Johannes Schuijer (1921-2018)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2018 (laatst herzien juni 2022)

 


 

[1] Johannes Schuijer, Jan, geb. Helmond 04.08.1921, eindexamen HBS-B Rijks HBS Helmond 1938|a|, doctoraalexamen wis- en natuurkunde (scheikunde) Leiden 1949|a|, promotie Leiden 1952|c|, hoogleraar Twente, campusdecaan, RNL 1984, overl. Enschede 22.02.2018, crem. Enschede (Usselo) 28.02.2018.

verloofd Leiden 10.04.1948, otr. Rotterdam xx.10.1950|d|, tr. Rotterdam xx.12.1950|e| Elisabeth Brandenburg, Elly, geb. Rotterdam 01.08.1927, overl. Enschede .06.2022, crem. Enschede (Usselo) 09.06.2022, d.v. Willem Gerardus Brandenburg (1895-1977) en Cornelia Timmermans (1899-1971).

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad; |a| Het Parool 08.07.1949; |c| proefschrift: Absorptie en refractie van licht door oplossingen [auteursnaam Schuyer]; promotor: C.J.F. BŲttcher (1915-2008); |d| Het vrije volk 01.11.1950; |e| Het vrije volk 15.12.1950.

 

[2] Johannes Schuijer, geb. ís-Gravenhage 14.01.1888, apotheker, overl. Helmond 10.10.1927, begr. Helmond (Bpl. Ned.Herv.Gemeente) 14.10.1927, otr. 15.04.1919, tr. Amsterdam 08.05.1919
[3] Johanna Hermina Ottolina Ligtermoet, Annie, geb. Amsterdam 29.11.1893, overl. 1973, d.v. Johannes Marcus Christiaan Ligtermoet en Anna Maria Petronella Otto; tr. 2e ís-Gravenhage 03.02.1932 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 04.06.1946, ingeschr. ís-Gravenhage 21.06.1946) Christoffer Herman Radijs, geb. Huizen (Hoogeveen) 28.04.1892, apotheker (1932), overl. ís-Gravenhage 02.01.1957, z.v. Hendrik Radijs, apotheker, en Frederika Bernardina Hendrika van den Berkhof.
††† CHR tr. 1e ís-Gravenhage 15.05.1918 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Roermond 01.10.1931, ingeschr. ís-Gravenhage 10.11.1931) MariŽtti de Vita, geb. Amsterdam 06.11.1891 (akte), d.v. Arnold de Vita, uitgever, boekdrukker, en Rosalie Fuldauer; tr. 3e Elisabeth Anna Geertruida van Voorthuijsen, overl. na 1957.
†††† MdV tr. 1e Amsterdam 28.08.1912 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 10.11.1916, ingeschr. Amsterdam 12.02.1917) Gerrit Johannes Koopman,geb. Amsterdam 24.12.1889 (akte), kantoorbediende, z.v. Arnoldus Cornelis Koopman, kunsthandelaar, en Gesina Cornelia Kippeman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Adriana Hermina Schuijer, geb. Helmond 06.08.1920.

2.                   Johannes Schuijer, geb. Helmond 04.08.1921; volgt [1].

 

[4] Johannes Schuijer, geb. Kampen 16.12.1858, sergeant (1883,1884), sergeant-majoor (1885,1888), adjudant-onderofficier (1899), kantoorbediende (1922), overl. ís-Gravenhage 08.11.1922; tr. 2e ís-Gravenhage 10.08.1898 Jannetje Langendoen, geb. Brielle 20.02.1861, overl. ís-Gravenhage 18.07.1936, d.v. Jacob Langendoen en Pietertje Korpel; tr. 1e ís-Gravenhage 04.04.1883

[5] Adriana Hartman, geb. ís-Gravenhage 15.02.1855, overl. ís-Gravenhage 04.03.1898.

Uit het huwelijk Schuijer-Hartman:

1.                   Paulus Josephus Schuijer, geb. ís-Gravenhage 22.01.1884, overl. ís-Gravenhage 05.06.1885.

2.                   Leendert Schuijer, geb. ís-Gravenhage 30.03.1885, kantoorbediende (1920), overl. ís-Gravenhage 30.12.1953, tr. ís-Gravenhage 13.10.1920 Maria Louisa Leffelaar, geb. Renkum 13.01.1872, overl. na 1953, d.v. Jan Hendrik Frederik Leffelaar, kok, en Christina Alida Johanna Fransz.
†††† MLL tr. 1e Nieuwer-Amstel 24.08.1893 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 10.01.1913, ingeschr. Amsterdam 07.03.1913) Jan Albert Otto, geb. Amsterdam ca. 1871, vleeshouwer (1893), buffetchef (1916), z.v. Jan Albert Otto en Margaretha van Veldhuijsen.

3.                   Johannes Schuijer, geb. ís-Gravenhage 14.01.1888; volgt [2].

Uit het huwelijk Schuijer-Langendoen:

4.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 27.10.1899.

 

[6] Johannes Marcus Christiaan Ligtermoet, geb. Utrecht 16.06.1859, stationschef (1881,1885), adjunct-inspecteur bij de Staatsspoorwegen (1909), RON, overl. Amsterdam 14.04.1918, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 18.04.1918, tr. Nieuwer-Amstel 08.12.1881

[7] Anna Maria Petronella Elisabeth Otto, geb. Amsterdam 13.04.1855, overl. Helmond 02.02.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Ligtermoet, geb. Ede 13.09.1882, kantoorbediende (1909), boekhouder (1919), tr. Amsterdam 10.06.1909 Jochemina Gesina Bolmeijer, geb. Amsterdam 14.09.1883 (akte), d.v. Jan Ernst Bolmeijer en Jacoba Jochemina Unal.

2.                   Jan Albert Christiaan Ligtermoet, geb. Ede 01.01.1884.

3.                   Hermanus Andreas Ligtermoet, geb. Ede 07.08.1885, winkelier, overl. Naarden 07.05.1951, tr. Grietje Doting, geb. Amsterdam 25.07.1889 (akte), overl. Naarden 21.08.1957, d.v. Klaas Doting en Elisabeth van Noord.

4.                   Johanna Hermina Ottolina Ligtermoet, geb. Amsterdam 29.11.1893; volgt [3].

 

[8] Paulus Josephus Schuijer, geb. Woerden 11.12.1833, hoornblazer (1861), kleermaker (1883,1899), overl. Kampen 21.04.1907, tr. Kampen 14.08.1861

[9] Willemina Ridderinkhof, geb. Kampen 11.10.1836, overl. Zwolle 22.11.1919.

Kind van Willemina (Ďvoor wettig kind aangenomení bij het huwelijk):

1.                   Johannes Schuijer, geb. Kampen 16.12.1858|b|; volgt [4].

Uit dit huwelijk:

2.                   Paulus Josephus Schuijer, geb. Kampen 1864 (no.378), kantoorbediende (1907), directeur van een loterijkantoor (1919), overl. Heemstede 23.05.1955, crem., tr. ís-Gravenhage 13.02.1907 Johanna Cornelia van Eendenburg, geb. ís-Gravenhage ca. 1880, overl. voor 1955, d.v. Machiel van Eendenburg, tuinman, en Mina Fiseler.

3.                   Dina Paulina Schuijer, geb. Kampen 1866 (no.499), overl. Kampen 19.02.1869.

4.                   Paulina Schuijer, geb. Kampen 1868 (no.62), overl. Kampen 24.02.1870.

5.                   Dina Paulina Schuijer, geb. Kampen 1870 (no.519), overl. Kampen 19.12.1874.

6.                   Dina Paulina Schuijer, geb. Kampen 1875 (no.155), overl. Zuilen 29.08.1941, tr. Kampen 07.02.1899 Johannes Christiaan Grondhuis, geb. Deventer 04.07.1873, slager (1873,1899), overl. Utrecht 11.08.1951, z.v. Gerrit Grondhuis, slager, en Arnolda Saris.

7.                   Everdina Schuijer, geb. Kampen 1876 (no.546), overl. Zwolle 11.03.1952, tr. 1e Kampen 23.08.1900 Werner de Leeuw, geb. Kampen 1878 (no.89), slager (1900), overl. (w.s. in Duitsland) voor 1918, z.v. Dries de Leeuw, veehouder, en Aaltje Kip; tr. 2e Zwolle 10.01.1918 Gerrit Jan van den Berg, geb. Heerde 26.03.1869, schoenmaker, overl. Zwolle 28.02.1938|c|, z.v. Johan Valentijn van den Berg, schoenmaker, en Geertje Koopman.
†††† GJvdB tr. 1e Zwolle 02.05.1895 Johanna Kamphuis, geb. Heerde 29.12.1867, dienstbode (1895), overl. Decenter 16.05.1917|d|, d.v. Bernardus Kamphuis, schoenmaker, en Berendina Kamphuis.

8.                   Maria Elisabeth Schuijer, geb. Kampen 1882 (no.84), tr. 1e Kampen 11.08.1904 Hermann Heinrich Joseph Otte, geb. FŁrstenau (KŲnigreich Hannover)|a| ca. 1868, huisschilder (1904), overl. Zwolle 14.04.1911, z.v. Johann Hermann Otte en Maria Anna Schšfer; tr. 2e Zwolle 05.09.1912 Hendrikus Lambertus Halfwerk, geb. Zwolle 03.03.1876, letterzetter (1912), overl. Zwolle 05.11.1956, begr. Zwolle (Alg.Bpl.) 08.11.1956, z.v. Teunis Halfwerk, smid, en Gerrigje Nijmeijer.

 

Noten: |a| nu in Landkreis OsnabrŁck, Bundesland Niedersachsen; |b| aangifte door Reijntje Zendijk geboren Bramson, 25 jaar, vroedvrouw (geb.akte Kampen 1858 no.445); |c| per abuis geb. Zwolle (overl.akte Zwolle 1938 no.116); |d| ook overl.akte Zwolle 1917 no.259.

 

[10] Jacob Hartman, geb. Loosduinen ca. 1809, kabinetwerker (1833), kastenmaker (1855,1865), overl. ís-Gravenhage 01.08.1865, tr. ís-Gravenhage 04.09.1833

[11] Elisabeth Maria Molier, geb. ís-Gravenhage ca. 1811, overl. ís-Gravenhage 13.10.1865.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Pieter Molier, later Hartman, geb. ís-Gravenhage 10.11.1832, overl. ís-Gravenhage 09.05.1835.

Uit dit huwelijk:

2.                   Jacob Hartman, geb. ís-Gravenhage ca. 1835, boekbinder, overl. ís-Gravenhage 22.09.1909.

3.                   Johanna Hartman, geb. ís-Gravenhage 24.01.1842, overl. ís-Gravenhage 25.06.1932.

4.                   Leenderd Paulus Hartman, geb. ís-Gravenhage 28.01.1845, boekbinder, overl.ís-Gravenhage 11.12.1919.

5.                   Cornelia Hartman, geb. ís-Gravenhage 20.12.1848, overl. na 1895, tr. ís-Gravenhage 29.11.1871 Wilhelm Herman Buijtendorp, geb. ís-Gravenhage 30.09.1828, horlogemaker (1871,1895), overl. ís-Gravenhage 28.12.1895, z.v. Wilhelm Buijtendorp en Petronella van den Berg.
†††† CH was in ondertrouw met Wilhelm Herman Buijtendorp, een huwelijksakte voor ís-Gravenhage 15.11.1871 al uitgeschreven, maar het huwelijk niet voltrokken en de akte doorgehaald. Twee weken later wel gehuwd.
†††† WHB tr. 1e voor 1871 Jacoba Seijnaeve, overl. voor 1871.

6.                   Adriana Hartman, geb. ís-Gravenhage 15.02.1855; volgt [5].

 

[12] IJzak Ligtermoet, geb. Maassluis ca. 1800, koopman in manufacturen, overl. Utrecht 12.03.1863, tr. Utrecht 11.08.1853

[13] Mariana Dina Korte, geb. Utrecht 15.06.1831, overl. na 1871; tr. 2e Utrecht 03.11.1864|a| Cornelis Alard van Deventer, geb. Amersfoort 11.01.1813, stationsklerk, overl. Duiven 25.08.1871, z.v. Anthonie van Deventer en Aleijda Sara Pull.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Christiaan Ligtermoet, geb. Utrecht 13.05.1855.

2.                   Johannes Marcus Christiaan Ligtermoet, geb. Utrecht 16.06.1859; volgt [6].

 

Noten: |a| bruid Marianna Dina.

 

[14] Jan Albert Otto, geb. Amsterdam 28.05.1828, muzikant (1853,1856), muziekmeester (1864,1869), overl. Watergraafsmeer 21.12.1887; tr. 2e Amsterdam 10.11.1864 Dorothea Engelina Maria Hageman, geb. Nieuwer-Amstel 17.08.1839 (akte), overl. Amsterdam 21.03.1867 (akte), d.v. Josephus Hageman en Trijntje Johanna Fredrika Berkemeijer; tr. 3e Amsterdam 24.06.1869 Margaretha van Veldhuijsen, geb. Amsterdam 25.02.1833 (akte), overl. na 1871, d.v. Johannes Antonius van Veldhuijsen en Henrietta Pernette Freni; tr. 1e Amsterdam 23.06.1853

[15] Johanna Hermina Hendrika Weevers, geb. Amsterdam 20.06.1832, overl. Amsterdam 05.06.1862 (akte).

Uit het huwelijk Otto-Weevers:

1.                   Anna Maria Petronella Elisabeth Otto, geb. Amsterdam 13.04.1855; volgt [7].

2.                   Johanna Hermina Ottolina Otto, geb. Amsterdam 02.11.1856, overl. Amsterdam 16.04.1936, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 20.04.1936, tr. Nieuwer-Amstel 03.02.1881 Nicolaas Andreas Ballintijn, geb. Breda 18.02.1855, apotheker te Weesp, overl. Weesp 13.03.1910, z.v. Martinus Ballintijn, banketbakker, en Johanna Catharina Hoedemaker.

Uit het huwelijk Otto-van Veldhuijsen:

3.                   Jan Albert Otto, geb. Amsterdam 14.02.1871, vleeshouwer (1893), buffetchef (1916), tr. Nieuwer-Amstel 24.08.1893 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 10.01.1913, ingeschr. Amsterdam 07.03.1913) Maria Louiza Leffelaar, geb. Renkum 13.01.1872, d.v. Jan Hendrik Frederik Leffelaar, kok, en Christina Alida Johanna Fransz; tr. 2e Sloten 20.01.1916 Barbara Matthijs, geb. Utrecht 03.07.1889, d.v. Wilhelmus Albertus Matthijs, schoenmaker, en Maria van der Stroom, naaister.
†††† MLL tr. 2e ís-Gravenhage 13.10.1920 Leendert Schuijer (1885-1953), z.v. Johannes Schuijer en Adriana Hartman.

 

[16] Johan Scheuer, ook Johannes Schuijer, geb. Westindien ca. 1791|a| of Lissaan (Pruissen) ca. 1789|g|, jager in het vijfde bataillon jager van het Departement der Monden van den Rhijn (1814), kleermaker (1825), bewaarder der gevangenen te Woerden (1833,1837), bewaarder bij de Militaire Strafgevangenis te Leiden (1842), overl. Oegstgeest 22.12.1846|j|, z.v. Johann Schuijer en Catharina Philippijn|h|; tr. ís-Hertogenbosch 16.03.1814

[17] Paulina Daman, ook Damman/Dammans, geb. Hellevoetsluis ca. 1793/1794, naaister (1814), overl. Leiden 02.11.1866|e|, d.v. Paulus Daman (-1804) en Helena de Reuter, dagloonster (1814).

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Elisabeth Scheuer, geb. ís-Hertogenbosch 19.12.1814, dienstbode (1842), overl. Stompwijk 25.02.1878|f|, tr. Leiden 25.08.1842 Martinus Verdouw, geb. Waarder 24.11.1818, schuitenjager, overl. Veur 24.09.1881, z.v. Gerrit Verdouw, schuitenjager, en Hilligje Roseboom.

2.                   levenloze dochter, Maastricht 01.05.1819.

3.                   Johanna Catharina Scheuer, overl. ís-Hertogenbosch 23.08.1821.

4.                   Paulina Adriana Scheuer, geb. ís-Hertogenbosch 07.09.1825, tr. Leiden 19.04.1854|b| Gijsbertus Casteele, geb. Leiden 17.03.1831, instrumentmaker, z.v. Jan Gerardus Casteele of Casteelen (-1847) en Catharina Adriana van Meurs.

5.                   Jan Schuijer, geb. Woerden 06.04.1831|i|, sergeant-majoor bij het Instructie Bataillon (1858), overl. ís-Hertogenbosch 15.12.1906, tr. ís-Hertogenbosch 22.05.1858 Maria Elisabeth Schneider, geb. ís-Hertogenbosch 04.01.1837, d.v. Samuel Schneider (-1844) en Helena Daman.

6.                   Paulus Josephus Schuijer, geb. Woerden 11.12.1833|c|; volgt [8].

7.                   Johanna Catriena Schuijer, geb. Woerden 13.01.1837|d|, naaister (1859), overl. Leiden 09.12.1921, tr. Leiden 23.02.1859 Marinus Jacobus Walle, geb. Leiden 10.11.1833, spiegelmaker, overl. Leiden 04.02.1886, z.v. Aarnoud Walle, timmerman, en Catharina van der Heijden.

 

Noten: |a| de bruidegom verklaart Ďzijnde het tijdstip zijner geboorte, de namen zijns ouders en de plaats van derzelver overlijden aan hem onbekendí (huw.akte ís-Hertogenbosch 1814 no.9); |b| vader v/d bruid Scheuer of Schuijer (huw.akte Leiden 1854 no.46); |c| vader Johannes Schuijer, moeder Damman (geb.akte Woerden 1833 no.141); |d| vader Johannes Schuijer, moeder Dammans (geb.akte Woerden 1837 no.7); |e| per abuis wede Paulus Schuijer (overl.akte Leiden 1866 no.1843); |f| Maria Elizabeth Schuijer (overl.akte Stompwijk 1878 no.10); |g| Johannes Schuijer(overl.akte Oegstgeest 1846 no.148); |h| ibidem; |i| geb. 06.03 (huw.akte ís-Hertogenbosch 1858 no.73); |j| ook overl.akte Leiden 1846 no.1403 (geb. Lusaan).

 

[18] Hermen Ridderinkhof, geb. ca. 1801, schoenmaker (1829,1836), tr.

[19] Dina Lammers, geb. Rijssen ca. 1813|b|, overl. Kampen 01.01.1875|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermen Ridderinkhof, geb. Kampen 27.11.1829|d|, schoenmaker (1862,1885), overl. Kampen 04.09.1903, tr. 1e Kampen 13.11.1862 Evertje van den Brink, geb. Kampen 14.03.1837, overl. Kampen 17.05.1883, d.v. DaniŽl van den Brink, arbeider, en Jannegje van Rijssen; tr. 2e Kampen 23.04.1885 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zwolle 05.10.1892; ingeschr. Kampen 20.03.1893) Aaltje van Zuthem, geb. Zwolle 1831 (no.307), overl. Zwolle 07.09.1908, d.v. Evert van Zuthem en Johanna Gerritsen.
†††† AvZ tr. 1e Zwolle 13.06.1867 Gerrit Frederik van Santen, geb. Zwolle 1831 (no.249), arbeider, overl. Zwolle 18.12.1883, z.v. Fredriekes van Santen en Alberdiena Reuvers.

2.                   Diene Ridderinkhof, geb. Kampen 04.01.1835|c|.

3.                   Willemina Ridderinkhof, geb. Kampen 11.10.1836; volgt [9].

 

Noten: |a| ouders niet bekend (overl.akte Kampen 1875 no.8); |b| niet gevonden in tafels geboorten Rijssen 1811-1812 en 1813-1893; |c| vader Hernd; |d| vader Harm.

 

[20] Jacob Hartman, geb. ca. 1772, arbeider, overl. Loosduinen 30.04.1814, z.v. Adam Hartman en Maria Ruinaard; tr.

[21] Johanna van Kampen, overl. na 1833.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Hartman, geb. ca. 1798, tr. Loosduinen 19.09.1819 Arie Krul, geb. ca. 1798, z.v. Leendert Krul (-1839) en Johanna Fook.

2.                   Adriana Hartman, geb. Loosduinen ca. 1801, w.s. overl. ís-Gravenhage 12.05.1893, tr. ís-Gravenhage 24.05.1826 Dirk van Es, geb. Rijswijk ca. 1802, z.v. Jacobus van Es en Maria van Gelderen; w.s. tr. 2e Hendrik Franken.

3.                   Johanna Hartman, geb. Loosduinen ca. 1805, overl. Loosduinen 23.10.1845, tr. ís-Gravenhage 07.02.1827 Jacobus Krul, geb. Loosduinen ca. 1797, overl. Loosduinen 27.08.1855, z.v. Leendert Krul (-1839) en Johanna Fook.

4.                   Jacob Hartman, geb. Loosduinen ca. 1809; volgt [10].

5.                   Magdalena Hartman, geb. Loosduinen 08.04.1812, overl. ís-Gravenhage 05.11.1876, tr. ís-Gravenhage 02.11.1831 Paulus CarriŤre, geb. ís-Gravenhage ca. 1808, kok, overl. ís-Gravenhage 13.12.1864, z.v. Johan DaniŽl CarriŤre en Frederica Bekker.

 

[22] Gelijn Molier, geb. ís-Gravenhage ca. 1771, overl. ís-Gravenhage 10.03.1827, z.v. Gelijn Molier en Maria van der Burg; tr. 2e ís-Gravenhage 21.04.1824 Catrina Meijer, geb. ís-Gravenhage ca. 1792, overl. na 1827, d.v. Coenraad Meijer en Maria Margaretha Fox; tr. 1e

[23] Maria Krulder, geb. ca. 1780, overl. ís-Gravenhage 15.05.1822, d.v. Jacobus Krulder en Elisabeth Keijzer.

Uit het huwelijk Molier-Krulder:

1.                   Karolus Molier, geb. ís-Gravenhage ca. 1801, overl. ís-Gravenhage 15.023.1837, tr. ís-Gravenhage 28.05.1823 Cornelia Christina Wacki, geb. Rotterdam 10.11.1799, ged. Rotterdam 24.11.1799, d.v. Hendrik Wacki en Christina Vermeer.

2.                   Pieter Jacobus Molier, geb. ís-Gravenhage ca. 1805, overl. ís-Gravenhage 27.09.1835, tr. ís-Gravenhage 30.07.1823 Neeltje Meijer, geb. ís-Gravenhage ca. 1800, d.v. Michael Andreas Meijer en Johanna Magdalena van Dintre.

3.                   Elisabeth Maria Molier, geb. ís-Gravenhage ca. 1811; volgt [11].

4.                   Lodewijk Molier, geb. ís-Gravenhage ca. 1813, boekbinder, overl. ís-Gravenhage 27.09.1895, tr. ís-Gravenhage 25.05.1836 Elisabeth Keijzer, geb. ís-Gravenhage ca. 1813, d.v. Pieter Keijzer en Maria Kok.

5.                   Maria Molier, geb. ís-Gravenhage ca. 1815/1816, overl. ís-Gravenhage 03.11.1885, tr. ís-Gravenhage 04.05.1842 Adrianus Vinju, geb. ís-Gravenhage ca. 1816, timmerman, overl. ís-Gravenhage 09.11.1868, z.v. Jan Vinju en Piertie van der Meulen.

6.                   Willem Frederik Molier, geb. ca. 1822, overl. ís-Gravenhage 24.07.1822.

Uit het huwelijk Molier-Meijer:

7.                   Johannes Coenraad Molier, geb. ca. 1825, overl. ís-Gravenhage 18.07.1825.

 

[24] Jan Ligtermoet, geb. ca. 1763, overl. Maassluis 24.08.1826, z.v. Dirk Ligtermoet en Dina van Delft; tr.

[25] Isabella Nelemaat, ook Isabel Neelemaat, geb. ca. 1764, overl. Maassluis 06.04.1851, d.v. Jacobus Nelemaat en Cornelia van der Sluijs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Ligtermoet, geb. Maassluis 02.03.1788 Pieter van der Snoek, geb. Vlaardingen 11.01.1789, z.v. Aart van der Snoek en Lena Boerdam.

2.                   Dina Ligtermoet, geb. Maassluis 27.12.1789, tr. Maassluis 02.08.1820 Arie Schouten, geb. Zwammerdam 05.01.1793, z.v. Cornelis Schouten en Cornelia van Pruijssen.

3.                   Dirk Ligtermoet, geb. Maassluis ca. 1791/1792, overl. Maassluis 29.01.1869, tr. Maassluis 30.12.1813 Pietertje de Groot, geb. Maassluis ca. 1786, d.v. Jacob Arijse de Groot en Jannetje Arijse van der Ent.

4.                   Neeltje Ligtermoet, geb. Maassluis 28.10.1795, tr. Maassluis 14.02.1827 Johannis Boezaart, geb. Maassluis 27.06.1794, z.v. Jacob Boezaart en Jannetje van Leijden.

5.                   IJzak Ligtermoet, geb. Maassluis ca. 1800|a|; volgt [12].

 

Noten: |a| bij zijn huwelijk en overlijden moeder Isabel Neelemaat.

 

[26] Johannes Christiaan Korte, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 25.11.1777, overl. Rotterdam 09.02.1832, z.v. Christiaan Korte en Vrouwtje Sijmerse; tr. 1e Johanna Webbers; tr. 2e Utrecht 29.11.1815

[27] Christina Jacoba van Pesch, ged. Utrecht (doopsgezind) 19.02.1799, overl. Utrecht 16.02.1874, d.v. Abraham van Pesch en Amsje van Kesteren; tr. 2e Utrecht 09.01.1833 Barent Hermannus van Megersen, ged. Utrecht 28.03.1785, z.v. Johannes van Megersen en Hendrina van Morrij/Monne.

†††† BHvM tr. 1e Utrecht (civ) 06.05.1810 Margaretha de Bruin, overl. Utrecht 22.07.1828, d.v. Gerrit de Bruijn en Goswiena Backer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Marie Korte, geb. Amsterdam 23.11.1818 (akte), kantoorbediende, overl. Bloemendaal 18.12.1864, tr. Amsterdam 26.04.1855 Henriette Pernette van Veldhuijsen, geb. Amsterdam 06.09.1826 (akte), overl. Amsterdam 09.01.1891|a|, d.v. Johannes Antonie van Veen van Veldhuijsen, commissionair in effecten, en Henriette Pernette Treni.
†††† HPvV tr. 2e Amsterdam 21.06.1877 Dirk Koers, geb. Amsterdam 11.02.1813 (akte), overl. Wormen (Apeldoorn) 19.05.1881, z.v. Dirk Koers en Petronella Hendrica Greeve.
†††† DK tr. 1e Amsterdam 17.12.1857 Niessie Visser, geb. Beemster ca. 1803, overl. Maarssen 22.04.1873, d.v. Sijmen Visser en Pietertje van den Berg.

2.                   Henrietta Christina Korte, geb. Utrecht 16.04.1827, overl. Utrecht 30.12.1898, tr. Utrecht 06.11.1861 Pieter Jansen, later Kats, geb. Utrecht 24.11.1835|b|, z.v. Gerrit Kats en Cornelia Jansen.

3.                   Hermanus Christiaan Korte, geb. Utrecht 02.08.1829, eerste luitenant der infanterie (1862), overl. Bergen op Zoom 23.11.1883, tr. Axel 19.08.1862 Cornelia Helena van Diggelen, geb. Axel 14.05.1833, overl. na 1883, d.v. Staas Huibertus van Diggelen en Helena Jobina Tromp.

4.                   Mariana Dina Korte, geb. Utrecht 15.06.1831; volgt [13].

 

Noten: |a| overl.akte Apeldoorn 1891 no.48; |b| wettiging bij huwelijk moeder Cornelia op 25.08.1838 (geb.akte Utrecht 1835 no.1420).

 

[28] Jan Albert Otto, geb. Amsterdam 19.04.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk 11.05.1806), milicien (1829), timmermansknecht (1828,1829), overl. Bloemendaal 03.01.1852, z.v. Jan Albert Otto en Elisabeth Wilhelmina Mijjer|a|; tr. Amsterdam 25.11.1829

[29] Maria Koers, ged. Amsterdam (Oudezijds Kapel) 17.06.1804, overl. Nieuwer-Amstel 19.11.1882, d.v. Dirk Koers, meesterschilder, en Petronella Hendrica Greeve.

Voorkind:

1.                   Jan Albert Otto, geb. Amsterdam 28.05.1828|b|; volgt [14].

 

Noten: |a| Meester (overl.akte Bloemendaal 1852 no.1); |b| aangifte door Jan Albert Otto (huw.akte Amsterdam 1828 reg.6 fol.11v.

 

[30] Otto Weevers, geb. Amsterdam 02.06.1800, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 11.06.1800, kaarsenmaker (1830,1833), overl. voor 1853|a|, z.v. Jan Weevers en Johanna Jacoba Krete (-1835); tr. Amsterdam 20.10.1830

[31] Johanna Katrina Putman, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 18.03.1804, overl. Amsterdam 07.06.1870, d.v. Jan Hendrik Ritman en Evertje van der Eem.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Hermina Hendrika Weevers, geb. Amsterdam 20.06.1832; volgt [15].

2.                   Hendrika Hermina Weevers, geb. Amsterdam 21.10.1833, overl. Amsterdam 09.09.1834 (akte).

3.                   Hendrika Jacoba Ottolina Weevers, geb. Amsterdam 14.11.1838, overl. Amsterdam 04.07.1839 (akte)

4.                   Jan Otto Weevers, geb. Amsterdam 01.08.1840 (akte), muziekmeester, tr. Amsterdam 29.09.1864 Maria Johanna Mannes, geb. Amsterdam 08.10.1841 (akte), modemaakster, d.v. Petrus Joannes Mannes en Catharina Anna Peskens.

 

Noten: |a| niet gevonden in tienjarentafels Amsterdam overlijden 1833-1852.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren