Leo Antonius Marie Verbeek (1930-2021)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2021 (laatst herzien december 2021)

 


 

[1] Leo Antonius Marie Verbeek, geb. Zeddam (Bergh) 04.11.1930, examen Mulo-A 1946, examen HBS-B Doetinchem 1949, propedeutisch examen 1955|a|, kandidaatsexamen 1957|b| en ingenieursexamen elektrotechniek Delft 1959|c|, medewerker TH Delft (1965-1968), promotie Delft 24.04.1968|d|, hoogleraar Delft (1968-1974), hoogleraar Twente (1974-1987), overl. Enschede 24.11.2021.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 01.07.1955; |b| Algemeen Handelsblad 14.05.1957; |c| Algemeen Handelsblad 06.05.1959 (met lof); |d| proefschrift: Semigroup extensions; promotor: F. Loonstra (1910-1989).

 

[2] Johan Mechtildis Maria Verbeek, geb. Venray 22.07.1895, hoofd ener school (1922), hoofdonderwijzer (1925), begiftigd met het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice, overl. Zeddam (Bergh) 27.05.1968|a|, begr. Zeddam (RK Bpl. St.Oswaldus) 19.08.1968; tr. 2e tussen 1961 en 1968 M.P.A. Wevers; tr. 1e Bergh 03.08.1922
[3] Petronella Christina Antonia Wevers, geb. Beek (Bergh) 03.09.1895, overl. Zeddam (Bergh) 10.01.1961, begr. Zeddam (RK Bpl. St.Oswaldus) 13.01.1961.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Leo Antonius Marie Verbeek, geb. Zeddam (Bergh) 04.11.1930; volgt [1].

2.                   dochter Verbeek, geb. Bergh 1932|b|.

3.                   dochter Verbeek, geb. Bergh 1933|c|.

4.                   dochter Verbeek, geb. Bergh 1935|d|.

 

Noten: |a| 27.05 (annonce collectie CBG), 26.05 (grafzerk); |b| De Graafschap-bode 15.06.1932; |c| De Graafschap-bode 30.10.1933; |d| De Graafschap-bode 14.10.1935.

 

[4] Michael Gerard Theodor Verbeek, geb. Venray 04.05.1861, onderwijzer, overl. Venray 06.01.1941, tr. Venray 29.10.1884

[5] Maria Regina Johanna Slits, geb. Venray 13.04.1866, overl. Heerlen 06.08.1948.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Jakobus Gerardus Verbeek, geb. Venray 16.06.1885, rooms-katholiek priester, overl. Nijmegen 02.03.1959.

2.                   Jacobus Hendrikus Theodorus Verbeek, geb. Venray 09.04.1887, zadelmaker, overl. Heerlen 30.12.1956, tr. 1e Valkenswaard 09.02.1915 Huberdina Maria Heezemans, geb. Valkenswaard 12.12.1890, overl. Eindhoven 11.03.1915|b|, d.v. Francis Heezemans en Maria Theresia Verdijsseldonck; tr. 2e Venray 01.05.1916 Mathilda Gertruda Hubertina Janssen, geb. Venlo 03.08.1891, d.v. Martin Leonard Lambert Janssen, zadelmaker, en Catharina Sophia Hubertina Ebus.

3.                   Josephina Mechtilda Wilhelmina Verbeek, geb. Venray 30.04.1889.

4.                   Martinus Josephus Hendrikus Verbeek, geb. Venray 18.03.1891, overl. ’s-Gravenhage 16.06.1963, otr. ’s-Gravenhage 25.04.1942 Cornelia Agatha Gerarda van Marrelo, geb. ’s-Gravenhage 24.08.1910, overl. na 1963, d.v. Charles Antoine Mari van Marrelo en Wijndelina Maria van der Wilk.

5.                   Franciscus Antonius Theodorus Hendrikus Verbeek, geb. Venray 14.06.1893, asp. boscharchitect N.I., overl. na 1932, tr. Arnhem 23.02.1921 Theodora Charlotte Sophia Mori, geb. Kleef 16.03.1897, overl. Soekaboemi 14.09.1932, d.v. Albert Mori en Maria Rütten.

6.                   Johan Mechtildis Maria Verbeek, geb. Venray 22.07.1895; volgt [2].

7.                   Gerard Joseph Marie Verbeek, geb. Venray 12.10.1897, mijnbeambte (1963), tr. Megen 19.08.1929 Petronella Wilhelmina Maria van Riet, geb. Berghem 23.10.1901, overl. Heerlen 30.05.1992, d.v. Antonius Johannes van Riet en Maria Anna Carpaij.

8.                   Petronella Mechtilda Maria Verbeek, geb. Venray 18.05.1899, overl. Venray 12.01.1901.

9.                   Antonius Josephus Hendrikus Maria Verbeek, geb. Venray 20.03.1901, leerling opzichter Ned.Heidemaatschappij, assistent bij de Deli-maatschappij te Toentoengan (Medan) (1925), tr. Venray 28.12.1925|a| Margaretha Cornelia Min, geb. De Westen (Texel) 08.06.1901, d.v. Nicolaas Min, boswachter, en Trijntje Blankendaal.

10.               levenloze dochter, Venray 14.03.1903.

11.               levenloze zoon, Venray 20.04.1904.

12.               Jacoba Hermina Mechtilda Verbeek, geb. Venray 22.06.1905, tr. Venray 13.07.1931 Ide Min, geb. Westermient (Texel) 03.02.1900, boswachter, z.v. Nicolaas Min, boswachter, en Trijntje Blankendaal.

13.               Bertha Petronella Antonia Maria Verbeek, geb. Venray 08.07.1908.

14.               Josephus Martinus Mechtildis Theodorus Verbeek, geb. Venray 07.04.1910, leerling boswachter (1931), boswachter (1937), tr. Nijmegen 05.11.1937 Theodora Maria Helena de Bruijn, geb. Nijmegen ca. 1914, d.v. Johannes Antonius Martinus de Bruijn, stucadoor, en Theodora Maria Hopman.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Johan Mechtildis Marie Verbeek, oud 30 jaar, hoofdonderwijzer {broer} (huw.akte Venray 1925 no.63); |b| ook overl.akte Heerlen 1915 no.87.

 

[6] Antonius Franciscus Wevers, geb. Haaksbergen 16.08.1862, onderwijzer (1892), hoofd ener school (1893,1922), overl. Zeddam (Bergh) 22.10.1941, begr. Zeddam (RK Bpl. St.Oswaldus) 25.10.1941, tr. Zwolle 25.10.1892

[7] Christina Hendrika Dempenfeld, geb. Zwolle 03.12.1867, overl. Beuningen 01.04.1955.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Hendrika Melchiada Wevers, geb. Beek (Bergh) 10.12.1893, tr. voor 1927 Jacobus Hendrikus Gerardus Leisink, geb. Denekamp 17.02.1901, z.v. Johannes Antonius Leisink, hoofd ener school, en Martina Cornelia Carolina de Haan.

2.                   Petronella Christina Antonia Wevers, geb. Beek (Bergh) 03.09.1895; volgt [3].

3.                   Leo Antonius Christiaan Wevers, geb. Beek (Bergh) 10.04.1897, lid S.J.. [Batavia 1941]

4.                   Henriette Marie Pauline Wevers, geb. Beek (Bergh) 05.07.1899, tr. Doetinchem 11.04.1928 Hugo Heil, geb. Elmstein|b| ca. 1897, accountant, z.v. Hugo Heil en Karolina Wetzel.

5.                   Christina Hendrika Augusta Wevers, geb. Beek (Bergh) 17.08.1902.

6.                   Maria Agnes Theresia Wevers, geb. Beek (Bergh) 18.07.1904, overl. Beek (Bergh) 28.03.1907.

7.                   Agnes Johanna Benedicta Wevers, geb. Beek (Bergh) 13.01.1907, overl. Arnhem 13.03.1932|a|.

8.                   Maria Petronella Anna Wevers, geb. Beek (Bergh) 26.07.1911.

 

Noten: |a| ook overl.akte Doetinchem 1932 no.42; |b| Landkrteis Bad Dürkheim, Bundesland Rheinland-Pfalz.

 

[8] Jacobus Henricus Verbeek, geb. Venray 13.01.1817, schoenmaker (1844,1863), landbouwer (1884,1891), overl. Venray 09.01.1891, tr. Venray 19.04.1856

[9] Mechtildis Baltissen, geb. Venray 18.07.1824, overl. Venray 26.04.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Michael Jacobus Verbeek, geb. Venray 16.08.1858, overl. Sittard 30.12.1928.

2.                   Michael Gerard Theodor Verbeek, geb. Venray 04.05.1861; volgt [4].

3.                   Maria Helena Elisabeth Verbeek, geb. Venray 19.07.1863, overl. Venray 05.06.1938, tr. Venray 21.06.1892 Theodorus Franciscus van Gerven, geb. Venray 13.10.1856, landbouwer, overl. Venray 03.04.1916, z.v. Franciscus van Gerven, kramer, en Johanna Relouw.

 

[10] Hendrik Jakob Slits, geb. Venray 19.11.1829, koopman (1857,1858), winkelier (1860,1876), koopman (1882), overl. Venray 19.04.1882, tr. Venray 20.04.1857

[11] Mechtildis Kersten, geb. Heijen (Bergen 01.12.1829, dienstmeid (1857), winkelierster (1884,1897), overl. Venray 11.02.1915.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gertruda Wilhelmina Maria Slits, geb. Venray 01.04.1858.

2.                   Maria Margaretha Johanna Slits, geb. Venray 02.05.1860, overl. Venray 25.06.1862.

3.                   Theodorus Gerardus Johannes Slits, geb. Venray 12.08.1861, overl. Venray 12.02.1862.

4.                   Theodorus Gerardus Johannes Slits, Theodor, geb. Venray 19.02.1864, fabrikant (1894), koopman (1896,1899).

5.                   Maria Regina Johanna Slits, geb. Venray 13.04.1866; volgt [5].

6.                   Wilhelmina Hendrika Maria Slits, geb. Venray 23.02.1868.

7.                   Josephina Francisca Jacoba Slits, geb. Venray 17.03.1870, tr. Venray 06.05.1897 Gerhard Michael Dorenbusch, geb. Nieukerk|a| ca. 1867, zadelmaker, z.v. Friedrich Wilhelm Dorenbusch en Katharina Hendrica Poell.

8.                   Hendrika Gertruda Maria Slits, geb. Venray 14.04.1872, overl. Wijchen 16.03.1946, tr. Venray 05.06.1896 Petrus Maria Eduard Hendrik Meuws, Peter, geb. Venray 20.09.1871, zadelmaker (1896,1899), z.v. Peter Mattijs Hubert Meuws en Maria Hubertina Margaretha Hunnekens.

9.                   Hendrik Jozef Mathijs Slits, Henri, geb. Venray 08.03.1874, fabrikant (1894), winkelier (1899), overl. Venray 11.03.1959, tr. Venray 23.10.1899 Jakoba Petronella Huberta Rutten, geb. Venray 06.03.1874, overl. Venray 12.04.1933, d.v. Jakob Rutten, bakker, en Wilhelmina Vogelsang.

10.               Mechtilda Petronella Maria Slits, geb. Venray 09.02.1876, tr. Venray 23.10.1899 Hermann Michael Hyronimus Poell, geb. Aldekerk|b| ca. 1869, koperslager, z.v. Eduard Poell, onderwijzer, en Sibilla Wilhelmina Franziska Boscheinen.

 

Noten: |a||b| nu een dorp in de gemeente Kerken, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[12] Jan Hendrik Wevers, geb. Haaksbergen 08.03.1820, metselaar, overl. Haaksbergen 18.01.1913, tr. Haaksbergen 12.11.1852

[13] Joanna Mensink, geb. Holthuizen (Haaksbergen) 03.02.1822, dienstmeid (1852), overl. Haaksbergen 19.02.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Johannes Wevers, geb. Haaksbergen 06.09.1853, rijksambtenaar belastingen, overl. Doesburg 13.03.1936, tr. Groesbeek 20.05.1885 Helena Stegeman, geb. Beek (Bergh) 04.03.1858, dienstmeid (1885), overl. Velp (Rheden) 22.10.1924, d.v. Hendrik Stegeman, dagloner, en Harmina Lukezen.

2.                   Gerridina Maria Wevers, geb. Langelo (Haaksbergen) 28.07.1855, overl. Haaksbergen 11.08.1938, tr. Haaksbergen 28.05.1898 Gerrit Jan Pierik, geb. Brammelo (Haaksbergen) 30.09.1851, landbouwer, overl. Haaksbergen 05.01.1942, z.v. Roelof Pierik, kolenbrander, en Aleida Harmina Koelink.

3.                   Johanna Geertruida Wevers, geb. Langelo (Haaksbergen) 29.10.1857, Liefdezuster, overl. Haarlem 11.08.1888|a|.

4.                   Johannes Hendrikus Wevers, geb. Langelo (Haaksbergen) 24.08.1859, fabrieksarbeider (1892), klompenmaker (1929), overl. Neede 23.03.1929, tr. Neede 30.04.1892 Johanna Pellen, geb. Broeke (Neede) 04.04.1856, dienstbode (1892), overl. Neede 10.05.1948, d.v. Joannes Pellen en Aaltjen Roosen.

5.                   Antonius Franciscus Wevers, geb. Haaksbergen 09.05.1861, overl. Haaksbergen 10.09.1861.

6.                   Antonius Franciscus Wevers, geb. Haaksbergen 16.08.1862; volgt [6].

 

Noten: |a| Koningstraat 20 {=Huis van Schagen, destijds klooster, nu appartementen} (overl.akte Haarlem 1888 no.688).

 

[14] Hendrik Dimpenfeld, geb. Deventer 26.07.1837, leemvormer (1851), zandvormer (1860,1873), overl. Zwolle 31.01.1873|c|, tr. Borne 28.08.1860|b|

[15] Johanna Jeursen, geb. Borne 29.05.1834, overl. Terborg (Wisch) 08.12.1921|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hendrikus Dimpenfeld, geb. Borne 10.08.1862.

2.                   Christina Hendrika Dempenfeld, geb. Zwolle 03.12.1867|d|; volgt [7].

 

Noten: |a| ook overl.akte Bergh 1921 no.172; |b| vader bruidegom in oude akte Johann Hermann Timpenfeld en Johannes Hermannus Dempenfeld; moeder bruidegom in oude akte Christina Francisca Vink; vader bruid in oude akte Jannes Jeursen; moeder bruid in oude akte Dieca Pouwel (huw.akte Borne 1860 no.12); |c| Dempenfeld; |d| vader Dempenfeld.

 

[16] Martinus Theodorus Verbeek, ook Martin Theodor, geb. Eijdt, ged. Venray (rk) 21.08.1782, schoenmaker (1817,1854), overl. Venray 26.04.1854, z.v. Jacobus Verbeek en Jacomina Remmen (zie Bijlage A); tr.

[17] Helena Verstappen, geb. Sandacker, ged. Venray (rk) 22.10.1781, overl. Venray 02.03.1858, d.v. Henricus Verstappen en Gertrudis Huts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Henricus Verbeek, geb. Venray 13.01.1817; volgt [8].

2.                   Gerard Anton Verbeek, ook Gerardus Antonius, geb. Venray 14.02.1820, overl. Roermond 06.01.1885.

3.                   Hendrik Hubert Verbeek, geb. Venray 31.10.1823, overl. Venray 25.05.1825.

 

[18] Michael Baltissen, geb. Venray ca. 1779/1781, veedoctor (1816), smid (1817), veearts (1820,1824), overl. Venray 18.01.1824, z.v. Gerard Baltissen en Lamberdina Sweijen; tr. Venray 22.08.1816

[19] Anna Maria Raemaekers, geb. Wanssum ca. 1788, overl. Venray 08.12.1853, d.v. Jacobus Raemaekers en Agnes Hueben; tr. 2e Venray 09.06.1825 Johannes Grutters, geb. Beugen ca. 1796, hoefsmid, overl. Venray 25.04.1872, z.v. Arnoldus Grutters en Johanna Driessen.

Uit dit huwelijk (vader ook Michiel/Michel, moeder soms Raijmaekers/Raijmakers/Ramaekers):

1.                   Lamberdina Baltissen, geb. Venray 28.11.1817, overl. Venray 13.12.1823.

2.                   Jacobus Baltissen,  geb. Venray 02.02.1820, hoefsmid, overl. Venray 06.11.1891, tr. 1e Venray 11.10.1859 Johanna Joonen, geb. Venray 29.07.1812, overl. Venray 19.12.1863, d.v. Wilhelmus Joonen en Berdina Hax; tr. 2e Venray 11.07.1864 Petronella Baltissen, geb. Venray 14.01.1821, dienstmeid (1864), overl. Venray 25.11.1876, d.v. Willem Baltissen en Maria Francisca Peeters.

3.                   Gerard Baltissen,  geb. Venray 12.01.1822, smid, overl. Venray 26.02.1896, tr. Venray 13.05.1854 Margaritha Poels, geb. Venray 03.06.1824, overl. Venray 25.05.1908, d.v. Hendrik Poels en Hermina Evers.

4.                   Mechtildis Baltissen, geb. Venray 18.07.1824|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| aangifte door Jan Jozef Bonsels, heelmeester, oud 60 jaar, moeder Raijmakers, vader  Michiel (geb.akte Venray 1824 no.136).

 

[20] Gerard Slits, geb. Venray 15.07.1798, kleermaker (1825,1854), winkelier (1857), kleermaker (1870), overl. Venray 21.08.1870, z.v. Peter Slits en Petronella Martens; tr. Venray 02.05.1825

[21] Anna Margaritha Poel, geb. Geijsteren (Wanssum) ca. 1798/1799, dienstmeid (1825), winkelierster (1857,1860), overl. Venray 30.12.1860, d.v. Jacobus Poel, daggelder (1825), en Hendrika Steenackers.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Margaretha, oeder soms Poell):

1.                   Petronella Slits, geb. Venray 08.03.1826, overl. Venray 25.01.1859, tr. Venray 13.05.1854 Frans Potten, geb. Venray 22.01.1823, timmerman, overl. Venray 05.10.1899, z.v. Peter Potten en Theodora Kanters.
     FP tr. 2e Venray23.04.1860 Reginna Jans, geb. Overloon (Maashees en Overloon) 05.12.1830, dienstmeid (1860), overl. Venray 13.02.1903, d.v. Leonardus Jans, linnenwever, en Maria Keup.

2.                   Hendrik Jakob Slits, geb. Venray 19.11.1829; volgt [10].

3.                   Joanna Gertrudis Slits, geb. Venray 08.04.1834.

 

[22] Theodor Kersten, geb. Ottersum ca. 1804, overl. Bergen 26.12.1852, z.v. Hendrik Kersten en Anna Maria Noij; tr.

[23] Wilhelmina Janssen, geb. Heijen (Bergen) 21.05.1804, overl. Venray 05.12.1882, d.v. Mathijs Janssen en Mechtildis van Aken; tr. 2e Bergen 22.10.1853|a| Joannes Franciscus Anteunis, ook Jan Francis, geb. Brouwershaven 23.04.1792, commies bij de rijksbelastingen (1830,1840), hoofdcommies (1853,1862), overl. Venray 26.05.1880, z.v. Petrus Anteunis en Maria de Vos.

     JFA tr. 1e voor 1827 Maria van der Weele, overl. voor 1830; tr. 2e Terneuzen 18.12.1830 Janna de Meester, geb. Terneuzen ca. 1811, dienstbare (1830), overl. Aardenburg 02.01.1839, d.v. Jacob de Meester en Catharina Tardijn, werkvrouw (1830); tr. 3e Aardenburg 18.09.1840 Filicita Judoca Claeijs, geb. Sint Laureijns (België) 23.12.1792, naaister (1840), overl. voor 1853, d.v. Pieter Anthonij Claeijs en Anna Catharina de Maeter.

     FJC tr. 1e voor 1840 Pieter Bernard Willems, overl. voor 1840.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mechtildis Kersten, geb. Heijen (Bergen) 01.12.1829; volgt [11].

2.                   Hendrik Mathias Kersten, geb. Bergen 17.10.1847, rijksambtenaar, overl.Venray 15.06.1926, tr. Venray 11.05.1875 Petronella Goemans, geb. Venray 25.04.1844, overl. Venray 10.07.1918, d.v. Jan Goemans, tapper, en Maria Elisabeth Beckers.

 

Noten: |a| bruidegom geb. Zierikzee (huw.akte Bergen 1853 no.24).

 

[24] Hendrik Wevers, geb. Hengelo ca. 1767/1768, bouwman (1812,1817), landbouwer (1820,1840), overl. Haaksbergen 12.07.1840, z.v. Jan Wevers en Geertruida klein Altena; tr.

[25] Geertruid Roetgerink, geb. Ambt Delden ca. 1775/1778, landbouwster (1836,1838), overl. Haaksbergen 29.08.1839, d.v. Jan Roetgerink en Johanna Roosink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Wevers, geb. Delden ca. 1803, landbouwer, overl. Haaksbergen 24.11.1877, tr. Haaksbergen 29.09.1836 Berendina Eskes, geb. Haaksbergen 26.12.1813, overl. Haaksbergen 27.04.1892, d.v. Jan Hermen Eskes, bouwman, landbouwer, en Hendrika Veldkamp, landbouwster.

2.                   Maria Wevers, ook Weevers, geb. Haaksbergen ca. 1810, dienstmaagd (1836), overl. Boekelo (Haaksbergen) 11.05.1842, tr. 1e Haaksbergen 03.12.1836 Egbert Jan Holthuizen, geb. Haaksbergen 21.09.1812, landbouwer, overl. Holthuijzen (Haaksbergen) 02.02.1837, z.v. Hendrikes Holthuizen, bouwman, landbouwer, en Maria Vaanhold, landbouwster; tr. 2e Haaksbergen 09.06.1838 Hendrikus Eijsink, geb. Haaksbergen ca. 1811/1812, landbouwer (1838), koopman/landbouwer (1842), akkerbouwer (1884), overl. Haaksbergen 08.02.1884, z.v. Hendrikus Eijsink, landbouwer, en Berendina Barteler, landbouwster.
     HE tr. 2e Haaksbergen 10.11.1842 Hendrika Damveld, geb. Haaksbergen ca. 1817, overl. Haaksbergen 16.07.1885, d.v. Arend Damveld, landbouwer, en Aaltjen van Damme, landbouwster.

3.                   Katrina Wevers, geb. Haaksbergen 02.12.1812, overl. Haaksbergen 30.09.1878.

4.                   Joannes Wevers, geb. Haaksbergen 01.04.1815, wever (1843), landbouwer (1849), tr. 1e Hengelo 21.07.1843 Wilhelmina Leuijerink, ook Willemina Leurink, geb. Hengelo ca. 1818, landbouwster, overl. Oele (Hengelo) 30.05.1849, d.v. Engbert Leuijerink, ook Leurink, landbouwer, en Reindina ter Haar, ook Berendina; tr. 2e Hengelo 12.10.1849 Maria Breeteler, geb. Ambt Delden ca. 1807/1808, dienstmeid (1844,1849), overl. Oele (Hengelo) 13.05.1888, d.v. Hermina Breeteler.
     MB tr. 1e Stad Delden 10.05.1844 Jan Willem ter Haar, geb. Delden 10.05.1812, dagloner, overl. Stad Delden 21.03.1846, z.v. Gerrit Jan ter Haar, dagloner, en Aleida Holsbeeke.

5.                   Gerhardus Wevers, ook Gradus, geb. Haaksbergen 01.09.1817, wever, overl. Rijssen 09.03.1863.

6.                   Jan Hendrik Wevers, geb. Haaksbergen 08.03.1820; volgt [12].

 

[26] Jan Hendrik Mensink, geb. ca. 1766/1767/1768/1770/1772/1774, bouwman (1812,1816), landbouwer (1819,1834), overl. Holthuizen (Haaksbergen) 02.05.1834, z.v. Gerrit Jan Mensink en Roelofje N; tr. tussen 1806 en 1810

[27] Gerridina ten Voorde, geb. Holthuizen (Haaksbergen) ca. 1783/1786, overl. Haaksbergen 26.05.1827, d.v. Joannes ten Voorde en Joanna Bouwmeesters; tr. 1e voor 1806 Hermannus Wissink, wever, overl. Haaksbergen tussen 1806 en 1810.

Uit het huwelijk Wissink-ten Voorde:

1.                   Hendrikus Wissink, geb. Haaksbergen ca. 1806, landbouwer, overl. Holthuizen (Haaksbergen) 14.04.1843, tr. 1e Haaksbergen 24.06.1831 Johanna Eijsink, geb. Haaksbergen ca. 1804, overl. Holthuizen (Haaksbergen) 04.03.1832, d.v. Johannes Eijsink, landbouwer, en Hermina Morssinkhof, landbouwster; tr. 2e Haaksbergen 25.02.1833 Joanna Wielens, geb. Haaksbergen ca. 1812, d.v. Joannes Wielens, landbouwer, en Berendina Damveld, landbouwster.

Uit het huwelijk Mensink-ten Voorde:

2.                   Hermina Mensink, geb. Haaksbergen ca. 1810, overl. Holthuizen (Haaksbergen) 16.06.1812.

3.                   Gerrit Jan Mensink, geb. Haaksbergen 04.03.1812, overl. Haaksbergen 27.06.1812.

4.                   Hermina Mensink, geb. Haaksbergen 27.05.1814.

5.                   Gerrit Jan Mensink, geb. Holthuizen (Haaksbergen) 18.10.1816, metselaar, tr. Amsterdam 11.05.1859 Elisabeth Spaan, geb. Amsterdam 06.05.1829, dienstbaar (1859), d.v. Josephus Franciscus Spaan, schilder, en Petronella Hekmans.

6.                   Hermina Mensink, geb. Haaksbergen ca. 1817, overl. Holthuizen (Haaksbergen) 23.07.1839.

7.                   Joanna Geertruid Mensink, geb. Holthuizen (Haaksbergen) 25.07.1819, overl. Haaksbergen 04.12.1829.

8.                   Joanna Mensink, geb. Holthuizen (Haaksbergen) 03.03.1822; volgt [13].

9.                   Joanna Maria Mensink, geb. Holthuizen (Haaksbergen) 10.12.1824, overl. Haaksbergen 29.03.1826.

10.               Joanna Maria Mensink, geb. Holthuizen (Haaksbergen) 24.05.1827, overl. Haaksbergen 24.05.1827.

 

[28] Johann Hermann Timpenfeld, ook Johan/Johannes, ook Herman/Hermanus/Hermannus, geb. Wassemsfeld, ged. Neustadt (Pruisen)|a| 21.04.1806, vormer, overl. Deventer 31.08.1860, z.v. Peter Joseph Timpenfeld en Anna Katharina Schumanns van Wassemsfeld; tr. 2e Deventer 15.11.1849 Anna Maria Deters, geb. Diepenveen ca. 1814, overl. Deventer 17.05.1859, d.v. Gerrit Deters en Mine Brinkmans; tr. 1e Deventer 26.01.1828|c|

[29] Christina Francisca Vink, ook Fink, ged. Anholt 24.07.1804 (Pruisen), overl. Deventer 08.12.1848, d.v. Theodorus Joannes Vink en Henrica van Vorden.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Hermann Vink, later Dimpenfeld, ook Timpenfeld, geb. Anholt 22.10.1827, vormer, overl. Deventer 16.06.1890, tr. Deventer 14.06.1855 Maria Stieber, geb. Doesburg 03.05.1825, overl. Deventer 06.02.1892, d.v. Gerhardus Stieber, pottenbakker, en Theodora Bouwman.

Uit het huwelijk met Vink (vader Dimpenfeld):

2.                   Elisabeth Dimpenfeld, geb. Deventer 26.10.1829, tr. Deventer 09.06.1853 Hendrikus Christianus Fuchs, geb. Deventer ca. 1826, vormer, z.v. Johannes Jacobus Fuchs en Petronella Storm.

3.                   Carel Frans Dimpenfeld, geb. Deventer 03.03.1835, ijzergieter (1864), zandvormer (1877), fabrieksarbeider (1884), overl. Assen 05.03.1884, tr. 1e Haarlemmermeer 03.11.1864 Aukje van der Zee, geb. Leeuwarden 22.03.1841, d.v. Bauke Douwes van der Zee, schippersknecht, en Jeltje Hanses Terpstra; tr. 2e Amsterdam 25.10.1877 Anna Maria Julio, geb. Amsterdam 02.04.1846, tapster (1877), overl. Groningen 06.09.1888, d.v. Henrij Julio, koopman, en Maria Lippits.
     AMJ tr. 1e Rotterdam 24.11.1869 Berend Ekkelenkamp, geb. Zwartsluis xx.01.1830, overl. Deelfshaven 19.11.1874, z.v. Evert Ekkelenkamp en Trijntje Potman.

4.                   Hendrik Dimpenfeld, geb. Deventer 26.07.1837|d|; volgt [14].

5.                   Frans Dimpenfeld, geb. Deventer 25.02.1843, vormer, overl. ’s-Gravenhage 26.10.1916, tr. ’s-Gravenhage 26.06.1867 Maria Cornelia Kuling, geb. ’s-Gravenhage ca. 1851/1852, overl. ’s-Gravenhage 20.10.1896, d.v. Willem Kuling en Maria Cornelia Meijer.

6.                   Jacob Dimpenfeld, geb. Deventer 04.10.1848, overl. Deventer 20.04.1849.

Uit het huwelijk met Deters (vader Dempenfeld/Dimpenfeld):

7.                   Wilhelm Dempenfeld, geb. Deventer 12.11.1850, spoorwegbeambte, tr. 1e Deventer 20.02.1879 Johanna Tempelman, geb. Deventer 02.03.1850, overl. Venlo 28.03.1898, d.v. Egbert Lambertus Tempelman, stoelmaker, en Johanna Hendrika Dijkman; tr. 2e Arnhem 18.01.1899 Maria Johanna Petronella van Isenburg, geb. Leiden 12.01.1857, overl. Oegstgeest 20.09.1935|e|, d.v. Charles Joseph van Issenburg, vleeshouwer, en Maria Isabella van Cleef.

8.                   Anna Maria Dimpenfeld, geb. Deventer 11.05.1852.

9.                   Mina Christina Dempenfeld, geb. Deventer 07.05.1855, overl. Deventer 10.12.1856.

 

Noten: |a| de.wikipedia; |b| nu stadsdeel van Isselburg, Kreis Borken, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| bruidegom Joannes Hermannus Dimpenfeld, vader v/d bruidegom ook Timpenfeld (huw.akte Deventer 1828 no.6); |d| vader Johan Herman Dimpenfeld, moeder Fink (geb.akte Deventer 1837 no.283); |e| ook overl.akte Leiden 1935 no.745.

 

[30] Johannes Wilhelmus Bernardus Jeursen, ook Jannes, geb. Borne ca. 1798/1799, kleermaker (1827), winkelier (1830,1841), overl. Borne 24.12.1841, z.v. Martinus Jeursen en Jenneke Smelt; tr.

[31] Hendrika Pouwel, ook Dieca, geb. ca. 1802/1803, spinster (1827,1830), overl. na 1852.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Bernardus Jeursen, ook Bernardus Martinus, geb. Borne 21.02.1827, wever, overl. Borne 19.09.1900, tr. Borne 26.08.1852 Fenneken Albers, geb. Borne 09.04.1827, dienstbode (1852), overl. Borne 08.08.1909, d.v. Gradus Albers, daghuurder (1827), landbouwer (1852), en Maria Drekkers, spinster (1827).

2.                   Johanna Maria Jeursen, geb. Borne 22.11.1830|a|, dienstmeid (1852), overl. Woensel 02.02.1900, tr. 1e Oldenzaal 21.08.1852 Antonius Dekkers, geb. Oldenzaal ca. 1795, winkelier, overl. Oldenzaal 16.11.1872, z.v. Henricus Dekkers en Hermina Belderink; tr. 2e Oldenzaal 04.01.1875 Willebrordus Cornelis Scheuning, geb. Amersfoort 24.02.1848, spoorwegbeambte (1875), handelsreiziger (1900), overl. Sint-Michielsgestel 22.02.1928, z.v. Cornelis Scheuning en Elisabeth Putman.
     AD tr. 1e voor 1852 Elisabeth Cornelissen, overl. voor 1852.
     WCS tr. 2e Heemstede 21.08.1900 Maria Hendrika Theresia van Velsen, geb. Bloemendaal 08.07.1862, overl. Zundert 29.05.1940, d.v. Frans van Velsen, tapper, en Maria Antoientta Rant.

3.                   Antonie Jeursen, geb. Borne 06.10.1832 wever, overl. Borne 01.07.1911, tr. Borne 16.09.1865 Anna Maria Leverink, geb. Borne 15.12.1841, d.v. Egbertus Leverink, wever (1841), landbouwer (1865), en Willemina Stoeters, spinster (1841), landbouwster (1865).

4.                   Johanna Jeursen, geb. Borne 29.05.1834; volgt [15].

5.                   Geertruida Jeursen, geb. Borne ca. 1836, weefster, overl. Borne 18.05.1859.

6.                   Johannes Jeurssen, geb. Borne 11.11.1838|b|.

 

Noten: |a| Jeurizen (wiewaswie); |b| Jeurssen (wiewaswie).

 


Bijlage A

 

[32] Jacobus Verbeek, geb. Venray ca. 1744, overl. Venray 24.03.1835, z.v. Theodor Verbeek en Jacomina Versleijen; tr. Venray (rk) 09.05.1775

[33] Jacomina Remmen, begr. Venray 07.01.1796.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonius Verbeek, geb. Eijdt, ged. Venray (rk) 03.03.1778.

2.                   Petrus Verbeek, geb. Eijdt, ged. Venray (rk) 04.01.1780, overl. Venray 18.03.1872, tr. Ernestina Geurts, overl. voor 1872.

3.                   Martinus Theodorus Verbeek, geb. Eijdt, ged. Venray (rk) 21.08.1782; volgt [16].

4.                   Theodorus Verbeek, geb. Eijdt, ged. Venray (rk) 30.01.1785, overl. Venray 14.04.1860.

5.                   Jacomina Verbeek, ged. Venray (rk) 04.06.1787, landbouwster, overl. Venray 09.01.1865, tr. Venray 26.10.1829 Petrus Camps, geb. Horst 19.08.1795, overl. na 1865, z.v. Peter Camps en Maria Kersten.

6.                   Anna Maria Verbeek, ged. Venray (rk) 23.01.1791.

 


Legenda

– Bergen = Bergen (L)
– Hengelo = Hengelo (O)


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren