Lodewijk Prins (1913-1999)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien november 2021)

 


 

[1] Lodewijk Prins, geb. Amsterdam 27.01.1913, schaakverslaggever, journalist dagblad, secretaris Studium Generale TH Twente (01.02.1967-1970), overl. Amsterdam 11.11.1999, tr. 1e Amsterdam 29.06.1938 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 06.12.1947) Anke van der Vliet, geb. Terwispel (Opsterland) 20.02.1907, d.v. Evert van der Vliet, landbouwer, en Sjoukje Beenen; tr. 2e 1962 NN. 
– Levensbericht LP: nl.wikipedia

 

[2] Joseph Prins, geb. Amsterdam  26.07.1877, magazijnbediende (1909), overl. Amsterdam 04.05.1922, tr. Amsterdam 14.01.1909
[3] Schoontje Briska, geb. Amsterdam 17.08.1879, overl. Auschwitz 25.10.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Prins, geb. Amsterdam 15.02.1910, diamentbewerker, overl. Wassenaar 02.08.1976, crem. 04.08.1976, tr. Wassenaar 24.08.1940 Saapke Sonja van Rood, geb. Delft 04.01.1908, overl. Wassenaar 15.05.1989, crem. 18.05.1989, d.v. Albert Hendrik van Rood en Helena Sabina Euridice Burgers.

2.                   Lodewijk Prins, geb. Amsterdam 27.01.1913; volgt [1].

3.                   Martijn Jules Prins, geb. Amsterdam 01.11.1920, kantoorbediende, ‘gearresteerd begin Aug. 1944 en overgebracht naar Westerboek; 1 Sept. 1944 naar Auschwitz; Januari 1945 vermoedelijk met evacuatietransport vervoerd naar Gross-Rosen’|c|, overl. Midden-Europa 09.05.1945|a||b|.

 

Noten: |a| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting; |b| vermeld op het Monument voor omgekomen werknemers van Polak & Schwarz te Zaandam; |c| annonce collectie CBG.

 

[4] Simon Prins, geb. Amsterdam 25.09.1836, overl. na 1909, tr. Amsterdam 24.12.1863|a|

[5] Judic Goldsmit, geb. Amsterdam 24.05.1838, overl. Amsterdam 20.12.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Vrouwtje Prins, geb. Amsterdam 12.05.1867.

2.                   Esther Prins, geb. Amsterdam 08.08.1868, tr. Amsterdam 21.12.1892 Aron Frank, geb. Nijmegen 02.12.1865, leraar (1892), Israëlitisch godsdienstvoorzanger (1928), overl. Zwolle 28.01.1928, z.v. Abraham Frank, koopman, en Sara Goldsmit.

3.                   Aaron Prins, geb. Amsterdam 17.04.1870, godsdienstleraar (1909).

4.                   Abraham Prins, geb. Amsterdam 22.11.1873, diamantbewerker (1900), diamantslijper (1909), verzekeringsagent (1932), overl. Sobibor 16.07.1943, tr. Amsterdam 18.04.1900 Esther Briska (1873-), d.v. Salomon Marcus Briska en Marianna de Kok.

5.                   Rebecca Prins, geb. Amsterdam 04.01.1876, overl. Auschwitz 12.02.1943, tr. Zaandam 25.07.1907 Abraham Koekoek, geb. Hoogeveen 23.07.1878, overl. Auschwitz 12.02.1943, z.v. Mozes Koekoek en Lotje de Haan.

6.                   Joseph Prins, geb. Amsterdam  26.07.1877; volgt [2].

 

Noten: |a| viering 40-jarige echtvereniging op 30.01.1904 (Centraalblad voor Israëlieten in Nederland) 22.01.1904.

 

[6] Salomon Marcus Briska, geb. Amsterdam 14.03.1815, boekverkoper (1848), diamantslijper (1871), overl. voor 1900; tr. 1e Amsterdaam 20.09.1848 Leentje Wolf Dura, geb. Amsterdam ca. 1809, overl. voor 1871, d.v. Wolf Isaac Dura en Esperance Isaac Wunsbach;  tr. 2e Amsterdam 07.06.1871

[7] Marianna Kok, geb. Amsterdam 19.10.1844, overl. Amsterdam 05.05.1934.

Uit dit huwelijk:

1.                   Esther Briska, geb. Amsterdam 21.07.1873, overl. Amsterdam 25.11.1936, tr. Amsterdam 18.04.1900 Abraham Prins (1873-1943), z.v. Simon Prins en Judic Goldsmit.

2.                   Joseph Briska, geb. Amsterdam 08.05.1875, tandarts, overl. Auschwitz 14.09.1942, tr. Amsterdam 07.08.1928 Ella Schwarz, geb. Amsterdam 25.03.1905, overl. Auschwitz 14.09.1942, d.v. Levi Schwarz en Rebecca Vles.
Uit dit huwelijk: Salo Frans, geb. Amsterdam 19.06.1929, overl. Auschwitz 14.09.1942; Marjan Betsy, geb. Amsterdam 20.09.1930, overl. Auschwitz 14.09.1942; Leontine, geb. Amsterdam 22.10.1933, overl. Auschwitz 14.09.1942; Betsy Elsje, geb. Amsterdam 22.10.1933, overl. Auschwitz 14.09.1942.
– Het gezin Briska-Schwarz woont in 1942 Concertgebouwplein 21 hs.|a|

3.                   Schoontje Briska, geb. Amsterdam 17.08.1879; volgt [3].

4.                   Abraham Briska, geb. Amsterdam 11.11.1885, stenograaf (1915,1928), plaatsvervangend algemeen secretaris J{?} R 16.09.1942, overl. Auschwitz 14.10.1944, tr. Amsterdam 06.10.1915 Flora la Balance, geb. Amsterdam 03.07.1883, overl. Auschwitz 14.10.1944, d.v. Jonas La Balance, diamantsnijder, en Betje Cohen.

 

Noten: |a| Bianca Stigter, Atlas van een bezette stad: Amsterdam 1940-1945, Uitgeverij Atlas Contact 2019, p.331.

 

[8] Aron Abraham Prins, geb. Amsterdam xx.12.1802, splitter in de loterij (1834), loterijdebitant (1864), overl. voor 1874, tr. Amsterdam 12.11.1834

[9] Vrouwtje Simon Goldsmit, geb. Enkhuizen xx.09.1809, overl. na 1874.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Prins, geb. Amsterdam 25.09.1836; volgt [4].

2.                   Abram Mozes Aron Prins, geb. Amsterdam 20.02.1838, overl. na 1863.

3.                   Hanna Prins, geb. Amsterdam 21.03.1842, tr. Amsterdam 26.05.1864 Mozes Sanders, geb. Assen 03.07.1833, reiziger, z.v. Sander Heiman Sanders, winkelier (1833), koopman (1864), en Carolina Mozes Lezer.

4.                   Saartje Prins, geb. Amsterdam 23.05.1845.

5.                   Betje Prins, geb. Amsterdam 18.11.1849, tr. Amsterdam 20.08.1874 David Levie Davids, geb. Amsterdam 28.10.1835, diamantsnijder, z.v. Levie Barends Davids en Beletje Abraham Prins.

6.                   Herschel Prins, geb. Amsterdam 12.06.1851, overl. Londen 04.03.1897.

 

[10] Mozes Joseph Goldsmit, geb. Enkhuizen ca. 1799, koopman (1834,1835), onderwijzer der Israëlieten (1840,1845), onderwijzer der jeugd (1847), overl. voor 1863, tr. Amsterdam 19.03.1834

[11] Ester Simon Goldsmit, geb. Enkhuizen ca. 1808, overl. voor 1863.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roosje Goldsmit, geb. Sneek 11.02.1835, overl. Culemborg 30.06.1912, tr. Culemborg 03.08.1860 Ruben Izak Vorst, geb. Culemborg 24.11.1834, (brood)bakker, overl. Culemborg 26.06.1901, z.v. IJzak Ruben Vorst, koopman, en Mietje Hartog Hijman.

2.                   Joseph Goldsmit, geb. ca. 1837, overl. na 1863.

3.                   Simon Goldsmit, geb. Enkhuizen 10.02.1838{?}, tr. ’s-Hertogenbosch 18.12.1872 Rosa Seijffers, geb. ’s-Hertogenbosch 16.02.1844, d.v. Marius Seijffers en Sara Goldsmit.

4.                   Judic Goldsmit, geb. Amsterdam 24.05.1838{?}; volgt [5].

5.                   Sara Goldsmit, geb. Delfzijl 01.06.1840, overl. Lochem 21.12.1911, tr. Nijmegen 21.05.1863 Abraham Frank, geb. Nijmegen 05.10.1831, koopman, overl. Schiedam 20.11.1885, z.v. Meijer Frank, koopman, en Marianna van Norden.

6.                   Zippora Goldsmit, geb. Delfzijl 18.07.1841, overl. Nijmegen 07.12.1913, tr. Culemborg 21.07.1865 Samuel Hijmans, geb. Culemborg 08.03.1822, vleeshouwer, overl. Culemborg 17.07.1893, z.v. Michiel Hijmans, koopman, en Belia de Wolf.

7.                   Jansje Goldsmit, geb. Delfzijl 11.07.1843, overl. Culemborg 11.03.1891.

8.                   Hartog Goldsmit, geb. Delfzijl 18.11.1844, koopman (1872), handelsreiziger (1897), overl. ’s-Gravenhage 31.05.1930, tr. Leeuwarden 23.02.1872 Jannette Dusnus, geb. Leeuwarden 04.06.1841, overl. voor 1897, d.v. Benedictus Dusnus, opperrabbijn bij de Israëlitische Gemeente in Friesland (1841,1872), en Esther Leeuwensteen.

9.                   Salomon Goldsmit, geb. Delfzijl 22.12.1845 geëmployeerde, tr. Brussel 04.08.1880|a| Rosalie de Haas, geb. Emden|b| 18.01.1850, d.v. Abraham de Haas, bedienaar van de Israëlitische godsdienst, en Elle Pels.

10.               Anna Goldsmit, geb. Hoogeveen 01.06.1847, overl. Delfzijl 09.07.1872, tr. Delfzijl 21.06.1870 Samson Polak, geb. Delfzijl 22.03.1837, borstelmaker, overl. Delfzijl 30.01.1873, z.v. Mozes Samson Polak, borstelmaker, en Martha Jacobs de Vries.

 

Noten: |a| ingeschreven extract in de Fransche taal (huw.akte ’s-Gravenhage 11.09.1880 no.765); |b| destijds in Hannover, nu Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

[12] Marcus Joseph Briska, geb. ca. 1780, koopman (1845), venter (1848), overl. voor 1871, tr.

[13] Sara Salomons Levie Grobbits, overl. tussen 1848 en 1871.

Uit dit huwelijk (vader ook Bruska):

1.                   Salomon Marcus Briska, geb. Amsterdam 14.03.1815; volgt [6].

2.                   Duifje Marcus Bruska, geb. Amsterdam ca. 1817, naaister, overl. na 1880, tr. Amsterdam 07.05.1845 Isaac Wagenaar, geb. Amsterdam ca. 1820, sigarenmaker (1845), zuurhandelaar (1878), koopman (1880), z.v. Aron Abaraham Wagenaar, koopman, en Sprens Israel Waradien.

3.                   Jacob Marcus Briska, geb. ca. 1821, matrassenmaker (1871).

 

[14] Wolf Samuel Kok, geb. Amsterdam ca. 1807, venter, overl. voor 1870; tr. Amsterdam 25.04.1838

[15] Esther Abraham Flora, geb. Amsterdam ca. 1809, werkster, overl. na 1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marianna Kok, geb. Amsterdam 19.10.1844; volgt [7].

2.                   Abraham Kok, geb. Amsterdam 12.02.1846, voerman (1880), portier (1910), loopknecht (1916), overl. tussen 1916 en 1924, tr. Amsterdam 21.07.1880 Roosje Dressou, geb. Amsterdam 07.10.1851, overl. tussen 1910 en 1916, d.v. Joseph Levie Dressou, schilder, en Vrouwtje Philips Biksteen.

3.                   Samuel Kok, geb. Amsterdam 13.06.1848, smid, overl. voor 1917, tr. Amsterdam 09.08.1882 Betje Kopuit, geb. Amsterdam 12.11.1841, werkster, overl. voor 1917, d.v. Marcus Salomon Kopuit, bode, en Saartje Benedictus Bak.

4.                   Schoontje Kok, geb. Amsterdam 05.09.1850, tr. Amsterdam 15.04.1885 Emanuel Ludel, geb. Amsterdam 09.01.1848, diamantsnijder, z.v. Abraham Ludel, diamantsnijder, en Anna Woudhuijsen.

 

[16] Abraham Aron Prins, geb. ca. 1768, winkelier (1821), loterijdebitant (1836), koopman (1834), overl. tussen 1844 en 1851, tr.

[17] Annaatje Isaac Frankfort, ook Maatje/Hana, overl. tussen 1821 en 1824.

Uit dit huwelijk:

1.                   Branka Abraham Prins, geb. Amsterdam ca. 1799, tr. 1e Amsterdam 21.02.1821 Abraham Jonas Bot, geb. Amsterdam ca. 1796, z.v. Jonas Philip Bot, winkelier, en Beletje Abraham Parijs; tr. 2e Eindhoven 09.04.1826 Joseph Asser, geb. Gestel ca. 1796, z.v. Jacob Asser en Johanna Mendels.

2.                   Saartje Abraham Prins, geb. Amsterdam ca. 1801, tr. Amsterdam 19.07.1826 Levie Wolf Hoos, geb. Amsterdam ca. 1796, winkelier, overl. voor 1851, z.v. Wolf Isaac Hoos, koopman, en Aaltje Salomons.
     LWH tr. 2e Amsterdam 16.04.1834 Leentje Abraham Prins (ca.1802-), jongere zuster van Saartje.

3.                   Leentje Abraham Prins, geb. Amsterdam ca. 1802, tr. Amsterdam 16.04.1834 Levie Wolf Hoos (ca.1796-voor1851).
     LWH tr. 1e Amsterdam 19.07.1826 Saartje Abraham Prins (ca.1801-), oudere zuster van Leentje.

4.                   Aron Abraham Prins, geb. Amsterdam xx.12.1802; volgt [8].

5.                   Beletje Abraham Prins, geb. Amsterdam ca. 1805, tr. Amsterdam 01.09.1824 Levie Barend Davids, geb. Amsterdam ca. 1796, winkelier, z.v. Barend Levie Davids en Aaltje Elizazer Arons.

6.                   Jacob Abraham Prins, geb. Amsterdam ca. 1808, schoenmaker, tr. Amsterdam 28.03.1844 Jaantje Jonas Seckel, geb. Emden|a| ca. 1799, d.v. Jonas Isaac Abraham Seckel en Rebecca Benedictus Plotz.

7.                   Ester Abraham Prins, geb. Amsterdam ca. 1809, overl. na 1868, tr. Amsterdam 10.02.1841 Jochem Isak Spitz, geb. Amsterdam ca. 1805, koopman (1824), goud- en zilverkashouder (1841), overl. voor 1868, z.v. Isak Aron Spitz en Hester Jochem Spitz.
     JIS tr. 1e Amsterdam 27.10.1824 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 23.01.1838) Eva Juda Kanteman, geb. Amsterdam ca. 1800, d.v. Juda Levie Kanteman en Kaatje Marcus Dekker.

8.                   Kaatje Abraham Prins, geb. Amsterdam ca.a 1809, tr. Amsterdam 08.02.1843 Abraham Wolf Hoos, geb. Amsterdam ca. 1803, z.v. Wolf Isaac Hoos en Antje Salomon Haselip.

9.                   Elias Prins, geb. Amsterdam ca. 1811, venter, overl. voor 1869, tr. Amsterdam 04.06.1851 Joudule Cohn, geb. Grevenbroich|b| ca. 1811/1812, ventster, overl. Zwolle 19.01.1894, d.v. David Cohn en Jeanette Cohn.
    JC tr. 2e Zwolle 07.10.1869 Salomon Norden, geb. Bergen op Zoom 05.07.1816, koopman, overl. Zwolle 18.02.1888, z.v. Israel Salomon Norden en Maria Moses.
     SN tr. 1e Zwolle 28.07.1842 Aaltje Koopmans, geb. Zwolle ca. 1813, overl. Zwolle 24.11.1867, d.v. Joel Koopmans, koopman, en Engel Marcus.

 

Noten: |a| destijds in Hannover, nu Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| destijds in Pruissen, nu Rhein-Kreis Neuss, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[18] Simon Mozes Goldsmit, geb. ca. 1757, ‘Joodsch koopman’ (1815), overl. Enkhuizen 20.07.1815|a|, tr.

[19] Judik Edersheim, geb. ’s-Gravenhage ca. 1768, overl. Meppel 28.08.1831, d.v. Salomon Edersheim en Ester Wolf.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hester Simon Goldsmit, geb. Enkhuizen ca. 1808; volgt [11].

2.                   Vrouwtje Simon Goldsmit, geb. Enkhuizen xx.09.1809; volgt [9].

3.                   Moses Goldsmit, geb. Enkhuizen ca. 1812/1813, koopman in ijzerwaren, overl.  Rotterdam 25.03.1871|b|, tr. Leeuwarden 30.08.1846 Helena Dusnus, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808/1809, overl. Rotterdam 17.05.1894, d.v. Naphtali Dusnus en Sara Salomon Strous.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Enkhuizen 1815 no.100); |b| geb. Amsterdam, de ouders te Amsterdam overleden (overl.akte Rotterdam 1871 fol.c137v).

 

[20] Joseph Mozes Goldsmit, overl. voor 1834, tr.

[21] Roosje van Biema, overl. voor 1834, d.v. Benjamin.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mozes Joseph Goldsmit, geb. Enkhuizen ca. 1799; volgt [10].

2.                   Benjamin Jozeph Goldsmit, geb. Enkhuizen ca. 1800, horlogemaker, tr. ’s-Gravenhage 02.09.1835 Hanna Dusnus, geb. ca. 1804, d.v. Naphtali Dusnus en Sara Strous Cohen.

3.                   Samuel Joseph Goldsmit, geb. Enkhuizen ca. 1802, koopman (1836), winkelier (1839), tr. ’s-Gravenhage 26.10.1836 Mietje Lansberg, geb. ’s-Gravenhage ca. 1800, d.v. Marcus Lansberg en Betje Wolff.

4.                   Sepora Goldsmit, geb. Enkhuizen ca. 1809, tr. ’s-Gravenhage 01.02.1839 Gerson de Vries, geb. ’s-Gravenhage ca. 1799, kantoorbediende, z.v. Abraham de Vries en Judic Wolff.

5.                   Hartog Goldsmit, geb. Enkhuizen ca. 1812, overl. Amsterdam 06.08.1864|a|.

6.                   Sara Goldsmit, geb. Enkhuizen 14.06.1813, overl. ’s-Hertogenbosch 05.02.1899, tr. ’s-Hertogenbosch 17.05.1843 Marcus Sijffers, geb. ’s-Hertogenbosch 09.10.1805, slachter, overl. ’s-Hertogenbosch 12.08.1879, z.v. Meijer Sijffers en Helena van Halder.

7.                   Johanna Goldsmit, geb. Enkhuizen ca. 1814/1815, overl. ’s-Gravenhage 14.12.1844, tr. ’s-Gravenhage 04.01.1837 Joseph Schram, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808, koopman, overl. ’s-Gravenhage 10.07.1879, z.v. Jacob Schram en Hanna Abraham.
     JS tr. 2e ’s-Gravenhage 13.10.1847 Claartje Eljon, geb. Amsterdam ca. 1811, overl. na 1879, d.v. Moses Levie Cohen Eljon en Anna Eleazar Hartog.

8.                   Rosetta Goldsmit, geb. Enkhuizen ca. 1821/1822, koopvrouw, overl. Haarlem 09.07.1889, tr. Haarlem 08.01.1851 Izaak Mozes de Vries, geb. Haarlem 21.01.1824, steendrukker, overl. Haarlem 19.07.1905, z.v. Mozes de Vries, koopman, en Heintje Izaak Flessener.

 

Noten: |a| overl.akte Meppel 1864 no.223.

 

[22] = [18]

[23] = [19]

 

[24] Briska

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Marcus Joseph Briska, geb. ca. 1780; volgt [12].

 

[26] Grobbits

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Sara Salomons Levie Grobbits; volgt [13].

 

[28] Samuel Joseph Kok, overl. voor 1838, tr.

[29] Sara Wolf Wennink, overl. voor 1838.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wolf Samuel Kok, geb. Amsterdam ca. 1807; volgt [14].

 

[30] Gerrit Flora, overl. voor 1821, tr.

[31] Schoontje Barend Potlood, overl. na 1838.

Uit dit huwelijk:

1.                   Betje Abraham Flora, geb. Amsterdam ca. 1799, borduurster (1821), overl. na 1847, tr. Amsterdam 11.07.1821 Gerrit Salomon Offenbach, geb. Amsterdam ca. 1801, diamantsnijder (1847), z.v. Salomon Aron Offenbach.

2.                   Emanuel Abraham Flora, geb. Amsterdam ca. 1801, koopman, overl. Haarlem 15.05.1863, tr. Haarlem 11.06.1828 Meijntje Zwartser, geb. Amsterdam ca. 1796/1801, overl. Haarlem 27.01.1860, d.v. Joseph Izaak Zwartser en Saartje van Os, koopvrouw (1828).

3.                   Esther Abraham Flora, geb. Amsterdam ca. 1809; volgt [15].

4.                   Rachel Flora, geb. Amsterdam ca. 1809, zangeres, overl. voor 1867, tr. Amsterdam 28.06.1837 Isaac Levie Moses de Leeuw, geb. Amsterdam ca. 1811, kruier (1837),venter (1867), overl. voor 1885, z.v. Levie Moses de Leeuw, kruier, en Betje Soesan.

5.                   Roosje Abraham Flora, geb. Amsterdam ca. 1810, tr. Amsterdam 22.10.1834 Meijer Jacob, geb. Schagen ca. 1809, z.v. Joseph Jacob, koopman, en Roosje de Haan.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)