Hendrik Albert Stheeman (1901-1982)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien maart 2021)

 


 

[1] Hendrik Albert Stheeman, geb. Teteringen 30.11.1901, ingenieur mijnbouwkunde Delft 1929, promotie Delft 03.03.1932|a|, bouwcurator THT (1961-1968|b|), RNL 1960, CON, overl. Hengelo (O) 12.10.1982, begr. Nijmegen (Bpl. Rustoord) 16.10.1982, tr. 1e ’s-Gravenhage 02.07.1929 Willemina Maria Schuurman, geb. ’s-Gravenhage 12.07.1905, d.v. Willem Jan Cornelis Schuurman, 1e luitenant artillerie (1905), generaal-majoor inspecteur der artillerie (1929), en Elisabeth Johanna van der Sleijden; tr. 2e Batavia xx.09.1946 Eleonore Ledeboer, geb. ’s-Gravenhage 17.01.1908, overl. ’s-Gravenhage 10.06.1990, d.v. Samuel Ledeboer, bankier, en Femina Maria Hoven.
     EL tr. 1e Batavia 12.04.1935 Joost Gerard Kist, geb. Breda 09.02.1908, z.v. Anthonie Ewaldus Kist (1873-1936) en Soetje de Jongh.

 

Noten: |a| proefschrift: The geology of southwestern Uganda with special reference to the stanniferous deposits; promotoren: H.E. Grondijs en J.A.A. Mekel (1891-1942); |b| opgevolgd door dr.ir. J.R.J. van Dongen (1910-1984).

 

[2] Hendrik Albert Stheeman, geb. Meppel 06.11.1864, arts 1891, promotie Amsterdam UvA 11.06.1897|c|, geneesheer-directeur Juliana Kinderziekenhuis te ’s-Gravenhage (1929), OON, overl. ’s-Gravenhage 11.05.1941, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 14.05.1941; tr. 2e Rotterdam 31.08.1911 Elisabeth Johanna van Stolk, geb. Rotterdam 01.03.1878, overl. Wassenaar 16.06.1967, d.v. Adriaan van Stolk en Adriana Catharina Havelaar; tr. 1e Wadenoijen 22.05.1891|a| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 27.06.1910, ingeschr. Rotterdam 18.08.1910, ingeschr. Wadenoijen 22.08.1910) 
[3] Johanna Judith Coenen, geb. Lettelbert (Leek) 29.06.1865, overl. Zeist 11.08.1956.

Uit het huwelijk Stheeman-Coenen:

1.                   Aijolt Albert Stheeman, geb. Teteringen 04.04.1895, student letteren Leiden 20.10.1924, scheikundig ingenieur Delft 1927, overl. na 1944, tr. Leiden 14.06.1926 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 20.12.1949, ingeschr. Leiden 28.12.1949) Elisabeth van der Hoeven, geb. Amsterdam 12.06.1898, overl. na 1944, d.v. Pieter Cornelis Tobias van der Hoeven (1870-1953), hoogleraar Leiden (1903-1940), en Geeske Fockema Andreae.
– Levensbericht PCTvdH: de.wikipedia

2.                   Eisso Willem Stheeman, geb. Teteringen 28.06.1898, arts, overl. Zeist 26.10.1944|b|, begr. Zeist (Nwe Bpl.) 28.10.1944|d|, tr. Eindhoven 04.05.1925 Hulda Maria Ottilie Wanting, geb. Venlo 23.10.1899, overl. na 1944, d.v. Hugo Christiaan Samuel Wanting en Emma Ottilie Hieber.

3.                   Hendrik Albert Stheeman, geb. Teteringen 30.11.1901; volgt [1].

Uit het huwelijk Stheeman-van Stolk:

4.                   Adriaan Eisso Stheeman, geb. Rotterdam 23.11.1912, mr., overl. na 1967, tr. Bussum 14.12.1939 J.C. Henriëtte van Vliet, overl. na 1967, d.v. Cornelis Dirk van Vliet en Maria Christina van der Schatte Olivier.

5.                   Elisabeth Johanna Stheeman, geb. ’s-Gravenhage 16.10.1914, overl. na 1967, tr. ’s-Gravenhage 04.03.1938 J.B. Mijs, ir., overl. na 1967, z.v. Anthonius Anne Mijs (ca.1866-1953) en Hermina Emmerentia Kolff (ca.1880-1948).

 

Noten: |a| Drumpt (NP 35 (1949) 273); |b| ook overl.akte Zaltbommel 1944 no.61; |c| proefschrift: Intermitteerende leverkoorts (Fièvre intermittente hépatique Charcot); promotor: P.K. Pel (1852-1919); |d| ‘voorloopige teraardebestelling’ (annonce collectie CBG).

 

[4] Eisso Post Stheeman, geb. Winschoten 14.08.1827, apotheker (1854,1862), chemist (1864), apotheker (1868,1880), overl. Nijmegen 13.02.1908, tr. Wolvega 11.06.1854

[5] Jentje ten Brink, geb. De Blesse onder Blesdijke (Weststellingwerf) 22.11.1831, overl. Meppel 02.02.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijpko Stheeman, geb. Meppel 17.05.1855, apotheker, overl. Meppel 28.02.1924, tr. Franeker 10.11.1880 Jacoba Aurelia Smid, geb. Terschelling 21.03.1859, overl. Velp (Rheden) 02.02.1942|a|, d.v. Pieter Johan Smid en Johanna Margaretha Bakker.

2.                   Woutera Hendrika Stheeman, geb. Meppel 25.09.1859, overl. Baarn 16.12.1936, tr. Meppel 05.11.1884 Jacob Rotgans, geb. Terschelling 02.01.1859, promotie Amsterdam 12.03.1886|b|, arts, hoogleraar Amsterdam UvA (1893-1920), overl. Baarn 29.03.1948, z.v. Wijbrand Gerrits Rotgans en Antje Jacobs Bakker.
– Levensbericht JR: nl.wikipedia

3.                   Titia Stheeman, geb. Meppel 04.04.1862, overl. Meppel 05.12.1864.

4.                   Hendrik Albert Stheeman, geb. Meppel 06.11.1864; volgt [2].

5.                   Titia Stheeman, geb. Meppel 14.08.1868, tr. Meppel 11.12.1895 Petrus Kuipers, geb. Leeuwarden 23.09.1867, boekhandelaar, overl. Nijmegen 15.12.1927, z.v. Marius Kuipers, apotheker, en Anna Ens.

6.                   Louise Eissine Henriëtte Stheeman, geb. Meppel 28.02.1871, overl. Alkmaar 18.06.1929, tr. Steenwijkerwold 08.08.1901 Jan Koldenhof, geb. Elburg 09.06.1874, rijksontvanger (1901), hoofdinspecteur der directe belastingen (1936), overl. Brielle 09.11.1936, z.v. Bart Koldenhof, opzichter van de waterstaat, en Maria van de Beek.
     JK tr. 2e Amsterdam 05.08.1930 Elsjen Margaretha Stheeman, geb. Usquert 10.03.1899, d.v. Gerardus Stheeman (-1951), arts, en Paulina Margonda Lammegiena Ellens (-1951).

 

Noten: |a| ook overl.akte Meppel 1942 no.31; |b| proefschrift: Bijdrage tot de kennis van het halsgedeelte der laatste vier hersenzenuwen; promotor: M. Fürbringer (1846-1920).

 

[6] Willem Johannes Coenen, geb. Herveld (Valburg) 09.12.1831, dominee, predikant te
Heusden (1861-1868), Lettelbert-Enumatil (1861-), Leersum (1868-1871), Batenburg-Niftrik (1871-1874), Bredevoort, 
Druten, Beuningen (1878-1887), Drumpt (1887,1895), overl. Nijmegen 08.11.1910, tr. Groningen 22.06.1864

[7] Elsje Romein, geb. Scharmer (Slochteren) 23.03.1842, overl. Nijmegen 05.12.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Judith Coenen, geb. Lettelbert (Leek) 29.06.1865; volgt [3].

2.                   Thomas Adriaan Coenen, geb. Lettelbert (Leek) 08.01.1867, rijksontvanger (1895,1899), overl. Velp (Rheden) 27.02.1925, tr. Buiksloot 16.01.1895 Johanna Adriana Paris, geb. Kwadijk ca. 1866, overl. Renkum 18.07.1941|a|, d.v. Gerhardus Paris en Johanna Christina Wilhelmina Kips.

3.                   Willem Nicolaas Coenen, geb. Leersum 22.04.1868, agent der Geldersche Credietvereeniging (1895), directeur Ned. Handelsmaatschappij te Apeldoorn, overl. ’s-Gravenhage 23.07.1958, crem. 26.07.1958, tr. Arnhem 27.08.1895 Johanna Christina Faucheij, geb. Rotterdam 25.06.1870, overl. ’s-Gravenhage 19.03.1956, crem. 22.03.1956, d.v. Corneille André Elisa Faucheij, kapitein-luitenant ter zee, en Petronelle Rudolphine Erdbrink.

4.                   Aijolt Menso Coenen, geb. Leersum 07.11.1869, werktuigkundig ingenieur, overl. Wassenaar 13.10.1935, tr. Amsterdam 25.04.1899 Francisca Johanna Jacoba Alberta IJzerman, geb. Malang (NOI) 04.11.1878, overl. Wassenaar 24.12.1959, crem. Velsen, d.v. Jan Willem IJzerman, directeur der petroleummaatschappij “Moeara Enim”, en Francisca Johanna Jacoba Aelberta Junius.

5.                   Tjaden Karel Coenen, geb. Leersum 19.09.1876, overl. Beuningen 11.03.1885.

 

Noten: |a| ook overl.akte Doorn 1941 no.46 (moeder per abuis Kijos).

 

[8] Sijpko Stheeman, ged. Scheemda 20.01.1782, koopman (1813), negotiant (1817,1836), overl. Winschoten 22.11.1837|a|, otr. Scheemda 10.10.1806 (att. naar Winschoten), otr. Winschoten 12.10.1806, tr. Winschoten 29.10.1806

[9] Titia Post, geb. Winschoten ca. 1784/1785, overl. Winschoten 08.04.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Egges Stheeman, geb. Winschoten 08.08.1807, ged. Winschoten 23.08.1807.

2.                   Janke Stheeman, geb. Winschoten 18.10.1808, ged. Winschoten 06.11.1808, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 31.08.1882, tr. Winschoten 03.06.1831 Willem Swart, geb. Kollum ca. 1806, student Groningen 20.09.1823 en 12.04.1832, medicinae doctor, overl. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 23.08.1875, z.v. Hijlle Swart, student Groningen 15.09.1796, medicinae doctor, en Lutske Haitsma.

3.                   Tjadina Stheeman, geb. Winschoten 14.11.1810; volgt [15].

4.                   Alberdina Stheeman, geb. Winschoten 14.11.1810, ged. Winschoten 02.12.1810, overl. Winschoten 25.01.1892, tr. Winschoten 03.06.1831 Jan Tresling, geb. Groningen ca. 1804, medicinae doctor, z.v. Samuel Tresling en Elizabeth Bosman.

5.                   Eissina Stheeman, Louisa Eissina, geb. Winschoten 29.04.1813, overl. Meppel 11.05.1885, tr. Winschoten 15.02.1843 Albertus Maagh Meijer, geb. Grijpskerk 29.07.1815, student Groningen 04.09.1831, dominee, predikant te Appelscha (1843-1847), Vries (1847-1864), Ruinenerwold (1864-1883), overl. Meppel 03.04.1893, z.v. Jan Meijer (ca.1789-1856), predikant te Midwolde-Leek (1818-1854), en Ellegonda Lucia Maagh.

6.                   Haika Berendina Catharina Stheeman, geb. Winschoten 19.01.1817, overl. Winschoten 09.05.1896.

7.                   Hindrika Jantje Stheeman, geb. Winschoten 23.10.1818, overl. Assen 18.02.1904, begr. Assen (Noorderbpl.), tr. 1e Winschoten 02.08.1848 Coenraad Wolter Ellents Kymmell, geb. Smilde 13.02.1801, burgemeester van Smilde (1825-1854), overl. Zandvoort 14.09.1865, z.v. Lukas Oldenhuis Kymmell, lid Gedeputeerde Staten, en Margaretha Willinge; tr. 2e Smilde 03.07.1868 Jan Oosting, geb. Assen 31.08.1810, student Groningen 28.07.1828, advocaat, procureur, overl. Assen 18.04.1879, z.v. Hendrik Jan Oosting, burgemeester van Assen (1831-1856), betaalmeester (1868), en Maria Hofstede.
     CWEK tr. 1e De Wijk 13.04.1834 Anna Nijsingh, geb. De Wijk 02.10.1811, overl. Smilde 09.04.1835, d.v. Lukas Nijsingh en Karsje Willem Steenbergen, kwartieren [14]/[15] in kwartierstaat Wilhelmus Kamp (1873-1957).
– Levensbericht CWEK: nl.wikipedia

8.                   Elsjen Stheeman, geb. Winschoten 05.10.1820, overl. Winschoten 24.06.1821.

9.                   Elsjen Stheeman, geb. Winschoten 01.09.1823, overl. Winschoten 30.04.1896.

10.               Albert Egges Stheeman, geb. Winschoten 26.08.1824, ontvanger der registratie, overl. Schagen 07.03.1863.

11.               Eisso Post Stheeman, geb. Winschoten 14.08.1827; volgt [4].

 

Noten: |a| per abuis 23.11 (NP 35 (1949) 269).

 

[10] Hendrik ten Brink, geb. Meppel ca. 1804/1805, dominee, predikant te Blesdijke (-1868), overl. Weststellingwerf 01.03.1868, tr. Meppel 21.11.1827

[11] Woutertje Kreulen, geb. Meppel 05.03.1803, overl. Meppel 12.05.1874.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmen ten Brink, geb. De Blesse (Weststellingwerf) 26.03.1830, boekhandelaar, overl. Meppel 23.07.1873, tr. Stad Almelo 26.10.1858 Geertrui Boom, geb. Stad Almelo 08.10.1829, boekhandelaarster (1897), overl. Meppel 26.05.1897, d.v. Bernardus Boom, apotheker, en Dirkje Ravenswaai.

2.                   Jentje ten Brink, geb. De Blesse (Weststellingwerf) 22.11.1831, volgt [5].

3.                   Nikolaas ten Brink, geb. De Blesse (Weststellingwerf) 06.04.1834.

4.                   Tiemen ten Brink, geb. De Blesse (Weststellingwerf) 20.08.1836, apotheker, overl. Havelte 21.11.1901|a|, tr. Steenwijk 09.11.1865 Rensina Klaasesz, Rensia/Rensje, geb. Steenwijk 18.09.1837, overl. Steenwijk 06.12.1906, d.v. Jacob Klaasesz, apotheker, en Zwaantje Oosterlo.

5.                   Gesina ten Brink, geb. De Blesse (Weststellingwerf) 05.03.1840, overl. Apeldoorn 21.03.1929, tr. Steenwijk 02.09.1870 Gerardus ten Broek, geb. Steenwijkerwold 09.02.1839, commissionair, z.v. Loog ten Broek, onderdirecteur, en Jannigje Veldhuizen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Steenwijk 1901 no.84.

 

[12] Willem Nicolaas Coenen, geb. Sittard 23.10.1788, student Utrecht 17.09.1806|a|, dominee, predikant te Tuil (1812-1822) en Herveld (1822-1863), overl. Herveld (Valburg) 27.09.1863, tr. Nijmegen 05.11.1814

[13] Johanna Judith Crijnen, ged. Nijmegen 31.05.1789, overl. Herveld (Valburg) 06.12.1855.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Wilhelmina Coenen, geb. Nijmegen 15.08.1815, overl. Elst 06.06.1899.

2.                   Martinus Coenen, geb. Nijmegen 06.12.1816, koopman, overl. Nijmegen 16.01.1891, tr. Nijmegen 11.09.1860 Johanna Maria Antonia Mauritia Koops, d.v. Eite Koops, koopman, en Maria Centen.

3.                   Johanna Clara Wilhelmina Coenen, geb. Haaften 02.05.1818, tr. Valburg 21.08.1838 Carel Pieter Louis Rutgers, geb. Groningen 20.12.1812, student Groningen 30.08.1829, dominee, predikant te Slijk-Ewijk (1837-1841) en Groningen (1844-1876), overl. Groningen 03.03.1877, z.v. Johannes Rutgers (ca.1759-1834), predikant te Ootmarsum, Heusden (1786-1794), Kampen (1794-1798) en Groningen (1798-1834), en Eva Justina Brugmans.

4.                   Bernard Coenen, geb. Haaften 27.08.1819, overl. Utrecht 01.11.1866, tr. Utrecht 08.07.1852 Hendrica Meijer, geb. Utrecht 02.06.1833, overl. Utrecht 09.08.1892, d.v. Christoph Ferdinand Meijer en Clasina de Leeuw.

5.                   Hendrik Jacob Laurens Coenen, geb. Haaften 28.03.1821, overl. Utrecht 17.12.1905.

6.                   Theodora Constantia Johanna Coenen, geb. Haaften 03.07.1822, overl. Lent (Nijmegen) 04.11.1871.

7.                   Jacob Antoon Willem Coenen, geb. Herveld 06.11.1825, overl. Elst 01.11.1893.

8.                   Willem Johannes Coenen, geb. Herveld (Valburg) 09.12.1831; volgt [6].

 

Noten: |a| ingeschreven voor L, niet Th (Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae).

 

[14] Thomas Adrianus Romein, geb. Buitenpost 18.12.1802, ged. Buitenpost 23.01.1803, student Groningen 09.08.1820, dominee, predikant Burum-Munnekezijl (1825-1827) en Harkstede-Scharmer, overl. Groningen 10.09.1867; tr. 1e Meeden 24.08.1825 Eetje Aijolts Tonkes, geb. Meeden 12.12.1805, overl. Scharmer (Slochteren) 08.07.1835, d.v. Aijolt Menses Tonkes, landgebruiker, en Sijbentje Edzes Tonkes; tr. Winschoten 23.08.1836

[15] Tjadina Stheeman, geb. Winschoten 14.11.1810, ged. Winschoten 02.12.1810, overl. Groningen 03.10.1876.

– Levensbericht TAR: Biografisch portaal

Uit het huwelijk Romein-Tonkes:

1.                   Vossina Adriana Romein, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 31.05.1826, overl. Wildervank 17.07.1851, tr. Antonis Sannes.

Uit het huwelijk Romein-Stheeman:

2.                   Jan Romein, geb. Scharmer (Slochteren) 31.05.1837.

3.                   Sijpko Romein, geb. Scharmer (Slochteren) 29.03.1839.

4.                   Titia Ellina Romein, geb. Scharmer (Slochteren) 10.08.1840, overl. Assen 29.01.1927, tr. Groningen 18.08.1870 Gerhard Fokko Servatius, geb. Zuidlaren 18.06.1827, luitenant ter zee 1e klasse (1870), overl. Assen 18.09.1893, z.v. Nicolaas Gerard Servatius, ontvanger, en Charlotte Gerardine van Zwinderen.

5.                   Elsje Romein, geb. Scharmer (Slochteren) 23.03.1842; volgt [7].

6.                   Ajolt Menso Romein, geb. Scharmer (Slochteren) 11.01.1844, overl. Scharmer (Slochteren) 17.08.1845.

7.                   Ajolt Menso Romein, geb. Scharmer (Slochteren) 30.12.1845, overl. Groningen 18.06.1867.

8.                   Anna Jacoba Romein, geb. Scharmer (Slochteren) 16.06.1847, overl. Utrecht 06.11.1911, tr. Groningen 29.12.1868 Johan de Sitter, geb. Groningen 27.08.1844, student Jur. Groningen 18.07.1862, promotie Groningen 29.06.1868, rechter te Assen en Groningen (1875-1892), vice-president Arr.Rb. te Groningen (1892-1910), RNL, overl. Utrecht 04.02.1913, z.v. Willem de Sitter (1820-1889) en Wilhelmine Petronella baronesse Rengers.

9.                   Tjadina Albertina Romein, geb. Scharmer (Slochteren) 27.11.1850.

 

[16] Albert Egges Stheeman, geb. xx.01.1748, weddeman (1775,1780), landgebruiker (1812), rentenier (1814), overl. Scheemda 01.12.1829, z.v. Sijpko Stheeman en Heika Egges; otr. Scheemda 07.10.1775, tr. Scheemda 07.11.1775

[17] Tjaatjen Everts, begr. Scheemda 11.01.1803.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ubbo Evers Stheeman, ged. Scheemda 01.09.1776, student Groningen 18.09.1793, notaris (1814), lid Provinciale Staten (1835), overl. Scheemda 20.07.1849, tr. Scheemda 11.12.1814 Ida Hesse, geb. Scheemda 07.02.1779, overl. Scheemda 10.06.1846, d.v. Eppo Dries Hesse, rentenier, en Tjabina Hesse.

2.                   Heike Stheeman, Haika, ged. Scheemda 26.07.1778, overl. Scheemda 31.07.1821, tr. Jans ter Haseborg.

3.                   Berendina Catharina Stheeman, ged. Scheemda 26.07.1778, w.s. jong gestorven.

4.                   Sijpko Stheeman, ged. Scheemda 20.01.1782; volgt [8].

5.                   Harmanus Stheeman, ged. Scheemda 02.01.1783, w.s. jong gestorven.

6.                   Harmanus Stheeman, geb. Scheemda 28.09.1786, ged. Scheemda 08.10.1786, negotiant (1814), landgebruiker (1815,1820), landbouwer (1847), rentenier (1857), overl. Winschoten 26.12.1871, tr. Winschoten 10.05.1814 Titia Post, geb. Winschoten 28.10.1795, overl. Zuidbroek 01.11.1859, d.v. Johannes Post en Zara van Uilderiks.

7.                   Berendina Catharina Stheeman, geb. Scheemda 30.01.1787, overl. Winschoten 25.10.1856, tr. Scheemda 21.05.1812 Hinderikus Post, geb. Winschoten 23.05.1783, z.v. Eisso Post, koopman, en Janke Uildriks.

 

[18] Post |a|

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Titia Post, geb. Winschoten ca. 1784/1785; volgt [9].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld bij Titia’s huwelijk en overlijden (overl.akte Winschoten 1879 no.40).

 

[20] Harm ten Brink, geb. Meppel ca. 1771/1772, koopman (1820,1827), overl. Meppel 11.02.1847, z.v. Hendrik ten Brink en Grietje Steenbergen; otr. Meppel 01.05.1801

[21] Geesje Dingste, geb. Meppel xx.11.1780, overl. Blesse|a|/Blesdijke|b| (Weststellingwerf) 01.02.1853, d.v. Tijmen Dingste en Femmigje van de Gartse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik ten Brink, geb. Meppel 04.04.1804; volgt [10].

2.                   Tiemen Dingste ten Brink, geb. Meppel 31.12.1820, overl. Blesdijke (Weststellingwerf) 05.01.1861.

 

Noten: |a| annonce v/d familie (collectie CBG); |b| overl.akte Weststellingwerf 1853 no.16.

 

[22] Klaas Kreulen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 11.10.1765, koopman (1827), overl. Meppel 07.12.1843, z.v. Albert Kreulen (-1810) en Woutertje Versteeg; tr.

[23] Jentien Buiten, geb. Meppel ca. 1775, overl. Meppel 26.08.1831, d.v. Jan Klasen Buiten en Femmigje Hopman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Woutertje Kreulen, geb. Meppel ca. 1803; volgt [11].

 

[24] Martin Coenen, geb. ca. 1757, dominee, predikant te Gemert, Geldrop (1795) en Gendt, overl. Gendt 19.05.1842|c|, z.v. Nicolaas Coenen en Maria Elisabetha Schope; tr. ca. 1787

[25] Johanna Clara Wilmar, geb. ca. 1766, overl. Gendt 02.09.1839|a||b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Nicolaas Coenen, geb. Sittard 23.10.1788; volgt [12].

2.                   Johan Heinrich Coenen, ged. Gemert 27.10.1793, apotheker, overl. Nijmegen 04.07.1883, tr. Nijmegen 09.11.1838 Johanna Hendrika ter Linden, ged. Nijmegen 07.10.1798, overl. Nijmegen 02.02.1863, d.v. Johannes ter Linden en Berndina Johanna Graadt.

3.                   Maria Theresia Coenen, geb. Gendt 07.03.1797, overl. Gendt 23.01.1881, tr. Gendt 04.06.1832 Johannes Cornelis Backer, geb. Putten 05.10.1806, onderwijzer, overl. Gendt 21.12.1862, z.v. Johannes Laurens Backer, heelmeester, en Aenik van Zevenbergen.

4.                   Jan Anton Coenen, Jacob Antonie, geb. Gendt ca. 1800, dominee, predikant te Wadenoijen (1828,1830), De Bilt (1830-1836) en Hoorn (1836-1852), overl. Hoorn 16.11.1852, tr. Wadenoijen 26.09.1828 Christina Sarah Aletta Wolf, geb. Essequebo (Zuid-Amerika) 18.10.1797, overl. Leeuwen (Wamel) 10.03.1878, d.v. Elias Wolf, raad in het Hof van Justitie van de voormalige Nederlandse kolonie Essequebo, en Sara Barkeij (-1824).

5.                   Antoinetta Wilhelmina Coenen, geb. Gendt ca. 1804, overl. Ravenstein 04.10.1885, tr. Valburg 27.04.1825 Hendrik Peter Godfried Quack, geb. ca. 1803, grondeigenaar, z.v. Johan Christiaan Wilhelm Quack (ca.1766-1835), predikant, en Elisabeth Petronella Eberhard.

6.                   Johan Godfried Coenen, geb. Gendt 31.12.1805, overl. voor 1910, tr. Beek (L) 09.06.1845 Wilhelmina Hendrietta Antonetta Wilmar, geb. Beek 10.04.1822, overl. Amsterdam 11.05.1910, d.v. Johan Frederik Wilmar, rijksontvanger der directe belastingen, en Sara Katharina Jakobina Weijler.

7.                   Johanna Henriette Coenen, geb. ca. 1809, overl. Ommeren (Lienden) 19.03.1880, tr. Gendt 09.04.1828 Elias Frederik Hendrik Wolf, ged. Breda 04.12.1803, predikant te Puiflijk/Leeuwen, overl. Leeuwen (Wamel) 02.10.1840, z.v. Elias Wolf en Sara Barkeij.

8.                   Martin Coenen, geb. Gendt 27.08.1811, student Th. Utrecht 30.07.1828, dominee, predikant, overl. Nijmegen 06.06.1895, tr. Meerssen 26.01.1841 Johanna Clara Wilhelmina Wilmar, geb. Meerssen 22.06.1819, overl. Nijmegen 02.07.1893, d.v. Jacob Anthon Wilmar, notaris, en Johanna Dieker.

 

Noten: |a| overleden ‘in het 73ste jaar hares levens, het 52ste onzer gelukkige echtvereeniging’ (annonce collectie CBG); |b||c| overl.akten Gendt 1838-1842 niet beschikbaar bij zoekakten.nl {mei’17}.

 

[26] Bernardus Crijnen, geb. ca. 1752, rentenier (1837), overl. Herveld (Valburg) 03.08.1837, z.v. Gerhardus Crijnen en Gerritje Terburg; otr. Nijmegen 18.03.1781|a|, tr. Nijmegen 01.04.1781

[27] Catharina Scheers, geb. ca. 1757, lidmaat Nijmegen (Grote Kerk) 21.12.1774, overl. Nijmegen 03.01.1832, d.v. Mathijs Scheers en Judit van der Eem.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodora Constantia Crijnen, ged. Nijmegen 20.01.1782, overl. Nijmegen 12.11.1834.

2.                   Gerritje Jacomijna Crijnen, ged. Nijmegen 02.05.1784, begr. Nijmegen 20.08.1784.

3.                   Gerhardus Willem Crijnen, ged. Nijmegen 02.05.1784, begr. Nijmegen 04.09.1784.

4.                   Johanna Judith Crijnen, ged. Nijmegen 31.05.1789; volgt [13].

 

Noten: |a| bruidegom Creijnen.

 

[28] Jan Romein, geb. Leeuwarden 22.08.1780, ged. Leeuwarden 06.09.1780|c|, aang.lidmaat Buitenpost 20.04.1816, notaris te Buitenpost (1825,1842), overl. Buitenpost (Achtkarspelen) 10.02.1842, z.v. Thomas Adrianus Romein en Neeltje Marinus; tr. Kollum 30.06.1802

[29] Voske Annes Groenland, geb. Kollum xx.09.1780, aang.lidmaat Buitenpost 20.04.1816, overl. Buitenpost (Achtkarspelen) 23.07.1846.

Uit dit huwelijk:

1.                   Thomas Adrianus Romein, geb. Buitenpost 18.12.1802; volgt [14].

2.                   Eltje Romein, geb. Buitenpost 05.05.1805, ged. Buitenpost 26.05.1805, tr. Achtkarspelen 06.12.1832 Dirk Kuipers, geb. Buitenpost 25.09.1795, ged. Buitenpost 25.10.1795, koopman, z.v. Dirk Dirks Kuipers en Antje Leenderts.

3.                   Anne Jacob Romein, geb. Buitenpost 02.02.1807, ged. Buitenpost 08.03.1807, w.s. jong gestorven.

4.                   Anne Jacob Romein, geb. Buitenpost 07.12.1808, ged. Buitenpost 15.01.1809, notaris (1836), procureur bij het Provinciaal Gerechtshof van Friesland en de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden (1855), overl. Leeuwarden 23.04.1855, tr. Leeuwarden 06.07.1836 Maria Cornelia Catharina Lagerwerff, geb. Schoonhoven ca. 1813/1814, overl. Arnhem 01.10.1895|a|, d.v. Arij Lagerwerff en Jacoba Gerarda van der Meulen.
     MCCL tr. 2e Leeuwarden 26.05.1860 Carel Augustinus van der Groesen, geb. Breda 15.09.1819|b|, tweede luitenant bij het achtste regiment infanterie (1852), overl. voor 1895, z.v. Nicolaas van der Groesen, eerste luitenant bij de zestiende afdeling in garnizoen te IJperen (1819), en Clara Maria Miseron.
     CAvdG tr. 1e Amsterdam 23.12.1850 Maria Antonetta Vorstius, geb. Amsterdam ca. 1821, overl. (kraambed) Amsterdam 05.10.1853, d.v. Thomas Vorstius en Helena van Veldhuijsen.

5.                   Jacob Lodewijk Romein, geb. Achtkarspelen 11.02.1825, vervener, overl. Engelbert (Noorddijk) 17.04.1846.

 

Noten: |a| moeder van den Bosch (overl.akte Arnhem 1895 no.965); |b| aangifte door Hendrik Jan van Mens, accoucheur en chirurgijn, 63 jaar (geb.akte Breda 1819 no.291); |c| Jan Lodewijk.

 

[30] = [8]

[31] = [9]

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren