Oene Wiegman (1940-2009)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien januari 2018)

 


 

[1] Oene Wiegman, geb. Terschelling 19.02.1940, promotie Utrecht 14.03.1975|a|, hoogleraar Twente, overl. Terschelling 25.09.2009, begr. West-Terschelling.

 

Noten: |a| proefschrift: Aanstekelijkheid van gedrag;  promotoren: M. Mulder (1922) en J.M. Rabbie (1927-2013).

 

[2] Cornelis Wiegman, geb. Terschelling 17.10.1904, tr.
[3] Ida Cornelia Spanjer, geb. Terschelling 21.02.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Oene Wiegman, geb. Terschelling 19.02.1940; volgt [1].

 

[4] Cornelis Wiegman, geb. West-Terschelling (Terschelling) 29.07.1884, visserman (1905,1918), zeeman (1927); tr. 2e Terschelling 05.09.1918 Martje Cupido, geb. Midsland (Terschelling) 12.01.1888, d.v. Jan Cupido, arbeider, en Antje Smit; tr. 1e Terschelling 05.11.1905

[5] Trijntje Groenewoud, geb. West-Terschelling (Terschelling) 03.12.1884, overl. Terschelling 30.04.1918.

Kind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Cornelis Wiegman, geb. Terschelling 17.10.1904|a|; volgt [2].

Uit dit huwelijk:

2.                   Rijn Wiegman, geb. Terschelling 18.11.1906, overl. Terschelling 04.03.1914.

3.                   Trijntje Wiegman, geb. Terschelling 04.03.1909, tr. Terschelling 06.10.1927 Wietse Zorgdrager, geb. Terschelling 28.01.1903, vrachtrijder, z.v. Cornelis Zorgdrager, visserman (1910), landbouwer (1927), en Maria Spanjer.

4.                   Albertus Wiegman, geb. Terschelling 30.11.1911.

 

Noten: |a| aangifte door Rijn Groenewoud {opa} (geb.akte Terschelling 1904 no.80).

 

[6] Oene Spanjer, geb. Lies (Terschelling) 22.11.1867, landbouwer (1900,1905), tr. Terschelling 03.05.1900

[7] Reijnsje Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 06.01.1870, overl. Terschelling 04.11.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lobke Spanjer, geb. Terschelling 04.02.1901, tr. Terschelling 24.09.1931 Douwe de Vries, geb. Ameland 23.11.1903, z.v. Tjerk de Vries en Froukje Tromp.

2.                   Cornelis Spanjer, geb. Terschelling 27.03.1902.

3.                   Ida Cornelia Spanjer, geb. Terschelling 21.02.1905; volgt [3].

4.                   Douwe Oene Spanjer, geb. Terschelling 11.11.1911, tr. Terschelling 15.10.1931 Bertha Lettinga, geb. Terschelling 14.11.1908, d.v. Pieter Lettinga en Aaltje Wiegman.

 

[8] Cornelis Wiegman, geb. Wieringen 06.06.1855, schipper (1874,1908), visserman (1915,1919), overl. West-Terschelling (Terschelling) 28.02.1943, tr. Wieringen 13.09.1874

[9] Trijntje Knop, geb. Westerschelling (Terschelling) 17.06.1856, overl. Terschelling 23.07.1928.

Uit dit huwelijk:

1.                   Steven Wiegman, geb. Hippolytushoef (Wieringen) 19.12.1874, visserman (1896), slikloods (1921), overl. West-Terschelling (Terschelling) 19.12.1921, tr. Terschelling 19.01.1896 Grietje Schroor, geb. West-Terschelling (Terschelling) 25.08.1876, overl. Terschelling 03.04.1956, d.v. Maamke Schroor.

2.                   Simon Wiegman, geb. West-Terschelling (Terschelling) 25.02.1877, visserman, overl. Terschelling 23.04.1940, tr. Terschelling 18.07.1897 Jetske Groenewoud (1877-1951), d.v. Rijn Groenewoud en Rimkje Wortel.

3.                   Cornelis Wiegman, geb. West-Terschelling (Terschelling) 11.10.1878.

4.                   Trijntje Wiegman, geb. West-Terschelling (Terschelling) 01.09.1879, overl. Assen 20.09.1957, tr. Rotterdam 21.05.1902 (echtsch. Rotterdam 17.04.1934) Thomas Vis, geb. Rotterdam 09.05.1877, overl. Rotterdam 22.12.1945, z.v. Adrianus Vis en Maria Alida de Rot.
     TV tr. 2e Rotterdam 07.06.1934 Adriaantje Jansje Holster, geb. Rotterdam 26.03.1898, overl. na 1945, d.v. Arie Holster en Neeltje de Raadt.

5.                   Aaltje Wiegman, geb. West-Terschelling (Terschelling) 23.01.1882, overl. Terschelling 25.08.1951, tr. Terschelling 05.04.1903 Pieter Lettinga, geb. West-Terschelling (Terschelling) 28.08.1879, visserman (103), zeeman (1908), z.v. Arien Lettinga, schipper, en Neeltje de Beer.

6.                   Cornelis Wiegman, geb. West-Terschelling (Terschelling) 29.07.1884; volgt [4].

7.                   Klaaske Wiegman, geb. West-Terschelling (Terschelling) 28.12.1886, tr. Rotterdam 02.01.1908 Cornelis Eggers, geb. Rotterdam 11.12.1882, overl. Rotterdam 29.06.1949, z.v. Marinus Hendrik Eggers en Masje Verzijden.

8.                   Albert Wiegman, geb. West-Terschelling (Terschelling) 04.03.1889, visserman, tr. Terschelling 26.11.1908 Jetske Bakker, geb. West-Terschelling (Terschelling) 09.05.1886, overl. (kraambed) Terschelling 01.06.1915, d.v. Lucas Bakker, visserman, en Martje Pronker.

9.                   Albertus Wiegman, geb. West-Terschelling (Terschelling) 06.01.1892, visserman, overl. ‘op den zandbank Zuidwal nabij’ Terschelling 20.01.1908.

10.               Geertje Wiegman, geb. Terschelling 30.05.1896, tr. Terschelling 18.11.1915 Dirk Kind, geb. Hillegersberg 20.01.1894, barbier, z.v. Cornelis Kind, caféhouder, en Louisa Dirkje Vogelzang.

11.               Antje Wiegman, geb. Terschelling 13.09.1900, tr. Terschelling 03.07.1919 Cornelis Kotter, geb. Amsterdam 10.02.1893, kwartiermeester bij de marine (1919), z.v. Fredrik Godfried Kotter, bakker, en Cornelia Maria Christina Catharina Hoogland.

 

[10] Rijn Groenewoud, geb. Westerschelling (Terschelling) 01.08.1848, zeeman (1876,1918), overl. Castricum 31.01.1922|b|, tr. Terschelling 30.11.1876

[11] Rimkje Wortel, geb. Westerschelling (Terschelling) 11.09.1849, overl. Terschelling 31.12.1923.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jetske Groenewoud, geb. West-Terschelling (Terschelling) 28.08.1877, overl. Harlingen 02.09.1951|a|, tr. Terschelling 18.07.1897 Simon Wiegman (1877-1940), z.v. Cornelis Wiegman en Trijntje Knop.

2.                   Trijntje Groenewoud, geb. West-Terschelling (Terschelling) 03.12.1884; volgt [5].

3.                   Rijn Groenewoud, geb. West-Terschelling (Terschelling) 20.07.1887, overl. Terschelling 03.04.1956.

4.                   Elisabeth Groenewoud, geb. West-Terschelling (Terschelling) 03.07.1891.

 

Noten: |a| ook overl.akte Terschelling 1951 no.46; |b| overleden in wijk D nummer 6, aangifte door Eduard Cornelis Johannes Sprenger, 38 jaar, hoofdparkwachter {w.s. provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch te Bakkum} (overl.akte Castricum 1922 no.26).

 

[12] Oene Folkerts Spanjer, geb. Terschelling 17.09.1812, arbeider (jan1838), landbouwer (okt1838,1890), overl. Lies (Terschelling) 03.02.1890; tr. 1e Terschelling 12.01.1838 Grietje Cornelis Bonne, geb. Lies 24.02.1809, ged. Hoorn 26.02.1809, overl. Lies (Terschelling) 11.09.1846, d.v. Cornelis Insesz/Ynsen Bonne, landbouwer, en Neeke Cornelis; tr. 2e Terschelling 23.04.1850|b|

[13] Lobberig Douwes de Vries, Lobke, geb. Ballum (Ameland) 25.03.1828, overl. Terschelling 04.02.1900.

Uit het huwelijk Spanjer-Bonne (vader veelal Oene Volkerts):

1.                   Elisabeth Spanjer, geb. Terschelling  11.10.1838, tr. Terschelling 29.10.1863 Klaas de Groot, geb. Oosterschelling (Terschelling) 02.03.1839, landbouwer, z.v. Cornelis Frans de Groot, schipper (1839), herbergier (1863), en Grietje Wietzes Boon.

2.                   Neeltje Spanjer, geb. Oosterschelling (Terschelling) 30.01.1840, overl. Den Helder 19.06.1888, tr. 1e Den Helder 11.07.1867 Douwe Dijker, geb. Leeuwarden 29.01.1843, timmerman, overl. Den Helder 15.07.1869, z.v. Pieter Dijker, timmerman, en Elisabeth Agema; tr. 2e Den Helder 02.11.1870 Jan Jans de Boer, geb. Meeden ca. 1809, sjouwerman (1840), gemeenteveldwachter (1870), overl. Den Helder 07.05.1885, z.v. Jan Jans de Boer en Elizabeth Hendriks; tr. 3e Den Helder 25.03.1886 Reijer Agema, geb. Den Helder 15.09.1842, werkman, overl. Den Helder 03.08.1915|c|, z.v. Johannes Agema, karrijder, en Cornelia Kooij.
     JJdB tr. 1e Den Helder 23.04.1840 Anna Roomeijer, geb. Den Helder 03.08.1813, overl. Den Helder 08.05.1870, d.v. Jan Roomeijer, voerman, en Frederica Swart.
     RA tr. 2e Den Helder 06.12.1888 Harmeintje Bakker, geb. Oosterschelling (Terschelling) 16.11.1841, overl. Den Helder 24.04.1919, d.v. Ane Wijbrands Bakker, arbeider, en Tjeetske Meints de Jong.
     HB tr. 1e Terschelling 08.08.1879 Jan Hendriks Duijf, geb. Terschelling 08.03.1834|d|, zeeman, overl. voor 1888, z.v. Hendrik Arends Duijf, timmerman, en Antje Cornelis Doeksen.
     JHD tr. 1e Terschelling 06.03.1864 Trijntje Jacobs Bos, geb. Terschelling 09.03.1830, overl. Den Helder 10.12.1877, d.v. Jacob Pieters Bos, schipper, en Trijntje Jilles Stada.

3.                   Jaakje Spanjer, geb. Oosterschelling (Terschelling)  28.10.1841, overl. Lies (Terschelling) 06.07.1874, tr. Terschelling 11.04.1867 Evert Roos, geb. Terschelling 03.01.1841, landbouwer (1867), schippersknecht (1874), overl. Terschelling 02.07.1933, z.v. Laas Everts Roos, arbeider, landbouwer, en Japke Tjalfs Ruijg.

4.                   Volkert Spanjer, geb. Lies (Terschelling) 08.06.1843, zeeman (1873), landbouwer (1928), overl. Terschelling 23.03.1928, tr. Terschelling 24.12.1873 Japke Bakker, geb. Terschelling 10.08.1845, overl. Terschelling 30.12.1911, d.v. Ane Cornelis Bakker, landbouwer, en Aaltje Willems Huttjes.

Uit het huwelijk Spanjer-de Vries (vader veelal Oene Volkerts, moeder meestal Lobke):

5.                   Seeske Spanjer, geb. Lies (Terschelling)  08.10.1850, overl. Terschelling 08.06.1910, tr. Terschelling 05.12.1878 Hessel Smit, geb. Terschelling 31.05.1851, landbouwer (1878), zeeman (1892), overl. Terschelling 12.05.1892, z.v. Cornelis Janszoon Smit, onderwijzer (1855), landbouwer (1878), en Trijntje Jans Groendijk.

6.                   Cornelis Spanjer, geb. Lies (Terschelling)  14.03.1854, zeeman, overl. voor 1945, tr. Terschelling 12.09.1878 Maria Schaap, geb. Hoorn (Terschelling) 15.10.1855, overl. Hoorn (Terschelling) 15.01.1945, d.v. Cornelis Jongeboer Schaap en Antje Cornelis Wortel.

7.                   Japke Spanjer, geb. Lies (Terschelling)  31.10.1857, overl. Lies (Terschelling)  23.09.1859.

8.                   Douwe Spanjer, geb. Lies (Terschelling)  23.05.1861, overl. Lies (Terschelling) 04.07.1876.

9.                   Oene Spanjer, geb. Lies (Terschelling) 22.11.1867|a|; volgt [6].

 

Noten: |a| vader Oene Volkerts, moeder Lobke; |b| moeder v/d bruid Soeske (huw.akte Terschelling 1850 no.17); |c| moeder per abuis Rooij; |d| aangifte door vader Jan, moeder Antje ongehuwd, kind erkend 30.12.1862 (kanttekening op geb.akte Terschelling 1834 fol.5 & geb.akte Terschelling 1862 no.570).

 

[14] Cornelis Doeksen, geb. Terschelling 16.07.1847, landbouwer, overl. Terschelling 10.10.1924, tr. Terschelling 22.04.1869

[15] Ietske Spanjer, geb. Hoorn (Terschelling) 03.11.1846, overl. Terschelling 08.01.1906.

Uit dit huwelijk (moeder ook geschreven en/of gelezen als Jetske):

1.                   Reijnsje Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 06.01.1870; volgt [7].

2.                   Anne Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 10.05.1871, overl. Den Helder 29.12.1957, tr. Terschelling 07.02.1895 Cornelis Spanjer, geb. Hoorn (Terschelling) 10.03.1869, zeeman, overl. Den Helder 23.05.1951, z.v. Cornelis Gaauwes Spanjer, landbouwer, en Marij Willems Smit.

3.                   Willem Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 01.11.1873, overl. Kaard (Terschelling) 12.03.1882.

4.                   Gerrit Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 15.02.1876, commies (1900), rijksambtenaar (1903), overl. na 1953, tr. Terschelling 03.11.1903 Alida Vis, geb. West-Terschelling (Terschelling) 28.02.1879, overl. Terschelling 12.01.1953, d.v. Pieter Vis, landbouwer, en Neeltje de Jong.

5.                   levenloze dochter, Kaard (Terschelling) 18.08.1878.

6.                   Grietje Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 09.07.1879, overl. Den Helder 24.06.1949, tr. Terschelling 24.11.1904 Douwe Ruig, geb. Seerijp (Terschelling) 17.07.1877, lichtwachter, overl. Den Helder 08.01.1955, z.v. Gerrit Ruig, zeeman, en Vrouwtje Cupido.

7.                   Willem Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 12.03.1882, technicus, tr. Velsen 15.10.1908 Maria Dorothea Wouters, geb. West-Terschelling (Terschelling) 05.03.1885, d.v. Johannes Wouters, stuurman, en Trijntje Oepkes.

8.                   Cornelis Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 30.10.1884, commies, tr. Emmen 05.05.1911 Aaltje Wacht, geb. Stadskanaal (Wildervank) 27.11.1888, d.v. Jan Wacht, arbeider, en Albertje Withof, arbeidster.

9.                   Jetske Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 28.06.1887.

10.               Jetske Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 17.03.1889.

 

[16] Simon Wiegman, geb. Wieringen 27.08.1827, landman/landbouwer (1855,1874), arbeider (1893), overl. Wieringen 03.01.1909, z.v. Albert Wiegman en Hilgon Dekker (zie Bijlage A); tr. Wieringen 11.02.1855

[17] Trijntje Wagemaker, geb. Wieringen 24.01.1822, overl. Wieringen 16.10.1904, d.v. Cornelis Wagemaker, landman, en Geertje de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Wiegman, geb. Wieringen 06.06.1855; volgt [8].

2.                   Simon Wiegman, geb. Wieringen 30.12.1859 (akte), arbeider, overl. Nieuwe Niedorp 08.01.1944, tr. Barsingerhorn 17.03.1893 Antje Visser, geb. Hoogwoud ca. 1844, overl. voor 1944, d.v. Klaas Visser en Trijntje Koorn.
     AV tr. 1e Barsingerhorn 17.02.1870 Jan Wagemaker, geb. Wieringen ca. 1828, schipper (1859), landman (1870), overl. Barsingerhorn 07.01.1889, z.v. Cornelis Wagemaker, landman, en Geertje de Jong.
     JW tr. 1e Barsingerhorn 30.01.1859 Trijntje de Vries, geb. Wieringerwaard ca. 1840, overl. Barsingerhorn 23.03.1869, d.v. Pieter de Vries, landman, en Pietertje Vethman.

3.                   Bertus Wiegman, geb. Wieringen 31.12.1864 (akte), landman, overl. Wieringen 29.11.1914, tr. 1e Wieringen 08.07.1892 Maartje Scheltus, geb. Wieringen 01.08.1864 (akte), overl. Wieringen 12.02.1911, d.v. Schelt Scheltus en Geertje Vermeulen; tr. 2e Wieringen 07.12.1913 Neeltje List, geb. Texel ca. 1865/1866, overl. Schagen 15.06.1944, d.v. Cornelis List en Neeltje Kooger.
     NL tr. 2e Wieringen 18.09.1918 Reijer Bakker, geb. Wieringerwaard ca. 1865, arbeider, overl. Schagen 02.09.1944, z.v. Klaas Bakker en Aagthe Schrieken.

 

[18] Steven Klaas Knop, geb. Terschelling 18.06.1831, zeeman (1856,1874), schipper (1885,1896), overl. Terschelling 16.03.1896, z.v. Klaas Jansen Knop, arbeider (1831), schipper, en Klaaske Stevens Krul; tr. Terschelling 19.02.1857

[19] Aaltje Cornelis Wortel, geb. Terschelling 21.09.1833, overl. Terschelling 04.04.1905, d.v. Cornelis Tjaards Wortel en Trijntje Jacobs Stada.

Kinderen (gewettigd bij het huwelijk in 1857):

1.                   Klaas Knop, geb. Westerschelling (Terschelling) 14.01.1855|b|, zeeman/schipper, tr. Terschelling 25.07.1880 Trijntje Tot, geb. Terschelling 15.07.1854, overl. Terschelling 16.06.1938, d.v. Teunis Cornelis Tot, zeeman, en Tietje Hessels Puijt.

2.                   Trijntje Knop, geb. Westerschelling (Terschelling) 17.06.1856|a|; volgt [9].

Uit dit huwelijk:

3.                   Klaske Knop, geb. Westerschelling (Terschelling) 04.09.1857|c|, overl. Westerschelling (Terschelling) 21.04.1868.

4.                   Jan Knop, geb. Westerschelling (Terschelling) 26.06.1862|d|, zeeman (1885), visserman (1898), overl. Terschelling 02.08.1900, tr. Terschelling 28.05.1885 Geertje Stobbe, geb. Westerschelling (Terschelling) 18.08.1863, overl. Terschelling 04.05.1898, d.v. Jacob Leenderts Stobbe, zeeman, en Grietje Iemkes Klijn.

5.                   Klaske Knop, geb. Westerschelling (Terschelling) 22.05.1871|e|, overl. Den Helder 16.02.1952|f|, tr. Terschelling 03.07.1891 Dirk Zeijlemaker, geb. Westerschelling (Terschelling) 09.02.1869, zeeman, overl. Alkmaar 22.01.1943|g|, z.v. Willem Zeijlemaker, zeeloods, en Tettje de Boer.

 

Noten: |a| aangifte door Steven Klaas Knop van een kind uit Aaltje Cornelis Wortel ‘zijne echtgenoote’ (geb.akte Terschelling 1856 no.51); |b| aangifte door Klaas Jans Knop {opa} (geb.akte Terschelling 1855 no.4); |c| aangifte door Klaas Jans Knop {opa} (geb.,akte Terschelling 1857 no.55); |d| aangifte door Elisabeth Boelens, vroedvrouw, 67 jaar, de vader ‘thans afwezig’ (geb.akte Terschelling 1862 no.55); |e| aangifte door Jan Kooiman, heel- en vroedmeester, 30 jaar, de vader ‘thans afwezig’ (geb.akte Terschelling 1871 no.45); |f| patroniem Cornelis gewijzigd in tweede voornaam Cornelia (overl.akte Den Helder 1952 no.33); |g| ook overl.akte Den Helder 1943 no.17.

 

[20] Rinse Reins Groenewoud, geb. Terschelling 21.10.1823, zeeman (1847,1855), scheepskok (1862), overl. (‘na eene kortstondige ongesteldheid’) in het Hospitaal te Havanna (Cuba) 10.07.1862|d|, z.v. Rein Sipkes Groenewoud, arbeider, en Tettje Andries Bloem, winkelierster (1847); tr. Terschelling 23.12.1847

[21] Jetske Pieters Pie, geb. Terschelling 28.11.1825, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|b| 13.08.1906|c|, d.v. Pieter Pieters Pie, loodsman, en Liesbeth Cornelis de Boer.

Uit dit huwelijk (vader Rinse Rijns):

1.                   Rijn Groenewoud, geb. Westerschelling (Terschelling) 01.08.1848; volgt [10].

2.                   Elisabeth Groenewoud, geb. Westerschelling (Terschelling) 21.01.1851, overl. voor 1937, tr. Terschelling 29.07.1875 Casper Spits, geb. Westerschelling (Terschelling) 09.05.1848, zeeman, overl. Terschelling 06.09.1937, z.v. Reinder Jacobs Spits, loodsman, en Dina van Druten.

3.                   Jetske Groenewoud, geb. Westerschelling (Terschelling) 30.04.1852, overl. Haarlemmermeer 23.03.1941, tr. Terschelling 25.11.1880 Fedde Scheepstra, geb. Franeker 22.08.1856, schippersknecht, overl. Haarlem 02.03.1940|a|, z.v. Melle Scheepstra, (turf)schipper, en Catharina Waardenburg.

4.                   Trijntje Groenewoud, geb. Westerschelling (Terschelling) 17.09.1855, overl. Westerschelling (Terschelling) 05.10.1855.

5.                   Rinse Groenewoud, geb. Westerschelling (Terschelling) 17.09.1855, overl. Westerscheling (Terschelling) 07.10.1855.

6.                   Trijntje Groenewoud, geb. Westerschelling (Terschelling) 17.12.1861, overl. Haarlemmermeer 30.04.1940, tr. Monnickendam 21.12.1884 Willem Snieder, geb. Monnickendam ca. 1866, werkman, overl. Haarlemmermeer 08.01.1937, z.v. Pieter Snieder en Marijtje Kooijman.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlemmermeer 1940 no.68; |b| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |c| ook overl.akte Terscherlling 1906 no.30; |d| ingeschreven extract uit het ‘journaal gehouden aan boord van ’t Nederlandsche barkschip Cuba Packet gevoerd door Jan Frederik August Rapp, op eene reize van Amsterdam naar Havannah leggende als toen te Havannah’  (overl.akte Terschelling 06.01.1863 no.3).

 

[22] Tjaard Cornelis Wortel, geb. Hem 06.10.1811, ged. Midsland 13.10.1811, arbeider (1839), loodsman (1842), zeeman (1846,1864), overl. Terschelling 09.02.1864, z.v. Cornelis Tjaards Wortel en Trijntje Jacobs Stada; tr. Terschelling 01.06.1839

[23] Trijntje Gerrits Sterel, geb. Terschelling 22.03.1817|a|, overl. Westerschelling (Terschelling) 28.09.1869, d.v. Gerrit Douwes Sterel, loodsschipper/loodsman, en Rimkje Tjebbes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Wortel, geb. Westerschelling (Terschelling) 23.07.1839, zeeman, overl. voor 1914, tr. Terschelling 29.12.1864 Klaske Zorgdrager, geb. Midsland (Terschelling) 13.12.1841|b|, overl. Terschelling 13.07.1914, d.v. Klaske Andries Zorgdrager, dienstmaagd (1841).

2.                   Gerrit Wortel, geb. Westerschelling (Terschelling) 25.02.1842, arbeider (1869).

3.                   Jacob Wortel, geb. Westerschelling (Terschelling) 13.04.1846, overl. na 1915, tr. Terschelling 29.01.1874 Jantje van Zwol, geb. Midsland (Terschelling) 10.05.1846, zeeman, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|c| 14.05.1915|d|, d.v. Harmen Jans van Zwol, zeeman, en Trijntje Tjerks Spin.

4.                   Rimkje Wortel, geb. Westerschelling (Terschelling) 11.09.1849; volgt [11].

5.                   Jan Wortel, geb. Westerschelling (Terschelling) 09.01.1853, zeeman, matroos (1880), overl. Pernaviken (Finland) 28.05.1880|e|, begr. (‘op de gebruikelijke manier op het kerkhof te’) Perna, tr. Terschelling 09.08.1876 Leentje Pals, geb. Midsland (Terschelling) 11.04.1857, d.v. Tijs Leenderts Pals, landbouwer (1857), timmerman (1876), en Tettje Cornelis Bloem.
     LP tr. 2e Sloten (NH) 25.05.1883 Leendert de Korte, geb. Kloetinge 01.01.1862, arbeider, z.v. Jan de Korte, arbeider, en Tannetje Sinke.

 

Noten: |a| vader Sterrel, moeder Rimptje (geb.akte Terschelling 1817 fol.5); |b| erkend door de moeder 12.12.1864; |c| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |d| ook overl.akte Terschelling 1915 no.23; |e| ingeschreven extract uit het ‘journaal gehouden aan boord van het Nederl. schip Amstelstroom, kapt. P.T. Teensma [] liggende in de haven’ over matroos Jan die op 14 mei ‘door eene ziekte wierd aangetast [] volgens oordeel der doctor zenuwkoors’ (overl.akte Terschelling 1880 no.38).

 

[24] Folkert Oenesz Spanjer, geb. ca. 1788/1789, landbouwer, overl. Hoorn (Terschelling) 07.03.1871|a|, z.v. Oene Gaauwes Spanjer en Trijntje Volkerts; tr. 2e Tjitske Meintjes de Jong, overl. na 1871; tr. 1e

[25] Elisabeth Laasze Roos, geb. Terschelling 23.11.1788, overl. Terschelling 02.09.1830|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Oene Folkerts Spanjer, geb. Terschelling 17.09.1812|d|; volgt [12].

2.                   Japke Folkerts Spanjer, geb. Terschelling 13.02.1816|b|, bouwvrouw (1850), overl. na 1854, tr. 1e Terschelling 03.07.1840 Hessel Hesselsz Bakker, geb. Terschelling 12.08.1813, arbeider, overl. Hoorn (Terschelling) 10.09.1847, z.v. Hessel Klaasz Bakker (-1813), landbouwer, en Barber Jacobs; tr. 2e Terschelling 21.11.1850 Cornelis Jortsz Kooijman, geb. Terschelling ca. 1807, zeeman (1832,1850), landbouwer (1854), overl. Formerum (Terschelling) 19.07.1854, z.v. Jort Cornelis Kooijman, landbouwer, en Neeke Pieters.
     CJK tr. 1e Terschelling 01.07.1832 Neeke Cornelis de Boer, geb. Terschelling ca. 1806/1807, overl. Formerum (Terschelling) 29.07.1844, d.v. Cornelis Cornelisz de Boer (-1825), zeeman, en Rink Ariens Roos, boerin (1832).

 

Noten: |a| Volkert (overl.akte Terschelling 1871 no.14); |b| vader Spanjaard, moeder Liesabeth Laas Roos (geb.akte Terschelling 1816 fol.5); |c| geen ouders vermeld (overl.akte Terschelling 1830 fol.12v); |d| vader Folkert Oenesz, moeder Liesbeth Laas (geba.kte Terschelling 1812 fol.18).

 

[26] Douwe Dirks de Vries, geb. Ballum (Ameland) ca. 1804/1805, landgebruiker (1827), landbouwer (1828,1874), overl. Ballum (Ameland) 01.11.1876, z.v. Dirk Pieters de Vries, landbouwer, en Jantjen Gerbens; tr. Ameland 23.06.1827|a|

[27] Seeske Pieters Roskam, geb. Ballum (Ameland) ca. 1807, overl. Ballum (Ameland) 03.10.1846, d.v. Pieter Tijssen Roskam, buitenvaarder, en Lobberig Cornelis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lobberig de Vries, geb. Ballum (Ameland) 25.03.1828; volgt [13].

2.                   Jantje de Vries, geb. Ballum (Ameland) 21.08.1830, overl. Ballum (Ameland) 24.01.1907, tr. Ameland 25.10.1862 Ismaël Nannes de Boer, geb. Ballum (Ameland) 29.04.1826, zeeman, overl. Ballum (Ameland) 07.12.1877, z.v. Nanne Piers de Boer, arbeider, en Antje Ysmaëls Polet.

3.                   Pietje de Vries, geb. Ballum (Ameland) 28.06.1833, overl. Ballum (Ameland) 02.11.1890, tr. 1e Ameland 02.01.1858 Klaas Vermeij, geb. Broek in Waterland ca. 1835, zeeman, overl. Ballum (Ameland) 05.04.1868, z.v. Pieter Vermeij, landbouwer, en Trijntje Smit, landbouwster; tr. 2e Ameland 10.02.1869 Hendrik Thomas Klip, geb. Ballum (Ameland) 14.02.1819, timmerman (1869), landbouwer (1883), overl. Ballum (Ameland) 20.03.1883, z.v. Thomas Jansen Klip en Trijntje Arjens Nobel.

4.                   Hebeltje de Vries, geb. Ballum (Ameland) 04.04.1836, overl. Ballum (Ameland) 08.08.1896, tr. Ameland 15.10.1857 Barent Jans Klip, geb. Ballum (Ameland) 08.09.1829, zeeman, overl. Ballum (Ameland) 17.05.1912, z.v. Jan Gerrits Klip, zeeman, en Janke Foekes Koster.

5.                   Gerben de Vries, geb. Ballum (Ameland) 17.02.1839, arbeider (1874), landbouwer (1882), overl. Ballum (Ameland) 27.11.1882, tr. Ameland 03.06.1874 Antje Molenaar, geb. Ballum (Ameland) 22.09.1849, dienstbode (1874), overl. Ballum ( Ameland) 25.11.1881, d.v. Tjerk Klazen Molenaar, landbouwer en Antje Hanzen Barf.

6.                   Pieter de Vries, geb. Ballum (Ameland) 14.10.1841, overl. Ballum (Ameland) 30.10.1841.

7.                   Dirk de Vries, geb. Ballum (Ameland) 14.10.1841, overl. Ballum (Ameland) 30.10.1841.

8.                   Tietje de Vries, geb. Ballum (Ameland) 14.06.1843, werkster (1868), werkvrouw (1884), overl. Ballum (Ameland) 19.04.1929, tr. 1e Ameland 14.05.1863 Klaas Keimpes van der Laag, geb. Ballum (Ameland) 16.01.1831, landbouwer, overl. Ballum (Ameland) 21.05.1864, z.v. Keimp Dreves van der Laag, landbouwer, en Aagje Hendriks de Jong, landbouwster; tr. 2e Ameland 26.02.1868 Ale de Jong, geb. Ballum (Ameland) 02.02.1839, zeeman (1868), bootsman (1874), overl. ‘aan boord van het schip Pieter Adolf ter rede van Soerabaja’ 07.04.1874|b|, z.v. Wiebe Eelkes de Jong en Hiltje Foekes de Jong; tr. 3e Ameland 23.07.1884 Rinze de Vries, geb. Hollum (Ameland) 18.02.1843, werkman (1884), landbouwer (1921), overl. Ballum (Ameland) 18.01.1921, z.v. Jacob Douwes de Vries, winkelier, en Froukje Ritskes van de Wal, winkelierster (1884).

 

Noten: |a| met ‘verklaring wegens de afwezigheid en vermoedelijk overlijden’ van de vader v/d bruid, opgemaakt door de plv.vrederechter te Holwerd (huw.akte Ameland 1827 no.8); |b| overl.akte Ameland 18.10.1875 no.57 & Naamlijst der Europesche inwoners van Nederlandsch-Indië en opgaven omtrent hun burgerlijken stand voor het jaar 1875, p.316.

 

[28] Willem Cornelis Doeksen, geb. Terschelling 21.09.1816, landbouwer, overl. Kaard (Terschelling) 25.10.1874, z.v. Cornelis Gerrits Doeksen, zeeman (1816), landbouwer (1842), en Trijntje Wijbrands de Graaf; tr. Terschelling 19.05.1842 

[29] Reijnsjen Cornelis Schaap, geb. Terschelling 02.01.1819, overl. Kaard (Terschelling) 20.01.1877|b|, d.v. Cornelis Janszen Schaap, landbouwer, en Marie Ages Boot.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Reinsje/Rijnsje):

1.                   Trijntje Doeksen, geb. Lies (Terschelling) 06.12.1842, overl. Harlingen (ziekenhuis) 26.09.1913|c|, tr. Terschelling 16.01.1863 Jord Kooijman, geb. Oosterschelling (Terschelling) 21.10.1841, schippersknecht, overl. Terschelling 27.12.1901, z.v. Iemke Jords Kooijman, zeeman, schipper, en Akke Ariens de Boer.

2.                   Reijn Doeksen, geb. Oosterschelling (Terschelling) 01.12.1844, landbouwer, overl. voor 1876, tr. Terschelling 21.04.1865 Hittje Lieuwen, geb. Midsland (Terschelling) 06.11.1844, overl. Terschelling 14.12.1910, d.v. Jan Klaassen Lieuwen, schipper (1844), herbergier (1865), en Japke Jans de Zeeuw.
     HL tr. 2e Terschelling 30.03.1876 Pieter Lieuwen, geb. Midsland (Terschelling) 19.05.1850, landbouwer (1876), logementhouder (1910), overl. Terschelling 07.02.1930, z.v. Johannes Gerrits Lieuwen, broodbakker, en Maamke Pieters Cupido.

3.                   Cornelis Doeksen, geb. ‘te Hoorn, zegge te Kaart’ (Terschelling) 16.07.1847|a|; volgt [14].

4.                   Wijbrand Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 20.11.1850, landbouwer, overl. Harlingen (ziekenhuis) 20.01.1918|d|, tr. Terschelling 03.10.1872 Duurke Cupido, geb. Seerijp (Terschelling) 21.10.1850, overl. Terschelling 31.07.1919, d.v. Cornelis Pieters Cupido, zeeman/schipper, en Grietje Jans Kuijper.

5.                   Jan Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 20.07.1853, landbouwer, tr. Terschelling 10.04.1873 Trijntje Bos, geb. Formerum (Terschelling) 15.03.1853, overl. Terschelling 13.06.1901, d.v. Dirk Daniëls Bos, zeeman, en Neeke Ariens Schaap.

6.                   Maamke Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 24.03.1856, overl. Kaard (Terschelling) 12.01.1949, tr. Terschelling 26.10.1876 Jan Reltje Bakker, geb. Midsland (Terschelling) 30.01.1856, landbouwer, overl. Terschelling 26.08.1950, z.v. Willem Jans Bakker, landbouwer, en Aaltje Reltjes Stada.

7.                   Willem Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 08.12.1858, landbouwer, tr. Terschelling 09.09.1880 Trijntje de Boer, geb. Midsland (Terschelling) 11.11.1859, d.v. Gerrit Ariens de Boer, landbouwer, en Wietske Cornelis Schaap.

8.                   Reinsje Doeksen, geb. Kaard (Terschelling) 17.08.1863, overl. West-Terschelling (Terschelling) 01.05.1945, tr. Terschelling 02.03.1883 Rein Smit, geb. Midsland (Terschelling) 25.04.1861, zeeman, overl. West-Terschelling (Terschelling) 02.06.1944, z.v. Pieter Siltjes Smit, zeeman (1861), scheepsgezagvoerder (1883), en Trijntje Reltjes de Zeeuw.

 

Noten: |a| moeder Rijnsje (geb.akte Terschelling 1847 no.39); |b| Reinsje (overl.akte Terschelling 1877 no.); |c| ook overl.akte Terschelling 1913 no.46; |d| ook overl.akte Terschelling 1918 no.8.

 

[30] Gaauwe Oenes Spanjer, geb. ca. 1793, landbouwer, overl. Hoorn (Terschelling) 10.09.1866, z.v. Oene Spanjer en Trijntje Volkerts; tr. 1e Terschelling 27.02.1820 Ietske Hendriks Hek, ook Jetske, geb. Terschelling 18.04.1795|b|, overl. Terschelling 24.04.1829, d.v. Hendrik Cornelis Hek en Aaltje Douwes Wagenaar; tr. 2e Terschelling 06.07.1834 Grietje Klasen Pals, geb. Terschelling 27.02.1812, overl. Terschelling 02.03.1835, d.v. Klaas Jansz Pals, zeeman, en Trijntje Jansz Bakker; tr. 3e

[31] Antje Pieters Rotgans, geb. Terschelling 13.11.1814, overl. Hoorn (Terschelling) 02.12.1848, d.v. Pieter Gerrits Rotgans, landbouwer, en Ietske Cornelis Cupido.

Uit het huwelijk Spanjer-Hek:

1.                   Oene Spanjer, geb. Terschelling 18.07.1820.

2.                   Jantje Spanjer, geb. Terschelling 22.05.1822, boerenmeid (1857), overl. Rotterdam 31.07.1900, tr. Graft 09.08.1857 Cornelis Renooij, geb. Graft ca. 1831, boerenknecht, overl. Rotterdam 10.10.1903, z.v. Jan Renooij, koopman, en Jannetje Schermer.

3.                   Klaas Spanjer, geb. Terschelling 25.02.1824, landbouwer, tr. 1e Terschelling 25.01.1855 Trijntje Cornelis Wortel, geb. Terschelling 13.09.1828, overl. voor 1863, d.v. Cornelis Tjaardsz Wortel en Trijntje Jacobsz Stada; tr. 2e Terschelling 07.05.1863 Trijntje Kooijman, geb. Terschelling 10.05.1823, d.v. Jort Cornelis Kooijman, landbouwer, en Neeke Pieters Zorgdrager, bouwvrouw (1863).
     TK tr. 1e Terschelling 28.02.1850 Iemke Jorts Roos, geb. Terschelling 10.12.1820, landbouwer, overl. Oosterend (Terschelling) 30.09.1856, z.v. Jort Cornelissen Roos, landbouwer, en Pietje Cornelis Kooijman.

4.                   Aaltje Spanjer, geb. Terschelling 14.04.1827, tr. Amsterdam 11.08.1857|a| Paul Jobben, geb. Bogense (Denemarken) ca. 1828, z.v. Anders Gottlieb Jobben en Caroline Conradine Wilhelmine Asmusdr.

Uit het huwelijk Spanjer-Pals:

5.                   Cornelis Spanjer, geb. Terschelling 07.02.1835, boerenarbeider (1859), landbouwer (1899), overl. Terschelling 03.07.1899, tr. Terschelling 07.07.1859 Marij Willems Smit, geb. Terschelling 24.05.1833, overl. Terschelling 19.08.1913, d.v. Willem Jacobs Smit, landbouwer, en Neeke Jilles Stada, bouwvrouw (1859).
Uit dit huwelijk: Cornelis Spanjer (1869-1951), tr. Terschelling 07.02.1895 Anne Doeksen (1871-1957), d.v.  Cornelis Doeksen en Ietske Spanjer.

Uit het huwelijk Spanjer-Rotgans:

6.                   Grietje Spanjer, geb. Terschelling 12.02.1837, overl. Terschelling 10.04.1922, tr. Terschelling 12.02.1868 Cornelis Cornelis Kooijman, geb. Oosterschelling (Terschelling) 22.03.1832|c|, zeeman, overl. Hoorn (Terschelling) 17.04.1886, z.v. Cornelis Jorts Kooijman en Neeke Cornelis de Boer.

7.                   Gaauwe Spanjer, geb. Oosterschelling (Terschelling) 06.07.1839, zeeman (1863), landbouwer (1896), overl. Terschelling 28.12.1896, tr. Terschelling 03.12.1863 Grietje Anes Bakker, geb. Terschelling 25.04.1838, overl. Terschelling 10.03.1896, d.v. Ane Cornelis Bakker, landbouwer, en Aaltje Willems Huttjes.

8.                   Trijntje Spanjer, geb. Oosterschelling (Terschelling) 15.02.1842, overl. Terschelling 22.12.1926, tr. Terschelling 07.11.1867 Pieter Bakker, geb. Oosterschelling (Terschelling) 04.02.1840, zeeman (1867), landbouwer (1890), overl. Hoorn (Terschelling) 15.05.1890, z.v. Anne Pieters Bakker, landbouwer, en Reintje Daniëls Bos.

9.                   Gerrit Spanjer, geb. Hoorn (Terschelling) 30.06.1844, zeeman, overl. Rotterdam 18.07.1927, tr. Terschelling 16.02.1870 Taijke Pals, geb. Westerschelling (Terschelling) 20.08.1847, overl. Rotterdam 09.09.1925, d.v. Jan Dirks Pals, loodsman, en Baukje IJsbrands de Groot.

10.                Ietske Spanjer, geb. Hoorn (Terschelling) 03.11.1846; volgt [15].

11.                Antje Spanjer, geb. Hoorn (Terschelling) 25.11.1848, overl. Hoorn (Terschelling) 26.11.1848.

 

Noten: |a| bruid Spanjerd (huw.akte Amsterdam 1857 reg.7 fol.30v); |b| IJtske; |c| natuurlijke zoon van Neeke, erkend en gewettigd bij haar huwelijk Terschelling 01.07.1832.

 


Bijlage A

 

[32] Albert Wiegman, geb. Wieringen ca. 1793/1794, schoenmaker, overl. Stroe (Wieringen) 25.06.1863, z.v. Albert Wiegman en Aaltje Lammerts van der Maten (ca.1752-1836); tr.

[33] Hilgon Dekker, geb. Wieringen ca. 1803, overl. Stroe (Wieringen) 22.09.1876|a|, d.v. Sijmon Dekker en Trijntje Bakker.

Uit dit huwelijk (moeder ook Hilgontje, Hillegon, Hillegonda, Hillegontje):

1.                   Trijntje Wiegman, geb. Wieringen 09.01.1824 (akte), overl. na 1862, tr. Wieringen 21.08.1853 Fredericus de Lange, geb. Clinge 13.06.1827, arbeider, overl. na 1862, z.v. Josephus de Lange en Catharina du Four.

2.                   Albert Wiegman, geb. Stroe (Wieringen) 04.11.1825, schoenmakersknecht (1846), schoenmaker (1863,1900), overl. Wieringen 20.05.1919, tr. Wieringen 18.01.1846 Willemijntje Wigbout, geb. Wieringen 16.06.1828 (akte), overl. Wieringen 09.01.1900, d.v. Jan Wigbout, zeeman, en Ariaantje Dekker.

3.                   Simon Wiegman, geb. Wieringen 27.08.1827; volgt [16].

4.                   Klaas Wiegman, geb. Stroe (Wieringen) 08.09.1829, arbeider, overl. Winkel 28.09.1919|c|, tr. Hoogwoud 14.01.1855 Lijsbet Corsloot, geb. Abbekerk ca. 1806, d.v. Cornelis Corsloot, herbergier, en Gerbreg van Petten.
     LC tr. 1e Hoogwoud 22.04.1827|d| Gerrit Zijp, geb. Hoogwoud, geb. Hoogwoud ca. 1801, overl. Hoogwoud 26.05.1848, z.v. Jan Sijp en Treintje Maijers.

5.                   Aaltje Wiegman, geb. Wieringen 30.04.1832 (akte), overl. Stroe (Wieringen) 26.01.1857.

6.                   Pieter Wiegman, geb. Wieringen 20.02.1834 (akte), landman, overl. Wieringen 04.01.1915, tr. Wieringen 18.03.1877 Antje Dirks, geb. Winkel 12.08.1847 (akte), overl. Wieringen 21.01.1916, d.v. Gerrit Dirks, landman, en Catharina Groen.

7.                   Hillegonda Wiegman, ook Hilgon, geb. Stroe (Wieringen) 27.02.1836, overl. Vatrop (Wieringen) 23.02.1883|b|, tr. Wieringen 11.06.1876 Pieter Verfaille, geb. Alkmaar 14.02.1827, landman (1852,1884), overl. Wieringen 20.12.1902, z.v. Klaas Verfaille en Neeltje Bakker.
     PV tr. 1e 1852 Maartje Lont (1919-1871).
     – Pieter Verfaille (1827-1902) is tevens [12] in kwartierstaat Pieter Cornelis Kreijger (1923-2015), hoogleraar Eindhoven.

8.                   Jan Wiegman, geb. Wieringen 30.12.1837 (akte), boerenknecht (1862), landman (1865), arbeider (1876), overl. Noord-Stroe (Wieringen) 01.04.1928, tr. Wieringen 30.04.1865 Geertje Lont, geb. Wieringen 20.01.1838 (akte), overl. Wieringen 23.12.1918, d.v. Elbert Lont en Maartje Poel.

9.                   Sieuwert Wiegman, geb. Wieringen 20.02.1840 (akte), landman, overl. Hippolytushoef (Wieringen) 10.12.1866, tr. Wieringen 08.05.1864 Cornelia Doves, geb. Wieringen 17.05.1841 (akte), overl. Hippolytushoef (Wieringen) 29.03.1897, d.v. Dirk Doves, landman (1864), rietdekker (1866), en Aaltje Keijzer.
     CD tr. 2e Wieringen 27.02.1870 Dirk Zasburg, geb. Wieringen ca. 1843, arbeider, overl. Wieringen 10.12.1913, z.v. Jacobus Zasburg en Catharina Pekelaer.

10.               Siemetje Wiegman, geb. Wieringen 20.12.1842 (akte), overl. Anna Paulowna 07.03.1912, tr. Wieringen 27.08.1865 Pieter Raven, geb. Wieringen 13.06.1837 (akte), arbeider, overl. na 1912, z.v. Jacob Raven en Elizabeth Vette.

11.               Ariaantje Wiegman, geb. Stroe (Wiegman) 25.05.1845, overl. Stroe (Wieringen) 02.02.1862.

12.               Lammert Wiegman, geb. Wiegman 24.01.1848 (akte), overl. Stroe (Wieringen) 23.01.1862.

 

Noten: |a| Hillegontje; |b| Vartrop (overl.akte Wieringen 1883 no.6); |c| wedr Elisabeth Korsloot (overl.akte Winkel 1919 no.13); |d| bruidegom Sijp, bruid Lijsbeth Korsloot (huw.akte Hoogwoud 1827 no.8).

 

[38] Cornelis Tjaards Wortel, geb. ca. 1788, arbeider (1833,1839), steenzetter (1853,1855), overl. Westerschelling (Terschelling) 25.04.1855, z.v. Tjaard Wortel en Japke Cornelis Kuijper; tr. 2e Terschelling 08.06.1838 Trijntje Cornelis Winter, geb. Terschelling ca. 1807, overl. Westerschelling (Terschelling) 02.03.1870, d.v. Cornelis Winter, zeeman, en Trijntje Jans; tr. 1e Terschelling 23.12.1810

[39] Trijntje Jacobs Stada, geb. Terschelling 24.07.1791, overl. Terschelling 13.10.1833.

     TCW tr. 1e Terschelling 23.09.1832 Jan Jansz Nadort, geb. Terschelling ca. 1808, zeeman, overl. ’s-Hertogenbosch 13.12.1832, z.v. Jan Jacobsz Nadort en Neeltje Feijkes.

Uit het huwelijk Wortel-Stada (zes kinderen waarvan een meerderjarig in 1833), o.a.:

1.                   Tjaard Cornelis Wortel, geb. Hem 06.10.1811, ged. Midsland 13.10.1811; volgt [22].

2.                   Antje Cornelis Wortel, geb. Terschelling ca. 1817, tr. Terschelling 21.02.1839 Cornelis Jongeboer Schaap, geb. Terschelling ca. 1807, z.v. Jacob Klaaszen Schaap en Aaltje Cornelis Jongeboer.
Uit dit huwelijk: Maria Schaap (1855-1945), tr. Terschelling 12.09.1878 Cornelis Spanjer (1854- voor1945), z.v. Oene Folkerts Spanjer [12] en Lobberig Douwes de Vries [13].

3.                   Trijntje Cornelis Wortel, geb. Terschelling 13.09.1828, tr. Klaas Spanjer (1824-), z.v. Gaauwe Oenes Spanjer [30] en Ietske Hendriks Hek.

4.                   Aaltje Cornelis Wortel, geb. Terschelling 21.09.1833; volgt [19].

 

[44] = [38]

[45] = [39]

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren