Klaas Roelof Westerterp (1928-2013)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien november 2021)

 


 

[1] Klaas Roelof Westerterp, Roel, geb. Beilen 05.03.1928, eindexamen gymnasium 's-Gravenhage 1946, ingenieur scheikundige technologie Delft 1952, promotie Delft 28.03.1962|a|, hoogleraar Twente (1977-1998), RNL, overl. Huis ter Heide 24.08.2013, tr. Lucy G. Schwarz.
 
Noten: |a| proefschrift: Het specifieke grensvlak in geroerde gas-vloeistofreactoren; promotor: H. Kramers (1917-2006).

 

[2] Murk Westerterp, geb. Leeuwarden 02.03.1893, student Amsterdam UvA 1911|b|, promotie Groningen 09.07.1923|a|, arts, psychiater, directeur der Rijksasyls voor psyochopathen te Avereest (-1935)|c|, overl. Ermelo 26.07.1979, begr. Nes (Oldeboorn), otr. Heemstede 29.12.1925, tr. Heemstede 14.01.1926
[3] Alberdina Geertruida Heijn, Tine, geb. Zaandam 29.09.1905, overl. Bilthoven 15.10.1991, begr. Nes (Akkrum) 19.10.1991.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lolkje Murks Westerterp, geb. Beilen 05.03.1927, tr. voor 1963 R. van Leyden.

2.                   Klaas Roelof Westerterp, geb. Beilen 05.03.1928; volgt [1].

3.                   Nelly Albertine Westerterp, geb. Beilen 31.12.1929, tr. Victor M.A. Peutz, geb. 05.05.1926, ingenieur technische natuurkunde Delft 1950, RON, overl. 01.09.2008, z.v. Frederikus Petrus Josephus Peutz (1896-1974), Frits, ingenieur bouwkunde Delft 1925, architect van het Glaspaleis te Heerlen (1933), docent Jan van Eyck Academie te Maastricht|d|, OON, en Leonie Julie Isabelle Tissen.

4.                   A.M. Westerterp, tr. V.R.I. Congia.

 

Noten: |a| proefschrift: Proces en ontwikkeling bij de paranoia; promotor: E.D. Wiersma; |b| per abuis Mark in Album Scholasticum Academicum Universiteit Amsterdam 1632-1913, p.462; |c| eervol ontslag i.v.m. benoeming tot een andere functie, KB van 26.09.1935 (annonce collectie CBG); |d| prof. in Naamlijst van ingenieurs 1971 en annonce overlijden 1974.

 

[4] Klaas Roelof Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.08.1863, onderwijzer en hoofd der school te Daarle (1888), onderwijzer te Leeuwarden (1889), hoofdonderwijzer te Rotterdam (1926), ‘rustend hoofd eener school voor MULO’ (1942), overl. Zeist 29.08.1943, begr. Zeist (Nwe Alg.Bpl.) 02.09.1943; tr. 2e Hoek van Holland 28.07.1915 Engelina Reina de Kievit, geb. Zwartewaal 13.10.1883 (akte), d.v. Cornelis de Kievit en Willempje Wildenboer; tr. 1e Utingeradeel 30.08.1888

[5] Lolkje Murks de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 22.01.1864, overl. Loosduinen 12.02.1913|a|.

Uit het huwelijk Westerterp-de Jong:

1.                   Thoma Westerterp, geb. Leeuwarden 11.06.1889, overl. Wormerveer 13.01.1947, tr. ’s-Gravenzande 04.09.1913 Johan Hendrik Methöfer, geb. Arnhem 04.05.1889, overl. na 1947, z.v. Willem Mari Methöfer, kantoorbediende, en Aaltien Lammerts.

2.                   Anna Westerterp, geb. Leeuwarden 30.01.1891, overl. Bennebroek 31.01.1951, tr. 1e Hoek van Holland 11.07.1918 Adrianus van den Ende, geb. ’s-Gravenzande ca. 1891, overl. voor 1943, z.v. Adrianus van den Ende (ca.1858-1935) en Maria Solleveld; tr. 2e (echtsch.) Jan Hendrik Akkerman.

3.                   Murk Westerterp, geb. Leeuwarden 02.03.1893; volgt [2].

W.s. uit het huwelijk Westerterp-de Kievit:

4.                   Cornelis Westerterp, geb. ca. 1918, candidaatsexamen pharmacie te Utrecht (1938)|b|, overl. Harlingen 30.09.1983, crem. Goutum 04.10.1983, tr. voor 1943 Catharina Stronck, examen apothekers-assistente te Amsterdam (1938)|c|, d.v. Cornelis Stronck en Sibbeltje van der Meulen (ca.1887-1983).

 

Noten: |a| ook overl.akte ’s-Gravenzande 1913 no.18; |b||c| De banier 21.05.1938.

 

[6] Albert Heijn, geb. Oostzaan 15.10.1865, winkelier (1887,1899), koopman (1911,1920), oprichter en president-commissaris van Albert Heijn NV, RON, overl. Amsterdam 13.11.1945, crem., tr. Oostzaan 27.05.1887

[7] Neeltje de Ridder, geb. Oostzaan 22.05.1869, overl. Amsterdam 05.09.1946, begr. Zaandam 09.09.1946.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Heijn, geb. Oostzaan 18.09.1887, overl. Oostzaan 11.07.1892.

2.                   Trijntje Heijn, geb. Oostzaan 03.05.1889, w.s. overl. voor 1976, tr. Zaandam 17.08.1911 Johan Hille, geb. Koog aan de Zaan ca. 1888/1889, koopman (1911,1926), w.s. overl. voor 1976, z.v. Gerrit Hille, beschuitfabrikant, en Johanna Emmer.

3.                   Immetje Heijn, geb. Oostzaan 21.05.1890, overl. Haarlem 02.05.1932, tr. Amsterdam 10.02.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 16.02.1932, ingeschr. Amsterdam 11.03.1932) Wouter Hinlopen, geb. Amsterdam ca. 1889, koopman, overl. Hilversum 13.06.1967, z.v. Dirk Herman Hinlopen en Fennechiena Giezen.
     WH tr. 2e G. Meyer.

4.                   Gerrit Heijn, geb. Oostzaan 14.01.1892, overl. Oostzaan 16.07.1892.

5.                   Antje Heijn, geb. Oostzaan 16.05.1893, overl. 06.07.1976, tr. 1e Bussum 23.11.1920 (echtsch. 16.07.1936) Louris Schaap, geb. Wormerveer ca. 1893, kantoorbediende, rijksambtenaar, overl. Apeldoorn 27.07.1945, z.v. Jan Schaap, kassier, en Anna Emilie Brandt; tr. 2e Lindenbergh.
     LS tr. 2e Wilhelmina Pieternella Maria Steenmeijer, geb. Winterswijk 16.12.1909, d.v. Wilhelmus Gerhardus Steenmeijer, fotograaf, en Tannetje Pieternella Josephina Vos.

6.                   Gerrit Heijn, geb. Oostzaan 22.11.1895, ‘directeur eener naamlooze vennootschap’ (1921), koopman (1926,1932), tr. 1e Amsterdam 21.06.1921 Catharina Stähle, Käthe, geb. Amsterdam ca. 1902, overl. (kraambed) Zaandam 24.11.1930, begr. 27.11.1930, d.v. Friedrich Conrad Stähle, koopman, en Hendrika Gesina Frederika Funke; tr. 2e Amsterdam 25.10.1932 Sophie Johanne Ernestine Helene Hubertine Cathérine Bachigaloupi Tourniaire, geb. Amsterdam ca. 1909, d.v. Ernest Jean Joseph Louis Oscar Bachigaloupi Tourniaire (1880-1939), toneelspeler, en Isabella Johanna van Staal.

7.                   Jan Heijn, geb. Oostzaan 28.10.1897, koopman, overl. voor 1976, tr. Amsterdam 04.08.1925 Adriana Hendrika Kruger, geb. Amsterdam ca. 1901, d.v. Carel Fredrik August Kruger en Hendrika Mansheijm.
Uit dit huwelijk: Albert Heijn (1927-2011).

8.                   Neeltje Heijn, geb. Oostzaan 29.07.1899, tr. Amsterdam 03.04.1923 Jan Fransen, geb. Amsterdam ca. 1893, scheikundig ingenieur, overl. voor 1976, z.v. Germent Fransen, makelaar, en Margaretha Elisabeth Ruwe.

9.                   Alberdina Geertruida Heijn, geb. Zaandam 29.09.1905; volgt [3].

 

[8] Uiltje Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 27.03.1826, koopman (1850,1865), boer (1867,1869), veehouder (1873,1877), koopman (1879,1884), lid van de Raad en wethouder van de gemeente Utingeradeel (1888), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 08.04.1888, tr. Opsterland 05.04.1849

[9] Antje Willems Koekoek, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 20.08.1829, boerin (1867,1869), veehoudster (1873,1877), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 10.02.1915.

Uit dit huwelijk (moeder ook Koekkoek):

1.                   Hantje Uiltjes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.01.1850, overl. Utingeradeel 10.10.1936, tr. Utingeradeel 17.04.1873 Markus Wieringa, geb. Ried (Franekeradeel) 03.11.1849, wagenmakersknecht, overl. Zwollerkerspel 12.06.1938, z.v. Sjolle Markus Wieringa, wagenmaker, en Gelbrigje Fokkes Veenstra.

2.                   Fokje Uiltjes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 13.01.1852, overl. Utingeradeel 18.12.1933, tr. Utingeradeel 16.05.1873 Wybe Jans Lojenga, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 08.02.1851, koopman, overl. Wageningen 24.05.1907, z.v. Jan Wybes Lojenga en Afke Pieters Bottema.

3.                   Ymkje Uiltjes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.09.1853, strohoedenmaakster (1879), overl. Utingeradeel 07.07.1927, tr. Utingeradeel 11.06.1879 Hotze Jelles Kleefstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 23.05.1854, arbeider, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 04.04.1921, z.v. Jelle Nannes Kleefstra, arbeider, en Geertje Jans Gorter.

4.                   Jitske Uiltjes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 21.12.1854, overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 16.04.1935, tr. Utingeradeel 10.05.1877 Symon Tettes Hofstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 11.05.1850, van boerenbedrijf (1877), overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 28.11.1918, z.v. Tette Hotzes Hofstra, veehouder, en Tietje Klazes de Groot.

5.                   Bauke Uiltjes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 14.03.1856, tr. Utingeradeel 17.05.1883 Sjoerdtje Willems Nijdam, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 31.10.1858, d.v. Willem Sytzes Nijdam, veehouder, en Elisabeth Lefferts Annema.

6.                   Jitje Uiltjes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 10.03.1858, overl. Utrecht 15.02.1922, tr. Utingeradeel 30.08.1883 Dirk Postma, geb. Leeuwarden 02.08.1861, onderwijzer (1883), controleur bij de Nederlandse Spoorwegen (1923), overl. Apeldoorn 25.09.1946, z.v. Rinze Postma en Pietje Zwanenburg.
     DP tr. 2e Amsterdam 12.07.1923, Margaretha Petronella Sax, geb. Amsterdam ca. 1865, overl. Utrecht 10.10.1943, d.v. Nicolaas Sax en Willemina Fernhout.

7.                   Willem Uiltjes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 11.05.1860, veehouder, overl. na 1936, tr. Utingeradeel 22.05.1884 Yke Tjitzes de Boer, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.04.1863, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 05.11.1936, d.v. Tjitze Wytzes de Boer en Jacobjen Hilberts Groenewoud.

8.                   Klaas Roelof Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.08.1863; volgt [4].

9.                   Elisabeth Uiltjes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.11.1865, overl. Utingeradeel 01.02.1888.

10.               Anna Uiltjes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 26.11.1867, overl. Haskerdijken (Haskerland) 06.11.1951, tr. Utingeradeel 30.01.1890 Klaas Fokke de Jong (1866-1944), z.v. Murk Klazes de Jong en Thomaske Martens Boontje.

11.               Kerst Uiltjes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 04.08.1869, slager, tr. Utingeradeel 26.05.1892 Ymkje Jelles Koopmans, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 23.11.1871, d.v. Jelle Reinders Koopmans, veehouder, en Aaltje Hilles de Graaf.

 

[10] Murk Klazes de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.06.1841, van boerenbedrijf (1860), scheepstimmerman (1861,1866), timmerman (1869,1879), bouwkundige (1888), architect (1898,1904), administrateur (1916), wethouder (1882,1885), lid Provinciale Staten van Friesland (1888,1890), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.03.1922, tr. Utingeradeel 08.07.1860

[11] Thomaske Martens Boontje, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.12.1840, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.09.1919.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de kwartierstaat Sjoerd Menno Baas (1941-2010).

Uit dit huwelijk:

1.                   Dettje Murks de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 03.10.1861, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 06.03.1915.

2.                   Lolkje Murks de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 22.01.1864; volgt [5].

3.                   Klaas Fokke de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 16.11.1866, candidaat-arts (1890), overl. Haskerland 21.09.1944, tr. Utingeradeel 30.01.1890 Anna Uiltjes Westerterp (1867-1951), d.v. Uiltje Baukes Westerterp en Antje Willems Koekkoek.

4.                   Marten Thomas de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 15.07.1869.

5.                   Marten Thomas de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 18.08.1870, timmerman, overl. na 1938, tr. Utingeradeel 23.05.1901 Maaike Meyer, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 12.10.1876, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 11.06.1938, d.v. Hendrik Johannes Meyer, kastelein, en Antje Hendriks Brouwer.

6.                   Trijntje Murks de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 27.10.1873, overl. na 1956, tr. Utingeradeel 05.08.1898 Carel Benjamin Velds, geb. Sneek 09.10.1869, onderwijzer, overl. ’s-Gravenhage 23.06.1956, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 26.06.1956, z.v. Jacob Velds, muziekmeester, en Anna Maria Hoekstra.

7.                   Fokje Murks de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.08.1876, tr. Utingeradeel 01.06.1899 Laurens Antony Pieter Hoffmann, geb. Sint Jansteen 24.08.1862, commies der posterijen (1899), postdirecteur (1904), overl. Utrecht 20.09.1928, z.v. Pieter Antony Hoffmann, commies, en Anna Maria Baerveldt.

8.                   Akke de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 05.05.1879, overl. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 15.02.1961, tr. Utingeradeel 03.11.1904 Sjoerd Cuperus, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 13.03.1875, student godgeleerdheid Groningen 12.10.1894, predikant te Ureterp (1904,1910) en Lekkum (1928), overl. Tietjerksteradeel 07.06.1948, z.v. Minne Klazes Cuperus en Baukje Sjoerds de Jong.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [6]/[7] in de kwartierstaat Sjoerd Menno Baas (1941-2010).

9.                   Tetje de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 29.07.1882, tr. Utingeradeel 07.09.1916 Jan Hijlkema, geb. Noordwijk (Marum) 23.10.1886, veehouder, z.v. Klaas Hijlkema, landbouwer, en Yke Dijkstra.

10.               Ymkjen Kerst de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 01.01.1885, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 31.08.1900.

11.               Sjouke Marten de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 10.02.1888, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.04.1889.

 

[12] Jan Heijn, geb. Oostzaan 12.01.1830, koopman/winkelier (1861,1887), veehouder (1897,1898), overl. Oostzaan 20.12.1912, tr. Oostzaan 23.06.1861

[13] Antje de Ridder, geb. Oostzaan 13.12.1833, overl. Oostzaan 27.01.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Heijn, geb. Oostzaan 27.03.1862, landman, tr. Ransdorp 10.05.1888 Guurtje van Berge, geb. Oostzaan 04.11.1867 (akte), d.v. Jacob van Berge, landman, en Marritje Eekel.

2.                   Albert Heijn, geb. Oostzaan 15.10.1865; volgt [6].

3.                   Immetje Heijn, geb. Oostzaan 22.04.1868, overl. Zandvoort 26.06.1929, tr. Oostzaan 19.05.1893 Cornelis Blokker, geb. Midwoud ca. 1867, spekslager, overl. na 1929, z.v. Arien Blokker, landman, en Lijsbeth Wagenaar.

4.                   Gerrit Heijn, geb. Oostzaan 08.02.1871, koopman, overl. Oostzaan 05.12.1920, tr. Oostzaan 08.04.1898 Elizabeth Korsen, geb. Oostzaan 13.06.1879 (no.50), overl. na 1920, d.v. Klaas Korsen, gemeentewegwerker, en Eefje Veen.

5.                   Neeltje Heijn, geb. Oostzaan 19.09.1873, overl. Oostzaan 05.03.1953, tr. Oostzaan 29.07.1897 Cornelis de Graaf, geb. Oostzaan 09.02.1874 (akte), koopman, overl. voor 1953, z.v. Willem de Graaf, koopman, en Grietje Stam.

6.                   Trijntje Heijn, geb. Oostzaan 01.03.1880, overl. Oostzaan 07.03.1888.

 

[14] Gerrit de Ridder, geb. Oostzaan 24.12.1839, koopman (1860,1861), landman/veehouder (1867,1893), dijkgraaf van de polder Oostzaan, overl. Oostzaan 18.08.1912, tr. Oostzaan 08.11.1860

[15] Trijntje Keijzer, geb. Oostzaan 03.11.1840, overl. Oostzaan 13.11.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit de Ridder, geb. Oostzaan 19.02.1861, overl. Oostzaan 05.03.1861.

2.                   Geertje de Ridder, geb. Oostzaan 18.03.1862, overl. Oostzaan 01.02.1864.

3.                   Geertje de Ridder, geb. Oostzaan 07.12.1864, overl. Oostzaan 25.11.1921, tr. Oostzaan 14.02.1884 Jan Taams, geb. Oostzaan 14.10.1860 (akte), landman, overl. Oostzaan 14.05.1925, z.v. Klaas Taams, landman, en Grietje Stam.

4.                   Gerrit de Ridder, geb. Oostzaan 15.01.1867, landman, overl. Koog aan de Zaan 25.10.1938, tr. Ilpendam 27.08.1886 Maartje Schuitemaker, geb. Oostzaan 03.04.1867 (akte), overl. Zaandam 19.03.1942, d.v. Klaas Schuitemaker en Antje Taams.

5.                   Neeltje de Ridder, geb. Oostzaan 22.05.1869; volgt [7].

6.                   Sijmen de Ridder, geb. Oostzaan 07.10.1871, landman, tr. Oostzaan 27.04.1893 Gerritje Flens, geb. Oostzaan 31.07.1873 (akte), d.v. Jan Flens, winkelier, en Trijntje de Boer.

7.                   Albert de Ridder, geb. Oostzaan 16.01.1874, landbouwer, overl. Oostzaan 22.02.1948, tr. Akersloot 03.03.1897 Geertje Dil, geb. Oostzaan 18.07.1873 (akte), overl. Oostzaan 09.10.1947, d.v. Pieter Dil, vishandelaar, en Geertje Schouten.

8.                   Alida de Ridder, geb. Oostzaan 12.05.1877, overl. Oostzaan 02.02.1878.

9.                   Pieter de Ridder, geb. Oostzaan 13.07.1879, overl. Oostzaan 23.10.1882.

 

[16] Bauke Uiltjes Westerterp, geb. Oldeboorn 30.05.1796, boer en koopman, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 25.12.1844, z.v. Uiltje Klazes (-1811), boer, en Elisabeth Jochems; tr. Utingeradeel 03.09.1825

[17] Hantje Murks Bottema, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 30.10.1802, boerin (1852,1865), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.01.1885, d.v. Murk Johannes Bottema, boer, en Ymkjen Kerstes de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Uiltje Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 27.03.1826; volgt [8].

2.                   Ymkjen Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 27.03.1826, tr. Utingeradeel 10.10.1852 Atze Baukes Dijkstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 03.12.1824, koopman, z.v. Bauke Atzes Dijkstra, boer en koopman, en Wytske Hylkes Hylkema.

3.                   Elisabeth Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 15.05.1828.

4.                   Elisabeth Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 20.06.1830, strohoedenmaakster (1855), tr. Utingeradeel 09.03.1855 Gatze Martens van Kalsbeek, geb. Oldeboorn ca. 1834, van kasteleinsbedrijf (1855), z.v. Marten Gatzes van Kalsbeek, kastelein en timmerman, en Jitske Johannes Talman.

5.                   Pietje Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 15.09.1832, overl. Leeuwarden 14.11.1917, tr. Utingeradeel 09.03.1855 Halbe Gerbens Blaauw, geb. Gorredijk (Opsterland) 25.05.1831, van bakkersbedrijf (1855), overl. voor 1917, z.v. Gerben Ebes Blaauw en Antje Jelles de Groot.

6.                   Stijntje Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 22.05.1834.

7.                   Stijntje Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 02.11.1835, overl. voor 1889, tr. Utingeradeel 17.06.1866 Jelmer Ferwerda, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 26.09.1839, civiel ingenieur, overl. Utingeradeel 09.10.1889, z.v. Jan Willem Ferwerda, heel- en vroedmeester, en Doetje Eeltjes Huisman.
     JF tr. 2e voor 1889 Theresia Jeannetta Cornelia Vroom, overl. na 1889.

8.                   levenloze dochter, Oldeboorn (Utingeradeel) 04.11.1837.

9.                   Janke Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 06.11.1838, overl. Franeker 19.03.1914.

10.               Murk Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 06.11.1838, veehouder, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 18.07.1907, tr. Utingeradeel 26.01.1871 Hantje Johannes Vleer, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 16.08.1839, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 02.12.1903, d.v. Johannes Aukes Vleer, boer, en Froukjen Erriets Sytzema.
     HJV tr. 1e Utingeradeel 08.05.1859 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Heerenveen 30.03.1870, ingeschr. Utingeradeel 06.09.1870) Wisse Sjoerds Oosthoek, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 22.05.1838, timmerknecht, z.v. Sjoerd Jans Oosthoek en Trijntje Wisses Diepstra.

11.               Kerst Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 13.07.1841, bakkersknecht, tr. Marum 27.05.1872 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 30.10.1883, ingeschr. Amsterdam 06.03.1884, ingeschr. Marum 03.04.1884) Wietske Gaastra, geb. Leeuwarden 12.12.1850, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 24.06.1897|a|, d.v. Cornelis Roels Gaastra en Jantje Boukes Heinstra.
     WG tr. 2e Amsterdam 05.07.1888 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 24.11.1892, ingeschr. Amsterdam 02.03.1893) Carlo Giuseppe Cheula, geb. Druogno (Italië) ca. 1846, schoorsteenveger, z.v. Guiseppe Maria Cheula en Marianna Minola; tr. 3e Wymbritseradeel 05.01.1895 Gerrit Wijnsma, geb. Joure (Haskerland) 05.12.1862, arbeider (1895), koemelker (1897), melkrijder (1922), overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 22.04.1922, z.v. Johannes Klazes Wijnsma, schipper, en Elisabeth van Die.
     CGC tr. 1e Amsterdam 21.09.1881 Elisabeth de Boer, geb. Nieuwendam ca. 1851, overl. voor 1888, d.v. Pieter de Boer en Grietje Groot.
     GW tr. 2e Leeuwarderadeel 23.10.1897 Dirkjen van der Meer, geb. Terzool (Rauwerderhem) 05.04.1870, huishoudster (1897), overl. Leeuwarden 13.06.1949, d.v. Jarig Folkerts van der Meer, timmerman, en Albertje Alberts Koopmans.

12.               Akke Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 13.07.1841, van boerenbedrijf (1865), overl. Apeldoorn 26.07.1935, tr. Utingeradeel 14.05.1865 Klaas Ruurds de Roos, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.08.1843, korenmolenaar, overl. Apeldoorn 20.01.1923, z.v. Ruurd Klazes de Roos, korenmolenaarsknecht, en Tetje Hotzes Hofstra.

13.               Dettje Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 07.07.1844, tr. Utingeradeel 14.06.1868 Sipke Sipkes Bottema, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.05.1846, van boerenbedrijf (1868), z.v. Sipke Murks Bottema, boer, en Trijntje Gerlofs Vollema.

 

Noten: |a| per abuis wede Bottema en wede ‘Karel Keffelaar’ (overl.akte Leeuwarderadeel 1897 no.98).

 

[18] Willem Jans Koekoek, geb. Marum ca. 1787|c| of Nuis ca. 1785|d|, boer, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 28.06.1832, z.v. Jan Willems Koekoek, arbeider, en Anke Harms Koekoek; tr. Opsterland 31.01.1828

[19] Fokjen Hendriks Oosterwoud, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) ca. 1788/1789, overl. Hemrik (Opsterland) 16.12.1862|b|, d.v. Hendrik Hotzes Oosterwoud en Antje Fokkes; tr. 1e Opsterland 04.07.1812 Eesge Douwes Tolman, geb. Beets ca. 1772/1773, overl. Opsterland 15.08.1826, z.v. Douwe Eesges en Jitske Jans.

Uit het huwelijk Tolman-Oosterwoud:

1.                   Douwe Eesges Tolman, geb. Beets (Opsterland) 08.05.1813, tr. Opsterland 08.04.1841 Antje Andries Zwaga, geb. Wijnjeterp ca. 1804, overl. Opsterland 21.12.1889, d.v. Andries Bockes Zwaga en Pyttertje Frankes.

2.                   Hendrik Tolman, geb. Beets (Opsterland) 07.08.1815, overl. voor 1907, tr. Menaldumadeel 22.07.1875 Tietje Wymers, geb. Grouw (Idaarderadeel) 19.11.1821, overl. Boxum (Menaldumadeel) 21.01.1907, d.v. Grietje Wymers, boerenmeid.

3.                   Jitske Eesges Tolman, geb. Beets ca. 1819, tr. Opsterland 08.04.1841 Klaas Egberts Kuipers, geb. Beetsterzwaag ca. 1806, z.v. Egbert Rienks Kuipers en Antje Berends.

4.                   Wiebe Eedsges Tolman, geb. Beets (Opsterland) ca. 1824, landbouwer, overl. Boornbergum (Smallingerland) 29.12.1893, tr. 1e Opsterland 05.04.1849 Antje Willems Jongbloed, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 02.08.1825, overl. Opsterland 18.12.1852, d.v. Willem Pieters Jongbloed en Antje Hendriks Jellema; tr. 2e Opsterland 08.06.1855 Grietje Petrus Arendz, geb. Boombergum (Smallingerland) 02.06.1819, dienstmeid (1844), boerin (1858), overl. Smallingerland 15.02.1858, d.v. Petrus Arendz en Martzen Durks Wouda; tr. 3e Smallingerland 06.05.1863 Grietje Lieuwes Pel, geb. Boornbergum (Smallingerland) 30.08.1839, overl. Smallingerland 10.10.1865, d.v. Lieuwe Jacobs Pel, landbouwer, en Leentje Jans Knobbe; tr. 4e Smallingerland 10.06.1875 Antje Huisman, geb. Drachten (Smallingerland) 25.09.1838, d.v. Oege Jurjens Huisman, arbeider, en Harmke Hanzes Mud.
     GPA tr. 1e Smallingerland 05.07.1844 Wietze Sierds Westra, geb. Drachten ca. 1822, boerenknecht (1844), landbouwer (1854), overl. Smallingerland 29.07.1854, z.v. Sierd Minnes Westra, arbeider, en Geertje Willems van der Burg.
     AH tr. 1e Smallingerland 13.05.1864 Sieger Tjeerds Rinzema, geb. Drachten (Smallingerland) 29.08.1838, arbeider, overl. Smallingerland 17.08.1871, z.v. Tjeerd Rinzes Rinzema en Trijntje Siegers Bijstra.

Uit het huwelijk Koekoek-Oosterwoud (vader ook Koekkoek):

5.                   Anke Willems Koekoek, geb. Beets (Opsterland) 16.06.1828, overl. Oldebroek 07.02.1895, tr. Opsterland 19.04.1847 Egbert Hendriks de Herder, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 06.11.1823, timmerman, overl. Termunten 01.04.1874, z.v. Hendrik Egberts de Herder en Antje Geerts|e|.

6.                   Antje Willems Koekoek, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 20.08.1829|a|; volgt [9].

 

Noten: |a| Koekkoek (geb.akte Opsterland 1829 no.88); |b| ook overl.akte Smallingerland 1862 no.179 (moeder Antje Wiebes); |c| huw.akte Opsterland 1828 no.5; |d| overl.akte Opsterland 1832 fol.14; |e| Jantje Voortwijs (overl.akte Termunten 1874 no.15).

 

[20] Klaas Fokkes de Jong, geb. Oldeboorn 14.02.1809, ged. Oldeboorn (doopsgezind) 01.03.1835, koemelker (1836), boer (1841,1864), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 11.11.1890, z.v. Fokke Jacobs De Jong (-1826), boer, en Tettje Annes (-1827), boerin; tr. 1e Utingeradeel 06.10.1833 Fokjen Sytzes Postma, geb. Oldeboorn 26.12.1809, overl. Oldeboorn 06.12.1833, d.v. Sytze Sytzes Postma, boer, en Japke Aukes; tr. 2e Utingeradeel 27.03.1836

[21] Dettje Murks Bottema, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 14.05.1809, boerin (1837,1864), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 28.07.1873, d.v. Murk Johannes Bottema en Ymkje Kerstes de Jong.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de kwartierstaat Sjoerd Menno Baas (1941-2010).

Uit het huwelijk de Jong-Postma:

1.                   Sytze Klazes de Jong, geb. Utingeradeel 25.11.1834, boerenknecht (1857), winkelier (1868,1869), overl. Leeuwarden 23.10.1903, tr. 1e Utingeradeel 10.05.1857 Tettje Jacobs Dijkstra, geb. Nes (Utingeradeel) 15.12.1834, van boerenbedrijf (1857), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 04.06.1868, d.v. Jacob Atzes Dijkstra, boer, en Antje Fokkes de Jong; tr. 2e Utingeradeel 30.04.1869 Ybeltje Klazes Boersma, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 16.04.1841, overl. Rotsterhaule (Schoterland) 03.09.1881, d.v. Klaas Sybes Boersma, arbeider, en Wimpke Fokkes de Jong.

Uit het huwelijk de Jong-Bottema:

2.                   levenloze dochter, Oldeboorn (Utingeradeel) 24.05.1837.

3.                   levenloze zoon, Oldeboorn (Utingeradeel) 24.04.1838.

4.                   Fokje Klazes de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 30.08.1839, bakkerin, overl. Utingeradeel 31.12.1894, tr. Utingeradeel 01.05.1864 Pieter Harmens Poppes, geb. Balk (Gaasterland) 16.08.1829, bakker, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 15.08.1886, z.v. Harmen Baukes Poppes, koopman, en Grietje Olkes Wierstra.

5.                   Murk Klazes de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.06.1841; volgt [10].

6.                   Kerst Klazes de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 28.04.1843, bakker, overl. Workum 12.09.1903, tr. 1e Utingeradeel 01.05.1864 Ytje Hylkes Hylkema, geb. Nes (Utingeradeel) 22.05.1840, overl. Akkrum (Utingeradeel) 20.03.1869, d.v. Hylke Bonnes Hylkema, koopman, en Joukje Aukes Boetje; tr. 2e Utingeradeel 06.10.1872 Wytske Post, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.06.1850, overl. Akkrum (Utingeradeel) 08.06.1877, d.v. Klaas Klazes Post, kalkbrander, en Aaltje Jelles Koopmans; tr. 3e Workum 11.09.1889 Aaltje Haijtema, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 07.10.1867, overl. Workum 02.05.1918, d.v. Haite Siebes Haijtema, winkelier, en Grietje Epeus Vlieg.

7.                   Tetje Klazes de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 26.11.1846.

8.                   Tetje Klazes de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.12.1849, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 10.12.1875, tr. Utingeradeel 22.05.1874 Tjitte Hommes de Jong, geb. Nes (Utingeradeel) 12.03.1845, van boerenbedrijf (1874,1878), overl. Akkrum (Utingeradeel) 28.02.1929, z.v. Homme Fokkes de Jong, veehouder, en Neeltje Sytzes van der Krieke.
     THdJ tr. 2e Utingeradeel 01.02.1878 Dieuwke Atzes de Jong, geb. Haskerdijken (Haskerland) 18.08.1849, dienstmeid (1878), overl. Akkrum (Utingeradeel) 25.06.1933, d.v. Atze Fokkes de Jong, boer, en Trijntje Hendriks van der Wal.

 

[22] Marten Thomas Boontje, geb. Oldeboorn 14.12.1806, scheepstimmerman (1830,1860), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 20.12.1873, z.v. Thomas Thomas Boontje, scheepstimmerman, en Akke Martens (-1815); tr. Utingeradeel 25.04.1830

[23] Lolkjen Wybes Rypkema, geb. Goingarijp (Doniawerstal) 11.03.1806, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 04.04.1884, d.v. Wybe Durks Rypkema, koopman, en Lolkjen Baukes (-1806).

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de kwartierstaat Sjoerd Menno Baas (1941-2010).

Uit dit huwelijk (moeder ook Lolkje):

1.                   Trijntje Martens Boontje, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 01.09.1830, overl. Rottevalle (Achtkarspelen) 20.03.1867, tr. Utingeradeel 04.05.1856 Johannes Bottema, geb. Grouw (Idaarderadeel) 17.02.1833, van boerenbedrijf (1856), overl. Leeuwarden 27.08.1909, z.v. Sipke Murks Bottema, boer, en Trijntje Gerlofs/Jelles Vollema, boerin.
     JB tr. 2e Tietjerksteradeel 03.06.1876 Sepkjen Melles Bouma, geb. Oudega (Smallingerland) 07.07.1841, overl. Leeuwarden 10.08.1914, d.v. Melle Folkerts Bouma, arbeider, en Baukjen Aalzens de Jong.

2.                   Akke Martens Boontje, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 22.04.1835, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 21.08.1922, tr. Utingeradeel 06.05.1860 Oene Baukes Dijkstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 20.11.1835, koopman, overl. Opsterland 19.10.1890, z.v. Bauke Atzes Dijkstra, boer, en Wytske Hylkes Hylkema.

3.                   Sjouke Martens Boontje, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 21.06.1838, overl. Leeuwarden 05.11.1916.

4.                   Thomaske Martens Boontje, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.12.1840; volgt [11].

5.                   Wijbrigje Martens Boontje, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 04.02.1845, huishoudster (1891), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 17.08.1911, tr. 1e Utingeradeel 13.05.1886 Hendrik Jelles Langhout, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.06.1824, koopman, overl. voor 1891, z.v. Jelle Hendriks Langhout, koopman, en Fimke Hendriks Woudsma; tr. 2e Leeuwarderadeel 05.12.1891 Tjeerd Kaastra, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 22.04.1860, gardenier, overl. Leeuwarden 30.05.1914|a|, z.v. Sjerp Tjeerds Kaastra, gardenier, en Fokje Semler.
     HJL tr. 1e Utingeradeel 26.05.1850 Yttje Martens van Kalsbeek, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 26.01.1831, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 02.10.1871, d.v. Marten Gatzes van Kalsbeek, kastelein en timmerman, en Jitske Johannes Talman.
     TK tr. 1e Leeuwarderadeel 25.05.1889 Jacobje Bethlehem, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 21.08.1860, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 09.04.1890, d.v. Haije Jacobs Bethlehem, rijksveldwachter, en Cornelia van Bovene.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leeuwarderadeel 1914 no.51.

 

[24] Simon Heijn, geb. Oostzaan ca. 1800/1801, veldwachter (1829,1844), winkelier (1846), overl. Oostzaan 06.02.1847, z.v. Jan Heijn en Trijntje Tuin; tr. Oostzaan 14.06.1829

[25] Immetje de Haas, geb. Oostzaan ca. 1809, winkelierster (1858), overl. Oostzaan 25.10.1872, d.v. Jan de Haas en Aaltje Taams.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Heijn, geb. Oostzaan 12.01.1830; volgt [12].

2.                   Aldert Heijn, geb. Oostzaan 07.10.1831, onderwijzer (1858), assuradeur (1910), overl. Alkmaar 05.02.1910, tr. Den Helder 04.03.1858 Trijntje Heijn, geb. Nieuwe Niedorp ca. 1840, overl. Alkmaar 14.10.1898, d.v. Jan Heijn, houtkoper, en Trijntje Groeneveld.

3.                   Simon Heijn, geb. Oostzaan 27.12.1834, manufacturier, tr. Oostzaan 02.05.1858 Aaltje Jong, geb. Oostzaan 23.05.1837 (akte) OF 26.05.1837 (akte), d.v. Albert Jong, visser, en Cornelisje Oud.

4.                   Hendrik Heijn, geb. Oostzaan 15.03.1837, overl. Oostzaan 19.04.1837.

5.                   Hendrik Heijn, geb. Oostzaan 12.02.1838, overl. Oostzaan 10.03.1846.

6.                   Trijntje Heijn, geb. Oostzaan 06.02.1840, overl. na 1889, tr. Oostzaan 02.05.1869 Dirk Adrianus Poelman, geb. Delft 18.04.1842, overl. Amsterdam 31.12.1889, z.v. Wilhelmus Josephus Poelman en Eva de Vreij.

7.                   Pieter Heijn, geb. Oostzaan 25.04.1842, manufacturier (1866), kastelein (1887), koopman (1901), overl. Amsterdam 24.03.1901|a|, tr. Oostzaan 28.06.1866 Antje de Ridder (1845-1888), d.v. Gerrit de Ridder en Neeltje Taams.

8.                   Maria Heijn, geb. Oostzaan 10.08.1844, overl. Purmerend 25.07.1933, tr. Oostzaan 21.05.1868 Kornelis Provilij, geb. Giessendam ca. 1845, hulponderwijzer, overl. Purmerend 19.10.1918, z.v. Arie Provilij, huisbewaarder, en Cornelia Broekman.

 

Noten: |a| ook overl.akte Oostzaan 1901 no.20.

 

[26] Albert de Ridder, geb. Oostzaan ca. 1806, grutter, overl. Oostzaan 26.09.1882, z.v. Gerrit de Ridder en Grietje Dral; tr. Oostzaan 13.06.1830

[27] Neeltje Kroondijk, geb. Broek in Waterland ca. 1810, overl. Oostzaan 24.10.1854, d.v. Hendrik Kroondijk en Antje Dierdorp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje de Ridder, geb. Oostzaan 22.07.1831, overl. Oostzaan 24.03.1905, tr. Oostzaan 10.06.1860 Klaas Fraaij, geb. Oostzaan 30.10.1824, veehouder, overl. Oostzaan 21.10.1896, z.v. Gerrit Fraaij, veehouder, en Gerritje de Graaf.

2.                   Antje de Ridder, geb. Oostzaan 13.12.1833; volgt [13].

3.                   Gerrit de Ridder, geb. Oostzaan 30.11.1838, grutter, overl. Oostzaan 27.10.1887, tr. Oostzaan 10.06.1869 Antje Schuitemaker, geb. Oostzaan 09.11.1844 (akte), overl. Oostzaan 04.04.1932, d.v. Jacob Schuitemaker en Jannetje Klut.

4.                   Maartje de Ridder, geb. Oostzaan 29.09.1841, overl. Oostzaan 13.02.1919, tr. Oostzaan 21.05.1865 Aldert Fraaij, geb. Oostzaan 15.09.1833, landman, overl. Oostzaan 01.03.1922, z.v. Gerrit Fraaij, landman, en Gerritje de Graaf.

5.                   Geertje de Ridder, geb. Oostzaan 01.03.1846, overl. Oostzaan 11.08.1849.

6.                   Geertje de Ridder, geb. Oostzaan 05.05.1850, overl. Oostzaan 04.09.1867.

 

[28] Gerrit de Ridder, geb. Oostzaan 22.09.1813, landman, koopman/veehandelaar, overl. Oostzaan 03.03.1894, z.v. Gerrit de Ridder, kuiper, en Grietje Dral; tr. Oostzaan 11.08.1839

[29] Neeltje Taams, geb. Oostzaan 12.01.1819, overl. Oostzaan 27.09.1894, d.v. Sijmen Taams, koopman, en Immetje Borseboom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit de Ridder, geb. Oostzaan 24.12.1839; volgt [14].

2.                   Impje de Ridder, geb. Oostzaan 17.09.1841, overl. Oostzaan 18.10.1924, tr. Oostzaan 03.02.1864 Pieter Jonker, geb. Zuid- en Noord-Schermer 24.12.1833 (akte), logementhouder, overl. voor 1924, z.v. Jan Jonker en Maartje Nool.

3.                   Grietje de Ridder, geb. Oostzaan 01.12.1843, overl. Landsmeer 07.04.1923, tr. Oostzaan 11.08.1864 Pieter Keijzer, geb. Oostzaan 19.04.1842 (akte), landman (1864), overl. Landsmeer 24.11.1890, z.v. Dirk Keijzer, landman, en Jannetje van Berge.

4.                   Antje de Ridder, geb. Oostzaan 22.09.1845, overl. Leiden 26.10.1888, tr. Oostzaan 28.06.1866 Pieter Heijn (1842-1901), z.v. Simon Heijn en Immetje de Haas.

5.                   Sijmon de Ridder, geb. Oostzaan 07.02.1848, overl. Oostzaan 24.06.1848.

6.                   Geertje de Ridder, geb. Oostzaan 09.06.1849, overl. Oostzaan 21.04.1882, tr. Oostzaan 05.10.1871 Willem Dral, geb. Oostzaan 17.01.1849 (akte), landman, z.v. Cornelis Dral, vleeshouwer, en Marthe de Beer.

7.                   Sijmen de Ridder, geb. Oostzaan 01.01.1852, overl. Oostzaan 31.03.1908, tr. Oostzaan 11.08.1870 Hilletje de Graaf, geb. Oostzaan 30.12.1850 (akte), d.v. Jan Magchielszoon de Graaf, landman, en Jaapje Fraaij.

8.                   Maartje de Ridder, geb. Oostzaan 14.02.1854, overl. Oostzaan 26.09.1894, tr. Oostzaan 12.08.1875 Dirk Lust, geb. Oostzaan 22.04.1851 (akte), jager, z.v. Pieter Lust, veehouder, en Geertje Duif.

9.                   Aaltje de Ridder, geb. Oostzaan 26.09.1856, overl. Oostzaan 20.08.1859.

10.               Albert de Ridder, geb. Oostzaan 21.02.1859, koopman, overl. Purmerend 23.02.1919, tr. Oostzaan 05.06.1879 Catharina Staal, geb. Amsterdam ca. 1861, d.v. Cornelis Staal, houtkoper, en Jannetje van Nek.

 

[30] Sijmen Keijzer, ook Simon, geb. Oostzaan 15.12.1820, van boerenbedrijf (1840), landman/veehouder, overl. Oostzaan 01.02.1850, z.v. Jacob Keijzer, huisman (1820), en Trijntje Onrust; tr. Oostzaan 07.06.1840

[31] Geertje Kuijper, ook Kuiper, geb. Oostzaan 22.08.1819, overl. Oostzaan 28.08.1903, d.v. Pieter Kuijper, melkverkoper (1819), en Lijsje Kramer; tr. 2e Oostzaan 21.09.1851|c| Jan Abbring, geb. Ransdorp ca. 1817/1818|d|, boerenknecht (1851), landman/veehouder (1852,1882), overl. Oostzaan 26.10.1886|a|, z.v. Harmanus Abbring en Saartje Tromp.

Uit het huwelijk Keijzer-Kuijper:

1.                   Trijntje Keijzer, geb. Oostzaan 03.11.1840; volgt [15].

2.                   Pieter Keijzer, geb. Oostzaan 29.01.1843, landman, overl. Oostzaan 21.02.1913, tr. Oostzaan 21.06.1863 Gerritje Dil, geb. (Landsmeer) ca. 1844, overl. Oostzaan 09.06.1911, d.v. Pieter Dil, winkelier, en Barbera de Waal.

3.                   Jacob Keijzer, geb. Oostzaan 13.03.1846, landman, overl. Oostzaan 06.05.1931, tr. Oostzaan 27.07.1865 Trijntje Prins, geb. Oostzaan 31.01.1844, overl. Oostzaan 19.09.1925, d.v. Jacob Prins, veehouder, landman, en Antje Dral.

4.                   Dirk Keijzer, geb. Oostzaan 07.10.1848, landman, overl. Oostzaan 17.07.1912, tr. Oostzaan 29.12.1870 Naatje de Graaf, geb. Oostzaan 31.12.1851, overl. Oostzaan 12.05.1888, d.v. Johannes de Graaf, arbeider (1851), winkelier (1870), en Reijntje Kuijt.

Uit het huwelijk Abbring-Keijzer:

5.                   Hermanus Abbring, geb. Oostzaan 29.01.1852, arbeider, overl. Oostzaan 25.09.1919, tr. Oostzaan 19.09.1878 Rijkje Jong, geb. Oostzaan 28.10.1858 (akte), overl. Oostzaan 29.02.1948, d.v. Albert Janzoon Jong, visser, en Antje Kalf.

6.                   Cornelis Abbring, geb. Oostzaan 21.11.1853, landman, overl. Buiksloot 24.11.1918, tr. Oostzaan 27.01.1887 Trijntje Preeker, geb. Landsmeer ca. 1866, dienstbode (1887), d.v. Hendrik Preeker, arbeider, en Klaaske Bloem.

7.                   Simon Abbring, geb. Oostzaan 20.03.1855, melkverkoper, overl. Oostzaan 01.07.1930, tr. Oostzaan 21.04.1882 Geertje Schaft, geb. Oostzaan 20.04.1858 (akte), overl. Oostzaan 11.01.1944, d.v. Klaas Schaft, landman, en Geertje Kuijper.

8.                   Jan Abbring, geb. Oostzaan 16.07.1856, overl. Oostzaan 13.09.1856.

9.                   Jan Abbring, geb. Oostzaan 14.04.1858, overl. Oostzaan 31.05.1858.

10.                Elisabeth Abbring, geb. Oostzaan 06.06.1859, overl. Oostzaan 27.08.1859.

11.                Jan Abbring, geb. Oostzaan 11.11.1860, overl. Oostzaan 30.04.1861.

12.                Elisabeth Abbring, geb. Oostzaan 23.03.1862, overl. Oostzaan 28.03.1924, tr. Oostzaan 21.06.1888 Maarten de Vries, geb. Oostzaan 28.09.1859 (akte), koopman, overl. Oostzaan 05.02.1922, z.v. Maarten de Vries en Maria Kuit.

13.                Jan Abbring, geb. Oostzaan 01.10.1863, boerenarbeider (1908), werkman (1935), overl. Amsterdam 13.04.1935|b|, tr. Landsmeer 04.06.1908 Geertruida Catharina Valk, geb. Amsterdam ca. 1865, overl. Oostzaan 27.12.1936, d.v. Martinus Valk en Joanna Christina de Leeuw.

 

Noten: |a| moeder Tump (overl.akte Oostzaan 1886 no.53); |b| ook overl.akte Oostzaan 1935 no.13; |c| bruidegom Abring (huw.akte Oostzaan 1851 no.8); |d| niet gevonden in tafel geboorten Ransdorp 1813-1822.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren