Willem van Tijen (1894-1974)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien mei 2020)

 


 

[1] Willem van Tijen, geb. Wormerveer 01.02.1894, eindexamen HBS, landmeter (1919), student TH Bandoeng 1920 (stamboeknummer 21)|a|, ingenieur civiele techniek Bandoeng 1924, werkzaam bij NV Eigen Beheer als ingenieur bij de waterwerken van Tjipienegara (Res. Cheribon) (1924)|c|, directeur Woningbouwmaatschappij te Rotterdam (1935)|b|, hoofdarchitect bij de bouw van de TH Twente (1960-1965), adv. Bur. v. Arch. en Stedeb. Van Tijen-Boom-Posno-Van Raden te Rotterdam (1971), OON 1952|d|, eredoctoraat Delft 1972|e|, overl. Heemstede 28.05.1974, tr. Amsterdam 02.12.1919 Wilhelmina Alida Hajema, Mies, geb. Amsterdam 30.04.1898, overl. Naarden 17.09.1998, d.v. Reinder Hajema (1863-1949), stucadoor (1888), tramconducteur (1919), en Neeltje Groenhuijzen (1863-1952). [Ned. Oost-Indië 1917]
– Werk op Campus Drienerlo: Studentenflats Calslaan oud (1964), Gebouw voor Bestuur en Beheer (1964).

– Levensbericht WvT: nl.wikipedia

 

Noten: |a||b| Jaarboek der Technische Hoogeschool te Bandoeng, lustrum-uitgave 1935, p.122; |c| Nieuwe Rotterdamsche Courant 06.07.1924; |d| De Volkskrant 30.04.1952; |e| wegens zeer uitstekende verdiensten op het gebied van de vernieuwing van de woningbouw, toegekend 01.12.1972, uitgereikt 12.01.1973, erepromotor: M. Gout.

 

[2] Willem van Tijen, geb. Amsterdam 11.06.1860, commissionair in effecten (1887,1901), overl. Wormerveer 18.12.1901, tr. Wormerveer 29.09.1887
[3] Wilhelmina Maria Laan, geb. Wormerveer 05.01.1865, overl. Amsterdam 09.12.1917, begr. Velsen (Westerveld) 13.12.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Wouter van Tijen, geb. Wormerveer 13.09.1888, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1911, promotie Delft 04.07.1962|b|, oud-dir. NV Kon. Mij. De Schelde te Vlissingen (1971), overl. na 1971, tr. 1e Rotterdam 29.06.1916 Dina Nolst Trenité, geb. Rotterdam 20.02.1896, overl. Naarden 21.11.1940|a|, d.v. Jean Gédéon Lambertus Nolst Trenité, en Elise Cornelie van Rossem; tr. 2e voor 1948 M.L. ten Hove. [’s-Gravenhage 1948]

2.                   Margaretha Johanna van Tijen, geb. Wormerveer 23.01.1890, overl. Amsterdam 09.07.1946, crem. Velsen (Westerveld) 13.07.1946, tr. Hilversum 06.08.1912 Gerard Johan Lugt, geb. Amsterdam 13.05.1885, Dipl.Ing. werktuigkunde ETH, hoofdingenieur bij Werkspoor, overl. Amsterdam 06.07.1948, crem. Velsen (Westerveld) 10.07.1948, z.v. Johannes Hermanus Lugt, assuradeur, en Johanna Gerardina van Maurik.

3.                   Remmert van Tijen, geb. Wormerveer 07.11.1891, luitenant ter zee 2e klasse (1919), kapitein ter zee (1942), overl. Nürnberg 04.06.1942|c|, begr. Velsen (Westerveld), tr. ’s-Gravenhage 15.05.1919 Frédérique Henriette Noordhoek Hegt, geb. Den Helder 02.07.1896, overl. na 1962, d.v. Gerardus Frederik Noordhoek Hegt, kapitein ter zee (1919), en Jeanne Henriette Eulalie Steenberghe.

4.                   Willem van Tijen, geb. Wormerveer 01.02.1894; volgt [1].

5.                   Jacobus Eliza van Tijen, geb. Wormerveer 14.01.1897, eindexamen HBS met 5-jarige cursus 1916|d|, adj.dir. gemach.wederopbouw, dir. Edelstaal mij., industriëel (1958), overl. Zandvoort 27.12.1958.
– Levensbericht JEvT: nl.wikipedia

 

Noten: |a| ook overl.akte Vlissingen 1940 no.301; |b| proefschrift: Method for calculation of cylinder liner temperatures in diesel engines; promotor: A.H. de Klerk; |c| overl.akte ’s-Gravenhage 29.08.1942 no.2009; |d| Algemeen Handelsblad 06.08.1916.

 

[4] Hendrik Wouter van Tijen, geb. Amsterdam 26.11.1830, vennoot van Van Tyen & Van Laer, vennootschap betrekkelijk de uitoefening van commissiehandel in effecten en het bezorgen van assurantiën (1855), commissionair in effecten (1859), makelaar (1863), commissionair in effecten (1887), overl. Amsterdam 15.07.1892, tr. Amsterdam 21.07.1859

[5] Jacoba Elisabeth Cremers, geb. Amsterdam 17.02.1837, overl. Amsterdam 16.03.1901.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem van Tijen, geb. Amsterdam 11.06.1860; volgt [2].

2.                   levenloze dochter, Amsterdam 07.05.1863.

3.                   Maria Elisabeth van Tijen, geb. Amsterdam 30.04.1865, overl. Hilversum 27.04.1947, tr. Amsterdam 11.08.1887 Adrianus Roland Holst, geb. Amsterdam 26.12.1860, assurantiebezorger (1887), assuradeur (1901), overl. Hilversum 18.09.1940, begr. Hilversum (Alg.Bpl. Boschdrift) 21.09.1940, z.v. Adrianus Roland Holst, makelaar, en Saapke Posthumus.
Uit dit huwelijk: Adrianus Roland Holst (1888-1976); levensbericht ARHjr: nl.wikipedia

4.                   levenloze zoon, Amsterdam 15.09.1866.

5.                   levenloze zoon, Amsterdam 12.08.1867.

6.                   Betsij van Tijen, geb. Amsterdam 20.04.1869, overl. Amsterdam 03.12.1933, tr. Nieuwer-Amstel 14.12.1893 Georges Henri Julien Désandré, geb. Parijs 25.01.1867, commissionair in effecten (1893,1925), z.v. Jules Laurent Alexandre Désandré en Emma Lucie Charlotte Hélène de Castellane. [Amsterdam 1917]

7.                   Johanna Cornelia van Tijen, geb. Amsterdam 19.06.1872, overl. Stallupönen 09.08.1938, tr. Bussum 13.10.1897 Carl Johann Gustav Hugo Schweighöfer, geb. Stallupönen|b| ca. 1868, eerste luitenant (1897), overl. Stallupönen 13.02.1938, z.v. Carl Schweighöfer en Olga Klein.

8.                   Jacoba Elisabeth van Tijen, geb. Amsterdam 12.05.1874, overl. na 1914, tr. Hilversum 26.11.1901 Carl Arthur Jaij, geb. Abtnaundorf|a| ca. 1875, overl. Davos 05.05.1914, z.v. Georg Christian Jaij en Caroline Alice Becker. [niet vermeld in 1917?]

9.                   Hendrik Wouter van Tijen, geb. Amsterdam 11.05.1877, tr. tussen 1901 en 1915 P. Girard. [Todtmoos, Baden mrt1901; Guatemala dec1901; Santiago, Chili 1915,1938]

 

Noten: |a| nu in het Ortsteil Schönefeld-Abtnaundorf van Stadtbezirk Nordost van Leipzig, Bundesland Sachsen; |b| destijds in Ost-Preußen, nu Nesterow (Нестеров), Oblast Kaliningrad, Rusland.

 

[6] Remmert Laan, geb. Wormerveer ca. 1833, koopman (1859), fabrikant (1883), overl. Wormerveer 27.095.1885, tr. Wormerveer 12.05.1859

[7] Margaretha Johanna Dekker, geb. Wormerveer 30.03.1836 (akte), overl. Wormerveer 28.10.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Wilhelmina Laan, geb. Wormerveer ca. 1860/1861, overl. Amsterdam 24.01.1910|b|, tr. Wormerveer 20.09.1883 Pieter Cornelis Korteweg, geb. ’s-Hertogenbosch 05.03.1853, arts/geneesheer te Wormerveer (-1918), eredoctoraat Amsterdam UvA 28.06.1932, OON, overl. Amsterdam 30.09.1936, begr. Velsen (Westerveld) 03.10.1936,  z.v. Adrianus Johannis Korteweg (1820-1888), rechter, en Cornelia Margareta Holster (1823-1910).
     PCK tr. 2e Haarlem 09.05.1911|c| Teuntje Wilhelmina Susanna Brandligt, geb. Amsterdam 07.07.1869, overl. Haarlem 21.02.1959, d.v. Coenraaad Bart Brandligt en Teuntje Scholten.

2.                   Wilhelmina Maria Laan, geb. Wormerveer 05.01.1865; volgt [3].

3.                   Cornelis Hendrik Laan, geb. Wormerveer 14.12.1874, fabrikant (1905), directeur (1929), president-directeur, later president-commissaris van Wessanen’s Koninklijke Fabrieken NV te Wormerveer, RNL, overl. Vogelenzang 22.07.1962, begr. Velsen (Westerveld) 25.07.1962, tr. Amsterdam 07.09.1905 Marie Thérèse Madeleine Wuidart, geb. Levallois-Perret|a| ca. 1887, overl. Vogelenzang 20.02.1971, d.v. Eugène Wuidart, chef de bureau, en Adèle Gabrielle Fainternie.

 

Noten: |a| in département Hauts-de-Seine (92), Frankrijk; |b| overl.akte Wormerveer 1910 no.4; |c| get. o.a. Diederik Johannes Korteweg, oud 63 jaar, hoogleraar, wonene de te Amsterdam (huw.akte Haarlem 1911 no.119).

 

[8] Willem van Tijen, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 05.02.1792, boekdrukker (1814,1859), overl. Amsterdam 23.12.1884; tr. 2e Amsterdam 01.05.1851 Henderina Maria Harbrink, geb. Amsterdam 15.05.1818, overl. Amsterdam 23.01.1885, d.v. Jan Harbrink en Catharina Elizabeth Uhlenbroek; tr. 1e Amsterdam 26.05.1814

[9] Maria Wilhelmina Schäffer, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 20.01.1790, overl. Amsterdam 25.07.1842.

Uit dit huwelijk (in 1842 ‘acht kinderen waarvan vier nog jong zijn’):

1.                   Maria Anna van Tijen, geb. Amsterdam ca. 1818, overl. Soerabaja 16.12.1859, tr. Amsterdam 15.08.1839 Albert ten Broecke Hoekstra, geb. Haarlem 29.07.1815, commissionair, overl. Batavia 22.11.1883, z.v. Albert ten Broecke Hoekstra, lid der vergadering van de Staten van Vriesland (1815), en Catharina van Warnken.
Uit dit huwelijk: Willem ten Broecke Hoekstra (1845-1915), vennoot van Fa. G. van Tijen & Zonen (boekdrukkersaffaire met E. Mouthaan) (1884).

2.                   Anna Maria Henrietta van Tijen, geb. Amsterdam 14.02.1820, overl. tussen 1867 en 1869, tr. Amsterdam 26.08.1841 Jan Harmen Meijer, geb. Amsterdam 11.04.1810, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 15.04.1801, suikerraffinadeur (1834), overl. voor 1867, z.v. Jan Hendrik Meijer en Stijntje Brugge.
     JHM tr. 1e Amsterdan 23.10.1834 Anna Elizabeth Viehoff, geb. Amsterdam 16.12.1808, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 26.12.1808, overl. voor 1841, d.v. Casper Diedrich Viehoff, suikerraffinadeur, en Cornelia Groot.

3.                   Gerrit Hendrik van Tijen, geb. ca. 1821, overl. Amsterdam 24.12.1824.

4.                   Willem van Tijen, geb. Amsterdam 21.04.1823, boekdrukker (1851,1859), overl. Amsterdam 30.12.1883, otr. Amsterdam 07.08.1851, tr. Amsterdam 21.08.1851 Elisabeth Mouthaan, geb. Amsterdam 21.08.1830, vennote van Fa. G. van Tijen & Zonen (boekdrukkersaffaire met Willem ten Broecke Hoekstra) (1884), overl. Haarlem 17.07.1909, d.v. Johannes Mouthaan en Willemiena Eliesabeth Knottenbelt.

5.                   Gerrit Hendrik Willem van Tijen, geb. Amsterdam 03.03.1825, doctorandus in de medicijnen, overl. Amsterdam 08.04.1848.

6.                   Johannes Christiaan Hermanus van Tijen, geb. Amsterdam 29.07.1827, overl. Amsterdam 05.02.1835.

7.                   Hendrik Wouter van Tijen, geb. Amsterdam 26.11.1830; volgt [4].

8.                   William Christiaan van Tijen, geb. Amsterdam 25.08.1832, overl. Soerabaja 06.03.1863.

9.                   Hermanus Gerrit van Tijen, geb. Amsterdam 05.09.1834, apotheker, overl. Amsterdam 07.08.1901, tr. Zandvoort 24.05.1867 Sara Smit, geb. Zandvoort 09.08.1844, overl. Amsterdam 04.10.1922, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 07.10.1922, d.v. Coenraad Smit, heel- en vroedmeester (1844), geneesheer (1867), en Martha Steenhard.

10.                Elisabeth Maria Wilhelmina van Tijen, geb. Amsterdam 15.06.1836, overl. Amsterdam 30.09.1865.

 

[10] Willem Johannes Cremers, geb. Amsterdam 27.02.1811, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 17.03.1811, commissionair (1846), makelaar (1859), overl. Bussum 30.04.1884, tr. Amsterdam 13.05.1836

[11] Maria Elisabeth Balwé, geb. Amsterdam 01.09.1811, overl. Bussum 06.06.1877.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Elisabeth Cremers, geb. Amsterdam 17.02.1837; volgt [5].

2.                   Maria Elisabeth Cremers, geb. Amsterdam 09.11.1839, overl. Bussum 10.10.1906, tr. Amsterdam 26.04.1860 Otte Pierre Nicolas Blom, geb. Amsterdam 03.03.1838, assuradeur, overl. Bussum 28.04.1909, z.v. Pieter Blom, makelaar, en Susanna Margretha Lammers.

3.                   Johanna Cornelia Cremers, geb. Amsterdam 08.07.1841, overl. Bussum 13.03.1900, tr. Amsterdam 12.11.1863 Adriaan Gillis Heineken, geb. Amsterdam 08.03.1838, commissionair, overl. Bussum 24.08.1915, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 28.08.1915, z.v. Diederikus Heineken en Carolina Wilhelmina Christina Kolling.

4.                   Maria Cremers, geb. Amsterdam 20.10.1844, overl. Amsterdam 02.02.1897, tr. Amsterdam 12.10.1865 Corneille Abraham Adrien Dudok de Wit, geb. Amsterdam 15.12.1841, makelaar, overl. na 1897, z.v. Abraham Everard Marie Dudok de Wit en Cornelia Jacoba Leonora Steur.

5.                   Willem Johannes Cremers, geb. Amsterdam 30.08.1846, makelaar, overl. voor 1923, tr. Amsterdam 09.01.1873 Willemina Elisabeth Maria ter Meulen, geb. Amsterdam 1850, overl. ’s-Gravenhage 06.06.1923, crem. Velsen (Westerveld) 08.06.1923, d.v. Hendrik Jan ter Meulen, commissionair, en Sara Maria van Hasselt.

6.                   Helena Cremers, geb. Amsterdam 18.02.1848, overl. Haarlem 01.05.1873, tr. Amsterdam 10.05.1872 Herman Jacob Nicolaas Oostendorp Verbrugge, geb. Warmond 17.08.1845, bloemist, overl. Haarlem 11.02.1873, z.v. Bartholomeus Oostendorp Verbrugge, belastingontvanger, en Johanna Catharina Margaretha Kleinhoonte.

7.                   Jan Dirk Cremers, geb. Amsterdam 15.06.1849, overl. Bussum 25.03.1919, tr. Amsterdam 24.04.1873 Eva van Gelder, geb. Amsterdam 11.03|05.1852, overl. Bussum 16.10.1929, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 19.10.1929, d.v. Hendrik Enno van Gelder, koopman, en Johanna Catharina Boekenoogen.

8.                   George Herman Cremers, geb. Amsterdam 22.07.1851, overl. Amsterdam 18.04.1853.

9.                   George Herman Cremers, geb. Baarn 26.06.1853, overl. Hilversum 03.03.1929, begr. Hilversum (Alg.Bpl. Boschdrift) 07.03.1929, tr. Heemstede 13.05.1880 Cornelia Kaars Sijpesteijn, geb. Krommenie 02.06.1858, overl. Hilversum 13.01.1944, begr. Hilversum (Alg.Bpl. Boschdrift) 18.01.1944, d.v. Pieter Hendrik Kaars Sijpesteijn, koopman, en Maartje Vis.

10.               Johanna Hendrika Arnolda Cremers, geb. Baarn 13.08.1855, overl. Amsterdam 18.04.1904, tr. Bussum 17.07.1874 Willem Arnoldus Rutgers, geb. Amsterdam 03.04.1853, koopman (1874), makelaar (1909), overl. Amersfoort 03.01.1929, z.v. Willem Rutgers en Mathilda Caroline Staudenmaijer.
     WAR tr. 2e Bussum 14.10.1909 Catharina Magdalena Proost, geb. Amsterdam 08.01.1862, overl. Bussum 24.02.1928, d.v. Hendrik Proost en Geertruida Jacoba Stroeve.

 

[12] Jan Laan, geb. Wormerveer ca. 1804, koopman (1832), koopman en fabrikant (1859), handelaar (1868), overl. Wormerveer 07.05.1868, tr. Krommenie 12.02.1832

[13] Cornelia Avis, geb. Krommenie ca. 1810, overl. Wormerveer 28.02.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Remmert Laan, geb. Wormerveer ca. 1833; volgt [6].

2.                   Jan Jacob Laan, tr. Wormerveer ca. 1834/1835, koopman, overl. Wormerveer 14.12.1882, tr. Zaandijk 12.05.1859 Aaltje Vis, geb. Zaandijk ca. 1838/1839, overl. Zaandijk 30.10.1890, d.v. Cornelis Vis (ca.1811-1874) en Dieuwertje Kluijver (ca.1809-1879).

3.                   Maria Laan, geb. Wormerveer ca. 1836, overl. Velp (Rheden) 24.11.1903, tr. Wormerveer 01.07.1858 Albert Vis, geb. Wormerveer ca. 1832, pelder, z.v. Albert Vis en Neeltje Groen.

4.                   Adriaan Laan, geb. Wormerveer ca. 1838, fabrikant, overl. Amsterdam 13.06.1899|a|, tr. Monnickendam 25.09.1862 Maria Johanna Sligcher, geb. Monnickendam ca. 1842, overl. na 1899, d.v. Adriaan Sligcher, koopman, en Johanna Maria Houttuijn.

5.                   Cornelis Laan, geb. Wormerveer ca. 1841, handelaar (1871), fabrikant (1901), tr. Zaandam 25.05.1871 Moertje Dekker, geb. Koog aan de Zaan ca. 1847, d.v. Pieter Dekker en Guurtje de Vries.

6.                   Dirk Laan, geb. Wormerveer 15.02.1843, meelfabrikant (1901), koopman (1905), overl. Wormerveer 07.04.1905, tr. ’s-Gravenhage 09.05.1901 Anna Maria Sophia van Troostenburg de Bruijn, geb. Heerde 04.06.1866, overl. ’s-Gravenhage 20.01.1948, d.v. Anton Frans Henric van Troostenburg de Bruijn (1823-1890), burgemeester van Heerde (1863-1890), en Anna Sophia van der Staal.
– Levensbericht DL: Parlement&Politiek

7.                   Grietje Laan, geb. Wormerveer ca. 1846, tr. Wormerveer 12.09.1867 Willem de Meijer, geb. Arnhem ca. 1836, predikant, z.v. Adriaan Cornelis de Maeijer, predikant, en Anna Jacoba van Beuningen.

8.                   Johanna Laan, geb. Wormerveer ca. 1848, overl. Wormerveer 02.03.1849.

9.                   Kornelia Laan, geb. Wormerveer ca. 1849, overl. Wormerveer 10.01.1852.

 

Noten: |a| overl.akte Wormerveer 1899 no.38.

 

[14] Jan Cz Dekker, geb. Wormerveer ca. 1808, koopman (1830,1831), koopman en fabrikant (1852,1859), overl. Wormerveer 28.12.1891|a|, tr. Zaandam 24.01.1830

[15] Wilhelmina van Ree, geb. Zaandam ca. 1808, overl. Wormerveer 23.12.1895.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de Kwartierstaat Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002).

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Dekker, geb. Wormerveer 25.01.1831, overl. Leiden 05.08.1909, tr. Wormerveer 25.05.1854 Albert Kluijver, geb. Koog aan de Zaan 17.02.1831, fabrikant (1854,1883), overl. Koog aan de Zaan 16.12.1893, z.v. Albert Kluijver (ca.1804-1857) en Stijntje Smit (ca.1811-1868).
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002), en de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Sjoerd Doaitse Swierstra (1950-2020).

2.                   Cornelia Wilhelmina Dekker, geb. Wormerveer 07.05.1832 (akte), tr. Wormerveer 17.09.1852 Brechtus Willem Kaars Sijpesteijn, geb. Krommenie ca. 1806, koopman en fabrikant (1830), surséance van betaling (1868), overl. Wormerveer 1870|c|, z.v. Willem Kaars Sijpesteijn, koopman en fabrikant, en Cornelia Verhagen.

3.                   Adriana Maria Dekker, geb. Wormerveer 12.08.1834 (akte), overl. Wormerveer 06.05.1836.

4.                   Margaretha Johanna Dekker, geb. Wormerveer 30.03.1836 (akte); volgt [7].

5.                   Cornelis Dekker, geb. Wormerveer 12.06.1838 (akte), overl. Beverwijk 22.05.1883.

6.                   Baltus Hendrik Dekker, geb. Wormerveer 17.04.1840 (akte), overl. Wormerveer 16.04.1863.

7.                   Jan Alexander Dekker, geb. Wormerveer 22.02.1842 (akte), koopman (1866), industrieel (1901), overl. Nice 15.04.1901|b|, tr. Krommenie 08.11.1866 Maria Cornelia Kaars Sijpesteijn, geb. Krommenie ca. 1844, overl. Wormerveer 17.05.1925, d.v. Willem Kaars Sijpesteijn en Cornelia Verhagen.

8.                   Maria Dekker, geb. Wormerveer 06.03.1844 (akte), overl. Wormerveer 13.06.1863.

 

Noten: |a| moeder Trijntje (overl.akte Wormerveer 1891 no.74).

 

[16] Gerrit van Tijen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 28.09.1766, boekdrukker (1814,1824), overl. Amsterdam 02.01.1830, z.v. Simon van Tijen en Johanna Christina Bakker (zie Bijlage A); otr. Amsterdam 11.05.1787|a|

[17] Maria van der Zee, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 01.01.1766, overl. Amsterdam 03.11.1837, d.v. Willem van der Zee en Maria de Brooij.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria van Tijen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 02.03.1788|b|.

2.                   Maria Willemina van Tijen, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 25.12.1789|c|, overl. Amsterdam 29.01.1820.

3.                   Willem van Tijen, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 05.02.1792; volgt [8].

4.                   Gerrit van Tijen, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 22.12.1793|d|, boekdrukker, overl. tussen 1849 en 1881, tr. 1e Amsterdam 30.10.1816|f| Maria Jacoba Bouwmeester, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 15.07.1795, overl. Amsterdam 12.08.1823, d.v. Bernardus Bouwmeester, koekbakker, en Johanna Jacoba Hogehuijsen; otr. 2e Amsterdam 30.07.1824 Anna Maria IJpelaar, geb. Amsterdam xx.04.1794, overl. Amsterdam 01.12.1827, d.v. Jan IJpelaar, koopman, en Margaretha Nessingh; tr. 3e Amsterdam 23.09.1830 Elisabeth Catriena ter Let, ook Terlet, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16.04.1797, overl. Oosterbeek (Renkum) 31.12.1880, d.v. Hendrik ter Let, ambtenaar, en Sara Helena Ormeling.

5.                   Zaartje van Tijen, ook Saartje, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 08.03.1797|e|, begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 23.11.1799.

 

Noten: |a| de bruidegom ‘geadstn met consent van Heere Diaconen van ’t Weeshuijs’; |b| get. Willem van der Zee {opa} en Maria de Brooij {oma}; |c| get. Wouter van Tijen en Massie van der Zee; |d| get. Willem van der Zee {opa} en Maria de Brooij {oma}; |e| get. Willem van der Zee {opa} en Maria de Brooij {oma}; |f| vader v/d bruidegom oud 52 jaar (huw.akte Amsterdam reg.4 fol.173v).

 

[18] Hendrik Christiaan Schäffer, geb. Corbach|c| ca. 1746/1747, laarzenmaker (1814), overl. Amsterdam 09.05.1827, z.v. Christina Elizabet Hagenbos; otr. 1e Amsterdam 26.04.1776|a| Engel Christina Neerland, geb. Wieborg|d| ca. 1750, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 13.12.1781; otr. 2e Amsterdam 26.04.1782|b|

[19] Anna Maria Stamm, geb. Soolinge|e| ca. 1757, overl. na 1814.

Uit dit huwelijk (moeder ook Stam):

1.                   Johannes Hendrik Schäffer, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 04.05.1783, makelaar (1814), overl. Amsterdam 17.10.1839, otr. Amsterdam 23.08.1805 Clasina Hoop, geb. Munnekendam|f| ca. 1783, overl. Amsterdam 23.11.1856, d.v. Justus Hoop (ca.1755-1807), predikant Evang.Luth. Gemeente te Purmerend, en Elisabeth Brands (ca.1760-1841).

2.                   Wilhelm Christiaan Schäffer, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 03.09.1785, ...ntaanbediende (1814), overl. Amsterdam 15.04.1825, otr. Amsterdam 21.04.1809 Henderika Elzas, ook Hendrica/Henriëtta, ook (van) Elsas, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 05.10.1785, overl. Amsterdam 28.09.1854, d.v. Pieter Elzas.

3.                   Johan Fredrik Schäffer, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 23.09.1787.

4.                   Maria Wilhelmina Schäffer, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 20.01.1790; volgt [9].

5.                   Anna Maria Schäffer, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 07.11.1791.

6.                   Johannes Schäffer, geb. Amsterdam 29.11.1794, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 02.12.1794.

7.                   Anna Maria Schäffer, geb. Amsterdam 16.06.1797, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 18.06.1797.

 

Noten: |a||b| bruidegom in akte en tekent met Scheffer; |c| nu Korbach, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Bundesland Hessen; |d| nu Wyborg (Выборг), Oblast Leningrad, Rusland; |e| nu Solingen, Region Bergische Land, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |f| Monnickendam.

 

[20] Jacob Dirk Cremers, ged. Amsterdam (Azuiderkerk) 04.02.1787, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.01.1793 en Amsterdam (Westerkerk) 10.08.1798, makelaar (1836,1846), overl. (‘na eene versukkeling van zes maanden’) Haarlem 05.09.1849, z.v. Willem Cremers (ca.1761-1826) en Johanna Siljé (ca. 1764-1826); otr. Haarlem 25.04.1810|a|, otr. Amsterdam 27.04.1810|a| (met att. van Haarlem)

[21] Elisabeth van den Abeele, ingek.lidmaat Amsterdam (Doopsgezinde Gemeente) (met att. van Haarlem) 17.01.1811, overl. Haarlem 09.11.1857.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Johannes Cremers, geb. Amsterdam 27.02.1811, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 17.03.1811; volgt [10].

2.                   Helena Petronella Cremers, geb. Amsterdam 14.03.1814, overl. Bussum 06.03.1892, otr. Amsterdam 26.02.1846, tr. Amsterdam 14.03.1846 Jan Fredrik Balwé (1804-1847), z.v. Jan Hendrik Arnold Balwé en Elizabeth Martens.

3.                   George Cremers, geb. Amsterdam 25.04.1818, overl. Amsterdam 17.01.1821.

4.                   Elizabeth Cremers, geb. Amsterdam 20.02.1821, overl. (‘aan de mazelen en bijkomende stuipen’) Amsterdam 30.01.1822.

 

Noten: |a| annonce collectie CBG; |b| bruid van den Abele (inschrijving zonder handtekeningen van het paar).

 

[22] Jan Hendrik Arnold Balwé, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 04.03.1776, makelaar (1836), overl. Amsterdam 27.09.1844, z.v. Johan Fredrik Balwé en Eva Theodora Luning; otr. Amsterdam 06.02.1801

[23] Elisabeth Martens, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 21.10.1777, overl. tussen 1836 en 1846, d.v. Jan Martens ern Anna Burgers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Fredrik Balwé, geb. Amsterdam 19.09.1804, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 27.09.1804, cargadoor, overl. Amsterdam 23.01.1847, otr. Amsterdam 26.02.1846, tr. Amsterdam 14.03.1846 Helena Petronella Cremers (1814-1892), d.v. Jacob Dirk Cremers en Elisabeth van den Abeele.

2.                   Anna Balwé, geb. Amsterdam 20.02.1806, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 07.03.1806.

3.                   Johanna Cornelia Balwé, geb. Amsterdam 17.08.1807, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 02.09.1807, overl. Amsterdam 29.11.1885, tr. Amsterdam 19.12.1839 Isaac Karseboom, geb. Amsterdam 11.06.1809, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 22.06.1809, makelaar (1839,1859), overl. Amsterdam 16.03.1868, z.v. Anthonij Karseboom en Catharina Meulman.

4.                   Catharina Balwé, geb. Amsterdam 12.08.1809, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 01.09.1809.

5.                   Maria Elisabeth Balwé, geb. Amsterdam 01.09.1811; volgt [11].

6.                   Arnold Martinus Balwé, geb. Amsterdam 08.03.1818, scheepsmakelaar (1857), cargadoor (1859), overl. Haarlem 20.02.1896, tr. Heerde 11.06.1857 Petronella Constantia Antonia Catharina van Steenbergen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1832, overl. Blaricum 17.04.1928, d.v. Jacobus Johannes van Steenbergen, hypotheekbewaarder, en Petronella Jacoba Reigersman.

 

[24] Remmert Laan, geb. Engewormer ca. 1775, koopman, overl. Wormerveer 23.01.1831|a|, tr.

[25] Grietje Kuijper, geb. Krommenie ca. 1779, overl. Wormerveer 11.03.1855, d.v. Jan Kuijper en Guurtje Stolp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lijsbeth Laan, geb. Wormerveer 17.10.1800, overl. Krommenie 07.08.1852, tr. Wormerveer 25.07.1824 Dirk van Leijden, geb. Krommenie 16.05.1803, koopman (1824), burgemeester van Krommenie (1850), overl. Krommenie 25.07.1850, z.v. Gerrit van Leijden en Sijtje IJf.

2.                   Jan Laan, geb. Wormerveer ca. 1804; volgt [12].

3.                   Guurtje Laan, geb. Wormerveer 22.11.1805, overl. Krommenie 28.04.1875, tr. Wormerveer 10.12.1826 Barend Aten, geb. Wormerveer 25.07.1804, grutter, overl. Krommenie 15.10.1878, z.v. Willem Aten en Guurtje Groot.

4.                   Adriaan Laan, geb. Wormerveer ca. 1811, koopman, overl. Krommenie 03.02.1851, tr. Krommenie 08.06.1845 Elisabeth Avis (ca.1817-1885), d.v. Jan Avis en Maria Bocking.

5.                   Stijntje Laan, geb. Wormerveer ca. 1812/1813, overl. Lochem 13.06.1879, tr. Wormerveer 28.12.1837 Hendrik Paulus Pieper, geb. Amsterdam ca. 1812/1813, koopman, overl. Amsterdam 03.06.1876, z.v. Maurits Frans Pieper en Clasina Johanna Oester.

6.                   Aaltje Laan, geb. Wormerveer ca. 1814/1815, overl. Wormerveer 01.12.1847, tr. Wormerveer 16.10.1845 Jacob Roos, geb. Wormerveer ca. 1815, kantoorbediende (1845,1849), overl. Wormerveer 24.06.1881, z.v. Jan Roos, klein koopman (1845,1849), en Trijntje Sikkes.
     JR tr. 2e Wormerveer 26.04.1849 Anna Timmer, geb. Jisp ca. 1821, overl. Wormerveer 28.03.1869, d.v. Pieter Timmer en Grietje Broers.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Wormerveer 24.01.1831).

 

[26] Jan Avis, geb. Westzaan ca. 1779, koopman, overl. Krommenie 06.09.1840, z.v. Cornelis Avis en Cornelisje Schagen; tr. 2e Krommenie 31.05.1835 Trijntje van Vliet Oosterhoorn, geb. Krommenie 20.05.1798, overl. Krommenie 03.09.1876, d.v. Gerrit van Vliet Oosterhoorn en Neeltje Pieters van Leijden; tr. 1e Krommenie 16.12.1808

[27] Maria Bocking, geb. Schagen ca. 1784, overl. Krommenie 13.03.1834, d.v. Jan Bocking en Elisabeth  van Westreenen.

     TvVO tr. 1e Krommenie 28.07.1816 Gerrit Bloemendaal, geb. Assendelft ca. 1791, overl. Krommenie 07.07.1832|a|, z.v. Cornelis Bloemendaal en Barber Gerrit Corver.

Uit het huwelijk Avis-Bocking:

1.                   Cornelia Avis, geb. Krommenie ca. 1810; volgt [13].

2.                   Jan Avis, geb. Krommenie ca. 1811, overl. Krommenie 13.04.1821.

3.                   Cornelis Avis, geb. Krommenie ca. 1812, koopman, overl. Krommenie 07.05.1840, tr. Zijpe 09.08.1835 Neeltje de Carpentier, geb. Zijpe ca. 1814, overl. Krommenie 29.01.1842, d.v. Adriaan de Carpentier, dijkgraaf, en Grietje Blaauboer.

4.                   Jacob Avis, geb. Krommenie xx.11.1813, overl. Krommenie 10.05.1833.

5.                   Elisabeth Avis, geb. xx.02.1816, overl. Krommenie 14.03.1816.

6.                   Elisabeth Avis, geb. Krommenie ca. 1817, overl. Wormerveer 12.07.1885, tr. 1e Krommenie 27.06.1841 Gerrit Bloemendaal, geb. Krommenie ca. 1817/1818, fabrikant, overl. Krommenie 02.04.1843, z.v. Fredrik Bloemendaal, zeildoekfabrikant, en Grietje van Leijden; tr. 2e Krommenie 08.06.1845 Adriaan Laan (ca.1811-1851), z.v. Remmert Laan en Grietje Kuijper.

7.                   Neeltje Avis, geb. Krommenie xx.11.1818, overl. (‘aan de gevolgen der mazelen’) Krommenie 30.03.1822.

8.                   Maria Avis, geb. Krommenie 18.03.1820, overl. Krommenie 05.07.1849, tr. Krommenie 27.08.1843 Klaas van Eden, geb. Krommenie 06.09.1821, geëmployeerde bij een zeildoekfabriek (1843), fabrikant (1849,1850), burgemeester van Krommenie (1866-1884), overl. Krommenie 24.07.1884, z.v. Jan van Eden, zeildoekfabrikant, en Sijbreg de Jong.
     KvE tr. 2e Krommenie 19.09.1850 Johanna Hendrika Catharina Paradijs, ook Paradies, geb. Amsterdam 22.12.1823, overl. Krommenie 21.06.1900, d.v. Gerd Paradies en Hendrica Maria Schröder/Schreuder.

Uit het huwelijk Avis-van Vliet Oosterhoorn:

9.                   Jan Avis, geb. Krommenie ca. 1836, koopman (1859), commissionair (1900), overl. Krommenie 29.06.1900, tr. Wormerveer 22.09.1859 Antje Hartog, geb. Wormerveer ca. 1836, overl. Krommenie 29.07.1913, d.v. Benjamin Hartog, genees- en heelkundige, en Niesje de Wit.

 

Noten: |a| moeder Barbertje van ’t Veer.

 

[28] Cornelis Jz Dekker, geb. Wormerveer xx.07.1778, koopman, overl. Wormerveer 27.10.1863, z.v. Jan Dekker en Guurthje Schenk; tr. 2e Zaandijk 28.05.1815 Maartje van Vleuten, geb. Zaandijk ca. 1786, overl. Wormerveer 19.05.1817, d.v. Jan van Vleuten en Aagje Honig; tr. 1e

[29] Neeltje de Vries, overl. Wormerveer voor 1815, d.v. Cornelis de Vries.

Uit het huwelijk Dekker-de Vries:

1.                   Jan Dekker, geb. Wormerveer ca. 1808; volgt [14].

Uit het huwelijk Dekker-van Vleuten:

2.                   Maartje Dekker, geb. Wormerveer ca. 1817, overl. Zaandijk 01.10.1826.

 

[30] Baltus Hendrik van Ree, geb. Velsen ca. 1772/1773, chirurgijn, apotheker, en vroedmeester, overl. Zaandam 18.03.1835|b|, z.v. Rijck van Ree en Willemijntje van Schevekoven; tr. 2e Zaandam 07.10.1821 Quirina Versluijs, geb. Gouda ca. 1772, overl. Zaandam 29.10.1821|a|, d.v. Jan Versluijs (ca.1725-1800), ‘fabriqueur in pijpen’, en Anna van der Pool (ca.1730-1798); tr. 1e ca. 1794

[31] Cornelia Willemina Broese, geb. xx.11.1774, overl. (kraambed) Zaandam 11.05.1814, d.v. Alexander Broese en Adriana Roussel.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de Kwartierstaat Madeleine Anne Kan (1916-2005), en de kwartieren [18]/[19] in de Kwartierstaat Cornelis Johannes Pekelharing (1911-2001).

Uit dit huwelijk (zes kinderen in 1814):

1.                   Adriana van Ree, geb. Zwolle ca. 1795, overl. Zaandijk 30.10.1824, tr. Zaandam 14.12.1814 Adriaan van Vleuten, geb. Zaandijk ca. 1790, koopman, overl. Zaandijk 24.09.1826, z.v. Jan van Vleuten en Aagje Jans Honig.
    AvV tr. 1e voor 1813 Maartje de Lange, geb. ca. 1791, overl. Zaandijk 10.02.1813.

2.                   Alexander van Ree, geb. xx.08.1797, overl. (‘door eene zinking ziekte van 17 dagen’) Oostzaan 06.04.1806.

3.                   Margaretha van Ree, geb. Zaandam ca. 1800, overl. Zaandam 20.01.1849, tr. Zaandam 27.02.1820 Jan Elias Loopwijk, geb. Koog aan de Zaan ca. 1796, chirurgijn (1820), heel- en vroedmeester (1842), overl. Zaandam 23.12.1842, z.v. Abraham Loopwijk (ca.1771-1801), secretaris der municipaliteit, en Maria Catharina Wiebols.

4.                   Rijk van Ree, geb. Zaandam ca. 1805, gistverkoper, overl. Zaandam 06.03.1851, tr. Zaandam 01.06.1845 Atje Oomheijn, geb. Beverwijk 05.02.1816, overl. Zaandam 02.08.1878, d.v. Klaas Oomheijn, kantoorbediende (1816), havenmeester (1845), en Antje Sluis.
     AO tr. 2e Zaandam 21.08.1853 Klaas Dekker, geb. Kampen 01.09.1811, arbeider, overl. Zaandam 04.11.1878, z.v. Klaas Dekker, arbeider, en Geertje de Haan.
     KD tr. 1e Zaandam 26.06.1836 Eeftje Brand, geb. Zaandam ca. 1809/1810, overl.
Zaandam 24.10.1850, d.v. Cornelis Brand en Maartje Snel.

5.                   Wilhelmina van Ree, geb. Zaandam ca. 1808; volgt [15].

6.                   Johanna van Ree, geb. Zaandam 12.01.1812, overl. Zaandam 26.08.1885, tr.’s-Graveland 25.10.1838 Cornelis Pekelharing, geb. ’s-Graveland ca. 1811, overl. Zaandam 22.01.1873, z.v. Dirk Pekelharing (ca.1783-1857) en Matje van der Woert (ca.1785-1848).
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Madeleine Anne Kan (1916-2005) en de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Cornelis Johannes Pekelharing (1911-2001).

7.                   Jan van Ree, geb. xx.05.1814, overl. Zaandam 11.05.1814.

 

Noten: |a| per abuis oud 69 jaar (overl.akte Zaandam 1821 fol.65); |b| geb. Zandvoort (overl.akte Zaandam 19.03.1835).

 


Bijlage A

 

[32] Simon van Tijen, overl. voor 1779, otr. Amsterdam 22.04.1763 (met att. van Vollenhoven), tr. Vollenhoven 08.05.1763

[33] Johanna Christina Bakker, begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 21.04.1779.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit van Tijen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 28.09.1766|a|; volgt [16].

2.                   Wouter van Tijen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.05.1768, otr. Amsterdam 20.04.1792|b| Maria Troost, geb. Almelo ca. 1767, d.v. Arnoldus Troost.

3.                   Gesiena van Tijen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 27.09.1771|c|.

 

Noten: |a| moeder Cristina; |b| bruidegom ‘met const van Regent: van ’t Diaconie Weeshuis’; |c| get. Wouter van Tijen en Jacomina van Tijen.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren