Franciscus Petrus Sibbing (1937-2022)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2022 (laatst herzien maart 2022)

 


 

[1] Franciscus Petrus Sibbing, Frans, geb. ’s-Gravenhage 23.04.1937, pater Arnulf o.f.m. cap., priesterwijding 1964|a|, studie pastorale theologie bij de Kapucijnen te Tilburg (1965-), campuspastoor TH Twente (1972-1975/76)|b||c|, initiator van woongemeenschap De Wonne (1979)|d|, overl. Enschede 23.02.2022, begr. Velp (Kloosterkerkhof van het voormalige kapucijnerklooster) 03.03.2022.

 

Noten: |a| in de rectoraatskerk der paters capucijnen te Udenhout door Mgr. W.M. Bekkers, bisschop van Den Bosch (De Volkskrant 28.07.1964); |b| Tubantia 27.12.1971, Tubantia 14.01.1972 (met portretfoto) & Tubantia 24.01.1972; |c| F.P.J. Sibbing (Gids THT 1972/73, p.40, Gids THT 1975/76, p.32); |d| in het Larink-Sticht aan de Noorderhagen te Enschede.

 

[2] Nicolaas Jacobus Sibbing, geb. Bussum 23.12.1898, schilder (1923), huisschilder (1926), overl. Australië 08.03.1979, crem. Bayswater (Victoria, Australië) 10.03.1979, tr. ’s-Gravenhage 26.05.1926|b|

[3] Wilhelmina Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 19.10.1903, onderwijzeres (1926), overl. ’s-Gravenhage 18.04.1985, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 22.04.1985.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Franciscus Petrus Sibbing, geb. ’s-Gravenhage 23.04.1937|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Haagsche courant 24.04.1937 (W. Sibbing geb. Grégoire, z.); |b| viering 50-jarig huwelijk op vr 28.05.1976 in Taverne Meer en Bosch, Heliotrooplaan 5, ’s-Gravenhage (annonce collectie CBG).

 

[4] Hendrik Sibbing, geb. Bussum 10.01.1864, arbeider (1889), loodgieter (1914,1927), overl. Bussum 08.03.1939; tr. 2e Bussum 21.01.1914 Elisabeth Prins, geb. Ambt Almelo 11.05.1877, overl. Vinkeveen en Waverveen 07.07.1953, d.v. Petrus Egbertus Johannes Prins en Cornelia Schlosser; tr. 1e Bussum 16.09.1889

[5] Teuntje Willard, geb. Blaricum 22.08.1865, overl. Bussum 16.09.1912.

     EP tr. 1e Leiden 16.08.1899 Franciscus Josephus Hendricus Withake, geb. Leiden 29.07.1873, sigarenmaker (1899), klerenbleker (1908), overl. Naarden 27.09.1908|a|, z.v. Heinrich Joseph Withake, tapper, en Elisabeth Bentvelzen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Henricus Sibbing, geb. Bussum 25.09.1892, overl. Heerlen 15.03.1971, begr. Hoensbroek (Centr.bpl. Randweg) 18.03.1971, tr. Hoensbroek 25.08.1922 Ida Maria Evers, geb. Beegden 21.05.1898, overl. Hoensbroek 06.08.1994, d.v. Johannes Christiaan Robert Evers en Helena Hubertina Snijders.

2.                   Hendrikus Albertus Sibbing, geb. Bussum 21.03.1894, loodgieter, overl. Bussum 03.10.1968, tr. Bussum 31.01.1923 Jacoba Koster, geb. Laren ca. 1896/1897, overl. Bussum 20.08.1979, d.v. Hermanus Koster en Jansje Wortel.

3.                   Nicolaas Jacobus Sibbing, geb. Bussum 23.12.1898; volgt [2].

4.                   Cornelis Lambertus Sibbing, geb. Bussum 26.08.1900, loodgieter, overl. Bussum 03.10.1973, tr. Hilversum 28.11.1923 Mijntje van den Brink, geb. Hilversum ca. 1904, overl. Bussum 17.12.1989, d.v. Volkert van den Brink, los werkman, en Gerritje Hoppenbrouwer.

5.                   Wilhelmina Jacoba Sibbing, geb. Bussum ca. 1905, tr. Bussum 09.11.1927 Cornelis van Slooten, geb. Bussum 24.12.1905, plantsoenarbeider, z.v. Jan van Slooten, gemeentewerkman, en Margaretha Stom.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bussum 1908 no.135.

 

[6] Johannes Jacobus Hendricus Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 16.02.1860, koperslager (1881), blikslager (1886), muzikant (1889), winkelier (1890,1894), bidder (1899,1905), begrafenisondernemer (1917), bedienaar van begrafenissen (1920,1926), oud-suisse van de H. Antonius- en Lodewijkkerk (1949), overl. ’s-Gravenhage 30.10.1949, begr. ’s-Gravenhage (RK Kerkhof a/d Kerkhoflaan) 02.11.1949, tr. ’s-Gravenhage 20.02.1884

[7] Catharina Maria van Leeuwen, geb. Veur 01.05.1863, dienstbode (1884), overl. ’s-Gravenhage 26.09.1933.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Cornelia Johanna Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 25.05.1886, tr. voor 1927 Adrianus van der Werf. [Hazerswoude (dorp) 1949].

2.                   Johanna Wilhelmina Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 25.09.1887, religieuse (1949), overl. Sittard 12.04.1954.

3.                   Johannes Jacobus Dirk Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 26.01.1889, overl. ’s-Gravenhage 02.12.1889.

4.                   Ferdinand Antonius Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 13.06.1890, musicus (1917,1920), tr. Velsen 25.06.1917 Metje de Beurs, geb. Velsen 30.05.1896, d.v. Leendert de Beurs, slager, en Metje Bruins. [Bodegraven 1949]

5.                   Johannes Jacobus Hendricus Grégoire, Jacques, geb. ’s-Gravenhage 20.08.1891, bedienaar van begrafenissen (1920), verzekeraar (1926), overl. ’s-Gravenhage 05.06.1978, crem. 09.06.1978, tr. ’s-Gravenhage 24.11.1920 Louisa Catharina Johanna Ponsen, geb. ’s-Gravenhage 27.07.1896, d.v. Pieter Hendrik Ponsen, stalchef, en Johanna Petronella Went. [’s-Gravenhage 1978]

6.                   Catharina Maria Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 08.05.1893, overl. ’s-Gravenhage 10.05.1894.

7.                   Catharina Maria Grégoire, geb. ’s-Gravenhage ca. 1894, overl. ’s-Gravenhage 19.09.1895.

8.                   Catharina Maria Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 23.05.1896.

9.                   Emanuel Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 11.08.1899, overl. ’s-Gravenhage 06.07.1902.

10.               Wilhelmina Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 19.10.1903; volgt [3].

11.               Albertina Antonia Anna Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 18.07.1905, religieuse (1949). [Haarlem 1949]

 

[8] Hendrik Sibbing, geb. Bussum 26.11.1826, werkman (1859,1862), bakker (1863), overl. Bussum 18.09.1863, tr. Bussum 07.05.1859

[9] Helena Werkhoven, geb. Soest 27.08.1834, dienstbode (1859), brievenbestelster (1875), overl. Bussum 16.08.1902; tr. 2e Bussum 08.06.1875 Albertus Dorrestijn, geb. Bussum 15.09.1841, landbouwer, overl. Bussum 17.03.1921, z.v. Egbartus Dorrestijn, landbouwer, en Maria Huisman.

Uit het huwelijk Sibbing-Werkhoven:

1.                   Johannes Sibbing, geb. Bussum 22.03.1861, schipper, overl. Noordwijkerhout 28.10.1946|b|, tr. Bussum 24.04.1893 Aaltje Willard, geb. Laren 30.01.1864, dienstbode (1888), overl. Bussum 18.04.1934, d.v. Rut Willard (1826-1895) en Willemtje Smit.
     AW tr. 1e Bussum 23.04.1888 Franciscus Antonius Derksen, geb. Amsterdam ca. 1855, postbode, overl. Bussum 07.07.1891, z.v. Theodorus Derksen en Anna Maria Scheffer.

2.                   Cornelus Sibbing, geb. Bussum 12.09.1862, schipper, overl. Amsterdam 22.07.1897|a|, tr. Bussum 09.05.1892 Jaantje Willard (1858-1939), d.v. Gerrit Willard en Klaasje Vos.

3.                   Hendrik Sibbing, geb. Bussum 10.01.1864; volgt [4].

Uit het huwelijk Dorrestijn-Werkhoven:

4.                   Maria Dorrestijn, geb. Bussum ca. 1876, overl. Bussum 01.11.1893.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bussum 1897 no.61; |b| ookoverl.akte Bussum 1946 mo.324.

 

[10] Gerrit Willard, geb. Laren 19.09.1824, fabrikant (1851,1875), landbouwer (1884,1892), vrachtrijder (1894), overl. Bussum 26.02.1896, tr. Laren 09.05.1851

[11] Klaasje Vos, geb. Laren 22.12.1827, dienstbaar (1851), overl. Bussum 23.11.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Oetje Willard, geb. Laren 03.06.1852 (akte), dienstbode (1892), overl. Bussum 25.12.1918, tr. Blaricum 09.05.1892 Jacob Rozendaal, geb. Blaricum ca. 1855/1856, veehoudersknecht, overl. Bussum 16.06.1930, z.v. Gerrit Rozendaal, veehouder, en Grietje Heerschop.

2.                   Jacob Willard, geb. Laren 17.05.1853, werkman, tr. Amsterdam 26.05.1887 Antje Gorter, geb. Hollum (Ameland) 07.02.1864, dienstbode (1886), naaister (1887), d.v. Jan Pieters Gorter, zeeman, en Jantje Douwes Neij.
     AG tr. 1e Amsterdam 27.05.1886 Arie van Beijeren, geb. Eemnes 25.11.1857, smid, overl. voor 1887, overl. Amsterdam 27.05.1886, z.v. Paulus van Beijeren en Jannetje Lakeman.

3.                   Steven Willard, geb. Laren 11.07.1854 (akte), opzichter, tr. Blaricum 24.11.1884 Marretje Klarenbeek, geb. Blaricum ca. 1852, d.v. Arie Klarenbeek, arbeider, en Mietje Vos.

4.                   Marretje Willard, geb. Laren ca. 1856, overl. Laren 12.11.1858.

5.                   Martinus Willard, geb. Laren 08.06.1857 (akte), overl. Nijkerk 21.10.1940.

6.                   Jaantje Willard, geb. Laren 18.08.1858, overl. Bussum 16.06.1939, tr. Bussum 09.05.1892 Cornelus Sibbing, geb. Bussum (1862-1897), z.v. Hendrik Sibbing en Helena Werkhoven; tr. 2e Bussum 14.11.1898 (echtsch. vonnis 13.02.1914, ingeschr. Bussum 30.12.1914) Izaak Banis, geb. Bussum 30.08.1850, arbeider, overl. Wieringen 05.11.1941, z.v. Gerrit Banis en Jannetje van Breemen.

7.                   Wilhelmina Willard, geb. Laren ca. 1860, overl. Bussum 31.08.1904, tr. Bussum 02.05.1894 Lambertus Fokker, geb. Bussum ca. 1862, landbouwer, overl. Bussum 23.03.1931, z.v. Gerrit Cornelisse Fokker, landbouwer, en Maria Puijk.
     LF tr. 2e Bussum 22.02.1905 Johanna van den Dijssel, geb. Soest 12.06.1871, overl. Bussum 16.11.1949, d.v. Wilhelmus van den Dijssel en Antje Broek.

8.                   Martha Willard, geb. Laren ca. 1863, dienstbode (1885), overl. Bussum25.02.1950, tr. Bussum 13.10.1885 Johannes Koelink, geb. Bussum ca. 1858/1859, tuinman, overl. Bussum 14.02.1927, z.v. Hendrik Koelink, landman, en Neeltje van Meeteren.

9.                   Teuntje Willard, geb. Blaricum 22.08.1865; volgt [5].

10.               Steffen Willard, geb. Blaricum 14.11.1866 (akte), landbouwer, overl. Bussum 24.05.1949, tr. Bussum 28.05.1900 Maria Tiun, geb. Zijpe ca. 1872, overl. Bussum 09.12.1940, d.v. Jan Tuin en Helena van Bisselik.

11.               Mietje Willard, geb. Blaricum 10.03.1868 (akte), overl. Bussum 24.03.1909, tr. Bussum 10.07.1899 Jacobus Verheul, geb. Bussum ca. 1871, besteller (1899), los arbeider (1924), overl. Bussum 19.07.1924, z.v. Jacobus Verheul en Heintje Prinssen.

12.               Gerritje Willard, geb. Blaricum ca. 1874, overl. Blaricum 07.04.1875.

 

[12] Dirk Grégoire, geb. Loosduinen 14.03.1817, blikslager, overl. ’s-Gravenhage 08.07.1870|c|, tr. Woerden 01.02.1843

[13] Johanna Hendrika Kneesing, geb. Zutphen 21.12.1819, overl. ’s-Gravenhage 10.05.1899.

Kind:

1.                   Elberdina Frederika Kneesing, geb. Utrecht 18.04.1840|a|.

Kind (erkend bij het huwelijk):

2.                   Dirkje Kneesing, later Grégoire, geb. Woerden 17.12.1842|b|, dienstbode (1869), overl. ’s-Gravenhage 12.07.1870, tr. ’s-Gravenhage 19.05.1869 Cornelis Jacobus van Oijen, geb. ’s-Gravenhage 19.09.1844, timmerman, overl. ’s-Gravenhage 28.09.1932, z.v. Jacobus van Oijen, bediende, en Cornelia Zaal.
     CJvO tr. 2e ’s-Gravenhage 19.06.1872 Johanna Margaretha Hermeler, geb. ’s-Gravenhage 16.02.1847, strijkster (1872), overl. ’s-Gravenhage 13.01.1874,  d.v. Bernardus Hermeler, schoenmaker, en Maria Theresia Vrijman; tr. 3e Delft 26.05.1875 Adriana Marie Schapers, geb. Delft 01.02.1848, overl. ’s-Gravenhage 10.01.1931, d.v. Johannes Schapers, timmerman, en Maria Helena van Buitenen.

Uit dit huwelijk:

3.                   Alberdina Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 29.10.1845, overl. ’s-Gravenhage 20.02.1872, tr. ’s-Gravenhage 16.02.1870 Johannes Christiaan Seris, geb. ’s-Gravenhage 05.02.1846, huisschilder (1870), bediende (1872), huisschilder (1875,1902), overl. ’s-Gravenhage 01.05.1902, z.v. Antonie Seris, hoedenmaker, en Antoinette Helders.
     JCS tr. 2e ’s-Gravenhage 12.05.1875 Theodora Elisabeth Rijkers, geb. ’s-Gravenhage ca. 1834, dienstbode (1875), ’s-Gravenhage 21.08.1894, d.v. Peter Rijkers en Theodora Blokhuisen; tr. 3e ’s-Gravenhage 28.11.1894 Agatha Petronella Maria Langelaan, geb. Delft 02.12.1852, overl. ’s-Gravenhage 18.02.1900, d.v. Adrianus Langelaan, koopman, en Geertruida Rotteveel.

4.                   Maria Cornelis Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 02.04.1854, overl. Naaldwijk 12.11.1919.

5.                   Johannes Jacobus Hendricus Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 16.02.1860; volgt [6].

 

Noten: |a| aangifte door Cornelis Snijder, oud 30 jaar, bediende, ‘hebbende bij de bevalling geadsisteerd’ (geb.akte Utrecht 1840 no.535); |b| aangifte door Hermanus van der Lee, oud 28 jaar, vroedmeester (geb.akte Woerden 1842 no.133); |c| e.v. Knesing.

 

[14] Theodorus van Leeuwen, geb. Stompwijk 19.06.1825, winkelier (1849), werkman (1859), arbeider (1881,1884), overl. ’s-Gravenhage 22.02.1906, tr. Veur 07.08.1853

[15] Katharina van der Velde, geb. Leidschendam (Veur) 15.04.1824, overl. ’s-Gravenhage 25.04.1881|c|.

Uit dit huwelijk (moeder Catharina van der Velden):

1.                   Jacobus van Leeuwen, geb. Veur 29.10.1854, arbeider (1881), koetsier (1912), overl. Loosduinen 12.01.1912|a|, tr. ’s-Gravenhage 15.06.1881|b| Wilhelmina van Wouw, geb. ’s-Gravenhage 04.01.1861, overl. ’s-Gravenhage 25.10.1919, d.v. Hendrik van Wouw en Apolonia Kloosterman.

2.                   Catharina van Leeuwen, geb. Haarlem 18.11.1859, overl. Haarlem 10.12.1859.

3.                   Catharina Maria van Leeuwen, geb. Veur 01.05.1863; volgt [7].

4.                   Ida van Leeuwen, geb. Stompwijk 18.07.1865, overl. Stompwijk 31.08.1865.

 

Noten: |a| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1912 no.210; |b| get. o.a. Johannes Jacobus Hendricus Grégoire, oud 23 jaar (huw.akte ’s-Gravenhage 1881 no.440); |c| Catharina van der Velden.

 

[16] Jan Sibbing, geb. Zuidloon (Munsterland)|d| 12.04.1784, ged. 24.04.1784|e|, blekersknecht (1820), dagloner (1826), werkman (1857,1859), overl. Bussum 05.05.1862|a|, z.v. Barent Sibbing en Elisabeth Wenning; tr. Bussum 01.09.1820|b|

[17] Fijtje Hazelager, ged. ’s-Graveland 26.08.1795, dienstmaagd (1820), brievenbestelster (1859,1863), overl. Bussum 14.04.1866, d.v. Jakob Haselager en Judith van der Linden.

Uit dit huwelijk (moeder ook Fijtje/Feijtje):

1.                   Lijsje Sibbing, geb. Bussum ca. 1821, dienstbaar (1849), overl. tussen 1858 en 1929, tr. Bussum 16.04.1849 Bart van Wengen, geb. Naarden ca. 1816, arbeider, overl. Hilversum 25.09.1876, z.v. Gerrit van Wengen en Sijt Gerritse Fokker.

2.                   Judick Sibbing, geb. Bussum 03.03.1823 (akte), dienstbaar (1850), overl. Hilversum 08.07.1905, tr. 1e ’s-Graveland 01.06.1850 Johannes Lankreijer, geb.’s-Graveland ca. 1824, schippersknecht, overl. ’s-Graveland 19.01.1868, z.v. Willem Lankreijer en Jannetje van Kouterik, werkster (1850); tr. 2e Hilversum 14.06.1871 Philippus Voorhaar, geb. Amersfoort 07.02.1818, wever (1843), arbeider (1867), wever (1871), overl. Hilversum 06.12.1905, z.v. Willem Voorhaar, wever (1843), arbeider (1867,1871), en Maria van Aken, spinster (1867).
     PV tr. 1e Hilversum 22.11.1843 Tijmetje de Man, geb. Hilversum ca. 1822, spinster, overl. Hilversum 27.03.1867, d.v. Jelis de Man en Trijntje Bakker, spinster; tr. 2e Hilversum 11.09.1867 Geertje Westerveld, geb. Hilversum ca. 1830/1831, spinster, overl. Hilversum 11.02.1871, d.v. Evert Westerveld, werkman, en Kaatje Schaap, spinster.
     GW tr. 1e Hilversum 11.02.1852 Jan Poort, geb. Hilversum ca. 1828, wever, overl. Utrecht 12.12.1865|c|, z.v. Klaas Poort, wever, en Marretje Iesberts, spinster.

3.                   Hendrik Sibbing, geb. Bussum 26.11.1826; volgt [8].

4.                   Jacobus Sibbing, geb. Bussum ca. 1834, werkman, overl. Bussum 18.12.1857.

 

Noten: |a| geboorteplaatsonbekend’, oud 73 jaar (>geb.ca.1789), aangifte door zoon Hendrik (overl.akte Bussum 1862 no.15); |b| bruid Haselager; |c| ook overl.akte Hilversum 1865 no.223; |d| Südlohn, nu in Kreis Borken, Region Münsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |e| dopeling Js Bernd Henrich, vader Joann Bernd Sibbing, moeder Gesina Elisabeth Wenning (extract doopboek Südlohn, Kreis Ahaus, Provinz Westphalen in huw.bijln Bussum 1820 no.5).

 

[18] Cornelius Werkhoven, ged. Soest (rk) 16.07.1804, boerenknecht (1872), daghuurder (1828,1834), werkman (1859), daghuurder (1862), overl. Soest 04.05.1862, z.v. Jan Werkhoven, landman, en Marretje Cornelisse Pannekoek; tr. Soest 22.07.1827

[19] Henrica de Waal, ged. Soest (rk) 24.07.1808, dienstbaar (1827), overl. Bussum 26.04.1886, d.v. Melgert de Waal en Lena van Velzen, werkster (1827).

Uit dit huwelijk (vader Cornelis, moeder veelal Hendrika, soms Heijntje):

1.                   Johannes Werkhoven, Jan, geb. Soest 31.01.1828, overl. Soest 15.04.1848.

2.                   Gerrit Werkhoven, geb. Soest 06.09.1829, daghuurder (1862), overl. Soest 08.07.1892, tr. Soest 11.06.1859 Feijtje van Klooster, geb. Soest 04.01.1839, overl. De Bilt 09.02.1907, d.v. Jan van Klooster, daghuurder, en Reijertje van Huik Janse.

3.                   Hendrikus Werkhoven, geb. Soest 25.02.1832|c|, overl. Soest 15.05.1860.

4.                   Helena Werkhoven, geb. Soest 27.08.1834; volgt [9].

5.                   Christinus Werkhoven, geb. Soest 20.05.1836, overl. Soest 04.06.1836.

6.                   Maria Werkhoven, ook Maarretje, geb. Soest 14.06.1838, overl. Soest 20.10.1863, tr. Soest 21.09.1861 Hendrik van ’t Klooster, geb. Soest 08.06.1835, boerenarbeider, overl. Soest 04.04.1881, z.v. Theunis van ’t Klooster en Thijmetje Koelen.
     HvtK tr. 2e Soest 03.07.1869|b| Barbara Broek, geb. Soest 13.09.1841, overl. Soest 15.04.1899, d.v. Willem Broek, daghuurder (1841), boerenarbeider (1869), en Cornelia Vreeburg.

7.                   Wilhelmina Werkhoven, geb. Soest 13.05.1841, overl. Nederhorst den Berg 12.03.1919, tr. 1e Soest 14.11.1863 Dirk van Velzen, geb. Soest 05.05.1838, overl. Soest 19.01.1900, z.v. Menks van Velzen, daghuurder, en Antje van Klooster; tr. 2e Soest 23.05.1902 Hendrik Beuken, geb. Nederhorst den Berg ca. 1830/1831, werkman (1853), koopman (1885), overl. Amsterdam 06.11.1920|a|, z.v. Lambertus Beuken en Maria Baas.
     HB tr. 1e Nederhorst den Berg 19.04.1853 Petronella Hilhorst, geb. Soest 23.03.1825, overl. Weesperkarspel 30.10.1883, d.v. Goosen Hilhorst, werkman, en Adriana Hendrikse van Doorn/Dorresteijn; tr. 2e Ankeveen 29.08.1885 Gijsbertje Persoon, geb. Soest 19.02.1839, dienstbode (1862), overl. Nederhorst den Berg 28.12.1901, z.v. Pieter Persoon, werkman, en Antje Hoefsloot.
     GP tr. 1e Ankeveen 10.01.1862 Hendrik van Blokland, geb. Ankeveen ca. 1837, rietdekker, overl. Ankeveen 18.06.1884, z.v. Wilhelmus van Blokland en Maria Beuker.

8.                   Everhardus Werkhoven, geb. Soest 11.04.1845, stalknecht (1900), nachtwaker (1901), werkman (1901,1909), overl. Amsterdam 16.04.1919, tr. 1e Utrecht 29.05.1872 Lamberta Vuurmans, geb. Nijkerk 29.09.1843, d.v. Hendrik Vuurmans, kleermaker, en Woutertje van Beek; tr. 2e Amsterdam 26.08.1909 Johanna Francisca Wilhelmina Hubertina Henfling, geb. Kerkrade 21.01.1868, overl. Amsterdam 03.04.1942, d.v. Leonard Hubert Henfling en Sophia Louisa Orisius.

 

Noten: |a| overl.akte Weesp 1920 no.68; |b| bruid ‘oud ruim twintig jaar’ (huw.akte Soest 1869 no.10);|c| vader per abuis Hendrikus, hij ondertekent niet ‘verklarende den comparant niet te kunnen schrijven’ (geb.akte Soest 1832 no.6).

 

[20] Jacob Willard, geb. Laren ca. 1796/1797, wever (1822), fabrikant (1824,1853), overl. Laren 21.01.1853, z.v. Gerrit Willard en Klaasje Rozendaal; tr. Laren 08.05.1822

[21] Jaantje Smit, geb. Laren ca. 1799, boerenarbeidster (1822), fabrikante (1866), overl. Laren 27.05.1866, d.v. Steven Smit en Mattje Zoon.

Uit dit huwelijk:

1.                   Steven Willard, geb. Laren 04.02.1823 (akte), fabrikant (1848), overl. Laren 08.01.1903, tr. Laren 17.05.1848 Aaltje Bus, geb. Laren ca. 1823, overl. Laren 13.12.1889, d.v. Tijmen Bus, schoenmaker, en Marritje Duurland.

2.                   Gerrit Willard, geb. Laren 19.09.1824; volgt [10].

3.                   Rut Willard, ook Ruth, geb. Laren 25.06.1826, fabrikant (1856), tuinman (1893,1895), overl. Bussum 03.01.1895|a|, tr. Laren 07.05.1856 Willemtje Smit, geb. Laren ca. 1827, overl. Laren 25.09.1908, d.v. Lambert Smit, veedocter, en Marritje Gantenbrink.
Uit dit huwelijk: Aaltje Willard (1864-1934), tr. Bussum 24.04.1893 Johannes Sibbing (1861-1946), z.v. Hendrik Sibbing en Helena Werkhoven.

4.                   Klaasje Willard, geb. Laren 28.02.1828, overl. Laren 28.02.1828.

5.                   Klaasje Willard, geb. Laren 29.05.1829 (akte), overl. Laren 04.02.1900, tr. Laren 15.01.1861 Peetrus Smit, geb. Laren ca. 1810, landbouwer, overl. Laren 05.03.1899, z.v. Claas Janze Smit en Grietje Klijnhof.
     PS tr. 1e Neeltje Calis, geb. Laren ca. 1808, overl. Laren 03.09.1847, d.v. Rut Jansen Calis en Teuntje Banis.

6.                   Gijsbert Willard, geb. Laren 01.07.1831 (akte), overl. Laren 22.12.1833.

7.                   Matje Willard, geb. Laren 26.08.1833 (akte), overl. Laren 22.12.1835.

8.                   Stijntje Willard, ook Christina, geb. Laren 26.08.1833 (akte), overl. Laren 18.11.1910, tr. Laren 06.05.1868 Mewis Majoor, geb. Laren ca. 1837, fabrikant (1868), landbouwer (1889), overl. Laren 30.10.1889, z.v. Jan Mijnze Majoor, fabrikant, en Neeltje Majoor.

9.                   Gijsbert Willard, geb. Laren 07.09.1835 (akte), fabrikant (1871), overl. Laren 14.05.1915, tr. Laren 15.05.1871 Botje Calis, geb. Laren ca. 1839, overl. Laren 10.01.1906, d.v. Lambert Calis, landbouwer, en Truitje Bitter.

10.               Lambert Willard, geb. Laren 15.01.1838 (akte), fabrikant (1872), landbouwer (1890), overl. Laren 17.05.1890, tr. Laren 01.05.1872 Grietje Smit, geb. Laren ca. 1845, overl. Laren 20.01.1926, d.v. Pieter Klaassen Smit, landbouwer, en Neeltje Rutsen Calis.

11.               Matje Willard, geb. Laren 18.05.1840 (akte), overl. Laren 27.09.1842.

12.               Matje Willard, geb. Laren ca. 1844, overl. Laren 27.03.1919, tr. Laren 01.05.1872 Klaas Bakker, geb. Laren ca. 1842, landbouwer, overl. Laren 04.04.1921, z.v. Cornelis Bakker, landbouwer, en Botje Klaassen Smit.

 

Noten: |a| ook overl.akte Laren 1895 no.4.

 

[22] Steven Vos, geb. Laren ca. 1797, boerenarbeider (1825), winkelier (1827), inlands kramer (1829), koopman (1830,1835), winkelier (1838,1858), overl. Laren 11.08.1858|a|, z.v. Marten Lubbertsen Vos, landbouwer, en Teuntje Zwanikke Bakker; tr. 2e Laren 09.11.1847 Fredrika Hakvoordt, geb. Laren ca. 1803, koopvrouw (1847), overl. Laren 24.11.1853|b|, d.v. Jan Hakvoordt en Fredrika van der Hijden; tr. 1e Laren 09.11.1825

[23] Oetje Dekker, geb. Laren ca. 1797/1798, boerenarbeidster (1825), overl. Laren 19.03.1847, d.v. Sijmen Dekker en Klaasje Smit, landbouwster (1825).

Uit dit huwelijk:

1.                   Teuntje Vos, geb. Laren 15.09.1826 (akte), spinster (1858), overl. Laren 02.12.1862, tr. Laren 30.07.1858 Mattheus Brouwer, geb. Laren ca. 1822, wever, overl. Laren 13.02.1904, z.v. Hendrik Jansen Brouwer en Klaasje Gerritse Zoon.
     MB tr. 2e Laren 02.02.1866 Jaapje Cornelissen Duurland, geb. Laren ca. 1820, spinster (1849), overl. Laren 22.05.1899, d.v. Cornelis Duurland en Gerritje de Graaf.
     JCD tr. 1e Laren 27.07.1849 Jan Wiegers, geb. Laren ca. 1820, werkman, overl. Laren 28.02.1860, z.v. Harmen Wiegers, kleermaker, en Jannetje de Jong.

2.                   Klaasje Vos, geb. Laren 11.12.1827; volgt [11].

3.                   Sijmen Vos, geb. Laren xx.04.1829, overl. Laren 07.06.1829.

4.                   Cornelia Vos, geb. Laren 09.1830, overl. Laren 10.12.1830.

5.                   Sijmen Vos, geb. Laren ca. 1832, werkman, overl. Laren 13.03.1906, tr. Laren 02.05.1866 Jannetje de Groot, geb. Laren ca. 1840, overl. Laren 24.05.1907, d.v. Tijmen de Groot en Grietje van Eijden.

6.                   Marritje Vos, geb. Laren 03.10.1832 (akte), overl. Laren 08.08.1899.

7.                   Martinus Vos, geb. Laren ca. 1834, overl. Laren 13.10.1835.

8.                   Bartha Vos, geb. Laren ca. 1835, spinster (1862), overl. Laren 12.10.1899, tr. Laren 02.05.1862 Hendrik de Wit, geb. Laren ca. 1835, wever (1862), aanspreker (1899,1900), overl. Laren 04.06.1900, z.v. Gerrit de Wit, wever, en Jansje van Aken.

9.                   Marten Vos, geb. Laren xx.06.1838, overl. Laren 08.07.1838.

10.               Gerritje Vos, geb. Laren xx.08.1841, overl. Laren 12.02.1842.

 

Noten: |a| wedr Catharina Hakfoort; |b| Frederica Hakvoort, moeder Frederica van de Heiden (overl.akte Laren 1853 no.64).

 

[24] Emanuel Grégoire, geb. ‘Schouteleeuw in Limburg’|f||g| ca. 1789, douanier (1812), schoenmaker (1843,1854), overl. ’s-Gravenhage 07.02.1843, z.v. François Joseph Grégoire en Marie Louise Thérèse Mouris; tr. 2e tussen 1825 en 1826 Henriette Söhn, geb. Nassau Herborn|e| ca. 1792, schoolhoudster (1856), overl. ’s-Gravenhage 29.12.1865, d.v. Wilhelm George Söhn en N Hippener|d|; tr. 1e 

[25] Cornelia de Ruijt, geb. Loosduinen ca. 1786, overl. Loosduinen 21.03.1825, d.v. Bastiaan van de Ruijt en Dirkje Beijerbergen.

Uit het huwelijk Grégoire-van de Ruijt:

1.                   Bastiaan Grégoire, geb. Loosduinen 11.03.1812, overl. Loosduinen 30.06.1886, tr. 1e Loosduinen 31.10.1835 Huijbertje Bouwman, geb. Brielle ca. 1803/1805, overl. Loosduinen 21.03.1859, d.v. Arij Bouwman en Jannetje van Beesten; tr. 2e Loosduinen 07.12.1861 Cornelia Driessen, geb. Wageningen 08.12.1838, overl. Loosduinen 03.12.1910, d.v. Regina Driessen.

2.                   Jan Grégoire, geb. Loosduinen 05.08.1814, schoenmaker, overl. ’s-Gravenhage 25.07.1850, tr. ’s-Gravenhage 11.08.1841 Hermina Jansen, geb. Zwolle 16.01.1814, overl. voor 1850, d.v. Herm Jansen en Janna Willems.

3.                   Dirk Grégoire, geb. Loosduinen 14.03.1817; volgt [12].

4.                   Maria Cornelia Grégoire, geb. Loosduinen 06.09.1822, overl. Loosduinen 07.04.1863, tr. Loosduinen 12.07.1845|a| Johannes Persoon, geb. Loosduinen 22.02.1822, arbeider, overl. Loosduinen 24.06.1881, z.v. Hendrik Persoon, geestbaas, en Geertruida Olierook.
     JP tr. 2e Loosduinen 30.09.1866, Cornelia van Bemmelen, geb. Nieuwkoop 13.01.1834, overl. Loosduinen 30.09.1916, d.v. Arij van Bemmelen, turfschipper, en Mijntje Slootweg.

Uit het huwelijk Grégoire-Söhn:

5.                   Henrietta Grégoire, geb. Loosduinen 19.05.1826, overl. Rotterdam 28.02.1853, tr.’s-Gravenhage 14.04.1852 Carel Fredrik Carl, geb. Rotterdam 18.10.1813, overl. Rotterdam 29.09.1856, z.v. Hendrik Carl en Adriana Carolina Munk.

6.                   George Willem Grégoire, geb. Loosduinen 16.08.1827, overl. ’s-Gravenhage 23.05.1831.

7.                   Lodewijk Grégoire, geb. ’s-Gravenhage 25.01.1829, tr. Rotterdam 03.11.1852 Marie Wilhelmina Karolina Latour, geb. Leiden 24.08.1830, overl. Rotterdam 31.01.1879, d.v. Hendrikus Johannes Latour, kaarsenmaker, en Catharina Oosterloo.
     WKL tr. 2e Rotterdam15.02.1865 Johannes Bernardus Poortman, geb. Brielle 25.12.1826, matroos, alias stuart hofmeester, van de stoomboot Bordeaux, verdronken 12.05.1865|b|, begr. Danzig (Kerkhof St. Barbara) 14.05.1865, z.v. Bernardus Poortman, winkelier, en Johanna Bartha Welp; tr. 3e Rotterdam 04.10.1871 Willem Frederik George Lodewijk Eijgelsheim, geb. Leiden 06.03.1847, schilder, overl. Rotterdam 22.06.1927, z.v. Philippus Jacobus Eijgelsheim, fabrieksbediende, en Gerritje Pfijffer.
     WFGLE tr. 2e Hellevoetsluis 25.07.1884 Magrieta Bonstra, geb. Rotterdam 27.03.1838, overl.Rotterdam 27.03.1919, d.v. Tieme Romkes Bonstra en Geertje Albers Brink.
     MB tr. 1e Rotterdam 28.08.1867 Theodorus Casimirus Stroep, geb. Cappellen (België)|c| xx.02.1843, overl. Rotterdam 02.01.1873, z.v. Joannes Franciscus Stroep en Maria Jabella Marcus.

8.                   Marie Louise Grégoire, geb. ’s-Gravenhage ca. 1834, overl. s-Gravenhage 28.03.1859, tr. ’s-Gravenhage 12.03.1856 Mattheus Josephus Antonie van Berkel, geb. Alkmaar ca. 1812, commies bij het Departement van Financiën, overl. ’s-Gravenhage 30.01.1888, z.v. Cornelis van Berkel, gepensioneerd ambtenaar (1856), en Geertruijda Nijssen.
     MJAvB tr. 1e Amsterdam 11.09.1833 Bernardina Langedijk, ook Langendijk, geb. Amelisweerd, ged. Bunnik (rk) 28.08.1810, overl. ’s-Gravenhage 26.10.1854, d.v. Jan Langedijk en Ida van Berkel; tr. 3e ’s-Gravenhage 27.12.1860 Gerarda Maria Wilhelmina Eijkenboom, geb. ’s-Gravenhage ca. 1837, overl. ’s-Gravenhage 15.02.1898, d.v. David Eijkenboom, bediende, en Johanna Gerarda Matla.

 

Noten: |a| vader Manuel, moeder van de Ruijt (huw.akte Loosduinen 1845 no.5); |b| ingeschreven extract (overl.akte Rotterdam 17.06.1865 fol.c092 no.1980); |c| w.s. Kapellen, provincie Antwerpen; |d| ‘wiens voornaam niet bekend is’ (overl.akte ’s-Gravenhage 1865 no.2214); |e| destijds (1865) in Herzogtum Nassau, nu in Lahn-Dill-Kreis, Bundesland Hessen; |f| overl.akte ’s-Gravenhage 1843 no.267; |g| mogelijk Zoutleeuw, provincie Vlaams-Brabant (tegen de grens met provincie Limburg).

 

[26] Jan Fredrik Kneesing, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 20.08.1794, metselaar (1822), opperman (1824), arbeider (1825), opperman (1827,1828), militair (1843), kolonist (1851), overl. Ommerschans (Stad Ommen) 30.12.1851|d|, z.v. Jan Hendrik Kneesing, kuiper, en Anna Catrina Polle; tr. Zutphen 29.05.1822

[27] Egberdina Catharina Cornelissen, geb. Zutphen 20.08.1800, ged. Zutphen 31.08.1800, dienstmeid (1819), arbeidster (jan1822), werkster (1847), overl. ’s-Gravenhage 17.04.1847|e|, d.v. Waander Cornelissen, arbeider, en Willemina Bumers.

Kinderen van Egberdina Catharina (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Johanna Hendrika Cornelissen, later Kneesing, geb. Zutphen 21.12.1819|a|; volgt [13].

2.                   Waander Cornelis Cornelissen, later Kneesing, geb. Zutphen 26.01.1822, élève-tamboer bij de eerste compagnie van het depôt dertiende afdeling infanterie, overl. (in het Groot Rijks Hospitaal) Utrecht 30.04.1837|c|.

Uit dit huwelijk:

3.                   Gerrit Kneesing, geb. Zutphen 10.10.1824, overl. Zutphen 18.10.1824.

4.                   Anthonij Lambertus Kneesing, geb. Zutphen 14.09.1825, overl. Zutphen 17.09.1826.

5.                   Gerardus Josephus Kneesing, geb. Zutphen 14.06.1827, overl. Zutphen 19.06.1827.

6.                   Wilhelmina Catharina Kneesing, geb. Zutphen 03.10.1828, overl. Zutphen 15.01.1829.

7.                   Wilhelmina Antonia Lamberta Kneesing, geb. Zutphen 21.10.1831, overl. Zutphen 13.11.1831.

8.                   levenloze zoon, Zutphen 21.10.1831.

 

Noten: |a| aangifte door Anna Margreta Hesselink-van Schaar, oud 46 jaar, vroedvrouw, moeder Elberdina (geb.akte Zutpgen 1819 no.274); |b| aangifte door Anna Margreta Hesselink-van Schaar, oud 48 jaar, vroedvrouw (geb.akte Zutphen 1822 no.26); |c| ook overl.akte Groningen 1837 no.438; |d| geen vermelding van zijn echtgenote/weduwe (overl.akte Stad Ommen 1851 no.124); |e| Eberdina Catharina, e.v. Knesing (overl.akte ’s-Gravenhage 1847 no.717).

 

[28] Jacobus van Leeuwen, geb. Wateringen ca. 1794, overl. ’s-Gravenhage 09.02.1867, z.v. Petrus van Leeuwen en Maria Warmerdam; tr.

[29] Ida Hoogendoorn, geb. Vlaardingen 14.07.1793, overl. Stompwijk 16.07.1865, d.v. Dirk Hoogendoorn en Helena Groenewegen.

Uit dit huwelijk (moeder ook IJda):

1.                   levenloos kind, Leidschendam 02.05.1816.

2.                   Petrus Jacobus van Leeuwen, Pieter, geb. Stompwijk 10.12.1823, overl. Stompwijk 28.02.1824.

3.                   Theodorus van Leeuwen, geb. Stompwijk 19.06.1825|a|; volgt [14].

4.                   Maria Johanna van Leeuwen, geb. Stompwijk 29.10.1827, tr. Stompwijk 30.10.1852 Johannes Oorschot, geb. Monster ca. 1829, z.v. Bernardus Oorschot en Helena Maria Batist.

5.                   Maria Angelina Anna Gulielma van Leeuwen, geb. Stompwijk 26.06.1829, overl. Stompwijk 26.10.1857|b|, tr. Stompwijk 10.05.1856 Jacob van der Togt, geb. Stompwijk 11.03.1829, z.v. Cornelis van der Togt en Cornelia Holbeek.

6.                   Helena van Leeuwen, geb. Stompwijk 16.05.1832, overl. Stompwijk 29.11.1865, tr. Theodorus Tettero, geb. Veur 18.04.1839, overl. Veur 16.01.1892, z.v. Nicolaas Tettero en Cornelia van Geest.
     TT tr. 2e Veur 18.01.1867 Johanna van Alphen, geb. Stompwijk 27.01.1839, overl. Veur 13.10.1878, d.v. Cornelia van Alphen.

7.                   levenloos kind, Stompwijk 27.08.1833.

 

Noten: |a| moeder IJda; |b| Maria Johanna Gulielma.

 

[30] Bartholomeus van der Velde, Bart, geb. Wassenaar ca. 1790, overl. Veur 04.10.1844, z.v. Jan van de Velde en Aaltje Visser; tr. Wassenaar 03.08.1821

[31] Catharina Borsboom, geb. Wassenaar ca. 1797, overl. Veur 01.10.1859, d.v. Cornelis Borsboom en Kaatje van der Drift.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van der Velde, geb. Veur 04.03.1822, overl. Veur 25.10.1884, tr. Veur 04.06.1846 Cornelia van Rooijen, geb. Veur 19.12.1822, overl. voor 1884, d.v. Johannes van Rooijen en Johanna van Viel.

2.                   Katharina van der Velde, geb. Leidschendam (Veur) 15.04.1824|a|; volgt [15].

3.                   Elisabeth van der Velden, geb. Veur 31.01.1828, dienstbode, overl. Noordwijkerhout 25.01.1889.

4.                   Cornelis van der Velde, geb. Veur 10.02.1829, overl. Veur 09.06.1838.

5.                   Alida van der Velde, geb. Veur 22.05.1830, overl. Veur 01.04.1903.

6.                   Maria van der Velde, geb. Veur 18.11.1834.

7.                   Cornelia van der Velde, geb. Veur 30.07.1837, overl. Veur 10.04.1840.

8.                   Cornelis van der Velde, geb. Veur 21.05.1841, barbier, overl. Veur 23.11.1911, tr. Veur 19.10.1883 Cornelia Maria Soonieus, geb. Veur 26.03.1847, overl. Veur 26.04.1894, d.v. Josephus Soonieus en Martina Starrenburg.

 

Noten: |a| vader Bart.

 


Legenda

– Laren = Laren (NH)


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)