Roelof Nottrot (1931-2018)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2018 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Roelof Nottrot, Roel, geb. ís-Gravenhage 31.01.1931, promotie Leiden 10.04.1957|a|, 
docent wiskunde Katholieke Leergangen (1961-na1962)|b|, lector Twente (1969-1971), hoogleraar Twente (1971-1992), overl. Sneek 02.07.2018.

 

Noten: |a| proefschrift: Fundamental notions in metric curve theory; promotor: H.D. Kloosterman (1900-1968); |b| J.A. Bornewasser, Vijftig jaar Katholieke Leergangen: 1912-1962, p.254.

 

[2] Cornelis Adrianus Nottrot, geb. Kampen 09.01.1900, pakhuisknecht (1929), overl. Rijswijk 31.10.1990, begr. Rijswijk (Bpl. Eikelenburg) 05.11.1990, tr. ís-Gravenhage 23.01.1929
[3] Johanna Wilhelmina Buitelaar, geb. Wassenaar 05.01.1903, kantoorbediende (1929), overl. Rijswijk 26.06.1976, begr. Rijswijk (Bpl. Eikelenburg).

Uit dit huwelijk:

1.                   Dochter.

2.                   Roelof Nottrot, geb. ís-Gravenhage 31.01.1931; volgt [1].

3.                   Johanna Nottrot, geb. ís-Gravenhage 23.07.1932, overl. 28.07.1994, begr. Rijswijk (Bpl. Eikelenburg).

4.                   Zoon.

5.                   Dochter.

 

[4] Cornelis Adrianus Nottrot, geb. Kampen 15.12.1861, blikslager, overl. Kampen 06.12.1949, tr. Kampen 11.10.1883

[5] Jacoba van Capelle, geb. Kampen 24.02.1867, overl. Kampen 24.03.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelofje Nottrot, geb. Kampen 1884 (no.111), tr. Kampen 30.11.1916 Peter Jacobus Johannes Kluit, geb. Barendrecht ca. 1882, bakker, overl. Rotterdam 11.06.1943, z.v. Johannes Kluit en Cornelia Maaskant.

2.                   Hendrikus Everardus Nottrot, geb. Kampen 1885 (no.289), overl. Kampen 18.03.1887.

3.                   Johan Christiaan Nottrot, geb. Kampen 1888 (no.368), koperslager, overl. Amersfoort 26.04.1954, tr. Kampen 19.11.1914 Dirkje de Jager, geb. Kampen 1895 (no.196), d.v. Harmannus de Jager, sigarenmaker, en Jennigje de Vries.

4.                   Hendrikus Everardus Nottrot, geb. Kampen1890 (no.314), overl. Kampen 19.06.1890.

5.                   Hendrikus Everardus Nottrot, geb. Kampen 29.07.1891, adjunct-marktmeester (1922), tr. ís-Gravenhage 01.02.1922 Paulina Maria Francina Hagers, geb. ís-Gravenhage 17.01.1895, kostuumnaaister (1922), overl. ís-Gravenhage 18.09.1965, d.v. Elisa Hagers, adjunct-marktmeester, en Maria Francina de Vrueh.

6.                   Gerrit Nottrot, geb. Kampen 1894 (no.76), overl. Kampen 18.12.1894.

7.                   Jantje Nottrot, geb. Kampen 1895 (no.428), tr. Stad Hardenberg 20.05.1920 Sjoerd Leering, geb. Stad Hardenberg ca. 1893, timmerman, z.v. Anske Leering en Christina Johanna Koeslag, vergunningshoudster (1920).

8.                   Hendrika Nottrot, geb. Kampen 1898 (no.107), tr. Kampen 03.07.1919 Berend van den Brink, geb. Kampen 1892 (no.561), sigarensorteerder, z.v. Gerrit van den Brink, koetsier, en Geesje Hollander.

9.                   Cornelis Adrianus Nottrot, geb. Kampen 09.01.1900; volgt [2].

10.               Jan Nottrot, geb. Kampen 1902 (no.112), sigarenmaker, tr. Kampen 06.02.1930 Wilhelmina Brouwer, geb. Kampen 1900 (no.504), d.v. Marinus Abraham Brouwer, sigarenmaker, en Jennigje de Groot.

11.               Theodora Theresia Nottrot, geb. Kampen ca. 1904, tr. Kampen 13.08.1925 Hendrik Edink, geb. Kampen 1901 (no.321), sigarenmaker, z.v. Wolter Edink, magazijnchef, en Geertruida Knol.

12.               Gerritdina Nottrot, geb. Kampen ca. 1907, overl. na 1931, tr. Kampen 02.04.1925 Abraham Kranenburg, geb. Kampen ca. 1906, sigarenmaker, z.v. Abraham Kranenburg, sigarenmaker, en Jacoba Kanis.

13.               Renetta Nottrot, geb. Kampen ca. 1908, tr. Kampen 14.07.1932 Dirk Bruins, geb. Amsterdam ca. 1907, timmerman, z.v. Gerrit Jan Bruins, gasmeester, en Anna Cornelia Arnolda van Grootveld.

14.               Gerrit Nottrot, geb. Kampen ca. 1910, overl. Kampen 02.05.1910.

 

[6] Roelof Buitelaar, geb. Loosduinen 20.06.1868, winkelier (1897,1899), melkverkoper (1900), koopman (1901), melkslijter (1904,1907), tuinder (1908), vrachtrijder (1818), grondwerker (1923,1934), overl. tussen 1949 en 1954, tr. Loosduinen 09.05.1894

[7] Johanna Beekenkamp, geb. Monster 22.04.1869, overl. ís-Gravenhage 19.08.1954.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Buitelaar, geb. ís-Gravenhage 04.02.1896, tr. ís-Gravenhage 05.06.1918 Antoon van Wensveen, geb. Stompwijk 20.02.1891, arbeider, z.v. Jacob van Wensveen, arbeider, en Maria Schuddemat.

2.                   Cornelia Buitelaar, geb. ís-Gravenhage 26.03.1897.

3.                   Gerritje Buitelaar, geb. ís-Gravenhage 14.04.1898.

4.                   Petronella Buitelaar, geb. ís-Gravenhage 01.09.1899, kostuumnaaister (1934), overl. na 1945, tr. ís-Gravenhage 28.03.1934 Willem Maassen, geb. ís-Gravenhage 29.01.1899, meubelmaker, overl. ís-Gravenhage 16.02.1945, z.v. Gerrit Maassen en Elizabeth van Putten.

5.                   Johanna Wilhelmina Buitelaar, geb. ís-Gravenhage 30.08.1900.

6.                   Alida Buitelaar, geb. ís-Gravenhage 10.01.1901, tr. ís-Gravenhage 07.02.1923 Willem Baas, geb. Lekkerkerk 28.04.1901, fabrieksarbeider, z.v. Barend Baas, arbeider, en Willemina de Redelijkheid.

7.                   Johanna Wilhelmina Buitelaar, geb. Wassenaar 05.01.1903; volgt [3].

8.                   Lena Maria Buitelaar, geb. Loosduinen 10.09.1904.

9.                   Maria Buitelaar, geb. Loosduinen 08.01.1906, kostuumnaaister (1930), tr. ís-Gravenhage 10.08.1930 (echtsch. ingeschr. ís-Gravenhage 01.03.1977) Jacob Johannes Ligtvoet, geb. ís-Gravenhage 10.10.1900, goudsmid, z.v. Jacob Johannes Kigtvoet, fruithandelaar, en Lena van der Ree.

10.               Gerrit Buitelaar, geb. Loosduinen 16.04.1907, huisschilder, tr. ís-Gravenhage 31.05.1933 Pieternella de la Rie, geb. Leiden 25.08.1908, d.v. Jelles de la Rie, concierge (1908), huisschilder (1933), en Anna Maria de Haaij.

11.               Pieter Buitelaar, geb. Loosduinen 24.07.1908, overl. Loosduinen 30.08.1908.

 

[8] Johan Christiaan Nottrot, geb. Kampen 25.10.1829, veehouder (1856,1863), arbeider (1866,1868), metselaar (1883), timmerman (1887), metselaar (1893,1900), opperman (1903), overl. Kampen 02.12.1903, tr. Kampen 27.12.1856

[9] Roelofje de Jonge, geb. Zwartsluis 06.06.1831, dienstbode (1856), overl. Kampen 20.10.1902|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Nottrot, geb. Kampen 13.03.1857, overl. Kampen 21.06.1857.

2.                   Gerrit Nottrot, geb. Kampen 29.05.1858, sergeant-majoor der Infanterie (1887), overl. Hoorn 11.04.1916, tr. Nijmegen 23.11.1887 Theodora Theresia Hascher, geb. Nijmegen 27.03.1864, overl. Zeist 06.10.1957, d.v. Joannes Diederich Hascher (-1873) en Louisa Catharina Charlotta HŲflee.

3.                   Nettert Nottrot, geb. Kampen 16.11.1859, boerenknecht (1886), arbeider (1890), overl. IJsselmuiden 01.08.1933, tr. 1e Kampen 04.03.1886 Jennigje Wind, geb. IJsselmuiden ca. 1867, dienstbode (1886), overl. IJsselmuiden 18.07.1887, d.v. Arend Wind, arbeider, en Gerrigje Brink; tr. 2e Kampen 01.05.1890 Wichertje van Oene, geb. Kamperveen 04.05.1862, overl. IJsselmuiden 21.04.1937, d.v. Albert van Oene, landbouwer, en Jakobje Veldkamp.

4.                   Cornelis Adrianus Nottrot, geb. Kampen 15.12.1861; volgt [4].

5.                   Johannes Gerardus Nottrot, geb. Kampen 19.11.1863, blikslager, overl. Krommenie 04.08.1899, tr. Krommenie 03.09.1893 Antje Mulder, geb. Krommenie 1871, overl. Kampen 04.01.1942, d.v. IJsbrand Mulder en Lijsbeth Ooms.
Uit dit huwelijk: Jansje Nottrot (1899-1988), tr. Kampen 1924 Gerrit Weijers (1894-1988), z.v. Gerrit Weijers en Maria Elizabeth Voerman.
†††† AM tr. 2e 1905 Jan (1868-), jongere broer van Johannes Gerardus.

6.                   Jan Nottrot, geb. Kampen 14.09.1866, overl. Kampen 10.11.1866.

7.                   Albert Nottrot, geb. Kampen 14.09.1866, overl. Kampen 31.10.1866.

8.                   Jan Nottrot, geb. Kampen 22.06.1868, sigarensorteerder, tr. Krommenie 02.02.1905 Antje Mulder, geb. Krommenie 1871, overl. Kampen 01.04.1942, d.v. IJsbrand Mulder en Lijsbeth Ooms.
†††† AM tr. 1e 1893 Johannes Gerardus (1863-1899), oudere broer van Jan.

9.                   Johan Christiaan Nottrot, geb. Kampen 09.09.1871 (akte), sigarensorteerder, overl. Kampen 06.11.1896.

10.               Jantje Nottrot, geb. Kampen 31.01.1876 (akte), overl. Hardenberg 02.09.1952,tr. Kampen 12.07.1900 Marinus Buijtenhuijs, geb. Harderwijk 02.06.1874, spoorwegambtenaar, overl. Hardenberg 03.08.1943, z.v. Marinus Buijtenhuijs (ca.1838-1912), koffiehuishouder, en Jannetje Frederika Hempenius.

 

Noten: |a| moeder ten Heuve (overl.akte Kampen 1902 no.279).

 

[10] Hendrikus Everardus van Capelle, geb. Utrecht 19.11.1829, sigarenmaker (1850,1877), bode (1881,1884), overl. Kampen 07.12.1915, tr. Utrecht 24.04.1850

[11] Jacoba van den Berg, geb. Utrecht 13.12.1829, mutsenwaschster (1850), overl. Kampen 26.12.1910.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Franciscus van Capelle, geb. Utrecht 07.06.1850, overl. Utrecht 11.08.1850.

2.                   levenloze dochter, Rotterdam 23.01.1852.

3.                   Hendrika Jacoba van Capelle, geb. Utrecht 31.08.1853, overl. Veenendaal 19.09.1939, tr. Kampen 18.03.1875 Gerard van der Sel, geb. Zwolle 05.07.1849, sigarenmaker, overl. Steenwijk 22.04.1939, z.v. Johanna van der Sel, dienstmeid (1849).

4.                   Franciscus Hendrikus van Capelle, geb. Utrecht 31.07.1856, sigarenmaker, tr. Zwolle 13.12.1877 Jacomina van Kuik, geb. Zwolle 25.07.1853, d.v. Gerrit van Kuik, lantaarnaansteker, timmerman, en Janna Brunenberg.

5.                   Hendrikus Everardus van Capelle, geb. Wageningen 03.03.1859, overl. Wageningen 20.12.1859.

6.                   Hendrikus Everardus van Capelle, geb. Wageningen 03.05.1860, sigarenmaker, overl. Kampen 22.04.1927, tr. 1e Kampen 25.08.1881 Hendrika Egberdina Jagers, geb. Kampen 08.12.1858, overl. Kampen 03.07.1883, d.v. Hendrik Kornelis Jagers, metselaar, en Jantjen Rotman; tr. 2e Kampen 15.05.1884 Gerritdiene van Oosten, geb. Kampen 30.08.1859, overl. Kampen 05.12.1915, d.v. Arend Jan van Oosten, mandenmaker, en Maike Arnoldina Bonifacius; tr. 3e Kampen 04.10.1917 Hendrikje Jonker, geb. Kampen 08.02.1867, d.v. Jacob Jonker, arbeider, en Annegien van den Berg.

7.                   Jan van Capelle, geb. Wageningen 19.03.1863, overl. Kampen 09.10.1865.

8.                   Jan van Capelle, geb. Kampen 02.02.1866, overl. Kampen 30.06.1866.

9.                   Jacoba van Capelle, geb. Kampen 24.02.1867; volgt [5].

10.               Andries Christiaan van Capelle, geb. Kampen 19.12.1869, sigarenmaker, overl. Kampen 16.03.1921, tr. Kampen 13.11.1890 Louisa van der Weerd, geb. Dieren (Rheden) 05.12.1867, overl. Kampen 18.05.1950, d.v. Hendrik van der Weerd, sigarenmaker, en Catharina Strijkop.

 

[12] Gerrit Buijtelaar, geb. De Lier 12.07.1818, bouwman (1851), overl. Loosduinen 20.10.1895|b|, tr. Maasland 26.10.1850|a|

[13] Antje Kuivenhoven, geb. Naaldwijk 26.11.1825, overl. ís-Gravenhage 01.10.1908.

Uit dit huwelijk (vader Buitelaar):

1.                   Aaltje Buitelaar, geb. Loosduinen 23.08.1851, overl. Loosduinen 19.06.1927, tr. Loosduinen 22.02.1872 Jan Groeneveld, geb. Zwijndrecht 05.11.1842, z.v. Floris Groeneveld en Pietertje Staat.

2.                   Cornelia Buitelaar, geb. Loosduinen 05.02.1853, overl. ís-Gravenzande 17.07.1929, tr. Loosduinen 17.03.1877 Nicolaas Boon, geb. ís-Gravenzande 13.02.1849, overl. ís-Gravenzande 17.05.1929, z.v. Arie Boon en Mensje van der Hout.

3.                   Maarten Buitelaar, geb. Loosduinen 07.08.1854, landbouwer, overl. Waddinxveen 26.02.1904, tr. Zoeterwoude 20.04.1882 Lena Maria van der Sterre, geb. Zoeterwoude 19.01.1860, overl. Waddinxveen 03.01.1942, d.v. Willem Sebastiaan van der Sterre, bouwman, en Petronella Klapwijk.

4.                   Pieternella Klasina Buitelaar, geb. Loosduinen 01.03.1856, overl. Leiden 10.11.1953, tr. Loosduinen 29.05.1889 Pieter Ciggaar, geb. Oegsgeest 30.05.1841, landbouwer, overl. Sassenheim 23.12.1913, z.v. Dirk Ciggaar en Guurtje van den Bosch.
†††† PC tr. 1e voor 1885 Prijna van Noord, ook van Noort, geb. Alphen en Rietveld 03.03.1841, overl. Sassenheim 25.11.1885, d.v. Willem van Noord en Elisabeth Roest.

5.                   Cornelis Buitelaar, geb. Loosduinen 04.10.1857, overl. Wassenaar 21.07.1942, tr. Wassenaar 01.05.1890 Jansje van Dam, geb. Wassenaar 14.04.1863, overl. Wassenaar 16.03.1925, d.v. Gijsbert van Dam en Francina Roest.

6.                   Klaas Buitelaar, geb. Loosduinen 08.06.1859, overl. Loosduinen 10.10.1881.

7.                   Arie Buitelaar, geb. Loosduinen 10.10.1860, overl. Rijswijk 20.06.1941, tr. Loosduinen 13.08.1890 Maria Beekenkamp (1866-1921), d.v. Pieter Beekenkamp en Cornelia van der Sar.

8.                   Antje Buitelaar, geb. Loosduinen 04.05.1862, overl. ís-Gravenhage 19.04.1924, tr. Loosduinen 01.04.1885 Hendrik Lodewijk van Ling, geb. ís-Gravenhage ca. 1863, landbouwer, overl. ís-Gravenhage 13.08.1915, z.v. Hendrik Lodewijk van Ling, landbouwer, en Dana van der Meijer (-1899).

9.                   Gerrit Buitelaar, geb. Loosduinen 13.08.1863, overl. Loosduinen 27.02.1864.

10.               Gerrit Buitelaar, geb. Loosduinen 16.08.1865, overl. Loosduinen 28.02.1869.

11.               Roelof Buitelaar, geb. Loosduinen 20.06.1868; volgt [6].

12.               Gerardus Pieter Buitelaar, geb. Loosduinen 09.03.1871, landbouwer, overl. ís-Gravenhage 17.02.1955, tr. Sassenheim 12.05.1898 Hendrina Prijna Ciggaar, geb. Sassenheim 07.10.1876, overl.na 1955, d.v. Pieter Ciggaar en Prijna van Noort.

 

Noten: |a| bruidegom Buijtelaar (huw.akte Maasland 1850 no.17); |b| overledene Buitelaar.

 

[14] Pieter Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande 11.01.1836, bouwman (1862), overl. Loosduinen 15.11.1893; tr. 2e Loosduinen 02.05.1874 Johanna Kloezeman, geb. Olst ca. 1842/1843, overl. Loosduinen 13.10.1911, d.v. Gerrit Jan Kloezeman en Johanna van Bremen; tr. 1e ís-Gravenzande 04.04.1862

[15] Cornelia van der Sar, geb. ís-Gravenzande 02.01.1839, overl. Monster 07.05.1871.

Uit het huwelijk Beekenkamp-van der Sar:

1.                   Pieter Beekenkamp, geb. Monster 04.12.1863, tr. Loosduinen 01.10.1890 Krijntje Beekenkamp, geb. ca. 1866, d.v. Gerrit Beekenkamp en Lena Poot.

2.                   Rookje Beekenkamp, geb. Monster 25.03.1865, overl. Loosduinen 15.02.1949, begr. Loosduinen (NH Bpl.) 18.02.1949, tr. Loosduinen 16.03.1887 Jacobus van Holst, geb. Wassenaar 13.01.1858, overl. Loosduinen 15.01.1922, z.v. Gerrit van Holst en Geertje de Koning.

3.                   Maria Beekenkamp, geb. Monster 22.05.1866, overl. Leiden 24.06.1921|a|, tr. Loosduinen 13.08.1890 Arie Buitelaar (1860-1941), z.v. Gerrit Buitelaar en Antje Kuijvenhoven.

4.                   Jacoba Beekenkamp, geb. Monster 07.03.1868, tr. Loosduinen 09.11.1892 Benjamin Varekamp, geb. ís-Gravenzande 09.03.1861, overl. Hoogeveen 16.12.1942, z.v. Jan Huijge Varekamp en Aaltje Zeelenberg.
†††† BV tr. 2e Ooststellingwerf 25.02.1925 Anna Gršler, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 14.01.1870, overl. Hoogeveen 22.12.1952, d.v. Johannes Gerard Gršler en Alberdina Hogeveen.
†††† AG tr. 1e ís-Gravenzande 24.12.1897 Jan van Trigt, geb. ís-Gravenzande 31.10.1861, overl. ís-Gravenzande 16.07.1918, z.v. Maarten van Trigt en Johanna Cornelia Fieret.

5.                   Johanna Beekenkamp, geb. Monster 22.04.1869; volgt [7].

6.                   Jacob Beekenkamp, geb. Monster 13.06.1870.

Uit het huwelijk Beekenkamp-Kloezeman:

7.                   Gerrit Johannes Beekenkamp, geb. Loosduinen 01.11.1875, overl. ís-Gravenhage 27.02.1961, begr. ís-Gravenhage (NH Bpl. Loosduinen) 03.03.1961, tr. Loosduinen 04.02.1903 Johanna Hendrika van der Valk, geb. ís-Gravenhage ca. 1872/1873, overl. ís-Gravanhage 29.08.1952, d.v. Johannes Simon Severinus van der Valk en Maria Jacoba Sterkenburg.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rijswijk 1921 no.49.

 

[16] Gerrit Notrot, ged. Kampen 21.01.1803, schippersknecht (1829), schipper (1831,1833), loods (1835,1856), overl. Kampen 20.06.1891, z.v. Johan Christian Notrot en Johanna Eijkelboom (zie Bijlage A); tr. Kampen 30.04.1829|c|

[17] Johanna Magrieta van den Berg,|a| ged. Kampen 12.08.1810, dienstbode (1829), overl. Kampen 22.12.1882, d.v. Jan van den Berg en Maria van der Pol.

Uit dit huwelijk (vader Nottrot):

1.                   Johan Christiaan Nottrot, geb. Kampen 25.10.1829; volgt [8].

2.                   Jan Nottrot, geb. Kampen 06.10.1831, metselaar, overl. Kampen 01.12.1914, tr. Kampen 08.05.1862 Hendrikje Drupsteen, geb. Het Schut (Hoogeveen) 22.09.1837, dienstbode (1862), overl. Kampen 12.09.1912, d.v. Jan Drupsteen, schipper, en Zwaantje Diphoorn.

3.                   Evert Hendrik Nottrot, geb. Kampen 30.04.1833, overl. Kampen 07.03.1834.

4.                   Evert Hendrik Nottrot, geb. Kampen 14.10.1834, koopman, overl. Kampen 27.06.1913, tr. Kampen 03.04.1856 Petronella Klaziena Schaddenhorst, geb. Kampen 25.03.1835, naaister (1856), overl. Kampen 10.08.1927, d.v. Jan Schaddenhorst en Johanna Lambertha van Doren.

5.                   Johanna Maria Nottrot, geb. Kampen 15.12.1835, dienstbode (1871), overl. Kampen 14.01.1910, tr. Kampen 16.02.1871 Joannes Schaddenhorst, geb. Kampen ca. 1833, smid, overl. Kampen 09.02.1907|b|, z.v. Jan Schaddenhorst en Johanna Lamberta van Doorn.
†††† JS tr. 1e Kampen 28.04.1859 Grietje Palland, geb. Kampen ca. 1831, overl. Kampen 14.03.1869, d.v. Jan Palland en Marrigje Eenschootten.

6.                   Johanna Margritha Nottrot, geb. Kampen 21.11.1838, overl. Kampen 03.12.1860.

7.                   Gerrit Anthonij Nottrot, geb. Kampen 05.12.1839, overl. Kampen 05.08.1840.

8.                   Antjen Nottrot, geb. Kampen 20.12.1842, overl. Kampen 22.10.1919, tr. Kampen 09.07.1891 Gerrit Willem van Aalderink, geb. Kampen 14.05.1844, kleermaker, z.v. Berend van Aalderink, kleermaker, en Zwaantjen Voorweg.

9.                   Gerrit Nottrot, geb. Kampen ca. 1844, kantoorbediende, tr. Kampen 16.08.1883 Grietje Oltmans, geb. Amsterdam ca. 1864, verloskundige (1908), d.v. Guillaume Henri Oltmans, schoorsteenveger, en Martha Schaart.
Uit dit huwelijk: Guillaume Henri Nottrot, geb. Kampen 22.07.1884, korporaalseiner bij de Koninklijke Marine (1908), tr. Amsterdam 10.12.1908 Anna Maria Schappert, geb. Brussel (BelgiŽ) ca. 1887, d.v. Lodewijk Theophilus Schappert en Anna Maria Odekerken; uit dit huwelijk: Guillaume Henri Nottrot, geb. Den Helder 15.09.1909, res. 1e luitenant St.-I-29 R.I., overl. Rhenen 13.05.1940, begr. Rhenen (Militair ereveld Grebbeberg) .

 

Noten: |a| tweede voornaam ook Ma(r)g(a)r(i)(e)t(h)a; |b| z.v. Gerrit Schaddenhorst en Johanna Margrietha van den Berg {verwisseling met voornaam schoonvader en namen schoonmoeder} (overl.akte Kampen 1907 no.48); |c| bruidegom Notrot (huw.akte Kampen 1829 no.22).

 

[18] Netterd de Jonge, geb. Zwartsluis 23.10.1803, turfmaker (1826,1829), veehouder (1856,1873), overl. Zwartsluis 22.0.5.1873, z.v. Arrien Jakobs de Jonge, veehouder, en Neeltje Netters; tr. 1e Zwartsluis 06.05.1826 Jentje Wolters, geb. Zwartsluis 28.01.1803, dienstmaagd (1826), overl. Zwartsluis 20.11.1826, d.v. Hendrik Wolters en Margje Willems; tr. 2e Zwartsluis 21.11.1829

[19] Jantje ten Heuvel, geb. Zwartsluis 20.11.1805, schippersche (1829), veehoudster (1890), overl. Zwartsluis 29.05.1896, d.v. Albert ten Heuvel en Roelofje Brouwer.

Uit dit huwelijk (vader Nettert):

1.                   Neeltje de Jonge, geb. Zwartsluis ca. 1830, dienstbode (1857), overl. Kampen 30.01.1857.

2.                   Roelofje de Jonge, geb. Zwartsluis 06.06.1831; volgt [9].

3.                   Annigje de Jonge, geb. Zwartsluis ca. 1833, overl. Zwartsluis 05.12.1911, tr. 1e Zwartsluis 10.06.1886 Gerrit ter Wee, geb. Hasselt ca. 1821, schipper, overl. Kampen 12.02.1889|b|, z.v. Janna ter Wee; tr. 2e Zwartsluis 10.05.1890 Geuchijn Keizer, geb. Ruinerwold 21.12.1819, landbouwer (1849), veehouder (1876,1890), overl. Zwartsluis 01.10.1904, z.v. Lambert Geuchijs Keuizer, arbeider, en Hilligje Roelofs Oosterveen.
†††† GtW tr. 1e Hasselt 25.11.1844 Hermina Uiterwijk, ook Hermijntje, geb. Zwartsluis 04.07.1817, schippersche, overl. Zwartsluis 26.11.1884, d.v. Hendrik Uiterwijk en Jentje Smit.
†††† HU tr. 1e Zwartsluis 18.01.1840 Hendrik Sleurink, ook Slurink, geb. Kampen 22.09.1812, schippersknecht (1840), schipper (1844), overl. Dieren (Rheden) 29.01.1844, z.v. Dirk Sleurink en Annegien Hendriks Schraat.
†††† GK tr. 1e Ambt Vollenhove 01.12.1849 Harmpje Drok, geb. Stad Vollenhove 07.03.1827, overl. Zwartsluis 19.05.1870, d.v. Albert Drok en Jantje van Echten; tr. 2e Hasselt 30.11.1876 Christina Catharina Dorothea Constantina Emondt, geb. Leiden 20.07.1821, overl. Zwartsluis 18.07.1886, d.v. Karolina Emondt.
†††† CCDCE tr. 1e Hasselt 02.04.1848 Koert Govers, geb. Avereest 28.01.1819, schipper, overl. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 08.09.1871, z.v. Albert Hendriks Govers, schipper, en Hendrikje Bogman/Bogtman, schippersche (1848); tr. 2e Hasselt 27.12.1872 Lambert Govers, geb. Ommen 12.09.1816, schipper, overl. Nijmegen 10.12.1873, oudere broer van Koert.

4.                   Ariaantje de Jonge, geb. Zwartsluis ca. 1834, overl. Zwartsluis 27.02.1858.

5.                   Albert de Jonge, geb. Zwartsluis ca. 1836, schipper, overl. Rotterdam 09.03.1895|a|, tr. Zwartsluis 09.06.1866 Jakoba de Vries, geb. Zwartsluis ca. 1841, overl. Zwartsluis 07.11.1920, d.v. Peter de Vries, schipper, en Hendrika van Eijken.

6.                   Femmigje de Jonge, geb. Zwartsluis ca. 1841, tr. Zwartsluis 05.097.1873 Gerrit Klazinga, geb. Tijnaarlo (Vries) 02.03.1837, (hulp)onderwijzer, z.v. Hendrik Jans Klazinga, schoolonderwijzer, en Aaltien Geerts Folkerts.
†††† GK tr. 1e Zwartsluis 24.12.1866 Rigtje Bleij, geb. Zwartsluis ca. 1844, overl. Zwartsluis 27.02.1869, d.v. Jan Bleij en Janke de Vries, winkelierster (1866).

7.                   Arie de Jonge, geb. Zwartsluis ca. 1845, veehouder, overl. Zwartsluis 04.12.1908, tr. Zwartsluis 03.12.1885 Annigje Lok, geb. Ambt Vollenhove 11.06.1853, overl. Zwartsluis 14.11.1939, d.v. Stoffel Lok en Elizabeth Apperloo.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zwartsluis 1895 no.40; |b| ook overl.akte Zwartsluis 1889 no.26.

 

[20] Franciscus Hendrikus van Capelle, geb. Olst ca. 1799, werkman (1826), overl. Utrecht 18.12.1848, z.v. Hendrika van Capelle|a|; tr. Utrecht 19.04.1826

[21] Cornelia Velders, ged. Utrecht 01.04.1801, werkster (1826), breister (1850), overl. Utrecht 14.02.1881, d.v. Anthonij Velders en Catharina Everts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrica Everdina van Capelle, geb. Utrecht 31.08.1826, overl. Utrecht 19.09.1826.

2.                   Anthon van Capelle, geb. Utrecht 24.02.1828, arbeider, overl. Arnhem 05.02.1885, tr. Utrecht 14.04.1852 Johanna van Buuren, geb. Utrecht 18.08.1824, d.v. Johannes van Buuren en Johanna van Wierst.

3.                   Hendrikus Everardus van Capelle, geb. Utrecht 19.11.1829; volgt [10].

4.                   Cornelia van Capelle, geb. Utrecht 18.02.1832, overl. Utrecht 17.01.1840.

5.                   Everdina Hendrica van Capelle, geb. Utrecht 07.10.1833, overl. Utrecht 01.12.1833.

6.                   Franciscus Hendricus van Capelle, geb. Utrecht 25.12.1834, overl. Utrecht 08.10.1836.

7.                   Andries Christiaan van Capelle, geb. Utrecht 08.02.1836, overl. Utrecht 15.06.1914, tr. Utrecht 31.12.1856 Johanna van Veenendaal, geb. Utrecht 13.10.1830, overl. Utrecht 30.05.1914, d.v. Paulus van Veenendaal en Cornelia van Piggelen.

8.                   Franciscus Hendricus van Capelle, geb. Utrecht 09.04.1838, overl. Utrecht 12.10.1840.

9.                   Cornelis Willem van Capelle, geb. Utrecht 20.06.1840, overl. Utrecht 21.08.1840.

10.               Cornelia Hendrika van Capelle, geb. Utrecht 19.07.1841, overl. Utrecht 06.11.1930, tr. Utrecht 01.05.1861 Anthonie van der Horst, geb. Utrecht 27.10.1836, overl. Utrecht 10.02.1906, z.v. Anthonie van der Horst en Johanna Bloemendaal.

 

Noten: |a| Ďthans huisvrouw van Andries Dweilart(?), mattenmakerí (huw.akte Utrecht 1826 no.78).

 

[22] Hendrik van den Berg, ged. Utrecht 06.05.1789, overl. Utrecht 17.03.1843, z.v. Jacobus van den Berg en Aletta Scheepens; otr. 1e Utrecht 06.11.1808, tr. Utrecht 22.11.1808 Jannigje Janssen, geb. Utrecht ca. 1787, overl. Utrecht 13.12.1813|b|; tr. 2e Utrecht 05.06.1816

[23] Maria de Bruin, ged. Utrecht 19.08.1792, koopvrouw (1850), overl. Utrecht 27.01.1867, d.v. Abraham de Bruin en Grietje Goedhart.

Uit dit huwelijk (moeder ook de Bruijn):

1.                   Maria Hendrika van den Berg, geb. Utrecht 29.08.1817, overl. Utrecht 15.01.1884, tr. Utrecht 17.05.1848 Jan Spies, geb. Utrecht 28.02.1821, overl. Jutphaas 28.08.1858, z.v. Christoffel Spies en Gerarda van Tessel.

2.                   Margaretha Jacoba van den Berg, geb. Utrecht 26.05.1820, overl. Utrecht 12.02.1867, tr. Utrecht 02.02.1853 Willem Fredrik Alexander Bruininck geb. Utrecht 09.09.1824, overl. Utrecht 18.05.1884, z.v. Philippus Bruininck en Johanna Rijksen.
†††† WFAB tr. 2e Utrecht 30.10.1867 Annetta Sophia Koopman, geb. Utrecht 28.06.1838, overl. Utrecht 18.08.1875, d.v. Hendrik Jan Koopman (1796-1866) en Johanna Weijers (1799-1874); tr. 3e Utrecht 13.11.1878 Antoinetta Hasenbos, geb. Utrecht 05.03.1847, overl. Utrecht 16.01.1935, d.v. Pieter Hasenbos en Gerrigje van der Lingen.

3.                   Aletta Jacoba van den Berg, geb. Utrecht 15.12.1822, tr. Utrecht 05.05.1852 Johannes Rodrigo, geb. Utrecht 06.04.1822, overl. Utrecht 25.02.1908, z.v. Emanuel Rodrigo en Petronella de Vries.

4.                   Johannes Hendricus Coenraad van den Berg, geb. Utrecht 24.12.1824, overl. Utrecht 15.02.1908, tr. 1e Utrecht 22.12.1847 Maria Rodrigo, geb. Utrecht 17.12.1816, overl. Utrecht 23.03.1856, d.v. Emanuel Rodrigo en Petronella de Vries; tr. 2e Utrecht 27.08.1856 Johanna Maria de Meijer, geb. Utrecht 10.02.1821, overl. Utrecht 03.04.1903, d.v. Arnoldus de Meijer en Johanna Maria van Spankeren.

5.                   Hendrica van den Berg, geb. Utrecht 09.03.1827, overl. Abcoude-Proostdij 15.12.1897, tr. 1e Utrecht 03.05.1854 Adrianus Anthonie van den Bol, geb. Utrecht 15.07.1822, overl. Breukelen-Nijenrode 14.02.1883, z.v. Albertus van den Bol en Maria Stekelenburg; tr. 2e Breukelen-Nijenrode 25.01.1884 Antonie van den Bol, geb. Utrecht 10.05.1824, jongere broer.

6.                   Jacoba van den Berg, geb. Utrecht 13.12.1829|a|; volgt [11].

7.                   Johanna van den Berg, geb. Utrecht 18.01.1832, tr. Utrecht 08.03.1854 Gerrit van Laar, geb. Utrecht 28.08.1832, overl. Utrecht 28.12.1859, z.v. Hendrik Adolph van Laar en Cornelia Vermaak.

8.                   Jan van den Berg, geb. Utrecht 15.01.1836, overl. Utrecht 05.01.1906, tr. Utrecht 21.05.1862 Aletta Catharina van Bunnik, geb. Utrecht 16.02.1835, overl. Utrecht 23.02.1919, d.v. Arie van Bunnik en Eva Dora Hilkes.

 

Noten: |a| moeder de Bruijn (geb.akte Utrecht 15.12.1829); |b| Jannetje Jansen, geen ouders en geen geboorteplaats vermeld (overl.akte Utrecht 14.12.1813).

 

[24] Pieter Buijtelaar, geb. Maassluis xx.07.1780, overl. ís-Gravenzande 21.12.1862|b|, z.v. Pieter Buitelaar en Antje Batenburg; tr.

[25] Aaltje van der Lelij, geb. De Lier ca. 1783, overl. De Lier 19.04.1850, d.v. Pieter van der Lelij en Jaapje Poot.

Uit dit huwelijk:

1.                   Andries Buijtelaar, geb. De Lier ca. 1811, fuselier bij de Tweede Kompagnie, Reserve Battaillon der Negende Afdeeling Infanterie, overl. Breskens 25.01.1833|a|.

2.                   Jacob Buijtelaar, ook Buitelaar, geb. De Lier 09.10.1812, overl. ís-Gravenzande 24.12.1881, tr. Maasland 25.02.1837 Aagje van der Sar, geb. ís-Gravenzande 15.11.1814, overl. ís-Gravenzande 26.07.1870, d.v. Wouter van der Sar en Jaantje Mostert.

3.                   Pieter Buijtelaar, ook Buitelaar, geb. De Lier 25.12.1814, overl. Maassluis 14.04.1879, tr. 1e Maasland 19.03.1836 Johanna van Spronsen, geb. De Lier 29.08.1812, overl. voor 1838, d.v. Marinus van Spronsen en Grietje de Vois/Voog; tr. 2e Naaldwijk 23.06.1838 {bruidegom Buitelaar} Antje van den Beukel, geb. Naaldwijk 12.09.1817, overl. Naaldwijk 23.02.1850, d.v. Arij van den Beukel en Maartje van der Vaart; tr. 3e Maassluis 13.04.1854 Bastiana van Berkel, geb. Maassluis 27.02.1814, overl. Maassluis 18.02.1896, d.v. Frank van Berkel en Jannetje van der Spek.

4.                   Neeltje Buijtelaar, geb. De Lier 27.03.1816, overl. De Lier 17.02.1856, tr. De Lier 05.05.1837 {bruid Buitelaar} Krijn Lok, geb. ca. 1813, z.v. Adrianus Lok en Jannetje van der Spek.

5.                   Gerrit Buijtelaar, geb. De Lier 12.07.1818; volgt [12].

6.                   Kornelis Buijtelaar, geb. De Lier 04.09.1819, overl. Naaldwijk 29.08.1878, tr. Naaldwijk 10.05.1851 Jannetje Lugtenburg, geb. Naaldwijk 02.10.1826, overl. Naaldwijk 16.04.1909, d.v. Arij Lugtenburg en Gerritje Broekhoven.

7.                   Simon Buijtelaar, geb. De Lier 26.03.1821, arbeider, overl. Hof van Delft 18.04.1881|c|, tr. Maasland 11.05.1850 Haasje van der Lelij, geb. Maassluis 29.05.1825, overl. Vrijenban 15.04.1898, d.v. Arij van der Lelij en Antje de Bruijn.

8.                   Antje Buijtelaar, geb. De Lier 07.09.1823, overl. De Lier 22.02.1824.

 

Noten: |a| Buitelaar; |b| Buitelaar (ook overl.akte Naaldwijk 1862 no.118); |c| per abuis vader Simon (overl.akte Hof van Delft 1881 no.13).

 

[26] Maarten Kuivenhoven, geb. ca. 1794/1795, tuinder (1821), overl. Maassluis 29.10.1862, z.v. Roelof Kuivenhoven en Petronella Vellekoop; tr.

[27] Cornelia Zijtregtop, geb. Monster 03.11.1794, overl. Naaldwijk 26.10.1857|a|, d.v. Nicolaas Zijtregtop en Antje van der Roest.

Uit dit huwelijk (vader Kuijvenhoven/Kuivenhoven):

1.                   Roelof Kuijvenhoven, geb. Monster 17.02.1816, tr. Monster 13.03.1847 Adriana Klasina Mooije, geb. ca. 1820, d.v. Philippus Looije en Pieternella Mostert.

2.                   Nicolaas Kuijnvenhoven, geb. Naaldwijk 01.03.1818, overl. Naaldwijk 11.06.1818.

3.                   Pieter Kuijvenhoven, geb. Naaldwijk 07.08.1819, overl. Naaldwijk 30.04.1895, tr. Spijkenisse 23.09.1847 Maria Prins, geb. Geervliet 01.12.1823, overl. Naaldwijk 02.10.1891, d.v. Maarten Prins en Maria Quispel.

4.                   Arij Kuivenhoven, geb. Naaldwijk 09.12.1821, overl. Naaldwijk 25.11.1899, tr. Naaldwijk 11.05.1861 Anna Engelina Middelburg, geb. Wateringen 26.08.1837, overl. Naaldwijk 16.05.1898, d.v. Jan Middelburg en Margaretha Bongaards.

5.                   Jannetje Kuijvenhoven, geb. Naaldwijk 21.11.1823, overl. Maassluis 21.06.1864, tr. Naaldwijk 11.05.1861 Willem Zevenhuijzen, ook Zevenhuizen, geb. Maassluis 25.12.1831, overl. Maassluis 28.03.1891, z.v. Engelbregt Zevenhuijzen en Cornelia Collenteur.
†††† WZ tr. 2e Maasland 12.05.1865 Maria Schreuder, geb. Rozenburg 16.11.1841, overl. Maassluis 13.12.1928, d.v. Pieter Schreuder en Neeltje Oosterlee.

6.                   Antje Kuivenhoven, geb. Naaldwijk 26.11.1825; volgt [13].

7.                   Pieternella Kuivenhoven, ook Kuijvenhoven, geb. Naaldwijk 14.11.1827, overl. Naaldwijk 17.10.1835.

8.                   Clasina Kuivenhoven, ook Klazina, geb. Naaldwijk 29.08.1829, overl. Naaldwijk 13.08.1855.

9.                   Adriana Kuivenhoven, geb. Naaldwijk 03.05.1831, overl. Naaldwijk 13.08.1831.

10.               Adriana Kuivenhoven, geb. Naaldwijk 19.06.1832.

11.               Maarten Kuivenhoven, geb. Naaldwijk 08.10.1833, overl. Naaldwijk 29.11.1833.

12.               Cornelia Kuivenhoven, geb. Naaldwijk 14.11.1834, overl. Naaldwijk 25.04.1835.

13.               Maarte Kuivenhoven, geb. Naaldwijk 19.08.1836, overl. Naaldwijk 03.10.1836.

14.               Pieternella Kuivenhoven, ook Kuijvenhoven, geb. Naaldwijk 12.10.1837, overl. Naaldwijk 02.12.1837.

 

Noten: |a| Zijdregtop, wede Kuijvenhoven (overl.akte Naaldwijk 1857 no.109).

 

[28] Johannes Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande ca. 1811, bouwman (1862), overl. ís-Gravenzande 06.02.1881, z.v. Abraham Beekenkamp en Elizabeth van Geest; tr. 2e ís-Gravenzande 03.04.1840 Elisabeth van der Wel, geb. ís-Gravenzande 09.03.1815, overl. ís-Gravenzande 30.11.1880, d.v. Willem van der Wel en Antje van Geest; tr. 1e ís-Gravenzande 05.01.1833

[29] Maria van Leeuwen, geb. ís-Gravenzande 03.08.1813, overl. ís-Gravenzande 08.09.1838, d.v. Jan Korsse van Leeuwen en Johanna Beekenkamp.

Uit het huwelijk Beekenkamp-van Leeuwen:

1.                   Neeltje Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande 13.05.1834, overl. ís-Gravenzande 13.01.1886, tr. ís-Gravenzande 27.01.1854 Jan Zeelenberg, geb. ís-Gravenzande 14.03.1831, overl. ís-Gravenzande 11.08.1909, z.v. Hendrik Zeelenberg en Lena van Staalduinen.

2.                   Pieter Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande 11.01.1836; volgt [14].

3.                   Abram Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande 27.02.1837, overl. Naaldwijk 28.05.1913, tr. ís-Gravenzande 25.05.1866 Pietertje van der Sar, geb. ís-Gravenzande 13.09.1839, overl. Bleiswijk 05.01.1905, d.v. Arie van der Sar en Antje Voskamp.

4.                   Johanna Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande 02.07.1838, overl. ís-Gravenzande 16.04.1840.

Uit het huwelijk Beekenkamp-van der Wel:

5.                   Willem Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande 15.12.1840, overl. ís-Gravenzande 09.03.1842.

6.                   levenloze dochter, ís-Gravenzande 17.12.1841.

7.                   Willem Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande 14.03.1843, overl. ís-Gravenzande 07.12.1843.

8.                   Willem Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande 30.10.1844, overl. ís-Gravenzande 15.02.1897, tr. ís-Gravenzande 16.12.1870 Leentje van Staalduinen, geb. ís-Gravenzande 01.12.1850, overl. Maasland 24.04.1891, d.v. Leendert van Staalduinen en Elisabeth van den Ende.

9.                   Elisabeth Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande 14.02.1846, overl. ís-Gravenzande 09.06.1847.

10.               Elisabeth Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande 34.09.1847, overl. ís-Gravenzande 08.02.1873, tr. ís-Gravenzande 11.02.1870 Jan van Staalduinen, geb. ís-Gravenzande 04.12.1843, overl. ís-Gravenzande 07.04.1908, z.v. Leendert van Staalduinen en Elizabeth van den Ende.
†††† JvS tr. 2e ís-Gravenzande 31.10.1873 Helena Zeelenberg, geb. ís-Gravenzande 30.08.1851, overl. ís-Gravenzande 12.03.1929, d.v. Jan Zeelenberg en Klasina van der Wel.

11.               Johannes Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande 04.11.1849, overl. ís-Gravenzander 27.07.1850.

12.               Antje Beekenkamp, geb. ís-Gravenzande 31.01.1852, overl. ís-Gravenzande 29.04.1852.

 

[30] Jacobus van der Sar, geb. ís-Gravenzande 07.03.1815, bouwman (1839,1862), overl. ís-Gravenzande 22.02.1892, z.v. Cornelis van der Sar en Neeltje Jonker; tr. 2e ís-Gravenzande 24.02.1865 Cornelia van Staalduinen, geb. ís-Gravenzande 01.02.1827, overl. ís-Gravenzande 30.04.1898, d.v. Johannes van Staalduinen en Gerritje Leerdam; tr. 1e ís-Gravenzande 27.07.1838

[31] Rookje Zonneveld, geb. ís-Gravenzande 22.10.1813, overl. ís-Gravenzande 08.12.1855, d.v. Maarten Jansz Zonneveld en Jannetje Houwaart/Houwert.

†††CvS tr. 1e ís-Gravenzande 22.02.1850 Adrianus van Staalduinen, geb. ís-Gravenzande 02.10.1825, overl. ís-Gravenzande 21.11.1858, z.v. Leendert van Staalduinen en Cornelia de Wilde.

Uit het huwelijk van der Sar-Zonneveld (vader Jacob/Jakob):

1.                   Cornelia van der Sar, geb. ís-Gravenzande 02.01.1839; volgt [15].

2.                   Jannetje van der Sar, geb. ís-Gravenzande 19.04.1840, overl. Naaldwijk 04.02.1908, tr. ís-Gravenzande 29.06.1866 Pieter Tijsse van Galen, geb. Naaldwijk 16.01.1836, overl. Naaldwijk 08.09.1894, z.v. Matthijs van Galen en Sophia van Geest.

3.                   Cornelis van der Sar, geb. ís-Gravenzande 27.07.1841, overl. ís-Gravenzande 27.04.1901, tr. Naaldwijk 25.05.1867 Bregje Noordam, geb. Naaldwijk 22.08.1842, overl. Waddinxveen 11.05.1931, d.v. Leendert Noordam en Neeltje van der Ende.

4.                   Maarten van der Sar, geb. ís-Gravenzande 22.08.1842, overl. ís-Gravenzande 02.03.1892, tr. ís-Gravenzande 14.05.1875 Cornelia van Staalduinen, geb. ís-Gravenzande 08.04.1851, overl. ís-Gravenzande 25.08.1876, d.v. Gerrit van Staalduinen en Bastiaantje Johanna Burgersdijk.

5.                   Hendrik van der Sar, geb. ís-Gravenzande 23.11.1843, overl. ís-Gravenzande 08.12.1843.

6.                   Hendrik van der Sar, geb. ís-Gravenzande 22.12.1844, overl. ís-Gravenzande 11.08.1846.

7.                   Neeltje van der Sar, geb. ís-Gravenzande 27.11.1846, overl. Schipluiden 13.06.1938, tr. ís-Gravenzande 14.04.1871 Jacob Disselkoen, geb. Maasland 17.12.1835, overl. Schipluiden 15.09.1904, z.v. Simon Disselkoen en Grietje van Geest.

8.                   Henderika Elizabeth van der Sar, geb. ís-Gravenzande 18.10.1848, overl. Loosduinen 21.04.1921, tr. ís-Gravenzande 18.04.1873 Johanns van der Hout, geb. ís-Gravenzande 04.02.1841, overl. Loosduinen 24.04.1906, z.v. Jochem van der Hout en Maria Mostert.

9.                   Hendrik van der Sar, geb. ís-Gravenzande 05.02.1850, overl. ís-Gravenzande 15.11.1918, tr. ís-Gravenzande 23.05.1879 Cornelia Boon, geb. ís-Gravenzande 05.08.1855, overl. ís-Gravenzande 24.10.1938, d.v. Pieter Boon en Maria Mostert.

10.                Pieter van der Sar, geb. ís-Gravenzande 25.06.1851, overl. ís-Gravenzande 20.01.1853.

11.                levenloze zoon, ís-Gravenzande 08.11.1853.

Uit het huwelijk van der Sar-van Staalduinen (vader Jacob):

12.                Pieter van der Sar, geb. ís-Gravenzande 31.10.1865, overl. ís-Gravenzande 16.05.1886.

 


Bijlage A

 

[32] Johan Christian Notrot, overl. voor 1826, tr.

[33] Johanna Eijkelboom, geb. xx.11.1780, overl. Kampen 29.08.1826|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Valentein Notrott, geb. Kampen 25.02.1799, schippersknecht, tr. Kampen 01.05.1823 Maria van der Meulen, ged. Kampen 30.08.1801, d.v. Reijndert van der Meulen, turfdrager, en Elsjen Constant.

2.                   Anna Magrieta Notrott, ged. Kampen 23.11.1800, tr. Kampen 29.03.1827 Louwerens van Dijk, ged. Kampen 20.04.1803, scheepstimmerman, z.v. Albert van Dijk en Egbertjen Louwerens, werkvrouw (1827).

3.                   Gerrit Notrot, ged. Kampen 21.01.1803; volgt [16].

4.                   Anna Martha Notrot, ook Notrod, geb. Kampen ca. 1805, landbouwster (1837), overl. Wapenveld (Heerde) 10.01.1879, tr. 1e Heerde 04.07.1828 Jan Westhof, geb. ca. 1802/1803, landbouwer, overl. Heerde 06.02.1836, z.v. Jacobus Westhof en Hendrikje Meijer; tr. 2e Heerde 14.01.1837 Wijchert Renshoff, geb. Heerde ca. 1806/1807, timmerman, overl. Kampen 16.11.1888, z.v. Gerrit Cornelis Renshoff, timmerman, en Janna Bruins.

5.                   Evert Hendrik Nottrot, geb. Kampen ca. 1807, schipper, overl. Kampen 18.08.1849.

6.                   Johan Kristiaan Notrodel, geb. ca. 1811, schippersknecht, overl. Heerde 27.03.1831.

 

Noten: |a| wede Kristiaan Notrodel, geen ouders vermeld (overl.akte Kampen 1826 no.169).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren