Hendrik Reinoud (1907-1996)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien april 2021)

 


 

[1] Hendrik Reinoud, geb. Amsterdam 31.05.1907, assistent-accountant (1926), directeur-generaal van het Staatsbedrijf der PTT (1968-1972), eredoctor Twente 27.11.1981|a|, RNL, CON, overl. ’s-Gravenhage 27.10.1996, crem., verloofd ’s-Gravenhage 25.10.1934, tr. ’s-Gravenhage 31.05.1935 Gerdina de Kiefte, Eddy, geb. ’s-Gravenhage 24.08.1909, overl. Heemstede xx.09.2002, d.v. Cornelis de Kiefte (1871-1962), kleermaker, en Catharina Maria Eysberg (1875-1968).
 

Noten: |a| erepromotor J. Kreiken (1925-2001).

 

[2] Gerhard Reinoud, geb. Deventer 22.09.1867, korporaal-konstabel (1897), kantoorbediende (1931), overl. Amsterdam 25.05.1941, tr. Amsterdam 22.07.1897
[3] Aagjen Louise Mol, geb. Amsterdam 17.01.1875, overl. Amsterdam 05.01.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aagjen Louise Reinoud, geb. Den Helder 05.05.1898, schrijfster op het Girokantoor (1918-1922), officier bij het Leger des Heils (1926), tr. Leiden 23.06.1926 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 17.10.1932, ingeschr. Leiden 27.04.1933) Pieter van Buitenen, geb. Rotterdam 25.06.1893, officier bij het Leger des Heils (1926), z.v. Leendert van Buitenen en Elizabeth Aalbers.

2.                   Johanna Lamberta Reinoud, geb. Den Helder 19.06.1900, overl. na 1957, tr. Rijswijk 04.05.1932 Willem Wouter Elferink, geb. Rotterdam 01.11.1891, overl. ’s-Gravenhage 22.08.1957, begr. 24.08.1957, z.v. Hendrik Elferink en Cornelia Lambertine Gijp.
     WWE tr. 1e Rotterdam 08.01.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. 18.05.1928, ingeschr. Rotterdam 02.06.1928) Jacoba Barbara van Dijk, geb. Rotterdam 03.02.1892, d.v. Mattheus van Dijk en Teuntje de Heus.
     JBvD tr. 2e Utrecht 06.06.1935 Adriaan Boogaerdt, geb. Ouderkerk aan den IJssel 23.03.1877, kantoorbediende, overl. Utrecht 13.02.1951, begr. Utrecht (2e Alg.Bpl.) 17.02.1951, z.v. Herman Boogaerdt en Jannigje Leloup.
     AB tr. 1e Groningen 17.09.1908 Geertruida Hendrika Wilhelmina Amsingh, geb. Amsterdam 05.04.1882, overl. Utrecht 17.02.1930, begr. Utrecht (2e Alg.Bpl.) 21.02.1930, d.v. Jeldo Jan Wijbrand Fokko Amsingh, kantoorbediende, en Johanna Maria Montanus.

3.                   Gerhardina Reinoud, geb. Amsterdam 21.01.1903, tr. Amsterdam 03.09.1931 Jan Brouwer, geb. Raard (Westdongeradeel) 21.03.1899, grossier (1921), koopman (1925), handelsagent (1931), z.v. Harm Brouwer, predikant te Raard (1897-1900), Lutjegast (1900-1911), Westerbork (1911-1914) en Heteren-Randwijk, en Anna Willemina Arieze.
     JB tr. 1e Delfzijl 07.06.1921 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 29.11.1923, ingeschr. Delfzijl 28.03.1924) Heika Anna van Dam, geb. Delfzijl 06.02.1902, overl. na 1965, d.v. Jan Roelf van Dam, bakker, en Jantje Kuipers; tr. 2e Amsterdam 15.10.1925 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 16.06.1930; ingeschr. Amsterdam 13.01.1931) Jenny van Biene, geb. Rotterdam 24.06.1893, d.v. Gregorius van Biene en Saartje Witstijn.
     HAvD tr. 2e Delfzijl 24.05.1927 Hendrik Sieberdinus Klatter, geb. Delfzijl 14.01.1898, manufacturier, overl. Groningen 02.12.1965, z.v. Elbertus Klatter, koopman, en Geertruida Nap.
     JvB tr. 1e Rotterdam 09.12.1915 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 06.02.1923) Leon Velleman, geb. Haarlem 08.07.1892, overl. Rotterdam 12.05.1940, z.v. Levie Velleman, koopman, en Jane Spier.

4.                   Hendrik Reinoud, geb. Amsterdam 31.05.1907|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 04.06.1907.

 

[4] Derk Jan Reinoud, geb. Deventer 01.03.1837, wever (1862,1867), ‘teppichweber’ (1894), overl. Duisburg 27.01.1894|b|, tr. Deventer 30.10.1862|a|

[5] Johanna Lamberta Noppe, geb. Deventer 11.12.1843, overl. Deventer 27.03.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruida Gerdina Johanna Reinoud, geb. Deventer 17.04.1863, overl. Deventer 20.07.1863.

2.                   Gerrit Jan Melchert Jasper Reinoud, geb. Deventer 02.05.1864, overl. Utrecht 14.02.1927.

3.                   Johannes Reinoud, geb. Deventer 21.02.1866, marinier (1893,1896), overl. voor 1926, tr. Amsterdam 05.08.1896 Geertruida Klinkhamer, geb. Zwolle 17.12.1855, overl. Amsterdam xx.01.1931|c|, d.v. Willem Jan Klinkhamer, tabakskerver, en Cornelia Josephina Besems.
Uit dit huwelijk: zie Bijlage A.
     GK tr. 1e Zwolle 15.11.1877 Johann Jacob Gottschall, geb. Steinmaur (Zwitserland) 15.08.1839, militair, overl. tussen 1885 en 1896, z.v. Johannes Gottschall en Anna Barbara Morf.
     JJG tr. 1e voor 1877 Louisa Agatha Elisabeth van Lier.

4.                   Gerhard Reinoud, geb. Deventer 22.09.1867; volgt [2].

5.                   Franciscus Gerhardus Reinoud, geb. Deventer 01.01.1870, overl. Deventer 21.03.1870.

6.                   Cornelia Johanna Lamberta Reinoud, geb. Deventer 27.02.1872, overl. Deventer 25.03.1872.

7.                   Cornelis Reinoud, geb. Deventer 08.12.1873, overl. Deventer 01.03.1879.

8.                   Maria Magdalena Reinoud, geb. Deventer 16.01.1876, dienstbode (1896), overl. Diepenveen 22.10.1953, tr. Deventer 27.08.1896 Theodorus Marten Obdeijn, geb. Raalte ca. 1854, metselaar, overl. Diepenveen 06.06.1942, z.v. Theodorus Marten Obdeijn en Gerritje Meerstadt.

9.                   Gerritdina Geertruida Reinoud, geb. Deventer 07.06.1878 (akte), overl. Deventer 20.01.1885.

10.               Cornelia Reinoud, geb. Deventer 07.06.1879, overl. Deventer 18.01.1881.

 

Noten: |a| bruidegom ‘natuurlijke erkende zoon’ van DJR en CA (huw.akte Deventer 1862 no.107); |b| Diedrich Jan, ‘auf schriftliche Anzeige der Verwaltung des Sanct Vincenz Krankenhauses’ (overl.akte Deventer 21.06.1894 no.269); |c| Algemeen Handelsblad 13.01.1931.

 

[6] Hendrik Mol, geb. Kampen 01.11.1829, zeeman (1861), varensgezel (1888), werkman (1890,1897), bontwerker (1898), overl. tussen 1898 en 1921|c|, tr. Amsterdam 22.05.1861

[7] Aagjen IJserman, geb. Hattem 26.10.1835, dienstbaar (1861), overl. Amsterdam xx.03.1921|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Mol, geb. Amsterdam 29.08.1863 (akte), dienstbode (1888), overl. Heemstede 12.02.1936|b|, tr. Amsterdam 20.12.1888 Frans Oscar Söderland, geb. Den Helder ca. 1865, overl. Weesp 20.06.1936, varensgezel (1888), z.v. Frans Oscar Söderland en Grietje Douwes.

2.                   Janna Gerritje Mol, geb. Amsterdam 27.11.1865, naaister (1890), tr. Amsterdam 24.04.1890 Jacob Kunst, geb. Den Helder 30.10.1867, smid bij de Marine (1890), beursopzichter (1919-1932), z.v. Teunis Kunst, schoenmaker, en Johanna Drent.

3.                   Geertruida Mol, geb. Amsterdam 01.05.1868 (akte), naaister (1891), tr. Amsterdam 22.01.1891 Gerrit Brugman, geb. Westzaan 23.01.1858, sergeant bij het Korps Mariniers (1891), z.v. Pieter Gerritszoon Brugman en Roelofje Meijer.

4.                   Hendrik Mol, geb. Amsterdam 29.03.1872 (akte), diamantslijper, overl. Utrecht 30.06.1919|a|, tr. Amsterdam 21.07.1898 Maria van Dalfsen, geb. Amsterdam 02.04.1872, d.v. Jan van Dalfsen en Johanna Frederika Bach.

5.                   Aagjen Louise Mol, geb. Amsterdam 17.01.1875; volgt [3].

 

Noten: |a| ook overl.akte Hilversum 1919 no.265; |b| ook overl.akte Weesp 1936 no.16; |c| niet gevonden in tafel overl. Amsterdam 1893-1902; |d| De Tijd 15.03.1921.

 

[8] Derk Jan Reinoud, geb. Deventer 01.09.1812, wolspinner (1842,1850), kolonist (1862), dagloner (1867), spinner (1868), dagloner (1874), overl. Deventer 25.05.1874, tr. Deventer 20.04.1837|b|

[9] Cornelia Amse, ged. Alkmaar 15.10.1805, overl. Deventer 09.08.1862.

Voorkind:

1.                   Derk Jan Reinoud, geb. Deventer 01.03.1837|a|; volgt [4].

Uit dit huwelijk:

2.                   Theresia Cornelia Reinoud, geb. Deventer 07.05.1842, overl. Deventer 10.06.1891, tr. Deventer 21.03.1867 Hendrik Ebbink, geb. Deventer 25.07.1843, stoker op een stoomboot (1867), stoker (1895), overl. (‘levenloos in de IJssel gevonden’) Deventer 13.08.1895|d|, z.v. Jan Ebbink, dagloner, en Aaltjen Hoogeboom.

3.                   Martinus Reinholt, geb. Deventer 13.05.1844|g|, overl. Deventer 01.07.1845.

4.                   Hendrik Willem Reinoud, geb. Deventer 28.11.1845|c|, fabriekwerker (1868), spinner (1871,1873), wever (1878,1884), overl. Deventer 03.03.1921, tr. Deventer 05.11.1868 Gerritjen de Winter, geb. Deventer 27.04.1838, overl. Deventer 07.01.1897, d.v. Willem de Winter en Jannetjen de Winter
Uit dit huwelijk: zie Bijlage B.

5.                   Cornelis Hendrikus Rijnhoud, geb. Deventer 07.07.1848|e|, overl. Deventer 25.12.1848.

6.                   Christina Reinold, geb. Deventer 22.04.1850|f|, overl. Deventer 22.06.1850.

 

Noten: |a| moeder ongehuwd, aangifte door Derk Jan Reinoud, die verklaart ‘vader van het kind te zijn en hetzelve voor het zijne te erkennen’ (geb.akte Deventer 1837 no.91; |b| huw.akte Deventer 1837 no.30 (geen vermelding van het erkennen/wettigen van een kind); |c| moeder Hamse; |d| (overl.akte Deventer 1895 no.365); |e| Rijnhoud, ‘hebbende vader verklaard niet te kunnen schrijven’ (geb.akte Deventer 1848 no.250); |f| Reinold, ‘hebbende vader verklaard niet te kunnen schrijven’ (geb.akte Deventer 1850 no.173); |g| Reinholt, ‘hebbende vader verklaard niet te kunnen schrijven’ (geb.akte Deventer 1844 no.206).

 

[10] Gerrit Jan Jasper Noppe, geb. Deventer 04.05.1822, mandenmaker, overl. Deventer 06.11.1884, tr. Deventer 27.07.1843

[11] Petronella Geertruida Hermans, geb. Oss ca. 1811, overl. Deventer 12.05.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Lamberta Noppe, geb. Deventer 11.12.1843|a|; volgt [5].

2.                   Gerdina Geertruida Noppe, geb. Deventer 22.12.1848|b|, tr. Deventer 27.10.1870 Franciscus Susanus Schammeldt, geb. Deventer 04.10.1841, smid, overl. Deventer 15.06.1894, z.v. Carl Andreas Geradus Schammeldt, schoorsteenveger, en Johanna Warnars.

3.                   Arnolda Noppe, geb. Deventer 11.04.1851, overl. Deventer 21.12.1852.

 

Noten: |a| vader Gerrit Jan, moeder Geertruida Petronella (geb.akte Deventer 1843 no.501); |b| moeder Geertruida Haarmans.

 

[12] Gerrit Mol, geb. (Kampen) 26.11.1786, arbeider (1812), daghuurder (1813), arbeider (1816,1829), overl. Kampen 08.07.1833; tr. 1e voor 1812 Maria Roelofs, overl. voor 1812; tr. 2e Kampen 16.10.1812

[13] Geertruid van der Kolk, geb. (Zwolle)|a| 09.11.1789, dienstbaar (1812), werkvrouw (1840), werkster (1843), breister (1845), werkvrouw (1847), werkster (1849,1861), overl. Kampen 24.10.1869.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Mol, geb. Kampen 24.12.1813, schippersknecht, overl. Kampen 12.02.1882, tr. Kampen 08.10.1840 Johanna Driessen, ged. Kampen 14.10.1804, naaister (1840), d.v. Gerrit Driessen en Hendrikje Hendriks.

2.                   Dirk Mol, geb. Kampen 01.01.1816, kuiper, tr. 1e Kampen 02.12.1847 Hendrikjen Post, geb. Kampen 05.02.1819, dienstbode (1847), overl. Kampen 16.12.1850, d.v. Arend Hendriks Post, wever, en Jennegien Bruijns, ook de Bruin; tr. 2e Kampen 17.07.1851 Gerregien Dorenweerd, geb. Kampen 22.11.1817, dienstbode (1840), erl. Kampen 02.07.1887, d.v. Jan Dorenweerd en Femmeigjen van Dijk.
     GD tr. 1e Kampen 07.05.1840 Hendrik Hermanus Bloemendaal, ged. Kampen 07.10.1810, timmerman, overl. Kampen 10.01.1848, z.v. Lambert Bloemendaal en Elisabeth Dambrink.

3.                   Jan Mol, geb. Kampen 07.05.1819, kuiper, overl. Kampen 18.04.1895, tr. Kampen 14.08.1845 Lijda Neelen, geb. Elburg 03.11.1818, dienstbode (1845), overl. Kampen 31.01.1881, d.v. Dries Neelen, arbeider, en Willemina Lammerts.

4.                   Jannes Mol, geb. Kampen 05.03.1821, overl. Kampen 26.03.1821.

5.                   Janna Mol, geb. Kampen 17.06.1822, dienstbaar (1843), tr. Amsterdam 16.08.1843 Pieter Olie, geb. Amsterdam 03.03.1815 (akte), slepersknecht, z.v. Gerrit Olie en Cornelia van der Werf.

6.                   Gergjen Mol, geb. Kampen 25.09.1824, dienstbaar (1849), tr. Amsterdam 15.08.1849 Lambertus Dorr, geb. Amsterdam 31.03.1823, kuipersknecht, z.v. Jan Fredrik Dorr, letterzetter, en Aaltje Ziep.

7.                   Elsje Mol, geb. Kampen 11.01.1827, overl. Kampen 11.10.1828.

8.                   Hendrik Mol, geb. Kampen 01.11.1829; volgt [6].

 

Noten: |a| geb. Kampen (overl.akte Kampen 1869 no.368).

 

[14] Harmen IJzerman, geb. [Heerde] ca. 1788/1789, boerenknecht (feb1819), dagloner (mei1819,1826), arbeider (1835,1861), overl. Hattem 10.05.1874; tr. Hattem 26.02.1819

[15] Jannigjen van Reene, geb. [Hattem] ca. 1798/1799, overl. Hattem 22.10.1877.

Uit dit huwelijk (vader ook IJserman, moeder ook van Reenen):

1.                   Geesjen IJzerman, geb. Hattem 21.05.1819, dienstmeid (1848), overl. Hattem 25.04.1897, tr. Zwollerkerspel 14.09.1848 Gerrit Dutman, geb. Zwolle ca. 1809, daghuurder, overl. voor 1897, z.v. Klaas Dutman en Johanna Nieuwlands.

2.                   Willempjen IJzerman, geb. Hattem 11.08.1821, overl. Zwolle 01.01.1872, tr. 1e Zwolle 11.12.1845 Derk Linthorst, geb. Zwolle 05.01.1824, schilder(sknecht), overl. Genemuiden 22.12.1856|c|, z.v. Evert Jan Linthorst en Teuntje Woelderink; tr. 2e Zwolle 22.09.1859 Pieter Broekhoff, geb. Leiden 10.03.1828, arbeider (1859), houtzager (1873), arbeider (1886), kleermaker (1898), overl. Zwolle 21.11.1898, z.v. Jacobus Majeur Broekhoff, vachtenbloter, en Jannetje Wagemaker.
     PB tr. 2e Zwolle 27.03.1873 Tonia Marta Johanna Beijer, geb. Zwolle 26.11.1838, overl. Zwolle 12.03.1884, d.v. Barend Beijer, metselaar, en Hendrika Willemsen; tr. 3e Zwolle 14.10.1886 Grietje Uiterwijk, geb. Meppel 31.10.1843, arbeidster, overl. Zwolle 28.01.1919, d.v. Jan Sanders Uiterwijk, timmerman, en Niesje Koopmans.
     GU tr. 1e Zwolle 27.07.1865 Willem van Spijker, geb. Zwolle 27.05.1827, arbeider, overl. Zwolle 24.07.1877, z.v. Willem van Spijker, tapper, en Maria Disselhof.
     WvS tr. 1e Zwolle 07.05.1863 Jannigje Bruintjes, geb. Genemuiden ca. 1827, dienstmeid (1863), overl. Zwolle 19.02.1865, d.v. Hendrik Dirks Bruintjes, voerman, en Hilligje Bekedam.

3.                   Arendjen IJzerman, geb. Hattem 13.07.1823, dienstmeid (1847), overl. Wapenveld (Heerde) 28.11.1906, tr. Zwollerkerspel 05.03.1847 Klaas Veneman, geb. Heerde ca. 1814, boerenknecht, z.v. Hendrik Reinders Veneman en Aaltje Eilander.

4.                   Jansjen IJzerman, geb. Hattem 20.04.1826, tr. Amsterdam 01.06.1859 Abraham Jacobus Stasse, geb. Veere 05.02.1831, werkman, z.v. Leendert Stasse, varensgezel (1831), ambtenaar (1859), en Tannetje Johanna van der Heijden.

5.                   Jantjen IJserman, geb. Hattem 02.12.1829, overl. Hattem 10.08.1912, tr. Hattem 16.04.1857 Teunis de Ruiter, geb. Oldebroek 17.03.1834, boerenknecht, z.v. Dries de Ruiter, landbouwer, en Reintje van Boven.

6.                   Aagjen IJserman, geb. Hattem 26.10.1835|a|; volgt [7].

7.                   Arend IJserman, geb. Hattem 15.09.1840, overl. Warnsveld 09.02.1908|b|.

 

Noten: |a| vader IJserman, moeder van Reenen; |b| ook overl.akte Hattem 1908 no.8; |c| in het huis staande te Genemuiden ‘aan den Kamperzeedijk zijnde het stoomschepradgemaal voor den Polder van Mastenbroek’ (overl.akte Genemuiden 1856 no.41).

 

[16] Derk Jan Reinholt, geb. 04.12.1774, opperman (1814), wolspinner (1816), metselaar (1818), wolspinner (1820,1822), wolkammer (1825,1829), kolonist te Veenhuizen (1837), arbeider (1839), overl. Veenhuizen (Norg) 23.01.1839|f|, tr.

[17] Johanna Christina van Essen, Christina, geb. Deventer ca. 1787, overl. Deventer 08.02.1835, d.v. Hendrik van Essen en Angenis Vasen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Rijnnold, geb. Deventer ca. 1811, breidster (1857), overl. Arnhem 13.01.1857|e|, tr. 1e Deventer 01.12.1842 Leonardus Bende, geb. Merxksteen (Pruissen) ca. 1801, inlandsch kramer (1847), overl. Leeuwarden 28.09.1847|g|, z.v. Peter Joseph Bende en Maria Sophia Ronde; tr. 2e Deventer 02.08.1849 Aaldert Gerritsen, Aalt, geb. Deventer 14.08.1821, dagloner, z.v. Aaltje Gerritsen.

2.                   Derk Jan Reinoud, geb. Deventer 01.09.1812|a|; volgt [8].

3.                   Hendrika Reinholt, geb. Deventer 31.05.1814|b|, overl. Deventer 16.02.1874, tr. Deventer 25.01.1841 Wijnhold Schreurs, geb. Lichtenvoorde 31.12.1813, dagloner, z.v. Coenraad Schreurs, schoenmaker, en Willemiena Wollard.

4.                   Harmanna Reinholt, geb. Deventer 07.12.1816, overl. Deventer 09.08.1819.

5.                   Martina Reinholt, geb. Deventer 29.11.1818, overl. Deventer 28.08.1820|c|.

6.                   Albertus Reinholt, geb. Deventer 22.12.1820, overl. Deventer 19.07.1887, tr. Deventer 05.08.1852 Christina Klavers, geb. Hengelo (Gld) 21.09.1819, overl. Deventer 20.03.1875, d.v. Hendrik Klavers, daghuurder (1819), houtzager (1852), en Dersken Gulikers.

7.                   Stephanus Reinholt, geb. Deventer 19.09.1822, overl. Deventer 24.03.1825.

8.                   Martinus Reinholt, geb. Deventer 30.01.1825, dagloner, overl. Deventer 07.02.1908, tr. Deventer 23.09.1852 Johanna Cornelia Alon, geb. Deventer 12.12.1826, overl. Deventer 23.02.1902, d.v. Jochem Alon, ook Ellonk, dagloner, en Johanna Zwiers, spinster.

9.                   Angenies Christina Rijnholt, Agnes, geb. Deventer 10.05.1829, overl. Deventer 17.08.1848|d|.

 

Noten: |a| aangifte door Angies Vasen {oma}, weduwe van Hendrik van Essen, breidster, verklarende niet te kunnen schrijven; |b| verklarende Derk Jan Reinholt niet te kunnen schrijven; |c| Rijnhout; |d| Reinhout; |e| ook overl.akte Deventer 1857 no.45; |f| Dirk Jan Reinholt, ‘bij de maatschappij te Veenhuizen aangekomen van Deventer, opgenomen aan het Tweede Etablissement (..), overleden an het Tweede Etablissement (..) niets meer bekend’, aangifte door twee zaalopzieners (overl.akte Norg 1839 no.19); |g| Bender, geb. Merkenstein; aangifte door Petrus Beeling, bewaarder in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging (ook overl.akte Deventer 1847 no.417).

 

[18] Cornelis Amse, geb. Alkmaar ca. 1765/1769, kantoorbediende (1815,1819), overl. Alkmaar 23.10.1826, z.v. Hendrik Amse en Catharina Coster; tr. 1e Alkmaar 11.03.1787 Jelletje Klinkhamer, overl. voor 1815; tr. Alkmaar 05.11.1815|c|

[19] Geertruida Relie, ook Reli, geb. Purmerend ca. 1779/1780, overl. Alkmaar 17.01.1826, d.v. Pieter Relie en Marijtje Hemmers.

Voorkinderen:

1.                   Cornelia Amse, ged. Alkmaar 15.10.1805; volgt [9].

2.                   Willem Amse, geb. Zijpe ca. 1808, matroos (1837), ambtenaar (1852), tr. 1e Alkmaar 12.06.1837 Jacobina Bregetta Boogh, geb. Alkmaar ca. 1807/1808, overl. Den Helder 09.12.1851, d.v. Gijsbertus Boogh, commies recherche, en Johanna Kiers; tr. 2e Alkmaar 18.07.1852 Johanna Hendrica van der Schoor, geb. Alkmaar ca. 1807, overl. Den Helder 05.01.1870, d.v. Andries van der Schoor en Alida Elizabeth Snaathorst.

3.                   Hendrikus Amse, geb. Alkmaar 05.04.1812 (akte), overl. Egmond aan Zee 03.05.1882.

4.                   Jan Amse, geb. Alkmaar 26.12.1814|b|, overl. Alkmaar 13.10.1815.

Uit dit huwelijk:

5.                   Jan Amse, geb. Alkmaar 24.07.1816 (akte), wagenmaker, overl. Medemblik 02.01.1895, tr. Hoorn 12.05.1842 Wilhelmina Kreikamp, geb. Alkmaar 10.09.1812, overl. Medemblik 07.02.1886|a|, d.v. Geertruij Kreikamp, dienstbode (1812).

6.                   Dirk Amse, geb. Alkmaar 15.03.1819, overl. Alkmaar 25.10.1819.

7.                   Maria Amse, geb. Alkmaar 15.03.1819, overl. Alkmaar 11.05.1844, tr. Alkmaar 02.08.1840 Edward Purell, geb. ca. 1806, winkelbediende (1840), venter (1844), waterverkoper (1859), overl. tussen 1859 en 1874, z.v. Edward Purell en Mary Verkuil.
     EP tr. 2e Alkmaar 10.11.1844 Wilhelmina Schut, geb. Alkmaar ca. 1815, overl. Amsterdam 1859, d.v. Johannes Schut en Barbara Weers; tr. 3e Amsterdam 05.01.1859 Henriëtta Gezina Boers, geb. Darthuizen 16.05.1826, d.v. Henricus Boers en Johanna Constantina de Leeuw.

8.                   Catharina Amse, geb. Alkmaar 26.09.1823 (akte), turftonster (1860), tr. 1e Alkmaar 15.09.1850 Cornelis Bouwens, geb. Alkmaar 04.11.1819 (akte), schoenmaker, overl. Alkmaar 03.02.1857, z.v. Pieter Bouwens en Gerritje Kleijbroek; tr. 2e Alkmaar 29.04.1860 Christoffel van der Steen, geb. Dordrecht 13.05.1829, scheepstimmerman, z.v. Johannes van der Steen en Wilhelmina Mous.
     CvdS tr. 1e voor 1850 Judic Schouten, geb. ca. 1825, overl. Dordrecht 14.10.1859, d.v. Jan Dirk Schouten en Elizabeth Rijnaard.

 

Noten: |a| Kraaijkamp (overl.akte Medemblik 1886 no.18); |b| ‘geboren uit GR deszelfs huisvrouw’ (geb.akte Alkmaar 1814 no.272); |c| niets over wettigen van kinderen (huw.akte Alkmaar 1815 no.101).

 

[20] Arnoldus Noppe, geb. ca. 1789/1790, molenmaker (1813,1824), zadelmaker (1828), overl. Deventer 18.03.1837, z.v. Arnoldus Noppe en Johanna te Riele; tr.

[21] Margaretha Hoek, geb. Deventer ca. 1788, overl. Deventer 06.10.1854, d.v. Peter Hoek en Johanna Roesink.

Uit dit huwelijk (vader ook Noppen):

1.                   Lamberta Helena Noppe, ged. Deventer 25.02.1810, overl. Deventer 26.04.1899, tr. Deventer 30.06.1834 Johannes Hermans (1813-1895), z.v. Nicolaas Hermans en Helena Demans.

2.                   Hermanus Noppe, geb. Deventer ca. 1813, fuselier bij de Vierde Compagnie der Twaalfde Afdeling Infanterie, overl. Woerden (‘in de Infirmerie’) 19.12.1834|a|.

3.                   Peter Melgert Noppe, geb. Deventer 1813 (no.88), overl. Deventer 06.12.1815.

4.                   Johanna Lammerdina Noppe, geb. Deventer 28.07.1815, overl. Deventer 17.03.1884, tr. 1e Deventer 30.01.1845 Fredericus Broekman, ook Fredrik, geb. Deventer ca. 1787, schoenmaker, z.v. Petrus Broekman en Joanna IN ’t Veld/Intvelt; tr. 2e Deveter 31.05.1855 Jacobus Bauman, geb. Dordrecht 14.05.1814, kleermaker, z.v. Harmanus Bauman, militair, en Ariaantje Waris; tr. 3e Deventer 22.08.1861 Lambertus Stempher, geb. Deventer 02.08.1834, dagloner, overl. Epe 10.10.1884, z.v. Willem Stempher, kleermaker, en Johanna Rosink.
     FB tr. 1e voor 1816 Gardina Ogenkamp, geb. ca. 1783, overl. Deventer 02.03.1816; tr. 2e Voorst 27.05.1816 Cornelia Janssen, ook Jansen, geb. Voorst ca. 1789/1791, dienstmeid (1816), overl. Deventer 10.09.1841, d.v. Willem Janssen en Esselina Schreurs.

5.                   Melchert Hendrikus Noppe, geb. Deventer 09.04.1817.

6.                   Petronella Martina Noppe, geb. Deventer 24.03.1819, overl. Stad Almelo 22.03.1855.

7.                   Melchert Johannes Jasper Noppe, geb. Deventer 04.03.1821, overl. Deventer 11.03.1821.

8.                   Gerrit Jan Jasper Noppe, geb. Deventer 04.05.1822; volgt [10].

9.                   Johannes Hendrikus Markus Noppen, geb. Devneter 13.03.1824.

10.               Gradus Hendrikus Noppe, geb. Deventer 06.10.1825, overl. Deventer 21.11.1827.

11.               Katharina Grada Noppen, geb. Deventer 17.09.1828.
= w.s. Catharina Martina Noppen, geb. Deventer ca. 1829, overl. Deventer 04.09.1852.

12.               Hendrikus Antonius Noppen, geb. Deventer 25.07.1830, mandenmaker, overl. Deventer 08.08.1920|b|, tr. Deventer 23.10.1856 Aaltjen Geerlink, geb. Deventer 18.08.1836, overl. Deventer 01.04.1932, d.v. Gerrit Jan Geerlink, visser (1836), sjouwer (1856), en Johanna Roseboom.

 

Noten: |a| ook overl.akte Deventer 14.02.1835 no.53.

 

[22] Nicolaas Hermans, geb. ’s-Hertogenbosch ca. (1764)/1769/1771, marskramer (1814), inlandsch kramer (1816), koopman (1823), overl. Deventer 19.01.1834|c|, tr.

[23] Helena Demons, geb. Wijk bij Duurstede ca. 1787/1791, inlandsch kraamster (1816,1843), overl. Deventer 26.05.1869|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Geertruida Hermans, geb. Oss ca. 1811|a|; volgt [11].

2.                   Johannes Hermans, geb. Veghel 13.03.1813, stoeldraijer, overl. Deventer 11.04.1895, tr. Deventer 30.06.1834 Lamberta Helena Noppe (1810-1899), d.v. Arnoldus Noppe en Margaretha Hoek.

3.                   Elisabeth Hermans, geb. Pannerden (Herwen) 18.12.1814.

4.                   Maria Hermans, geb. Terborg 20.12.1816|d|, inlandsch kraamster (1840), overl. Deventer 13.04.1899, tr. 1e Deventer 04.06.1840 Abraham Brand, geb. Deventer 10.11.1819, stoelenmaker (1840), arbeider (1850), overl. Leeuwarden 11.01.1850|e|, z.v. Johannes Brand, stoelenmaker, en Hendrika Kis; tr. 2e Deventer 17.07.1856 Wilhelm Dashorst, geb. Zutphen 20.08.1818, dagloner, overl. Deventer 27.06.1857, z.v. Gradus Dashorst, flankeur (1818), en Johanna Voortman, tapster (1850).
     WD tr. 1e Deventer 08.08.1850 Catharina Vos, geb. Breda 08.10.1821, overl. voor 1856, d.v. Maria Vos.

5.                   Willem Hermans, geb. Deventer 28.01.1823.

 

Noten: |a| niet gevonden in tafel geboorten Oss 1811-1812; |b| Demonts, ‘de namen der ouders onbekend’ (overl.akte Deventer 1869 no.196); |c| e.v. Demon, geen ouders vermeld (overl.akte Deventer 1834 no.16); |d| moeder Demont (geb.akte Terborg 1816 no.52); |e| ‘zijnde deszelfs familie onbekend’, aangifte door Cornelis Gaykema, oud 46 jaar, bewaarder in het Huis van opsluiting en tuchtiging te Leeuwarden (overl.akte Leeuwarden 1850 no.19); |f| ook overl.akte Deventer 1850 no.409.

 

[24] Klaas Mol, arbeider (1812), overl. voor 1816, tr.

[25] Janna Wezenberg, ook Wesenberg, werkvrouw (1812), overl. voor 1816.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Mol, geb. (Kampen) 26.11.1786; volgt [12].

2.                   Aaltje Mol, geb. Kampen 08.03.1789, overl. Kampen 22.01.1862, tr. Kampen 22.03.1816 Ariaan van der Straaten, geb. Kampen 05.02.1786, schippersknecht (1816), arbeider (1847), overl. Kampen 22.01.1847, z.v. Peter van der Straaten en Gerrigje Gerrits.

 

[26] Dirk Jan van der Kolk, arbeider (1812), tr.

[27] Maria Martens, overl. na 1812.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruid van der Kolk, geb. (Zwolle) 09.11.1789; volgt [13].

 

[28] Arent Herms, landbouwer, overl. Heerde 24.08.1795|a| OF 22.04.1802|b|, tr.

[29] Geesje Geerlings, geb. ca. 1746, overl. Heerde 18.05.1820, d.v. Geerlig N en Geertruijd N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltjen Arents IJzerman, geb. ca. 1783/1784, dagloonster (1828), overl. Zuppeld (Heerde) 14.02.1857, tr. 1e voor 1809 Jan Gerrits Agterbroek, geb. ca. 1783, overl. Heerde 07.04.1820, z.v. Gerrit Agterbroek en Hilletjen Brants; tr. 2e Heerde 19.12.1828 Renatus Acker, geb. Groningen ca. 1790, boerenknecht, arbeider, overl. Zuppeld (Heerde) 18.04.1856, z.v. Vobiscus Horatius Acker en Hijke Reintjes Pettinga.

2.                   Harmen Arends IJzerman, geb. (Heerde) ca. 1788/1789; volgt [14].

3.                   Jantjen Arents, geb. Heerde 10.02.1792, overl. Heerde 21.05.1820|c|, tr. Heerde 14.10.1815 Peter Roelofs, geb. Heerde 09.08.1786, boerenknecht, z.v. Roelof Jans (-1801) en Jennigjen Aarts.

 

Noten: |a| huw.akte Heerde 1815 no.25; |b| huw.akte Hattem 1819 no.1; |c| Jantjen Arents IJzerman.

 

[30] Jan Frans van Reenen, geb. Hattem ca. 1765, tuinman (1816), daghuurder (1819), nachtwacht (1843), overl. Hattem 12.03.1843, z.v. Frans van Eijmers en Grietjen Jans; tr. 2e na 1804 Aagjen Zwakenberg, geb. Heerde, overl. Hattem 18.12.1842, d.v. Jan Zwakenberg en Hermina N; tr. 1e

[31] Willempjen Gerrits, overl. Hattem 21.01.1804.

     AZ tr. 1e Eimert Wichers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietjen van Reenen, geb. ca. 1790, overl. Hattem 22.07.1853, tr. voor 1813 Peter Schultink, geb. ca. 1788/1789, steenbakkersknecht (1813,1822), landbouwer, overl. Hattem 03.11.1872, z.v. hendrik Gerrits Schultink en Lutte Jans.

2.                   Janna van Reenen, geb. ca. 1791, dienstmaagd (1816), overl. Hattem 10.10.1866, tr. Hattem 16.02.1816 Lammert Mulder, geb. ca. 1788/1789, landbouwer, overl. Hattem 08.02.1868, z.v. Klaas Mulder, landbouwer, en Hendrikje Winter.

3.                   Francina van Reenen, geb. ca. 1794, overl. Hattem 06.02.1880, tr. voor 1815 Jan van Olst, geb. ca. 1791, steenbakkersknecht (1815), daghuurder/dagloner (1818,1820), landbouwer, overl. Hattem 12.12.1875, z.v. Evert van Olst en Jannigje Zakenberg.

4.                   Gerrit van Reenen, geb. ca. 1796, dagloner (1822), arbeider (1848), overl. Hatten 12.07.1848, tr. Hattem 05.04.1822 Alida Boeve, geb. ca. 1797, dienstmaagd (1822), overl. Hattem 07.04.1851, d.v. Hendrik Harms, dagloner en Hendrika Leverinks.

5.                   Jannigjen van Reene, geb. (Hattem) ca. 1798/1799; volgt [15].

 


Bijlage A

 

I. Johannes Reinoud (1866-voor 1914), tr. Amsterdam 05.08.1896 Geertruida Klinkhamer (1855-1931).

Kinderen van Geertruida (erkend bij het huwelijk):

1.                   Helena Hermina Reinoud, geb. Amsterdam 29.08.1890|a|, tr. Amsterdam 02.09.1914 Pieter Karel Paaijmans, geb. Amsterdam 04.06.1890 (akte), bootwerker, overl. Utrecht 18.11.1956, z.v. Hendrik Paaijmans en Elizabeth van de Velde.

2.                   Johanna Lamberta Reinoud, geb. Amsterdam 25.12.1893|b|, tr. Medemblik 07.01.1916 Willem Frederik Jacobus Gagel, geb. Medemblik 11.04.1892 (akte), schilder, z.v. Willem Frederik Jacobus Gagel, arbeider, en Grietje Spijker.

3.                   Maria Magdalena Reinoud, geb. Amsterdam 04.03.1896|c|, tr. Amsterdam 25.09.1918 Lucas Bleij, geb. Amsterdam 25.01.1896 (akte), werkman, z.v. Hendrik Willem Bleij, stukadoor, en Jacoba Willemina Stofberg.

Uit dit huwelijk:

4.                   Willem Jan Reinoud, geb. Amsterdam 25.01.1899 (akte), timmerman (1926), portier (1932), tr. 1e Amsterdam 17.06.1926 Bartje Weiland, geb. Amsterdam 09.01.1902 (akte), overl. voor 1932, d.v. Hendrik Siebrens Weiland en Zwaantje Everts Vaartjes; tr. 2e Amsterdam 22.12.1931 Ida Helena Sollart, geb. Amsterdam ca. 1909, d.v. Willem Sollart, broodbezorger, en Ida Casperina Horne.

 

Noten: |a| aangifte door Grietje Smitd, vroedvrouw, 40 jaar (geb.akte Amsterdam 1890 no.4378 reg.8 fol.182); |b| aangifte door Anna Hendrika de Boer, vroedvrouw, 29 jaar, eerste getuige Johannes Reinoud, marinier a/b ‘Vulkaan’, 28 jaar (geb.akte Amsterdam 1893 no.13774 reg.12 fol.148v); |c| aangifte door Helena Orbons, vroedvrouw 57 jaar (geb.akte Amsterdam 1896 no.2701 reg.3 fol.26).

 


Bijlage B

 

I. Hendrik Willem Reinoud (1845-1921), tr. Deventer 05.11.1868 Gerritjen de Winter (1838-1897).
Kind van Gerritjen (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Willem de Winter, later Reinoud, geb. Deventer 16.10.1867, overl. Deventer 19.03.1871.

Uit dit huwelijk:

2.                   Johanna Cornelia Reinoud, geb. Deventer 04.03.1871, tr. Deventer 19.01.1905 Berend Jan ten Hag, geb. Deventer 13.07.1872, metselaar, z.v. Berend Jan ten Hag (ca.1832-1891), metselaar, en Femia Gesina Heideman.

3.                   Cornelia Reinoud, geb. Deventer 12.11.1873, overl. Deventer 04.07.1957, tr. 1e Deventer 03.11.1898 Nicolaas Bernardus Vreenegoor, geb. Utrecht 04.09.1875, koetsier, overl. Deventer 22.09.1912,  z.v. Bernardus Nicolaas Vreenegoor en Catharina van den Boom; tr. 2e Deventer 07.06.1922 Hermanus van Tongeren, geb. Deventer 1891 (no.212), slager, z.v. Arien van Tongeren, slepersknecht, en Gerritje Döhne.

4.                   Derk Jan Reinoud, geb. Deventer 24.08.1878.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)