Pieter Klaas Noordenbos (1922-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Het overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van dhr. H. Hofland. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien oktober 2021)

 


 

[1] Pieter Klaas Noordenbos, Huib, geb. Zaandam 29.06.1922, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1950, hoogleraar TH Twente (1963-), overl. Oosterbeek 29.12.2009, crem. Arnhem (Moscowa) 04.01.2010, tr. M.A. Groen.

 

[2] Andreas Noordenbos, geb. Franeker 08.02.1882, commies (1920), overl. Ede 08.09.1958, begr. Zaandam (Bpl. Noorder IJ- en Zeedijk) 12.09.1958, tr. Amsterdam 29.04.1920
[3] Jantina Romelia Bloksma, geb. Koog aan de Zaan ca. 1891, overl. Zaandam 15.02.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   dochter C. Noordenbos, tr. G.C. El-Assal. [Alexandrië 1958]

2.                   Pieter Klaas Noordenbos, geb. Zaandam 29.06.1922; volgt [1].

3.                   zoon A.C. Noordenbos, tr. H.C. van der Ley. [Lemmer 1958]

 

[4] Klaas Noordenbos, geb. Hijdaard (Hennaarderadeel) 05.08.1857, winkelier (1881,1889), koopman (1893,1896), overl. voor 1918, tr. Het Bildt 28.04.1881

[5] Trijntje Post, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 29.07.1857, winkelierster (1896), overl. Zeist 22.02.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Andreas Noordenbos, geb. Franeker 08.02.1882; volgt [2].

2.                   Cornelis Noordenbos, geb. Franeker 07.09.1883, onderwijzer 3e klasse (voor 1909) in Indië, onderwijzer 2e klasse (benoemd 20.06.1911), onderwijzer kweekschool (1915,1920), directeur normaalschool voor Inlandsche hulponderwijzers te Soerakarta (benoemd 15.01.1921; vermeld 1925), directeur Osvia|a| te Madioen (1927,1930), leraar Osvia te Probolinggo (1931,1932), overl. Oegstgeest 27.01.1945, begr. Leiden (Bpl. Rhijnhof) 02.02.1945, verloofd Patjitan 25.04.1911, tr. Patjitan 07.03.1912 Jeanette Elisabeth Soekias, geb. Japara 25.04.1884, overl. na 1945.

3.                   Jan Noordenbos, geb. Franeker 26.05.1885.
– 1935: ‘laatst gewoond hebbende in Nederland te Amsterdam, in het jaar 1909 die woonplaats heeft verlaten en is vertrokken naar West-Indië, zonder orde op zijn zaken gesteld te hebben of volmacht tot het waarnemen daarvan gegeven te hebben; aangezien sedert 1909, toen gedaagde naar West-Indië is vertrokken, geen bericht is binnengekomen waaruit het aanwezen of overlijden van gedaagde blijkt; aangezien er alzoo sedert dien meer dan vijf jaren zijn verloopen en er dus termen bestaan om ten aanzien van gedaagde rechtsvermoeden van overlijden te doen uitspreken’ (vonnis Arr.Rb. Amsterdam 21.05.1935 met oproep aan JN om 05.11.1935 bij de Arr.Rb. te verschijnen i.v.m. rechtsvermoeden van overlijden).|b|

4.                   Wijpkje Noordenbos, geb. Franeker 28.07.1887, overl. na 1962, tr. Amsterdam 22.12.1921 Albert van der Leij, geb. Haule (Ooststellingwerf) 05.01.1889, agent van politie (1916), brigadier van politie, overl. Nieuwer-Amstel 06.06.1962, z.v. Jan van der Leij, arbeider (1889), klompenmaker (1921), en Maria de Groot.

5.                   Elisabeth Noordenbos, geb. Franeker 08.10.1889, winkelbediende (1931), overl. Amsterdam 07.02.1955, tr. Amsterdam 27.08.1931 Bruin Evert Laverman, geb. Harlingen 28.09.1888, kantoorbediende, erevoorzitter van de Bond van Invaliden, overl. Amsterdam 07.06.1960, begr. 11.06.1960, z.v. Sije Laverman, conducteur, en Grietje Terpstra.

6.                   Grietje Noordenbos, geb. Franeker 15.11.1893, modiste (1918), overl. Leeuwarden 09.09.1969, tr. Het Bildt 24.10.1918 Sipke Tolsma, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 27.09.1892, commies bij de Hollandsche Spoor, overl. Leeuwarden xx.03.1977|c|, z.v. Dirk Tolsma, koopman, en Neeltje de Bildt.

7.                   Klaas Ulbe Noordenbos, geb. Franeker 02.10.1896, 31 dgn verpleegd op de Afdeling Kinder Zieken van het Buitengasthuis te Amsterdam (1899), 1e stuurman pakketvaart (1934), gezagvoerder pakketvaart (1938,1941), tr. voor 1934 A.J.N. de Jager.

 

Noten: |a| Opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren; |b| annonce collectie CBG; |c| Leeuwarder courant 15.03.1977.

 

[6] Pieter Bloksma, geb. Meppel 31.01.1866, koperslager (1890,1925), fabrikant (1931), oprichter Bloksma Radiateurenfabriek N.V., overl. Diemen 09.07.1954, crem Velsen (Driehuis-Westerveld) 13.07.1954, tr. Zaandam 05.08.1890

[7] Marijtje Bleijenburg, geb. Schagen 26.01.1864, overl. tussen 1925 en 1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantina Romelia Bloksma, geb. Koog aan de Zaan ca. 1891; volgt [3].

2.                   Jeltje Hendrika Bloksma, geb. Zaandijk 28.03.1892, overl. na 1957, tr. Amsterdam 28.06.1917 David Kouwenaar, geb. Amsterdam 10.09.1876, dagbladschrijver, overl. Bergen (NH) 26.06.1957, z.v. Tiemen Kouwenaar en Catharina Kreunen.

3.                   Romke Jan Bloksma, geb. Zaandam ca. 1893, overl. Zaandam 26.11.1893.

4.                   Romke Jan Bloksma, geb. Zaandam 15.11.1894, onderwijzer, tr. Amsterdam 18.12.1924 Maria Johanna Everdina van der Windt, geb. Zutphen 14.04.1897, d.v. Roelf van der Windt, machinist bij de spoorwegen, en Dina Fenna Portheine.

5.                   Hendrik Marinus Bloksma, geb. Amsterdam 16.03.1898, koperslager, tr. Amsterdam 17.12.1925 Elisabethe Friedrike Kehrer, geb. Tübingen ca. 1897, d.v. Hermann Ludwig Georg Kehrer, straatmaker, en Friedrike Bertha Ackerle.

6.                   Pieter Marinus Bloksma, geb. Amsterdam 27.12.1899, fabrikant, tr. Amsterdam 06.08.1931 Peterdina van Laar, geb. Amsterdam ca. 1904, d.v. Dirk van Laar, voorman-gasfitter, en Anna Peterdina Knevel.

7.                   Romke Bloksma, geb. Watergraafsmeer 21.09.1901, fabrikant (1931), automobielhersteller, radiateurenfabr., overl. Amsterdam 01.03.1971, tr. Amsterdam 07.05.1931 Anna Jacoba Bierau, geb. Amsterdam 20.03.1905, overl. na 1971, d.v. Nicolaas Franciscus Hendrik Wilhelmus Bierau, loodgieter, en Christina Verbruggen.

8.                   Marinus Bloksma, geb. Watergraafsmeer 30.10.1902, fabrikant autoradiatoren, overl. na 1955, tr. voor 1947 Alida Margaretha Ligtermoed, geb. Amsterdam 24.10.1909, overl. (‘noodlottig ongeval’) Frankrijk 19.10.1955, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 28.10.1955, d.v. Hendricus Franciscus Ligtermoed en Gerbranda Sophia de Wolff.

9.                   Gustaaf Adolf Bloksma, geb. Amsterdam 06.03.1905, fabrikant radiateurs, tr. Amsterdam 29.07.1936 Betsy Courlander, geb. Amsterdam 27.11.1914, d.v. Josua David Courlander en Wilhelmina Maria Elisabeth Netelbeek.

 

[8] Andreas Klazes Noordenbos, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 30.08.1827, schipper (1857), koopman (1859), winkelier (1861), schipper (1864), winkelier (1865,1866), koopman (1869), winkelier (1874), koopman (1881,1893), overl. voor 1913, tr. Hennaarderadeel 04.06.1856

[9] Wypkjen Jans Wynia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 30.04.1837, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 23.03.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Noordenbos, geb. Hijdaard (Hennaarderadeel) 05.08.1857; volgt [4].

2.                   Gebrig Noordenbos, geb. Hijdaard (Hennaarderadeel) 14.10.1859, tr. Hennaarderadeel 02.03.1888 Johannes Hieronimus Noordenbos, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 19.11.1858, kandidaat-notaris (1888), z.v. Ulbe Johannes Noordenbos en Titia Klazes Noordenbos.

3.                   Jan Noordenbos, geb. Hijdaard (Hennaarderadeel) 03.11.1861, boekhouder, overl. Apeldoorn 02.04.1938, tr. Franeker 16.06.1913 Laurika Zuiderbaan, geb. Franeker 31.07.1870, costumière (1913), overl. Sneek 20.03.1950, d.v. Hendrik Zuiderbaan en Adriaantje van der Meer.

4.                   Ulbe Noordenbos, geb. Hijdaard (Hennaarderadeel) 18.03.1864, overl. Hennaarderadeel 19.04.1864.

5.                   Ulbe Noordenbos, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 25.04.1865, tr. Opsterland 10.12.1891 Trijntje Veldman, geb. Gorredijk (Opsterland) 02.01.1869, d.v. Hielke Ernstes Veldman en Berber Hanzes van der Werf.

6.                   Hieronimus Noordenbos, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 17.08.1866, overl. Utrecht 27.03.1935, tr. Utrecht 20.06.1901 Cornelia Elisabeth Klem, geb. Delft 10.01.1868, d.v. Marinus Gerardus Klem, meester geweermaker, en Anna Cornelia Kuiper.

7.                   Joukjen Noordenbos, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 24.10.1869, overl. Hennaarderadeel 24.06.1952, tr. Hennaarderadeel 26.04.1893 Oepke Hiemstra, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 28.11.1856, hoofd der school, overl. Hommels (Hennaarderadeel) 28.03.1929, z.v. Petrus Hyltjes Hiemstra, arbeider, en Tjitske Oepkes Bonnema.

8.                   Petrus Noordenbos, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 29.10.1874.

 

[10] Cornelis Klazes Post, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 13.06.1824, klerk (1846,1851), gemeenteontvanger (1852,1854), ontvanger van ’t Oud Bildt (1855), zaakwaarnemer (1857), ontvanger van den Oud Bildts-omslag (1859,1861), ontvanger van het waterschap Het Oud Bildt (1876), zaakwaarnemer (1889), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 01.03.1905, tr. Het Bildt 11.06.1846

[11] Lijsbert Roelofs Hommema, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 11.01.1820, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 01.03.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wytske Post, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 01.11.1846, overl. Espelo (Holten) 04.03.1921, tr. Het Bildt 25.02.1869 Dirk van Rozendal, ook van Rosendal, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 08.12.1846, overl. Holwerd (Westdongeradeel) 03.03.1925, z.v. Kornelis Piebes van Rozendal, landbouwer, en Maartje Ariens Kuiken.

2.                   Maartje Post, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 23.02.1848, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 10.04.1849.

3.                   Klaas Post, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 14.02.1850, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 09.11.1851.

4.                   Roelof Post, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 19.07.1851, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 09.11.1851.

5.                   Klaas Post, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 30.09.1852, overl. Het Bildt 20.06.1853.

6.                   Maartje Post, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 21.04.1854, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 18.07.1855.

7.                   Maartje Post, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 02.08.1855, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 31.12.1927, tr. Het Bildt 13.07.1876|a| Rintje Syperda, geb. Bozum (Baarderadeel) 28.10.1854, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 20.11.1927, z.v. Oene Rintjes Syperda en Durkje Gerbens Zandstra.

8.                   Trijntje Post, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 29.07.1857; volgt [5].

9.                   levenloze dochter, Het Bildt 26.06.1859.

10.                Grietje Post, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 26.06.1859, overl. Leeuwarden 03.01.1925.

11.                Anna Post, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 26.09.1861, overl. Tzummarum (Barradeel) 22.01.1901, tr. Het Bildt 09.05.1889 Marten Keuning, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 24.11.1865, smid, overl. Tzummarum (Barradeel) 10.06.1927, z.v. Pieter Keuning en Sjoerdtje Broekens.
     MK tr. 2e Barradeel 12.05.1904 Trijntje Bosma, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 12.10.1867, overl. na 1927, d.v. Hendrik Klazes Bosma en Ymkje Dirks van der Weide.

 

Noten: |a| bruid oud twintig jaren (huw.akte Het Bildt 1876 no.65).

 

[12] Romke Bloksma, geb. Sneek 31.01.1833, uurwerkmaker (1858), klokkenmaker (1859,18724), horlogemaker (1890), overl. Meppel 23.04.1900, tr. Meppel 15.05.1858

[13] Jantina Brouwer, geb. Meppel 17.06.1836, overl. Meppel 13.09.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Bloksma, geb. Meppel 05.12.1859, overl. Meppel 15.12.1859.

2.                   Pieterdina Bloksma, geb. Meppel 05.12.1859, overl. Meppel 25.03.1861.

3.                   Aleida Pieterdina Bloksma, geb. Meppel 26.12.1861, overl. Meppel 23.08.1866.

4.                   Antje Bloksma, geb. Meppel 11.04.1864, overl. Meppel 18.09.1865.

5.                   Pieter Bloksma, geb. Meppel 31.01.1866; volgt [6].

6.                   Aleida Pieternella Bloksma, geb. Meppel 07.10.1867, overl. Zwolle 26.07.1943, tr. Meppel 22.05.1897 Pieter Hendrik Beuker, geb. Haagje (Hoogeveen) 02.01.1873, bakker, overl. ’s-Gravenhage 19.04.1951|a|, z.v. Herman Ferdinand Beuker, bakker, en Hendrika Elizabeth van den Berg.

7.                   Jan Bloksma, geb. Meppel 21.10.1869, slager, tr. Meppel 25.02.1893 Jantien Huberts, geb. Meppel 20.10.1868, overl. Meppel 31.03.1949, d.v. Jan Huberts, arbeider, koopman, en Jantien Smit.

8.                   Hendrikus Bloksma, geb. Meppel 09.04.1872, horlogemaker, overl. Groningen 01.03.1907, tr. Meppel 10.06.1893 Femmigje Benning, geb. Havelte 15.07.1870, overl. Zwolle 29.11.1952|b|, d.v. Roelof Benning, landbouwer, arbeider, en Trijntje Kroezen.

9.                   Siccona Bloksma, geb. Meppel 27.03.1874, tr. Meppel 18.05.1901 Jan Bunt, geb. Nijekaske (Haskerland) 20.08.1875, letterzetter, z.v. Lucas Bunt, machinist, en Berber Prins.

 

Noten: |a| overl.akte Meppel 1951 no.135; |b| ook overl.akte Meppel 1952 no.201.

 

[14] Hendrik Blijenburg, geb. Koog aan de Zaan ca. 1834, timmermansknecht (1859,1884), timmerman (1886), overl. Zaandam 24.11.1919, tr. Zaandijk 17.07.1859

[15] Jeltje Krijt, geb. Zaandijk ca. 1837/1838, dienstbode (1859), overl. Zaandam 26.03.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Blijenburg, geb. Zaandam ca. 1860, tr. Uitgeest 21.06.1895 Gerrit Visser, geb. Uitgeest ca. 1857, arbeider, z.v. Pieter Visser en Aaltje Wilbrink.

2.                   Cornelis Blijenburg, geb. Zaandam ca. 1862, peldersknecht (1884), pelder (1894), overl. Zaandam 04.12.1949, tr. 1e Zaandijk 27.07.1884 Guurtje Schaar, geb. Zaandijk ca. 1862, dienstbode (1884), overl. Amsterdam 19.06.1892|a|, d.v. Albert Schaar, olieslagersknecht, en Maartje Pekelharing; tr. 2e Zaandam 23.10.1894 Marijtje Offenberg, geb. Zaandam ca. 1865, overl. Zaandam 03.07.1936, d.v. Klaas Offenberg en Maartje de Groot.

3.                   Marijtje Bleijenburg, geb. Schagen 26.01.1864; volgt [7].

4.                   Hillegonda Blijenburg, geb. Koog aan de Zaan ca. 1866, overl. Zaandam 04.05.1951, tr. Zaandam 18.02.1886 Johannes Adolf Scholtz, geb. Amsterdam 24.09.1865, slachter, overl. Zaandam 17.07.1930, z.v. Johannes Adolf Scholtz, slachter, en Cornelia Wilhelmina Zeegers.

5.                   Antje Blijenburg, geb. Koog aan de Zaan ca. 1868, overl. Zaandam 10.11.1954, tr. Zaandam 12.11.1889 Pieter Smit, geb. Zaandam ca. 1865, zakkenmaker, z.v. Jan Smit, houtzager, en Antje Bosman.

6.                   Adriana Blijenburg, geb. Koog aan de Zaan ca. 1870, overl. Zaandam 02.09.1871.

7.                   Adriana Blijenburg, geb. Zaandam ca. 1876, tr. 1e Zaandam 26.06.1894 Anthonie Kroonberg, geb. Zaandam ca. 1871, houtzager, overl. Zaandam 04.10.1911, z.v. Johannes Kroonberg, arbeider, en Hendrina Veldhuijs; tr. 2e Zaandam 06.07.1922 Jakob Schipper, geb. Zaandijk ca. 1866, bakkersknecht (1888), nachtwaker (1922), z.v. Jacob Schipper en Grietje Verlaan.
     JS tr. 1e Westzaan 04.10.1888 (echtsch. 11.05.1922) Antje Kuijt, geb. Westzaan ca. 1868, d.v. Dirk Kuijt, vleeshouwer, en Trijntje Fraij.

8.                   Jeltje Blijenburg, geb. Zaandam ca. 1877, overl. Zaandam 07.07.1930, tr. Zaandam 01.03.1898 Aris Krook, geb. Zaandam ca. 1877, arbeider, overl. Zaandam 25.09.1959, z.v. Adriaan Krook en Antje Kuijt.

9.                   Hendrik Blijenburg, geb. Zaandam ca. 1879, overl. Zaandam 26.04.1879.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zaandam 1892 no.164.

 

[16] Klaas Ulbes Noordenbos, ged. Wommels 22.04.1788, boer/landbouwer, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 10.11.1858, z.v. Ulbe Noordenbos en Joacomina Kruger (zie Bijlage A); tr. Arum 03.09.1814|c|

[17] Joukjen Johannes Visser, geb. Lollum xx.04.1790, dienstmaagd (1814), boerin/landbouwster, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 15.01.1868, d.v. Johannes Hommes Visser (-1812) en Antje Wijbrens (-1814).

Uit dit huwelijk:

1.                   Ulbe Klazes Noordenbos, geb. Lollum (Wonseradeel) 04.10.1814, koopman (1848), herbergier (1855), koopman (1858,1875), tr. 1e Hennaarderadeel 03.06.1837 Tjepkjen Reinders Rispens, geb. Wommels 27.05.1813, naaister (1837), overl. Hennaarderadeel 20.03.1845, d.v. Reinder Folkerts Rispens, boer, en Grietje Gerlofs Tuinstra; tr. 2e Hennaarderadeel 25.11.1848 Aafke Jacobs Visser, geb. Makkum (Wonseradeel) 28.03.1820, overl. Bolsward 13.06.1854, d.v. Jacob Wiebes Visser en Maaike Dirks; tr. 3e Bolsward 26.10.1855|b| Aaltje Jetzes de Jong, geb. Witmarsum ca. 1814, d.v. Jetze Louwes de Jong en Jacobjen Jacobs Oosterbaan; tr. 4e Wonseradeel 22.05.1858 Tjeerdje Jacobs Hibma, geb. Makkum (Wonseradeel) 06.02.1828, overl. Wonseradeel 17.12.1873, d.v. Jacob Pieters Hibma en Gelske Sybolts Dijkstra; tr. 5e Wonseradeel 11.08.1875 Bieuwkje Dirks Lamminga, geb. Almenum (Barradeel) 19.06.1828, d.v. Dirk Riemers Lamminga en Eelkje Sjoerds de Boer.
     AJdJ tr. 1e Wonseradeel 13.12.1845 Johannes Sytzes Politiek, geb. Witmarsum ca. 1790, boer, overl. Wons (Wonseradeel) 18.08.1849, z.v. Sytze Rommerts Politiek en Marte Johannes; tr. 2e Wonseradeel 06.07.1850 Obe Pieters Postma, geb. Wons (Wonseradeel) 10.02.1814, overl. Kornwerd (Wonseradeel) 29.11.1853, z.v. Pieter Sikkes Postma en Lijsbeth Obes Bangma.
     OPP tr. 1e Wonseradeel 16.05.1835 Durkje Jans Haarsma, ook Dirkje, geb. Piaam (Wonseradeel) 12.03.1815, boerin, overl. Wonseradeel 22.01.1848, d.v. Jan Gabes Haarsma en Grietje Sjoerds Postma.
     TJH tr. 1e Wonseradeel 02.03.1850 Gosse Adams Hoek, geb. Achlum (Franekeradeel) 24.12.1825, koopman, overl. Makkum (Wonseradeel) 23.07.1856, z.v. Adam Jakobs Hoek en Trijntje Tietes Dijkstra.
     BDL tr. 1e Wonseradeel 18.06.1853 Sipke Klazes Horjus, geb. Makkum 29.10.1822, overl. Wonseradeel 15.08.1866, z.v. Klaas Sikkes Horjus en Joukjen Franses Sybrandy.

2.                   Petrus Klazes Noordenbos, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 21.08.1821, veldwachter (1849), gemeenteontvanger (1856), overl. Kubaard (Hennaarderadeel) 17.02.1914, tr. 1e Hennaarderadeel 02.05.1849 Yke Harmens Abma, geb. Terzool (Rauwerderhem) 28.07.1822, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 22.12.1851, d.v. Harmen Freerks Abma, landbouwer, en Wypkjen Tjeerds; tr. 2e Hennaarderadeel 05.11.1856 Gerbrig Fopkes Fopma, geb. Britswerd (Baarderadeel) 25.10.1833, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 10.02.1922, d.v. Fopke Jans Fopma, schipper, en Antje Sjirks de Boer.

3.                   Antje Noordenbos, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 19.08.1823, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 12.12.1909, tr. Hennaarderadeel 27.09.1843 Tiede Dirks Bijlsma, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 11.09.1821, arbeider, overl. Achlum (Franekeradeel) 24.07.1892, z.v. Dirk Tiedes Bijlsma, timmerknecht, landbouwer, en Rinske Sytzes Jouwsma.

4.                   Titia Klazes Noordenbos, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 18.10.1825, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 13.03.1913, tr. 1e Hennaarderadeel 02.09.1857 Ulbe Johannes Noordenbos, geb. Nijkerk/Oosternijkerk (Oostdongeradeel) 14.01.1819, student Franeker 10.06.1836, student Groningen 27.04.1839, promotie Groningen 23.10.1843|a|, medicinae doctor, overl. Hennaarderadeel 22.08.1865, z.v. Johannes Noordenbos en Clara Heeres; tr. 2e Hennaarderadeel 23.03.1876 Dirk Wierda, geb. Sneek 07.01.1819, bakkersknecht (1849), bakker (1876), overl. voor 1913, z.v. Stefanus Durks Wierda en Berber Minnes.
     UJN tr. 1e Hennaarderadeel 18.05.1848 Maria Elisabeth Brandenburgh, geb. Workum 27.11.1818, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 10.03.1851, d.v. Jan Brandenburgh, apotheker, en Rinkjen Fekkes Gaastra.
     DW tr. 1e Hennaarderadeel 18.04.1849 Ymkjen Annes Roorda, geb. Roordahuizen (Idaarderadeel) ca. 1803, bakkerin, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 08.06.1874, d.v. Anna Sakes Roorda en Geertje Sybrens Roorda.
     YAR tr. 1e Idaarderadeel 04.09.1824 Ype Ypes de Vries, geb. Warga ca. 1804, bakker, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 13.03.1845, z.v. Ype Ypesa de Vries en Sytske Hyltjes Boonstra.

5.                   Andreas Noordenbos, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 30.08.1827; volgt [8].

6.                   Heere Noordenbos, geb. Lubaard (Hennaarderadeel) 02.09.1834, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 07.07.1855.

 

Noten: |a| verloskunde; |b| bruidegom Noordenbosch (huw.akte Bolsward 1855 no.22); |c| bruidegom in akte Noordenbosch, tekent met Noordenbos (evenals zijn vader en zijn broer), moeder v/d bruidegom Cruges, bruid Jouwkjen (huw.akte Arum 1814 no.14).

 

[18] Jan Foekes Wynia, geb. ca. 1796/1797, boer/landbouwer, rentenier (1866,1883), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 16.08.1886, z.v. Foeke Jans en Bottje Ages; tr. Wonseradeel 05.06.1819

[19] Gerbrig Ulbes Andela, geb. ca. 1801/1802, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 25.12.1874, d.v. Ulbe Haantjes en Boukjen Jentjes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Foeke Wynia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 06.07.1820, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 06.07.1822.

2.                   Foeke Jans Wynia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 04.10.1822, boer, tr. 1e Hennaarderadeel 03.05.1845 Janna Pieters Oosterhaven, geb. Tzum (Franekeradeel) 23.07.1820, boerin, overl. Tzum (Franekeradeel) 24.06.1849, d.v. Pieter Jans Oosterhaven en Cornelia Paulus Ennema; tr. 2e Franekeradeel 07.12.1850 Antje Klazes Gorter, geb. Dokkum 23.09.1821, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 08.01.1870, d.v. Klaas Gerbens Gorter, koopman, en Jantje Annes van der Werff.

3.                   Baukjen Wynia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 02.03.1825, overl. Spannum (Hennaarderadeel) 08.08.1910, tr. Hennaarderadeel 03.05.1843 Murk Harmens Abma, geb. Terzool (Rauwerderhem) ca. 1817, overl. Spannum (Hennaarderadeel) 10.11.1892, z.v. Harmen Freerks Abma, landbouwer, en Wybkjen Tjeerds.

4.                   Botje Wynia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 27.10.1827, boerin, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 14.02.1864, tr. Hennaarderadeel 20.05.1846 Dirk Dirks Dijkstra, geb. Oosterend (Hennaareradeel) 10.04.1821, overl. Waaxens (Hennaarderadeel) 29.07.1898, z.v. Dirk Dirks Dijkstra en Gepkjen Franzes.
     DDD tr. 2e Hennaarderadeel 11.02.1865 Akke Feddes Terpstra, geb. Tjalhuizum (Wymbritseradeel) 30.12.1837, overl. Waaxens (Hennaarderadeel) 05.03.1897, d.v. Fedde Wybes Terpstra enn Wytske Meinderts Wynia.

5.                   Ulbe Jans Wynia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 09.05.1830, tr. Hennaarderadeel 03.05.1851 Tætske Dooitses Bootsma, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 01.02.1831, d.v. Dooitse Theunis Bootsma, koopman, en Heltje Johannes Twerda.

6.                   Aagjen Wynia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 25.09.1832, boerin, overl. Lollum (Wonseradeel) 13.11.1856, tr. Wonseradeel 10.05.1850 Sybren Fetzes Elgersma, geb. Schraard (Wonseradeel) 30.11.1829, boer, overl. Lollum (Wonseradeel) 11.03.1861, z.v. Fetze Annes Elgersma, boer, en Fokeltje Louws Bakker.

7.                   Antje Wynia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 15.07.1835, overl. Spannum (Hennaarderadeel) 05.11.1902, tr. Hennaarderadeel 09.05.1855 Jan Piers Noordmans, geb. Spannum (Hennaarderadeel) 21.01.1827, overl. Spannum (Hennaarderadeel) 11.12.1913, z.v. Pier Jakobs Noordmans en Antje Jans Rispens.

8.                   Wypkjen Jans Wynia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 30.04.1837; volgt [9].

9.                   Wybrig Wynia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 10.03.1840, boerin (1883), tr. 1e Hennaarderadeel 08.05.1861 Jelle Douwes Miedema, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 14.08.1838, overl. Hennaarderadeel 10.09.1878, z.v. Douwe Jelles Miedema en Richtje Jobs Seffinga; tr. 2e Hennaarderadeel 14.04.1883 Freerk van der Bos, geb. Wierum (Westdongeradeel) 03.04.1853, bakker, overl. Hennaarderadeel 06.02.1920, z.v. Atze Freerks van der Bos, bakker, en Trijntje Kornelis Brunia.
     FvdB tr. 1e Westdongeradeel 01.08.1878 Grietje Radersma, geb. Wierum (Westdongeradeel) 26.12.1852, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 09.12.1881, d.v. Klaas Radersma, onderwijzer der jeugd,  en Maaike Jans Fokkema.

10.               Geiske Wynia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 08.02.1842, boerin, tr. 1e Hennaarderadeel 08.05.1861 Broer Foppes Eekma, geb. Schillaard (Baarderadeel) 02.09.1837, boer, overl. Cubaard (Hennaarderadeel) 10.12.1885, z.v. Foppe Broers Eekma, boer, en Ymkjen Jilderts Stellingwerf; tr. 2e Hennaarderadeel 31.12.1887 Sjoerd Bokma, geb. Piaam (Wonseradeel) 25.01.1828, boer, veehouder, overl. Lollum (Wonseradeel) 07.04.1894, z.v. Jan Johannes Bokma, boer, en Trijntje Douwes Bangma.
     SB tr. 1e Wonseradeel 29.05.1858 Aagjen Wynia, geb. Lollum (Wonseradeel) 16.03.1839, overl. Lollum (Wonseradeel) 05.05.1879, d.v. Jan Douwes Wynia en Hyke Watzes Bakker.

11.               Pier Jans Wynia, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 01.08.1845, winkelier, overl. Hennaarderadeel 14.08.1916, tr. Hennaarderadeel 12.05.1866 Jantje Dirks Heeg, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 04.04.1844, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 01.11.1920, d.v. Dirk Jans Heeg, boer, en Hinke Klazes Rispens.

 

[20] Klaas Klazes Post, geb. Sint Jacobiparochie ca. 1784, landbouwer (1821.1824), gortmaker (1829), gardenier (1849), overl. Sint Annaparochie 19.01.1860, z.v. Klaas Klasen Post, landbouwer, en Aagjen Arjens; tr. Het Bildt 08.02.1821

[21] Wytske Martens van der Molen, geb. Beetgum (Menaldumadeel) ca. 1783/1784, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 07.11.1843, d.v. Marten Willems van der Molen, gortmaker, en Grietje Harmens.

Uit dit huwelijk (moeder ook van der Meulen):

1.                   Klaas Klazes Post, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 20.10.1821, kalkbrander (1849), tr. Utingeradeel 07.10.1849 Aaltje Jelles Koopmans, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 10.07.1831, d.v. Jelle Johannes Koopmans, boer, en Afke Martens de Boer.

2.                   Cornelis Klazes Post, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 13.06.1824; volgt [10].

3.                   Martentje Klazes Post, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 22.08.1829, tr. Het Bildt 26.07.1849 Jan Hermanus van Zandbergen, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 28.02.1830, z.v. Hermanus van Zandbergen, bakker, en Rikje Glastra van Loon.

 

[22] Roelof Hessels Hommema, geb. Finkum ca. 1791, uurwerkmaker (apr1816), ‘horologiemaker’ (jul1816), instrumentmaker (1820,1824), landbouwer (1827), grutter (1846,1854), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 15.01.1854, z.v. Hessel Hommema en Lijsbeth Roelofs; tr. Leeuwarderadeel 04.04.1816

[23] Trijntje Willems Wassenaar, geb. Finkum ca. 1791, overl. (‘na een smartelijk doch geduldig lijden van dertien dagen’) Sint Annaparochie (Het Bildt) 02.01.1864, d.v. Willem Wassenaar en Grietje Klazes Wassenaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Roelofs Hommema, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 25.07.1816, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 09.07.1884, tr. Het Bildt 07.07.1842 Dirk Wassenbergh, geb. Schingen (Menaldumadeel) 22.11.1817, winkelier, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 09.03.1886, z.v. Arnold Wassenbergh en Johanna Krafft.

2.                   Arjen Roelofs Hommema, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 25.12.1817, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 09.11.1900, tr. Het Bildt 28.07.1842 Agnetha Maria Nicolai, geb. Sint Annaparochie(Het Bildt) 18.02.1820, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 19.08.1893, d.v. Tæke Atzes Nicolai en Petronella Maria Noordhoff.

3.                   Lijsbert Hommema, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 11.01.1820; volgt [11].

4.                   Willem Hommema, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 26.01.1822, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 28.02.1823.

5.                   Maartje Hommema, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 08.01.1824, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 19.12.1846.

6.                   Aartje Hommema, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 07.01.1827, overl. Delfzijl 09.02.1919, tr. Het Bildt 16.05.1853 Jan Klazes Prakken, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 23.01.1824, molenaar, overl. Dronrijp (Menaldumadeel) 10.02.1874, z.v. Klaas Johannes Prakken en Romkjen Melles Koopmans.

7.                   Willem Hommema, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 06.08.1828, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 28.11.1828.

 

[24] Jan Hessels Bloksma, geb. Sneek 27.10.1810, uurwerkmaker, overl. Sneek 21.11.1852, z.v. Hessel Pieters Bloksma, koopman, en Yda Jans; tr. Sneek 15.11.1829

[25] Antje Romkes Joustra, geb. Sneek 15.08.1808, dienstmaagd (1829), overl. Sneek 06.05.1896, d.v. Romke Joustra en Jacoba de Raad, naaister (1829); tr. 2e Sneek 04.06.1854 Nannik Steenbergen, ook Nanne/Nanning, geb. Zwartsluis ca. 1796/1797, sjouwer (1854), schipper (1855), overl. Sneek 20.01.1855, z.v. Roelof Steenbergen en Geertje Nanniks; tr. 3e Sneek 25.11.1855 Hendrik Dijkstra, geb. Nijland (Wymbritseradeel) ca. 1797, overl. Sneek 22.04.1870, z.v. Wybe Jentjes en Antje Hendriks; tr. 4e Sneek 19.05.1872 Sjoerd Rienstra, geb. Sneek ca. 1811, koopman, z.v. IJsbrand Rienstra en Hinke Bokma.
     NS tr. 1e voor 1825 Anna Cornelia van Heukelom, geb. Harderwijk ca. 1800, binnenmoeder in het armhuis (1850), overl. Sneek 30.01.1850.

     HD tr. 1e Sneek 16.05.1819 Sijke Lijkeles Lijklema, geb. Balk (Gaasterland) ca. 1795, overl. Sneek 08.03.1855, d.v. Lijkle Murks en Jantje Louwrens de Boer.

     SR tr. 1e Sneek 12.11.1837 Wypkje Bruinsma, geb. Joure (Haskerland) 14.01.1812, overl. Sneek 09.02.1871, d.v. Hidde Bruins Bruinsma en Leentje Meines.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hessel Bloksma, geb. Sneek 21.05.1830, uurwerkmaker, tr. Sneek 18.12.1853 Rinskje de Vries, geb. Sneek 15.01.1831, d.v. Pieter Harmens de Vries, zadelmaker, en Elisabeth Kraak.

2.                   Romke Bloksma, geb. Sneek 31.01.1833; volgt [12].

3.                   Yda Bloksma, geb. Sneek 19.01.1835, tr. Sneek 08.06.1856 Petrus Mantje, geb. Workum 22.04.1828, schipper, overl. Sneek 24.03.1917, z.v. Pieter Posthuma Mantje, kruidenier, en Angnietje Rouen.

4.                   Jacoba Bloksma, geb. Sneek 13.07.1837, overl. Sneek 26.09.1838|a|.

5.                   Gerrit Bloksma, geb. Sneek 25.12.1838, overl. Sneek 31.01.1839.

6.                   Gerrit Bloksma, geb. Sneek 30.03.1840, overl. Sneek 18.07.1841.

7.                   Gerrit Bloksma, geb. Sneek 26.12.1842, overl. Sneek 24.01.1843.

8.                   Jacoba Bloksma, geb. Sneek 04.02.1844, overl. Sneek 21.03.1844.

9.                   Jacoba Bloksma, geb. Sneek 14.02.1845, overl. Haskerland 10.06.1928, tr. 1e Sneek 11.06.1871 Sybolt Fokkes van der Leen, geb. Akkrum (Utingeradeel) 21.09.1847, koopmansknecht (1871), overl. Leeuwarden 05.12.1880, z.v. Fokke Hessels van der Leen, arbeider, en Poyte Sybolts de Vries; tr. 2e Sneek 04.12.1881 Wiebe Foppes de Glint, geb. Sloten 16.01.1841, arbeider, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 02.12.1920, z.v. Lume Andreas de Glint en Korneliske Ekkes Dikland.

10.               Pieter Bloksma, geb. Sneek 14.12.1847, schippersknecht (1874), brugwachter (1915), overl. Meppel 01.06.1915, tr. Meppel 11.11.1874 Hilligje Hagedoorn, geb. Meppel 18.04.1851, dienstmeid (1874), overl. Meppel 09.01.1937, d.v. Aaldert Hagedoorn, winkelknecht, en Lutina van Urk.

 

Noten: |a| oud achttien maanden (overl.akte Sneek 1838 fol.38).

 

[26] Pieter Brouwer, geb. ca. 1797, kuiper (1829,1856), tr.

[27] Aaltje Sikkens, geb. ca. 1795, overl. Meppel 05.08.1866, d.v. Sikke Sikkens en Jantjen Willems.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantien Brouwer, geb. Meppel 13.07.1829, overl. Meppel 30.11.1845.

2.                   Hendrika Brouwer, geb. Meppel 07.09.1833, overl. Meppel 31.03.1914, tr. Meppel 07.07.1861 Jan Bouwman, geb. Meppel 08.05.1832, schipper, overl. Meppel 13.09.1912, z.v. Jan Willems Bouwman en Everdina van Urk.

3.                   Jantina Brouwer, geb. Meppel 17.06.1836; volgt [13].

4.                   Siccona Brouwer, geb. Meppel 11.08.1841, overl. Meppel 05.04.1876, tr. Meppel 26.02.1870 Jannis Kloosterboer, geb. Deventer 30.09.1837, kuiper (1870), spekslager (1880), overl. Ede 22.12.1918, z.v. Jannis Kloosterboer, kuiper, en Antonia Bouwhuis.
     JK tr. 2e Deventer 27.05.1880 Sophia Johanna Barendsen, geb. Deventer 03.05.1845, overl. Ede 29.06.1929, d.v. Hermanus Barendsen, smid, en Johanna Hendrika Tijenk.

 

[28] Cornelis Blijenburg, geb. Medemblik ca. 1804/1805, timmerman (1831), arbeider (1843), overl. Koog aan de Zaan 11.10.1847, z.v. Jacobus Blijenburg en Adriana Beek; tr. Koog aan de Zaan 30.06.1831

[29] Marijtje de Bruijn, geb. Zaandam ca. 1805, overl. (kraambed) Koog aan de Zaan 12.05.1842, d.v. Hendrik de Bruijn en Maartje Le Blond.

Uit dit huwelijk (moeder ook Bruin/Bruijn):

1.                   Jacobus Blijenburg, geb. Koog aan de Zaan 17.07.1832, overl. Schiedam 15.01.1914, tr. Schiedam 28.05.1862 Henrica Christina Hulhoven, geb. Schiedam 06.09.1835, overl. Schiedam 07.02.1905, d.v. Christiaan Hulhoven en Cornelia Putters.

2.                   Hendrik Blijenburg, geb. Koog aan de Zaan ca. 1834; volgt [14].

3.                   Pieter Blijenburg, geb. Koog aan de Zaan ca. 1837, overl. Koog aan de Zaan 06.10.1837.

4.                   Pieter Blijenburg, geb. Koog aan de Zaan ca. 1839, timmermansknecht (1861), timmerman (1867), overl. tussen 1872 en 1886, tr. 1e Koog aan de Zaan 18.08.1861 Hillegonda Heijn, geb. Koog aan de Zaan ca. 1829, overl. Koog aan de Zaan 22.03.1866, d.v. Klaas Heijn, timmermansknecht, en Maartje Stroo; tr. 2e Krommenie 05.05.1867 Ermina de Jong, geb. Krommenie ca. 1838/1839, overl. Zaandijk 28.09.1904, d.v. Jacob de Jong en Antje van Assem.
     EdJ tr. 2e Assendelft 22.04.1886|a| Gerrit Bakker, geb. Uitgeest ca. 1844, veehouder (1870), kastelein (1886), overl. Westzaan 22.11.1911, z.v. Cornelis Bakker en Neeltje Brasser.
     GB tr. 1e Krommenie 24.04.1870 Trijntje Goedhart, geb. Krommenie ca. 1846, overl. Assendelft 11.10.1885, d.v. Simon Goedhart, veehouder, en Maartje de Jong.

5.                   Adriana Blijenburg, geb. Koog aan de Zaan xx.05.1842, overl. Koog aan de Zaan 11.04.1843.

 

Noten: |a| bruid Hermina (huw.akte Assendelft 1886 no.8).

 

[30] Hendrik Krijt, geb. Wormer ca. 1809/1810, arbeider (1833,1835), olieslager (1843), arbeider (1847), olieslagersknecht (1859,1863), overl. Zaandam 16.02.1875, z.v. Gerrit Krijt en Hillegond Zomer, arbeidster (1833); tr. Zaandijk 27.10.1833

[31] Maria Dood, Mietje, geb. Zaandam ca. 1811, dienstbode (1833), overl. Zaandam 27.11.1882, d.v. Remmert Dood en Jeltje Inja.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeltje Krijt, geb. Zaandijk ca. 1834, overl. Zaandijk 22.07.1835.

2.                   Gerrit Krijt, geb. Zaandijk ca. 1836, olieslagersknecht (1863), overl. Zaandijk 07.06.1922, tr. Koog aan de Zaan 31.05.1863 Antje Wiepjes, geb. Zaandijk ca. 1838, dienstbode (1863), overl. na 1922, d.v. Jan Wiepjes en Antje Meijns.

3.                   Jeltje Krijt, geb. Zaandijk ca. 1837; volgt [15].

4.                   Pietertje Krijt, geb. Zaandam ca. 1842, overl. Zaandam 30.10.1843.

5.                   Pietertje Krijt, geb. Zaandijk ca. 1844, overl. Zaandijk 13.10.1846|a|.

6.                   Pieter Krijt, geb. Zaandijk xx.10.1846, overl. Zaandijk 28.02.1847.

 

Noten: |a| vader Pieter Krijt, zaaddraijer(?) (overl.akte Zaandijk 14.10.1846).

 


Bijlage A

 

[32] Ulbe Johannes Noordenbos, geb. Beetgum ca. 1751, chirurgijn (1790,1818), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 20.02.1820, otr. Kimswerd 30.08.1772, tr. Wommels 06.09.1772

[33] Joacomina Kruger, geb. Zurich ca. 1754, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 27.02.1820.

Uit dit huwelijk:

1.                   Titia Noordenbos, ged. Wommels 20.03.1774, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 06.03.1820, tr. Nicolaas Soeck.

2.                   Aafke Noordenbos, ged. Wommels 20.03.1774, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 17.09.1825, tr. Wommels 24.05.1801 Hendrik IJntes Kingma, geb. Wommels 09.12.1772, timmerman (1820), grietenij-ontvanger van Hennaarderadeel (1830), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 20.09.1841, z.v. IJnte Broers Kingma en Tettje Gerrits Tijmersma.
     HK tr. 2e Hennaarderadeel 26.06.1830 Trijntje Wijbes Radersma, geb. Lutkewierum 31.03.1774, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 03.03.1861, d.v. Wijbe Gabes Radersma en Jeltje IJnzes.
     TR tr. 1e Wommels 04.03.1804 Johannes Dirks Twerda, geb. Wommels ca. 1776, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 15.09.1825, z.v. Dirk Rientzes en Richtje Johannes.

3.                   Juliana Noordenbos, ged. Wommels 17.07.1778, overl. Weidum (Baarderadeel) 31.12.1857, tr. Jacob Tjaarda, geb. Weidum ca. 1770, overl. Weidum (Hennaarderadeel) 02.08.1834, z.v. Jan Jacobs Tjaarda en Tetje Pieters Disselsma.

4.                   Klaaske Noordenbos, ged. Wommels 04.03.1780, overl. voor 1819, tr. Wommels 22.11.1801 Tjomme Jans Kingma, geb. Baard ca. 1780/1781, koopman, overl. Marssum (Menaldumadeel) 19.11.1867, z.v. Jan Pals Kingma (-1805) en Tietje IJntes (-1815).
     TK tr. 2e Leeuwarden 23.05.1819 Lezijntje Jentjes Koopmans, geb. Warga ca. 1792, dienstmaagd (1819), overl. Baard 06.05.1853, d.v. Jentje Kornelis Koopmans, koopman, en Aatje Wijtzes.

5.                   Johannes Noordenbos, ged. Wommels 02.02.1782, genees-, heel- en vroedmeester, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 17.11.1848, otr. Franeker 19.10.1803, tr. Franeker 09.11.1803 Clara Heeres, geb. Franeker ca. 1782, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 19.10.1863, d.v. Heere Jans en Jeltje Gerbens.

6.                   Hykke Noordenbos, ged. Wommels 02.02.1784, w.s. jong gestorven.

7.                   Andreas Noordenbos, ged. Wommels 08.07.1786, w.s. jong gestorven.

8.                   Klaas Noordenbos, ged. Wommels 22.04.1788|a|; volgt [16].

9.                   Hykke Noordenbos, ged. Wommels 05.02.1790, overl. Weidum (Baarderadeel) 16.01.1871, tr. 1e Wommels 06.11.1811 Jan Oepkes Vellinga, geb. xx.08.1788, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 02.04.1816; tr. 2e Het Bildt 30.04.1818 Allard Scheltinga Oosterbaan, geb. Harlingen 12.09.1792, klerk (1815), commies (1818), ontvanger der rijksbelastingen (1848), overl. Grouw (Idaarderadeel) 17.01.1848, z.v. Evert Oosterbaan en Pietje Oosterbaan.
     ASO tr. 1e Het Bildt 23.12.1815 Sijtske Dorotea Sophia Lochnaar, geb. Sint Annaparochie ca. 1776, overl. Sint Annaparochie 28.05.1817, d.v. Christiaan Carel Lochnaar en Petronella Bonnema.

10.                Andreas Noordenbos, ged. Wommels 22.11.1791, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 07.10.1844, tr. Het Bildt 30.04.1818 Sjoerdtje Klasen van der Kooi, geb. Augustinusga ca. 1793, overl. Marssum (Menaldumadeel) 23.01.1870, d.v. Klaas van der Kooi en Johanna Johannes Post.

11.                Petrus Noordenbos, ged. Wommels 23.03.1794, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 22.08.1819.

 

Noten: |a| moeder Cruger.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren