Izak Willem van Spiegel (1922-2005)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien augustus 2016)

 


 

[1] Izak Willem van Spiegel, geb. Harlingen 09.04.1922, promotie Groningen 05.03.1957|a|, lector Delft (1963-), hoogleraar Twente (-1985), RNL 1985, overl. Enschede 10.01.2005, tr. Amersfoort 15.05.1948 Jozina Alijda Maria Hunsche, Jos, geb. Amsterdam 22.03.1923, overl. Enschede 31.03.2004.

 

Noten: |a| proefschrift: Geometry of aggregates; promotor: J.C.H. Gerretsen (1907-1983).

 

[2] Felix van Spiegel, geb. Amersfoort 06.12.1891, overl. Amersfoort 21.03.1951, tr. Harlingen 21.12.1916
[3] Froukje Smeding, geb. Leeuwarden 12.09.1890, overl. na 1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik van Spiegel, geb. Harlingen xx.11.1917|a|.

2.                   Izak Willem van Spiegel, geb. Harlingen 09.04.1922; volgt [1].

3.                   Zoon van Spiegel.

 

Noten: |a| Nieuwsblad van Friesland 04.12.1917.

 

[4] Izaak van Spiegel, geb. Twello 10.01.1863, onderwijzer (1889,1891), overl. Amersfoort 14.01.1937, tr. Borculo 13.11.1889

[5] Clara Cato Hartog, geb. Borculo 30.01.1867, overl. Sobibor 14.05.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophie van Spiegel, geb. Amersfoort 25.10.1890, overl. Sobibor 02.07.1943.

2.                   Felix van Spiegel, geb. Amersfoort 06.12.1891; volgt [2].

3.                   Willem van Spiegel, geb. Amersfoort 17.04.1898.

4.                   Eva van Spiegel, geb. Amersfoort 07.06.1900, overl. Sobibor 14.05.1943.

 

[6] Hendrik Smeding, geb. Drachten (Smallingerland) 04.02.1855, bakkersknecht (1885,1898), overl. Harlingen 27.04.1917, tr. Smallingerland 08.05.1885

[7] Baukjen Schriemer, geb. Drachten (Smallingerland) 16.02.1857, dienstmeid (1885), overl. Harlingen 23.04.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jitske Smeding, geb. Opsterland 20.02.1886, overl. voor 1939.

2.                   Hendrik Smeding, geb. Opsterland 11.02.1888, koopman, tr. Bolsward 07.06.1913 Froukje Smeding, geb. Makkum (Wonseradeel) 25.01.1888, d.v. Jogchem Smeding, commies bij de directe belastingen, en Rinske Velzing; kleindochter van Engbert Smeding en Froukjen Hoogenboom.

3.                   Froukje Smeding, geb. Leeuwarden 12.09.1890; volgt [3].

4.                   Sietsche Smeding, geb. Leeuwarden 18.01.1893, boekhoudster (1919), overl. Dennenoord (Zuidlaren) 20.03.1929, tr. Harlingen 22.12.1919 Jan Bakker, geb. Hollum (Ameland) 09.12.1893, onderwijzer, overl. na 1939, z.v. Jan Douwes Bakker en Trijntje Ages Brouwer.

5.                   Engbert Smeding, geb. Harlingen 10.11.1895, overl. na 1939, tr. Harlingen 25.03.1915 Reintje de Boer, geb. Harlingen 25.03.1897, overl. na 1939, d.v. Albertus de Boer en Wypkje Koopmans.

6.                   Tjitse Oene Smeding, geb. Harlingen 20.12.1898, koopman (1838), overl. na 1939, tr. Harlingen 17.08.1926 Anna Schuil, geb. Harlingen 10.11.1904, overl. na 1939, d.v. Herre Schuil en Margaretha Houtman.

 

[8] Valk Lucas van Spiegel, geb. Deventer 04.09.1820, slager/vleeshouwer, overl. Twello 15.12.1903, tr. Deventer 15.02.1849|a|

[9] Eva Vredenburg, geb. Hengelo (Gld) 23.03.1824|b|, overl. Twello 23.04.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mozes van Spiegel, geb. Twello 10.11.1849, slager, overl. Voorst 12.03.1920, tr. Zwolle 23.08.1882 Sara Esther de Horst, geb. Kuinre ca. 1857, overl. Deventer 10.11.1939, d.v. Hijman de Horst, winkelier, en Aaltje Leuw.

2.                   Abraham van Spiegel, geb. Twello 11.12.1850, slager, overl. Deventer 22.03.1929, tr. 1e Deventer 17.08.1887 Betje van Engel, geb. Deventer 19.10.1860, overl. Twello 10.01.1898, d.v. Marcus van Engel, slager, en Saartje Godfried; tr. 2e Deventer 01.05.1901 Rosetta van Engel, geb. Deventer 17.08.1868, overl. Deventer 27.06.1937, d.v. Marcus van Engel en Saartje Godfried.

3.                   Samuel van Spiegel, geb. Twello 04.10.1852, slager/vleeshouwer, overl. Ede 10.04.1913, tr. Culemborg 16.03.1898 Levina Barendina de Beer, geb. Culemborg 13.12.1859, overl. Deventer 26.12.1939, d.v. Levie Barends de Beer en Marianna van Buuren.

4.                   Simon van Spiegel, geb. Twello 05.12.1854, overl. Hilversum 17.08.1913.

5.                   Clara van Spiegel, geb. Twello 14.11.1856, overl. Voorst 18.03.1943.

6.                   Aäron van Spiegel, geb. Twello 02.07.1860, tr. Utrecht 12.09.1894 Belia Gazan, geb. Zegwaart 21.02.1856, d.v. Izaak Mercus Gazan en Maria van der Stam.

7.                   Jacob van Spiegel, geb. Twello 21.09.1861, overl. Sobibor 21.05.1943.

8.                   Izaak van Spiegel, geb. Twello 10.01.1863; volgt [4].

9.                   Heintje van Spiegel, geb. Twello 18.06.1864, overl. Twello 08.08.1864.

10.               Sophie van Spiegel, geb. Twello 11.10.1865, overl. Voorst 23.01.1940.

11.               David van Spiegel, geb. Twello 01.11.1866, leraar, overl. Deventer 08.06.1934, tr. Deventer 18.07.1900 Gesina van Engel, geb. Deventer 28.11.1864, overl. Sobibor 14.05.1943, d.v. Marcus van Engel, vleeshouwer, en Saartje Godfried.

 

Noten: |a| bruid Vreedenburg; |b| Vreedenburg.

 

[10] Wolf Hartog, geb. Borculo 05.08.1814, koopman (1861), vleeshouwer (1862,1864), koopman (1867), slager (1868), overl. Borculo 09.02.1891, tr. Borculo 08.04.1861

[11] Sipora Vreedenburg, geb. Hengelo (Gld) 25.07.1826, dienstmeid (1857), overl. Borculo 13.02.1917; tr. 1e Borculo 05.08.1857 Hartog Meijer, geb. Borculo 07.09.1822, slachter, overl. Borculo 04.03.1860, z.v. Marcus Meijer, koopman, en Mietje Cohen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joseph Hartog, geb. Borculo 16.02.1862, koopman, tr. Oldenzaal 05.08.1896 Martha Cutzien, geb. Oldenzaal ca. 1867, overl. Borculo 13.08.1933, d.v. Aron Mozes Cutzien, pettenmaker, en Johanna Themans.

2.                   Mozes Hartog, geb. Borculo 19.03.1864|a|, overl. Borculo 24.01.1868.

3.                   Clara Cato Hartog, geb. Borculo 30.01.1867|b|; volgt [5].

 

Noten: |a||b| moeder Vredenburg.

 

[12] Engbert Gosses Smeding, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 17.09.1819, grofsmidsknecht (1845,1846), grofsmid (1848,1885), overl. Drachten (Smallingerland) 23.09.1891, tr. Doniawerstal 03.12.1845

[13] Froukjen Hendriks Hogeboom, geb. Langweer ca. 1823/1824, overl. Drachten (Smallingerland) 04.12.1862|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Froukje Smeding, geb. Akkrum (Doniawerstal) 25.03.1846|a|, overl. voor 1927, tr. Smallingerland 09.05.1868 Popke Kooi, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 13.04.1840, bakkersknecht, overl. Lioessens (Oostdongeradeel) 09.06.1927, d.v. Thomas Popkes Kooi, brievenbesteller, en Anna van der Bijl.

2.                   Gosse Smeding, geb. Drachten (Smallingerland) 01.06.1848, horlogemaker, overl. Leeuwarden 30.04.1886, tr. Smallingerland 21.05.1870 Antje Park, geb. Harlingen 05.07.1844, overl. Leeuwarden 23.04.1924, d.v. Reinder Folkerts Park en Geeske Pieters Bos.

3.                   Antje Smeding, geb. Drachten (Smallingerland) 08.02.1850, naaister (1875), tr. Smallingerland 15.05.1875 Jan van der Meulen, geb. Duurswoude (Opsterland) 10.07.1838, boerenknecht, z.v. Aize Melles van der Meulen, arbeider, en Wimke Roels Frieswijk.

4.                   Jantje Smeding, geb. Drachten (Smallingerland) 10.04.1852, overl. Smallingerland 16.12.1853.

5.                   Cornelia Smeding, geb. Drachten (Smallingerland) 24.08.1853, overl. Smallingerland 11.10.1853.

6.                   Hendrik Smeding, geb. Drachten (Smallingerland) 04.02.1855|c|; volgt [6].

7.                   Jogchum Smeding, geb. Drachten (Smallingerland) 20.10.1856, commies bij ’s Rijks belastingen, tr. Smallingerland 31.12.1886 Rinskjen Velzing, geb. Drachten (Smallingerland) 08.03.1856, overl. Harlingen 31.01.1933, d.v. Oebele Jans Velzing en Antje Linzes Boonstra.
Uit dit huwelijk: Froukje Smeding (1888-), tr. Bolsward 07.06.1913 Hendrik Smeding (1888-), z.v. Hendrik Smeding en Baukjen Schriemer.

8.                   Willem Smeding, geb. Drachten (Smallingerland) 15.02.1859, smidsknecht, overl. Lemsterland 17.02.1949, tr. Lemsterland 22.05.1891 Zwaantje de Boer, geb. Lemmer (Lemsterland) 23.05.1866, overl. Lemmer (Lemsterland) 28.05.1922, d.v. Rinke Jurjens de Boer, arbeider, en Eisje Bakker.

9.                   Tjeerd Smeding, geb. Drachten (Smallingerland) 24.05.1861, smidsknecht, overl. Smallingerland 27.08.1911, tr. Smallingerland 28.11.1885 Tjitske Jeensma, geb. Drachten (Smallingerland) 12.06.1863, dienstmeid (1885), overl. Smallingerland 03.02.1947, d.v. Harm Jeens Jeensma, arbeider, en Antje Roels Palstra.

 

Noten: |a| geb. Drachten (huw.akte Smallingerland 1868 no.17); |b| Froukje Hoogeboom (overl.akte Smallingerland 1862 no.170); |c| moeder Froukjen Hoogeboom (geb.akte Smallingerland 1855 no.26).

 

[14] Hendrik Oenes Schriemer, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 29.10.1829, arbeider (1856,1874), koopman (1885), agent ener levensverzekeringsmaatschappij (1901), overl. Drachten (Smallingerland) 14.09.1919, tr. Smallingerland 17.05.1856

[15] Tjitske Aukes Westra, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 10.09.1831, arbeidster (1867), overl. Drachten (Smallingerland) 05.11.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Baukjen Schriemer, geb. Drachten (Smallingerland) 16.02.1857; volgt [7].

2.                   Sietske Schriemer, geb. Drachten (Smallingerland) 15.07.1859, dienstbode (1893), tr. Smallingerland 27.05.1893 Jelle Koen, geb. Nieuwehorne (Schoterland) 14.07.1859, huisknecht, overl. Heerenveen 01.11.1940, z.v. Hendrik Siemens Koen en Afke Annes de Vos.

3.                   Oene Schriemer, geb. Drachten (Smallingerland) 19.02.1862, overl. Smallingerland 15.09.1880.

4.                   Auke Schriemer, geb. Drachten (Smallingerland) 13.10.1864, overl. Drachten (Smallingerland) 01.03.1877.

5.                   levenloze dochter, Drachten (Smallingerland) 24.08.1867.

6.                   Goitske Schriemer, geb. Drachten (Smallingerland) 09.12.1868, overl. Franeker 16.06.1922, tr. Franeker 01.12.1898 Bart Hes, geb. Makkum (Wonseradeel) 11.11.1866, overl. Oostzaan 15.12.1949, z.v. Ate Barts Hes en Sybrigje Harings Haringa.
     BH tr. 2e Franeker 19.09.1923 Petronella de Vries, geb. Harlingen 06.03.1871, overl. Franeker 03.04.1928, d.v. Tjeerd de Vries en Elizabeth Hes.

7.                   Antje Schriemer, geb. Drachten (Smallingerland) 10.07.1871.

8.                   Trijntje Schriemer, geb. Drachten (Smallingerland) 31.08.1874, overl. Haren 10.10.1960, tr. Driebergen 29.08.1907 Berend Roelf Dekker, geb. Oudezijl (Nieuweschans) 27.02.1881, overl. na 1960, z.v. Derk Dekker, conducteur,  en Grietje Waalkens.

9.                   Auke Schriemer, geb. Drachten (Smallingerland) 19.04.1877, rijksveldwachter brigadier-titulair (1922), overl. Utrecht 13.01.1936, tr. 1e Amsterdam 29.05.1901 Maria Colijn, geb. Rijnsburg ca. 1873, overl. voor 1922, d.v. Cornelis Colijn, tuinier, en Antje van Muijen; tr. 2e Amsterdam 22.02.1922 Wilhelmina Sweers, geb. Amsterdam ca. 1883, d.v. Felix Abram Schweers en Albarta Wilhelmina Ockers.
     WS tr. 1e Zaandam 16.06.1910 Jan Schmidt, geb. Amsterdam ca. 1885, kantoorbediende, overl. voor 1922, z.v. Jan Schmidt, vleeshouwer, en Hendrieka Corlina Rehagen.

 

[16] Salomon Lucas van Spiegel, geb. ‘Warborg in het Paderbornsche’|a| ca. 1762, slager, overl. Deventer 09.05.1861|d|, z.v. Lucas Valk en Martha Abraham; tr. Deventer 28.08.1817

[17] Hendrina Zendijk, ook Heintje/Heijltje, geb. Olst ca. 1784/1787, dienstmeid (1817), overl. Deventer 30.07.1862, d.v. Moses Jacob Zendijk, koopman, en Debora Israels.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucas van Spiegel, geb. Deventer 12.07.1818, slager, tr. Deventer 03.08.1848 Lotje Isaac Kroon, geb. Amsterdam ca. 1817, d.v. Isaac Simon Kroon en Sara Jacobs.

2.                   Israël van Spiegel, geb. Deventer 23.09.1819, overl. Deventer 16.10.1819.

3.                   Valk Lucas van Spiegel, geb. Deventer 04.09.1820; volgt [8].

4.                   Sientje van Spiegel, geb. Deventer 19.05.1822, dienstbaar (1850), tr. Amsterdam 07.08.1850|c| Aron de Meza, geb. Amsterdam ca. 1823, kantoorbediende, z.v. Raphael de Meza en Lea Coronel.

5.                   Mozes van Spiegel, geb. Deventer 24.09.1823|b|, overl. Deventer 26.10.1823.

6.                   Mariana van Spiegel, geb. Deventer 25.05.1825, overl. Olst 21.06.1914, tr. Olst 12.01.1843 Aron Mozes Zendijk, geb. Olst ca. 1795, koopman, z.v. Mozes Jacob Zendijk en Debora Israel Zendijk.

 

Noten: |a| nu Warburg in Kreis Höxter, Regierungsbezirk Detmold, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| moeder Sendijk; |c| bruid Sendijk; |d| oud 93 jaar {>geb.ca.1768} (overl.akte Deventer 1861 no.196).

 

[18] Mozes Abraham Vredenburg, geb. Lochem ca. 1780/1782, koopman, overl. Bekveld (Hengelo (Gld)) 26.01.1851|b|, tr.

[19] Clara Levij, bijgenaamd Zwaab|c|, geb. Didam ca. 1801, overl. Hengelo (Gld) 24.03.1837|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eva Vredenburg, geb. Hengelo (Gld) 23.04.1824; volgt [9].

2.                   Sipora Vredenburg, geb. Hengelo (Gld) 25.07.1826; volgt [11].

3.                   Abraham Vredenburg, geb. Hengelo (Gld) 22.02.1829, overl. Borculo 14.05.1842.

4.                   Salomon Mozes Vredenburg, geb. Hengelo (Gld) 22.06.1831, slager, overl. Twello (Voorst) 06.03.1912, tr. Deventer 11.02.1864 Betjen Levenstein, geb. Deventer 08.03.1832, overl. Twello (Voorst) 18.05.1884, d.v. Hertog Abraham Levenstein, koopman, en Kaatjen Izak.

5.                   Rachel Vredenburg, geb. Hengelo (Gld) 26.02.1834, dienstmeid, overl. Deventer 10.02.1878|d|.

6.                   Betjen Vredenburg, geb. Hengelo (Gld) 18.02.1837, overl. Hengelo (Gld) 27.02.1837.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Hengelo 1837 no.26); |b| ‘zijnde deszelfs ouders namen onbekend’ (overl.akte Hengelo 1851 no.9); |c| huw.akte Deventer 1849 no.15 en geb.akte Hengelo (Gld) 1824 no.24; |d| oud 46 jaar, vader Mozes Salomon Vredenburg, moeder Klara Zwaab (overl.akte Deventer 1878 no.68).

 

[20] Joseph Hartog, geb. ca. 1766/1771, slachter (1812), ‘joodsch slagter’ (1814), slager (1817), vleeshouwer (1822,1825), overl. voor 1862, tr.

[21] Garritjen Salomons, geb. ca. 1783/1784, overl. voor 1862.

Opm: Er is een Eva Salomons (e.v. Joseph Hartog), geb. ca. 1784, overl. Borculo 30.10.1855, d.v. Salomon Salomons en Gudeltje Salomons.

Uit dit huwelijk:

1.                   Levij Hartog, geb. ca. 1807, koopman (1842), vleeshouwer (1875), overl. Borculo 01.08.1875, tr. Borculo 24.08.1842 Bet Lobstein, geb. ca. 1813, overl. Borculo 21.11.1877, d.v. Isaac Samson Lobstein, koopman, en Babet Bloch.

2.                   Siene/Sientje Hartog, geb. Borculo 02.02.1812, overl. Oldenzaal 26.02.1890, tr. Borculo 12.09.1849 Joël Cohen, geb. Oldenzaal ca. 1812, vleeshouwer, slager, overl. Oldenzaal 19.01.1895, z.v. Abraham Isak Cohen, vleeshouwer, en Martha Hartog.

3.                   Wolf Hartog, geb. Borculo 05.08.1814; volgt [10].

4.                   Moses Hartog, geb. Borculo 24.07.1817, winkelier (1847), lompenkoper (1894), overl. Goor 08.01.1894, tr. 1e voor 1847 Aaltjen Hanouwer, geb. Zutphen 22.04.1831, overl. Zutphen 30.07.1858, d.v. Michiel Hanouwer, slager, en Rachel Abraham Vredenburg; tr. 2e Goor 16.11.1866 Johanna Saalm, geb. Goor 31.01.1812|a|, koopvrouw, overl. Goor 31.01.1885, d.v. Aron Hartog Saalm, koopman, en Voogel David.

5.                   Hartog Hartog, geb. ca. 1821, koopman, overl. Besoijen 18.09.1885, tr. Zutphen 21.01.1863 Sara Jetta Schweiger, geb. ca. 1827, overl. Arnhem 16.08.1914, d.v. Jacob Schweiger en Fani Schleisenbaum.

6.                   Goedjen Hartog, geb. Borculo 26.09.1822, overl. Enschede 04.01.1899, tr. Amsterdam 18.09.1862 Abraham Gomes de Mesquita, geb. Amsterdam ca. 1832, bouwopzichter, z.v. Jacob Gomes de Mesquita, tekenaar van borduurpatronen, en Rachel Tavares Ozorio.

7.                   Abraham Hartog, geb. Borculo 25.07.1825, koopman, overl. Enschede 28.04.1893, tr. Hengelo(O) 17.07.1874 Jette Nathan Cohen, geb. Enschede 01.02.1840, overl. Enschede 06.03.1930, d.v. Nathan Izak Cohen, vleeshouwer, en Rachel Abraham Meiler.

8.                   Nathan Hartog, geb. Borculo 08.04.1829, overl. Rotterdam 03.12.1895, tr. 1e Deventer 20.03.1856 Aleida Goudsmit, geb. Deventer 06.09.1824, d.v. Aron Goudsmit, koopman, en Henriette van Raalte; tr. 2e Rotterdam 08.08.1866 Mietje de Haas, geb. Rotterdam 19.09.1841, overl. Rotterdam 23.06.1869, d.v. Benedictus de Haas en Sara Graveur; tr. 3e tussen 1869 en 1895 Marianna Polak, overl. na 1895.

 

Noten: |a| Zaalm (geb.akte Goor 1812 no.8).

 

[22] = [18]

[23] = [19]

 

[24] Gosse Engberts Smeding, geb. Drachten ca. 1794, smidsknecht (1818,1829), grofsmid (1831), overl. Drachten (Smallingerland) 29.03.1834, z.v. Engbert Gosses Smeding (ca.1754-1835), grofsmid, en Pietje Cornelius Steenstra; tr. Smallingerland 12.12.1818

[25] Antje Jochums van der Meer, geb. Warga ca. 1795/1796, winkelierster (1845,1858), overl. Drachten (Smallingerland) 11.10.1874, d.v. Jogchum Klazes van der Meer, schipper, en Jetske Reinders de Groot.

Uit dit huwelijk:

1.                   Engbert Smeding, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 17.09.1819; volgt [12].

2.                   Kornelia Smeding, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 27.08.1821, overl. Smallingerland 02.08.1912, tr. Smallingerland 11.05.1849 Anne Pieters Halma, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 03.04.1821, van boerenbedrijf (1849), overl. voor 1912, z.v. Pieter Annes Halma en Geertje Beerents Feenstra.

3.                   Jochum Smeding, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 12.11.1823, tabakskerwersknecht (1849), overl. Drachten (Smallingerland) 30.03.1908, tr. Smallingerland 24.05.1849 Japke Hommes de Boer, geb. Poppingawier (Rauwerderhem) ca. 1830, overl. voor 1908, d.v. Homme Tietes de Boer, arbeider, en Japke Freerks Rijpstra.

4.                   Tjeerd Smeding, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 29.06.1826, uurwerkmaker, overl. voor 1890, tr. Wonseradeel 22.05.1852 Houkjen Sybolts Canrinus, geb. Makkum (Wonseradeel) 10.10.1825, overl. Wonseradeel 08.12.1890, d.v. Sybolt Willems Canrinus en Gerritje Sybrens Boxhoorn.

5.                   Pietje Smeding, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 22.02.1829, overl. Leeuwarden 17.06.1921, tr. Leeuwarden 18.05.1853 Pieter Jans van der Wal, overl. voor 1921.

6.                   Jetske Smeding, geb. Drachten (Smallingerland) 21.08.1831, overl. Leeuwarden 16.11.1913, tr. Tietjerksteradeel 12.12.1868 Sipke Jans Visser, geb. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 28.01.1829, schoenmaker, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 04.07.1887, z.v. Jan Sipkes Visser, schoenmaker, en Gertje Sjoerds Postma.
     SJV tr. 1e Tietjerksteradeel 30.08.1856 Tietje Andries Beerstra, geb. Tietjerksteradeel 14.07.1832, overl. Tietjerksteradeel 30.09.1867, d.v. Andries Dirks Beerstra en Jitske Aises van Beets.

7.                   Jeltje Smeding, geb. Drachten (Smallingerland) 30.04.1834 (‘het eerstgeborene’)|a|, tr. Smallingerland 13.05.1858 Jacob Wytzes Zanstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) ca. 1832, timmermansknecht, z.v. Wytze Jans Zanstra, scheepstimmermansknecht, en Feerkje Jacobs Zijlstra.

8.                   Jinke Smeding, geb. Drachten (Smallingerland) 30.04.1834 (‘het laatst geborene’)|b|, overl. Marssum (Menadumadeel) 23.06.1918, tr. Leeuwarden 22.03.1860 Pier Jansma, geb. Ureterp (Opsterland) 02.10.1835, timmerman, overl. Leeuwarden 11.06.1875, z.v. Geert Piers Jansma, landbouwer, en Antje Jans Wassenaar.

 

Noten: |a||b| ‘dat de aangave van gemelde kinderen door de vroedvrouw geschiede vermits de vader voor ruim vier weken is overleden’ (geb.akte Smallingerland 1834 fol.35).

 

[26] Hendrik Willems Hogeboom, geb. Kuinre ca. 1798, grofsmid, overl. Langweer (Doniawerstal) 13.07.1841, z.v. Willem Hendriks Hogeboom en Jantjen Tjeerdts van der Molen; tr. Weststellingwerf 09.05.1821|a|

[27] Froukjen Hendriks Sijen, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) ca. 1793, grof- en hoefsmidse (1845), overl. na 1862, d.v. Hendrik Jans Sijen en Froukjen Jakobs Smits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Froukjen Hendriks Hogeboom, geb. Langweer ca. 1824; volgt [13].

2.                   Jacob Hendriks Hogeboom, geb. Langweer ca. 1832, smidsknecht, tr. Doniawerstal 11.01.1856 Jitske Pieters de Haan, geb. Langezwaag (Opsterland) 14.01.1830, d.v. Pieter Uilkes de Haan en Trijntje Douwes Hofstra.

3.                   Tjeerd Hogeboom, geb. Langweer (Doniawerstal) ca. 1837, overl. Epe 31.10.1911, tr. Ooststellingwerf 16.05.1868 Martje Hylkes Stellingwerf, geb. Makkinga (Ooststellingwerf) 20.10.1838, overl. Doniawerstal 08.06.1906, d.v. Hylke Beniers Stellingwerf, bakker, en Antje Hendriks Seyen.

 

Noten: |a| bruidegom Hogeboom, bruid Vroukjen, die ondertekent met Seyen (huw.akte Weststellingwerf 1821 no.17).

 

[28] Oene Martens Schriemer, geb. Drachten ca. 1798, boerenknecht (1819), arbeider (1820,1856), overl. na 1849, z.v. Marten Geerts Schriemer en Antje Hendriks; tr. 1e Smallingerland 27.03.1819 Teetske Jakobs Hoppinga, geb. Drachten ca. 1794/1795, overl. Noorderdrachten (Smallingerland) 31.05.1824, d.v. Jakob Folkerts Hoppinga en Talke Jurjens; tr. 2e Smallingerland 14.12.1825

[29] Baukjen Lourens Vellinga, geb. Drachten ca. 1800, arbeidster (1856), overl. na 1852, d.v. Louwrens Meines Vellinga en Gooitske Hendriks.

Uit het huwelijk Schriemer-Hoppinga:

1.                   Marten Oenes Schriemer, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 27.01.1820, schipper, overl. Leeuwarden 02.12.1884|a|, tr. Smallingerland 11.05.1849 Grietje Jans Weis, geb. Drachten ca. 1821, naaister (1849), overl. na 1884, d.v. Jan Jans Weis en Rigtje Tjallings Visser.

2.                   Folkert Schriemer, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 03.12.1822, overl. Smallingerland 31.07.1824.

Uit het huwelijk Schriemer-Vellinga:

3.                   Lourens Oenes Schriemer, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 20.03.1827, arbeider, tr. 1e Smallingerland 21.05.1852 Martzen Tjibbes Klazinga, geb. Drachten ca. 1827, dienstmeid (1852), d.v. Tjibbe Daniels Klazinga, arbeider, en Aaltje Hendriks van der Bij; tr. 2e Opsterland 03.11.1866 Trijntje van der Vegt, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 15.11.1823, d.v. Sytze Rinzes van der Vegt, koopman, en Aafke Gerlofs.

4.                   Hendrik Oenes Schriemer, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 29.10.1829; volgt [14].

5.                   Meine Oenes Schriemer, geb. Drachten (Smallingerland) 15.07.1832, schoenmakersknecht, overl. Smallingerland 05.12.1902, tr. Smallingerland 13.05.1859 Wietske Wietzes Klaver, geb. Drachten ca. 1828, dienstmeid (1859), overl. na 1902, d.v. Wietze Jans Klaver en Jitske Jans Linting.

6.                   Goitske Oenes Schriemer, geb. Drachten (Smallingerland) 06.01.1835, overl. Drachten (Smallingerland) 06.11.1881, tr. Smallingerland 10.05.1861 Marten Hrmens Dousma, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) ca. 1835, boerenknecht, overl. na 1881, z.v. Harmen Teunis Dousma en Aaltje Thomas van der Veen.

7.                   Antje Schriemer, geb. Drachten (Smallingerland) 22.04.1838, overl. Smallingerland 10.04.1841.

8.                   Anne Schriemer, geb. Drachten (Smallingerland) 18.07.1841, overl. Smallingerland 22.07.1841.

 

Noten: |a| ook overl.akte Smallingerland 1884 no.155.

 

[30] Auke Geerts Westra, geb. Beets ca. 1798, arbeider, overl. Opsterland 17.12.1869, z.v. Geert Aukes en Sytske Minnes; tr. 2e Opsterland 26.11.1842 Rinske Klazes Huizinga, geb. Beetsterzwaag ca. 1811, overl. tussen 1854 en 1869, d.v. Klaas Pieters Huizinga en Sytske Roels; tr. 1e Opsterland 21.06.1821

[31] Sytske Brugts Stobbe, geb. Lippenhuizen ca. 1800, overl. Opsterland 05.09.1840, d.v. Brugt Wygers Stobbe en Tjitske Ruurds.

Uit het huwelijk Westra-Stobbe:

1.                   Geert Aukes Westra, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 13.12.1821, overl. Opsterland 04.08.1866, tr. Opsterland 16.01.1850 Johanna Jacobs de Jong, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 03.11.1822, overl. Opsterland 28.08.1864, d.v. Jacob Alles de Jong en Antje Wiebes Madhuizen.

2.                   Brugt Aukes Westra, geb. Beets (Opsterland) 11.06.1823, boerenknecht, overl. Opsterland 11.02.1890, tr. Utingeradeel 01.05.1853 Antje Sytzes de Groot, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 25.12.1828, boerendienstmeid (1853), overl. Opsterland 25.05.1879, d.v. Sytze Harkes de Groot en Gepke Pieters de Vries.

3.                   Sytze Westra, geb. Opsterland 22.01.1825, overl. Opsterland 23.12.1830.

4.                   Tjisse Westra, geb. Opsterland 12.10.1826, overl. Opsterland 23.12.1830.

5.                   Antje Aukes Westra, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 12.01.1829, dienstmeid (1854), overl. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 29.11.1886, tr. Smallingerland 13.05.1854 Klaas Brands Veenstra, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 21.12.1827, bakkersknecht, overl. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 24.08.1889, z.v. Brand Klazes Veenstra en Wipke Hanzes Nieuwenhuis.

6.                   Tjitske Westra, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 10.09.1831; volgt [15].

7.                   Sytske Westra, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 17.11.1833, overl. Opsterland 27.04.1906, tr. Opsterland 15.05.1855 Marten Jans de Haan, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 20.09.1831, overl. Opsterland 21.09.1917, z.v. Jan Reinders de Haan en Fokjen Martens van der Velden.

Uit het huwelijk Westra-Huizinga:

8.                   Klaaske Westra, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 27.02.1843, boerendienstmeid (1869), overl. Drachten (Smallingerland) 16.10.1910, tr. Utingeradeel 08.07.1869 Gerben Pool, geb. Drachten (Smallingerland) 16.09.1845, boerenknecht, arbeider, overl. Drachten (Smallingerland) 22.05.1909, z.v. Feitze Jacobus Pool, arbeider, en Jantje Jans Postma.

9.                   Klaas Westra, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 02.06.1844, arbeider, overl. Rauwerderhem 19.05.1881, tr. Rauwerderhem 12.06.1873 Ruurdtje Jouwerts Dijkstra, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 13.07.1844, winkelierster (1912), overl. Irnsum (Rauwerderhem) 09.02.1912, d.v. Jouwert Fokkes Dijkstra en Grietje Luitjens Schaap.

10.                Jantje Westra, geb. Beets (Opsterland) 30.12.1845, tr. Opsterland 26.11.1870 Jan Velthuizen, geb. Groningen 24.01.1843, z.v. Klaas Jans Veldhuizen, zadelmaker, en Roelfien Havinga.

11.                Roel Westra, geb. Beets (Opsterland) 10.06.1848, postbode, overl. Harlingen 30.06.1916, tr. Baarderadeel 12.05.1881 Pietje Riemers Reinalda, geb. Oosterlittens (Baarderadeel) 29.01.1860, dienstmeid (1881), overl. Harlingen 03.03.1940, d.v. Riemer Klazes Reinalda, arbeider, en Pietje Johannes Felkers.

12.                Sytske Westra, geb. Opsterland 24.03.1852, overl. Opsterland 05.11.1865.

13.                Zwaantje Westra, geb. Opsterland 01.04.1854, overl. Opsterland 06.03.1860.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren