Harald Robert Vorstman (1921-2018)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2018 (laatst herzien januari 2019)

 


 

[1] Harald Robert Vorstman, geb. Bussum 08.11.1921, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1949, hoogleraar Twente (1980-), overl. 19.12.2018, tr. Drachten 02.07.1966 Lydie Delen, geb. 08.06.1929, overl. 17.10.2011, crem. Heeze 22.10.2011.

 

– “Ir. H.R. Vorstman is benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de afdeling der bedrijfskunde te Enschede om onderwijs te geven in de organisatiekunde. Harald Robert Vorstman, geboren in 1921, is sedert 1949 in dienst van Philips. Sinds 1973 is hijchef van het Concern Quality Bureau. Sedert 1968 is het voorzitter van de Vereniging van fabrikanten van huishoudelijke apparaten in Nederland.” (NRC Handelsblad 08.04.1980)

[2] Maximiliaan Theodoor Wilhelm Vorstman, Max, geb. Soerabaja 23.05.1880, ingenieur, techn. directeur der N.V. AEG, overl. Breda 22.12.1968; tr. 2e tussen 1943 en 1968 Heidi E. Häberli, geb. ca. 1911, overl. 19.06.1991, crem.; tr. 1e Bussum 17.08.1920|g| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 05.08.1943, ingeschr. Bussum 20.08.1943)
[3] Geertruida Agatha Gerardina Overwijn, Truce|d|, geb. Utrecht 12.12.1894, overl. 07.04.1988, begr. Bussum (Oude RK Bpl. St.Vitus)|f|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harald Robert Vorstman, geb. Bussum 08.11.1921|h|; volgt [1].

2.                   Dochter Vorstman.

3.                   Dochter Vorstman.

 

Noten: |f| Truce Vorstman-Overwijn (grafzerk); |g| tr. 24.08 (NP 27 (1941) p.356); |h| Harrald Robert (De Maasbode 10.11.1921, herplaatsing wegens misstelling{?}).

 

[4] Robertus Vorstman, Robert, geb. Rotterdam 19.10.1843, mr., promotie Leiden 20.06.1868|j|, advocaat bij de raad van justitie te Makasser (ben. 01.07.1882, vermeld 1895), overl. Bussum 15.03.1938, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 18.03.1938, tr. Laurensberg|g| 10.03.1874|f||i|

[5] Clementine Henriette Maria Hubertina baronesse von Pelser Berensberg, geb. Lemiers (Laurensberg) 25.03.1854, overl. ’s-Gravenhage 22.05.1935|d|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 24.05.1935|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Herbert Leo Hubert Marius Schreij Vorstman, geb. Semarang 23.01.1875|b|, overl. Kendal 23.04.1910|c|.

2.                   Fidelio Vorstman, geb. Semarang 01.03.1876, mr., advocaat (1902), vertegenwoordiger Univ. Belegg. Bank (1911), leraar (1930), RON, Ridder in de Orde van St. Gregorius, overl. Haarlem 08.12.1965, begr. Overveen (RK Bpl.) 11.12.1965, tr. 1e Makassar 11.09.1902 Susanna Deij, geb. Amsterdam 31.08.1880, overl. Bussum 28.11.1918, d.v. Louis Jean Gédéon Deij, ambtenaar, en Anna Leendertz; tr. 2e Haarlem 28.10.1930|a| Theodora Theresia Geertruida Agnes Maria Coelen, Thea, geb. Bussum 22.05.1898, overl. na 1978, d.v. Henricus Maria Coelen en Antonia Alexandrina Agnes Anna Maria Sinkel.

3.                   Maximiliaan Theodoor Wilhelm Vorstman, geb. Soerabaja 23.05.1880; volgt [2].

 

Noten: |a| moeder van de bruidegom Clementine Albertine Hubertine Hermine Maria (huw.akte Haarlem 1930 no.825); |b| RA 1876 p.233; |c| RA 1911 p.109; |d| annonce collectie CBG (jkvr. Clementine H.M.H.); |e| ook vermeld op de grafzerk voor RV te Bussum; |f| ingeschreven extract, bruid Clementine Henriette Maria Hubertina von Pelser, vader v/d bruid von Pelser (huw.akte Rotterdam 28.08.1874 fol.e53 no.869); |g| nu Stadtteil van Aachen, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |h| Clementine Albertina Maria Hubertina von Pelser Berensberg, geb. Aken, tr. 11.03 (Bevolkingsregister ’s-Gravenhage); |j| privatim defensis thesibus, I.U. Doctor, cum laude.

 

[6] Gerardus Nicolaas Cornelis Overwijn, geb. Utrecht 24.11.1859, arts (1892), overl. Utrecht 09.11.1895, tr. Amsterdam 21.06.1892

[7] Mathilda Wilhelmina Theresia Margaretha Reijners, geb. Druten 23.02.1861, overl. Amersfoort 20.09.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Eugenius Cornelis Overwijn, geb. Utrecht 25.08.1893, overl. ’s-Gravenhage 02.01.1981, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. Kerkhoflaan), huw.afk. ’s-Gravenhage 15.11.1941 Cornelia Franssen, geb. Haarlem 30.06.1899, overl. Eindhoven 27.02.1991|a|, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. St. Petrus Banden a/d Kerkhoflaan) 04.03.1991, d.v. Albert Willem Franssen en Hendrika Nederkoorn.
     CBF tr. 1e Amsterdam 09.06.1927 Franciscus Ulesius Clement Gori, geb. Amsterdam 07.01.1873, makelaar (1913), koopman (1927), overl. ’s-Gravenhage 30.01.1941, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 03.02.1927, z.v. Marinus Willem Clement Gori, medicinae doctor, en Willemina Magdalena van Barneveld Kooij.
     FUCG tr. 1e Batavia 27.02.1901 (echtsch. Soerabaja 11.05.1912|b|) Jeannette Stokhuijzen, geb. Soerabaja 06.04.1874.

2.                   Geertruida Agatha Gerardina Overwijn, geb. Utrecht 12.12.1894; volgt [3].

 

Noten: |a| Cornelia Barbara (De Telegraaf 01.03.1991); |b| RA 1913 p.28, Bijregister 1912 (notatie als was het een huwelijk).

 

[8] Abraham Schreij Vorstman, geb. Delft 15.12.1807, ged. Delft 07.01.1808, chirurgijn (1867), overl. Rotterdam 21.12.1898, tr. Rotterdam 04.01.1832

[9] Wilhelmina Henrietta Uijtdenbroeck, geb. Rotterdam 23.12.1811, overl. Rotterdam 09.01.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Gerardus Vorstman, geb. Rotterdam 04.10.1832, promotie Leiden 18.09.1857 (Med.Doctor)|c| en 05.03.1859 (Art.Chir.Doctor), overl. Rotterdam 04.12.1910, tr. 1e Rotterdam 28.05.1862 Coenradina Clara Schröder Visser, geb. ’s-Gravenhage ca. 1833, overl. voor 1873, d.v. Johannes Schröder Visser, ambtenaar, en Adriana Maria Schadee; tr. 2e Kaldenkirchen 11.07.1873|b| Charlotte Pauline Zillessen, geb. Kaldenkirchen ca. 1839, overl. Rotterdam 19.08.1889, d.v. Johann Meinhard/Weinhard Zillessen en Charlotte Cornelia van der Kuchlen/Kuhlen.
Uit het huwelijk Vorstman-Visser: Adriana Maria Vorstman, geb. Rotterdam 01.06.1864, overl. ’s-Gravenhage 01.02.1932, tr. ’s-Gravenhage 02.09.1913 Abraham Schreij Vorstman (1867-1917), z.v. Marius Leonard Alidus Vorstman en Geertruida Jacoba van Es.

2.                   Johannes Adriaan Vorstman, geb. Rotterdam 11.08.1834, mr., promotie Leiden (Iur.Rom. et Hod.Doctor) 14.06.1858, burgemeester van Boskoop (1867-1871), plv.kantonrechter te Alphen (1869), overl. Ginneken en Bavel 09.03.1922, tr. Delft 29.11.1867 Rebecca Hendrika Petronella Kleijn van Willigen, geb. Delft 01.03.1840, overl. Velp (Rheden) 11.09.1906, d.v. François Cornelis Kleijn van Willigen, koopman, lid van de gemeenteraad Delft (1867), en Maria Petronella van der Willigen.    

3.                   Marius Leonard Alidus Vorstman, geb. Rotterdam 10.07.1836, mr., overl. Ginneken en Bavel 03.06.1919, tr. Rotterdam 27.07.1865 Geertruida Jacoba van Es, geb. Rotterdam 24.10.1838, overl. Ginneken en Bavel 16.07.1910, d.v. Pieter Adrianus van Es en Geertruida van Os.
Uit dit huwelijk: Abraham Schreij Vorstman, geb. Rotterdam 30.10.1867, overl. ’s-Gravenhage 27.06.1917, tr. ’s-Gravenhage 02.09.1913 Adriana Maria Vorstman (1864-1932), d.v. Johannes Gerardus Vorstman en Coenradina Clara Schröder Visser.

4.                   Geertruida Sara Samuelina Vorstman, geb. Rotterdam 19.09.1838, tr. Rotterdam 25.04.1872 Alexius Ferdinand Eijmael, geb. Harderwijk 21.07.1816, eerste luitenant (1851), z.v. Hendrik Karel Casper Eijmael en Frederica Agneta Egter van Wissenkerken.
     AFE tr. 1e Zwolle 05.05.1851 Maria Leopoldina Catharina Wernardina van Suchtelen van de Haare, geb. Olst 25.06.1804, d.v. Arnold Jan Bernard van Suchtelen van de Haare en Maria Sara van Oijen.

5.                   Willem Hendrik Schreij Vorstman, geb. Rotterdam 02.09.1841|a|.

6.                   Robertus Vorstman, geb. Rotterdam 19.10.1843; volgt [4].

 

Noten: |a| Schreij als derde voornaam of Schreij overgenomen uit naam van de vader? (geb.akte Rotterdam 1841 no.2068 fol.c021 in Digitale Stamboom Rotterdam); |b| ingeschreven extract (huw.akte Rotterdam 29.10.1873 fol.f100 no.1151); |c| proefschrift: Beschrijving eener misvormde menschelijke vrucht.

 

[10] Friedrich Wilhelm Hubert Anton Marie von Pelser Berensberg, geb. Vaals 24.07.1809, rentenier (1874), overl. 1875, tr.

[11] Eulalie Antonie Maria Hubertina Ludowica Juliana Franziska Koch (von Lommessen), geb. Aachen 04.12.1822, rentenierster (1895), overl. ‘ten huize Lemiers (Aachen)’ 16.01.1915|a|.
– Familienaam van Pelser Berensberg: nl.wikipedia
– Kasteel Lemiers: de.wikipedia * nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Antonetta Francisca Hubertina de Pelserberensberg, geb. Vaals 17.11.1844|b|.

2.                   Leontine Antonia Maria Hubertina von Pelzer, geb. Laurensberg 11.09.1846.

3.                   Gustav Franz Marie Hubert von Pelser, geb. Laurensberg 10.02.1848.

4.                   Eugenie Bernhardina Sibilla Maria von Pelser, geb. Laurensberg 25.08.1849, overl. Venray 28.03.1922|d|.

5.                   Carl Julius Hubert Marie Felix von Pelser, geb. Lemiers (Laurensberg) 27.10.1851, overl. Aachen 31.10.1912, begr. Orsbach.

6.                   Laura Hermina Hubertina Natalia Maria von Pelzer, ook von Pelser Berensberg, geb. Lemiers (Laurensberg) 01.11.1852, overl. Asten 13.01.1935|e|, tr. Simpelveld 15.02.1895|c| Jan Jozef Maria Remigius Pluijmaekers, geb. Heerlen 01.10.1843, rentenier (1895), overl. Asten 31.05.1922, z.v. Frans Jozef Pluijmaekers en Anna Geertruida Wilhelmina Lintjens.

7.                   Clementine Henriette Maria Hubertina von Pelser Berensberg, geb. Lemiers (Laurensberg) 25.03.1854; volgt [5].

8.                   Otto Friedrich Alphons Tillman Hubert von Pelser, geb. Laurensberg 01.11.1855.

9.                   August Wilhelm Otto Maria von Pelser-Berensberg, Otto, geb. Lemiers (Laurensberg) 27.02.1857, inspecteur (1888), later directeur der Domaniale Mijn (1891), directeur-gen. Aken-Maastrichtse Spoorweg-Maatschappij (tot 1906), overl. Aachen 02.11.1935, tr. 1e Kerkrade 04.02.1888|g| Maria Catharina Gerardina van Elst, geb. Kerkrade 11.09.1861, overl. (kraambed) Kerkrade 22.03.1889|f||h|, d.v. Ego van der Elst, ingenieur der mijnen, en Maria Susanna Hupkens; tr. 2e Düsseldorf 17.11.1891|i| Martha Wilhelmina Louise von Mitscherlich, Martha, geb. 1867, overl. 1957, d.v. Robert Mitscherlich.
– Levensbericht OvPB: de.wikipedia

10.               Helena Louise Maria Hubertina von Pelser, geb. Laurensberg 11.01.1859.

11.               Elisabeth Franzisca Maria Hubertina Eulalia von Pelser, geb. Laurensberg 29.10.1860.

12.               Heribert Marie Hubert Hugo von Pelser, geb. Laurensberg 13.01.1863, als passant op bevel van de commissaris van politie gevangengezet te ’s-Hertogenbosch 04.06.1886 en de volgende dag ‘naar de grens des rijks op transport gesteld’.

 

Noten: |a| Baronesse E. von Pelser Berensberg geboren Koch von Lommesen (annonce collectie CBG); |b| vader Frederik Willem Hubert Marie Antoon de Pelserberensberg, moeder Maria Eulalia Juliana Ludowica Hubertina Antonetta Koch (geb.akte Vaals 1844 no.93); |c| vader v/d bruid Friedrich Wilhelm Anton Maria von Pelzer, moeder v/d bruid Eulalia Antonie Maria Hubertina Ludovica J.F. Koch (huw.akte Simpelveld 1895 no.2); |d| Eugenie Marie Hubertina Bernardina, vader Frits Marie Hubert van Pelser Berensberg, moeder Eulalie Koch von Lommessen (overl.akte Venray 1922 no.76); |e| vader Friedrich Wilhelm Hubert Maria Anton von Pelser Berensberg, moeder Eulalia Juliana Maria F. van Koch (overl.akte Asten 1935 no.3); |f| overl. 23.03 (NP 22 (1935) p.111); |g| bruidegom Maria Hubert Wilhelm August Otto (ibidem); |h| Maria Gerarda (announces collectie CBG); |i| bruid ook Martha Ida Wilhelmina Luise (NP 22 (1935) p.112) of Wilhelmine Ida Louise Martha.

 

[12] Cornelis Ambrosius Overwijn, geb. Utrecht 07.12.1821, apotheker, overl. Utrecht 26.09.1892; tr. 1e Utrecht 02.10.1845 Angenitha Hendrica Limbeek, geb. Utrecht 18.11.1821, overl. Utrecht 03.04.1856, d.v. Arnoldus Limbeek, meester-timmerman, en Anthonia Johanna Camue; tr. 2e Utrecht 10.02.1859

[13] Geertruida Theresia Maria Brom, geb. Culemborg 20.11.1832, overl. Utrecht 31.01.1900.

Uit het huwelijk Overwijn-Limbeek:

1.                   Catharina Maria Overwijn, geb. Utrecht 23.08.1846, overl. Utrecht 15.09.1863.

2.                   Arnoldus Anthonius Overwijn, geb. Utrecht 27.08.1848, pastoor, overl. Middachtersteeg (Rheden) 15.11.1906.

3.                   Petronella Johanna Anthonia Overwijn, geb. Utrecht 31.08.1849, overl. Utrecht 07.09.1850.

4.                   Petronella Anthonia Maria Overwijn, geb. Utrecht 03.01.1852, overl. Utrecht 07.05.1873.

5.                   Maria Agnes Overwijn, geb. Utrecht 01.01.1854, overl. Utrecht 02.09.1855.

6.                   Maria Agnes Overwijn, geb. Utrecht 16.02.1856, overl. Utrecht 04.05.1856.

Uit het huwelijk Overwijn-Brom:

7.                   Gerardus Nicolaas Cornelis Overwijn, geb. Utrecht 24.11.1859; volgt [6].

8.                   Agatha Maria Magdalena Overwijn, geb. Utrecht 24.11.1861, overl. Delft 07.10.1941, tr. Utrecht 01.07.1890 Hubertus Coenradus van Dijk, geb. Delft 18.12.1850, overl. Delft 05.09.1910, z.v. Anthonius Martinus van Dijk en Josina Johanna Franses.
     HCvD tr. 1e Rotterdam 05.08.1879 Anna Catharina Wilhelmina Vörkotter, geb. Rotterdam 12.02.1847, overl. Delft 19.11.1881, d.v. Wilhelmus Vörkotter en Catharina Maria Jacoba Otto.

9.                   Catharina Maria Jacoba Overwijn, geb. Utrecht 03.11.1863.

10.               Hendrika Johanna Overwijn, geb. Utrecht 31.08.1865, overl. Bussum 18.06.1928, tr. Rheden 15.05.1900 Joannes Ignatius Wilhelmus Schermer, geb. Hoorn ca. 1868, apotheker, overl. Bussum 15.02.1946, z.v. Nicolaas Schermer, apotheker, en Petronella Wilhelmina Anna van Langenhuijsen.

11.               Maria Agnes Overwijn, geb. Utrecht 15.11.1867.

12.               Agnes Petronella Geertrudis Overwijn, geb. Utrecht 09.02.1872, overl. Utrecht 14.09.1873.

13.               Cornelis Arnoldus Johannes Overwijn, geb. Utrecht 14.04.1874, overl. Utrecht 14.04.1877.

14.               Geertruida Henrica Maria Overwijn, geb. Utrecht 16.01.1877, overl. Stoutenburg 22.04.1945, begr. Utrecht (RK Bpl. St.Barbara), tr. Bussum 27.07.1909 Aldert Johannes Paulus van Leer, geb. Utrecht 25.01.1868, koopman, overl. Stoutenburg 01.02.1946, begr. Utrecht (RK Bpl. St.Barbara), z.v. Gerardus Philippus Jacobus van Leer en Jacoba Johanna Gerards.

 

[14] Johannes Reijners, geb. Druten 27.10.1823, koopman (1856,1870), wethouder (1858), overl. Amsterdam 03.06.1888, tr. Arnhem 03.07.1856

[15] Theresia Wilhelmina Francisca Ketelaar, geb. Arnhem 30.07.1825, overl. Amsterdam 22.11.1890.

Uit dit huwelijk (moeder T.W.Franciska):

1.                   Eugenius Mattheus Walterus Reijners, Eugène, geb. Druten 29.04.1857, koopman, overl. Zutphen 03.03.1942, begr. Bussum (RK Kerkhof) 07.03.1942, tr. Groningen 28.05.1884 Bouwina Josephine van Munster, geb. Groningen 21.08.1860, overl. Bussum 21.03.1923, d.v. Harmannus Josephus van Munster, graanhandelaar, en Anna Kok.

2.                   Anna Maria Geertruida Elisabeth Reijners, Annette, geb. Druten 27.06.1858, overl. Vught 17.12.1893.

3.                   Henriette Maria Mathilda Bernardina Reijners, geb. Druten 31.08.1859, tr. Amsterdam 21.06.1892 Felix Hubert Maria Daniels, geb. Keulen ca. 1860, plaatsvervangend rechter (1892), z.v. Franz Joseph Daniels en Antonia Lützeler.
     FHMD tr. 2e 1897 Hermina, jongere zuster van Henriette.

4.                   Mathilda Wilhelmina Theresia Margaretha Reijners, geb. Druten 23.02.1861; volgt [7].

5.                   Petrus Ludovicus Johannes Reijners, geb. Druten 04.06.1864, overl. Druten 17.10.1870.

6.                   Hermina Johanna Elizabet Geertruida Reijners, geb. Druten 30.09.1865, tr. Bussum 06.06.1897 Felix Hubert Maria Daniels, geb. Keulen ca. 1860, rechter (1897), z.v. Franz Joseph Daniels en Antonia Lützeler.
     FHMD tr. 1e 1892 Henriette, oudere zuster van Hermina.

7.                   Ludovicus Mari Justus Reijners, Louis, geb. Druten 10.09.1867, fabrikant van vruchtensappen (1895), administrateur Commissaris (1943), overl. Ambt Delden 20.02.1943, tr. Amsterdam 24.05.1895 Klazina Maria Wiegman, geb. Amsterdam 03.10.1866, overl. Amsterdam 11.11.1945, begr. Amsterdam (Bpl. Buitenveldert) 14.11.1945, d.v. Leonardus Franciscus Wiegman en Wilhelmina Maria Teunissen.

 

[16] Johannes Gerardus Vorstman, geb. Wijk aan Zee xx.09.1773, chirurgijn (1811,1839), stadschirurgijn (1849), lid van de gemeenteraad van Delft (1828,1832), ‘lid van den Edel Achtbaren dezer stad’ (1839), overl. Delft 10.12.1853, z.v. Jan Gijsbert Vorstman (1747-1795)|c|, predikant te Overschie, en Johanna Bleeker van der Motten (1750-1798); tr. 2e Delft 15.09.1827 Maria Helena Boejee, geb. Delft 25.02.1796, ged. Delft 27.03.1796, overl. Amsterdam 28.05.1855, d.v. Adrianus Boejee en Maria Jacoba Tallans; otr. 1e Delft 06.11.1796 (att. naar ’s-Gravenhage)

[17] Alida Nieuwenhuijsen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1774, overl. Delft 04.10.1823, d.v. Anthonij van Nieuwenhuijsen, koopman, en Johanna Maria van Esveldt.

Uit het huwelijk Vorstman-Nieuwenhuijsen:

1.                   Jan Gijsbert Vorstman, geb. Delft 06.11.1797, ged. Delft 16.11.1797, chirurgijn en vroedmeester (1821), heel- en verloskundige (1861), overl. ’s-Gravenhage 07.06.1861, tr. ’s-Gravenhage 07.11.1821 Catharina Elisabeth Wilhelmina Ewijk, geb. Delft 17.09.1798, ged. Delft 09.10.1798, overl. ’s-Gravenhage 24.03.1857, d.v. Hendrik Ewijk, commissaris bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en Sophia Elisabeth Ohrlij.

2.                   Anthonij Jan Vorstman, geb. Delft 11.10.1799, ged. Delft 31.10.1799, kadet-flankeur bij Artillerie en Genie School te Delft 1817,  Metalen Kruis 05.04.1832, woont NOI (1846-1858).
Uit zijn relatie met de Javaansche vrouw Kamsiah: Nancij Jennij Vorstman, geb. Afdeling Keboemen (Res. Bagelen) 08.08.1855, overl. Amersfoort 19.03.1871|b|.

3.                   Willem Hendrikus Vorstman, geb. Delft 11.12.1800, ged. Delft 25.12.1800.
= w.s. ‘armkind’, begr. Delft (Oude Kerk) 30.12.1800.

4.                   Willem Hendrik Vorstman, geb. Delft 28.07.1802, ged. Delft 12.08.1802, fabrikant (1831), arrondissementskeurmeester van het botervaatwerk (1849,1853), overl. Delft 12.04.1869, tr. Delft 28.09.1831 Margaretha Petronella Hogersdijk, geb. Delft 18.08.1809, ged. Delft 31.08.1809, overl. Delft 17.08.1859, d.v. Leendert Hogersdijk, fabrikeur, lid van de gemeenteraad van Delft (1831), en Johanna Elisabeth van Leeuwen.

5.                   Abraham Schreij Vorstman, geb. Delft 15.12.1807, ged. Delft 07.01.1808|a|; volgt [8].

6.                   Jacobus Vorstman, geb. Delft 11.06.1809, kandidaat-notaris (1839), plaatselijk ontvanger der gemeente Vrijenban (1849), notaris (1853,1865), tr. Delft 10.07.1839 Elisabeth Johanna Hogersdijk, geb. Delft 05.08.1811, ged. Delft 18.08.1811, overl. Delft 11.02.1884, d.v. Leendert Hogersdijk en Johanna Elisabeth van Leeuwen.

7.                   Johanna Maria Vorstman, geb. Delft 11.08.1811, ged. Delft 29.08.1811, overl. Delft 26.06.1812.

Uit het huwelijk Vorstman-Boejee:

8.                   Adriaan Marinus Vorstman, geb. Delft 01.07.1828, opzichter, overl. Heemstede 09.11.1888, tr. Bennebroek 23.10.1869 Hendrika Frederica van der Laan, geb. Zandvoort 10.02.1833, overl. Haarlem 04.05.1919, d.v. Jacobus Cornelis van der Laan, genees-, heel- en verloskundige, en Hester Margaretha Meijlink.

9.                   Gerardus Marius Vorstman, geb. Delft 22.09.1829, kwekeling aan het Rijks Militair Hospitaal te Utrecht, overl. Delft 22.07.1849.

10.               Leonardus Gerardus Vorstman, geb. Delft 12.05.1832, zeevarende, overl. Pekalongan (NOI) 15.12.1861.

 

Noten: |a| moeder van Nieuwenhuisen; |b| geb. Bandjar Negara, wonende te Keboemen, vader Anthonij Johannes, ouders te Keboemen, aangifte door voogd Johan Jacob Meder (overl.akte Amersfoort 1871 no.113); |c| NP 27 (1941) p.344, in een hoofdstuk over de familie Vorstman, pp.343-369.

 

[18] Johannes Gilles Uijtdenbroeck, geb. Rotterdam xx.06.1784, overl. Rotterdam 10.01.1815, z.v. Robertus Uijtdenbroeck en Johanna Ooms; otr. Rotterdam (stadstrouw) 09.06.1804, tr. Rotterdam (ndg) 25.06.1804|a|

[19] Johanna Adriana Herklots, geb. Rotterdam 24.04.1783, ged. Rotterdam 04.05.1783, overl. Rotterdam 14.08.1841, d.v. Willem Hendrik Herklots en Geertruida Sara van Oordt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Robertina Uitdenbroek, geb. Rotterdam 14.06.1805, ged. Rotterdam 23.06.1805.

2.                   Geertruida Sara Uijtenbroeck, geb. Rotterdam 04.09.1806, ged. Rotterdam 12.09.1806, overl. Rotterdam 27.06.1860, tr. Rotterdam 11.06.1834 Samuel Meerburg, ged. Leiden 18.01.1805, overl. Rotterdam 02.08.1856, z.v. Pieter Meerburg en Elizabeth Verboon.

3.                   Robertus Uijttenbroeck, geb. Rotterdam 25.08.1808, ged. Rotterdam 04.09.1808.

4.                   Wilhelmina Henrietta Uijtdenbroeck, geb. Rotterdam 23.12.1811; volgt [9].

 

Noten: |a| bruidegom Uitdenbroek.

 

[20] Friedrich Franz Anton von Pelser Berensberg, burgemeester van Vaals (1835), tr. 1807

[21] Henriette Wilhelmine von Brewer genannt von Fürth, overl. xx.06.1851.

Uit dit huwelijk (vader Fréderic François Joseph Marie Antoine):

1.                   Maria Helena Antoinette Françoise de Pelserberensberg, geb. Vaals 05.03.1808, tr. Vaals 06.01.1835|b| Carl Ferdinand van Geroldt, geb. Bonn 21.10.1790, Kammerpresident te Aachen, z.v. Bernard van Geroldt en Carolina de Bujet.

2.                   Friedrich Wilhelm Hubert Anton Marie von Pelser Berensberg, geb. Vaals 24.07.1809|c|; volgt [10].

3.                   Bernard Joseph Marie Antoine Felix de Pelser Berensberg, ook Bernhard von Pelser Berensberg, geb. Vaals 14.09.1813|a|, Jur. Stud. in Acad. Rhenana cum test. 12 Jan. 1833 et Aug. 1835, student J te Utrecht 04.12.1835.

4.                   levenloze dochter, Vaals 15.06.1815.

 

Noten: |a| vader Fréderic François Joseph Marie Antoine de Pelser Berensberg, moeder Henriette Guillemine Theodore Antoinette C.F. de Brewer dit Furth (geb.akte Vaals 1813 no.66); |b| vader v/d bruid Frederik Frans Joseph Marie de Pelserberensberg, moeder v/d bruid Henriette Wilhelmine Theodore Antoinette Celestine de Brewer dit Furth, getuige Frederik de Pelserberensberg, geb. ca. 1809, woont Vaals, broer v/d bruid (huw.akte Vaals 1835 no.1); |c| Frederic Guillaumne Hubert Marie Antoine, z.v. Frederic François Marie Joseph Antoine de Pelser Berensberg en Henriette Guillemine Theodora Antoinette Celestine Furth (geb.akte Vaals 1809 no.3).

 

[22] Leonardus Koch, geb. ca. 1795, overl. na 1874|a|; tr.

[23] Maria Francisca von Lommessen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eulalie Antonie Maria Hubertina Ludowica Juliana Franziska Koch, geb. Aachen 04.12.1822|b|; volgt [11].

 

Noten: |a| get. bij huwelijk kleindochter Clementine in 1874; |b| Maria Eulalia.

 

[24] Gerardus Nicolaas Overwijn, Gerrit, ged. Utrecht (rk) 06.12.1796, grutter (1821,1859), overl. Utrecht 20.10.1869, z.v. Antonius Martinus Overwijn en Petronella van Harderwijk; tr. 2e Utrecht 18.01.1832 Catharina Maria van Rumond, ged. Utrecht (rk) 08.08.1801, overl. Utrecht 11.05.1859|c|, d.v. Willem van Rumond en Catharina Tollenaar; tr. 1e Utrecht 24.11.1819|a|

[25] Catharina Jacoba van Blaricum, geb. Utrecht ca. 1797/1798, overl. Utrecht 03.08.1829, d.v. Cornelis van Blaricum (ca.1766-1811) en Aletta van Wintershoven (ca.1765-1848), pottenbakster (1819).

Uit het huwelijk Overwijn-van Blaricum:

1.                   Antonius Martinus Overwijn, geb. Utrecht 16.10.1820, grutter, overl. Utrecht 02.09.1893, tr. Woerden 30.05.1849 Maria Blom, geb. Woerden 22.02.1819, overl. Utrecht 06.06.1882, d.v. Theodorus Blom en Martijntje/Marlijntje/Martina de Zwart.

2.                   Cornelis Ambrosius Overwijn, geb. Utrecht 07.12.1821; volgt [12].

3.                   Petronella Aletta Hendrica Overwijn, geb. 26.09.1823, overl. Utrecht 08.11.1824.

4.                   Christoffel Fredericus Overwijn, geb. Utrecht 12.04.1825, architect, overl. Oirschot 17.09.1868, tr. Utrecht 22.04.1852 Hermina Johanna ten Hagen, geb. Utrecht 31.10.1821, overl. Oirschot 06.09.1875, d.v. Bernardus ten Hagen en Christina Hendrica Staal.

5.                   Bernardus Gerardus Overwijn, geb. Utrecht 24.12.1826, oliefabrikant, overl. Utrecht 01.05.1902, tr. ’s-Gravenhage 24.06.1868|b| Agnes Allegonda Ludwina Hermans, geb. ’s-Gravenhage ca. 1841, overl. ’s-Gravenhage 25.02.1874, d.v. Mattheus Leonard Hermans, zadelmaker (1840), rijtuigfabrikant (1868), en Dina Geertruida Hols.

6.                   Johannes Baptist Overwijn, geb. Utrecht 23.10.1828, overl. Utrecht 25.10.1829.

Uit het huwelijk van Overwijn-van Rumond (moeder van Romondt):

7.                   Wilhelmus Gijsbertus Overwijn, geb. Utrecht 20.11.1832, overl. Utrecht 28.01.1906.

8.                   Petronella Johanna Overwijn, geb. Utrecht 14.05.1834, overl. Utrecht 22.02.1907.

9.                   Catharina Maria Overwijn, geb. Utrecht 13.11.1835, overl. Utrecht 01.06.1836.

10.               Catharina Jacoba Aletta Overwijn, geb. Utrecht 13.03.1837, overl. Utrecht 01.04.1918.

 

Noten: |a| bruid Catrina Jacoba van Blaarikom (huw.akte Utrecht 1819 no.246); |b| get. Cornelis Arnoldus Overwijn, oud 44 jaar, apotheker (huw.akte ’s-Gravenhage 1868 no.339); |c| van Romond (overl.akte Utrecht 1859 no.621); |d| moeder van Romondt.

 

[26] Henricus Joannes Brom, ged. Amersfoort (rk) 18.09.1806, chirurgijnsleerling (1825), stadschirurgijn (1832,1834), heel- en vroedmeester (1851), heel- en verloskundige (1859), overl. Utrecht 20.04.1869, z.v. Hendrik Brom en Geertruij van Esveld; tr. Amersfoort 11.01.1832

[27] Agatha Maria Magdalena Karsten, ged. Utrecht (rk) 22.07.1809, overl. Utrecht 23.02.1891, d.v. Hermanus Karsten (ca.1762-1851) en Theresia Margarita Carton (1773-1834).
– Het ouderpaar HK en THC vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de kwartierstaat Herman Theodoor Karsten (1884-1945), hoogleraar Bandoeng.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruida Theresia Maria Brom, geb. Culemborg 20.11.1832|a|; volgt [13].

2.                   Theresia Margaretha Brom, geb. Culemborg 20.06.1834|b|, overl. Utrecht 10.02.1899.

3.                   Johanna Hendrica Brom, geb. Utrecht 30.09.1836, overl. Utrecht 02.03.1915, tr. Utrecht 09.02.1871 Engelbertus Nicolaas Heijmans, geb. Utrecht 12.03.1828, koopman, overl. Utrecht 21.06.1898, z.v. Nicolaas Petrus Heijmans en Adriana Catharina Pompe.
     ENH tr. 1e Wijk bij Duurstede 28.05.1861 Aloisa Elisabetha Huberta Banens, geb. Wijk bij Duurstede ca. 1832/1833, overl. Utrecht 20.02.1870, d.v. Johannes Ludovicus Banens en Jacoba Beatrix Cornelia Hooft van Huijsduijnen.

4.                   Maria Gertrudis Brom, geb. Utrecht 25.01.1839, overl. Utrecht 06.01.1922.

5.                   Henricus Brom, geb. Utrecht 30.04.1841, medicinae doctor, overl. Utrecht 07.08.1912, tr. Breda 22.01.1878 Cornelia Adriana Maria Hoeben, geb. Terheijden 07.01.1854, overl. Utrecht 17.07.1931, d.v. Johannes Ignatius Hubertus Hoeben, notaris, en Maria Petronella Adriana Romme.

6.                   Anna Maria Brom, geb. Utrecht 28.09.1846, overl. Utrecht 05.05.1877.

7.                   Hermanus Brom, geb. Utrecht 02.09.1848, apotheker (1878), overl. Amersfoort 15.11.1929.

8.                   Cornelis Brom, geb. Utrecht 18.02.1851, overl. Amersfoort 30.10.1925.

 

Noten: |a| moeder Kersten bij geboorte, huwelijk en overlijden (geb.akte Culemborg 1832 no.117); |b| moeder Kersten, alleen bij geboorte (geb.akte Culemborg 1834 no.76).

 

[28] Mathijs Reijners, geb. Lille St. Hubert (provincie van de Nedermaas)|b| 14.10.1782, koopman, overl. Doesburg 12.04.1846, z.v. Hendrikus Reijners en Anna Maria Hoeben; tr. Druten 19.04.1815|a|

[29] Geertruida van Kessel, geb. Zanten (provincie van de Roer)|c| 29.07.1797, overl. Druten 25.01.1872, d.v. Cornelis van Kessel, koopman, en Margaretha van Serk; tr. 2e Druten 10.02.1847 Nicolaas de Kadt, geb. ca. 1808, overl. Druten 10.12.1883, z.v. Poulus de Kadt en Theodora Kuijpers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Mathijs Reijners, geb. Druten 04.11.1816, koopman, overl. Druten 27.10.1839.

2.                   Anna Maria Reijners, geb. Druten 04.02.1819, overl. (kraambed) Doesburg 18.11.1858, tr. Druten 09.10.1843 Johannes Wernerus Berendsen, geb. Doesburg 27.12.1814, leerlooier, overl. Doesburg 30.11.1884, z.v. Josephus Benedictus Berendsen, leerlooier, en Petronella Helena Nass.
     JWB tr. 2e Doesburg 22.09.1868 Berdina Jacoba van Diest, geb. ca. 1809, overl. Doesburg 08.02.1878, d.v. Antonius Franciscus van Diest en Helena van der Horst.

3.                   Geertruida Reijners, (zuster) Gertrudis, geb. Druten 04.10.1820, religieuse, overl. Boxmeer 13.05.1863.

4.                   Jacobus Reijners, geb. Druten 21.03.1822, overl. Druten 30.07.1839.

5.                   Johannes Reijners, geb. Druten 27.10.1823; volgt [14].

6.                   Henrika Reijners, geb. Druten 09.03.1825, overl. Arnhem 28.02.1899, tr. Druten 26.09.1854 Bernard Jan Antonij van Spaendonck, lakenkeurder, z.v. Jan Antonij van Spaendonck en Nicolasina Johanna Mutsaers.

7.                   Kornelia Reijners, geb. Druten 17.11.1827, overl. Nijmegen 25.07.1855, tr. Druten 22.08.1854 Franciscus Theodorus Johannes Hubertus Dobbelman, geb. Nijmegen 08.08.1830, zeepzieder/zeepfabrikant, overl. Nijmegen 18.12.1912, z.v. Johann Peter Dobbelman, koopman, en Maria Elisabeth Allegonda Soiron.
     FTJHD tr. 2e Arnhem 1861 Elisabeth Paulina Apollonia Ketelaar (1831-1867), d.v. Johannes Franciscus Ketelaar en Elisabeth Mentink.    

8.                   Elizabet Reijners, geb. Druten 22.08.1832, overl. Druten 30.10.1850.

9.                   Mathijs Reijners, geb. Druten 13.03.1835 (‘ten half twaalf ure des nachts’), overl. Druten 15.06.1838.

10.               levenloze zoon, Druten 14.03.1835 (‘des nachts om een uur’).

11.               Johanna Hendrika Reijners, geb. Druten 02.09.1836, overl. Arnhem 31.08.1912, tr. 1e Druten 31.08.1857 Hermanus Johannes Nieveler, geb. Dordrecht 27.12.1834, koopman, overl. Arnhem 23.08.1883|d|, z.v. Johannes Theodorus Henricus Nieveler, koopman, en Anna Maria Paping; tr. 2e Arnhem 10.09.1885 Adolphe Joseph Pierre Hubert Meeus, geb. Antwerpen ca. 1835, fabrikant, overl. Arnhem 24.05.1894, z.v. Pierre François Jean Meeus, fabrikant, en Marie Cathérine Josephine le Fever.
     AJPHM tr. 1e Amsterdam 18.05.1859 Eugenie Francisca Bertha Hendrichs, geb. Amsterdam ca. 1839, overl. voor 1885, d.v. Joannes Ludovicus Hendrichs en Maria Gertruda Elisabeth Cramer.

12.               Catharina Reijners, geb. Druten 02.09.1836, overl. Druten 01.12.1839.

 

Noten: |a| bruid Gertrudis (huw.akte Druten 1815 no.2); |b| nu Sint-Huibrechts-Lille in gemeente Neerpelt, provincie Limburg (B); |c| w.s. Xanten in Kreis Wesel, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| moeder Popping, e.v. Reijmers (overl.akte Arnhem 1883 no.708).

 

[30] Joannes Franciscus Ketelaar, geb. ca. 1790, wijnhandelaar, overl. Arnhem 14.09.1845, z.v. Franciscus Antonius Ketelaar en Maria Boemans; tr.

[31] Elisabeth Mentink, geb. ca. 1789, overl. Arnhem 29.04.1856, d.v. Bernardus Mentink en Gerarda Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Geertruida Johanna Ignatia Ketelaar, geb. Arnhem 12.04.1813, overl. (kraambed) Sneek 08.12.1842, tr. Arnhem 06.08.1840 Carolus Joannes Jorritsma, geb. Sneek ca. 1809, notaris, overl. Haarlem 17.12.1883, z.v. Anastatius Antonius Jorritsma en Nimia Dorothea Steenstra.

2.                   Medardus Gerardus Joannes Ketelaar, geb. Arnhem 08.06.1817, wijnkoper, overl. Arnhem 18.08.1853, tr. Arnhem 08.06.1842 Antonia Maria Sprenger, geb. Arnhem 16.08.1812, d.v. Joseph Lodewijk Sprenger, koopman, expediteur, en Anna Maria Berman.

3.                   Petrus Franciscus Anthonius Ketelaar, geb. Arnhem 31.12.1818, student J Utrecht 04.10.1838, promotie Utrecht 05.06.1845|a|, rechter, overl. Rosmalen 07.06.1884, tr. Zwolle 07.06.1860 Ludowina Antonia Maria Vos de Wael, geb. Zwolle 10.08.1836, d.v. Franciscus Bernard Joseph Vos de Wael en Cornelia Maria Elisabeth Henrica Kleinefeldt.

4.                   Ludovicus Hieronimus Franciscus Ketelaar, geb. Arnhem 20.07.1820.

5.                   Anna Maria Theodora Ketelaar, geb. Arnhem 08.06.1822, tr. Arnhem 08.06.1847 Johann Walter Fakkeldeij, geb. ca. 1810, arts, z.v. Franz Fakkeldeij en Johanna van der Broek.

6.                   Lodewicus Franciskus Ketelaar, geb. Arnhem 25.03.1824, commissionair, tr. Amsterdam 10.05.1864 Maria Catharina Bouvij, geb. Amsterdam ca. 1841, d.v. Fredrik Bouvij en Johanna Maria Aleijda van den Bergh.

7.                   Theresia Wilhelmina Francisca Ketelaar, geb. Arnhem 30.07.1825; volgt [15].

8.                   Bernardus Stephanus Maria Ketelaar, geb. Arnhem 14.08.1827.

9.                   Johannes Leopoldus Carolus Ketelaar, geb. Arnhem 13.05.1829, overl. Renkum 27.02.1904, tr. Dordrecht 08.07.1856 Engelina Johanna Theresia Nieveler, ook Angelina, geb. Dordrecht 28.12.1836, overl. Arnhem 15.12.1893, d.v. Johannes Theodorus Hendricus Nieveler en Anna Maria Paping.

10.                Elisabeth Paulina Apollonia Ketelaar, geb. Arnhem 28.05.1831, overl. Nijmegen 02.02.1867, tr. Arnhem 10.09.1861 Franciscus Theodorus Johannes Hubertus Dobbelman, geb. Nijmegen 08.08.1830, zeepzieder/zeepfabrikant, overl. Nijmegen 18.12.1912, z.v. Johann Peter Dobbelman, koopman, en Maria Elisabeth Allegonda Soiron.
     FTJHD tr. 1e Druten 1854 Kornelia Reijners (1827-1855), d.v. Mathijs Reijners en Geertruida van Kessel.

 

Noten: |a| Quaestiones juridicae (magna cum laude); promotor: J. Ackersdijck (1790-1861).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren