Errit van der Velde (1928-2014)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien juli 2018)

 


 

[1] Errit van der Velde, geb. Smallingerland 24.09.1928, promotie Leiden 1971|a|, werkzaam bij THT (1964-), hoogleraar Twente (1972-), RNL 1990, overl. 30.07.2014, begr. Drachten (Bpl. Slingehof).

 

Noten: |a| proefschrift: Oneindigheid bij Wittgenstein : enkele hoofdlijnen van Tractatus tot Philosophische Untersuchungen; promotor: C.A. van Peursen (1920-1996).

 

[2] Ebbel van der Velde, geb. Niebert (Marum) 31.01.1895, onderwijzer (1924), overl. 22.10.1971, begr. Drachten (Bpl. Slingehof), otr. Smallingerland xx.10.1924|e|, tr. Smallingerland 24.10.1924
[3] Jantje Edema, geb. Drachten (Smallingerland) 26.06.1896, overl. Smallingerland 29.03.1975|f|, begr. Drachten (Bpl. Slingehof).

Uit dit huwelijk:

1.                   Zoon van der Velde.

2.                   Errit van der Velde, geb. Smallingerland 24.09.1928|a|; volgt [1].

3.                   Romkje Fintje van der Velde, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 06.08.1934|d|, overl. 21.01.1991, begr. Drachten (Bpl. Slingehof).

 

Noten: |a| Nieuwsblad van Friesland 28.09.1928; |d| Leeuwarder nieuwsblad 13.08.1934; |e| Nieuwsblad van Friesland 10.10.1924; |f| Leeuwarder courant 10.04.1975.

 

[4] Hendrik van der Velde, geb. Marum 02.09.1863, arbeider (1889,1909), vervener (1912,1924), overl. Tolbert (Leek) 26.01.1950, tr. Marum 16.03.1889

[5] Aaltje Buiter, geb. Tolbert (Leek) 28.11.1867, overl. Leek 16.03.1963.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lamke van der Velde, geb. Niebert (Marum) 25.05.1890, overl. Lucaswolde (Marum) 01.02.1965, tr. Marum 30.05.1912 Meint van der Velde, geb. Lucaswolde (Marum) 05.05.1887, landbouwer, overl. Lucaswolde (Marum) 14.02.1944, z.v. Lammert van der Velde, arbeider, en Klaaske Heemstra.

2.                   Sjoukje van der Velde, geb. Niebert (Marum) 01.12.1891, dienstbode (1914), tr. Marum 07.11.1914 Jan Veenstra, geb. Lucaswolde (Marum) 18.04.1889, landbouwer, z.v. Hendrik Veenstra, arbeider, landbouwer, en Trientje Jagersma.

3.                   Ebbel van der Velde, geb. Niebert (Marum) 31.01.1895; volgt [2].

4.                   Kornelia van der Velde, geb. Niebert (Marum) 10.05.1897, overl. Drachten (Smallingerland) 14.04.1952|c|, tr. Leek 25.05.1918 Aldert Gritter, geb. Peize 10.07.1897, rijwielhersteller, overl. Leek 30.01.1963, z.v. Hendrik Gritter, karreman (1897), landbouwer (1918), en Aaltje Kruims.

5.                   Kornelis van der Velde, geb. Niebert (Marum) 12.05.1899, arbeider, tr. Marum 03.05.1924 Jantje Bijzitter, geb. Niebert (Marum) 17.05.1904, d.v. Engbert Bijzitter, arbeider, landbouwer, en Elizabeth Bouwma Overzet.

6.                   Antje van der Velde, geb. Niebert (Marum) 07.08.1901, tr. Leek 07.05.1930 Jan Mulder, geb. Zevenhuizen (Leek) 22.07.1901|c|, veldarbeider, z.v. Jakob Mulder en Auktje Vorenholt.

7.                   Mettje van der Velde, geb. Niebert (Marum) 14.03.1904|a|, dienstbode (1930), huishoudster (1933), tr. 1e Grootegast 16.05.1930 Dirk Veenema, geb. Doezem (Grootegast) 21.07.1905, arbeider, overl. Groningen 10.01.1931, z.v. Jannes Veenema, arbeider, en Geertje Huizinga; tr. 2e Leek 01.07.1933 Geert Venema, geb. Tolbert (Leek) 20.10.1887, landbouwer, z.v. Jannes Venema, arbeider, en Tjitske Kooistra.

8.                   Feiktje van der Velde, geb. Niebert (Marum) 14.03.1904|b|.

9.                   Jan van der Velde, geb. Tolbert (Leek) 01.03.1906, overl. Achtkarspelen 07.11.1944, begr. Twijzel (Nwe Gem.Bpl.), tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 21.04.1932 Antje Mulder, geb. Kollumerzwaag 21.01.1908, overl. 20.07.1992, begr. Twijzel (Nwe Gem.Bpl.), d.v. Johannes Mulder en Baukje Zijlstra.

10.               Hendrik van der Velde, geb. Tolbert (Leek) 21.05.1909, fotograaf, tr. Oldekerk 05.05.1938 Jacoba Klamer, geb. Niebert (Marum) 07.08.1913|d|, d.v. Melle Klamer, koopman (1916), vleeshouwer (1938), en Jantje Posthumus.

 

Noten: |a| geb. ‘des avonds te zeven uur’ (akte no.45); |b| geb. ‘des avonds te half acht uur’ (akte no.46); |c| ook overl.akte Leek 1952 no.18; |c| kind gewettigd bij huwelijk Leek 30.04.1904; |d| kind gewettigd bij huwelijk Marum 22.04.1916.

 

[6] Errit Edema, geb. Drachten (Smallingerland) 01.12.1851, arbeider (1886,1889), koemelker (1893), arbeider (1896,1899), overl. Drachten (Smallingerland) 23.07.1920; tr. 1e Smallingerland 14.05.1886 Aaltje Geertsma, geb. Ureterp (Opsterland) 21.02.1854, dienstmeid (1886), overl. Drachten (Smallingerland) 23.07.1890, d.v. Sjouke Geerts Geertsma, arbeider, en Aukjen Martens Pijpstra, arbeidster; tr. 2e Smallingerland 04.02.1893

[7] Romkje Diemersen, geb. Drachten (Smallingerland) 26.10.1860, dienstbode (1893), overl. Drachten (Smallingerland) 03.03.1925.

Uit het huwelijk Edema-Geertsma:

1.                   Sjoerd Edema, geb. Drachten (Smallingerland) 16.07.1887, veehouder, overl. na 1963, tr. Smallingerland 29.10.1920 Baukje Wagenaar, geb. Opeinde (Smallingerland) 31.08.1889, overl. Drachten (Smallingerland) 12.02.1963, d.v. Siemen Wagenaar, veehouder, en Lutke Baron.

2.                   Aukje Edema, geb. Drachten (Smallingerland) 21.09.1889, overl. Smallingerland 16.05.1890.

Uit het huwelijk Edema-Diemersen:

3.                   Fintje Edema, geb. Drachten (Smallingerland) 10.05.1893, overl. Boornbergum (Smallingerland) 21.11.1918, tr. Smallingerland 15.05.1914 Sjouke Paulusma, geb. Boornbergum (Smallingerland) 30.09.1891, rijwielhandelaar, z.v. Paulus Pieters Paulusma en Grietje Jans Deelstra.

4.                   Jantje Edema, geb. Drachten (Smallingerland) 27.06.1896; volgt [3].

5.                   Klaas Edema, geb. Drachten (Smallingerland) 18.01.1899, tr. Smallingerland 24.10.1924 Jitske Mulder, geb. Drachten (Smallingerland) 27.02.1897, d.v. Hendrik Mulder en Loltje van der Velde.

 

[8] Ebbel van der Velde, geb. Marum 13.01.1832, arbeider (1861,1889), overl. Tolbert (Leek) 28.01.1913, tr. Marum 16.06.1861

[9] Lamke Ebbels Iwema, geb. Marum 24.12.1832, arbeidster (1889,1893), overl. Tolbert (Leek) 12.12.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje van der Velde, geb. Marum 04.03.1862, overl. Emmen 26.12.1924, tr. Leek 17.04.1880 Siete Snip, geb. Niebert (Marum) 08.11.1854, arbeider, overl. Emmen 01.07.1939, z.v. Jan Jannes Snip, arbeider, en Janke Klazens Westerhof.

2.                   Hendrik van der Velde, geb. Marum 02.09.1863; volgt [4].

3.                   Feiktje van der Velde, geb. Tolbert (Leek) 13.04.1866, overl. Noordlaren (Haren) 20.07.1941, tr. Leek 09.12.1893 Auke de Jonge, geb. Beets (Opsterland) 25.06.1869, veehouder, overl. Haren 09.08.1947, z.v. Geert Jacobs de Jonge, arbeider, en Aaltje Melles de Haan, arbeidster.

4.                   Jan van der Velde, geb. Tolbert (Leek) 23.06.1870, arbeider, overl. Zuidlaren 19.06.1940, tr. Leek 03.04.1897 Antje de Wind, geb. Zevenhuizen (Leek) 08.10.1870, dienstmeid (1897), overl. Groningen 22.02.1955, d.v. Jan de Wind, arbeider, en Renskje Bos, arbeidster.

 

[10] Kornelis Buiter, geb. Midwolde (Leek) 22.04.1832, arbeider, overl. Niebert (Marum) 17.05.1905, tr. Leek 06.04.1861

[11] Sjoukje de Haan, geb. Steenwijkerwold 11.11.1840, arbeidster, overl. Tolbert (Leek) 02.03.1922.

Uit dit huwelijk:

1.                   Stientje Buiter, geb. Midwolde (Leek) 04.06.1863, overl. Niebert (Marum) 21.12.1910, tr. Leek 21.02.1885 Jan Kats, geb. Niebert (Marum) 17.02.1859, arbeider, z.v. Hendrikus Koenes Kats, arbeider, en Jitske Jacobs Kremer, arbeidster.

2.                   Minke Buiter, geb. Tolbert (Leek) 07.04.1865, overl. Boerakker (Marum) 28.07.1946, tr. Marum 16.03.1889 Wobbe Drent, geb. Tolbert (Leek) 15.08.1865, arbeider, overl. Marum 30.03.1944, z.v. Hidde Drent, arbeider, en Ettje Burema.

3.                   Aaltje Buiter, geb. Tolbert (Leek) 28.11.1867; volgt [5].

4.                   Wietske Buiter, geb. Tolbert (Leek) 10.07.1870, arbeidster, overl. Tolbert (Leek) 22.02.1955, tr. Leek 19.03.1892 Jan van der Heide, geb. Tolbert (Leek) 11.10.1867, arbeider, overl. Leek 10.11.1962, z.v. Jacob van der Heide, arbeider, en Bontje Stobbe, arbeidster.

5.                   Louwina Buiter, geb. Tolbert (Leek) 14.07.1873, overl. na 1955, tr. Leek 28.04.1894 Kornelis Wagenaar, geb. Tolbert (Leek) 11.04.1871, arbeider, overl. Nuis (Marum) 25.11.1955, z.v. Albert Wagenaar, arbeider, en Antje Haak, arbeidster.

6.                   Metje Buiter, geb. Tolbert (Leek) 20.05.1881, overl. Niebert (Marum) 28.02.1903|a|, tr. Marum 17.01.1903 Johannes Bosklopper, geb. Oldekerk 28.12.1880, arbeider, z.v. Johannes Bosklopper (ca.1845-1927), arbeider, en Fenne Pot.

 

Noten: |a| ook overl.akte Oldekerk 1903 no.3.

 

[12] Sjoerd Aukes Edema, geb. Drachten ca. 1807, arbeider (1839,1872), overl. Drachten (Smallingerland) 13.02.1872, tr. Smallingerland 17.05.1838

[13] Jantje Popes van Eik, geb. Noorderdragten (Drachten) 06.10.1815, arbeidster (1861,1877), winkelierster (1886), overl. Drachten (Smallingerland) 04.01.1903.

Uit dit huwelijk (vader veelal Eedema):

1.                   Minskjen Eedema, geb. Drachten (Smallingerland) 02.01.1839, arbeidster, overl. Drachten (Smallingerland) 08.09.1913, tr. Smallingerland 28.05.1868 Andries Bruinsma, geb. Drachten (Smallingerland) 06.11.1842, touwslagersknecht, overl. Drachten (Smallingerland) 17.06.1899, z.v. Thijs Johannes Bruinsma, arbeider, en Sjoukjen Hendriks de Haan.

2.                   Korneliske Eedema, geb. Drachten (Smallingerland) 20.10.1840, arbeidster, overl. Drachten (Smallingerland) 14.08.1900, tr. Smallingerland 09.05.1861 Johannes Thijsses Bruinsma, geb. Drachten (Smallingerland) 24.11.1837, arbeider, overl. Drachten (Smallingerland) 22.07.1878, z.v. Thijs Jans Bruinsma, arbeider, en Sjoukjen Hendriks de Haan.

3.                   Auke Eedema, geb. Drachten (Smallingerland) 25.09.1842, arbeider, tr. 1e Smallingerland 22.12.1870 Sijpkjen Stoker, geb. Ureterp (Opsterland) 27.02.1842, arbeidster, overl. Ureterp (Opsterland) 13.05.1877|b|, d.v. Geert Roels Stoker, arbeider, en Antje Binnes van der Lei; tr. 2e Smallingerland 29.09.1877 Gaitske de Jong, geb. Hoornsterzwaag (Schoterland) 13.10.1851, arbeidster, d.v. Hans Klazes de Jong, arbeider, en Jeltje Baukes Boelens.

4.                   Fokjen Eedema, geb. Drachten (Smallingerland) 13.02.1845, boerenmeid (1866), overl. Drachten (Smallingerland) 23.11.1867, tr. Smallingerland 12.05.1866 Jelke Bouma, geb. Boombergum (Smallingerland) 22.05.1838, boerenknecht (1866), arbeider, overl. Ureterp (Opsterland) 27.10.1894, z.v. Evert Jelkes Bouma, arbeider, en Hinke Jans Graanstra.
     JB tr. 2e Smallingerland 13.05.1869 Aukjen Lammers, geb. Ureterp (Opsterland) 21.12.1840, overl. Opende (Grootegast) 02.12.1928, d.v. Berend Meis Lammers en Grietje Gaukes Halbersma.

5.                   Pope Eedema, geb. Drachten (Smallingerland) 19.05.1847, arbeider, overl. Drachten (Smallingerland) 09.08.1871.

6.                   Jan Eedema, geb. Drachten (Smallingerland) 09.12.1849, arbeider, overl. Drachten (Smallingerland) 05.05.1939, tr. Smallingerland 10.05.1873 Goitske Wopkes Veenstra, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 26.01.1851|a|, dienstmeid (1873), overl. Drachten (Smallingerland) 25.02.1933, d.v. Wopke Harmens Veenstra, arbeider, en Minke Uilkes Altena.

7.                   Errit Edema, geb. Drachten (Smallingerland) 01.12.1851; volgt [6].

8.                   Klaas Eedema, geb. Drachten (Smallingerland) 22.12.1855, arbeider (1879), veehouder (1927), overl. Smallingerland 28.02.1927, tr. Smallingerland 10.04.1879 Jantje Pol, geb. Drachten (Smallingerland) 11.06.1855, dienstmeid (1879), overl. Drachten (Smallingerland) 22.03.1910, d.v. Berend Hendriks Pol, arbeider, en Aukje Sints Baron.

 

Noten: |a| Gaitske (geb.akte Tietjerksteradeel 1851 fol.51); |b| Siepkje; ook overl.akte Smallingerland 1877 no.79.

 

[14] Klaas Johannes Diemersen, geb. Drachten (Smallingerland) 23.05.1829, arbeider (1860), dienaar van politie (1862,1871), arbeider (1891,1899), overl. Drachten (Smallingerland) 03.09.1904, tr. Smallingerland 19.05.1860|a|

[15] Fintje Mients de Boer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 23.11.1832, dienstmeid (1860), arbeidster (1891,1893), overl. Drachten (Smallingerland) 15.08.1900|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Romkje Diemersen, geb. Drachten (Smallingerland) 26.10.1860; volgt [7].

2.                   Janke Diemersen, geb.  Nijega (Smallingerland) 01.01.1862, overl. Drachten (Smallingerland) 05.06.1939, tr. Opsterland 14.08.1896 Jetze Tettes Dijkstra, geb. Haskerdijken (Haskerland) 30.10.1849, veehouder, overl. Drachten (Smallingerland) 10.12.1932, z.v. Tette Atzes Dijkstra, veehouder, en Trijntje Hotzes Bijlsma.
     JTD tr. 1e Opsterland 11.05.1877 Trijntje Hijlkes Dijkstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 12.02.1857, overl. Beets (Opsterland) 27.04.1893, d.v. Hijlke Baukes Dijkstra, koemelker, en Dirkje Wijtzes Peenstra.

3.                   Johanna Diemersen, geb. Drachten (Smallingerland) 13.03.1864, dienstbode (1891), overl. Drachten (Smallingerland) 24.04.1935, tr. Smallingerland 15.05.1891 Bonne Veenstra, geb. Boombergum (Smallingerland) 13.02.1866, arbeider, overl. na 1935, z.v. Wopke Harmens Veenstra, arbeider, en Minke Uilkes Altena.

4.                   Mient Diemersen, geb. Drachten (Smallingerland) 15.11.1866, arbeider, overl. Houtigehage (Smallingerland) 30.07.1942, tr. Smallingerland 15.04.1899 Attje de Boer, geb. Drachten (Smallingerland) 28.02.1861, overl. Drachten (Smallingerland) 12.04.1910, d.v. Jan Wieberens de Boer, arbeider, en Durkje Errits Nieuwenhuis.
     AdB tr. 1e Smallingerland 12.05.1888 Tjeerd van der Iest, geb. Boombergum (Smallingerland) 07.11.1861, koopman, overl. Drachten (Smallingerland) 02.03.1893, z.v. Siemen Jans van der Iest, arbeider, en Jeltje Jans Nijboer.

5.                   Wilhelmina Diemersen, geb. Drachten (Smallingerland) 03.11.1870, overl. Drachten (Smallingerland) 09.10.1871.

 

Noten: |a| bruid Fentje (huw.akte Smallingerland 1860 fol.40); |b| overledene Fentje.

 

[16]

[17] Teeke Ebbels van der Velde, ook Tieke, geb. Marum ca. 1798, arbeidster (1832,1841), overl. Marum 17.12.1849, d.v. Ebbel Hendriks van der Velde (ca.1768/1770-1840), arbeider (1822,1838), en Antje Jans Gorter.

Kinderen:

1.                   Antje van der Velde, geb. Marum 01.12.1822|a|, overl. Marum 28.06.1825.

2.                   Antje van der Velde, geb. Marum ca. 1826, arbeidster, overl. Nuis (Marum) 25.01.1913, tr. Marum 26.02.1853 Douwe Vossema, geb. Nuis (Marum) 27.03.1824, arbeider, overl. Marum 19.06.1871, z.v. Geert Douwes Vosseman en Antje Derks

3.                   Ebbel van der Velde, geb. Marum 13.01.1832|b|; volgt [8].

4.                   Feiktje van der Velde, geb. Marum 20.04.1838|c|, overl. Terheijl (Roden) 28.12.1908, tr. Roden 09.05.1863 Johannes Kastje, geb. Tolbert (Leek) 27.03.1838, boerenknecht (1863), arbeider (1925), overl. Terheijl (Roden) 02.05.1925, z.v. Meint Lippes Kastje, arbeider, en Leentje Harms Meijer.

5.                   Trientje van der Velde, geb. Marum 08.01.1841|d|, dienstmeid (1863), overl. Grootegast 07.10.1907, tr. Marum 29.03.1863 Lubbe de Boer, geb. Noordwijk (Marum) 29.01.1837, landbouwer, overl. Grootegast 12.01.1901, z.v. Meine Wiebes de Boer, landbouwer, en Martje Freerks de Vries, landbouwster.

 

Noten: |a| aangifte door EHvdV {opa}, die de akte niet ondertekent ‘verklarende niet te kunnen schrijven’ (geb.akte Marum 1822 no.52); |b| aangifte door EHvdV {opa} (geb.akte Marum 1832 no.3); |c| aangifte door EHvdV {opa} (geb.akte Marum 1838 no.31); |d| aangifte door Aafke Hofkamp, 74 jaar, vroedvrouw (geb.akte Marum 1841 no.4).

 

[18]

[19] Feiktje Harms Iwema, geb. Sebaldeburen ca. 1806/1807, arbeidster, dagloonster, overl. tussen 1881 en 1904, d.v. Harm Bonnes Iwema (ca.1780/1/2-1827) en Grietje Jans Iwema (ca.1783-1861); tr. Grootegast 17.10.1842|c| Dirk Jans van Velsen, geb. ca. 1808/1809, dagloner (1842), arbeider (1843), timmerman (1845), overl. voor 1869, z.v. Jan Hillebrands van Velsen en Pietje Jans Kiestra.

Kinderen van Feiktje:

1.                   Lamke Ebbels Iwema, geb. Marum 24.12.1832|a|; volgt [9].

2.                   Trientje Iwema, geb. Noordwijk (Marum) 30.10.1835, arbeidster, overl. Niebert (Marum) 15.07.1904|b|, tr. Achtkarspelen 23.06.1866 Abraham Hofstede, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 19.05.1836, arbeider, overl. Grootegast 31.10.1924, z.v. Willem Abrahams Hofstede, arbeider, en Marijke Hendriks Wouda.

Uit het huwelijk van Velsen-Iwema (vader ook van Velzen):

3.                   Jan van Velsen, geb. Niebert (Marum) 28.05.1843, dagloner, overl. Stedum 26.04.1926, tr. 1e Stedum 10.06.1875 Jantje Toxopeus, geb. Weiwerd (Delfzijl) 10.02.1850, dienstmeid (1875), overl. Stedum 20.10.1875, d.v. Berend Abels Toxopeus, korenschipper, en Jantje Derks de Boer; tr. 2e Kantens 03.12.1881 Anna Wigboldus, geb. Loppersum 16.02.1855, overl. Stedum 24.01.1924, d.v. Popke Bonnes Wigboldus, dagloner, en Martje van der Laan.

4.                   Grietje van Velzen, geb. Doezum (Grootegast) 04.11.1845, arbeidster, tr. Achtkarspelen 12.06.1869 Jan Postma, geb. Surhuizum (Achtkarspelen) 29.03.1845, arbeider, z.v. Haye Kornelis Postma, arbeider, en Hiltje Roels Poelstra.

 

Noten: |a| aangifte door Grietje Jans Iwema, 49 jaar {oma} (geb.akte Marum 1832 no.56); |b| de aangevers noemen haar ‘ongehuwd’ (overl.akte Marum 1904 no.43); |c| bruid Fijke, tekent met F.H. IJwema (huw.akte Grootegast 1842 no.22).

 

[20] Alje Kornelis Buiter, geb. Leegkerk (Hoogkerk) ca. 1806, arbeider, overl. Mildwolde (Leek) 29.06.1883, z.v. Kornelis Aljes Buiter, arbeider, en Jantje Jans Rubens, arbeidster; tr. Leek 03.07.1831

[21] Stijntje Louwes Middel, geb. Leek ca. 1810/1811, arbeidster, overl. Tolbert (Leek) 07.03.1880, d.v. Louwe Gerkes Middel, arbeider, en Ietje Harkes Bron, arbeidster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Kornelis Buiter, geb. Midwolde (Leek) 22.04.1832; volgt [10].

2.                   Louwe Buiter, geb. Midwolde (Leek) 20.04.1834, arbeider, overl. Oldekerk 14.03.1889, tr. Leek 20.04.1861 Itje Swart, geb. Leek 14.03.1838, overl. Hoogkerk 21.05.1922, d.v. Johannes Alberts Swart, verwer, en Antje Sjoerts Visser.

3.                   Jannes Buiter, geb. Lettelbert (Leek) 28.02.1837, arbeider, overl. Midwolde (Leek) 12.02.1910, tr. Leek 18.05.1861 Jeltje Visser, geb. Leek 10.03.1838, dienstmeid (1861), overl. Groningen 03.07.1920, d.v. Evert Sjoerts Visser, scheepstimmerknecht, en Anna ElisAbeth Los.

 

[22] Melle de Haan, geb. Steenwijkerwold 11.11.1819, turfmaker (1840,1845), arbeider (1861,1875), overl. Terwispel (Opsterland) 11.07.1875, z.v. Jacob Annes de Haan, turfmaker, en Sjouke Cornelis; tr. Steenwijkerwold 05.03.1840|b|

[23] Mijnke de Wagt, geb. Steenwijkerwold 27.04.1821, arbeidster, overl. Beets (Opsterland) 01.07.1882|b|, d.v. Douwe Lippes de Wagt, turfmaker, en Wietske Hendriks Kielstra.

Uit dit huwelijk (moeder Minke):

1.                   Sjoukje de Haan, geb. Steenwijkerwold 11.11.1840; volgt [11].

2.                   Wietske de Haan, geb. Steenwijkerwold 05.04.1843, arbeidster, overl. Tolbert (Leek) 04.03.1929, tr. Leek 21.02.1863 Bouke van der Velde, geb. Tolbert (Leek) 12.04.1839, arbeider, overl. Tolbert (Leek) 20.05.1916, z.v. Willem Boukes van der Velde, arbeider, en Tjitje Meinders Speulman, arbeidster.

3.                   Aaltje de Haan, geb. Steenwijkerwold 22.06.1845, arbeidster, overl. Boornbergum (Smallingerland) 21.03.1915, tr. Opsterland 14.10.1868 Geert Jacobs de Jong, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 25.03.1844, arbeider, overl. voor 1915, z.v. Jacob Roelofs de Jong en Roelofje Riekens Meijer.

4.                   Douwe de Haan, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 01.03.1848, arbeider, overl. Beets (Opsterland) 15.12.1920, tr. Opsterland 05.10.1870 Minke Hof, geb. Terwispel (Opsterland) 20.12.1848, arbeidster, overl. Beets (Opsterland) 03.08.1933, d.v. Willem Meints Hof, arbeider. en Jantje Folkerts Venema.

5.                   Tetsje de Haan, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 20.02.1852, overl. Weststellingwerf 28.01.1853.

6.                   Jouke de Haan, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 20.02.1852, arbeider, tr. Opsterland 27.10.1877 Martzen Hogeveen, geb. Terwispel (Opsterland) 24.07.1857, arbeidster, d.v. Otze Otzes Hogeveen (ca.1823-1890), arbeider, en Wimke Hendriks Hof.

7.                   Tetsje de Haan, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 14.07.1855, huishoudster (1919), overl. Groningen 26.12.1928,  tr. Leeuwarden 23.08.1919 Jan van der Jagt, geb. Ureterp (Opsterland) 30.07.1862, arbeider, overl. Groningen 21.11.1938, z.v. Jan Jannes van der Jagt, arbeider, en Wijtske Geerts Kerkhof, arbeidster.

8.                   Kornelis de Haan, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 24.09.1857, arbeider, overl. Glimmen (Haren) 27.03.1945, tr. 1e Opsterland 01.11.1883 Baukjen van der Vliet, geb. Terwispel (Opsterland) 24.03.1857, dienstmeid (1883), overl. Beets (Opsterland) 05.05.1913, d.v. Hein Franzes van der Vliet, arbeider, en Janke Pieters Slof; tr. 2e Leeuwarden 25.07.1914 Jitske Jurjens Dijkstra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 03.05.1863, naaister (1885), werkster (1914), overl. Zwagerbosch (Kollumerland en Nieuwkruisland) 05.07.1941, d.v. Jurjen Folkerts Dijkstra, arbeider, en Froukje Willems Visser.
     JJD tr. 1e Tietjerksteradeel 30.05.1885 Andries Bijlenga, geb. Leeuwarden 22.02.1854, machinist (1885), arbeider (1912), overl. Leeuwarden 22.11.1912, z.v. Gosse Cornelis Bijlenga, loodgieter, en Aqntje Rintjema.

9.                   Foktje de Haan, geb. Tolbert (Leek) 04.11.1861, arbeidster, overl. Heerenveen 10.07.1944|a|, tr. Opsterland 10.12.1881 Sijtze van der Duim, geb. Terwispel (Opsterland) 09.11.1856, arbeider, overl. Terwispel (Opsterland) 13.06.1940, z.v. Gerrit Durks van der Duim, arbeider, en Harmina Annes van Zinderen.

 

Noten: |a| aangifte door de conciërge v/h ziekenhuis, ook overl.akte Opsterland 1944 no.133; |b| Minke.

 

[24] Auke Sjoerds Edema, geb. Lippenhuizen ca. 1780/1781, huisman (1814,1840), koemelker (1841), arbeider (1846), overl. Drachten (Smallingerland) 02.12.1846|c|, z.v. Sjoerd Wiegers en Altjen Annes; tr. Smallingerland 17.05.

[25] Minskjen Errits Posthuma, geb. Oostermeer ca. 1779, koemelkster (1841), overl. Drachten (Smallingerland) 22.09.1854|d|, d.v. Errit Errits en Taapke Teijes.

Uit dit huwelijk (vader ook Eedema):

1.                   Sjoerd Edema, geb. Drachten ca. 1807; volgt [12].

2.                   Jenke Edema, geb. Drachten ca. 1809, overl. Drachten (Smallingerland) 20.12.1889, tr. Smallingerland 18.09.1841|b| Johannes Gerrits van der Heide, geb. Surhuisterveen ca. 1801, koopman (1841), arbeider (1847), overl. Smallingerland 13.02.1847, z.v. Gerrit Johannes van der Heide en Tjitske Johannes.

3.                   Aaltje Edema, geb. Drachten ca. 1812, dienstmeid (1838), overl. Drachten (Smallingerland) 14.06.1884, tr. Smallingerland 17.05.1838 Jan Wiegers Veenstra, geb. Drachten ca. 1802, boerenknecht, overl. Drachten (Smallingerland) 27.03.1881, z.v. Wieger Jelles Veenstra (-1823) en Sjoukjen Sjoerds (-1826).

4.                   Taapke Eedema, geb. Zuiderdragten (Drachten) 29.05.1814, boerenmeid (1836), overl. Oudega (Smallingerland) 05.03.1863, tr. Smallingerland 04.05.1836 Jan Siebes Siebinga, geb. Oudega (Smallingerland) 23.08.1812, boerenknecht, arbeider, overl. Smallingerland 23.11.1862, z.v. Siebe Everts Siebinga en Gepke Jans.

5.                   Sjoukjen Eedema, geb. Zuiderdragten (Smallingerland) 14.02.1817, arbeidster, overl. Drachten (Smallingerland) 02.05.1893, tr. 1e Smallingerland 08.05.1839 Bauke Tjibbes van der Veen, geb. Makkinga (Ooststellingwerf) 24.12.1814, arbeider, overl. Drachten (Smallingerland) 25.01.1851, z.v. Tjibbe Johannes van der Veen en Albertje Jacobs van der Berg; tr. 2e Smallingerland 21.04.1882 Andries Schoolstra, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 14.12.1817, arbeider, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 03.01.1898,  z.v. Wieger Siebes Schoolstra en Grietje Andries van der Meer.
     AS tr. 1e Smallingerland 08.04.1840 Teetske Tjipkes van der Meer, geb. Suameer (Oostermeer) 27.04.1816, dienstmeid (1840), overl. Drachten (Smallingerland) 14.12.1880, d.v. Tjipke Lammerts van der Meer, arbeider, en Maaike Folkes.

6.                   Trijntje Edema, geb. Zuiderdragten (Smallingerland) 24.05.1820|a|, overl. Drachten (Smallingerland) 03.06.1872, tr. Smallingerland 08.05.1840 Pope Tjidsgers Meetsma, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 22.01.1820, arbeider, z.v. Tjidsger Siebes Meetsma en Aaltje Eizes Meijer.

 

Noten: |a| moeder Minke Posma; |b| moeder v/d bruid Postma; |c| Eedema, e.v. Posthuma; |d| Postma, wede Edema.

 

[26] Pope Jans van Eik, geb. ca. 1774, schipper (1812,1815), arbeider (1815,1831), overl. Noorderdragten (Smallingerland) 23.03.1831|b|, z.v. Jan Jelkes en IJbeltje Tjeerds; tr.

[27] Korneliske Klazes van Weperen, geb. ca. 1778, arbeidster, overl. Noorderdragten (Smallingerland) 21.08.1832|c|, d.v. Klaas van Weperen en Fokjen Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Iebeltje van Eik, geb. Drachten ca. 1799, dienstmaagd (1820), overl. Drachten (Smallingerland) 05.09.1848, tr. Smallingerland 13.05.1820 Liekele Gerrits Bijlsma, geb. Drachten ca. 1798, arbeider, overl. Drachten (Smallingerland) 18.12.1878, z.v. Hiltje Liekeles, arbeidster.

2.                   Fokjen van Eik, geb. Drachten ca. 1806, arbeidster, overl. tussen 1869 en 1879, tr. Opsterland 07.03.1836|d| Geert Harmens de Vries, geb. Ureterp ca. 1800, arbeider (1836), kussentjebakker (1869,1879), overl. Heerenveen (Schoterland) 20.02.1879, z.v. Harmen Gerrits de Vries (-1827) en Trijntje Durks de Vries.

3.                   Aaltje van Eik, geb. Drachten ca. 1808, overl. Drachten (Smallingerland) 24.12.1836, tr. Smallingerland 29.07.1835 Hendrik Jacobs Pander, geb. Blokzijl 20.01.1812, mattenmaker (1835), schipper (1838), mattenmaker (1870), overl. Oudkerk (Tietjerksteradeel) 20.06.1870, z.v. Jacob Pander, schippersknecht, en Jantje Hendriks Veen, mattenmaakster.
     HJP tr. 2e Smallingerland 28.05.1838 Grietje Tækes Meter, geb. Drachten ca. 1808, dienstmeid (1838), overl. Drachten (Smallingerland) 04.12.1896, d.v. Tæke Pieters Meter en Korneliske Pieters.

4.                   Jantje van Eik, geb. Noorderdragten (Drachten) 22.11.1812, overl. Noorderdragten (Drachten) 29.01.1815.

5.                   Jantje van Eik, geb. Noorderdragten (Drachten) 06.10.1815; volgt [13].

6.                   Jan van Eik, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 17.04.1818, overl. Drachten (Smallingerland) 01.06.1818.

7.                   Jan van Eik, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 15.06.1819, arbeider, overl. Drachten (Smallingerland) 09.05.1897, tr. Achtkarspelen 20.08.1842 Lamke Tjeerds Hofman, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 02.10.1819|a|, arbeidster, overl. Drachten (Smallingerland) 07.02.1884, d.v. Tjeerds Arends Hofman, arbeider, en Antje Berends van der Flap.

8.                   Klaas van Eik, geb. Zuiderdragten (Smallingerland) 15.10.1821, overl. Zuiderdragten (Smallingerland) 24.06.1822.

 

Noten: |a| geb. Drogeham (overl.akte Smallingerland 1884 no.17); |b| van IJk (overl.akte Smallingerland 1831 fol.9v); |c| Korneliske Gerkema (overl.akte Smallingerland 1832 fol.21v); |d| moeder v/d bruid Korneliske Gerkema (huw.akte Opsterland 1836 no.13).

 

[28] Johannes Sakes Diemersen, geb. Drachten ca. 1795/1796, arbeider, overl. Drachten (Smallingerland) 16.08.1849, z.v. Sake Diemers Diemersen, arbeider, en Pietje Gjalts; tr. Smallingerland 04.12.1819

[29] Romkjen Klazes de Vos, geb. Lippenhuizen ca. 1794, arbeidster (1860), overl. Drachten (Smallingerland) 19.01.1881, d.v. Klaas Wobbes de Vos, arbeider, en Wimke Ruurds.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Pietje Diemersen, geb. Zuiderdragten (Smallingerland) 27.03.1818|a|, overl. Drachten (Smallingerland) 15.01.1898, tr. Smallingerland 27.05.1848 Yppe Harings Viersen, geb. Veenwouden ca. 1809, arbeider, overl. Smallingerland 13.06.1871|d|, z.v. Haring Yppes Viersen en Hiltje Geerts de Beer, tapster (1848).

Uit dit huwelijk:

2.                   Wimke Diemersen, geb. Zuiderdragten (Smallingerland) 31.01.1821, van boerenbedrijf (1849), overl. Drachten (Smallingerland) 10.08.1904, tr. Drachten (Smallingerland) 19.05.1849 Auke Haijes Pijl, geb. Oudega (Smallingerland) 05.10.1818, van boerenbedrijf (1849), overl. Drachten (Smallingerland) 08.08.1899, z.v. Haaije Aukes Pijl, arbeider, en Janke Jans de Boer.

3.                   Saakjen Diemersen, geb. Zuiderdragten (Smallingerland) 06.03.1824, dienstmeid (1856), overl. Wijnjeterp (Opsterland) 30.09.1911, tr. Opsterland 11.05.1856 Sijbe Andries Mulder, geb. Ureterp (Opsterland) 13.07.1828, van boerenbedrijf (1856), arbeider, overl. Wijnjeterp (Opsterland) 09.01.1900, z.v. Andries Jeens Mulder, boer, en Trijntje Sijnes Spaanstra.

4.                   Klaas Diemersen, geb. Drachten (Smallingerland) 23.05.1829; volgt [14].

5.                   Diemer Diemersen, geb. Drachten (Smallingerland) 04.08.1833, arbeider, overl. Drachten (Smallingerland) 12.12.1910, tr. Smallingerland 20.03.1857|c| Trijntje Alberts Hinkema, geb. Drachten (Smallingerland) 04.11.1827, dienstmeid (1857), overl. Drachten (Smallingerland) 15.12.1904, d.v. Hendrikje Lefferts Hinkema, arbeidster.

6.                   Durkje Diemersen, geb. Drachten (Smallingerland) 03.07.1837, overl. Drachten (Smallingerland) 09.01.1918, tr. Smallingerland 20.03.1857|b| Sipke Hendriks Pardiseke, geb. Noorderdragten (Smallingerland) 14.03.1829, arbeider, overl. Drachten (Smallingerland) 10.04.1907, z.v. Hendrik Jans Pardiske, arbeider, en Saapke Wiemers.

 

Noten: |a| aangifte door Johannes ‘erkennende vader van het kind te zijn’ (geb.akte Smallingerland 1818 fol.32); |b| akte no.4; |c| akte no.5; |d| Ype.

 

[30] Mient Everts de Boer, geb. Noorderdragten ca. 1799, arbeider, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 16.04.1885, z.v. Evert Mients de Boer, arbeider, en Fentje Hendriks; tr. Tietjerksteradeel 09.06.1827

[31] Janke Andries Wagenaar, geb. Bergum ca. 1805/1806, arbeidster, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 02.12.1859, d.v. Andries Jans Wagenaar, koopman, en Anschje Feijes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anskje de Boer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 13.04.1828, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 24.05.1864.

2.                   Evert de Boer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 22.06.1830, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 02.06.1832.

3.                   Fintje Mients de Boer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 23.11.1832; volgt [15].

4.                   Heebeltje de Boer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 24.01.1835, arbeidster, overl. Drachten (Smallingerland) 02.06.1867, tr. Tietjerksteradeel 09.06.1855 Tjitze Boeles Jongsma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 21.04.1832, arbeider, overl. Drachten (Smallingerland) 08.04.1880|b|, z.v. Boele Jongsma en Antje Tjitzes van der Wal.
     TBJ tr. 2e Smallingerland 02.05.1868 Sjoukjen Keidel, geb. Boornbergum (Smallingerland) 09.02.1839, overl. Drachten (Smallingerland) 10.12.1929, d.v. Jacob Hendriks Keidel, arbeider, en Tietje Paulus de Jong.

5.                   Ymkje de Boer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 26.05.1837, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 16.07.1861.

6.                   Evert de Boer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 24.06.1839, arbeider, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 18.12.1917, tr. Tietjerksteradeel 18.05.1867 Marijke Jansen, geb. Leeuwarden 06.03.1834, dienstmeid (1867), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 19.09.1909, d.v. Sake Anthoon Jansen, touwslager, en Pietje Pieters Schollenberg.

7.                   Teetske de Boer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 29.03.1842, arbeidster, overl. Leeuwarden 24.10.1898|a|, tr. Tietjerksteradeel 31.07.1869 Gauke Klompstra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 22.11.1839, arbeider, overl. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 21.04.1921, z.v. Wijtze Olcherts Klompstra, arbeider, en Jacobje Gaukes van der Meulen.

8.                   Andries de Boer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 20.10.1844, boerenknecht (1873), dagloner (1891,1916), overl. Breede (Warffum) 02.03.1916, tr. 1e Tietjerksteradeel 17.05.1873 Trijntje Klazes Krol, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.06.1840|c|, arbeidster, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 14.01.1879, d.v. Klaas Jans Krol, arbeider, en Sjoukje Sjoerds Dijkstra; tr. 2e Warffum 29.07.1891 Martje Zuidema, geb. Warffum 11.02.1853|d|, overl. Groningen 05.03.1910|e|, d.v. Gerrit Zuidema en Grietje Pool, huishoudster (1853).

9.                   Trijntje de Boer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 10.07.1848, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 29.06.1856.

 

Noten: |a| ook overl.akte Tietjerksteradeel 1898 no.207; |b| per abuis oud 45 jaar (overl.akte Smallingerland 1880 no.58); |c| dochter van Sjoukje Dijkstra, erkend door Klaas Krol (geb.akte Tieterksteradeel 16.10.1840 fol.45v); |d| dochter van Grietje, erkend en gewettigd bij haar huwelijk met Gerrit te Warffum 17.04.1868; |e| aangifte door de administrateur van het Academisch Ziekenhuis, ook overl.akte Warffum 1910 no.9.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren