Willem Dirk Waller (1931-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien maart 2022)

 


 

[1] Willem Dirk Waller, Wim, geb. 03.07.1931, directeur Campusvoorzieningen (01.02.1977-), overl. 26.06.2009, crem., tr. Ineke Keppels, geb. ca. 1948, overl. Enschede 11.04.2000.

 

[2] Willem Dirk Waller, geb. Delft 09.08.1904, instrumentmaker (1928), tr. ís-Gravenhage 30.05.1928
[3] Johanna Antonia Jongejan, geb. Amsterdam 28.05.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Dirk Waller, geb. ís-Gravenhage 03.07.1931|a|; volgt [1].

2.                   Jan Cornelis Waller, geb. ís-Gravenhage 03.07.1931|b|.

 

Noten: |a||b| Haagsche courant 04.07.1931 (J.A. Waller-Jongejan, 2 z.).

 

[4] Jan Cornelis Waller, geb. Oudenbosch 25.02.1871, postbeambte (1896), brievenbesteller (1898,1902), postbeambte (1901,1904), assistent der posterijen (1909,1931), overl. ís-Gravenhage 08.07.1939, tr. Delft 25.11.1896

[5] Dirkje Wilhelmina Bool, geb. Delft 03.05.1874, overl. ís-Gravenhage 24.06.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida Wilhelmina Waller, geb. Delft 10.12.1898, overl. Delft 05.05.1899.

2.                   Jan Cornelis Waller, geb. Delft 17.11.1899, magazijnmeester (1923), handelsreiziger (1927), overl. ís-Gravenhage 23.04.1927.

3.                   Jacoba Wilhelmina Waller, geb. Delft 12.04.1901, kantoorbediende (1923,1931), tr. Rijswijk 21.08.1931 Jacobus van Zwijndregt, geb. ís-Gravenhage 19.01.1894, stenograaf (1920), stenograaf bij de Staten-Generaal (1931), z.v. Leendert Jan van Zwijndregt, boekbinder, en Maria Wondergem.
†††† JvZ tr. 1e ís-Gravenhage 16.07.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 10.03.1931, ingeschr. ís-Gravenhage 31.03.1931) Martina Hermina Visser, geb. ís-Gravenhage 01.12.1889, d.v. Adrianus Martinus Visser, fotograaf, en Hermina Maria Magdalena Bunnik.

4.                   Dirkje Wilhelmina Waller, geb. Delft 08.06.1902, overl. Delft 15.04.1903.

5.                   Willem Dirk Waller, geb. Delft 09.08.1904; volgt [2].

6.                   Dirkje Wilhelmina Waller, geb. ís-Gravenhage 01.04.1909.

7.                   Alida Wilhelmina Waller, geb. ís-Gravenhage 24.01.1911.

8.                   Elisabeth Henriette Waller, geb. ís-Gravenhage 29.05.1913, tr. 01.09.1937 Johannes van Eijck.

 

[6] Johannes Jongejan, geb. ís-Gravenhage 29.03.1874, kwartiermeester bij de marine (1902), ziekenvervoerder (1924), depŰthouder (1928), overl. ís-Gravenhage 02.11.1935, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 06.11.1935, tr. ís-Gravenhage 10.12.1902

[7] Alida Walburg, geb. ís-Gravenhage 07.02.1875, overl. ís-Gravenhage 13.06.1969.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Jongejan, geb. Den Helder 26.09.1904, kantoorbediende (1924), handelsvertegenwoordiger (1928), tr. ís-Gravenhage 28.03.1924 Wilhelmina Rijnvis, geb. ís-Gravenhage 29.09.1905, d.v. Alexander Sixtus Rijnvis en Maria Johanna Muzerie.

2.                   Johanna Antonia Jongejan, geb. Amsterdam 28.05.1906; volgt [3].

3.                   Leendert Pieter Johannes Jongejan, geb. Den Helder 17.07.1910. [NOI 1935]

 

[8] Jan Waller, geb. Amsterdam 21.10.1834, kastelein (1885,1896), portier (1888), overl. Delft 23.10.1897, tr. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 02.05.1858

[9] Alida de Bruijn, geb. Sprang 26.05.1837, overl. Tilburg 10.01.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Cornelis Waller, geb. Zundert 10.02.1859, overl. Oudenbosch 04.11.1870.

2.                   Adriaan Hendrik Waller, geb. Zundert 16.03.1860, magazijnmeester, overl. Zoeterwoude 23.08.1950, tr. ís-Gravenhage 08.02.1888 Maria Anna Smeelen, geb. ís-Gravenhage 22.12.1850, dienstbode (1888), overl. Rijswijk 25.07.1914|a|, d.v. Antonius Johannes Smeelen en Maria Josina van Es.

3.                   Elisabeth Henrietta Waller, geb. Zundert 03.08.1861, overl. Leiden 07.06.1945, tr. Hendrikus Martinus Meijkamp, overl. voor 1945.

4.                   Jan Engelhardus Waller, geb. Zundert 11.06.1863.
= w.s. Engelhardus Jan Waller, geb. Groot Zundert ca. 1864, overl. Delft 03.04.1885.

5.                   Jansje Alida Waller, geb. Zundert 09.04.1865, overl. Tilburg 17.02.1939, tr. Delft 27.11.1901 Paulus Adrianus Kloppers, geb. Terheijden 29.10.1866, schilder bij de Staatsspoorwegen, overl. Tilburg 05.09.1942, z.v. Johannes Adrianus Kloppers, timmerman, en Jacoba van Aken.

6.                   Johan Anton Waller, geb. Zundert 08.11.1867, machinist (1901), amanuensis aan de Technische Hogeschool (1905), overl. Delft 27.10.1905, tr. Apeldoorn 04.07.1901 Adriana Elisabeth Soeters, geb. Oudeschoot (Schoterland) 20.04.1867, overl. Enschede 06.06.1950, d.v. Adriaan Soeters en Teuntje Justina Antonia de Bruijn (1847-1930).

7.                   Jan Cornelis Waller, geb. Oudenbosch 25.02.1871; volgt [4].

 

Noten: |a| Smeele.

 

[10] Willem Dirk Bool, geb. Delft 18.05.1840, (huis)verwer (1866,1871), werkman (1873,1875), schrijver (1877,1889), schrijver aan ís Rijks magazijnen te Delft (1896,1897), gepensioneerd rijksambtenaar (1901), overl. Ede 12.07.1923; tr. 2e Delft 23.12.1908 Petronella Maria de Bruin, geb. Delft 30.07.1847, overl. ís-Gravenhage 28.05.1927, d.v. Cornelis de Bruin, klerenbleker, en Alida de Koning;tr. 1e Delft 21.11.1866

[11] Wilhelmina Groeneweg, geb. Delft 24.01.1846, overl. Delft 14.02.1901.

†††† PMdB tr. 1e Delft 02.05.1877 Arie van der Vlugt, geb. Rijswijk 31.01.1848, vuurwerker (1877), smid (1906), overl. Delft 03.02.1906, z.v. Johannes van der Vlugt, broodbakker, en Neeltje Post.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirkje Wilhelmina Bool, geb. Delft 01.09.1867, overl. Delft 14.02.1868.

2.                   Jacoba Wilhelmina Bool, geb. Delft 20.08.1868, tr. Delft 17.03.1897 Pieter Itjeshorst, geb. Delft 05.08.1872, winkelbediende (1897,1901), overl. Dordrecht 02.03.1950, z.v. Johannes Itjeshorst, winkelbediende, en Dirkje Amersfoort.

3.                   Willem Dirk Bool, geb. Delft 29.03.1870, overl. Delft 12.03.1871.

4.                   Meindert Bool, geb. Delft 10.06.1871, overl. Delft 16.02.1873.

5.                   Willem Dirk Bool, geb. Delft 07.02.1873, overl. Delft 03.03.1873.

6.                   Dirkje Wilhelmina Bool, geb. Delft 03.05.1874; volgt [5].

7.                   Meindert Jacobus Bool, geb. Delft 30.11.1875, letterzetter, overl. Delft 25.12.1947, tr. Delft 19.06.1901 Jacoba Everdina Ploos van Amstel, geb. Delft 02.04.1877, overl. Delft 12.08.1928, d.v. Christoffel Ploos van Amstel, timmerman, en Jannetje Hoogeveen.

8.                   Wilhelmina Bool, geb. Delft 18.02.1877, overl. Delft 11.08.1877.

9.                   Wilhelmina Bool, geb. Delft 11.09.1878, overl. Enschede 25.01.1960, tr. Delft 10.07.1901 Willem Robertus Soetekouw, geb. Delft 12.09.1874, letterzetter, overl. Enschede 18.05.1952, z.v. Albertus Hendrik Soetekouw, kleermaker, en Margaretha Jacoba Holtz.

10.               Anna Bool, geb. Delft 21.11.1879, overl. Delft 29.05.1883.

11.               Alida Cornelia Bool, geb. Delft 04.05.1881, tr. Gorssel 11.05.1912 Jan Jacob Theunis Valkenburg, geb. Lahat (NOI) ca. 1880, sergeant (1912), z.v. Barend Valkenburg en Maria van der Maas.
†††† JJTV tr. 1e Leusden 15.08.1907 Lubbertje Wallert, geb. Utrecht 26.11.1881, overl. Zutphen 22.12.1910, d.v. Elbert Wallert en Alijda van Duinen.

12.               Cornelia Catharina Bool, geb. Delft 28.12.1882, tr. ís-Gravenhage 11.08.1911 Quirinus van Daalen,geb. Kapelle 26.06.1881, spoorbeambte, overl. Utrecht 20.05.1950|a|, z.v. Marinus van Daalen en Mina van Ginkel.

13.               Anna Bool, geb. Delft 17.03.1884.

14.               Willem Dirk Bool, geb. Delft 07.05.1885, bakkersknecht, overl. Zaandam 12.10.1967, tr. Assendelft 02.06.1917 Geesje Koomen, geb. Krommenie ca. 1898, overl. na 1967, d.v. Abram Koomen, landarbeider, en Jannetje Raat.

15.               Gerrit Bool, geb. Delft 27.06.1886, overl. Delft 27.10.1887.

16.               Gerardus Marinus Bool, geb. Delft 03.10.1887, overl. Delft 01.05.1888.

17.               Maria Catharina Bool, geb. Delft 19.03.1889.

 

Noten: |a| ook overl.akte Jutphaas 1950 no.33.

 

[12] Johannes Jongejan, geb. Voorburg 31.03.1841, timmerman (1865,1902), overl. ís-Gravenhage 01.12.1917, tr. ís-Gravenhage 15.03.1865 (van tafel en bed gescheiden voor 1896|a|)

[13] Johanna Maria Hoeks, geb. ís-Gravenhage ca. 1843, naaister (1865), overl. tussen 1902 en 1917.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Johannes Jongejan, geb. ís-Gravenhage ca. 1867, timmerman (1896), cavalerist (1897), overl. Harderwijk 20.11.1897, tr. ís-Gravenhage 25.11.1896 Johanna Kraan, geb. Delft 11.12.1875, dienstbode (1896), overl. ís-Gravenhage 05.03.1966, d.v. Johannes Wilhelmus Kraan, metselaar, en Neeltje van Kesteren.
†††† JK tr. 2e ís-Gravenhage 06.12.1899 Johannes Wouter Cornelis Witmaar, geb. ís-Gravenhage ca. 1876, timmerman (1899), meubelmaker (1947), overl. ís-Gravenhage 30.03.1947, z.v. Willem Witmaar, meubelmaker, en Anna Helena Maria Paul.

2.                   Maria Wilhelmina Jongejan, geb. ís-Gravenhage ca. 1872, dienstbode (1897), overl. ís-Gravenhage 28.07.1949, tr. ís-Gravenhage 20.10.1897 Wilhelmus Johannes Marinus Harmsen, geb. ís-Gravenhage 23.02.1869, bediende, overl. ís-Gravenhage 04.02.1936, z.v. Bartha Harmsen, wasvrouw (1897).

3.                   Johannes Jongejan, geb. ís-Gravenhage 29.03.1874; volgt [6].

4.                   Elisabeth Sophia Maria Jongejan, geb. ís-Gravenhage 10.04.1876, overl. Noordwijk 21.01.1937, tr. ís-Gravenhage 26.07.1899 Carel Jacobus Antonius Behr, geb. ís-Gravenhage 11.05.1875, handelsreiziger (1899,1902), sigarenhandelaar (1906), bonthandelaar (1924), overl. ís-Gravenhage 05.11.1953, z.v. Charles Frederik Joseph Behr (1838-) en Martha Maria Johanna Leonarda Klugt (1838-).

 

Noten: |a| huw.akte ís-Gravenhage 1896 no.1411 {zoon Pieter Johannes}.

 

[14] Willem Fredrik George Lodewijk Walburg, geb. ís-Gravenhage 23.06.1846, vleeshouwer (1874,1888), bediende (1890), spoorbeambte (1898), bode (1904), overl. Oegstgeest 23.11.1917|c|, tr. ís-Gravenhage 12.08.1874

[15] Johanna Antonia Rijk, geb. Amsterdam 11.02.1853, dienstbode (1874), winkelierster (1890), baker (1905), overl. ís-Gravenhage 27.01.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida Walburg, geb. ís-Gravenhage 07.02.1875; volgt [7].

2.                   Johanna Antonia Walburg, geb. ís-Gravenhage 14.01.1877, naaister (1898), overl. ís-Gravenhage 12.02.1959, tr. ís-Gravenhage 16.11.1898 Hendrik Arend ten Hove, geb. ís-Gravenhage 10.11.1878, timmerman (1898), makelaar (1953), overl. ís-Gravenhage 12.03.1953, z.v. Hendrik Arend ten Hove en Maria Hermina Hoeks (ca.1844/1845-1895).

3.                   Wilhelmina Frederika Walburg, geb. ca. 1878, dienstbode (1901), overl. ís-Gravenhage 25.01.1965, tr. ís-Gravenhage 21.08.1901 Johan Karel van den Bosch, geb. Amsterdam 23.08.1878, elektriciŽn, overl. ís-Gravenhage 18.01.1948|d|, z.v. Arie Willem Jacobus van den Bosch, meubelmaker, en Christina Cornelia Schuller, strijkster (1901).

4.                   Cornelia Johanna Walburg, geb. ís-Gravenhage 24.03.1880, dienstbode (1901), overl. ís-Gravenhage 06.12.1966, tr. ís-Gravenhage 13.11.1901 Gerardus Petrus Paulus Tap, geb. ís-Gravenhage 29.06.1879, winkelbediende, overl. ís-Gravenhage 07.01.1961, z.v. Willem Cornelis Tap, koopman in petroleum (1901), en Willemina Catharina Schieveen.

5.                   Willem Fredrik George Lodewijk Walburg, geb. ís-Gravenhage 01.12.1881, smid (1904), machinist (1932,1933), overl. na 1945, tr. ís-Gravenhage 18.05.1904 Metje Doorschodt, geb. ís-Gravenhage 04.11.1882, overl. ís-Gravenhage 20.11.1945, d.v. Louis Christiaan Doorschodt, koopman in schuurzand (1904), en Metje Hoogenbergh.

6.                   Jannetje Margaretha Walburg, geb. ís-Gravenhage 13.04.1883, naaister (1905), overl. na 1963, tr. ís-Gravenhage 03.03.1905 Jacobus Machiel Holtes, geb. Amsterdam 26.05.1882, koffiehuisbediende, overl. na 1963, z.v. Petrus Andreas Holtes en Johanna Maria Christina Meijer.

7.                   Johanna Catharina Walburg, geb. ís-Gravenhage 02.04.1885, bontnaaister (1915), tr. ís-Gravenhage 17.09.1915 Cornelis Leder, geb. ís-Gravenhage 15.05.1890, stoffeerder, z.v. Johan Hendrik Leder, behanger, en Jacoba Valstar.

8.                   Cornelis Walburg, geb. ís-Gravenhage 23.01.1887, overl. ís-Gravenhage 09.03.1888.

9.                   Johanna Margaretha Walburg, geb. ís-Gravenhage 16.02.1890|a|, naaister (1911), overl. ís-Gravenhage 31.12.1927, tr. ís-Gravenhage 19.07.1911 Christiaan GrŲnloh, geb. Rotterdam 15.02.1887, kruideniersbediende (1911), handelsagent (1929), handelsvertegenwoordiger (1937), overl. ís-Gravenhage 19.02.1937, z.v. Stephanus Bastiaan GrŲnloh, kleermaker, en Cateau Spanier.
†††† CG tr. 2e ís-Gravenhage 13.02.1929 Engelina Maria Middendorp, geb. ís-Gravenhage 27.07.1897, d.v. Theodorus Wilhelmus Middendorp, koetsier, en Engelina Hendrika Helena Maria van den Akker.

10.               Cornelis Walburg, geb. ís-Gravenhage 16.02.1890|b|, overl. ís-Gravenhage 21.05.1950, tr. 30.11.1938 Jacoba Francina Keislair, geb. ís-Gravenhage 18.05.1893, overl. na 1950, d.v. Gerardus Marinus Keislair, koopman (1893), timmerman (1920), en Geertje Ketel.
†††† JFK tr. 1e ís-Gravenhage 28.04.1920 Cornelis Adrianus Timmermans, geb. ís-Gravenhage 06.03.1890, wijnkopersknecht (1920), magazijnbediende (1932), overl. ís-Gravenhage 094.07.1932, z.v. Dirk Timmermans, arbeider, en Neeltje Wesdorp.

11.               Dina Maria Walburg, geb. ís-Gravenhage 07.06.1893, piano-onderwijzeres, tr. ís-Gravenhage 15.12.1922 Johannes Leder, geb. ís-Gravenhage 16.12.1891, tweede klerk gemeentebedrijf, z.v. Johan Hendrik Leder, behanger, en Jacoba Valstar.

 

Noten: |a| geb. des namiddags ten twee ure (akte no.756); |b| geb. des namiddags ten half drie ure (akte no.757); |c| ook overl.akte ís-Gravenhage 1917 no.4272; |d| per abuis geb. ís-Gravenhage (overl.akte ís-Gravenhage 1948 no.B130).

 

[16] Jan Waller, geb. Amsterdam 11.04.1802, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 30.04.1802, makelaar, overl. Boxtel 03.03.1857, z.v. Jacobus Waller en Cornelia Sara van Hall (zie Bijlage A); tr. 2e Assen 13.10.1842 Jantje Engelhart, geb. Groningen 20.03.1808, ged. Groningen 10.04.1808, overl. Assen 02.10.1874, d.v. Hendrik Engelhart en Copia Johanna van Bolhuis; otr. 1e Amsterdam 28.03.1833, tr. Amsterdam 11.04.1833

[17] Jacoba Petronella Henrietta van Koetsveld du Crocq, geb. Delft 0806.1808, ged. Delft 19.06.1808, overl. (kraambed en Ďbijkomende zenuw- en gal-koortsení) Amsterdam 28.10.1834, d.v. Jean van Koetsveld du Crocq en Alida Elisabeth Feijh.

†††† JE tr. 1e Assen 02.05.1833 Claas Vos, geb. Assen 17.01.1804, medicinae doctor, overl. Assen 17.04.1839, z.v. Gerrit Vos en Lamberta Gerharda Kniphorst.

Uit het huwelijk Waller-van Koetsveld du Crocq:

1.                   Jan Waller, geb. Amsterdam 21.10.1834; volgt [8].

Uit het huwelijk Waller-Engelhart:

2.                   Hendrik Engelhardus Waller, geb. Amsterdam 21.07.1843, overl. Amsterdam 12.03.1845.

3.                   levenloze dochter, Amsterdam 21.07.1843.

 

[18] Adriaan de Bruijn, geb. Sprang 29.03.1806, bouwman (1837), akkerbouwer (1861), overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 16.01.1883, z.v. Arie de Bruijn en Alida van Klootwijk; tr. Almkerk en Uitwijk 01.05.1831

[19] Elisabeth Donkersloot, geb. Almkerk en Uitwijk 08.02.1806, akkerbouweres (1861), overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 02.11.1880, d.v. Teunis Donkersloot en Cornelia Maria de Reus.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arie Teunis de Bruijn, geb. Sprang 05.07.1832, akkerbouwer (1861), overl. ís-Hertogenbosch 18.01.1905, tr. Dinther 04.05.1864 Geertruij Buijs, geb. Dinther 22.09.1827, d.v. Govert Buijs en Geertruij Groebevelt.

2.                   Aleid de Bruijn, overl. Sprang-Capelle 25.04.1837.

3.                   Alida de Bruijn, geb. Sprang 26.05.1837; volgt [9].

4.                   Aantje Maria de Bruijn, geb. Sprang 16.02.1840, akkerbouweres (1861), overl. voor 1921, tr. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 26.08.1865 Johannes Soeters, geb. Sprang 27.04.1834, werkman, overl. Haarlemmermeer 14.03.1921, z.v. Adriaan Soeters en Johanna Magdalena Versteeg (-1900).

5.                   Teunis de Bruijn, overl. Sprang-Capelle 19.08.1846.

6.                   Teuntje Justina Antonia de Bruijn, geb. Sprang 08.04.1847, overl. Apeldoorn 25.01.1930, tr. 1e Nuenen, Gerwen en Nederwetten 26.07.1866 Adriaan Soeters, geb. Sprang 02.12.1839, onderbaas bij de spoorwegen te Oudeschoot (1867), overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 22.02.1886, z.v. Adriaan Soeters en Johanna Magdalena Versteeg (-1900); tr. 2e Nuenen, Gerwen en Nederwetten 30.12.1886 George Wijnand Beeger, geb. ís-Gravenhage ca. 1817, overl. Apeldoorn 27.05.1902, z.v. Frans Hendrik Beeger en Willemina Louisa Meeder.
Uit het huwelijk Soeters-de Bruijn: Adriana Elisabeth Soeters (1867|b|-1950), tr. Apeldoorn 04.07.1901 Johan Anton Waller (1867-1905), z.v. Jan Waller en Alida de Bruijn.
†††† GWB tr. 1e Utrecht 29.01.1845 Jacoba van Setten, geb. Utrecht 24.08.1821|a|, overl. Utrecht 18.04.1857, d.v. Hendrik Coenraad van Setten en Jacoba Schomade.

7.                   Cornelis Marinus de Bruijn, overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 25.05.1852.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter van Jacoba Schoonmade, erkend bij haar huwelijk, als Jacoba Schomade, met HCvS (geb.akte Utrecht 1821 no.860 & huw.akte Utrecht 1825 no.159); |b| moeder Teuntje Justiena Antonia de Bruin.

 

[20] Willem Bool, geb. Delft 17.07.1806, ged. Delft 20.07.1806, kuipersknecht (1829,1842), kuiper (1844), overl. Delft 28.07.1852, z.v. Adrianus Bool, kuipersknecht, en Cornelia de Kooning; tr. Delft 20.05.1829

[21] Dirkje van denBerg, geb. Wateringen ca. 1802, overl. Delft 27.07.1866, d.v. Jan van den Berg en Willemijntje van Nieuwkerk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus Johannes Bool, geb. Delft 06.10.1829, verwer, ovewrl. Delft 09.03.1854.

2.                   Wilhelmina Cornelia Bool, geb. Delft 19.04.1832, overl. Delft 12.05.1868, tr. Delft 18.05.1859 Johannes van der Klaauw, geb. Delft 01.01.1826, pompenmaker, overl. Delft 17.09.1887, z.v. Pieter van der Klaauw, blok- en pompmaker, en Apolonia van Dijk.

3.                   Alida Cornelia Bool, geb. Delft 01.11.1833, overl. Delft 10.04.1902, tr. Delft 16.05.1860 Engel van Aalst, geb. Delft 19.06.1835, zeilmaker, overl. Delft 13.08.1926, z.v. Hendrik van Aalst, sjouwer, en Lamberta Maria van Keulen.

4.                   Dirkje Willemina Bool, geb. Delft 18.06.1835, overl. Delft 23.10.1836.

5.                   Dirkje Willemina Bool, geb. Delft 22.02.1838, overl. Delft 09.07.1840.

6.                   Willem Dirk Bool, geb. Delft 18.05.1840; volgt [10].

7.                   Dirkje Willemina Bool, geb. Delft 05.10.1842, winkelierster, overl. Delft 26.07.1860.

8.                   Johannes Cornelis Bool, geb. Delft 29.09.1844, overl. Delft 14.01.1845.

 

[22] Meijndert Groeneweg, geb. Pijnacker 19.10.1813, oudijzerverkoper (1835,1849), werkman (1866), pakhuisknecht (1866), kaaskopersbediende (1868), bediende (1891), overl. Delft 29.11.1891, z.v. Teunis Groeneweg, rietdekker, en Neeltje Huisman; tr. Delft 26.08.1835

[23] Jacoba van Dijk, geb. Delft 20.10.1805, ged. Delft 05.11.1805, overl. Delft 07.04.1891, d.v. Gerrit van Dijk, arbeider, en Trijntje de Jong.

Uit dit huwelijk (vader veelal Meindert):

1.                   Neeltje Groeneweg, geb. Delft 07.06.1836, overl. Delft 29.06.1836.

2.                   Gerrit Groeneweg, geb. Delft 08.10.1837, overl. Delft 16.10.1837.

3.                   Gerrit Groeneweg, geb. Delft 12.12.1838.

4.                   Neeltje Groeneweg, geb. Delft 16.02.1841, tr. Delft 14.10.1868 Johan Coenraad van Zeventer, geb. Delft 17.10.1834, besteller, overl. Vrijenban 28.01.1897|b|, z.v. Pieter van Zeventer, borstelmaker, en Johanna Filepina Launspach.

5.                   Catharina Elizabeth Groeneweg, geb. Delft 19.07.1843, overl. Vrijenban 05.03.1920|a|, tr. Delft 07.11.1866 Gerardus Marinus Waar, geb. Delft 28.08.1839, winkelbediende, overl. Delft 18.09.1922, z.v. Nicolaas Waar, timmerman, en Catharina Judith de Groot.

6.                   Wilhelmina Groeneweg, geb. Delft 24.01.1846; volgt [11].

7.                   Elisabeth Groeneweg, geb. Delft 26.03.1849, overl. Delft 18.06.1849.

 

Noten: |a| ook overl.akte Delft 1920 no.122; |b| ook overl.akte Delft 1897 no.158.

 

[24] Leendert Jongejan, geb. Voorburg 01.02.1806, timmerman (1865,1869), overl. ís-Gravenhage 16.05.1891, z.v. Jan Jongejan en Maria van Santen; tr. 2e Voorburg 28.01.1859 Cornelia van IJzendoorn, geb. Tiel 05.06.1806, overl. ís-Gravenhage 30.01.1888|b|, d.v. Geertruij van IJzendoorn; tr. 1e Voorburg 04.05.1832

[25] Elisabeth de Koning, geb. Voorburg 27.06.1802, overl. Voorburg 28.06.1853, d.v. Jacob de Koning en Antje de Graaf.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Jacobus Jongejan, geb. Voorburg 30.04.1833, overl. Voorburg 14.12.1839.

2.                   Jacob Jongejan, geb. Voorburg 04.02.1835, tr. 1e Voorburg 12.08.1859 Pieternella Hendrika Haseveld, geb. ís-Gravenhage 11.04.1834, overl. Voorburg 19.02.1865, d.v. Pieter Adrianus Martinus Haseveld en Helena Wilhelmina Frederica de Wilde; tr. 2e Voorburg 20.10.1865 Adriana Maria Haseveld, geb. Utrecht 20.01.1839, d.v. Pieter Adrianus Martinus Haseveld en Helena Wilhelmina Frederica de Wilde.

3.                   Leendert Jongejan, geb. Voorburg 10.02.1837, overl. Delft 13.12.1858|a|.

4.                   Pieter Jongejan, geb. Voorburg 24.09.1838, onderwijzer, overl. na 1912, tr. Amsterdam 17.06.1869 Eva Barbara Meijll, geb. Amsterdam 05.12.1845, overl. na 1912, d.v. Johannes Meijll, schoenmaker, en Aarke van Eck.

5.                   Johannes Jongejan, geb. Voorburg 31.03.1841; volgt [12].

6.                   Dirk Jongejan, geb. Voorburg 29.08.1844, tr. 1e Voorburg 02.02.1870 Leentjen Karmigel, geb. Voorst 20.11.1843, overl. (kraambed) Voorburg 15.02.1876, d.v. Martinus Jacobus Karmigel, schoenmaker, en Leentjen van Hoorn; tr. 2e Voorburg 08.11.1876 Cornelia van der Vliet, geb. Steenbergen 09.10.1840, d.v. Adriaan van der Vliet, meedroger, en Wilhelmina Cornelia Knegt.

 

Noten: |a| ook overl.akte Voorburg 1858 no.49; |b| ook overl.akte Voorburg 1888 no.5.

 

[26] Peter Johannes Hoeks, geb. Westerhoven 06.09.1816|a|, metselaar (1865,1884), overl. ís-Gravenhage 08.12.1899, z.v. Renier Hoeks en Johanna van der Heijden; tr. 2e ís-Gravenhage 20.11.1878 Teuntje Rijpstra, geb. Leeuwarden 25.12.1828, overl. ís-Gravenhage 18.05.1911, d.v. Harmen Jans Rijpstra, sjouwer, en Gettje Lammerts Wever; tr. 1e ís-Gravenhage 03.08.1842

[27] Maria Lucas, geb. ís-Gravenhage ca. 1815, overl. ís-Gravenhage 21.08.1877, d.v. Evert Lucas en Willemina van Honstede.

†††† TR tr. 1e Leeuwarden 20.05.1855 Gerrit Bontekoe, geb. Leeuwarden 04.11.1831, boekdrukker, overl. Delft 03.06.1871, z.v. Gerke Bontekoe, turfdrager, en Hester Dijkman.

Kind van Maria (erkend bij het huwelijk):

1.                   Marinus Lukas, later Hoeks, geb. ís-Gravenhage 17.07.1838, stoelenmaker (1866), meubelmaker (1875), tr. Amsterdam 20.09.1866 Ida Mutsaers, geb. Amsterdam ca. 1840, d.v. Antonius Mutsaers en Alida de Koning.
†††† IM tr. 1e Amsterdam 12.08.1863 Gerrit Johannes Vulker, geb. Zwolle 21.10.1834, kastenmaker, overl. voor 1866, z.v. Willem Vulker, bakker, en Johanna Vellener.

Uit dit huwelijk (vader veelal Pieter Johannes):

2.                   Johanna Maria Hoeks, geb. ís-Gravenhage ca. 1843; volgt [13].

3.                   Maria Hermina Hoeks, geb. ís-Gravenhage ca. 1844/1845, overl. ís-Gravenhage 20.11.1895, tr. ís-Gravenhage 28.05.1873 Hendrik Arend ten Hove, geb. Deventer 19.05.1845, timmerman, overl. Voorburg 19.01.1920, z.v. Hendrik Arend ten Hove, timmerman, en Johanna Mechteld Blaauwenoord.
Uit dit huwelijk: Hendrik Arend ten Hove (), tr. ís-Gravenhage 16.11.1898 Johanna Antonia Walburg (ca.1877-), d.v. Willem Fredrik George Lodewijk Walburg en Johanna Antonia Rijk.
††† HAtH tr. 2e ís-Gravenhage 28.07.1899 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 28.04.1908, ingeschr. ís-Gravenhage 13.10.1908) Isabella Geertruida ten Haaft, geb. Zeist 23.01.1850, overl. ís-Gravenhage 09.03.1911, d.v. Ruth ten Haaft en Aartje van Ginkel.
†††† IGtH tr. 1e Zeist 30.11.1871 Hendrikus Verhoef, geb. Amersfoort 19.02.1850, broodbakker, overl. ís-Gravenhage 28.04.1897, z.v. Willem Verhoef en Adriana Willemina Keseling.

4.                   Pieter Johannes Hoeks, geb. ís-Gravenhage 05.03.1849, metselaar, overl. ís-Gravenhage 23.05.1929, tr. ís-Gravenhage 11.08.1875 Willemina Louisa Wouters, geb. ís-Gravenhage 01.02.1851, dienstbode (1875), overl. ís-Gravenhage 13.03.1926, d.v. Johannes Wouters, timmerman, en Maria Carolina van Straaten.

5.                   Wilhelmus Hoeks, geb. ís-Gravenhage ca. 1852, overl. ís-Gravenhage 14.04.1855.

6.                   Sophia Maria Hoeks, geb. ís-Gravenhage ca. 1853, overl. ís-Gravenhage 12.12.1883, tr. ís-Gravenhage 23.10.1878 Albertus Franciscus Adrianus Grondel, geb. ís-Gravenhage ca. 1854, vormer (1878), ambtenaar (1883,1884), rijksstempelaar (1906), overl. ís-Gravenhage 09.08.1906, z.v. Albertus Franciscus Grondel, smid, en Alida Cornelia van der Linde.
†††† AFAG tr. 2e ís-Gravenhage 26.11.1884 Anna Hendrika Feltzer, geb. ís-Gravenhage 17.05.1855, overl. tussen 1916 en 1945, d.v. Albertus Philippus Feltzer, huisschilder, en Maria Catharina Aschman.

7.                   Wilhelmus Hoeks, geb. ís-Gravenhage 18.03.1856, metselaar, overl. ís-Gravenhage 22.01.1932, tr. ís-Gravenhage 20.02.1884 Louisa Theresia Maria Leijendeckers, geb. ís-Gravenhage ca. 1862, overl. ís-Gravenhage 11.02.1895, d.v. Robertus Leijendeckers, zilversmid, en Maria Jansen.

 

Noten: |a| Peter Johannis.

 

[28] Franciscus Walburg, geb. ís-Gravenhage ca. 1812/1814, smid (1844), werkman, overl. ís-Gravenhage voor 1863, z.v. Johannes Hermanus Walburg, opperman, en Maria Zake; tr. ís-Gravenhage 07.06.1837

[29] Alida van der Pot, geb. ís-Gravenhage ca. 1811/1812, werkster (1837), naaister (1870), strijkster (1874), overl. ís-Gravenhage 04.10.1903, d.v. Cornelis van der Pot, turfdrager, en Cornelia Stroebel.

Kinderen (erkend bij het huwelijk):

1.                   Dirk van der Pot, later Walburg, geb. ís-Gravenhage 26.01.1833.

2.                   Franciscus Johannes van der Pot, later Walburg, geb. ís-Gravenhage 03.02.1836, schoenmaker (1870), horlogemaker (1872,1879), gepensioneerd militair (1899), overl. Delft 12.03.1899, tr. ís-Gravenhage 25.05.1870 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 14.03.1876, ingeschr. Delft 08.09.1876) Jacoba Wijnants, geb. ís-Gravenhage ca. 1844, dienstbode (1870), overl. ís-Gravenhage 26.10.1888, d.v. Johannes Jacobus Wijnants en Henriette Jeanne Marie Barriel.

Uit dit huwelijk:

3.                   Cornelis Walburg, geb. ís-Gravenhage 16.12.1837, pellenwever (1863), damastwever (1872), koffiebrander (1874), bediende (1875), overl. ís-Gravenhage 14.02.1926, tr. 1e Veghel 21.03.1863 Hermanna Derksen, geb. Diepenveen 27.03.1831, dienstmeid (1863), overl. Veghel 13.03.1871, d.v. Derk Jan Derksen en Jenneke Arendsen; tr. 2e Nuenen, Gerwen en Nederwetten 22.02.1872 Wouterina Nieuwenhuijzen, geb. Capelle 27.11.1836, dienstmeid (1872), overl. Veghel 06.05.1872, d.v. Huibert Nieuwenhuijzen en Petronella Netten; tr. 3e ís-Gravenhage 29.04.1874 Jansje Meijer, geb. ís-Gravenhage ca. 1825, overl. ís-Gravenhage 07.04.1875, d.v. Jansje Meijer; tr. 4e tussen 1875 en 1926 Klaasje Ouwehand, geb. Katwijk aan Zee 18.10.1844, overl. na 1926.
†††† JM tr. 1e ís-Gravenhage 22.05.1850 Govert Franken, geb. ís-Gravenhage ca. 1821, kabinetwerker (1850), kastenmaker (1871), overl. ís-Gravenhage 05.08.1871, z.v. Govert Franken, concierge, en Anna Maria Elisabeth Boshart.

4.                   Willem Hendrik Walburg, geb. ís-Gravenhage 10.02.1844, vleeshouwer (1872,1874), winkelier (1897), overl. ís-Gravenhage 26.02.1897, tr. ís-Gravenhage 06.11.1872 Christina Cornelia Elisabeth Haffner, geb. ís-Gravenhage 01.12.1833, dienstbode (1866), winkelierster (1872), overl. ís-Gravenhage 06.02.1919, d.v. Johan Willem Fredrik Haffener, vleeshouwer, en Hendrina Boheemen.
†††† CCEH tr. 1e ís-Gravenhage 31.01.1866 Gerardus van Zuilen, geb. ca. 1841, arbeider (1866), winkelier (1872), overl. ís-Gravenhage 07.01.1872, z.v. Gerardus van Zuilen, arbeider, en Mijntje Groenewoud.

5.                   Willem Fredrik George Lodewijk Walburg, geb. ís-Gravenhage 23.06.1846; volgt [14].

6.                   Hendrik Johannes Walburg, geb. ís-Gravenhage ca. 1850/1851, steendrukker (1874,1923), overl. na 1933, tr. ís-Gravenhage 12.03.1879 Dirkje Elberdina van Bleek, geb. Wageningen 28.01.1851, overl. tussen 1905 en 1921, d.v. Hendriena van Bleek.

 

[30] Kornelis Rijk, geb. Amsterdam 22.02.1828, passementwerker (1852), metselaar (1874,1891), overl. tussen 1891 en 1919, z.v. Nieklaas Rijk, passementwerker, en Johanna Margaretha de Dood; tr. Amsterdam 16.06.1852

[31] Johanna Antonia Eijgenaar, geb. Amsterdam 04.09.1823, overl. tussen 1891 en 1919, d.v. Karel Eijgenaar en Johanna Antonia Nolting.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Antonia Rijk, geb. Amsterdam 11.02.1853; volgt [15].

2.                   Cornelis Rijk, geb. Amsterdam 16.11.1866, glazenwasser (1891), schoenmaker (1919), tr. 1e Haarlem 22.07.1891 Johanna Christina Raaphorst, geb. Tiel 27.01.1868, overl. voor 1919, d.v. Dirk Antonie Raaphorst, machinist, en Christina Elizabeth Eijdam; tr. 2e Amsterdam 09.07.1919 Johanna Wilhelmina Elberta Balsing, geb. Amsterdam 13.11.1886, d.v. Johannes Bernardus Balsing, werkman, en Johanna Wilhelmina Bellers.

 


Bijlage A

 

[32] Jacobus Waller, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 09.11.1760, geŽmployeerde bij de Droits Rťunis (1812), tabakskoper (1829), doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 16.05.1806, overl. tussen 1833 en 1842; otr. Amsterdam 03.05.1787

[33] Cornelia Sara van Hall, ged. Amsterdam (Westerkerk) 26.05.1765, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 16.05.1806, overl. Amsterdam 24.01.1809, begr. Amsterdam (Noorderkerk en -kerkhof) 28.01.1809, d.v. Jodocus Clemens van Hall en Catharina Elisabet Clemens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Waller, ged. Amsterdam (Westerkerk) 02.03.1788, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 06.03.1788.

2.                   Catharina Elisabeth Waller, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 25.06.1790, tr. Amsterdam 16.04.1812 Jean Augustin Daiwalle, geb. Keulen ca. 1787, tekenmeester, z.v. Jean Nicolas Daiwalle en Therese Schmitz.

3.                   Jacobus Jodocus Waller, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 07.06.1793, overl. Amsterdam 17.12.1796, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en -kerkhof) 20.12.1796.

4.                   Cornelia Sara Waller, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 05.09.1794, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Ėkerkhof) 06.05.1795.

5.                   Elbert Jacobus Waller, geb. Amsterdam 17.02.1797, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.03.1797, overl. Amsterdam 27.03.1809, begr. Amsterdam (Noorderkerk en Ėkerkhof) 31.03.1809.

6.                   Jacobus Jodocus Waller, geb. Amsterdam 21.03.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 15.04.1798, tr. Amsterdam 13.05.1829 Anna Elizabeth van Koetsveld, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 02.03.1808, d.v. Samuel Jacobus van Koetsveld en Cornelia Johanna Waller.

7.                   Cornelis Waller, geb. Amsterdam 10.07.1799, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 31.07.1799, overl. Amsterdam 11.10.1803, begr. Amsterdam (Noorderkerk en Ėkerkhof) 14.10.1803.

8.                   Jan Waller, geb. Amsterdam 11.04.1802, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 30.04.1802; volgt [16].

9.                   Cornelia Sara Waller, geb. Amsterdam 23.12.1803, ged. Amsterdam (Westerkerk) 29.01.1804, tr. Amsterdam 14.01.1829 Jeremias Siblesz, geb. Amsterdam 22.01.1805, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 03.02.1805, beroepen predikant te Heijno bij Zwolle, z.v. Tjeerd Sibles, grutter, en Petronella Meijjes.

 

[64] Jan Waller, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19.10.1721, huwelijksgetuige Amsterdam 16.03.1780 en 03.05.1787, overl. Amsterdam 23.04.1802, begr. Amsterdam (Noorderkerk en Ėkerkhof) 28.04.1802, z.v. Elbert Waller en Geertruij de Goeijen; otr. Amsterdam 04.05.1753|a|

[65] Cornelia van Sprangh, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 11.07.1730, begr. Amsterdam (Noorderkerk en Ėkerkhof) 03.09.1799, d.v. Jacobus van Sprangh en Johanna Bakker.

Uit dit huwelijk (moeder meestal van Sprang):

1.                   Elbert Waller, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12.11.1755, otr. Amsterdam 16.03.1780 Everdina Kuijlenburgh, geb. Amsterdam ca. 1734, d.v. Jan Cuijlenburgh.

2.                   Jacobus Waller, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12.01.1757.

3.                   Jan Waller, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 04.06.1758.

4.                   Jacobus Waller, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 09.11.1760; volgt [32].

5.                   Gijsbert Waller, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.11.1761, w.s. begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 25.06.1762.

6.                   Johannis Waller, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 30.11.1763.

7.                   Gijsbert Waller, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 24.05.1765.

8.                   Daniel Waller, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.06.1767, w.s. begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk enEngelse Kerk) 26.10.1786.

9.                   Geertruij Johanna Waller, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 09.07.1772.

 

Noten: |a| bruid van Sprang.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren