cathérine Elisabeth Peijl, ‘sage femme’, moeder Arnold (geb.akte Nijmegen 1814 no.100).

 

[28] Arnoldus Hengst, ged. Nijmegen 11.03.1792, schoenmakersknecht (1819), wolspinner (1822), katoenspinner (1826,1829),  metselaarsopperman (1833,1836), overl. Nijmegen 15.11.1843, z.v. Theodrus Hengst en Hendrina Hermse; tr. Nijmegen 09.01.1819

[29] Joanna Catharina Doremans, ged. 24.03.1794, dienstmaagd (1819), beddenmaakster (1848), overl. Nijmegen 09.02.1869, d.v. Wilhelmus Doremans en Maria Geertruij Coersen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Theodorus Hubertus Hengst, geb. Nijmegen 09.02.1822, timmermansknecht (1852,1860), timmerman (1885), overl. Nijmegen 23.02.1885, tr. 1e Nijmegen 24.06.1852 Carolina Frederica Stegeman, geb. Zutphen 22.07.1826, naaister, overl. Arnhem 07.10.1859, d.v. Gerrit Jan Stegeman, kleermaker, en Maria Catharina Kleijboom, ook Caatje Klimboom; tr. 2e Nijmegen 09.08.1860 Geertruida Sophia van Ingen, d.v. Johannes van Ingen en Leonora Marie Eijkman.

2.                   Johannes Hermanus Hubertus Hengst, geb. Nijmegen 04.08.1824; volgt [14].

3.                   Maria Antonia Hubertina Hengst, geb. Nijmegen 21.11.1826, tr. Nijmegen 23.07.1857 Christiaan Koot, schippersknecht, z.v. Maarten Koot, wielendraaier, en Cornelia Boer.

4.                   Theodora Hubertina Hengst, geb. Nijmegen 06.07.1829, beddenmaakster, overl. Nijmegen 08.12.1907, tr. Nijmegen 04.11.1869 Gradus Kampschreur, geb. Nijmegen 15.02.1831, schippersknecht (1858), dagloner (1869), sjouwer (1897), overl. Nijmegen 23.07.1897, z.v. Arnoldus Kampschreur, timmermansknecht, en Anna Maria Mallo, visverkoopster (1858).
     GK tr. 1e Nijmegen 18.02.1858 Lamberta de Ruiter, geb. Rotterdam 11.02.1828, dienstmeid (1858), overl. Nijmegen 07.03.1869, d.v. Jantje de Ruiter.

5.                   Johannes Christiaan Hubertus Hengst, geb. Nijmegen 20.11.1833, tabakskerver, overl. Nijmegen 09.01.1915, tr. Nijmegen 15.08.1861 Hendrina Willemina Heijster, geb. Nijmegen 20.01.1839, dienstmeid (1861), overl. Nijmegen 15.01.1906, d.v. Petrus Andreas Heijster, leijendekkersknecht, en Gertrudis Maria van Baal.

6.                   Gerardus Petrus Hubertus Hengst, geb. Nijmegen 15.09.1836, tabakskerver, overl. Nijmegen 31.08.1913, tr. 1e Nijmegen 04.02.1864 Anna Maria Furer, geb. Nijmegen 01.06.1837, overl. Nijmegen 20.09.1872, d.v. Gallus Antoon Furer, dagloner, en Maria Martens; tr. 2e Nijmegen 27.02.1873 Hendrina Janssen, d.v. Wilhelmus Janssen en Wilhelmina Claassen.

 

[30] José Ubeda, geb. ‘in Spanje’ ca. 1787/1788/1790/1791, dagloner (1818,1844), houthakker (1845), dagloner (1849), hoothakker (1850), dagloner (1859,1861), dienstknecht (mei1861), overl. Nijmegen 18.03.1869|b|, tr.

[31] Maria Gisbers, geb. Nijmegen ca. 1794, overl. Nijmegen 20.01.1849|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Giesbers):

1.                   Paqual Ubeda, geb. ca. 1817, overl. Nijmegen 20.09.1844.

2.                   Antoinetta Ubeda, geb. Nijmegen 19.11.1818, dienstmaagd (1845), tr. Nijmegen 06.02.1845 Hendricus Bernhardus Visser, bakkersknecht, z.v. Willem Visser en Arnoldina Vermeulen, schoonmaakster (1845).

3.                   levenloze dochter, Nijmegen 25.04.1820.

4.                   Geertruida Ubeda, ook Geertruij, geb. Nijmegen 08.03.1821, dienstmeid (1846), overl. Nijmegen 23.03.1896, tr. Nijmegen 05.02.1846 Hendrikus Schrijvers, geb. ca. 1822, militair (1846), schoenmaker (1869,1884), overl. Nijmegen 05.07.1884, z.v. Jacobus Schrijvers en Johanna Offenberg.

5.                   Johanna Margaritha Ubeda, geb. Nijmegen 24.10.1823, overl. Nijmegen 07.08.1828.

6.                   Maria Ubeda, geb. Nijmegen 06.12.1825; volgt [15].

7.                   Johannes Ubeda, geb. Nijmegen 16.11.1827, militair (1850), overl. Nijmegen 02.06.1898, tr. Nijmegen 21.11.1850 Willemijna Peperkamp, geb. Nijmegen 20.09.1829, mutsenwaschter (1850), overl. Nijmegen 14.01.1912, d.v. Theodorus Peperkamp, boerenarbeider, en Cornelia Martens.

8.                   Johanna Margaretha Ubeda, geb. Nijmegen 30.06.1829, dienstmeid (1859), overl. Nijmegen 04.03.1866, tr. Nijmegen 05.05.1859 Peter Vetzo, dagloner, z.v. Johannes Vetzo en Johanna Sneider.

9.                   Joseph Ubeda, geb. Nijmegen 16.11.1830.

10.                Catharina Ubeda, geb. Nijmegen 17.03.1832, overl. Nijmegen 21.03.1832.

11.                Cornelis Ubeda, geb. Nijmegen 19.06.1833, overl. Nijmegen 31.01.1835.

12.                Elisabeth Ubeda, geb. Nijmegen 21.03.1835, overl. Nijmegen 02.05.1900, tr. Nijmegen 25.07.1861 Petrus Brouwer, dagloner, z.v. Joannes Brouwer, dagloner, en Barbara Theresia Hinderson.

13.                Maria Petronella Ubeda, geb. Nijmegen 13.07.1837, dienstmeid (1861), tr. Arnhem 08.05.1861 Andries Baars, geb. Arnhem 19.12.1836, looiersknecht, z.v. Johanna Baars.

 

Noten: |a| overledene Giesbers, geen ouders vermeld (overl.akte Nijmegen 1849 no.72); |b| wedr Giesbers geen ouders vermeld (overl.akte Nijmegen 1869 no.120.

 


Bijlage A

 

[32] Abraham de Nie, ged. Leiden (Loots- of Oosterkerk) 19.12.1773|i|, ouvrier en laine (1813), schrobbelaar (1815), spindersknecht (1819), arbeider (1831), sjouwer (1832,1836), kolonist (1849), overl. Ommerschans (Stad Ommen) 30.11.1849|g||h|, z.v. Cornelis de Nie en Marijtje Poeljou/Mietje Ponlejou; otr. Delft (gerecht) 26.01.1804|d|, otr. Delft (kerk) 11.02.1804|e|, tr. Delft (kerk) 26.02.1804

[33] Maria Boom, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 19.11.1778, overl. Delft 05.12.1862|c|, d.v. Bartholomeus Boom, lakenwerker, en Elisabeth Korenhof.

Uit dit huwelijk (vader ook Abram):

1.                   Aaltje de Nie, geb. Delft 24.07.1804, ged. Delft 29.07.1804, overl. Delft 06.01.1892, tr. Delft 27.07.1836 Hendrik de Vries, geb. Delft 30.10.1810, ged. Delft 11.11.1810, verwersknecht, overl. Delft 19.04.1893, z.v. Willem de Vries en Willemina Wijnmaalen, werkster (1836).

2.                   Elizabeth de Nie, geb. Delft 05.04.1806, ged. Delft 06.04.1806, overl. Delft 01.04.1878, tr. Delft 01.22.1831 Hermanus Rondberg, geb. Delft 27.08.1811, ged. Delft 29.08.1811, lakenwerker, overl. Delft 11.09.1877, z.v. Hermanus Rondberg en Elizabeth Salenberg, werkster (1831).

3.                   Bartelomeus de Nie, geb. Delft 11.08.1808, ged. Delft 14.08.1808|f| [tr. Delft 25.01.1832|a|]; volgt [16].

4.                   Maria de Nie, geb. Delft 23.12.1810, ged. Delft 30.12.1810, overl. Delft 03.12.1888, tr. 1e Delft 25.01.1832|b| David Thijsse, geb. Delft 20.12.1808, lakenwever, overl. Delft 04.10.1859, z.v. Willem Thijsse, lakenwerker, en Willemina Zaalenberg; tr. 2e Delft 15.06.1864 Pieter Aschman, geb. Delft 26.10.1806, ged. Delft 30.10.1806, werkman, overl. voor 1888, z.v. Hans Heindrik Aschman en Margrita de Kok.
     PA tr. 1e Delft 12.05.1847 Françoise Virginie Lijon, geb. Maastricht ca. 1808, overl. Delft 18.03.1864, d.v. Helene Lijon.

5.                   Pieter de Nie, ook Denie, geb. Delft 16.06.1813, overl. Delft 09.07.1813.

6.                   Jacoba de Nie, geb. Delft 16.12.1815.

7.                   Pieternella de Nie, geb. Delft 30.06.1819, overl. Delft 16.01.1821.

 

Noten: |a| akte no.3; |b| akte no.4; |c| wede Abraham Denie, overl. Hoorn (overl.akte Delft 1862 no.575); |d||e| bruidegom geb. Leiden, bruid geb. Delft {verwisseling}; |f| get. Bartelomeus Boom {opa}; |g| overledene Abraham de Nie, z.v. Mietje Ponlejou, e.v. Mietje Boom (overl.akte Stad Ommen 1849 no.172); |h| ook overl.akte Delft 1849 no.1003h (Denie); |i| moeder Marijtje Poeljou.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)