Herman Jan Woltjer (1911-1990)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien juli 2021)

 


 

[1] Herman Jan Woltjer, geb. Amsterdam 28.01.1911, doctoraal examen rechten Amsterdam VU 1934|a|, hoogleraar Twente (1963-), overl. Enschede 11.06.1990, begr. Glanerbrug (Bpl. Doodenzorg), otr. Rotterdam 09.09.1937, tr. Rotterdam 23.09.1937 Alexandrina Cornelia Stokdijk, geb. Rotterdam 02.06.1910, overl. 10.01.1996, begr. Glanerbrug (Bpl. Doodenzorg)|b|, d.v. Johannes Arnoldus Stokdijk (1870-1939) en Alexandrina Cornelia Bolk (1870-1954).

 

Noten: |a| Haagsche courant 12.03.1934; |b| Alexandra (grafzerk).

 

[2] Robert Herman Woltjer, Rob, geb. Groningen 19.07.1878, promotie Amsterdam VU 24.03.1904|l||m|, hoogleraar Amsterdam VU (1904-1955)|n|, lid Eerste Kamer (1937-1952), CON, RNL, overl. (‘na een ongeval’) ’s-Gravenhage 23.04.1955, begr. Velsen (Bpl. Westerveld) 27.04.1955, tr. Amsterdam 30.09.1904

[3] Maria Paerels, geb. Delft 06.01.1879, overl. Amsterdam 22.08.1953, begr. 25.08.1953.
– Levensbericht RHW: Parlement & Politiek

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Woltjer, geb. Amsterdam 01.07.1905|f|, mr., griffier der Staten van Friesland, RNL, overl. Leersum 25.07.1996, begr. Leersum (Alg.Bpl.) 27.07.1996, tr. ’s-Gravenhage 03.08.1936 Louise F.J. Dutry van Haaften, overl. 1994.

2.                   Robert Herman Woltjer, geb. Amsterdam 27.06.1906, mr., overl. 08.09.1989, crem. 11.09.1989, tr. Amsterdam 02.08.1934 Lina Maria Christina van der Hoeven Leonhard, geb. Utrecht 25.10.1905, overl. 13.12.1988, crem. 17.12.1988, d.v. Jan van der Hoeven Leonhard (ca.1882-1951), dr., Officier in het Legioen van Eer, Officier in de Kroonorde van België, Officier in de Orde van Danillo I, en Maria Hendrika van de Water.

3.                   Johannes Emanuel Woltjer, geb. Amsterdam 11.12.1907|g|, ingenieur scheepsbouwkunde Delft 1934, officier MSD 2e klasse KMR bij Afdeling Scheepsbouw, Marine-Etablissement NOI (benoemd 26.08.1941)|b|, Engelandvaarder, directeur Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Feijenoord, drager van het Bronzen Kruis, OON, Oorlogsherinneringskruis, overl. Breda 15.05.1996, crem. 18.05.1996, tr. Isabelle J.J.J. Heyligers, d.v. Adriaan Theodoor Louis Allard Heyligers (ca.1882-1951), mr., raadsheer in het gemengde gerechtshof te Alexandrië, RNL, Commander British Empire, Officier in de Orde van het Legioen van Eer, Grootofficier in de Orde van de Nijl van Egypte, en M.H. Pool.

4.                   Wilhelmina Margaretha Maria Woltjer, geb. Amsterdam 21.06.1909, overl. 01.12.1989, tr. Amsterdam 26.05.1934 Willem Frederik van Gunsteren, geb. Rotterdam 09.07.1908, promotie Amsterdam VU 23.03.1934|c|, overl. 03.11.2000, begr. Rotterdam (Bpl. Crooswijk).

5.                   Herman Jan Woltjer, geb. Amsterdam 28.01.1911; volgt [1].

6.                   Frederik Robert Woltjer, geb. Amsterdam 31.07.1912|h|, arts, overl. Rotterdam 04.01.1944|a|, begr. Numansdorp 08.01.1944, tr. Willemina Gerharda Fabriek, geb. Amsterdam 01.03.1910, overl. Bergen op Zoom 14.08.1989.

7.                   Margaretha Titia Hillegonda Woltjer, Marry, geb. Amsterdam xx.12.1913|i|, overl. 2008, tr. Amsterdam 05.09.1936 Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman, geb. Amsterdam 08.05.1911, promotie Amsterdam VU 12.06.1936|d|, hoogleraar Amsterdam VU (1947-1973 & 1977-1979), overl. ’s-Gravenhage 29.03.1997, z.v. Bastiaan de Gaay Fortman (1884-) en Elisabeth Nolte (1884-).
– Levensbericht WFdGF: nl.wikipedia * Parlement & Politiek * BWN

8.                   Marius Woltjer, geb. Amsterdam 08.11.1916, overl. Neuengamme 28.02.1945, verloofd met Alwien Koehorst.

9.                   Maria Woltjer, tr. Amsterdam 27.07.1945 Nicolaas Gerardus Geelkerken, geb. Amsterdam 19.05.1915, promotie Amsterdam UvA 08.05.1952|e|, arts, OON, overl. 04.12.1981, z.v. Johannes Gerardus Geelkerken (1879-1960), promotie Amsterdam VU 1909, dominee, stichter van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband (1926).
– Levensbericht JGG: nl.wikipedia

10.               dochter H.L. Woltjer, geb. Amsterdam 22.02.1921|j|,  tr. Amsterdam 17.08.1945 Hans Leonard Schwalbach, geb. ca. 1919, overl. Son 21.02.1991, begr. Son (Bpl. Wolfswinkel) 26.02.1991.

11.               Willem Robert Marius Woltjer, geb. Amsterdam 16.10.1922|k|, verloofd 03.01.1948, overl. Bilthoven 2001, tr. 28.09.1949 Teuny A. Bodegraven, d.v. Nicolaas Bodegraven (ca.1888-1959) en A. de Horn.

 

Noten: |a| ook overl.akte Numansdorp 21.01.1944 no.5; |b| RA 1942 p.767; |c| proefschrift: Kalvinismus und Kapitalismus : Ein Beitrag zur Erkenntnis der Beziehungen zwischen Kalvinistischer Sozial-Ethik und kapitalistischem Wirtschaftsgeist; |d| proefschrift: De onderneming in het arbeidsrecht; |e| proefschrift: Darminfarct zonder stangulatie; promotor: A. Kummer (1893-1969); |f| Het nieuws van den dag 05.07.1905; |g| Het nieuws van den dag 14.12.1907; |h| Het nieuws van den dag 01.08.1912; |i| Algemeen Handelsblad 28.12.1913; |j| Haagsche courant 25.02.1921; |k| Haagsche courant 17.10.1922; |l| proefschrift: De Platone, prae-Socraticorum Philosophorum existimatore et judice; |m| DIE XXIIII M. MARTII MCMIV, HORA III (titelblad), 23 Dec. 1904 (Opgaven betreffende de Vrije Universiteit, 1880-1930, Amsterdam (1930), p.53); |n| Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie, intreerede 23.09.1904.

 

[4] Jan Woltjer, geb. Groningen 04.02.1849, student Groningen, promotie Groningen 1877|a|, praeceptor aan het gymnasium te Groningen (1877,1878), hoogleraar Amsterdam VU (1881-1917)|d|, lid Eerste Kamer (1902-1917), lid KNAW 1901, RNL, CON, overl. Amsterdam 27.07.1917, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 31.07.1917, tr. Groningen 28.09.1877

[5] Marchien Janssonius, geb. Groningen 29.05.1851, overl. Amsterdam 01.07.1919, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 04.07.1919.

– Levensberichten JW: nl.wikipedia * Parlement & Politiek

Uit dit huwelijk:

1.                   Robert Herman Woltjer, geb. Groningen 19.07.1878; volgt [2].

2.                   Hillegonda Hester Woltjer, geb. Groningen 28.02.1880, overl. Leiden 24.06.1938|c|, begr. Doesburg (Alg.Bpl.) 28.06.1938, tr. Amsterdam 08.03.1904 Johan Gerhard Ubbink, geb. Doesburg 18.02.1875, dominee, predikant te Oosternijkerk (1904), Monnickendam (1913-1918), Zevenhoven (1918-1932), Leiden (1938-1940), overl. Leiden 31.10.1944, z.v. Johan Bernard Ubbink, winkelier, en Gerharda Wilhelmina van de Meene.

3.                   Anna Jurina Roberta Woltjer, geb. Amsterdam 08.04.1882, overl. Amsterdam 23.12.1889.

4.                   Titia Hillegonda Woltjer, geb. Amsterdam 21.01.1884, overl. Amsterdam 02.05.1889.

5.                   Margo Johanna Woltjer, geb. Amsterdam 14.01.1886, overl. Amsterdam 14.04.1886.

6.                   Herman Robert Woltjer, geb. Amsterdam 16.02.1887, hoogleraar Technische Hogeschool Bandoeng,  overl. Zutphen 18.02.1974.

7.                   Frederik Hendrik Woltjer, geb. Amsterdam 23.01.1889, overl. Amsterdam 07.12.1902.

8.                   Jan Woltjer, geb. Amsterdam 03.08.1891, observator aan de sterrenwacht te Leiden (1916), promotie Leiden 1918|b|, lector Leiden (1919), overl. Leiden 28.01.1946, tr. Groningen 13.12.1916 Hillegonda Hester de Vries, geb. Groningen 18.05.1890, overl. Almelo 11.10.1978, d.v. Lambertus de Vries, manufacturier, koopman, en Anna Maria Cornelia Daubanton.
– Levensberichten JW: nl.wikipedia * en.wikipedia

 

Noten: |a| proefschrift: Lucretii philosophia cum fontibus comparata; promotor: C.M. Francken (1820-1900); |b| proefschrift: Investigations in the theory of Hyperion; |c| ook overl.akte Zevenhoven 1938 no.9; |d| Oratio de summi philologi imagine culque phililogiae studioso spectanda, intreerede 1881.

 

[6] Pieter Christiaan Paerels, geb. Delft 03.04.1853, koopman (1879,1904,1905), chef der firma Pander en Zonen (1898), overl. Haarlem 02.11.1929, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 05.11.1929, tr. Delft 06.08.1873

[7] Mijnsje de Blom, geb. Delft 27.07.1848, overl. Zeist 19.10.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Pauline Paerels, geb. Delft 04.08.1874, overl.’s-Gravenhage 21.11.1942, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 25.11.1942, tr. Amsterdam 03.03.1898 Henricus Blom, geb. Delft 19.04.1872, handelsgeëmployeerde (1898), procuratiehouder (1905), z.v. Henricus Blom, apotheker, en Janneke Bölger.

2.                   Jan Paerels, geb. Delft 18.09.1875, koopman (1905), tr. Amsterdam 05.10.1905 Maria Hendrika Ehrinkveld, geb. Amsterdam 04.04.1880, d.v. Alexander Bernardus Josephus Ehrinkveld, timmerman (1880), employé (1905), en Catharina Wilhelmina van Diedenhoven.

3.                   Maria Paerels, geb. Delft 06.01.1879; volgt [3].

 

[8] Robert Karsiens Woltjer, geb. Finsterwolde 16.10.1816, bakkersknecht (1846), broodbakker (1847,1864), overl. Groningen 19.11.1882, tr. Groningen 07.05.1846

[9] Annechien Jans Lusthof, geb. Kolham (Slochteren) 21.12.1818, dienstmeid (1846), overl. Amsterdam 26.05.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Haiko Woltjer, geb. Groningen 22.02.1847, hoofdonderwijzer, overl. Wanswerd (Ferwerderadeel) 08.10.1871, tr. Groningen 31.05.1871 Anna Johanna Wilhelmina Bichelmeijer, geb. Groningen 01.02.1848, overl. Rotterdam 21.03.1943, d.v. Jan Willem Bichelmeijer en Anna Dijkama.
     AJWB tr. 2e Groningen 28.09.1882 Albertus Blink, geb. Finsterwolde 18.05.1813, scheepsreder, overl. Groningen 03.06.1898, z.v. Jan Hindriks Blink, wagenmaker, en Eltje Hindriks.

2.                   Jan Woltjer, geb. Groningen 04.02.1849; volgt [4].

3.                   levenloze zoon, Groningen 26.02.1851.

4.                   Klaas Woltjer, geb. Groningen 21.09.1852, broodbakker, bierhandelaar, tr. Groningen 30.10.1876 Geessina Homan, geb. Groningen 28.11.1856, overl. Groningen 26.05.1919, d.v. Hendrik Homan, rijksambtenaar, en Maria Cornelia Rijken.

5.                   Jurrina Woltjer, geb. Groningen 06.08.1855, overl. Groningen 03.11.1937.

6.                   Robertus Woltjer, geb. Groningen 06.02.1858, overl. Groningen 25.04.1862.

7.                   Fokko Woltjer, geb. Groningen 28.12.1860, handelsagent, tr. Zwolle 02.04.1896 Trijntje van Straten, geb. Dokkum 01.08.1869, d.v. Jan van Straten en Uilkje Breugeman.

8.                   Roberta Margaretha Woltjer, geb. Groningen 04.05.1864, overl. Groningen 17.10.1901, tr. 1e Groningen 22.07.1885 Paulus Johannes Meijer, geb. Rotterdam 26.04.1855, onderwijzer, overl. Gouda 27.02.1892, z.v. Pieter Meijer, koopman, en Cornelia van Baasbank; tr. 2e Zeist 25.04.1901 Stephanus Cornelis Siman, geb. Arnhem 15.07.1870, boekhouder, hoofdadministrateur N.V. De Groninger Rijwielenfabriek A. Fongers, overl. Groningen 09.01.1940, begr. Groningen (Bpl. Esserveld) 13.01.1940, z.v. Siman |a|, huisknecht, en Mariana van de Wall.
     SCS tr. 2e Groningen 14.09.1905 Pieterke Boerema, geb. Groningen 16.12.1874, overl. Groningen 03.09.1945, d.v. Arend Boerema, uitdrager, en Itje Bonnes Bijmolt.

 

Noten: |a| ‘Siman (een Javaan)’ (geb.akte Arnhem 1870 no.629).

 

[10] Frederik Hindrik Janssonius, geb. Groningen 12.03.1820, koopman (1844,1851), overl. Groningen 21.10.1853, tr. Groningen 22.07.1844

[11] Hillegonda Hester Doorenbos, geb. Groningen 22.01.1819, overl. Groningen 24.12.1895; tr. 2e Groningen 22.04.1857 Harmannus de Vries, geb. Groningen 18.06.1825, koopman (1846), commissionair (1857), koopman (1890), overl. Groningen 08.03.1890, z.v. Lambertus de Vries, kleermaker, en Wobbiggien van Mere.
     HdV tr. 1e Emden 21.06.1846 Antje de Weerth, geb. Emden ca. 1824, overl. Groningen 09.12.1855, d.v. Klaas Jacobs de Weerth en Marijke Warners.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marchien Janssonius, geb. Groningen 07.06.1845, overl. Groningen 22.08.1846.

2.                   Pieter Kornelis Janssonius, geb. Groningen 22.07.1847, overl. Groningen 24.11.1847.

3.                   Titia Hillegonda Janssonius, geb. Groningen 28.12.1848, overl. Groningen 20.08.1917.

4.                   Marchien Janssonius, geb. Groningen 29.05.1851; volgt [5].

5.                   levenloze zoon, Groningen 29.04.1853.

 

Noten: |a| ingeschreven akte opgesteld door D.W. Veenhuis, predikant te Emden (huw.akte Groningen 02.09.1846 no.212).

 

[12] Willem Adrianus Paerels, geb. Delft 23.02.1827, meester kamerbehanger (1851,1860), overl. Delft 04.01.1903, tr. Delft 23.10.1850

[13] Elisabeth Paulina Nicola, geb. Delft 31.10.1826, overl. Delft 22.04.1902, d.v. Pieter Nicola en Christina de Hooijer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Johannes Willem Paerels, geb. Delft 26.11.1851, koopman, overl. Haarlem 01.05.1921, tr. Rotterdam 18.10.1877 Bernardina Hendrika Dorothea Racer, geb. Rotterdam 26.07.1855, overl. Apeldoorn 17.10.1930, d.v. Johann Justus Racer en Henriette Frederike Wilhelmina Dicke.

2.                   Pieter Christiaan Paerels, geb. Delft 03.04.1853; volgt [6].

3.                   Johanna Willemina Paerels, geb. Delft 04.03.1855, overl. Delft 15.03.1855.

4.                   Willem Adrianus Paerels, geb. Delft 29.06.1857, overl. Utrecht 26.07.1912, tr. Utrecht 18.01.1905 Francina Helena Maria Quee, geb. Utrecht 19.02.1855, overl. Utrecht 03.08.1929, d.v. Jacobus Quee en Maria Carolina Elisabeth Brulé.

5.                   Elisabeth Paulina Paerels, geb. Delft 31.08.1860, overl. ’s-Gravenhage 21.11.1942, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 25.11.1942.

6.                   Johanna Willemina Paerels, geb. Delft 13.06.1862, overl. ’s-Gravenhage 14.05.1941, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 17.05.1941, tr. Delft 09.06.1881 Antonius Josephus van den Berg, geb. ’s-Gravenhage 06.09.1851, fabrikant (1888), kurkenfabrikant (1898), overl. ’s-Gravenhage 28.05.1919, z.v. Jacobus Johannes van den Berg en Wilhelmina Adriana Nicola.

7.                   Georgette Eleonora Paerels, geb. Delft 08.03.1872, overl. ’s-Gravenhage 31.01.1933, tr. Delft 02.01.1896 Cornelis Egbertus Jedeloo, geb. Delft 20.03.1863, sigarenfabrikant, overl. Haarlem 14.11.1938, z.v. Cornelis Egbertus Jedeloo en Adriana Hendrika van Kapel.

 

[14] Jan de Blom, geb. Alphen 31.01.1812, timmerman, overl. Delft 08.02.1870, tr. Delft 17.02.1837

[15] Maria van der Gaag, geb. Delft 11.12.1817, overl. Delft 11.05.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mijnsje de Blom, geb. Delft 26.12.1837, overl. Delft 12.02.1841.

2.                   Jacob de Blom, geb. Delft 04.02.1839, handelsagent (1882), overl. Delft 17.06.1895.

3.                   Jacobus de Blom, geb. Delft 16.07.1842, officier (1875), gep. 1e luit. der Infanterie (1882), overl. Amsterdam (in het ’s Rijkshospitaal) 18.07.1882, tr. Vlijmen 05.11.1868 Jeannette Agathe van Dam, geb. Vlijmen 05.06.1845, overl. Het Loo (Apeldoorn) 30.03.1897, d.v. Samuel Pierre Jean Charles van Dam en Jacoba Goverdina van Herwaarde.

4.                   Heiltje Anna de Blom, geb. Delft 23.03.1844, overl. ’s-Gravenhage 26.10.1916, tr. ’s-Gravenhage 29.08.1877 Willem Frederik George Lodewijk Spaan, geb. ’s-Gravenhage ca. 1847, distillateur, overl. ’s-Gravenhage 15.04.1906, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Eik en Duinen) 18.04.1906, z.v. Anthonij  Hendrik Spaan en Maria Catharina Mijné.

5.                   Jan de Blom, geb. Delft 17.12.1845, tweede luitenant der Infanterie bij het Oostindische Leger (1875), overl. ’s-Gravenhage 22.01.1894, tr. ’s-Gravenhage 25.08.1875 Geertruida Alers, geb. Gorinchem 03.07.1846, overl. ’s-Gravenhage 08.07.1919, d.v. Julius Adam Alers, districtsveearts, en Geertruida Kloots.

6.                   Johan Fredrik de Blom, geb. Delft 12.04.1847, overl. Delft 24.05.1847.

7.                   Mijnsje de Blom, geb. Delft 27.07.1848; volgt [7].

8.                   Johan Fredrik de Blom, geb. Delft 17.11.1850, overl. Delft 06.06.1851.

9.                   Maria de Blom, geb. Delft 16.02.1853, tr. ’s-Gravenhage 1882 Jan Nicolaas Kooy, geb. Amsterdam ca. 1854, aspirant-ingenieur voor het stoomwezen (1882), oud-hoofdingenieur van het stoomwezen (1931), OON, overl. ’s-Gravenhage 26.04.1931, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 29.04.1931, z.v. Klaas Kooy en Maria Lastdrager.

10.               Clazina de Blom, geb. Delft 05.03.1854, overl. Zwolle 18.05.1889.

11.               Johanna Bartha de Blom, geb. Delft 28.12.1855, overl. ’s-Gravenhage 20.03.1935, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 23.03.1935.

12.               Paulina Maria de Blom, geb. Delft 16.01.1857, overl. Delft 25.04.1857.

13.               Johan Frederik de Blom, geb. Delft 07.07.1858, overl. Delft 17.04.1859.

 

[16]

[17] Grietje Jurjens, winkelierster (1819), arbeidster (1846), overl. voor 1872.

Kinderen:

1.                   Robert Karsiens Woltjer, geb. Finsterwolde 16.10.1816|a|; volgt [8].

2.                   Klaas Woltjer, geb. Finsterwolde 07.11.1819|b|, timmerman (1844), soldeerder (1872), overl. Finsterwolde 03.01.1872, tr. Finsterwolde 24.05.1844 Klaasjen Kramer, geb. Finsterwolde 12.05.1824, arbeidster (1881), overl. Finsterwolde 17.04.1881|c|, d.v. Jan Jans Kramer, dagloner, en Harmke Jans Stuut.

 

Noten: |a| ‘onechte zoon van GJ dewelke verklaart heeft dat de vader van dit kind ter zee voer maar niet getrouwt waren’ (geb.akte Finsterwolde 1816 no.23); |b| aangifte door Karsien Robers Woltjer, 33 jaar, koopman, die verklaart de vader te zijn van het in onecht geboren kind (geb.akte Finsterwolde 1819 no.42); |c| Kamer (overl.akte Finsterwolde 1881 no.13).

 

[18] Jan Hendriks Lusthof, geb. Scharmer 03.03.1785, arbeider (1815,1827), landbouwer (1833), dagloner (1844), landbouwer (1856,1857), overl. Groningen 31.03.1866, z.v. Anje Hindriks (Wierts); tr. Slochteren 13.05.1815

[19] Heike Fokkes Tebbens, geb. Schildwolde 26.09.1788, ged. Schildwolde 05.10.1788, dagloonster (1844), landbouwster (1856,1857), overl. Schildwolde (Slochteren) 25.08.1868, d.v. Fokke Geerts Tebbens, dagloner, en Stientje Heikes.

Uit dit huwelijk (moeder ook Haike, ook Fokkens, ook Tepper):

1.                   Annechien Lusthof, geb. Kolham (Slochteren) 21.12.1818; volgt [9].

2.                   Stijntje Lusthof, geb. Kolham (Slochteren) 22.10.1821, tr. Slochteren 04.05.1844 Daniel Daniels Boekhoud, geb. Zuidbroek 06.04.1813, dagloner, z.v. Daniel Jakobs Boekhoud, bakker (1813), dagloner (1844), en Geeske Hindriks.

3.                   Jan Lusthof, geb. Kolham (Slochteren) 30.12.1824, overl. Kolham (Slochteren) 04.02.1826.

4.                   Jan Lusthof, geb. Kolham (Slochteren) 06.02.1827, landbouwer, overl. Kolham (Slochteren) 08.08.1857.

5.                   Hillechien Lusthof, geb. Kolham (Slochteren) 08.09.1833, overl. Kleinemeer (Sappemeer) 11.02.1866, tr. Slochteren 03.05.1856 Roelf Mulder, geb. Kalkwijk (Hoogezand) 19.09.1831, boerenknecht (1856), praamschipper (1866), schipper (1870), overl. Kleinemeer (Sappemeer) 08.05.1902, z.v. Harm Roelfs Mulder, arbeider, dagloner, en Lammegien Hindriks Kroese.
     RM tr. 2e Sappemeer 16.06.1870 Annegien Vonk, geb. Kleinemeer (Sappemeer) 20.08.1833, dienstmeid (1834), verl. Siddeburen (Slochteren) 18.03.1931, d.v. Abram Rentes Vonk, dagloner, en Stijntje Harms Deen.

 

[20] Pieter Kornelis Janssonius, geb. Zeerijp ca. 1780, koopman (1812,1813), winkelier (1815,1825), overl. Groningen 03.10.1826, z.v. Frederik Hendrik Janssonius en Geertruid Peters; tr. Appingedam 01.11.1812

[21] Margje Roelofs Bennink, ged. Wirdum 29.11.1786, koopvrouw (1828), overl. Groningen 13.02.1855, d.v. Roelf Bennink, klerk, en Evertje Roelfs; tr. 2e Groningen 04.02.1828 Hilbrand Kornelis Bosveld, geb. Bedum ca. 1802, winkelbediende (1828), koopman (1829,1857), overl. Groningen 03.06.1859, z.v. Cornelis Hilbrands Bosveld, koopman, en Peterke Wolters Pot.

Uit het huwelijk Janssonius-Bennink:

1.                   Frederik Hendrik Janssonius, geb. Groningen 29.06.1813, overl. Groningen 05.05.1814.

2.                   Everdina Janssonius, geb. Groningen 29.10.1814, overl. Groningen 24.10.1816.

3.                   Frederik Hendrik Janssonius, geb. Groningen 09.12.1815, overl. Groningen 15.11.1816.

4.                   Roelof Bennink Janssonius,|a| geb. Groningen 19.04.1817, predikant te Roderwolde (-1846), Arnhem (1846-1850), en ’s-Gravenhage (1850-), overl. ’s-Gravenhage 09.12.1872, tr. 1e Groningen 29.03.1842 Elizabeth van Giffen, geb. Groningen 17.04.1816, overl. Groningen 26.03.1846, d.v. Lambertus van Giffen, goud- en zilversmid, en Trijntje Klaas Brouwer; tr. 2e Heteren 12.09.1849 Wilhelmina Johanna Henrietta Cremer, geb. Arnhem 10.02.1826, overl. Nijmegen 04.02.1912, d.v. Alexander Cremer, koopman, grondeigenaar, en Louisa Nagel.
– Portret RBJ: Rijksmuseum.

5.                   Everdina Janssonius, geb. Groningen 08.07.1818, overl. Groningen 14.01.1894, tr. Groningen 06.03.1844 Tjakko Fokkes Huisman, geb. Oostwold 02.07.1814, koopman, commissionair, overl. Groningen 27.10.1886, z.v. Focko Jacobs Huisman, landbouwer, en Grietje Simons Hemmes.

6.                   Frederik Hindrik Janssonius, geb. Groningen 12.03.1820; volgt [10].

7.                   Geertruida Janssonius, geb. Groningen 22.10.1825, tr. Groningen 06.06.1849 Cornelis Jan Bolt, geb. Helpman 25.05.1823, kunstschilder, overl. Utrecht 02.02.1879, z.v. Reinder Bolt, landbouwer, en Aaltjen Cramer.
– Gegevens CJB bij RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Uit het huwelijk Bosveld-Bennink:

8.                   Pieternella Bosveld, geb. Groningen 25.04.1829, overl. Groningen 27.12.1871, tr. Groningen 27.05.1857 Haeble van der Plaats, geb. Leeuwarden 20.07.1828, koopman, z.v. Jan Daniels van der Plaats, notaris, en Anna Coopmans.

9.                   levenloze dochter, Groningen 26.03.1832.

10.               Dina Margrietha Bosveld, geb. Groningen 18.02.1834, tr. Groningen 18.02.1858 Johannes Westenborg, geb. Groningen 29.10.1826, timmerman, opzichter, overl. Hilversum 03.11.1919, z.v. Arent Jans Westenborg, steenhandelaar, en Grietje Balster.
     JW tr. 2e Maria van der Wind, overl. voor 1919.

 

Noten: |a| de tweede voornaam Bennink, wordt bestanddeel van de achternaam bij de kinderen uit het tweede huwelijk.

 

[22] Jan Doorenbos, geb. Groningen ca. 1776, koopman (1813), grossier (1819), likeurstoker, overl. Groningen 22.06.1844, z.v. Ubbo Jans Doorenbos, stoeldraaijer, en Margien Gilthuis; tr.

[23] Titia Abbas, ged. Groningen 28.11.1779, overl. Groningen 30.05.1843, d.v. Albert Abbas, wolkammer, en Hillegien Langerhuizen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Doorenbos, geb. ca. 1807, koopman, overl. Groningen 24.08.1890, tr. Groningen 07.05.1834 Geesje Roelijna ter Spill, geb. ca. 1809, overl. Groningen 11.08.1879, d.v. Bron ter Spill, kastelein, en Elisabeth Boelmans.

2.                   Ubbo Jans Doorenbos, geb. ca. 1810, koopman, tr. Groningen 06.09.1837 Catharina Margrieta Scheltens, geb. ca. 1811, overl. Groningen 08.06.1872, d.v. Reinder Scheltens, goud- en zilversmid, en Trijntje Molenkamp.

3.                   Jacob Doorenbos, geb. Groningen 05.10.1813, zaakwaarnemer, overl. Groningen 05.05.1853, tr. Groningen 20.03.1844 Harmanna Margaretha Franssen, geb. Groningen 06.12.1815, d.v. Gerrit Franssen en Christina Marcus.
     HMF tr. 2e Zuidbroek 10.05.1862 Derk Kramer, geb. Delfzijl xx.10.1799|a|, koopman, overl. Zuidbroek 06.06.1871, z.v. Geert Warnars en Anna Kaspers de Haas.
     DK tr. 1e Delfzijl 23.05.1823 Ettien Willems Bouwer, d.v. Willem Wigbolts Brouwer, veerschipper, en Willemtje Groenhuis; tr. 2e Delfzijl 13.04.1825 Geertruida Waalkens, overl. Wildervank 10.01.1861, d.v. Waalko Waalkens, predikant, en Hester Jakobs.

4.                   Hillegonda Hester Doorenbos, geb. Groningen 22.01.1819; volgt [11].

 

Noten: |a| 15.10 (overl.akte Zuidbroek 1871 no.31) of 27.10 (huw.akte Zuidbroek 1862 no.7).

 

[24] Christiaan Paerels, geb. Delft 24.06.1803, kantoorbediende (1827), overl. Delft 28.11.1829, z.v. Gerrardus Paerels en Jacomina Termeulen; tr. Delft 20.08.1824

[25] Johanna Willemina van der Velden, geb. Delft 01.03.1801, overl. Delft 10.08.1866, d.v. Willem van der Velden en Neeltje Vink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacomina Willemina Paerels, geb. Delft 15.06.1825, overl. Delft 23.12.1885, tr. Delft 31.07.1850 Johann Jacob Lonzième, geb. Xanten (Königreich Preußen)|a| 28.11.1820, boekbinder (1850,1885), overl. Delft 04.12.1891, z.v. Heinrich Wilhelm Lonzième, onderwijzer, en Johanna Elisabetha Kreij.

2.                   Willem Adrianus Paerels, geb. Delft 23.02.1827; volgt [12].

3.                   Maria Christina Paerels, geb. Delft 14.09.1829, overl. Delft 14.02.1910, tr. Delft 29.10.1856 Izaac Mattheus de Waal, geb. Dordrecht 22.12.1826, eerste stuurman ter koopvaardij (1856), overl. Delft 30.08.1897, z.v. Gerrit de Waal en Apolonia van Wijck.

 

Noten: |a| nu Stadt in Kreis Wesel, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[26] Pieter Nicola, geb. Delft 17.04.1791, ‘boulanger’, broodbakker, overl. Delft 19.09.1833, z.v. George Carel Nicola en Wilhelmina Adriana de Lange; tr. Delft 26.05.1813

[27] Christina de Hooijer, ook de Hoijer, geb. Delft 13.11.1791, overl. Delft 25.08.1863, d.v. Louwerens de Hooijer, ‘charpentier’, en Catharina de Haak.

Uit dit huwelijk:

1.                   George Carel Nicola, geb. Delft 29.04.1814.

2.                   Catharina Suzanne Nicola, geb. Delft 02.12.1815, overl. Rotterdam 09.10.1870.

3.                   Willem Adriaan Nicola, geb. Delft 23.02.1817, architect, gemeenteraadslid (1897), overl. Arnhem 17.03.1897, tr. ’s-Hertogenbosch 27.09.1841 Georgette Eleonore Sanderson, geb. Delft 21.10.1819, overl. Arnhem 22.05.1873, d.v. Gerbrand Sanderson en Jacquelina Francina Colthoff.

4.                   Louiza Christina Nicola, geb. Delft 16.10.1818, overl. Delft 23.01.1906.

5.                   Christina Petronella Nicola, geb. Delft 02.02.1820, overl. Delft 27.04.1895, tr. Delft 09.10.1839 Eduard van Graauwenhaan, geb. Delft 16.09.1814, koopman, overl. Delft 21.01.1884, z.v. Samuel van Graauwenhaan en Anna Maria Evans.

6.                   Maria Paulina Nicola, geb. Delft 22.09.1821, overl. ’s-Gravenhage 17.02.1911, tr. Delft 18.11.1869 Marinus Hoogenstraaten, geb. Leiden 17.11.1827, zeeman (1852), koopman (1869), handelsagent (1895), overl. ’s-Gravenhage 27.04.1895, z.v. Hendrik Hoogenstraaten, commies bij de stadsbelastingen, en Jacoba Johanna Bouman.
     MH tr. 1e Leiden 04.08.1852 Alida Braat, geb. Delft 23.04.1828, overl. Delft 22.02.1869, d.v. Bartolomeus Braat en Maria Broekhuijzen.

7.                   Pieter Christiaan Nicola, geb. Delft 28.11.1822, meester brood- en banketbakker (1854), broodfabrikant (1892), overl. Leiden 03.02.1892, tr. Delft 25.01.1854 Martina Petronella Boet, geb. Delft 29.09.1830, overl. Leiden 13.03.1900, d.v. Gerardus Boet en Hendrika van der Zanden.

8.                   Wijnanda Gerardina Nicola, geb. Delft 15.05.1824, overl. ’s-Gravenhage 02.02.1903, tr. Delft 14.11.1849 Gerrit Lensvelt, geb. Hellevoetsluis 02.11.1822, broodbakker, fabrikant, overl. Rijswijk 01.12.1883, z.v. David Lensvelt en Neeltje de Pijper.

9.                   Elisabeth Paulina Nicola, geb. Delft 31.10.1826; volgt [13].

10.               Anna Josina Adriana Nicola, geb. Delft 28.01.1828, overl. Delft 09.03.1864, tr. Delft 21.05.1856 Jan Willem Kooij, geb. Hazerswoude 08.04.1818, boekhouder bij de stedelijke gasfabriek, overl. Delft 23.10.1869, z.v. Willem Kooij en Petronella Ente.

11.               Gerardus Wijnandt Nicola, geb. Delft 09.12.1829, overl. Delft 25.02.1830.

 

[28] Jacobus de Blom, geb. ca. 1790, overl. Nijmegen 08.10.1849, z.v. Jan de Blom en Neeltje van Zwieten; tr. 2e Nijmegen 06.04.1843 Anna Cornelia Koenders, geb. Wageningen 26.10.1809, dienstmaagd (1843), overl. Nijmegen 22.06.1856, d.v. Cornelis Koenders en Gerritje Rozenboom; tr.

[29] Mijnsje van Wijk, ook Mensje, geb. ca. 1789, overl. Aarlanderveen 03.04.1836, d.v. Willem van Wijk en Marijtje van Dobbe.

Uit het huwelijk de Blom-van Wijk:

1.                   Jan de Blom, geb. Alphen 31.01.1812; volgt [14].

2.                   Willem de Blom, geb. Alphen 16.06.1813, overl. Alphen 21.09.1813.

3.                   Marijtje de Blom, geb. Alphen 13.04.1815, overl. Alphen 04.11.1815.

4.                   Marijtje de Blom, geb. Alphen 28.03.1816, overl. Alphen 06.07.1816.

5.                   Marijtje de Blom, geb. Aarlanderveen 15.01.1823, overl. Aarlanderveen 25.01.1823.

Uit het huwelijk de Blom-Koenders:

6.                   Margaritha Wilhelmina de Blom, geb. Nijmegen 11.01.1845, dienstmeid (1868), overl. Haarlem 07.05.1914|a|, tr. Arnhem 18.11.1868 Teunis Peter Beitsma, geb. Arnhem 06.04.1844, smid, overl. Haarlem 10.01.1924, z.v. Jan Beitsma, bediende bij de stoomboot (1844), en Hendrina van Diggelen.

7.                   Cornelis Adrianus de Blom, geb. Nijmegen 11.07.1848.

 

Noten: |a| per abuis geb. Arnhem (overl.akte Haarlem 1914 no.349).

 

[30] Jacob van der Gaag, geb. Gorinchem 23.07.1784, logement- en stalhouder (1826), overl. Delft 16.07.1867, z.v. Nicolaas van der Gaag (ca. 1746-1826) en Christina Margaretha Koelemeijer; tr. 2e Waspik 07.05.1830 Maria van Dusseldorp, geb. Waspik 28.11.1790, overl. Delft 06.11.1864, d.v. Johannes van Dusseldorp en Jenneke ’t Hooft; tr. 1e Gorinchem 29.09.1814

[31] Heiltje Anna Dorrestein, geb. Gorinchem ca. 1793, overl. Delft 05.01.1829, d.v. Reijer Dorrestein en Maria de Bruijn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Clazina van der Gaag, geb. Delft 27.07.1815, tr. Delft 06.09.1833 Zacharias Hoek, geb. Noordwijk-Binnen ca. 1800, koopman, z.v. Dirk Hoek en Niesje Onderwater.

2.                   Maria van der Gaag, geb. Delft 11.12.1817; volgt [15].

3.                   Neeltje van der Gaag, geb. Delft 03.05.1819, overl. Delft 22.09.1819.

4.                   Neeltje van der Gaag, geb. Delft 23.07.1820, overl. Delft 22.09.1820.

5.                   Johanna Barta van der Gaag, geb. Delft 16.02.1822, overl. Delft 16.10.1823.

6.                   Johanna Barta van der Gaag, geb. Delft 18.01.1824, overl. ’s-Gravenhage 23.06.1887, tr. 1e Delft 26.04.1843 Johannes Jacobus Abraham Oostbaan, geb. Delft 22.12.1817, bloemist, overl. Delft 02.10.1849, z.v. Johannes Jacobus Oostbaan, bloemist, en Maria Verschoor; tr. 2e Delft 06.07.1853 Hendrik Noppen, geb. Woerden 17.04.1823 (akte), timmerman (1853), magazijnmeester (1874), overl. ’s-Gravenhage 18.05.1874, z.v. Pieter Noppen en Adriana Bunt.

7.                   levenloze dochter, Delft 27.07.1826.

8.                   Grietje van der Gaag, geb. Delft 28.12.1827, overl. Delft 17.02.1828.

9.                   Reijer van der Gaag, geb. Delft 29.12.1828, koopman (1852), koetsier (1863), tr. Delft 26.05.1852 Elizabeth Jannetje Schwenck, geb. Delft 16.08.1830, d.v. Willem Anthonie Schwenck en Maria Blom.

 


[32]-[47]

Voor de kwartieren [32]-[47] (d.i. de ouders van [16]-[23]) zie de kwartierstaat van Herman Robert Woltjer (1887-1974), hoogleraar Technische Hogeschool Bandoeng.


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren