Jan Nijland (1923-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien juni 2019)

 


 

[1] Jan Nijland, “Bobby”, geb. Lonneker 01.06.1923, bedrijfsleider Spar Supermarkt op de campus (1966-), erelid Cnødde, overl. Enschede 29.12.2001, tr. Enschede 06.01.1951 Hermanna Engelina ter Brugge, geb. Lonneker 07.03.1919, overl. Enschede 03.04.1993, d.v. Herman ter Brugge (1879-1918|c|), fabrieksarbeider (1905,1912), getouwbaas (1913,1918), en Hendrina Johanna ter Hofte (1881-1965).
 

Noten: |c| overl. Usselo (Lonneker) 20.10.1918.

 

[2] Roelof Nijland, geb. Oldemarkt 27.01.1882, wever (1909,1910), fabrieksarbeider (1911,1915), overl. Enschede 23.02.1949, begr. Enschede (Oosterbpl.) 26.02.1949; tr. 1e Lonneker 02.04.1909 Maria van Wakeren, geb. Veenendaal 25.02.1885, fabrieksarbeidster (1909), overl. (kraambed) Noord-Eschmarke (Lonneker) 17.05.1914, d.v. Jan van Wakeren, fabrieksarbeider, en Grietje van Wakeren; tr. 2e Lonneker 19.02.1915
[3] Teunisje Valkenburg, geb. Woudenberg 11.12.1885, fabrieksarbeidster (1907,1915), overl. Enschede 16.09.1949, begr. Enschede (Oosterbpl.) 21.09.1949; tr. 1e Lonneker 04.10.1907 Pieter Borst, geb. Vlaardingen ca. 1878, winkelier (1907,1908), broodbezorger (1911), broodventer (1912), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 27.10.1912, z.v. Pieter Borst, bakkersknecht, en Maria Breukels.

Uit het huwelijk Nijland-van Wakeren:

1.                   Christina Nijland, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 02.04.1910, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 13.05.1920|b|.

2.                   Jan Nijland, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 27.09.1911, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 07.10.1911.

3.                   levenloze dochter, Noord-Eschmarke (Lonneker) 17.05.1914.

Uit het huwelijk Borst-Valkenburg:

4.                   Maria Borst, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 18.10.1908, textielarbeidster (1931), tr. Lonneker 19.12.1931 Roelof Willem Ennik, geb. Lonneker Zuid-Eschmarke (Lonneker) 11.05.1907, textielarbeider, z.v. Wolter Ennik, textielarbeider, en Alida de Vos.

5.                   Trijntje Borst, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 09.05.1911, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 06.08.1911.

Uit het huwelijk Nijland-Valkenburg:

6.                   Jan Nijland, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) xx.04.1918|c|, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 08.02.1919.

7.                   Jan Nijland, geb. Lonneker 01.06.1923|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 02.06.1923; |b| Cristina, ‘door een wagen (..) overreden en plotseling gedood’, woonplaats v/d familie Glanerbrug (Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 14.05.1920); |c| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 20.04.1918.

 

[4] Jan Nijland, geb. Steenwijkerwold  13.03.1842, arbeider (1865,1909), overl. Enschede 21.10.1926, tr. Oldemarkt 20.05.1865

[5] Stientjen Schoemaker, geb. Oldemarkt 12.05.1843, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 21.10.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelof Nijland, geb. Oldemarkt 09.10.1865, overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 05.10.1873.

2.                   Sipke Nijland, geb. Oldemarkt 19.08.1867, overl. Enschede 26.06.1961, tr. Aaltje Spin, geb. Havelterberg (Havelte) 11.08.1875|b|, overl. Enschede 09.05.1950, d.v. Berend Spin en Jeltje Zwolle.

3.                   Aaltje Nijland, geb. Oldemarkt 20.12.1869, overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 05.03.1872.

4.                   Bart Nijland, geb. Oldemarkt 15.04.1872, arbeider, overl. Enschede 31.07.1953, tr. Oldemarkt 15.04.1893|a| Wemmigje Jonker, ook Wemmegje, geb. Spanga (Weststellingwerf) 15.09.1868, overl. Enschede 11.04.1940, d.v. Klaas Gerrits Jonker, turfmaker, en Hendrikje Sjerps van Dijk.

5.                   Aaltje Nijland, geb. Oldemarkt 26.01.1875.

6.                   Judikje Nijland, geb. Oldemarkt 01.02.1876.

7.                   Marrigje Nijland, geb. Oldemarkt 08.11.1878, tr. 1e Harm Doeven, overl. voor 1911; tr. 2e Losser 17.10.1911 Hessel Kingma, geb. Nijeholtwolde (Weststellingwerf) 11.08.1866, fabrieksarbeider (1894,1911), overl. Enschede 21.05.1946, z.v. Evert Gerbens Kingma en Geesje Thijsses Oosterdijk.
     HK tr. 1e Losser 08.06.1894 Geertje Gort, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 25.09.1869, fabrieksarbeidster, overl. Losser 28.04.1910, d.v. Johannes Gort, landbouwer, en Femmigje Tjeerds Holtrop.

8.                   Roelof Nijland, geb. Oldemarkt 27.01.1882; volgt [2].

 

Noten: |a| annonce voor viering 30-jarige echtvereniging op 15 april 1923 (Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 12.04.1923); |b| natuurlijke dochter van Jeltje, gewettigd bij haar huwelijk Steenwijkerwold 14.10.1876 (Geb.akte Havelte 1875 no.45).

 

[6] Pieter Valkenburg, geb. Woudenberg 20.12.1855, timmerman (1879,1915), overl. Veenendaal 10.06.1926, tr. Woudenberg 22.11.1879

[7] Trijntje van Oostenbrugge, geb. Leusden 12.08.1858, dienstmeid (1879), overl. Ede 07.01.1912|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Valkenburg, geb. Woudenberg 28.01.1880, katoenspinster (1905), tr. Ede 07.01.1905 Marinus Vink, geb. Utrecht 21.08.1876, arbeider, z.v. Aartje Vink, werkvrouw (1905).

2.                   Hendrik Valkenburg, geb. Woudenberg 29.01.1882, overl. Veenendaal 31.12.1955, tr. Veenendaal 31.10.1903 Aaltje Hardeman, geb. Veenendaal 06.01.1884, d.v. Rijk Hardeman en Gerarda van Gulijk.

3.                   Rijkje Valkenburg, geb. Woudenberg 07.12.1883, overl. Woudenberg 09.09.1890.

4.                   Teunisje Valkenburg, geb. Woudenberg 18.10.1884, overl. Woudenberg 16.11.1885.

5.                   Teunisje Valkenburg, geb. Woudenberg 11.12.1885; volgt [3].

6.                   Jannetje Valkenburg, geb. Woudenberg 30.10.1886, overl. Amersfoort 17.12.1927, tr. Rhenen 19.11.1908 Jan Adrianus Landman, geb. Rhenen 12.12.1887, z.v. Marinus Landman en Janna Baars.
     JAL tr. 2e Amersfoort 20.03.1929 Maasje van de Geest, geb. Amersfoort 01.04.1904, d.v. Aart van de Geest en Jacoba van den Bor.

7.                   Gerdina Valkenburg, geb. Woudenberg 06.12.1888, overl. Woudenberg 22.10.1893.

8.                   Neeltje Valkenburg, geb. Woudenberg 08.11.1889, overl. Woudenberg 10.05.1890.

9.                   Antonie Valkenburg, geb. Woudenberg 18.08.1891, overl. Utrecht 16.07.1954, tr. Rhenen 12.11.1914 Teuntje van de Haar, geb. Rhenen 26.10.1890, d.v. Johannes van de Haar en Geurtje van Kooten.

10.               Teunis Valkenburg, geb. Woudenberg 23.03.1893, overl. Woudenberh 26.12.1893.

11.               Rijkje Valkenburg, geb. Veenendaal 18.04.1894, overl. Ede 19.02.1903.

12.               levenloze zoon, Veenendaal 28.10.1895.

13.               levenloze dochter, Veenendaal 20.05.1897.

14.               Pieternella Valkenburg, geb. Veenendaal 10.08.1898, overl. Veenendaal 10.07.1899.

15.               Pieter Valkenburg, geb. Veenendaal 22.06.1900, metaalbewerker, overl. Zeist 12.04.1942|a|, tr. Veenendaal 05.08.1926 Trijntje Koolma, geb. Hoogeveen 03.10.1905, vermicelli-inpakster (1926), d.v. Albert Koolma, machinist (1905), vermicellibewerker (1926), en Jantje Kuiper.

 

Noten: |a| ook overl.akte Veenendaal 1942 no.38; |b| moeder per abuis van Solentijn (overl.akte Ede 1912 no.9).

 

[8] Sipke Lubberts Nijland, geb. Steenwijkerwold 15.07.1809, boerenknecht (1835), arbeider (1836), turfmaker (1839), arbeider (1840,1842), turfmaker (1844), arbeider (1846,1865),overl. Weststellingwerf 05.10.1867; tr. 2e  Weststellingwerf 18.05.1861 Sietske Jans Bijkerk, geb. Steenwijkerwold 16.05.1817, overl. Weststellingwerf 02.03.1896, d.v. Jan Lourens Bijkerk en Margje Siegers Nijholt; tr. 1e Steenwijkerwold 07.05.1835

[9] Judikje Jans van der Weerd, geb. Kampen 21.02.1808, dienstmaagd (1835), overl. Steenwijkerwold 07.05.1853.

     SJB tr. 1e Weststellingwerf 21.10.1840 Jacob Hendriks Ellen, geb. Blesdijke (Noordwolde) 09.03.1813, overl. Blesdijke (Weststellingwerf) 09.05.1854, z.v. Hendrik Jacobs Ellen en Margien Jannes van Els.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janke Nijland,  geb. Steenwijkerwold 04.07.1836, tr. Steenwijkerwold 05.05.1860 Klaas van der Veen, geb. Steenwijkerwold 22.03.1834, arbeider, overl. Hooidijk (Steenwijkerwold) 27.06.1894, z.v. Hendrik Gerbrands van der Veen, arbeider, en Wietske Hans de Ruiter.

2.                   Trijntje Nijland, geb. Steenwijkerwold ca. 1837, overl. Steenwijkerwold 22.11.1841.

3.                   Lummigje Nijland, geb. Steenwijkerwold 19.06.1839, overl. Wetering (Steenwijkerwold) 26.04.1922, tr. Oldemarkt 20.03.1863|a| Albert Vaartjes, geb. Oldemarkt 14.05.1837, turfmaker, overl. Wetering (Steenwijkerwold) 06.12.1922, z.v. Albert Vaartjes, turfmaker, en Trijntje Hans de Ruiter.

4.                   Johanna Nijland, geb. Steenwijkerwold 27.12.1840, dienstmeid (1870), overl. Oosterhoek (Steenwijkerwold) 29.03.1880, tr. Steenwijkerwold 30.04.1870 Hendrik van Essen, geb. Steenwijkerwold 14.07.1842, arbeider, overl. Oosterhoek (Steenwijkerwold) 05.05.1927, z.v. Albert van Essen, arbeider, en Annigje Mulder, arbeidster.
     HvE tr. 2e Steenwijkerwold 16.09.1882 Jacoba Stevens, geb. Steenwijkerwold 17.05.1856, overl. Oosterhoek (Steenwijkerwold) 17.06.1923, d.v. Geert Stevens, arbeider, en Geertje van Campen, arbeidster.

5.                   Jan Nijland, geb. Steenwijkerwold 13.03.1842; volgt [4].

6.                   Lubbertus Nijland,  geb. Steenwijkerwold 30.06.1844, overl. Voshoek (Steenwijkerwold) 19.08.1872|b|, tr. Weststellingwerf 15.01.1870 Luitje Meuzer, geb. Oldemarkt ca. 1848, overl. Voshoek (Steenwijkerwold) 21.08.1872|c|, d.v. Jan Meuzer en Geertje Bult.

7.                   Lambert Nijland,  geb. Steenwijkerwold 23.08.1846, overl. Steenwijkerwold 17.09.1848.

8.                   levenloze dochter, Steenwijkerwold 04.06.1849.

 

Noten: |a| moeder Julia van de Weerd; |b| akte no.80 van 20.08; |c| akte no.81 van 22.08.

 

[10] Roelof Schoemaker, geb. IJsselham (Oldemarkt) 08.10.1820, visser, overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 23.04.1881, tr. Oldemarkt 21.04.1843

[11] Aaltjen Zijl, geb. Kalenberg (Oldemarkt) 27.08.1819, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 25.03.1904; tr. 2e Ooststellingwerf 23.05.1884|b| Sjirk Hanzes van der Zee, geb. Joure (Haskerland) 04.03.1825, wagenmaker (1857), wagenmakersknecht (1871,1884), timmerman (1902), overl. Ooststellingwerf 21.07.1902, z.v. Hans Ubes van der Zee, schipper (1825), en Grietje Tjepkes Putzes.
     SHvdZ tr. 1e Ooststellingwerf 15.05.1857 Fimke Uilkes Drijfhout, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 30.01.1838, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 07.03.1870, d.v. Uilke Jelles Drijfhout en Janke Hendriks Wagenaar; tr. 2e Ooststellingwerf 18.11.1871 Grietje Ruiling, geb. Follega (Lemsterland) 25.08.1818, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 29.12.1872, d.v. Hendrik Ruiling en Claasjen Hilbers Veldkamp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Stientjen Schoemaker, geb. Oldemarkt 12.05.1843; volgt [5].

2.                   Margjen Schoemaker, geb. Oldemarkt ca. 1846, boerenmaagd (1867), overl. Oldemarkt 06.04.1928, tr. Oldemarkt 19.04.1867 Krist Beugelink, geb. Oldemarkt ca. 1840, boerenknecht (1867), schipper (1920), overl. aan boord van ‘zijn vaartuig liggende in het vaarwater het Mallegat’ (Oldemarkt) 28.02.1920|a|, z.v. Jannes Beugelink en Geesjen Bakker.

3.                   Koopje Schoemaker, geb. Oldemarkt ca. 1849, overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 26.04.1920, tr. Oldemarkt 13.05.1870 Wiecher Braad, geb. Oldemarkt ca. 1843, visser, overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 27.06.1892, z.v. Aaldert Wiegers Braad, visser, en Grietje Wiegers Vaartjes.

4.                   Jentje Schoemaker, geb. Oldemarkt ca. 1854, overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 10.03.1927, tr. Oldemarkt 22.04.1876 Jacob Schaap, geb. Oldemarkt ca. 1848, visser, overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 10.07.1928, z.v. Frans Schaap, visser, en Trijntje Jakobs Zwarteveen.

 

Noten: |a| overl.akte Oldemarkt 1920 no.13; |b| per abuis moeder van de bruid [Marrigjen Rinks de Jong] overleden (huw.akte Ooststellingwerf 1884 no.51).

 

[12] Teunis Valkenburg, geb. Woudenberg 04.04.1827, wever (1853,1860), overl. Woudenberg 23.11.1872, tr. Woudenberg 05.03.1853

[13] Hendrika Wagensveld, geb. Woudenberg 19.11.1824, naaister (1853), overl. Woudenberg 21.04.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Valkenburg, geb. Woudenberg 03.06.1853, overl. Woudenberg 18.10.1931, tr. Woudenberg 22.11.1876 Hendrikje van Lunteren, geb. Woudenberg 01.03.1853, overl. Woudenberg 25.02.1939, d.v. Cornelis Jansz van Lunteren en Jacoba van Aalten.

2.                   Pieter Valkenburg, geb. Woudenberg 20.12.1855; volgt [6].

3.                   Jan Jakob Valkenburg, geb. Woudenberg 08.02.1858, overl. Woudenberg 10.01.1860.

4.                   Hendrika Valkenburg, geb. Woudenberg 31.05.1859, overl. Woudenberg 19.03.1867.

5.                   Jannetje Valkenburg, geb. Woudenberg 25.05.1861, overl. Amersfoort 16.06.1931, tr. Woudenberg 23.08.1895 Hendrik Hendriks, geb. Woudenberg 13.09.1858, overl. Amersfoort 15.01.1927, z.v. Jan Willem Hendriks en Willemijntje Wagensveld.

6.                   Neeltje Valkenburg, geb. Woudenberg 11.02.1863, overl. Utrecht 27.05.1943, tr. Utrecht 24.10.1900 Bernardus de Lang, geb. IJsselstein 10.07.1865|a|, overl. Utrecht 30.10.1903, z.v. Theunis de Lang en Amelia Maria van Eijk.

7.                   Teunisje Valkenburg, geb. Woudenberg 11.11.1864, overl. Woudenberg 02.09.1907.

8.                   Hendrikus Valkenburg, geb. Woudenberg 23.03.1869, overl. Woudenberg 12.09.1873.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon van Emilia, erkend bij haar huwelijk 25.06.1868 (geb.akte IJsselstein 1865 no.88 & huw.akte IJsselstein 1868 no.11).

 

[14] Hendrik van Oostenbrugge, geb. Leusden 23.03.1833, daggelder (1857), overl. Woudenberg 16.04.1908, tr. Leusden 26.06.1857|a|

[15] Rijkje van de Salentijn, geb. Nijkerkerveen (Nijkerk) 09.10.1831, overl. Woudenberg 09.03.1903|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook van de Saletein, van de Saletijn, van den Salentein, van den Salentijn, van de Salestein):

1.                   Teunis van Oostenbrugge, geb. Nijkerkerveen (Nijkerk) 11.08.1857.

2.                   Trijntje van Oostenbrugge, geb. Leusden 12.08.1858; volgt [7].

3.                   Alida van Oostenbrugge, geb. Woudenberg 12.01.1861, overl. Utrecht 29.08.1923, tr. Woudenberg 22.11.1883 Adrianus van Oostveen, geb. Westbroek 18.09.1858, overl. Utrecht 26.04.1945, z.v. Jan van Oostveen en Christina Griffioen.

4.                   Rijk van Oostenbrugge, geb. Woudenberg 19.11.1863, overl. Woudenberg 06.01.1864.

5.                   Rijkje van Oostenbrugge, geb. Woudenberg 20.04.1865, overl. Woudenberg 03.03.1866.

6.                   Rijk van Oostenbrugge, geb. Woudenberg 04.01.1867.

7.                   Hendrik van Oostenbrugge, geb. Woudenberg 22.10.1869, overl. Veenendaal 20.07.1954, tr. Woudenberg 25.10.1895 Hendrika van Dijk, geb. Woudenberg 15.08.1867, d.v. Willem van Dijk en Grietje Koudijs.

8.                   Gerritje van Oostenbrugge, geb. Woudenberg 31.10.1872, overl. Velsen 03.03.1922.

9.                   Teunis van Oostenbrugge, geb. Woudenberg 13.07.1876, overl. Utrecht 26.07.1949, tr. 1e Veenendaal 01.08.1903 Jenneke Rensen, geb. Rhenen 06.09.1881, overl. Utrecht 09.04.1931, d.v. Jenneke Rensen; tr. 2e Utrecht 07.12.1932 Mechelina Heij, geb. Wageningen 02.04.1898, d.v. Bernardus Heij, sigarensorteerder, en Teuntje Jacobsen.
     MH tr. 1e voor 1929 Roelof van Barneveld, geb. Veenendaal 15.10.1887, overl. Utrecht 02.08.1929|c|, z.v. Harmen van Barneveld en Hendrica van de Beek.

 

Noten: |a| bruid van den Salentein; |b| overledene van de Salentein; |c| ook overl.akte Ede 1929 no.223.

 

[16] Lubbert Lamberts Nijland, geb. Steenwijkerwold ca. 1776, boer, aang.lidmaat Nijeholtpade 30.03.1825 (naar Steenwijkerwold 07.02.1832), ingek.lidmaat Peperga en Blesdijke 07.02.1832 (van Oldeholtpade), overl. Eesveen (Steenwijkerwold) 28.05.1848|a|, tr.

[17] Jantje Sipkes de Vries, geb. ca. 1776, aang.lidmaat Nijeholtpade 30.03.1825 (naar Steenwijkerwold 07.02.1832), ingek.lidmaat Peperga en Blesdijke 07.02.1832 (van Oldeholtpade), overl. Weststellingwerf 28.02.1846.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sipke Nijland, geb. Steenwijkerwold 15.07.1809; volgt [8].

2.                   Lammert Nijland, geb. Steenwijkerwold ca. 1810/1811, overl. Weststellingwerf 04.10.1871, tr. 1e Weststellingwerf 06.05.1841 Hendrikje Jans de Boer, geb. Blesdijke (Weststellingwerf) 01.04.1820, overl. Weststellingwerf 05.06.1846, d.v. Jan Meinen de Boer en Hendrikje Siegers Nijholt; tr. 2e Weststellingwerf 21.12.1848 Jeltje Karstes Oosterhof, geb. Nijeholtwolde ca. 1806, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 23.12.1888, d.v. Karste Geerts Oosterhof en Detje Jelles.

3.                   Aaltje Nijland, geb. Oldetrijne (Sonnega) 07.08.1812, overl. Weststellingwerf 10.01.1892, tr. Weststellingwerf 12.12.1832 Meine Tijmens de Boer, geb. Blesdijke ca. 1808, overl. Weststellingwerf 22.10.1883, z.v. Tijmen Meines de Boer en Hendrikjen Everts Dekker.

4.                   Roelof Nijland, geb. Oldeholtpade (Wolvega) 23.09.1815, overl. Weststellingwerf 22.09.1893, tr. Weststellingwerf 18.08.1841 Fetje Roelofs Posthumus, geb. Makkinga (Ooststellingwerf) 23.05.1818, overl. Weststellingwerf 07.05.1902, d.v. Roelof Roelofs Posthumus en Gatske Piers Schurer.

5.                   Beerend Nijland, geb. Nijeholtpade (Weststellingwerf) 10.08.1818, tr. Weststellingwerf 29.05.1854 Grietje Elsinga, geb. Wapserveen (Havelte) 25.06.1827, overl. Weststellingwerf 04.10.1899, d.v. Volker/Folkert Alberts Elsinga, landbouwer, en IJmke Pieters Wapstra.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld.

 

[18] Jan Louw van der Weerd, geb. Kampen ca. 1770, metselaar (1826,1837), overl. Steenwijkerwold 16.08.1837|a|, tr.

[19] Trijntje Jans Soer, geb. Kampen ca. 1766, overl. Steenwijkerwold 06.01.1850|b|.

Uit dit huwelijk (moeder soms Zoer):

1.                   Pietertje van der Weerd, geb. Kampen ca. 1804, tr. Steenwijkerwold 23.11.1826 Wicher de Vries, geb. Wolvega 19.07.1797, arbeider, z.v. Jacob Wichers de Vries en Luitje Wichers, arbeidster.

2.                   Judikje van der Weerd, geb. Kampen 21.02.1808; volgt [9].

 

Noten: |a||b| geen ouders vermeld.

 

[20] Koop Jans Schoenmaker, geb. Wetering (Steenwijkerwold) ca. 1797/1798, visser (1823,1854), overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 23.11.1865, z.v. Jan Stevens Schoenmaker en Marrigje Jans Snijder; tr. 2e Oldemarkt 20.10.1854|a| Jantje Weender, geb. Zutphen 22.11.1800, d.v. Johannes Weender en Grietje van Voorst; tr. 1e Weststellingwerf 12.03.1817

[21] Stijntjen Roelofs Schaap, geb. Blankenham ca. 1786/1788, overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 31.10.1853, d.v. Roelof Berents Schaap en Jantje Jans.

     JW tr. 1e Steenwijkerwold 21.06.1827 Else Mulder, geb. Oldemarkt 17.01.1800, arbeider, overl. Steenwijk 03.02.1852, z.v. Jurrien Elsen Mulder en Beertje Jans Pit.

Uit dit huwelijk (vader veelal Schoemaker, moeder veelal Stientjen):

1.                   Roelof Schoemaker, geb. Munnekeburen (Weststellingwerf) 19.07.1817, overl. IJsselham (Oldemarkt) 20.09.1820.

2.                   Roelof Schoemaker, geb. IJsselham (Oldemarkt) 08.10.1820; volgt [10].

3.                   Jan Schoemaker, geb. IJsselham (Oldemarkt) 04.05.1823, visser, overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 02.11.1905, tr. Oldemarkt 14.08.1846 Aukjen Smit, geb. Oldemarkt 05.04.1821, naaister (1846), overl. Oldemarkt 15.06.1882, d.v. Luite Smit, tapper (1821), en Jantjen Ringenoldus, winkelierster (1846).

4.                   Berent Schoemaker, geb. IJsselham (Oldemarkt) ca. 1825/1826, visser, overl. Oldemarkt 14.03.1898, tr. Oldemarkt 28.06.1845 Aaltje van der Schoot, geb. Oldemarkt ca. 1821, d.v. Wouter van der Schoot, timmerman, en Femmigjen Koopmans.

5.                   Jantjen Schoemaker, geb. IJsselham (Oldemarkt) ca. 1828, overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 08.03.1908, tr. Weststellingwerf 02.05.1851 Sjoerd Foppes Duim, geb. Oosterzee (Lemsterland) 20.10.1819, winkelier (1892), overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 10.01.1892, z.v. Foppe Sjoerds Duim en Wijtske Eises Eisema.

6.                   Marrigje Schoemaker, geb. IJsselham (Oldemarkt) ca. 1831, overl. Arnhem 20.01.1897, tr. Doniawerstal 15.12.1854 Hendrik Hijlkes Wierda, geb. Idskenhuizen (Doniawerstal) 05.02.1832, arbeider (1854), bode (1892), overl. Steenwijk 30.06.1892, z.v. Hijlkes Sjerps Wierda en Renske Hendriks Fleer.

 

[22] Jan Hendriks Zijl, geb. ca. 1792, turfmaker (1816,1839), arbeider (1843), visser (1848,1862), overl. voor 1884, tr.

[23] Marregien Rinks de Jonge, geb. Ambt Vollenhove 02.03.1796, turfmaakster (1839), overl. Zuidveen (Steenwijkerwold) 12.10.1886, d.v. Rink de Jonge.

Uit dit huwelijk (moeder ook de Jong):

1.                   Aaltjen Zijl, geb. Kalenberg (Oldemarkt) 07.01.1816, overl. Kalenberg (Oldemarkt) 11.01.1816.

2.                   Rink Zijl, geb. Nijehaske (Haskerland) 09.12.1816, turfmaker, tr. Oldemarkt 12.10.1839 Johanna Koning, geb. Oldemarkt ca. 1807, naaister (1839), d.v. Klaas Kornelis Koning en Bregtjen Joukina Brouwer.

3.                   Aaltjen Zijl, geb. Kalenberg (Oldemarkt) 27.08.1819; volgt [11].

4.                   Stijntje Zijl, geb. Scherpenzeel (Weststellingwerf) 06.10.1822, overl. Blokzijl 20.05.1895, tr. 1e Blokzijl 20.05.1848|a| Harm Hessen, geb. Blokzijl 10.02.1818, kuiper, overl. Blokzijl 25.03.1852|b|, z.v. Arend Herms Hessen, schipper, en Dievertje Harjar; tr. 2e Blokzijl 25.11.1853 Marten Noorbeek, geb. Blokzijl ca. 1807, arbeider, overl. Blokzijl 22.12.1892, z.v. Wiecher Noorbeek en Eeuse Volkens.

5.                   Hendrik Zijl, geb. Kalenberg (Oldemarkt) xx.04.1830 (no.17), overl. Kalenberg (Oldemarkt) 17.06.1830.

6.                   Jentje Zijl, geb. Oldemarkt ca. 1831/1832, winkelierster (1870), over. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 14.09.1924, tr. 1e Steenwijkerwold 02.05.1862 Willem Trompetter, geb. Steenwijkerwold 25.02.1839, landbouwer (1862), veehouder (1868), overl. Zuidveen (Steenwijkerwold) 01.10.1868, z.v. Jan Annen Trompetter, arbeider, landbouwer, en Renske IJsbrands Kuperus; tr. 2e Steenwijkerwold 12.03.1870 Albert Visscher, geb. Ambt Vollenhoven 15.02.1838, arbeider (1863,1870), veehouder (1916), overl. Nijeveen 04.12.1916, z.v. Jacob Visscher, arbeider, en Aaltjen Winters, arbeidster.
     AV tr. 1e Steenwijkerwold 05.09.1863 Wichertje Akse, geb. Steenwijkerwold 06.05.1843, overl. Zuidveen (Steenwijkerwold) 23.09.1866, d.v. Wicher Akse (-1842) en Geesje Schuite; tr. 2e Steenwijkerwold 29.08.1868 Kornelisje Bijkerk, geb. Steenwijkerwold 06.08.1838, arbeidster, overl. Zuidveen (Steenwijkerwold) 23.08.1869, d.v. Jacob Bijkerk, veehouder, en Jutje Jans Kollen.

 

Noten: |a| bruidegom tekent met H. Essen, bruid met S. Ziel (huw.akte Blokzijl 1848 no.8, in wiewaswie); |b| Harmen Essen, e.v. Stijntje Ziel (overl.akte Blokzijl 1852 no.5).

 

[24] Brant Valkenburg, ged. Rhenen 20.10.1805, wever (1823,1840), overl. Woudenberg 18.02.1873, z.v. Cornelis Valkenburg en Nulken Hinnekamp; tr. 2e Woudenberg 03.05.1851 Klaasje Gaasenbeek, geb. Woudenberg 01.02.1828, d.v. Gerrit Gaasenbeek en Aaltje van de Kuil; tr. 1e Woudenberg 07.05.1825|d|

[25] Neeltje van Veenschoten, geb. Woudenberg ca. 1798/1800/1801/1802, spinster (1823), overl. Scherpenzeel 15.12.1837, d.v. Hendrik Teunisse van Veenschoten (-1810) en Reijertje Japikse van Loevezijn (-1810).

Kind van Neeltje:

1.                   Hendrik van Veenschoten, geb. Woudenberg 09.01.1820, overl. Scherpenzeel 26.09.1840.

Kinderen van Neeltje (gewettigd bij het huwelijk):

2.                   Cornelis Valkenburg, geb. Woudenberg 28.05.1822|a|, wever, overl. Scherpenzeel 12.01.1895, tr. Woudenberg 29.11.1845 Hendrikje Schuilenburg, geb. Scherpenzeel 04.05.1824, overl. Scherpenzeel 28.01.1894, d.v. Barend Schuilenburg, wolkammersknecht, en Willemijntje van Davelaar.

3.                   Reijertje Veenschoten, later Valkenburg 30.09.1823|b|, dienstmeid (1840), overl. Woudenberg 28.07.1847, tr. Scherpenzeel 29.05.1840 Peter van de Voort, geb. Veenendaal Gelders (Ede) 16.05.1818, boerenknecht (1840), overl. Woudenberg 27.08.1860, z.v. Aalbert van de Voort, dagloner (1818), en Weintje Kelderman, spinster (1840).
     PvdV tr. 2e Woudenberg 29.12.1848 Willemijntje van Elst, ook Willempje, geb. Scherpenzeel 06.02.1823, overl. Leiden 10.12.1880, d.v. Antonie van Elst, wolkammer, en Alida Duijsing.

4.                   Gerrit van Veenschoten, later Valkenburg, geb. Woudenberg 09.04.1825|c|, overl. Scherpenzeel 05.08.1837.

Uit het huwelijk Valkenburg-van Veenschoten:

5.                   Nulda Valkenburg, geb. Woudenberg 05.04.1826, tr. 1e Woudenberg 26.06.1847 Gerrit Klopper, geb. Krommenie ca. 1817, overl. voor 1877, z.v. Jan Klopper en Grietje Oosthuizen; tr. 2e Amsterdam 30.08.1877 Hendrikus Christoffel Ruesink, geb. Wisch ca. 1818/1819, timmerman, z.v. Lammert Ruesink en Janna ter Horst.
     HCR tr. 1e Amerongen 31.12.1845 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 05.03.1860, ingeschr. Amsterdam 23.05.1860) Jannigje Roks, geb. Rhenen 24.02.1824, d.v. Hendrik Roks en Johanna van Baaren; tr. 2e Amsterdam 22.08.1860 Cornelia Francina van den Berg, geb. Amsterdam ca. 1814, overl. voor 1877, d.v. Frans van den Berg en Dirkje Heuerman.
     JR tr. 2e Amsterdam 25.04.1866 Johan Peder Jönsson, geb. Carlshamm (Zweden) 13.06.1819, zeeman, z.v. Jons Carlson en Bertha Johansdotter.
     JPJ tr. 1e Amsterdam 10.12.1856 Johanna Brits, ged. Amsterdam (Maagdenhuis (rk)) 03.05.1811|d|, tapster (1849), naaister (1856), overl. voor 1866, d.v. [onbekend].
     JB tr. 1e Amsterdam 17.10.1849 Herman Diedrich Brenning, geb. Bergen (Noorwegen) ca. 1805, zeeman, overl. voor 1856, z.v. Johan Friedrich Brenning en Else Marie Brenning.

6.                   Teunis Valkenburg, geb. Woudenberg 04.04.1827; volgt [12].

7.                   Jan Jacob Valkenburg, geb. Woudenberg 29.04.1829, overl. Veenendaal 19.07.1900, tr. 1e Woudenberg 04.11.1857 Gerritje Renes, geb. Scherpenzeel 12.04.1833, overl. Scherpenzeel 25.04.1881, d.v. Dirk Renes, wever, en Aaltje van Essen; tr. 2e Veenendaal 16.10.1886 Aaltje Harselaar, geb. Veenendaal 15.01.1840, overl. Veenendaal 18.10.1903, d.v. Wouter Harselaar en Gerritje van Veldhuizen.
     AH tr. 1e Veenendaal 13.10.1860 Jacobus van de Weerthof, geb. Ede 17.04.1824, overl. Rhenen 31.07.1874, z.v. Hendrik van de Weerthof en Johanna Bouwman.

8.                   Willem Valkenburg, geb. Woudenberg 12.11.1830, overl. Woudenberg 06.12.1830.

9.                   Hendricus Valkenburg, Hendrik, geb. Woudenberg 30.06.1833, overl. Scherpenzeel 30.03.1836.

10.               Neeltje Valkenburg, geb. Scherpenzeel 13.06.1835, dienstmeid (1862), overl. Deventer 18.12.1894, tr. Harderwijk 02.01.1862 Jan Oosterbroek, geb. Oene (Epe) 15.09.1836, bakker (1862), metselaar (1889), overl. Deventer 02.11.1889, z.v. Janna Mina Oosterbroek.

11.               Hendrikus Valkenburg, geb. Scherpenzeel 07.11.1836.

Kind van Klaasje (erkend bij het huwelijk):

12.               Albert Gazenbeek, later Valkenburg, geb. Amersfoort 01.02.1851, overl. Utrecht 22.06.1901, tr. Utrecht 04.08.1875 Clasina van Staveren, geb. Utrecht 18.03.1851, overl. Utrecht 09.11.1926, d.v. Albertus van Staveren en Christina de Bruijn.

Uit het huwelijk Valkenburg-Gaasenbeek:

13.               Cornelis Valkenburg, geb. Woudenberg 10.11.1853, overl. Woudenberg 23.09.1868.

14.               Cornelia Valkenburg,  geb. Woudenberg 13.01.1869, overl. Woudenberg 28.05.1876.

 

Noten: |a| aangifte door Willemijntje Wolswinkel, 69 jaar, spinster, van een kind ‘aaan hetzelve de voor- en toenamen van Cornelis Valkenburg gevende’ (geb.akte Woudenberg 1822 no.27); |b| aangifte door Brand Valkenburg van een kind ‘van hetwelk hij erkende vader te zijn’ (geb.akte Woudenberg 1823 no.41); |c| aangifte door Brand Valkenburg van een kind ‘van hetwelk hij erkende vader te zijn’ (geb.akte Woudenberg 1825 no.23); |d| susc. Gertrudis Korten. Aalm: {w.s. Aalmoezeniershuis}.

 

[26]

[27] Petronella Wagensveld, geb. Woudenberg ca. 1802/1804, spinster (1836,1853), overl. Woudenberg 26.02.1887, d.v. Hermanus Wagensveld (ca.1765-1840) en Hendrika Budding (ca.1773-1818).

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Hendrika Wagensveld, geb. Woudenberg 19.11.1824|a|; volgt [13].

3.                   Hermanus Wagensveld, geb. Woudenberg 27.07.1829|b|, metselaar (1874), tr. 1e Woudenberg 02.08.1860 Antonia van der Kemp, geb. Scherpenzeel 14.04.1833, overl. Woudenberg 11.09.1866, d.v. Maas van der Kemp, dagloner, en Willemijntje van der Horst; tr. 2e Woudenberg 18.01.1868 Willemijntje van Kooten, geb. Scherpenzeel 09.03.1841, overl. Woudenberg 22.02.1874, d.v. Willem van Kooten, arbeider, en Willempje van Ee; tr. 3e Barneveld 17.09.1874 Willemijntje Sikking, geb. Zwartebroek (Barneveld) 25.10.1833, boerenmeid (1857), overl. Amersfoort 28.05.1906, d.v. Aart Sikking, dagloner, landbouwer, en Jannetje van Meerveld.
    WS tr. 1e Scherpenzeel 10.07.1857 Rik van den Broek, geb. Otterlo (Ede) 15.04.1821, boerenknecht, overl. Lunteren (Ede) 18.06.1860, z.v. Steven Riksen van den Broek, bouwman, en Hendrikje Jans van Lagen; tr. 2e Barneveld 07.11.1861 Brand Varekamp, geb. Kallenbroek (Barneveld) 10.01.1823, boerenknecht (1851), dagloner (1861), arbeider (1871), overl. Haarlemmermeer 28.11.1871|d|, z.v. Hendrik Varekamp en Philipsje van den Berg; tr. 3e Barneveld 15.05.1873 Daniel van Dijkhorst, geb. ca. 1804, loodgieter (1838), overl. Barneveld 10.10.1873, z.v. Willem van Dijkhorst en Rikje Berendsen.
     BV tr. 1e Ede 03.05.1851 Aaltje van Essen, geb. Lunteren (Ede) 09.04.1823, overl. Esveld (Barneveld) 01.12.1857, d.v. Jacob Gerritsen van Essen, bouwman, landbouwer, dagloner, en Evertje Willemsen Loenhorst.
    DvD tr. 1e Barneveld 18.05.1838 Elisabeth Maria van der Poll, geb. ca. 1803/1804, overl. Ede 10.12.1871, d.v. Lambertus van der Poll en Christina Freen.
     EMvdP tr. 1e voor 1836 Gijsbert van Noordwijk, geb. ca. 1796, commies, overl. Barneveld 01.06.1836, z.v. Willem van Noordwijk en Klazina Brissuij.

4.                   Hendrik Wagensveld, geb. Woudenberg 18.06.1836|c|, arbeider, overl. Woudenberg 13.03.1901, tr. Scherpenzeel 11.05.1861 Hendrika Budding, geb. Scherpenzeel 17.03.1824, overl. Woudenberg 02.05.1882, d.v. Albartus Bunning, wolkammer, en Hendrikje Breunisse.

 

Noten: |a| aangifte door Grietje Goudee, 29 jaar, zonder beroep (geb.akte Woudenberg 1824 no.55); |b| aangifte door Hermanus Wagensveld, 60 jaar, dagloner (geb.akte Woudenberg 1828 no.36); |c| aangifte door Jacobus Spruijt, 41 jaar, heel- en vroedmeester (geb.akte Woudenberg 1836 no.34); |d| Abraham, e.v. Mijntje Sikke (over.akte Haarlemmermeer 1871 no.368).

 

[28] Tijmen van Osnabrugge, geb. Scherpenzeel ca. 1779/1788/1789, daghuurder (1824,1833), arbeider, overl. Leusden 06.03.1868|a|, z.v. Hendrik van Osnabrugge en Jantje van Cuilenburg; tr. Leusden 08.09.1824|c|

[29] Aaltje de Cruijf, geb. Leusden ca. 1800/1802/1803, overl. Renswoude 20.06.1877|b|, d.v. Cornelis de Cruijf en Geertje Maaters.

Uit dit huwelijk (vader veelal van Oostenbrugge, moeder veelal de Kruijf, de Kruijff:

1.                   Jannetje Osnabrugge, geb. Leusden 04.12.1824|d|, overl. Maartensdijk 22.12.1915, tr. Maartensdijk 12.12.1845 Teunis van der Kieft, ook van den Kieft, geb. Nijkerk 19.07.1816, boerenknecht (1845), overl. Maartensdijk 14.11.1898, z.v. Teunis van der Kieft, daghuurder, en Harmijntje Stevens.

2.                   Geertruij van Osnabrugge, geb. Leusden 08.09.1826|e|, overl. Doorn 17.03.1898, tr. Doorn 07.11.1856 Johannes Veenendaal, geb. Doorn 18.02.1834, overl. Doorn 17.01.1911, z.v. Jan Veenendaal en Klasina Berendse.

3.                   Cornelia van Oostenbrugge, geb. Leusden 17.09.1829, overl. Maarn 29.07.1880, tr. Leusden 23.02.1853 Gerrit van Essen, geb. Leusden 10.04.1826, overl. Maarn 14.01.1884, z.v. Gerrit van Essen en Betje Lagemaat.

4.                   Hendrik van Oostenbrugge, geb. Leusden 23.03.1833|f|; volgt [14].

5.                   Alijda van Oostenbrugge, geb. Leusden 17.10.1835, overl. Leusden 09.11.1835.

6.                   Alijda van Oostenbrugge, geb. Leusden 06.05.1837, overl. Leusden 11.07.1840.

7.                   Teuntje van Oostenbrugge, geb. Leusden 17.06.1840, overl. Harselaar (Barneveld) 22.06.1917, tr. Maartensdijk 29.09.1865 Jan van de Kamp, geb. Zwartebroek (Barneveld) 03.04.1839, overl. Barneveld 18.02.1919, z.v. Michiel van de Kamp, dagloner, en Gerritje Plat, dagloonster.

8.                   Alijda van Oostenbrugge, geb. Leusden 20.12.1847, overl. Renswoude 18.07.1893, tr. 1e Leusden 27.03.1868 Jorden Toewater, geb. Renswoude 25.02.1839, overl. Renswoude 31.07.1880, z.v. Cornelis Toewater en Willemijntje van Voorthuizen; tr. 2e Renswoude 16.07.1881 Willem van Rouwendal, geb. Renswoude 07.04.1845, overl. Renswoude 15.10.1899, z.v. Gerrit Schuurman van Rouwendal en Nennetje Hazeleger.
     WvR tr. 2e Renswoude 02.11.1894 Teunisje van Veldhuizen, geb. Ede 25.07.1861, overl. Amersfoort 09.11.1926, d.v. Aart van Veldhuizen, arbeider, en Jannigje Pol.
     TvV tr. 2e Baarn 14.09.1900 Gerardus Raauwendaal, geb. Soest 23.05.1848, overl. Ede 02.09.1932, z.v. Hendrik Raauwendaal en Aaltje Gerritse.
     GR tr. 1e Baarn 07.11.1873 Maria Boering, geb. Baarn 02.10.1848, overl. Baarn 22.09.1889, d.v. Jan Boering en Cornelia Vlaanderen; tr. 2e Baarn 14.08.1891 Bijtje Knaap, geb. Doornsteeg (Nijkerk) 09.02.1853, overl. Baarn 20.08.1899, d.v. Willem Gijsbertus Knaap en Maria van de Vijzel.

 

Noten: |a| van Oostenbrugge, oud 79 jaar, ‘zijnde de namen en familienamen der ouders aan de comparanten niet bekend’, e.v. de Kruif (overl.akte Leusden 1868 no.7); |b| de Kruijff, oud 77 jaar, d.v. d.v. Hendrik de Kruijff en Hendrikje Voskuilen (overl.akte Renswoude 1877 no.12); |c| bruidegom van Osnabrugge, oud 45 jaar, bruid de Cruijf, oud 21 jaar, d.v. Cornelis de Cruijf en Geertje Maaters (huw.akte Leusden 1824 no.4); |d| vader Osnabrugge, oud 35 jaar, moeder de Cruijff (geb.akte Leusden 1824 no.39); |e| vader van Osnabrugge, moeder de Kruijff; |f| vader van Oostenbrugge, oud 45 jaar, moeder de Kruijff, 33 jaar.

 

[30] Rijk Maassen van den Salentijn, geb. Nijkerk 09.01.1774, ged. Nijkerk 16.01.1774|h|, boerenknecht (1817,1818), daghuurder (1820,1835), overl. Veen (Nijkerk) 08.11.1835|a|, z.v. Maas Rijksen (-1804) en Hendrikje Jansen van Drie (-1795); otr. 1e Nijkerk 02.05.1807, tr. Nijkerk 17.05.1807 Henrica Brinkhuisen, geb. Nijkerk, overl. (kraambed) Nijkerk 22.02.1811; tr. 2e Nijkerk 21.08.1817|e|

[31] Trijntje Jacobs Bunt, geb. Nijkerk 17.12.1788, ged. Nijkerk 21.12.1788|d|, overl. Veen (Nijkerk) 16.06.1867|b|, d.v. Jacob Albertsen, daghuurder (1814), bouwman (1817), en Gerritje Wouters, daghuurster (1814), bouwster (1817); tr. 1e Nijkerk 18.03.1814 Flip Wienen, geb. Nijkerk 09.08.1788, ged. Nijkerk 13.08.1788, boerenknecht, daghuurder, overl. Holk (Nijkerk) 26.03.1814, z.v. Wien Flipsen en Grietje Riksen.

Uit het huwelijk Maassen-Brinkhuisen/Brinkhuijs:

1.                   een kind van Rijckend Maassen, overl. Nijkerk 17.08.1807.

2.                   een kind van Rijkend Maasen ongedoopt, overl. Nijkerk 21.02.1811.

Uit dit huwelijk (vader ook van den Salentijn):

3.                   Jacob Maassen, later van de Salentein, geb. Nijkerk 26.01.1818|i|, boerenknecht (1849), tr. Nijkerk 16.05.1849 Geertje van Es, geb. ca. 1808, dienstmeid (1834), bouwster (1849), landbouwster (1885), overl. Nijkerk 09.06.1885, d.v. Melis Heijmensen van Es, bouwman, en Maria Nordengoed.
     GvE tr. 1e Nijkerk 09.05.1834 Wouter van Dijkhuizen, geb. Nijkerk 07.09.1811, overl. Wullenhoven (Nijkerk) 23.12.1847, z.v. Aalbert van Dijkhuizen, tabakswerker (1811), tabaksplanter (1834), en Arisje Jansen Bouw, bouwster.

4.                   Gerritje van den Salentijn, geb. Nijkerk 02.01.1820, dienstmeid (1858), overl. Nijkerk 25.03.1900, tr. Nijkerk 10.03.1858 Hendrik Woudenberg, geb. Nijkerk 01.02.1828, arbeider, z.v. Reijer Woudenberg, karman (1828), en Jannetje Hendriksen Sonsveld, arbeidster (1858).

5.                   Maas van den Salentijn, geb. Nijkerk 10.07.1821, boerenknecht (1847), overl. Renswoude 07.09.1850, tr. Ede 12.06.1847 Maartje van Beek, ook Marretje, geb. Otterlo (Ede) 26.08.1818, boerenmeid (1847), overl. Renswoude 07.07.1852, z.v. Hendrik van Beek, dagloner, en Nelletje Janz.
     MvB tr. 2e Ede 18.10.1851 Willem van Veldhuisen, ookvan Veldhuizen, geb. Veenendaal Gelders (Ede) 29.01.1826, boerenknecht (1851), arbeider (1885), overl. Ede 11.02.1885, z.v. Pieter van Veldhuisen, dagloner, en Neeltje Hannissen van de Nap.
     WvV tr. 2e Amersfoort 29.12.1858 Anna de Wijs, geb. Amersfoort 01.07.1835, d.v. Frederik de Wijs en Joanna van den Brandt.

6.                   Trijntje van den Salentijn, geb. Slichtenhorst (Nijkerk) 24.08.1825, overl. Woudenberg 01.07.1878, tr. Woudenberg 20.10.1854 Cornelis van Ekeris, geb. Woudenberg 16.03.1829, overl. Woudenberg 25.06.1890, z.v. Arie van Ekeris en Maria van den Broek.

7.                   Jan van den Salentijn, geb. Slichtenhorst (Nijkerk) 05.03.1828, arbeider,overl. Holk (Nijkerk) 09.06.1881.

8.                   Rijkje van de Salentijn, geb. Nijkerkerveen (Nijkerk) 09.10.1831; volgt [15].

9.                   Aalt van de Salentijn, geb. Nijkerkerveen (Nijkerk) 15.04.1834.

 

Noten: |a| Rijk Maasen van Salentein, oud 61 jaar, e.v. van de Bunt, ‘zijnde deszelfs ouders onbekend’ (overl.akte Nijkerk 1835 no.106); |b| van de Bunt (overl.akte Nijkerk 1867 no.98); |d| vader Jacob Alberts (RBS 1142, transcriptie VVG); |e| bruidegom Rijk Maassen, oud 43 jaar (huw.akte Nijkerk 1817 no.32); |f| bruidegom Rijk Maassen, bruid Henrica Brinkhuisen; |g| overledene Hendrika Brinkhuijs; |h| vader Maas Rikzen, moeder Hendrikje Janzen van Drie (RBS 1142, transcriptie VVG); |i| vader Maassen, moeder Jacobs.

 


Bijlage A

 

[48] Cornelis Valkenburg, overl. Rhenen 05.05.1808|b|, tr.

[49] Nulken Hinnekamp, overl. Rhenen 09.04.1808|c|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Neulleken, Nulleke, Neelken, moeder ook Hennekamp, Hienekamp):

1.                   Kaatje Valkenburg, ged. Woudenberg 03.06.1792, overl. Woudenberg 19.04.1836|a|, tr. Scherpenzeel 29.04.1825 Mees Haverstee, ook Melis, ged. Woudenberg 25.08.1799, weversknecht, overl. Woudenberg 30.11.1842, z.v. Hendrik Haverstee en Gijsbertje van Hardeveld, spinster (1825).
     MH tr. 2e Woudenberg 17.03.1838 Maria van Otterloo,  geb. Scherpenzeel ca. 1789/1795, overl. Woudenberg 02.11.1847, d.v. Wouter Jans van Otterloo en Hanna Gerrits van Ginkel.
     MvO tr. 1e Woudenberg 06.04.1813 Frans van Enge, ook van Ingen, geb. Woudenberg ca. 1787, overl. Woudenberg 07.07.1831, z.v. Faas Franse van Enge en Arigje Baars.

2.                   Hendrikje Valkenburg, geb. Scherpenzeel ca. 1795, tr. 1e voor 1835 Cornelis Verschuijl, overl. voor 1835; tr. 2e Utrecht 03.06.1835 Lucas de Jong, geb. Leuven ca. 1802, z.v. Cornelis de Jong en Catharina de Koster.

3.                   Cornelis Valkenburg, ged. Woudenberg 08.02.1801.

4.                   Brant Valkenburg, ged. Rhenen 20.10.1805; volgt [24].

 

Noten: |a| Catharina, oud 47 jaar (overl.akte Woudenberg 1836 no.19); |b||c| huw.akte Woudenberg 1825 no.9.

 

[96] Joris Valkenburg, overl. Renswoude 03.08.1800|c|, begr. Renswoude 06.08.1800|a|, tr.

[97] Kornelia van Essen, begr. Scherpenzeel 24.12.1798|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Valkenburg; volgt [48].

2.                   Jannigje Valkenburg, geb. ca. 1749, overl. na 1814, tr. Scherpenzeel 26.04.1771 Andries van Geitenbeek, overl. voor 1814.

 

Noten: |a||b| huw.akte Woudenberg 1825 no.9 (kleinzoon Brant); |c| obiit (Begraafboek Renswoude (rk)).

 

[98] Hendrik Hienkamp, begr. Scherpenzeel 16.07.1799|1|, tr.

[99] Grietje Brandse, begr. Scherpenzeel 30.07.1793|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nulken Hinnekamp; volgt [49].

2.                   Marie Hienekamp, geb. ca. 1754, overl. Woudenberg 06.04.1836, tr. voor 1794 Hendrik van Daatselaar, geb. Leusden ca. 1770, overl. Woudenberg 06.01.1845, z.v. Gijsbert van Daatselaar en NN|c|.

 

Noten: |a||b| huw.akte Woudenberg 1825 no.9 (kleinzoon Brant); |c| ‘de naam der moeder onbekend’, aangifte door Hendrik’s zoon Gijsbert, 51 jaar, wever (overl.akte Woudenberg 1845 no.3).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)