Jan Oosterhuis (1951-2008)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien mei 2022)

 


 

[1] Jan Oosterhuis, geb. Groningen 03.09.1951, student elektrotechniek THT, P1-examen 1968|a|, medewerker faculteit Onderwijskunde, later faculteit Gedragswetenschappen (1982-2008), overl. Enschede 17.10.2008, crem. Usselo 23.10.2008.

 

Noten: |a| Tubantia 20.06.1968.

 

[2] B Oosterhuis, geb. Groningen 21.01.1925, overl. Drachten 08.08.2013, begr. Opeinde, tr. 
[3] Tiny Bijma, geb. Kootstertille (Achtkarspelen) 18.09.1926, overl. Drachten 01.06.2019, begr. Opeinde 07.06.2919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Oosterhuis, geb. Groningen 03.09.1951; volgt [1].

2.                   Zoon Oosterhuis.

3.                   Dochter Oosterhuis.

4.                   Elke Oosterhuis, geb. ca. 1955, overl. Winsum 03.05.1957, begr. Winsum 07.05.1957.

5.                   Dochter Oosterhuis.

 

[4] Jan Oosterhuis, geb. Bierum 13.06.1890, boomkweker (1915,1916), overl. Bosch en Duin 12.02.1984, begr. Zeist (Alg.Bpl. Woudenbergseweg) 16.02.1984, tr. Uithuizermeeden 10.12.1915|a||b|

[5] Aeilke Wester, geb. Roodeschool (Uithuizermeeden) 23.08.1890, overl. Bosch en Duin 30.05.1983, begr. Zeist (Alg.Bpl. Woudenbergseweg) 03.06.1983.

 Wester/Westers: In de eigen annonces over ondertrouw en huwelijk in 1915, bij het 40- en 50-jarig huwelijk in 1955 resp. 1965, in de annonces over overlijden in 1983 en 1984, en op de grafzerk gebruikt de familie de naam Westers, en corrigeert daarmee de ambtenaar van de burgerlijke stand van Uithuizermeeden uit 1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jakob Oosterhuis, Jaap, geb. Roodeschool (Uithuizermeeden) 05.11.1916, overl. Amsterdam 20.06.2009, begr. Amsterdam (Bpl. Westgaarde), tr. Pieterke van de Dijk, geb. 08.02.1917, overl. Amsterdam 12.12.2008, begr. Amsterdam. [Amsterdam 1983,1994]

2.                   Cornelia Oosterhuis, Cor, geb. 04.11.1919, overl. 26.10.1994, begr. Zwolle (Bpl. Bergklooster) 31.10.1994, tr. Kornelis Hoekzema, geb. 17.08.1920, overl. 04.03.1999, begr. Zwolle (Bpl. Bergklooster).

3.                   Janny Oosterhuis, geb. Groningen 09.05.1922, overl. 12.12.2011, begr. Zeist (Alg.Bpl. Woudenbergseweg).

4.                   B Oosterhuis, geb. Groningen 21.01.1925; volgt [2].

5.                   Dochter Oosterhuis.

 

Noten: |a| bruid (en vader en broer) Wester , tekenen zelf ook met Wester (huw.akte Uithuizermeeden 1915 no.29); |b| Roodeschool (annonce collectie CBG).

 

[6] Hendrik Bijma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 21.10.1900, timmerman (1924), overl. Burgum 30.10.1997, begr. Harkema 04.11.1997, tr. Achtkarspelen 17.05.1924

[7] Willemke Laanstra, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 05.05.1903, dienstbode (1924), overl. 27.12.2002, begr. Harkema.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bartele Bijma, geb. Kootstertille (Achtkarspelen) 06.08.1925, overl. Leeuwarden 11.06.2015, begr. Dokkum (Bpl. Lindenhof).

2.                   Tiny Bijma, geb. Kootstertille (Achtkarspelen) 18.09.1926; volgt [3].

3.                   Dochter Bijma.

4.                   Dochter Bijma.

5.                   Zoon Bijma.

 

[8] Jakob Oosterhuis, geb. Bierum 02.08.1861, boerenknecht (1886), dagloner (1887,1909), arbeider (1912,1913), landarbeider (1923,1931), winkelier (1936), overl. Bierum 18.12.1944; tr. 2e Bierum 01.05.1907 Trientje Larkens, geb. Holwierde (Bierum) 10.03.1869, winkelierster (1907), overl. Oosterhoogebrug (Noorddijk) 02.05.1965, d.v. Evert Larkens, dagloner, en Onnechien Dietema, werkvrouw; tr. 1e Bierum 16.11.1886

[9] Jantje Reerds, geb. Bierum 24.07.1861, dienstmeid (1886), overl. Bierum 25.10.1904.

TL tr. 1e Bierum 15.11.1895 Ties Bos, geb. Nieuwolda 15.12.1871, dagloner, overl. Bierum 04.07.1896, z.v. Harm Bos, arbeider, en Hilje Ruiterberg.

Uit het huwelijk Oosterhuis-Reerds:

1.                   Geertje Oosterhuis, geb. Bierum 28.08.1887, huishoudster (1923), overl. Termunten 07.06.1955, tr. Delfzijl 12.10.1923 Klaas van der Laan, geb. Wagenborgen (Termunten) 27.07.1884, landbouwer, overl. Termunten 10.07.1961, z.v. Kornelis van der Laan, landbouwer, en Hillechien Houwing.

2.                   Jan Oosterhuis, geb. Bierum 13.06.1890; volgt [4].

3.                   Geerdina Oosterhuis, geb. Bierum 11.02.1893, overl. Groningen 04.09.1952|a|.

4.                   Hindertje Oosterhuis, geb. Bierum 04.01.1897, overl. Bierum 08.01.1897.

Uit het huwelijk Oosterhuis-Larkens:

5.                   Hindrik Oosterhuis, geb. Bierum 08.02.1908, landarbeider, tr. Bierum 06.03.1936 Martje Bolhuis, geb. Zeerijp (t Zandt) 01.07.1915, d.v. Willem Bolhuis, dagloner, landarbeider, en Pieterke Moesker.

6.                   Evert Oosterhuis, geb. Bierum 14.03.1909, typograaf, tr. Groningen 15.10.1931 Geertje Roek, geb. Scharmer (Slochteren) 10.11.1907, d.v. Ebo Roek, fabriekarbeider, en Lina Spakman.

7.                   Onne Oosterhuis, geb. Bierum 22.06.1912, overl. Bierum 12.07.1913.

 

Noten: |a| ook overl.akte Appingedam 1952 no.59.

 

[10] Berent Westers, geb. Uithuizermeeden 15.06.1844, timmerman, overl. Roodeschool (Uithuizermeeden) 15.05.1923; tr. 1e Uithuizermeeden 29.09.1877 Anje Nieuwendijk, geb. Uithuizermeeden 22.02.1845, overl. Uithuizermeeden 16.10.1877, d.v. Hindrik Harms Nieuwendijk en Geertruid Wolters Hartman; tr. 2e Uithuizermeeden 12.05.1883

[11] Cornelia Munting, geb. Uithuizermeeden 28.01.1861, overl. Groningen 31.03.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Westers, geb. Uithuizewrmeeden 18.01.1884, overl. Uithuizermeeden 10.08.1884.

2.                   Jan Westers, geb. Uithuizermeeden 13.08.1885, rijwielhersteller (1915), smidsknecht (1926), overl. Bierum 06.08.1959, tr. Bierum 30.05.1912 Anje Langeland, geb. Spijk (Bierum) 30.07.1890, d.v. Alje Langeland, dagloner, en Antje Feeken.

3.                   Aeilke Wester, geb. Roodeschool (Uithuizermeeden) 23.08.1890|a|; volgt [5].

4.                   Geertje Westers, geb. Roodeschool (Uithuizermeeden) 03.08.1894, tr. Uithuizermeeden 12.02.1920 Kornelis Bakker, geb. Usquert 18.04.1889, onderwijzer, z.v. Omke Bakker, brievenbesteller, en Sina Buikema.

 

Noten: |a| de vader Berend Wester , tekent zelf ook met Wester (geb.akte Uithuizermeeden 1890 no.91).

 

[12] Bartele Hendriks Bijma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 12.03.1878, arbeider (1900), overl. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 15.04.1952, begr. Harkema, tr. Achtkarspelen 02.06.1900

[13] Hebeltje van der Ploeg, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 21.08.1879, dienstmeid (1900), overl. Drachten (Smallingerland) 11.03.1953, begr. Harkema.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Bijma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 21.10.1900; volgt [6].

2.                   Atze Bijma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 09.05.1902, arbeider, tr. Achtkarspelen 19.01.1924 Grietje van Wieren, geb. Kommerzijl (Oldenhove) 03.11.1902, dienstbode (1924), d.v. Wijbren van Wieren, arbeider, en Tetje Bouwma.

3.                   Hijlkje Bijma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 08.08.1904, tr. Achtkarspelen 24.05.1930 Jan Booi, geb. Drachten (Smallingerland) 24.05.1902, z.v. Gerkje Booi.

4.                   Ids Bijma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 19.06.1906.

5.                   Hendrikje Bijma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 20.05.1908.

6.                   Hendrikje Bijma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 07.01.1910.

7.                   Hendrikje Bijma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 24.01.1911.

8.                   Jelle Bijma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 05.10.1912.

9.                   levenloze dochter, Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 07.11.1918.

 

[14] Hendrik Laanstra, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 03.10.1873, arbeider, overl. Drogeham (Achtkarspelen) 17.09.1912, tr. Achtkarspelen 15.06.1901

[15] Trijntje van Houten, geb. Surhuizum (Achtkarspelen) 24.05.1876, dienstmeid (1901), werkvrouw (1920), overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel)26.08.1963; tr. 2e Achtkarspelen 12.06.1920 Djoerd van Kammen, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 09.02.1867, landbouwer (1891), koopman (1902), veehouder (1920), overl. Rottevalle (Smallingerland) 02.05.1953, z.v. Jozef Djoerds van Kammen, koopman (1867), blauwverver (1891,1902), en Klaaske Pieters Piers.

DvK tr. 1e Smallingerland 23.05.1891 Aaltje de Boer, geb. Kortehemmen (Smallingerland) 16.11.1867, overl. Drachten (Smallingerland) 29.10.1899, d.v. Roel Jilles de Boer, landbouwer, en Trijntje Keimpes Kooistra; tr. 2e Achtkarspelen 07.06.1902 Antje de Boer, geb. Oudega (Smallingerland) 12.02.1879, overl. Drachten (Smallingerland) 18.11.1918, d.v. Simon de Boer, arbeider, en Trijntje de Vries.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Laanstra, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 10.03.1902, tr. Smallingerland 04.05.1929 Ettje van Manen, geb. Drachten (Smallingerland) 23.12.1907, d.v. Sjoerd van Manen en Hiltje van der Velde.

2.                   Willemke Laanstra, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 05.05.1903; volgt [7].

3.                   Saakje Laanstra, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 05.12.1904, tr. Smallingerland 10.05.1928 Haije Veenstra, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 20.07.1905, z.v. Willem Haijes Veenstra en Korneliske van Eik.

4.                   Tjitske Laanstra, geb. Drogeham (Achtkarspelen) 24.02.1907, tr. Smallingerland 10.05.1928 Jurjen Loopstra, geb. Drachten (Smallingerland) 02.02.1905, z.v. Stephanus Loopstra en Fokje Zijnstra.

5.                   Jille Laanstra, geb. Achtkarspelen 01.03.1910.

 

[16] Hindrik Oosterhuis, geb. Spijk (Bierum) 26.04.1833, boerenknecht (jun1858), dagloner (nov1858,1875), overl. Bierum 06.07.1876, z.v. Jakob Hindriks Oosterhuis, dagloner, en Trijntje Jans van der Leest; tr. Bierum 24.06.1858

[17] Geertje Kuilema, geb. Bierum 27.01.1837, werkvrouw (1858,1907), overl. Bierum 01.10.1923, d.v. Pieterke Jakobs Kuilema, dienstmeid (1837), werkvrouw (1858).

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieterke Oosterhuis, geb. Bierum 04.11.1858, overl. Bierum 18.11.1858.

2.                   Jakob Oosterhuis, geb. Bierum 02.08.1861; volgt [8].

3.                   Pieterke Oosterhuis, geb. Bierum 24.06.1864, overl. Zutphen 22.12.1913|a|.

4.                   Trijntje Oosterhuis, geb. Bierum 23.11.1866, overl. Wagenborgen (Termunten) 06.08.1937.

5.                   Jan Oosterhuis, geb. Bierum 03.02.1869.

6.                   Udde Oosterhuis, geb. Bierum 31.01.1872, schipper, overl. Bierum 28.10.1942, tr. Bierum 17.11.1898 Pieterke Poort, geb. Godlinze (Bierum) 14.08.1874, dienstmeid (1898), overl. t Zandt 14.11.1964, d.v. Eisse Poort, timmerman, en Jantje Jonker.

7.                   Antje Oosterhuis, geb. Bierum 14.04.1875, dienstmeid (1902), overl. Bierum 20.02.1951, tr. Bierum 05.06.1902 Reint Froma, geb. Leermens (t Zandt) 15.07.1880, dienstknecht (1902), landarbeider (1951), overl. Bierum 11.03.1951, z.v. Harm Froma, dagloner, en Geerdina Zweeringa.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bierum 1913 no.59.

 

[18] Jan Reerds, geb. Holwierde (Bierum) 07.12.1832, boerenknecht (1856), dagloner (1858,1886,1900), overl. Bierum 20.03.1900, z.v. Klaas Jans Reerds en Geertje Jans Dijkema, werkvrouw; tr. Groningen 07.02.1856

[19] Geertje Kuilema, geb. Bierum 29.08.1833|a|, boerenmeid (1856), werkvrouw (1858,1870), overl. Bierum 12.11.1892|b|, d.v. Anje Jakobs Kulema, dienstmeid (1833), werkvrouw (1856).

Kind (gewettigd bij het huwelijk in 1856):

1.                   Geertje Kuilema, later Reerds, geb. Spijk (Bierum) 04.12.1855, overl. Bierum 02.02.1873.

Uit dit huwelijk:

2.                   Anje Reerds, geb. Losdorp (Bierum) 29.05.1858, overl. Bierum 19.05.1925, tr. Bierum 06.04.1893 Pieter Flikkema, geb. Holwierde (Bierum) 27.01.1864, boerenknecht (1893), veldarbeider (1923), overl. Bierum 15.04.1923, z.v. Meindert Flikkema, dagloner, en Ida de Vries, werkvrouw.

3.                   Jantje Reerds, geb. Bierum 24.07.1861; volgt [9].

4.                   Klaas Reerds, geb. Bierum 18.10.1863, boerenknecht (1886,1888), veldarbeider (1924), overl. Bierum 26.06.1950|c|, tr. 1e Bierum 23.02.1888 Aaffien Ruiter, geb. Krewerd (Bierum) 02.01.1868, dienstmeid (1888), overl. Groningen (Academisch Ziekenhuis) 21.07.1920|d|, d.v. Geerd Ruiter, ook Geert de Ruiter, boerenknecht,en Jantje Eisinga, werkvrouw; tr. 2e Haren 30.05.1924 Fenna Kamphuis, geb. Engelbert (Noorddijk) 24.11.1861, huishoudster (1924), overl. Oosterhoogebrug (Noorddijk) 28.12.1952, d.v. Hendrik Hijlkes Kamphuis, rietdekker, en Taatje Willemina Weersema.
FK tr. 1e Noorddijk 13.06.1885 Pieter Timmer, geb. Ten Boer 21.07.1859, timmerman, overl. Groningen 16.11.1918, z.v. Enne Jakobs Timmer, timmerman, en Jantje Lenting.

5.                   Jakob Reerds, geb. Bierum 07.03.1866, overl. Bierum 03.02.1867.

6.                   Trijntje Reerds, geb. Bierum 06.03.1868, overl. Bierum 02.02.1869.

7.                   Hindrik Reerds, geb. Bierum 07.03.1870, veehouder, overl. Bierum 14.11.1941, tr. Bierum 11.01.1900 Anje Ruitenga, geb. Bierum 07.02.1878, overl. na 1941, d.v. Thomas Ruitenga, dagloner, en Elizabeth Kelder.

8.                   Trijntje Reerds, geb. Bierum 04.06.1872, overl. Bierum 02.03.1873.

9.                   levenloze dochter, Bierum 21.05.1874.

10.               Geertje Reerds, geb. Bierum 19.01.1876, dienstmeid (1902), overl. Bierum 09.02.1960, tr. Bierum 20.11.1902 Freerk Dijksterhuis, geb. Bierum 08.05.1871, boerenknecht (1902), overl. Bierum 25.05.1948, z.v. Edzerd Dijksterhuis, dagloner, en Bouwke van der Ploeg.

11.               Jan Stoffer Reerds, geb. Bierum 29.06.1878, boerenknecht (1900), dagloner (1904), overl. Bierum 25.10.1904, tr. Bierum 17.05.1900 Anje Bos, geb. Holwierde (Bierum) 05.08.1878, dienstmeid (1900), d.v. Kornelis Bos, dagloner, en Bouwke Ebbens.

 

Noten: |a| Kulema (geb.akte Bierum 1833 no.56); |b| Kulema (overl.akte Bierum 1892 no.51); |c| moeder per abuis Kulema (overl.akte Bierum 1950 no.19); |d| ook overl.akte Bierum 1920 no.32.

 

[20] Jan Hindriks Westers, geb. Noordbroek 09.06.1821, boerenknecht (1844), dagloner (1846,1883), overl. Roodeschool (Uithuizermeeden) 06.08.1912, z.v. Hindrik Hindriks Westers, dagloner, arbeider, en Marchien Jans Zeven, dagloonster, werkvrouw; tr. Uithuizermeeden 24.02.1844

[21] Geertje Berents Groendijk, geb. Uithuizermeeden 07.05.1816, dagloonster (1873,1883), overl. Uithuizermeeden 14.01.1900, d.v. Berent Izebrands Groendijk, landbouwer, en Klaaske Tjarks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berent Westers, geb. Uithuizermeeden 15.06.1844; volgt [10].

2.                   Hindrik Westers, geb. Uithuizermeeden 13.11.1846, boerenknecht, tr. Uithuizermeeden 23.07.1873 Anje Battema, geb. Uithuizermeeden 16.02.1847, boerenmeid, d.v. Pieter Reinjes Battema, dagloner, en Anje Edzes van der Weg.

 

[22] Pouwlus Ames Munting, geb. Usquert 24.02.1823|a|, (grof)(ijzer)smid (1848,1883), overl. Uithuizermeeden 27.05.1897, z.v. Ame Pouwels Munting, smid, en Cornelia Havens Dijkema; tr. Uithuizermeeden 08.07.1848

[23] Aeilke Klasen Oostingh, geb. Heveskes (Delfzijl) 08.01.1822, overl. Roodeschool (Uithuizermeeden) 24.06.1914, d.v. Klaas Machiels Oostingh, landbouwer, en Heike Heijes Ritzes.

Uit dit huwelijk (vader ook Paul, moeder soms Oosting):

1.                   Amo Munting, geb. Uithuizermeeden 01.01.1851, ijzersmid, overl. Groningen 26.05.1937, tr. Uithuizermeeden 21.07.1876 Tjeertje Dijk, geb. Uithuizermeeden 03.10.1856, overl. Groningen 17.04.1934, d.v. Evert Pieters Dijk, herbergier, en Jantje Rentes Dik.

2.                   Klaas Munting, geb. Uithuizermeeden 08.02.1853, smidsknecht, overl. Uithuizen 27.03.1925, tr. Bierum 01.06.1877 Berendina Sekema, geb. Middelstum 13.04.1850, overl. Uithuizermeeden 26.10.1940, d.v. Esdert Jakels Sekema, ijzersmid, en Trientje Berends Nieuwold.

3.                   Tammo Munting, geb. Uithuizermeeden 04.02.1856, grofsmid, overl. Roodeschool (Uithuizermeeden) 05.02.1925, tr. Uithuizermeeden 12.04.1889 Jacoba Groendijk, geb. Uithuizermeeden 18.03.1863, overl. Usquert 22.10.1931|c|, d.v. Pieter Hindriks Groendijk, kuiper, en Antje Tolhuizen.

4.                   Haiko Munting, Heiko, geb. Uithuizermeeden 16.06.1859, overl. Uithuizermeeden 16.06.1859.

5.                   Cornelia Munting, geb. Uithuizermeeden 28.01.1861|b|; volgt [11].

 

Noten: |a| Pouwel; |b| vader Paul; |c| ook overl.akte Uithuizermeeden 1931 no.39.

 

[24] Hendrik Barteles Bijma, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 01.01.1845, boerenknecht (1874), arbeider (1878,1905), werkman (1911), arbeider (1927), overl. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 06.03.1929, z.v. Bartel Sikkes Bijma, dagloner, en Aukje Hendriks van der Meer; tr. Tietjerksteradeel 16.05.1874

[25] Hielkjen Jelles Storm, geb. Drogeham (Achtkarspelen) 20.05.1851, boerenmeid (1874), arbeidster (1900,1905), overl. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 07.10.1922, d.v. Jelle Sjoukes Storm, voerman, en Trijntje Jacobs Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jelle Beima, geb. Oudega (Smallingerland) 23.10.1875|a|, overl. Tietjerksteradeel 18.04.1948.

2.                   Bartele Bijma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 12.03.1878|b|; volgt [12].

3.                   Sjouke Bijma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 14.08.1879, arbeider, overl. Tietjerksteradeel 30.08.1950, tr. Tietjerksteradeel 05.08.1905 Minke Lodewijks Postma, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 14.12.1878, overl. Achtkarspelen 22.02.1960, d.v. Lodewijk Alderts Postma en Antje Aukes Hiemstra.

4.                   Trijntje Bijma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 13.11.1881, dienstmeid (1903), tr. Achtkarspelen 09.05.1903 Eelke Siegers Hooghiem, geb. Eestrum (Tietjerksteradeel) 12.12.1875, arbeider, overl. Assen 01.08.1946|c|, z.v. Sieger Eeuwes Hooghiem, arbeider, en Grietje Eelkes Zandstra, arbeidster.

5.                   Aukje Bijma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 14.03.1886, huishoudster (1927), tr. Leeuwarden 11.05.1927 Wijtze Veenstra, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 17.05.1893, arbeider, z.v. Haije Jans Veenstra en Trijntje Wijtzes Veenstra.

6.                   Siebe Bijma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 26.02.1888, boerenknecht (1911), tr. Hennaarderadeel 17.05.1911 Berber Dijkstra, geb. Wommels (Hennarderadeel) 14.02.1888, dienstmeid (1911), d.v. Foeke Dirks Dijkstra, werkman, en Trijntje Jellema.

7.                   Grietje Bijma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 24.06.1897.

 

Noten: |a| Beima; |b| moeder Hijlkje; |c| ook overl.akte Achtkarspelen 1946 no.118.

 

[26] Atze Idzes van der Ploeg, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 03.08.1845, arbeider (1873,1901), landbouwer (1923), overl. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 18.12.1931, z.v. Ids Atzes van der Ploeg, arbeider, en Hebeltje Gerks Huisma; tr. Achtkarspelen 05.04.1873

[27] Hendrikje Jeltes Mozes, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 01.11.1843, arbeidster (1900,1901), overl. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 02.05.1923, d.v. Jelte Geerts Mozes, arbeider, en Trijntje Teijes Wijnjeterp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ids van der Ploeg, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 03.07.1873, (land)arbeider, overl. Tietjerksteradeel 08.11.1939, tr. Achtkarspelen 18.05.1901 Antje Pieters de Vries, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 03.11.1873, overl. Tietjerksteradeel 26.12.1945, d.v. Pieter Jurjens de Vries, arbeider, en Hiltje Idsges van der Ploeg.

2.                   Hebeltje van der Ploeg, geb. Harkema-Opeinde 21.08.1879 (Achtkarspelen); volgt [13].

 

[28]

[29] Willemke Lammerts Laanstra, geb. Augustinusga (Achtkarspelen) 26.06.1847, arbeidster (1870,1901), overl. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 20.06.1929, d.v. Lammert Romkes Laanstra (ca.1815-), arbeider, en Tjitske Jans Tabak; tr. Achtkarspelen 01.04.1876 Durk Mozes, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 30.09.1835, arbeider, overl. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 28.09.1896, z.v. Jelte Geerts Mozes en Trijntje Teijes Wijnjeterp.

DM tr. 1e Achtkarspelen 30.04.1864 Elisabeth Durks Atsma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 30.12.1842, overl. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 01.05.1875, d.v. Durk Feijes Atsma en Antje Jans Oldenburger.

Kinderen:

1.                   Tjitske Laanstra, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 04.12.1870|b|, overl. Ureterp (Opsterland) 19.09.1943.

2.                   Hendrik Laanstra, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 03.10.1873|a|; volgt [14].

Uit dit huwelijk:

3.                   Geert Mozes, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 08.12.1876.

4.                   Grietje Mozes, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 18.07.1881.

5.                   Hendrikje Mozes, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 23.10.1884.

6.                   Lammert Mozes, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 05.04.1887.

7.                   Willem Mozes, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 22.03.1891.

 

Noten: |a| aangifte door Lammert Romkes Laanstra, 58 jaar {opa} (geb.akte Achtkarspelen 1873 no.234); |b| aangifte door opa.

 

[30] Jan Rinzes van Houten, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 20.11.1831, arbeider, overl. Surhuizum (Achtkarspelen) 20.06.1879, z.v. Rinze Jans van Houten, arbeider, en Yttje Folkerts van de Meulen, arbeidster; tr. 1e voor 1870 Baukje Tjeerds Postma, overl. voor 1870; tr. 2e Achtkarspelen 04.08.1870

[31] Saakjen Kornelis Iedema, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 05.09.1833, arbeidster (1870,1886), winkelierster (1891), arbeidster (1901), overl. Drogeham (Achtkarspelen) 17.11.1908, d.v. Kornelis Johannes Iedema, arbeider, en Wipke Sjoukes Storm, arbeidster; tr. 1e Achtkarspelen 26.04.1851 Sikke Jilles van Dekken, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 10.06.1827, timmerman, overl. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 07.03.1865, z.v. Jille Gerkes van Dekken, timmerman, en Hinke Sikkes Pitstra; tr. 3e Achtkarspelen 22.05.1880 Ruurd van der Veen, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 14.06.1824, arbeider (1849,1880), timmerman (1895), overl. Surhuizum (Achtkarspelen) 30.12.1895|a|, z.v. Andries Jelles van der Veen en Marijke Ruurds Jongsma.

RvdV tr. 1e Achtkarspelen 08.09.1849 Antje Jans Postma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 26.02.1826, overl. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 18.05.1879, d.v. Jan Kornelis Postma en Ymkjen Sybes van der Heide.

Uit het huwelijk van Dekken-Iedema:

1.                   Jille van Dekken, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 03.04.1852, arbeider, overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 09.03.1929, tr. 1e Tietjerksteradeel 31.10.1874 Rientje Douwes de Vries, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 20.05.1843, boerenmeid (1874), arbeidster (1877), overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 12.12.1877, d.v. Douwe Adzers de Vries en Maaike Johannes Landstra; tr. 2e Tietjerksteradeel 20.07.1878 Taabke Jans van Minnen, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 29.01.1843, overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 28.10.1909, d.v. Jan Johannes van Minnen, timmerman, en Tjitske Rinzes Hooijenga.
TJvM tr. 1e Tietjerksteradeel 13.05.1871 Harmen Jans Veenstra, geb. Rottevalle (Achtkarspelen) 24.02.1841, overl. Oostermeer ( Tietjerksteradeel) 01.05.1876, z.v. Jan Hyes Veenstra en Catharina Harmens Benedictus.

2.                   Wipke van Dekken, ook Wipkje, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 20.10.1854, dienstmeid (1876), overl. Drogeham (Achtkarspelen) 12.10.1935, tr. Achtkarspelen 17.02.1876 Marten van Houten, geb. Drachten (Smallingerland) 06.05.1852, arbeider, overl. Drogeham (Achtkarspelen) 21.09.1926, z.v. Rinze Jans van Houten, arbeider, en Ytje Folkerts van de Meulen, arbeidster.

3.                   Hinke van Dekken, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 03.05.1857, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 20.06.1920, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 13.12.1884 Jelke de Jong, geb. Westergeest (Kollumerland en Nieuwkruisland) ca. 1858, arbeider, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 22.06.1933, z.v. Akke Jelkes de Jong, dienstmeid (1884).

4.                   Sjoukje van Dekken, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 19.07.1859, dienstmeid (1886), tr. Achtkarspelen 16.12.1886 Sieger Hoekstra, geb. Harkema-Opeieinde (Achtkarspelen) ca. 1863, arbeider, z.v. Hendrik Willems Hoekstra, arbeider, en Aukje Sigers Bergsma, arbeidster.

5.                   Antje van Dekken, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 19.07.1859, overl. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 17.04.1951, tr. Achtkarspelen 26.08.1882 Sikke Helder, geb. Augustinusga (Achtkarspelen) 06.09.1854, arbeider, overl. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 21.07.1937, z.v. Jan Klazes Helder, arbeider, en Ytje Alles Ytsma, arbeidster.

6.                   Kornelis van Dekken, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 17.03.1862, arbeider, overl. Surhuizum (Achtkarspelen) 28.09.1951, tr. Achtkarspelen 21.05.1887 Beitske Veenstra, geb. Surhuizum (Achtkarspelen) 14.10.1863, overl. Achtkarspelen 08.01.1955, d.v. Mindert Andries Veenstra, arbeider, en Grietje Sjoerds Boonstra, arbeidster.

7.                   Dieuwke van Dekken, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 11.12.1864, dienstmeid (1883), overl. Kollumerland en Nieuwkruisland 08.12.1947, tr. Achtkarspelen 27.09.1883 Johannes Claus, geb. Rottevalle (Achtkarspelen) 10.01.1857, arbeider, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 15.05.1923|b|, z.v. Hendrik Johannes Claus, arbeider, en Aukje Sierks Bijma.

Uit het huwelijk van Houten-Iedema:

8.                   Maaike van Houten, geb. Surhuizum (Achtkarspelen) 17.07.1871, arbeidster (1891), overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 28.09.1927, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 27.06.1891 Jan Postma, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 22.05.1864, arbeider, overl. Kollumerland en Nieuwkruisland 07.02.1946, z.v. Riekele Postma, arbeider, en Elisabeth Ophuis.

9.                   Ytje van Houten, geb. Surhuizum (Achtkarspelen) 04.09.1873.

10.                Jetske van Houten, geb. Surhuizum (Achtkarspelen) 04.09.1873, overl. Ooststellingwerf 24.09.1943, tr. Achtkarspelen 14.03.1907 Nane Klomp, geb. Harkema-Opeinde (Achtkarspelen) 14.05.1884, timmerman, overl. Ooststellingwerf 28.03.1962, z.v. Pieter Klomp, arbeider, en Baukje Nanes Benedictus.
NK tr. 2e Doetje Sloot, geb. Ee (Oostdongeradeel) 16.07.1901, overl. Assen 04.06.1947|c|, d.v. Marten Sloot, arbeider, en Grietje Wijnia.

11.                Trijntje van Houten, geb. Surhuizum (Achtkarspelen) 24.05.1876; volgt [15].

 

Noten: |a| per abuis geb. Drogeham (overl.akte Achtkarspelen 1895 no.209); |b| geb. Harkema-Opeinde; |c| moeder per abuis Wijma (overl.akte Ooststellingwerf 1947 no.99).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren