Marcus Johannes Sparnaay (1923-2015)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien juni 2017)

 


 

[1] Marcus Johannes Sparnaay, Hans, geb. Amersfoort 23.08.1923, promotie Utrecht 10.07.1952|a|, hoogleraar Twente (1969-1988), overl. 11.02.2015, tr. S.H.M.H. Corbey.

 

Noten: |a| proefschrift: Directe metingen van Van der Waals-krachten; promotor: J.Th.G. Overbeek (1911-2007).

 

[2] Hendricus Sparnaaij, geb. Rotterdam 24.05.1891, leraar Rijks HBS te Amersfoort (1917), doctoraal examen Germaanse taal- en letterkende Utrecht 1921|f|, promotie Amsterdam UvA 15.12.1922|b|, hoogleraar Utrecht (1941-1961), overl. Utrecht 31.03.1965|a|, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust) 05.04.1965, tr. Rotterdam 28.12.1917
[3] Margaretha van Efferen, Greta, geb. Strijen 22.01.1891, overl. 14.12.1981, crem. Utrecht.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Sparnaaij, geb. Amersfoort 15.08.1919, tr. H.H. Muris.

2.                   Dochter H. Sparnaay, tr. Wybe Zijlstra, geb. Enrekang (NOI) 1921, predikant, promotie Utrecht 08.05.1969|c|.

3.                   Marcus Johannes Sparnaay, geb. Amersfoort 23.08.1923|e|; volgt [1].

4.                   Margaretha Sparnaay, geb. Amersfoort 04.02.1927|g|.

5.                   Hendrica Johanna Alida Sparnaay, geb. Amersfoort 1930|d|, tr. G.J. Drent.

 

Noten: |a| Henricus Sparnaay (annonce collectie CBG); |b| proefschrift: Verschmelzung legendarischer und weltlicher Motive in der Poesie der Mittelalters; promotor: J.H. Scholte (1874-1959); |c| proefschrift: Klinisch pastorale vorming: een voorlopige analyse van het leer- en groepsproces van zeven cursussen; promotor: H. Jonker; |d| De Gooi- en Eemlander 02.07.1930; |e| De Eembode 28.08.1923; |f| De Eembode 15.11.1921; |g| De Eembode 08.02.1927.

 

[4] Marcus Sparnaaij, geb. Alblasserdam 12.03.1863, onderwijzer (1918), hoofd ener school te Rotterdam, overl. Voorburg 21.11.1931|b|, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 24.11.1931, tr. Rotterdam 12.06.1889

[5] Johanna Alida Rijlaarsdam, geb. Rotterdam 28.03.1866, overl. Voorburg 08.05.1932|c|, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 11.05.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendricus Sparnaaij, geb. Rotterdam 24.05.1891; volgt [2].

2.                   Cornelis Sparnaaij, geb. Rotterdam 16.10.1892, leraar Engels, overl. Haarlem 27.10.1918|a|, tr. ’s-Gravenhage 02.01.1918 Anna Elisabeth Ritman, geb. Haarlem 22.01.1892, d.v. Johan Adam Ritman en Anna Lieste.
     AER tr. 2e Heemstede 06.05.1921 Reinard Willem Zandvoort, geb. Avenhorn 02.07.1894, leraar handelsschool, z.v. Geert Zandvoort, assuradeur, en Yttje Tjerkstra.

 

Noten: |a| moeder JAR per abuis aangemerkt als overleden (overl.akte Haarlem 1918 no.1140); |b||c| Sparnaay (annonces collectie CBG).

 

[6] Simon Johannes van Efferen, geb. Dordrecht 24.02.1862, hoofdonderwijzer (1891), hoofd ener schippersschool te Rotterdam, RON, overl. Amersfoort 23.07.1944, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 27.07.1944, tr. Dordrecht 03.04.1890

[7] Hester Dubbelt, geb. Dordrecht 04.12.1864, overl. Amersfoort 09.01.1944, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 13.01.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha van Efferen, geb. Strijen 22.01.1891; volgt [3].

 

[8] Hendricus Sparnaaij, geb. Gouda 12.10.1824 (akte), scheepmaker (1860), overl. Rotterdam 12.03.1897|b|; tr. 1e Alblasserdam 27.09.1850 Jannigje Boele, geb. Alblasserdam 09.02.1818, overl. Alblasserdam 13.04.1851, d.v. Leendert Boele en Antje Rootnat; tr. 2e Dordrecht 11.05.1859

[9] Judik Rombout, geb. Dordrecht 24.08.1826 (akte), overl. Rotterdam 02.01.1901|c|.

Uit het huwelijk Sparnaaij-Boele:

1.                   levenloze dochter, Alblasserdam 31.03.1851.

Uit het huwelijk Sparnaaij-Rombout (moeder Julia):

2.                   Esther Sparnaaij, geb. Vlissingen 28.02.1860, overl. Rotterdam 19.05.1921, tr. Rotterdam 14.05.1884 Dirk Cornelis Franciscus Smit, geb. Rotterdam 31.03.1855, overl. Rotterdam 19.04.1903, z.v. Dirk Smit en Wilhelmina Hendrika Johanna Anraad.

3.                   Marcus Sparnaaij, geb. Alblasserdam 12.03.1863|a|; volgt [4].

4.                   Teuntje Sparnaaij, geb. Alblasserdam 20.04.1868, overl. Rijswijk 24.12.1928, tr. Rotterdam 15.01.1890 Hendrik Bernardus Hukshorn, geb. Rotterdam 24.02.1864, manufacturier, overl. ’s-Gravenhage 01.11.1934, z.v. Aalbertus Hukshorn en Johanna Catharina Verstraten.

 

Noten: |a| vader Spernaaij, moeder Julia, bij vonnis Arr.Rb. Dordrecht 31.03.1882 verbeterd in Sparnaaij en Judik (geb.akte Alblasserdam 1863 no.38; kanttekening ingeschr. 08.05.1882); |b| e.v. Julia Rombouth (overl.akte Rotterdam 1897 fol.a106v); |c| Julia (annonce collectie CBG).

 

[10] Cornelis Rijlaarsdam, geb. Rotterdam 19.12.1841, overl. Rotterdam 28.06.1923, tr. Rotterdam 05.04.1865

[11] Maria Cornelia Peter, geb. Rotterdam 28.10.1836, overl. Rotterdam 23.04.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Alida Rijlaarsdam, geb. Rotterdam 28.03.1866; volgt [5].

2.                   Johannes Jacob Rijlaarsdam, geb. Rotterdam 28.06.1869, overl. Voorburg 06.06.1962, begr. Voorburg (Alg.Bpl.) 09.06.1962,  tr. 1e Rotterdam 24.05.1899 Elizabeth Wakkee, geb. Rotterdam 19.12.1865, overl. Rotterdam 09.08.1923, d.v. Jacobus Philippus Wakkee en Johanna van Dorp; tr. 2e Rotterdam 29.07.1925 Jacoba Philippina Wakkee, geb. Rotterdam 26.06.1870, overl. Voorburg 01.07.1937, d.v. Jacobus Philippus Wakkee en Johanna van Dorp.

 

[12] Johannes van Efferen, geb. Dubbeldam 14.09.1827, ballasthaalder (1862), overl. Dordrecht 15.03.1895, tr. Dordrecht 16.04.1856

[13] Margaretha Bouman, geb. Dordrecht 06.09.1825, overl. Dordrecht 30.11.1910.

– Dit echtpaar is ook [10]/[11] in Kwartierstaat Pieter Albert de Lange (1921-1999), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina van Efferen, geb. Dordrecht 20.11.1856, overl. Rotterdam 20.04.1935, tr. Dordrecht 01.12.1881 Jan Mijnders, geb. Dordrecht 22.07.1859, overl. Dordrecht 29.07.1918, z.v. Willem Mijnders en Sientje van Sluisdam.

2.                   Geertruida van Efferen, geb. Dordrecht 12.11.1858, overl. Dordrecht 02.06.1908, tr. Dordrecht 07.10.1886 Pieter Albert de Lange, geb. Dordrecht 16.01.1862, hoofd ener openbare school te Dordrecht, overl. ’s-Gravenhage 29.10.1926|a|, begr. Dordrecht 02.11.1926, z.v. Albert de Lange, arbeider, en Pieternella Rodoka Blom.

3.                   Simon Johannes van Efferen, geb. Dordrecht 24.02.1862; volgt [6].

4.                   Hermina van Efferen, geb. Dordrecht 26.07.1864 (akte), tr. Dordrecht 01.08.1895 Cornelis van Eck, geb. Dordrecht 17.12.1862 (akte), z.v. Hendrik van Eck en Willemina Hartman.

5.                   Johannes Gerardus van Efferen, geb. Dordrecht 19.12.1866 (akte), provinciaal opzichter (1899,1901), waterstaatsopzichter (1909), hoofdopzichter waterstaat (1927), overl. Zeist 16.11.1949, tr. Winschoten 28.10.1899 Fenna Nomkéa Waalkens, geb. Heveskes (Delfzijl) 25.01.1879, overl. Winschoten 16.11.1939, d.v. Tjapko Waalkens, landbouwer, en Harmina Renken.

 

Noten: |a| ook overl.akte Dordrecht 1926 no.426.

 

[14] Cornelis Johannes Dubbelt, geb. Dordrecht 01.07.1822, blikslager (1844,1864), overl. tussen 1890 en 1900, tr. Dordrecht 15.05.1844

[15] Hester van Schelt, geb. Dubbeldam 14.01.1820, dienstbode (1844), overl. Dordrecht 01.01.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Dubbelt, geb. Dordrecht 27.06.1844.

2.                   levenloos kind, Dordrecht 27.06.1844.

3.                   Johanna Wilhelmina Dubbelt, geb. Dordrecht 17.12.1846, overl. Dordrecht 31.07.1918, tr. Dordrecht 16.02.1870 Marinus van Emmerik, geb. Dordrecht 07.12.1841, overl. Dordrecht 15.02.1903, z.v. Pieter van Emmerik en Johanna Hendrina Catrina Geubel.

4.                   Ida Dubbelt, geb. ca. 1849, overl. Dordrecht 25.10.1851.

5.                   Ida Dubbelt, geb. Dordrecht 26.10.1854, overl. Dordrecht 14.03.1938, tr. Dordrecht 07.03.1888 Abraham de Voogd, geb. Dordrecht 26.09.1839 (akte), zeilmaker, overl. Dordrecht 06.03.1929, z.v. Jacob Pieter de Voogd en Elisabeth Liebert.

6.                   Hester Dubbelt, geb. Dordrecht 04.12.1864|a|; volgt [7].

 

Noten: |a| aangifte door Willemina Eijsbergen, wede Dirk Wattman, 60 jaar, vroedvrouw, ‘daar de vader afwezig is’ (geb.akte Dordrecht 1864 no.810).

 

[16] Johannes Sparnaaij, geb. Gouda ca. 1801, overl. Gouda 28.12.1847, z.v. Hendrikus Sparnaaij en Margrieta van Wel; tr. Gouda 05.05.1824

[17] Hester de Ridder, geb. Ouderkerk aan den IJssel ca. 1797/1798, overl. Alblasserdam 03.12.1858|a|, d.v. Jan de Ridder en Cornelia Besemer.

Uit dit huwelijk (moeder soms Est(h)er):

1.                   Hendricus Sparnaaij, geb. Gouda 12.10.1824 (akte); volgt [8].

2.                   Margaretha Johanna Sparnaaij, geb. Gouda 03.10.1825 (akte), overl. Gouda 27.03.1830.

3.                   Johannes Sparnaaij, geb. ca. 1827, overl. Gouda 27.02.1862.

4.                   Karel Sparnaaij, geb. Gouda 13.07.1833 (akte), overl. Rotterdam 30.11.1881, tr. Rotterdam 25.01.1865 Johanna Donders, geb. Rotterdam 23.08.1841, overl. Rotterdam 17.05.1908, d.v. Jan Hendrik Donders en Johanna Catharina Jelkman.
     JD tr. 1e Rotterdam 07.05.1862 Adrianus Ansems, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1833, overl. Rotterdam 14.09.1863, z.v. Henricus Ansems en Cornelia Bruijstens, ook Bruister.

5.                   Margritha Sparnaaij, geb. ca. 1835, w.s. geb. Gouda 16.05.1835 (akte) {Margaretha}, overl. Gouda 25.04.1837.

6.                   Cornelis Sparnaaij, geb. ca. 1838, w.s. geb. Gouda 24.04.1838 (akte), overl. Gouda 09.07.1839.

7.                   Jacobus Sparnaaij, geb. ca. 1841, w.s. geb. Gouda 15.09.1841 (akte), overl. Gouda 03.12.1841.

 

Noten: |a| Esther, wede Sparnaai, moeder Neeltje Schouten (overl.akte Alblasserdam 1858 no.121).

 

[18] Markus Rombout, geb. ca. 1795, voermansknecht (1820,1839), overl. Dordrecht 08.09.1861, z.v. Wouter Rombout en Maaike Anna van der Pijl; tr. Papendrecht 24.02.1820

[19] Teuntje van der Graaf, geb. ca. 1802, overl. Dordrecht 10.03.1867, d.v. Jan van der Graaf en Judik van der Esch.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Maaike Rombout, geb. Papendrecht 02.02.1820|b|, overl. Dordrecht 24.12.1839.

Uit dit huwelijk (moeder ook (van) de Graaf):

2.                   Jan Hendrik Rombout, geb. Dordrecht 10.01.1822, overl. Dordrecht 16.05.1880, tr. Dordrecht 13.08.1856 Johanna van Leen, geb. Dordrecht 07.12.1823, overl. Dordrecht 03.02.1902, d.v. Jan Frans van Leen en Catharina Poeleman.

3.                   Johanna Rombout, geb. Dordrecht 16.07.1824, overl. Dordrecht 13.05.1864, tr. voor 1853 Johannes Cornelis Moree, geb. Dordrecht 30.05.1825, overl. na 1902, z.v. Jacobus Nicolaas Moree en Jacoba Catriena Nöls/Mols.
     JCMM tr. 2e Dordrecht 03.05.1865 Lena Petronella Molekamp, geb. Dordrecht 27.09.1818, overl. Dordrecht 16.10.1902, d.v. Pieter Molekamp en Johanna van Dijl.

4.                   Judik Rombout, geb. Dordrecht 24.08.1826 (akte); volgt [9].

5.                   Pleuntje Rombout, geb. Dordrecht 14.04.1829, overl. Rotterdam 26.09.1900, tr. Dordrecht 23.06.1859 Theodorus Smeulers, geb. Dordrecht 03.01.1836, overl. Ridderkerk 02.11.1909, z.v. Theodorus Smeulers, tuinman, en Maria Francisca Torfs.

6.                   Wouter Rombout, geb. Dordrecht 03.06.1830, overl. Dordrecht 28.08.1834|a|.

7.                   Pieter Rombout, geb. Dordrecht 25.08.1831, overl. Dordrecht 23.06.1834.

8.                   Wouter Rombout, geb. Dordrecht 04.10.1834, overl. Dordrecht 09.10.1865, tr. Dordrecht 02.08.1865 Alida Roest, geb. Dordrecht 18.06.1827 (akte), overl. Dordrecht 27.05.1868, d.v. Nicolaas Roest en Catriena Ligchaam.

9.                   Hendrik Rombout, geb. Dordrecht 26.09.1837, overl. Dordrecht 29.04.1904, tr. Dordrecht 03.11.1869 Grietje de Jong, geb. Amersfoort 26.06.1846, overl. Dordrecht 24.10.1913, d.v. Barend Gerrits de Jong, schipper, en Cornelia Verbaan.

10.               Maaike Rombout, geb. Dordrecht 30.12.1839 (akte), overl. Rotterdam 26.01.1914.

11.               Pieter Rombout, geb. Dordrecht 17.04.1843 (akte), overl. Dordrecht 25.07.1926, tr. Dordrecht 21.10.1868 Gouda Littooij, geb. Dordrecht 20.11.1846 (akte), overl. Dordrecht 26.03.1923, d.v. Willem Littooij en Sophia de Hoog.

 

Noten: |a| Romboud (overl.akte Dordrecht 1834 no.401); |b| MR ‘erkennende de vader van het voorschreve kind te zijn en hetzelve te hebben gehad bij’ TvdG (geb.akte Papendrecht 1820 no.6).

 

[20] Arie Rijlaarsdam, geb. Monster 21.11.1813, overl. Rotterdam 17.05.1883, z.v. Cornelis Rijlaarsdam en Cornelia Groenewegen; tr. Rotterdam 09.07.1834

[21] Johanna Alida Bons, geb. Rotterdam 20.01.1812, overl. Rotterdam 10.01.1890, d.v. Jacob Bons en Jacoba Maria van Dam.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Rijlaarsdam, geb. Rotterdam 18.04.1835, overl. Rotterdam 23.04.1842.

2.                   Jacoba Maria Rijlaarsdam, geb. Rotterdam 15.10.1837, overl. Rotterdam 30.07.1898, tr. Rotterdam 06.05.1863 Jan Geervliet, geb. Rotterdam 04.01.1837, overl. Rotterdam 28.02.1914, z.v. Jan Geervliet en Jacoba Brand.

3.                   Cornelis Rijlaarsdam, geb. Rotterdam 02.01.1840, overl. Rotterdam 30.01.1841.

4.                   Cornelis Rijlaarsdam, geb. Rotterdam 19.12.1841; volgt [10].

5.                   Jacob Rijlaarsdam, geb. Rotterdam 15.04.1844, overl. Rotterdam 16.04.1917, tr. Rotterdam 29.05.1867 Heintje van der Velden, geb. Rotterdam 12.01.1842, overl. Rotterdam 22.12.1930, d.v. Jacob van der Meulen en Diederika Mol.

6.                   Cornelia Rijlaarsdam, geb. Rotterdam 03.11.1847, overl. Rotterdam 16.02.1935.

7.                   Johanna Alida Rijlaarsdam, geb. Rotterdam 10.03.1850, overl. Rotterdam 19.09.1852.

8.                   Arie Rijlaarsdam, geb. Rotterdam 22.04.1853, overl. Hillegersberg 20.06.1931, tr. Rotterdam 07.08.1878 Maria Gerrits, geb. Rotterdam 27.09.1853, overl. Rotterdam 23.11.1916, d.v. Otte Gerrits en Johanna Maria Koevoet.

9.                   Johanna Alida Rijlaarsdam, geb. Rotterdam 05.08.1855, overl. Rotterdam 17.08.1910, tr. Rotterdam 04.01.1882 Johannes Willem Schootemeijer, geb. Rotterdam 10.12.1853, overl. Rotterdam 27.11.1915, z.v. Robartus Pieter Schootemeijer en Anna Kapsenberg.

 

[22] Johannes Jacob(us) Peter, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 18.08.1803|a|, overl. Rotterdam 11.10.1847, z.v. Johan Hendrik Peter en Anna Margaretha Duijn; tr. Rotterdam 09.11.1825

[23] Neeltje Christina IJzendoorn, geb. Rotterdam 11.06.1806, ged. Rotterdam 22.06.1806, overl. Rotterdam 17.04.1848, d.v. Johannes IJzendoorn en Maria de Raad.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hendrik Willem Peter, geb. Rotterdam 14.11.1825, overl. Rotterdam 23.08.1866.

2.                   Maria Cornelia Peter, geb. Rotterdam 19.09.1827, overl. Rotterdam 27.12.1834.

3.                   Neeltje Christina Peter, geb. Rotterdam 01.11.1833, overl. Rotterdam 25.02.1916, tr. Rotterdam 04.11.1868 David Antonie de Wolff, geb. Rotterdam 19.01.1839, overl. Rotterdam 21.06.1908, z.v. Cornelis de Wolff en Hendrika Magdalena Bell.

4.                   Maria Cornelia Peter, geb. Rotterdam 28.10.1836; volgt [11].

5.                   Anna Margaretha Peter, geb. Rotterdam 21.06.1839, overl. Rotterdam 02.05.1876, tr. Rotterdam 07.03.1866 Johannes Bernardus Beckers/Bekkers, geb. Delfshaven ca. 1842, overl. Rotterdam 12.05.1894, z.v. Petrus/Pieter Beckers/Bekkers en Cornelia Laros.
     JBB tr. 2e Rotterdam 31.07.1878 Anna Catharina de Kruijf, geb. IJsselstein ca. 1838, overl. Rotterdam 03.12.1901, d.v. Hermanus de Kruijf en Adriana van Baaren.

 

Noten: |a| vader Johannes Jacob Johan Peeter.

 

[24] Johannes van Efferen, geb. Dordrecht ca. 1800, schippersknecht (1819), ballaster (1841), overl. Dordrecht 02.03.1841, z.v. Johannes van Efferen (-1812) en Willemina Blok, naaister (1819); tr. Dordrecht 20.10.1819|a|

[25] Catharina van der Waard, geb. Dordrecht ca. 1802, overl. Dordrecht 17.07.1876, d.v. Dirk van der Waard, sjouwer, en Jacoba de Bruijn.

– Dit echtpaar is ook [20]/[22] in Kwartierstaat Pieter Albert de Lange (1921-1999), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk (moeder ook van der Waart):

1.                   Herremina van Efferen, geb. Dordrecht 29.12.1819, overl. Dordrecht 15.04.1820.

2.                   Jacoba van Efferen, geb. Dordrecht 03.08.1822, overl. Dordrecht 18.07.1849, tr. Dordrecht 03.06.1846 Hendrik Torenburg, ook van Torenburg, geb. Dordrecht ca. 1819, overl. Dordrecht 02.04.1900, z.v. Willem Torenburg en Geertje van Eijsden.
     HT tr. 2e tussen 1849 en 1853 Jeltje Woudsma, geb. Leeuwarden 01.02.1818, overl. Dordrecht 12.11.1888, d.v. Sipke Geerts Woudsma, schipper, en Baukje Tjallings de Graaf.

3.                   Hermina van Efferen, geb. Dordrecht 26.11.1824, overl. Dordrecht 18.01.1879, tr. Dordrecht 04.10.1848 Anthonie van Torenburgh, geb. Dordrecht ca. 1822/1823, overl. Dordrecht 02.04.1879, z.v. Willem van Torenburgh en Geertje van Es.

4.                   Johannes van Efferen, geb. Dubbeldam 14.09.1827|b||c|; volgt [12].

5.                   Dirk van Efferen, geb. Dordrecht 05.06.1830, tr. Dordrecht 07.07.1858 Christina van Genderen, geb. Rotterdam 22.08.1839, d.v. Christina van Genderen.

6.                   Pieter van Efferen, geb. Dordrecht 21.12.1832, overl. Dordrecht 05.07.1834.

7.                   Catharina van Efferen, geb. Dordrecht 25.01.1835, overl. Dordrecht 08.11.1912 (akte).

8.                   Heiltje van Efferen, geb. Dordrecht ca. 1839, overl. Dordrecht 26.12.1906, tr. Dordrecht 21.03.1860 Pieter Vlasblom, geb. Dordrecht ca. 1839, overl. Dordrecht 25.07.1900, z.v. Pieter Vlasblom en Helena Bouwman.

 

Noten: |a| bruid Katrina van der Waard, huwelijk ‘uit hoofde van een onverwagt toeval eerst op den twintigsten october voltrokken’ (huw.akte Dordrecht 13.10.1819 no.119); |b| moeder van der Waart; |c| alsnog door de ouders ingeschreven na vonnis Arr.Rb. Dordrecht 15.01.1838 (geb.akte Dubbeldam 10.02.1838 no.8).

 

[26] Simon Bouman, geb. Dordrecht ca. 1793, timmerman (1814), kalkmeter (1830), overl. Dordrecht 06.11.1830|a|, z.v. Gerrit Bouman, timmerman, en Margrita de Berst; tr. Dordrecht 18.05.1814

[27] Geertruij de Kock, geb. Dordrecht ca. 1790, kasteleinse (1838), tapster (1850,1851), overl. Dordrecht 21.11.1853, d.v. Jasper de Kock, stadswerker, en Johanna Rekoert.

– Dit echtpaar is ook [22]/[23] in Kwartierstaat Pieter Albert de Lange (1921-1999), hoogleraar Eindhoven.

Uit dit huwelijk (moeder de Kok):

1.                   Gerard Bouman, geb. Dordrecht 19.06.1814, kalkmeter (1838), overl. Dordrecht 17.05.1878, tr. Dordrecht 21.11.1838 Maria de Man, geb. Dordrecht 11.08.1815, overl. na 1878, d.v. Johannes de Man, arbeider, en Hermina Struijk.

2.                   Johanna Bouman, geb. Dordrecht 05.01.1817, overl. Dordrecht 20.08.1867, tr. Dordrecht 10.05.1848 Johannes van Dijk, geb. Dordrecht 27.06.1816, overl. na 1867, z.v. Johannes van Dijk en Anna van Buul.

3.                   Simon Bouman, geb. Dordrecht 30.09.1819, zakkendrager (1850), overl. Dordrecht 04.12.1902, tr. Dordrecht 15.05.1850 Jansje van Donkelaar, geb. Dordrecht 23.10.1824, dienstbode (1850), overl. Dordrecht 23.11.1906, d.v. Jan van Donkelaar, tuinman, en Isa Stam.

4.                   Geertruij Bouman, geb. Dordrecht 23.04.1822, overl. Dordrecht 16.04.1879, tr. Dordrecht 26.11.1851 Jacobus van Donkelaar, geb. Dordrecht ca. 1826, tuinman, z.v. Jan van Donkelaar, tuinman, en Ida Stam.

5.                   Margaretha Bouman, geb. Dordrecht 06.09.1825; volgt [13].

6.                   Johanna Bouman, geb. Dordrecht 03.07.1828.

 

Noten: |a| moeder Margrietha de Beers.

 

[28] Cornelis Dubbelt, geb. ca. 1783, schipper (1844), tr.

[29] Ida Mens, geb. ca. 1785, overl. na 1844.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Dubbelt, ged. Dordrecht 06.05.1810.

2.                   Abraham Dubbel, geb. Dordrecht 20.11.1812|a|, tr. Dordrecht 26.11.1841 Hendrika Verhoeven, geb. Dordrecht 26.05.1822, d.v. Arie Verhoeven en Elisabeth Koopmans.

3.                   Cornelis Dubbelt, geb. ca. 1818, overl. Dordrecht 11.12.1819.

4.                   Cornelis Johannes Dubbelt, geb. Dordrecht 01.07.1822; volgt [14].

5.                   Christinus Hendrikus Dubbelt, geb. Dordrecht 05.07.1825, overl. Dordrecht 18.05.1890, tr. Dordrecht 06.11.1878 Diena Moors, geb. Dordrecht 01.02.1829, overl. Dordrecht 18.07.1912, d.v. Markus Moors en Diena van Dam.
     DM tr. 1e Dordrecht 08.09.1852 Jacobus Wilhelmus Alblas, geb. Maastricht 15.10.1820, behanger, overl. Wageningen 15.08.1874, z.v. Willem Alblas en Maria Barbara Smids; tr. 3e Dordrecht 01.04.1891 Johannes Adrianus Olivier, geb. Dordrecht 02.07.1824, z.v. Maria Olivier.
     JAO tr. 1e Meerdervoort 01.08.1846 Maaike Valk, geb. Meerdervoort 29.08.1819, d.v. Robbert Valk en Johanna Dwarswaard.

6.                   Ida Dubbelt, geb. Dordrecht 09.06.1828, overl. Dordrecht 10.07.1894|c|, tr. Dordrecht 11.01.1860|b| Jan Menalda, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 28.12.1816, zeeman, overl. Dordrecht 11.10.1896, z.v. Tjisse Lieuwes Menalda en Antje Jans Spoelstra.

 

Noten: |a| Dubbel bij geboorte en huwelijk; |b| bruidegom Benalda, in akte en handtekening bruidegom (huw.akte Dordrecht 1860 no.7); |c| e.v. Benalda (overl.akte Dordrecht 1894 no.427).

 

[30] Zegert van Schelt, geb. Dubbeldam ca. 1785/1786, (hout)(zaag)molenaar (1820,1844), overl. Dubbeldam 04.09.1872|b|, z.v. Zegert van Schelt en Pieternella van den Berg (ca.1759-1827); tr. 2e Dubbeldam 21.09.1826 Adriana Goedhart, geb. Zwijndrecht ca. 1793, overl. Dordrecht 23.02.1882, d.v. Matthijs Goedhart en Barbara Kamerbug; tr. 1e

[31] Wilhelmina Johanna Metz, geb. ca. 1787, overl. Dubbeldam 14.02.1825, d.v. Cornelis Metz en Neeltje van Oosterum.

Uit het huwelijk van Schelt-Metz (moeder ook Johanna Wilhelmina; soms Mets):

1.                   Zegert van Schelt, geb. Dordrecht ca. 1808, overl. Dordrecht 18.05.1840, tr. Dubbeldam 28.08.1830 Kaatje Molenaar, geb. Dordrecht ca. 1806, overl. Dordrecht 22.10.1884, d.v. Pieter Molenaar en Kaatje Roodnat.

2.                   Gerrit van Schelt, geb. Dordrecht ca. 1811, overl. Dordrecht 13.03.1888, tr. Dordrecht 14.09.1836 Johanna van der Ven, geb. Dordrecht ca. 1807, overl. Dordrecht 23.01.1901, d.v. Leendert van der Ven en de Keijser.

3.                   Pieter van Schelt, geb. Dubbeldam 05.05.1814, overl. Dordrecht 10.01.1884, tr. Dubbeldam 11.09.1834 Hendrika van Wijk, geb. Nieuw-Lekkerland 14.11.1812, overl. Dordrecht 27.03.1897, d.v. Jacob van Wijk en Cornelia de Jong.

4.                   Neeltje van Schelt, geb. ca. 1817, overl. Dubbeldam 15.01.1820.

5.                   Adriana van Schelt, geb. Dubbeldam 15.03.1818, overl. Dordrecht 03.06.1880, tr. Dubbeldam 31.12.1841 Abraham Sandberg, geb. Lulea (Zweden) ca. 1809, scheepszeilmaker, overl. Dordrecht 29.01.1873, z.v. Andreas Sandberg en Anna Rondbrok.
Uit dit huwelijk: Johanna Willemina Sandberg (1850-1875), tr. Otto Willem Pieter van Tussenbroek; OWPvT tr. 2e 1878 Kate Southernwood; uit dit huwelijk: Otto van Tussenbroek (1882-1957).

6.                   Hester van Schelt, geb. Dubbeldam 14.01.1820|a|; volgt [15].

7.                   Dingeman van Schelt, geb. Dubbeldam 09.09.1821, overl. Dordrecht 16.12.1876, tr. Dordrecht 07.05.1845 Pieternella de Leng, geb. Hardinxveld 21.08.1817, overl. Dordrecht 26.03.1850, d.v. IJsbrand de Leng en Willempje Verschoor.
     DvS tr. 2e Dordrecht 14.05.1851 Pieternella Huisman, geb. Giessendam ca. 1824, overl. Dordrecht 17.01.1913, d.v. Jacob Huisman en Elisabeth de Keijzer.

8.                   Wilhelmina Johanna van Schelt, geb. Dubbeldam 19.03.1823, overl. Dordrecht 08.04.1907, tr. Dordrecht 20.10.1847 Gerrit van Papenvelt, geb. Dordrecht 02.10.1819|c|, overl. Dordrecht 22.09.1863, z.v. Joannes van Papenvelt en Johanna van Weringen.

9.                   Pieternella van Schelt, geb. Dubbeldam 13.02.1825, overl. Dordrecht 20.12.1899, tr. Dordrecht 28.07.1847 Jan Boezel, geb. IJsselmonde ca. 1811, overl. Dordrecht 05.10.1865, z.v. Jan Boezel en Petronella Hendrina Roest.

Uit het huwelijk van Schelt-Goedhart:

10.                Matthijs van Schelt, geb. Dubbeldam 30.07.1827, overl. Dordrecht 16.02.1906, tr. Dordrecht 08.06.1853 Jacoba Bax, geb. Dordrecht ca. 1831, overl. Dordrecht 25.04.1916, d.v. Johannes Bax en Elisabeth Littig.

11.                Willem van Schelt, geb. Dubbeldam 18.03.1829, overl. Dordrecht 02.04.1911.

12.                Berbera van Schelt, geb. Dubbeldam 13.07.1832.

 

Noten: |a| moeder Johanna Wilhelmina; |b| oud 84 jaar, moeder Pieternella de Sterke (overl.akte Dubbeldam 1872 no.77); |c| vader van Papenveld, moeder van Wieringen.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren