Friedrich Johann Carl Rademacher (1929-2008)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien februari 2019)

 


 

[1] Friedrich Johann Carl Rademacher, Frits, geb. s-Gravenhage 22.11.1929, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1961, promotie Twente 1972|a|, hoogleraar Twente (1981), overl. Borne 28.11.2008, crem. Usselo 04.12.2008.
 
Noten: |a| proefschrift: De vertikale schroeftransporteur: de berekening van het debiet en het brutovermogen van het opvoergedeelte, bij verschillende vullingsgraad.

 

[2] Friedrich Johann Karl Rademacher, geb. Arnhem 16.04.1898, aanlegger van centrale verwarmingen (1927), monteur van centrale verwarming (1954), overl. s-Gravenhage 02.04.1954, tr. s-Gravenhage 19.10.1927
[3] Johanna de Graaff, geb. s-Gravenhage 14.11.1899, corsettennaaister (1927), overl. na 1954.

Uit dit huwelijk:

1.                   Friedrich Johann Carl Rademacher, geb. s-Gravenhage 22.11.1929; volgt [1].

 

[4] Hermann Rademacher, geb. 18.06.1849, ged. Mhlheim an der Ruhr (Evangelisch) 22.07.1849, kleermaker, overl. voor 1927, tr. Arnhem 05.10.1881

[5] Egberdina ten Cate, geb. Arnhem 15.01.1862, overl. Renkum 10.05.1948|c|.

Kind van Egberdina:

1.                   Johanna Friederich ten Cate, geb. Arnhem 12.02.1881|b|, overl. Arnhem 23.06.1881.

Uit dit huwelijk:

2.                   Maria Catharina Rademacher, geb. Voorburg 15.02.1882, overl. Voorburg 29.09.1882.

3.                   Friederich Johann Rademacher, geb. Voorburg 19.02.1883.

4.                   Catharine Gertrude Rademacher, geb. Arnhem 17.07.1884.

5.                   Mathilde Maria Rademacher, geb. Arnhem 09.04.1886, overl. Rotterdam 31.12.1956, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 04.01.1957.

6.                   Dina Antoinette Rademacher, geb. Amsterdam ca. 1889, tr. Rotterdam 15.04.1914 Willem Pieter Johannes Moritz, geb. Rotterdam 09.04.1894, machinebankwerker, overl. Arnhem 21.11.1921, z.v. Hendrik Pieter Moritz en Jacoba Adriana van Rijn.

7.                   Hermine Bernhardine Rademacher, geb. Arnhem 31.10.1890, overl. Arnhem 28.03.1892.

8.                   Hermine Johanna Rademacher, geb. Arnhem 06.04.1892, tr. 09.04.1913 Cornelis Gerrit Pieter Johannes Esveld, geb. Boskoop 23.08.1891, z.v. Hugo Boskoop en Neeltje van Houten.

9.                   Friderike Caroline Rademacher, geb. Arnhem 08.10.1893.

10.               Antonetta Alwine Rademacher, geb. Arnhem 09.04.1896, tr. s-Gravenhage 14.03.1917 Gerardus Petrus van den Berg, geb. s-Gravenhage 20.01.1895.

11.               Friedrich Johann Karl Rademacher, geb. Arnhem 16.04.1898; volgt [2].

12.               Ida Clara Johanna Rademacher, geb. Arnhem 19.08.1902.

13.               Jeanne Pauline Rademacher, geb. Arnhem 09.07.1907.

 

Noten: |b| aangifte door Christina Frederika Dorothea van der Stroom, getuige Hermann Rademacher, oud 31 jaar, kleermaker {de latere echtgenoot} (geb.akte Arnhem 1881 no.198); |c| ook overl.akte Arnhem 1948 no.520.

 

[6] Arie de Graaff, geb. s-Gravenhage 21.07.1868, boekdrukker (1896), timmerman (1898), boekdrukker (1903), handelsreiziger (1922), overl. na 1929; tr. 2e s-Gravenhage 25.02.1903 (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 24.06.1920, ingeschr. s-Gravenhage 21.07.1920) Pieternella Magdalena Winkster, geb. 17.11.1870, winkeljuffrouw (1903), overl. Wassenaar 07.11.1941, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 10.11.1941, d.v. Hendrik Winkster, zadelmaker, en Maria Magdalena de Leeuw; tr. 3e s-Gravenhage 18.01.1922 Anna Maria van den Heuvel, geb. s-Gravenhage 17.11.1862, dienstbode (1887), overl. s-Gravenhage 13.12.1939, d.v. Nicolaas van den Heuvel en Maria Francisca Duran; tr. 1e Utrecht 28.10.1896

[7] Wilhelmina van der Mark, geb. IJsselstein 21.12.1873, overl. s-Hertogenbosch 04.08.1902.

AMvdH tr. 1e s-Gravenhage 09.11.1887 Wilhelmus Antonius Teunisse, geb. Loosduinen 27.03.1865, tuinman (1887), groentenhandelaar (1916), overl. s-Gravenhage 11.05.1916, z.v. Antonius Teunisse, tuinman, en Anna Maria Duijvestijn.

Uit het huwelijk de Graaff-van der Mark:

1.                   Cornelia de Graaff, geb. Utrecht 10.12.1896.

2.                   Hermanus de Graaff, geb. s-Gravenhage 15.04.1898, overl. na 1941.

3.                   Johanna de Graaff, geb. s-Gravenhage 14.11.1899; volgt [3].

4.                   Dirk de Graaff, geb. s-Hertogenbosch 02.01.1902, letterzetter, tr. s-Gravenhage 11.09.1929 Hendrika Grootenboer, geb. s-Gravenhage 12.02.1908, modiste (1929), d.v. Willem Grootenboer, behanger, en Christina Frederika Wessel.

 

[8] Johann Rademacher, schipper, overl. Werden voor 1881, tr.

[9] Catharina Chanteau, overl. Mhlheim voor 1881.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermann Rademacher, geb. 18.06.1849, ged. Mhlheim an der Ruhr (Evangelisch) 22.07.1849; volgt [4].

 

[10] Berend ten Cate, geb. Ambt Ommen 25.12.1832, turfschipper (1861,1862), schipper (1865,1866), koopman (1867,1871), overl. Arnhem 20.03.1872, tr. Arnhem 30.01.1861

[11] Catharina Rouwendaal, geb. Arnhem 29.03.1833, wasvrouw (1881), overl. Arnhem 10.01.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Egberdina ten Cate, geb. Arnhem 15.01.1862; volgt [5].

2.                   Gerrit ten Cate, geb. Arnhem 06.01.1865, boekbinder, overl. Arnhem 19.01.1888.

3.                   Hendrik ten Cate, geb. Arnhem 17.11.1866, overl. Arnhem 20.09.1867.

4.                   Jansje ten Cate, geb. Arnhem 18.01.1868, overl. Arnhem 23.12.1902, tr. Arnhem 10.02.1892 Joseph Antoon Peters, geb. Venlo 02.02.1863, kleermaker, overl. Arnhem 23.04.1931, z.v. Jan Peters, landbouwer (1892), winkelier (1904), en Antonia Eleonora Petronella Hendrikx.
JAP tr. 2e Arnhem 03.02.1904 Berndina Hendrika Rouwen, geb. Arnhem 01.05.1870, overl. Arnhem 03.11.1933, d.v. Hendrik Rouwen, arbeider, en Maria Theresia Berendts.

5.                   Jenneke ten Cate, geb. Arnhem 31.03.1869, overl. Arnhem 01.06.1933.

6.                   Antonia ten Cate, geb. Arnhem 30.05.1871, overl. Arnhem 09.10.1955.

 

[12] Dirk de Graaf, geb. Katwijk 24.07.1842, dienende als loteling in het tweede regiment artillerie (1865), straatmaker, overl. s-Gravenhage 15.03.1873, tr. s-Gravenhage 17.05.1865|a|

[13] Cornelia de Bloois, geb. s-Gravenhage ca. 1842, naaister (1865), overl. Loosduinen (s-Gravenhage) 02.12.1929.

Uit dit huwelijk (vader ook De Graaff):

1.                   Jan Corstiaan de Graaf, geb. s-Gravenhage 01.05.1866, rijtuigschilder (1894), huisschilder (1931), overl. s-Gravenhage 23.09.1931, tr. s-Gravenhage 01.08.1894 Wilhelmina Petronella Henrietta Pateman, geb. s-Gravenhage 20.01.1873, overl. na 1931, d.v. Hendrik Willem Pateman, koetsier, en Hendrina Lenselink.

2.                   Arie de Graaff, geb. s-Gravenhage 21.07.1868; volgt [6].

 

Noten: |a| bruidegom De Graaf.

 

[14] Hermanus van der Mark, geb. Jutphaas 25.04.1827, arbeider (1860), werkman, overl. Utrecht 17.06.1892|d|, tr. Utrecht 06.06.1860

[15] Johanna Christina Lathouwer, geb. Utrecht 15.09.1835, dienstmeid (1860), overl. Utrecht 02.12.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus van der Mark, geb. Jutphaas 06.07.1861, overl. Noordwijkerhout 29.08.1939, tr. Utrecht 04.11.1885 Francina van Schaik, geb. Jutphaas 13.08.1864, overl. Zuilen 04.04.1952, d.v. Wilhelmus van Schaik en Maria Frankhuisen.

2.                   Cornelis van der Mark, geb. Willeskop 25.12.1863|a|, tr. Utrecht 18.02.1885 Theodora Smoorenburg, geb. Utrecht 26.03.1865, overl. Utrecht 26.02.1953, d.v. Anthonie Smoorenburg en Theodora Kolpa.

3.                   Johannes van der Mark, geb. Willeskop 19.11.1865|b|, overl. Rotterdam 14.05.1936, tr. Utrecht 24.06.1896 Elisabeth Schut, geb. Utrecht 21.11.1870, d.v. Jacobus Schut en Johanna Jacoba Rutting.

4.                   Louis van der Mark, geb. Utrecht 09.05.1870, overl. Rosmalen 08.10.1907.

5.                   Wilhelmina van der Mark, geb. IJsselstein 21.12.1873; volgt [7].

6.                   Willebrordus van der Mark, geb. IJsselstein 14.01.1876, overl. Utrecht 24.03.1888|c|.

 

Noten: |a| moeder Lasthouwer; |b| moeder Lithouwer; |c| moeder Lothouwer; |d| e.v. Ladhouder.

 

[16] Rademacher.

[17] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johann Rademacher; volgt [8].

 

[18] Chanteau.

[19] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Chanteau; volgt [9].

 

[20] Hendrik ten Cate, geb. Hoogeveen 27.03.1808, (turf)schipper, overl. Avereest 03.01.1848, z.v. Fake ten Cate en Aaltje Harms; tr. Zwollerkerspel 12.03.1831|a|

[21] Egberdina Berends Spijkerbelt, geb. Genne (Zwollerkerspel) 26.11.1804, dienstmaagd (1831), overl. Zwolle 23.03.1876|e|, d.v. Berend Peters en Hendrikjen Egbers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berend ten Cate, geb. Ambt Ommen 09.11.1831|b|, overl. De Vaart (Ambt Ommen) 02.12.1831.

2.                   Berend ten Cate, geb. Ambt Ommen 25.12.1832|c|; volgt [10].

3.                   Fake ten Cate, geb. Ambt Ommen 22.12.1835, koopman, overl. Arnhem 11.09.1871, tr. Arnhem 16.12.1868 Elisabeth de Meulenbroek, geb. Arnhem 27.07.1841|g|, dienstmeid (1868), overl. Dieren (Rheden) 23.07.1902, d.v. Johannes de Meulenbroek, wever, en Cornelia de Weerd.
EdM tr. 2e Zutphen 29.12.1875 Johannes de Gruiter, ook de Gruijter, geb. Meppel 31.10.1832, schipper (1852,1875), landbouwer (1903), overl. Dieren (Rheden) 18.10.1905, z.v. Johan Melchior de Gruiter, schipper, en Trijntje Smit.
JdG tr. 1e Brummen 26.06.1852 Johanna Gerlach, geb. Voorst 12.12.1830, dienstmeid (1862), overl. Musselkanaal (Onstwedde) 27.05.1875|f|, d.v. Hendrikus Gerlach, daghuurder, en Fredrika Denekamp; tr. 3e Rheden 14.05.1903 Aleida Maria Heusinkveld, geb. Aalten 08.10.1838, overl. Dieren (Rheden) 20.02.1929, d.v. Arend Heusinkveld, timmerman, en Johanna Jacoba van der Meij.
AMH tr. 1e Wisch 20.11.1863 Jan Willem Weenink, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 28.12.1836, dagloner, arbeider, overl. Dieren (Rheden) 29.06.1902, z.v. Marten Weenink, dagloner, en Elsken Jurriens.

4.                   Jan ten Kate, ook ten Cate, geb. Zwolle 28.05.1838, schippersknecht, overl. Wilp (Voorst) 27.05.1860|d|.

5.                   Klaas ten Cate, geb. Zwolle 29.03.1841, schippersknecht, overl. Zwolle 05.03.1881.

6.                   levenloze dochter, Hattem 02.12.1843.

 

Noten: |a| bruid Egtberdina Peters (huw.akte Zwollerkerspel 1831 no.7); |b| moeder Egberdina Berends Spikerbeld (geb.akte Ambt Ommen 1831 no.91); |c| moeder Egberdina Berends Spijkerbeld (geb.akte Ambt Ommen 1832 no.113); |d| ook overl.akte Arnhem 1860 no.323; |e| ook overl.akte Arnhem 1876 no.318; |f| ook overl.akte Zutphen 1875 no.190; |g| de Meulebroek.

 

[22] Gerrit Rouwendal, ged Veessen 17.02.1799, schipper (1827,1833), koopman (1863), overl. Arnhem 24.10.1866|a|, z.v. Egbert Rouwendaal, schipper, en Jenneke Gerrits; tr. Heerde 11.06.1827

[23] Diena Vedders, ged. Heerde 16.12.1792, overl. Arnhem 07.02.1865, d.v. Jan Vedders, wever, en Trientjen Pouwels.

Uit dit huwelijk (vader Rouwendal/Rouwendaal):

1.                   Antonia Rouwendal, geb. Heerde 15.08.1828, overl. Arnhem 11.08.1909, tr. Arnhem 17.07.1850 Hendrik van der Graaf, geb. ca. 1824, schippersknecht, z.v. Berend van der Graaf, schipper, en Hendrika van den Bosch.

2.                   Janna Rouwendaal, geb. Heerde 13.06.1830, overl. Arnhem 10.03.1872, tr. Arnhem 15.04.1863 Philippus Fredericus Faber, geb. ca. 1833, z.v. Philippus Frederikus Faber en Cnristina Dorothea Sophia Crum.

3.                   Catharina Rouwendaal, geb. Arnhem 29.03.1833|c|; volgt [11].

4.                   Jansie Rouwendal, geb. Arnhem 14.02.1837, overl. Arnhem 14.04.1856.

 

Noten: |a| Rouwendaal; |b| Vedder ; |c| Rouwendaal.

 

[24] Jan Corstiaan de Graaff, geb. Werkendam 27.01.1808, straatmaker (1857,1860), aannemer (1866,1880), overl. s-Gravenhage 02.02.1880, z.v. Joost de Graaff en Wilhelmina Heijmans; tr. De Werken en Sleeuwijk 03.05.1829

[25] Neeltje van Vark, geb. Woudrichem 06.02.1813, overl. s-Gravenhage 21.06.1879, d.v. Willem van Vark en Dirkje Detlein.

Uit dit huwelijk (vader soms Jan Christiaan):

1.                   Wilhelmina Elisabeth de Graaff, geb. De Werken en Sleeuwijk 03.10.1829, tr. Katwijk 24.05.1849|a| Cornelis Spierenburg, geb. Valkenburg (ZH) 02.07.1826, straatmaker, overl. s-Gravenhage 08.11.1874, z.v. Gerrit Spierenburg en Niesje Meurs.

2.                   Cornelis de Graaff, geb. De Werken en Sleeuwijk 12.10.1830, straatmaker.

3.                   Jozina de Graaff, geb. De Werken en Sleeuwijk 30.09.1832, overl. s-Gravenhage 03.07.1902, tr. s-Gravenhage 17.10.1866 Leenderd Adrianus Martinus Wilkens, geb. s-Gravenhage 16.12.1842, meubelmaker, overl. s-Gravenhage 04.04.1926, z.v. Johannes Hendrik Willems, kleermaker, en Elisabeth Peters.
LAMW tr. 2e s-Gravenhage 06.01.1904 Doutje Ates (1848-1917).
DA tr. 1e s-Gravenhage 25.05.1881 Johannis de Graaff (ca.1849/1850-1901), broer van Jozina.

4.                   Jan Christiaan de Graaff, ook Jan Corstiaan, geb. De Werken en Sleeuwijk 01.07.1834, straatmaker, overl. s-Gravenhage 16.09.1872.

5.                   Willem de Graaff, geb. ca. 1836, straatamaker (1857,1870), overl. s-Gravenhage 03.05.1857 Adriana Catharina van den Berg, geb. s-Gravenhage ca. 1833, overl. s-Gravenhage 02.04.1894, d.v. Johannes van den Berg en Johanna Brand.

6.                   Arie de Graaff, geb. Katwijk aan den Rijn ca. 1837/1839, straatmaker (1860,1870), overl. s-Gravenhage 18.07.1912, tr. s-Gravenhage 15.08.1860 Jacoba Cornelia Vis, geb. Loosduinen 08.05.1838, overl. s-Gravenhage 13.05.1891, d.v. Jacob Roeland Vis en Wilhelmina van Spronsen.

7.                   Dirk de Graaf, geb. Katwijk 24.07.1842|b|; volgt [12].

8.                   Johannis de Graaff, geb. ca. 1849/1850, steendrukker (1870), koopman (1881), koopman in porcelein (1901), overl. s-Gravenhage 18.04.1901, tr. 1e s-Gravenhage 21.12.1870|d| Alida Ketting, geb. s-Gravenhage ca. 1847, overl. s-Gravenhage 09.01.1875, d.v. Jacobus Ketting en Jansje van Brabant; tr. 2e s-Gravenhage 25.05.1881 Doutje Ates, geb. Sneek 18.07.1848, overl. s-Gravenhage 25.12.1917, d.v. Geert Ates, timmerknecht (1848), bediende (1881), en Wijbrandina Leensma.
DA tr. 2e s-Gravenhage 06.01.1904 Leenderd Adrianus Martinus Wilkens (1842-1926).
LAMW tr. 1e s-Gravenhage 17.10.1866 Jozina de Graaff (1832-1902), zuster van Johannes.

9.                   Neeltje de Graaff, geb. s-Gravenhage 08.08.1852, overl. Voorburg 28.10.1918, tr. s-Gravenhage 18.09.1878 Adrianus Jacobus Kruuk, geb. s-Gravenhage 09.04.1847, winkelier (1878), bedienaar van begrafenissen, overl. Voorburg 26.08.1924|c|, z.v. Hendrik Kruuk, bode, en Catharina Maria Steijger.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid van der Vark; |b| de Graaf; |c| ook overl.akte s-Gravenhage 1924 serie E no.110; |d| moeder v/d bruidegom van Varik.

 

[26] Arie de Bloois, geb. Vlaardingen ca. 1811/1812, zaagmolenaarsknecht (1836,1837), houtzaagmolenaar (1841), overl. s-Gravenhage 27.02.1859, z.v. Jacob de Bloois en Elizabeth Hofman; tr. 1e Delft 25.05.1836 Johanna Ouwerling, ged. Delft 06.11.1802, naaister (1836), overl. s-Gravenhage 09.01.1840, d.v. Martinus Ouwerling en Lijdia Clasina Visch; tr. 2e s-Gravenhage 02.06.1841|b|

[27] Teuntje Klaasing, geb. Berkel 22.06.1800, dienstbode (1841), naaister (1869), overl. s-Gravenhage 27.03.1883, d.v. Nicolaas Klaasing, arbeider, en Neeltje Treurniet; tr. 1e Maassluis 19.08.1829 Arij Ruitenburg, ged. Maassluis 08.10.1779, overl. Maassluis 01.03.1837, z.v. Gilles Ruitenburg en Neeltje Verdoes.
AR tr. 1e (Maassluis) voor 1803 Maria Plemp, geb. ca. 1779, overl. Maassluis 18.01.1829, d.v. Pieter Plemp en Grietje van der Stok.

Uit het huwelijk de Bloois-Ouwerling:

1.                   Lidia Clasina de Bloois, geb. Delft 02.08.1836, overl. Delft 05.12.1837.

2.                   Jacobus de Bloois, geb. Delft 19.08.1837, timmerman, overl. s-Gravenhage 08.01.1909, tr. s-Gravenhage 04.11.1863 Cornelia Sprenger, geb. Delft 14.04.1839, modiste (1863), overl. s-Gravenhage 24.07.1902, d.v. Gerrit Sprenger, molenaar, en Clazina Cornelia Munts.

3.                   Martinus Hendrik de Bloois, geb. ca. 1839, overl. s-Gravenhage 16.04.1840.

4.                   Elisabeth Clasina de Bloois, geb. ca. 1840, overl. s-Gravenhage 27.01.1840.

Voorkind (erkend bij het huwelijk in 1841):

5.                   Elisabeth Antonia Klasing, later de Bloois, geb. s-Gravenhage 02.03.1841|a|, naaister (1869), overl. s-Gravenhage 22.07.1881, tr. s-Gravenhage 24.11.1869 Gerardus Johannes Richel, geb. s-Gravenhage 09.08.1845, kabinetwerker (1845), meubelmaker (1869), brievenbesteller (1881,1887), overl. s-Gravenhage 12.01.1921, z.v. Gerardus Wilhelmus Richel, meubelmaker, en Maria Sas.
GJR tr. 2e s-Gravenhage 04.05.1887 Neeltje Pieternella de Pree, geb. Wissenkerke 11.12.1863, overl. Eefde (Gorssel) 05.05.1931, d.v. Pieter de Pree en Pieternella Marcusse.

Uit het huwelijk de Bloois-Klasing:

6.                   Cornelia de Bloois, geb. s-Gravenhage ca. 1842; volgt [13].

 

Noten: |a| moeder Antonia Klasing, aangever Arie de Bloois, oud 30 jaar, houtzaagmolenaar (geb.akte s-Gravenhage 1841 no.402); |b| bruid Teuntje Klaasing (huw.akte s-Gravenhage 1841 no.215).

 

[28] Hermanus van der Mark, geb. ca. 1781/1782, arbeider, overl. Jutphaas 15.09.1828, z.v. Dirk van der Mark en Lijsje van Wijk; tr.

[29] Willemina Rietveld, Willemijntje/Mijntje, geb. ca. 1781/1782, werkster (1843,1844), overl. Jutphaas 08.06.1849, d.v. Hannes Rietveld en Maria van der Kroef.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth van der Mark, geb. Jutphaas 13.11.1812, naaister (1842), overl. Utrecht 03.07.1847, tr. Utrecht 26.01.1842 Henricus Maarschalkerweert, geb. Utrecht ca. 1810, scheepmaker, z.v. Jan Maarschalkerweert en Henrica Bakker.
HM tr. 1e Utrecht 18.02.1835 Geertje van der Kaaij, geb. Vreeswijk ca. 1808, overl. (kraambed) Utrecht 27.12.1835, d.v. Klaas van der Kaaij en Johanna van Oort.

2.                   Johannes van der Mark, geb. Jutphaas 16.09.1814, werkman, overl. Jutphaas 23.07.1847, tr. Jutphaas 26.04.1843 Alleberta van Veen, geb. Jutphaas ca. 1816, dienstmeid (1843), overl. Utrecht 07.06.1903, d.v. Hermanus van Veen en Antonia van Mastwijk.

3.                   Dirk van der Mark, geb. Jutphaas 18.0.1.1816, steenwerker, overl. Jutphaas 25.06.1895, tr. Jutphaas 27.07.1842 Johanna Jansen, geb. Jutphaas ca. 1820, d.v. Hermanus Jansen en Hendrika Billard.

4.                   Willem van der Mark, geb. Jutphaas 10.01.1818, werkman, overl. Utrecht 03.08.1881, tr. Utrecht 08.05.1844 Johanna Spliet, geb. Houten 08.01.1825, overl. Utrecht 18.10.1901, d.v. Johannes Spliet en Christina van der Geer.

5.                   Maria van der Mark, geb. Jutphaas 24.07.1820, overl. Utrecht 16.11.1856, tr. Utrecht 24.04.1844 Albertus Kragten, geb. Utrecht 22.02.1818, hovenier, overl. Utrecht 21.06.1881, z.v. Antonij Kragten, hovenier, en Willemina Agterberg.
AK tr. 2e Utrecht 16.12.1857 Stijntje van Ek, geb. Jutphaas 30.04.1812, overl. Utrecht 14.03.1864, d.v. Hendricus van Ek en Stijntje Woltwijk; tr. 3e Utrecht 01.02.1865 Grada Elisen, geb. Dieren (Rheden) 26.10.1829, overl. Utrecht 28.10.1902, d.v. Aalbert Elisen, daghuurder, en Arnolda Folmer.

6.                   Niesje van der Mark, geb. Utrecht ca. 1822, overl. Jutphaas 05.09.1847.

7.                   Jacobus van der Mark, geb. Jutphaas 27.07.1824, overl. Jutphaas 28.11.1844.

8.                   Hermanus van der Mark, geb. Jutphaas 25.04.1827; volgt [14].

 

[30] Cornelis Lathouwer, geb. Zaltbommel 25.05.1793, schoenmaker, overl. Utrecht 13.02.1837|a|, z.v. Abraham Lathouwer en Johanna Winters; tr. 1e Zaltbommel 13.06.1814|b| Trijntjen Harm Jans, Catharina, geb. Groningen ca. 1782, overl. tussen 1820 en 1830, d.v. Harm Jans en Barbara Claassens Boerdema; tr. 2e Utrecht 03.11.1830|c|

[31] Louiza van Stralen, ged. Utrecht 13.03.1799, werkster (1860), overl. Utrecht 18.03.1869, d.v. Jan van Stralen en Christina Zomer; tr. 1e Utrecht 27.03.1822 Maarten Bogaard, geb. Ransdorp ca. 1799, overl. Utrecht 08.05.1826, z.v. Jan Dirk Bogaard en Elisabeth Kanjer; tr. 3e Utrecht 01.05.1844 Stephanus Franciscus Jacobse, ged. Utrecht (rk) 05.09.1793, overl. Utrecht 14.07.1870, z.v. Arie Jacobse en Cornelia van der Kooij.
SFJ tr. 1e Utrecht 03.11.1824 Cornelia Stoutenburg, ged. Utrecht (rk) 07.02.1803, overl. Utrecht 09.11.1842, d.v. Joannes Stoutenburg en Maria Jorissen.

Uit het huwelijk Lathouwer-Jans:

1.                   Johanna Madalena Lathouwer, geb. Zaltbommel 26.05.1817, overl. Zaltbommel. 09.02.1818|d|.

2.                   Leonardus Harmen Lathouwer, geb. Zaltbommel 05.10.1820, overl. Zaltbommel 06.02.1821.

Uit het huwelijk Lathouwer-van Stralen:

3.                   Johanna Christina Lathouwer, geb. Utrecht 15.09.1835; volgt [15].

 

Noten: |a| Lathouder; |b| bruidegom Lathouwers; |d| moeder Catharina Harmsen.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren