Piet Roozenburg (1924-2003)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2018 (laatst herzien januari 2019)

 


 

[1] Piet Roozenburg, geb. Rotterdam 24.10.1924, meervoudig Nederlands en wereldkampioen dammen, medewerker THT, overl. Ochten 27.04.2003, begr. Ochten (Alg.Bpl. de Hoef), tr. 06.10.1951 Anneke Willemien Heiligers, geb. 18.08.1928, overl. 20.04.2015, begr. Ochten (Alg.Bpl. de Hoef).

Ė Levensberichten: en.wikipedia * nl.wikipedia * FMJD * KNDB

 

[2] Petrus Antonius Marinus Roozenburg, geb. Dordrecht 03.11.1882, kantoorbediende (1912), bedrijfsleider (1919), overl. Rotterdam 05.10.1942, tr. 1e Rotterdam 09.11.1911 Johanna Theodora Homburg, geb. Delfshaven 05.03.1882, overl. Haarlem 14.03.1916, d.v. Gerardus Wilhelmus Homburg en Dirkje Lissenberg; tr. 2e Rotterdam 14.08.1919
[3] Zwaantje Tresia Johanna Wiethoff, geb. Haarlem 16.03.1898.

Uit het huwelijk Roozenburg-Homburg:

1.                   Petronella Francisca Roozenburg, geb. Haarlem 22.12.1912, tr. Rotterdam 22.06.1938 Johannes Michael Houtman, geb. Wijhe 28.10.1905, z.v. Juriaan Houtman en Wilhelmina Martina Johanna Priems.

Uit het huwelijk Roozenburg-Wiethoff:

2.                   Wim Roozenburg, geb. 22.08.1920, overl. Rotterdam xx.09.1980|b|, tr. F.J. ter Vrugt, geb. 1921, overl. Rotterdam 1977|c|.

3.                   Piet Roozenburg, geb. Rotterdam 24.10.1924|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Rotterdamsch nieuwsblad 27.10.1924 (Z.T.J. Roozenburg-Wiethoff, z.); |b| Het vrije volk 15.09.1980; |c| Het vrije volk 05.05.1977.

 

[4] Petrus Franciscus Johannes Bartholomeus Roozenburg, geb. ís-Gravenhage 24.08.1853, winkelier (1882,1885), boekverkoper (1886), onderwijzer (1887,1889), overl. Rotterdam 08.07.1908, tr. Dordrecht 28.04.1880

[5] Johanna Pieternella Schrauwen, geb. Dordrecht 17.02.1855, overl. Rotterdam 19.04.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Antonius Marinus Roozenburg, geb. Dordrecht 03.11.1882|a|; volgt [2].

2.                   Dina Johanna Petronella Roozenburg, geb. Dordrecht 09.01.1885, overl. Dordrecht 13.06.1896.

3.                   Juliana Christina Roozenburg, geb. Dordrecht 08.08.1886.

4.                   Joseph Marie Roozenburg, geb. Dordrecht 02.09.1887, overl. Dordrecht 11.06.1888.

5.                   Antonius Petrus Johannes Roozenburg, geb. Dordrecht 16.03.1889, kantoorbediende (1913), overl. Rotterdam 05.07.1958.

 

Noten: |a| moeder Anna (geb.akte Dordrecht 1882 no.930).

 

[6] Willem Wiethoff, geb. Woubrugge ca. 1865/1866, hersteller van oudheden, overl. Haarlem 04.02.1899, tr. Haarlem 30.07.1891

[7] Jansje Koper, geb. Haarlem 29.04.1865, overl. Rotterdam 11.01.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zwaantje Tresia Johanna Wiethoff, geb. Haarlem 04.07.1894, overl. Haarlem 07.03.1898.

2.                   Jowana Treesia Wiethoff, geb. Haarlem 25.09.1896, overl. Haarlem 10.08.1898.

3.                   Zwaantje Tresia Johanna Wiethoff, geb. Haarlem 16.03.1898; volgt [3].

 

[8] Antonie Marinus Roozenburg, geb. ís-Gravenhage 04.07.1827, kabinetwerker (1848), kastenmaker (1849,1852), meubelmaker (1854), pianomaker (1856,1864), tapper (1870,1872), overl. ís-Gravenhage 20.12.1872, tr. ís-Gravenhage 10.11.1852

[9] Dina de Haan, geb. Vrijenban 20.08.1830, overl. ís-Gravenhage 15.07.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Franciscus Johannes Bartholomeus Roozenburg, geb. ís-Gravenhage 24.08.1853; volgt [4].

2.                   Johannes Martinus Antonius Roozenburg, geb. ís-Gravenhage 16.09.1855, winkelier, overl. ís-Gravenhage 06.10.1924, tr. ís-Gravenhage 05.11.1884 Juliana Christina Beckers, geb. ís-Gravenhage 06.04.1854, dameskleermaakster (1884), overl. ís-Gravenhage 30.01.1935, d.v. Wilhelmus Ludovicus Beckers, zadelmaker, en Johanna Cornelia van Schie.

3.                   Johanna Laurentia Maria Roozenbrug, geb. ca. 1858, overl. ís-Gravenhage 12.05.1916, begr. ís-Gravenhage 16.05.1915, tr. ís-Gravenhage 09.11.1887 Josephus Giezeman, geb. ís-Gravenhage ca. 1859, kledingbleker, overl. ís-Gravenhage 26.05.1924, z.v. Willem Giezeman, kledingbleker, en Wilhelmina van der Kooij.

4.                   Franciscus Marinus Roozenburg, geb. ís-Gravenhage ca. 1860/1861, meubelmaker (1884), overl. Alkemade 22.01.1889|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte ís-Gravenhage 1889 no.299.

 

[10] Diles Johannes Schraauwen, geb. Dordrecht ca. 1812, beddemaker (1832), behanger (1861,1864), overl. Dordrecht 16.04.1894; tr. 1e Dordrecht 25.07.1832|b| Anna Maria Tits, geb. ca. 1804, overl. Dordrecht 03.01.1846, d.v. DaniŽl Tits (-1808) en Anna Bernadina Voets; tr. 2e Dordrecht 20.05.1846|a|

[11] Johanna van Berkel, geb. Tilburg 01.02.1823, overl. Dordrecht 22.08.1903.

Uit dit huwelijk Schrauwen-Tits (vader Schrauwen, vader ook Dilis):

1.                   Adrianus Johannes Schrauwen, geb. Dordrecht 20.02.1833, overl. Dordrecht 29.06.1845.

2.                   Anna Bernardina Schrauwen, geb. Dordrecht 06.09.1836, overl. Dordrecht 06.05.1849.

Uit dit huwelijk (vader Schrauwen, vader ook Dieles, Dielis, Dilis):

3.                   Diles Johannes Schrauwen, geb. Dordrecht 30.03.1847, overl. Dordrecht 17.04.1918, tr. Dordrecht 07.01.1897 Adriana Vegers, geb. Zevenbergen 19.04.1852, overl. Dordrecht 19.08.1928, d.v. Hendrik Vegers en Pieternella Gelens.

4.                   Helena Johanna Schrauwen, geb. Dordrecht 01.11.1849, tr. Dordrecht 24.04.1872 Johannes Casparus Boes, geb. Tilburg 10.01.1844, z.v. Govert Boes, apotheker, en Maria Theresia van den Berg.

5.                   Theresia Johanna Schrauwen, geb. Dordrecht 27.09.1852, overl. Dordrecht 12.12.1858.

6.                   Johanna Pieternella Schrauwen, geb. Dordrecht 17.02.1855; volgt [5].

7.                   Pieter Johannes Schrauwen, geb. Dordrecht 31.12.1857, overl. Dordrecht 07.05.1859.

8.                   Jacoba Allegonda Willemina Schrauwen, geb. Dordrecht 27.04.1860, overl. Dordrecht 29.01.1861.

9.                   Johannes Jacobus Schrauwen, geb. Dordrecht 06.11.1861, overl. Dordrecht 05.09.1880.

10.               Anthonius Johannes Schrauwen, geb. Dordrecht 04.03.1864, overl. Dordrecht 11.12.1865.

 

Noten: |a| bruidegom Diles Johannes Schraauwen (huw.akte Dordrecht 1846 no.77); |b| bruidegom in akte Schraauwen, tekent met Schrauwen (huw.akte Dordrecht 1832 no.68).

 

[12] Jan Wiethof, geb. Ter Aar 12.11.1824, verwersknecht (1853,1855), tekenmeester (1857,1859), verwer (1861), huisschilder (1884,1891), overl. Haarlem 26.07.1906, tr. Woubrugge 10.09.1853

[13] Jowana Treesia Mulder, geb. Woubrugge 03.08.1827, overl. Haarlem 09.12.1900.

Uit dit huwelijk (vader Wiethoff):

1.                   Lijntje Maria Wiethoff, geb. Woubrugge xx.07.1854, overl. Woubrugge 10.02.1855.

2.                   Lijntje Maria Westhoff, geb. Woubrugge 16.09.1855, dienstbode (1880), overl. Haarlem 21.03.1939, tr. Haarlem 19.05.1880 Jan Verhagen, geb. Alkemade 29.08.1853, timmerman, overl. Haarlem 14.06.1932, z.v. Jan Verhagen en Heintje Spaargaren.

3.                   levenloze dochter, Woubrugge 12.03.1857.

4.                   Abrahamina Catharina Wiethoff, geb. Woubrugge 08.03.1858, overl. Haarlem 31.01.1922, tr. Haarlem 24.07.1913 Haije de Boer, geb. Lemmer (Lemsterland) 13.09.1850, timmerman (1913), overl. Haarlem 03.11.1914, z.v. Sipke Haijes de Boer en Elizabeth Pieters Faber.
†††† HdB tr. 1e voor 1913 Jacoba Elisabeth Moeienhout, geb. Amsterdam ca. 1853, overl. Haarlem 04.04.1913|a|.

5.                   Willemina Wiethoff, geb. Woubrugge 31.07.1859, overl. Woubrugge 09.01.1861.

6.                   Willemina Wiethoff, geb. Woubrugge ca. 1861, overl. Haarlem 15.04.1886, tr. Haarlem 29.05.1884 Christiaan Wilhelm Johan Ibach, geb. Amsterdam ca. 1857, rijksambtenaar, overl. Haarlem 23.10.1942, begr. Haarlem (Alg.Bpl. Kleverlaan) 27.10.1942, z.v. Wilhelmina Ibach.

7.                   Willem Wiethoff, geb. Woubrugge ca. 1865; volgt [6].

 

Noten: |a| Ďverdere opgaven zijn den aangevers onbekendí (overl.akte Haarlem 1913 no.294).

 

[14] Jan Koper, geb. Haarlem 12.01.1835, timmerman (1861), agent van politie (1863,1871), stadsbode (1887,1891), overl. Haarlem 17.01.1906, tr. Haarlem 30.01.1861

[15] Zwaantje Room, geb. Blokzijl 13.11.1830, dienstbode (1861), overl. Haarlem 15.01.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Koper, geb. Haarlem 02.08.1861, opzichter ener fabriek (1887), administrateur (1891), overl. Haarlem 21.01.1922|a|, tr. Haarlem 20.04.1887 Susanna Maria Rosier, geb. Haarlem 19.02.1864, overl. Haarlem 19.04.1951|b|, d.v. Franciscus Hendricus Rosier, werkman, en Petronella Niemeier.

2.                   Cornelis Johannes Koper, geb. Haarlem 27.03.1863, steenhouwer (1887,1891), overl. Haarlem 21.04.1921, tr. Haarlem 14.09.1887 Johanna Katrina Maris, geb. Haarlem 07.04.1862, overl. Haarlem 30.06.1922, d.v. Christiaan van Maris, huisschilder, en Johanna Katrina Wensing.

3.                   Jansje Koper, geb. Haarlem 29.04.1865; volgt [7].

4.                   Roelof Koper, geb. Haarlem 07.04.1867, overl. Haarlem 05.10.1867.

5.                   Roelof Koper, geb. Haarlem 06.05.1869, overl. Haarlem 01.09.1869.

6.                   Elizabeth Petronella Wilhelmina Koper, geb. Haarlem 19.10.1871, overl. na 1956, tr. Haarlem 31.08.1892 Wilhelmus Leonardus Koelewijn, geb. Rotterdam 06.08.1870, kamerbehanger, overl. Haarlem 25.10.1956, z.v. Cornelis Koelewijn, bode bij het provinciaal gouvernement, en Neeltje Maria Kalkoven.

 

Noten: |a| e.v. Susanna Maria Niemeier (overl.akte Haarlem 1922 no.68); |b| Niemeier (overl.akte Haarlem 1951 no.A533, ook overl.akte Zandvoort 1951 no.42).

 

[16] Pieter Roozenburg, geb. ís-Gravenhage ca. 1779/1780, jardinier (1812), tuinman (1817), bleker (1821,1852), overl. ís-Gravenhage 23.10.1854, z.v. Martin Rozenburg en Marie van Oosten; tr. ís-Gravenhage 05.02.1812|a|

[17] Francina van Deursen, geb. ís-Gravenhage ca. 1791, overl. ís-Gravenhage 22.01.1862, d.v. Joseph van Deursen en Marie vanGrootel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Roozenburg, geb. ca. 1813, bleker (1852).

2.                   Jacobus Roozenburg, geb. ca. 1818, timmerman (1852,1854).

3.                   Antonie Marinus Roozenburg, geb. ís-Gravenhage 04.07.1827|b|; volgt [8].

4.                   Cornelia Francina Josina Petronella Roozenburg, geb. ís-Gravenhage ca. 1833, overl. ís-Gravenhage 20.07.1886, tr. ís-Gravenhage 13.09.1854 Nicolaas Johannes van der Waard, geb. ís-Gravenhage ca. 1832, winkelier, overl. ís-Gravenhage 01.09.1886, z.v. Johannes van de Waard, winkelier, en Agatha van der Wansem.

 

Noten: |a| bruidegom Pierre, vader v/d bruidgom Rozenburg, bruid FranÁoise van Duyze, vader v/d bruid niet vermeld (huw.akte ís-Gravenhage 1812 no.15); |b| moeder Francina van Deursen (geb.akte ís-Gravenhage 1827 no.895).

 

[18] Joannes de Haan, ged. Delft 11.08.1789, (kleren)bleker, overl. tussen 1862 en 1870, z.v. Jacobus de Haan en Johanna van Riel; otr. 1e Vrijenban 04.05.1811, tr. Vrijeban 19.05.1811 Johanna van Kan, ged. Delft 30.07.1790, klerenbleekster, overl. (kraambed) Vrijenban 21.12.1822, d.v. Hendrik van Kan en Geertruij van Zon; tr. 2e ís-Gravenhage 19.11.1823

[19] Johanna Maria Manders, ged. Delft 14.03.1804, bleekster (1823), overl. ís-Gravenhage 27.04.1862, d.v. Petrus Manders, bleker, en Elizabeth van Rooij.

Uit het huwelijk de Haan-van Kan:

1.                   Johanna de Haan, geb. Delft 23.03.1812, overl. ís-Gravenhage 24.05.1873, tr. Vrijenban 02.05.1830 Laurentius van der Heijden, ged. Delft 15.08.1809, bleker, overl. na 1873, z.v. Antonie van der Heijden en Elizabeth Smeelen.

2.                   Hendrina de Haan, geb. Delft 06.11.1814, overl. Hof van Delft 16.07.1859, tr. Hof van Delft 04.09.1839 Andries van Zon, geb. Peize (Eelde) 29.06.1815, z.v. Hendrik Quirinus van Zon, tuinman, en Geezien Andries Draajer.

3.                   Maria de Haan, geb. Delft 10.11.1816.

4.                   Jacobus Johannes de Haan, geb. Delft 10.01.1819, overl. Delft 19.03.1820.

5.                   Jacoba de Haan, geb. Vrijenban 25.12.1820, overl. ís-Gravenhage 01.06.1864, tr. Delft 11.11.1846 Ignatius Schoenzetter, geb. ís-Gravenhage 05.08.1814, koetsier, overl. ís-Gravenhage 13.02.1864, z.v. Ignatius Schoenzetter en Hendrina Catharina Klijne.

6.                   Andreas de Haan, geb. Vrijenban 17.12.1822, klerenblekersknecht (1845), overl. Delft 21.08.1888, tr. Delft 21.05.1845 Christina Johanna Jansen, geb. Delft 28.07.1825, overl. Delft 06.03.1908, d.v. Pieter Jansen, melkboer, en Johanna van Lier.

Uit het huwelijk de Haan-Manders:

7.                   Elisabeth de Haan, geb. Vrijenban 03.09.1824, overl. ís-Gravenhage 20.02.1908, tr. ís-Gravenhage 15.10.1848 Willem Oosterling, geb. ís-Gravenhage 04.12.1827, korenmolenaar, overl. ís-Gravenhage 15.02.1887, z.v. Johannes Jacobus Oosterling, korenmolenaar, en Susanna Crama.

8.                   Adriana de Haan, geb. Vrijenban 27.01.1826, overl. Vrijenban 03.02.1826.

9.                   Josina de Haan, geb. Vrijenban 24.01.1827, overl. ís-Gravenhage 29.04.1909, tr. ís-Gravenhage 30.08.1848 Johannes de Veer, geb. Loosduinen 23.11.1823, bleker, overl. ís-Gravenhage 30.08.1904, z.v. Bastiaan de Veer, bleker, en Louisa Margaretha Alida Albers.

10.               Pieter de Haan, geb. Vrijenban 23.04.1828, overl. Vrijenban 20.06.1832.

11.               Dina de Haan, geb. Vrijenban 20.08.1830|a|; volgt [9].

12.               Laurens de Haan, geb. Vrijenban 10.02.1832, bleker, overl. ís-Gravenhage 18.07.1866, tr. ís-Gravenhage 06.08.1856|b| Elisabeth Wilhelmina Cleuters, geb. ís-Gravenhage ca. 1834, dienstbode (1856), overl. ís-Gravenhage 05.04.1909, d.v. Anna Maria Theresia Cleuters.

13.               Pieter de Haan, geb. Hof van Delft 09.10.1833, bleker (1865).

14.               Maria Johanna de Haan, geb. Hof van Delft 17.12.1834.

15.               Johanna Anthonia de Haan, geb. Hof van Delft 20.03.1837.

16.               Adriana Hendrina de Haan, geb. Hof van Delft 06.09.1838, tr. ís-Gravenhage 01.02.1865 Willem Hendriks, geb. ís-Gravenhage ca. 1835, warmoezier, z.v. Gerardus Hendriks, warmoezier, en Anna Maria Steijn.

17.               Andreas Hendricus de Haan, geb. Hof van Delft 17.01.1841, overl. Hof van Delft 14.03.1841.

18.               Maria Petronella de Haan, geb. Hof van Delft 31.12.1841.

19.               Martinus Petrus Paulus de Haan, geb. Hof van Delft 29.06.1844, overl. Hof van Delft 24.09.1844.

 

Noten: |a| moeder Maria; |b| get. Antonius Marinus Roosenburg, oud 29 jaar (huw.akte ís-Gravenhage 1856 no.332).

 

[20] Adrianus Schraauwen, overl. Dordrecht 15.02.1827|a|, tr.

[21] Elisabeth Brugman, geb. ca. 1775/1778, overl. Dordrecht 03.08.1852, d.v. Everardus Brugman en Helena de Bont.

Uit dit huwelijk:

1.                   Diles Johannes Schrauwen, geb. Dodrecht ca. 1812; volgt [10].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Dordrecht 1827 no.97).

 

[22] Jan Baptist van Berkel, geb. Tilburg ca. 1789, cultivateur (1811), arbeider (1820), landbouwer (1823), overl. Tilburg 20.03.1825, z.v. Adriaan van Berkel en Anna Maria Smulders; tr. Tilburg 30.01.1811

[23] Helena de Graaf, geb. Hilvarenbeek ca. 1786/1787/1793, dagloonster (1848), overl. Tilburg 19.08.1856, d.v. Johannes/Jan de Graaf en Nicola/Clasina Hessels.

Uit dit huwelijk (moeder ook de Graaff):

1.                   Anna Maria van Berkel, geb. Tilburg 12.05.1811, overl. Tilburg 05.03.1865, tr. Tilburg 15.06.1848 Johannes Baptist Somers, ged. Tilburg 06.09.1810, wever, overl. Tilburg 08.11.1867, z.v. Hubertus Somers en Francisca de Bruijn.

2.                   Johannes van Berkel, geb. Tilburg xx.12.1813, overl. Tilburg 28.03.1814.

3.                   Adriana van Berkel, geb. Tilburg 11.03.1815, overl. Tilburg 05.09.1820.

4.                   Johannes van Berkel, geb. Tilburg 06.11.1817, dienstknecht (1852), overl. Tilburg 29.01.1896, tr. Tilburg 13.05.1852 Maria Theresia van Heugten, geb. Tilburg 08.03.1819, landbouwster (1852), overl. Tilburg 07.02.1887, d.v. Joseph van Heugten, landbouwer, en Johanna Maria van Raeck.

5.                   Adriana van Berkel, geb. Tilburg 19.10.1820, wolpluister (1853), overl. Tilburg 30.11.1880, tr. Tilburg 14.04.1853 Petrus Wagemakers, geb. Gestel 08.11.1815, fabriekwerker, overl. Tilburg 18.06.1869, d.v. Johannes Wagemakers en Petronella Seegers.

6.                   Johanna van Berkel, geb. Tilburg 01.02.1823; volgt [11].

7.                   Johanna van Berkel, geb.Tilburg 21.04.1825, overl. Tilburg 25.02.1830.

 

[24] Willem Wiethof, geb. Overschie ca. 1787/1788, smidsknecht (1823), ijzersmid (1824,1858), overl. Woubrugge 02.03.1858, z.v. Johan Herman Wiethoff en Hermina Leviser; tr. Woubrugge 15.05.1823

[25] Maria van Griethuizen, geb. Woubrugge ca. 1797/1798, overl. Alkemade 10.06.1883, d.v. Jan van Griethuizen en Lijntje Spruitenburg.

Uit dit huwelijk (vader ook Wiethoff, moeder ook van Griethuijzen):

1.                   Johan Jacob Wiethof, geb. Aarlanderveen 23.09.1823.

2.                   Jan Wiethof, geb. Ter Aar 12.11.1824|a|; volgt [12].

3.                   Ermina Wiethoff, geb.Ter Aar 31.01.1826, overl. Alkemade 17.01.1907, tr. Woubrugge 12.05.1849 Dirk Hillebrand Los, geb. Zevenhuizen ca. 1822, onderwijzer, z.v. Cornelis Los en Neeltje de Bruin.

4.                   Johan Jacob Wiethoff, geb. Woubrugge 25.01.1828, ijzersmid, overl. Woubrugge 08.02.1906, tr. Woubrugge 28.08.1856 Antje Klijn, geb. Loosdrecht ca. 1828/1829, overl. Woubrugge 16.05.1892, d.v. Gerrit Klijn en Bouwetje de Graaf.

5.                   Leijntje Wiethoff, geb. Woubrugge 09.01.1830, overl. Woubrugge 08.12.1834.

6.                   Hermanus Wiethoff, geb. Woubrugge 13.04.1831, overl. Woubrugge 10.08.1873.

7.                   Neeltje Wiethoff, geb. Woubrugge 21.09.1833, overl. Woubrugge 07.03.1834.

8.                   Lijntje Wiethoff, geb. Woubrugge 09.11.1835, overl. Woubrugge 23.09.1839.

9.                   Neeltje Wiethoff, geb. Woubrugge 20.01.1837, overl. Woubrugge 17.03.1837.

10.               Johannes Wiethoff, geb. Woubrugge 19.05.1838, zadelmaker, overl. Leiden 13.10.1908, tr. Loosduinen 11.09.1864 Lijdia Opbroek, geb. Oudshoorn 14.01.1837, overl. Leiden 02.12.1915, d.v. Jan Opbroek en Neeltje van Poelgeest.

11.               Leendert Wiethoff, geb. Woubrugge 23.01.1840, overl. Woubrugge 01.12.1840.

 

Noten: |a| vader Wiethof, moeder van Griethuijzen.

 

[26] Abraham Mulder, geb. Oudshoorn ca. 1788/1789, veldwachter (1826,1853), overl. Woubrugge 25.04.1861, z.v. Hermanus Mulder en Jannetje Kroon; tr. Oudshoorn 09.07.1820

[27] Catharina Bodens, geb. Woubrugge ca. 1790/1791, overl. Woubrugge 22.05.1869|b|, d.v. Hendrik Bodens en Johanna Theresia Mammeroos.

Kind:

1.                   Trijntje Bodings, later Mulder, geb. Oudshoorn 03.01.1818|c|, overl. Woubrugge 07.04.1854, tr. Woubrugge 04.06.1842 Jan Blokhuijs, ook Blokhuis, geb. Alphen 30.11.1817, schoenmaker, overl. Woubrugge 31.03.1907, z.v. Jan Blokhuijs en Pieternella Kroon.

Uit dit huwelijk (moeder ook Boding):

2.                   Hendrik Mulder, geb. Woubrugge 24.03.1826, overl. Woubrugge 15.08.1826.

3.                   Jowana Treesia Mulder, geb. Woubrugge 03.08.1827|a|; volgt [13].

4.                   Willemina Mulder, geb. Woubrugge 15.01.1830, overl. Woubrugge 05.04.1928, tr. Woubrugge 12.06.1851 Elbert Stigter, geb. Woubrugge 12.11.1825, timmerman, overl. Woubrugge 28.10.1890, z.v. Cornelis Stigter, koopman, en Aagje Vermeulen.

 

Noten: |a| moeder Katharina Boding; |b| Boding; |c| moeder Trijntje Bodings (geb.akte Oudshoorn 1818 no.1).

 

[28] Jan Koper, geb. Haarlem ca. 1800, grofsmid (1828), smidsknecht (1831), winkelknecht (1833), koopman (1835), overl. voor 1861, z.v. Jan Koper en Pieternelletje van der Fuik; tr. Haarlem 08.10.1828

[29] Jansje van der Mark, geb. Amsterdam 20.08.1799, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 25.08.1799, naaister (1828), winkelierster (1861), overl. na 1861, d.v. Jan van der Mark en Dirkje Kieft.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Suzanna Koper, geb. Haarlem 27.12.1828, overl. Haarlem 21.05.1906, tr. Haarlem 26.07.1848 Pieter Jacobus Ego, geb. Haarlem 17.09.1825, fabriekwerker, overl. Haarlem 17.03.1896, z.v. Pieter Jacobus Erp, boekbinder, en Alida Joosten.

2.                   levenloze dochter, Haarlem 15.09.1830.

3.                   Jansje Koper, geb. Haarlem 14.09.1831, overl. Haarlem 15.06.1836.

4.                   Willemina Koper, geb. Haarlem 16.12.1833, overl. Haarlem 29.11.1898.

5.                   Jan Koper, geb. Haarlem 12.01.1835; volgt [14].

6.                   levenloze dochter, Haarlem 10.09.1836.

7.                   levenloze dochter, Haarlem 20.10.1839.

 

[30] Klaas Room, geb. ca. 1797/1798, boerenknecht (1823), arbeider (1823,1853), overl. Blokzijl 12.10.1853, z.v. Klaas Lubbers Room en Jantje Hendriks Doeve; tr. Blokzijl 24.05.1823

[31] Roelofje Jonker, geb. Echten ca. 1796, dienstbaar (1823), overl. Haarlem 03.12.1859, d.v. Jan Klaassen Jonker en Zwaantje Kaaten/Katerkunst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantjen Room, geb. Blokzijl 09.11.1823, overl. Haarlem 02.04.1895, tr. 1e Blokzijl 25.10.1850 Harmen Belt, geb. Blokzijl ca. 1810, arbeider, overl. Blokzijl 26.05.1855, z.v. Jan Belt en Antje Mietes; tr. 2e Haarlem 31.10.1860 Johannes Wilhelmus Franken, geb. Haarlem 18.01.1828, werkman, overl. voor 1890, z.v. Abram Franken en Maria Bouwman; tr. 3e Haarlem 15.07.1891 Andries Jacobus Ombach, geb. Haarlem ca. 1830, smid (1854), opperman (1883), werkman (1891), z.v. Andries Ombach en Hendrika van Zalen.
†††† HB tr. 1e Blokzijl 28.05.1836 Jekke Attenga, ook Attinga, geb. Blokzijl ca. 1801, arbeidster, overl. Blokzijl 24.05.1850, d.v. Age Attenga en Jekke Roelofs.
†††† AJO tr. 1e Haarlem 01.02.1854 Margarethe Elisabeth Bode, geb. Assbruche ca. 1816, overl. Haarlem 10.12.1882, d.v. Eberhard Heinrich Bode en Maria Engel Schneider; tr. 2e Haarlem 06.06.1883 Arendje Spaans, geb. ís-Gravenhage ca. 1828, overl. Haarlem 05.11.1890, d.v. Arie Spaans en Maria de Mos.
†††† AS tr. 1e Hendrik Zwartjes; tr. 2e Haarlem 11.08.1869 Hendrik Kruup, geb. Haarlem 30.06.1826, werkman (1852), aardwerker (1861), arbeider (1869), overl. Haarlem 29.12.1879, z.v. Jan Kruup en Maria Ammeraal.
†††† HK tr. 1e Haarlem 05.05.1852 Johanna Schšffer, geb. Haarlem 09.10.1824, overl. Haarlem 13.01.1861, d.v. Gerardus Antonius Schšffer en Wilhelmina van Wees; tr. 2e Haarlem 10.07.1861 Geertruij Koppen, geb. Haarlem 10.04.1825, d.v. Jacobus Koppen en Hillegonda Willemse.
†††† GK tr. 1e Haarlem 25.06.1856 Petrus Ruijgrok, geb. Zuid-Schalkwijk ca. 1832, fabriekswerker, overl. Haarlem 05.10.1858, z.v. Christianus Ruijgrok en Cornelia van Maris.

2.                   Zwaantje Room, geb. Blokzijl 10.12.1825, overl. Blokzijl 03.10.1829.

3.                   Grietje Room, geb. Blokzijl 10.03.1828, dienstbode (1854), overl. Haarlem 30.04.1891, tr. Haarlem 03.05.1854 Jacob van der Ham, geb. Aarlanderveen 24.08.1824, schippersknecht, overl. Haarlem 15.12.1904, z.v. Cornelis van der Ham en Jannetje van Vliet.

4.                   Zwaantje Room, geb. Blokzijl 13.11.1830; volgt [15].

5.                   Jan Room, geb. Blokzijl 12.11.1833, overl. Blokzijl 02.04.1853.

6.                   Klaas Room, geb. Blokzijl 11.08.1836, overl. Blokzijl 10.10.1836.

7.                   Elisabeth Room, geb. Blokzijl 30.08.1838, overl. Blokzijl 06.02.1841.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren