Dirk Severein (1933-2021)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2021 (laatst herzien april 2021)

 


 

[1] Dirk Severein, Dik, geb. Hengelo 06.05.1933, lid technische staf leerstoel Numerieke Wiskunde afdeling EL (1965), medewerker Rekencentrum (voor1971-na1984), overl Haaksbergen 31.03.2021.
 
[2] Marinus Severein, geb. Deventer 15.01.1901, tekenaar (1931), overl. tussen 1953 en 1995, tr. Deventer 26.03.1931
[3] Roeloffina Clasina Moespot, geb. Deventer 12.03.1905, overl. Delden 18.02.2002. 

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Severein, geb. Hengelo 06.05.1933|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 08.05.1933 (Dirk z.v. M. Severein en R.C. Moespot) & Twentsche courant 09.05.1933 (Dirk z.v. M. Severein en R.C. Moespot).

 

[4] Gerrit Severein, geb. Deventer 05.02.1866, fabriekarbeider (1884,1901), magazijnbediende (1915,1923), overl. Deventer 30.05.1923, tr. Deventer 13.11.1884

[5] Harmina Petronella Döhne, geb. Deventer 20.08.1863, overl. Deventer 31.07.1953, begr. Deventer (Alg.Bpl.) 03.08.1953.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Gerritdina Döhne, later Severein, geb. Deventer 30.09.1884|a|, overl. Deventer 20.11.1885.

Uit dit huwelijk:

2.                   Johanna Severein, geb. Deventer ca. 1887, overl. Deventer 14.02.1960.

3.                   Gerrit Severein, geb. Deventer ca. 1889, sigarenmaker (1917), parkeerwachter (1931), overl. na 1953, tr. Deventer 20.12.1917 Siena van Egmond, geb. Deventer ca. 1894, dienstbode (1917), overl. na 1953, d.v. Teunis van Egmond en Fraugien de Jonge.

4.                   Johanna Hendrina Severein, geb. Deventer ca. 1889, overl. Deventer 26.02.1891.

5.                   Hermanus Severein, geb. Deventer ca. 1892/1893, tapijtwever, overl. Deventer 19.07.1929, overl. Deventer 19.07.1929, tr. Deventer 12.03.1919 Gerritdina Johanna Hölzel, geb. Deventer ca. 1895, d.v. Koenraad Jacob Hölzel, visser, en Johanna Roeloffina Steenbruggen.

6.                   Harmina Petronella Severein, geb. Deventer ca. 1894, overl. na 1953, tr. Deventer 24.12.1919 Cornelis van Zanen, geb. Zaandam ca. 1885, meester zwaardveger (1907), geweermaker (1919), overl. Deventer 05.08.1954, z.v. Jan van Zanen, metselaar, en Antje Blees.
     CVZ tr. 1e Zaandam 03.10.1907 Dirkje Beek, geb. Sijbekarspel ca. 1885, overl. Deventer 15.11.1918, d.v. Jacob Beek en Trijntje Wilms.

7.                   Marie Severein, geb. Deventer ca. 1897, overl. na 1953, tr. Deventer 12.03.1924 Theodorus Johannes Ruchtie, geb. Goor 17.11.1895, kantoorbediende, overl. na 1953, z.v. Jogem Ruchtie, commies belastingen, en Johanna Geertruida Hendrika Bergkamp.

8.                   Marinus Severein, geb. Deventer 15.01.1901; volgt [2].

9.                   Johanna Hendrina Severein, geb. Deventer ca. 1903, overl. Deventer 31.10.1915.

10.               * dochter G. Severein, tr. A.W. Willems. [Deventer 1953]

 

Noten: |a| aangifte door Hermanus Döhne {vader}, tweede getuige Hendrik Willem Reinoud (geb.akte Deventer 1884 no.555).

 

[6] Dirk Moespot, geb. Deventer 18.12.1876, pakhuisknecht (1904,1905), meesterknecht (1931), overl. Deventer 03.02.1948, tr. Deventer 06.04.1904

[7] Gerritje Stenvert, geb. Deventer 04.02.1881, overl. Apeldoorn 22.02.1957, begr. Deventer (Alg.Bpl.) 26.02.1957.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roeloffina Clasina Moespot, geb. Deventer 12.03.1905; volgt [3].

2.                   zoon Moespot, geb. Deventer 1911|a|.

3.                   Egbert Jan Moespot, geb. Deventer xx.03.1911, overl. Deventer 09.08.1911.

4.                   dochter Moespot, geb. Deventer 1912|b|.

5.                   dochter E.J. Moespot, tr. H. Mulder. [Deventer 1957]

 

Noten: |a| De courant 30.01.1911; |b| De courant 04.06.1912.

 

[8] Severein Severein, geb. Deventer 29.04.1822, wever (1851,1852), spinner (1856), wever (1861), spinner (1866), dagloner (1875), overl. Deventer 31.10.1875|c|, tr. Deventer 14.08.1851|a|

[9] Johanna Hendrina Schauer, ook Schouwer, geb. Zwolle 24.08.1825, overl. Deventer 04.01.1905; tr. 1e Deventer 15.07.1847 Jan Hendrik Schweepink, ook Zweepink, geb. Deventer 21.01.1823, wever (1847), fabriekwerker (1849), overl. Deventer 25.09.1849, z.v. Anthon Hendrik Schweepink, ook Antonie/Antonie Zwepink, schippersknecht (1823), en Elisabeth van Dijk.

Uit het huwelijk Schweepink-Schauer (vader Zwepink):

1.                   Antonij Zwepink, geb. Deventer 02.12.1847, spinner (1872), dagloner (1915), overl. Deventer 15.04.1915, tr. Deventer 24.10.1872 Manna Frederika Pieters, geb. Deventer 03.10.1849, overl. Deventer 13.07.1906, d.v. Bastiaan Pieters, smid, en Frederika Louisa Hendriks.

Uit het huwelijk Severein-Schauer (moeder veelal Johanna Hendriena, moeder ook Schouwer):

2.                   Gerritje Severein, geb. Deventer 22.07.1852, overl. Deventer 29.07.1934, tr. Deventer 06.11.1879 Gerrit Veldwachter, geb. Diepenveen ca. 1842/1843, dagloner, overl. Deventer 14.08.1890, z.v. Albert Veldwachter en Everdina Fokkink.
     GV tr. 1e Deventer 31.10.1872 Willemina Vorderman, geb. Twello (Voorst) 25.10.1845, overl. Riele (Diepenveen) 13.09.1878, d.v. Jan Vorderman, landbouwer, en Hendrika Wullink.

3.                   Johanna Severein, geb. Deventer 19.12.1856, overl. Deventer 03.11.1903, tr. Deventer 23.04.1885 Arnoldus Franciscus Moviat, geb. Deventer 30.06.1854, fabrieksarbeider (1885), dagloner (1905), overl. Deventer 10.12.1905, z.v. Albertus Moviat, smid, en Steffelina Christina Flierhuis.

4.                   Johannes Christoffel Severein, geb. Deventer 24.12.1861, fabrieksarbeider, overl. Zwolle 13.03.1949, tr. 1e Deventer 24.01.1884 Jenneken Hulst, geb. Holten 23.01.1859, overl. Deventer 16.02.1892, d.v. Hendrikus Hulst, schoenmaker (1859), landbouwer (1884), en Berendina Harmina Ebbink; tr. 2e Deventer 13.04.1893 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zwolle 22.11.1922, ingeschr. Deventer 15.01.1923) Johanna Berendina Holtsingel, geb. Deventer 29.10.1874, overl. Deventer 10.01.1968, d.v. Albartus Holtsingel, wever (1874), sjouwerman (1893), en Johanna Mechtelina Wallaardt.
     JBH tr. 2e Amsterdam 22.11.1923 Johannes Petrus Doesberg, geb. ’s-Gravenhage 07.06.1886|b|, steenhouwer, overl. Deventer 18.05.1941, z.v. Hendrik Doesberg en Maria Anna Hierck.

5.                   Gerrit Severein, geb. Deventer 05.02.1866; volgt [4].

 

Noten: |a| de bruidegom tekent met S. Severijn, de bruid ‘heeft verklaard niet te kunnen schrijven’  (huw.akte Deventer 1851 no.95); |b| natuurlijke zoon van Maria Anna, erkend en gewettigd bij haar huwelijk met Johannes Petrus te ’s-Gravenhage 03.11.1886 (huw.akte ’s-Gravenhage 1886 no.884); |c| e.v. Schouwer (overl.akte Deventer 1875 no.565).

 

[10] Hermanus Döhne, geb. Deventer 10.01.1826, dagloner (1850,1861), sjouwer (1863), dagloner (1884,1888), overl. Voorst 15.02.1904|a|, tr. Deventer 23.05.1850

[11] Johanna Swepink, geb. Deventer 14.10.1827, overl. Voorst 27.02.1906.

Uit dit huwelijk (moeder ook Zweepink/Zwepink):

1.                   Johannes Jakobus Döhne, geb. Deventer 19.03.1851, overl. Deventer 17.02.1852.

2.                   Antoni Döhne, geb. Deventer 28.10.1852, overl. Utrecht 13.09.1858.

3.                   Gerritje Döhne, geb. Amsterdam 29.04.1856, overl. Deventer 04.02.1912, tr. Deventer 02.08.1888 Arien van Tongeren, geb. Terwolde (Voorst) 17.12.1859, dagloner, overl. Deventer 23.06.1944, z.v. Egbert van Tongeren, daghuurder, en Jannemina de Wilde.

4.                   Albertus Döhne, geb. Utrecht 05.04.1858, wever (1879), opperman (1902), overl. Deventer 27.09.1902, tr. Deventer 27.11.1879 Annigje Pieters, geb. Deventer 26.09.1858, overl. Deventer 04.05.1945, d.v. Arend Pieters, schipper, en Anna Meiboom.

5.                   Antoni Döhne, geb. Deventer 03.11.1861, overl. Deventer 20.11.1861.

6.                   Harmina Petronella Döhne, geb. Deventer 20.08.1863; volgt [5].

 

Noten: |a| e.v. Zwepink; |b| overledene Zwepink.

 

[12] Hendrik Moespot, geb. Diepenveen 01.01.1842, gruttersknecht (1871,1876), winkelier (1878), dagloner (1884), grutter (1895), gruttersknecht (1896), overl. Deventer 17.01.1896, tr. Deventer 26.01.1871

[13] Roeloffina Clasina Scholten, geb. Deventer 29.07.1844, overl. Deventer 20.02.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Hendrina Moespot, geb. Deventer 28.04.1871, overl. Deventer 30.11.1945, tr. Deventer 16.05.1895 Arend de Haas, geb. Meppel 26.03.1869, sigarenmaker, overl. Deventer 22.04.1920, z.v. Marten de Haas, sigarenmaker, en Albertje Kaptein.

2.                   Gerrit Jan Moespot, geb. Deventer 24.07.1872, overl. Deventer 09.07.1879.

3.                   Hendrika Moespot, geb. Deventer 16.02.1875, overl. Deventer 06.08.1875.

4.                   Dirk Moespot, geb. Deventer 18.12.1876; volgt [6].

5.                   Hendrikus Moespot, geb. Deventer 17.04.1878, sigarenmaker, overl. Deventer 15.05.1928.

6.                   Hendrina Moespot, geb. Deventer 16.03.1884, tr. Deventer 04.10.1906 Johannes van Staten, geb. Apeldoorn 07.02.1879, letterzetter, z.v. Jan van Straten, arbeider, en Jannetje Veldhuis.

 

[14] Egbert Jan Stenvert, geb. Deventer 10.05.1850, dagloner (1875,1883), smid (1904,1907), overl. Deventer 27.03.1917, tr. Deventer 04.02.1875

[15] Catharina Elisabeth Sprick, geb. Eibergen 14.02.1845, dienstmeid (1869,1870), overl. Deventer 03.08.1928; tr. 1e Eibergen 11.08.1865 Christiaan Evers, geb. Rekken (Eibergen) 06.09.1838, landbouwersknecht (1865), dagloner (1867), overl. Holterhoek (Eibergen) 25.07.1867, z.v. Arend Jan Evers, landbouwer, en Arnolda Gesina Geverink.

Uit het huwelijk Evers-Sprick:

1.                   Gesina Johanna Evers, geb. Mallem (Eibergen) 20.09.1865, overl. Hatert (Nijmegen) 18.07.1920, tr. Neede 09.10.1886 Gerrit Jan Willemsen, geb. Hoonte (Neede) 24.06.1862, fabrieksarbeider (1886), nachtstoker (1904), overl. Hatert (Nijmegen) 31.12.1904, z.v. Hendrik Jan Willemsen, wever, en Willemina Lodeweegs.

Kind van Catharina Elisabeth:

2.                   Christiaan Sprick, geb. Eibergen 28.04.1869, overl. Het Loo (Eibergen) 31.03.1870.

Uit het huwelijk Stenvert-Sprick:

3.                   Arendina Stenvert, geb. Deventer 15.05.1875, overl. Deventer 16.01.1883.

4.                   Hendrik Willem Stenvert, geb. Deventer 31.05.1878, machinist (1901,1904), overl. Deventer 06.07.1957, tr. Deventer 07.02.1901 Berendina Johanna Voskamp, geb. Deventer 19.01.1876, dienstbode (1901), overl. Deventer 09.06.1955, d.v. Hendrik Voskamp, timmerman (1876), molenmaker (1901), en Maria Groothaar.

5.                   Gerritje Stenvert, geb. Deventer 04.02.1881; volgt [7].

6.                   Arend Stenvert, geb. Deventer 27.12.1883, loodgieter, tr. Voorst 06.07.1907 Hendrika Overkamp, geb. Wilp (Voorst) 22.05.1885, d.v. Albert Overkamp, tuinman, en Gerrigjen Zarink.

7.                   Johanna Hendrika Stenvert, geb. Deventer ca. 1888, overl. Deventer 02.12.1953, tr. Deventer 04.05.1910 Hendrik Jan Jansen, geb. Deventer 02.07.1884, smid, z.v. Hendrikus Jansen, dagloner (1884), fabrieksarbeider (1910), en Johanna Hendrika Fetlaar.

 

[16] Gerrit Severein, geb. Deventer ca. 1801/1802/1803, wever (1822), wolspinner (1823,1830), wever (1844), wolspinner (1850,1875), overl. Deventer 07.03.1875|b|, z.v. Severien Severijn en Aaltjen Dekker; tr. 2e Deventer 06.08.1840|f| Joanna Maria Ozewolt, geb. Deventer ca. 1799/1800, overl. Devener 23.08.1849|e|, d.v. Arnoldus Ozewolt en Elisabeth Habes; tr. 3e Deventer 24.01.1850|c| Hendrika van Essen, geb. Vaassen 08.12.1813, overl. Voorst 20.02.1890|d|, d.v. Gerrit van Essen, dagloner, en Janna Mannes, dagloonster; tr.

[17] Gerritjen Ellink, geb. Deventer xx.09.1787, overl. Deventer 08.03.1840|a|, d.v. Gerrit Helling en Jenneken Brilleman.

Uit het huwelijk Severein-Ellink (moeder ook Elling/Helling):

1.                   Severein Severein, geb. Deventer 29.04.1822; volgt [8].

2.                   Johannes Jacobus Severijn, geb. Deventer 15.11.1823, wever, overl. Wilp (Voorst) 28.02.1889, tr. Voorst 16.06.1843 Jantje Schipper, geb. ca. 1798, d.v. Jan Schipper, landbouwer, en Jenneken Nengemans, landbouwster.
     JS tr. 1e Lochem 21.06.1822 Frederik Flemings, ook Fredrik Flemmings, geb. Lochem ca. 1791, wever, overl. Wilp (Voorst) 08.08.1842 {e.v. Jenneken Engelsman, moeder Hendrika Serger}, z.v. Jan Flemings en Hendrike ter Schegget, dagloonster.

3.                   Hendrikjen Severein, geb. Deventer 04.03.1826, overl. Alkmaar 19.12.1904, tr. Alkmaar 09.11.1851 Fredrik Willem Klapmeijer, geb. Alkmaar ca. 1824, sigarenmaker, overl. Alkmaar 24.03.1881, z.v. Jacobus Klapmeijer, tabakskerver, en Anna Maria Wijnruijt.

4.                   Adriana Severein, geb. Deventer 13.09.1828|a|, overl. Deventer 27.05.1830.

5.                   Jenneken Severein, geb. Deventer 25.12.1830, dienstmeid (1852), overl. Alkmaar 05.07.1899, tr. 1e Wognum 03.01.1852 Willem van Asselt, geb. Hoorn ca. 1790/1791, schoenmaker, overl. Wognum 30.12.1869, z.v. Andries van Asselt, arbeider, en Adriaantje van der Sijs; tr. 2e Wognum 22.01.1871 Klaas Slikker, geb. Sijbekarspel ca. 1816/1817, bakkersknecht (1846), broodbakker (1871), overl. Enkhuizen 19.11.1888, z.v. Jan Slikker en Trijntje Visser, vroedvrouw (1846); tr. 3e Alkmaar 16.02.1890 Franciscus Adrianus van Staden, geb. Alkmaar ca. 1834/1835, timmerman, overl. Alkmaar 07.12.1918, z.v. Hendrik van Staden en Maria Wiers.
     WvA tr. 1e Wognum 31.10.1813 Johanna Catharina Lewis, geb. Wognum ca. 1791, naaister (1813), overl. Wognum 12.11.1846, d.v. Carel Lewis, chirurgijn, en Catharina Poelman.
     KS tr. 1e Andijk 30.07.1846 Marijtje Kort, geb. Andijk ca. 1811, naaister (1846), overl. Enkhuizen 24.12.1869, d.v. Klaas Kort en Trijntje Karsten.

     FAvS tr. 1e Alkmaar 02.08.1863 Johanna Cornelia van der Burgh, geb. Alkmaar ca. 1835, dienstbode (1863), overl. Alkmaar 07.10.1888, d.v. Huijbert van der Burgh, timmerman, en Antje Zeeuw.

Uit het huwelijk Severein-Ozewolt (vader ook Severijn, moeder Osewold):

6.                   Aleida Severijn, geb. Deventer 16.10.1844, overl. Deventer 07.02.1933, tr. Deventer 24.10.1867 Jan Berend Bonte, geb. Deventer 17.12.1843, spinner, overl. Deventer 15.11.1918, z.v. Johanna Elisabeth Bonte.

Uit het huwelijk Severein-van Essen (vader ook Severien/Severijn):

7.                   Gerrit Jan Severien, geb. Deventer 20.02.1851, overl. Deventer 11.03.1859.

8.                   Johannes Jacobus Severijn, geb. Deventer 26.10.1855, touwslager (1878), wolspinner (1896), overl. Deventer 13.05.1932, tr. 1e Deventer 17.10.1878 Willemina Pieternella Eijsten, geb. Deventer 26.09.1848, overl. Deventer 18.04.1893, d.v. Pieter Eijsten, timmerman (1848), bediende (1878), en Willemiena Pieternella Martina Wijnands; tr. 2e Deventer 26.11.1896 Willemina Joosten, geb. Deventer 03.06.1856, overl. Deventer 20.03.1947, d.v. Andries Joosten, schipper, en Johanna Gerritsen.

 

Noten: |a| overledene Helling, e.v. Severijn (overl.akte Deventer 1840 no.91); |b| overledene Severijn (overl.akte Deventer 1875 no.104); |c| bruidegom Severienus (huw.akte Deventer 1850 no.10); |d| wede Severijn; |e| overledene Johanna Maria Ozewald, e.v. Severinus; |f| bruidegom Severienus, vader v/d bruidegom ook Severijn (huw.akte Deventer 1840 no.75).

 

[18] Joannes Schouwer, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1777/1778/1780, gepensioneerd sergeant (1825), agent van politie (1828), gepensioneerd militair (1833), overl. Deventer 28.06.1833, z.v. Johan Wilhelm Schouwer en Johanna Broerens; tr.

[19] Johanna Christina Emondt, ook Emond, overl. tussen 1833 en voor 1851.

Uit dit huwelijk (vader ook Schauer):

1.                   Johannes Christoffel Schouwer, geb. Kampen 12.05.1817, overl. voor 1861, tr. ’s-Hertogenbosch 07.11.1840 Maria Verheugt, geb. Tilburg 03.06.1815, overl. ’s-Hertogenbosch 13.06.1916, d.v. Johannes Verheugt en Anna Catharina Matré.
     MV tr. 2e Uden 30.03.1861 Jacobus Jaspers, geb. Uden 03.07.1829, schoenmaker, overl. ’s-Hertogenbosch 21.05.1895, z.v. Jaspert Jaspers en Elisabeth van der Lee.

2.                   Antonia Schouwer, geb. Zwolle ca. 1823, overl. Deventer 05.03.1841.

3.                   Johanna Hendriena Schauer, geb. Zwolle 24.08.1825; volgt [9].

4.                   Suzanna Christina Schauer, geb. Hasselt 27.10.1828, overl. Rotterdam 14.04.1903, tr. Overschie 02.11.1851 Matthijs van Toorn, geb. Overschie 1831 (no.2), overl. Rotterdam 25.06.1891, z.v. Jan van Toorn en Jannetje van der Kruit.

 

[20] Johannes Dehne, ged. ’s-Gravenhage 23.06.1793, veldwachter (1823), schoenmaker (1826), dagloner (1850), overl. Apeldoorn 03.03.1875, z.v. Johannes Dehne, gepensioneerd militair (1823), en Helena Loffet; tr. Deventer 06.09.1823|b|

[21] Gerritjen Koning, ged. Deventer 10.04.1785, visvrouw (1850,1857), overl. Deventer 12.08.1857, d.v. Harmen Koning en Catrina Smit.

Voorkind (vader Dehne):

1.                   Elisabeth Koning, ook Döhne, geb. Deventer 02.08.1823|a|, overl. Deventer 03.09.1839.

Uit dit huwelijk (vader Döhne):

2.                   Hermanus Döhne, geb. Deventer 10.01.1826; volgt [10].

 

Noten: |a| aangifte door Johannes Dehne, ‘hebbende verklaard het kind voor het zijne aan te nemen’, geeb kanttekening over laterer erkenning of wettiging (geb.akte Deventer 1823 no.265); |b| geen verwijzing naar een kind (huw.akte Deventer 1823 no.76).

 

[22] Anton Hendrick Schweepink, ook Schweepink/Zwepink, ged. Deventer 20.04.1788, schippersknecht (1823,1827), z.v. Jan Hendrik Schweepink en Jenneke Otten; tr. Deventer 10.01.1823

[23] Elisabet van Dijk, geb. Deventer 19.06.1793, d.v. Jan van Dijk en Johanna Geesink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Hendrik Schweepink, ook Zweepink, geb. Deventer 21.01.1823, wever (1847), fabriekwerker (1849), overl. Deventer 25.09.1849, tr. Deventer 15.07.1847 Johanna Hendrina Schauer (1825-1905), d.v. Johannes Schauer en Johanna Christina Emondt.

2.                   Johanna Swepink, geb. Deventer 14.10.1827; volgt [11].

 

[24] Jannes Moespot, geb. Diepenveen 13.06.1813 (akte), dagloner (1842,1843), landbouwer (1871,1879), overl. Deventer 05.10.1879, z.v. Hendrik Moespot, dagloner, en Maria Beltman, dagloonster; tr. Diepenveen 03.02.1842|a|

[25] Derkjen Rodijk, geb. Nijbroek (Voorst) 04.07.1819, dienstmaagd (1842), overl. Deventer 30.03.1901, d.v. Gerrit Rodijk, daghuurder (1819), en Maria Aleida Leunck.

Voorkind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Hendrik Rodijk, later Moespot, geb. Diepenveen 01.01.1842|b|; volgt [12].

Uit dit huwelijk:

2.                   Gerrit Jan Moespot, geb. Deventer 25.10.1843, overl. Deventer 22.12.1843.

 

Noten: |a| ouders v/d bruid overleden, vier grootouders v/d bruid vermeld (huw.akte Diepenveen 1842 no.1); |b| aangifte door Jannes Moespot, geen opmerking over het vaderschap (geb.akte Diepenveen 1842 no.4).

 

[26] Gerrit Jan Scholten, geb. Olst ca. 1814/1815, doende boerenwerk (1841), grutter (1842), dagloner (1843), klepperman (1843), grutter (1845), klepperman (1849), agent van politie (1871), overl. Deventer 04.08.1891, z.v. Mannes Scholten, daghuurder, en Derkje Willighagen; tr. Deventer 02.12.1841

[27] Hendrina van Raalte, geb. Deventer Deventer 20.09.1820, overl. Deventer 26.02.1890, d.v. Lambertus van Raalte, smid, en Hendrika Warnars.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Scholten, geb. Deventer 13.06.1842, overl. Deventer 02.09.1842.

2.                   Hendrika Scholten, geb. Deventer 19.08.1843, overl. Deventer 30.09.1843.

3.                   Roeloffina Clasina Scholten, geb. Deventer 29.07.1844; volgt [13].

4.                   Derkjen Harmina Scholten, ook Derkjen Hermina, geb. Deventer 26.10.1845, overl. Deventer 31.08.1846.

5.                   levenloze dochter, Deventer 17.10.1846.

6.                   levenloze zoon, Deventer 10.07.1847.

7.                   levenloze zoon, Deventer 17.02.1848.

8.                   Albarta Harmina Scholten, geb. Deventer 13.03.1849, overl. Deventer 14.08.1849.

 

[28] Gerrit Jan Stenvert, geb. Deventer 05.06.1822, landbouwer (1850,1851), bouwman (1853), kruier (1856,1863), dagloner (1875,1880), overl. Deventer 25.09.1883, z.v. Jan Stenvert, dagloner (1822), brouwersknecht (1850), en Gerritdina Gerritsen Overmars; tr. Deventer 28.03.1850

[29] Arendiena Vossebeld, geb. Raalte 18.01.1823 (akte), dienstbaar (1850), overl. Deventer 07.05.1864|a|, d.v. Egbert Vossebeld en Willemina Korterman.

Uit dit huwelijk (moeder ook Arendina, ook Vossebelt):

1.                   Egbert Jan Stenvert, geb. Deventer 10.05.1850; volgt [14].

2.                   Gerritdina Stenvert, geb. Deventer 16.08.1851, overl. Deventer 09.06.1865.

3.                   Willemina Johanna Stenvert, geb. Deventer 26.02.1853, overl. Deventer 28.07.1913, tr. Deventer 28.04.1887 Jan Jansen, geb. Holten 01.02.1858, dagloner, overl. Deventer 26.05.1945, z.v. Lammert Jan Jansen, landbouwer, en Harmina klein Teeselink/Teselink.

4.                   Gerhard Stenvert, geb. Deventer 24.09.1854.

5.                   Johanna Stenvert, geb. Deventer 28.01.1856, overl. (in de Buitengracht levenloos gevonden) Deventer 20.02.1880.

6.                   Jan Willem Stenvert, geb. Deventer 31.01.1857, overl. Deventer 22.04.1858.

7.                   Gerrit Willem Stenvert, geb. Deventer 26.05.1858, overl. Deventer 23.06.1858.

8.                   Eva Hendrika Stenvert, geb. Deventer 06.08.1859, overl. Deventer 11.08.1859.

9.                   Hendrikus Johannes Stenvert, geb. Deventer 01.03.1861, overl. Deventer 27.05.1861.

10.               levenloze zoon, Deventer 17.03.1862.

11.               Eva Hendrika Stenvert, geb. Deventer 17.07.1863, overl. Deventer 11.04.1865.

 

Noten: |a| overledene Arendina Vossebelt; |b| oud 22 jaar, aangifte door Antonie Hagelaar, oud 49 jaar, agent van politie  (overl.akte Deventer 1880 no.61).

 

[30] Heinrich Wilhelm Sprick, geb. Dissen|a| ca. 1804/1805, steenbakkersknecht (1836,1839), steenbakker (1843,1854), arbeider (1865), dagloner (1867), arbeider (1871), dagloner (1875,1878), landbouwer (okt1882), dagloner (dec1882), overl. Het Loo (Eibergen) 20.12.1882, z.v. Johan Heinrich Sprick, smid, en Catharine Elisabet Temme, spinster (1836); tr. Eibergen 19.11.1836

[31] Johanna van den Borg, geb. Het Loo (Eibergen) 09.03.1813|b|, dienstmaagd (1836), landbouwster (1882), overl. Mallem (Eibergen) 24.01.1905, d.v. Engert van den Borg, ook van den Bürg, dagloner, en Geertje Kranenborg, ook Geertruid te Nijenhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Hendrik Sprick, geb. Het Loo (Eibergen) 15.02.1837, pannenbakkersknecht (1867), landbouwer (1912), overl. Rekken (Eibergen) 20.08.1912, tr. Eibergen 15.02.1867 Johanna Markerink, geb. Rekken (Eibergen) 04.11.1839, overl. Eibergen 12.05.1921, d.v. Jannes Markerink (1798-1872) en Maria Seggelink (1796-1852).

2.                   Gerrit Jan Sprick, geb. Het Loo (Eibergen) 01.08.1839, dagloner, overl. Eibergen 08.01.1920, tr. Eibergen 21.07.1871 Johanna Geertruid Stokkers, geb. Het Loo (Eibergen) 24.12.1848, dienstmeid (1871), overl. Mallem (Eibergen) 22.02.1915, d.v. Arend Jan Stokkers en Henders Wennink, boerenarbeidster (1871).

3.                   levenloze zoon, Het Loo (Eibergen) 05.10.1843.

4.                   Catharina Elisabeth Sprick, geb. Eibergen 14.02.1845; volgt [15].

5.                   Engbert Sprick, geb. Het Loo (Eibergen) 15.12.1848, klompenmaker (1878), landbouwer (1893), overl. Neede 02.07.1893, tr. Neede 28.09.1878 Fenneken Stokkers, geb. Ruwenhof (Neede) 21.04.1853, overl. Neede 02.02.1935, d.v. Hendrik Stokkers, wever, en Anna Johanna Smit.

6.                   Hendrik Willem Sprick, geb. Het Loo (Eibergen) 27.02.1854, klompenmaker, overl. Eibergen 31.07.1948, tr. Eibergen 26.10.1882 Grada Johanna Kolthof, geb. Mallem (Eibergen) 16.01.1864, overl. Eibergen 08.01.1951, d.v. Bernardus Kolthof, arbeider (1864), landbouwer (1882), en Jenneken Vennebeek, landbouwster.

 

Noten: |a| destijds in Königreich Hannover, nu Dissen am Teutoburger Wald, Landkreis Osnabrück, Bundesland Niedersachsen; |b| er staat ‘Hendri | Johanna’, waarbij Hendri niet afgemaakt is en niet doorgehaald (geb.akte Eibergen 1813 no.9).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)