Dirk Johannes Jacobus Vinke (1931-2014)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2020 (laatst herzien augustus 2021)

 


 

[1] Dirk Johannes Jacobus Vinke, Dick, geb. Apeldoorn 14.08.1931, medewerker Rekencentrum, medewerker afdeling INF, overl. Enschede 11.03.2014, crem. Enschede, tr. Annie Buijtelaar, overl. tussen 1993 en 2014, d.v. Abraham Johannes Reinier Buijtelaar (1890-1971) en Elisabeth Helena Nelleke (1892-1968).

 

[2] Bernardus Vinke, geb. Apeldoorn 14.03.1899, timmerman, overl. 04.05.1961, begr. Apeldoorn (Bpl. Wenum)|b|, verloofd Apeldoorn/Amsterdam 18.02.1929, tr. Apeldoorn 12.03.1930
[3] Hester Maria Hendrika Gerardina Goedhart, Marie, geb. Amsterdam 19.09.1897, overl. 30.04.1988, begr. Apeldoorn (Bpl. Wenum).

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Johannes Jacobus Vinke, geb. Apeldoorn 14.08.1931|a|; volgt [1].

2.                   dochter.

 

Noten: |a| Nieuwe Apeldoornsche courant 18.08.1931; |b| geb. 04.03 (grafzerk) & geb. 14.03 (geb.akte Apeldoorn 1899 no.196).

 

[4] Dirk Johannes Jacobus Vinke, geb. Stad Almelo 17.04.1873, timmerman (1897,1930), overl. Apeldoorn 02.11.1942; tr. 2e Hoogeveen 02.05.1903 Johanna Slaa, geb. De Huizen (Hoogeveen) 14.12.1871, overl. Apeldoorn 03.04.1940, d.v. Libertus Henricus Slaa, schipper (1871), barbier (1903), en Arnoldina Amalia Schulte; tr. 1e Apeldoorn 04.11.1897

[5] Geertje van de Beerekamp, geb. Putten 09.06.1874, dienstbode (1897), overl. Het Loo (Apeldoorn) 12.02.1902.

Uit het huwelijk Vinke-van de Beerekamp:

1.                   Bernardus Vinke, geb. Apeldoorn 14.03.1899; volgt [2].

Uit het huwelijk Vinke-Slaa:

2.                   Geertje Vinke, geb. Het Loo (Apeldoorn) 04.06.1904, kantoorbediende 1948), boekhoudster bij de Coöp. Landbouwers-Handelsvereeniging (1920-1948)|a|, overl. Apeldoorn 26.05.1948, begr. Apeldoorn (Bpl. Soerenseweg) 31.05.1948.

3.                   Arnoldina Amalia Vinke, geb. Het Loo (Apeldoorn) 22.08.1905, overl. 28.06.1982, begr. Apeldoorn (Bpl. Wenum), tr. Apeldoorn 08.02.1928 Gerrit Hendrik Rijsdorp, geb. Apeldoorn 04.01.1902, schilder, overl. 14.03.1992, begr. Apeldoorn (Bpl. Wenum), z.v. Hendrik Rijsdorp, tuinman (1902), rietmattenfabrikant (1928), en Gerritje Breman.

4.                   Gezina Gerridina Vinke, geb. Apeldoorn 22.12.1907, tr. Apeldoorn 20.05.1931 Watze Mandema, geb. Winschoten 18.09.1907, spoorwegbeambte, z.v. Jan Mandema, smid (1907), metaaldraaier (1931), en Bouwiena Jansen.

 

Noten: |a| annonce collectie CBG.

 

[6] Hendrik Gerhardus Goedhart, geb. Amsterdam 04.06.1871, werkman (1896), veemarbeider (1927), overl. Amsterdam 27.05.1944; tr. 2e Amsterdam 01.12.1927 Dirkje Scholten, geb. Baarn 02.11.1887, overl. Amsterdam 05.03.1945, d.v. Christiaan Theodorus Scholten, doodgraver, en Dirkje van de Pol; tr. 1e Amsterdam 19.11.1896

[7] Sophia Wilhelmina Siecker, geb. Amsterdam 16.03.1870, overl. Amsterdam 18.09.1926, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster) 21.09.1926.

     DS tr. 1e Amsterdam 08.09.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 17.02.1922, ingeschr. Amsterdam 05.05.1922) Hendrik Cabri, geb. Amsterdam 11.10.1894, huisknecht (1920), koopman (1923), koopman in vis, handelsman, bewaker, overl. Amsterdam 04.05.1972, z.v. Hendrik Cabri, letterzetter (1920), werkman (1923), en Christina Grietje van Gelder.

     HC tr. 2e Amsterdam 26.09.1923 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 03.10.1935, ingeschr. Amsterdam 01.02.1936) Johanna Henderika van den Hoff, geb. Valburg 29.11.1901, overl. Amsterdam 28.07.1986, d.v. Gerhardus Johannes van den Hoff, opperman, en Geertruida Everdina van Campen.

     JHvdH tr. 2e Amsterdam 27.01.1937 Leonardus de Vroome, geb. Velsen 13.03.1903, fabriekarbeider (1927), stoker, overl. Amsterdam 21.09.1942 z.v. Jan de Vroome, machinist, en Guurtje de Leeuw.

     LdV tr. 1e Amsterdam 06.04.1927 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 17.01.1935, ingeschr. Amsterdam 04.09.1935) Dorothea Wilhelmina van Joolingen, geb. Amsterdam 20.03.1905, d.v. Willem van Joolingen en Dorothea Daamen.

     DWvJ tr. 1e Amsterdam 19.02.1941 Willem Hendrik Neussell, geb. Amsterdam 05.06.1912, overl. Amsterdam 25.06.1989, z.v. Geertruida Alberdina Neussell.

Uit het huwelijk Goedhart-Siecker:

1.                   Hester Maria Hendrika Gerardina Goedhart, geb. Amsterdam 19.09.1897; volgt [3].

2.                   Coenraad Frederik Goedhart, geb. Amsterdam 30.06.1902, kantoorbediende, tr. Amsterdam 06.03.1930 Wilhelmine Auguste Trilling, geb. Hamm|a| ca. 1907, d.v. Wilhelm Trilling, machinist, en Antonette Guthoff.

Uit het huwelijk Goedhart-Scholten:

3.                   dochter.

 

Noten: |a| Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[8] Bernardus Vinke, geb. Amsterdam 18.03.1840, rijtuigmaker (1864), wagenmaker (1866,1873), winkelier (1875), verzekeringsagent (1877), notarisklerk (1882,1897), barbier (1904), overl. Het Loo (Apeldoorn) 19.12.1904; tr. 2e Zutphen 22.08.1877 Geesje Velthuis, geb. Olst ca. 1837, overl. Het Loo (Apeldoorn) 14.05.1911, d.v. Hendrik Velthuis en Jennigjen Groothaar; tr. 1e Nigtevecht 26.09.1861

[9] Gerdina Aaftink, geb. Nigtevecht 18.02.1839, overl. Zutphen 18.06.1877|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Gerhardina/Gerridina/Gerritdina):

1.                   Cornelis Johannes Theodorus Vinke, geb. Stad Almelo 13.09.1864, overl. Stad Almelo 11.10.1865.

2.                   Hanna Willemijntje Vinke, ook Johanna Willemijntje, geb. Stad Almelo 14.10.1866, overl. Apeldoorn 03.03.1882.

3.                   Bernardus Johannes Theodorus Vinke, ook Bernardus Theodorus, geb. Stad Almelo 28.03.1869, overl. Het Loo (Apeldoorn) 15.05.1883.

4.                   Johannes Theodorus Vinke, geb. Stad Almelo 18.02.1871, onderwijzer, overl. Apeldoorn 05.06.1935, tr. Tiel 28.12.1899 Gijsberta Janna Slothouwer, geb. Tiel 26.05.1872, overl. Leerdam 08.01.1928, d.v. Johannes Hendrik Slothouwer, bakker, en Cornelia Molsbergen.

5.                   Dirk Johannes Jacobus Vinke, geb. Stad Almelo 17.04.1873|a|; volgt [4].

6.                   Cornelis Vinke, geb. Stad Almelo 30.03.1875, smid, tr. Leens 04.07.1901 Jeltje Kingma, geb. Schouwerzijl (Leens) 02.04.1879, d.v. Lieme Kingma, dagloner (1879), handelaar (1901), en Martzen Kok.

 

Noten: |a| moeder Gerridina; |b| overledene Gerritdina (overl.akte Zutphen 1877 no.172).

 

[10] Jacob van de Beerekamp, geb. Hell (Putten) 25.08.1837, bouwman (1864), arbeider (1866,1868), landbouwer (1871), arbeider (1874), landbouwer (1876,1880), overl. Soest 05.11.1888|a|, tr. Nijkerk 13.04.1864

[11] Jannetje Buitenhuis, geb. Achterhoek (Nijkerk) 08.11.1838, landbouwster, overl. Soest 27.02.1916.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje van de Beerekamp, geb. Slichtenhorst (Nijkerk) 15.05.1864, overl. Apeldoorn 26.06.1946, tr. Apeldoorn 17.11.1904 Johannes Steven Beekamp, geb. Apeldoorn 20.02.1867, bakker, overl. Het Loo (Apeldoorn) 22.03.1909, z.v. Lambert Beekamp, timmerman, en Anna Lamberta Schut.

2.                   Maartje van de Beerekamp, geb. Putten 04.05.1856, overl. Soest 04.09.1924.

3.                   Aalt van de Beerekamp, geb. Putten 23.08.1868, overl. Baarn 15.11.1916|b|, tr. Soest 20.11.1902 Hendrijntje Focke, geb. Amsterdam 01.09.1876, overl. Soest 12.12.1954, d.v. Frederik Maurits Focke en Hendrijntje Gaasbeek.
     HF tr. 2e Soest 02.09.1920 Arend Endendijk, geb. Zwartebroek (Barneveld) 12.04.1866, overl. Soest 05.01.1939, z.v. Willem Endendijk, timmerman, en Evertje Bosch.

4.                   Derk van de Beerekamp, geb. Putten 07.07.1871, overl. Soest 16.03.1937.

5.                   Geertje van de Beerekamp, geb. Putten 09.06.1874; volgt [5].

6.                   Maria van de Beerekamp, geb. Nijkerkerveen (Nijkerk) 15.06.1876, overl. Soest 06.07.1935.

7.                   Willem van de Beerekamp, geb. Nijkerkerveen (Nijkerk) 01.06.1880, bakker, overl. Apeldoorn 21.12.1936, tr. 1e Apeldoorn 21.09.1911 Elizabeth Hinderika Bult, geb. Wagenborgen (Termunten) 30.04.1888, overl. voor 1916, d.v. Jan Bult, timmerman, en Albertje Brons; tr. 2e Apeldoorn 20.04.1916 Elisabeth Bult, geb. Scheemda 08.04.1882, oudere zuster van Elizabeth Hinderika.

 

Noten: |a| e.v. Jannetje van Buitenhuis (overl.akte Soest 1888 no.104); |b| ook overl.akte Soest 1916 no.91.

 

[12] Hendrik Gerhardus Goethart, geb. Amsterdam 31.10.1842, zeeman (1870), werkman (1871), pakhuisknecht (1890), werkman (1896), overl. voor 1927, tr. Amsterdam 21.09.1870

[13] Hester Maria du Puis, geb. Amsterdam 27.10.1828, dienstbaar (1860), baker (1870), overl. tussen 1896 en 1927; tr. 1e Amsterdam 02.05.1860 Johannes Adam Kuijper, geb. Monnickendam 11.01.1835, sigarenmaker, overl. voor 1870, z.v. Willem Kuijper, scheepstimmerman, en Anna Maria Sankel

Uit het huwelijk Kuijper-du Puis:

1.                   Hester Maria Kuijper, geb. Amsterdam 26.12.1860, dienstbode (1885), tr. Amsterdam 21.05.1885 Jan Hendrik Willem Toornman, geb. Deventer 11.01.1859, kleermaker, z.v. Willem Toornman, kleermaker, en Willemina Buitenhuis.

Kind van Hester Maria (gewettigd bij het huwelijk in 1870):

2.                   Hendrik Jan du Puis, later Goethart, geb. Amsterdam 29.10.1864, smid (1890,1896), overl. Rotterdam 30.09.1956, tr. 1e Amsterdam 05.11.1890 Wilhelmina Gosman, geb. Amsterdam 19.03.1867, overl. Rotterdam 10.02.1934, d.v. Frederik Hendrik Gosman en Rika Sara Chardet; tr. 2e Rotterdam 06.03.1935 Eibertje Mosterd, geb. Ermelo 26.09.1878, overl. Rotterdam 26.05.1944, d.v. Aart Mosterd, smid, en Mechteldje Verhoef.
     EM tr. 1e Rotterdam 21.06.1899 Adrianus Johannes Schuller, geb. Raamsdonk 20.05.1877, overl. Rotterdam 13.10.1907, z.v. Johannes Schuller en Cornelia de Rooij.

Uit het huwelijk Goethart-du Puis:

3.                   Hendrik Gerhardus Goedhart, geb. Amsterdam 04.06.1871|a|; volgt [6].

 

Noten: |a| vader Goedhart (geb.akte Amsterdam 1871 reg.3 fol.87).

 

[14] Coenraad Frederik Siecker, geb. Amsterdam 22.04.1846, suikerbakker (1869), magazijnknecht (1893), werkman (1896), magazijnmeester (aug1900), pakhuisknecht (nov1900,1901), overl. na 1920, tr. Amsterdam 03.11.1869|h|

[15] Elisabeth Maria Pikker, geb. Amsterdam 08.08.1841, dienstbaar (1869), overl. Amsterdam xx.02.1920|i|.

Kind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Johannes Hendricus Pikker, later Siecker, geb. Amsterdam 13.01.1866, schoolknecht, overl. Santpoort (Bloemendaal) 19.04.1932|e|, tr. Amsterdam 14.11.1900|a| Sara Overbeeke, geb. Dirksland 01.12.1869, d.v. Sara Overbeeke.

Uit dit huwelijk:

2.                   Sophia Wilhelmina Siecker, geb. Amsterdam 16.03.1870; volgt [7].

3.                   Frederik Hendrik Wilhelm Siecker, geb. Amsterdam 21.01.1873, overl. Amsterdam 04.06.1958, tr. Amsterdam 26.04.1893 Pietje Marbus, geb. Aarlanderveen 14.09.1869, overl. Amsterdam 31.01.1938, d.v. Cornelis Marbus, werkman, en IJda Rietkerk.

4.                   Henriette Clara Siecker, geb. Amsterdam 24.01.1874, tr. Amsterdam 27.12.1901 Franciscus Hendricus van der Maarel, geb. Amsterdam 27.08.1871, varkensslachter, z.v. Dirk Anthonie van der Maarel en Hendrica Schildmeijer.

5.                   Casper Hendrik Siecker, geb. Amsterdam 16.02.1876, spoorwegbeambte (1900), behanger (1932), overl. Amsterdam 18.05.1963, tr. 1e Amsterdam 14.11.1900|b| Anna Margaretha Klasina Dirker, geb. Veenhuizen (Norg) 03.06.1877, overl. Amsterdam 22.11.1930, d.v. Frederik Willem Dirker, zaalopziener (1877), en Johanna Götz; tr. 2e Amsterdam 24.08.1932 Ida Brouwer, geb. Amsterdam 08.03.1891, overl. Amsterdam 23.09.1950, d.v. Pieter Brouwer, kastenmaker, en Ida Reiss.
     IB tr. 1e Amsterdam 31.05.1916 (echtsch. vonnis Arr.Rb.Amsterdam 07.09.1931, ingeschr. Amsterdam 02.10.1931) Adolph Pierie, geb. Amsterdam 20.05.1884, behanger, overl. Amsterdam 01.05.1862, z.v. Adolph Pierie en Maria Hoevelaar.
     AP tr. 2e Amsterdam 15.06.1938 Marie Froch, geb. Biskupitz|g| 17.05.1893, overl. na 1965, d.v. Ludwig Froch en Martha Gwosdz.

6.                   Wilhelm Friedrich Siecker, geb. Amsterdam 29.05.1878, spoorbeambte, overl. Amsterdam 11.04.1963, tr. Amsterdam 01.08.1900 Hendrika Margaretha Christina van der Horst, geb. Amsterdam 15.06.1877, overl. Amsterdam 24.03.1964, d.v. Hendrik van der Horst, colporteur, en Theresia Ursula Koehoorn.

7.                   Catharina Wilhelmina Siecker, geb. Amsterdam 21.11.1882, overl. Amsterdam 19.04.1956, tr. Amsterdam 17.12.1925 Dirk Barend Kagenaar, geb. Utrecht 30.09.1869, werktuigkundige (1894), instrumentmaker (1925), overl. Amsterdam 19.07.1944, z.v. Dirk Barend Kagenaar, werktuigkundige, en Catharina Louisa de Fuijk.
     DBK tr. 1e Schaffhausen 04.01.1894|c| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 30.01.1925, ingeschr. ’s-Gravenhage 31.03.1925) Elisa Harder, geb. Schaffhausen|d| 19.11.1871, overl. Haarlem 26.12.1956, d.v. Stephan Harder en Rosine Bank.

 

Noten: |a| huw.akte reg.30 fol.32 no.3600; |b| huw.akte reg.30 fol.42 no.3640; |c| ingeschreven vertaling uit het Hoogduitsch, bruidegom woont te Oerlikon, kanton Zürich, bruid ‘van Wolmaligen {=Wollmatingen}, Ambt Constanz, Groothertogdom Baden, wonende te Schaffhausen’ (huw.akte Amsterdam 24.04.1894 reg.10 fol.7v); |d| Kanton Schaffhausen, Zwitserland; |e| aangifte door twee parkwachters, geen instelling vermeld (overl.akte Bloemendaal 1932 no.68); |f| ook overl.akte Dirksland 1932 no.16; |g| nu Biskupice, Tsjechië; |h| bruidegom in akte Siecker, tekent met Sieker, vader v/d bruidegom in akte en tekent met Sieker (huw.akte Amsterdam 1869 reg.10 fol.47); |i| De Tijd 01.03.1920.

 

[16] Cornelis Vinke, geb. Amsterdam 19.05.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 31.05.1801, schildersknecht (1825), schilder (1845), overl. voor 1856, z.v. Bernardus Vinke en Maria Vink (zie Bijlage A);  tr. Amsterdam 02.02.1825

[17] Willemijntje Groen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 01.02.1801, naaister (1825), overl. voor 1856, d.v. Christoffel Groen, schildersknecht (1825), en Maria van Sitteren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Vinke, geb. Amsterdam ca. 1826, tr. Kortenhoef 17.07.1845 Jurrian van der Velden, geb. Kortenhoef ca. 1820/1821, werkman, overl. Kortenhoef 14.03.1864, z.v. Arie van der Velden, werkman, en Engeltje van Stekelenburg.

2.                   Cornelis Vinke, geb. Amsterdam 05.06.1828, barbier, tr. Amsterdam 12.03.1856 Maria Brandenburg, geb. Amsterdam 06.10.1832, d.v. Willem Jacobus Brandenburg, kantoorbediende, en Maria Meijer.

3.                   Uit dit huwelijk: Maria Cornelia Vinke (1858-), tr. Amsterdam 09.06.1881 Johannes Theodorus Pikker (1848-), z.v. Dirk Pikker en Catharina Wilhelmina Knikkenberg.

4.                   Christoffel Vinke, geb. ca. 1830, soldaat bij het vierde regiment infanterie, overl. Gouda 09.08.1849.

5.                   Anna Hillegonda Vinke, geb. Amsterdam 20.03.1833, overl. Rotterdam 29.07.1902, tr. Rotterdam 23.09.1857 Johan Wilhelm Völbel, geb. Rotterdam 04.07.1828, overl. (als lijk drijvende in de Rotterdamsche Schie gevonden) Overschie 24.02.1880|a|, z.v. Maria Elizabeth Völbel.

6.                   Johannes Theodorus Vinke, geb. Amsterdam 17.03.1835, pakhuisknecht, tr. Amsterdam 23.02.1859 Anna Maria Engel, geb. Amsterdam 20.08.1834, d.v. Jan Hendrik Engel en Anna Maria Mariot, tapster (1859).

7.                   Willemina Hendrika Vinke, Willemijntje, geb. Amsterdam 12.04.1837, dienstbaar (1852), dienstbode (1857), tr. Amsterdam 04.11.1857 Willem Frederik Engel, geb. Amsterdam ca. 1835, kleermaker, z.v. Willem Frederik Engel en Grietje Jans.

8.                   Bernardus Vinke, geb. Amsterdam 18.03.1840; volgt [8].

9.                   Cornelia Wilhelmina Vinke, geb. Amsterdam 12.01.1844, tr. Amsterdam 08.11.1865 Jan Hendrik Flotman, geb. Amsterdam 06.06.1844, smidsknecht, z.v. Coenraad Hendrik Flotman, letterzetter, en Maria van den Aakster.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1880 fol.b033v.

 

[18] Hendrikus Aaftink, geb. Abcoude-Baambrugge ca. 1810/1811, (hoef)smid, overl. Nigtevecht 03.02.1868, z.v. Hermanus Aaftink en Stijntje van der Neut; tr. Abcoude-Baambrugge 25.05.1834

[19] Hanna Berends, geb. Almelo 16.05.1809, ged. Almelo 22.05.1809|b|, smidse, overl. Nigtevecht 21.10.1871|e|, d.v. Gerrit Berends en Gerhardina Knoop.

Uit dit huwelijk (moeder Beerens):

1.                   Stijntje Aaftink, geb. Nigtevecht 21.02.1835, overl. Ter Aar 19.05.1896, tr. Nigtevecht 04.01.1867 Jan Elbers, geb. Weesp ca. 1832/1833, wegwerker, overl. Ter Aar 28.08.1893, z.v. Jan Elbers en Cornelia van Overeem.

2.                   Gerret Aaftink, ook Gerrit, geb. Nigtevecht 19.08.1836, overl. Nigtevecht 21.05.1853.

3.                   Gerdina Aaftink, geb. Nigtevecht 18.02.1839; volgt [9].

4.                   Johanna Aaftink, geb. Nigtevecht 06.12.1840, overl. Nigtevegt 28.03.1844.

5.                   Harmijntje Aaftink, geb. Nigtevecht 25.12.1842, overl. Muiden 01.03.1927, tr. Abcoude-Baambrugge 26.08.1869 Hermanus Aaftink, geb. Abcoude-Baambrugge 03.01.1844, overl. voor 1927, z.v. Laurens Aaftink en Lena van Bladeren.

6.                   Johanna Fredrika Aaftink, geb. Nigtevecht 01.03.1846|b|, overl. Nigtevecht 02.09.1851.

7.                   Grietje Aaftink, geb. Nigtevecht 23.08.1848, overl. Abcoude-Baambrugge 03.05.1911, tr. Nigtevecht 21.04.1870 Dirk Johannes Jacobus van Kempen, geb. Abcoude-Baambrugge 06.08.1844, overl. Abcoude-Baambrugge 17.08.1926, z.v. Sandrinus van Kempen en Geertruida Petronella Schaeffer.
     DJJvK tr. 2e Abcoude-Baambrugge 02.08.1911 Margrietha Eichelberg, geb. Muiden ca. 1870/1871, overl. Haarlem 09.05.1938, d.v. Hendrikus Hermanus Johannes Eichelberg en Evelina Visser.
     ME tr. 2e Haarlem 11.06.1931 Johannes Nicolaas Schiebergen, geb. Amsterdam 06.10.1866, boekdrukker (1888), kantoorbediende (1931), overl. Bunnik 15.04.1941, z.v. Johannes Adrianus Schiebergen en Geertruida Croes.
     JNS tr. 1e Amsterdam 19.12.1888 Wilhelmina Sophia Ladee, geb.Amsterdam 21.08.1865, d.v. Christiaan Fredrik Ladee en Catharina Martia Meijer.

8.                   Johanna Christina Aaftink, geb. Nigtevecht 16.03.1851.

9.                   Janna Gesina Aaftink, geb. Nigtevecht 28.07.1853, overl. Bodegraven 08.05.1915, tr. Bodegraven 19.11.1875|c| Abraham Schippers, geb. Bodegraven 12.01.1848|d|, z.v. Barend Schippers en Haagje Verboom.

10.               Gerraddis Hendrikus Aaftink, geb. Nigtevecht 24.11.1857, smid (1886,1893), winkelier (1896), overl. Ter Aar 02.04.1896, tr. Ter Aar 18.11.1886 IJda Gesina van Drieberge, geb. Amsterdam 15.02.1855, d.v. Jakobus van Drieberge en Johanna Cornelia Muller.

 

Noten: |a| vader Berends, moeder Gerhardina Knoop (Doopboek Almelo ndg 1734-1812); |b| vader Aafting (geb.akte Nigtevecht 1846 no.4); |c| bruid geb. Abcoude-Baambrugge (huw.akte Bodegraven 1875 no.26); |d| aangifte door Marretje Christina Freem, oud 39 jaar, vroedvrouw, de vader overl. Bodegraven 26.06.1847 (geb.akte Bodegraven 1848 no.4); |e| overledene Beerens, moeder Barendina Knoops (overl.akte Nigtevecht 1871 no.16).

 

[20] Aalt van de Beerecamp, geb. Nijkerk 12.08.1805, ged. Nijkerk 14.08.1805|c|, boerewerk (1834), landbouwer (1835,1866), overl. Putten 30.06.1866|b|, z.v. Elbert Aarsen van de Beerecamp, bouwman, en Mia Hendriks; tr. Putten 05.04.1834|a|

[21] Jannetje Bleumink, geb. Putten 14.04.1809, ged. Putten 30.04.1809, landbouwster, overl. Putten 01.04.1884, d.v. Jacob Bleumink, schoolonderwijzer, en Aaltje Gerrits.

Uit dit huwelijk (vader ook van de Beerekamp/van de Beerenkamp):

1.                   Mia van de Beerekamp, ook Maria, geb. Hell (Putten) 03.02.1835, overl. Harselaar (Barneveld) 26.05.1916, tr. Putten 09.11.1866 Aart van Blankers, geb. Voorthuizen (Barneveld) 25.02.1833, boerenknecht (1866), landbouwer (1906), overl. Garderbroek (Barneveld) 28.12.1906, z.v. Heimen Evertsen van Blankers, landbouwer, en Teunisje van ’t Sol.

2.                   Jacob van de Beerekamp, geb. Hell (Putten) 25.08.1837; volgt [10].

3.                   Elbert van de Beerekamp, geb. Diermen (Putten) 12.12.1839, overl. Hell (Putten) 26.10.1843.

4.                   Aalt van de Beerenkamp, ook van de Beerekamp, geb. Hell (Putten) 03.01.1842, arbeider, overl. Putten 05.04.1866.

5.                   Elbertje van de Beerenkamp, geb. Hell (Putten) 28.01.1847, boerenmeid (1875), overl. Soest 24.08.1907, tr. Putten 09.04.1875 Jan van ’t Net, geb. Wullenhoven (Nijkerk) 25.07.1843, landbouwer, overl. Soest 10.03.1919, z.v. Willem van ’t Net, bouwman/landbouwer, en Aaltje van de Biezen.

6.                   Elbert van de Beerecamp, geb. Putten 21.03.1850, boerenknecht (1888), landbouwer (1904), overl. Zwartebroek (Barneveld) 07.02.1904, tr. Nijkerk 11.04.1888 Beerdje Brons, geb. Appel (Nijkerk) 02.01.1860, dienstmeid (1888), overl. Zwartebroek (Barneveld) 15.01.1917, d.v. Peter Brons, bouwman/landbouwer, en Evertje Bouwman, landbouwster.

 

Noten: |a| bruidegom in  akte van de Beerecamp, tekent met A.E. v.d. Beerenkamp (huw.akte Putten 1834 no.9); |b| overledene van de Beerekamp; |c| z.v. Elbert Aardsen en Mia Hendriks (Doopboek Nijkerk 1795-1812, RBS 1143).

 

[22] Dirk Buitenhuis, geb. Nijkerk 20.01.1806, ged. Nijkerk 02.02.1806, boerenknecht (1831,1833), bouwman/landbouwer (1835,1874), overl. Slichtenhorst (Nijkerk) 13.12.1874,  z.v. Willem Aalten Buitenhuis, bouwman, en Jannetje Dirks; tr. Nijkerk 14.09.1831

[23] Maartje van Steendelaar, geb. Nijkerk 14.01.1810, ged. Nijkerk 28.01.1810|c|, bouwvrouw, overl. Nijkerk 25.02.1857, d.v. Jacob Kornelissen van Steendelaar, bouwman, en Willempje Jansen Bonneveld.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Buitenhuis, geb. Holk (Nijkerk) 04.10.1831, bouwknecht, overl. Baarn 15.03.1908, tr. Nijkerk 07.10.1857 Leentje van Drie, ook Lena, geb. Wullenhoven (Nijkerk) 08.03.1832, overl. Baarn 31.12.1907, d.v. Jan Harmsen van Drie, bouwman, en Geertje van den Hengel.

2.                   Jannetje Buitenhuis, geb. Holk (Nijkerk) 23.01.1833, overl. Achterhoek (Nijkerk) 27.04.1836.

3.                   Willempje Buitenhuis, geb. Achterhoek (Nijkerk) 03.06.1835, overl. Nunspeet 24.04.1908, tr. Nijkerk 27.08.1862 Teunis van de Beerekamp, geb. Hell (Putten) 27.11.1834|a|, bouwman/landbouwer, overl. Nunspeet 28.02.1904, z.v. Hendrik Elbersen van de Beerekamp, bouwman, en Willempje Willems, bouwvrouw.

4.                   Willem Buitenhuis, geb. Achterhoek (Nijkerk) 02.01.1837, landbouwer, overl. Nijkerk 23.03.1901, tr. Nijkerk 22.10.1873 Evertje van den Brink, geb. Voorthuizen (Barneveld) 10.06.1847, landbouwster, overl. Nijkerk 16.03.1925, d.v. Evert van den Brink, landbouwer, en Teunisje van den Brink, landbouwster.
     EvdB tr. 2e Nijkerk 04.11.1903 Jan Klarenbeek, geb. Nijkerk 15.12.1844, winkelbediende (1880,1903), arbeider (1917), overl. Nijkerk 14.06.1917, z.v. Rik Klarenbeek, arbeider, en Petertje Reijersen van der Horst, arbeidster, tr.
     JK tr. 1e Nijkerk 24.11.1880 Wijmpje van Beek, geb. Nijkerk 09.11.1841, overl. Nijkerk 03.04.1903, d.v. Harmen van Beek, bakker, en Petertje Trots.

5.                   Jannetje Buitenhuis, geb. Achterhoek (Nijkerk) 08.11.1838; volgt [11].

6.                   Geertje Buitenhuis, geb. Slichtenhorst (Nijkerk) 08.05.1841, overl. Achterhoek (Nijkerk) 15.07.1872, tr. Nijkerk 17.03.1869 Jan van Dieren, geb. Achterhoek (Nijkerk) 25.12.1845, landbouwer, overl. Hilversum 16.06.1920, z.v. Jan van Dieren, landbouwer, en Wijmpje Cornelissen van de Laak, landbouwster.
     JvD tr. 2e Nijkerk 08.10.1873 Maartje Buitenhuis (1845-1936), jongere zuster van Geertje.

7.                   Cornelis Buitenhuis, geb. Slichtenhorst (Nijkerk) 08.07.1843, schaapherder, overl. Putten 23.12.1878.

8.                   Maartje Buitenhuis, geb. Slichtenhorst (Nijkerk) 02.10.1845, landbouwster, overl. Hilversum 12.08.1936|b|, tr. Nijkerk 08.10.1873 Jan van Dieren (1845-1920).
     JvD tr. 1e Nijkerk 17.03.1869 Geertje Buitenhuis (1841-1872), oudere zuster van Maartje.

9.                   Aaltje Buitenhuis, geb. Slichtenhorst (Nijkerk) 10.06.1848, overl. Slichtenhorst (Nijkerk) 14.01.1855.

 

Noten: |a| vader in akte van de Berekamp, tekent met v.d. Berecamp (geb.akte Putten 1834 no.96); |b| per abuis moeder Versteeg (overl.akte Hilversum 1936 no.398); |c| d.v. Jakop Kornelissen en Willemptje Jans (Doopboek Nijkerk 1795-1812, RBS 1143).

 

[24] Gerrit Goethart, geb. Amsterdam 01.08.1809, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 04.08.1809|a|, scheepstimmerman, overl. voor 1868, z.v. Maatje Goethart; tr. Amsterdam 26.10.1836

[25] Maria Johanna Beems, geb. Amsterdam 31.07.1804, ged. Amsterdam (Westerkerk) 12.08.1804, overl. tussen 1870 en 1878, d.v. Hendrik Beems en Saara Haaseveld.

Uit dit huwelijk:

1.                   Matje Krijne Goethart, geb. Amsterdam 17.06.1837|38, opgenomen in Gesticht Venetiae (Elandstraat 104-142, Amsterdam) 13.04.1899, overl. Santpoort (Bloemendaal) 11.04.1924|b|.

2.                   Gerhardus Hendrik Goethart, geb. Amsterdam 06.03.1841, schildersknecht (1868), schilder (1890), overl. voor 1902, tr. 1e Amsterdam 10.06.1868 Mietje Wilhelmina Dijkman, geb. Amsterdam 27.10.1838, overl. voor 1890, d.v. Paulus Laurentius Dijkman, schilder, en Maria Cornelia Both; tr. 2e Amsterdam 24.12.1890 Maaike Landstra, geb. Leeuwarden 05.07.1838, overl. voor 1905, d.v. Sijbe Sijbrens Landstra, koopman, en Geertje Klazes van Duur.
     MWDijkman tr. 1e Amsterdam 19.09.1860 Jan Jacob de Groen, geb. Amsterdam 19.01.1830, metselaar (1857), opperman (1860), overl. voor 1868, d.v. Jan de Groen en Elisabeth van den Berg.
     JJdG tr. 1e Nieuwer-Amstel 08.07.1857 Johanna van Willegenburg, geb. Sloten (NH) ca. 1825, overl. voor 1860, d.v. Bart van Willegenburg en Jacoba Schenard.

     MLandstra tr. 2e Amsterdam 10.04.1902 Wijbertus Keijzer, geb. Medemblik ca. 1842, metselaarsknecht (1866), metselaar (1902,1905), z.v. Pieter Keijzer en Maartje de Vries.
     WK tr. 1e Medemblik 03.06.1866 Catharina Allewert, geb. Medemblik 05.06.1840, overl. voor 1902, d.v. Pieter Allewert en Marretje Buijkes; tr. 3e Amsterdam 11.05.1905 Katharina Wilhelmina Alegonda Merts, geb. Haarlem 13.11.1841, d.v. Pieter Merts, schilder, en Johanna van der Putten.

3.                   Hendrik Gerhardus Goethart, geb. Amsterdam 31.10.1842; volgt [12].

4.                   Willem Johannes Goethart, geb. Amsterdam 15.01.1844, tr. Amsterdam 21.08.1889 Henrietta Palm, geb. Amsterdam 05.01.1853, dienstbode (1878), winkelierster (1889), d.v. Peter Palm, meubelmaker, en Anna Elisabeth Hastenpflug.
     HP tr. 1e Amsterdam 12.06.1878 Johan George Verharen, geb. Amsterdam 03.07.1855, bierslijter, overl. voor 1889, z.v. Manus Verharen, sjouwerman, en Marritje Coersen.

5.                   Sara Maria Goethart, geb. Amsterdam 29.10.1845, werkster, tr. Amsterdam 18.04.1878 Johannes Gemert, geb. Sluis 10.01.1845, marinier te Hellevoetsluis (1878), z.v. Johannes Franciscus Gemert, werkman, en Anthonia Amelia Francisca Hinjon.

 

Noten: |a| vader Baasteian Leewendal, moeder Maatie Goethart, ‘ingevolge de authorisatie van de Regtbank van Eerste Aanleg alhier dd 30 Augustus 1800 zes en dertig wordt de bovengestelde naam van de vader bij deze geroyeerd. – Amsterdam 14 September 1836’ (Doopboek Amsterdam Oude Kerk); |b| aangifte door twee parkwachters, geen instelling vermeld (overl.akte Bloemendaal 1924 no.62).

 

[26] Jean Louis du Puis, geb. Amsterdam 18.12.1794, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 21.12.1794, pakhuisknecht (apr1821), fuselier in het depôt bataillon [] afdeling Nat. Infanterie (apr1821), scheepstimmerman (1828), tariefzager (1840)|b|, houtzager (1860), overl. tussen 1873 en 1905, z.v. Anthoine du Puis, stoelenmaker, en Susanne Trouillard; tr. 1e Amsterdam 18.04.1821 Hendrina Schaa, geb. Amsterdam 04.09.1796, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 09.09.1796, overl. voor 1828, d.v. Arij Schaa en Maria Jacobs; tr. 2e Amsterdam 30.04.1828

[27] Hester Frankvoort, geb. Amsterdam 13.02.1807, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 22.02.1807, overl. tussen 1873 en 1905, d.v. Johs Domenicus Frankvoort en Hester Outmaaijer.

Voorkind van Hendrina (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Jan Antonie Schaa, later du Puis, geb. Amsterdam 03.04.1821|a|, overl. na 1840|c|.

Uit het huwelijk du Puis-Frankvoort:

2.                   Hester Maria du Puis, geb. Amsterdam 27.10.1828; volgt [13].

3.                   Albertus du Puis, geb. Amsterdam 17.04.1834, zeeman, tr. 1e Amsterdam 31.05.1865 Anna Maria Booge, geb. Amsterdam ca. 1836, tapster, overl. voor 1873, d.v. Carel Frederik Booge, metselaar, en Anna Maria Schols; tr. 2e Amsterdam 29.01.1873 (vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.05.1879, ingeschr. Amsterdam 04.09.1879) Cornelia Jacoba Stock, geb. Amsterdam 12.12.1850, dienstbaar (1873), werkster (1882), d.v. Gerhardi Stock, schoenmaker, en Magdalena Morel.
     CJS tr. 2e Amsterdam 17.08.1882 Bernardus Wijnandus Versantvoort, geb. Amsterdam 31.07.1848, dekenwasser, z.v. Antonius Versantvoort en Wilhelmina Freezen.

4.                   Abraham Franciscus du Puis, geb. Amsterdam 03.02.1839, timmerman (1866,1870), tr. Amsterdam 07.02.1866 Susanna van den Heuvel, geb. Muiden 06.11.1834, dienstbaar (1866), d.v. Gerrit van den Heuvel, buskruitmolenaarsknecht, en Matje Vreeswijk.

5.                   Willem Frederik du Puis, geb. Amsterdam xx.07.1843, smid, tr. 1e Amsterdam 24.02.1869 Gerritje Harmse, geb. Amsterdam xx.12.1839, overl. voor 1905, d.v. Paulus Harmse en Jannetje van der Meulen; tr. 2e Amsterdam 30.11.1905 Annigje Apperlo, geb. Zwartsluis 11.06.1854, d.v. Dominicus Apperlo en Geesje Apperlo.
     AA tr. 1e Zwartsluis 17.11.1894 Cornelis Arnoldus Andriessen, geb. Utrecht 24.03.1852, letterzetter, overl. voor 1905, z.v. Johan Cornelis Andriessen en Wilhelmina Sophia Woesthoff.

6.                   Jean Louis du Puis, geb. Amsterdam 15.01.1846, steenhouwer (1869,1870), tr. Amsterdam 10.11.1869 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 02.12.1884, ingeschr. Amsterdam 26.05.1885) Anna Maria Kuiper, geb. Edam 18.03|10.1844, d.v. Willem Kuiper, scheepstimmerman, en Anna Maria Zunkel.

7.                   Susanna Madeleine du Puis, geb. Amsterdam 26.04.1850, overl. Amsterdam 20.09.1939, tr. Amsterdam 22.03.1871 Jan Fredrik Stronk, geb. Amsterdam 15.08.1845, sjouwerman, overl. Amsterdam 26.09.1921, z.v. Hendrik Stronk en Jannetje Willems, turfvulster (1871).

 

Noten: |a| aangifte door Jean Louis Dupuis (geb.akte Amsterdam 06.04.1821 {w.s.reg.3} fol.55); |b||c| Militieregister Amsterdam.

 

[28] Casper Heinrich Siecker, geb. Dahlinghausen|b| 04.03.1819|a|, suikerbakker (1847,1869), bediende (1878), overl. voor 1920, z.v. Jost Heinrich Siecker en Maria Christina Dresing; tr. Amsterdam 07.04.1847

[29] Sophie Wilhelmine Böger, geb. Friedrichshöhe|e| 12.01.1817|d|, dienstbode (1844), werkster (1847), overl. tussen 1878 en 1920, d.v. Christine Amalie Böger.
– Mrt 1883: CHS en SWB opgenomen in het Evang.Luth. Diac. Wees O.M. & V. huis (Muidergracht, Amsterdam); hier: CSH geb. Wittlage|c|, SWB geb. Krankenhof|f|.

Kinderen van Sophie Wilhelmina (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Heinrich Casper Beugers, later Siecker, geb. Amsterdam 08.05.1844|g|.

2.                   Coenraad Frederik Burgers, later Siecker, geb. Amsterdam 22.04.1846|h|; volgt [14].

Uit dit huwelijk:

3.                   Gerrit Fredrik Siecker, geb. Amsterdam 08.03.1849.

4.                   Wilhelm Carel Siecker, geb. Amsterdam 17.05.1851.

5.                   Johan Heinrich Siecker, geb. Amsterdam 07.05.1853, bediende (1878), bode (1886), tr. 1e Amsterdam 02.10.1878 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 07.06.1881, ingeschr. Amsterdam 17.11.1881) Anna Elisabeth Sterk, geb. Amsterdam 12.08.1849, d.v. Wessel Sterk en Harmina Freund; tr. 2e Amsterdam 29.09.1886 Johanna Hendrika Christina Bleij, geb. Amsterdam 03.04.1860|61, d.v. Jan Batist Bleij en Christophina Petronella Bontekoe, werkster (1878).
     JHCB tr. 1e Amsterdam 04.12.1878 Pieter Scheepmaker, geb. Stompwijk 27.04.1850, sjouwerman, overl. voor 1886, z.v. Dirk Scheepmaker, groenteverkoper, en Jacoba Prooper.

6.                   Wilhelm Friederich Siecker, geb. Amsterdam 11.11.1855, kopergieter (1878), besteller (1896), overl. Amsterdam 04.09.1939, tr. 1e Amsterdam 18.09.1878 Catharina Dolman, geb. Abcoude-Proostdij 04.07.1854, dienstbode (1878), overl. Amsterdam 06.01.1920, d.v. Lambertus Dolman en Maria Petronella van Benthem, baker (1878); tr. 2e Amsterdam 08.12.1920 Sibrigje Saakstra, geb. Midlum (Franekeradeel) 27.02.1851, overl. Amsterdam 23.10.1930, d.v. Sake Sijbrens Saakstra, ovenknecht, en Grietje Vlielander Philippus Snijder.
     SS tr. 1e Amsterdam 24.06.1885 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 15.10.1896, ingeschr. Amsterdam 08.02.1897) Berend Wielinga, geb. Franeker 13.10.1828, kleermaker, overl. Zeist 23.01.1915, z.v. Sijtse Wielinga, schipper, en Fokeltje Sjoerds Posthumus; tr. 2e Amsterdam 17.08.1898 Jacobus Adolphus Schrever, geb. Amsterdam 27.07.1850, metselaar (1892), loper (1898), overl. voor 1918, z.v. Andries Schrever en Maria Elisabeth Smit; tr. 3e Amsterdam 10.07.1918 Adam Warnars, geb. Deventer 09.05.1844, schilder, overl. voor 1920, z.v. Petrus Warnars, kleermaker, en Johanna Elisabeth Peters.
     BW tr. 1e Franeker 29.05.1853 Botje Ferwerda, geb. Bolsward 02.09.1829, dienstmeid (1853), overl. Franeker 10.08.1879, d.v. Jan Sjoerds Ferwerda, sjouwerman, en Wikje Dirks Kleisma.
     JAS tr. 1e Amsterdam 03.08.1892 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 21.04.1898, ingeschr. Amsterdam 1898) Geertruij Elisabeth van Es, geb. Amsterdam 01.11.1841, d.v. Willem van Es en Elisabeth Miog, werkster (1863).
     GEvE tr. 1e Amsterdam 26.08.1863 Willem Willemse, geb. Amsterdam 24.08.1839, schildersknecht, overl. voor 1892, z.v. Gerrit Willemse, lampenmaker, en Johanna Maria de Leeuw.
     AW tr. 1e Deventer 30.01.1868 Johanna Christina van der Kemp, geb. Zutphen 13.09.1847, d.v. Jan Daniel van der Kemp, verwer, schilder, en Johanna Willemina Withuis.

 

Noten: |a| geb. Dahlinghausen in Hannover (huw.akte Amsterdam 1847 reg.1 fol.148); |b| destijds in Hannover, nu Ortsteil van Gemeinde Bad Essen, Landkreis Osnabrück, Bundesland Niedersachsen; |c| nu ook Ortsteil van Bad Essen; |d| geb. Friedrichshöhe in Hessen (huw.akte Amsterdam 1847 reg.1 fol.148); |e| {?} ; |f| ook Kraukenheften, Krankenhofter, Krankenhaften {?} (Bevolkingsregister Amsterdam); |g| aangifte door Jacob Ritter, directeur vanhet Binnengasthuis, moeder Beugers (geb.akte Amsterdam 10.05.1844 reg.? fol.114); |h| aangifte door Anna Catharina Gesina van Laar Mahuet, vroedvrouw, moeder Burgers, tweede getuige Casper Heinrich Siecker (geb.akte Amsterdam 24.04.1846 reg.? fol.49).

 

[30] Dirk Pikker, geb. Loenen 28.10.1804|a|, korenmolenaar, overl. voor 1869, z.v. Hendrik Pikker en Annegien van Steijn; tr. 2e Amsterdam 14.07.1852 Christina Catharina Otlhof, ook Olthoff, geb. Amsterdam 05.12.1808, dienstbode (1852), d.v. Willem Olthof en Catharina Pietz; tr. 1e Amsterdam 06.06.1838

[31] Catharina Wilhelmina Knikkenberg, geb. Amsterdam ca. 1814, overl. voor 1852, d.v. Johannes Fredericus Knikkenberg, kleermaker, en Johanna Jacomina Sintrenant.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Maria Pikker, geb. Amsterdam 08.08.1841; volgt [15].

2.                   Theodorus Hendrikus Pikker, geb. Amsterdam 20.12.1843, bloemist, tr. Amsterdam 03.02.1869 Willemina Hovestadt, geb. Amsterdam 06.08.1842, d.v. Joann Heinrich Anton Hovestadt en Hendrica Hulsebos.

3.                   Johannes Theodorus Pikker, geb. Amsterdam 22.11.1848, matrassenmaker (1881,1896), tr. Amsterdam 09.06.1881 Maria Cornelia Vinke, geb. Amsterdam 15.07.1858, d.v. Cornelis Vinke (1828-) en Maria Brandenburg.

 

Noten: |a| bruidegom geb. Kortenhoef (huw. akte Amsterdam 1852 reg.7 fol.21).

 


Bijlage A

 

[32] Bernardus Vinke, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 21.11.1773, schilder (1819), schildersknecht (1825,1830), overl. voor 1835, z.v. Willem Vinke en Anna Jaspers; otr. Amsterdam 29.04.1796|a|

[33] Maria Vink, geb. Amsterdam ca. 1773, werkster (1835), overl. na 1836, d.v. Cornelis Vink, overl. na 1830.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernardus Vinke, geb. Amsterdam 02.05.1797, ged. Amsterdam (Westerkerk) 05.05.1797, schilder (1819), schildersknecht (1825), tr. 1e Amsterdam 08.09.1819 Catrina Muller, geb. Amsterdam 01.08.1795, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 05.08.1795, overl. tussen 1822 en 1825,  d.v. Jan Muller, werkman, en Jansje Pielon; tr. 2e Amsterdam 20.07.1825 Jansje Hogenbirk, geb. Amsterdam 23.03.1804, ged. Amsterdam (Westerkerk) 02.04.1804, d.v. Teunis Hogenbirk en Antje Pot.

2.                   Franciska Vinke, geb. Amsterdam 22.02.1799, ged. Amsterdam (Westerkerk) 24.02.1799.

3.                   Cornelis Vinke, geb. Amsterdam 19.05.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 31.05.1801; volgt [16].

4.                   Anna Hillegonda Vinke, geb. Amsterdam 18.01.1804, ged. Amsterdam (Westerkerk) 22.01.1804, naaister, tr. Amsterdam 22.06.1836 Hendrik Mulder, geb. Amsterdam 22.03.1806, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.03.1806, kruier, z.v. Jan Mulder, kruier, en Jansie de Rooij.

5.                   Elisabet Vinke, geb. Amsterdam 24.11.1805, ged. Amsterdam (Westerkerk) 08.12.1805, werkster, tr. Amsterdam 13.05.1835 Johannes Bernardus Beukering, geb. Amsterdam 09.03.1806, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 14.03.1806, z.v. Johannes Beukering, sjouwer, en Annaatje Arreboes.
     JBB tr. 1e Amsterdam 29.01.1834 Hermijntje van Leersum, ged. Maarssen (rk) 26.12.1793, ventster, overl. voor 1835, d.v. Barend van Leersum, werkman, en Maria Oostrum.

6.                   Henderieka Vinke, geb. Amsterdam 24.03.1811, ged. Amsterdam (Westerkerk) 31.03.1811, tr. Amsterdam 28.07.1830 Andries Nisman, geb. Amsterdam 18.10.1812, schildersknecht, z.v. Andries Nisman en Trijntje Jansen.

 

Noten: |a| bruidegom ‘gead: met Pieter Willem Vinke’.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)