Pieter Salm (1914-1993)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2021 (laatst herzien maart 2021)

 


 

[1] Pieter Salm, Piet, geb. Den Helder 18.08.1914, majoor-ziekenverpleger bij de Koninklijke Marine (1964), verbandmeester-verpleger bij de medische dienst TH Twente (24.08.1964–31.08.1979), overl. 19.04.1993, crem. Schagen 23.04.1993.

 

[2] Pieter Salm, geb. Oosthuizen 08.05.1880, korporaal-kok bij de Marine (1907), sergeant-kok (1923), overl. Den Helder 26.07.1923, tr. Oosthuizen 04.09.1907
[3] Aaltje Beijen, geb. Huizen 16.09.1885, overl. Den Helder 09.03.1957.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Adriana Jacoba Salm, geb. Den Helder 08.10.1908, tr. Den Helder 05.01.1928 Cornelis van Houten, geb. Haarlem 15.10.1902, matroos, z.v. David van Houten, werkman (1902), fabrieksarbeider (1928), en Truitje Cornelia Kelderman.

2.                   Gerrit Salm, geb. Den Helder 18.01.1910, chauffeur, tr. Den Helder 22.01.1931 Aafje Provilij, geb. Den Helder 04.01.1915, overl. Alkmaar 12.01.1940|a|, d.v. Jan Provilij, ‘wiens bestaan of verblijf onbekend is’ (1931), en Jannetje Bijl.

3.                   Theodorus Salm, geb. Den Helder 18.01.1910, marinier (1930,1931), tr. Den Helder 13.03.1930 Rika Provilij,  geb. Den Helder 27.01.1909, overl. Den Helder 15.09.1935, d.v. Jan Provilij, ‘wiens bestaan of verblijf onbekend is’ (1930), en Jannetje Bijl.

4.                   Pieter Salm, geb. Den Helder 18.08.1914; volgt [1].

5.                   Dirk Jan Salm, geb. Den Helder 22.07.1916.

 

Noten: |a| ook overl.akte Den Helder 1940 no.19.

 

[4] Gerrit Salm, geb. Oosthuizen ca. 1853, timmerman (1879,1909), overl. Oosthuizen 15.02.1912|a|, tr. Oosthuizen 18.05.1879

[5] Boukje Bosma, geb. Workum 14.04.1856, overl. Oosthuizen 01.07.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Salm, geb. Oosthuizen 08.05.1880; volgt [2].

2.                   IJnze Salm, geb. Oosthuizen ca. 1881/1882, overl. Oosthuizen 25.12.1952, tr. Oudendijk 03.05.1908 Stijntje Bouman, geb. Blokker ca. 1883, overl. na 1952, d.v. Hendrik Bouman en Aaltje Klokman.

3.                   Adriana Johanna Salm, geb. Oosthuizen 25.01.1883, overl. Den Helder 26.11.1943, tr. Amsterdam 14.12.1905 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 02.12.1921, ingeschr. Amsterdam 28.03.1922) Floris Cup, geb. ’s-Gravenhage 19.10.1876, bediende (1905), winkelier (1922), groentenventer, overl. Amsterdam 10.07.1946, z.v. Floris Cup en Barendina Antoinette van der Heijden.
     FC tr. 2e  Amsterdam 17.08.1922 Johanna Franciska Brokelman, geb. Ouder-Amstel 02.12.1881, overl. Hilversum 30.08.1965, d.v. Franciscus Wilhelmus Brokelman en Elisabetha Frederika Beernink.

4.                   Gerard Salm, geb. Oosthuizen ca. 1885, korporaal-schrijver (1909), overl. Hilversum 31.03.1946, tr. Den Helder 19.08.1909 Jenneke Maria Beijen (ca.1888-), d.v. Theodorus Beijen en Klaasje Lustig.

5.                   Frederik Salm, geb. Oosthuizen ca. 1887, stoker (1916), tr. Oosthuizen 02.01.1916 Reinoutje Musk, geb. Oosthuizen ca. 1893, d.v. Jan Musk, groentenhandelaar, en Antje Kokkes.

 

Noten: |a| moeder Dienand (overl.akte Oosthuizen 1912 no.1).

 

[6] Theodorus Beijen, geb. Ophemert 30.09.1865, schippersknecht (1886), arbeider (1887), stoker (1907), overl. Utrecht 09.06.1941|b|, tr. Huizen 02.01.1886

[7] Klaasje Lustig, geb. Huizen 04.02.1866, overl. Maartensdijk 20.05.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje Beijen, geb. Huizen 16.09.1885; volgt [3].

2.                   Dirk Jan Beijen, geb. Bussum xx.01.1887, overl. Bussum 07.03.1887.

3.                   Jenneke Maria Beijen, geb. Rotterdam 26.02.1888, tr. Den Helder 19.08.1909 Gerard Salm (ca.1885-), z.v. Gerrit Salm, timmerman, en Boukje Bosma.

4.                   Dirk Jan Beijen, geb. Rotterdam 13.07.1889, overl. Rotterdam 24.10.1889.

5.                   Adrianus Jacob Beijen, geb. Rotterdam 03.09.1890, overl. Rotterdam 20.03.1891|a|.

6.                   Klaasje Beijen, geb. Rotterdam 19.02.1892.

7.                   Dirk Jan Beijen, geb. Rotterdam 27.03.1895.

 

Noten: |a| ook overl.akte Delft 1891 no.308; |b| ook overl.akte Maartensdijk 1941 no.57.

 

[8] Pieter Salm, geb. Oosthuizen ca. 1817/1818, kaaskopersknecht (1841,1879), overl. Oosthuizen 15.05.1908, tr. Oosthuizen 02.05.1841

[9] Adriana Johanna Dinandt, geb. Deventer 09.04.1817, overl. Oosthuizen 17.05.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritje Salm, geb. Oosthuizen ca. 1842, dienstbode (1870), overl. Purmerend 28.12.1903, tr. Purmerend 14.08.1870 Dirk Bulkes, geb. Purmerend ca. 1843, kuipersknecht (1870), kuiper (1905,1919), overl. Purmerend 16.01.1919, z.v. Jan Bulkes en Grietje de Vries, winkelierster (1870).
     DB tr. 2e Purmerend 27.04.1905 Niesje Bosman, geb. Purmerend ca. 1841, overl. Purmerend 02.04.1926, d.v. Christiaan Bosman en Johanna Vening.
     NB tr. 1e Purmerend 12.08.1866 Hendrik Dweelaard, geb. Haarlem 29.03.1842, boekdrukker, overl. Purmerend 19.08.1902, z.v. Abraham Dweelaard, werkman, en Maria Schouten.

2.                   Hendrika Salm, geb. Oosthuizen ca. 1845, overl. Oosthuizen 08.06.1880, tr. Oosthuizen 30.04.1865 Dirk Joosten, geb. Oosthuizen ca. 1839, timmerman, overl. Edam 08.02.1904, z.v. Maarten Joosten, timmerman, en Marijtje Zonneveld.

3.                   Cornelis Salm, geb. Oosthuizen ca. 1847, overl. Oosthuizen 19.02.1848.

4.                   Christina Salm, geb. Oosthuizen ca. 1849, overl. Oosthuizen 30.09.1859.

5.                   Gerrit Salm, geb. Oosthuizen ca. 1853; volgt [4].

 

[10] Ynse Atzes Bosma, geb. Workum 29.09.1824, slager, overl. Workum 27.03.1866, tr. Workum 11.06.1845

[11] Akke Tækes de Haan, geb. Bolsward 08.11.1824, dienstmeid (1845), overl. Workum 17.04.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fokeltje Bosma, geb. Workum 06.03.1846, overl. Workum 01.10.1906, tr. Workum 08.10.1874 Jacob Bruinsma, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 11.01.1851, werkman (1874,1907), arbeider (1911), overl. Workum 26.11.1923, z.v. Aarnt Okkes Bruinsma, arbeider, en An Jacobs Valk.
     JB tr. 2e Workum 11.05.1907 Akke Wijtsma, geb. Franeker 30.04.1854, overl. Workum 20.02.1911, d.v. Anne Lolkes Wijtsma, landbouwer, en Akke Tækes Greidanus; tr. 3e Workum 15.07.1911 Afke de Jong, geb. Workum 05.05.1877, overl. Workum 02.12.1961, d.v. Hessel de Jong, werkman (1877), timmerman (1911), en Geertje Fennema.
     AW tr. 1e Franeker 27.10.1872 Arjen Hornstra, geb. Sloten 11.05.1848, grofsmidsknecht, overl. Workum 04.01.1905, z.v. Pier Jelles Hornstra, onderwijzer der jeugd,  en Aaltje Arjens Hellema.

2.                   Tæke Bosma, geb. Workum 25.11.1850, pakhuisknecht (1875), suikerbakker (1892), tr. 1e Workum 29.08.1875 Jetske van Steen, geb. Workum 30.09.1850, dienstmeid (1875), overl. voor 1892, d.v. Schelte van Steen, aanspreker (1850), en Tetje Martens van Sluis; tr. 2e Amsterdam 30.03.1892 Hillegond Ortlep, geb. Zuid- en Noord-Schermer 13.08.1867, d.v. Klaas Ortlep, winkelier, en Trijntje Grootes.

3.                   Boukje Bosma, geb. Workum 14.04.1856; volgt [5].

4.                   Tjalling Bosma, geb. Workum 10.03.1859, werkman, tr. Amsterdam 23.04.1890 Etske Wolda, geb. Balk (Gaasterland) 27.04.1862, d.v. Arend Geerts Wolda, timmerknecht, en Janke Eits van der Veen.

5.                   Simontje Bosma, geb. Workum 22.04.1862, dienstbode (1890), winkelierster (1902), overl. Den Helder 01.09.1939, tr. 1e Oosthuizen 18.05.1890 Jan Snijders, geb. Oosthuizen ca. 1868, kaaskopersknecht, overl. voor 1902, z.v. Cornelis Snijders, arbeider, en Antje Rol; tr. 2e Oosthuizen 23.11.1902 Cornelis Sweep, geb. Warder ca. 1873, timmerman (1897), scheepstimmerman (1902), overl. Den Helder 07.06.1951, z.v. Jacob Sweep, timmerman (1897), schuitenmaker (1902), en Gerritje Waterman.
     CS tr. 1e Ursem 02.05.1897 Antje Root, geb. Ursem ca. 1870, overl. Middelie 23.07.1901, d.v. Muus Root, arbeider, en Grietje Roselaar.

6.                   Afke Bosma, geb. Workum 04.07.1865, overl. na 1942, tr. Workum 13.11.1886 Anske de Vries, geb. Workum 20.07.1861, tweede beambte ter secretarie (1886), overl. Workum 13.12.1942, z.v. Gerke Jacobs de Vries, visser, en Marijke Anskes van der Ploeg.

 

[12] Dirk Jan Beijen, geb. Heesselt (Varik) 09.04.1824, dagloner (1854), werkman (1855,1865), arbeider (1866,1886), werkman (1888), arbeider (1892), overl. Bussum 30.06.1903|c|, tr. Varik 02.02.1854

[13] Jenneke Maria Clements, geb. Varik 04.08.1832, overl. Bussum 04.05.1896|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Dirk Beijen, geb. Ophemert 08.07.1855, overl. Drumpt 29.04.1866.

2.                   Hendrikus Beijen, geb. Ophemert 29.12.1856, concierge (1916), overl. Bussum 20.05.1916, tr. IJsselstein 09.10.1884 Gerritje van Kooten, geb. Breukelen-Sint Pieters 09.05.1864, overl. Bussum 08.07.1943, d.v. Gijsbertus van Kooten en Johanna Peteronella Daamen.

3.                   Martijntje Theodora Beijen, geb. Ophemert 03.11.1858, tr. Rotterdam 10.08.1881 Nicolaas Franciscus Roos, geb. Rotterdam 20.12.1852, overl. Rotterdam 30.08.1896, z.v. Mourits/Maurits Roos en Heltje/Ibeltje Los.

4.                   Hermanus Dirk Beijen, geb. Ophemert 17.11.1860.

5.                   Johanna Hendrika Beijen, geb. Ophemert 14.10.1862, tr. Rotterdam 28.04.1886 Johan Rudolf ten Napel, geb. Losser 23.02.1860, overl. Apeldoorn 18.03.1928, z.v. Evert ten Napel, commies der belastingen, en Everdina van Ommen.
     JRtN tr. 2e Rotterdam 17.11.1897 Magcheltje Muijs, geb. Bergambacht 17.11.1859, overl. Apeldoorn 04.10.1942, d.v. Arie Muijs, landbouwer, en Marrigje Stalenburg.

6.                   Dirk Jan Beijen, geb. Ophemert 20.06.1864, werkman (1888), opperman (1922), overl. Hilversum 05.09.1928, tr. 1e Bussum 27.12.1888 (echtsch. 24.03.1922) Jansje Hamming, geb. Weesp 05.05.1869, overl. Amsterdam 23.02.1948, d.v. Arie Warnaar Hamming, schipper, en Elisabeth de Jong; tr. 2e Hilversum 23.07.1922 Maria Johanna Gaemers, geb. Culemborg 05.09.1874, overl. Hilversum 13.01.1940, d.v. Johannes Henricus Gaemers, sigarenmaker, en Johanna Catharina Kuijer.
     JH tr. 2e Amsterdam 30.08.1923 Klaas van de Stadt, geb. Zaandam 07.01.1869, veehouder (1894), geldincasseerder (1923), overl. Amsterdam 12.11.1938, z.v. Jan van de Stadt en Jannetje Prinsze.
     KvdS tr. 1e Zaandam 26.08.1894 Tijmetje Kat, geb. Wijdewormer ca. 1872, overl. Purmerend 28.04.1916, d.v. Poulus Kat en Antje Beets.

     MJG tr. 1e Amsterdam 16.05.1900 Hermanus Jacobus van den Heuvel, geb. Weesp 17.06.1874, bleker, overl. Bussum 17.03.1902, z.v. Arie van den Heuvel, venter, en Teuntje van Rijn.

7.                   Theodorus Beijen, geb. Ophemert 30.09.1865; volgt [6].

8.                   Jacob Dirk Beijen, geb. 08.01.1867, overl. Herwijnen 25.08.1867.

9.                   Jenneke Maria Beijen, geb. Heukelum 13.04.1869, tr. Bussum 05.05.1892 Arie Rietvelt, geb. Amsterdam 01.11.1865, timmerman, z.v. Arie Rietvelt, arbeider, en Margaretha Elisabeth Schuit.

10.               Hermanus Dirk Beijen, geb. Heukelum 17.07.1870|a|, werkman, overl. Naarden 10.03.1946|d|, tr. Naarden 01.04.1897 Alida Sophia Beugelaar, geb. Amsterdam 20.01.1876, dienstbode (1897), overl. Bussum 13.05.1945, d.v. Hendrik Beugelaar, werkman, en Sophia Pieters.

11.               Steven Cornelis Beijen, geb. Vianen 31.10.1872, overl. Utrecht 02.08.1873.

12.               Johanna Hendrika Beijen, geb. Vianen 23.04.1875, overl. Rotterdam 12.08.1897, tr. Bussum 17.09.1896 (echtsch. ingeschr. Bussum 30.01.1930) Hermanus van Hunnik, geb. Veenendaal 16.05.1868, schilder, overl. Naarden 16.12.1942, z.v. Aris van Hunnik, slager, en Maagje van Dolder.

 

Noten: |a| moeder Clemens; |b| Clemens (overl.akte Bussum 1896 no.38); |c| geb. Hasselt, wedr Clemens (overl.akte Bussum 1903 no.65); |d| ook overl.akte Bussum 1946 no.86.

 

[14] Janus Lustig, geb. Huizen ca. 1837/1838, visventer (1862,1903), overl. Weesp 18.01.1919; tr. 1e Huizen 09.11.1862 Klaasje Lustig, geb. Huizen ca. 1842, overl. Huizen 24.08.1864, d.v. Jan Lustig, visventer (1862),  en Jaapje Koopman; tr. 3e Huizen 23.11.1895 Marritje Veerman, geb. Huizen ca. 1844/1845, overl. Naarden 07.02.1912, d.v. Gijsbert Veerman en Geertje Bunschoten; tr. 2e Huizen 06.08.1865

[15] Aaltje Lustig, geb. Huizen ca. 1824, overl. Huizen 31.05.1894; tr. 1e Huizen 12.10.1851 Pieter Bunschoten, geb. Huizen ca. 1804, spinner (1827) visventer (1851), overl. Huizen 08.01.1859, z.v. Cornelis Bunschoten en Marritje Modderman.

     MV tr. 1e Huizen 02.10.1870 Jan Lustig (ca.1819-1891), z.v. Jan Lustig en Teuntje Makkinje.

     PB tr. 1e Huizen 06.10.1827 Adriaantje Eppen Veerman, geb. Huizen, spinster, overl. voor 1851, d.v. Ep Yzak Eppen Veerman en Marretje Rutten Bout, spinster (1827).

Uit het huwelijk Lustig-Klaasje Lustig:

1.                   Jaapje Lustig, geb. Huizen ca. 1863/1864, dienstbode (1881), overl. Weesp 01.02.1935, tr. 1e Huizen 05.11.1881 Jacobus Kuijl, geb. Weesp ca. 1858, kleerbleker, overl. Weesperkarspel 29.06.1902, z.v. Jacobus Kuijl en Neeltje Kruijswijk; tr. 2e Weesp 15.07.1903 Jan Stokkers, geb. Nederhorst den Berg ca. 1876/1877, bleker, overl. Bussum 22.01.1959, z.v. Arie Stokkers, bleker, en Flora Susanna Spijkerman.

Kind van Aaltje Lustig (erkend bij het huwelijk in 1851):

2.                   Jan Lustig, later Bunschoten, geb. Huizen 31.05.1851, visventer, tr. Huizen 28.05.1876 Magteldje Kos, geb. Huizen ca. 1852, d.v. Klaas Kos, visventer, en Marritje Modderman.

Uit het huwelijk Bunschoten-Aaltje Lustig:

3.                   Hendrik Bunschoten, geb. Huizen ca. 1853, visventer, tr. Huizen 16.10.1880 Teuntje Lustig, geb. Huizen ca. 1860, d.v. Jan Lustig (ca.1822/1823-1883) en Marretje Bakker.

4.                   Teuntje Bunschoten, geb. Huizen ca. 1856, overl. Huizen 23.04.1866.

5.                   Annetje Bunschoten, geb. Huizen xx.01.1858, overl. Huizen 28.10.1858.

Uit het huwelijk Lustig-Aaltje Lustig:

6.                   Klaasje Lustig, geb. Huizen 04.02.1866; volgt [7].

7.                   levenloze dochter, Huizen 17.02.1870.

 

[16] Cornelis Salm, ged. Hoorn 06.10.1786, dagloner (1812), arbeider (1836,1841), dagloner (1844), overl. Oosthuizen 21.02.1865, z.v. Pieter Salm en Maartje Nierop (zie Bijlage A); tr. Oosthuizen 24.05.1812

[17] Gerritje Dresselhuijs, geb. Buiksloot ca. 1791, overl. Oosthuizen 07.10.1885|d|, d.v. Gerrit Dresselhuijs en Doorentje Marrikse Bakker.

Uit dit huwelijk (moeder ook Dresselhuis):

1.                   Maritje Salm, ook Maartje, geb. Oosthuizen ca. 1815, dienstmeid (1836), overl. Ilpendam 08.03.1893|b|, tr. Ilpendam 01.05.1836 Dirk Brouwer, geb. Enkhuizen, dienstknecht (1836), arbeider (1874), overl. Ilpendam 24.01.1874, z.v. Dirk Brouwer en Geertje Pieters Tensen, werkster (1836).

2.                   Pieter Salm, geb. Oosthuizen ca. 1817/1818; volgt [8].

3.                   Dirk Salm, geb. Oosthuizen ca. 1821, gruttersknecht (1846), kaaskopersknecht (1869), overl. Oosthuizen 13.08.1895, tr. 1e Oosthuizen 24.05.1846 Bregje Klees, geb. Oosthuizen ca. 1821, deienstbode (1846), overl. Oosthuizen 08.08.1867, d.v. Dirk Klees en Stijntje van Keeren; tr. 2e Oosthuizen 08.08.1869 Willempje Doppenberg, ook Doppenburg, geb. Nunspeet (Ermelo) 24.02.1837, overl. Oosthuizen 20.03.1905, d.v. Tijmen Doppenberg, veldwachter, en Aaltje Rakhorst.

4.                   Gerrit Salm, geb. Oosthuizen ca. 1824, schippersknecht, overl. Buiksloot 16.10.1844|c|.

5.                   Doortje Salm, geb. Oosthuizen ca. 1829, dienstbode (1851), overl. Monnickendam 07.06.1901|a|, tr. 1e Warder 26.06.1851 Klaas Nooij, geb. Warder ca. 1821, boerenknecht (1848), landman (1851), overl. voor 1882, z.v. Andries Nooij en Maartje Wester; tr. 2e Monnickendam 28.09.1882 Paulus Boon, geb. Monnickendam ca. 1839, broodbakker, overl. Aalsmeer 07.08.1905, z.v. Jan Boon en Aaltje de Groot.
     KN tr. 1e Warder 27.02.1848 Trijntje Boon, geb. Warder ca. 1805/1806, landbouwster, overl. Warder 05.05.1849, d.v. Pieter Boon, landman, en Maartje Visser.
     TB tr. 1e Warder 22.04.1827 Gerbrand Hop, geb. ca. 1792, landman, overl. Warder 07.05.1846, z.v. Dirk Hop en Grietje Hop.

     PB tr. 1e Heerhugowaard 23.04.1866 Grietje Smit, geb. Hensbroek 08.10.1843, overl. Monnickendam 20.03.1881, d.v. Cornelis Smit en Marijtje Man.

 

Noten: |a| ook overl.akte Aalsmeer 1901 no.42; |b|
moeder Dresselhuizen (overl.akte Ilpendam 1893 no.6); |c| ook overl.akte Oosthuizen 1844 no.14; |d| Dresselhuis.

 

[18] Adrianus Johannes Dinant, geb. Utrecht 18.03.1784, sergeant-majoor (1814), politiebediende (1817,1819), baardscheerder (1824), overl. ’s-Hertogenbosch 04.09.1828|j|, z.v. Christoffel Henderik Dinandt en Lena Adriana Schneider; otr. Amsterdam 24.11.1809 (att. van Utrecht), tr. Utrecht (gerecht) 17.12.1809|a|, otr./tr. Utrecht (ndg) 26.11/17.12.1809|b|

[19] Reintje Meijerink, geb. ca. 1784, overl. tussen 1851 en 1852/1879.

– Militaire carrière AD: grenadier 15.03.1800, met paspoort 13.08.1804, bij regiment infanterie van linie als grenadier 05.01.1805, veldtocht Oostenrijk 1805, veldtocht Westphalen 1806, met paspoort gegaan als korporaal 1810, [] als sergeant met paspoort 31.05.1817 * op 29.06.1837{1827?} aangekomen, zijnde te Amsterdam vrijwillig geengageerd als soldaat voor den tijd van zes jaren, handgeld toegestaan twee gulden vijftig cent * op 25.07.1827 voor den krijgsraad van Z.Holland, den 21.09.1827 afge[] zijnde [] 04.08.1827 gecondemneerd tot vijf jaar rasp- of tuchthuis, wegens desertie en diefstal.|f|

Uit dit huwelijk (vader ook Adrianus Johannes, vader ook Dinandt):

1.                   Barendina Dinandt, ged. Utrecht 18.07.1810.

2.                   Helena Dinandt, ged. Utrecht 18.07.1810, dienstbaar (1841), tr. Amsterdam 06.10.1841 Johannes Hermanus Bisschop, geb. Amsterdam 29.12.1796, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 01.01.1797|i|, tapper, z.v. Harmanus Bisschop en Clasina Claase.

3.                   Christina Dinandt, geb. Utrecht 29.07.1812.

4.                   Barendina Christina Dinant, geb. Vlissingen 21.08.1814, werkster, tr. Amsterdam 01.12.1852 Joannes Jacobus Tax, ged. Amsterdam (Kerk De Papegaai (rk)) 25.07.1807, tapper (1842), huisbediende (1852), z.v. Antonius Tax en Petronella Hermeling.
     JJT tr. 1e Amsterdam 28.09.1842 Maria Sophia Horis, ged. Amsterdam (Kerk De Krijtberg (rk)) 22.02.1797, dienstbaar (1834), overl. voor 1852, d.v. Andreas Horis en Elisabeth Dhiel.
     MSH tr. 1e Amsterdam 21.01.1824 Johannes Carel Fredrik Reitz, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 28.06.1801, tapper, overl. voor 1834, z.v. Matemus Reitz, dienstbode (1824), en Femmetje Steenbergen; tr. 2e Amsterdam 30.04.1834 Hermanus Franciscus Petrus van Wittmarschen, geb. Nordhorn|h| ca. 1801, smidsknecht (1828), smid (1834), overl. voor 1842, z.v. Bernardus van Wittmarschen en Susanna Hesselinck.
     HFPvW tr. 1e Amsterdam 20.08.1828 Joanna Kroese, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 23.05.1796, overl. voor 1834, d.v. Joannes Kroese en Everarda van Oosterom.

5.                   Adriana Johanna Dinant, geb. Deventer 09.04.1817|c|; volgt [9].

6.                   Gerhardus Adrianus Dinandt, geb. Deventer 18.05.1819.

7.                   Johannes Theodorus Dinandt, geb. Utrecht 07.01.1822|d|, baardscheerder, tr. 1e Amsterdam 16.12.1846 Pieternella Setjen, geb. Muiden ca. 1815, dienstbaar (1846), overl. voor 1851, d.v. Leendert Setjen en Alleijda Huntela; tr. 2e Amsterdam 15.05.1851 Reintje Grol, geb. Amsterdam 09.04.1822, d.v. Lucas Grol, timmerman, en Petronella Bouwknegt.

8.                   Zwerinus Hendrik Dinandt, geb. Utrecht 16.06.1824|e|, matroos derde klasse op Zijner Majesteits schoener van oorlog «Egmond», overl. aan boord voor het Eiland Onrust 16.11.1845|g|.

 

Noten: |a| bruidegom Dinant, bruid Reijntje Meijerink; |b| bruidegom Dinandt, bruid Reintje Meijerink; |c| vader Adrianus Dinant, moeder Reintje Meilink (geb.akte Deventer 1817 no.117); |d||e| moeder Meijrink; |f| Adrianus Johannes Dinandt, stamboeknummer 13547, Algemeen Depot der Landmacht n°33; |g| overl.akte Haarlem 21.03.1846 (ingeschreven extract); |h| destijds in Hannover, nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen; |i| voornaam v/d vader en familienaam v/d moeder zoals gerectificeerd 26.02.1831 ingevolge uitspraak rechtbank van eerste aanleg Amsterdam 15.02.1831; |j| overledene Dinant, moeder Schoender, e.v. Rijnsje Mijering (overl.akte ’s-Hertogenbosch 1828 no.376 in wiewaswie).

 

[20] Atze Douwes Bosma, geb. Sloten 27.06.1789, boerenknecht (1813), boer (1816), bakker (1822), koopman (1824), werkman (1828), slager (1832,1858), overl. Workum 10.03.1858, z.v. Douwe Atzes Bosma (-1803) en Siementje Jacobs; tr. Workum 06.10.1813

[21] Fokeltje Jacobs van der Wal, geb. Hindeloopen 02.04.1793, overl. Workum 02.11.1843, d.v. Jacob Hendriks van der Wal en Antie Kornelis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Douwe Bosma, geb. Workum 27.03.1814, slager (1839), tuinnier (1882), overl. Workum 12.05.1882, tr. Workum 06.02.1839 Ymkjen Willems de Vries, geb. Workum 13.08.1812, overl. Workum 12.07.1880, d.v. Willem Tjebbes de Vries, werkman, en Baatje Jacobs Seldenthuis.

2.                   Jacob Bosma, geb. Workum 06.09.1816, overl. Workum 12.01.1828.

3.                   Simontje Bosma, geb. Workum 01.03.1822, overl. Workum 093.01.1832.

4.                   Ynse Bosma, geb. Workum 29.09.1824; volgt [10].

 

[22] Tæke Pieters de Haan, geb. Schettens ca. 1796/1797, arbeider (1822,1823), rogmolenaarsknecht (1824,1830), schipper (1832,1851), varensgezel (1852), schipper (1853,1867), overl. Workum 30.08.1867, z.v. Pieter Tækes de Haan, visser (1822), en Aafke Feijtes (-1805); tr. Bolsward 02.06.1822

[23] Bakke Tjallings Reitsma, geb. Exmorra ca. 1800, overl. Workum 20.02.1877, d.v. Tjalling Sijbrens (-1807) en Akke Douwes, arbeidster (1822).

Kind van Bakke (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Aafke Reitsma, later de Haan, ook Afke, geb. Bolsward 24.09.1821|b|, overl. Workum 22.08.1896, dienstmeid (1845), tr. Wonseradeel 14.06.1845 Jacob Visser, geb. Parrega (Wonseradeel) 26.08.1821, arbeider (1845), visser (1898, overl. Workum 02.04.1898, z.v. Gerke Wopkes Visser, visser, en Jantje Sjoerds.

Uit dit huwelijk:

2.                   Tjalling de Haan, geb. Bolsward 09.03.1823, zeevarende (1851,1855), tr. 1e Workum 02.07.1851 Aukjen Zijlstra, geb. Workum 14.12.1821, overl. Workum 20.04.1854, d.v. Johannes Pieters Zijlstra, pottenbakkersknecht (1821), winkelier (1851), en Marijke Jarigs Kingma; tr. 2e Workum 26.04.1855 Bottje de Wit, geb. Oudehaske (Haske) 31.12.1814, winkelierster (1855), d.v. Minze Jans de Wit, varensgezel, en Berber Karstes.
     BdW tr. 1e Workum 13.05.1840 Cornelis van der Meij, geb. Workum 24.07.1816, metselaar(sknecht), overl. Workum 07.09.1852, z.v. Gerrit Bartholdus van der Meij, metselaarsknecht, en Geertje Abrahams Bos.

3.                   Akke de Haan, geb. Bolsward 08.11.1824; volgt [11].

4.                   Pieter de Haan, geb. Bolsward 18.02.1827, schippersknecht (1852), werkman (1891), overl. Workum 01.04.1907, tr. 1e Workum 30.05.1852 Aaltje de Jong, geb. IJlst 29.07.1833, overl. Workum 09.05.1889, d.v. Pieter Jans de Jong, schippersgezel (1833), schipper (1852), en Sara Doedes Dijkstra; tr. 2e Workum 25.04.1891 Antje Ratsma, geb. Workum 17.08.1845, overl. Workum 20.12.1922, d.v. Klaas Ratsma, schoenmaker, en Baukjen Oudendijk.
     AR tr. 1e Workum 17.02.1883 Bauke Gaastra, geb. Workum 26.08.1845, timmerknecht, overl. Workum 15.03.1887, z.v. Tjerk Baukes Gaastra, metselaarsknecht, en Sijbrig Haijes van Baren.
     BG tr. 1e Workum 25.06.1869 Jitske Wildschut, geb. Lemmer (Lemsterland) 20.04.1843, dienstmeid (1869), overl. Workum 18.05.1882, d.v. Lolke Ages Wildschut, zeilmakersknecht (1843), zeilmaker (1869), en Jeltje Pieters van der Pol.

5.                   Jetse de Haan, geb. Bolsward 18.04.1830, zeevarende, overl. voor 1887, tr. Workum 30.11.1856 Oeke Weiland, geb. Makkum (Wonseradeel) 03.02.1829, dienstmeid (1856), winkelierster (1887), overl. Workum 16.04.1887, d.v. Klaas Hendriks Weiland, goud- en zilversmid, en Jetske Jacobs Hilverda.

6.                   Ybeltje de Haan, geb. Bolsward 27.10.1832, dienstmeid (1853), winkelierster (1869), overl. Workum 24.09.1928, tr. 1e Workum 15.05.1853 Pieter Riemersma, geb. Bolsward 16.10.1830, boerenknecht (1853), werkman (1868), overl. Workum 27.10.1868, z.v. Jan Johannes Riemersma, potschipper, en Grietje Douwes Roda; tr. 2e Workum 03.10.1869 Otte de Bok, geb. Workum 12.01.1843, pannenbakkersknecht (1869), turfkoopman (1908), overl. Workum 31.08.1908, z.v. Jan Ottes de Bok, schipper, en Johanna Sjoerds Kalksma.

7.                   Sijtske de Haan, geb. Bolsward 01.12.1834, dienstmeid (1863), overl. Exmorra (Wonseradeel) 13.05.1905|c|, tr. Wonseradeel 09.05.1863 Albert Kroontje, geb. Gaast (Wonseradeel) 20.06 1839, boerenknecht (1863), koemelker (1922), overl. Exmorra (Wonseradeel) 24.09.1922, z.v. Bauke Jans Kroontje, arbeider, en Akke Klazes Kooistra.
     AK tr. 2e Wonseradeel 28.04.1906 Tækjen Robijn, geb. Schettens (Wonseradeel) 22.02.1844, overl. Makkum (Wonseradeel) 16.05.1930, d.v. Haije Tækes Robijn, arbeider, en Wijpkjen Sijbrens Katstra.

8.                   Siebren de Haan, geb. Bolsward 28.11.1836.

9.                   Douwe de Haan, geb. Bolsward 30.11.1839, schippersknecht, overl. Voorst 17.03.1929, tr. Workum 14.12.1862 Sieuke Damsma, geb. Dokkum 16.12.1841, overl. Amsterdam 27.10.1910|a|, d.v. Douwe Klazes Damsma, koopman, en Jietske Tjiesses Kollumer.

10.               Antje de Haan, geb. Bolsward 05.02.1842, overl. Workum 22.01.1866, tr. Workum 11.06.1865 Jan Nauta, geb. Workum 22.12.1842, scheepstimmerknecht, overl. Workum 05.10.1925, z.v. Okke Martinus Nauta, kuiperknecht, en Frouwkjen Jurjens de Jager.
     JN tr. 2e Workum 05.06.1870 Lieuwkjen de Boer, geb. Workum 22.04.1847, overl. Workum 17.06.1934, d.v. Schelte de Boer, pottebakkersknecht, en Aaltje Sallings de Boer.

 

Noten: |a| overl.akte Workum 1910 no.47; |b| aangifte door Anna Reins Jelgersma, oud 53 jaar, stadsvroedvrouw (geb.akte Bolsward 1821 fol.86); |c| oud 59 jaar (overl.akte Wonseradeel 1905 no.66).

 

[24] Hermanus Beijen, geb. Waardenburg ca. 1787/1788, dagloner (1814), arbeider (1817,1819), dagloner (1824,1854), arbeider (1866), overl. Heesselt (Varik) 09.07.1866, z.v. Dirk Beijen; tr.

[25] Hendrika van der Aa, geb. Wamel ca. 1786, overl. Varik 05.05.1854|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Hendrik Beijen, geb. Opijnen ca. 1812, soldaat bij het Bataillon Artillerie Transport Trein in garnizoen te Delft (1835), overl. Delft 24.01.1875, tr. Delft 25.02.1835 Cornelia Dirkje van der Hoeven, geb. Delft 07.01.1808, ged. Delft 12.01.1808, naaister (1835), overl. Delft 23.12.1878, d.v. Nicolaas van der Hoeven en Jacoba Hanemaijer, groenteverkoopster (1835).

2.                   Stevenia Cornelia Beijen, ook Stevina Cornelia, geb. Opijnen 20.07.1814, overl. Rotterdam 01.04.1888, tr. 1e Rotterdam 17.04.1839 Hendrik Walraven, geb. Rotterdam xx.07.1810, overl. Rotterdam 31.03.1849, z.v. Klaas/Nicolaas Walraven en Maria de Ruijter/Ruiker; tr. 2e Rotterdam 02.12.1857 Conrardus Johannes Janssen, ook Coenradus/Conradus, ook Jansen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1816, overl. Rotterdam 20.07.1901, z.v. Franciscus Janssen en Maria van Engelen.
     CJJ tr. 1e Johanna Petronella Orie, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1810, overl. Rotterdam 01.05.1848, d.v. Petrus Orie.

3.                   Aaltje Beijen, geb. Heesselt (Opijnen) 01.11.1817, overl. Heesselt (Varik) 17.11.1819.

4.                   Aaltje Beijen, geb. ca. 1821/1822, dagloonster, overl. Varik 01.05.1850.

5.                   Dirk Jan Beijen, geb. Heesselt (Varik) 19.04.1824; volgt [12].

6.                   Johanna Beijen, geb.  Varik 18.03.1827, overl. Rotterdam 18.01.1890, tr. Rotterdam 09.05.1855 Hendrikus Jacobus Veltman, geb. Willemstad 27.05.1824, overl. Rotterdam 17.01.1893, z.v. Hendrik Anthonius Veltman en Susanna Maria Brochart.
     HJV tr. 2e Rotterdam 01.05.1890 Margaretha Strauch, geb. Irrel|a| ca. 1833, overl. Rotterdam 06.11.1899, d.v. Valentin Strauch en Catharina Müller.
     MS tr. 1e Rotterdam 08.02.1865 Pieter Martinus du Sar, geb. Rotterdam 16.09.1838, overl. Rotterdam 15.10.1868, z.v. Willem Jacobus de Sar en Sara Zonneveld.

 

Noten: |a| destijds in Bollendorf, Pruisen, nu in Eifelkreis Bitburg-Prüm, Bundesland Rheinland-Pfalz; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Varik 1854 no.9).

 

[26] Jacob Dirk Clements, geb. Varik ca. 1784, boerenwerk doende (1813,1814), landman (1816), arbeider (1819), landman (1820,1826), dagloner (1828,1832), landman (1834), landbouwer (1836), arbeider (1838), dagloner (1839,1840), arbeider (1841), landman (1843), veldschutter (1844), overl. Varik 26.10.1844, z.v. Frans Willem Clements en Gerritje van Driel; tr. 1e voor 1811 Hendrika de Zwart, geb. Zaltbommel ca. 1785, overl. Varik 27.03.1822, d.v. Peter de Zwart en Geertruida Schook; tr. 2e Varik 27.02.1823

[27] Martijntje Verweij, geb. Varik ‘in het jaar 1803’, dagloonster (1850), overl. Varik 20.01.1870, d.v. Willem Verweij en Jenneke Maria van de Weerdt; tr. 2e Varik 16.11.1850 Theodorus Wilhelm Roda, geb. Groningen ‘in 1798’, kurassier (1830), veldwachter (1850,1870), overl. Varik 21.02.1883, z.v. Kasper Roda en Margaretha Maria Stokmans.

     TWR tr. 1e Maria Marta Wolters, geb. Groningen ca. 1796, overl. Varik 03.07.1850, d.v. Johannis Wolters en Geertrui Klapdoren.

Uit het huwelijk Clements-de Zwart (vader ook Clement):

1.                   Frans Willem Clements, ook Clement, geb. Varik 22.09.1811, boerenknecht (1835), landman (1849), tr. 1e Varik 25.04.1835 Johanna van Ballegoijen, overl. voor 1849, d.v. Isaac van Ballegoijen en Hendrika Krempt; tr. 2e Varik 25.08.1849|a| Arieke van Ballegoijen, geb. Varik 22.01.1819, d.v. Izaak van Ballegoijen en Fredrika Christina Bronsbeek.

2.                   Geertrui Clements, geb. Varik 03.01.1813, overl. Varik 16.01.1839, tr. Huibert van Riemsdijk.
     HvR tr. 2e 1840 Hendrica Clements (1816-1897), jongere zuster van Geertrui.

3.                   Geertje Clement, geb. Varik 04.12.1814, overl. Varik 20.12.1838.

4.                   Hendrica Clements, geb. Varik 07.10.1816, overl. Varik 12.02.1897, tr. Varik 30.05.1840 Huijbert van Riemsdijk, dagloner (1840), z.v. Teunis van Riemsdijk, dagloner, en Huijbertje Verweij.
     HvR tr. 1e Geertrui Clements (1813-1839, oudere zuster van Hendrica.

5.                   Willem Clements, geb. Varik 29.01.1819, boerenknecht (1841), arbeider (1873), bouwman (1893), overl. Heukelum 14.08.1893, tr. 1e Herwijnen 29.05.1841 Johanna van Weelden, geb. Herwijen 16.03.1818, dienstbode (1841), overl. Heukelum 03.07.1873, d.v. Gijsbert van Weelden, steenbakkersbaas, en Teuntje van Dungen; tr. 2e Lena Boet, geb. Asperen 29.10.1830, overl. Heukelum 12.09.1904, d.v. Cornelis Boet, werkman, en Anneke Hoeke.

6.                   Peter Clements, geb. Varik 14.11.1820, arbeider, overl. Ophemert 13.02.1898, tr. Ophemert 15.05.1847 Odina Janna Magdalena van Zuilichem, geb. Ophemert 17.01.1825, overl. Kethel en Spaland 18.01.1915, d.v. Jordaan Adrianus van Zuilichem, arbeider, en Aaltje Slange.

Uit het huwelijk Clements-Verweij (vader ook Clement):

7.                   Jacob Willem Clements, geb. xx.02.1823, overl. Varik 02.04.1823.

8.                   Jacob Willem Clements, geb. Varik 03.08.1824, overl. Varik 20.10.1826.

9.                   Hendrikus Clements, geb. ca. 1823, veldschutter (1851), arbeider (1885), overl. Varik 30.03.1885, tr. Varik 05.09.1851 Hendrika Willemina van der Veen, geb. Varik 19.08.1825, overl. Varik 31.07.1891, d.v. Willem van der Veen, (krui)wagenmaker, en Hendrika van Londen.

10.               Jan Clement, geb. Varik 06.01.1826, boerenknecht (1851), overl. Delfshaven 29.06.1876, tr. Ophemert 12.06.1851 Antonia Johanna van Beekhof, geb. Ophemert 23.01.1831, overl. Rotterdam 22.12.1889, d.v. Hendrikus van Beekhof, boerenknecht, en Grietje van der Wal.

11.               Jacob Willem Clements, geb. Varik 06.03.1828, tr. Wamel 04.02.1858 Jantje van Dee, geb. Echteld 19.01.1833, overl. Vianen 06.07.1915, d.v. Rombartus van Dee, voerman (1833), arbeider (1858), en Willemina van Doodewaard.

12.               Antonie Otto Clements, geb. Varik 25.12.1829, broodbakker (1860), gemeenteveldwachter (1893), overl. Heerewaarden 23.02.1902, tr. 1e Ophemert 05.01.1860 Jantje van Balgoijen, geb. Ophemert 10.04.1835, overl. voor 1893, d.v. Jan van Balgoijen, landman, en Dirkje van Versendaal; tr. 2e Heerewaarden 29.09.1893 Maria Scholten, geb. Kesteren 25.01.1859, overl. Wadenoijen 17.02.1936, d.v. Lowie Scholten, timmerman, en Anthonia van Gijtenbeek.
     MS tr. 2e Oijen en Teeffelen 30.07.1903 Gerrit Ruis, geb. Woudrichem 03.02.1859, overl. Oijen en Teeffelen 13.12.1932, z.v. Gerrit Ruis, arbeider, en Kaatje Roza.

13.               Jenneke Maria Clements, geb. Varik 04.08.1832; volgt [13].

14.               Gerrit Clement, geb. Varik 01.05.1834.

15.               Martinus Clements, geb. Varik 01.06.1836, arbeider, overl. Gorinchem 01.04.1916, tr. 1e Varik 27.06.1857 Maria van Riemsdijk, geb. Varik 17.09.1830, overl. Gorinchem 27.12.1882, d.v. Arie van Riemsdijk en Aaltje van Bommel; tr. 2e Gorinchem 01.02.1889 Maaike Jongbloed, geb. Gorinchem 18.05.1839, overl. Gorinchem 30.11.1914, d.v. Teunis Jongbloed en Huibertje de Goeij.
     MJ tr. 1e Zaltbommel 20.07.1871 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Tiel 07.10.1887, ingeschr. Zaltbommel 08.03.1888) Nicolaas Bouman, geb. Zaltbommel 30.04.1846, arbeider (1871), vishandelaar (1902), overl. Elst 12.03.1902, z.v. Derk Bouman, arbeider, en Geertje van Beusekom.
     NB tr. 2e Arnhem 15.01.1896 Paulina van Liere, geb. Waarde 21.06.1850, arbeidster, d.v. Katharina van Liere, arbeidster (1850).
     PvL tr. 1e Waarde 08.07.1869 Johannes Kaat, geb. Waarde 24.08.1845, arbeider (1869), polderwerker (1882), overl. Bunnik 06.04.1882, z.v. Jan Kaat en Johanna Verpoorte, arbeidster.

16.               Geertrui Gerritje Clements, geb. Varik 19.06.1839, dienstbode (1872), overl. Kerk-Avezaath 21.05.1900, tr. Zoelen 31.05.1872 Cornelis van Bemmel, geb. Zoelen 10.09.1836, tuinman (1872), landman (1890), overl. Kerk-Avezaath 10.01.1890, z.v. Arie van Bemmel, arbeider, en Niske van Os.

17.               Willemke Clements, geb. Varik 08.05.1843, overl. Doesburg 30.05.1911, tr. Varik 14.05.1864 Johannes van Woerkom, geb. Heerewaarden 05.10.1841, arbeider, overl. Steenderen 11.01.1920, z.v. David van Woerkom, arbeider, en Hermijntje van Brakel.

 

Noten: |a| dispensatie bij KB van 24.07.1849 n°38 ‘tot het aangaan van dit huwelijk tussen schoonbroeder en schoonzuster’ (huw.akte Varik 1849 no.6).

 

[28] Jacob Lustig, geb. Huizen ca. 1790/1791, visventer (1832,1837,1840,1846), overl. Huizen 23.01.1857, z.v. Jacob Lustig en Adriaantje Schipper; tr.

[29] Klaasje Veerman, geb. Huizen ca. 1794/1795, spinster (1832,1837), overl. Huizen 25.12.1840, d.v. Jan Eppe Veerman en Gerritje Hartog.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jaapje Lustig, geb. Huizen ca. 1820, overl. Huizen 19.12.1840.

2.                   Gerritje Lustig, geb. Huizen ca. 1820, spinster (1857), overl. Huizen 14.03.1862, tr. Huizen 23.08.1857 Jan Lustig (ca.1819-1891), z.v. Jan Lustig en Teuntje Makkinje.

3.                   Jan Lustig, geb. Huizen ca. 1822/1823, visventer (1846,1880), overl. Huizen 24.05.1883, tr. Huizen 23.08.1846 Marritje Bakker, geb. Huizen ca. 1826/1827, overl. Huizen 27.05.1876, d.v. Gerrit Janszn Bakker en Jaapje Koopman.
Uit dit huwelijk: Teuntje Lustig, geb. Huizen ca. 1860, tr. Huizen 16.10.1880 Hendrik Bunschoten, geb. Huizen ca. 1853, visventer, z.v. Pieter Bunschoten en Aaltje Lustig (ca.1824-1894).

4.                   Aart Lustig, geb. Huizen ca. 1825, overl. Huizen 15.12.1840.

5.                   Adriaantje Lustig, geb. Huizen ca. 1826, overl. Huizen 10.09.1832.

6.                   Jacob Lustig, geb. Huizen ca. 1829, visventer, overl. Huizen 13.08.1846.

7.                   Janus Lustig, geb. Huizen ca. 1833, overl. Huizen 07.04.1837.

8.                   Janus Lustig, geb. Huizen ca. 1837/1838; volgt [14].

 

[30] Jan Lustig, geb. Huizen ca. 1793/1798, visventer (1818,1857,1865), overl. Huizen 17.11.1870, z.v. Andries Lustig, visventer, en Dirkje Bakker; tr. 2e Huizen 21.10.1838 Hendrikje Kruining, geb. Huizen ca. 1799, spinster (1825,1838), overl. voor 1870, d.v. Klaas Kruining en Geertje Rijken Lustig; tr. 1e Huizen 11.01.1818

[31] Teuntje Makkinje, geb. Huizen ca. 1798/1799, spinster (1818,1836), overl. Huizern 10.03.1838, d.v. Jan Makkinje en Aaltje Honing.

     HK tr. 1e Huizen 07.05.1825 Hendrik Eppen Veerman, geb. Huizen, viskoper, overl. Huizen 07.05.1837, z.v. Jan Eppen Veerman en Gerritje Hartig, spinster (1825).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Lustig, geb. Huizen ca. 1819, visventer (1857,1870), overl. Huizen 19.12.1891, tr. 1e Huizen 23.08.1857 Gerritje Lustig (ca.1820-1862), d.v. Jacob Lustig en Klaasje Veerman; tr. 2e Huizen 08.02.1863 Adriaantje Lustig, geb. Huizen ca. 1822, overl. Huizen 01.06.1863, d.v. Klaas Lustig en Hendrikje Boombaard; tr. 3e Huizen 02.10.1870 Marritje Veerman, geb. Huizen ca. 1844/1845, overl. Naarden 07.02.1912, d.v. Gijsbert Veerman en Geertje Bunschoten.
     AL tr. 1e Huizen 08.06.1851 Andries Makkinje, geb. Huizen ca. 1787/1788, visventer, overl. Huizen 19.03.1862, z.v. Klaas Andriese Makkinje en Jannetje van Wijk.
     AM tr. 1e Huizen 08.05.1814 Jannetje Snel, geb. Huizen ca. 1791/1792, werkster (1814), overl. Huizen 14.02.1848, d.v. Izaak Snel, spinder, en Gijsbertje de Lange.
     MV tr. 2e Huizen 23.11.1895 Janus Lustig (ca.1837/1838-1919), z.v. Jacob Lustig en Klaasje Veerman.

2.                   Dirkje Lustig, geb. Huizen ca. 1823, dienstmeid, overl. Huizen 03.01.1848.

3.                   Aaltje Lustig, geb. Huizen ca. 1824; volgt [15].

4.                   Teuntje Lustig, geb. Huizen ca. 1827, tr. Vinkeveen en Waverveen 24.08.1850 Arie van Roon, geb. Ouder-Amstel 16.02.1823, overl. [Amsterdam] na 1891, z.v. Johannis van Roon en Johanna Kranenburg.

5.                   Gerritje Lustig, geb. Huizen ca. 1831/1832, blekersdienstbode (1859), overl. Hilversum 10.01.1911, tr. Hilversum 14.05.1859 Gijsbert Knecht, geb. Hilversum ca. 1828, blekersknecht (1859), arbeider (1893), overl. Hilversum 14.02.1893, z.v. Leendert Knecht en Tijmetje Hogenbirk.

6.                   Andries Lustig, geb. Huizen ca. 1834, overl. Huizen 24.02.1836.

7.                   Cornelia Lustig, geb. Huizen ca. 1837, overl. Huizen 01.03.1845.

 


Bijlage A

 

[32] Pieter Salm, geb. Purmerend ca. 1760, winkelier (1812,1833), overl. Hoorn 23.06.1833, z.v. Theunis Salm en Trijntje Straatman; tr.

[33] Maartje Nierop, ook Maretje, geb. Hoorn ca. 1766, overl. Hoorn 03.01.1848, d.v. Cornelis Nierop en Aafje Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis Salm, ged. Hoorn 10.04.1785, scheermeester (1819), barbier (1845), overl. Tweede Etablissement te Veenhuizen (Norg) 21.11.1845|b||c|, tr. Alkmaar 21.03.1819 Anna Elisabeth de Vries, geb. Alkmaar ca. 1786/1788, overl. Hoorn 02.10.1858|a|, d.v. Egbert de Vries en Aurelia de Graaff.

2.                   Cornelis Salm, ged. Hoorn 06.10.1786; volgt [16].

3.                   Trijntje Salm, ged. Hoorn 20.11.1787.

 

Noten: |a| wede Theodorus Salm (overl.akte Hoorn 1858 no.278); |b| Theunis Zalm, geb. 09.04 (overl.akte Norg 1845 no.126); |c| Teunis Zalm (overl.akte Hoorn 22.06.1846 no.135.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)