Johannes Baptista Gerardus Maria ridder de van der Schueren (1899-1990)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien november 2019)

 


 

[1] Johannes Baptista Gerardus Maria ridder de van der Schueren, geb. Waalwijk 01.01.1899, ingenieur elektrotechniek Delft 1921, commissaris van de Koningin in Overijssel, lid van het College van curatoren van de THT (1961), RNL 1952, overl. Nijmegen 05.08.1990, begr., tr. Huissen 30.09.1922 Maria Anna Theodora Helmich, geb. Huissen 10.12.1898, overl. Nijmegen 05.12.1990, begr. Heilige Landstichting 08.12.1990, d.v. Willem Michaël Helmich (1865-1935), burgemeester van Huissen (1893-1934), RON, en Elisabeth Catharina Maria Steins Bisschop (1873-1926).

– Levensbericht JBGMdvdS: nl.wikipedia * Wie is wie in Overijssel

 

[2] Karel Adriaan Maria ridder de van der Schueren, geb. Nijmegen 09.07.1868, burgemeester van Waalwijk (1898-1907) en Bemmel (1907-1930), overl. Bemmel 15.09.1930, tr. Raalte 28.09.1897
[3] Josephina Wernera Aloijsia Maria Vos de Wael, geb. Raalte ca. 1875, overl. Nijmegen 10.02.1953.
– Levensbericht KAMdvdS: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Baptista Gerardus Maria de van der Schueren, geb. Waalwijk 01.01.1899; volgt [1].

2.                   Arnoldus Josephus Maria de van der Schueren, geb. Waalwijk 20.10.1899, overl. Waalwijk 23.10.1899.

3.                   Marie Louise Arnoldine Antoinette de van der Schueren, geb. Waalwijk 23.03.1902.

4.                   Theodora Huberta Maria de van der Schueren, overl. Waalwijk 29.02.1904.

5.                   Anna Maria Theodora van der Schueren, geb. Waalwijk ca. 1905, tr. Belfeld 16.11.1942 August Felix Berger, geb. Venlo 16.12.1894, overl. Tegelen 08.08.1957, z.v. Herman Martin Berger en Maria Theresia Florentina Sixtina Steilberg.
     AFB tr. 1e voor 1942 Renée Victorine Josephine Anne Marie Bauduin, geb. Lanakan 31.08.1895, overl. voor 1942.

6.                   Hubertus Rudolphus de van der Schueren, geb. ca. 1908, overl. Bemmel 02.05.1935.

7.                   Lodewijk Alexander Jozef Maria de van der Schueren, geb. Bemmel 09.02.1911.

 

[4] Johannes Baptista Josephus Nicolaus ridder de van der Schueren, geb. ’s-Gravenhage 13.01.1841, mr., advocaat (1865), griffier bij het kantongerecht (1868,1870), kantonrechter te Wijchen (1871,1876), raadsheer in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage (1897,1900), overl. Beek (Ubbergen) 10.01.1905, tr. ’s-Hertogenbosch 01.06.1865

[5] Maria Theodora van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch 28.11.1843, overl. Ubbergen 31.12.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Ludovica Maria de van der Schueren, geb. ’s-Gravenhage ca. 1867, overl. Beek (Ubbergen) 08.01.1930|b|.

2.                   Karel Adriaan Maria de van der Schueren, geb. Nijmegen 09.07.1868; volgt [2].

3.                   Louis Bernard Adriaan Maria van der Schueren, geb. Nijmegen 25.02.1870, Roomsch-Catholiek priester, overl. Heeswijk 21.12.1900.

4.                   Joseph Thomas Maria de van der Schueren, geb. Nijmegen 15.03.1871.

5.                   Maria Adriana Aloijsia de van der Schueren, geb. Wijchen 30.07.1872, overl. Arnhem 06.06.1920.

6.                   Theresia Maria Cornelia Francisca de van der Schueren, geb. Wijchen 04.08.1874, overl. Fleringen (Tubbergen) 21.09.1960, tr. voor 1900 jhr. Ernest Theresia Meinrad von Bönninghausen, geb. Tubbergen 1861, directeur ener levensverzekeringsmaatschappij, overl. Fleringen (Tubbergen) 17.02.1920, z.v. jhr. Lodovicus Ernestus Franciscus Jacobus von Bönninghausen (1828-1910), burgemeester van Tubbergen (1855-1910), en Johanna Theodora Charlotte baronesse von Heijden.

7.                   Josephina Johanna Maria Huberta de van der Schueren, geb. Wijchen 19.06.1876, overl. Utrecht 03.08.1917.

8.                   Louisa Alphonsina Maria Josepha de van der Schueren, geb. Rotterdam 12.10.1878, religieuse, overl. Oosterhout 10.03.1945.

9.                   Hubert Raphaël Maria Theodorus de van der Schueren, geb. Rotterdam 09.08.1880, assuradeur (1906), bankier (1922), overl. Nijmegen 27.08.1959, tr. Ubbergen 29.05.1906 Josepha Victoria Alexandra Francisca Maria baronesse van Lamsweerde, d.v. Franciscus Gerhardus Adolphus Reinerus baron van Lamsweerde (1839-1891), burgemeester van Boxtel (1875-1891), en Maria Eugenia Antonia Olivera Victoria baronesse Hackfort tot ter Horst.

10.               Gaspard Josef Lodewijk Dominicus Maria de van der Schueren, geb. Rotterdam 24.09.1882, tr. Maastricht 15.05.1915 jkvr. Alma Louise Françoise van der Maesen de Sombreff, geb. Amboina 03.04.1892|a|, d.v. Karel Leonard Alexander Paulus van der Maesen de Sombreff en Elisabeth Johanna Jeanne Julie Reineke van Stuwe.

 

Noten: |a| RA 1893 p.375 (Alina); |b| ook overl.akte Nijmegen 1930 no.50.

 

[6] Gerardus Antonius Vos de Wael, geb. Zwolle 29.04.1819, mr., burgemeester van Raalte (1851-1881), overl. Raalte 05.07.1881, tr. Osnabrück 19.08.1852|a|

[7] Carolina Maria Clara Paulina baronesse von Beesten, geb. Osnabrück 1830, overl. Raalte 19.05.1912.
– Levensbericht GAVdW: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, Raalte 26.03.1853.

2.                   levenloze zoon, Raalte 26.03.1853.

3.                   Maria Anna Carolina Vos de Wael, geb. Raalte ca. 1855, overl. Raalte 15.07.1905.

4.                   Arnoldus Joannes Vos de Wael, geb. Raalte xx.06.1857, overl. Raalte 21.09.1857.

5.                   Arnoldus Joannes Maria Vos de Wael, geb. Raalte ca. 1859, advocaat en procureur, overl. Venray 31.10.1923.

6.                   Carolina Maria Alexandrina Vos de Wael, geb. Raalte ca. 1863, overl. Tilburg 10.07.1934.

7.                   Nicolaus Xaverius Theodorus Maria Vos de Wael, geb. Raalte 1865, burgemeester van Oldenzaal (1893-1935), OON, overl. Nijmegen 07.01.1946, begr. Nijmegen (RK Kerkhof Daalscheweg) 10.01.1946, tr. 1e Zevenaar 24.09.1894 jkvr. Adrienne Caroline Marie van Nispen, geb. Zevenaar 07.01.1869, overl. Arnhem 27.12.1905|b|, d.v. jhr. Raphael Alexander Johannes Boudewinus Maria van Nispen, lid van de gemeenteraad van Zevenaar (1865), dijkgraaf van het polderdistrict De Lijmers (1894), en Adiana Wilhelmina Gijsberta de van der Schueren; tr. 2e Amélie Marie Josephine Hustinx, geb. 1878, overl. Nijmegen 03.10.1942, d.v. Jules Hustinx en Marie Catharine Josephine Emma Lebens.
– Levensbericht NXTMVdW: nl.wikipedia

8.                   Arnoldus Joannes Vos de Wael, geb. Raalte xx.01.1866, overl. Raalte 04.02.1866.

9.                   Elisabeth Bernardina Ludovica Maria Vos de Wael, geb. Raalte xx.10.1867, overl. Raalte 18.08.1868.

10.               Elisabeth Bernardina Maria Vos de Wael, geb. Raalte ca. 1870, overl. Raalte 13.02.1879.

11.               Josephina Wernera Aloijsia Maria Vos de Wael, geb. Raalte ca. 1875; volgt [3].

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Raalte 25.09.1852 no.31); |b| ook overl.akte Oldenzaal 1905 no.106.

 

[8] Ludovicus Johannes Hubertus ridder de van der Schueren, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1801, adjunct-commies bij het Departement voor de Roomsch Catholijke Eeredienst (1836), lid van de Ridderschap van Noord-Brabant, RNL, overl. ’s-Gravenhage 08.03.1886, tr. ’s-Gravenhage 15.06.1836

[9] jkvr. Theresia Adriana Wittert, geb. ’s-Gravenhage ca. 1807, overl. ’s-Gravenhage 10.03.1882.

– De familie De van der Schueren werd in 1821 ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel van ridder op alle mannelijke afstammelingen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Wilhelmina Gijsberta de van der Schueren, geb. ’s-Gravenhage ca. 1838, tr. ’s-Gravenhage 19.06.1861 jhr. Raphael Alexander Johannes Boudewinus Maria van Nispen, geb. Zevenaar ca. 1835, overl. Zevenaar 29.04.1885, z.v. jhr. Johannes Antonius Christianus Arnoldus van Nispen van Sevenaer, lid van de Tweede Kamer, RNL, en Isabella Elisabeth Josepha Höevel.

2.                   Johannes Baptista Josephus Nicolaus de van der Schueren, geb. ’s-Gravenhage 13.01.1841; volgt [4].

 

[10] Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel, ged. ’s-Hertogenbosch 15.11.1809, mr., lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (1862,1865), lid van de Eerste Kamer (1874), overl. ’s-Hertogenbosch 13.01.1883, tr.

[11] Anna Maria Cornelia de Wijs, geb. ’s-Hertogenbosch 13.07.1813, overl. ’s-Hertogenbosch 05.05.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Thomas Cornelis Maria Hubertus van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1839, commissionair (1862), commissionair en reder (1865), overl. Renkum 26.06.1891, tr. Amsterdam 26.06.1862 Maria Joanna Aloisia Bonnike, geb. Amsterdam 14.05.1836, d.v. Joannes Emanuel Bonnike, koopman, en Maria Cornelia Huberta Vermeulen.

2.                   Maria Theodora van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch 28.11.1843; volgt [5].

3.                   Aloisius Maria Josephus Theodorus van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1852, wijnhandelaar, tr. Amsterdam 16.04.1874 Theresia Maria Bonnike, geb. Amsterdam 13.03.1852, d.v. Joannes Emanuel Bonnike, koopman, en Maria Cornelia Huberta Vermeulen.

4.                   Alphonsus Jacobus Maria Bonaventura van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1857, mr., advocaat, overl. Vught 30.08.1908, tr. Amsterdam 28.04.1881 Elisabeth Maria Josepha Westerwoudt, geb. Amsterdam 04.12.1859, overl. Vught 14.07.1936, d.v. Felix Theodor Westerwoudt, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1881), en Laurentia Wilhelmina Petronella Allegonda Bruijnen.

5.                   Henricus Antonius Maria Cornelius Franciscus van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch, overl. Maastricht 11.06.1893.

 

[12] Arnoldus Joannes Vos de Wael, geb. 10.02.1787, mr., promotie Groningen 1806, advocaat (1813), burgemeester van Zwolle (1814-1856), RNL, overl. Zwolle 09.05.1859, tr. Zwolle 30.04.1813

[13] Maria Anna Helmich, ged. Zwolle 23.10.1789, overl. Zwolle 22.12.1861.

– Levensbericht AJVdW: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk (vader veelal Arnoud Johannes, moeder soms Anna Maria):

1.                   Arnoldina Antonia Elizabeth Vos deWael, geb. Zwolle 22.02.1814, overl. Zwolle 07.06.1852.

2.                   Johanna Maria Vos de Wael, geb. Zwolle 29.06.1815, overl. Zwolle 27.07.1830.

3.                   Gerardus Everhardus Vos de Wael, geb. Zwolle 31.12.1816, overl. Zwolle 26.03.1817.

4.                   Elisabeth Catarina Vos de Wael, geb. Zwolle 01.08.1818, overl. Zwolle 19.01.1852.

5.                   Gerardus Antonius Vos de Wael, geb. Zwolle 29.04.1819; volgt [6].

6.                   Ludovicus Josephus Vos de Wael, geb. Zwolle 20.03.1821, kantonrechter, overl. Zwolle 12.02.1895, tr. Zwolle 05.05.1856 Margaretha Elisabeth Barnardina Heerkens, geb. Zwolle 27.02.1822, overl. Zwolle 08.09.1897, d.v. Theodorus Everardus Franciscus Heerkens, commissaris van politie, en Johanna Maria Arnoldina van der Ketten.

7.                   levenloze zoon, Zwolle 15.07.1822.

8.                   Cornelia Clara Vos de Wael, geb. Zwolle 23.03.1824, overl. Zwolle 25.02.1878, tr. Zwolle 24.10.1851 Nicolaus Xaverius Theodorus Heerkens, ged. Zwolle 13.04.1809, koopman, overl. Zwolle 27.12.1867, z.v. Franciscus Philippus Antonius Heerkens, raadsheer gerechtshof, en Maria Christina Rijsevelt.

9.                   Maria Arnoldina Vos de Wael, geb. Zwolle 14.11.1825, overl. Zwolle 19.10.1865.

10.               Leocadia Anna Vos de Wael, geb. Zwolle 20.08.1827, overl. Zwolle 19.12.1856.

11.               Francisca Josephina Vos de Wael, geb. Zwolle 22.02.1829, overl. Raalte 30.03.1875.

12.               Johannes Maria Vos de Wael, geb. Zwolle 21.05.1831, ambtenaar, overl. Zwolle 10.06.1872, tr. Zwolle 22.04.1857 Anna Carolina Lucia van Sonsbeeck, geb. Zwolle 06.07.1836, overl. Zwolle 22.05.1859, d.v. Herman van Sonsbeeck (1796-1865) en Paulina Elisabeth Bosch van Drakestein (-1838).
– Levensbericht HvS: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

13.               Theodorus Wilhelmus Vos de Wael, geb. Zwolle 19.12.1832, overl. Zwolle 27.03.1834.

14.               Theodora Ludovica Vos de Wael, geb. Zwolle 07.07.1834, overl. Zwolle 28.09.1904.

15.               Anna Petronella Vos de Wael, geb. Zwolle 16.02.1837, overl. Oss 25.10.1918.

 

[14] Alexander Franz Johann Philipp baron von Beesten, Alex, kapitein in het 8ste Koninklijke Hanoversche Infanterie Regiment (1823,1824), tr. Osnabrück 28.10.1823|a|

[15] Caroline Wilhelmine Brandenburg, geb. ca. 1803, overl. Osnabrück 15.12.1864.

Uit dit huwelijk:

1.                   dochter, geb. Osnabrück 14.08.1824.

2.                   Carolina Maria Clara Paulina baronesse von Beesten, geb. Osnabrück 1830; volgt [7].

3.                   Louise Carolina Francisca von Beesten, geb. Osnabrück ca. 1835, overl. Utrecht 25.02.1894.

 

Noten: |a| bruidegom Alex van Beesten (Opregte Haarlemsche Courant 11.11.1823).

 

[16] Joannes Baptista de van der Schueren, overl. voor 1836, tr.

[17] Euphemia Cornelia Wilhelmina Zorreth, overl. voor 1836.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Franciscus de van der Schueren, geb. ’s-Hertogenbosch 21.03.1798, voorzitter van de Ridderschap in Noord-Brabant (1865), RMWO 4e klasse, overl. ’s-Hertogenbosch 30.07.1880, tr. ’s-Hertogenbosch 29.04.1824 Sophia Henrica Maria van Bommel, geb. ’s-Hertogenbosch 30.04.1799, overl. ’s-Hertogenbosch 04.04.1880, d.v. Jacobus Cornelius Balthasar van Bommel en Rufina Jacoba Maria Halfwassenaer van Onsenoort.
Uit dit huwelijk: Ludovicus Franciscus Cornelius Hubertus Michaël de van der Schueren (1841-1921), burgemeester van Zevenaar (1913-1920), OON.

2.                   Ludovicus Johannes Hubertus de van der Schueren, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1801; volgt [8].

 

[18] jhr. Nicolaus Cornelius Wittert, mr., plaatsvervangend vrederechter (1833,1836), overl. tussen 1836 en 1878, tr.

[19] Gijsbertha Catharina Boes, ged. Utrecht (Oud-Katholieke Kerk) 05.01.1769, overl. ’s-Gravenhage 29.04.1833, d.v. Cornelis Boes en Maria Verkamer.

Uit dit huwelijk:

1.                   jhr. Everardus Bonifacius Wittert, later baron Wittert van Hoogland, geb. ’s-Gravenhage ca. 1798/1799, eerste luitenant adjudant bij het tweede bataillon grenadiers (1834), RMWO 4e klasse, overl. ’s-Gravenhage 23.10.1881, tr. ’s-Gravenhage 21.05.1834 Maria Adolphina van der Schooren, geb. Veur ca. 1808, overl. na 1881, d.v. Adolph George van der Schooren, koopman, en Maria Johanna Wouters.

2.                   jkvr. Anna Josephina Witters, geb. ’s-Gravenhage ca. 1805, overl. ’s-Gravenhage 04.10.1878, tr. ’s-Gravenhage 05.09.1832 jhr. Godefridus Andreas Melort, geb. Oudenbosch ca. 1793, mr., advocaat, overl. voor 1878, z.v. Andreas Joannes Melort en Cornelia van den Dries.

3.                   jkvr. Theresia Adriana Wittert, geb. ’s-Gravenhage ca. 1807; volgt [9].

 

[20] Joannes Franciscus van Rijckevorsel, overl. ’s-Hertogenbosch 28.11.1839, z.v. Thomas Cornelius van Rijckevorsel en Anna Petronella Vermeulen; tr.

[21] Antonia Joanna Barbara Halfwassenaer van Onsenoort, overl. ’s-Hertogenbosch 16.11.1860, d.v. Bernardus Jacobus Halfwassenaer van Onsenoort en Petronella Jacoba Maria van Engelen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ludovicus van Rijckevorsel, ged. ’s-Hertogenbosch 16.10.1804.

2.                   Anna van Rijckevorsel, ged. ’s-Hertogenbosch 14.02.1806.

3.                   Theodorus van Rijckevorsel, ook Theodorus Augustinus Antonius, ged. ’s-Hertogenbosch 23.09.1808, overl. ’s-Hertogenbosch 02.09.1861.

4.                   Carolus van Rijckevorsel, ook Carolus Jacobus Antonius, ged. ’s-Hertogenbosch 15.11.1809; volgt [10].

 

[22] Henricus de Wijs, overl. ’s-Hertogenbosch 09.04.1854, z.v. Cornelius de Wijs en Anna Maria van Someren; tr. Breda (rk) 13.02.1810

[23] Maria Cornelia Havermans, overl. ’s-Hertogenbosch 26.03.1858, d.v. Johannes Joasephus Havermans en Anna Maria Floren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Cornelia de Wijs, geb. ’s-Hertogenbosch 13.07.1813; volgt [11].

2.                   Franciscus Cornelis Joannes de Wijs, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1815, wijnhandelaar (1865), overl. ’s-Hertogenbosch 30.06.1871, tr. 1e voor 1851 Maria Veronica Smits, overl. voor 1871; tr. 2e ’s-Hertogenbosch 19.11.1851 Ludovica Antonia Maria van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch xx.07.1822, wijnhandelaarster (1878), overl. ’s-Hertogenbosch 10.02.1878, d.v. Gerardus Johannes van Rijckevorsel en Maria Cornelia van Rijckevorsel.

 

[24] Gerardus Everardus Vos de Wael, geb. Zwolle 23.12.1749, promotie Leiden 1770, overl. Berkum (Zwollerkerspel) 29.07.1830, z.v. Egbertus Vos de Wael (1713-1750) en Johanna Maria van Sonsbeeck (1728-1779); tr.

[25] Arnoldina Antonia Helmich, geb. 1758, overl. Zwolle 07.12.1831.

– Levensbericht GEVdW: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Egbertus Ludovicus Anthonius Vos de Wael, geb. Zwolle ca. 1785, mr., bewaarder der hypotheken in het arrondissement Zwolle (1820), overl. Zwolle 13.05.1859, tr. Stad Vollenhove 25.10.1820 Anna Maria baronesse van Middachten, geb. Diepenveen ca. 1789/1790, overl. Zwolle 20.03.1859, d.v. Reint Willem baron van Middachten tot Friesewijk en Petronella Jacoba baronesse van Asbeck (ca.1757-1832).

2.                   Arnoldus Joannes Vos de Wael, geb. 10.02.1787; volgt [12].

3.                   Elisabeth Maria Johanna Vos de Wael, geb. ca. 1792, overl. Berkum (Zwollerkerspel) 06.08.1822.

4.                   Anna Cornelia Vos de Wael, ged. Venlo 13.01.1794, overl. Zwolle 31.05.1863, tr. Zwolle 11.05.1824 Franciscus Wilhelmus Johannes Arnoldus van Lamsweerde, ged. Zwolle 11.11.1798, advocaat, overl. Zwolle 08.03.1871, z.v. Gerardus Wilhelmus baron van Lamsweerde en Maria Cornelia barones van Dorth.

5.                   Franciscus Bernardus Josephus Vos de Wael, ook Francis Bernard Joseph, geb. Tegelen 20.08.1802, overl. Amersfoort 21.09.1867, tr. Zwolle 28.04.1835 Cornelia Maria Elisabeth Henrica Kleinefeldt, ged. Ravenstein 30.07.1806,  overl. Zwolle 07.01.1892, d.v. Wolterus Ignatius Gerardus Kleinefeldt en Anna Maria Sophia Heerkens.

 

[26] Michaël Helmich, overl. Vilsteren (Ambt Ommen) 11.03.1835, z.v. Arnoldus Johannes Helmich en Elisabeth van Arnhem; tr.

[27] Johanna Maria van Grootvelt, geb. ca. 1751, overl. Zwolle 18.10.1814.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clara Elisabeth Helmich, ged. Zwolle 24.09.1783, overl. ’s-Gravenhage 15.09.1837, otr. 1e Zwolle 10.08.1804, otr. Rotterdam 11.08.1804 Cornelis Petrus Josephus van der Kun, geb. xx.04.1780, overl. Rotterdam 13.02.1813, z.v. Anthonij Petrus van der Kun en Johanna Catharina van Bommel; tr. 2e Zwolle 01.03.1821 jhr. Jacobus Petrus Yvo Diert, heer van Melissant, ged. ’s-Gravenhage 13.01.1774, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te ’s-Gravenhage (1821), z.v. Gerardus Petrus Diert, heer van Melissant en Juliana Philippina baronesse van Leefdael.

2.                   Arnoldus Johannes Antonius Helmich, geb. Zwolle ca. 1785, overl. Zwolle 24.07.1868.

3.                   Theodorus Helmich, geb. Ambt Ommen ca. 1786, wijnkoper (1826), overl. Raalte 13.02.1851, tr. voor 1826 Louisa Constantia Geertruida baronesse van Middachten, geb. Diepenveen ca. 1796, overl. Zwolle 17.04.1876, d.v. Reint Willem baron van Middachten en Petronella Jacoba baronesse van Asbeck.

4.                   Maria Anna Helmich, ged. 23.10.1789; volgt [13].

5.                   Petrus Franciscus Helmich, ged. Zwolle 17.11.1790, koopman (1819), grondbezitter (1860), overl. Gildehaus (Bentheim) 09.02.1860|a|, tr. Bedum 11.12.1819 Anna Margaretha Elizabeth Akerma, ged. Groningen 14.02.1796, d.v. Hendrik Allard Akerma (-1798) en Elizabeth Anna Maria Draper.

 

Noten: |a| overl.akte Ambt Ommen 1860 no.13.

 

[28] von Beesten

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Alexander Franz Johann Philipp baron von Beesten; volgt [14].

 

[30] Brandenburg

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Caroline Wilhelmine Brandenburg, geb. ca. 1803; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren