Jan Vermeulen (1927-2012)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien juni 2017)

 


 

[1] Jan Vermeulen, geb. ís-Gravenhage 12.08.1927, ingenieur elektrotechniek Delft 1950, lector, later hoogleraar Twente (1972-), overl. Enschede 06.09.2012, crem..

 

[2] Johannes Vermeulen, geb. Rotterdam 07.05.1896, brievenbesteller (1922,1926); tr. 1e ís-Gravenhage 09.08.1922 Aria Pieternella van der Sluis, geb. Utrecht 28.10.1892, dienstbode (1922), overl. ís-Gravenhage 18.04.1924, d.v. Wieger van der Sluis, arbeider, en Adriana Francina van Put; tr. 2e ís-Gravenhage 07.07.1926
[3] Arendje van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.11.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Vermeulen, geb. ís-Gravenhage 12.08.1927; volgt [1].

 

[4] Jan Vermeulen, geb. Leeuwarden 11.03.1865, portier (1915,1922), departementsbode (1923,1930), overl. ís-Gravenhage 27.03.1936, tr. Ameide 13.07.1894

[5] Aagje Cornelia Kapoen, geb. Ameide 08.03.1872, overl. na 1936.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Jan Jacobus Kapoen, later Vermeulen, geb. Rotterdam 11.12.1893.

Uit dit huwelijk:

2.                   Johannes Vermeulen, geb. Rotterdam 07.05.1896; volgt [2].

3.                   Lijsje Vermeulen, geb. Amsterdam 11.01.1898, huishoudster (1951), overl. ís-Gravenhage 08.10.1951.

4.                   Trijntje Vermeulen, geb. Rotterdam 24.02.1903, tr. ís-Gravenhage 04.07.1923 Jacob van Duijkeren, geb. ís-Gravenhage ca. 1903, arbeider, z.v. Jacob van Dijkeren, arbeider, en Dina Johanna Maria Jansen.

5.                   Hendrika Vermeulen, geb. Den Helder 25.02.1906, tr. ís-Gravenhage 09.02.1927 (echtsch. ingeschr. ís-Gravenhage 23.10.1952) Gerrit Leendert Koornneef, geb. ís-Gravenhage 02.12.1905, chauffeur, overl. ís-Gravenhage 03.02.1964, begr. Rijswijk (Alg.Bpl.) 06.02.1964, z.v. Gerrit Koornneef, chauffeur, en Adrian de Wilde.
†††† GLH tr. 2e M.C. Molhoek.

6.                   Cornelis Vermeulen, geb. ís-Gravenhage 28.07.1909, timmerman, tr. ís-Gravenhage 04.06.1930 Pieternella Francisca Johanna Fouraux, geb. ís-Gravenhage ca. 1911, strijkster (1930), d.v. Pierre FranÁois Jean Baptiste Fouraux (ca.1843-1910), machinist, en Anna Catharina Elizabeth Lespau.

7.                   Aagje Cornelia Vermeulen, geb. ís-Gravenhage 31.07.1912.

8.                   levenloze zoon, ís-Gravenhage 03.04.1915.

 

[6] Arie van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.08.1866, kuiper (1889,1931), overl. ís-Gravenhage 13.01.1943, tr. ís-Gravenhage 06.03.1889

[7] Wilhelmina van Duijn, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.04.1869, overl. ís-Gravenhage 29.05.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.05.1889, tr. ís-Gravenhage 03.05.1911 Huibrecht Plomp, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.08.1888, kuiper, z.v. Roeland Plomp, kuiper, en Jacoba Boudestein.

2.                   Pieter van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 01.02.1891, handelsagent (1916), kruidenier (1917), overl. ís-Gravenhage 08.02.1917, tr. ís-Gravenhage 07.06.1916 Hendrika Cornelia Berndsen, geb. ís-Gravenhage 06.02.1889, d.v. Bernardus Wilhelmus Theodorus Berndsen, timmerman, en Agatha Gerarda Johanna Hiep.

3.                   Johannes van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 01.04.1893, fabrieksarbeider, tr. ís-Gravenhage 24.09.1920 Margaretha Antonia Laura Abspoel, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 02.08.1898, kantoorbediende, d.v. Hendrik Frederik Abspoel en Anna Petronella Groenendijk.

4.                   Arie van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 22.03.1895, brievenbesteller, tr. ís-Gravenhage 05.08.1925 Arendje Mooiman, geb. ís-Gravenhage 08.10.1899, kostuumnaaister (1925), d.v. Jacob Mooiman, timmerman, en Margaretha van der Vlist.

5.                   Arendje van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.11.1896; volgt [3].

6.                   Gerard van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.05.1899.

7.                   Wilhelmina van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.09.1901.

8.                   Jacobus van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 02.10.1903.

9.                   Adriana van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 01.09.1906, winkeljuffrouw (1931), tr. ís-Gravenhage 16.09.1931 Paul Verloop, geb. Dordrecht 21.02.1900, etaleur, z.v. Maarten Verloop, petroleumbezorger, en Cornelia Visser.

10.               Cornelis van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 01.06.1910.

11.               Pieternella van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 09.07.1913.

 

[8] Philippus Jacobus Vermeulen, geb. Leeuwarden 02.07.1815, schoenmaker (1841,1865), overl. Leeuwarden 23.10.1872|a|; tr. 1e Leeuwarden 25.07.1841 Trijntje Fellinga, geb. Leeuwarden 05.09.1816, overl. Leeuwarden 04.02.1864, d.v. Jaike Fellinga (ca.1784-1849), arbeidster (1816); tr. 2e Leeuwarden 17.07.1864

[9] Trijntje Fellinga, geb. Leeuwarden 12.07.1826; tr. 1e Leeuwarden 07.11.1858 Jan Hesselbach, geb. Leeuwarden 13.09.1818, apothekersbediende,overl. Leeuwarden 12.03.1863, z.v. Catharina Hesselbach (ca.1790-1835), breister (1818).

Uit het huwelijk Vermeulen-Fellinga (geb.1816):

1.                   Johannes Vermeulen, geb. Groningen ca. 1840/1841, schoenmaker (1862,1864), tr. Leeuwarden 23.11.1862 Maria Groenendal, geb. Leeuwarden 28.08.1837, d.v. Johannes Hendrikus Groenendal, schoenmaker, en Trijntje Oomkes.

2.                   Jaaike Vermeulen, geb. Leeuwarden 10.04.1843.

3.                   Christiaan Vermeulen, geb. Leeuwarden 28.09.1844, overl. Leeuwarden 16.03.1900.

4.                   Philippus Jacobus Vermeulen, geb. Leeuwarden 29.03.1850, overl. Leeuwarden 01.06.1850.

Uit het huwelijk Hesselbach-Fellinga (geb.1826):

5.                   Catharina Maria Hesselbach, geb. Leeuwarden 23.03.1859, overl. voor 1930, tr. 1e ís-Gravenhage 04.12.1889 Hendrikus Jacobs, geb. ca. 1865, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 30.10.1895, z.v. Christoffel Leonardus Jacobs en Maria Strijker; tr. 2e ís-Gravenhage 03.06.1903 Carolus Adrianus Eckhardt, geb. ís-Gravenhage 29.08.1851, arbeider (1877), houtkopersknecht (1903), overl. ís-Gravenhage 06.11.1930, z.v. Johannes Wilhelmus Eckhardt, arbeider, en Johanna Maria Stovers.
†††† CAE tr. 1e ís-Gravenhage 12.09.1877 Helena Petronella Zakkee, geb. ís-Gravenhage ca. 1856, overl. ís-Gravenhage 10.12.1900, d.v. Franciscus Zakkee en Helena Petronella van der Burg.

Uit het huwelijk Vermeulen-Fellinga (geb.1826):

6.                   Jan Vermeulen, geb. Leeuwarden 11.03.1865; volgt [4].

 

Noten: |a| oud 54 jaar (overl.akte Leeuwarden 1872 no.599).

 

[10] Jan Kapoen, geb. Meerkerk 07.01.1847, schoenmaker (1893,1902), overl. ís-Gravenhage 31.02.1919, tr. Ameide 31.08.1866

[11] Lijsje Roodhorst, geb. Ameide 23.08.1846, overl. ís-Gravenhage 11.08.1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Kapoen, geb. Ameide 14.01.1867, overl. ís-Gravenhage 05.02.1926, tr. ís-Gravenhage 06.02.1895 Hendrik Gerardus van der Hoeven, geb. ís-Gravenhage 09.05.1868, timmerman, overl. ís-Gravenhage 05.01.1932, z.v. Henricus Gerardus van der Hoeven, arbeider, en Petronella Sophia Cornelissen.

2.                   Aaltje Adriana Kapoen, geb. Ameide 08.06.1868, dienstbode (1893), overl. ís-Gravenhage 02.06.1940, tr. ís-Gravenhage 10.05.1893 Egbert Otten, geb. Meppel 26.11.1863, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 10.08.1936, z.v. Jan Berend Otten, schipper, en Hendrikje Mastebroek.

3.                   Jan Kapoen, geb. Ameide 14.04.1870, overl. Ameide 20.02.1871.

4.                   Aagje Cornelia Kapoen, geb. Ameide 08.03.1872; volgt [5].

5.                   Jan Kapoen, geb. Ameide 06.01.1875, geb. Ameide ca. 1875, overl. ís-Gravenhage 18.02.1957|a|.

6.                   Jan Kapoen, geb. Ameide 04.07.1877, overl. Ameide 05.02.1881|b|.

7.                   Frank Arie Kapoen, geb. Ameide 31.08.1879, overl. Ameide 09.02.1881.

8.                   Maaike Kapoen, geb. Ameide 14.12.1881, overl. ís-Gravenhage 29.11.1956, tr. 1e ís-Gravenhage 08.10.1902 Hendrik Christiaan Heeneman, geb. ís-Gravenhage 30.03.1880, koetsier, overl. ís-Gravenhage 23.01.1920, z.v. Hendrik Cornelis Heeneman en Charlotta Johanna van Veen; tr. 2e ís-Gravenhage 24.08.1921 Jacobus Maree, geb. Gouda ca. 1880, pakhuisknecht (1902), fabrieksarbeider (1921), overl. ís-Gravenhage 14.10.1946, z.v. Pieter Johannes Maree, brandstoffenhandelaar, en Wilhelmina Petronella Jozina Besjes.
†††† JM tr. 1e ís-Gravenhage 15.10.1902 Wilhelmina Hendrika Helena Stakenburg, geb. ís-Gravenhage 20.02.1884, overl. ís-Gravenhage 30.04.1915, d.v. Hendrik Stakenburg, timmerman (1884), agent van politie (1902), en Maria Elizabeth Thoomes.

9.                   levenloze dochter, Ameide 21.11.1888.

 

Noten: |a| oud 82 jaar (overl.akte ís-Gravenhage 1926 no.455); |b| oud 3 jaar (overl.akte Ameide 1881 no.10).

 

[12] Johannes van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.03.1839, visser (1863,1866), arbeider (1883), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.11.1883, tr. ís-Gravenhage 09.12.1863

[13] Jacoba Ros, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.08.1840, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.07.1917; tr. 2e ís-Gravenhage 22.04.1891 Pieter de Jong, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 06.06.1836, visser, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 11.12.1910, z.v. Pieter de , visser, en Jannetje Hoogendijk.

†††† PdJ tr. 1e ís-Gravenhage 22.08.1855 Johanna Margaretha Bruin, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 10.09.1835, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.02.1890, d.v. Teunis Bruin, visser, en Hester Lalleman.

Uit het huwelijk van Zon-Ros:

1.                   Arie van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 23.08.1866; volgt [6].

2.                   Gerrit van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1872, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 30.05.1876.

3.                   Arendje van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1879, tr. ís-Gravenhage 27.12.1899 Arie Roos, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1878, visser, z.v. Teunis Roos, visser, en Kniertje Pronk.

 

[14] Pieter van Duijn, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.05.1846, visser (1867), matroos (1871), overl. op zee (ter hoogte van Vlieland verongelukt en met de gehele bemanning van de pink ĎMartinus Hoogenraadí verdronken) 21.02.1871|b||c|, tr. ís-Gravenhage 02.01.1867|a|

[15] Arendje Grootveld, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.08.1845, overl. ís-Gravenhage 09.06.1880; tr. 2e ís-Gravenhage 10.01.1872 Klaar Cornelis Pronk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1847, visser (1872,1890), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 12.04.1920, z.v. Klaar Pronk, visser, en Johanna Alida Rog.

Uit het huwelijk van Duijn-Grootveld:

1.                   Wilhelmina van Duijn, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.04.1869; volgt [7].

Uit het huwelijk Pronk-Grootveld:

2.                   Johanna Alida Pronk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1872, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 03.12.1875.

3.                   Adriana Pronk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) xx.02.1874, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.09.1874.

4.                   Jacobus Pronk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1877, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 27.04.1889.

5.                   Johanna Clara Pronk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1879, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 21.11.1890.

 

Noten:|a| (vader v/d) bruidegom eerst Van Duin, moeder v/d bruidegom eerst Wilhelmina, bij vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 01.03.1889 gewijzigd in Van Duijn resp. Meijntje (huw.akte ís-Gravenhage 1867 no.17); |b| bij vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 29.06.1870 het overlijden ingeschreven (overl.akte ís-Gravenhage 17.07.1871 nos.2635-2636); |c| eerst Van Duin, bij vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 01.03.1889 gewijzigd in Van Duijn (ibidem).

 

[16] Johannes Geerts Vermeulen, geb. Leeuwarden ca. 1783, kleermaker (1815,1824), overl. Leeuwarden 07.04.1836, z.v. Johannes Geerts (-1807) en Jantie van der Maasen (-1815); tr. Leeuwarden 11.10.1818

[17] Johanna Wilhelmina Voermans, ook Voerman, geb. Leeuwarden ca. 1783/1784, koopvrouw (1815,1841), overl. Veenwouden 23.10.1842|c|, d.v. Willem Voermans (-1796) en Klaaske Joannes, koopvrouw (1818); otr. 1e Leeuwarden 17.07.1801|d|, tr. Leeuwarden (Westerkerk) 09.08.1801 Jan Stol, geb. Rotterdam 25.07.1782, als plaatsvervanger ingedeeld bij 33eregt. lichte inf. (jagers), 4e bat., 5e comp, overl. tussen 1811 en 1815|e|, z.v. Jan Stol en Aagje van Ommeren.

Uit het huwelijk Stol-Voermans:

1.                   Aachje Stol, geb. Leeuwarden (ndg) 09.01.1802, ged. Leeuwarden 13.01.1802, begr. Harlingen 28.06.1807.

2.                   Anna Maria Stol, ged. Leeuwarden (rk) 01.10.1806, koopvrouw (1827), overl. Leeuwarden 17.04.1869, tr. Leeuwarden 26.08.1827 Bernardus Valkenaar, geb. Leeuwarden ca. 1803/1804, schoenmakersknecht, overl. Leeuwarden 17.10.1884, z.v. Jacobus Valkenaar en Witske Kleijn.

3.                   Catharina Stol, ged. Leeuwarden (rk) 12.01.1809, overl. Leeuwarden 23.02.1845, tr. Leeuwarden 26.04.1835 Thomas Clermont, geb. Leeuwarden 22.12.1812, schoenmaker, overl. na 1845, z.v. Maria Stonerbrink.

4.                   Agatha Stol, geb. Leeuwarden 03.12.1811, koopvrouw (1832), tr. Leeuwarden 03.06.1832 Arjaan Arjaans, geb. Leeuwarden ca. 1813, koopman, z.v. Dirk Arjaans en Jantje Everts.

Voorkinderen (erkend bij het huwelijk):

5.                   Philippus Jacobus Voermans, later Vermeulen, geb. Leeuwarden 02.07.1815|a|; volgt [8].

6.                   Jantje Voermans, later Vermeulen, geb. Leeuwarden 13.06.1818|b|, tr. Leeuwarden 21.04.1839 Wieger Kortrijk, geb. Leeuwarden ca. 1812, koopman, z.v. Hiltje Wiegers Kortrijk.

Uit het huwelijk Vermeulen-Voermans:

7.                   Johannes Vermeulen, geb. Leeuwarden 05.08.1820, overl. Leeuwarden 14.02.1829.

8.                   Geertruida Vermeulen, geb. Leeuwarden 21.11.1824.

 

Noten: |a| aangifte door Johannes Geerts Vermeulen Ďerkennende vader van (het) kind te zijní (geb.akte Leeuwarden 1815 fol.141); |b| aangifte door Johannes Geerts Vermeulen Ďerkennende vader van (het) kind te zijní (geb.akte Leeuwarden 1818 fol.128v); |c| ook overl.akte Leeuwarden 1842 no.646; |d| bruid Voormans; |e| eind 1814 vermist, laatste bericht uit Russisch Polen (archief Friese militairen onder Napoleon, Tresoar).

 

[18] Christiaan Vellinga, geb. Leeuwarden ca. 1790/1792, arbeider (1822), sjouwer(man) (1824,1834), arbeider (1844,1857), overl. Leeuwarden 02.08.1857, z.v. Jurjen Vellinga en Trijntje Jacobs Broersma; tr. 2e Leeuwarden 18.05.1834 Elizabeth Leeuwema, geb. Gorinchem 07.10.1792, breister, overl. na 1857, d.v. Lammert Leeuwema en Hendrica de Bode; tr. 1e Leeuwarden 04.08.1822

[19] Maria van Switen, geb. Wassenaar ca. 1785/1788, arbeidster (1822,1826), overl. Leeuwarden 01.03.1832, d.v. Pieter van Switen en Bartje Dundam.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jaike Vellinga, geb. Leeuwarden 23.03.1824, overl. Leeuwarden 29.01.1860, tr. Leeuwarden 25.08.1844 Hans Schaaf, geb. Leeuwarden 18.08.1813, arbeider, overl. Leeuwarden 27.12.1881, z.v. Sijtze Schaaf en Atje Klazes Boomstra.
†††† HS tr. 2e Leeuwarden 28.06.1863 Boukje Helmig, geb. Groningen 12.04.1825|a|, naaister (1863), overl. Haarlem 13.06.1904, d.v. Jan Helmig, blauwverversknecht, en Gepke Martens.

2.                   Trijntje Fellinga, geb. Leeuwarden 12.07.1826; volgt [9].

3.                   Jurjen Fellinga, geb. Leeuwarden 22.02.1832, overl. Leeuwarden 13.05.1832.

Kind van Elizabeth Leeuwema:

4.                   Willem Pannenburg Leeuwema, geb. Leeuwarden 18.01.1823, overl. Leeuwarden 06.08.1833.

 

Noten: |a| Bouchien; zij lijkt in het bevolkingsregister Leeuwarden (aankomst uit kolonie Veenhuizen in juni 1863) en bij de leeftijdsbepalingen voor huwelijk en overlijden verwisseld met haar oudere zuster Baukje, geb. Groningen 24.05.1821, overl. Groningen 12.10.1822.

 

[20] Jan Kapoen, geb. Ameide 21.12.1820, overl. Ameide 23.10.1871, z.v. Jan van Merten Kapoen en Cornelia de Vroome; tr. Ameide 11.04.1846

[21] Aaltje Adriana Diepenhorst, geb. Ameide 26.12.1824, overl. Ameide 30.10.1889, d.v. Adrianus Leendert Smits Diepenhorst en Aagje de Pater; tr. 2e Ameide 04.02.1876 Cornelis de Kogel, geb. Ameide 07.01.1834, overl. Utrecht 26.02.1897, z.v. Willem Klaasse de Kogel en Helena van Dokkum.
†††† CdK tr. 1e Beusichem 07.12.1859 Anna van Zanten, geb. Beusichem 01.12.1836, overl. Ameide 12.09.1867|a|, d.v. Willem van Zanten, arbeider, en Anna van Zanten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Kapoen, geb. Meerkerk 07.01.1847; volgt [10].

2.                   Adrianus Leendert Kapoen, geb. Meerkerk 29.07.1849, overl. Meerkerk 30.09.1849.

3.                   Aagje Kapoen, geb. Ameide 26.06.1850, overl. Ameide 23.12.1850.

4.                   levenloze zoon, Meerkerk 21.05.1854.

5.                   levenloze dochter, Meerkerk 10.11.1855.

6.                   levenloze zoon, Meerkerk 12.01.1857.

7.                   Adrianus Kapoen, geb. Meerkerk 23.12.1857, overl. Meerkerk 30.12.1857.

8.                   levenloze zoon, Ameide 19.07.1859.

9.                   Aagje Kapoen, geb. Ameide 23.06.1860, overl. Ameide 20.01.1881.

10.               Cornelia Kapoen, geb. Ameide 09.01.1864, overl. Ameide 14.03.1865.

 

Noten: |a| Johanna van Santen.

 

[22] Jan Roodhorst, geb. Ameide 07.11.1823, overl. Ameide 31.08.1902, z.v. Gijsbert Roodhorst en Lijsje de Kruik; tr. 2e Nieuw-Lekkerland 19.10.1865 Pleuntje Stam, geb. Nieuw-Lekkerland 07.02.1839, overl. Ameide 01.08.1907, d.v. Adrianus Stam en Annigje Verrips; tr. 1e Ameide 03.04.1846

[23] Hendrika Diepenhorst, geb. Ameide 22.10.1825, overl. Ameide 02.09.1862, d.v. Frank Ariese Diepenhorst en Maaike de Jongh.

Uit het huwelijk Roodhorst-Diepenhorst:

1.                   Lijsje Roodhorst, geb. Ameide 23.08.1846; volgt [11].

2.                   Frank Arie Roodhorst, geb. Ameide 22.11.1849, overl. Lopik 04.05.1927|a|, tr. Jaarsveld 19.03.1875 Johanna Versluijs, geb. Jaarsveld 25.09.1848, overl. Jaarsveld 20.12.1923, d.v. Peter Versluijs en Johanna de Groot.

3.                   Gijsbert Roodhorst, geb. Ameide 19.05.1853, overl. Ameide 01.03.1886.

4.                   Leendert Hermanus Roodhorst, geb. Ameide 07.08.1856, tr. Ameide 17.08.1897 Pleuntje Duijzer, geb. Ameide 28.03.1869, d.v. Gerrit Duijzer en Metje de Jong.

5.                   Pieter Roodhorst, geb. Ameide 14.08.1859, tr. Jaarsveld 21.06.1895 Willempje Booij, geb. Lopik 25.07.1863, overl. Jaarsveld 08.03.1899, d.v. Leendert Booij en Jannigje van Renswoude.

6.                   Maaike Roodhorst, geb. Ameide 22.08.1862, tr. Ameide 22.0.1895 Leonardus van Gelderen, geb. Zwartewaal 17.10.1867 (no.30), z.v. Wouter Cornelis van Gelderen en Maartje Zwartveld.

Uit het huwelijk Roodhorst-Stam:

7.                   Annigje Roodhorst, geb. Ameide 15.09.1866, overl. Lexmond 16.02.1950|b|, tr. Ameide 18.10.1889 Cornelis Labee, geb. Ameide 27.07.1865, z.v. Jasper Labee en Anna Alblas.

8.                   Adriaan Roodhorst, geb. Ameide 28.06.1868, overl. Ameide 02.05.1869.

9.                   Adrianus Roodhorst, geb. Ameide 29.12.1870, overl. Ameide 19.05.1871.

10.               Antonetta Roodhorst, geb. Ameide 05.03.1873, tr. Bergambacht 25.09.1891 Willem Frederik Bischoff, geb. Utrecht 18.09.1869, overl. Schoonhoven 17.03.1946, z.v. Willem Frederik Bischoff en Regina Sara Veer.

11.               Adriana Roodhorst, geb. Ameide 24.12.1874, overl. Boskoop 12.02.1914, tr. Ameide 12.11.1897 Klaas Versluis, geb. Tienhoven 27.09.1873, z.v. Teuntje Johanna Versluis.

12.               Johanna Roodhorst, geb. Ameide 22.12.1878, tre. Ameide 26.09.1902 Arie Abraham Tukker, geb. Ameide 27.09.1878, z.v. Jan Tukker en Pietertje Niessler.

13.               Antje Roodhorst, geb. Ameide 06.06.1881, overl. Ameide 20.01.1887.

 

Noten: |a| ook overl.akte Jaarsveld 1927 no.15; |b| ook overl.akte Ameide 1950 no.8.

 

[24] Arie van Zon, geb. Scheveningen ca. 1807/1808, visser (1835), koopman (1839), visverkoper (1863), koopman (1885), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.11.1885, z.v. Michiel van Zon en Marijtje Pronk; tr. ís-Gravenhage 27.12.1827

[25] Jacoba van Zaanen, geb. Scheveningen ca. 1802/1803, visdraagster (1827), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.04.1885, d.v. Ari van Zanen en Gerritje Eijspelder, visdraagster (1827).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) xx.03.1834, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 21.01.1835.

2.                   Johannes van Zon, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.03.1839; volgt [12].

 

[26] Arie Ros, geb. Scheveningen ca. 1813, timmerman (1838,1871), Scheveningen (ís-Gravenhage) 31.08.1871, z.v. Jacob Ros en Knietje Groen; tr. ís-Gravenhage 19.08.1835

[27] Arentje van der Hoeven, geb. Monster 03.11.1812, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 11.12.1890, d.v. Dirk van der Hoeven en Antje van Leeuwen.

Uit dit huwelijk (moeder meestal Arendje):

1.                   Kniertje Ros, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1836, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.04.1915, tr. ís-Gravenhage 06.06.1860 Arie de Kok, geb. Loosduinen 13.05.1835, arbeider, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 28.01.1917, z.v. Franciscus de Kok en Johanna van der Meer.

2.                   Dirk Ros, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 07.03.1838, arbeider (1864), straatveger (1908), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 11.03.1908, tr. ís-Gravenhage 09.03.1864 Arendje Spaans, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1844, dienstbode (1864), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 25.09.1915, d.v. Gijsbert Spaans en Pieternella Tuijt, werkster (1864).

3.                   Jacoba Ros, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.08.1840; volgt [13].

4.                   Jacob Ros, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1845, mandenmaker, overl. ís-Gravenhage 29.06.1925, tr. ís-Gravenhage 17.06.1868 Aagje Tuit, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1848/1849, naaister (1868), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.09.1902, d.v. Jasper Tuit en Cornelia den Dulk.

5.                   Jacobus Ros, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1848/1849, visser, overl. ís-Gravenhage 28.04.1926, tr. 1e ís-Gravenhage 21.12.1870 Cornelia de Reus, geb. Katwijk ca. 1844, dienstbode (1870), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 25.04.1899, d.v. Dirk de Reus en Jaapje van Duijvenbode; tr. 2e ís-Gravenhage 07.01.1903 Gerritje Keus, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1848, overl. ís-Gravenhage 26.12.1935, d.v. Arie Keus en Huibertje Plugge.

 

[28] Jacob van Duijn, geb. Katwijk aan Zee ca. 1805, voerman (1862,1866), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.07.1866|d|, z.v. Zeger van Duijn en Jaapje Agterzon; tr.

[29] Meijntje Aandewiel, overl. voor 1862.

Uit dit huwelijk (vader veelal van Duin):

1.                   Jacoba van Duin, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1837, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage 10.02.1910, tr. ís-Gravenhage 16.04.1862|a| Jacob Harteveld, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.01.1833, zeevarende (1862), oppasser (1867), arbeider (1900), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 17.05.1900, z.v. Cornelis Harteveld en Trijntje Bruin.

2.                   Marijtje van Duin, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1838, werkster (1867), tr. 1e ís-Gravenhage 02.01.1867|c| Wouter Taal, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1840, visser, overl. op zee (op de pink ĎMartinus Hoogenraadí voor het gat van het eiland Vlieland met man en muis vergaan) 21.02.1870|e|, z.v. Arie Taal, visser, en Huibertje Mos; tr. 2e ís-Gravenhage 17.12.1873 Arij Toet, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1825, visser, z.v. Kornelis Toet en Jaantje Pronk.
†††† AT tr. 1e ís-Gravenhage 17.04.1850 Engeltje Grootveld, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1824, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.07.1871, d.v. Sier Grootveld, visser, en Chieltje Hogendijk.

3.                   Zeger van Duin, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1841, arbeider, tr. ís-Gravenhage 16.05.1866|b| Arendje Harteveld, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1842, d.v. Arie Harteveld en Gerritje Knoester, naaister (1866).

4.                   Pieter van Duijn, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.05.1846|f|; volgt [14].

 

Noten: |a| bruidegom van Duin, moeder v/d bruidegom Mijntje Aandewiel; |b||c| bruidegom van Duin, moeder Mijntje Aan de Wiel; |d| wedr Trijntje Aandewiel, bij vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 01.03.1889 van Duin gewijzigd in van Duijn, Trijntje in Meijntje, en Achterzon in Agterzon (overl.akte ís-Gravenhage 1866 no.2099); |e| vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 19.06.1873 (overl.akte ís-Gravenhage 09.10.1873 nos.2055-2056) {hij voer met zijn zwager Pieter van Duin}; |f| van Duin gewijzigd in van Duijn (geb.akte ís-Gravenhage 1846 no.1063).

 

[30] Ment Grootveld, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1824, w.s. 27.04.1824 (akte), visser (1845,1849), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 20.01.1849, z.v. Jacob Grootveld, visser, en Arendje Pronk; tr. ís-Gravenhage 23.07.1845

[31] Adriana Pronk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1820, arbeidster (1849), visverkoopster (1852), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 13.12.1891, d.v. Kornelis Pronk en Alida den Dulk; tr. 1e ís-Gravenhage 06.11.1839 Ment van der Zwan, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1821, visser, overl. voor 1845, z.v. Willem Giel van der Zwan en Trijntje Verheij, visverkoopster (1839); tr. 3e ís-Gravenhage 06.10.1852|a| Kornelis Grootveld, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1828/1829, schipper (1852,1853), visser (1856,1887), overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 14.01.1887, jongere broer van Ment.

Uit het huwelijk van der Zwan-Pronk:

1.                   Willem Machiel van der Zwan, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) ca. 1840, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 09.09.1846.

Uit het huwelijk Ment Grootveld-Pronk:

2.                   Arendje Grootveld, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.08.1845; volgt [15].

3.                   levenloze zoon, Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.01.1848.

4.                   Ment Grootveld, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 22.03.1849, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 22.05.1849.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

5.                   Alida Pronk, later Grootveld, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 26.08.1852|b|, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 04.12.1852.

Uit het huwelijk Kornelis Grootveld-Pronk:

6.                   Jacob Grootveld, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 10.10.1853.

7.                   Cornelis Ment Grootveld, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 24.09.1856, overl. Scheveningen (ís-Gravenhage) 05.06.1857.

 

Noten: |a| dispensatie bij KB van 03.09.1852, no.45 (huw.akte ís-Gravenhage 1852 no.496); |b| aangifte door Cornelis Grootveld, moeder Jaantje (geb.akte ís-Gravenhage 1852 no.1692).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren