Salomon Schuijer (1930-1984)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien december 2021)

 


 

[1] Salomon Schuijer, Sol, geb. ís-Gravenhage 21.09.1930, werkzaam bij de TH Twente onderafdeling WMW (1964-1984)|a|, lid redactie Nieuws in en om THT(1968,1971), overl. Hengelo (O) 12.07.1984, begr. Enschede (Liberale Joodse Begraafplaats, op de Westerbpl.) 16.07.1984|b|, levenspartner van Gerritdina Gezina Maria Haarhuis (1919-1995), campushospita ďMa ElsenburgĒ.

Ė Levensbericht: In Memoriam Sol Schuyer / door Ger Ringnalda, Democraat 17 (10) 31 augustus 1984 p.8.

 

Noten: |a| per 01 augustus1964 adm.ambt. AW (bibl) (Nieuws in en om THT 30.06.1964); |b| op de grafzerk staan ook de namen van zijn ouders en beide zusters vermeld.

 
[2] Abraham Schuijer, geb. La Turbie 15.12.1893, juwelier (1919,1928), overl. Sobibor 02.07.1943|a|, tr. ís-Gravenhage 17.10.1922
[3] Judith van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 05.07.1901, overl. Sobibor 02.07.1943|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rosine Schuijer, geb. ís-Gravenhage 18.05.1924, overl. Auschwitz 19.11.1943|e|.

2.                   Esther Schuijer, geb. ís-Gravenhage 26.07.1925|c|, overl. Auschwitz 19.11.1943|f|.

3.                   Salomon Schuijer, Sal, geb. ís-Gravenhage 21.09.1930|d|; volgt [1].

4.                   zoon Schuijer.

 

Noten: |a| overl.akte ís-Gravenhage 02.05.1947 no.B1021; |b| overl.akte ís-Gravenhage 02.05.1947 no.B1021; |c| vader Albert, huisadres Lange Poten 43 (Nieuw IsraŽlitisch weekblad 31.07.1925); |d| vader Albert, huisadres Lange Poten 43 (Het Vaderland 22.09.1930); |e| overl.akte ís-Gravenhage 09.03.1948 no.B497; |f| overl.akte ís-Gravenhage 09.03.1948 no.B498.

 

[4] Salomon Schuijer, geb. ís-Gravenhage 06.11.1867, toneelspeler (1888), koopman (1890), goudsmid (1902), juwelier (1916,1919), goud-en zilversmid (1924), overl. ís-Gravenhage 06.05.1925, begr. Wassenaar (Isr.Bpl.) 08.05.1925, tr. ís-Gravenhage 28.11.1888

[5] Sophia Alter, geb. ís-Gravenhage 29.04.1862, overl. Birkenau 25.01.1943|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Meijer Schuijer, geb. ís-Gravenhage 01.09.1890, juwelier (1919), tr. ís-Gravenhage 12.11.1919 Johanna Cornelia van Rees, geb. ís-Gravenhage 13.05.1899, kantoorbediende (1919), overl. ís-Gravenhage 31.07.1923, d.v. Philip van Rees, onderwijzer, en Berta Cohen. [Soerabaja 1924]

2.                   Abraham Schuijer, geb. La Turbie (Frankrijk) 15.12.1893|a|; volgt [2].

3.                   Rosina Schuijer, geb. ís-Gravenhage 11.11.1902, overl. ís-Gravenhage 07.04.1924, tr.ís-Gravenhage 14.11.1922 Samuel de Hoop, geb. Amsterdam 08.01.1894, advertentiecolporteur (1922), koopman (1942), koopman in films en recl.art., z.v. Elias de Hoop, bioscoopondernemer, en Esther Pachter.
†††† SdH tr. 2e Rotterdam 09.03.1927 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 28.03.1941, arrest Gerechtshof ís-Gravenhage 30.04.1942, ingeschr. Rotterdam 31.07.1942) Marianna Blazer, geb. Rotterdam 06.01.1906, overl. Auschwitz 23.08.1942, d.v. Carel Blazer en Elizabeth de Vries.

 

Noten: |a| arrondissement Nice, dťpartement Alpes-Maritimes (06); |b| overl.akte ís-Gravenhage 24.04.1947 no.B988.

 

[6] Abraham van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 09.01.1877, koopman in meubelen (1900,1904), meubelhandelaar (1922), handelaar in meubelen (1926), overl. ís-Gravenhage 13.08.1963, begr. Wassenaar (Isr.Bpl.) 15.08.1963, tr. ís-Gravenhage 25.04.1900

[7] Esther de Vries, geb. ís-Gravenhage 12.11.1872, overl. (na een lang en smartelijk lijden) ís-Gravenhage 08.12.1937, begr. Wassenaar (Isr.Bpl.) 10.12.1937.

Uit dit huwelijk:

1.                   Judith van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 05.07.1901; volgt [3].

2.                   Alida van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 20.06.1904, overl. na 1963, tr. ís-Gravenhage 20.03.1928 EmanuŽl Aardewerk, Emile, geb. Amsterdam 04.03.1896, diamanthandelaar, overl. na 1963, z.v. Samuel Aardewerk, diamanthandelaar, en Betje Lopes Dias. [Lange Poten 34, ís-Gravenhage 1963]

3.                   Alexander Isaac van Leeuwen, Alex, geb. ís-Gravenhage 04.07.1910, meubelhandelaar, tr. ís-Gravenhage 1938|a| Johanna Gijsberta van Ouwerkerk, geb. ís-Gravenhage 12.11.1910, d.v. Lambertus Jacobus Johannis van Ouwerkerk, broodbakker, en Catharina Maria Karpes.

 

Noten: |a| Haagsche courant 23.09.1938.

 

[8] Abraham Schuijer, geb. ís-Gravenhage 12.05.1844, koopman (1867,1899), juwelier (1903), koopman in gouden en zilveren werken (1911), overl. ís-Gravenhage 28.12.1911; tr. 2e ís-Gravenhage 08.02.1899 Doortje Polak, geb. ís-Gravenhage 30.08.1847, overl. ís-Gravenhage 03.02.1932, d.v. Israel Polak, koopman, en Martha van Minden; tr. 1e ís-Gravenhage 16.01.1867

[9] Roosje van Kam, geb. ís-Gravenhage 22.10.1846, koopvrouw (1867), overl. ís-Gravenhage 02.05.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Salomon Schuijer, geb. ís-Gravenhage 06.11.1867; volgt [4].

2.                   Duifje Schuijer, geb. ís-Gravenhage 15.08.1869, winkelierster in goud en zilver (1916), overl. ís-Gravenhage 15.02.1931, tr. 1e ís-Gravenhage 23.11.1887 Meijer Dreese, geb. Amsterdam 03.05.1865, diamantslijper (1887), koopman in gouden en zilveren werken (1914), overl. ís-Gravenhage 20.03.1914, z.v. Juda Joel Dreese, diamantslijper, en Anna Cachet; tr. 2e ís-Gravenhage 05.04.1916 Aaron van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 12.06.1866, muzikant (1890), koopman in goud en zilver (1916), overl. Auschwitz 14.01.1943, z.v. Levij van Leeuwen en Sophia Snoek.
†††† AvL tr. 1e ís-Gravenhage 16.04.1890 Betje Fuld, geb. ca. ís-Gravenhage 1867/1868, overl. ís-Gravenhage 02.10.1913, d.v. Jacob Fuld, koopman, en Rachel van der Staal.

3.                   Simon Schuijer, geb. ís-Gravenhage 22.08.1871, stafmuzikant (1894), muziekonderwijzer (1919), overl. ís-Gravenhage 02.03.1936, tr. 1e ís-Gravenhage 04.04.1894 Schoontje Nieuwkerk, geb. ís-Gravenhage 24.04.1871, overl. ís-Gravenhage 14.10.1925, d.v. Philip Nieuwkerk en Francina Cosman; tr. 2e Amsterdam 15.06.1927 Sophia Blitz, geb. Amsterdam 25.10.1881, overl. Auschwitz 26.02.1943, d.v. Hartog Blitz en Elisabeth Minden.

4.                   Samuel Schuijer, geb. ís-Gravenhage 09.09.1873, muziekonderwijzer (1894), musicus (1922), overl. Auschwitz 11.12.1942, tr. ís-Gravenhage 24.10.1894 Elisabeth Alter (1869-1933), d.v. Meijer Alter en Grietje Bromet.
Uit dit huwelijk: Abraham Schuijer, geb. ís-Gravenhage 11.04.1897, overl. Auschwitz 31.01.1943; Louis Schuijer, geb. ís-Gravenhage 23.05.1901, overl. Sobibor 11.06.1943.

5.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 26.05.1875.

6.                   Esther Schuijer, geb. ís-Gravenhage 13.06.1876, overl. ís-Gravenhage 04.12.1931, tr. ís-Gravenhage 08.06.1898 Samuel Logher, geb. ís-Gravenhage 29.04.1873, regenschermmaker, overl. Auschwitz 24.09.1943, z.v. Aaron Logher en Jaantje Schuijer (1853-1893).
†††† SL tr. 2e Amsterdam 20.12.1933 Marianna Zendijk, geb. Amsterdam 24.04.1881, overl. Auschwitz 28.09.1942, d.v. Salomon Aron Zendijk, slachter, en Bloemetje van der Stam.
†††† MZ tr. 1e Amsterdam 24.09.1902 Abraham Roselaar, geb. Amsterdam 23.08.1877, diamantversteller, overl. Amsterdam 20.01.1926, z.v. Benjamin Roselaar en Elsje Polak.

7.                   Aaron Schuijer, geb. ís-Gravenhage ca. 1881, muzikant titulair bij de Koninklijke Militaire Kapel (1903), tr. ís-Gravenhage 16.09.1903 Geertruida van den Heuvel, geb. Arnhem 16.09.1878, d.v. Alexander van den Heuvel, kantoorbediende (1878), boekhouder (1903), en Sebilla Wolff.

8.                   Joseph Schuijer, geb. ís-Gravenhage 21.05.1883, muzikant, overl. ís-Gravenhage 15.10.1919, tr. Alida van Emmen, geb. Haarlem 25.03.1884, overl. Auschwitz 07.12.1942, d.v. Samuel van Emmen, koopman, en Jansje de Vries.
Uit dit huwelijk: Rosina Jeannette Schuijer, geb. Haarlem 30.09.1909, overl. Sobibor 16.07.1943.

9.                   Jacob Schuijer, geb. ís-Gravenhage 10.09.1887.

 

[10] Meijer Alter, geb. ís-Gravenhage ca. 1834, koopman, overl. ís-Gravenhage 04.06.1873, tr. ís-Gravenhage 19.03.1856

[11] Grietje Bromet, geb. ís-Gravenhage 01.08.1830, naaister (1856), overl. na 1907|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Alter, geb. ís-Gravenhage 16.06.1856, overl. Kamp Westerbork 19.01.1943|a|, tr. voor 1889 Luc Sassenus, geb. Brussel 16.01.1860, toneelspeler (1889,1894), overl. ís-Gravenhage 13.01.1945|b|.

2.                   Mietje Alter, geb. ís-Gravenhage ca. 1859, overl. ís-Gravenhage 21.09.1888, tr. ís-Gravenhage 05.09.1883 Louis Rofessa, geb. ís-Gravenhage 18.05.1859, koopman (1883), toneelspeler (1888), behanger (1889,1894), overl. ís-Gravenhage 05.09.1941, z.v. Hester Elisabeth Rofessa.
†††† LR tr. 2e 1889 Kaatje Alter (1860-1943), jongere zuster van Mietje.

3.                   Kaatje Alter, geb. ís-Gravenhage 29.05.1860, overl. Auschwitz 15.12.1942, tr. ís-Gravenhage 14.08.1889 Louis Rofessa (1859-1941).
†††† LR tr. 1e 1883 Mietje Alter (ca.1859-1888), oudere zuster van Kaatje.

4.                   Sophia Alter, geb. ís-Gravenhage 29.04.1862; volgt [5].

5.                   Isaac Alter, geb. ís-Gravenhage 26.07.1864, toneelzanger (1888), juwelier (1940), overl. ís-Gravenhage 12.08.1940, tr. 08.05.1894 Cťlina Jeanne Josset, geb. Parijs 02.05.1870, juwelierster, overl. ís-Gravenhage 12.02.1947, d.v. Theodore Gustav Joseph Josset en Marie Rosalie Pesrin.

6.                   Philip Alter, geb. ís-Gravenhage 13.08.1866, overl. Auschwitz 27.08.1943.

7.                   Elisabeth Alter, geb. ís-Gravenhage 16.07.1869, toneelzangeres (1894), overl. ís-Gravenhage 26.10.1933, tr. ís-Gravenhage 24.10.1894 Samuel Schuijer (1873-1942), z.v. Abraham Schuijer en Roosje van Kam.

8.                   Alexander Alter, geb. ís-Gravenhage 23.09.1871, koopman in schoenen, overl. Auschwitz 19.02.1943, tr. ís-Gravenhage 22.01.1907 Betje Hakker, geb. ís-Gravenhage 18.03.1879, dienstbode (1907), overl. Auschwitz 26.02.1943, d.v. David Hakker en Fietje Drievoet, uitdraagster (1907).

 

Noten: |a| ook overl.akte ís-Gravenhage 1943 no.328; |b| Ďzijnde verdere gegevens den aangever niet bekendí (overl.akte ís-Gravenhage 1945 no.B186); |c| geen tienjarentafels beschikbaar bij FamilySearch, noví21.

 

[12] Sander van Leeuwen, geb.ís-Gravenhage 06.12.1844, koopman (1867,1899), koopman in meubelen (1900,1917), overl. ís-Gravenhage 22.02.1934, tr. ís-Gravenhage 20.11.1867

[13] Judith Koekoek, geb. ís-Gravenhage 10.04.1848, overl. ís-Gravenhage 28.08.1925.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ašron van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 10.04.1868, kleermaker (1899,1922), overl. ís-Gravenhage 02.06.1940|a|.

2.                   Nathan van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 26.10.1869, overl. koopman (1899,1901), koopman in meubelen (1917), overl. Auschwitz 28.01.1944, tr. ís-Gravenhage 24.05.1899 Kaatje Fresco, geb. ís-Gravenhage 26.11.1873, overl. Auschwitz 28.01.1944, d.v. Jonas Fresco, koopman, en Grietje Juliard.

3.                   Abraham van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 09.01.1877; volgt [6].

4.                   Mozes van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 07.11.1878, koopman (1901), koopman in meubelen (1937), overl. ís-Gravenhage 16.05.1937, tr. ís-Gravenhage 07.08.1901 Sara van Rijs, geb. ís-Gravenhage 20.11.1881, overl. ís-Gravenhage 20.01.1919, d.v. Abraham van Rijs, koopman (1901), groentenhandelaar (1919), en Naatje Spiero.

5.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 14.11.1880.

6.                   Anna van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 13.12.1881, tr. ís-Gravenhage 20.08.1902 Isaac Eliazar Huisman, geb. ís-Gravenhage 09.04.1879, handelsreiziger, z.v. Eliazar Huisman en Kaatje Fresco, winkelierster (1902).

7.                   Salomon van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 14.09.1885, overl. na 1963, tr. ís-Gravenhage 23.07.1926 Sophia Maria Josepha Thresia Duncker, geb. Wageningen 29.08.1888, kostuumnaaister (1926), overl. na 1963, d.v. Josephus Maria Wilhelmus Duncker, meubelmaker (1888), en Elisabeth Maria Ronchetti, koffiehuishoudster (1888).

8.                   Belia van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 08.09.1887, overl. Auschwitz 08.10.1942, tr. ís-Gravenhage 16.07.1913 Abraham Heiman Bachrach, geb. ís-Gravenhage 03.02.1886, kantoorbediende, overl. Auschwitz 08.10.1942, z.v. IsraŽl Bachrach en Grietje Polak.

9.                   Sara van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 09.07.1889, overl. ís-Gravenhage 18.01.1939, tr. ís-Gravenhage 31.01.1917 Salomon Velleman, geb. ís-Gravenhage 31.12.1887, koopman in meubelen, overl. na 1939, z.v. Machiel Velleman, koopman in metalen, en Alida Boas.

 

Noten: |a| vader Alexander, moeder Grietje (overl.akte ís-Gravenhage 1940 no.1398).

 

[14] Izaak de Vries, geb. Amersfoort 09.06.1842, bediende (1865,1866), koopman (1880,1883), overl. voor 1900|a|, tr. ís-Gravenhage 21.06.1865

[15] Judith Lors, geb. ís-Gravenhage ca. 1843, overl. ís-Gravenhage 11.05.1910.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 05.01.1866.

2.                   Esther de Vries, geb. ís-Gravenhage 12.11.1872; volgt [7].

3.                   Daniel de Vries, geb. ís-Gravenhage 07.11.1876, vleeshouwer (1900,1926), overl. Auschwitz 01.02.1943, tr. ís-Gravenhage 25.06.1902 Kaatje Hartog, geb. ís-Gravenhage 05.02.1875, overl. ís-Gravenhage 02.02.1931, d.v. Isaac Hartog, ziekenverpleger, en Roosje Parser.
Uit dit huwelijk: Judith de Vries, geb. ís-Gravenhage 19.09.1903, overl. Auschwitz 21.01.1943; Roosje de Vries, geb.ís-Gravenhage 13.12.1904, overl. Auschwitz 02.11.1942; Isaac de Vries, geb. ís-Gravenhage 18.10.1906, overl. Auschwitz 04.08.1942; Henri de Vries, geb. ís-Gravenhage 02.01.1910, overl. Sobibor 04.06.1943.

4.                   Lea de Vries, geb. ís-Gravenhage 13.04.1880, overl. Sobibor 13.03.1943|a|, tr. ís-Gravenhage 07.08.1907 Meijer Soester, geb. Amsterdam06.08.1865, diamantslijper (1907), overl. Apeldoorn 20.02.1941, z.v. Isaac Levie Soester en Marianne Meijer van Wijk.
Uit dit huwelijk: Judith Soester, geb. Amsterdam 16.02.1911, overl. Sobibor 21.05.1943.

5.                   Hartog de Vries, geb. ís-Gravenhage 06.03.1883, tr. Amsterdam 28.08.1935 NN.

 

Noten: |a| geen tienjarentafels overlijden ís-Gravenhage 1883-1892 en 1893-1902 beschikbaar bij Family Search, noví21.

 

[16] Jonas Abraham Schuijer, geb. ís-Gravenhage 18.10.1821, dienende als loteling in het Eerste Regiment Artillerie (1843), koopman (1843,1868), overl. ís-Gravenhage 10.01.1868|a|, z.v. Abraham Jonas Schuijer en Claartje Kosman (zie Bijlage A); tr. ís-Gravenhage 29.11.1843

[17] Ester Henriques de la Fuente, geb. Amsterdam 15.12.1821, koopvrouw (1843,1876), overl. ís-Gravenhage 02.02.1881, d.v. David Henriques de la Fuente, kleermaker, en Sipora Hijmans; tr. 2e ís-Gravenhage 18.11.1868 Simon Benedictus van Kam (ca.1810-1906), z.v. Benedictus Simon van Kam en Branca Levie.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham Schuijer, geb. ís-Gravenhage 12.05.1844; volgt [8].

2.                   Jaantje Schuijer, geb. ís-Gravenhage 06.07.1853, overl. ís-Gravenhage 26.04.1893, tr. ís-Gravenhage 15.01.1873 Aaron Logher, geb. ís-Gravenhage ca. 1850, schoenmaker (1873), regenschermmaker (1898), z.v. Samuel Logher en Hesje van Emden.
Uit dit huwelijk: Samuel Logher (1873-1943), tr. ís-Gravenhage 08.06.1898 Ester Schuijer (1876-1931), d.v. Abraham Schuijer en Roosje van Kam; Salomon Logher, geb. ís-Gravenhage 06.10.1889, overl. Auschwitz 08.10.1942, tr. ís-Gravenhage 10.04.1918 Klaartje Bobbe, geb. ís-Gravenhage 20.06.1894, overl. Auschwitrz 08.10.1942.

3.                   Rebecca Schuijer, geb. ís-Gravenhage 08.02.1856, overl. ís-Gravenhage 13.05.1928, tr. ís-Gravenhage 14.06.1876 Andrť Hakker, geb. ís-Gravenhage 20.07.1852, dienende als nummerverwisselaar bij het Vierde Regiment Infanterie (1876), koopman (1898), overl. ís-Gravenhage 30.12.1898, z.v. Jacob Hakker en Debora Fresco.
Uit dit huwelijk: Andrť Hakker, geb. ís-Gravenhage 26.01.1899, overl. Auschwitz 19.02.1943.

 

Noten: |a| Ďhebbende de comparanten verklaard hun naam niet te kunnen schrijven uit hoofde van den sabbathí (overl.akte ís-Gravenhage zaterdag 11.01.1868 no.66).

 

[18] Simon Benedictus van Kam, geb. Amsterdam ca. 1810, kruier (1832), koopman (1844,1881), overl. ís-Gravenhage 24.11.1906, z.v. Benedictus Simon van Kam en Branca Levie, naaister (1832); tr. 2e ís-Gravenhage 18.11.1868 Ester Henriques de la Fuente (ca.1822-1881); tr. 1e ís-Gravenhage 15.08.1832

[19] Duifje van der Noot, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, overl. ís-Gravenhage 12.04.1865, d.v. Levij Abraham van der Noot en Roosje Nathan Selavis, koopvrouw (1832).

Uit dit huwelijk:

1.                   Benedictus van Kam, geb. ís-Gravenhage ca. 1834|b|, overl. ís-Gravenhage 29.01.1836.

2.                   Leentje van Kam, geb. ís-Gravenhage xx.03.1835, overl. ís-Gravenhage 30.01.1836.

3.                   Joseph van Kam, geb. ís-Gravenhage ca. 1837, overl. ís-Gravenhage 20.07.1842.

4.                   Sientje van Kam, geb. ís-Gravenhage ca. 1840, overl. ís-Gravenhage 25.05.1842.

5.                   Branca van Kam, geb. ís-Gravenhage xx.03.1842, overl. ís-Gravenhage 17.01.1843.

6.                   Pinehas Elias van Kam, geb. ís-Gravenhage 21.01.1844, overl. ís-Gravenhage 16.12.1845.

7.                   Roosje van Kam, geb. ís-Gravenhage 22.10.1846; volgt [9].

8.                   Naatje van Kam, geb. ís-Gravenhage 20.01.1849, koopvrouw (1868), overl. voor 1884, tr. ís-Gravenhage 09.09.1868 Lehman Wolff, geb. ís-Gravenhage 22.08.1842, fotograaf (1868), koopman (1884), overl. ís-Gravenhage 09.12.1916, z.v. Benjamin Wolff en Betje Lambert.
†††† LW tr. 2e ís-Gravenhage 22.10.1884|a| Elisabeth Jacobson, geb. ís-Hertogenbosch 23.03.1840, overl. ís-Gravenhage 18.07.1931, d.v. Assar Jacobson en Mietje Winkel.
†††† EJ tr. 1e Simon Fresco, geb. ís-Gravenhage ca. 1840, koopman, overl. ís-Gravenhage 15.02.1880, z.v. Arend Fresco en Jetje Bobbe.

9.                   Branka van Kam, geb. ís-Gravenhage 21.02.1851, dienstbode (1873), overl. ís-Gravenhage 11.04.1935, tr. ís-Gravenhage 18.06.1873 Eliazar Keijl, geb. Katwijk ca. 1846, koopman (1873), overl. ís-Gravenhage 19.06.1914,z.v. Mozes Keijl, koopman, en Hanna Coon.

 

Noten: |a| get. Leon Lelijveld, oud 32 jaar, koopman (huw.akte ís-Gravenhage 1884 no.812);|b| geen tienjarentafel geboorten ís-Gravenhage 1833-1842 beschikbaar bij FamilySearch, noví21.

 

[20] Isak Alter, geb. ís-Gravenhage ca. 1805/1806, koopman (1826,1830), schoenmaker (1833,1842), koopman (1850), winkelier (1854,1866), oppasser (1871), winkelier (1872), koopman (1873), overl. ís-Gravenhage 16.02.1881, z.v. Meijer Alter, arbeider, en Sara Isak Mentzer; tr. ís-Gravenhage 04.10.1826

[21] Hendrika Kosman, geb. ís-Gravenhage ca. 1808/1809, overl. ís-Gravenhage 07.05.1885, d.v. Abraham Alexander Kosman, koopman, en Vrouwtje Eliazer.

Uit dit huwelijk (vader ook Isaac, moeder ook Henderica/Hendrica, moeder veelal Cosman):

1.                   Sara Alter, geb. ís-Gravenhage ca. 1827, overl. ís-Gravenhage 17.12.1866, tr. ís-Gravenhage 18.10.1854 Hartog Hijmans, geb. ís-Gravenhage ca. 1826, bediende (1854), concierge (1883), overl. ís-Gravenhage 21.03.1883, z.v. Barth Hijmans, koster, en Hesje Mijer.

2.                   Abraham Alter, geb. ís-Gravenhage ca. 1829, koopman (1856,1871), winkelier (1888), kruidenier (1901), overl. ís-Gravenhage 20.08.1901, tr. ís-Gravenhage 17.11.1858 Naatje Verveer, geb. ís-Gravenhage ca. 1829, naaister, overl. ís-Gravenhage 20.03.1898, d.v. Hijman Verveer en Sophia Hartog.

3.                   Machiel Alter, geb. ís-Gravenhage ca. 1831, overl. ís-Gravenhage 25.07.1833.

4.                   Meijer Alter, geb. ís-Gravenhage ca. 1834|c|; volgt [10].

5.                   Kaatje Alter, geb. ís-Gravenhage ca. 1836, overl. ís-Gravenhage 07.05.1904, tr. ís-Gravenhage 24.07.1861 Moses Hijmans, geb. ís-Gravenhage ca. 1833, koopman, overl. ís-Gravenhage 28.04.1884, z.v. Barth Hijmans, koster, en Hesje Meijer.

6.                   Eliazar Alter, geb. ís-Gravenhage ca. 1838, winkelier (1871,1886), overl. ís-Gravenhage 05.03.1886, tr. Dordrecht 18.06.1862 Carolina Witstein, ook Witstijn, geb. Dordrecht 31.03.1836, winkelierster in gemaakte kleren (1899), overl. ís-Gravenhage 13.04.1899, d.v. Izak Witstein en Saartje Wijngaard.

7.                   Rieka Alter, geb. ís-Gravenhage xx.01.1840, overl. ís-Gravenhage 27.06.1840.

8.                   Jacob Alter, geb. ís-Gravenhage ca. 1841, overl. ís-Gravenhage 27.05.1842.

9.                   Alexander Alter, geb. ís-Gravenhage 29.05.1843 (akte), koopman, overl. ís-Gravenhage 25.01.1869, tr. ís-Gravenhage 24.01.1866 Dientje van den Berg, geb. Loosduinen 24.01.1840, koopvrouw (1872), overl. ís-Gravenhage 24.05.1914, d.v. Isaac van den Berg, vleeshouwer, en Hendrica van Creveld.
†††† DvdB tr. 2e ís-Gravenhage 22.05.1872 Abraham Ereira, geb. ís-Gravenhage 21.03.1840, bediende, overl. ís-Gravenhage 27.03.1926, z.v. Abraham Ereira en Rebecca Henriques de la Fuente.

10.               Judith Alter, geb. ís-Gravenhage 31.07.1845 (akte), naaister (1872), winkelierster (1883), overl. Leiden 21.11.1883|b|, tr. ís-Gravenhage 18.12.1872 Natan Prins, ook Nathan, geb. Amsterdam ca. 1843, boekbinder, overl. Leiden 24.12.1881|a|, z.v. Saartje Prins, koopvrouw (1872).

11.               Sophia Alter, geb. ís-Gravenhage 31.07.1847 (akte), overl. Leiden 09.09.1915, tr. ís-Gravenhage 30.08.1871 Wolf Marsman, geb. Wassenaar 25.06.1845, vleeshouwer, overl. Leiden 24.01.1919, z.v. Samuel Jacob Marsman, vleeshouwer, en Mietje van den Berg.

12.               Michel Alter, geb. ís-Gravenhage 16.06.1849 (akte), overl. ís-Gravenhage 28.11.1850.

13.               Roosje Alter, geb. ís-Gravenhage 22.05.1851, overl. ís-Gravenhage 28.06.1915, tr. ís-Gravenhage 03.12.1873 Salomon Koekoek (1852-1932), z.v. Nathan Koekoek en Antje de Bok.

 

Noten: |a| e.v. Grietje, gewijzigd in Judithdoor vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 02.05.1899 (overl.akte Leiden 1881 no.1186); |b| overledene Grietje, gewijzigd in Judithdoor vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 02.05.1899 (overl.akte Leiden 1883 no.1089 & overl.akte Leiden 1899 no.407); |c| geen tienjarentafel geboorten ís-Gravenhage 1833-1842 beschikbaar bij FamilySearch, noví21.

 

[22] Philip Bromet, geb. Amsterdam ca. 1790, winkelier (1822), koopman (1826), winkelier (1827), koopman (1828), fabrikant (1837), onderwijzer (1846,1851), overl. ís-Gravenhage 30.05.1853, z.v. Nathan Philip Bromet en Rebecca Eliazer; tr.

[23] Mietje Lansberg, geb. ís-Gravenhage ca. 1790, overl. ís-Gravenhage 17.04.1879, d.v. Nathan Moses Lansberg en Eva Jacob Levy.

Uit dit huwelijk:

1.                   Vrouwtje Bromet, geb. Amsterdam ca. 1812, overl. ís-Gravenhage 29.02.1840, tr. ís-Gravenhage 02.11.1831 Moses de Wilde, geb. ís-Gravenhage ca. 1811, winkelier (1831,1843), koopman (1876), overl. ís-Gravenhage 06.06.1876, z.v. Eliazar Moses de Wilde, winkelier, en Martha Kuijt.
†††† MdW tr. 2e ís-Gravenhage 13.01.1841 Betje Lion Isaac van Praag, geb. Amsterdam ca. 1813, overl.ís-Gravenhage 12.03.1862, d.v. Lion Isaac van Praag en Schoontje Marcus Can.

2.                   Nathan Bromet, geb. Amsterdam ca. 1813/1814/1815, commissionair (in effecten) (1875,1889), overl. Nieuwer-Amstel 12.10.1889, tr. 1e Amsterdam 11.01.1837 Sara da Costa, geb. Amsterdam ca. 1812, overl. voor 1875, d.v. Judah van Josuah da Costa, boekhouder, en Benvenida Senior Colonel; tr. 2e Nieuwer-Amstel 16.09.1875 Gerarda Leonharda van den Emster, ook Leonarda Gerarda, geb. Amsterdam 12.02.1823, overl. Arnhem 21.09.1875, d.v. Jan Pieter van den Emster en Anna Wilhelmina Sauer; tr. 3e Nieuwer-Amstel 09.08.1883 Maria Catharina Geertruida van Gool, geb. Amsterdam 28.08.1839, naaister (1892), overl. na 1889, d.v. Johannes Wilhelmus van Gool, commissionair, en Catrina Elisabet Stroothuijs.
†††† MCGvG tr. 1e Amsterdam 10.11.1870 Johannes Koch, geb. Amsterdam 05.01.1840, kleermaker, overl. voor 1883, z.v. Johannes Koch, kleermaker, en Anna Maria Mulder; tr. 3e Nieuwer-Amstel 18.05.1892 Johannes Leonardus de Kok, geb. Amsterdam 30.10.1857, schilder, z.v. Pieter de Kok en Dorothea van Leeuwen.

3.                   Nannette Bromet, geb. Amsterdam ca. 1815, overl. ís-Gravenhage 04.09.1899, tr. ís-Gravenhage 18.06.1856 Joseph Benedict van Rees, geb. Apeldoorn 29.03.1827, broodbakker, overl. ís-Gravenhage 26.03.1897, z.v. Lijpman van Rees, fabrikant, en Elizabeth Benedictus.

4.                   Moses Bromet, geb. ís-Gravenhage ca. 1816/1817, behanger (1846,1877), overl. ís-Gravenhage 05.02.1877.

5.                   Eva Bromet, geb. ís-Gravenhage ca. 1818, overl. ís-Gravenhage 07.04.1819.

6.                   Sara Bromet, geb. ís-Gravenhage ca. 1819, tr. Amsterdam 10.07.1851 Abraham Barzilaij, geb. Amsterdam ca. 1794, koopman (1815), tabakskoper (1851), z.v. Isaac Abraham Barzilaij, koopman, en Benvenida Samuel Xeathan/Acathan.
†††† AB tr. 1e Amsterdam 05.02.1815 Simha Israel, geb. Amsterdam ca. 1794, naaister, overl. voor 1851, d.v. Jacob Abraham Israel en Ribca Salomon Bobio Furtado.

7.                   Jacob Bromet, geb. ís-Gravenhage ca. 1820, koorzanger, tr. ís-Gravenhage 30.12.1846 Roosje Heilbron, geb. Rotterdam 31.01.1824, d.v. Raphael Heilbron, koopman, en Sara Schnitzler.

8.                   Samuel Philip Bromet, geb. ís-Gravenhage ca. 1822, overl. ís-Gravenhage 26.08.1822.

9.                   Eva Bromet, geb. ís-Gravenhage ca. 1823, overl. ís-Gravenhage 03.06.1826.

10.               David Bromet, geb. ís-Gravenhage 25.04.1827, overl. ís-Gravenhage 08.09.1898.

11.               Rebecca Bromet, geb. ís-Gravenhage 27.09.1828.

12.               Grietje Bromet, geb. ís-Gravenhage 01.08.1830; volgt [11].

 

[24] Aaron Moses van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage ca. 1809, koopman (1832,1867), overl. ís-Gravenhage 13.10.1877, z.v. Moses Jacob van Leeuwen en Mirjam Machiel, ook Matje; tr. ís-Gravenhage 27.06.1832

[25] Belie de Vries, geb. ís-Gravenhage ca. 1809, koopvrouw, overl. tussen 1877 en 1902|a|, d.v. Alexander Jacob de Vries en Betje Hes, koopvrouw (1832).

Uit dit huwelijk (moeder ook Belia/Betje):

1.                   Moses van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage ca. 1833, koopman (1857,1883), koopman in fruit (1902), overl. ís-Gravenhage 11.04.1902, tr. 1e ís-Gravenhage 21.01.1857 Grietje Snoek, geb. ís-Gravenhage ca. 1833, overl. ís-Gravenhage 29.09.1882, d.v. Salomon Snoek, koopman, en Esther Danser; tr. 2e ís-Gravenhage 31.10.1883 Kaatje Wolf, geb. ís-Gravenhage ca. 1834, koopvrouw (1883), koopvrouw in fruit (1911), overl. ís-Gravenhage 31.10.1911, d.v. Meijer Wolf en Grietje Spijer.

2.                   Alexander Arend van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage xx.11.1834, overl. ís-Gravenhage 10.02.1836.

3.                   Levij van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 31.10.1838, koopman, overl. ís-Gravenhage 18.12.1929, tr.ís-Gravenhage 30.08.1865 Sophia Snoek, geb. ís-Gravenhage ca. 1843, dienstbode (1865), overl. ís-Gravenhage 10.10.1928, d.v. Salomon Snoek en Hester Danser.

4.                   Matje van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage ca. 1840, koopvrouw, overl. ís-Gravenhage 09.11.1934, tr. ís-Gravenhage 02.12.1857 Emanuel Huisman, geb. ís-Gravenhage ca. 1839, koopman (1857), koopman in groenten (1910), overl. ís-Gravenhage 10.01.1910, z.v. Isaac Huisman, koopman, en Roosje Kosman.

5.                   Sander van Leeuwen, geb. ís-Gravenhage 06.12.1844; volgt [12].

 

Noten: |a| niet gevonden in tienjarentafel overlijden ís-Gravenhage 1873-1882, geen tienjarentafels 1883-1892 en 1893-1902 beschikbaar bij FamilySearch, noví21.

 

[26] Natan Koekoek, geb. ís-Gravenhage 25.12.1821|a|, koopman, overl. ís-Gravenhage 30.10.1897, z.v. Barend Koekoek, koopman, en Roosje van Os; tr. ís-Gravenhage 07.05.1845

[27] Antje de Bok, geb. Rotterdam ca. 1810, dienstbode (1845), overl. tussen 1873 en 1897|b|, d.v. Abraham de Bok, koopman, en Saartje van Straaten.

Uit dit huwelijk (vader Nathan):

1.                   Saartje Koekoek, geb. ís-Gravenhage ca. 1845/1846, overl. Rotterdam 08.11.1911, tr. Rotterdam 21.03.1866 Joachim Davids, geb. Rotterdam 07.02.1846, overl. Rotterdam 07.12.1916, z.v. Wolff Davids en Judic Eijl.

2.                   Judith Koekoek, geb. ís-Gravenhage 10.04.1848; volgt [13].

3.                   Andries Koekoek, geb. ís-Gravenhage 22.04.1850, koopman (1873,1880), koopman in metalen/ijzerwaren (1899,1902), overl. ís-Gravenhage 28.10.1938, tr. ís-Gravenhage 29.10.1873 Jaantje Polak, geb. ís-Gravenhage 16.07.1851, overl. ís-Gravenhage 11.08.1925, d.v. Nathan Polak en Saartje de Jong, koopvrouw (1873).

4.                   Salomon Koekoek, geb. ís-Gravenhage 19.04.1852, koopman (1873), manufacturier (1916), overl. ís-Gravenhage 15.08.1932, tr. 1e ís-Gravenhage 03.12.1873 Roosje Alter (1851-voor1916), d.v. Isaac Alter en Hendrica Cosman; tr. 2e ís-Gravenhage 12.07.1916 Grietje de Groot, geb. ís-Gravenhage 23.03.1864, d.v. Levij de Groot en Leentje de Wind.

5.                   Barend Koekoek, geb. ís-Gravenhage 28.08.1857, overl. Sobibor 02.04.1943, tr. ís-Gravenhage 15.12.1880 Hendrica Hijmans, geb. ís-Gravenhage 18.01.1858, overl. ís-Gravenhage 07.01.1933, d.v. Hartog Hijmans, koopman, en Sara Alter.

 

Noten: |a| Ďhebbende de comparanten verklaard hun naam niet te kunnen schrijven uit hoofde van hun sabbathí (geb.akte ís-Gravenhage zaterdag 29.12.1821 no.1712); |b| niet gevonden in tienjarentafel overlijden ís-Gravenhage 1873-1882, geen tienjarentafels 1883-1892 en 1893-1902 beschikbaar bij FamilySearch, noví21.

 

[28] Mozes de Vries, geb. Amersfoort ca. 1809, winkelbediende (1842), overl. ís-Gravenhage 18.11.1845, z.v. Jacob Moses de Vries en Racheltje Mozes Schaap; tr. Amersfoort 27.07.1842

[29] Sara Frenk, geb. Rotterdam 02.11.1818, koopvrouw (1863), overl. ís-Gravenhage 09.05.1894, d.v. Levie Frenk, koopman, en Elisabeth Simonet; tr. 2e ís-Gravenhage 25.11.1846 Benjamin Wolff, geb. ís-Gravenhage ca. 1808, koopman, overl. ís-Gravenhage 03.02.1861, z.v. Machiel Wolff en Sina Elkan.

Kind van Sara (gewettigd bij het huwelijk in 1842):

1.                   Izaak Frenk, later de Vries, geb. Amersfoort 09.06.1842; volgt [14].

Uit het huwelijk de Vries-Frenk:

2.                   Jacob de Vries, geb. ís-Gravenhage ca. 1844, koopman (1863,1865), tr. ís-Gravenhage 07.10.1863 Hendrika Schuijer, geb. ís-Gravenhage ca. 1843, koopvrouw, d.v. Eliazar Schuijer en Kaatje Wolff.

Uit het huwelijk Wolff-Frenk (moeder Saartje):

3.                   Machiel Wolff, geb. ís-Gravenhage xx.11.1848, overl. ís-Gravenhage 16.07.1849.

 

[30] Daniel Isaac Lors, geb. ís-Gravenhage 19.01.1817, steendrukker, overl. ís-Gravenhage 25.07.1876, z.v. Isaac Samson Lors, stalknecht (1817), steendrukker (1838), en Johanna Isrels; tr. ís-Gravenhage 17.01.1838

[31] AdŤle de Vries, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, naaister, overl. ís-Gravenhage 15.03.1881, d.v. Abraham Gerson de Vries en Judic Wolff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Judith Lors, geb. ís-Gravenhage xx.01.1839, overl. ís-Gravenhage 21.01.1839.

2.                   Hester Lors, geb. ís-Gravenhage ca. 1840, naaister, overl. ís-Gravenhage 28.11.1898, tr. ís-Gravenhage 25.06.1862 Emanuel Poons, geb. ís-Gravenhage ca. 1832, koopman, overl. ís-Gravenhage 03.02.1919, z.v. Abraham Poons, koopman, en Hester de Groot.

3.                   Judith Lors, geb. ís-Gravenhage ca. 1843|a|; volgt [15].

4.                   Naatje Lors, geb. ís-Gravenhage 07.03.1845, dienstbode (1882), overl. Rotterdam 05.02.1886, tr. ís-Gravenhage 03.05.1882 Samuel Danielson, geb. Rotterdam 21.07.1853, koopman, z.v. Lion Danielson en Eva van Minden.
†††† SD tr. 1e Rotterdam 15.04.1874 Bartha Lorsch, geb. Vreeswijk 22.08.1850, overl. Rotterdam 03.02.1882, d.v. Samson Izak Lorsch en Cornelia Bouwman; tr. 3e Amsterdam 19.01.1887 Heintje de Vries, geb. Leeuwarden 03.01.1840, overl. voor 1909, d.v. Aron Benedictus de Vries, koopman, en Hester Polack; tr. 4e Amsterdam 25.11.1909 Leentje van Emden, geb. Harderwijk 18.01.1863, d.v. David van Emden, koopman (1863), kleermaker (1884), winkelier (1909), en Saartje Wolf.
†††† LvE tr. 1e Amsterdam 02.07.1884 Gotfried Levie Pool, geb. Amsterdam 22.06.1850, koopman, overl. voor 1909, z.v. Levie Gotfried Pool en Rebecca Blokkiesman.

5.                   Lea Lors, geb. ís-Gravenhage 27.04.1847.

 

Noten: |a| geen tienjarentafel geboorten Ďs-Gravenhage 1833-1842 beschikbaar bij FamilySearch, noví21.

 


Bijlage A

 

[32] Abraham Jonas Schuijer, geb. Amsterdam ca. 1782/1786/1787, koopman (mei1817), paraplumaker (aug1817), porceleinkrammer (1819), koopman (1821,1826), porceleinkrammer (1828,1830), koopman (1833), krammer (1843,1845), porceleinkrammer (1853), overl. ís-Gravenhage 15.07.1866|f|, z.v. Jonas Schuijer; tr.

[33] Klaartje Kosman, geb. ís-Gravenhage ca. 1777, overl. ís-Gravenhage 30.10.1869|d|, d.v. Alexander Kosman en Hendrika N.

Uit dit huwelijk (moeder ook Claartje/Clara, ook Cosman):

1.                   Eliazer Schuijer, geb. ís-Gravenhage ca. 1807/1808, koopman (1833,1863), overl. voor 1879, tr. 1e ís-Gravenhage 01.05.1833 Kaatje Wolff, geb. ís-Gravenhage ca. 1810/1811, koopvrouw, overl. ís-Gravenhage 01.10.1849, d.v. Hartog Wolff, koopman, en Hanna Abraham, koopvrouw; tr. 2e ís-Gravenhage 28.09.1853 Sibilla de Kooning, geb. ís-Gravenhage ca. 1813/1814, overl. ís-Gravenhage 21.03.1879, d.v. Gerson de Kooning en Rebecca Jacob.
Uit het huwelijk Schuijer-Wolff: Hendrika Schuijer (ca.1843-), tr. ís-Gravenhage 07.10.1863 Jacob de Vries (ca.1844-), z.v. Mozes de Vries en Sara Frenk.

2.                   Elkan Schuijer, geb. Amsterdam{?} ca. 1810, fuselier van het zesde bataillon artillerie Nationale Militie, overl. in de garnizoensziekenzaal te Amsterdam 07.12.1831|e|.

3.                   Hendrika Schuijer, geb. ís-Gravenhage ca. 1812, overl. ís-Gravenhage 10.01.1900, tr. Abraham Wolff, geb. ís-Gravenhage ca. 1813, koopman, overl. ís-Gravenhage 08.01.1861, z.v. Hartog Wolff en Hindele Abraham.

4.                   Saartje Schuijersmeer, geb. ís-Gravenhage 01.05.1817|h|, overl. ís-Gravenhage 05.08.1817.

5.                   Alexander Schuersmeer, zich noemende Schuijer, geb. ís-Gravenhage 08.05.1819|i|, koopman, overl. ís-Gravenhage 22.08.1889|k|, tr. ís-Gravenhage 23.08.1843|j| Lotje Wolff, geb. ís-Gravenhage ca. 1818, naaister, overl. ís-Gravenhage 16.11.1902|l|, d.v. Hartog Wolff en Hanna Abraham.

6.                   Jonas Schuijer, geb. ís-Gravenhage 18.10.1821|g|; volgt [16].

7.                   Marianna Schuijer, geb. ís-Gravenhage 05.04.1826, koopvrouw (1889), overl. ís-Gravenhage 19.05.1917, tr. ís-Gravenhage 20.08.1845 Mozes Turksma, geb. Lemmer (Lemsterland) 17.11.1817, vleeshouwer (1845), koopman (1872), overl. ís-Gravenhage 07.09.1872, z.v. Marcus Salomons Turksma, koopman, en Hester Heimans de Jong.

8.                   Elias Schuijer, geb. ís-Gravenhage 31.10.1828, overl. ís-Gravenhage 06.11.1831.

 

Noten: |d| Klaartje Kosman, wede Schuijer, moederís Ďfamilienaam niet bekendí (overl.akte ís-Gravenhage 1869 no.1827); |e| overl.akte ís-Gravenhage 21.01.1832 no.144; |f| oud 84 jaar, Ďzijnde de namen der ouders niet bekendí, e.v. Klaartje Cosman (overl.akte ís-Gravenhage 1866 no.1821); |g| moeder Claartje Kosman (geb.akte ís-Gravenhage 1821 no.1400); |h| vader Schuijersmeer, moeder Klaartje Gosman, de vader tekent niet Ďverklaard hebbende niet te kunnen schrijven uit hoofde van den sabbathí (geb.akte ís-Gravenhage zaterdag 03.05.1817 fol.104); |i| vader Schuersmeer, moeder Klaartje Kosman, Ďde vader heeft verklaard niet te kunnen schrijvení (geb.akte ís-Gravenhage 1819 no.583); |j| bruidegom Alexander Abaham Schuersmeer zich noemende Schuijer, vader van de bruidegom Abraham Jonas Schuersmeer zich noemende Schuijer, moeder van de bruidegom Klaartje Kosman (huw.akte ís-Gravenhage 1843 no.344); |k| overledene Alexander Abraham Schuersmeer zich noemende Schuijer; |l| wede Schuijer;

 

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)