Cornelis van Swigchem (1925-2011)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien april 2022)

 


 

[1] Cornelis van Swigchem, Kees, geb. Middelburg 27.08.1925, hoogleraar Twente, overl. Eindhoven 17.06.2011, begr. Eindhoven.

 

[2] Jan Wilhelm van Swigchem, geb. Leeuwarden 26.05.1881, onderwijzer (1909,1917), overl. ’s-Gravenhage 30.04.1970, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 04.05.1970, tr. Middelburg 12.08.1914|c|
[3] Leentje Pieternella de Kruijter, geb. Middelburg 12.12.1887, overl. ’s-Gravenhage 13.11.1970, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 17.11.1970.

Uit dit huwelijk:

1.                   Douwe van Swigchem, geb. Amsterdam 06.07.1915, student theologie Amsterdam VU 1933/34, promotie Amsterdam VU 29.04.1955|e|, dominee, predikant te Haamstede (1947-1951), Oude- en Nieuwe-Wetering (1951-1956), Kampen (1956-1966) en Amsterdam, overl. Tiel 10.10.1999, begr. Tiel (Alg.Bpl. a/d Papesteeg) 15.10.1999, tr. Greta Jantina Winter, Greet, geb. 14.01.1920, overl. 07.10.1997, begr. Tiel (Alg.Bpl. a/d Papesteeg).

2.                   Pieter Johannes van Swigchem, geb. Sloten (NH) xx.05.1917, overl. Sloten 30.05.1917.

3.                   Pieter Johannes van Swigchem, geb. Sloten 13.12.1918, student letteren Amsterdam VU 1936/37, overl. ’s-Gravenhage 27.06.2015, begr. ’s-Gravenhage.

4.                   Jan Wilhelm van Swigchem, geb. ca. 1921, overl. xx.04.2018, crem. Diepenveen 05.04.2018, verloofd 19.08.1945, tr. Hendrika Hermina Koster, Hermien, geb. ca. 1918, overl. Deventer 15.10.2006, d.v. Harm Koster en Adamina Gesina Bosch.

5.                   dochter van Swigchem.

6.                   Cornelis Albertus van Swigchem, Bert, geb. Middelburg 14.05.1923, ged. Middelburg xx.05.1923, student letteren en rechten Amsterdam VU 1941/42, doctoraal Amsterdam VU 1947 en 1955, promotie Utrecht 1965|d|, hoogleraar Amsterdam VU (1970-1977 en 1977-1988), overl. Geersdijk 20.02.2010, begr. Amsterdam.
– Levensbericht CAvS: HDC VU

7.                   Cornelis van Swigchem, geb. Middelburg 27.08.1925|a|; volgt [1].

8.                   zoon van Swigchem.

 

Noten: |a| Middelburgsche Courant 29.08.1925; |c| herdenking 40 jaar huwelijk op 12.08.1954; |d| proefschrift: Abraham van der Hart, 1747-1820; |e| proefschrift: Het missionair karakter van de christelijke gemeente volgens de brieven van Paulus en Petrus.

 

[4] Douwe van Swigchem, geb. Leeuwarden 21.10.1843, metselaar (1874), arbeider (1875,1876), metselaar (1879,1909), overl. Ede 30.03.1939, tr. Leeuwarden 10.10.1874

[5] Janke Algra, geb. IJlst 05.05.1848, overl. Ede 18.10.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Wilhelm van Swigchem, geb. Leeuwarden 02.09.1875, overl. Leeuwarden 30.01.1876.

2.                   Jacoba van Swigchem, geb. Leeuwarden 21.10.1876, overl. Doorn 04.09.1959, begr. Utrecht (2e Bpl.), tr. Leeuwarden 25.10.1899 Albert Kool, geb. Leeuwarden 02.07.1877, bouwkundig opzichter, overl. Utrecht 03.07.1937, begr. Utrecht (2e Bpl.), z.v. Lieuwe Kool, timmerknecht, en Antje Jonker.
– Levensberichten AK: nl.wikipedia * amsterdamse-school.nl

3.                   Pieter van Swigchem, geb. Leeuwarden 11.03.1879, overl. Leeuwarden 23.10.1881.

4.                   Jan Wilhelm van Swigchem, geb. Leeuwarden 26.05.1881; volgt [2].

5.                   Froukje van Swigchem, geb. Leeuwarden 12.11.1883, overl. Ede 18.01.1922, tr. Ede 29.04.1909|a| Johannes Schokker, geb. Hollandscheveld (Hoogeveen) 26.06.1881, directeur der stoomwasscherij (1909), wasserijdirecteur (1940), overl. Ede 01.05.1940, z.v. Jan Schokker, arbeider, en Grietje Fik.
     JS tr. 2e Utrecht 16.11.1922 Anna Jacoba Heringard, geb. Leiden 16.11.1884, overl. Ede 04.07.1951, d.v. Anna Carolina Heringard, huishoudster (1884).

6.                   Maaike van Swigchem, geb. Leeuwarden 30.05.1886, overl. Leeuwarden 30.06.1887.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom per abuis Fick (huw.akte Ede 1909 no.30).

 

[6] Pieter Johannis de Kruijter, geb. Schoondijke 12.09.1845, winkelier (1868,1914), overl. Middelburg 22.04.1925, tr. Middelburg 25.11.1868

[7] Leuntje Wisse, geb. Oostkapelle 10.02.1848, overl. Middelburg 20.04.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannis de Kruijter, geb. Middelburg 09.01.1870, overl. Middelburg 25.01.1870.

2.                   Johannes de Kruijter, geb. Middelburg 01.08.1871, overl. Krabbendijke 22.07.1886|a|.

3.                   Johanna Cornelia de Kruijter, geb. Middelburg 28.10.1872, boekhandelaarster (1915), overl. ’s-Gravenhage 15.01.1954, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 19.01.1954, tr. 1e Middelburg 23.07.1897 Cornelis Oranje, geb. Heinkenszand 20.01.1870, dominee, predikant te Berkel en Rodenrijs (1897-1899) en ’s-Gravenhage, overl. Hatert (Nijmegen) 26.10.1907, z.v. Jacobus Oranje, kleermaker, en Adriana Wisse; tr. 2e Middelburg 01.01.1915 Hendrik Pollema, geb. Makkum (Wonseradeel) 08.11.1851, hoofdonderwijzer (1879), lid van gedeputeerde staten (1915), burgemeester van Lemsterland (1919-1931), overl. Heemstede 30.03.1932, z.v. Bokke Sijmons Pollema, timmerknecht (1851), ijzerhandelaar (1879), en Aantje Hendriks de Haan.
 Levensbericht HP: Parlement&Politiek
     HP tr. 1e Wonseradeel 24.12.1879 Jaitske Rommerts Weerstra, geb. Wons (Wonseradeel) 08.04.1858, overl. Sneek 04.02.1910, d.v. Rommert Freerks Weerstra en Klaarke Thijses Reitsma.
Uit dit huwelijk: Rommert Pollema (1890-1965); levensberichten RP: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

4.                   Wilhelmina Maria de Kruijter, geb. Middelburg 18.07.1877, overl. Sliedrecht 16.01.1920, tr. Middelburg 16.05.1906 Aart Schippers, geb. Middelburg 16.11.1879, dominee, predikant te Maasdijk (1906-1914), Doesburg (1914-1917), Sliedrecht (1917-1922) en Rotterdam-IJsselmonde, en hulppredikant te Vaassen (1949-1952), z.v. Reinier Schippers, leurder (1879), koopman (1906), en Hermina Bosdijk.

5.                   Maria Pieternella de Kruijter, geb. Middelburg 11.07.1878, overl. Middelburg 04.02.1879.

6.                   Jacobus de Kruijter, geb. Middelburg 12.04.1881, overl. Middelburg 10.08.1881.

7.                   Cornelis Jacobus de Kruijter, geb. Middelburg 02.06.1882, dominee, predikant te Oostkapelle (1910-1918), Alblasserdam (1918-1922), Hasselt (1922-1927) en Wommels (1927-1940), overl. Zwolle 23.08.1944, tr. Middelburg 04.11.1910 Elske Berendina Bolman, geb. Leeuwarden 04.11.1884, overl. Zwolle 13.03.1967, begr. Zwolle (Bpl. Bergklooster) 17.03.1967, d.v. Claas Wijbe Bolman, goudsmid, en Lucia Cornelia van Almelo.

8.                   Levina Maria de Kruijter, geb. Middelburg 10.01.1885, tr. Middelburg 30.09.1908 Gerrit Jan Bosch, geb. Zwolle 05.11.1881, boekhandelaar, z.v. Jan Bosch, bakker, en Hendrika Lindeboom.

9.                   Leentje Pieternella de Kruijter, geb. Middelburg 12.12.1887; volgt [3].

 

 

Noten: |a| ook overl.akte Middelburg 1886 no.213.

 

[8] Jan Wilhelm van Swigchem, geb. Leeuwarden 09.03.1813, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 28.03.1813, aang.lidmaat Leeuwarden 03.03.1833, schoenmaker (1835,1843), bode bij een begrafenisfonds (1845), schoenmaker (1847,1877), overl. Franeker 23.03.1892|a|, tr. Leeuwarden 18.10.1835|b|

[9] Jacoba Slaaf, geb. Leeuwarden 22.03.1811, overl. Leeuwarden 29.04.1881.

Uit dit huwelijk (vader veelal van Swigchem):

1.                   Aaltje van Swigchum, geb. Leeuwarden 08.06.1836, overl. Leeuwarden 05.04.1843.

2.                   Jan Wilhelm van Swigchum, geb. Leeuwarden 05.06.1838, pakhuisknecht (1868), koopman (1875), overl. Leeuwarden 28.03.1875, tr. Leeuwarden 30.05.1868 Anna de Vries, geb. Leeuwarden 27.12.1841, overl. Apeldoorn 26.02.1924, d.v. Bernardus de Vries, kastmaker (1841), pakhuisknecht (1868), en Hendrika Postmus.

3.                   Douwe van Swigchum, ook van Swigchem, geb. Leeuwarden 31.01.1840, overl. Leeuwarden 29.01.1842.

4.                   Sophia Gezina van Swigchem, geb. Leeuwarden 23.03.1842, overl. Leeuwarden 11.03.1892, tr. Leeuwarden 16.11.1867 Dirk de Vries, geb. Leeuwarden 16.12.1843, graanpakhuisknecht (1867), korenfactor (1893), overl. Leeuwarden 01.10.1912, z.v. Bernardus de Vries, kastmaker (1841), pakhuisknecht (1868), en Hendrika Postmus.
     DdV tr. 2e Amsterdam 07.02.1893 Aafke Teves, geb. Harlingen 26.04.1847, overl. Haarlem 26.10.1934, d.v. Cornelis Jans Teves, zeehandelaar en vice-consul van Hamburg en Lubeck (1867), en Janna Martens Aukes, ook Janna Schaafsma.
     AT tr. 1e Harlingen 24.12.1867 Jacob de Haan, geb. Leeuwarden 14.04.1843, koopman, overl. Leeuwarden 15.05.1882 z.v. Fonger de Haan, koopman, en Jaike IJbes.

5.                   Douwe van Swigchem, geb. Leeuwarden 21.10.1843; volgt [4].

6.                   Gerardus van Swigchem, geb. Harlingen 10.10.1845, overl. Leeuwarden 13.07.1849|c|.

7.                   Aaltje van Swigchem, geb. Harlingen 06.09.1847.

8.                   Janke van Swigchem, geb. Harlingen 30.11.1848, overl. Velp (Rheden) 28.12.1896.

9.                   Christina Gerardina van Swigchem, geb. Leeuwarden 25.12.1850, dienstbode (1877), overl. Leeuwarden 09.09.1940, tr. Leeuwarden 15.05.1877 Ruurd Meere, geb. Leeuwarden 22.08.1854, kleermaker (1877,1881), overl. Leeuwarden 08.07.1931, z.v. Hermanus Meere, bierbrouwersknecht, en Wijtske de Vries.

10.               Antje van Swigchem, geb. Leeuwarden 02.07.1853, dienstbode (1880), overl. Leeuwarden 30.08.1941, tr. Leeuwarden 29.05.1880 Alle Algra (1852-1913), z.v. Pieter Alles Algra en Maaike Barendsma.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leeuwarden 1892 no.219; |b| bruidegom van Swigchum; |c| Gerardus Wilhelmus  van Swichem.

 

[10] Pieter Ales Algra, geb. Deinum (Menaldumadeel) 04.05.1818, mastmakersknecht (1844,1855), pompmaker (1858,1861), mastblok- en pompmaker (1872,1874), pompmaker (1885), overl. Leeuwarden 11.12.1906, tr. Leeuwarden 26.05.1844

[11] Maaike Barendsma, geb. Leeuwarden 28.03.1817, dienstbode (1844), overl. Leeuwarden 06.05.1867.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Algra, geb. IJlst 01.08.1845, blok- en pompmaker, overl. Leeuwarden 16.10.1928, tr. Leeuwarden 15.06.1872 Marijke Visser, geb. Leeuwarden 14.11.1845, overl. Leeuwarden 15.08.1925, d.v. Pieter Visser, pottenbakkersknecht, en Akke Bosch.

2.                   Janke Algra, geb. IJlst 05.05.1848; volgt [5].

3.                   Froukjen Algra, geb. IJlst 21.03.1850, overl. IJlst 04.01.1851.

4.                   Alle Algra, geb. IJlst 29.05.1852, pompmaker, overl. Leeuwarden 04.05.1913, tr. Leeuwarden 29.05.1880 Antje van Swigchem (1853-1941), d.v. Jan Wilhelm van Swigchem en Jacoba Slaaf.

5.                   Froukje Algra, geb. IJlst 23.12.1855, overl. Ermelo 10.04.1917|a|.

6.                   Andries Algra, geb. Leeuwarden 29.03.1858, overl. Leeuwarden 10.06.1859.

7.                   Andries Algra, geb. Leeuwarden 13.05.1861, winkelbediende, overl. Leeuwarden 03.05.1940, tr. Leeuwarden 25.04.1885 Wijtske IJssels, geb. Leeuwarden 16.02.1861, overl. Leeuwarden 01.01.1930,  d.v. Willem IJssels, sjouwerman, en Antje Valk, koopvrouw (1885).

 

Noten: |a| ook overl.akte Ede 1917 no.143.

 

[12] Johannis de Kruijter, geb. IJzendijke 21.01.1821, schoenmakersknecht (mei1845), schoenmaker (sep1845,1860), winkelier (1866,1877), overl. Koudekerke 07.05.1901|d|, tr. Schoondijke 15.05.1845

[13] Willemina Maria de Maree, geb. Schoondijke 05.01.1824, overl. Koudekerke 10.06.1894.

Uit dit huwelijk (vader ook de Kruiter):

1.                   Pieter Johannis de Kruijter, geb. Schoondijke 12.09.1845|a|; volgt [6].

2.                   Francina Levina de Kruijter, geb. Wilhelminadorp (Kattendijke) 05.12.1847, tr. Goes 21.10.1874 Wouter de Lange, geb. Goes 10.05.1850, schoenmaker, z.v. Leendert de Lange, kleermaker, en Elena Jacoba van Ettinger.

3.                   Jannes Pieter de Kruiter,geb.Goes 27.03.1850, overl. Goes 20.03.1851.

4.                   Levina Francina de Kruiter, geb. Goes 17.06.1852, overl. Colijnsplaat 11.06.1906, tr. Goes 31.01.1877|c| Marinus Noordijke, geb. Goes 18.05.1853, kandidaat-notaris (1877), notaris (1910,1916), overl. Colijnsplaat 02.07.1916, z.v. Adriaan Noordijke en Maria Oranje.
     MN tr. 2e Colijnsplaat 24.11.1910 Elisabeth Pieternella Breas, geb. Colijnsplaat 10.10.1856, overl. Goes 28.10.1927, d.v. Jan Breas en Maria Johanna Quist.

5.                   Johannes de Kruiter, geb. Goes 25.09.1853, schoenmaker, tr. Goes 20.12.1877|b| Catharina Remijn, geb. ’s-Heer Abtskerke 11.11.1853, d.v. Nicolaas Remijn, molenaar, en Janna de Regt.

6.                   Jacobus de Kruijter, geb. Goes 21.12.1860, schoenmaker (1885), archivaris (1935), overl. Goes 30.08.1935, tr. Tholen 05.11.1885 Cornelia Wilhelmina Willemse, geb. Tholen 25.11.1861, overl. Goes 26.12.1924, d.v. Leendert Willemse, grutter, en Maria Catharina Jansen.

7.                   levenloze dochter, Goes 03.01.1866.

 

Noten: |a| moeder Wilhelmina Francina (geb.akte Schoondijke 1845 no.51); |b| bruidegom in akte de Kruiter, tekent met de Kruijter (huw.akte Goes 1877 no.51); |c| bruid in akte de Kruiter, tekent met de Kruijter (huw.akte Goes 1877 no.3); |d| moeder Potters.

 

[14] Cornelis Wisse, geb. Koudekerke 22.02.1817, tuinman (1840,1854), winkelier (1867,1876), overl. Koudekerke 10.05.1879, tr. Middelburg 01.05.1840

[15] Janna Nierse, geb. Zierikzee 01.03.1815, dienstbode (1840), overl. Middelburg 03.06.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerhardus Wisse, geb. Oostkapelle 26.03.1841, hulponderwijzer (1871), overl. Aarlanderveen 31.07.1909, tr. Delft 15.11.1871 Adriana Maria Bonardt, geb. Delft 21.04.1845, overl. Apeldoorn 18.02.1930, d.v. Johannes Jacobus Bonardt, timmerman, en Josina Cornelia van der Waal.

2.                   Jacobus Wisse, geb. Oostkapelle 09.10.1843|a|, dominee, predikant te ’s-Gravenhage (1892-1906) en Zierikzee (1906-1920), overl. Zierikzee 21.08.1921, tr. Middelburg 03.04.1867 Josina de Vogel, geb. Kleverskerke 19.09.1818, overl. Zierikzee 14.09.1907, d.v. Pieternella de Vogel, dienstmeid (1818).
– Levensbericht JW: nl.wikipedia

3.                   Leuntje Wisse, geb. Oostkapelle 10.02.1848; volgt [7].

4.                   Pieternella Maria Wisse, geb. Oostkapelle 06.12.1849, tr. Oostkapelle 08.11.1871 Willem Hoogenkamp, geb. Kampen 09.08.1847, bakker, z.v. Albert Hoogenkamp, bakker, en Anna Catharina Schipper.

5.                   Johannes Cornelis Wisse, geb. Oostkapelle 02.06.1851, timmerman (1875,1876), zaadhandelaar (1898), overl. Middelburg 04.10.1920, tr. 1e Middelburg 21.04.1875 Catharina Bosschaart, geb. Oost-Souburg 24.01.1842, overl. Middelburg 26.05.1876, d.v. Joos Bosschaart, mandenmaker, en Cornelia Willemse Janse; tr. 2e Middelburg 29.11.1876 Maaike Riksen, geb. Middelburg 16.09.1842, dienstbode (1876), overl. Middelburg 03.09.1898, d.v. Marinus Riksen, varensgezel, en Janneke van Haften; tr. 3e Middelburg 21.12.1898 Jacoba Susanna Wiessner, geb. Middelburg 30.04.1856, overl. Middelburg 03.05.1929, d.v. Jacob Benjamin Wiessner, horlogemaker, en Johanna Willemina Kluijfhout.
     JSW tr. 1e Middelburg 12.09.1877 Pieter Gort, geb. Middelburg 28.02.1852, boekdrukker, overl. Middelburg 11.08.1884, z.v. Hubrecht Gort, schoenmaker, en Elisabeth van Dam.

6.                   Jacob Wisse, geb. Oostkapelle 12.12.1852, overl. Oostkapelle 27.12.1852.

7.                   Iman Wisse, geb. Oostkapelle 07.03.1854, horlogemaker, tr. Middelburg 28.04.1875 Maria Barbara van Page, geb. Koudekerke 08.11.1849, d.v. Andries van Page en Dina Minderhout.

 

Noten: |a| moeder Niersen.

 

[16] Jan van Swichum, geb. Harlingen ca. 1781, horlogemaker, overl. Leeuwarden 05.09.1812|a|, z.v. Gerrit van Swiggum en Marijke Borens; tr.

[17] Sophia Gesina Wolters, geb. Leeuwarden ca. 1783, overl. Leeuwarden 25.09.1826, d.v. Pieter Wolters (-1789) en Antje Alberts (-1799); tr. 2e Leeuwarden 01.02.1818 Dirk Tjeerds Andringa, geb. Sneek ca. 1775, horlogemaker, overl. Leeuwarden 12.01.1827, z.v. Tjeerd Jelles Andringa (-1784) en Janneke Harmens (-1806).

     DA otr. 1e Franeker 28.11.1795, tr. Franeker 13.12.1795 Aafke Jacobs, geb. Franeker ca. 1775, overl. Leeuwarden 23.12.1816.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Wilhelmus van Swighum, geb. Amsterdam 04.02.1808, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 13.03.1808|c|, koetsier, overl. Leeuwarden 06.02.1861, tr. Leeuwarden 17.11.1855 Petronella van der Linde, geb. Leeuwarden 06.07.1810, overl. na 1861, d.v. Willem van der Linde en Trijntje Hendriks.

2.                   Jan Wilhelm van Swichum, geb. Leeuwarden 09.03.1813|b|; volgt [8].

Uit het huwelijk Andringa-Wolters:

3.                   Antje Andringa, geb. Leeuwarden 29.05.1818, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 20.01.1896, tr. Leeuwarden 30.11.1845 Bauke Feenstra, geb. Leeuwarden 09.01.1815, hovenier (1845), tuinman (1878), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 17.03.1878, z.v. Jan Feenstra, stadslijkmeester (1815), en Grietje Baukes de Wind.

4.                   Gijsbertus Andringa, geb. Leeuwarden 31.10.1819, overl. Rotterdam 23.09.1869, tr. Semarang 29.06.1859 Elisabeth Martina Jansen, geb. Rotterdam xx.09.1840, overl. Rotterdam 12.10.1874, d.v. Johannes Jansen en Cornelia Baaten.
     EMJ tr. 2e Rotterdam 31.05.1871 Johannes Hendrikus van Leeuwen, geb. Rotterdam 21.06.1819, overl. Rotterdam10.11.1900, z.v. Johannes van Leeuwen en Maria Goedou.

5.                   Frederik Andringa, geb. Leeuwarden 24.02.1822, overl. Leeuwarden18.10.1829.

6.                   Jan Dirk Andringa, geb. Leeuwarden 08.12.1825, overl. Leeuwarden 28.08.1827.

 

Noten: |a| van Swiggum (overl.akte Leeuwarden 1812 no.407); |b| moeder Wolters wede van Swichum (geb.akte Leeruwarden 1813 fol.62); |c| vader Jan Wilhelm van Swighum, moeder Zovia Gesina Wolters.

 

[18] Douwe Jacobs Slaaf, geb. ca. 1783/1784/1785, verwersknecht (1813), verwer (1816,1819), overl. Leeuwarden 07.12.1820, z.v. Jacob Slaaf en Kinske Roodterp; otr. Leeuwarden (gerecht) 30.10.1807, tr. Leeuwarden 15.11.1807

[19] Aaltje Kipperman, geb. Arnhem ca. 1784/1789, overl. Leeuwarden 21.07.1849, d.v. Dirk Kipperman en Jacoba|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Slaaf, geg. Leeuwarden 25.12.1808, ged. Leeuwarden 15.01.1809.

2.                   Jacoba Slaaf, geb. Leeuwarden 22.03.1811|a|; volgt [9].

3.                   Dirk Slaaf, geb. Leeuwarden 16.10.1813, ged. Leeuwarden 31.10.1813, linnenwever, overl. Leeuwarden 18.01.1890, tr. Leeuwarden 15.02.1846 Hiltje Panhuis, geb. Leeuwarden 08.06.1817, dienstbode (1846), overl. Leeuwarden 19.02.1862, d.v. Harmen Panhuis, boendermaker, en Wilhelmina Pook.

4.                   Kingske Slaaf, geb. Leeuwarden 26.06.1816, overl. Amsterdam 09.10.1878, tr. Amsterdam 05.09.1849 Jan Hostijn Wildeboer, geb. Amsterdam 07.01.1807, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 18.01.1807, zaakwaarnemer, overl. Amsterdam 15.08.1864, z.v. Klaas Wildeboer en Vreda Herremina Poolman.

5.                   Janke Slaaf, geb. Leeuwarden 18.04.1819, dienstbode (1845), overl. Marssum (Menaldumadeel) 11.07.1896, tr. Leeuwarden 18.05.1845 Jan Jacob Martens, geb. Leeuwarden 29.10.1818, koperslager (1845), smid (1883), overl. Leeuwarden 05.07.1883, z.v. Jan Christop Martens, curassier bij het tweede escadron derde afdeling curassiers (1818), en Sijtske Oosterhuis.

 

Noten: |a| moeder Aafke (geb.akte Leeuwarden 1811 no.18) & bij Jacoba’s huwelijk verklaart de moeder v/d bruid ‘dat haar voornaam is Aaltje en niet Aafke, zooals verkeerdelijk op het geboorte extract van hare [] dochter vermeld staat’ (huw.akte Leeuwarden 1835 no.188); |b| ‘zijnde de toenamen onbekend’ (overl.akte Leeuwarden 1849 no.573).

 

[20] Alle Halbes Algra, geb. Rijperkerk xx.05.1776, arbeider (1812,1816), boer (1821), arbeider (1824), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 12.10.1824, z.v. Halbe Pieters en Akke Johannes; tr.

[21] Janke Johannes, geb. Tietjerk ca. 1787, huishoudster (1851), overl. Leeuwarden 08.02.1870|a|, d.v. Johannes Gjalts en NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Akke Algra, geb. Leeuwarden ca. 1810, dienstmeid (1839), overl. Willemsoord (Steenwijkerwold) 25.12.1856, tr. Leeuwarderadeel 02.05.1839 Ale Sjoerds Noordhof, geb. Goutum ca. 1805, gardeniersknecht (1839), arbeider (1858), overl. Ambt Almelo 22.04.1862, z.v. Sjoerd Ales Noordhof, werkman, en Akke Eelkes.
     ASN tr. 2e Steenwijkerwold 30.04.1858 Tannetje Lasoe, geb. Serooskerke 21.09.1820, overl. Ambt Almelo 13.02.1864, d.v. Willem Lasoe, arbeider, en Francina Jongepier.

2.                   Johannes Algra, geb. Leeuwarden 27.11.1812, kuiper, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 26.09.1842, tr. Leeuwarderadeel 23.07.1842 Froukje Wijbes de Vries, geb. Dronrijp ca. 1798, kuipersche (1843,1862), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 05.12.1862, d.v. Wijbe Pieters de Vries, schipper, en IJmkje Wobbes.
     FWdV tr. 1e Achtkarspelen 01.07.1826 Jan Fedde Jans Veenstra, geb. Nijehaske ca. 1803, fuselier bij het derde bataillon nationale infanterie (1826), kuiper (1835), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 15.05.1835, z.v. Jan Tjebbes Veenstra en Lamje Jans van der Veen; tr. 3e Leeuwarderadeel 30.11.1843 Klaas Pieters Huizinga, geb. Lippenhuizen ca. 1788/1789, timmerknecht (1837), timmerman (1843), kuiper (1845), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 3.06.1845, z.v. Pijter Classes Huizinga en Swaantje Sibes.
     KPH tr. 1e voor 1814 Sijtske Roels Sijtsema, geb. Beetsterzwaag ca. 1781, overl. Beetsterzwaag 29.03.1837, d.v. Roel Sijtzes en Rinske Kornelis.

3.                   Pieter Algra, geb. Deinum (Menaldumadeel) 29.11.1816.

4.                   Pieter Algra, geb. Deinum (Menaldumadeel) 04.05.1818; volgt [10].

5.                   Gjalt Algra, geb. Deinum (Menaldumadeel) 16.08.1821, kuiper, overl. Leeuwarden 02.08.1908, tr. Leeuwarderadeel 14.05.1851 Grietje Hotzes Jonker, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 05.01.1826, dienstbode (1851), overl. na 1908, d.v. Hotze Jonker, arbeider, en Jesina Ablij.

 

Noten: |a| ‘de naam en toenaam der moeder onbekend’ (overl.akte Leeuwarden 1870 no.69).

 

[22] Jan Jans Barendsma, geb. Arnhem ca. 1788/1789/1790, scheerder (1812), aang.lidmaat Leeuwarden 11.06.1813, baardscheerder (1814,1848), overl. Leeuwarden 17.12.1858, z.v. Jan Barendsma, ‘ook wel genaamd geweest Broosliske’ en Johanna; tr.

[23] Janke Piebes Laverman, geb. Leeuwarden ca. 1787, aang.lidmaat Leeuwarden 11.06.1813, overl. Leeuwarden 15.06.1856, d.v. Piebe Laverman en Maaike de Haan.

Uit dit huwelijk:

1.                   Piebe Jans Broosliske, geb. Leeuwarden ca. 1810, overl. Leeuwarden 15.04.1826.

2.                   Jan Barendsma, geb. Leeuwarden 19.10.1812, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 08.11.1812,tr. Leeuwarden 18.05.1864 Anna Gaikema, geb. Sneek 26.03.1819, overl. Leeuwarden 04.08.1885, d.v. Martinus Gaikema, schoenmaker, en Grietje Horatius Radsma.

3.                   Johanna Baarendsma, ook Barentsma, geb. Leeuwarden 19.12.1814, overl. Leeuwarden 20.01.1895, tr. Leeuwarden 02.07.1842 Matthijs Kolf, geb. Leeuwarden ca. 1818, schoenmaker, z.v. Frederika Kolf.

4.                   Maaijke Barentsma, ook Barendsma, geb. Leeuwarden 28.03.1817; volgt [11].

5.                   Hendrikje Barentsma, geb. Leeuwarden 19.05.1819, overl. Leeuwarden 03.08.1819.

6.                   Andries Barendsma, geb. Leeuwarden 14.08.1820, goudsmid, overl. Leeuwarden 19.03.1884, tr. 1e Leeuwarden 23.04.1848 Johanna Luiks, geb. Leeuwarden 11.04.1820, overl. Leeuwarden 05.09.1859, d.v. Pieter Luiks, schoenmaker, en Jantje Harting; tr. 2e Leeuwarden 17.11.1861 Minke Luiks, geb. Leeuwarden 25.03.1824, overl. Leeuwarden 05.02.1910, jongere zuster van Johanna.

7.                   Hendrikje Barendsma, geb. Leeuwarden 17.01.1823, overl. Leeuwarden 05.09.1903, tr. Leeuwarden 21.05.1864 Tjetze Atzes Steenstra, geb. Leeuwarden 14.04.1813, gardenier, overl. Leeuwarden 08.01.1886, z.v. Atze Tjetzes Steenstra, tichelaar, en Hiltje Jonas.
     TAS tr. 1e Leeuwarden 28.05.1837 Grietje Pieters Brouwhamer, geb. Leeuwarden ca. 1805/1806, overl. Leeuwarden 03.06.1853, d.v. Pieter Jakobs Brouwhamer en Gatske Jakobs Zeeman; tr. 2e Leeuwarden 17.09.1854 Imkje Huizinga, geb. Leeuwarden 10.09.1833, overl. Leeuwarden 02.12.1858, d.v. Douwe Luitjes Huizinga, scheepstimmerknecht, en Neeltje Hendricus Mendel.

8.                   Bruin Barentsma, geb. Leeuwarden 22.11.1825, zeilmaker, overl. Leeuwarden 15.02.1902, tr. Leeuwarden 10.08.1856 Rinske van Dijk, geb. Beetgum ca. 1833, overl. voor 1902, d.v. Freerk Dirks van Dijk en Lijsbert Pieters Koning.

9.                   Maria Barendsma, geb. Leeuwarden 16.04.1829|a|, tr.Leeuwarden 11.12.1858 Engelbart Spijker, geb. Leeuwarden ca. 1825, kastenmaker,z.v. Johannes Everts Spijker en Liskje Gerrits Swart.

 

Noten: |a| vader Broosliske ,bij vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 03.11.1858 gewijzigd in Barendsma (geb.akte Leeuwarden 1829 no.248 & 1858 fol.183v-185).

 

[24] Jean de Kruijter, ook Jan/Jannis/Johannes, geb. Groede 16.01.1775, garçon boulanger (1809), overl. IJzendijke 09.06.1826|c|, z.v. Jean de Kruijter, journalier, en Maria Eijgel; tr. 1e voor 1799 Anne Catharina Houtzager, overl. IJzendijke 14.05.1808; tr. 2e IJzendijke 01.06.1809

[25] Levina Pieters, geb. Schoondijke 10.07.1785, couturière (1809), naaister (1832), arbeidster (1838), overl. IJzendijke 29.03.1838|b|, d.v. Pierre (-21 Germinal an 7) en Maria Luijks.

Uit het huwelijk de Kruijter-Houtzager:

1.                   Jacobus de Kruijter, geb. Zuidzande 16 Floréal an VII (=05.05.1799).

2.                   Marie de Kruijter, geb. IJzendijke 27 Frimaire an XII (=19.12.1803), overl. IJzendijke 3 Nivôse an XII (=25.12.1803).

3.                   Jean de Kruijter, geb. IJzendijke 25 Brumaire an XII(=16.11.1804), overl. IJzendijke 4 Frimaire an XIII (=25.11.1804)|a|.

4.                   Jacques de Kruijter, ook Jacobus, geb. IJzendijke 09.02.1806, metselaar, overl. IJzendijke 22.04.1868, tr. 1e IJzendijke 21.02.1833 Jacoba van de Vijver, geb. IJzendijke ca. 1813, dienstmeid (1833), overl. IJzendijke 13.03.1865, d.v. Johannes van de Vijver, timmerman, en Martina Boes; tr. 2e IJzendijke 27.07.1865 Maria Elizabeth van Boes, geb. IJzendijke 28.05.1840, dienstmeid (1865), metselares (1869,1877), overl. IJzendijke 04.04.1925, d.v. Geerard Boes, kleermaker, en Magdalena Johanna Karels, kleermaakster.
     MEB tr. 2e IJzendijke 25.02.1869 Jannis Elfrink, geb. Groede 30.03.1836, metselaar, overl. IJzendijke 04.12.1877, z.v. Jannis Elfrink (ca.1804-1873), metselaar, en Maria Alberta de Puijt (ca.1807-1889).

Uit het huwelijk de Kruijter-Pieters:

5.                   Maria de Kruijter, geb. IJzendijke 28.03.1815, naaister (1851), arbeidster (1863), overl. IJzendijke 16.12.1863, tr. IJzendijke 02.01.1851 Jacobus Bouljon, geb. Philippine 29.12.1825, werkman, overl. IJzendijke 06.03.1872, z.v. Anna Bouljon, arbeidster.
     JB tr. 2e IJzendijke 26.03.1864 Francina Treutelaar, geb. Groede 08.07.1827, dienstmeid (1864), d.v. Daniel Treutelaar en Janna Noordweg.

6.                   Johannis de Kruijter, geb. IJzendijke 21.01.1821; volgt [12].

7.                   Dorothea Elisabeth de Kruijter, geb. IJzendijke 13.06.1824, overl. IJzendijke 27.11.1832.

 

Noten: |a| moeder Marie Houtsager; |b| vader Lieven Pieters; |c| Johannis, z.v. Maria Heidens (overl.akte IJzendijke 1826 no.30).

 

[26] Pieter de Maree, geb. Biervliet ca. 1770/1771, schoenmaker (1819,1845), overl. Goes 12.06.1856, z.v. Jannis de Maree en Jacoba Danielsen; tr.

[27] Francina Zuidweg, geb. Wemeldinge ca. 1786, overl. Goes 18.10.1858, d.v. Leendert Zuidweg en Francina van Peen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francina Jacoba de Maree, geb. Schoondijke 16.07.1813|a|, overl. Middelburg 07.08.1901, tr. David Vervenne, geb. Goes ca. 1791, winkelier, overl. Goes 03.11.1867, z.v. Klaas Vervenne en Janna de Klerk.
     DV tr. 1e Dordrecht 17.04.1816 Johanna van Asperen, geb. Dordrecht ca. 1792, overl. Goes 20.04.1841, d.v. Bastiaan van Asperen en Geertruida Ponse; tr. 2e Goes 02.06.1842 Maria Laurentia de Lepelaar, geb. Waarde ca. 1798, overl. Goes 03.05.1864, d.v. Johannes de Lepelaar en Adriana Steenland.

2.                   Jannes Leendert de Maree, geb. Schoondijke 07.03.1816, pakkedrager (1842), winkelier (1844,1874), overl. Yerseke 09.05.1874, tr. 1e Goes 20.10.1842 Maatje van den Bussche, geb. Goes 07.06.1815, dienstbode (1842), overl. Kruiningen 23.03.1844, d.v. Jacob van den Bussche, schoenmaker, en Elisabeth van Gelderen; tr. 2e Goes 28.01.1858 Susanna Maria Klemkerk, geb. Goes 13.11.1829, overl. Kruiningen 17.05.1864, d.v. Govert Klemkerk, timmerman, en Apolonia de Heer.

3.                   levenloze zoon genaamd Leendert Jannis, Schoondijke 29.04.1819.

4.                   Willemina Maria de Maree, geb. Schoondijke 05.01.1824; volgt [13].

 

Noten: |a| vader Pierre, ‘cordonje’ {=cordonnier}, moeder Zuijdtwegt (geb.akte Schoondijke 1813).

 

[28] Geert Wisse, geb. Grijpskerke ca. 1788/1789, jardinier (1813), arbeider (1814), tuinman (1815,1857), overl. Koudekerke 12.04.1859, z.v. Geert Wisse en Jacomina Melis, journalière (1813); tr. Vrouwenpolder 14.08.1813

[29] Leuntje Kasse, geb. Veere ca. 1791, servante (1813), overl. Middelburg 07.01.1862, d.v. Corneille Kasse (ca.1765-1817), journalier (1813), en Pieternella Poppe (ca.1763-1849), journalière (1813).

Uit dit huwelijk:

1.                   Geerard Wisse, geb. Grijpskerke 25.10.1814, tuinmansknecht (1838), tuinman, overl. Koudekerke 23.06.1898, tr. Koudekerke 02.11.1838 Adriana Davidse, geb. Sint Laurens 23.04.1816, boerendienstbode (1838), overl. Middelburg 16.12.1900, d.v. Abraham Davidse en Wilhelmina Abrahamse.

2.                   Pieternella Wisse, geb. Koudekerke 01.11.1815, overl. Grijpskerke 30.12.1815.

3.                   Cornelis Wisse, geb. Koudekerke 22.02.1817; volgt [14].

4.                   Jacomina Wisse, geb. Koudekerke 12.03.1818, overl. Koudekerke 17.06.1844, tr. Koudekerke 01.05.1840 Andries Willeboordse, geb. Ritthem ca. 1809, landmansknecht (1840), arbeider (1844), z.v. Aplonius Willeboordse en Cornelia Hugense.

5.                   Jacob Wisse, geb. Koudekerke 02.04.1820, tuinman, overl. Oost- en West-Souburg 23.03.1902, tr. 1e Grijpskerke 23.03.1844 Johanna Wondergem, geb. Grijpskerke 11.11.1816, overl. ’s-Gravenpolder 30.12.1853, d.v. Geeraard Wondergem (ca.1785-1847), burgemeester van Grijpskerke (1837-1847), en Janna Maas; tr. 2e Oost- en West-Souburg 03.01.1855 Willemina Melis, geb. Oost-Souburg 23.01.1823, overl. Heinkenszand 05.02.1875, d.v. Cornelis Melis, landbouwer, en Maatje de Kok; tr. 3e Oost- en West-Souburg 28.01.1891 Jacoba van Splunder, geb. Ouwerkerk 25.10.1862, overl. Naaldwijk 23.12.1952, d.v. Jan Cornelus van Splunder en Lena Bakker.
     JvS tr. 2e Oost- en West-Souburg 08.01.1908 Cornelis Melis, geb. Oost- en West-Souburg 04.03.1846, tuinman, overl. Oost- en West-Souburg 11.10.1935, z.v. Pieter Melis en Johanna de Pagter.
     CM tr. 1e Oost- en West-Souburg 26.04.1872 Leijntje Blaas, geb. Oost- en West-Souburg 08.04.1848, overl. Laren (NH) 06.08.1903, d.v. Jacobus Blaas, landman, en Leuntje de Pagter.

6.                   Pieternella Wisse, geb. Koudekerke 01.08.1821, dienstbode (1845), tr. Middelburg 31.01.1845 Giliam van Aarsen, geb. Middelburg ca. 1819, livreibediende, z.v. Willem Pieter van Aarsen en Anna Catharina Peters.

7.                   Janna Wisse, geb. Koudekerke 26.12.1823, dienstbode (1851), overl. Vlissingen 27.11.1891, tr. Middelburg 05.03.1851 Jan Haaijman, geb. Poortvliet 02.11.1817, livreibediende, overl. Vlissingen 07.09.1896, z.v. Piter Haaijman, kleermaker, en Janna van Kinderen.

8.                   Klazina Wisse, geb. Koudekerke 11.03.1825, dienstbode (1852), overl. Rotterdam 21.09.1890, tr. Middelburg 12.05.1852 Johannes Eblie, geb. Middelburg 22.03.1828, bediende, z.v. Janis Eblie, timmerman, en Cornelia Janse.

9.                   levenloze zoon genaamd Hendrik, Koudekerke 05.12.1827.

10.               Leintje Wisse, ook Lijntje, geb. Koudekerke 26.06.1829, overl. Middelburg 16.07.1913|b|, tr. Koudekerke 29.02.1856 Willem Marinus de Witte, geb. Middelburg 15.11.1830, tuinknecht (1856), overl. Loosduinen 19.01.1903|a|, z.v. Marinus de Witte, tuinman, en Anna Suzanna Wondergem.

11.               Pieter Wisse, geb. Koudekerke 14.12.1830, tuinman (1857,1868), overl. Middelburg 08.04.1912, tr. Koudekerke 24.07.1857 Maatje Johanna Pijl, geb. Domburg 08.02.1829, overl. Middelburg 14.08.1868, d.v. Leendert Pijl, tuinman, en Catharina van der Hage.

 

Noten: |a| ook overl.akte Middelburg 1903 no.56; |b| moeder Karssen.

 

[30] Pieter Marinus Nierse, geb. ca. 1781, charpentier (1813), timmerman (1815,1836), overl. Zierikzee 24.08.1836|c|, z.v. Iman Nierse en Maria Verheijke; tr.

[31] Jacoba Kes, geb. Zierikzee ca. 1777, winkelierster (1837), overl. Middelburg 08.04.1846|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Nierse, geb. ca. 1802, overl. Zierikzee 05.07.1816.

2.                   Bastiana Nierse, geb. Zierikzee ca. 1804, tr. Deventer 17.02.1853 Antonij Ketz, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 09.04.1804, stafmuzikant (1841), trompetter bij het vierde regiment dragonders (1853), overl. Zutphen 15.07.1867, z.v. Antonij Ketz en Susanna Maria Bruijnen.
     AK tr. 1e Boxtel 19.05.1838 Geertruida Magdalena Stang, geb. Amsterdam 01.06.1806, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 15.06.1806, overl. Middelburg 24.10.1841, d.v. Johan Stephanus Stang en Maria Magdalena Souter.

3.                   Cornelia Nierse, geb. Zierikzee ca. 1805, naaister (1829), tr. Middelburg 07.05.1829 Cornelis van der Kuip, geb. Steenbergen ca. 1803, kleermakersknecht (1829), kleermaker (1831,1848), overl. Middelburg 03.09.1880, z.v. Johannes van der Kuip en Christina Brouwers.

4.                   Jan Nierse, geb. Zierikzee ca. 1806, (scheeps)timmerman, overl. Middelburg 11.05.1831|d|, tr. Middelburg 09.04.1829 Neeltje van der Lelij, geb. Schardam ca. 1805/1860, dienstbode (1829), overl. Rotterdam 15.03.1866, d.v. Leendert van der Lelij en Neeltje Jans de Haan, dagloonster (1829).
     NvdL tr. 2e Middelburg 22.03.1832 Willem Gebuhet, geb. Middelburg 15.05.1805, scheepstimmerman, overl. Den Helder 30.04.1888, z.v. Willem Gebuhet en Angenis Kastemiller, dagloonster (1832).

5.                   Iman Nierse, geb. Zierikzee 16.04.1809, livreibediende (1838), dagloner (1846), werkman (1872), overl. Middelburg 13.05.1883, tr. Middelburg 15.06.1838 Goutien Klercq, geb. Middelburg 23.07.1801, dienstbode (1838), overl. Middelburg 11.11.1872, d.v. Cornelis Klercq en Pieternella Meuse.
Uit dit huwelijk: Pieter Marinus Nierse, geb. Middelburg 03.11.1838, tweede ziekenoppasser aan boord van Z.M. stoomschip Madura, overl. Bandjermasin (Res. Zuid- en Oosterafdeeling van Borneo) 12.02.1865|b|.

6.                   Leonard Nierse, geb. Zierikzee 23.01.1813, kleermakersknecht (1837), kleermaker (1873), overl. Middelburg 24.03.1873, tr. Middelburg 05.05.1837 Maria de Vlieger, geb. Middelburg 21.09.1811, dienstbode (1837), overl. Middelburg 30.03.1892, d.v. Christiaan de Vlieger, schoenmaker, en Maria Willemina Josina vander Werf.

7.                   Janna Nierse, geb. Zierikzee 01.03.1815; volgt [15].

8.                   Maria Nierse, geb. Zierikzee 09.11.1816, overl. Zierikzee 30.04.1817.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Middelburg 1846 no.136); |b| overl.akte Zierikzee 02.09.1865 no.351 & RA 1866 p.123; |c| Niersse (overl.akte Zierikzee 1836 no.104); |d| e.v. van der Leede (overl.akte Middelburg 1831 no.200).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren