Gerrit Sieben (1923-2014)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien september 2020)

 


 

[1] Gerrit Sieben, geb. Hengelo 24.08.1923, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde A Groningen 1947|a|, doctoraal examen wiskunde Groningen 1950|b|, aanv. doctoraal examen natuurkunde Groningen 1952|c|, leraar te Hengelo, Kampen en Lochem|d|, rector Rijks HBS Goes 1960-1964|d|, medewerker TH Twente 1964|e|-1985 (o.m. voorzitter commissie algemene propedeuse), overl. 24.12.2014, otr. Borculo xx.10.1950|f|, tr. Borculo 30.10.1950 P.W. Holshof, Neel, geb. (Borculo) ca. 1930, overl. tussen 1997 en 2014, d.v. Jan Albert Holshof (1900-1997), onderwijzer, en Maria Theresia van den Berg (1900-1996/97).
 
Noten: |a| Nieuwsblad van het Noorden 13.12.1947; |b| Algemeen Handelsblad 06.07.1950; |c| Algemeen Handelsblad 10.12.1952; |d| NRC Handelsblad 02.01.2015; |e| P.J. Zandbergen, In Memoriam Willem van Spiegel, Nieuw Archief voor Wiskunde 5/6 (2005) nr.4 p.277 linkerkolom; |f| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 05.10.1950.

 

[2] Cornelis Sieben, geb. Wanneperveen 06.02.1892, onderwijzer, overl. Ede 12.10.1980, tr. Wanneperveen 13.04.1917
[3] Esselina Hulsen, geb. Zwolle 27.03.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Stijntje Sieben, Tineke, geb. Zwolle 11.05.1918, tr. Wageningen 28.10.1943 M.L. ’t Hart, ir. (l.i.).

2.                   Jan Wolter Sieben, geb. Hengelo 16.05.1920.

3.                   Gerrit Sieben, geb. Hengelo 24.08.1923|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 03.09.1923 (moeder Husen).

 

[4] Jan Sieben, geb. Wanneperveen 26.01.1873, veehouder (1893,1918), overl. ’t Haagje (Wanneperveen) 28.12.1918, tr. Wanneperveen 06.11.1891

[5] Stijntje Hoorn, geb. Wanneperveen 25.01.1867, overl. Wanneperveen 01.07.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Sieben, geb. Wanneperveen 06.02.1892; volgt [2].

2.                   Wolter Sieben, geb. Wanneperveen 06.03.1893, veehouder, overl. ’t Haagje (Wanneperveen) 31.12.1918, tr. Wanneperveen 02.08.1918 Annigje Bakker, geb. Wanneperveen 08.05.1896, overl. ’t Haagje (Wanneperveen) 27.12.1918, d.v. Jacob Bakker, veehouder, en Margje Bakker.

 

[6] Gerrit Willem Hulsen, geb. Twekkelo (Lonneker) 13.08.1867, koperslager (1891,1924), overl. Almelo 24.06.1927; tr. 2e Zwolle 23.09.1924 Margaritha Wilhelmina Rhee, geb.Ambt Almelo 26.10.1877, overl. Almelo 07.04.1962, d.v. Hendrik Jan Rhee, timmerman, en Augusta Euphemia Hazelaar; tr. 1e Zwolle 26.02.1891

[7] Jantjen Holtslag, geb. Oeken (Brummen) 06.05.1863, dienstmeid (1891), overl. Zwolle 23.06.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Esselina Hulsen, geb. Zwolle 27.03.1892; volgt [3].

2.                   Willemina Gerdina Hulsen, geb. Zwolle 04.10.1894, overl. 1978|a|, tr. Zwolle 25.04.1916 Willem Frederik Nooter, geb. Zwolle 31.07.1889, onderwijzer, overl. Amsterdam 18.10.1950, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 21.10.1950, z.v. Jan Nooter, schilder, en Margaretha Nieuwland. [Amsterdam 1920,1927,1953,1962]

3.                   Gerrit Willem Hulsen, geb. Zwolle 22.12.1901, président-directeur général de la S.A. Appareillage Electrique Hazemeijer, overl. Saint-Quentin (Frankrijk) 12.03.1953, begr. Saint-Quentin 17.03.1953, tr. Saint-Quentin 20.08.1935 Annie van Ulsen.

4.                   Johanna Hendrika Gerharda Hulsen, geb. Zwolle 11.10.1905, tr. na 1952 Willem Jan Nooter, geb. Zwolle 17.06.1898, onderwijzer, z.v. Jan Nooter, schilder, en Margaretha Nieuwland. [Zwolle 1920; ’s-Gravenhage 1927; Enschede 1962]
     WJN tr. 1e Everdina Hendrika Admiraal, geb. Zwolle 30.01.1899, overl. Enschede 29.09.1952, d.v. Jan Admiraal en Willemina Hendrika Marsman.

 

Noten: |a| Het Parool 11.08.1978.

 

[8] Cornelis Sieben, geb. Wanneperveen 05.11.1850, veehouder (1873,1877), vervener (1880,1883), veehouder (1891), vervener (1900,1903), overl. Zwartsluis 22.04.1903; tr. 2e Giethoorn 24.11.1876 Jantje Jager, geb. Giethoorn 26.08.1848, overl. Enschede 18.05.1930|a|, d.v. Koop Klazen Jager, (scheeps)timmerman, en Grietje Dam; tr. 1e Wanneperveen 20.09.1872

[9] Grietje Hertong, geb. Wanneperveen 23.10.1853, overl. Wanneperveen 11.12.1873.

     JJ tr. 1e Giethoorn 01.12.1871 Thomas Smit, geb. Giethoorn 28.09.1846, timmerman (1871), winkelier (1874), overl. Giethoorn 06.07.1874, z.v. Klaas Koops Smit, timmerman, en Hendrikje Klazen Jager.

Uit het huwelijk Sieben-Hertong:

1.                   Jan Sieben, geb. Wanneperveen 26.01.1873; volgt [4].

Uit het huwelijk Sieben-Jager:

2.                   Grietje Sieben, geb. Wanneperveen 06.10.1877, overl. Enschede 03.12.1951, tr. Zwartsluis 27.09.1900 Harm Vos, geb. Giethoorn 21.04.1874, bakker, overl. Enschede 17.01.1958, z.v. Koop Vos, bakker (1874), veehouder (1900), en Geertje Jager.

3.                   Ummigje Sieben, geb. Wanneperveen 29.02.1880, overl. Groningen 27.09.1947|b|, tr. Zwartsluis 22.08.1912 Thomas Jager, geb. Giethoorn 18.12.1880, veehouder, overl. na 1947, z.v. Koop Jager, veehouder, en Wichertje Doze.

4.                   Koop Sieben, geb. Wanneperveen 01.01.1883, vervener, overl. Zwartsluis 10.05.1912.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lonneker 1930 no.118; |b| ookoverl.akte Zwartsluis 1947 no.26.

 

[10] Wolter Hoorn, geb. Wanneperveen 25.01.1831, veehouder, overl. ’t Haagje (Wanneperveen) 12.11.1912, tr. Wanneperveen 03.11.1866

[11] Femmigje Hoorn, geb. Kolderveen (Nijeveen) 20.12.1837, overl. Wanneperveen 06.04.1889.

Uit dit huwelijk:

1.                   Stijntje Hoorn, geb. Wanneperveen 25.01.1867; volgt [5].

2.                   Hendrik Hoorn, geb. Wanneperveen 08.04.1872, veehouder, overl. ’t Haagje (Wanneperveen) 01.01.1899.

 

[12] Gerrit Hendrik Hulsen, geb. Zutphen 28.10.1833, wijnkopersknecht (1861,1864), spoorwegwachter (1867), spoorwegbeambte (1869), spoorwegarbeider (1871,1891), ploegbaas (1896), overl. Lochem 03.03.1896|b|, tr. Zutphen 30.10.1861

[13] Esselina Schoenmaker, geb. Zutphen 21.10.1833, dienstmeid (1861), overl. Laren 22.03.1907.

Uit dit huwelijk (vader ook Hulzen):

1.                   Maria Petronella Hulsen, geb. Zutphen 21.06.1862, dienstbode (1883), overl. Amsterdam 19.01.1931|a|, tr. Zutphen 14.11.1883 Bernardus Johannes Wijmer, geb. Zutphen 05.10.1863, arbeider, overl. Zutphen 02.12.1951, z.v. Antonij Derk Wijmer, arbeider, en Maria van de Haar.

2.                   Derkje Hulsen, geb. Zutphen 20.07.1864, overl. Zutphen 11.06.1865.

3.                   Gerrit Willem Hulsen, geb. Twekkelo (Lonneker) 13.08.1867; volgt [6].

4.                   Derk Jan Hulzen, geb. Twekkelo (Lonneker) 20.05.1869, schoenmaker, overl. Exel (Laren) 06.05.1891.

5.                   Willem Hulzen, geb. Twekkelo (Lonneker) 07.04.1871, overl. Groot Dochteren (Laren) 28.01.1875.

6.                   Johanna Geertruida Hulzen, geb. Groot Dochteren (Laren) 20.08.1875, tr. Laren 07.08.1896 Teunis Lammers, geb. Zutphen 20.08.1873, spoorbeambte, overl. Lochem 04.07.1944, z.v. Teunis Lammers (-1916), landbouwer, en Arendina Johanna Klaasen, landbouwster.

 

Noten: |a| overl.akte Zutphen 1931 no.27; |b| ook overl.akte Laren 07.03.1896.

 

[14] Gerhard Holtslag, geb. Steenderen 29.01.1828, dagloner, overl. Brummen 26.02.1890, tr. Brummen 16.11.1850

[15] Willemina Gerdina Bovendorp, geb. Hall (Brummen) 25.09.1824, overl. Brummen 21.10.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Evert Jan Holtslag, geb. Hall (Brummen) 13.01.1851, dagloner (1885), landbouwer (1913), overl. Brummen 30.09.1913, tr. Brummen 12.09.1885 Jannigje Aartsen, geb. Lexmond 01.08.1862, dienstmeid (1884), dienstbode (1885), overl. Brummen 23.08.1916, d.v. Hendrik Aartsen, landbouwer (1884), dagloner (1885), en Annigje Tukker, landbouwster (1884).
     JA tr. 1e Renkum 09.08.1884 Gerrit van Beek, geb. Otterlo (Ede) 26.07.1858, bouwknecht (aug1884), arbeider (nov1884), overl. Oosterbeek (Renkum) 11.11.1884, z.v. Jan van Beek, arbeider, landbouwer, en Grietje Aartsen.

2.                   levenloze dochter, Brummen 30.11.1851.

3.                   Jantjen Holtslag, geb. Hall (Brummen) 16.02.1853, overl. Hall (Brummen) 29.03.1853.

4.                   Egbert Holtslag, geb. Hall (Brummen) 31.08.1854, onderwijzer, tr. 1e Willemina Hendrika Dirkhuijsen, overl. voor 1884; tr. 2e Apeldoorn 17.04.1884 Geertruida Johanna Zwaan, geb. Hoorn ca. 1860/1861, overl. Hengelo 11.10.1932, d.v. Roelof Zwaan en Geertje Pool.

5.                   Albert Holtslag, geb. Hall (Brummen) 13.12.1857, overl. Hall (Brummen) 28.12.1857.

6.                   Albert Holtslag, geb. Oeken (Brummen) 17.09.1859, dagloner, tr. Brummen 21.03.1891 Johanna Gardina Wunderink, geb. Hall (Brummen) 21.07.1858, d.v. Arentus Everhardus Wunderink, landbouwer, en Teuntjen Weenink.

7.                   Jantjen Holtslag, geb. Oeken (Brummen) 06.05.1863; volgt [7].

8.                   levenloze dochter, Oeken (Brummen) 26.11.1865.

9.                   Willemina Gerdina Holtslag, geb. Oeken (Brummen) 17.01.1867, tr. Brummen 15.03.1890 Johannes Hazelaar, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 13.01.1868, dienstknecht (1890), z.v. Hendrik Willem Hazelaar, arbeider (1868), zager (1890), en Aaltje Groeneveld.

10.               Gerhard Holtslag, geb. Oeken (Brummen) 01.09.1870, overl. Oeken (Brummen) 16.11.1871.

 

[16] Jan Sieben, geb. Wanneperveen 23.12.1817, turfmaker (1847), vervener (1850), veehouder (1853,1871), overl. Wanneperveen 26.09.1871, z.v. Cornelis Jans Sieben en Hilligje Jans Struik (zie Bijlage A); tr. Wanneperveen 09.04.1847

[17] Ummigje Stam, geb. Wanneperveen 16.04.1825, veehoudster (1872), overl. Schutsloot (Wanneperveen) 07.11.1903, d.v. Gerrit Leenderts Stam, vervener, en Jentjen Hilberts, verveenster.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze zoon, Wanneperveen 29.12.1847.

2.                   levenloze dochter, Wanneperveen 15.10.1849.

3.                   Cornelis Sieben, geb. Wanneperveen 05.11.1850; volgt [8].

4.                   Hilligjen Sieben, geb. Wanneperveen 30.10.1853, tr. Zwartsluis 21.12.1877 Kornelis Nieuwboer, geb. Zwartsluis ca. 1841, veehouder, z.v. Arend Wolters Nieuwboer en Annigje Slot, veehoudster (1877).

5.                   Jentje Sieben, geb. Wanneperveen 09.06.1857, tr. Wanneperveen 14.04.1881 Wolter Nijboer, geb. Zwartsluis ca. 1854, veehouder, z.v. Arend Nijboer en Annigje Vlot.

6.                   Gerrigje Sieben, geb. Wanneperveen 29.05.1867, overl. Schutsloot (Wanneperveen) 24.01.1932, tr. Wanneperveen 12.06.1885 Arrie Klaver, geb. Wanneperveen 18.04.1855, veehouder, overl. Wanneperveen 02.05.1929, z.v. Hilbert Siemens Klaver, vervener (1855), veehouder (1885), en Jantje Peereboom.

 

[18] Gerrit Hartong, geb. Wanneperveen 28.11.1821, turfmaker (apr1843), veehouder (dec1843,1872), wethouder (1891,1900), overl. ’t Haagje (Wanneperveen) 15.01.1900, z.v. Jacob Gerrits Hartong, veehouder, en Jantjen Jans Rook, veehoudster; tr. Wanneperveen 28.04.1843

[19] Harmijntje Bakker, geb. Wanneperveen 31.01.1823, overl. Wanneperveen 14.11.1864|a|, d.v. Jacob Alberts Bakker, molenaar (1823), veehouder (1843), en Marrigje Jans Huisman, veehoudster.

Uit dit huwelijk (vader ook Hertong, moeder ook Hermina):

1.                   Jacob Hartong, geb. Wanneperveen 07.12.1843, overl. Wanneperveen 03.03.1844.

2.                   Jantje Hartong, ook Hertong, geb. Wanneperveen 30.12.1844, tr. Wanneperveen 28.04.1869 Gijsbert de Goede, geb. Wanneperveen 01.08.1841, boerenknecht, overl. Zandbelt (Wanneperveen) 02.06.1917, z.v. Willem Geerts de Goede, vervener (1841), veehouder (1869), en Leuntje Gijsberts Slot.

3.                   Marrigje Hartong, ook Hertong, geb. Wanneperveen 12.02.1848, overl. Belt (Wanneperveen) 26.01.1921, tr. Wanneperveen 15.05.1868 Siemen van de Beld, geb. Wanneperveen 03.11.1846, visser, overl. Wanneperveen 28.09.1891, z.v. Gerrit Gerrits van de Beld, veehouder, en Geertruid Roelofs Klaver.

4.                   Jacob Hertong, geb. Wanneperveen 19.12.1850, veehouder, overl. Wanneperveen 02.02.1937, tr. Wanneperveen 17.05.1878 Jantjen Rodermond, geb. Wanneperveen 11.11.1854, overl. Westerbuurt (Wanneperveen) 03.06.1932, d.v. Wolter Gerrits Rodermond, veehouder, en Petertjen van den Burg.

5.                   Grietje Hartong, later Hertong, geb. Wanneperveen 23.10.1853; volgt [9].

6.                   Jacob Hertong, ook Hartong, geb. Wanneperveen 30.06.1856, veehouder, overl. Wanneperveen 17.01.1927, tr. Wanneperveen 23.04.1880|c| Geertruida de Jonge, geb. Wanneperveen 27.09.1858, overl. Wanneperveen 22.05.1939, d.v. Hendrik de Jonge, bakker, en Jentje Huisman, veehoudster (1880).

7.                   Jentje Hertong, geb. Wanneperveen 30.01.1859, overl. Wanneperveen 06.03.1937, tr. Wanneperveen 23.04.1880|b| Willem Brand, geb. Wanneperveen 12.02.1854, veehouder, overl. Wanneperveen 17.05.1920, z.v. Tijs Brand, veehouder, en Jantje Lubberts Smit.

8.                   Geertje Hertong, geb. Wanneperveen 16.12.1861.

9.                   Grietje Hertong, geb. Wanneperveen 16.12.1861, overl. Wanneperveen 24.09.1863.

10.               Jan Hertong, geb. Wanneperveen 17.10.1864, overl.Wanneperveen 15.08.1865.

 

Noten: |a| Hermina e.v. Hertong; |b| akte no.3; |c| akte no.4.

 

[20] Klaas Wolters Hoorn, ged. Kolder-en Dinxterveen 04.12.1803, veehouder (1830), vervener (1831), veehouder (1833,1885), wethouder (1891), overl. Dinxterveen (Wanneperveen) 07.11.1895, z.v. Wolter Roelofs Hoorn, veehouder, en Annechien Klaas van den Berg; tr. Wanneperveen 26.10.1830

[21] Stijntjen Hendriks de Goede, geb. Dinxterveen ca. 1805, overl. Wanneperveen 11.12.1839, d.v. Hendrikde Goede, veehouder, en Reinsjen Reinders.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wolter Hoorn, geb. Wanneperveen 25.01.1831; volgt [10].

2.                   Reinsjen Hoorn, geb. Wanneperveen 27.05.1833, overl. Dinxterveen (Wanneperveen) 10.01.1913, tr. Wanneperveen 25.04.1862 Albert Wildeboer, geb. Wanneperveen 31.10.1835, boerenknecht (1862), veehouder (1889), overl. Wanneperveen 29.08.1880, z.v. Hendrik Alberts Wildeboer, veehouder, en Geertjen Egberts Thomas.

3.                   Gerrit Hoorn, geb. Wanneperveen 24.06.1837, boerenknecht (1859), veehouder (1885), overl. Wanneperveen 10.09.1888, tr. 1e Wanneperveen 10.12.1859 Neeltjen Moraal, geb. Wanneperveen 22.04.1836, overl. Wanneperveen 05.04.1875, d.v. Koop Moraal, veehouder, en Geesjen Haakman; tr. 2e Havelte 09.10.1885 Albertje Boers, geb. Havelte 04.08.1861, overl. Wanneperveen 09.02.1940, d.v. Teunis Boers, arbeider, landbouwer, en Aaltje Huiskes.
     AB tr. 2e Havelte 26.04.1890 Harm Olie, geb. Wapserveen (Havelte) 09.02.1856, arbeider (1890), landbouwer (1905), overl. Wapserveen (Havelte) 07.06.1905, z.v. Sieme Olie, landbouwer, en Kleisje Harms Boers.

 

[22] Hendrik Roelofs Hoorn, geb. Dinxterveen (Wanneperveen) 15.05.1814, veehouder, overl. Wanneperveen 02.08.1862, z.v. Roelof Hendriks Hoorn (ca.1785-1862), veehouder, en Femmigjen Hilberts Kok; tr. Wanneperveen 30.04.1836

[23] Trijntje Harms van den Berg, geb. Wanneperveen 26.08.1814, veehoudster, overl. Wanneperveen 21.02.1892, d.v. Harm Willems van den Berg, veehouder, en Anna Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Femmigje Hoorn, geb. Kolderveen (Nijeveen) 20.12.1837; volgt [11].

2.                   Harm Hoorn, geb. Kolderveen (Nijeveen) 29.02.1840, boerenknecht (1862), veehouder (1877), overl. Wanneperveen 31.12.1877, tr. Wanneperveen 30.04.1862 Jantje Karsten, geb. Nijeveen 25.12.1840, overl. Wanneperveen 24.03.1922, d.v. Albert Jans Karsten, turfmaker (1840), veehouder (1862), en Geesje Arends Withaar.

3.                   Anna Hoorn, geb. Kolderveen (Nijeveen) 26.11.1842, overl. Wanneperveen 08.09.1856.

4.                   Roelofje Hoorn, geb. Kolderveen (Nijeveen) 04.02.1846, overl. Wanneperveen 09.08.1855.

5.                   Trijntje Hoorn, geb. Wanneperveen 17.11.1849, tr. Nijeveen 17.11.1877 Harm Huls, geb. Staphorst ca. 1853, z.v.Klaas Huls, veehouder, en Geesje Kok.

6.                   Hilligje Hoorn, geb. Wanneperveen 17.11.1849, overl. Wanneperveen 28.12.1849.

7.                   Jantjen Hoorn, geb. Wanneperveen 26.12.1852, overl. Wanneperveen 03.11.1854.

8.                   Anna Hoorn, geb. Wanneperveen 30.6.1857, overl. Wanneperveen 19.01.1865.

 

[24] Gerrit Hulsen, ged. Zutphen 28.05.1786, daghuurder (1831), arbeider (1833), overl. Zutphen 11.07.1857, z.v. Hendrik Hulsen, daghuurder, en Hendrika van Beest; tr. Zutphen 28.09.1831

[25] Peternella Maria Sleijster, ook Maria Petronella, geb. Zutphen 27.10.1788, ged. Zuphen 29.10.1788|b|, dienstmeid (1815,1831), naaister (1839), overl. Zutphen 19.02.1859, d.v. Hermanus Sleijster, verver, en Anna Neeltje Jebbink; tr. 1e Zutphen 01.11.1815 Everhardus Teerink, geb. ca. 1794, verwersgezel (1815), blauwverver (1816), fuselier (1823), overl. Nijmegen 26.06.1823|a|, z.v. Richard Teerink en Anna Bartha Peperkamp.

Uit het huwelijk Teerink-Sleijster:

1.                   Everhardus Johannes Teerink, geb. Zutphen 14.07.1816, metselaar, overl. Stad Almelo 18.04.1889, tr. 1e Stad Almelo10.05.1839 Hendrina Voskamp, geb. Almelo 05.04.1816, overl. Stad Almelo 17.08.1839, d.v. Albert Voskamp, wever, en Geziena Wessels; tr. 2e Stad Almelo 06.05.1848 Geertruid Schoelenberg, geb. Ambt Almelo 02.02.1822, dienstmeid (1848), overl. Stad Almelo 09.07.1893, d.v. Hendrik Schoenberg, landbouwer, en Fenneken Boom, landbouwster.

2.                   Richard Teerink, geb. ca. 1819, overl. Nijmegen 15.04.1821.

Uit dit huwelijk Hulsen-Sleijster:

3.                   Gerrit Hendrik Hulsen, geb. Zutphen 28.10.1833; volgt [12].

 

Noten: |a| Therink e.v. Slijster; |b| Heijster (RBS 1881, transcriptie J.B. Baneman en A. van Eerten, 2012, genealogiedomein.nl).

 

[26] Waander Schoemaker, ged. Brummen 08.01.1797, dagloner (1824), wever (1824), linnenwever (1826,1828), arbeider (1831), houtzager (1849), arbeider (1861), overl. Zutphen 06.02.1875|c|, z.v. z.v. Willem Schoemaker (ca.1763-na1824), wever, en Esselina Janssen; tr. Brummen 17.04.1824

[27] Derkjen Rossel, geb. Voorst ca. 1796/1797/1798, dagloonster (1824), arbeidster (1824), overl. Zutphen 23.03.1854, d.v. Willem Rossel en Hendrina Kerkhof, arbeidster (1824).

Kind van Derkjen (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Willem Rossel, later Schoemaker, ook Schoenmaker, geb. Rhienderen (Brummen) 08.04.1824|d|, winkelbediende (1849), overl. Zutphen 14.09.1888|e|, tr. Zutphen 01.08.1849 Hendrika Bruntink, geb. Tronden (Brummen) 28.10.1820, dienstmeid (1849), overl. Zutphen 22.08.1898, d.v. Fredrik Bruntink, dagloner (1820), wegwerker (1849), en Jenneke Heerdink.

Uit dit huwelijk (vader veelal Schoenmaker):

2.                   Hendrina Schoemaker, geb. Rhienderen (Brummen) 29.01.1826, overl. Rhienderen (Brummen) 06.02.1826.

3.                   Hendrina Schoemaker, geb. Cortenoever (Brummen) 07.06.1828.

4.                   Hendrina Schoenmaker, geb. Zutphen 31.07.1831, overl. Zutphen 18.02.1907, tr. 1e Zutphen 18.07.1860 Jan Egberts Boesveld, ged. Warnsveld 05.10.1794, stratenmaker (1826), werkbaas (1860), overl. Zutphen 20.04.1874, z.v. Garrit Boesveld en Derkje Jansen; tr. 2e Zutphen 17.02.1875 Jan Lammers, geb. ca. 1820, arbeider, overl. Zutphen 03.08.1899, z.v. Barta Lammers.
     JEB tr. 1e Zutphen 04.01.1826 Maria Bernardina Willemsen, geb. ca. 1784/1785, breister (1826), overl. Zutphen 05.10.1859, d.v. Willemina Willemsen.

5.                   Esselina Schoenmaker, geb. Zutphen 21.10.1833; volgt [13].

6.                   Hendrik Willem Schoenmaker, geb. Zutphen 19.04.1837, schrijnwerker (1862), wagenmaker (1896), overl. Zutphen 15.12.1921, tr. 1e Zutphen 11.06.1862 Johanna Harmina Anneveldink, geb. Zutphen 05.03.1831, dienstmeid (1862), overl. Zwolle 17.03.1896, d.v. Garret Willem Anneveldink, kleermaker, en Garretjen Bol; tr. 2e Zwolle 06.08.1896 Willemina Dekker, geb. Nieuwleusen ca. 1847/1848, overl. Zwolle 19.01.1920, d.v. Peter Dekker en Janna van Lingen.
     WD tr. 1e Avereest 02.11.1872 (echtsch. Avereest 28.07.1884) Jan Erdtsieck, geb. Hasselt 09.10.1848, timmermansknecht (1872), scheepstimmerman (1885), overl. Centraal Hospitaal te Veenhuizen (Norg) 06.07.1918, z.v. Gerrit Hermanus Erdtsieck, metselaar, en Maria Magdalena Louisa Scherer.
     JE tr. 2e Zutphen 26.08.1885 (echtsch. vonnis Zutphen 19.05.1892) Hendrika Johanna Lugtenberg, geb. Zutphen 06.04.1833, overl. Arnhem 07.02.1915, d.v. Jan Willem Lugtenberg, spinner, en Hendrika Gerritsen.
     HJL tr. 1e Zutphen 26.08.1857 Andries Bunt, geb. Groningen 29.07.1819, arbeider, overl. Zutphen 09.06.1873, z.v. Jan Bunt, timmerman, en Hillechien Randa; tr. 2e Zutphen 16.05.1877 Hendrik Grootveld, geb. Geldermalsen 23.01.1821, gegageerde, overl. Zutphen 03.10.1884, z.v. Jan Grootveld, werkman, en Maaike de Kock.
     HG tr. 1e Zutphen 13.10.1869 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zutphen 21.12.1876, ingeschr. Zutphen 26.04.1877) Catharina Harmanna van Wouw, geb. Zutphen 16.11.1838, overl. Maarssen 09.02.1890, d.v. Christiaan van Wouw, verwer, en Geertruida Alida Flamma.
     CHvW tr. 2e Maarsseveen 26.10.1877 Jan van Spellen, geb. Werkhoven 15.03.1829, boerenknecht (1856), overl. Utrecht 06.12.1895|b|, z.v. Hendrik van Spellen, arbeider, en Maria Verbeek, werkster (1856).
     JvS tr. 1e Maarsseveen 31.10.1856 Jacoba Wilhelmina Voorheul, geb. Utrecht 28.08.1834|a|, overl. Maarsseveen 30.07.1873, d.v. Willem Johannes Voorheul, werkman, en Hendrina Teterichs.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Hendrina gewettigd bij haar huwelijk met Willem Johannes te Maarsseveen 15.10.1835 no.11; |b| moeder Verbroek, wedr Johanna Wilhelmina Voerhuizen, geen vermelding van CHvW  (overl.akte Utrecht 1895 no.1794); |c| Schoenmaker, ook overl.akte Brummen 1875 no.20; |d| aangifte door Wander Schoemaker, kind geboren ‘buiten huwelijk’ (geb.akte Brummen 1824 no.52); |e| e.v. Brantink (overl.akte Zutphen 1888 no.399).

 

[28] Engbert Holtslag, ged. Brummen 10.09.1797, dienstknecht (1827,1828), dagloner (1829), klompenmaker (1832,1836), dagloner (1839,1850), landbouwer (1865), overl. Brummen 20.10.1868, z.v. Jacob Holtslag en Aaltjen Beltman; tr. Brummen 07.07.1827

[29] Jantjen Starink, geb. Steenderen 04.03.1807, ged. Steenderen 08.03.1807, dienstmeid (1827), overl. Brummen 02.06.1879, d.v. Evert Starink en Gueltjen Vrendenborg.

Uit dit huwelijk (vader veelal Egbert):

1.                   Gerhard Holtslag, geb. Steenderen 29.01.1828; volgt [14].

2.                   Jacob Holstlag, geb. Hall (Brummen) 26.11.1829, boerenknecht (1852), pachter (1891), overl. Zutphen 23.06.1903, tr. 1e Brummen 23.10.1852 Dina Kelderman, geb. Leuvenheim (Brummen) 04.10.1825, dienstmeid (1852), overl. Zutphen 14.01.1891, d.v. Gerrit Jan Kelderman, deurwaarder, en Grietje Blom; tr. 2e Zutphen 27.05.1891 Berendina Hamersteen, geb. Boshuurne (Laren) 24.06.1783, overl. Zutphen 08.12.1911, d.v. Hendrik Jan Hamersteen, landbouwer, en Engele Peterkamp.
     BH tr. 1e Laren 10.10.1862 Gerrit Evers, geb. Wilp (Voorst) 03.03.1837, boerenknecht (1862), spoorbeambte (1873), overl. Deventer 09.01.1873, z.v. Albert Evers en Willemina van der Vegt; tr. 2e Lonneker 20.11.1873 Gerrit Jan Roessink, geb. Heerde 10.05.1842, dagloner (1873), bakker (1876), overl. Deventer 19.02.1876, z.v. Jan Roessink, bakker, en Johanna Kroon; tr. 3e Zutphen 07.08.1878 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zutphen 03.04.1890, ingeschr. Zutphen 26.07.1890) Gerrit Jan Post, geb. ca. 1852, stoker (1878), arbeider (1890), overl. Zutphen 05.02.1925, z.v. Gerrit Post, landbouwer, en Gerrigje van der Burg.
     GJP tr. 2e Zutphen 22.10.1890 Sjoukje Stoker, geb. Kloosterveen (Assen) 07.08.1856, overl. Warnsveld 12.09.1926|a||b|, d.v. Sibrand Stoker, arbeider, en Wipke Doek.
     SS tr. 1e Nieuweschans 12.11.1881 Eelderk Schut, geb. Nieuweschans 31.12.1857|c|, portier bij de Staatsspoorwegen (1881), spoorwegbeambte (1889), overl. Zutphen 09.04.1889, z.v. Jurjen Schut, dagloner, en Trientje Brand, dagloonster.

3.                   Aaltje Holtslag, geb. Hall (Brummen) 08.05.1832, dienstmeid (1862), overl. Brummen 20.11.1870, tr. Zutphen 10.09.1862 Wicher Hoegen, geb. Apeldoorn 08.01.1838, boerenknecht (1862), dagloner (1871), landbouwer (1911), overl. Wormen (Apeldoorn) 21.07.1911, z.v. Willem Hoegen, arbeider, landbouwer, en Hermina Westerbroek.
     WH tr. 2e Apeldoorn 16.09.1871 Jansje Dijkhof, geb. Apeldoorn 24.02.1841, dienstmeid (1871), overl. Wormen (Apeldoorn) 17.12.1915, d.v. Hugo Dijkhof, arbeider, en Gerritje Janssen.

4.                   Evert Holtslag, geb. Hall (Brummen) 16.05.1834, overl. Brummen 31.01.1836.

5.                   Evert Holtslag, geb. Hall (Brummen) 08.08.1836, dagloner (1862,1868), landbouwer (1899), overl. Brummen 27.12.1899, tr. 1e Brummen 08.02.1862 Willemina Alderkamp, geb. Oeken (Brummen) 20.06.1834, overl. Hall (Brummen) 03.07.1866, d.v. Anthonij Alderkamp, landbouwer, en Hendrika Schurink, herbergierster (1862); tr. 2e Brummen 16.05.1868 Geertruida Happé, geb. Steenderen 29.02.1836, dienstmeid (1868), overl. Brummen 14.05.1900, d.v. Wilhelm Christiaan Happé, kleermaker, en Hendrika Willemsen.

6.                   Julia Holtslag, geb. Hall (Brummen) 06.02.1839, overl. Laag-Soeren (Rheden) 07.03.1915, tr. Brummen 07.02.1863 Antonij Besaris, geb. Warnsveld 13.08.1832, boerenknecht (1863), werkbaas (1905), overl. Laag-Soeren (Rheden) 30.01.1905, z.v. Garrit Hendrik Besartis, daghuurder (1832), klompenmaker (1863), en Johanna HIlbert.

7.                   Jantjen Holtslag, geb. Hall (Brummen) 27.08.1841, dienstmeid (1865), overl. Steenderen 06.07.1920, tr. Steenderen 07.07.1865 Garrit Willem Wansink, geb. Steenderen 20.11.1822, landbouwer, overl. Steenderen 08.01.1894, z.v. Jan Berend Wansink, landbouwer, en Jantjen Hoogenkamp.
     GWW tr. 1e Steenderen 29.11.1856 Hendrika Esselina Bisschop, geb. Baak (Steenderen) 12.05.1826, overl. Steenderen 23.01.1863, d.v. Berend Bisschop, tapper, en Jenneken Obelink.

8.                   Cornelia Geertruida Holtslag, geb. Hall (Brummen) 31.01.1845, dienstbode (1874), kasteleinse (1886), tr. 1e Laren 07.11.1874 Berend Haneveld, geb. Barchem (Laren) 31.05.1845, huisknecht (1874), logementhouder (1885), overl. Goor 02.06.1885, z.v. Garrit Jan Haneveld, dagloner, landbouwer, en Harmina Kempken; tr. 2e Goor 15.04.1886 Johannes Cornelis Albertus Theeuwsen, geb. Stad Doetinchem 28.08.1848, overl. Wolfheze (Rheden) 25.01.1933, z.v. Derk Jan Theeuwsen, wever, en Dora Hendrika Hengeveld.

9.                   Hendrika Maria Holtslag, geb. Hall (Brummen) 27.08.1848,overl. Hall (Brummen) 07.09.1848.

10.               Hendrika Maria Holtslag, geb. Hall (Brummen) 22.09.1849, overl. Steenderen 19.01.1877.

 

Noten: |a| moeder per abuis Wijske (overl.akte Warnsveld 1926 no.46); |b| ook overl.akte Zutphen 1926 no.222; |c| natuurlijke zoon van Trientje, gewettigd bij haar huwelijk met Eelderk te Nieuweschans 15.06.1867.

 

[30] Evert Jan Bovendorp, geb. ca. 1788, landbouwer, overl. Brummen 25.03.1845, z.v. Willem Gerrits Bovendorp en Gardina Hendrica Borgers; tr. Brummen 12.10.1822

[31] Aaltje Schuilenburg, geb. ca. 1794, overl. Brummen 16.09.1870, d.v. Reinder Schuilenburg, landbouwer, en Elisabeth Jochems.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Gerrit Bovendorp, geb. Hall (Brummen) 11.11.1822.

2.                   Willemina Gerdina Bovendorp, geb. Hall (Brummen) 25.09.1824; volgt [15].

3.                   Elisabeth Bovendorp, geb. Brummen 18.11.1825, overl. Brummen 01.05.1885, tr. Brummen 22.04.1865 Marten Nijland, geb. Vorden 16.02.1822, dienstknecht (1865), dagloner (1897), overl. Brummen 14.11.1897, z.v. Jan Willem Nijland, daghuurder, dagloner, en Hendrika Hagenbeek.

4.                   Hendrik Bovendorp, geb. Hall (Brummen) 27.06.1827, landbouwer, overl. Brummen 08.11.1905, tr. Brummen 03.03.1866 Fenneken van der Burg, geb. Eerbeek (Brummen) 23.10.1834, overl. Brummen 26.05.1903, d.v. Engbert van der Burg, timmerman, en Cornelia Klomp.

5.                   Reinder Bovendorp, geb. Hall (Brummen) 13.10.1828, overl. Hall (Brummen) 01.12.1828.

6.                   levenloze zoon, Hall (Brummen) 20.02.1831.

7.                   Reinder Bovendorp, geb. Hall (Brummen) 19.02.1832, landbouwer, overl. Brummen 23.01.1870.

8.                   Arend Bovendorp, geb. Hall (Brummen) 14.03.1833, overl. Brummen 21.04.1833.

9.                   Arend Bovendorp, geb. Hall (Brummen) 18.09.1834, landbouwer, overl. Gaanderen (Ambt Doetinchem) 06.12.1908, tr. 1e Brummen 28.12.1861 Hendrika Gerdina van Eijbergen, geb. Rheden 07.12.1837, overl. Brummen 02.09.1871, d.v. Gijsbert van Eijbergen, daghuurder (1837), werkbaar (1861), en Cornelia Ligt; tr. 2e Brummen 03.02.1872 Gerritje Jeths, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 03.03.1849, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 23.06.1920, d.v. Hendrik Jeths, timmerman, en Johanna de Boer.

 


Bijlage A

 

[32] Cornelis Jans Sieben, geb. Wanneperveen ca. 1790, vervener, overl. Wanneperveen 13.12.1860, z.v. Jan Sieben en Ummigjen Gerrits de Goede; tr. Wanneperveen 03.04.1817

[33] Hilligje Jans Struik, geb. Wanneperveen ca. 1789/1790, verveenster, overl. Wanneperveen 25.06.1871, d.v. Jan Berends Struik en Femmigjen Hendriks de Goede.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Sieben, geb. Wanneperveen 23.12.1817; volgt [16].

 


Legenda

– Hengelo = Hengelo (O)
– Laren = Laren (Gld)


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren