Trijntje Ida Elisabeth Potgieser (1931-2021)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2021 (laatst herzien september 2021)

 


 

[1] Trijntje Ida Elisabeth Potgieser, Tine, geb. ’s-Gravenhage 15.08.1931, kandidaatsexamen 1954|a| en ingenieursexamen technische natuurkunde Delft 1955|b|, wetenschappelijk hoofdmedewerker THT (1971), universitair docent UT (1992), OON 1992|c|, overl. Borne 28.08.2021, begr. 03.09.2021, verloofd Voorburg 1951|d|, tr. Voorburg 08.11.1955 C.L. van Dam, Cor, ingenieur elektrotechniek Delft 1955, manager i.g. perifere app. N.V. Philips-Electrologica te Rijswijk (1971).

 

Noten: |a| Trouw 02.11.1954 (mej. T.I.E. Potgieser, Voorburg); |b| De Volkskrant 09.07.1955; |c| NRC Handelsblad 29.04.1992 (mevr. ir. T.I.E. van Dam-Potgieser, univ. docent Universiteit Twente, Borne); |d| Trouw 22.12.1951.

 

[2] Pieter Jan Potgieser, geb. Sint Maarten 23.06.1905, assistent-accountant (1930), oprichter Instituut Praehep, overl. Voorburg 25.12.1988, begr. Voorburg (Oosterbpl.), otr. Haarlem 03.07.1930, tr. Haarlem 17.07.1930
[3] Pietertje van den Boogaard, Pia, geb. Haarlem 15.09.1906, overl. Voorburg 01.08.1983, begr. Voorburg (Oosterbpl.) 05.08.1983.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Trijntje Ida Elisabeth Potgieser, geb. ’s-Gravenhage 15.08.1931|a|; volgt [1].

2.                   Helena Hendrica Potgieser, Heleen, geb. ’s-Gravenhage 13.03.1933, overl. Bloemendaal 18.09.2020.

3.                   Pia Hendrica Elisabeth Maria Potgieser, geb. ’s-Gravenhage 27.07.1934|b|, overl. Vlaardingen 10.07.2016, begr. Vlaardingen (Bpl. Holy) 15.07.2016, tr. Oegstgeest 1958 Johannes Hendrik van Roon, Jan, geb. 31.07.1928, overl. 26.06.2002, begr. Vlaardingen (Bpl. Holy).

4.                   Jan Potgieser, geb.Voorburg 27.05.1938, overl. 08.02.2021, begr. ’s-Gravenzande (Bpl. Beukenhage), verloofd Voorburg 30.04.1960, tr. Voorburg 26.03.1963 Cornelia Klasina Idema, Corry, geb. ’s-Gravenhage 19.09.1940, overl. 03.05.1999.

 

Noten: |a| De Standaard 17.08.1931 (Trijntje Ida Elizabeth); |b| Elisabeth (Het Vaderland 27.07.1934) & Elizabeth (De Standaard 27.07.1934); |c| Haagsche courant 07.08.1940 (F. Potgieser-v.d. Boogaard, z.).

 

[4] Jan Potgieser, geb. Graft 27.09.1879, winkelier (1904,1905), grutter (1910), handelsreiziger (1930), overl. Haarlem 19.09.1953, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Akendam a/d Vergierdeweg); tr. 2e De Rijp 01.10.1910 Trijntje Roda, geb. De Rijp 03.10.1881, overl. Haarlem 22.01.1972, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Akendam a/d Vergierdeweg) 26.01.1972, d.v. Gerrit Joan Roda en Bregtje Hottentot, winkelierster (1910); tr. 1e De Rijp 28.04.1904

[5] Ida Elisabeth Roda, geb. De Rijp ca. 1877, overl. Graft 16.10.1909.

Uit het huwelijk met Ida Elisabeth:

1.                   Pieter Jan Potgieser, geb. Sint Maarten 23.06.1905; volgt [2].

Uit het huwelijk met Trijntje:

2.                   Gerard Johan Potgieser, geb. Graft xx.07.1913, overl. Graft 03.08.1913.

 

[6] Gijsbert van den Boogaard, geb. Aalsmeer 18.06.1873, banketbakker, overl. Haarlem 19.05.1938, begr. Haarlem (Alg.Bpl. a/d Kleverlaan) 23.05.1938, tr. Amsterdam 20.01.1898

[7] Helena Hendrica Draaisma, geb. Amsterdam 24.03.1873, overl. Haarlem 26.04.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrica van den Boogaard, Riek, geb. Haarlem 05.11.1899, overl. Heemstede 24.06.1979, begr. Haarlem (Alg.Bpl. a/d Kleverlaan) 27.06.1979.

2.                   Jacob van den Boogaard, geb. Haarlem 20.06.1903, overl. Haarlem 18.05.1909.

3.                   Pietertje van den Boogaard, geb. Haarlem 15.09.1906; volgt [3].

4.                   Elisabeth Maria van den Boogaard, Bep (1938), geb. Haarlem 25.11.1909, tr. Haarlem 23.05.1933 Arent Vos, geb. Haarlem 05.03.1907, koopman, overl. 1975, z.v. Marinus Jacobus Vos, broodbakker (1907), meelfabrikant (1933), en Neeltje Jacoba Schager. [Haarlem 1938; Overveen 1979,1983]

 

[8] Pieter Jan Potgieser, geb. Hoorn ca. 1855, grutter (1877,1905), reiziger (1910), overl. Alkmaar 21.04.1937, tr. Graft 29.04.1877

[9] Grietje Blaauw, geb. Graft ca. 1854/1855, overl. Alkmaar 04.11.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Potgierser, geb. Graft ca. 1878, overl. Graft 02.11.1892.

2.                   Jan Potgieser, geb. Graft ca. 1879/1880; volgt [4].

3.                   Jacob Potgieser, geb. Graft 10.02.1882, manufacturier (1931), overl. voor 1951, tr. De Rijp 01.04.1905 Geertje Basilius Roda (1880-1951), d.v. Klaas Roda en Maartje van Marken.

4.                   Johan Godfried Potgieser, geb. Graft ca. 1886, bankwerker, overl. Haarlem 14.06.1953, tr. Wormer 07.10.1909 Guurtje Kramer, geb. Wormer ca. 1889, overl. Wormer 13.12.1945, d.v. Simon kramer en Jannetje Dik.

5.                   Gerard Potgieser, geb. Graft 16.11.1892, commissionair (1962), overl. Utrecht 22.01.1962|b|, tr. Baarn 15.05.1919 Elisabeth Dekker, geb. Alkmaar 13.05.1890, overl. na 1962, d.v. Jan Dekker en Geertruida Cornelia Valk.

6.                   Grietje Potgieser, geb. Graft ca. 1895, tr. Alkmaar 25.05.1921 Klaas Rol, geb. Zuid-Scharwoude ca. 1891, meubelmaker, z.v. Sijbrand Rol en Trijntje Bregman.

7.                   Pieter Jan Potgieser, geb. Graft ca. 1896, tuinder, overl. Oudorp 26.01.1956, tr. Alkmaar 07.10.1926 Eelkje Schwaner, geb. Leeuwarden 28.10.1888, overl. Alkmaar 16.09.1945|a|, d.v. Christian Friedrich Schwaner, timmerman en aannemer, en Tietje Nijdam.

 

Noten: |a| ook overl.akte Oudorp 1945 no.34; |b| moeder per abuis Berouw (overl.akte Utrecht 1962 no.225).

 

[10] Klaas Roda, geb. De Rijp 31.08.1850, timmermansknecht (1872), wegens landloperij in hechtenis te Veenhuizen (23.05.1896), wegens landloperij in hechtenis te ’s-Hertogenbosch (17.09–03.10.1896 en 22.05–07.06.1902), timmerman (1904,1905), overl. Veenhuizen (Norg) 16.03.1927, tr. De Rijp 09.06.1872

[11] Maartje van Marken, geb. De Rijp ca. 1851, manufacturierster (1925), overl. De Rijp 16.11.1925|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ida Elisabeth Roda, geb. De Rijp ca. 1877; volgt [5].

2.                   Jacob Roda, geb. De Rijp ca. 1879, bode van een levensverzekeringsmaatschappij (feb1905), manufacturier (apr1905), overl. Zeist 01.09.1955, tr. Hoorn 10.02.1905 Cornelia van Woestenburg, geb. Hoorn ca. 1881, d.v. Jan van Woestenburg, schilder, en Antje Dik.

3.                   Geertje Basilius Roda, geb. De Rijp 13.09.1880, modiste (1905), overl. Heiloo 30.11.1951|a|, tr. De Rijp 01.04.1905 Jacob Potgieser (1882-voor1951), z.v. Pieter Jan Potgieser en Grietje Blaauw.

 

Noten: |a| ook overl.akte De Rijp 1951 no.10; |b| ook overl.akte Norg 1925 no.61.

 

[12] Jacob van den Boogaard, geb. Woubrugge 31.01.1826, metselaar, overl. Aalsmeer 10.07.1901, tr. Bodegraven 16.07.1853

[13] Pietertje Kapteijn, geb. Bodegraven 21.12.1828, overl. Aalsmeer 11.04.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leentje van den Boogaard, geb. Aalsmeer 18.05.1854, overl. Kockengen 23.03.1888,  tr. Aalsmeer 12.08.1880 Pieter Berghoef, geb. Kockengen 28.10.1849, timmerman, overl. Nieuwer-Amstel 18.10.1924, z.v. Pieter Berghoef en Fransina Maria van Stigt.
     PB tr. 2e Aalsmeer 1893 Geertje van den Boogaard (1868-1911), jongere zuster van Leentje.

2.                   Dirkje van den Boogaard, geb. Aalsmeer 23.03.1857, dienstbode (1879), overl. Zegveld 03.06.1908, tr. Aalsmeer 13.06.1879 Hendrik Tuls, geb. Coevorden 14.01.1857, boerenknecht, overl. Zegveld 14.04.1917, z.v. Arend Willem Tuls, landbouwer, en Janna Waanders.

3.                   Gijsbertha van den Boogaard, geb. Aalsmeer 15.06.1861, overl. Aalsmeer 06.05.1888, tr. Aalsmeer 16.08.1883 Jan van Dillewijn, geb. Aalsmeer 07.09.1860, broodbakker, overl. Aalsmeer 03.06.1926, z.v. Jan van Dillewijn, broodbakker, en Margaretha van Dam.
     JvD tr. 2e Aalsmeer 24.04.1889 Grietje van Zijverden geb. Aalsmeer 25.11.1856, winkelierster, overl. Aalsmeer 04.07.1925, d.v. Jacob van Zijverden en Lijsje Rijsdijk.
     GvZ tr. 1e Aalsmeer 29.07.1880 Jan Spaargaren, geb. Aalsmeer 27.08.1855, koopman, overl. Aalsmeer 06.04.1885, z.v. Cornelis Spaargaren, veerschipper, en Guurtje van Veen.

4.                   Geertje van den Boogaard, geb. Aalsmeer 09.05.1866, overl. Aalsmeer 17.02.1868.

5.                   Geertje van den Boogaard, geb. Aalsmeer 17.07.1868, overl. Nieuwer-Amstel 08.04.1911, tr. Aalsmeer 19.01.1893 Pieter Berghoef (1849-1924).
     PB tr. 1e Aalsmeer 1880 Leentje van den Boogaard (1854-1888), oudere zuster van Geertje.

6.                   Jacoba van den Boogaard, geb. Aalsmeer 30.06.1871, overl. Vleuten 22.01.1950, tr. Vleuten 14.10.1926 Gijsbert de Rooij, geb. Vleuten 06.03.1870, overl. Vleuten-De Meern 15.01.1954, z.v. Gijsbert de Rooij en Hendrika van Voorst.
     GdR tr. 1e Maarssen 30.04.1896 Antje Willemijntje Maria Griffioen, geb. Maarssen 03.05.1874, overl. Utrecht 10.12.1921|a|, d.v. Johannes Griffioen en Maria van Vliet.

7.                   Gijsbert van den Boogaard, geb. Aalsmeer 18.06.1873; volgt [6].

 

Noten: |a| ook overl.akte Vleuten 1921 no.26.

 

[14] Martinus Draaisma, geb. Sneek 05.02.1836, dienaar van politie (1869), oppasser (1897,1898), overl. tussen 1911 en 1931, tr. Amsterdam 26.05.1869

[15] Hendrica van Erkelens, geb. Leiden 05.09.1841, dienstbaar (1869), overl. Amsterdam xx.03.1911|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendricus Martinus Draaisma, geb. Amsterdam 05.04.1870, letterzetter (1897,1904), tr. Amsterdam 29.04.1897 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.04.1917, ingeschr. Amsterdam 02.10.1922) Philippina Francina Keuler, geb. Amsterdam 13.04.1874, overl. Almelo 02.01.1950, d.v. Gerrit Keuler en Philippina Christina Maria Christiani.

2.                   Helena Hendrica Draaisma, geb. Amsterdam 24.03.1873; volgt [7].

3.                   Elisabeth Maria Draaisma, geb. Amsterdam 01.06.1875, overl. Nieuwer-Amstel 15.01.1927, tr. Amsterdam 04.08.1904 Johannes Doornhouwer, geb. Amsterdam 13.02.1877, onderwijzer (1904), hoofd ener school (1927,1934), overl. Haarlem 19.05.1935|a|, z.v. Johannes Doornhouwer en Anna Henrietta van Oostendorp.
     JD tr. 2e Velsen 17.10.1934 Hendrika Hendriks, geb. Vreeswijk 01.04.1883, d.v. Hendricus Hendriks en Francina Maria Waalen.

4.                   Martinus Draaisma, geb. Amsterdam 12.04.1877, typograaf (1903), letterzetter (1931), tr. 1e Amsterdam 14.10.1903 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 07.12.1928, ingeschr. Amsterdam 27.11.1929) Gerarda Christina den Ouden, geb. Amersfoort 25.12.1878, werkster, overl. Amsterdam 02.11.1965, d.v. Johannes den Oude, opzichter, en Aleida den Ouden; tr. 2e Amsterdam 18.02.1931 Antonia Maria Allegonda de Bruijn, geb. Venraij 04.05.1897, d.v. Hendrikus de Bruijn en Huberdina Vermeulen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Velsen 1935 no.152; |b| De Tijd 31.03.1911.

 

[16] Jan Potgieser, geb. Kwadijk ca. 1823, broodbakker (1846,1864), koopman (1877,1887), overl. Alkmaar 26.05.1915, z.v. Johan Potgieser en Geertruida Groen (zie Bijlage A); tr. 1e Kwadijk 26.04.1846 Pietertje Haan, geb. Warder ca. 1824/1825, overl. Hoorn 08.01.1850, d.v. Dirk Haan, landman, en Geertje Cornelis Jonker; tr. 3e Nieuwer-Amstel 10.09.1891 Allegonda Hendrica Parriere, geb. Amsterdam xx.08.1828, overl. voor 1915, d.v. David Parriere en Catharina Elisabeth de Graave; tr. 2e  Ransdorp 11.09.1853

[17] Grietje Brouwer, geb. Nieuwendam ca. 1823/1824, overl. Hoorn 06.07.1889, d.v. Pieter Brouwer en Grietje Visscher/Jongvisser.

     AHP tr. 1e Amsterdam 19.05.1852 Leendert Lieuwes, geb. Amsterdam 02.11.1824, schoenmaker, overl. voor 1883, z.v. Jacob Lieuwes, schoenmaker, en Grietje Krijt; tr. 2e Amsterdam 29.03.1883 Hendrik Willem Beeking, geb. Amsterdam 17.05.1818, winkelbediende (1851), winkelier (1883), overl. Nieruwer-Amstel 07.05.1890, z.v. Johannes Beeking, bode bij de arrondissementsrechtbank, en Henriette Breukelaar.

     HWB tr. 1e Amsterdam 30.04.1851 Elizabeth Margaretha Alders, geb. Amsterdam 30.03.1829, overl. voor 1883, d.v. Martienus Alders, broodbakker, en Eliesabet Margreta Haan.

Uit het huwelijk Potgieser-Haan:

1.                   Johan Godfried Potgieser, geb. Hoorn ca. 1847, koopman, overl. Alkmaar 20.10.1921, tr. 1e Alkmaar 25.04.1875 Aagje Voorn, geb. Wormerveer ca. 1844, overl. Alkmaar 15.01.1879, d.v. Poulus Voorn en Jannetje Fortuijn; tr. 2e Alkmaar 05.02.1880 Antje Glas, geb. Schoorl ca. 1850, overl. Alkmaar 28.06.1926, d.v. Cornelis Glas en Antje Dalenberg.
     AG tr. 1e Barsingerhorn 01.05.1868 Jan Timmerman, geb. Barsingerhorn ca. 1843/1844, landman, overl. Barsingerhorn 23.07.1878, z.v. Klaas Timmerman en Aagtje Kromhout.

2.                   Geertje Potgieser, geb. Hoorn xx.11.1847, overl. Hoorn 23.03.1848.

3.                   Pietertje Potgieser, geb. Hoorn xx.01.1850, overl. Hoorn 08.06.1850.

Uit het huwelijk Potgieser-Brouwer:

4.                   Pieter Jan Potgieser, geb. Hoorn ca. 1855; volgt [8].

5.                   Johan Adam Potgieser, geb. Hoorn ca. 1856, broodbakker, overl. Hoorn 05.10.1914, tr. Grootebroek 05.10.1877 Wilhelmina Frederica Adriani, geb. Lutjebroek (Grootebroek) ca. 1858, overl. Hoorn 12.11.1932, d.v. Jacob Lambertusz Adriani, predikant, en Maretha Thohanna Theodora Keizer.

6.                   Nicolaas Potgieser, geb. Hoorn 31.12.1857, koopman, tr. Hoorn 02.09.1881 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 04.03.1904, ingeschr. Amsterdam 28.07.1904, aant. Hoorn 02.08.1904) Elisabeth Godvliet, geb. Hoorn 30.06.1859, overl. Zwaag 08.03.1929, d.v. Gerrit Godvliet, timmerman, en Lijsbeth Aker.

7.                   Gerardus Potgieser, geb. Hoorn xx.02.1860, overl. Hoorn 14.03.1860.

8.                   Cornelis Potgieser, geb. Hoorn xx.06.1861, overl. Hoorn 25.06.1861.

9.                   Gerardus Potgieser, geb. Hoorn xx.06.1861, overl. Hoorn 26.06.1861.

10.               Gerardus Potgieser, geb. Hoorn 06.11.1862, tr. Hoorn 06.04.1887 Reina Henrietta Asselina Adriani, geb. Lutjebroek (Grootebroek) 24.02.1865, d.v. Jacob Lambertusz Adriani, predikant, en Martha Johanna Theodora Leiser.

11.               Geeertruida Margaretha Potgieser, geb. Hoorn xx.08.1864, overl. Hoorn 16.08.1864.

 

[18] Jacob Blaauw, geb. Graft ca. 1820/1821, hekelaar (1844,1852), overl. Graft 19.05.1859, z.v. Jan Blaauw, hekelaar, en Grietje Nol; tr. Graft 25.02.1844

[19] Neeltje van Tiel, geb. Graft ca. 1820/1821, overl. Graft 12.10.1878, d.v. Cornelis van Tol, touwslager, en Aagje Schipper.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aagje Blaauw, geb. Graft ca. 1845, overl. Graft 17.01.1846.

2.                   Aagje Blaauw, geb. Graft ca. 1847, overl. Alkmaar 05.07.1922, tr. Graft 21.08.1873 Harke Johannes Groenman, geb. Niezijl (Grijpskerk) 10.03.1839, dominee, predikant te Warder en Kropswolde (1885-1889), overl. Avenhorn 08.10.1917, z.v. Albertus Groenman, grondeigenaar, en Trientje Harkes van Holdinga.

3.                   Jan Blaauw, geb. Graft ca. 1851, overl. Graft 13.01.1852.

4.                   Jan Blaauw, geb. Graft 16.04.1852, timmerman, overl. voor 1891, tr. 1e Graft 25.04.1880 Johanna Oortwijn, geb. Graft 19.01.1860, overl. Amsterdam 19.08.1887, d.v. Pieter Oortwijn, landman, en Antje Dubbeld; tr. 2e Amsterdam 01.11.1888 Neeltje Fielbach, ook geschreven/gelezen als Tielbach, geb. Harlingen 08.03.1845, dienstbode (1888), winkelierster (1891), d.v. Wijtze Fredriks Fielbach, touwslager, en Gerritje Ulbes Dreijer.
     NF tr. 2e Amsterdam 17.12.1891 Jean Thie, geb. Den Helder 04.05.1850, stucadoor, overl. Eemnes 26.12.1922, z.v. Jacob Thie (1816-1871) en Neeltje Papineau.
     JT tr. 1e Den Helder 16.07.1875 Jacomina Sara Machtilda Spek, geb. Aalsmeer 16.03.1846, overl. Haarlem 26.09.1890, d.v. Jacob Spek en Jacomijntje Sara Slingerland.

5.                   Grietje Blaauw, geb. Graft ca. 1854/1855; volgt [9].

 

[20] Jacob Roda, geb. Beemster ca. 1817, timmermansknecht (1843), timmerman (1857,1872), overl. De Rijp 20.12.1892, z.v. Jan Roda en Trijntje Nat; tr. De Rijp 30.04.1843

[21] Ida Elisabeth van Hoolwerff, geb. De Rijp ca. 1820, overl. De Rijp 15.08.1893, d.v. Gerard Joan van Hoolwerff en Jannetje Smit.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Roda, geb. De Rijp ca. 1844, overl. voor 1929, overl. De Rijp 23.04.1924, tr. De Rijp 21.11.1869 Johannes Kroone, geb. Graft ca. 1845, barbier (1869,1872), overl. Bergen 17.06.1929|a|, z.v. Nicolaas Kroone en Elisabeth van Kleeff.

2.                   Gerard Joan Roda, geb. De Rijp ca. 1846, timmermansknecht (1871,1872), timmerman (1893), overl. De Rijp 20.11.1893, tr. De Rijp 02.04.1871 Bregtje Hottentot, geb. De Rijp ca. 1843, overl. De Rijp 17.04.1920, d.v. Pieter Hottentot, vleeshouwer, en Aafje Keizer.
Uit dit huwelijk: Trijntje Roda (1881-1972), tr. De Rijp 01.10.1910 Jan Potgieser (1879/1880-1953).

3.                   Jan Roda, geb. De Rijp ca. 1848, overl. De Rijp 21.10.1857.

4.                   Klaas Roda, geb. De Rijp 31.08.1850; volgt [10].

5.                   Jannetje Roda, geb. De Rijp ca. 1852, overl. Zwaag 20.01.1942, tr. Enkhuizen 12.12.1901 Klaas Bakker, geb. Enkhuizen ca. 1855, landbouwer, overl. Enkhuizen 02.04.1916, z.v. Poulus Bakker en Aaltje Koster.

6.                   Jacob Roda, geb. De Rijp ca. 1856, overl. De Rijp 11.07.1861.

7.                   Pieter Roda, geb. De Rijp xx.07.1857, overl. De Rijp 14.03.1858.

8.                   Jan Roda, geb. De Rijp ca. 1859, overl. De Rijp 05.05.1866.

 

Noten: |a| ook overl.akte De Rijp 1929 no.12.

 

[22] Jan van Marken, geb. De Rijp ca. 1826, wagenmaker, overl. Ouder-Amstel 16.12.1903, z.v. Elbert van Marken en Maartje Molenaar; tr. De Rijp 01.09.1850

[23] Geertje Bassilius Arens, geb. De Rijp ca. 1823, overl. De Rijp 01.08.1893, d.v. Jan Bassilius Arens (ca.1796-na1872), winkelier (1850), en Alida de Graaff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje van Marken, geb. De Rijp ca. 1851; volgt [11].

2.                   Jan van Marken, geb. De Rijp 26.04.1853, wagenmaker, tr. Amsterdam 12.11.1891 Hendrika Cornelia Dolman, geb. Amsterdam 01.08.1856, d.v. Willem Dolman en Willemina van Veelen.

3.                   Klaas van Marken, geb. De Rijp ca. 1863, overl. De Rijp 13.01.1864.

4.                   Klaas van Marken, geb. De Rijp ca. 1866, zadelmaker, overl. Hilversum 31.01.1946, tr. Ouder-Amstel 20.05.1891|b| Josina Johanna van Westbroek, geb. Amsterdam 28.12.1869, overl. Hilversum 30.05.1945, d.v. Johannes Willem van Westbroek en Johanna Suzanna Kok.

5.                   Adriaan van Marken, geb. De Rijp ca. 1872, wagenmaker (1896,1905), overl. Wormer 08.03.1956, tr. De Rijp 14.05.1896 Henderika Roelina Johanna Wan, geb. Karang-Anjar (Res. Bagelen) 21.06.1876|a|, overl. De Rijp 09.12.1923, d.v. Nicolaas Wan, kantoorbediende, en Henderika Hermina Catharina Lammerding.

 

Noten: |a| geb. Gombong (huw.akte De Rijp 1896 no.1896); |b| moeder v/d bruidegom Geertje Basilius Arens.

 

[24] Gijsbert van den Bogaart, geb. Sloterdijk ca. 1800, bouwmansknecht (1821), huisbediende (1822), winkelier (1826), tuinman (1828), winkelier (1829), arbeider (1830,1831), winkelier (1833), arbeider (1835), winkelier (1838), arbeider (1850), tuinman (1853), overl. Woubrugge 07.04.1853|b|, z.v. Jan van den Boogaard en Marijtje van Dam; tr. Woubrugge 24.05.1821|c|

[25] Lammertje Eppe, geb. Huizen ca. 1796, dienstbaar (1821), overl. Woubrugge 03.02.1859|d|, d.v. IJsaak Eppen en Femmetje Rietvoort.

Uit dit huwelijk (vader ook van den Bogaard/van den Boogaard, moeder ook Ebbe/Eppen):

1.                   Jan van den Bogaard, geb.Woubrugge 10.09.1822, melkboer, overl. Woubrugge 12.04.1865, tr. Hoogeveen in Rijnland 06.08.1852 Trijntje van Aalst, geb. Hoogeveen in Rijnland 03.07.1835, overl. Zoetermeer 20.02.1910, d.v. Jacob van Aalst en Jacoba Slootweg.
     TvA tr. 2e Benthuizen 08.02.1872 Antonie Hartman, geb. Zegwaart 29.08.1840, koopman (1867), wegwerker (1910), overl. Zoetermeer 08.12.1921, z.v. Antonie Hartman, arbeider, en Alida Verzaal.
     AH tr. 1e Zegwaart 01.11.1867 Elisabeth Gorissen, geb. Zegwaart 05.01.1846, dienstbode (1867), overl. Zegwaart 14.03.1868, d.v. Leendert Gorissen, arbeider, en Antje Heus.

2.                   Femmetje van den Boogaard, ook van den Bogaard, geb. Woubrugge ca. 1824, dienstbode (1850), overl. Woubrugge 01.10.1894, tr. Woubrugge 08.08.1850 Jan de Kwaadsteniet, ook de Kwaasteniet, geb. Woubrugge ca. 1822, arbeider (1850), koopman (1894), overl. Woubrugge 21.12.1908, z.v. Pieter de Kwaadsteniet, arbeider, en Meijnsje Huisman.

3.                   Izaak van den Bogaard, geb. Woubrugge ca. 1825, overl. Woubrugge 23.11.1827.

4.                   Jacob van den Boogaard, geb. Woubrugge 31.01.1826|a|; volgt [12].

5.                   Izaak van den Bogaard, geb. Woubrugge 25.01.1828, overl. Woubrugge 05.03.1840.

6.                   Maria van den Bogaard, geb. Woubrugge 19.09.1829, overl. Woubrugge 17.03.1840.

7.                   Gijsbert van den Bogaard, geb. Woubrugge 01.10.1830, overl. Woubrugge 12.10.1830.

8.                   Gijsbert van den Bogaard, geb. Woubrugge 13.10.1831, bouwmansknecht (1861), arbeider (1867), overl. Woubrugge 17.01.1867, tr. Leiderdorp 28.03.1861 Adriana Maria Rietkerk, geb. Leiderdorp 09.03.1839, overl. Rotterdam 15.06.1909, d.v. Teunis Rietkerk, arbeider, en Adriana van Zwieten.
     AMR tr. 2e Alphen 21.10.1870 Bartel Tersmitten, geb. Haarlem 19.11.1827, overl. Rotterdam 12.08.1906, z.v. Bartel Tersmitten, schoenmaker, en Maria Cats.
     BT tr. 1e Gouda 09.08.1855 Klasina van der Hoeven, geb. Bloemendaal (Broek c.a.) 29.12.1827, overl. Alphen 11.06.1870, d.v. Jacobus van der Hoeven, klompenmaker, en Elisabeth Jonker.

9.                   Geertje van den Bogaard, geb. Woubrugge 25.09.1833, overl. Woubrugge 14.01.1835.

10.               Geertje van den Bogaard, ook van den Boogaart, geb. Woubrugge 21.03.1835, overl. Ter Aar 24.06.1878, tr. 1e Woubrugge 10.05.1860 Cornelis Stigter, geb. Woubrugge ca. 1829, arbeider, overl. voor 1870, z.v. Cornelis Stigter en Aagje Vermeulen; tr. 2e Ter Aar 22.07.1870 Frans Kapitijn, geb. Ter Aar ca. 1819, landbouwer, overl. Ter Aar 25.02.1873, z.v. Jacob Kapitijn en Klaasje den Hartog.
     CS tr. 1e Susanna Kroon, overl. voor 1870.

11.               Pietje van den Bogaard, geb. Woubrugge 22.05.1838, overl. Haarlem 02.04.1900, tr. Aalsmeer 03.09.1863 Harmen Hilgeman, geb. Barwoutswaarder 17.04.1839, metselaar, z.v. Willem Hilgeman en Cornelia van den Berg.

 

Noten: |a| moeder Ebbe; |b| van den Boogaard, e.v. Eppen; |c| bruidegom in akte van den Bogaart, tekent met van den Boogaard, bruid in akte Eppe, tekent met Eppen, vader v/d bruid Eppen (huw.akte Woubrugge 1821 no.14); |d| overledene Eppen wede van de nBoogaard.

 

[26] Willem Kapteijn, geb. ca. 1777, landbouwer (1855), overl. Bodegraven 03.09.1858, z.v. Paulus Kapteijn en Fijtje Verduijn; tr.

[27] Dirkje Veldhuizen, geb. ca. 1791, landbouwster (1855), overl. Bodegraven 22.06.1865, d.v. Willem Veldhuizen en Pietertje Wezelenburg.

Uit dit huwelijk (moeder ook Veldhuijsen/Veldhuijzen/Velthuizen/Velthuijsen/Velthuijzen):

1.                   Paulus Kapteijn, geb. ca. 1819, overl. Bodegraven 08.05.1836.

2.                   Willem Kapteijn, geb. Bodegraven 16.09.1819, tr. Bodegraven 24.09.1851 Geesien Hooiveld, geb. Borger 14.04.1814, naaister (1845), overl. Coevorden 11.02.1861, d.v. Harm Hooiveld en Jantien Jansen.
     GH tr. 1e Staphorst 27.09.1845 Hendrik Diemer, geb. Borger 16.08.1820, leraar, overl. Bodegraven 30.08.1848, z.v. Fredrik Diemer, wever, en Hillechien Mos, landbouwster.

3.                   Fijtje Kapteijn, geb. Bodegraven 31.10.1820, overl. Hazerswoude 06.01.1885, tr. Bodegraven 12.11.1847 Jan Bol, geb. Alkemade 29.02.1808, overl. Hazerswoude 04.02.1867, z.v. Jacob Bol en Lijdia Klapwijk.
     JB tr. 1e Benthuizen 13.02.1831 Cornelia de Jong, geb. Ridderkerk ca. 1800/1801, overl. Hazerswoude 18.12.1846, d.v. Bastiaan Huige de Jong enAntonetta de Quaadsteniet.
     CdJ tr. 1e Noord-Waddinxveen 02.11.1828 Maarten van der Kleij, geb. Hoogeveen in Rijnland|b| 14.04.1790, overl. Noord-Waddinxveen 29.03.1829, z.v. Jan van der Kleij en Martijntje de Graaf.
     MvdK tr. 1e Maria Verniel, geb. ca. 1791, overl. Noord-Waddinxveen 10.02.1828, d.v. Albertus Verniel en Aaltje van Zwieten.

4.                   Gerritje Kapteijn, geb. Bodegraven 24.12.1822, overl. Waddinxveen 01.01.1905, tr. Bodegraven 16.07.1853 Pieter Rupke, geb. Moerkapelle 10.10.1823, overl. Waddinxveen 06.07.1909, z.v. Christiaan Rupke en Jannetje Soet.

5.                   Pieter Kapteijn, geb. Bodegraven 05.01.1823, predikant, overl. Leerdam 19.01.1903, tr. 1e Bodegraven 24.03.1850 Alida van der Knijff, geb. Zegwaart 14.05.1828, overl. Zuid-Waddinxveen 17.11.1851, d.v. Dirk van der Knijff en Jannetje Roodenburg; tr. 2e Dwingeloo 25.05.1855 Wiechertje Koning, geb. Dwingeloo 05.11.1826, d.v. Jans Koning, landbouwer, en Jantien Gelmerts van Noord.

6.                   Arie Kapteijn, geb. Bodegraven 06.01.1825, overl. Aalsmeer 18.12.1895, tr. Bodegraven 04.11.1853 Pieternella van den Berg, geb. Zegveld 24.11.1827, overl. Aalsmeer 30.03.1887, d.v. Martinus van den Berg en Gijsbertje van Voorbergen.

7.                   Cornelis Kapteijn, geb. Bodegraven 12.01.1827, overl. Bodegraven 28.01.1904.

8.                   Pietertje Kapteijn, geb. Bodegraven 31.12.1828|a|; volgt [13].

9.                   Gerrit Kapteijn, geb. Bodegraven 12.12.1830, overl. Bodegraven 09.05.1831.

10.               Gerritje Kapteijn, geb. Bodegraven 24.12.1832.

11.               Dirk Kapteijn, geb. Bodegraven 10.05.1834, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 27.12.1906, tr. Bodegraven 06.02.1863 Elizabeth Plomp, geb. Bodegraven 02.08.1841, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 12.02.1916, d.v. Pieter Plomp en Krijntje Gros.

 

Noten: |a| moeder Velthuizen; |b| in 1855 als zelfstandige gemeente opgeheven en gevoegd bij Benthuizen, nu buurtschap in Alphen aan den Rijn.

 

[28] Wijpkje Draaisma, geb. Sneek 25.05.1807, huisonderwijzer, overl. Sneek 02.11.1849, z.v. Sijnne Sipkes Draaisma en Anna Thomas; tr. Sneek 16.03.1828

[29] Geertruida Cornelia Welbergen, geb. Groningen 09.01.1802, overl. Sneek 01.07.1877, d.v. Jacobus Welbergen, gouddraadwerker, en Grietje Freriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijne Draaisma, geb. Sneek 06.03.1829, timmerknecht, overl. na 1892, tr. Sneek 27.05.1855 Anke Wilbers, geb. Bolsward 05.07.1824, dienstmeid (1855), overl. Sneek 13.03.1892, d.v. Albert Meinderts Wilbers, kleermaker, en Janke Hubertus Smids.

2.                   Jacobus Draaisma, geb. Sneek 12.06.1831, kleermaker, tr. Sneek 26.10.1856 Fronica Spijkerman Knoop, geb. Sneek 30.11.1831|, d.v. Atze Anskes Spijkerman Knoop, koopmansknecht (1831), blauwverversknecht (1856), en Aaltje Pieters de Boer.

3.                   Martinus Draaisma, geb. Sneek 05.02.1836; volgt [14].

4.                   Anastatia Draaisma, geb. Sneek 28.04.1838, overl. Leeuwarden 17.12.1897, tr. Leeuwarden 16.11.1862 Hendricus Doodkorte, geb. Leeuwarden 19.01.1833, kleermaker, overl. Sneek 12.05.1919|a|, z.v. Johannes Hermanus Doodkorte, trekschipper, en Helena Maria Stoug.

5.                   Folkert Draaisma, geb. Sneek 01.11.1840.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leeuwarden 1919 no.335.

 

[30] Hendricus van Erkelens, geb. Steenwijk 08.11.1814, schoenmaker (1838,1879), z.v. Gerrit Roelofs van Erkelens en Hermina van der Zweerde; tr. 2e Amsterdam 04.09.1850 Maria Flick, geb. Amsterdam 02.01.1817, overl. na 1879, d.v. Pieter Flick en Christina Fredrica Hermans; tr. 1e Leiden 30.08.1838

[31] Elisabeth Nuggelmans, geb. Leiden 02.01.1814, werkster (1838), overl. voor 1850, d.v. Bernardus Nuggelmans en Elisabeth van Dommelen.

Uit het huwelijk van Erkelens-Nuggelmans:

1.                   Geert van Erkelens, geb. Steenwijk 06.03.1839, sjouwerman (1867), werkman (1879), sjouwerman (1890), werkman (1903), overl. voor 1904, tr. Amsterdam 06.02.1867 Arnolda Maria van Kisveld, geb. Amsterdam 07.07.1842, overl. Amsterdam xx.02.1910|a|, d.v. Bernardus Antonius van Kisveld en Petronella van Barnabeek.

2.                   Hendrica van Erkelens, geb. Leiden 05.09.1841; volgt [15].

3.                   Maria van Erkelens, geb. Amsterdazm 19.01.1843.

4.                   Harmina van Erkelens, geb. Amsterdam xx.04.1846, werkster (1879), overl. Amsterdam xx.01.1915|b|, tr. Amsterdam 24.09.1879 Johan Christiaan Woertman, geb. Amsterdam xx.07.1844, sjouwerman, overl. na 1915, z.v. Jan Gerrits Woertman en Gerrijtje Klazes.

Uit het huwelijk van Erkelens-Flick:

5.                   Grietje van Erkelens, geb. Amsterdam 03.05.1851, werkster, overl. voor 1907, tr. Amsterdam 24.05.1876 Jacobus Johannes Lewis, geb. Amsterdam 27.04.1851, kruier (1876), werkman (1907,1911),  pakhuisknecht (1914), z.v. Maria Geertrui Lewis, naaister.

6.                   Christina Frederika van Erkelens, geb. Amsterdam 03.05.1851, overl. na 1905, tr. Amsterdam 19.05.1875 Hendrik Bernardus Baarschers, geb. Zwolle 24.06.1849, schoenmaker, overl. voor 1903, z.v. Berend Jan Baarschers, schoenmaker, en Catharina Tewes.

7.                   Arend van Erkelens, geb. Amsterdam 29.09.1853.

8.                   Gesina Jacoba van Erkelens, geb. Amsterdam 26.04.1856, naaister, overl. voor 1891, tr. Amsterdam 31.12.1879 Willem Roelof Beuker, geb. Amsterdam 19.06.1858, smid (1879), machinist (1891), overl. voor 1930, z.v. Jurrian Beuker, bakker, en Maria Hessling.
     WRB tr. 2e Amsterdam 27.08.1891 Trijntje Schoone, geb. Zaandijk 15.04.1864, overl. Amsterdam 1930|c|, d.v. Barend Schoone en Grietje van der Woude.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 06.02.1910 (M.A. Erkelens-van Kisveld); |b| De Amsterdammer 15.01.1915; |c| De Telegraaf 05.12.1930.

 


Bijlage A

 

[32] Johan Potgieser, geb. Wickeraat|b| ca. 1787/1788, broodbakker, overl. Kwadijk 29.11.1854|a|, tr.

[33] Geertruida Groen, overl. voor 1853.

Uit dit hiuwelijk:

1.                   Jan Adam Potgieser, geb. xx.09.1817, overl. Kwadijk 29.08.1818.

2.                   Kaatje Potgieser, geb. Kwadijk ca. 1819, overl. Kwadijk 17.12.1834.

3.                   Maria Christina Potgieser, geb. Kwadijk ca. 1821, tr. Middelie 23.04.1848 Jan de Jong, geb. Middelie ca. 1822, z.v. Sijmen de Jong en Geertje Kelderman.

4.                   Jan Potgieser, geb. Kwadijk ca. 1823; volgt [16].

5.                   Barbera Potgieser, geb. Kwadijk ca. 1825, overl. Purmerend 24.07.1873, tr. Purmerend 25.04.1852 Matthijs de Wit, geb. Beemster ca. 1823/1824, landman, overl. Purmerend 24.11.1907, z.v. Jan de Wit, landman, en Jannetje Wolvers.

6.                   Leu Christia Potgieser, geb. Kwadijk xx.02.1827, overl. Kwadijk 19.02.1827.

7.                   Leu Christia Potgieser, geb. Kwadijk ca. 1828, overl. Kwadijk 24.12.1834.

8.                   Johan Adam Potgieser, geb. Kwadijk ca. 1831, overl. Kwadijk 22.06.1832.

9.                   Johan Adam Potgieser, geb. Kwadijk ca. 1833, overl. Kwadijk 01.01.1915, tr. Middelie 17.07.1853 Trijntje Laan, geb. Middelie ca. 1830, overl. Kwadijk 27.11.1920, d.v. Sijmen Laan, arbeider, en Neeltje Edam.

10.               Christiaan Potgieser, geb. Kwadijk xx.03.1835, overl. Kwadijk 03.05.1835.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Kwadijk 1854 no.3); |b| destijds in Pruissen, nu Wickrath, stadsdeel van Mönchengladbach, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)