Jacobus Albertus Wijkhuizen (1913-1995)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien maart 2021)

 


 

[1] Jacobus Albertus Wijkhuizen, Co, geb. Groningen 24.09.1913, naar Indië 1938, pedel van de TH Twente (1964|n|-1978), overl. Enschede 06.03.1995, crem. Usselo 10.03.1995, otr. Soekaboemi 12.02.1942|c||m| J.M. Pauw; tr. 1e Maria Elizabeth Posthuma de Boer, geb. Overschie 23.12.1927, overl. Djakarta 15.01.1950|a|, d.v. Klaas Posthuma de Boer (1903-1953) en Dina Margaretha Petronella van Rossen (1904-); tr. 2e J.A. Gagliardi, Joke, geb. 10.09.1925, overl. 16.09.1999, crem. Usselo 21.09.1999.

– “Langs deze weg betuig ik, mede namens wederzijdse ouders, mijn hartelijke dank aan de behandelende geneesheer, Zusters Tjikini Ziekenhuis Afd. A, Directie en Personeel Radio R.I.S. voor de vele blijken van deelneming betoond bij het overlijden van mijn Echtgenote. / J.A. Wijkhuizen / Djakarta, 18 Januari 1950.”|b|

 

– Indische carrière: met m.s. Christiaan Huygens naar Indië 1938|f|, toelating als heilsofficier 1938|g|, getuige te Malang 1938|h|, luitenant te Malang 1938|i|, kapitein te Sidodadi 1940|j|, kapitein in bijzondere dienst 1940|k|, examen eenjarige cursus Bahasa Indonesia, voor buitenlandse ambtenaren in dienst van de Indonesische regering, Djakarta 1954|l|.

 

Noten: |a| Java-bode 16.01.1950; |b| Java-bode 18.01.1950; |c| Bataviaasch nieuwsblad 20.02.1942; |f| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 05.07.1938 (vertrek Amsterdam 22.06.1938, aankomst Tandjong-Priok verwacht 21.07.1938); |g| De Indische courant 29.11.1938 (J. Wijkhuizen, bij gouvernementsbesluit de bijzondere toelating verleend, bedoeld bij artikel 177 der Indische Staatsregeling, tot uitoefening van hun dienstwerk in Nederlandsch-Indië); |h| getuige bij de geboorteaangifte van Bram Stokkereef, geb. Malang 11.08.1938 (Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, deel 8, p.126); |i| De Indische courant 18.01.1939 (‘den 18den Januari cabaret-avond in het Militair Tehuis van het Heilsleger [te Malang], tevens afscheidsavond van den naar elders overgeplaatsten Heilsofficier luitenant J. Wijkhuizen’); |j| De Indische courant 01.11.1940 (installatie als officier van het geestelijk werk onder de Chineesche bevolking in de afdeeling Sidodadi 05.11.1940); |k| RA 1950 p.507 (Leger des Heils in Nederlandsch-Indië); |l| Java-bode 17.04.1954 (J.A. Wijkhuizen, Ministerie van Voorlichting); |m| kort hierna: Japanse aanval op Java 01.03.1942, val van Batavia 05.03.1842, capitulatie van het KNIL 09.03.1942; |n| per 01.06.1966 (THT Nieuws no.21 van 03.06.1976).

 

[2] Jacobus Wijkhuizen, geb. Haarlem 21.12.1869, kapitein bij het Leger des Heils (1897), officier bij het Leger des Heils (1899,1923), luitenant-kolonel (1949), oud-maatschappelijk secretaris en hoofd van het jeugdwerk van het Leger des Heils (1949)|a|, overl. Sneek 30.03.1959, tr. Kampen 26.01.1897
[3] Aaltje Schinkel, geb. Kampen 18.10.1872, kapitein bij het Leger des Heils (1897), overl. ’s-Gravenhage 23.09.1955.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jansje Jacoba Wijkhuizen, geb. Leeuwarden 03.11.1897.

2.                   Roelofina Alida Wijkhuizen, geb. Leiden 08.02.1899, verpleegster (1918), tr. Rotterdam 25.04.1923 Cornelis Johannes van der Velden, geb. Rotterdam 03.01.1895, z.v. Hendrik van der Velden en Maria Jacoba de l’Ecluse.

3.                   Jacoba Alberta Wijkhuizen, geb. Amsterdam 17.04.1900, overl. ’s-Gravenhage 06.11.1951, tr. ’s-Gravenhage 25.07.1923 Jacobus Johannes Mulder, geb. ’s-Gravenhage  05.01.1896, bontwerker, z.v. Willem Frederik Mulder, kurkensnijder (1896), broodbakker (1923), en Maria Johanna Magdalena Jansen.

4.                   Alberta Catharina Emmanuel Wijkhuizen, geb. Gorinchem 10.04.1901, overl. Sneek 02.07.1960, tr. Jan Schuil, overl. na 1960.

5.                   Carolina Enora Louisa Wijkhuizen, geb. Rotterdam 15.03.1905, overl. Velp 20.01.1989, crem. Dieren 24.01.1989, tr. Dirk Willem van Roekel, overl. voor 1989.

6.                   Jacobus Albertus Wijkhuizen, geb. Groningen 24.09.1913; volgt [1].

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 18.11.1949 (portretfoto) & Algemeen Handelsblad 22.12.1949.

 

[4] Jacobus Wijkhuizen, geb. Haarlem 15.07.1842, koopman (1862,1897), overl. Haarlem 26.10.1919, tr. Haarlem 11.06.1862

[5] Jansje Soellaart, geb. Haarlem 14.01.1844, dienstbode (1862), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|a| 06.08.1904|b|.

Uit dit huwelijk (moeder soms Soelaart):

1.                   levenloze zoon, Haarlem 07.12.1862.

2.                   Pieter Wijkhuizen, geb. Haarlem 29.11.1863, overl. Haarlem 06.04.1871.

3.                   Nicolaas Wijkhuizen, geb. Haarlem 24.03.1865, overl. Haarlem 24.04.1865.

4.                   Nicolaas Wijkhuizen, geb. Haarlem 03.03.1867, koopman, overl. Haarlem 20.04.1947, tr. Haarlem 03.02.1892 Wilhelmina Cornelissen,  geb. Haarlem 20.09.1872, overl. Haarlem 20.12.1945, d.v. Henricus Cornelissen en Wilhelmina Bos.

5.                   Jacobus Wijkhuizen, geb. Haarlem 21.12.1869; volgt [2].

6.                   Cornelia Wijkhuizen, geb. Haarlem 16.11.1872, overl. Haarlem 22.02.1875.

7.                   Johannes Wijkhuizen, geb. Haarlem 11.11.1874, overl. Haarlem 01.03.1875.

8.                   Hendrik Wijkhuizen, geb. Haarlem 14.03.1876, overl. Haarlem 23.05.1876.

9.                   Jacob Hendrik Wijkhuizen, geb. Haarlem 21.03.1877, overl. Haarlem 04.04.1877.

10.               Cornelia Wijkhuizen, geb. Haarlem 11.07.1878, overl. Haarlem 29.03.1908, tr. Haarlem 03.07.1907 Willem Vermeer, geb. Haarlem 18.05.1881, koopman, overl. Haarlem 11.04.1943, z.v. Willem Vermeer, koopman, en Hillegonda van der Wateren.

11.               Jacob Wijkhuizen, geb. Haarlem 14.07.1880, overl. Haarlem 21.09.1880.

12.               Maria Susanna Wijkhuizen, geb. Haarlem 08.02.1882, tr. Haarlem 29.04.1908 Josephus Johannes Terpoorten, geb. Haarlem 29.01.1883, meubelmaker, z.v. Johannes Josephus Terpoorten, huisschilder, en Helena Wilhelmina Tijssen.

13.               Abraham Wijkhuizen, geb. Haarlem 21.06.1883, overl. Haarlem 18.03.1884.

14.               levenloze zoon, Haarlem 20.08.1885.

15.               Engelina Wijkhuizen, geb. Haarlem 01.05.1889, overl. Haarlem 21.05.1889.

 

Noten: |a| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Haarlem 1904 no.885.

 

[6] Albertus Schinkel, geb. Kampen 05.10.1843, mandenmaker (mei1867), arbeider (nov1867), agent van politie (1870,1897), overl. Kampen 09.07.1920, tr. Kampen 16.05.1867

[7] Roelofje Londo, geb. Kampen 16.03.1838, overl. Nijmegen 20.05.1928; tr. 1e Kampen 23.05.1861 Hendrik Bekendam, geb. Genemuiden 08.03.1833, schipper (1861,feb1866), arbeider (jul1866), overl. Kampen 16.07.1866, z.v. Albert Bekendam, bakker, en Wicherdje Vrieze.

Uit het huwelijk Bekendam-Londo:

1.                   Albert Bekendam, geb. Kampen 17.10.1861, sigarenmaker, overl. Deventer 08.11.1933, tr. 1e Kampen 06.03.1884 Dina Verweij, geb. Hattem 06.04.1865, overl. Kampen 15.01.1905, d.v. Hendrik Verweij, arbeider, en Alijda Mensink; tr. 2e Wijhe 11.06.1910 Johanna Berendina Kok, geb. Wijhe ca. 1889, d.v. Hendrik Kok, arbeider, en Johanna Speldekamp.

2.                   Caroline Elenore Louise Bekendam, geb. Kampen 14.09.1863, dienstbode (1891), overl. Nijmegen 07.04.1932, tr. Nijmegen 12.11.1891 Carel van der Horst, geb. Nijmegen 07.07.1863, fabrieksarbeider, overl. Ermelo 05.10.1944|b|, z.v. Carel van der Horst, winkelknecht (1863), fabrieksarbeider (1891), en Anna Maria Nikkel.

3.                   Gerrit Bekendam, geb. Kampen 10.02.1866, sigarenmaker (1902), inspecteur van een levensverzekeringsmaatschappij  (1932), tr. Kampen 31.07.1902 Janna Rijnbergen, geb. Delfzijl 01.10.1867, overl. na 1932, d.v. Arend Rijnbergen, zeeman (1867), dagloner (1888), arbeider (1902), en Janna Eilts.
     JR tr. 1e Delfzijl 17.10.1888 Karl Martinius Kristiansen, geb. Fredrikstad ca. 1861, zeeman, rechtsvermoeden van overlijden (vonnis Rb. Groningen 20.06.1902), z.v. Kristian Johannesen, dagloner, en Kirstine Maria Sijversdotter.

Uit het huwelijk Schinkel-Londo:

4.                   Tobias Willem Schinkel, geb. Kampen 06.11.1867, winkelier (1893), slager (1906), overl. Kampen 12.08.1906, tr. Kampen 21.09.1893 Geesje Hunze, geb. Hoogeveen 22.07.1864, overl. Kampen 13.01.1919, d.v. Harm Hunze, schoenmaker, en Willemina Leijssenaar.

5.                   Jentje Schinkel, geb. Kampen 08.09.1870, overl. Kampen 23.02.1954, tr. Kampen 16.11.1893 Rouke Weijland, geb. Kampen 04.09.1867, timmerman, overl. Kampen 13.11.1952, z.v. Rouke Weijland, arbeider, en Diena Stegink.

6.                   Aaltje Schinkel, geb. Kampen 18.10.1872; volgt [3].

7.                   Peter Schinkel, geb. Kampen 09.12.1875, overl. Kampen 27.12.1875.

8.                   Margje Schinkel, geb. Kampen 14.07.1877, dienstbode (1909), overl. Kampen 09.12.1952|a|, tr. Nijmegen 13.08.1909 Anthonie Jacobus Landman, geb. Middelburg 25.05.1871, overl. Hilversum 02.02.1936, z.v. Anthonie Jacobus Landman, schoenmaker, en Elizabeth de Klerk.

9.                   Alberdina Schinkel, geb. Kampen 22.05.1880, overl. Kampen 18.08.1909.

10.               Barta Schinkel, geb. Kampen 17.10.1882, overl. Kampen 22.01.1883.

11.               levenloze dochter, Kampen 25.11.1884.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hilversum 1952 no.854; |b| ook overl.akte Nijmegen 23.05.1945 no.790.

 

[8] Pieter Wijkhuizen, geb. Haarlem 01.02.1804, ged. Haarlem 05.02.1804, groenteverkoper (1823,1831), koopman (1842,1872), overl. Haarlem 14.02.1876, tr. Haarlem 29.10.1823

[9] Engeltje Lasschuijt, geb. Haarlem 12.12.1801, ged. Haarlem 13.12.1801, overl. Haarlem 27.04.1890.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Lasschuit):

1.                   Maria Wijkhuizen, geb. Haarlem 17.03.1824, overl. Haarlem 30.11.1891, tr. Haarlem 04.09.1844 Jacob Jan Groenendaal, geb. Haarlem 07.08.1822, timmerman, overl. Haarlem 03.02.1891, z.v. Hendrik Groenendaal en Maria van Soest.

2.                   Wilhelmina Wijkhuizen, geb. Haarlem 26.06.1826, overl. Haarlem 17.01.1898, tr. Haarlem 15.08.1849 Cornelis Hermanus Hees, geb. Haarlem 16.01.1828, fabriekwerker, overl. Haarlem 15.09.1905, z.v. Cornelis Hermanus Hees (ca.1803-1858) en Hendrina van Huijzen.

3.                   Johanna Petronella Wijkhuizen, geb. Haarlem 14.04.1828.

4.                   Dirk Wijkhuizen, geb. Haarlem 10.01.1831, groentenverkoper (1853), koopman (1866), overl. Haarlem 17.06.1866|a|, tr. Haarlem 20.04.1853 Johanna van Bleek, geb. Wageningen 20.09.1825, overl. Haarlem 05.11.1905, d.v. Elbert van Bleek, arbeider, werkman, en Dirkje Lucassen.

5.                   Pieter Wijkhuizen, geb. Haarlem 14.05.1834, koopman, overl. Haarlem 28.07.1882, tr. Haarlem 13.06.1855 Jentje Petersen, geb. Hoogeveen 30.03.1829, overl. Haarlem 25.05.1912, d.v. Roelof Petersen, scheepstimmerman, en Arendje Jans Oelen.
     JP tr. 2e Haarlem 27.02.1884 Abram Wijkhuizen (1839-1905), jongere broeder van Pieter.

6.                   Johanna Wijkhuizen, geb. Haarlem ca. 1837, overl. Haarlem 02.04.1872, tr. Haarlem 24.09.1856 Willem Vermeer, geb. Haarlem ca. 1835, werkman, z.v. Jansje Vermeer.

7.                   Abram Wijkhuizen, geb. Haarlem 23.03.1839, koopman, overl. Haarlem 17.06.1905, tr. 1e Haarlem 07.08.1861 Elisabeth Mulder, geb. Leiden ca. 1831, dienstbode (1861), overl. voor 1884, d.v. Willem Mulder en Jannetje van Rossum; tr. 2e Haarlem 27.02.1884 Jentje Petersen (1829-1912).
     JP tr. 1e Haarlem 13.06.1855 Pieter Wijkhuizen (1834-1882), oudere broeder van Abram.

8.                   Jacobus Wijkhuizen, geb. Haarlem 15.07.1842; volgt [4].

9.                   Leendert  Wijkhuizen, geb. Haarlem 21.11.1845, koopman, overl. Haarlem 18.07.1872, tr. Haarlem 18.05.1870 Cornelia Wallenburg, geb. ’s-Graveland 28.04.1839, d.v. Jan Wallenburg en Willemijntje van Woudenberg.
     CW tr. 2e Amsterdam 29.03.1876 Antonius Johannes Wilhelmus Bieseman, geb. Amsterdam 03.09.1844, ketelmaker (1867), smid (1876), grutter (1906), overl. Leeuwarden 06.01.1906, z.v. Petrus Bieseman, portier (1867),  en Adelena Johanna Wolbers.
     AJWB tr. 1e Amsterdam 13.11.1867 Johanna Haavekost, geb. Amsterdam 31.11.1840, dienstbaar (1867), d.v. Gijsbert Haavekost, sjouwerman, en Joanna Vervoorn.

 

Noten: |a| per abuis oud 40 jaar, z.v. Abraham Wijkhuizen en Christina Maria van Tiene (overl.akte Haarlem 17.06.1866) {is de ambtenaar van de burgerlijke stand op zoek gegaan naar een Dirk?} {de in de akte genoemde ouders kregen een zoon Dirk, geb. Haarlem 17.12.1825, overl. Haarlem 01.08.1906}.

 

[10] Nicolaas Soellaart, geb. Haarlem 21.12.1808, ged. Haarlem 25.12.1808, wever (1833,1840), werkman (1844,1850), fabriekwerker (1858), winkelier (1861), fabriekwerker (1862,1863), machinist (1871), fabriekwerker (1872), overl. Haarlem 16.03.1875, tr. Haarlem 19.06.1833

[11] Cornelia Jansen, ged. Haarlem 16.04.1809, dienstbode (1833), tapster (1858,1863), winkelierster (1871,1872), overl. Haarlem 14.11.1879.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Maria Soellaart, geb. Haarlem 20.12.1833, dienstbode (1861), overl. Haarlem 17.04.1916, tr. Haarlem 31.07.1861 Pieter Gerrebrand Otter, geb. Haarlem 16.12.1837, winkelknecht (1861), winkelbediende (1863,1872), overl. Haarlem 10.11.1905, z.v. Fredrik Otter, timmerman, en Catharina Maria Tiers.

2.                   Nicolaas Soellaart, geb. Haarlem 20.10.1835, timmerman (1858,1872), overl. Haarlem 25.12.1894, tr. 1e Haarlem 06.10.1858 Maria Elizabeth de Zwart, geb. Haarlem 16.05.1833, overl. Haarlem 15.09.1862, d.v. Cornelis de Zwart, aardwerker, en Neeltje de Vink, kraambewaarster (1858); tr. 2e Haarlem 24.12.1862 Franciska Rozelina Schambart, geb. Haarlem 17.09.1822|b|, overl. Haarlem 02.09.1902, d.v. Ivo Franciskus Schambart, kurassier bij de Afdeling Kurassiers No.9 (1822), en Maria Philippina Blandou.

3.                   Cornelia Soellaart, geb. Haarlem 29.09.1837, overl. Haarlem 25.12.1914, tr. Haarlem 30.08.1871 Jacob van der Lande, geb. Haarlem 06.06.1845, timmerman, overl. Haarlem 10.07.1924, z.v. Teunis van der Lande, timmerman, en Johanna Cornelia Kraan.

4.                   Jansje Soellaart, geb. Haarlem 20.07.1839, overl. Haarlem 28.07.1839.

5.                   Hendrik Soellaart, geb. Haarlem 25.08.1840, timmerman, overl. Haarlem 30.06.1900, tr. Haarlem 21.10.1863 Johanna Wensing, geb. Haarlem 16.02.1840, dienstbode (1863), overl. Haarlem 27.10.1922, d.v. Izaak Wensing, timmerman, en Johanna Pollee.

6.                   Jansje Soellaart, geb. Haarlem 14.01.1844; volgt [5].

7.                   Dirk Soellaart, geb. Haarlem 05.04.1846, timmerman, overl. Haarlem 20.02.1884, tr. Haarlem 14.02.1872 Maria Suzanna Balfoort, geb. Haarlem 09.03.1849, tapster (1872), overl. Haarlem 18.10.1914|a|, d.v. Jacobus Balfoort en Johanna Maria van Hoekelen.

8.                   Johannes Soellaart, geb. Haarlem 11.07.1850, onderwijzer, overl. Haarlem 18.11.1874.

 

Noten: |a| aangifte door een huismeester en een portier dat ‘in het huis staande aan de Gasthuisvest 47 is ingebracht het lijk van’ MSB (overl.akte Haarlem 1914 no.884); |b| aangifte door IFS ‘welke erkend vader van dit kind te zijn’ (geb.akte Haarlem 17.09.1822).

 

[12] Tobias Willem Schinkel, ged. Kampen 11.11.1810, mandenmaker, overl. Kampen 27.05.1887, tr. Kampen 02.06.1836

[13] Jantje de Vries, geb. IJsselmuiden 04.01.1815, dienstbode (1836), overl. Kampen 22.10.1900.

Uit dit huwelijk (moeder ook Jentje/Jentien):

1.                   Alberdina Schinkel, geb. Kampen 22.09.1836, overl. Kampen 11.06.1839.

2.                   Peter Schinkel, geb. Kampen 20.01.1838, overl. Kampen 15.06.1839.

3.                   Alberdina Schinkel, geb. Kampen 17.01.1840, overl. Kampen 06.01.1934, tr. Kampen 29.05.1867 Bernardus Westerhof (1837-1929).
     BW tr. 1e Kampen 29.10.1863 Marregien Schinkel (1841-1866), jongere zuster van Alberdina.

4.                   Marregien Schinkel, geb. Kampen 30.12.1841, dienstbode (1863), overl. Kampen 01.02.1866, tr. Kampen 29.10.1863 Bernardus Westerhof, geb. Kampen 08.01.1837, kuiper, overl. Kampen 28.05.1929, z.v. Lubbertus Westerhof, wever (1837), trijpwever (1863), en Koba Hendriks.
     BW tr. 2e 29.05.1837 Albertdina Schinkel (1840-1934), oudere zuster van Marregien.

5.                   Albertus Schinkel, geb. Kampen 05.10.1843|a|; volgt [6].

6.                   Peter Schinkel, geb. Kampen 06.10.1845, mandenmaker, overl. Kampen 06.07.1918, tr. Kampen 28.11.1878 Annigje Sleurink, geb. Kampen ca. 1847, overl. Kampen 14.08.1931, d.v. Peter Sleurink, veehouder, en Engeltje van ’t Hul.

7.                   Annegien Schinkel, Anna, geb. Kampen 26.02.1848, overl. Kampen 17.08.1849,

8.                   Jansje Schinkel, geb. Kampen 24.06.1849.

9.                   Harm Schinkel, geb. Kampen 21.07.1851, schippersknecht (1886), overl. Bussum 08.06.1924, tr. Huizen 17.07.1886 Pietertje Veerman, geb. Huizen ca. 1865, overl. Bussum 14.11.1938, d.v. Aart Veerman, visser, en Gijsbertje Westland.

10.               Tobias Willem Schinkel, geb. Kampen 16.06.1858, arbeider, overl. Kampen 16.11.1902.

 

Noten: |a| moeder Jentien.

 

[14] Gerrit Londo, ged. Kampen 24.04.1808, winkelbediende (1834), arbeider (1835,1846), koopman (1849,1853), uitdrager (1861), koopman (1867,1871), overl. Kampen 28.01.1881, tr. Kampen 26.06.1834|d|

[15] Carolina Eleonora Louise von Berg, geb. IJsselmuiden 26.10.1809, naaister (1841), overl. Kampen 23.02.1869.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Caroline Leonore Louise):

1.                   Peter Londo, geb. Kampen 05.07.1835, koopman (1867), smid (1895), overl. Deventer 21.04.1895, tr. Kampen 22.08.1867 Hendriena Johanna de Jong, geb. Deventer 24.12.1840, dienstbode (1867), overl. Deventer 26.04.1896, d.v. Jan de Jong, scheepstimmerman (1840), molenmaker (1867), en Berendina Scholten.

2.                   Roelofje Londo, geb. Kampen 16.03.1838|a|; volgt [7].

3.                   Everdiene Londo, geb. Kampen 01.11.1841, overl. Kampen 04.11.1874.

4.                   Frederika Wilhelmina Londo, geb. Kampen 03.04.1846|b|, overl. Deventer 17.06.1928, tr. Kampen 07.12.1871 Wouter Jan de Jong, geb. Deventer 13.03.1846, timmerman, overl. Deventer 20.05.1932, z.v. Jan de Jong, scheepstimmerman (1846), molenmaker (1871), en Berendina Scholten.

5.                   Roline Christine Louise Londo, geb. Kampen 03.04.1846|c|, overl. Kampen 16.07.1846.

6.                   Hendrik Jan Londo, geb. Kampen 01.09.1849, onder-inspecteur van politie (1879), journalist (1896), overl. Nieuwer-Amstel 18.10.1923, tr. 1e Bemmel 25.04.1879 Elisabeth Ferdinandina Vink, geb. Angeren (Bemmel) 24.07.1851, overl. voor 1896, d.v. Anthonie Joannes Vink, hoofdonderwijzer, en Johanna Alijda Isselman; tr. 2e Amsterdam 06.02.1896 Elisabeth de Kort, geb. Amsterdam ca. 1860, d.v. Peter de Kort, schoenmaker, en Apolonia van Poppel.
     EdK tr. 1e Amsterdam 13.02.1879 Hendricus Hermanus Johannes Eijspaart, geb.Amsterdam ca. 1852, winkelier, overl. voor 1896, z.v. Albertus Eijspaart, koperslager, en Maria geertruida van Houtem.

7.                   Aaltje Londo, geb. Kampen 13.02.1853, overl. Diepenveen 18.02.1949, tr. Kampen 20.01.1876 Johannes Theodorus Delgorge,  geb. Zwolle 04.07.1852, sergeant-majoor (1876), sergeant-majoor bij het instructiebataillon (1878), overl. Kampen 15.06.1878, z.v. Johann Hubertus Delgorge, geweermaker, en Wilhelmina Johanna Hoffmann.

 

Noten: |a| moeder Carolina Leonore Louise; |b| geboren des morgens te vier ure (akte no.115); |c| geboren des morgens te half vijf ure (akte no.116); |d| moeder v/d bruidegom Diena vaan Merkeler.

 

[16] Dirk Wijkhuijsen, geb. Haarlem 02.09.1773, ged. Haarlem 05.09.1773, wever (1823,1832), overl. Haarlem 09.12.1857|e|, z.v. Abraham Wijkhuijsen en Anna de Wolf (zie Bijlage A); tr. 2e Haarlem 23.07.1828|d| Catharina Renout, geb. Haarlem ca. 1789, overl. Haarlem 27.07.1838|f|, d.v. Johannes Renout en Maria Prinse; tr. 1e

[17] Maretje van der Heide, geb. Haarlem 26.10.1767, overl. Haarlem 10.04.1828|a|.

Kind van Maritje (‘de vader is Dirk Wijkhuijsen, blijkens acte van erkenning, op de geboorteregisters ingeschreven, onder den datum van 14 februarij 1821, fol.19v’):

1.                   Dirk van der Heide, later Wijkhuijsen, geb. Haarlem 08.11.1794, ged. Haarlem 16.11.1794, winkelier (1821), inlands kramer (1828), overl. Haarlem 15.11.1851, tr. Haarlem 28.02.1821 Geertruij Bosman, geb. Haarlem 26.08.1797, ged. Haarlem 27.08.1797, overl. Haarlem 18.11.1859, d.v. Evert Bosman en Jacomina Vermooten.

Uit dit huwelijk (vader ook Wijkhuisen/Wijkhuijsen, moeder ook van der Heiden/van der Heijde/van der Heijden, moeder ook Marietje/Marijtje/Marretje):

2.                   Abraham Wijkhuijsen, geb. Haarlem 23.03.1797, groenteverkoper, overl. Haarlem 11.04.1845, tr. Haarlem 30.05.1821 Johanna Maria van Thienen, ook van Tiene/van Tienen, ook Christina Maria, geb. Haarlem 28.10.1796, naaister (1821), koopvrouw(1841), overl. Haarlem 28.10.1841|c|, d.v. Gerrit van Thienen en Johanna Maria de Bruin.

3.                   Anna Catharina Wijkhuizen, geb. Haarlem 09.06.1801, ged. Haarlem 14.06.1801, naaister (1826), overl. Haarlem 31.12.1881, tr. Haarlem 30.08.1826 Cornelis van Looij, geb. Haarlem 26.12.1796, ged. Haarlem 01.01.1797, spinder (1826), koopman (1851), overl. Haarlem 05.11.1851, z.v. Willem van Looij, wever, en Hester Kieburg.

4.                   Pieter Wijkhuizen, geb. Haarlem 01.02.1804, ged. Haarlem 05.02.1804|b|; volgt [8].

5.                   Jansje Wijkhuizen, geb. Haarlem 31.10.1805, ged. Haarlem 03.11.1805, naaister (1829), tr. Haarlem 23.09.1829 Daniel Dollé, geb. Haarlem ca. 1806, wever, z.v. Daniel Dollé en Jansje Wijdoogen, turftonster (1829).

6.                   Leendert Wijkhuisen, ook Wijkhuizen, geb. Haarlem 15.09.1807, ged. Haarlem 20.09.1807, wever (1832), koopman (1849), overl. Haarlem 21.08.1849, tr. Haarlem 22.08.1832 Alida Hessels, geb. Haarlem ca. 1810, dienstbode (1832), overl. Haarlem 09.04.1887, d.v. Hermanus Hessels, schilder, en Catharina Coeré.

7.                   Jacobus Wijkhuizen, geb. Haarlem 27.11.1810, ged. Haarlem 02.12.1810, winkelier (1872), overl. Haarlem 15.05.1880, tr. tussen 1828 en 1835 Petronella Heiligers, geb. Haarlem ca. 1801, dienstbode (1825), overl. Haarlem 12.02.1878, d.v. Martinus Heiligers en Neeltje Hos.
     PH tr. 1e Haarlem 15.06.1825 Jan Dors, geb. Buiksloot ca. 1794/1795, voermansknecht, overl. Haarlem 19.12.1828, z.v. Gijsbert Dors en Antje Market.

Uit het huwelijk Wijkhuijsen-Renout:

8.                   Johanna Catharina Wijkhuizen, geb. Haarlem 02.05.1829.

9.                   levenloze dochter, Haarlem 11.07.1830.

10.               levenloze zoon, Haarlem 01.10.1831.

11.               levenloze zoon, Haarlem 30.07.1832.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld, e.v. Wijkhuijsen (overl.akte Haarlem 15.04.1828); |b| moeder Marijtje; |c| Christina Maria van Tienen (overl.akte Haarlem 30.10.1841); |d| bruidegom in akte Wijkhuijsen, tekent met Wijkhijsen, wedr van der Heiden, get. zoon Dirk, in akte Wijkhuijzen, tekent met Wijkhuizen (huw.akte Haarlem 1828 no.117); |e| Wijkhuijsen; |f| e.v. Wijkhuizen.

 

[18] Gerrit Lasschuijt, geb. Haarlem 13.10.1769, sjouwer (1813,1818), kruier (1823), wever (1828), overl. Haarlem 16.12.1829|b|, tr.

[19] Willemijntje van Bree, ged. Haarlem 18.06.1766, overl. Haarlem 07.06.1849, d.v. Jan van Bree en Pieternelletje van Wassenberg.

Uit dit huwelijk (vader ook Lasschuit, moeder ook Wilhelmina/Willemina):

1.                   Johannes Lasschuijt, ook Jan, geb. Haarlem 13.09.1792, ged. Haarlem 16.09.1792, jager op het Amsterdamsche Veer, tr. Haarlem 23.06.1813|a| Elizabeth Dorothea Mentz, geb. Haarlem ca. 1794, naaister (1813), d.v. Caspar Mentz (-1807) en Cornelia Sinot (1765-1842), werkster (1813).

2.                   Petrus Lasschuijt, ook Pieter, geb. Haarlem 29.06.1794, ged. Haarlem 02.07.1794, jager op het Amsterdamsche Veer, overl. Haarlem 15.05.1847, tr. Haarlem 08.07.1818 Anna Mentz, geb. Haarlem ca. 1797, dienstbaar (1818), d.v. Casparus Mentz (-1807) en Cornelia Sinot (1765-1842), werkster (1818).

3.                   Sara Lasschuijt, geb. Haarlem 03.05.1797, ged. Haarlem 07.05.1797.

4.                   Johanna Lasschuijt, geb. Haarlem 13.09.1798, ged. Haarlem 16.09.1798.

5.                   Engeltje Lasschuijt, geb. Haarlem 12.12.1801, ged. Haarlem 13.12.1801; volgt [9].

6.                   Johanna Lasschuit, geb. Haarlem 21.02.1805, ged. Haarlem 06.03.1805, overl. Haarlem 17.01.1876, tr. Haarlem 24.12.1828 Johannes van Es, geb. Haarlem ca. 1803, metselaar, overl. Haarlem 17.04.1866, z.v. Jan van Es, timmerman, en Geertruij Verheij.

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom Johannes (huw.akte Haarlem 1813 no.55); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Haarlem 17.12.1829 fol.32).

 

[20] Hendrik Soellaart, ged. Haarlem 25.04.1773, wever (1820,1838), overl. Haarlem 30.01.1845, z.v. Dirk Soellaart en Hendrina Evenwel; tr. 1e voor 1793 Geertruijd Kooij, overl. tussen 1801 en 1808; tr. 2e tussen 1801 en 1808

[21] Anna van den Boor, ged. Haarlem 25.11.1785, overl. Haarlem 12.12.1859, d.v. Nicolaas van den Boor en Maria Blansert.

Uit het huwelijk Soellaart-Kooij:

1.                   Dirk Soellaart, geb. Haarlem 24.08.1793, ged. Haarlem 25.08.1793|a|, wever, overl. Haarlem 04.03.1867|b|, tr. Haarlem 15.03.1820 Elisabet Agatha van Drunen, geb. Haarlem 24.10.1780, ged. Haarlem 29.10.1780, werkster, overl. Haarlem 17.03.1850, d.v. Hendrik Roeland van Drunen (-1803) en Agatha de Breuk (-1810).

2.                   Willemina Hendrina Soellaart, geb. Haarlem 28.12.1794, ged. Haarlem 01.01.1795.

3.                   Johanna Soellaart, geb. Haarlem 15.10.1796, ged. Haarlem 16.10.1796, overl. Haarlem 24.12.1885, tr. Haarlem 27.11.1833 Klaas Visser, geb. Haarlem 10.02.1799, ged. Haarlem 13.02.1799, wever, overl. Haarlem 19.06.1849, z.v. Klaas Visser, metselaar (1822), opperman (1833), en Jansje de Vries.
     KV tr. 1e Haarlem 18.12.1822 Christina Tijdgaat, geb. Haarlem 07.03.1797, ged. Haarlem 12.03.1797, overl. Haarlem 27.07.1833, d.v. Teunis Tijdgaat en Heiltje van Ude.

4.                   Willem Soellaart, geb. Haarlem 26.11.1798, ged. Haarlem 28.11.1798.

5.                   Johanna Soellaart, geb. Haarlem 13.05.1801, ged. Haarlem 17.05.1801.

Uit het huwelijk Soellaart-van den Boor:

6.                   Nicolaas Soellaart, geb. Haarlem 21.12.1808, ged. Haarlem 25.12.1808; volgt [10].

7.                   Hendrik Soellaart, geb. Haarlem 16.04.1811, ged. Haarlem 21.04.1811, fabriekwerker (1838), baardscheerder (1858), tr. Haarlem 09.05.1838 Johanna Oostwald, ged. Haarlem 04.07.1810, dienstbode (1838), overl. Haarlem 29.12.1877, d.v. Gerrit Oostwald, kleermaker, en Johanna Maas.

 

Noten: |a| get. Dirk Soelaart {opa} en Hendrina Evenwel {oma}; |b| Soellaard.

 

[22] Jan Jansen, scheepstimmerman (1833), tr.

[23] Jansje Grebel, overl. na 1833.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Jansen, ged. Haarlem 16.04.1809; volgt [11].

 

[24] Albertus Schinkel, geb. ca. 1777/1778, molenaarsknecht (1813,1822), overl. Kampen 21.10.1828|c|, tr.

[25] Henderina Littouw, geb. Steenwijk ca. 1781, havenmeesteres (1840,1848), overl. Kampen 20.01.1848|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Leetou/Lietouw/Littou):

1.                   Wilhelmina Schinkel, ged. Kampen 13.12.1807, naaister, overl. Kampen 10.11.1863, tr. Kampen 29.06.1837 Jan Voorweg, ged. Kampen 15.05.1808, arbeider, overl. Kampen 28.08.1869, z.v. Evert Voorweg, arbeider, en Maria Nissink.
     JV tr. 2e Kampen 09.06.1864 Harmpje Wolters, ged. Kampen 05.03.1809, overl. Kampen 15.06.1891, d.v. Jan Martens Wolters en Aaltje Roelofs.
     HW tr. 1e Kampen 17.12.1840 Jan van Dijk, ged. Zalk 22.08.1808, kuiper, overl. voor 1864, z.v. Gerrit Gerrits van Dijk en Petertje Wolters; tr. 3e Kampen 06.07.1871 Willem van der Stege, geb. IJsselmuiden 19.02.1820, tapper (1865), schipper (1871), z.v. Jan van de Stege, daghuurder, en Geertje Egberts.
     JvD tr. 1e Kampen 11.07.1833 Hanna Bakker, ook Johanna, ged. Kampen 23.08.1795, breidster, overl. Kampen 31.10.1835, d.v. Daniel Bakker en Gerritdina Hendriks.
     WvdS tr. 1e Jannigje van Dijk, overl. Kampen 23.11.1864; tr. 2e Kampen 26.01.1865 Lammigje Doorten, geb. Dwingeloo 25.02.1824, dienstbode (1865), overl. voor 1871, d.v. Jacob Pouwels Doorten, landbouwer, en Lutgertien Dorenbos; tr. 4e Kampen 0110.1891 Janna Biesterbos, geb. Kampen 05.09.1826, overl. Kampen 16.02.1906, d.v. Jacobus Biesterbos, molenaar, en Magteld Deenekamp.
     JB tr. 1e Kampen 29.05.1845 Reijer Deetman, geb. Elburg 14.02.1818, bakker, overl. voor 1869, z.v. Gerrit Jan Deetman, touwslager, en Maria Engelen; tr. 2e Kampen 25.11.1869 Jacob Dekker, ged. Eelde 06.08.1797, schilder (1827), overl. Kampen 30.09.1880, z.v. Alef Dekker en Jantien Berkhof; tr. 3e Kampen 06.09.1881 Egbert Sonnenberg, geb. Woerden ca. 1804/1805, z.v. Johannes Sonnenberg en Apolloneia van Stavel.
     JD tr. 1e Kampen 14.06.1827 Martha Hendrika Croese, ged. Kampen 02.10.1785, winkelierster, overl. Kampen 25.05.1868, d.v. Andries Croese en Maria Stegman.
     MHC tr. 1e Jurjen Oedekerk, geb. ca. 1786, overl. Kampen 05.03.1826.
     ES tr. 1e Woerden 26.04.1832 Aaltje Lonus, geb. Woerden ca. 1811, overl. Brummen 31.07.1877, d.v. Jan Lonus en Aaltje Paling.

2.                   Herman van Schinkel, ook Hermen, ged. Kampen 21.01.1809, timmerman, overl. Kampen 27.02.1880, tr. Kampen 02.06.1836 Aaltjen van Dijk, ged. Kampen 01.12.1811, overl. Kampen 16.03.1895, d.v. Barend van Dijk en Everdina Croeze.

3.                   Tobias Willem Schinkel, ged. Kampen 11.11.1810 [tr. 1836|a|]; volgt [12].

4.                   Femmegien Schinkel, geb. Kampen 28.05.1813, overl. Kampen 02.12.1866, tr. Kampen 09.01.1840 Jan Reumer, ged. Kampen 28.09.1806, timmermansknecht (1829), timmerman (1840), overl. Kampen 04.02.1896, z.v. Peter Reumer en Diena van Oosten.
     JR tr. 1e Kampen 01.10.1829 Willemina Vos, ged. Kampen 31.03.1811, overl. Markelo 23.05.1837, d.v. Wolter Vos, mandenmaker, en Berendinaa van Wilsem.

5.                   Jan Schinkel, geb. Kampen 26.01.1815.

6.                   Annigien Schinkel, geb. Kampen 06.08.1816.

7.                   Gerrit Schinkel, geb. Kampen 07.09.1822, overl. Kampen 01.10.1822.

 

Noten: |a| bij huwelijk moeder Hendriena Lietouw, bij overlijden moeder Hendrina Leetou; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Kampen 1848 no.37); |c| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld, e.v. Hendriena Lietouw (overl.akte Kampen 1828 no.246).

 

[26] Peter de Vries, geb. Grafhorst 27.11.1776, daghuurder (1812), overl. IJsselmuiden 11.09.1817, z.v. Jan de Vries, landman, en Fijgje Gerrits; tr. Grafhorst 23.05.1811

[27] Margje Jans, geb. Mastenbroek 06.08.1782, d.v. Jan Gerrits, landbouwer, en Jennigje Klazen, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan de Vries, geb. IJsselmuiden 26.12.1812, overl. IJsselmuiden 23.01.1813.

2.                   Jentje de Vries, geb. IJsselmuiden 04.01.1815|a|; volgt [13].

 

Noten: |a| moeder Marrigje.

 

[28] Peter Londo, geb. Kampen ca. 1782/1783, schoenmaker (1812,1854), overl. Kampen 10.03.1865, z.v. Hendrik Londo en Everdina Schuts; tr.

[29] Everdiena van Markelen, geb. Heerde ca. 1783, overl. Kampen 09.08.1858|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook van Merkelen, ook Everdina):

1.                   Gerrit Londo, ged. Kampen 24.04.1808; volgt [14].

2.                   Evert Londo, geb. Kampen 11.02.1810, grutter, overl. Kampen 09.01.1883, tr. Kampen 09.11.1854 Geertjen Buijert, geb. Kamperveen 22.04.1817, overl. Kampen 12.03.1882, d.v. Fredrik Gerrits Buijert en Dirkjen Aaalts van der Snee.

3.                   Ida Londo, geb. Kampen 30.08.1812, naaister, overl. Kampen 08.12.1897, tr. Kampen 04.05.1848 Dirk Palland, geb. Kampen 28.09.1818, touwslager, overl. Kampen 23.07.1887, z.v. Roelof Palland, arbeider, en Klasina Kip.

4.                   Hendrikjen Londo, geb. Kampen 16.06.1819, tr. Wassenaar 02.09.1853 Hendrik Cornelis van Ginkel, geb. ’s-Gravenhage ca. 1816, z.v. Cornelis van Ginkel en Geertui Mulder.
     HCvG tr. 1e Helena Langelaan, geb. ca. 1814, overl. Wassenaar 01.01.1852, d.v. Johannes Langelaan en Kniertje van der Plas.

5.                   Femma Londo, geb. Kampen 13.06.1822, overl. Goor 23.12.1917, tr. Deventer 14.05.1866 Arend Hartgerink, geb. Goor 31.08.1834, schoenmaker, overl. Goor 19.05.1898, z.v. Derk Hartgerink, wieldraaier, en Martjen Kraaijenbeld.

6.                   Jannes Londo, geb. Kampen 19.02.1824, overl. Kampen 15.12.1829.

7.                   Tonia Londo, geb. Kampen 05.08.1826, dienstbode (1858), tr. Amsterdaam 03.02.1858 Frederik van Hekken, geb. Amsterdam 13.08.1833, smid, z.v. Martinus van Hekken, winkelknecht, en Theodora Arnolda Brands.

 

Noten: |a| Markelen {zonder voorvoegsel}, ‘de ouders van de overledene zijn onbekend’ (overl.akte Kampen1858 no.332).

 

[30] Frederik Godfried Wilhelm Carl von Berg, tr.

[31] Roelofje Dorffler.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carolina Eleonora Louise von Berg, geb. IJsselmuiden 26.10.1809; volgt [15].

2.                   Roedolf von Berg, geb. Aarlanderveen 14.08.1817, overl. Aarlanderveen 16.09.1817.

 


Bijlage A

 

[32] Abraham Wijkhuijsen, overl. voor 1828, tr.

[33] Anna de Wolf, overl. voor 1828.

Uit dit huwelijk (vader ook Wijkhuisen/Wijkhuijzen):

1.                   Anna Wijkhuijsen, geb. Haarlem 21.03.1761, ged. Haarlem 22.03.1761.

2.                   Abram Wijkhuijsen, geb. Haarlem 29.06.1762, ged. Haarlem 04.07.1762.

3.                   Hendrijntje Wijkhuijzen, geb. Haarlem 25.12.1765, ged. Haarlem 27.12.1765.

4.                   Abraham Wijkhuijsen, geb. Haarlem 18.03.1771, ged. Haarlem 22.03.1771.

5.                   Dirk Wijkhuijsen, geb. Haarlem 02.09.1773, ged. Haarlem 05.09.1773; volgt [16].

6.                   Anna Wijkhuisen, geb. Haarlem 23.01.1775, ged. Haarlem 29.01.1775.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren