Heiko Wierenga (1933-2013)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien juni 2020)

 


 

[1] Heiko Wierenga, Ko, geb. Borger 06.03.1933, burgemeester van Enschede (1977-1994), RNL 1987, begiftigd met de Erepenning van de UT 17.05.1994, overl. Enschede 21.09.2013.
– Levensbericht HW: nl.wikipedia * Parlement&Politiek 

 

[2] Thies Wierenga, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 13.11.1896, onderwijzer te Borger (1923), hoofd der school (1924), overl. Apeldoorn 10.06.1977, tr. Wildervank 30.03.1923
[3] Stefina Meiborg, geb. Wildervank 05.04.1895, telefoniste (1923), overl. Apeldoorn 03.02.1962.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Anna Wierenga, geb. Borger xx.02.1924, overl. Borger 13.02.1924.

2.                   Heiko Wierenga, geb. Borger 06.03.1933|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Provinciale Drentsche en Asser courant 14.03.1933.

 

[4] Heiko Wierenga, geb. Woltersum (Ten Boer) 23.12.1855, landbouwer, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 29.06.1933, tr. Ten Boer 01.12.1883

[5] Anna Bolhuis, geb. Woltersum (Ten Boer) 03.10.1863, landbouwster, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 19.12.1906.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Wierenga, geb. Ten Boer 03.02.1884.

2.                   Janna Wierenga, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 04.09.1886, overl. Groningen 17.12.1950, tr. Stad Almelo 21.07.1910 Antonie Heuff, geb. Kapel-Avezaath (Zoelen) 28.04.1878, zuivelfabrikant, overl. Groningen 21.02.1960, z.v. Matthias Johannes Heuff, landbouwer, en Catharina Artina Hendrica Heuff.

3.                   Lutgerdiena Wierenga, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 15.02.1889, overl. na 1966, tr. Ten Boer 29.05.1926 Tiemon Kruijer, geb. Middelbert (Noorddijk) 25.12.1881, landbouwer, overl. Ruischerbrug (Noorddijk) 16.03.1966, z.v. Klaas Kruijer, landbouwer, en Menje de Vries.

4.                   Pieter Wierenga, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 06.06.1890, kommies bij de Rijksbelastingen (1917,1923), tr. Nieuweschans 08.06.1917 Jantje Brul, geb. Nieuweschans 07.10.1892, d.v. Edde Brul, voerman, en Jantje Luppens. [Groningen 1933]

5.                   Bouwke Wierenga, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 14.12.1891, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 15.10.1893.

6.                   Jan Wierenga, geb. Garmerwolde (TenBoer) 29.12.1892, landbouwer, tr. Ten Boer 21.05.1927 Angenieta Hoeksema, geb. Bedum 19.05.1896, d.v. Popko Hoeksema, dagloner, en Grietje Schutter. [Sint Annen 1933]

7.                   Geert Wierenga, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 29.10.1894, landbouwer, tr. ’t Zandt 28.06.1928 Trientje Wieringa, geb. Leermens (’t Zandt) 04.02.1898, overl. Groningen 22.07.1949|a|, d.v. Jan Wieringa, korenschipper (1898), schuitevaarder (1928), en Anna Schipper. [Garmerwolde 1933]

8.                   Thies Wierenga, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 13.11.1896; volgt [2].

9.                   Bouwke Wierenga, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 29.11.1898. [Garmerwolde 1933]

 

Noten: |a| ook overl.akte ’t Zandt 1949 no.27.

 

[6] Gerrit Meiborg, geb. Oosterdiep (Veendam) 21.12.1855, (huis)verver, (huis)schilder, overl. Wildervank 27.11.1926; tr. 2e Wildervank 23.04.1908 Aaltje Smith, geb. Ezinge 28.06.1856, overl. Groningen 12.01.1939, d.v. Hindrik Smith, landbouwer, en Anna Jans Meijer; tr. 1e Veendam 15.11.1881

[7] Annechina Hensens, geb. Westerdiep (Veendam) 08.12.1860, overl. Wildervank 16.09.1899.

     AS tr. 1e Aduard 31.07.1875 Hendrik Huizinga, geb. Aduard 06.02.1849, wagenmaker, overl. Grijpskerk 02.04.1884, z.v. Jurrien Huizinga, wagenmaker, en Hilje Wieringa; tr. 2e Grijpskerk 03.08.1887 Mensse Schwitters, geb. Groningen 09.02.1850, winkelier (1875), kastelein (1887), overl. Wildervank 02.01.1900|a|, z.v. Eve Janssen Schwitters, smidsknecht, en Klazina de Vries.

     MS tr. 1e Groningen 18.03.1875 Maria Willemina Leurs, ook Maria Willemiena, geb. Drachten (Smallingerland) 20.07.1848, overl. Groningen 22.03.1882, d.v. Nicolaas Leurs, muziekonderwijzer (1875), muziekmeester (1882), en Wilhelmina Hendrica Pitlo.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hemmo Reinder Meiborg, geb. Wildervank 25.05.1882, schilder (1905,1922), overl. Buinerveen (Borger) 31.05.1941, tr. Veendam 11.03.1905 Dina Smit, geb. Molenstreek (Veendam) 01.02.1879, overl. Buinerveen (Borger) 05.05.1948, d.v. Hendrik Smit, olieslagersknecht (1879), olieslager (1905), en Cornelia Porringa.

2.                   Steven Meiborg, geb. Wildervank 28.04.1883, overl. Wildervank 21.05.1887.

3.                   Pietertje Meiborg, geb. Wildervank 29.06.1885, overl. Hoogezand-Sappemeer 02.03.1961, tr. Wildervank 07.05.1908 Geert Dost, geb. Veendam 02.06.1881, caféhouder (1908), bierhandelaar (1923), caféhouder (1942), overl. Sappemeer 27.09.1942, z.v. Ernst Dost, tolmeester (1881), logementhouder (1893), en Harmke Wagenborg.

4.                   Klaasiena Germiena Meiborg, geb. Wildervank 30.06.1887, strijkster (1927), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 26.02.1960, tr. Wildervank 28.04.1927 Hero Drent, geb. Nieuwe Pekela 13.01.1876, landarbeider, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 24.10.1968, z.v. Gosen Drent, arbeider, en Aaltje Boskamp.

5.                   Anja Ida Meiborg, geb. Wildervank 30.07.1891, tr. Wildervank 30.08.1923 Jan Hendrik Dijkstra, geb. Groningen 17.05.1894, boekhouder, z.v. Jacob Dijkstra, boekhouder (1894), directeur houthandel (1923), en Anke de Boer.

6.                   Thaliena Harmiena Meiborg, geb. Wildervank 25.05.1893, modiste (1920), overl. na 1965, tr. Wildervank 28.10.1920 Lukas Dost, geb. Wildervank 11.01.1893, reiziger, overl. Delfzijl 03.03.1965, z.v. Ernst Dost, tolmeester (1881), logementhouder (1893), en Harmke Wagenborg.

7.                   Stefina Meiborg, geb. Wildervank 05.04.1895; volgt [3].

8.                   Jantina Jakoba Meiborg, geb. Wildervank 12.06.1897, overl. Dennenoord (Zuidlaren) 16.11.1945, tr. Wildervank 20.01.1922 Hendrik Wieringa, geb. Roden 08.07.1897, kantoorbediende bij de Posterijen en Telegrafie, overl. na 1945, z.v. Klaas Wieringa, rijksveldwachter (1897), majoor bij de rijksveldwacht (1922), en Maria Anna Debodt.

9.                   levenloze dochter, Wildervank 10.03.1899.

 

Noten: |a| vader Ewe, wedr Luërs (overl.akte Wildervank 1900 no.2).

 

[8] Pieter Geerts Wierenga, geb. Lellens (Ten Boer) 15.11.1818, landbouwer, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 02.02.1902, tr. Ten Boer 18.05.1843

[9] Jantje Jans van Zanten, geb. Thesinge (Ten Boer) 29.09.1820, landbouwster, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 03.07.1868.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geert Wierenga, geb. Lellens (Ten Boer) 23.07.1843, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 25.09.1907, tr. Ten Boer 16.03.1867 Selina van Bruggen, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 04.04.1844, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 16.11.1922, d.v. Roelf Derks van Bruggen, landbouwer, en Everdina Jelles van Dijken, landbouwster.

2.                   Jan Wierenga, geb. Woltersum (Ten Boer) 21.10.1845, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 03.09.1929, tr. Ten Boer 09.05.1874 Martje Bolt, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 29.11.1851, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 25.04.1900, d.v. Harm Thijbes Bolt, dagloner, en Luiktje Jans Heersema.

3.                   Bouwke Wierenga, geb. Woltersum (Ten Boer) ca. 1848, overl. Ten Boer 15.08.1913, tr. Ten Boer 10.04.1869 Kornelis Jakobs Schoonveld, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 02.04.1842, overl. Hoogeveen 14.06.1922, z.v. Kornelis Tjapkes Schoonveld, landbouwer, en Siebrig Willems Hofstede, landbouwster.

4.                   Jantje Wierenga, geb. Woltersum (Ten Boer) 26.12.1850, overl. Thesinge (Ten Boer) 15.03.1929, tr. Ten Boer 14.03.1874 Pieter van Zanten, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 23.02.1853, overl. Thesinge (Ten Boer) 22.01.1943, z.v. Pieter Jans van Zanten, landbouwer, en Jantje Pieters Zwaneveld, landbouwster.

5.                   Tjaakje Wierenga, geb. Woltersum (Ten Boer) 30.09.1853, overl. Groningen 04.11.1936, tr. Ten Boer 11.09.1875 Gerrit Schutter, geb. Garmerwolder (Ten Boer) 09.05.1854, pakhuisknecht (1913), overl. Groningen 01.11.1913, z.v. Herman Gerrits Schutter, landbouwer, en Geessien Wigboldus, landbouwster.

6.                   Heiko Wierenga, geb. Woltersum (Ten Boer) 23.12.1855; volgt [4].

7.                   Johanna Wierenga, geb. Woltersum (Ten Boer) 19.10.1859, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 12.02.1886.

8.                   Pieter Jan Wierenga, geb. Woltersum (Ten Boer) 01.10.1862, landbouwer, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 20.03.1911.

9.                   Albertus Wierenga, geb. Woltersum (Ten Boer) 27.04.1864, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 25.07.1930.

 

[10] Jan Bolhuis, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 14.04.1830, korenschipper (1862), schuitevaarder (1863,1866), landbouwer (1869,1875), overl. Ten Boer 30.03.1882, tr. Ten Boer 04.05.1861

[11] Jantje Evenhuis, geb. Woltersum (Ten Boer) ca. 1834, landbouwster, overl. Ten Boer 07.04.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lutgerdina Bolhuis, geb. Woltersum (Ten Boer) 25.01.1862, tr. Ten Boer 12.11.1898 Daniel Lokker, geb. Den Bommel 01.05.1849, koopman, overl. Numansdorp 28.04.1929, z.v. Antonij Lokker en Neeltje Zaaijer.
     DL tr. 1e Numansdorp 16.05.1878 Katalina Barendregt, geb. Numansdorp 01.11.1840, overl. Numansdorp 14.04.1897, d.v. Kornelis Barendregt en Maria Visser.

2.                   Anna Bolhuis, geb. Woltersum (Ten Boer) 03.10.1863; volgt [5].

3.                   Ella Bolhuis, geb. Woltersum (Ten Boer) 29.07.1866, overl. Almelo 26.02.1924, tr. Ten Boer 14.07.1898 Jan Hendrik Dolfin, geb. Appingedam 01.06.1867, overl. Almelo 28.03.1921, z.v. Hidde Dolfin, broodbakker (1867), landbouwer (1898), en Zwaantje Siegers.

4.                   Thies Bolhuis, geb. Woltersum (Ten Boer) 23.01.1869, overl. Groningen 23.05.1937, tr. Numansdorp 04.09.1930 Tjaaktje Boukema, geb. Spijk (Bierum) 20.06.1881, overl. Vries 05.05.1962, d.v. Tjark Boukema, landbouwer, en Anje Huizenga.

5.                   Elle Bolhuis, geb. Woltersum (Ten Boer) 07.09.1871, overl. Numansdorp 08.05.1925.

6.                   levenloze dochter, Woltersum (Ten Boer) 15.10.1875.

 

[12] Hemmo Reinders Meiborg, geb. Veendam 14.11.1816, zeeman (1845,1855), schipper (1860), koopman (1877), overl. Wildervank 18.03.1877, tr. Veendam 31.12.1845

[13] Pietertje Gerrits Broekema, geb. Veendam 18.10.1815, koopvrouw (1881), overl. Wildervank 27.11.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anja Meiborg, geb. Veendam 13.06.1846, overl. Veendam 23.09.1870, tr. Veendam 10.01.1867 Evert Oldenburger Mulder, geb. Veendam 11.05.1837, zeeman (1867), winkelier (1875), overl. Rotterdam 17.07.1887, z.v. Lucas Geerts Mulder, scheepstimmerknecht (1837), scheepsbouwer (1867), en Okje Everts Oldenburger.
     EOM tr. 2e Veendam 21.04.1875 Wendelina Havinga, geb. Oosterdiep (Veendam) 19.08.1845, overl. Rotterdam 13.07.1929, d.v. Jan Christiaans Havinga, commies bij ’s Rijksbelastingen, en Anna Heeres.
     WH tr. 2e Rotterdam 20.09.1888 Aldert Potjer, geb. Sappemeer 10.08.1847, overl. Rotterdam 15.02.1920, z.v. Berend Potjer, schipper, en Klaasje Hooghout.

2.                   Gerrit Meiborg, geb. Oosterdiep (Veendam) 21.12.1855; volgt [6].

3.                   Ida Hillechiena Meiborg, geb. Oosterdiep (Veendam) 10.08.1860, overl.Wildervank 23.03.1887.

 

[14] Steffen Hensens, geb. Westerlee (Scheemda) 01.10.1834, timmerman (okt1860), binnenschipper (dec1860,1863), praamschipper (1864), overl. Ommelanderwijk (Veendam) 01.11.1864, tr. Veendam 13.10.1860

[15] Klasina Germina Kemper, geb. Wildervank 20.09.1834, baker (1881), overl. Wildervank 26.07.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Annechina Hensens, geb. aan boord te Westerdiep (Veendam) 08.12.1860; volgt [7].

2.                   Klaas Hensens, geb. aan boord te Oosterdiep (Veendam) 24.01.1863.

 

[16] Geert Heikes Wierenga, ged. Lellens 21.09.1777, landbouwer, overl. Lellens (TenBoer) 28.09.1861|b|, z.v. Heike Geerts Wierenga en Wupke Harkes (zie Bijlage A); tr. Thesinge (ndg) 19.10.1806|a|

[17] Jantje Alberts Kol, geb. Thesinge (Ten Boer) ca. 1777, landbouwster, overl. Lellens (Ten Boer) 27.03.1850, d.v. Albert Pieters Kol en Tjaaktje Harms.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tjaaktje Wierenga, ook Wieringa, geb. Lellens (Ten Boer) ca. 1810, overl. Zuidwolde (Bedum) 23.05.1883, tr. 1e Noorddijk 16.02.1832 Tijmen Klaassens de Vries, geb. Zuidwolde (Bedum) ca. 1799, landbouwer, z.v. Klaas Tijmens de Vries, landbouwer, en Fenje Pieters Smit; tr. 2e Bedum 30.05.1846 Jan Andries Bolhuis, geb. Lettelbert (Leek) 17.10.1820, landbouwer (1883), tolpachter (1892), overl. Zuidwolde (Bedum) 09.01.1892, z.v. Andries Hindriks Bolhuis, arbeider, en Albertje Roelfs van der Scheer.
     TKdV tr. 1e Anje Jans Wieringa, geb. Onderdendam (Bedum) ca. 1798, overl. Noorddijk 01.09.1829.

2.                   Albertus Wierenga, geb. Lellens (Ten Boer) 23.07.1812, landgebruiker, overl. Ten Post (Ten Boer) 17.12.1886, tr. Ten Boer 06.05.1841 Pieterke Diephuis, geb. Ten Boer 26.03.1820, overl. Ten Post (Ten Boer) 25.02.1904, d.v. Pieter Diephuis, timmerman, en Sara Harts, dagloonster (1841).

3.                   Wipke Wierenga, ook Wupke, geb. Lellens (Ten Boer) 09.12.1815, overl. Ten Boer 02.10.1855, tr. Ten Boer 04.05.1838 Jelte Willems Kuipers, geb. Kroddeburen (Ten Boer) ca. 1809/1810, kuiper, overl. Lellens (Ten Boer) 01.12.1847, z.v. Willem Jeltes Kuiper, kuiper, en Anje Simens Bos.

4.                   Pieter Wierenga, geb. Lellens (Ten Boer) 15.11.1818; volgt [8].

 

Noten: |a| bruidegom Geert Heikes, bruid Jantje Alberts; |b| Wieringa (overl.akte Ten Boer 1861 no.70).

 

[18] Jan Jans van Zanten, geb. Roden ca. 1786, schoolmeester/schoolonderwijzer, overl. Thesinge (Ten Boer) 20.03.1847; tr. 2e Ten Boer 01.06.1834 Hilje Jans Kort, geb. Middelbert (Noorddijk) ca. 1783, landbouwster, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 15.09.1871, d.v. JanJans Kort en Aaltje Gerrits; tr. 1e 

[19] Bouke Alberts Kol, geb. Thesinge ca. 1782/1783, overl. Thesinge (Ten Boer) 15.10.1827, d.v. Albert Pieters Kol, landbouwer, en Tjaaktje Jakobs.

     HJK otr. 1e Garmerwolde 01.06.1810, tr. Garmerwolde (ndg) 04.07.1810 Leendert Jans Groenveld, geb. Ten Boer 06.10.1748, landbouwer, kerkvoogd (1810), overl. Garmerwolde (Ten Boer) 28.03.1832, z.v. Jan Leenderts en Trijntje Wigbolts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Levenloze zoon, Thesinge (TenBoer) l3.08.1811.

2.                   Johanna van Zanten, geb. Thesinge (Ten Boer) 23.10.1812, overl. Thesinge (Ten Boer) 28.11.1843.

3.                   Tjaaktje van Zanten, geb. Thesinge (Ten Boer) ca. 1814, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 08.08.1877, tr. Ten Boer 26.05.1833 Wigbolt Leenderts Groenveld, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 31.05.1813, boerenzoon (1833), overl. Garmerwolde (Ten Boer) 04.01.1898, z.v. Leendert Jans Groenveld, landbouwer, en Hilje Jans Kort, landbouwster.

4.                   Jan van Zanten, geb.Thesinge (Ten Boer) 11.02.1816, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 15.05.1842.

5.                   Albert van Zanten, geb. Thesinge (Ten Boer) 12.03.1818, overl. Thesinge (Ten Boer) 22.04.1845.

6.                   Jantje van Zanten, geb. Thesinge (Ten Boer) 29.09.1820; volgt [9].

7.                   Pieter van Zanten, geb.Thesinge (Ten Boer) 09.04.1824, landgebruiker, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 14.06.1869, tr. Ten Boer 11.12.1851 Jantje Pieters Zwanevelt, geb. Harkstede (Slochteren) 18.12.1815, landbouwster, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 15.01.1888, d.v. Pieter Jans Zwanevelt, landbouwer, en Maartje Lukas.
     JPZ tr. 1e Ten Boer 28.01.1843 Herman Willems Hofstede, geb. Garmerwolde (Ten Boer) ca. 1814, landbouwer, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 19.10.1849, z.v. Willem Luitjens Hofstede en Geerrtje Harms Koopman.

 

[20] Thies Jans Bolhuis, geb. Ten Boer ca. 1797/1798/1799, landbouwer (1824), arbeider (1826), tapper (1830,1831), landbouwer (1835,1862), overl. Ten Boer 09.02.1862, z.v. Jan Alderts Bolhuis, landbouwer, en Jantje Jakobs; tr. Ten Boer 25.07.1824

[21] Lutcherdina Pieters Woldinga, geb. Garmerwolde ca. 1800/1801, landbouwster, overl. Ten Boer 19.07.1868, d.v. Pieter Jans, landbouwer, en Hilje Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hilje Bolhuis, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 30.12.1824, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 03.09.1825.

2.                   Pieter Bolhuis, geb. Ten Boer 04.12.1826, landgebruiker (1854), wagenaar (1888), overl. Ten Boer 16.04.1888, tr. Ten Boer 02.11.1854 Eltje de Boer, geb. Ten Boer 04.07.1831, overl. Ten Boer 07.10.1913, d.v. Gerad Creemer de Boer, ‘kapitein bij de Landelijke Groninger Schutterij in garnizoen te Eindhoven doch zich thans met verlof te Ten Boer bevindende’ (1831), en Trientje Derks Breedland.

3.                   Jan Bolhuis, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 14.04.1830; volgt [10].

4.                   Hilje Bolhuis, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 17.09.1831, overl. Ten Boer 01.12.1924, tr. Ten Boer 26.11.1868 Siemen Lanting, geb. Lellens (Ten Boer) ca. 1830, overl. Ten Boer 10.12.1916, z.v. Jakob Jans Lanting, landbouwer, en Anje Gerrits Kreemer, landbouwster.
     SL tr. 1e Slochteren 09.05.1863 Grietje Alkema, geb. Schildwolde (Slochteren) 17.04.1840, landbouwster, overl. Schildwolde (Slochteren) 20.05.1865, d.v. Okke Jans Alkema, landbouwer, en Lucretia Hindriks Kloots, landbouwster.

5.                   Aldert Bolhuis, geb. Ten Boer 11.06.1835, (brood)bakker, overl. Ten Boer 18.02.1913, tr. Ten Boer 25.05.1861 Trientje Groenveld, geb. Thesinge (Ten Boer) 07.06.1840, overl. Ten Boer 07.06.1923, d.v. Kornelis Leenderts Groenveld, landbouwer, en Trientje Jans Bierma.

6.                   Jantje Bolhuis, geb. Ten Boer 14.12.1839, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 23.07.1929,  tr. Ten Boer 06.05.1878 Tiemen Dolfijn, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 18.10.1834, landbouwer, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 22.06.1921, z.v. Hindrik Tiemens Dolfijn, landbouwer, en Klaaske Pieters Woldinga.
     TD tr. 1e Ten Boer 07.03.1867 Hinderktje Wigboldus, ook Hindrikje, geb. Garmerwolde (Ten Boer) 13.10.1839, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 29.05.1876, d.v. Harm Roelfs Wigboldus, landbouwer, en Abeltje Freerks Kars, landbouwster.

7.                   Anje Bolhuis, geb. Ten Boer 22.01.1843, huishoudster (1873), overl. Garmerwolde (Ten Boer) 01.10.1940, tr. Ten Boer 01.11.1873 Elle Bolhuis, geb. Thesinge (Ten Boer) 20.09.1851, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 11.07.1929, z.v. Siemen Thijs Bolhuis, landbouwer, en Grietje Hindriks Koning.

8.                   Klaaske Bolhuis, geb. Ten Boer 19.11.1846, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 11.04.1919, tr. Ten Boer 22.04.1869 Hindrik Boer, geb. Ten Boer 16.03.1836, landbouwer, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 17.08.1914, z.v. Jan Gerrits Boer, landbouwer, en Hilje Eppes Doornbos.

 

[22] Elle Wiltes Evenhuis, geb. Woltersum ca. 1795/1796/1797, landbouwer, overl. Woltersum (Ten Boer) 05.08.1877, z.v. Wilte Eeuwkes Evenhuis, landbouwer, en Siebrig Elles Ellens; tr. Ten Boer 20.06.1819

[23] Anna Harmannes Bruins, geb. Woltersum ca. 1800/1801, landbouwster, overl. Woltersum (Ten Boer) 28.07.1854, d.v. Harm Bruins, landbouwer, en Aafke Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaffien Evenhuis, geb. Woltersum (Ten Boer) 26.07.1820, overl. Wittewierum (Ten Boer) 22.11.1859, tr. Ten Boer 18.03.1852 Luitje Hugoos Bos, geb. Spijk (Bierum) ca. 1801/1802, landbouwer, overl. Graauwedijk (TenBoer) 29.04.1887, z.v. Hugo Harms Bos en Anna Harmannus Bruins.
     LHB tr. 1e Ten Boer 16.08.1838 Jantje Harms Heersema, geb. Woltersum (Ten Boer) ca. 1789, landbouwster, overl. Wittewierum (Ten Boer) 01.09.1850, d.v. Harm Heertjes Heersema, landbouwer, en Aafke Hindriks Veldman.
     JHH tr. 1e Geert Eikes Santing, geb. Woltersum ca. 1783, landbouwer, overl. Wittewierum (Ten Boer) 01.02.1837, z.v. Eike Geerts Strating, broodbakker, en Jantje Freerks.

2.                   Harmannes Evenhuis, geb. Woltersum (Ten Boer) 11.04.1825, landbouwer, overl. Woltersum (Ten Boer) 19.08.1882, tr. Ten Boer 12.11.1859 Trijntje Boerma, geb. Woltersum (Ten Boer) 06.07.1831, overl. Woltersum (Ten Boer) 05.08.1908, d.v. Luitje Derks Boerma, landbouwer, en Geessien Aljes Zand.

3.                   Siebrich Evenhuis, geb. Woltersum (Ten Boer) 11.06.1829, overl. Wittewierum (Ten Boer) 05.02.1911, tr. Ten Boer 21.05.1860 Eppe Doornbos, geb. Ten Boer 05.04.1818, landbouwer, overl. Wittewierum (Ten Boer) 29.05.1898, z.v. Luitje Eppes Doornbos, werkman, en Albertje Sacharias Pestman, landbouwster.

4.                   Jantje Evenhuis, geb. Woltersum (Ten Boer) 05.05.1833; volgt [11].

5.                   Wilte Evenhuis, geb. Woltersum (Ten Boer) 11.07.1837, houtkoper, overl. Woltersum (Ten Boer) 10.04.1929, tr. Slochteren 19.05.1870 Geessien Bronts, geb. Schildwolde (Slochteren) 14.04.1848, overl. Groningen 04.02.1929|a|, d.v. Hindrik Sjabbes Bronts, landbouwer, en Geessien Kornelis Geertsema, landbouwster.

6.                   Aaltje Evenhuis, geb. Woltersum (Ten Boer) 23.08.1840, overl. Woltersum (Ten Boer) 21.01.1915, tr. Ten Boer 30.04.1864 Jacob Wolthuis, geb. Engelbert (Noorddijk) 06.05.1830, hoofdonderwijzer, overl. Woltersum (Ten Boer) 03.02.1906, z.v. Kornelis Jacobs Wolthuis, arbeider, en Anna Sweitses Huisman.

7.                   levenloze dochter, Woltersum (Ten Boer) 25.03.1844.

 

Noten: |a| ook overl.akte Ten Boer 1929 no.6.

 

[24] Reinder Jans Meiborg, geb. Veendam 28.10.1785, boerenknecht (1813), landbouwer (1814,1857), overl. Wildervank 02.08.1860, z.v. JanJakobs Meiborg, landbouwer, en Jantje Willems; tr. Veendam 20.09.1813

[25] Anje Emmes Jager, geb. Muntendam 06.03.1794, landbouwster, overl. Wildervank 08.04.1879, d.v. Emme Fekkes Jager, landbouwer, en Heiltje Aukes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Meiborg, geb. Veendam 24.08.1814, dienstknecht (1850), koopman (1859), overl. Wildervank 11.06.1857, tr. Wildervank 16.03.1850 Johanna Filippus Kuperus, geb. Veendam 12.10.1824, dienstmeid (1850), overl. Gieterveen (Gieten) 13.01.1892, d.v. Filippus Wierts Kuperus, arbeider, en Elizabeth Engels Tuin.
     JK tr. 2e Wildervank 21.07.1859 Freerk Arends Mulder, geb. Windeweer (Hoogezand) 29.09.1823, dienstknecht (1859), arbeider (1885), overl.  Gieten 12.02.1885, z.v. Arend Jans Mulder, arbeider, en Jaapkien Warnders Hoeksema.

2.                   Hemmo Meiborg, geb. Veendam 14.11.1816; volgt [12].

3.                   Jantje Meiborg, geb. Wildervank 05.11.1821, overl. Wildervank 07.12.1888, tr. Wildervank 12.06.1851 Jacob Fridriks Schutte, geb. Wildervank 13.05.1818, scheepjager, overl. Wildervank 11.12.1893, z.v. Jan Fridrik Schutte, arbeider (1818), landgebruiker (1851), en Klaassien Jacobs Kemper.

4.                   Willem Meiborg, geb. Wildervank 30.04.1824, landbouwer, overl. Wildervank 04.09.1875, tr. Wildervank 21.06.1860 Albertje Luttje, geb. Wildervank 09.01.1828, dienstmeid (1860), overl. Wildervank 23.06.1895, d.v. Hendrik Lammerts Luttje, landbouwer, en Jantje Wilkens.

5.                   Fekke Meiborg, geb. Wildervank 28.10.1834, landbouwer, overl. Wildervank 03.01.1907|a|, tr. Wildervank 06.03.1862 Geessien de Boer, geb. Wildervank 29.04.1842, overl. Wildervank 30.06.1877, d.v. Harm Jans de Boer, landbouwer, en Jantje Jans Slim.

6.                   levenloze dochter, Wildervank 08.04.1840.

 

Noten: |a| Meiburg.

 

[26] Gerrit Ernst Broekema, geb. Veendam ca. 1778, schipper, overl. Veendam 26.11.1845|a|, tr.

[27] IJda Tjallings Wolthuis, ook Ida, geb. Veendam ca. 1784, overl.Veendam 31.05.1865|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Broekema, geb. Veendam ca. 1806, tr. Veendam 16.11.1840 Klaas Hindriks Koetze, geb. Noordbroek ca. 1818, timmerman, z.v. Hindrik Jans Koetze, arbeider, en Trijntje Harkes Moesker.

2.                   Jetske Broekema, geb. Veendam 31.08.1808, tr. Veendam 18.01.1835 Tjalling Tebbes Wolthuis, geb. Veendam 04.09.1806, zeeman, z.v. Tebbe Tjalling Wolthuis, arbeider, en Grietje Remkes Sap.

3.                   Ernst Broekema, ook Erenst, geb. Veendam ca. 1810/1811, schipper, overl. Groningen 04.10.1894|b|, tr. Wildervank 28.01.1858 Jantje Lever, geb. Wildervank 31.07. 1827, arbeidster (1876), overl. Nieuw-Buinen (Borger) 15.03.1876, d.v. Menne Geerts Lever, schipper, en Roelfje Roelfs van der Werf.

4.                   Tjalling Broekema, geb. Veendam 06.01.1812, overl. Veendam 11.09.1813.

5.                   Cornelia Broekema, geb. Oosterdiep (Veendam) 01.10.1813, tr. Veendam 18.01.1835 Freerk Daniëls Dost, geb. Veendam 12.12.1806, landbouwer, z.v. Daniël Jans Dost, landbouwer, en Tjaakje Freerks.

6.                   Pietertje Broekema, geb. Veendam 18.10.1815; volgt [13].

7.                   Marchien Broekema, geb. Veendam 05.10.1817, overl. Veendam 01.09.1855.

8.                   Janna Broekema, geb. Veendam 13.06.1820, overl. Coevorden 19.06.1870, tr. Veendam 06.08.1851 Hendrik van Roon, geb. Coevorden 14.05.1821, timmerman, overl. Coevorden 04.06.1888, z.v. Roelof van Roon, wever, en Fennegien Roseman.

9.                   Itje Broekema, geb. Veendam 28.05.1823, overl. Nieuw-Buinen (Borger) 22.05.1882, tr. Veendam 01.03.1866 Johannes Weertman, geb. Coevorden 10.11.1818, metselaar (1842), stucadoor (1866,1867), overl. Assen 15.10.1867, z.v. Roelof Weertman, metselaar, en Aagje de Boer.
     JW tr. 1e Assen 15.05.1842 Aaltien Straatman, geb. Assen 02.01.1814, dienstmaagd (1842), overl. Assen 20.09.1863, d.v. Hendrik Straatman en Fockelina Haak.

10.               Tjalling Broekema, geb. Veendam 09.05.1826, zeeman, overl. Veendam 22.11.1842.

11.               Hillechiena Broekema, ook Hillechien, geb. Veendam 26.08.1828, overl. Veendam 18.11.1858.

 

Noten: |a| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Veendam 1845 no.131); |b| ook overl.akte Onstwedde 1894 no.246; |c| ‘verdere renseignementen onbekend’ (overl.akte Veendam 1865 no.84).

 

[28] Abel Steffens Hensens, geb. Westerlee 01.01.1812, tapper (1831), arbeider (1834,1839), werkman (1860), arbeider (1872,1882), overl. Ommelanderwijk (Veendam) 21.02.1882|b|, z.v. Steffen Abels Hensens (ca.1774-1864), landbouwer, en Harmke Christiaans; tr. 2e Veendam 28.09.1872|a| Nijssien de Wijk, geb. Wildervank 28.09.1831, werkvrouw (1872), overl. Ommelanderwijk (Veendam) 24.11.1906, d.v. Adriaan Hordt de Wijk, onderwijzer, en Geertruida Johanna Welker; tr. 1e Scheemda 17.12.1830

[29] Annechien Alberts Abesten, ged. Veendam 13.10.1799, dienstmeid (1830), werkvrouw (1860), overl. Ommelanderwijk (Veendam) 08.04.1871, d.v. Albert Johannes Abesten (-1813), landbouwer, en Fennechien Tjerks de Vries (-1826).

     NdW tr. 1e Veendam 07.10.1863 Klaas Strating, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 25.03.1830, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 03.03.1869, z.v. Gerrit Klaassens Strating, landbouwer, en Berendje Hindriks Grasmeijer.

Uit het huwelijk Hensens-Abesten:

1.                   Harmke Hensens, geb. Bellingwolde 01.11.1831, overl. Borger 08.03.1921.

2.                   Steffen Hensens, geb. Westerlee (Scheemda) 01.10.1834; volgt [14].

3.                   Fenna Hensens, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 06.09.1839, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 07.09.1839.

Uit het huwelijk Hensum-de Wijk:

4.                   Geertruida Hensum, geb. Veendam 04.06.1874, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 04.11.1886.

 

Noten: |a| bruidegom Hensum (huw.akte Veendam 1872 no.56); |b| Hensum (overl.akte Veendam 1882 no.36).

 

[30] Klaas Germs Kemper, geb. Wildervank 05.10.1788, zeeman (1817,1818, landbouwer (1819,1826), varensgezel (1828,1831), arbeider (1834), overl. Wildervank 16.04.1834, z.v. Germ Klaassens Kemper, landbouwer, en Willemtje Willems Pronk; tr. Veendam 10.02.1817|a|

[31] Aaffien Roelfs de Jonge, geb. Wildervank 21.09.1800, overl. Veendam 26.11.1870, d.v. Roelf Jeipes de Jonge, schipper, en Beerta Jans Smit.

Uit dit huwelijk (moeder ook Afien):

1.                   levenloze zoon, Veendam 15.04.1818.

2.                   Germ Kemper, geb. Wildervank 06.05.1819, overl. Wildervank 13.05.1819.

3.                   Roelf Kemper, geb. Wildervank 24.05.1821, overl. Wildervank 08.03.1824.

4.                   Germ Kemper, geb. Wildervank 23.01.1824, overl. Wildervank 10.08.1889|b|.

5.                   Roelof Kemper, geb. Wildervank 04.01.1826.

6.                   Willemtje Kemper, geb. Wildervank 31.12.1828, dienstmeid (1859), overl. Windeweer (Hoogezand) 08.03.1869, tr. Wildervank 07.05.1859 Berend Holtkamp, geb. Wildervank 03.03.1834, dienstknecht (1859), arbeider (1869), z.v. Jan Harms Holtkamp, arbeider (1834), werkman (1859,1869), en Beertje Hindriks, werkvrouw.
     BH tr. 2e Wildervank 07.08.1869 Swaantje van Peer, geb. Wildervank 03.03.1823, werkvrouw (1869), overl. Musselkanaal (Onstwedde) 17.07.1895, d.v. Derk Sijverts van Peer, dagloner, en Wilhelmina Hendriks.
     SvP tr. 1e Wildervank 12.02.1853 Hendrik Meertens, geb. Gieten ca. 1821, dienstknecht (1853), arbeider (1866), overl. Wildervank 27.07.1866, z.v. Hindrik Meertens, landbouwer, en Jantien Harms Speelman.

7.                   Jeipe Kemper, geb. Wildervank 20.09.1831.

8.                   Klasina Germina Kemper, geb. Wildervank 20.09.1834; volgt [15].

 

Noten: |a| bruid in akte Aafje, op het tweede blad Aaffien, tekent met Aaffien (huw.akte Veendam 1817 no.10); |b| oud zeventig jaren {ruwe schatting, of persoonsverwisseling met gelijknamig jonggestorven broertje?} (overl.akte Wildervank 1889 no.136).

 


Bijlage A

 

[32] Heike Geerts, ook Hieke, geb. Thesinge, overl. voor 1821, huw.contract Lellens 17.12.1767, tr. Lellens (ndg) 10.01.1768

[33] Wipke Harkes, ook Wupke, geb. Woltersum ca. 1735, overl. Lellens (Ten Boer) 01.11.1821; tr. 1e Lellens 15.06.1755 Jan Klasen, overl. voor 1768.

Uit dit huwelijk:

1.                   Etjen, ged. Lellens 10.09.1769.

2.                   Knelske, ged. Lellens 08.09.1771.

3.                   Geertje, ged. Lellens 11.07.1773.

4.                   Engeline, ged. Lellens 04.06.1775 = Engelina Wierenga, geb. Lellens ca. 1776, overl. Lellens (Ten Boer) 21.01.1869, otr. Lellens 13.02.1810 (att. naar Noorddijk), tr. Noorddijk (ndg) 25.02.1810 Klaas Hindriks Wieringa, geb. Noorddijk ca. 1767, landbouwer, overl. Noorddijk 05.07.1842.
     KH tr. 1e Martje Engberts, overl. voor 1810.

5.                   Geert, ged. Lellens 21.09.1777; volgt [16].

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)