Elzo Velema (1920-2003)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2020 (laatst herzien mei 2022)

 


 

[1] Elzo Velema, geb. Sellingen (Vlagtwedde) 01.10.1920, eindexamen MULO Assen 1936|a|,
examen paedagogiek MO B 1954|b|, kandidaatsexamen 1957|c| en doctoraalexamen paedagogiek Amsterdam UvA 1959|d|, promotie Amsterdam UvA 22.01.1963|e|, lector Twente (1965-1969), hoogleraar Nijmegen (1969-1982), overl. 2003, otr. Sneek xx.07.1948|f|, tr. Sneek 1948|g| Jantje van der Meulen, geb. Haarlem 05.11.1917, d.v. Wijger van der Meulen (1881-1969) en Kaatje Mink (1880-1958). 

 

Noten: |a| De Noord-Ooster 01.08.1936; |b| De Telegraaf 07.04.1954; |c| Algemeen Handelsblad 14.12.1957; |d| Trouw 06.07.1959; |e| proefschrift: Het oriëntatiejaar van het Lager Technisch Onderwijs : een  empirisch-pedagogisch onderzoek; promotor: H.W.F. Stellwag (1902-1996); |f| Friesch dagblad 29.07.1948; |g| Friesch dagblad 12.08.1948.

 

[2] Jan Edo Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 16.10.1893, timmerman (1918), sluismeester (1919), sluiswachter (1930), overl. 13.01.1981, begr. Sellingen; tr. 2e Harmina Hovius, geb. 24.11.1904, overl. Winschoten 01.11.1994, begr. Sellingen, d.v. Evert Hovius, wisselwachter, en Annegien Huisinga; tr. 1e Vlagtwedde 20.07.1918
[3] Bekina Gezina Hut, geb. Onstwedde 12.01.1896, overl. Sellingen (Vlagtwedde) 25.02.1953, begr. Sellingen 28.02.1953.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Jacob Harkes Velema, geb. Sellingen (Vlagtwedde) 25.04.1919, overl. Sellingen (Vlagtwedde) 26.02.1930.

2.                   Elzo Velema, geb. Sellingen (Vlagtwedde) 01.10.1920; volgt [1].

 

[4] Jacob Harkes Velema, geb. Wedde 07.03.1851, landbouwer (1881,1882), arbeider (1883,1895) landbouwer (1897,1914), arbeider (1915,1916), overl. Vlagtwedde 15.10.1916, tr. Vlagtwedde 26.11.1881

[5] Janna Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 12.11.1855, arbeidster (1883,1886), overl. Bourtange (Vlagtwedde) 12.09.1934.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hillechien Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 21.02.1882, dienstmeid (1904), overl. Vlagtwedde 09.03.1964, tr. Vlagtwedde 16.04.1904 Hendrik Frenkel, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 26.05.1877, arbeider, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 25.07.1931, z.v. Hendrik Karel Frenkel, arbeider, en Grietje Tijs.

2.                   Trijntje Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 24.10.1883, overl. Vlagtwedde 22.06.1908.

3.                   Jan Jans Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 20.12.1884, arbeider, tr. 1e Vlagtwedde 25.09.1915 Albertje Meijer, geb. Vlagtwedde 19.03.1891, overl. Renneborg (Vlagtwedde) 15.07.1919, d.v. Geerd Meijer, koopman (1891), arbeider (1915), landbouwer (1919), en Aaltje Reints; tr. 2e Vlagtwedde 06.08.1921 Antje Hilverts, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 04.09.1889, d.v. Hindrik Hilverts, bode, en Naantje Eelsing.

4.                   Dieverka Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 12.08.1886, overl. Winschoten 10.07.1958, tr. Vlagtwedde 23.05.1908 Geert Haan, geb. Vlagtwedde 13.06.1884, overl. Vlagtwedde 15.04.1956, z.v. Geert Haan, landbouwer, en Aaltjen Engels.

5.                   Jantina Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 17.05.1888, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 24.09.1888.

6.                   Jan Edo Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 22.09.1889, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 30.12.1889.

7.                   Jantina Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 09.12.1890, overl. Vlagtwedde 18.04.1965, tr. Vlagtwedde 30.05.1914 Hendrik Tammes, geb. Vlagtwedde 13.02.1893, vrachtrijder, overl. Vlagtwedde 01.11.1967, z.v. Harmannus Tammes, koopman (1893), landbouwer (1914), en Trijntje Dost.

8.                   Jan Edo Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 16.10.1893; volgt [2].

9.                   Filippus Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 23.07.1895, overl. Vlagtwedde 20.04.1896.

10.                Filippus Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 17.04.1897, timmerman, tr. Onstwedde 19.06.1920 Albertje Hut (1898-), d.v. Elzo Hut en Geessien Orsel.

 

[6] Elzo Hut, geb. Vlagtwedde 10.06.1865, stelmaker (1888,1905), wagenmaker (1907,1920), overl. Onstwedde 28.01.1942, tr. Onstwedde 19.05.1888

[7] Geessien Orsel, geb. Nieuwe Pekela 23.04.1866, overl. Onstwedde 14.02.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wubbo Hut, geb. Onstwedde 23.03.1890, wagenmaker, overl. Onstwedde 15.02.1966, tr. Onstwedde 31.05.1943 Jantje Raveling, geb. Onstwedde 27.09.1900, overl. na 1966, d.v. Geert Raveling, arbeider, en Truitje Benits.
     JR tr. 1e Onstwedde 03.09.1920 Geert Wubs, geb. Vledderveen (Onstwedde) 16.06.1895, (land)arbeider, overl. Groningen 27.11.1937|a|, z.v. Hindrik Wubs, arbeider, en Geertien Kamphuis.

2.                   Albertje Hut, geb. Onstwedde 20.05.1892, overl. Onstwedde 05.06.1892.

3.                   Albertje Hut, geb. Onstwedde 16.04.1893, overl. Onstwedde 29.02.1896.

4.                   Bekina Gezina Hut, geb. Onstwedde 12.01.1896; volgt [3].

5.                   Albertje Hut, geb. Onstwedde 24.05.1898, tr. Onstwedde 19.06.1920 Filippus Velema (1897-), z.v. Jacob Harkes Venema en Janna Teijen.

6.                   Berend Hut, geb. Onstwedde 13.11.1900, wagenmaker, overl. Onstwedde 21.09.1958, tr. 1e Onstwedde 21.05.1927 Antje Mulder, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 11.11.1899, d.v. Wilhelmus Mulder, timmerman, en Hillechien Engelkes; tr. 2e Hemkea Smid.

7.                   Dirk Hut, geb. Onstwedde 28.09.1905, melkcontroleur, tr. Leens 04.06.1931 Ida Jantiena Hoeksema, geb. Eenrum 09.09.1906, d.v. Fokke Hoeksema, dagloner (1906), houtstekknecht (1931), en Hinderika Woltman.

8.                   Elzo Hut, geb. Onstwedde 28.08.1907, schilder, tr. Onstwedde 30.11.1929 Dientje Hillechina Arnoldus, geb. Vlagtwedde 28.09.1906, overl. Wildervank 15.10.1948, d.v. Jan Arnoldus, arbeider, en Hilke Boltjes.

 

Noten: |a| ook overl.akte Onstwedde 1937 no.175.

 

[8] Jan Jans Velema, geb. Stakenborg (Vlagtwedde) 06.11.1821, landbouwer, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 13.02.1881; tr. 1e Vlagtwedde 31.05.1845 Hillegien Harms Bruiningh, geb. Ellersinghuizen ca. 1808, overl. Wedde 15.05.1848, d.v. Harm Egberts Bruiningh, landbouwer, en Lukkien Hensems Oolders; tr. 2e Vlagtwedde 06.04.1850

[9] Diewerka Magrietha Henderika Mulder, ook Dieverka/Diewerke, geb. Bellingwolde 06.06.1825, overl. Vlagtwedde 11.03.1900.

Uit het huwelijk Velema-Bruiningh:

1.                   Jan Velema, geb. Stakenborg (Vlagtwedde) 17.11.1845, overl. Vlagtwedde 28.04.1866.

Uit het huwelijk Velema-Mulder:

2.                   Jacob Harkes Velema, geb. Wedde 07.03.1851|a|; volgt [4].

3.                   Aike Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 02.06.1852, landbouwer, overl. Vlagtwedde 23.10.1915, tr. Vlagtwedde 24.04.1875 Hillechien Bos, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 09.07.1849, overl. Vlagtwedde 17.04.1935, d.v. Derk Elzes Bos, landbouwer, en Popke Harms Poppens.

4.                   Trientje Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 13.11.1853, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 22.04.1878, tr. Vlagtwedde 09.12.1871 Wouter Bos, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 19.10.1841, landbouwer, overl. Vlagtwedde 05.04.1912, z.v. Berend Bos, landbouwer, en Jacomina Paarling.
     WB tr. 2e Vlagtwedde 01.03.1879 Jantje Mulder, geb. Vlagtwedde 07.02.1852, dienstmeid (1879), overl. Vlagtwedde 30.05.1915, d.v. Filippus Jacobs Mulder, landbouwer, en Anna Jans ter Horst.

5.                   Willem Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 04.02.1856, landbouwer (1881), dienstknecht (1887), overl. Bourtange (Vlagtwedde) 21.07.1922, tr. Vlagtwedde 12.03.1887 Janna Siks, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 24.09.1865, overl. Vlagtwedde 18.11.1940, d.v. Jan Siks, landbouwer, en Rikste Timmer, landbouwster.

6.                   Filippus Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 17.01.1858, landbouwer, overl. Vlagtwedde 11.12.1944, tr. Vlagtwedde 27.04.1889 Tiena Bos, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 05.01.1863, overl. Vlagtwedde 20.08.1948, d.v. Berend Bos, landbouwer, en Tetje Heijer.

7.                   Weia Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 10.02.1860, dienstmeid (1888), overl. Scheemda 25.10.1937, tr. Vlagtwedde 15.12.1888 Albert Veldkamp, geb. Westerlee (Scheemda) 19.07.1857, overl. Scheemda 03.01.1932, z.v. Klaas Veldkamp, landbouwer, en Geessien Oostman, landbouwster.

8.                   Antje Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 25.11.1863, overl. Dordrecht 26.01.1940, tr. Vlagtwedde 18.06.1890 Gerrit van Laar, geb. Schiermonnikoog 29.10.1857, commies, overl. Dordrecht 18.06.1933, z.v. Klaas van Laar, kleermaker, en Anneke Gerrits Karst.

9.                   Johannes Petrus Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 17.08.1865, boerenknecht (1892), landbouwer (1929), overl. Bourtange (Vlagtwedde) 20.12.1929, tr. Vlagtwedde 09.04.1892 Pietje Holman, geb. Veele (Vlagtwedde) 01.01.1872, overl. Vlagtwedde 13.05.1947, d.v. Johan Hindrik Hofman, wever, en Elizabeth Stevens.

10.                Jan Velema, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 03.11.1869, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 12.11.1869.

 

Noten: |a| moeder Dieverka Magrietha.

 

[10] Jan Edes Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 20.02.1823, landbouwer (1854,1869), winkelier (1881), arbeider (1885,1895), overl. Vlagtwedde 04.07.1895, tr. Vlagtwedde 27.11.1854

[11] Hillechien Jans Wepel, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 27.10.1827, overl. Onstwedde 08.12.1924|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 12.11.1855; volgt [5].

2.                   Ede Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 30.01.1858, overl. Vlagtwedde 17.03.1860.

3.                   levenloos kind, Vlagtwedde 29.03.1860.

4.                   Albertjen Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 01.12.1863, overl. Vlagtwedde 14.04.1943, tr. Vlagtwedde 16.05.1885 Hindrik Dupree, geb. Vlagtwedde 12.10.1860, arbeider, overl. Vlagtwedde 30.01.1948, begr. 04.02.1948, z.v. Weert Alberts Penning Dupree, verwer, en Geertje Schut.

5.                   Ede Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 21.11.1866, landbouwer, overl. Wollingboermarke (Vlagtwedde) 28.10.1954, tr. 1e Wedde 11.06.1902 Annechien Kruizinga, geb. Morige (Wedde) 18.08.1864, overl. Wollingboermarke (Vlagtwedde) 28.02.1919, d.v. Hendrik Hindriks Kruizinga en Antje Wepel (1836-1867); tr. 2e Nieuwe Pekela 23.04.1921 Fokkolina Meijer, geb. Oudezijl (Nieuweschans) 24.08.1864, dienstmeid (1888), overl. Vlagtwedde 15.04.1936, d.v. Roelf Harms Meijer, schipper, en Grietje Geerts de Boer.
     FM tr. 1e Nieuwe Pekela 02.06.1888 Lammert Zwiers, geb. Nieuwe Pekela 31.12.1863, barbier, overl. Nieuwe Pekela 24.02.1916, z.v. Jan Zwiers, schoenmaker, en Hillechien Westers.

6.                   Jantje Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 29.03.1869, boerenmeid (1895), overl. Onstwedde 18.12.1952, tr. Vlagtwedde 27.04.1895 Engel Huls, geb. Veele (Vlagtwedde) 09.07.1861, boerenknecht (1895), overl. Onstwedde 15.12.1932, z.v. Hendrik Huls, arbeider, landbouwer, en Geertje Brugge.

 

Noten: |a| per abuis geb. Onstwedde (overl.akte Onstwedde 1924 no.187).

 

[12] Wubbo Hut, geb. Finsterwolde 04.09.1840, bakker (1865), winkelier (1867), dagloner (1869,1874), watermolenaar (1877), dagloner (1880), watermolenaar (1881,1885), tolmeester (1888), dagloner (1894), arbeider (1901,1907), overl. Nieuweschans 16.02.1930; tr. 2e Bellingwolde 29.05.1880 Ellegina Gelling, geb. Vlagtwedde 10.10.1842, dienstmeid (1880), arbeidster (1901), overl. Barneveld 09.10.1935, d.v. Luitjen Klaassens Gelling, timmerman, en Grietje Bödeker; tr. 1e Bellingwolde 29.04.1865|c|

[13] Albertje Hidding, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 16.03.1839, dagloonster (1879), overl. Vriescheloo (Bellingwolde) 12.02.1879.

Uit het huwelijk Hut-Hidding:

1.                   Elzo Hut, geb. Vlagtwedde 10.06.1865; volgt [6].

2.                   Derk Hiddo Hut, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 06.10.1867, dagloner, overl. Oude Pekela 10.01.1944, tr. Oude Pekela 21.07.1894 Geessien Koopman, geb. Woltersum (Ten Boer) 22.05.1871, overl. Oude Pekela 23.03.1944, d.v. Berend Koopman, dagloner, en Saartje Hoekstra, dagloonster.

3.                   Roelf Hut, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 25.10.1869.

4.                   Berend Hut, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 26.03.1872, timmerman, overl. Oudezijl (Beerta) 26.03.1958, tr. Nieuweschans 11.09.1897 Christina Strobos, geb. Nieuweschans 25.05.1874, overl. Oudezijl (Beerta) 06.08.1946, d.v. Melchert Strobos, dagloner, en Grietje Arends.

5.                   Beeke Hut, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 12.11.1874, overl. Vriescheloo (Bellingwolde) 18.09.1883.

6.                   Zwaantje Hut, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 19.05.1877, overl. Vriescheloo (Bellingwolde) 18.09.1883.

Kind van Ellegina Gelling:

7.                   Grietje Gelling, geb. Vlagtwedde 24.09.1874, overl. Barneveld 01.01.1960, tr. Amsterdam 30.04.1902 Jan Johannes Volder, geb. Zijpe 20.08.1861, marinier, overl. Barneveld 23.09.1939, z.v. Arien Volder en Grieta Johanna Aalbers.

Uit het huwelijk Hut-Gelling:

8.                   Luitjen Hut, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 15.06.1881, huisschilder, overl. Rotterdam 01.08.1918, tr. Scheemda 31.01.1901 Jantina Oeseburg, geb. Eexta (Scheemda) 11.10.1881, naaister (1901), overl. Rotterdam 19.07.1963, d.v. Berend Oeseburg, spoorbeambte (1881), wisselwachter (1901), en Jantje Hovenkamp.
     JO tr. 2e Rotterdam 29.09.1920 Willem Zoutewelle, geb. Dordrecht 10.01.1877, bakker (1907), overl. Rotterdam 10.02.1947, z.v. Adrianus Zoutewelle, bakker, en Geertruida Adriana Fassing; tr. 3e tussen 1947 en 1963 Willem Adrianus Brandenburg, geb. Rotterdam 26.11.1885, overl. Rotterdam 1968|a|, z.v. Jan Brandenburg en Catharina Clasina de Groot.
     WZ tr. 1e Wageningen 25.01.1907 Dirkje van de Peppel, geb. Wageningen 12.06.1879, overl. Rotterdam 30.07.1918, d.v. Dirk van de Pelle, landbouwer (1879), kruidenier (1907), en Joanna Serie.
     WAB tr. 1e Rotterdam 13.10.1915 Maria Jacoba Bakker, geb. Den Bommel 13.12.1885, overl. Rotterdam 12.07.1947, d.v. Klaas Bakker en Celia van Dijk.

9.                   Geertje Hut, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 01.02.1883, dienstmeid, overl. Nieuweschans 09.11.1897.

10.                Leendert Hut, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 26.09.1885, timmerman, tr. Nieuweschans 01.06.1907|b| Grietje Kolman, geb. Oudezijl (Beerta) 12.03.1888, d.v. Gerrit Kolman, timmerman (1888), arbeider (1907), en Aaltje Witkop.

 

Noten: |a| Het vrije volk 07.12.1968; |b| viering 25 jaar huwelijk 04.06.1932 (annonce collectie CBG); |c| moeder v/d bruidegom per abuis Rijke (huw.akte Bellingwolde 1865 no.5).

 

[14] Berend Orsel, geb. Nieuwe Pekela 20.04.1833, dagloner (1858), arbeider (1859,1874), scheepsjager (1888,1890), arbeider (1899), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 04.11.1922; tr. 2e Onstwedde 27.08.1870 Grietje Bouman, geb. Oude Pekela 12.07.1831, koopvrouw (1870), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 29.01.1918, d.v. Geert Hindriks Bouman, bakker, en Geertruida IJzebrands Klatter; tr. 1e Nieuwe Pekela 03.04.1858

[15] Albertje Meijer, geb. Nieuwe Pekela 25.10.1827, overl. Nieuwe Pekela 10.02.1868.

Uit het huwelijk Orsel-Meijer:

1.                   Dievertje Orsel, geb. Nieuwe Pekela 11.03.1863.

2.                   Roelf Orsel, geb. Nieuwe Pekela 22.07.1864, arbeider, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 11.02.1917, tr. Wildervank 17.05.1890 Jantje Beuker, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 24.09.1870, overl. Groningen 26.09.1934|a|, d.v. Harm Beuker, arbeider, en Janna Scheltens.

3.                   Geessien Orsel, geb. Nieuwe Pekela 23.04.1866; volgt [7].

4.                   Jakob Orsel, geb. Nieuwe Pekela 06.02.1868, overl. Nieuwe Pekela 20.02.1868.

Uit het huwelijk Orsel-Bouman:

5.                   Jantje Orsel, geb. Nieuwe Pekela 04.06.1871, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 09.02.1945, tr. Onstwedde 17.07.1915 Henderikus Ensing, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 09.09.1868, arbeider, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 09.02.1953, z.v. Jan Ensing, arbeider, en Annechien Stevens.
     HE tr. 1e Onstwedde 27.05.1899 Antje Timpener, geb. Horsten (Onstwedde) 19.05.1869, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 06.07.1901, d.v. Berend Timpener, arbeider, en Engeltje Piermeijer.

6.                   Dievertje Orsel, geb. Drouwenermond (Borger) 16.05.1874, dienstmeid (1899), overl. Eindhoven 24.09.1956, tr. Onstwedde 11.11.1899 Egbert Brandje Helmhout, geb. Nieuwbuinen (Borger) 12.11.1876, glasblazer (1899,1917), overl. Eindhoven 09.04.1959, z.v. Pieter Helmhout, arbeider, en Brantina Brandsema.

 

Noten: |a| ook overl.akte Onstwedde 1934 no.122.

 

[16] Jan Jans Velema, geb. Veele, ged. Vlagtwedde 22.04.1781, landbouwer (1814,1816), tapper en landbouwer (1819), herbergier (1821), landbouwer (1825,1853), overl. Vlagtwedde 11.01.1864, z.v. Jan Roelfs en Antje Wubbes (zie Bijlage A); tr. 2e Vlagtwedde 28.10.1837 Antje Elzes Bos, geb. ca. 1795, dienstmaagd (1837), overl. Stakenborg (Vlagtwedde) 07.04.1877, d.v. Elze Bos en Hillegijn Beerends Hommes; tr. 1e

[17] Willemtje Aeikes (Hansens), geb. Ter Apel ca. 1787, boerin, overl. Stakenborg (Vlagtwedde) 03.06.1835|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Jans, geb. ca. 1812, overl. Veele (Vlagtwedde) 15.02.1815.

2.                   Wiltnannes Jans Velema, ook Wilt Nannes, geb. Veele (Vlagtwedde) 11.02.1814, landbouwer, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 15.03.1877|a|, tr. 1e Vlagtwedde 22.04.1848 Anna Gieselina Heeres, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 03.04.1823, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 08.03.1851, d.v. Hindrik Heeres, landbouwer, en Marijanna Henrietta Schuit; tr. 2e Wedde 23.04.1853 Aaltje Jacobs Alting, geb. Wedde ca. 1812, overl. Wedde 20.04.1873, d.v. Jacob Jans Alting en Jantje Hoites.
     AJA tr. 1e Wedde 23.09.1829 Jan Addes de Boer, geb. ca. 1794, landbouwer (1820), logementhouder (1829), overl. Wedde 12.11.1849, z.v. Adde Jans de Boer, landbouwer, en Geesje Hindriks Hollander; tr. 2e Wedde 05.04.1851 Gerhardus Nieuwborg, geb. Bellingwolde ca. 1795, gemeenteontvanger, overl. Wedde 21.05.1852, z.v. Berend Nieuwborg, landbouwer, en Frouwe Aalderiks, landbouwster.
     JAdB tr. 1e Wedde 13.05.1820 Teelke Elzes Hazelhoff, geb. 17.01.1796, boerin, overl. Wedde 24.11.1825, d.v. Elzo Hazelhoff, boer, en Geertje Reints.
     TEH tr. 1e voor 1820 Epke Harms Fokkens, overl. voor 1820.

3.                   Antje Jans Velema, geb. Veele (Vlagtwedde) 22.10.1816, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 02.02.1848, tr. Vlagtwedde 19.08.1839 Jan Elzes Bos, geb. Bourtange (Vlagtwedde) ca. 1808, landbouwer, z.v. Elze Bos en Hillegien Berents Hommes.

4.                   Grietje Jans Velema, geb. Stakenborg (Vlagtwedde) 09.06.1819, landbouwster, overl. Vlagtwedde 16.10.1877, tr. Vlagtwedde 20.11.1847 Berent Jans de Boer, geb. Wedde ca. 1809, timmerman (1847), landbouwer (1875), overl. Bourtange (Vlagtwedde) 27.08.1875, z.v. Jan Berents de Boer, schoenmaker, en Gepke Geerts Wijntjes.

5.                   Jan Jans Velema, geb. Stakenborg (Vlagtwedde) 06.11.1821; volgt [8].

6.                   Wubbe Jans Velema, geb. Stakenborg (Vlagtwedde) 18.04.1825, landbouwer, overl. Vlagtwedde 02.11.1906, tr. Vlagtwedde 05.10.1850 Renske Gerrits Siks, geb. Onstwedde 25.06.1826, overl. Vlagtwedde 13.04.1905, d.v. Gerrit Harms Siks, arbeider, landbouwer, en Janna Jans Scha, landbouwster.

7.                   Jantien Velema, geb. Stakenborg (Vlagtwedde) 18.04.1825, overl. Stakenborg (Vlagtwedde) 24.03.1826.

8.                   Albert Jans Velema, geb. Stakenborg (Vlagtwedde) 18.01.1828, landbouwer, overl. Vlagtwedde 25.03.1864, tr. Vlagtwedde 04.05.1852 Johanna Berendina Beekhuis, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 01.03.1829, overl. Hoogezand 16.06.1901, d.v. Willem Beekhuis, arbeider (1829), winkelier (1852), en Zuzanna Wilholt.
     JBB tr. 2e Wildervank 01.03.1877 Jan Berends Reijer, geb. Groningen 02.05.1819, schipper (1848), koopman (1877), overl. Groningen 03.11.1909, z.v. Berend Jans Reijer en Annechien Mulder.
     JR tr. 1e Groningen 06.07.1848 Hillechien Kalkema, geb. Hoogezand 16.02.1824, dienstmeid (1848), overl. Hoogezand 18.07.1873, d.v. Olchert Jans Kalkema, oliemolenaar, en Kornelsje Jacobs.

Uit het huwelijk Velema-Bos:

9.                   Elze Velema, geb. Stakenborg (Vlagtwedde) 02.09.1839, landbouwer, overl. Vlagtwedde 18.04.1915, tr. Vlagtwedde 09.05.1868 Saartje van Hateren, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 09.01.1841, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 25.02.1924, d.v. Hans Jongers van Hateren, landbouwer, en Grietje Albers Kraai.

 

Noten: |a| Wiltnans; |b| Willemtje Aikes Hansens, geen ouders vermeld, nalatende zeven{!} kinderen (overl.akte Vlagtwedde 1835 no.6).

 

[18] Jacob Harkes Mulder, geb. ’t Zandt ca. 1785/1786, rijdende commies (1818,1819), commies te paard (1822), ambtenaar der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnzen (1825), commies (1850), overl. Bourtange (Vlagtwedde) 06.04.1858|a|, z.v. Harke Alderts en Diewerke Jakobs; tr. Eenrum 30.05.1818

[19] Trientje Klaassens Willems, geb. Groningen 25.01.1784, dienstmaagd (1818), overl. na 1858, d.v. Willem Klaassen en Grietje Filips.

Uit dit huwelijk (moeder Trijntje Willems Jokker/Jonker):

1.                   Filippus Mulder, geb. Holwierde (Bierum) 14.09.1819|b|, landbouwer, woont Neurehde (Pruisen)|e| in 1886, overl. tussen 1886 en 1903, tr. 1e Vlagtwedde 05.05.1845|c| Anna ter Horst, geb. Vlagtwedde 18.04.1815, overl. Vlagtwedde 10.11.1856, d.v. Jan Andries ter Horst, landbouwer, en Henna Harms Luiringh; tr. 2e Vlagtwedde 08.02.1866 Hillegien Engels, geb. Laude (Vlagtwedde) 11.11.1833, overl. tussen 1872 en 1903, d.v. Roelf Okkes Engels, dagloner, en Albertje Jans Luth.

2.                   Harke Alderts Mulder, geb. Holwierde (Bierum) 16.12.1822, stelmaker, overl. Onstwedde 18.07.1888, tr. Onstwedde 07.01.1858 Hillechien Siems, geb. Vlagtwedde 03.09.1830, overl. Onstwedde 30.12.1873, d.v. Klaas Wubbes Siems, landbouwer, en Jantien Klaassens.

3.                   Diewerka Magrietha Henderika Mulder, geb. Bellingwolde 06.06.1825|d|; volgt [9].

 

Noten: |a| ‘zijnde de voornamen, namen, het beroep en de laatste woonplaats der ouders van den overledene onbekend’ (overl.akte Vlagtwedde 1858 no.17); |b| moeder Jokker; |c| moeder v/d bruidegom Jokker; |d| moeder Trijntje Willems Jonker; |e| nu Ortsteil van Rhede, Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen {direct over de grens bij Bourtange}.

 

[20] Ede Jans Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) ca. 1769/1770/1771, landbouwer, overl. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 17.12.1853, z.v. Jan Edes Teijen, landbouwer, en Dedde Lubbers; tr. Vlagtwedde 16.05.1812|c|

[21] Albertje Jans Vloo, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) ca. 1790/1791, dienstmaagd (1812), landbouwster, overl. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 05.07.1870|b|, d.v. Jan Hinderks, schoenmaker, en Janna Harms.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna Edes Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 09.10.1812, overl. Vlagtwedde 05.04.1853.

2.                   Dedde Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 12.06.1814, overl. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 12.11.1815.

3.                   Jan Edes Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 16.12.1816, landbouwer, overl. Nieuwe Pekela 04.01.1858, tr. Vlagtwedde 27.05.1855 Anna Hinderks Moorlag, geb. Veele (Vlagtwedde) 31.07.1830, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 07.02.1872, d.v. Hinderk Aikes Moorlag, arbeider, en Grietje Willems Kijlema.
     AM tr. 2e Vlagtwedde 27.05.1871 Cornelis Abram Wesselink, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 27.01.1841, landbouwer (1871,1898), winkelier (1918), overl. Weite (Vlagtwedde) 01.06.1918, z.v. Sebastiaan Wesselink, rijksontvanger, en Catharina Rebecca van Oosterom.
     CAW tr. 2e Vlagtwedde 16.04.1898 Janna Wiegers, geb. Veele (Vlagtwedde) 20.10.1870, dienstmeid (1898), overl. Scheemda 28.05.1948, d.v. Jan Harmannus Wiegers, arbeider, en Geertje Prins.
     JW tr. 2e Vlagtwedde 29.04.1922 Jan Kaman, geb. Scheemdermeer (Midwolda) 07.02.1874, arbeider, overl. Arnhem 16.07.1954|a|, z.v. Aldert Kaman, arbeider, en Anna Meuleman.

4.                   Dedde Edes Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 11.01.1819, overl. Vlagtwedde 18.05.1851, tr. Vlagtwedde 03.05.1845 Jan Pieters Gelling, geb. Stobben (Vlagtwedde) ca. 1809, landbouwer, overl. Vlagtwedde 03.02.1854, z.v. Pieter Jans Gelling (ca.1779-1825), veeherder, en Grietien Harms.

5.                   Jantien Edes Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 17.06.1821, overl. Vlagtwedde 19.02.1822.

6.                   Jan Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 20.03.1823; volgt [10].

7.                   Pieter Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 16.12.1824, landbouwer, overl. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 07.07.1877.

8.                   Jantien Teijen, geb. Wollinghuizen (Vlagtwedde) 17.02.1827, overl. Vlagtwedde 16.12.1829.

 

Noten: |a| ook overl.akte Scheemda 1954 no.31; |b| ‘zijnde de verdere renseignementen den aangevers onbekend’ (overl.akte Vlagtwedde 1870 no.46); |c| bruidegom Eede Jans Teijen, bruid Albertien Jans.

 

[22] Jan Jans Wepel, geb. Weener|a| ca. 1797/1798, arbeider, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 08.11.1848, z.v. Jan Heikes Wepel en Geeske Jans Gorens; tr.

[23] Annechien Elzes Bos, geb. Bourtange (Vlagtwedde) ca. 1797, overl. Bourtrange (Vlagtwedde) 31.10.1889|b|, d.v. Elze Bos en Hilliggijn Hemmes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Wepel, geb. Weener ca. 1825, landbouwer, overl. Vlagtwedde 11.03.1900, tr. Vlagtwedde 18.04.1861 Grietje Meendering, geb. Sellingen (Vlagtwedde) 06.01.1831, dienstmeid (1861), overl. Zuidveld (Vlagtwedde) 01.04.1887, d.v. Geert Jans Meendering, arbeider, en Anna Helena Haak.

2.                   Hillechien Jans Wepel, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 27.10.1827; volgt [11].

3.                   Geessien Wepel, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 10.05.1831, overl. Vlagtwedde 05.10.1914, tr. 1e Vlagtwedde 28.04.1860 Hendrik Alberts Hoekman, geb. Westerbork 11.12.1811, molenaarsknecht (1838,1839), molenaar (1840,1844), landbouwer (1846), molenaar (1860), arbeider (1872), overl. Bourtange (Vlagtwedde) 05.10.1872, z.v. Albert Hendriks Hoekman en Hendrikje Jannes Vos; tr. 2e Vlagtwedde 27.09.1873 Jans Meijer, geb. Onstwedde 16.04.1821, dienstknecht (1848), arbeider (1873), z.v. Hindrik Pieters Meijer, arbeider, en Ettien Jansens Rouw.
     HAH tr. 1e Dalen 30.06.1838 Reinharda Pothof, ook Pothoff, geb. Dalen 18.11.1813, overl. (kraambed) Gramsbergen 07.06.1852, d.v. Jan Pothof (-1823), landbouwer, en Annegien Weesman (-1835).
     JM tr. 1e Onstwedde 08.05.1848 Harmina Prins, geb. Onstwedde 01.04.1824, overl. Onstwedde 05.12.1870, d.v. Hindrik Alberts Prins, arbeider, en Antke Jacobs Bakker, arbeidster.

4.                   Antje Wepel, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 20.06.1835, overl. Vlagtwedde 12.07.1835.

5.                   Antje Wepel, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 02.09.1836, dienstmeid (1858), overl. Morige (Wedde) 08.11.1867, tr. Wedde 15.05.1858 Hendrik Hindriks Kruizinga, geb. Blijham (Wedde) 09.05.1834, dienstknecht (1858), arbeider (1864), wegwerker (1902), z.v. Hindrik Jans Kruizinga, arbeider, en Jantje Hindriks de Boer.
Uit dit huwelijk: Annechien Kruizinga, geb. Morige (Wedde) 18.08.1864, overl. Wollingboermarke (Vlagtwedde) 28.02.1919, tr. Wedde 11.06.1902 Ede Teijen (1866-1954), z.v. Jan Edes Teijen en Hillechien Jans Wepel.

6.                   Thalea Wepel, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 31.12.1839, overl. Pallert (Vlagtwedde) 12.10.1918, tr. Vlagtwedde 10.05.1876 George Albert Julius Wohltmann, geb. Scharnbeck (Pruissen) ca. 1843, kleermaker, overl. Pallert (Vlagtwedde) 27.10.1933, z.v. Anna Catharina Wohltmann.

 

Noten: |a| nu in Landkreis Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| Annigje Bos.

 

[24] Elzo Wubbes Hut, geb. Nieuw Beerta (Beerta) 28.06.1811, boerenknecht (1839), dagloner (1840,1865), overl. Beerta 17.04.1874, z.v. Wubbo Elzes Hut, dagloner, en Moetje Tjaberings; tr. Beerta 30.11.1839

[25] Bieke Haijes Lingbeek, geb. Westerlee (Scheemda) 24.03.1821, dienstmeid (1839), overl. Beerta 18.10.1895, d.v. Haijo Pieters Lingbeek en Willemke Pieters Prins.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wubbo Hut, geb. Finsterwolde 04.09.1840|a|; volgt [12].

 

Noten: |a| moeder Bijke.

 

[26] Derk Elzes Hidding, geb. Vlagtwedde 10.12.1817, boerenknecht (1838), dagloner (1839,1842), winkelier (1844,1855), tapper (1865), koopman (1868), overl. Vriescheloo (Bellingwolde) 15.03.1868, z.v. Elze Derks Hidding, dagloner, en Albertien Geerts Huls; tr. Bellingwolde 24.12.1838

[27] Zwaantje Roelfs Huising, ook Huizing, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 22.05.1814, inlands kraamster (1838), winkelierster (1878,1883), overl. Vriescheloo (Bellingwolde) 06.03.1891, d.v. Roelf Berends Huising, timmerman, en Zwaantje Hindriks (Jakkes).

Uit dit huwelijk (moeder ook Huizing):

1.                   Albertje Hidding, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 16.03.1839; volgt [13].

2.                   Roelf Hidding, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 16.02.1842, timmerman, overl. Vriescheloo (Bellingwolde) 18.02.1912, tr. Bellingwolde 27.04.1878 Janna Droge, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 08.03.1843, naaister (1878), overl. Vriescheloo (Bellingwolde) 09.01.1897, d.v. Harm Berends Droge, kleermaker, en Albertje Martens Kuilman.

3.                   Zwaantje Hidding, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 17.11.1844, winkelierster (1883), overl. Bellingwolde 19.10.1932, tr. Bellingwolde 12.05.1883 Antko Weeaardus Brouwer, geb. Beerta 29.08.1850, koopman (1883), winkelier (1924), overl. Vriescheloo (Bellingwolde) 16.01.1924, z.v. Kasper Harms Brouwer, bakker (1850), koopman (1883), en Weija Abels Perdok.

4.                   Elze Hidding, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 08.10.1847, dagloner (1877), voerman (1891), landbouwer (1894), overl. Vriescheloo (Bellingwolde) 17.10.1909, tr. 1e Bellingwolde 12.05.1877 Hillechien Bruining, geb. Bourtange (Vlagtwedde) 04.07.1852, dagloonster, overl. Vriescheloo (Bellingwolde) 13.04.1890, d.v. Henssum Harms Bruining, landbouwer, en Antje Moorlag; tr. 2e Bellingwolde 31.01.1891 Grietje Bots, geb. Onstwedde 05.03.1862, huishoudster (1891), overl. Vriescheloo (Bellingwolde) 25.05.1931, d.v. Hiske Bots, arbeider, en Fennechien Ottes.
     GB tr. 1e Onstwedde 10.03.1888 Remke Germs, geb. Stadskanaal (Wildervank) 06.03.1866, arbeider, overl. voor 1891, z.v. Jacob Germs, landbouwer, en Trijntje Huizinga.

5.                   Jan Hidding, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 09.03.1850, kleermaker, overl. Vriescheloo (Bellingwolde) 17.03.1898, tr. Bellingwolde 12.05.1888 Wupke Wilts, geb. Onstwedde 10.05.1862, dienstmeid (1888), overl. Winschoten 27.07.1949|a|, d.v. Jan Wilts Wilts, arbeider, en Trientje Jans van Weerden.

6.                   Berend Hidding, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 27.07.1852.

7.                   Geert Hidding, geb. Vriescheloo (Bellingwolde) 25.04.1855, boerenknecht, overl. Vriescheloo (Bellingwolde) 10.07.1931, tr. Wedde 05.10.1878 Janna van der Tuuk, geb. Morige (Wedde) 28.04.1855, overl. Bellingwolde 15.02.1932,  d.v. Kasper van der Tuuk, arbeider, en Trientje Korte.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bellingwolde 1949 no.38.

 

[28] Jacob Berends Orsel, geb. Nieuwe Pekela 11.01.1804, arbeider/dagloner, overl. Nieuwe Pekela 20.04.1854, z.v. Berent Borchers Orsel, arbeider, en Jantje Hindriks; tr. Veendam 21.01.1828

[29] Diewertje Derks Dik, geb. Veendam 20.04.1808, arbeidster/dagloonster, overl. Nieuwe Pekela 19.05.1848, d.v. Derk Martens Dik, landbouwer, en Jantje Jans Benen.

Uit dit huwelijk (vader ook Ossel, moeder ook Dievertje):

1.                   Jantje Ossel, geb. Nieuwe Pekela 27.04.1828, overl. Nieuwe Pekela 03.05.1830.

2.                   Derk Ossel, ook Orsel, geb. Nieuwe Pekela 21.09.1830, arbeider, scheepsjager (1902), overl. Musselkanaal (Onstwedde) 29.04.1902, tr. 1e Nieuwe Pekela 29.03.1856|a| Alberdina Kunst, geb. Nieuwe Pekela 29.11.1825, overl. Nieuwe Pekela 30.12.1870, d.v. Jemmechien Ottes Kunst; tr. 2e Nieuwe Pekela 30.09.1871 Gesina Blaauw, geb. Slochteren 13.01.1842, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 28.04.1917, d.v. Hendrik Andries Vos Blaauw, landbouwer, en Lupke Hindriks Schuurman, winkelierster (1871).
     GB tr. 1e Muntendam 03.12.1863 Jan Pik, geb. Veendam 17.01.1824, scheepsbouwer (1852), tolgaarder (1863), z.v. Jacob Jans Pik, winkelier, en Trijntje Alberts Hanssens.
     JP tr. 1e Veendam 01.09.1852 Harmke Jans Nieboer, geb. Duurkenakker (Muntendam) 03.07. 1825, overl. Muntendam 12.06.1862, d.v. Jan Jans Nieboer, landbouwer, en Grietje Tonnis Bronnes.

3.                   Berend Orsel, geb. Nieuwe Pekela 20.04.1833; volgt [14].

4.                   Jantje Orsel, geb. Nieuwe Pekela 13.09.1835, dienstmeid (1864), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 23.12.1864, tr. Hoogezand 08.07.1864 Steven de Vries, geb. Windeweer (Hoogezand) 09.12.1832, landbouwer (1864), scheepsjager (1866), overl. Stadskanaal (Wildervank) 08.04.1888, z.v. Willem Lues de Vries, arbeider, landbouwer, en Fennegien Stevens ten Cate.
     SdV tr. 1e 1866 Annechien Orsel (1844-1927), jongere zuster van Jantje.

5.                   Dieltje Ossel, ook Rosel, geb. Nieuwe Pekela 03.10.1838, overl. tussen 1883 en 1909, tr. Onstwedde 23.03.1865 Pieter van Zwol, geb. Wehe (Leens) 05.01.1835, arbeider, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 22.04.1909, z.v. Jan Hendriks van Zwol, landbouwer (1835), arbeider (1865), en Klaaske Pieters Smith.

6.                   Marten Orsel, geb. Nieuwe Pekela 25.05.1841, arbeider, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 14.06.1929, tr. Onstwedde 15.08.1874 Grietje van Wijk, geb. Gasselterboerveen (Gasselte) 02.03.1849, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 11.12.1910, d.v. Harm Antonie van Wijk, arbeider (1849), vervener (1874), en Egberdina Jager.

7.                   Annechien Orsel, geb. Nieuwe Pekela 03.03.1844, overl. Musselkanaal (Onstwedde) 20.04.1927, tr. Nieuwe Pekela 07.04.1866 Steven de Vries (1832-1888).
     SdV tr. 1e 1864 Jantje Orsel (1835-1864), oudere zuster van Annechien.

8.                   Trientje Orsel, geb. Nieuwe Pekela 30.05.1847|b|, overl. Nieuwe Pekela 05.07.1847.

9.                   Hinderkien Orsel, geb. Nieuwe Pekela 30.05.1847|c|, arbeidster, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 30.05.1871, tr. Nieuwe Pekela 17.09.1870 Jan Wolgen, geb. Siddeburen (Slochteren) 28.12.1840, arbeider, overl. Musselkanaal (Onstwedde) 17.11.1912, z.v. Daniel Hindriks Wolgen, dagloner, en Aaltje Harms Wolthuis.
     JW tr. 2e Onstwedde 03.10.1874 Metje Hofmeester, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 14.03.1843, overl. Musselkanaal (Onstwedde) 15.01.1909|d|, d.v. Tonjes Harms Hofmeester, arbeider, en Geertruid Jurjens Nap.

 

Noten: |a| bruidegom in akte en tekent met Ossel (huw.akte Nieuwe Pekela 1856 no.21); |b| geb. des voordemiddags te tien uur (akte no.47); |c| geb. des avonds te elf uur (akte no.48); |d| per abuis geb. Musselkanaal (overl.akte Onstwedde 1909 no.8).

 

[30] Roelf Roelfs Meijer, geb. ca. 1795/1796, boerenknecht (1814), arbeider (1822,1852), dagloner (1858), z.v. Roelf Hindriks Meijer, arbeider, en Klaassien Jans; tr. Nieuwe Pekela 26.02.1814

[31] Geessien Harms Pothuis, geb. Nieuwe Pekela 13.01.1788, dagloonster (1858), d.v. Harm Jans Pothuis, praamschipper, en Hindrikje Derks.

Uit dit huwelijk:

1.                    Harm Roelfs Meijer, geb. Nieuwe Pekela 07.09.1814, praamschipper, tr. 1e Oude Pekela 01.06.1839 Fennechien Jans Stavast, geb. Oude Pekela 30.12.1810, dienstmeid (1839), overl. voor 1852, d.v. Jan Pieters Stavast, scheepstimmerknecht, en Hillegien Lammerts; tr. 2e Oude Pekela 05.02.1852 Mattje Kuiper, geb. Oude Pekela ca. 1821, dienstmeid (1852), d.v. Derk Geerts Kuiper, arbeider, en Geessien Hindriks Lammerts.

2.                    Hinderkien Meijer, geb. Nieuwe Pekela 15.12.1819, arbeidster, tr. Nieuwe Pekela 04.10.1845 Cornelius Nieweg, geb. Oude Pekela 04.10.1820, scheepstimmerknecht, z.v. Juke Cornelius Nieweg, arbeider, en Beertje Lutes de Jonge.

3.                    Hindrik Meijer, geb. Nieuwe Pekela 28.01.1822, arbeider (1850), praamschipper (1855), overl. Nieuwe Pekela 08.01.1889, tr. Nieuwe Pekela 17.08.1850 Insina Jans Davids, geb. Nieuwe Pekela 08.03.1824, overl. Nieuwe Pekela 12.07.1853, d.v. Jan Hindriks Davids, arbeider, en Annechien Hindriks de Vries; tr. 2e Nieuwe Pekela 16.05.1855 Rissina de Groot, geb. Nieuwe Pekela 10.11.1826, dienstmeid (1855), overl. Tange (Onstwedde) 21.05.1903, d.v. Johannes Abrahams de Groot, arbeider, en Katrina Hindriks Onstwedder.

4.                    Roelf Meijer, geb. Nieuwe Pekela 02.05.1824|b|, arbeider, overl. Nieuwe Pekela 06.06.1905, tr. Nieuwe Pekela 08.06.1850 Frouwke Tipker, geb. Westerlee (Scheemda) 07.05.1825|a|, dienstmeid (1850), overl. Nieuwe Pekela 22.05.1908, d.v. Stijntje Eltjes Tipker.

5.                    Derk Meijer, geb. Nieuwe Pekela 02.05.1824|c|, arbeider, overl. Oude Pekela 17.12.1899, tr. Nieuwe Pekela 30.11.1850 Marchien Jans Koning, geb. Nieuwe Pekela 28.01.1828, overl. Oude Pekela 05.05.1911, d.v. Jan Matthias Koning, arbeider, en Annechien Koerts Luttje.

6.                    Albertje Meijer, geb. Nieuwe Pekela 25.10.1827; volgt [15].

7.                    Okke Meijer, ook Okko, geb. Nieuwe Pekela 24.10.1829, arbeider, overl. Nieuwe Pekela 04.10.1904, tr. 1e Nieuwe Pekela 22.05.1852 Jantje de Boer, geb. Nieuwe Pekela 13.12.1824, dienstmeid (1852), overl. Nieuwe Pekela 22.12.1890, d.v. Klaas Jans de Boer, zeeman, en Hillechien Geerts Jonker; tr. 2e Nieuwe Pekela 30.06.1894 Angenetta Wering, geb. Nieuwe Pekela 20.09.1846, koopvrouw, overl. Winschoten 10.01.1907, d.v. Jan Geerts Wering, scheepstimmerknecht, en Annechien Alberts Buzeman.

 

Noten: |a| aangifte door Harm Pieters Swier, oud 30 jaar, arbeider, die verklaart ‘dat hij de natuurlijke vader van gemeld is, en door hem bij Stijntje Eltjes Tipker is verwekt’ (geb.akte Scheemda 1825 no.40); |b| geboren des morgens om acht uur (geb.akte Nieuwe Pekela 1824 no.33); |c| geboren des morgens om acht en een half uur (geb.akte Nieuwe Pekela 1824 no.33).

 


Bijlage A

 

[32] Jan Roelfs, van Veele, landbouwer, overl. voor 1826, ‘de huwelijks proclamatien toegestaan’ Vlagtwedde 11.04.1767, tr. Vlagtwedde 10.05.1767 (op artt. van Onstwedde)

[33] Antje Wubbes, geb. ca. 1740, van Onstwedde, overl. Veele (Vlagtwedde) 12.07.1826.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelf, geb. Veele, ged. Vlagtwedde 01.12.1771, landbouwer, overl. Veele (Vlagtwedde) 22.03.1845, tr. voor 1805 Jantien Harms Joling, geb. Veele ca. 1767, overl. Veele (Vlagtwedde) 15.01.1856, d.v. Harm Berends, landbouwer, en Frouwke Klaassens.

2.                   Roelfijn, geb. Veele, ged. Vlagtwedde 23.07.1775, overl. Bourtange (Vlagtwedde) 23.08.1852, tr. 1e Tjakke Harms Joling, overl. voor 1804; tr. 2e Bourtange 26.12.1804 Pieter Jacobs Kruiter, geb. Bellingwolde ca. 1755, smid, overl. Vlagtwedde 21.04.1833.
     PK tr. 1e Weija Aaldriks, overl. voor 1804.

3.                   Wubbe, geb Veele, ged. Vlagtwedde 08.03.1778.

4.                   Jan, geb. Veele, ged. Vlagtwedde 22.04.1781; volgt [16].

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren