Jan Florus Verweij (1934-2015)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien januari 2022)

 


 

[1] Jan Florus Verweij, geb. Benschop 19.06.1934, kandidaatsexamen wis- en natuurkunde 1960|a| en doctoraalexamen scheikunde Utrecht 1963|b|, promotie Utrecht 13.11.1967|c|, medewerker Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philipsí Gloeilampenfabrieken te Eindhoven (01.09.1967-), hoogleraar Groningen (1976-1985), hoogleraar Twente (1991-), overl. 04.11.2015, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust).
 
Noten: |a| De Volkskrant 09.07.1960; |b| De Volkskrant 12.07.1963 (met lof); |c| proefschrift: Photochemical processes in lead halides [auteursnaam: Verwey]; promotor: J.H. van Santen (1915-1997).

 

[2] Martinus Verweij, geb. Benschop 24.06.1905, landbouwer, overl. Benschop 07.02.1954, tr. Benschop 28.04.1932
[3] Pietertje Adriana Lekkerkerker, geb. Benschop 19.12.1909, overl. Benschop 14.06.2003.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Jannigje Aartje Verweij, Jannie, geb. Benschop 12.03.1933, doctoraalexamen sociologie Utrecht 1970, promotie Eindhoven 06.10.1981|a|, wetenschappelijk medewerker TU Eindhoven, overl. Benschop 27.03.1990, begr. Benschop (Alg.Bpl.) 31.03.1990.

2.                   Jan Florus Verweij, geb. Benschop 19.06.1934; volgt [1].

 

Noten: |a| proefschrift: Verpleging in beweging. De stabiliteit in de personele bezetting van verpleegafdelingen in algemene ziekenhuizen en de opleidingen tot verpleegkundige [auteursnaam: Verwey]; promotoren: C.H.V.A. Botter en P. Thoenes.

 

[4] Jan Verweij, geb. Benschop 07.05.1867, veehouder (1897), landbouwer (1932), overl. Benschop 03.10.1937, tr. Papekop 25.02.1897

[5] Jannigje Kool, geb. Papekop 21.07.1871, overl. Benschop 28.02.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonia Verweij, geb. Benschop 07.04.1898, tr. Benschop 14.06.1923 Nicolaas de With, geb. Lopik 12.04.1891, landbouwer, z.v. Willem de With en Maria van Vulpen.

2.                   Janna Verweij, geb. Benschop 27.02.1899, tr. Benschop 28.08.1930 Martinus Verweij, geb. Benschop 20.08.1901, predikant, z.v. Florus Verweij (1866-1943) en Flora Kool.

3.                   Florus Verweij, geb. Benschop 03.01.1901, landbouwer (1932,1941), tr. Benschop 19.05.1927 Adriana Lekkerkerker (1901-), d.v. Jan Lekkerkerker en Aartje Schep.

4.                   Elizabeth Verweij, geb. Benschop 25.04.1902, tr. Benschop 24.04.1930 Jan Gijsbertus de Jong, geb. IJsselstein 20.03.1902, landbouwer, z.v. Jan Janse de Jong en Neeltje Adriana Lekkerkerker.

5.                   Martinus Verweij, geb. Benschop 24.06.1905; volgt [2].

 

[6] Jan Lekkerkerker, geb. Benschop 10.01.1874, landbouwer, overl. Benschop 17.10.1942, tr. Benschop 23.04.1896

[7] Aartje Schep, geb. Benschop 11.01.1874, overl. Benschop 13.01.1962.

Uit dit huwelijk:

1.                   Paulus Lekkerkerker, geb. Benschop 28.02.1898, overl. Benschop 28.06.1898.

2.                   Pieter Lekkerkerker, geb. Benschop 04.11.1899, overl. Benschop 16.01.1900.

3.                   Adriana Lekkerkerk, geb. Benschop 09.01.1901, tr. Benschop 19.05.1927 Florus Verweij (1901-), z.v. Jan Verweij en Jannigje Kool.

4.                   Janna Lekkerkerker, geb. Benschop 20.09.1903, overl. Benschop 26.01.1904.

5.                   Pieter Lekkerkerker, geb. Benschop 10.11.1904, landbouwer, overl. Benschop 13.01.1947, tr. Benschop 25.02.1932 Gijsberta Aagje Snoek, geb. Benschop 31.05.1911, d.v. Dirk Snoek en Pietertje van Eck.

6.                   Janna Lekkerkerker, geb. Benschop 27.09.1906, tr. Benschop 10.05.1928 Teunis Verbree, geb. Benschop 24.12.1902, landbouwer (1928,1932), z.v. Gerrit Verbree en Baldina van Vliet.

7.                   Pietertje Adriana Lekkerkerker, geb. Benschop 19.12.1909; volgt [3].

8.                   Maria Adriana Lekkerkerker, geb. Benschop 01.09.1911, tr. Benschop 08.05.1941 Bastiaan Oskam, geb. Lopik 05.02.1910, landbouwer, z.v. Willem Matthijs Oskam, landbouwer, en Elizabeth Kastelijn.
†††† BO tr. 1e Breukelen-St.Pieters 11.11.1937 Hendrika van Vliet, geb. Breukelen-St.Pieters 27.11.1913, overl. Breukelen-St.Pieters 14.01.1939, d.v. Arie van Vliet en Eeltje Kool.

9.                   Adriaan Lekkerkerker, geb. Benschop 10.06.1913.

 

[8] Florus Verweij, geb. Tull en ít Waal 28.02.1830, landbouwer, overl. Benschop 24.10.1889, tr. Benschop 14.12.1855

[9] Janna Bos, geb. Benschop 04.01.1834, veehoudster (1897), overl. Benschop 19.07.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonia Verweij, geb. Benschop 31.10.1856, overl. Benschop 16.09.1916, tr. Benschop 15.03.1883 Willem Oskam, geb. Linschoten 16.03.1852, overl. Benschop 14.03.1932, z.v. Teunis Oskam en Cornelia Verweij.

2.                   Aantje Verweij, geb. Benschop 24.09.1857, overl. Benschop 30.01.1935, tr. Benschop 17.03.1881 Jan van Os, geb. Benschop 05.11.1855, veehouder (1897), overl. Benschop 01.08.1932, z.v. Cornelis van Os en Janna Blom.

3.                   Janna Verweij, geb. Benschop 11.12.1858, overl. Hoenkoop 30.05.1913, tr. Benschop 13.04.1882 Willem Verburg, geb. Stolwijk 17.11.1856, z.v. Willem Verburg en Marrigje Hogendoorn.

4.                   Florus Verweij, geb. Benschop 07.06.1863, veehouder (1897), overl. Benschop 21.12.1944, tr. Papekop 07.04.1892 Flora Kool (1868-1935), d.v. Martinus Kool en Antonia Verweij.

Uit dit huwelijk: Martinus Verweij (1901-), tr. Benschop 28.08.1930 Janna Verweij (1899-), d.v. Jan Verweij en Jannigje Kool.

5.                   Jan Verweij, geb. Benschop 07.05.1867; volgt [4].

6.                   Maria Verweij, geb. Benschop 08.07.1870, overl. Gouderak 04.03.1942, tr. Benschop 01.04.1897 Paulus van Schieveen, geb. Gouderak 17.07.1864, overl. Gouderak 03.02.1942, z.v. Teunis van Schieveen en Adriana Wilhelmina Jonkers.

7.                   Willem Verweij, geb. Benschop 19.08.1873, tr. Woerden 20.09.1906 Johanna Maria van Schaik, geb. Woerden 10.05.1885, overl. Benschop 21.11.1938, d.v. Lourens van Schaik en Johanna Plomp.

8.                   Aletta Verweij, geb. Benschop 26.03.1875, tr. Benschop 17.03.1904 Johannes de Heer, geb. Polsbroek 23.07.1879, z.v. Hendrik de Heer en Annigje Hoogendoorn.

 

[10] Martinus Kool, geb. Hagestein 17.12.1831, bouwman (1858,1860), landbouwer (1861,1868), veehouder (1897), overl. Benschop 21.11.1903|a|, tr. Tull en ít Waal 02.04.1858

[11] Antonia Verweij, geb. Tull en ít Waal 18.03.1825, overl. Papekop 16.01.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Kool, geb. Tull en ít Waal 22.12.1858, overl. IJsselstein 27.04.1888, tr. Papekop 10.11.1882 Johan Andreas de Vor, geb. Vianen 07.12.1853, overl. IJsselstein 17.11.1920, z.v. Govert de Vor en Jannigje Kool.
†††† JAdV tr. 2e IJsselstein 06.12.1888 Dirkje van der Wijngaard, geb. IJsselstein 29.08.1862, overl. IJsselstein 09.07.1928, d.v. Willem van der Wijngaard en Dirkje den Oudsten.

2.                   Antonia Kool, geb. Tull en ít Waal 08.03.1860, overl. Papekop 26.01.1934, tr. Papekop 22.04.1886 Anthonij de Haan, geb. Ruwiel 04.05.1856, veehouder (1897), overl. Oudewater 28.10.1922, z.v. Anthonij de Haan (ca.1822-1898) en Neeltje van den Bosch.

3.                   Margaretha Kool, geb. Tull en ít Waal 08.05.1861, overl. Benschop 25.03.1943, tr. Papekop 19.11.1885 Jan Bos, geb. Benschop 11.02.1863, veehouder (1897), overl. Benschop 30.04.1955, z.v. Pieter Bos en Antonia Oskam.

4.                   Floris Kool, geb. Tull en ít Waal 11.09.1862, overl. Tull en ít Waal 01.11.1862.

5.                   Floris Kool, geb. Tull en ít Waal 01.03.1864, overl. Tull en ít Waal 21.11.1864.

6.                   Flora Kool, geb. Tull en ít Waal 17.05.1865, overl. Tull en ít Waal 10.11.1865.

7.                   Flora Kool, geb. Tull en ít Waal 22.01.1868, overl. Benschop 18.06.1935, tr. Papekop 07.04.1892 Florus Verweij (1863-1944), z.v. Florus Verweij en Janna Bos.

8.                   Jannigje Kool, geb. Papekop 21.07.1871; volgt [5].

 

Noten: |a| moeder de Ruiter (overl.akte Benschop 1903 no.37).

 

[12] Pieter Lekkerkerker, geb. Benschop 12.03.1843, bouwman/landbouwer, overl. Benschop 12.08.1917, tr. Lopik 29.08.1867

[13] Janna van Schieveen, geb. Willeskop 03.10.1844, overl. Benschop 11.08.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Lekkerkerker, geb. Lopik 08.03.1868, tr. 1e Benschop 27.02.1902 Adrianus Gerardus Dogterom, geb. Ouderkerk aan den IJssel 13.10.1859, overl. Ouderkerk aan den IJssel 02.12.1916, z.v. Adrianus Dogterom en Gerrigje Schinkel; tr. 2e Benschop 09.01.1919 Tijmen Brouwer de Koning, geb. Haastrecht 18.02.1878, z.v. Jan Brouwer de Koning, bouwman, en Adriana Hendrika Blanken.

2.                   Janna Lekkerkerker, geb. Moordrecht 25.09.1869, overl. Polsbroek 06.11.1869.

3.                   Janna Lekkerkerker, geb. Polsbroek 29.03.1871, overl. Utrecht 25.02.1938, tr. Benschop 19.03.1903 Pieter Jan Vermeulen, geb. Jaarsveld 03.03.1874, overl. Jaarsveld 06.05.1935, z.v. Teunis Vermeulen en Adriana Willemina van Dijk.

4.                   Willem Lekkerkerker, geb. Benschop 16.11.1872, landbouwer (1897), overl. Utrecht 26.04.1947|b|, tr. Lopik 03.11.1905 Elisabeth Adriana Oskam, geb. Haastrecht 03.03.1885, overl. Gouda 22.11.1954|b|, d.v. Jacobus Oskam (1842-1889) en Wijntje Lekkerkerker (1849-1888).

5.                   Jan Lekkerkerker, geb. Benschop 10.01.1874; volgt [6].

6.                   Adrianus Lekkerkerker, geb. Benschop 25.05.1875, tr. Snelrewaard 28.02.1901 Jacomijntje Smit, geb. Snelrewaard 28.07.1879, d.v. Arie Smit en Marigje Kok.

7.                   Anna Maria Lekkerkerker, geb. Benschop 15.09.1876, tr. Benschop 11.03.1908 Baltus Lekkerkerker, geb. Benschop 21.03.1877, z.v. Gijsbert Lekkerkerker en Mergje Zuidbroek.

8.                   Pouw Lekkerkerker, ook Paulus, geb. Benschop 20.09.1879, landbouwer, overl. Utrecht 08.05.1897|a|.

9.                   Huibert Lekkerkerker, geb. Benschop 17.03.1882, overl. Benschop 12.09.1958, tr. Gouderak 28.10.1920 Cornelia Zwijnenburg, geb. Alphen aan den Rijn 18.01.1892, d.v. Arie Zwijnenburg en Gerrigje Gijsberta van Drunen.

10.                Marrigje Lekkerkerker, geb. Benschop 09.02.1886, tr. Benschop 24.08.1916 Martinus den Bliek, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1884/1885, overl. Haarlem 21.02.1953, begr. Capelle aan den IJssel 25.02.1953, z.v. Cornelis den Bliek en Elisabeth Rijkaart.

 

Noten: |a| ook overl.akte Benschop 1897 no.11; |b| ook overl.akte Polsbroek 1947 no.5; |b| overl.akte Polsbroek 1954 no.13.

 

[14] Pieter Schep, geb. Groot-Ammers 21.11.1830, landbouwer, overl. Benschop 19.10.1903; tr. 1e Benschop 15.03.1861 Sijgje Lekkerkerker, geb. Benschop 24.12.1835, overl. Benschop 23.12.1871, d.v. Pieter Lekkerkerker en Hilligje Verwaal; tr. 2e Benschop 03.04.1873

[15] Adriana Lekkerkerker, geb. Benschop 23.03.1836, overl. Benschop 17.08.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aartje Schep, geb. Benschop 11.01.1874; volgt [7].

2.                   Adriana Schep, geb. Benschop 12.03.1875, overl. Benschop 01.05.1875.

3.                   Johannes Schep, geb. Benschop 20.08.1876, overl. Benschop 18.12.1876.

4.                   Adriana Schep, geb. Benschop 16.08.1877, overl. Utrecht 27.04.1901.

5.                   Aart Schep, geb. Benschop 27.11.1878, overl. Benschop 15.04.1959, tr. Breukelen-Nijenrode 10.03.1910 Hendrina Jacoba van Woudenbergh, geb. Linschoten 08.04.1884, d.v. Teunis van Woudenbergh en Adriana van Woudenbergh.

6.                   Johannes Schep, geb. Benschop 28.11.1880, overl. Benschop 18.06.1951.

 

[16] Florus Verweij, ged. Tull en ít Waal 02.05.1783, landbouwer, overl. Tull en ít Waal 04.09.1849, z.v. Rijk Gerritse Verweij en Maria Oskam (zie Bijlage A); tr.

[17] Antonia van Schaik, geb. Schonauwen ca. 1783/1784/1785/1787, landbouwster, overl. Tull en ít Waal 10.09.1849|b|, d.v. Willem van Schaik en Cornelia Floor.

Uit dit huwelijk (vader soms Floris, moeder ook Anthonia):

1.                   Rijk Gerritse Verweij, geb. Schalkwijk 19.03.1812, overl. Tull en ít Waal 27.01.1822.

2.                   Cornelia Verweij, geb. Schalkwijk 14.11.1813, overl. Linschoten 22.04.1880, tr. Tull en ít Waal 20.11.1841 Teunis Oskam, geb. Linschoten 14.10.1818, landbouwer (1855), z.v. Jan Oskam en Teuntje Paauw.

3.                   Willem Verweij, geb. Schalkwijk 09.03.1815, overl. Tull en ít Waal 10.04.1889, tr. Willeskop 17.08.1864 Willemina van Schaik, geb. Schonauwen 20.03.1826, overl. Tull en ít Waal 23.03.1907, d.v. Teunis van Schaik en Margaretha Kemp, Grietje.

4.                   Bastiaan Verweij, geb. Schalkwijk 01.10.1816, landbouwer (1855,1858), overl. Vleuten 02.12.1887, tr. Vleuten 23.04.1845 Sijtje van Stam, geb. Harmelen 20.04.1826, overl. Zeist 28.10.1895, d.v. Gerrit van Stam, bouwman, en Grietje Hamoen.

5.                   Maria Agnieta Verweij, geb. Tull en ít Waal 03.09.1819, overl. Schalkwijk 25.04.1883|c|.

6.                   Jannigje Verweij, geb. Tull en ít Waal 11.04.1821, overl. Schalkwijk 13.11.1904, tr. Schalkwijk 16.11.1865 Jacobus van Eck, geb. Indoornik (Heteren) 14.08.1830, overl. Schalkwijk 27.06.1898, z.v. Jacobus van Eck, landbouwer, en Cornelia de Kruif/Kruijf.

7.                   Reijk Gerritse Verweij, ook Rijk Gerritse, geb. Tull en ít Waal 01.05.1823, landbouwer (1855), overl. Schalkwijk 21.06.1897, tr. 1e Everdingen 26.04.1850 Anna den Besten, geb. Everdingen 13.04.1821, overl. Schalkwijk 02.02.1865, d.v. Michiel den Besten en Maria Copier; tr. 2e Houten 21.11.1866 Jaantje van Woudenberg, geb. Oud-Wulven 20.07.1846, overl. Schalkwijk 31.12.1903|d|, d.v. Gijsbert van Woudenberg en Hendrica van Soest.

8.                   Antonia Verweij, geb. Tull en ít Waal 18.03.1825; volgt [11].

9.                   Margaretha Verweij, geb. Tull en ít Waal 20.01.1827, overl. Tull en ít Waal 25.12.1829.

10.                Florus Verweij, geb. Tull en ít Waal 28.02.1830; volgt [8].

 

Noten: |b| oud bijna 66 jaar (overl.akte Tull en ít Waal 1849 no.7); |c| Maria Agrieta (overl.akte Schalkwijk 1883 no.13); |d| Adriana, geb. Houten (overl.akte Schalkwijk 1903 no.23).

 

[18] Jan Bos, geb. Benschop 02.09.1800, landbouwer, overl. Benschop 20.11.1854, z.v. Jan Bos, landbouwer, en Maria van der Heeden; tr. Benschop 01.08.1828

[19] Aantje Kastelijn, geb. Benschop 23.12.1799, landbouwster, overl. Benschop 18.01.1888, d.v. Paulus Kastelijn, landbouwer, en Johanna de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna Bos, geb. Benschop 04.11.1828, overl. Benschop 15.08.1829.

2.                   Jan Bos, geb. Benschop 24.08.1830, overl. Benschop 09.10.1830|a|.

3.                   Janna Bos, geb. Benschop 04.01.1834; volgt [9].

 

Noten: |a| moeder Hantje (overl.akte Benschop 1830 no.34).

 

[20] Antonie Kool, geb. Zijderveld ca. 1790, bouwman, overl. Hagestein 19.09.1857|d|, z.v. Fredrik Kool, bouwman, en Jannigje den Hartog; tr. Vianen 29.12.1814

[21] Elisabeth Ruijter, geb. Culemborg ca. 1789/1790, landbouwster (1858), bouwvrouw (1859), d.v. Jan Ruijter en Margaretha van Koten/Kooten; tr. 1e Everdingen 05.08.1813 Willem de Vor, ged. Vianen 06.04.1792, overl. Helsdingen (Vianen) 01.02.1814, z.v. Dirk de Vor en Marrigje Roozendaal.

Uit het huwelijk de Vor-Ruijter:

1.                   Willem de Vor, geb. Vianen 04.03.1814, overl. Vianen 19.05.1814.

Uit het huwelijk Kool-Ruijter (vader ook Antonie Frederik, moeder ook Ruiter):

2.                   Frederik Kool, geb. Vianen 24.09.1815, landbouwer (1858), overl. Hagestein 10.01.1879, tr. Benschop 06.09.1839 Jozina van der Vlist, geb. Benschop 11.03.1816, overl. Hagestein 03.11.1881, d.v. Jan van der Vlist en Grietje Oskam.

3.                   Jan Kool, geb. Hagestein 08.03.1817, tr. 1e Gerritje den Bol, overl. voor 1843; tr. 2e Harmelen 07.04.1843 Maagje Oskamp, geb. Harmelen 17.07.1823, d.v. Jan Oskamp en Maria Huisman.

4.                   Jannigje Kool, geb. Hagestein 18.12.1818, tr. Hagestein 26.08.1838 Govert de Vor, geb. Vianen ca. 1811, z.v. Cornelis de Vor (ca.1773-1845)|b| en Neeltje Veen.

5.                   Johan Andreas Kool, geb. Hagestein 19.05.1822, tr. Werkhoven 21.09.1854|a| Annetje Kersbergen, geb. Werkhoven 23.03.1835, d.v. Cornelis Kersbergen, landman, en Grietje Oskam.

6.                   Antonie Kool, geb. Hagestein 12.11.1823, landbouwer (1858), overl. Hagestein 14.06.1894, tr. Benschop 18.06.1847 Janna van der Vlist, geb. Benschop 15.05.1824, overl. Hagestein 12.06.1906, d.v. Jan van der Vlist en Grietje Oskam.

7.                   Elizabeth Kool, geb. Hagestein 06.11.1825, overl. Lopik 21.03.1890, tr. Hagestein 25.05.1854 Hendrik de Vos, geb. Lopik 18.09.1825, overl. Lopik 25.09.1884, z.v. Huibert de Vos en Lena Smits/Smit.

8.                   Cornelis Kool, geb. Hagestein 15.03.1827, overl. Hagestein 12.08.1827.

9.                   Cornelis Kool, geb. Hagestein 18.10.1828, overl. Everdingen 12.01.1891, tr. Hagestein 13.10.1854 Christina de Leeuw, geb. Beusichem 23.04.1831, overl. Everdingen 24.03.1902, d.v. Hermanus de Leeuw, landman, en Cornelia Johanna Kemp.

10.                Hendrika Kool, geb. Hagestein 20.01.1830, overl. Hagestein 24.01.1895, tr. Hagestein 06.04.1854 Johannes de Leeuw, geb. Everdingen ca. 1810, overl. Hagestein 08.09.1899, z.v. Johannes de Leeuw en Christina de Vree.

11.                Martinus Kool, geb. Hagestein 17.12.1831|c|; volgt [10].

12.                Maria Kool, geb. Hagestein 24.07.1833, overl. Lopik 05.01.1904, tr. Hagestein 05.11.1858 Arie Eikelenboom, geb. Lopik 18.03.1831, overl. Lopik 31.07.1887, z.v. Gijsbert Eikelenboom en Neeltje de Vos.

13.                Abraham Kool, geb. Hagestein 19.12.1834, bouwman, overl. Apeldoorn 18.03.1923, tr. 1e Nieuwkoop 26.08.1859 Grietje van Wijngaarden, geb. Papekop 28.11.1832, overl. Wilnis 03.09.1870, d.v. Klaas van Wijngaarden en Janna Oskam; tr. 2e Wilnis 05.05.1871 Grietje Plomp, geb. Oudhuizen 30.01.1851, overl. Moerkapelle 21.04.1919, d.v. Arie Plomp en Johanna van Wijngaarden.

14.                Wilhelmina Kool, geb. Hagestein 19.07.1836, tr. Hagestein 13.09.1861 Wouter van Wijngaarden, geb. Papekop 29.11.1833, z.v. Klaas van Wijngaarden en Janna Oskam.

 

Noten: |a| bruidegom Ďgeboren en wonende te Hagestein, provincie Zuid-Hollandí (huw.akte Werkhoven 1854 no.6); |b| broer van Willem de Vor, de eerste echtgenoot van Jannigjeís moeder; |c| vader Antonie Fredrik, moeder Elizabeth; |d| Antonie Frederik.

 

[22] = [16]

[23] = [17]

 

[24] Willem Lekkerkerker, ged. Benschop 19.10.1806, bouwman (1867), overl. Benschop 19.05.1869, z.v. Teunis Lekkerkerker en Anna Maria Beijen; tr. Ouderkerk aan den IJssel 01.12.1838

[25] Maria Noordhoek, geb. Ouderkerk aan den IJssel ca. 1810, overl. Leerbroek 16.03.1894, d.v. Gijsbert Noordhoek en Ingje Dekker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gijsbert Lekkerkerker, geb. Benschop 23.05.1839, bouwman (1867), overl. Polsbroek 31.08.1913, tr. 1e IJsselstein 04.03.1864 Emmigje de Ruijter, geb. IJsselstein 03.08.1834, overl. Polsbroek 05.04.1884, d.v. Cornelis de Ruijter en Wijntje Lekkerkerker; tr. 2e Polsbroek 07.05.1886 Engeltje Dekker, geb. Stolwijk 24.10.1836, overl. Stolwijk 14.11.1924, d.v. Jan Dekker, boerenwerkman, en Annigje van der Graaf.
†††† ED tr. 1e Stolwijk 31.12.1868 Arie Rehorst, geb. ís-Heeraartsberg en Bergambacht 24.09.1833, overl. Berkenwoude 26.12.1870, z.v. Dirk Rehorst, bouwman, en Marrigje Dekker; tr. 2e Peter Romein, overl. voor 1886.
†††† AR tr. 1e Gerrigje Slingerland, geb. Ouderkerk aan den IJssel 01.02.1836, overl. Gouderak 09.02.1868, d.v. Jacob Slinbgerland en Maria Markus.

2.                   Theunis Lekkerkerker, geb. Benschop 27.04.1840.

3.                   Adrianus Lekkerkerker, geb. Benschop 05.03.1842, bouwman (1867).

4.                   Pieter Lekkerkerker, geb. Benschop 12.03.1843; volgt [12].

 

[26] Jan van Schieveen, ged. Benschop 13.10.1805, bouwman (1844), overl. Lopik 29.01.1853, z.v. Paulus van Schieveen en Annigje Blom; tr. Lopik 17.04.1830

[27] Janna Bosch, ged. Lopik 25.10.1807, bouwvrouw (1867), overl. Lopik 25.08.1883|b|, d.v. Teunis Bosch, landbouwer, en Marrigje Beijen/Bijen.

Uit dit huwelijk (moeder ook Bos):

1.                   Annigje van Schieveen, geb. Lopik 20.07.1831, overl. Lopik 14.08.1831.

2.                   Teunis van Schieveen, geb. Harmelen 11.10.1832, overl. Harmelen 18.05.1834.

3.                   Teunis van Schieveen, geb. Harmelen 21.01.1835, bouwman (1867), overl. Gouderak 27.01.1911.

4.                   Annigje van Schieveen, geb. Willeskop 07.07.1837, overl. Lopik 29.07.1853.

5.                   Paulus van Schieveen, geb. Willeskop 03.09.1838, bouwman (1867), overl. Lopik 02.03.1906.

6.                   Jan van Schieveen, geb. Willeskop 24.02.1841, overl. Willeskop 06.08.1841.

7.                   Mergje van Schieveen, geb. Willeskop 26.03.1842, overl. Lopik 17.12.1927, tr. Lopik 11.03.1870 Pieter de Groot, geb. Hekendorp 24.04.1844, overl. Lopik 18.03.1928, z.v. Willem de Groot en Sophia Bergshoef.

8.                   Janna van Schieveen, geb. Willeskop 03.10.1844|a|; volgt [13].

 

Noten: |a| moeder Bos; |b| overledene Janna Bosch, ook wel genaamd Janna Bos (overl.akte Lopik 1883 no.25).

 

[28] Aart Schep, geb. Groot-Ammers ca. 1798, overl. Groot-Ammers 30.12.1836, z.v. Jacob Schep en Annigje Bos; tr. Langerak 15.10.1820

[29] Aartje Maat, geb. Langerak ca. 1794, overl. Groot-Ammers 03.01.1871, d.v. Aart Maat en Sara Verheuvel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Annigje Schep, geb. Langerak 22.02.1821, overl. Groot-Ammers 14.05.1822.

2.                   Aart Schep, geb. Groot-Ammers 30.11.1822, overl. Vlist 18.06.1912, tr. Groot-Ammers 01.03.1845 Jannigje Spek, geb. Groot-Ammers 20.11.1822, overl. Vlist 23.04.1892, d.v. Jan Spek en Teuntje den Besten.
Uit dit huwelijk: Aartje Schep (1845-1899), tr. Streefkerk 23.11.1867 Huibert van der Wolf (1829-1898), wedr Annigje Schep (1824-1866).

3.                   Annigje Schep, geb. Groot-Ammers 17.08.1824, overl. Streefkerk 30.12.1866, tr. Groot-Ammers 07.04.1854 Huibert van der Wolf, geb. Groot-Ammers 19.07.1829, overl. Groot-Ammers 04.07.1898, z.v. Barend van der Wolf en Saartje Brandwijk.
†††† HvdW tr. 2e Streefkerk 23.11.1867 Aartje Schep, geb. Groot-Ammers 20.04.1845, overl. Groot-Ammers 02.07.1899, d.v. Aart Schep (1822-1912) en Jannigje Spek.

4.                   Sara Schep, geb. Groot-Ammers 18.10.1826, overl. Groot-Ammers 27.05.1904, tr. Groot-Ammers 16.08.1850 Jan Spek, geb. Groot-Ammers 04.05.1819, overl. Groot-Ammers 01.05.1884, z.v. Jan Spek en Teuntje den Besten.

5.                   Jacob Schep, geb. Groot-Ammers 26.10.1827, overl. Groot-Ammers 11.10.1884, tr. 1e Zevender 08.03.1856 Annigje Schep, geb. Groot-Ammers 14.12.1828, overl. Groot-Ammers 08.07.1860, d.v. Jan Schep en Aartje Schep; tr. 2e Groot-Ammers 28.09.1861 Willempje Schilt, geb. Bergambacht 28.02.1832, overl. Groot-Ammers 24.11.1912, d.v. Teunis Schilt, arbeider, en Maria van der Hee.

6.                   Lijsje Schep, geb. Groot-Ammers 16.12.1829, overl. Groot-Ammers 12.07.1831.

7.                   Pieter Schep, geb. Groot-Ammers 21.11.1830; volgt [14].

8.                   Hendrik Schep, geb. Groot-Ammers 04.08.1833, overl. Oudewater 25.12.1910, tr. Benschop 08.11.1856 Aletta de Vries, geb. Benschop 13.06.1833, overl. Oudewater 06.11.1920, d.v. Arie de Vries en Wijntje Lekkerkerker.

9.                   Aart Schep, geb. Groot-Ammers 21.02.1835, overl. Groot-Ammers 01.03.1835.

 

[30] Johannes Lekkerkerker, geb. Gouderak ca. 1811, overl. Benschop 19.07.1872, z.v. Cornelis Lekkerkerker en Adriana de Hoop; tr. 2e Benschop 18.06.1845 Marrigje van der Vlist, geb. Benschop 02.07.1822, overl. Benschop 07.02.1877, d.v. Jan van der Vlist en Grietje Oskam; tr. 1e Benschop 04.02.1831

[31] Adriana Pauw, ged. Benschop 10.02.1805|a|, overl. Benschop 06.09.1844|b|, d.v. Gijsbert Pauw en Lijsbeth Kastelijn.

Uit het huwelijk Lekkerkerker-Pauw (moeder ook Paauw):

1.                    Cornelis Lekkerkerker, geb. Benschop 29.11.1832, overl. Barwoutswaarder 25.04.1915, tr. Kamerik 17.10.1873 Grietje Plomp, geb. Gerverskop 07.09.1854, overl. Barwoutswaarder 09.02.1935, d.v. Pieter Plomp en Maria van Wijngaarden.

2.                    Gijsbert Lekkerkerker, geb. Benschop 13.04.1834, overl. Benschop 22.05.1834.

3.                    Elisabeth Lekkerkerker, geb. Benschop 17.02.1835, overl. Houten 01.10.1910, tr. 1e Benschop 04.02.1864 Arie Oskam, geb. IJsselstein 12.12.1834, landbouwer (1873), overl. voor 1875, z.v. Cornelis Oskam en Fijgje Verveer; tr. 2e Reeuwijk 16.04.1875 Gerrit van Dam, overl. voor 1889, z.v. Willem Willemse van Dam en Anna Hogendoorn; tr. 3e Reeuwijk 25.10.1889 Hendrikus Veen, geb. Vianen 18.04.1842, z.v. Harmen Janszn Veen en Cornelia van Hees.
†††† HV tr. 1e Lopik 10.11.1865 Marrigje Spelt, geb. Maartensdijk 26.03.1839, overl. Lopik 10.06.1889, d.v. Cornelis Spelt en Jannigje Bos.

4.                    Adriana Lekkerkerker, geb. Benschop 23.03.1836; volgt [15].

5.                    Gijsbert Lekkerkerker, geb. Benschop 09.09.1837, overl. Benschop 11.03.1838.

6.                    Gijsbert Lekkerkerker, geb. Benschop 12.01.1839, tr. Haastrecht 30.03.1871 Teuntje Oskam, geb. Vliet 11.09.1845, d.v. Hermanus Oskam en Cornelia Bok.

7.                    Jan Lekkerkerker, geb. Benschop 17.01.1840, overl. Vleuten 01.03.1902, tr. Oudenrijn 18.05.1877 Jacoba Ligtrink, geb. Vleuten 10.11.1835, overl. Vleuten 27.04.1907, d.v. Jacobus Bernardus Ligtrink en Teetje Hamoen.

8.                    Theunis Lekkerkerker, geb. Benschop 06.03.1841, overl. Benschop 23.06.1841.

9.                    Theunis Lekkerkerker, ook Teunis, geb. Benschop 20.08.1842, overl. Benschop 20.03.1853.

10.                 Adriana Lekkerkerker, geb. Benschop 06.09.1844, overl. Benschop 25.02.1907, tr. Benschop 10.08.1865 Bart Verhoef, geb. Meerkerk 27.04.1836, overl. Benschop 01.08.1906, z.v. Jacob Verhoef en Wilhelmina Phersch/Pers/Vers.

Uit het huwelijk Lekkerkerker-van der Vlist:

11.                 Grietje Lekkerkerker, geb. Benschop 02.09.1846, overl. Benschop 02.05.1920, tr. Benschop 23.01.1873 Florus de With, geb. Lopik 10.09.1842, overl. Benschop 09.09.1902, z.v. Florus de With en Marrigje Bosch.

12.                 Cornelia Lekkerkerker, geb. Benschop 30.10.1848, overl. Benschop 10.11.1854.

13.                 Wijntje Lekkerkerker, geb. Benschop 20.12.1849, overl. Haastrecht 20.06.1888, tr. Benschop 09.11.1871 Jacobus Oskam, geb. Vliet 19.02.1842, bouwman, overl. Haastrecht 11.07.1889, z.v. Hermanus Oskam en Cornelia Blok.
Uit dit huwelijk: Elisabeth Adriana Oskam (1885-1954), tr. Lopik 03.11.1905 Willem Lekkerkerker (1872-1947), z.v. Pieter Lekkerkerker en Janna van Schieveen.

14.                 Joziena Lekkerkerker, geb. Benschop 01.03.1851, overl. Benschop 16.02.1904, tr. Harmelen 04.04.1878 Adrianus Doornenbal, geb. Gerverskop 30.05.1854, overl. Benschop 23.09.1917, z.v. Pieter Doornenbal en Adriaantje van den Bosch.

15.                 Johannes Lekkerkerker, geb. Benschop 09.05.1852, overl. Benschop 09.02.1922, tr. Lopik 07.12.1883 Margaretha de Vos, geb. Lopik 05.06.1860, overl. Benschop 25.03.1932, d.v. Hendrik de Vos en Elizabeth Kool.

16.                 Teunis Lekkerkerker, geb. Benschop 08.05.1854, overl. Benschop 12.12.1914, tr. Harmelen 13.04.1882 Grietje van der Vlist, geb. Harmelen 27.06.1861, overl. Benschop 05.05.1950, d.v. Jan van der Vlist en Marrigje van Wijngaarden.

17.                 Marrigje Lekkerkerker, geb. Benschop 15.11.1855, overl. Benschop 19.05.1856.

18.                 Gerrit Lekkerkerker, geb. Benschop 18.04.1857, overl. Benschop 08.03.1937, tr. IJsselstein 01.03.1883 Johanna Cornelia de Rie, geb. IJsselstein 03.03.1861, overl. Benschop 18.03.1909, d.v. Johannes de Rie en Janna Bos.

19.                 Pieter Lekkerkerker, geb. Benschop 05.08.1858, overl. Benschop 25.04.1859.

20.                 Cornelia Lekkerkerker, geb. Benschop 26.10.1859, overl. Benschop 21.02.1941, tr. Harmelen 29.09.1881 Nicolaas van der Vlist, geb. Nieuwkoop 15.03.1859, overl. Benschop 21.12.1927, z.v. Jan van der Vlist en Marrigje van Wijngaarden.

21.                 Arie Lekkerkerker, geb. Benschop 04.05.1861, tr. Benschop 30.11.1882 Maria Houweling, geb. Benschop 28.12.1862, overl. Benschop 28.10.1898, d.v. Albert Houweling en Maria van Vliet.

22.                 Marrigje Lekkerkerker, geb. Benschop 07.03.1863, overl. Berkenwoude 12.01.1944, tr. Haastrecht 15.09.1882 Huig van der Vlist, geb. Benschop 28.05.1860, overl. Haastrecht 28.04.1930, z.v. Ernst van der Vlist en Heiltje van Ieperen.

 

Noten: |a| moeder Kasteleijn; |b| overledene Paauw.

 


Bijlage A

 

[32] Rijk Gerritse Verweij, geb. Tull en ít Waal, overl. voor 1849; tr. 1e Marrigje Bos, overl. voor 1779; otr. 2e Lopikerkapel 24.09.1779, otr. Tull en ít Waal 25.09.1779 (met att. van Lopikerkapel), tr. Lopikerkapel 17.10.1779

[33] Maria Oskam, geb. Lopikerkapel ca. 1749, overl. Tull en ít Waal 16.05.1825, d.v. Florus Oskam en Cornelia Jaarsveld.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Verweij, ged. Tull en ít Waal 24.09.1780, overl. IJsselstein 17.03.1853, otr. 1e IJsselstein (gerecht) 25.08.1804, tr. IJsselstein 12.09.1804 Cornelia Bos, geb. IJsselstein, overl. IJsselstein 25.11.1812, d.v. Teunis Bos en Johanna de Bruin; tr. 2e Jaarsveld 28.07.1813 Stijntje Oskam, geb. Zevenhoven ca. 1789, overl. IJsselstein 02.02.1867, d.v. Hendrik Oskam en Adriana de Jong.

2.                   Floris Verweij, ged. Tull en ít Waal 02.05.1783|a|; volgt [16].

3.                   Bastiaan Verweij, ged. Tull en ít Waal 28.10.1787.

 

Noten: |a| dopeling Floris, vader Verwij.

 

[44] = [32]

[45] = [33]

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren