Ronald Antoon Hans Floris Staakman (1941-2007)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien april 2022)

 


 

[1] Ronald Antoon Hans Floris Staakman, Ray, geb. ís-Gravenhage 07.05.1941, studie Akademie voor IndustriŽle vormgeving te Eindhoven, overl. Schipluiden 08.04.2007.
Ė Werk op Campus Drienerlo: object in de vijver van het TW/RC-gebouw (1975)

 

†††† ďHeijdenrijk [= ir. L.J. Heijdenrijk (1932-1999)], een van de architecten van het TW/RC-gebouw, heeft [voor de uitvoering van de 1%-regeling] de kunstenaar vroegtijdig ingeschakeld.Hij had een sterke voorkeur voor een object dat een appŤl op meerdere zintuigen zou doen.In overleg met de bouwcommissie werd de keuze uiteindelijk op Ray Staakman en Martin Rous bepaald.Staakman (die het hoofdaandeel in het ontwerp had) stelde een vierkant object voor, dat op min of meer ongezette tijden uit de vijver zou opduiken.Het spijt me nog steeds dat het project op een combinatie van financiŽle en technische gronden is blijven steken.Het was duidelijk een experiment.Het kunstwerk was natuurlijk niet de vierkante doos (10x10m), maar de ervaring van het toevallige, het onzekere.Dat heb ik vaak moeten uitleggen.ĒĖAldus drs. K.S. Levisson (1917-1999), lid Adviescommissie Beeldende Kunst THT (1970-1977), bij zijn afscheid van de hogeschool, in THT Nieuws jrg.18 no.7 van 26.02.1981.

 

[2] Cornelis Staakman, geb. ís-Gravenhage 25.10.1913, tr. 1940|a|
[3] Paulina Cornelia Henrica Fetter, geb. Eindhoven 09.12.1920.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Ronald Antoon Hans Floris Staakman, geb. ís-Gravenhage 07.05.1941|b|; volgt [1].

 

Noten: |a| Het Vaderland 08.06.1940 (huwelijksafkondiging 08 juni); |b| Het Vaderland 08.05.1941 (P.N.C. Staakman geb. Fetter, z.).

 

[4] Antonius Staakman, geb. ís-Gravenhage 31.10.1883, arbeider (1909,1913), gemeentewerkman (1932), overl. 01.12.1964|a|, tr. ís-Gravenhage 21.04.1909

[5] Willemina Geertruida Knor, geb. Gouda 14.05.1883, overl. ís-Gravenhage 20.06.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella Staakman, geb. ís-Gravenhage 26.07.1909, tr. ís-Gravenhage 01.06.1932 Petrus Johannes de Does, geb. Amsterdam 29.12.1908, 6 kl. L.O. en 4 j. dagamb. school (1927), timmerman (1927,1932), z.v. Hendrik Jan Leonard de Does en Louisa Maria Elisabeth van der Post.

2.                   Gerarda Johanna Staakman, geb. ís-Gravenhage 20.07.1911, tr. ís-Gravenhage 22.05.1935 Karel Johannes Wilhelmus van Brakel, geb. ís-Gravenhage 20.10.1906, z.v. Frank van Brakel, huisschilder, en Henriette Alberdina Prins.

3.                   Cornelis Staakman, geb. ís-Gravenhage 25.10.1913; volgt [2].

4.                   Antonius Staakman, geb. ís-Gravenhage 05.04.1915.
= w.s. Antonius Staakman, rijksambtenaar, tr. voor 1948 Agatha Maria Francina van der Burg, geb. ís-Gravenhage 08.07.1924, d.v. Petrus Jacobus Wilhelmus van der Burg en Agatha van Kuijen.

 

Noten: |a| Ďhet lijk gevonden [] blijkens een uittreksel uit het dagregister van het stoomschip Statendam van de naamloze vennootschap Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart- Maatschappij Hol-[scan incompleet]í (overl.akte ís-Gravenhage 19.12.1964no.B2633; niet beschikbaar bij Family Search, aprí22).

 

[6] Jacobus Fetter, geb. Amsterdam 25.05.1882, sigarenmaker (1901,1917), sigarenfabrikant (1922,1924), overl. Amsterdam xx.11.1930|b|, tr. Amsterdam 04.07.1907

[7] Johanna Martens, geb. ís-Hertogenbosch 05.03.1886, naaister (1907), overl. na 1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Johannes Fredericus Fetter, geb. ís-Hertogenbosch 03.02.1909, huisschilder, tr. Amsterdam 30.12.1936 Regina Krah, geb. Oudheusden en Elshout 04.02.1917, d.v. Johannes Petrus Krah, bakker, en Agnes Catharina Elosabeth Toussaint.

2.                   Petronella Hendrika Maria Fetter, geb. ís-Hertogenbosch 03.02.1910, tr. Amsterdam 18.08.1932 Piet Molleman, geb. Amsterdam 19.04.1903, tramwagenbestuurder, z.v. Engelbertus Molleman en Klaasje Boot.

3.                   Johan Fetter, geb. ís-Hertogenbosch 02.10.1911, overl. Woensel 15.03.1913.

4.                   Hendrikus George Johannes Fetter, geb. ís-Hertogenbosch xx.11.1912, overl. ís-Hertogenbosch 28.11.1912.

5.                   Jacobus Johannes Henricus Fetter, ook Johannes Henricus, geb. Woensel 13.01.1914, overl. Woensel 19.02.1914.

6.                   Henrica Antonia Johanna Fetter, geb. Woensel 08.06.1915, overl. Woensel 12.12.1915.

7.                   Johanna Fetter, geb. Woensel 28.06.1916.

8.                   Hendricus Cornelis Fetter, geb. Woensel 24.07.1917, overl. Woensel 20.09.1917.

9.                   Paulina Cornelia Henrica Fetter, geb. Eindhoven 09.12.1920|a|; volgt [3].

10.               levenloos kind, Eindhoven 18.10.1922.

11.               levenloos kind, Eindhoven 12.04.1924.

 

Noten: |a| Eindhovensch dagblad 14.12.1920; |b| Algemeen Handelsblad 19.11.1930.

 

[8] Johannes Staakman, geb. Hof van Delft 21.01.1841, arbeider (1867), biersteker (1871), arbeider (1886), opperman (1895), metselaar (1896), arbeider (1899,1902), overl. ís-Gravenhage 05.07.1902, tr. ís-Gravenhage 14.08.1867 

[9] Charlotta Bardok, geb. Haarlem 30.10.1844, dienstbode (1867), overl. ís-Gravenhage 28.12.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Fredrik Staakman, geb. ís-Gravenhage ca. 1869, overl. ís-Gravenhage 24.03.1871.

2.                   Gerarda Johanna Staakman, geb. ís-Gravenhage 08.12.1871, overl. ís-Gravenhage 12.02.1948, tr. ís-Gravenhage 08.04.1896 Pieter Kriekaart, geb. Vlissingen 06.12.1869, schipper, overl. ís-Gravenhage 30.10.1951, z.v. Judocus Kriekaart, werkman, en Rosalia Bouchout.

3.                   Johannes Staakman, geb. ís-Gravenhage 22.08.1873, bediende (1899), postbeambte (1910), assistent der posterijen (1928), tr. ís-Gravenhage 22.03.1899 Kenne Idsinga, geb. Welsrijp (Hennaarderadeel) 04.11.1874, overl. voor 1928, d.v. Pieter Sijtzes Idsinga, arbeider, en Sjoukje Karels Spanjer.

4.                   Anna Catharina Staakman, geb. ís-Gravenhage 25.08.1875, dienstbode (1895), tr. ís-Gravenhage 07.08.1895 Adrianus Antonius de Groot, geb. ís-Gravenhage 15.05.1874, schoenmaker, overl. ís-Gravenhage 03.02.1961, z.v. Adrianus Antonius de Groot, meubelmaker, en Maria Margaretha Leenart.

5.                   Adriana Susanna Staakman, geb. ís-Gravenhage 16.08.1879, overl. ís-Gravenhage 21.02.1968, tr. ís-Gravenhage 22.03.1905 Thomas Bosman, geb. Amsterdam 22.04.1880, timmerman, z.v. Hendrik Bosman, bootwerker, en Naatje Jacoba Ulshamer.

6.                   Frederik Ferdinand Staakman, geb. ís-Gravenhage 07.08.1881, brievenbesteller (1905,1909), postbeambte (1910,1912), overl. ís-Gravenhage 04.04.1952, tr. ís-Gravenhage 22.05.1912 Maria Geertruida Blom, geb. ís-Gravenhage 12.02.1891, overl. na 1952, d.v. Jacobus Blom, elektricien, en Hendrikje Theunis van der Duin.

7.                   Antonius Staakman, geb. ís-Gravenhage 31.10.1883; volgt [4].

8.                   Willebrordus Staakman, geb. ís-Gravenhage 25.12.1886, timmerman (1910), uitvoerder van bouwwerken (1942), overl. (Ďdoor een noodlottig ongevalí) Zelzate 30.07.1942, begr. BelgiŽ, tr. ís-Gravenhage 02.11.1910 Wilhelmina Christina Stout, geb. ís-Gravenhage 02.11.1887, overl. ís-Gravenhage 30.08.1965, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen 02.09.1965), d.v. Leendert Stout, opperman, en Wilhelmina Christina Nieuwenhuizen.

 

Noten: |a| overl.akte ís-Gravenhage 1942 no.1939.

 

[10] Cornelis Knor, geb. Gouderak 16.10.1838, metselaarsknecht (1866,1867), metselaar (1868,1909), overl. Gouda 18.10.1924; tr. 2e Gouda 28.11.1906 Peternella Willemina Ome, geb. Zaltbommel 22.01.1834, overl. Gouda 05.12.1914, d.v. Klasina Ome; tr. 1e Moordrecht 16.12.1865

[11] Pietertje de Bruijn, geb. Moordrecht 19.12.1841, overl. Gouda 01.06.1904.

†††† PWO tr. 1e Gouda 02.10.1872 Johannes Zuidam, geb. Stein 15.05.1831, overl. Gouda 15.03.1904, z.v. Arie Zuidam en Aaltje Heij.
†††† JZ tr. 1e Gouda 03.05.1865 Aartje van Leeuwen, geb. Well (Ammerzoden) 29.05.1836, overl. Gouda 21.11.1871, d.v. Leendert van Leeuwen, arbeider, en Clasina Oomen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teunis Knor, geb. Moordrecht 20.01.1866, overl. Gouderak 23.03.1866.

2.                   Johanna Knor, geb. Gouderak 27.03.1867, overl. Gouda 07.04.1940, tr. Gouda 16.08.1893 Arie Mulder, geb. Makkum (Wonseradeel) 28.10.1865, overl. Gouda 26.05.1919, z.v. Jan Mulder, koetsier, en Janke de Herder.

3.                   Lijntje Knor, geb. Gouderak 14.03.1868, overl. Gouderak 18.03.1869.

4.                   Lijntje Frederika Knor, geb. Gouderak 23.04.1870, overl. Gouderak 28.11.1870.

5.                   Johan Frederik Knor, geb. Gouderak 21.04.1871, overl. Rotterdam 11.02.1953, tr. Reeuwijk 08.01.1897 Johanna Elizabeth Kusters, geb. Zaamslag 22.10.1872, overl. Rotterdam 04.01.1959, d.v. Jacobus Leendert Kusters, werkman, en Pieternella de Krijger.

6.                   Teunis Knor, geb. Gouderak 09.11.1873, tr. Boskoop 05.10.1900 Johanna Cozijn, geb. Boskoop 21.10.1872, d.v. Maarten Cozijn en Grietje Ravensberg.

7.                   Lijntje Knor, geb. Gouderak 09.01.1875, overl. Gouderak 19.12.1876.

8.                   Jan Knor, geb. Gouderak 28.12.1877, overl. Rotterdam 06.05.1947, tr. Gouda 14.03.1900 Geertruida Catharina Boot, geb. Gouda ca. 1873/1874, overl. Rotterdam 23.11.1934, d.v. Pieter Boot en Goverdina Kunst.

9.                   Lijntje Knor, geb. Gouda ca. 1880, tr. Gouda 31.10.1906 Boudewijn de Mink, geb. Gouda ca. 1883/1884, overl. Gouda 05.01.1938, z.v. Abraham de Mink en Neeltje Prevoo.

10.               Willemina Geertruida Knor, geb. Gouda 14.05.1883; volgt [5].

 

[12] Jacobus Fetter, geb. Amsterdam 09.04.1860, vergulder (1878), koetsier (1904,1918), lijstenmaker, overl. Amsterdam 19.02.1954, tr. Amsterdam 19.12.1878

[13] Frederika Theodora Vetter, geb. Amsterdam 12.08.1861, overl. Amsterdam 21.02.1946, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 26.02.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Maria Catharina Fetter, geb. Amsterdam 16.05.1879, overl. Amsterdam 24.03.1956, tr. 1e Amsterdam 05.07.1906 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 27.06.1913) Johannes Adrianus Theodorus Thijssen, geb. Amsterdam 25.08.1877, bakker, overl. Amsterdam 13.04.1945, z.v. Adrianus Casper Floris Thijssen, opzichter, en Maria Theodora Hoes; tr. 2e ís-Gravenhage 26.02.1915 Arent van IJsendijk, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 12.01.1883, overl. Utrecht 13.02.1956, z.v. Engelbertus Marinus van Ijsendijk en Suzanna Johanna Mouthaan.

2.                   Catharina Hendrika Fetter, geb. Amsterdam 24.06.1880, overl. na 1953, tr. Amsterdam 03.03.1904 Jan Kroesen, geb. Amsterdam ca. 1880, tramconducteur (1904), kelner (1933), overl. ís-Gravenhage 06.01.1953, z.v. Cornelis Jacobus Kroesen en Kaatje Zwankhuijsen.

3.                   Jacobus Fetter, geb. Amsterdam 25.05.1882; volgt [6].

4.                   Johann George Fetter, geb. Amsterdam 01.11.1884, kelner, tr. Amsterdam 31.01.1918 Dirkje Hoogbruin, geb. Gorinchem 29.01.1887, d.v. Jacob Hoogbruin en Barendina de Joode.

5.                   Frederika Theodora Fetter, geb. Amsterdam 19.12.1885.

6.                   Abraham Fetter, geb. Amsterdam 23.01.1887, kelner (1909), verzekeraar (1927), meubelfabrikant (1945), overl. Rotterdam 04.04.1945|b||c|, tr. 1e Amsterdam 24.02.1909 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 29.12.1925, ingeschr. Amsterdam 02.01.1926) Elizabeth Manning, geb. Croydon (England) 14.01.1886, d.v. Henry Manning, werkman, en Maria Bowling; tr. 2e Rotterdam 16.02.1927 Frederika Petronella Hilkemeijer, geb. Rotterdam 10.12.1896, overl. Rotterdam 04.04.1945|a||d|, d.v. Andries Machiel Hilkemeijer en Maria Rosetta Havelaar.

7.                   Henriette Johanna Elisabeth Fetter, geb. Amsterdam 11.03.1888, overl. Amsterdam 08.03.1972, tr. Amsterdam 16.02.1910 Hendrik Jan Cornelis BŲschen, geb. Amsterdam 24.12.1882, kruier (1910), kantoorbediende, overl. Amsterdam 06.12.1948, z.v. Johannes Frederik BŲschen en Catharina Maria Haije.

8.                   Adriana Anna Fetter, geb. Amsterdam 16.04.1891, overl. na 1961, tr. Amsterdam 28.11.1912 Bernardus Franciscus Moes, geb. Amsterdam 13.01.1884, bankwerker, overl. ís-Gravenhage 01.05.1961, z.v. Johannes Moes en Maria Elisabeth Blšser.

9.                   Jacoba Frederika Fetter, geb. Amsterdam 21.10.1894, overl. na 1954, tr. Amsterdam 23.04.1913 Johannes Henrikus Heuving, geb. Veendam 23.05.1885, kleermaker, overl. Nieuwer-Amstel 17.11.1954, z.v. Kornelius Heuving, kleermaker, en Sophie Leopoldine Morrien, kamerverhuurster (1913).

10.               Christiaan Dirk Fetter, geb. Amsterdam 25.08.1896, kelner, tr. Amsterdam 07.11.1917 Aaltje Frerichs, geb. ís-Gravenhage 14.06.1897, d.v. Johannes Bernardus Frerichs, smid, en Berendina Sara Tellekamp. [ís-Gravenhage 1943]

11.               Henri Fetter, geb. Amsterdam 14.04.1898, reiziger, fabrikant, overl. Amstelveen 17.02.1983, tr. 1e Gorinchem 25.11.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 28.01.1964) Catrina Johanna van Veen, geb. Rotterdam 03.08.1901, d.v. Jan van Veen en Catrina Lobrecht; tr. 2e Amsterdam 16.06.1964 Catharina Maria Wernas, geb. Zutphen 14.01.1919, bedrijfsleidster, d.v. Dorothea Maria Florentina Wernas, overl. na 1983.

12.               Friedrich Fetter, geb. Amsterdam 17.10.1899, kok, tr. Amsterdam 20.09.1923 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 12.08.1929, ingeschr. Amsterdam 28.03.1930) Francina Christina Ras, geb. Amsterdam 29.07.1903, overl. Amsterdam 08.07.1991, d.v. Jacobus Ras, grondwerker, en Catharina Oversteegen.
†††† FCR tr. 2e Amsterdam 12.12.1934 Dirk van Onselder, geb. Amsterdam 22.01.1899, werkman gem.waterl., overl. Amsterdam 18.01.1948, z.v. Jan Dirk van Onselder en Elisabeth Plemper.

 

Noten: |a| overl. Ďte tien uur, nul minutení (overl.akte Rotterdam 09.04.1945 fol.f039v no.4766); |b| idem (akte no.4768); |c||d| liquidaties door het Nederlands verzet, in de categorie collaborateurs en handlangers (nl.wikipedia).

 

[14] Hendrikus Martens, geb. Gemert 27.07.1851, arbeider (1879,1894), schipper (1896), loodgieter (1904), loodwerker (1905), conciŽrge (1907), portier (1917), overl. ís-Hertogenbosch 28.02.1929, tr. Deurne en Liessel 28.10.1879

[15] Petronella van Baren, geb. Maren (Alem, Maren en Kessel) 07.04.1859, arbeidster (1879), werkvrouw (1905), overl. Vught 17.03.1915|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Huberdina Maria Cornelia Martens, geb. ís-Hertogenbosch 10.11.1881, overl. ís-Hertogenbosch 12.08.1961, tr. ís-Hertogenbosch 30.04.1904 Cornelis Johannes Pagie, geb. ís-Hertogenbosch 07.11.1881, sigarenmaker, overl. ís-Hertogenbosch 20.11.1960, z.v. Johannes Antonius Wilhelmus Pagie en Johanna van Beekvelt.

2.                   Cornelis Martens, geb. ís-Hertogenbosch 24.12.1883, passementwerker (1905,1917), tr. ís-Hertogenbosch 25.02.1905 Maria Catharina de Graaf, geb. ís-Hertogenbosch 16.11.1880, d.v. Johannes de Graaf, schoenmaker, en Henrica Joanna Mulders.

3.                   Johanna Martens, geb. ís-Hertogenbosch 05.03.1886; volgt [7].

4.                   Maria Petronella Martens, geb. ís-Hertogenbosch 10.07.1888, overl. ís-Hertogenbosch 15.07.1889.

5.                   Anna Maria Martens, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1891, dienstbode (1917), overl. ís-Hertogenbosch 09.09.1951, tr. ís-Hertogenbosch 19.05.1917 Lambertus Antonius van Erp, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1891, stoffeerder, overl. ís-Hertogenbosch 15.11.1964, z.v. Hendrikus Martinus van Erp en Anna Maria van Oorschot.
†††† LAvE tr. 2e tussen 1951 en 1962 Geertruda Bernardina Johanna Loderus, geb. Terborg (Wisch) 25.03.1899, overl. ís-Hertogenbosch 19.11.1962, d.v. Antoon Loderus, stationchef, en Wilhelmina Mecheliena Kaak.
†††† GBJL tr. 1e Amsterdam 27.01.1921 Joseph Hubert Klinkum, geb. Roermond 12.06.1870, reiziger (1903), handelsreiziger (1921), handelsvertegenwoordiger (1932), overl. ís-Hertogenbosch 08.06.1934, z.v. Joseph Hubert Klinkum en Elisabeth Hubertina Maria Kirchner.
†††† JHK tr. 1e Amsterdam 29.01.1903 Clara Wolper, geb. Amsterdam 12.09.1877, overl. ís-Hertogenbosch 01.06.1919, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster) 06.08.1919, d.v. Jacobus Wolper en Gezina Maria Coster.

6.                   Paulina Arnoldina Martens, geb. ís-Hertogenbosch xx.10.1893, overl. ís-Hertogenbosch 02.06.1894.

7.                   Paulina Wilhelmina Martens, geb. ís-Hertogenbosch xx.10.1895, overl. ís-Hertogenbosch 25.11.1895.

8.                   levenloze zoon, ís-Hertogenbosch 20.12.1896.

 

Noten: |a| ook overl.akte ís-Hertogenbosch 1915 no.220.

 

[16] Johannes Staakman, geb. Maassluis ca. 1803, arbeider (1841,1868), overl. ís-Gravenhage 10.11.1868|a|, z.v. Joannes Staakman en Alida Timmermans (zie Bijlage A); tr.

[17] Adriana van der Laan, geb. ca. 1801, overl. tussen 1868 en 1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Staakman, geb. Wateringen 22.10.1837, overl. Wateringen 24.01.1838.

2.                   Johannes Staakman, geb. Hof van Delft 21.01.1841; volgt [8].

 

Noten: |a| Ďzijnde de naam der moeder niet bekend, beiden overledení (overl.akte ís-Gravenhage 1868 no.2299).

 

[18] Ė

[19] Charlotta Misset, geb. Haarlem 01.03.1823, overl. Haarlem 22.11.1859, d.v. Frederik Misset, grofsmid (1823), werkman (1846), en Cornelia Johanna Dovejanus; tr. Haarlem 24.06.1846 Johannes Bardok, geb. Haarlem 13.01.1820|c|, scharenslijper (1846,1856), schoenlapper (1861), instrumentslijper (1867), arbeider (1872), messenslijper (1874), overl. voor 1882, z.v. Gerrit Bardok en Susanna Schoenmaker.

Kind van Charlotta (erkend bij het huwelijk):

1.                   Charlotta Misset, later Bardok, geb. Haarlem 30.10.1844|a|; volgt [9].

Voorkind|e|:

2.                   Johannes Bardok, geb. Haarlem 07.06.1846|d|, werkman, overl. voor 1889, tr. 1e Haarlem 07.03.1877 Helena Diemel, geb. Haarlem 20.07.1839, overl. Haarlem 04.01.1878, d.v. Josephus Diemel en Lena Mielen; tr. 2e Haarlem 31.12.1882 Jannetje Wilhelmina Monfils, geb. Leiden 28.02.1849|b|, overl. Haarlem 06.04.1913, d.v. Lambertus Monfils, bloemist, en Maria Hendrica Henzen, werkster (1849).
†††† HD tr. 1e Haarlem 06.02.1867 Johannes Beukema, geb. Haarlem 25.03.1841, werkman, overl. Haarlem 20.10.1874, z.v. Jan Beukema, werkman, en Cornelia van Opzeeland.
†††† JWM tr. 2e Haarlem 24.07.1889 Lodewijk Alexander Swaanswijk, geb. Haarlem 25.07.1846, werkman, overl. Haarlem 20.10.1915, z.v. Jan Swaanswijk en Gerarda Johanna Bardok (ca.1811-1867).

Uit dit huwelijk:

3.                   Arend Bardok, geb. Haarlem 08.12.1847, agent van politie, overl. Zuilen 01.12.1918, tr. Haarlem 12.04.1882 Cornelia Bloemzaad, geb. Haarlem 15.05.1860, dienstbode (1882), overl. Zuilen 25.01.1946, d.v. Anthonie Bloemzaad, werkman, en Elisabeth van Westerhoven.

4.                   Anna Catharina Bardok, geb. Haarlem 12.01.1850, dienstbode (1872), overl. ís-Gravenhage 19.11.1922, tr. ís-Gravenhage 29.05.1872 Gerardus Koppens, geb. ís-Gravenhage ca. 1850, distillateur (1872), arbeider (1923), overl. ís-Gravenhage 17.02.1923, z.v. Gerardus Koppens en Alida Zegwaart.

5.                   Cornelia Susanna Bardok, geb. Haarlem 17.01.1851, overl. Haarlem 12.10.1861.

6.                   Gerarda Johanna Bardok, geb. Haarlem 23.10.1852, dienstbode (1874), overl. ís-Gravenhage 12.04.1935, tr. ís-Gravenhage 28.10.1874 Johannes van der Veldt, geb. Haarlem ca. 1842, tuinman, overl. voor 1935, z.v. Dirk Machielse van der Veldt, tuinman, en Johanna Jansen.

7.                   Petrus Bardok, geb. Haarlem 05.06.1854, overl. Haarlem 02.11.1856.

8.                   Frederik Bardok, geb. Haarlem 08.02.1856, brandwacht (1880), rijksveldwachter (1904), overl. ís-Gravenhage 03.12.1930, tr. Amsterdam 04.08.1880 Willemina Hendrina Cornelia Gijsberta Herders, geb. Amsterdam 10.02.1850, dienstbode (1880), overl. tussen 1904 en 1930, d.v. George Herders en Geisberta Maria Luijken.

 

Noten: |a| aangifte door Maria Wilhelmina Silvester, oud 40 jaar, vroedvrouw, moeder Ďoud dertig jarení (geb.akte Haarlem 01.11.1844); |b| natuurlijke dochter van Maria Hendrika Hensen, gewettigd bij haar huwelijk met Lambertus (geb.akte Leiden 1849 no.241 & huw.akte Leiden 30.05.1849 no.108); |c| aangifte door Gerrit Bardok, oud 40 jaar, scharenslijper, van een kind Ďwaarvan hij vader erkent te zijní (geb.akte Haarlem 14.01.1820); |d| aangifte door Johannes Bardok, verklarende Ďdit kind te erkennen voor het zijnen met toestemming van de moederí (geb.akte Haarlen 09.06.1846); |e| Johannes niet in huw.akte Haarlem 24.06.1846 no.128 vermeld om te wettigen.

 

[20] Johan Fredrik Knorr, geb. Gouderak 10.05.1808, arbeider (1834,1844), overl. Kralingen 08.04.1885|a|, z.v. Jean Juste Knorr en Jacoba Makensi; tr. Gouderak 26.06.1833

[21] Johanna Terlouw, geb. Gouderak 21.04.1812, overl. Gouderak 26.06.1866|b|, d.v. Cornelis Terlouw en Jaapje Groeneveld.

Uit dit huwelijk (vader veelal Knor, ook Johan Frederik):

1.                   Jacoba Knorr, geb. Gouderak 06.02.1834, overl. Rotterdam 17.07.1917, tr. Gouderak 17.02.1866 Jan Groenendijk, geb. Moordrecht 26.03.1835, overl. Rotterdam 11.01.1908, z.v. Barend Groenendijk en Geertje Huisman.
†††† JG tr. 1e Moordrtecht 04.04.1857 Hillegonda Boere, geb. Moordrecht 05.10.1832, overl. Moordrecht 19.10.1859, d.v. Teunis Boere, schippersknecht, en Fijgje Tom.

2.                   Jaapje Knor, geb. Gouderak 24.09.1835, overl. Gouderak 28.09.1836.

3.                   Johan Frederik Knor, geb. Gouderak 26.01.1837, overl. Rotterdam 26.12.1910, tr. Gouderak 25.11.1871 Dirkje Brusik, geb. Hillegersberg 16.01.1845, overl. Rotterdam 13.07.1897, d.v. Cornelis Brusik en Johanna Petronella de Bruin.

4.                   Cornelis Knor, geb. Gouderak 16.10.1838; volgt [10].

5.                   Jaapje Knor, geb. Gouderak 07.01.1841, herbergierster (1899), overl. Haarlemmermeer 25.02.1899, tr. Gouderak 24.07.1863 Johannes van der Laan, geb. Vrijhoeven/Ter Aar ca. 1837, overl. Haarlemmermeer 20.08.1896, z.v. Jasper van der Laan en Johanna Wiegman.

6.                   Jansje Knor, geb. Gouderak 04.04.1843, overl. Nieuwerkerkaan den IJssel 24.02.1891, tr. Moordrecht 29.05.1869 Pieter Hogendoorn, geb. Stolwijk ca. 1844, overl. Moordrecht 14.08.1919, z.v. Klaziena Hogendoorn.
†††† PH tr. 2e Nieuwerkerk aan den IJssel 01.04.1892 Maria Walda, geb. Zevenhuizen 09.12.1856, overl. Moordrecht 23.02.1919, d.v. Anne Walda, arbeider, en Geertrui Geerlof.
†††† MW tr. 1e Gouda 18.10.1882 Gerrit Slobbe, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1842/1843, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 18.05.1891, z.v. Aart Slobbe en Trijntje Bout.
†††† GS tr. 1e Nieuwerkerk aan den IJssel 05.10.1877 Wijntje van der Velden, geb. Gouderak 10.05.1851, overl. Nieuwerkkerk aan den IJssel 11.07.1882, d.v. Willem van der Velden, baanspinner, en Cornelia van den Herik.

7.                   Jan Knor, geb. Gouderak 11.11.1844, overl. Gouderak 16.02.1846.

8.                   Diena Maria Knor, geb. Gouderak 17.02.1847, overl. Rotterdam 30.03.1921, tr. Gouderak 23.05.1868 Arie den Breejen, geb. Hardinxveld 19.10.1840, overl. Rotterdam 17.01.1923, z.v. Arie den Breejen en Neeltje Bakker.

9.                   Willemina Knor, ook Wilhelmina, geb. Gouderak 05.01.1850, overl. Loenen (Utr) 08.08.1881, tr. Gouderak 09.05.1873 Arnoud de Man, geb. Mijnsheerenland 24.09.1846, heibaas, overl. Watergraafsmeer 22.09.1917, z.v. Jacob de Man en Sijgje Bijl.
†††† AdM tr. 2e Poederoijen 25.11.1881 Ida Gijben, geb. Aalst (Poederoijen) 25.12.1852, d.v. Bartholomeus Gijben, arbeider, en Emmeke Clazina den Dekker.

 

Noten: |a| overledene Knor; |b| moeder Groen, e.v. Knor (overl.akte Gouderak 1866 no.29).

 

[22] Dirk de Bruijn, geb. Stolwijk 15.06.1820, arbeider, overl. Stolwijk 04.01.1871, z.v. Pieter de Bruijn, arbeider, en Pietertje van Adrichem; tr. Moordrecht 21.01.1842

[23] Geertje de Jong, geb. Moordrecht 11.03.1824, werkster (1862,1868), overl. Gouda 08.05.1901, d.v. Teunis de Jong, arbeider, en Lijntje Verkerk.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Pietertje de Jong, later de Bruijn, geb. Moordrecht 19.12.1841|i|; volgt [11].

Uit dit huwelijk:

2.                   Teunis de Bruijn, geb. Moordrecht 11.03.1843, overl. Moordrecht 29.04.1843.

3.                   Lijntje de Bruijn, geb. Moordrecht 10.10.1844, overl. Moordrecht 10.11.1844.

4.                   Teunis de Bruijn, geb. Moordrecht 22.10.1847, overl. Moordrecht 06.02.1848|a|.

5.                   Geertje de Bruijn, geb. Moordrecht 16.05.1851, overl. Moordrecht 02.07.1851|b|.

6.                   Dirkde Bruijn, geb. Moordrecht 15.02.1854, overl. Moordrecht 23.02.1854|c|.

7.                   Hendrik de Bruijn, geb. Moordrecht 13.01.1858, overl. Moordrecht 15.02.1858|d|.

8.                   Hendrik de Bruijn, geb. Moordrecht 06.12.1859, overl. Moordrecht 08.01.1860|e|.

9.                   Willem de Bruijn, geb. Moordrecht 31.05.1862, overl. Moordrecht 22.06.1862|f|.

10.               Willem de Bruijn, geb. Moordrecht 12.02.1864, overl. Moordrecht 23.02.1864|g|.

11.               Willem de Bruijn, geb. Moordrecht 21.07.1868, overl. Moordrecht 11.11.1868|h|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Stolwijk 1848 no.44; |b| ook overl.akte Stolwijk 1851 no.15; |c| ook overl.akte Stolwijk 1854 no.7; |d| ook overl.akte Stolwijk 1858 no.25; |e| ook overl.akte Stolwijk 1860 no.2; |f| ook overl.akte Stolwijk 1862 no.28; |g| ook overl.akte Stolwijk 1864 no.18; |h| ook overl.akte Stolwijk 1868 no.46; |i| aangifte door Matthijs van Bochove, oud 56 jaar, plaatselijk heel- en vroedmeester (geb.akte Moordrecht 1841 no.84 & huw.akte Moordrecht 1842 no.1).

 

[24] Jacobus Fetter, geb. Amsterdam 31.07.1834, kastenmaker (1853), meubelmaker (1858), spiegelmaker (1876), lijstenmaker (jul1878), winkelier (dec1878), spiegelmaker (1880), overl. na 1909, z.v. Christiaan Dirk Fetter en Johanna Loggen; tr. 2e Amsterdam 20.01.1876 Martha Anna Seppen, geb. Amsterdam 01.01.1838, overl. Amsterdam 11.06.1877, d.v. Johannes Gerhardus Seppen en Marta Winter; tr. 3e Amsterdam 25.07.1878 Anna Schintler, geb. Amsterdam 06.02.1836, overl. Amsterdam 30.04.1888, d.v. Lodewijk Schintler en Marritje Struwer; tr. 1e Amsterdam 28.01.1858

[25] Catharina Hendrica Mulder, geb. Amsterdam 02.11.1836, overl. Amsterdam 08.06.1875, d.v. Abraham Mulder, turfkoper, en Hendrica Catrina Menslage.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abraham Fetter, geb. Amsterdam 05.03.1858, spiegelmaker, tr. Amsterdam 03.06.1880 Jannetje Antonia Martina Warmink, geb. Amsterdam 26.12.1853, overl. Amsterdam 30.09.1895, d.v. Hendrik Warmink en Christina Anna Niemeijer.

2.                   Jacobus Fetter, geb. Amsterdam 09.04.1860; volgt [12].

3.                   Christiaan Derk Fetter, geb. Amsterdam 02.07.1864, tr. Amersfoort 23.02.1888 Frederika Wilhelmina Maria Jansen, geb. Amsterdam 07.08.1867, d.v. Christiaan Jansen en Lena Berendina Johanna Heusenvelt.

4.                   Catharina Hendrica Fetter, geb. Amsterdam 22.11.1866, tr. Amsterdam 03.08.1893 Jan Fredrik Lange, geb. Amsterdam 04.11.1868, bediende, z.v. Jan Fredrik Lange, kantoorbediende, en Johanna Frederika Borghorst.

5.                   Johannes Hendricus Fetter, geb. Amsterdam 12.09.1869, vleeshouwer, tr. Amsterdam 17.03.1892 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 16.10.1908, ingeschr. Amsterdam 29.01.1909) Anna Albertina Pourquiť, geb. Amsterdam 22.10.1874, d.v. Jean Baptist Pourquiť, kapper, en Anna Christina Hellwig.

6.                   Adriana Anna Fetter, geb. Amsterdam 20.09.1873, overl. Velp (Rheden) 01.03.1959, tr. Amsterdam 22.10.1896 Johannes Hermanus Veenendaal, geb. Amsterdam 05.10.1872, commissionair, z.v. Hermanus Johannes Veenendaal, winkelier, en Johanna Willemina te Kamp.

 

[26] Johan Georg Vetter, geb. ÷schelbronn|a| 06.09.1829, tapper (1857), vleeshouwer (1878,1881), overl. Amsterdam 04.05.1909, z.v. Andreas Vetter, wagenmaker, en Dorothea Nonenmacher; tr. Amsterdam 15.01.1857

[27] Anna Maria Catharina Wassman, geb. Amsterdam 29.03.1834, overl. Amsterdam 07.03.1904, d.v. Jakob Wassman, tapper, en Maria Catharina Vetkoter.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Agneta Vetter, geb. Amsterdam 11.08.1857, tr. Amsterdam 20.10.1881 Evert van Bommel, geb. Barneveld 04.08.1852, vleeshouwer, z.v. Melgert Hendrik van Bemmel, slager/vleeshouwer, en Elisabeth ten Hoorn.

2.                   Anna Maria Catharina Vetter, geb. Amsterdam 28.08.1859.

3.                   Frederika Theodora Vetter, geb. Amsterdam 12.08.1861; volgt [13].

4.                   Anna Maria Catharina Vetter, geb. Amsterdam 20.12.1866, overl. voor 1912, tr. Amsterdam 29.04.1909 Hermannus Gerhardus Lindeboom, geb. Stad Almelo 24.09.1870, schilder (1893), assuradeur (1909), bouwkundige (1912), z.v. Gerhardus Johannes Lindeboom, schoenmaker, en Johanna Wollevenne.
†††† HGL tr. 1e Deventer 13.12.1893 Petronella Arnolda Bosch, geb. Zutphen 18.05.1869, overl. voor 1899, d.v. Johannes Bosch, gasfitter, en Pieternella Arnolda Moviat; tr. 2e Utrecht 05.04.1899 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 31.10.1905, ingeschr. Amsterdam 19.03.1905) Lummegi Maria Korthoven, geb. Zijpe 21.12.1871, overl. Amsterdam 30.07.1948, d.v. Bartholomeus Korthoven en Ariana Smidt; tr. 3e ís-Gravenhage 30.10.1912 Sophia Frederika Veer, geb. Delft 09.02.1867, d.v. David Veer, museumopzichter, en Anna Geertruida Berlijn.
†††† LMK tr. 2e Amsterdam 15.03.1916 Bernardus Antonius Hoogerwoonink, geb. Amsterdam 01.07.1874, behanger, overl. Amsterdam 19.10.1961, z.v. Bernardus Hoogewoonink en Clasina Geisterfer.
†††† BAH tr. 1e Amsterdam 10.05.1899 Maria Cornelia Reijgwart, geb. Amsterdam 19.08.1872, overl. Amsterdam 26.10.1911, d.v. Albertus Johannes Reijgwart en Cornelia van den Berg.
†††† SFV tr. 1e Rotterdam 28.07.1892 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 19.05.1910, ingeschr. Delft 25.06.1910) Johannes Cornelis Vis, geb. Rotterdam 28.12.1867, kantoorbediende (1892), theehandelaar (1912), overl. ís-Gravenhage 04.10.1946, z.v. Johannes Wechter Vis en Susanna Wilhelmina Versnel.
†††† JCV tr. 2e ís-Gravenhage 09.07.1912 Bartje Arema, geb. Sneek 05.11.1873, overl. ís-Gravenhage 27.06.1933, d.v. Pieter Arema en Geeske Krol; tr. 3e Brussel 10.11.1936 (echtsch.) Maria Anna Josepha Henrica Beguin, geb. Voorburg 14.03.1877, overl. ís-Gravenhage 04.06.1942, begr. ís-Voorburg (RK Bpl.) 08.06.1942, d.v. Jean Alphonse Marie Beguin en Maria Josepha Elisabeth Walter; tr. 4e Dorothea Helene Sophie Neumeijer, geb. Reitz (Duitsland) 27.12.1895.
†††† MAJHB tr. 1e Voorburg 30.12.1929 Gťrard Joseph Marie van der Kun, geb. Rotterdam 27.07.1860, notaris, overl. ís-Gravenhage 15.06.1932, z.v. Leopold Gerard Louis van der Kun en Cornelia Maria Johanna Wilhelmina Fuchs.
††† GJMvdK tr. 1e ís-Gravenhage 01.08.1901 Emma FranÁoise Anna Marie Thijssen, geb. Amsterdam 10.12.1865, overl. ís-Gravenhage 21.02.1927, d.v. Eduardus Henricus Gerardus Thijssen en Maria Antoinette Seegers.

5.                   Antoon Andreas Vetter, geb. Amsterdam 29.03.1869, stalhouder (1893), marktkoopman (1913), overl. Amsterdam 30.11.1943, tr. 1e Nieuwer-Amstel 26.04.1893 Berendiena Hendrika Aalderink, geb. Stad Doetinchem 25.08.1870, overl. voor 1913, d.v. Jan Aalderink, timmerman, en Antonia Masselink; tr. 2e Amsterdam 20.11.1913 Elisabeth Wilhelmina van Hilst, geb. Amsterdam 03.10.1865, overl. Amsterdam 08.01.1934, d.v. Jean Lambert van Hilst en Jansje Wijn Houthuijse.
†††† BHA tr. 1e Stad Doetinchem 27.06.1889 Beernad Doden Bus, geb. Emden 29.11.1825, schoenmaker, overl. voor 1893, z.v. Harm Hinderks Bus, schoenmaker, en Sanna Bulders.
†††† BDB tr. 1e Amsterdam 28.04.1852 Johanna Catharina van Exel, geb. Heeze 19.09.1817, uitdraagster, overl. voor 1889, d.v. Paulus van Exel, herbergier, en Johanna Vromans.
†††† JCvE tr. 1e Amsterdam 07.04.1847 Abraham Loopwijk, geb. Oosthuizen ca. 1821, scheepsdoctor, overl. voor 1852, z.v. Jan Elias Loopwijk en Margaretha van Ree.

†††† EWvH tr. 1e Amsterdam 18.08.1897 Arnoldus Fredricus van der Haas, geb. Haarlem 07.03.1859, kelner, overl. voor 1913, z.v. Jacobus Leonardus van der Haas, kastelein, en Maria van Rijzen.

 

Noten: |a| destijds Oeschelbron in Groot Hertig[dom] Baden, nu ÷schelbronn, een Ortsteil van Gemeinde Niefern-÷schelbronn, Landkreis Enzkreis, Bundesland Baden-WŁrttemberg.

 

[28] Johannes Martens, geb. Gemert 21.10.1810, wever, overl. Gemert 01.11.1862, z.v. Jacobus Martens en Mechtilda van Zeeland; tr. 1e Gemert 22.06.1843 Henrica van den Eijnden, ook Hendrika, ged. Gemert 29.07.1798, dienstmeid (1820), overl. Gemert 30.12.1848, d.v. Joseph van den Eijnden en Johanna Rooijackers; tr.2e Gemert 18.04.1850

[29] Ardina van Schijndel, geb. Gemert 03.05.1821, weefster, overl. Gemert 21.10.1868, d.v. Cornelis van Schijndel en Catharina Engels; tr. 1e Gemert 06.05.1842 Theodorus van Gemert, ged. Gemert 29.12.1805, wever, overl. Gemert 15.04.1847, z.v. Albertus van Gemert en Theodora Reijnders; tr. 3e Gemert 07.01.1865 Peter Willems, geb. Gemert 17.07.1841, wever, z.v. Joannis Willems en Anna Maria Wouters.

†††† HvdE tr. 1e Gemert 13.10.1820 Johannes Vos, Jan, ged. Son en Breugel 02.05.1791, wever, overl. Gemert 18.04.1840, z.v. Joanna Maria Vos.

Uit het huwelijk van Gemert-van Schijndel:

1.                   Albertus Johannes van Gemert, geb. Gemert 24.01.1844.

2.                   Theodorus van Gemert, geb. Gemert 02.09.1847, overl. Gemert 30.10.1847.

Uit het huwelijk Martens-van Schijndel:

3.                   Hendrikus Martens, geb. Gemert 27.07.1851; volgt [14].

4.                   Cornelis Johannes Martens, geb. Gemert 07.10.1857, dienstknecht, overl. Veghel 27.09.1871.

 

[30] Cornelis van Baren, geb. Empel en Meerweijk 12.08.1826|c|, arbeider, overl. Alem, Maren en Kessel 10.04.1876, z.v. Johannes van Baren en Francisca Laheij; tr. Alem, Maren en Kessel 14.05.1858|b|

[31] Johanna van Rossum, geb. Maren (Alem, Maren en Kessel) 20.02.1827, overl. ís-Hertogenbosch 27.11.1910, d.v. Johannes van Rossum, arbeider, en Peternella van Lith; tr. 2e Alem, Maren en Kessel 16.08.1877 Johannes Versfelt, geb. Maren (Alem, Maren en Kessel) 26.04.1834, arbeider, overl. ís-Hertogenbosch 14.11.1885|a|, z.v. Arnoldus Versfelt en Johanna van Thuijl.
†††† JV tr. 1e Agnes van Rietveld, geb. Varik ca. 1839,overl. Empel en Meerwijk 13.06.1876, d.v. Jan van Rietveld en Geertrui Vogel.

Uit dit huwelijk (vader Cornelus):

1.                   Petronella van Baren, geb. Maren (Alem, Maren en Kessel) 07.04.1859; volgt [15].

2.                   Johannes van Baaren, ook van Baren, geb. Alem, Maren en Kessel 01.01.1861, overl. Alem, Maren en Kessel 18.06.1864.

3.                   Arnoldus van Baren, geb. Alem, Maren en Kessel 03.08.1862, schipper, overl. ís-Hertogenbosch 11.03.1948, tr. ís-Hertogenbosch 02.08.1893 Maria Cornelia Veld, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1866, naaister, overl. ís-Hertogenbosch 19.01.1919, d.v. Cornelis Veld en Elisabeth van den Broek.

4.                   Johanna van Baren, geb. Alem, Maren en Kessel 29.01.1864, overl. Alem, Maren en Kessel 24.03.1867.

5.                   Maria van Baren, geb. Alem, Maren en Kessel 31.07.1866.

6.                   Johanna van Baren, geb. Alem, Maren en Kessel 26.12.1871.

 

Noten: |a| geb. Kessel, moeder Jans van Tuijl (overl.akte ís-Hertogtenbosch 1885 no.689); |b| bruidegom in akte van Baaren, tekent met van Baren (huw.akte Alem, Maren en Kessel 1858 no.50); |c| kind Cornelus, vader van Baare Ďdie verklaard niet te kunnen schrijvení (geb.akte Empel en Meerwijk 1826 no.14).

 


Bijlage A

 

[32] Joannes Staakman, tapper (1833), koopman (1838), overl. voor 1847|b|, tr.

[33] Alida Timmermans, geb. Maassluis ca. 1776, overl. Maassluis 28.06.1833, d.v. Joannes Timmermans en Maria van der Loos.

Ė Er is een Johannes Staakman, geb. Vlaardingen ca. 1774, overl. Delft 17.09.1848, z.v. Christiaan Staakman en Fransina Veurmans, wedr Alida Franses.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Staakman, geb. Maassluis ca. 1803 ; volgt [16].

2.                   Adrianus Staakman, geb. Maasland 12.09.1804, overl. Maasland 17.07.1850, tr. Maassluis 05.04.1826 Anna Vlieland, geb. Maassluis 22.08.1799, d.v. Willem Vlieland en Wilhelmina Berlijn.

3.                   Catharina Staakman, geb. Maassluis 15.10.1812, overl. Maassluis 12.03.1813.

4.                   Willem Staakman, geb. Maassluis 05.03.1815, schuitenvoerder (1838), schuitenjager (1847), overl. ís-Gravenhage 10.01.1847, tr. ís-Gravenhage 01.08.1838 Wilhelmina Moll, geb. Uedem|a| ca. 1801, werkster, overl. na 1847, d.v. Johannes Moll en Catharina Holl, werkster (1838).

5.                   Maria Staakman, geb. Maassluis 13.05.1816.

6.                   Pieter Staakman, geb. Maassluis 26.03.1820, overl. Delft 26.10.1900|c|, tr. Stompwijk 11.12.1840 Johanna Catharina Albers, geb. Veur 02.11.1820, overl. Delft 08.09.1885, d.v. Rocus Albers en Johanna Catharina Snuithorst.

 

Noten: |a| destijds in Pruissen, nu Kreis Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| overl.akte ís-Gravenhage 1847 no.75 (zoon Willem); |c| Petrus Johannes, geb. alhier (overl.akte Delft 1900 no.544).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)