Pieter François van der Wallen Mijnlieff (1927-1996)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien oktober 2019)

 


 

[1] Pieter François Mijnlieff, later Van der Wallen Mijnlieff, Piet, geb. Haarlem 31.05.1927, promotie Utrecht 15.12.1958|a|, hoogleraar Twente (1971-), overl. Zwitserland 03.09.1996.
 
Noten: |a| proefschrift: Sedimentation and diffusion of colloidal electrolytes: with applications to proteins and sodiumlaurylsulfate; promotor: J.Th.G. Overbeek (1911-2007).

 

[2] Leonardus Fopbertus Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 23.07.1894, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1922, directeur Steen- en Rietmattenfabriek “Hitland” N.V. te Nieuwerkerk aan den IJssel, overl. Bergen (NH) xx.07.1971|f|, begr. Velsen-Driehuis (Bpl. Westerveld) 28.07.1971; tr. 2e voor 1960 Antje ter Beek, geb. 1899, overl. 1981, begr. Velsen-Driehuis (Bpl. Westerveld); tr. 1e Brielle 28.06.1923 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 07.09.1950, ingeschr. Brielle 05.10.1950)
[3] Eva Petronella Johanna van der Wallen, geb. Brielle 18.08.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zoon Mijnlieff.

2.                   Pieter François Mijnlieff, geb. Haarlem 31.05.1927|b|; volgt [1].

3.                   Zoon Mijnlieff.

 

Noten: |b| Het Vaderland 02.06.1927; |f| Nieuwsblad van het Noorden 27.07.1971.

 

[4] Adriaan Marie Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 17.06.1865, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 15.09.1915, tr. Krimpen aan den IJssel 28.09.1893

[5] Margaretha Johanna Adriana Mijnlieff, geb. Krimpen aan den IJssel 07.12.1869, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 21.01.1960.

– 1885: “Bij beschikking van den Heer Kantonrechter te Gouda, d.d. 17 september 1885, is aan de heeren Arie en Adrianus Marie Mijnlieff, zoons van den heer L.F. Mijnlieff Az, steenfabrikant te Nieuwerkerk a/d IJsel, handlichting verleend tot het uitoefenen der door hen gekochte steenbakkerij, het koopen en verkoopen van stenen en alle verdere handelingen tot de uitoefening der steenbakkerij betrekkelijk.”|a|

Uit dit huwelijk:

1.                   Leonardus Fopbertus Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 23.07.1894; volgt [2].

2.                   Neeltje Maria Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 23.08.1895, overl. na 1960, tr. ’s-Gravenhage 20.02.1923 Albertus Joseph Karel Binnendijk, geb. Poerwakarta (Res. Krawang) 08.02.1894|b|, arts, overl. na 1960, z.v. Karel Nicolaas Binnendijk en|b| Anna Charlotte Velders.

3.                   Arie Cornelis Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 08.09.1896.

4.                   Johan Adriaan Cornelis Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 28.12.1897, elektrotechnisch en werktuigkundig ingenieur (1932), hoofdingenieur bij de PTT (1950), overl. ’s-Gravenhage 09.04.1950, begr. Velsen-Driehuis (Bpl. Westerveld) 13.04.1950, tr. Haarlem 28.04.1932 Marie Hermine Hengeveld, geb. Haarlem 14.08.1901, overl. ’s-Gravenhage 28.04.1990, begr. Velsen-Driehuis (Bpl. Westerveld) 03.05.1990, d.v. Willem Lambertus Hengeveld, assuradeur, en Maritje Stoel.

 

Noten: |a| annonce collectie CBG; |b| RA 1895 p.322.

 

[6] Pieter François van der Wallen, geb. Kralingen 04.04.1865, ingenieur (technoloog P.S. 1886), fabrikant (1896), directeur N.V. Stoomschelpenzuigerij en Schelpkalkbranderij “Den Briel”, RON, overl. Brielle 21.02.1938, begr. Rotterdam (NH Bpl. Oud-Kralingen) 24.02.1938, tr. Amsterdam 15.10.1896

[7] Maria Immita Louët Feisser, geb. Amsterdam 03.05.1873, overl. Brielle 22.12.1938, begr. Rotterdam (NH Bpl. Oud-Kralingen) 27.12.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eva Petronella Johanna van der Wallen, geb. Brielle 18.08.1898; volgt [3].

2.                   Pieter van der Wallen, geb. Brielle 30.08.1900, ingenieur, directeur Stoomschelpenzuigerij, res.kapitein 4e R.V.A., overl. (gefusilleerd) Heinenoord 18.02.1945|a||b|, begr. Brielle (Oud Gem.Bpl.), tr. Baarn 29.04.1930 Wilhelmina Petronella Stork, geb. Nijmegen 03.09.1903, overl. Hilversum 27.01.1958, begr. Baarn (Nwe Alg.Bpl.) 31.01.1958, d.v. Jurriaan Engelbert Stork (ca.1871-), fabrikant, en Adriana Catharina Elizabeth Wilhelmina Engelberts.
     WPS tr. 2e Ch. Bannier.

3.                   Maria Johanna Elizabeth van der Wallen, geb. Brielle 06.08.1902, otr. 23.08.1924, tr. Brielle 06.09.1924 Gerard Edmund Ernest Cornaz, geb. Montet sur Cudrefin (Zwitserland) ca. 1901, ingenieur, z.v. Max Henri Cornaz en Caroline Aloijse Jenny von Baerensprung.

 

Noten: |a| vermeld op de Erelijst van gevallen 1940-1945; |b| gezeten in het Oranjehotel.

 

[8] Leonardus Fopbertus Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 05.04.1836, steenfabrikant te Nieuwerkerk aan den IJssel (1865), overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 29.01.1900; tr. 2e Nieuwerkerk aan den IJssel 22.04.1869 Cristina Margrita Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 27.09.1834, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 04.06.1886, d.v. Arij Fopz Mijnlieff en Christina Kooij; tr. 1e Capelle aan den IJssel 12.06.1862

[9] Neeltje Maria Lans, geb. Capelle aan den IJssel 07.07.1836, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 19.10.1865.

Uit het huwelijk Mijnlieff-Lans:

1.                   Arie Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 26.07.1863, overl. ’s-Gravenhage 11.06.1937, begr. Nieuwerkek aan den IJssel 15.06.1937, tr. Rotterdam 23.06.1887 Gerardina Wilhelmina Jorissen, geb. Ter Aar 17.10.1864, overl. ’s-Gravenhage 09.05.1931, begr. Nieuwerkerk aan den IJssel 13.05.1931, d.v. Anne Pieter Govert Jorissen en Gerardina Wilhelmina van Witsenburg.

2.                   Adriaan Marie Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 17.06.1865; volgt [4].

 

[10] Arie Cornelis Mijnlieff, geb. Krimpen aan den IJssel 24.04.1830, overl. Krimpen aan den IJssel 19.12.1905, tr. Capelle aan den IJssel 10.09.1857

[11] Neeltje Maria Mijnlieff, geb. Capelle aan den IJssel 13.10.1835, overl. Krimpen aan den IJssel 09.03.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Margaretha Mijnlieff, geb. Krimpen aan den IJssel 11.09.1858 (no.41), overl. Krimpen aan de Lek 22.03.1912, tr. Krimpen aan den IJssel 11.11.1886 Franciscus Jan Mijnlieff, geb. Krimpen aan de Lek 14.01.1855, overl. Krimpen aan de Lek 18.03.1920, z.v. Willem Mijnlieff, koopman, en Francina van Everdingen.

2.                   Jan Mijnlieff, geb. Krimpen aan den IJssel 04.05.1863 (akte), overl. Krimpen aan den IJssel 20.11.1863.

3.                   Margaretha Johanna Mijnlieff, geb. Krimpen aan den IJssel 27.04.1864 (akte), overl. Krimpen aan den IJssel 14.10.1864.

4.                   Margaretha Johanna Adriana Mijnlieff, geb. Krimpen aan den IJssel 07.12.1869; volgt [5].

 

[12] Pieter van der Wallen, geb. Kralingen 19.09.1831, fabrikant (1864), overl. Kralingen 23.05.1892, tr. Zaltbommel 02.06.1864

[13] Eva Petronella Johanna Moens,|a| geb. Koudekerk 28.02.1829, overl. Kralingen 04.07.1904.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter François van der Wallen, geb. Kralingen 04.04.1865; volgt [6].

 

Noten: |a| middelste voornaam ook Pietronella of Pieternella.

 

[14] Johannes Jacobus Louët Feisser, geb. Amsterdam 26.10.1843, apotheker (1868,1880), koopman (1896), commissionair (1902), koopman (1905,1910), overl. Amsterdam 29.11.1914, begr. Diemerbrug (Bpl. Rustoord) 02.12.1914, tr. Amsterdam 13.08.1868

[15] Maria Johanna Elizabeth Blooker, geb. Amsterdam 17.09.1845, overl. Amsterdam 24.12.1923, begr. Diemerbrug (Bpl. Rustoord) 2.8.12.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Immita Louët Feisser, geb. Amsterdam 03.05.1873; volgt [7].

2.                   Femmina Geertruij Louët Feisser, geb. Amsterdam 08.05.1874, overl. Amsterdam 16.02.1944, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 19.02.1944, tr. Amsterdam 28.04.1905 Charles Florent van der Linden, geb. Dordrecht 04.03.1876, scheikundige, promotie Heidelberg 1903|a|, directeur Stearine Kaarsenfabriek Apollo te Schiedam, overl. Oud-Loosdrecht 07.06.1969, crem. 11.06.1969, z.v. Cornelis van der Linden, toonkunstenaar, en Catharina Legel van Hofwegen.

3.                   Jan Jacobus Jurriaan Louët Feisser, geb. Amsterdam 29.08.1875, makelaar, overl. Amsterdam 11.04.1946, crem. Velsen (Westerveld) 15.04.1946, otr. Amsterdam/’s-Gravenhage 23.03.1905, tr. Amsterdam 07.04.1905 Johanna Elisabeth Osieck, Betsy, geb. Amsterdam 01.02.1879 (akte), overl. na 1946, d.v. Hendrik Willem Osieck en Anna Wilhelmina Christina Bossert.

4.                   Jacobus Louët Feisser, geb. Amsterdam 18.05.1877, koopman, overl. Amsterdam 11.11.1914, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 14.11.1914, tr. Amsterdam 01.12.1905 Geertruida Jacoba Johanna Schmidt, geb. Amsterdam 08.03.1884 (akte), overl. na 1923, d.v. Jacobus Christoffel Schmidt, commissionair in effecten, en Johanna Adriana Schrikker.

5.                   Maria Johanna Elizabeth Louët Feisser, geb. Amsterdam 13.07.1878, overl. Hilversum 29.12.1941, begr. Hilversum (Noordernbpl.) 02.01.1942, tr. Amsterdam 18.09.1902 Gustave Plate, geb. Amsterdam 04.04.1874 (akte), kantoorbediende, overl. Hilversum 22.07.1944, crem. Velsen (Westerveld)  26.07.1944, z.v. Gustave Plate (ca.1846-1934), handelsagent, en Sophie Frédérique Plate.

6.                   Cornelis Frans Jacobus Louët Feisser, geb. Amsterdam 16.01.1880, overl. Hilversum 19.09.1880.

7.                   Anna Maria Louët Feisser, geb. Amsterdam 24.09.1882, overl. na 1940, tr. Amsterdam 07.10.1910 Pieter van Gijn, geb. Overschie 30.07.1879, overl. Haarlem 28.09.1940, z.v. Jan van Gijn, houthandelaar, en Cornelia Johanna de Regt.

8.                   Maria Anna Cornelia Louët Feisser, geb. Amsterdam 11.11.1883, overl. Amsterdfam 05.07.1953, tr. Amsterdam 16.09.1910 Jan Wolter Lieftinck, geb. Rauwerderhem 10.03.1879, commissionair in effecten, overl. Amsterdam 30.07.1955, z.v. Jan Wolter Lieftinck en Froukje Bouwe Stienstra.

 

Noten: |a| proefschrift: Synthetische Versuche mit Benzoylalaninazid.

 

[16] Arij Mijnlieff, Arie, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel ca. 1794, steenbakker (1822), steenfabrikant (1852), z.v. Arie Mijnlieff en Maria Kooiman; tr. Sliedrecht 13.07.1822

[17] Kaatje Visser, Katharina, geb. Sliedrecht ca. 1801, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 18.01.1844, d.v. Arie Visser, aannemer, en Jaapje van Haaften.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zoon Mijnlieff, geb. 24.01.1823, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 11.02.1823|a||b|.

2.                   Maria Jacoba Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 30.05.1824, overl. 22.08.1899, tr. Nieuwerkerk aan den IJssel 12.11.1847 Jan Willem Blokland, geb. Hardinxveld 13.01.1820, overl. Hardinxveld 21.07.1866, z.v. Arie Blokland en Adriana Barbara Schwertzel.

3.                   Arie Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 20.05.1825, aannemer van publieke werken, overl. IJsselstein 17.10.1903, tr. Dreischor 28.05.1850 Kaatje Goemans, geb. Dreischor 07.01.1828, overl. IJsselstein 15.02.1901, d.v. Johannis Goemans, landbouwer, en Lena Akershoek.

4.                   Arij Jacobus Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 21.07.1826, steenfabrikant, overl. Herwijnen 06.01.1901, tr. Gameren 26.08.1852 Adriaantje van Kerkwijk, geb. Gameren ca. 1824, overl. Herwijnen 19.04.1895, z.v. Jacob van Kerkwijk en Arike de Geus.

5.                   Jacoba Maria Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 01.03.1828, overl. Gouda 26.01.1913, tr. Nieuwerkerk aan den IJssel 07.06.1850 Leendert Proos Hoogendijk, geb. Capelle en het Slot te Capelle aan den IJssel 19.10.1826 (no.45), overl. Gouda 03.07.1904, z.v. Cornelis Willemsz Hoogendijk en Johanna Cornelia van Cappellen.

6.                   Johannes Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 08.10.1830 (no.55), tr. Capelle aan den IJssel 27.05.1852 Jannette Maria Mijnlieff (1832-1914), d.v. Bonifacius Mijnlieff en Neeltje Hoogendijk.

7.                   Leonardus Fopbertus Mijnlieff, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 05.04.1836; volgt [8].

 

Noten: |a| annonce collectie CBG; |b| Arie, overl. 12.02 (overl.akte Nieuwerkerk aan den IJssel no.11 in wiewaswie).

 

[18] Willem Otto Arie Lans, geb. Krimpen aan den IJssel 06.08.1812, steenbakker (1836), z.v. Gijsberta Lans; tr. Krimpen aan den IJssel 02.12.1831

[19] Adriana Maria Jongebreur, geb. Krimpen aan den IJssel 15.09.1808, overl. (‘na langdurig en smartelijk lijden’) Capelle aan den IJssel 19.01.1864, d.v. Leendert Jongebreur en Neeltje de Raat.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gijsbertus Willem Lans, geb. Capelle aan den IJssel 02.07.1832 (no.30), directeur der Sleepdienstrederij Van der Garden & Co., overl. Capelle aan den IJssel 22.09.1904, tr. Krimpen aan den IJssel 18.09.1856 Maria Helena Mijnlieff (1832-1890), d.v. Jan Mijnlieff en Grietje Hoogendijk.

2.                   Leendert Jan Lans, later Lans Jongebreur,|a| geb. Capelle aan den IJssel 23.08.1833 (no.24), overl. Krimpen aan den IJssel 15.08.1866, tr. Capelle aan den IJssel 01.07.1857 Cornelia Petronella den Boer, geb. Oost- en West-Barendrecht 17.03.1833, overl. Delft 04.02.1911, d.v. Gerrit den Boer en Adriaantje van den Waal.
     CPdB tr. 2e 1870 Fopbertus Mijnlieff (1822-1886), z.v. Jan Mijnlieff en Grietje Hoogendijk.

3.                   Pieter Cente Lans, geb. Capelle aan den IJssel 20.11.1834 (no.36), tr. Capelle aan den IJssel 11.06.1863 Johanna Maria Kleij, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 06.10.1839, d.v. Dirk Cornelis Kleij en Adriana van der Linde.

4.                   Neeltje Maria Lans, geb. Capelle aan den IJssel 07.07.1836; volgt [9].

5.                   Willem Lans, geb. Capelle aan den IJssel 28.04.1839, overl. Capelle aan den IJssel 20.06.1839.

6.                   Magtilda Maria Lans, geb. Capelle aan den IJssel 13.09.1843, overl. voor 1906, tr. Capelle aan den IJssel 28.07.1869 Pieter Dirk Kleij, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 14.03.1842, advocaat en procureur, overl. Rotterdam 27.05.1909, z.v. Dirk Cornelis Kleij en Adriana van der Linde.

 

Noten: |a| bij huwelijk en overlijden.

 

[20] Jan Mijnlieff, geb. IJsselmonde 12.03.1798, fabrikant (1830), overl. Krimpen aan den IJssel 07.11.1861, z.v. Fop Ariensz Mijnlieff en Marrigje Verduin; tr. Capelle aan den IJssel 24.06.1821

[21] Grietje Hoogendijk, geb. Capelle aan den IJssel 03.03.1798, overl. Krimpen aan den IJssel 20.03.1871, d.v. Willem Hoogendijk en Neeltje van Lingen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fopbertus Mijnlieff, geb. Krimpen aan den IJssel 01.04.1822, overl. Krimpen aan den IJssel 03.04.1886, tr. Krimpen aan den IJssel 08.09.1870 Cornelia Petronella den Boer, geb. Oost- en West-Barendrecht 17.03.1833, overl. Delft 04.02.1911, d.v. Gerrit den Boer en Adriaantje van der Waal.
     CPdB tr. 1e 1857 Leendert Jan Lans (1833-1866), z.v. Willem Otto Arie Lans en Adriana Maria Jongebreur.

2.                   Willem Jan Mijnlieff, geb. Krimpen aan den IJssel 05.10.1823, overl. Jutphaas 01.02.1896, tr. Capelle aan den IJssel 24.05.1855 Maria Cornelia den Boer, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1832, overl. Utrecht 19.08.1899, d.v. Gerrit den Boer en Adriaantje van der Waal.

3.                   Arie Cornelis Mijnlieff, geb. Krimpen aan den IJssel 24.04.1830; volgt [10].

4.                   Maria Helena Mijnlieff, geb. Krimpen aan den IJssel 05.01.1832, overl. Capelle aan den IJssel 16.11.1890, tr. Krimpen aan den IJssel 18.09.1856 Gijsbertus Willem Lans (1832-1904), z.v. Willem Otto Aria Lans en Adriana Maria Jongebreur.

5.                   Antje Maria Mijnlieff, geb. Krimpen aan den IJssel 15.04.1834, overl. Rotterdam 14.11.1906, tr. Krimpen aan den IJssel 01.11.1860 Antheunis Bonifacius Mijnlieff (1837-1883), z.v. Bonifacius Mijnlieff en Neeltje Hoogendijk.

6.                   Jan Mijnlieff, geb. Krimpen aan den IJssel 19.06.1835, overl. Krimpen aan den Lek 04.04.1836.

7.                   Geertruida Adriana Mijnlieff, geb. Krimpen aan den IJssel 08.10.1836, overl. Krimpen aan den Lek 27.12.1836.

 

[22] Bonifacius Mijnlieff, geb. Capelle aan den IJssel 17.06.1772, steenbakker (1835), overl. Capelle aan den IJssel 25.05.1859, z.v. Teunis Mijnlieff en Jannetje van der Tak; tr. Capelle aan den IJssel 28.11.1830

[23] Neeltje Hoogendijk, geb. Capelle aan den IJssel 06.02.1802, w.s. overl. voor 1859, d.v. Willem Hoogendijk en Neeltje van Lingen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannette Maria Mijnlieff, geb. Capelle aan den IJssel 16.01.1832 (akte), overl. Vianen 26.12.1914, tr. Capelle aan den IJssel 27.05.1852 Johannes Mijnlieff (1830-), z.v. Arie Mijnlieff en Kaatje Visser.

2.                   Neeltje Maria Mijnlieff, geb. Capelle aan den IJssel 13.10.1835; volgt [11].

3.                   Antheunis Bonifacius Mijnlieff, geb. Capellen en het Slot te Capelle aan den IJssel 24.10.1837, overl. Kralingen 12.04.1883, tr. Krimpen aan den IJssel 01.11.1860 Antje Maria Mijnlieff (1834-1906), d.v. Jan Mijnlieff en Grietje Hoogendijk.

4.                   Dochter Mijnlieff, geb. Capelle aan den IJssel maandagavond, overl. Capelle aan den IJssel 15.10.1839.

 

[24] Pieter François van der Wallen, geb. Rotterdam 08.07.1797, ged. Rotterdam (Waals) 02.08.1797, wethouder van Kralingen (1864), overl. Kralingen 11.06.1868, z.v. Gerard van der Wallen en Françoise Wilhelmina Cornelia de Virieu; tr. Kralingen 19.09.1821

[25] Jeannette Andreëtte van Iterson, geb. Rotterdam 07.01.1799, ged. Rotterdam 14.02.1799|a|, overl. Kralingen 16.03.1880, d.v. Andries van Iterson en Isabella Taylor.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerard van der Wallen, geb. Kralingen 05.07.1822, overl. Kralingen 02.01.1823.

2.                   Isabella van der Wallen, geb. Kralingen 18.07.1823, overl. Kralingen 09.02.1830.

3.                   Gerard van der Wallen, geb. Kralingen 26.12.1824, overl. Kralingen 20.01.1836.

4.                   Andreëtte van der Wallen, geb. Kralingen 25.03.1826, overl. Rotterdam 25.12.1913, tr. Kralingen 23.07.1846 Paulus Tamesz van den Berg, geb. Rotterdam 20.08.1815, overl. voor 1913, z.v. Jan Cornelis van den Berg en Gijsberta van der Veur.

5.                   Françoise Wilhelmina Cornelia van der Wallen, geb. Kralingen 04.02.1828, overl. Kralingen 11.07.1857.

6.                   Gijsberta van der Wallen, geb. Kralingen 28.11.1829, overl. Rotterdam 08.06.1906.

7.                   Pieter van der Wallen, geb. Kralingen 19.09.1831; volgt [12].

8.                   Maria Françoise Cornelia van der Wallen, geb. Kralingen 09.04.1833, overl. Rotterdam 23.01.1909.

9.                   Jeannette Andreëtte van der Wallen, geb. Kralingen 18.01.1835, tr. Kralingen 03.06.1863 Roelof Cornelis Senus, geb. Berkenwoude 13.06.1836, overl. Rotterdam 10.05.1910, z.v. Antonie Hendricus Catrienus Senus en Ettje Cornelia Kemelaar.

 

Noten: |a| dopeling Jannette Andriette.

 

[26] Antonij Moens,|a| geb. Lagemierden ca. 1805, overl. Kralingen 04.12.1869, z.v. Antonij Moens en Maria Vrijdag; tr. Kralingen 01.11.1826

[27] Johanna Lambert, geb. Kralingen 09.02.1809, ged. Kralingen 19.02.1809, overl. Beverwijk 02.07.1879, d.v. Pieter Lambert en Eva Nijgh.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antonij Moens, geb. Hillegersberg 15.04.1827, overl. Alkmaar 24.06.1899, tr. Rotterdam 24.09.1851 Josephine Gertrude Sauerbier, geb. Rotterdam 18.12.1831, overl. Utrecht 21.11.1878, d.v. Jaques François Sauerbier en Jaqueline van den Abeelen.

2.                   Eva Petronella Johanna Moens, geb. Koudekerk 28.02.1829; volgt [13].

3.                   Maria Moens, geb. Koudekerk 06.09.1831, overl. Koudekerk 13.11.1831.

4.                   Pieter Lambert Moens, geb. Koudekerk 03.06.1834, overl. Koudekerk 16.09.1834.

5.                   Maria Moens, geb. Koudekerk 12.10.1835, overl. Rotterdam 23.09.1903.

6.                   Maria Margaretha Cornelia Moens, geb. Koudekerk 02.03.1838, overl. Utrecht 18.03.1886.

7.                   Pieter Lambert Moens, geb. Koudekerk 05.06.1839, overl. Oud-Beijerland 27.11.1900.

8.                   Casper Hendrik Moens, geb. Koudekerk 23.05.1840, overl. Kampen 09.09.1840.

 

Noten: |a| voornaam ook Antonie of Anthonij.

 

[28] Jacobus Louët Feisser, geb. Veendam 30.10.1811|a|, provisor (1840)|g|, apotheker (1852), overl. Amsterdam 26.05.1866, z.v. Johannes Feisser, ontvanger, en Anna Maria Bouer; tr. Amsterdam 22.04.1840|b|

[29] Femmina Geertruij Steveling, geb. Amsterdam 24.07.1811, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 31.07.1811, apothekersaffaire doende (1840), overl. Amsterdam 09.01.1883, d.v. Jan Steveling, kaarsenmaker, en Geertruij Soon; tr. 1e Amsterdam 01.07.1829 Gerrardus Schiff, ged. Oosterbeek 17.04.1803, apotheker, overl. Amsterdam 24.06.1838|f|, z.v. Daniël Schiff (ca.1773-1837), predikant, en Wilhelmina van Dam.

Uit het huwelijk Schiff-Steveling:

1.                   Wilhelmina Schiff, geb. Amsterdam 31.10.1831 (akte), overl. na 1920, tr. Amsterdam 13.08.1863 Eltje Jacob Hemmes, geb. Wittewierum (Ten Boer) 13.07.1824, koopman (1853), winkelier (1863), overl. voor 1918, z.v. Johannes Henricus Hemmes en Helena Harmanna Borgesius.
     EJH tr. 1e Nieuwe Pekela 08.12.1853 Hiltje Sikkema, geb. Bellingwolde 26.04.1829, overl. voor 1863, d.v. Doetze Jacobs Sikkema, predikant, en Alagonda Geertruida Borgesius.

2.                   Jan Schiff, geb. Amsterdam 27.08.1835 (akte), overl. ‘op reis van St. Thomas naar Belize, a/b van het barkschip De Batavier’ 22.10.1852|c|

Uit het huwelijk Louët Feisser-Steveling:

3.                   Anna Maria Louët Feisser, geb. Amsterdam 18.03.1841, overl. Amsterdam 28.09.1920, otr. Amsterdam 23.06.1870, tr. Amsterdam 07.07.1870 Christiaan Willem Heijbroek, geb. Amsterdam 17.10.1836 (akte), overl. Nieuwer-Amstel 22.03.1892, z.v. Willem Heijbroek, koopman, en Charlotta Maria Wiegman.

4.                   Geertruij Maria Louët Feisser, geb. Amsterdam 27.06.1842, overl. Amsterdam 22.10.1918.

5.                   Johannes Jacobus Louët Feisser, geb. Amsterdam 26.10.1843; volgt [14].

6.                   Maria Hermina Louët Feisser, geb. Amsterdam 05.01.1845.

7.                   Jacoba Femmina Louët Feisser, geb. Amsterdam 18.05.1846.

8.                   Johannes Frenades Louët Feisser, geb. Amsterdam 23.06.1847, overl. Amsterdam 14.02.1853.

9.                   Jacobus Louët Feisser, geb. Amsterdam 15.01.1849, overl. Malang (Res. Pasoeroean) 20.06.1894|d|, tr. Djombang (Res. Soerabaja) 20.06.1883|e| Christianna, Inlandsche christenvrouw.

10.               Johannes Elias Louët Feisser, geb. Amsterdam 25.02.1850, overl. Amsterdam 03.04.1850.

11.               Johannes Elias Louët Feisser, geb. Amsterdam 07.03.1851, ‘candidaat in de medicijnen’, overl. Amsterdam 18.10.1878.

12.               Hendrik Louët Feisser, geb. Amsterdam xx.05.1852, overl. Amsterdam 31.05.1852.

13.               Maria Louët Feisser, geb. Amsterdam 13.05.1853.

 

Noten: |a||b| bij de geboorte lijkt Louët een tweede voornaam, bij het huwelijk tekent de bruidegom alsof het een samengestelde achternaam is; |c| annonce Amsterdam 25.12.1852 (collectie CBG); |d| RA 1895 p.424; |e| RA 1884 p.211; |f| Gerardus (annonce collectie CBG); |g| provisor: (farmacie) gediplomeerd apotheker die in dienst van een ander aan het hoofd van een apotheek staat, en verantwoordelijk is voor het technisch gedeelte (Van Dale 14e druk).

 

[30] Jan Jacobus Jurriaan Blooker, geb. Amsterdam 12.10.1816 (akte), koopman (1841), fabrikant (1849), overl. Nieuwer-Amstel 11.03.1879, z.v. Johannes Blooker (1793-1858), fabrikant|a|, en Willemijna Puijman; tr. Westzaan 16.05.1841

[31] Maria Immita Avis, geb. Oostzaan 29.05.1817, overl. (kraambed) Amsterdam 17.12.1849, d.v. Cornelis Avis, stijfselfabrikeur, en Maria de Haas.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemijna Cornelia Blooker, geb. Amsterdam 26.03.1844, overl. Amsterdam 08.06.1869.

2.                   Maria Johanna Elizabeth Blooker, geb. Amsterdam 17.09.1845; volgt [15].

3.                   Maria Anna Cornelia Blooker, geb. Amsterdam 05.11.1847, overl. Amsterdam 28.11.1878, tr. Amsterdam 14.08.1873 Johan Fredrik Wilhelm van der Heide, geb. Amsterdam ca. 1850, winkelier (1873), koopman (1878,1901), overl. Amsterdam 28.03.1912, z.v. Johannes Wilhelm van der Heide, koopman, en Mientje Maria Frederica Holman.
     JFWvdH tr. 2e 1879 Neeltje, jongere zus van Maria Anna Cornelia.

4.                   Neeltje Blooker, geb. Amsterdam 12.12.1849, overl. Amsterdam 04.11.1925, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 07.11.1925, tr. Nieuwer-Amstel 16.10.1879 Johan Fredrik Wilhelm van der Heide.
     JFWvdH tr. 1e 1873 Maria Anna Cornelia (1847-1878), oudere zus van Neeltje.

 

Noten: |a| medeoprichter van de Cacao- en Chocoladefabriek Blooker.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren