W L Zegers (1928-2020)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2021 (laatst herzien december 2021)

 


 

[1] W.L. Zegers, Wim, geb. Den Helder xx.11.1928, diploma Haagse Hotelvakschool, chef-hofmeester m.s. Willem Ruys, restaurateur van de mensa van de TH Twente (1964,1971)|c||d|, hoofd Restauratieve Voorzieningen (-1989), overl. Enschede xx.01.2020, otr. Wassenaar xx.11.1954|a|, tr. Wassenaar 1954|b| J.A. Borsboom, overl. voor 2020. 

 

Noten: |a| Leidsch Dagblad 19.11.1954; |b| Leidsch Dagblad 03.12.1954 & Het Vaderland 03.12.1954; |c| Nieuws in en om THT no.16 van eind maart 1964 (in dienst als mensa-beh. campus, 15/4); |d| THT Nieuws 01.06.1989 (25-jarig dienstverband, foto op p.2).

 

[2] Carel Johannes Zegers, geb. Amsterdam 20.03.1898, kok (1925), chef-kok van Hotel Bellevue te Den Helder (1935), overl. Den Helder 23.01.1968, tr. Den Helder 19.02.1925
[3] Cornelia Catharina Latjes, geb. Den Helder 08.06.1899, overl. na 1968.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Carel Johannes Zegers, geb. Den Helder 14.02.1926, ingenieur civiele techniek Delft 1951, directioneel hoofding. Prov.Waterst. v. N.-Brab. (1971), overl. ’s-Hertogenbosch 19.12.2017, begr. Vught (Bpl. Heilig Hart), tr. Henrietta Maria Antonia Andrea van Alphen, Hetty, geb. 19.12.1923, overl. 14.11.2014, begr. Vught (Bpl. Heilig Hart).

2.                   Hendrikus Cornelis Zegers, Rikus, geb. Den Helder 15.06.1927, overl. Den Helder 07.12.2008.

3.                   W.L. Zegers, geb. Den Helder xx.11.1928|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Heldersche Courant 13.11.1928 (C.C. Zegers–Latjes, z.).

 

[4] Carel Johannes Zegers, geb. Amsterdam 14.02.1878, diamantversteller (1897), diamantbewerker (1925), diamantslijper (1926), kok (1929), overl. Koog aan de Zaan 12.06.1960, tr. Amsterdam 07.10.1897

[5] Anna Maria Kok, geb. Amsterdam 09.04.1880, overl. Den Helder 24.12.1943|a|, begr. Huisduinen (Alg.Bpl.) 28.12.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dina Zegers, geb. ca. 1897, overl. Amsterdam 18.05.1903|b|.

2.                   Carel Johannes Zegers, geb. Amsterdam 20.03.1898; volgt [2].

3.                   Dina Zegers, geb. Amsterdam xx.06.1903|c|, tr. Zaandam 09.06.1926 Hendrik Poen, geb. Zaandam 1899|d|, brievenbesteller, z.v. Hendrik Poen en Neeltje Stroo.

4.                   Anna Maria Zegers, geb. Amsterdam ca. 1905, tr. Amsterdam 12.12.1928 Klaas Gruijs, geb. Koog aan de Zaan ca. 1900, werkman, z.v. Hendrik Gruijs, werkman, en Jannetje Vet.

 

Noten: |a| per abuis Kolk, per abuis ’43 (Dagblad voor Noord-Holland 08.01.1944, dankbetuiging); |b| De courant 20.05.1903 (bijna 6 jaar); |c| De courant 10.06.1903 (H. Zegers–Kok d.); |d| Zaanlandsche Courant 04.10.1899 (aangiften van 26 Sept. tot 3 Oct.).

 

[6] Hendrikus Cornelis Latjes, geb. Oudeschild (Texel) 18.07.1867, koopman (1898,1900), kruier (1903,1932), overl. Den Helder 25.05.1948, tr. Den Helder 30.06.1898

[7] Catharina Theresia van der Linden, geb. Leiden 05.07.1874, overl. Schagen 31.10.1942|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Catharina Latjes, geb. Den Helder 08.06.1899; volgt [3].

2.                   Clara Alberta Latjes, geb. Velsen 10.09.1900, tr. Den Helder 11.10.1923 Jordaan Abraham Dunk, geb. Den Helder 21.03.1900, timmerman (1900), spoorwegambtenaar (1923), z.v. Hendrik Dunk, timmerman, en Johanna Maria Kranenburg.

3.                   Franciscus Hendrikus Latjes, geb. Den Helder, 07.03.1903, smid (1925), burger-vliegtuigmaker (1929), tr. Den Helder 04.04.1929 Anna Bruin, geb. Den Helder 08.08.1904, d.v. Jan Bruin, melkverkoper (1905), melkslijter (1929), en Guurtje Graaff.

4.                   Catharina Theresia Latjes, geb. Den Helder 23.02.1905, tr. Den Helder 26.09.1928 Lucas Rudolphus Joseph Jacobs, geb. Den Helder 16.03.1902, slager, z.v. Joseph Jacobs, koperslager, en Veronica de Beurs.

5.                   Johanna Cornelia Latjes, geb. Den Helder 02.07.1906, overl. Den Helder 25.06.1940, tr. Den Helder 19.05.1932 Hendrikus Adrianus Ran, geb. Den Helder 16.04.1905, ketelmaker, z.v. Dirk Ran, metselaar, en Maartje Maas.

 

Noten: |a| ook overl.akte Den Helder 1942 no.191.

 

[8] Willem Zegers, geb. Amsterdam 22.08.1850, oliekopersknecht (1874), werkman (1897,1904), pakhuisknecht (1903,1905), overl. tussen 1916 en 1924, tr. Amsterdam 11.11.1874

[9] Johanna Krefft, geb. Amsterdam 17.01.1853, overl. Amsterdam xx.02.1930|a|.

Kind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Catharina Wilhelmina Krefft, later Zegers, geb. Amsterdam 12.12.1873.

Uit dit huwelijk (moeder soms Kreffs/Kreft):

2.                   Carel Johannes Zegers, geb. Amsterdam 14.02.1878; volgt [4].

3.                   Jannetje Maria Zegers, geb. Amsterdam 11.07.1880, overl. Amsterdam 30.04.1962, tr. Amsterdam 22.09.1904 Johannes Lambertus Kok (1881-), z.v. Johannes Lambertus Kok en Maria Bartholomea Neau.

4.                   Wilhelmina Zegers, geb. Amsterdam 25.03.1883, overl. Amsterdam 28.02.1907, tr. Amsterdam 12.11.1903 Henricus Jacobus Sloep, geb. Amsterdam 13.09.1879, suikerbakker (1903), diamantversteller (1908), diamantslijper, overl. Amsterdam 28.07.1952, z.v. Johannes Sloep en Mijnzina Johanna Kerkhoven.
     HJS tr. 2e Amsterdam 25.03.1908 Eefje van Geem, geb. Amsterdam 15.09.1884, overl.Amsterdam 28.08.1968,d.v. Jan van Geem, werkman, en Hendrica Mollevanger.

5.                   Johanna Zegers, geb. Sloten (NH) 21.10.1885, tr. Amsterdam 23.12.1905 Diedericus Gerardus Meijer, geb. Amsterdam 18.08.1880, letterzetter, z.v. Jan Adam Meijer, meubelmaker, en Elisabeth van Balkom.

6.                   Willem Zegers, geb. Sloten (NH) 18.03.1888, pakhuisknecht (1908,1916), voorman, overl. na 1953, tr. 1e Amsterdam 23.12.1908 Christina Maria Servaas, geb. Amsterdam 21.06.1887, overl. Amsterdam 20.12.1938, d.v. Christina Johanna Servaas; tr. 2e Amsterdam 21.11.1945 Adriana Hekkers, geb. Amsterdam 29.01.1903, dienstbode, werkster, overl. na 1953, d.v. Frederik Wilhelm Hekkers en Margrieta Robbe.

7.                   Sophia Zegers, geb. Amsterdam 27.01.1891, overl. Amsterdam 08.04.1966, tr. Amsterdam 09.03.1916 Adrianus Hendricus Buis, geb. Amsterdam 04.12.1889, gasfitter (1916), werkman gasfabrieken (1918-1954), overl. Alkmaar 21.12.1964, z.v. Johannes Jacobus Buis, verpakker, en Frederika Sophia Wijbregt.

8.                   Susanna Zegers, geb. Amsterdam 30.07.1893, overl. Amsterdam 23.05.1985, tr. Amsterdam 17.02.1916 Wilhelmus Hendricus Monden, geb. Amsterdam 27.03.1892, diamantslijper, overl. Amsterdam 08.11.1951, z.v. Wilhelmus Hendricus Monden, diamantslijper, en Johanna Goedkoop.

9.                   Martha Helena Zegers, geb. Amsterdam 13.02.1902, overl. Amsterdam 01.11.1984, tr. Amsterdam 19.06.1924 Pieter Nicolaas de Jong, geb. Amsterdam 05.06.1897, kantoorbediende, overl. Amsterdam 17.05.1973, z.v. Jan de Jong, expeditieknecht, en Catharina Dorothea Sanders.

 

Noten: |a| De Tijd 20.02.1930.

 

[10] Johannes Lambertus Kok, geb. Amsterdam 06.06.1845, steendrukker (1875,1897), werkman (1904), overl. voor 1943; tr. 1e Amsterdam 26.05.1875 Heintje Petronella Mooij, geb. Amsterdam 27.11.1854, overl. Amsterdam 06.01.1877 (akte), d.v. Pieter Anthonie Mooij en Catharina Dorothea Tietzel, werkster (1875); tr. 2e Amsterdam 20.02.1878|a|

[11] Maria Bartholomea Neau, geb. Amsterdam 09.12.1853, overl. Amsterdam 06.09.1883 (akte).

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Maria Kok, geb. Amsterdam 20.12.1878, tr. Amsterdam 05.11.1896 Cornelis Philippus van Asselt, geb. Muiden 15.06.1874, kuiper, z.v. Mattheus van Asselt, kuiper, en Aaltje Mol.

2.                   Anna Maria Kok, geb. Amsterdam 09.04.1880; volgt [5].

3.                   Johannes Lambertus Kok, geb. Amsterdam 06.11.1881, diamantslijper, tr. Amsterdam 22.09.1904 Jannetje Maria Zegers (1880-1962), d.v. Willem Zegers en Johanna Krefft.

 

Noten: |a| bruid Maria Batholomea (huw.akte Amsterdam 1878 reg3 fol.34).

 

[12] Frans Latjes, geb. Oudeschild (Texel) 24.03.1832, zeeman (1861,1867), kantoorbediende (1870), winkelier (1875), overl. Den Helder 28.08.1875, tr. Texel 02.02.1861

[13] Cornelisje Dito, geb. Oudeschild (Texel) 01.11.1836, overl. Den Helder 02.01.1921.

Uit dit huwelijk (moeder Cornelia):

1.                   Nicolaas Franciscus Latjes, geb. Oudeschild (Texel) 18.03.1862, overl. Den Helder 04.11.1938.

2.                   Cornelia Maria Latjes, geb. Oudeschild (Texel) 03.10.1864, overl. Oudeschild (Texel) 16.12.1864.

3.                   Hendrikus Cornelis Latjes, geb. Oudeschild (Texel) 18.07.1867; volgt [6].

4.                   Cornelia Maria Latjes, geb. Den Helder 21.03.1870, overl. Den Helder 06.01.1889.

 

[14] Johannes Cornelis van der Linden, geb. Leiden 16.09.1834, sjouwer (1869), bewaarder in het militaire detentiehuis (1874), sjouwer (1876), oppasser (1881,1885), portier (1894), overl. Den Helder 23.12.1894|b|, tr. Leiden 03.11.1869

[15] Louisa Clara Lachmuth, geb. ’s-Hertogenbosch 05.01.1842, overl. Den Helder 25.02.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Theresia van der Linden, geb. Voorburg 18.08.1870, overl. Voorburg 09.09.1870.

2.                   Albertha Clara van der Linden, geb. Voorburg 23.02.1872, overl. Heiloo 03.09.1959, tr. Den Helder 28.04.1910 Wilhelmus Arnoldus van der Klaauw, geb. Den Helder 07.09.1872, magazijnknecht, overl. Den Helder 07.04.1941, z.v. Theodorus van der Klaauw, schilder, en Gerritje Smit.

3.                   Catharina Theresia van der Linden, geb. Leiden 05.07.1874|a|; volgt [7].

4.                   Maria Johanna van der Linden, geb. Leiden 23.08.1876, overl. Den Helder 16.06.1885.

5.                   Maria Wilhelmina Clasina van der Linden, geb. ’s-Gravenhage 28.04.1879, overl. Den Helder 24.09.1881.

6.                   Elisabeth Theresia van der Linden, geb. Den Helder 02.09.1881, overl. Assendelft 19.06.1944, tr. Den Helder 30.06.1904 Hendrikus Josephus Moerkamp, geb. Anna Paulowna ca. 1878, wisselwachter, overl. na 1944, z.v. Gaaf Moerkamp, brievenbesteller, en Maartje Portegies.

7.                   Johannes Antonius van der Linden, geb. Den Helder 06.04.1885, trambeambte, overl. na 1958,  tr. ’s-Gravenhage 19.01.1910 Catharina Johanna Olierook, geb. ’s-Gravenhage 07.01.1886, overl. ’s-Gravenhage 28.02.1958, d.v. Johannes Gerardus Olierook, koetsier, en Johanna Maria Christina Rietbergen.

 

Noten: |a| moeder Clara; |b| e.v. Clara Christina (overl.akte Den Helder 1894 no.363).

 

[16] Gijsbert Zegers, ged. Breukelen 14.02.1796, werkman (1818), kantoorbediende (1848), winkelier(1852),overl. Amsterdam 18.02.1852, z.v. Willem Zegers, voermansknecht (1818), en Cornelia Rikkelman; tr. 1e Amsterdam 26.08.1818 Alida Catharina Roos, geb. Amsterdam 12.03.1801, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 13.03.1801, overl. Amsterdam 02.02.1844 (akte), d.v. Sijbrand Roos, kruier, en Catharina Bout; tr. 2e Amsterdam 14.09.1848|a|

[17] Jannitie Maria Apart, geb. Amsterdam 20.11.1811, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25.11.1811, kruiersaffaire doende (1848), overl. Amsterdam 02.10.1869 (akte), d.v. Teodorus Apart en Elisabet de Groot.

Uit het huwelijk Zegers-Roos (vader ook Zeegers):

1.                   Gijsbert Hendrik Zeegers, geb. Amsterdam 25.07.1819, kastenmaker (1837), winkelier (1848,1852), dienaar van politie (1865,1868), tr. Amsterdam 27.09.1837 Anna Magdalena Scheerbekken, geb. Amsterdam 30.10.1816, overl. na 1868, d.v. Adrianus Scheerbekken, dimantsnijder, en en Anna Allmacher.

2.                   Catharina Wilhelmina Zegers, geb. Amsterdam 22.02.1824, tr. Amsterdam 13.04.1876 Carel Johannes van der Wilde, geb. Amsterdam 10.09.1801, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 20.09.1801, steenkopersknecht (1826,1829), kantoorloper (1865), kantoorbediende (1876), overl. [Amsterdam] 26.12.1879|b|, z.v. Willem van der Wilde, werkman, en Anna Maria Pieper.
     CJvdW tr. 1e Amsterdam 01.03.1826 Susanna Raaphorst, geb. Amsterdam 02.08.1803, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 07.08.1803, dienstbode (1826), overl. voor 1829, d.v. Aart Raaphorst, werkman, en Anna Elizabeth Foulus; tr. 2e Amsterdam 15.04.1829 Susanna Sjoukje Schreuder, geb. Franeker ca. 1798, overl. voor 1865, d.v. Christoffel Schreuder en Maria Borman; tr. 3e Amsterdam 25.10.1865 Anna Amelia Servaas, geb. Amsterdam 25.04.1818, dienstbaar (1841), suppoostinne (1865), overl. voor 1876, d.v. Willem Servaas en Catharina Johanna Amelia Farjon/Ferjon.
     AAS tr. 1e Amsterdam 28.07.1841 Johannes Jansen, geb. Amsterdam ca. 1818, sleper, overl. voor 1865, z.v. Christiaan Jansen en Trijntje van Teunenbroek, tapster (1841).

3.                   Wilhelmina Cornelia Zegers, geb. Amsterdam 07.10.1826, overl. voor 1881, tr. Amsterdam 03.03.1853 Hendrik Jacob Zimmer, geb. Amsterdam 07.07.1828, smid, overl. tussen 1892 en 1919, z.v. Hendrik Andreas Zimmer en Kattje Pelgrim.

4.                   Aleida Gijsbertha Zegers, geb. Amsterdam 31.10.1843.

Uit het huwelijk Zegers-Apart:

5.                   Willem Zegers, geb. Amsterdam 22.08.1850; volgt [8].

 

Noten: |a| bruidegom tekent met Zeegers (huw.akte Amsterdam 1848 reg.4 fol.66); |b| e.v. Zeegers (annonce collectie CBG).

 

[18] Willem Antonie Krefft, geb. Amsterdam 01.06.1828, zeevarende (1848), militair (1853), suikerbakker (1854), overl. Amsterdam 09.02.1864 (akte), z.v. Willem Antonie Krefft en Anna Klokgieter; tr. Amsterdam 25.10.1854

[19] Johanna Decker, geb. Amsterdam 13.02.1828 (akte), naaister (1874,1878), overl. na 1901, d.v. Andries Decker en Johanna de Hondt.

Voorkind (erkend bij akte 11.10.1854):

1.                   Johanna Krefft, geb. Amsterdam 17.01.1853|a|; volgt [9].

Uit dit huwelijk:

2.                   Elisabeth Anna Gesina Krefft, geb. Amsterdam 07.12.1858, overl. Aamsterdam 12.05.1940, tr. Amsterdam 24.07.1878 Herman Heinrich Bertelsmann, geb. Amsterdam 27.05.1855, lijstenmaker (1878), pakhuismeester (1906), pakhuisknecht (1914), overl. Amsterdam 28.03.1917, z.v. Friederich Wilhelm Althöfer Bertelsmann en Willemijntje Zeegers.

3.                   Alida Catharina Krefft, geb. Amsterdam 16.03.1861, schoonmaakster (1916), werkster (1923), tr. Amsterdam 17.09.1890 Piel van der Hijden, geb. Haarlemmermeer 06.03.1856, slachtersknecht (1881), slachter (1890), overl. voor 1916, z.v. Hendricus van der Hijden en Jakomina van Kampen.
     PvdH tr. 1e Amsterdam 16.02.1881 Aaltje Komen, geb. Zaandam 25.10.1854, werkster (1881), overl. voor 1890, d.v. Izaak Komen, kolonist te Ommerscahns (1881), en Alida Wijngaarden.

4.                   Wilhelmina Antonia Krefft, geb. Amsterdam 13.01.1864, overl. tussen 1919 en 1923, tr. Amsterdam 24.02.1887 Willem van der Veen, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) 07.11.1861, kelner (1887), lijstenmaker (1915,1929), z.v. Tćke Gerrits van der Veen, timmerknecht (1861), timmerman (1887), en Trijntje Tćkes Schuurmans.

5.                   Willem Antonie Krefft, geb. Amsterdam 07.11.1865, lijstenmaker (1890), kruier (1892), elektricien (1901), overl. voor 1929, tr. 1e Amsterdam 09.03.1892 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 12.04.1901, ingeschr. Amsterdam 04.05.1901) Hendrika van der Heijden, geb. Amsterdam 09.08.1869, d.v. Hendericus van der Heijden en Elizabeth Sophia Langhorst, werkster (1892); tr. 2e Amsterdam 23.05.1901 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 21.11.1919, ingeschr. Amsterdam 09.04.1920) Susanna Geertrui Massee, geb. Amsterdam 14.10.1862, naaister (1885), overl. Amsterdam 17.01.1945, d.v. Jean Pieter Massee, metselaar, en Susanna Charlotte Elsinger.
     HvdH tr. 2e Amsterdam 26.10.1904 Hindrik Jan Heikens, geb. Groningen 20.01.1842, timmerman, z.v. Hendrik Heikens, voerman, en Maria Marwits.
     HJH tr. 1e Amsterdam 22.07.1874 Maria Bulsing, geb. Dokkum 09.01.1841, werkster, overl. voor 1904, d.v. Antoon Bulsing, linnenwever, en Antje van der Werff.
     SGM tr. 1e Amsterdam 09.07.1885 Hendrik Boerman, geb. Amsterdam 24.09.1864, timmerman, overl. voor 1901, z.v. Jan Boerman en Catharina Cornelia Hekkenberg.

6.                   Johan Antonie Krefft, geb. Amsterdam 25.11.1867, bediende (1891), magazijnbediende (1917,1926), overl. Haarlem 08.04.1951, tr. Amsterdam 04.11.1891 Margaretha van Berloo, geb. Haarlem 12.09.1863, dienstbode (1891), overl. Bloemendaal 12.06.1949|b|, d.v. Cornelis van Berloo, (winkel)bediende, en Margretha Bouman.

 

Noten: |a| aangifte door Maria Christina Horsken, oud 52 jaar, vroedvrouw, moeder Dekker, get. Willem Antonie Krefft, oud 24 jaar, militair (geb.akte Amsterdam 1853 reg? fol.75 & erk.reg.1 fol.28v); |b| ook overl.akte Haarlem 1949 no.B158.

 

[20] Dirk Andries Kok, geb. Amsterdam 24.09.1806, geb. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk) 28.09.1806, metselaar (1838,1878), z.v. Dirk Harmen Kok (ca.1779-na1838), timmerman, en Mietje Loos; tr. Amsterdam 27.06.1838

[21] Wilhelmina Reijnders, geb. Amsterdam 20.09.1813 (akte), overl.na 1878, d.v. Johannes Reijnders en Hillegonda Albers, bleekster (1838).

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Hermanus Kok, geb. Amsterdam 19.07.1842, letterzetter (1876,1878), tr. Amsterdam 15.03.1876 Maria Johanna Plagge, geb. Rotterdam 13.05.1833, naaister, overl. voor 1894, d.v. Cornelis Plagge, scheepstimmerman, en Johanna Senicaut.
     MJP tr. 1e Amsterdam 15.10.1862 Gerardus Joannes Franciscus Bosch, geb. Amsterdam 03.12.1838, letterzetter, overl. voor 1876, z.v. Gerardus Bosch, metselkaar, en Maria Janna Maade.

2.                   Johannes Lambertus Kok, geb. Amsterdam 06.06.1845; volgt [10].

3.                   Willem Andries Kok, geb. Amsterdam 09.02.1850, boekbinder (1875,1917), tr. Amsterdam 24.02.1875 Johanna Engelina van Wolde, geb. Amsterdam 09.08.1854, overl. na 1917, d.v. Johannes van Wolde, suikerbakker, en Joanna Barendina Engelina Parré.

 

[22]

[23] Gerardina Neau, geb. Amsterdam 27.01.1815, dienstbaar (1837), breister (1854), overl. Amsterdam 28.09.1854, d.v. Jean Neau, schildersknecht (1815,1831), en Maria Kleijn, mangelster (1815); tr. Amsterdam 03.05.1837 Jan Lambertus  Pol, geb. Amsterdam 28.01.1810, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 11.02.1810, timmerman (1837), timmermansknecht(1845), overl. Amsterdam 19.09.1845, z.v. Jan Pol en Grietje Kamphuijs.

Uit het huwelijk Pol-Neau:

1.                   Carolina Willemina Pol, geb. Amsterdam 14.08.1841, dienstbaar (1875), tr. Amsterdam 15.07.1875 Johannes Hendricus Sedelaar, geb. Amsterdam 08.02.1833, zeeman (1863), werkman (1875), z.v. Cornelis Nicolaas Sedelaar en Cornelia Moora.
     JHS tr. 1e Amsterdam 20.05.1863 Elizabet Baaij, ook Elisabeth, geb. Amsterdam 24.11.1837, overl.voor 1875, d.v. Frans Baaij en Jeannette Cornelia van Leeuwen.

2.                   Johannes Pol, geb. Amsterdam 25.06.1844, kleermaker, overl. voor 1879, tr. Amsterdam 11.12.1873 Johanna Maria Ofkes, geb. Groningen 20.07.1831, overl. Amsterdam 11.01.1900, d.v. Christina Ofkes, naaister.
     JMO tr. 1e Groningen 18.11.1871 Cornelis Verbeek, geb. Utrecht 17.09.1834, schilder, overl. [Amsterdam] voor 1873, z.v. Johannes Anthonius Verkerk, koopman, en Clara Maria Jongbloed, koopvrouw; tr. 3e Nieuwer-Amstel 25.09.1879 Johannes Hovener, ook Hovenier, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1854, kleermaker, overl. Arnhem 12.08.1891|a|, z.v. Gerrit Hovener en Alida Arkestee; tr. 4e Arnhem 25.09.1895 Evert Heijser, geb. Arnhem 24.02.1858, pakhuisknecht, overl. Groningen 22.05.1926, z.v. Christiaan Heijser, metselaarsknecht, en Antoinetta van Heusden.

Kind van Gerardina:

3.                   Maria Bartholomea Neau, geb. Amsterdam 09.12.1853|b|; volgt [11].

 

Noten: |a| overledene Hovenier (overl.akte Arnhem 1891 no.681); |b| aangifte door Anna Carolina Holt, oud 33 jaar, vroedvrouw, moeder Gerrardina (geb.akte Amsterdam 1853 reg.? fol.91).

 

[24] Klaas Latjes, geb. Texel 23.09.1805, zeeman (1830,1832), gezagvoerder ter koopvaardij (1842), koopvaardijkapitein (1845), zeeman (1881), overl. Amsterdam 15.04.1881|d|, z.v. Frans Latjes en Trientje Hoogendijk; tr. 2e Texel 29.01.1845|b| Cornelia Gomes, geb. Texel 23.11.1810, overl. [Amsterdam] tussen 1877 en 1881, d.v. Klaas Gomes, loodsschipper (1835), zeeman (1845), en Naatje Klaas Rijk; tr. 1e Texel 21.10.1830

[25] Marijtje Buijkes, geb. Texel ca. 1810, overl. Oudeschild (Texel) 28.12.1842, d.v. Hendrik Buijkes, zeeman, en Neeltje Willems Bakker.

     CG tr. 1e Texel 21.05.1835 Maarten de Wijn, geb. Texel ca. 1807, zeeman (1835), loodsleerling (1840), overl. Texel 22.11.1840, z.v. Teunis de Wijn en Riekje Blom.

Uit het huwelijk Latjes-Buijkes:

1.                   Frans Latjes, geb. Oudeschild (Texel) 24.03.1832|a|; volgt [12].

Uit het huwelijk Latjes-Gomes:

2.                   Nicolaas Cornelis Latjes, geb. Oudeschild (Texel) 19.11.1845|c|, machinist, overl. Castricum 25.04.1929, tr. Velsen 08.11.1877 Maria Schoorel, geb. Velsen 28.02.1853, overl. Castricum 05.02.1941, d.v. Jan Schoorel, arbeider, en Jansje de Graaf.

3.                   Hendrikus Johannes Latjes, geb. Amsterdam 08.05.1853. [Amsterdam 1874; Oude Pekela 1879]

 

Noten: |a| moeder Buikes; |b| bruidegom in akte Claas Latjens wedr Buikes, tekent met K. Latjes, bruid in akte Cornelisje Cornelia {verdeeld over twee regels, Cornelisje niet doorgehaald}, tekent met C. Gomes (huw.akte Texel 1845 no.1); |c| aangifte door Adrianus Elenus Stiggelbout, oud 44 jaar, genees- en vroedmeester, de vader ‘thans op reis naar Oost-Indiën’ (geb.akte Texel 1845 no.181); |d| overledene Claas Latjens (overl.akte Amsterdam 1881 fol.57v no.2740).

 

[26] Hendrik Dito, geb. [Oudeschild] Texel 05.02.1788, zeeman (1811), koopman (1812,1814), zeeman (1815,1818), schipper (1820,1825), zeeman (1836), schipper (1838,1851), winkelier (1860), koopman (1861,1862), overl. Oudeschild (Texel) 26.11.1862, z.v. Jan Dito en Marrijtje Hogendijk; tr. 1e Texel 04.07.1811 Cornelisje Pieters (Robbok), geb. [Den Burg] Texel 28.01.1787, overl. Oudeschild (Texel) 01.04.1833, d.v. Pieter Andrissen (Robbok) en Antje Will. Smit; tr. Texel 14.04.1836

[27] Cornelisje Hin, geb. Texel ca. 1797/1798, overl. Oudeschild (Texel) 05.04.1867, d.v. Pieter Hin, loodsman, en Antje Munniks; tr. 1e Texel 29.05.1819 Dirk Boom, geb. Texel ca. 1796/1797, zeeman, overl. (‘zijnde verdronken op het IJ bij Durgerdam’) Texel 01.08.1831|b|, z.v. Harmen Boom, loodsman, en Neeltje Graav, ook de Graaf.
– Het echtpaar Dito-Robbok vormt tevens de kwartieren [22]/[23] in de Kwartierstaat Jacob Koning (1920-2009), hooglereaar Eindhoven.

– Het echtpaar Boom-Hin vormt tevens de [20]/[21] in de Kwartierstaat Jacob Koning (1920-2009), hooglereaar Eindhoven.

Uit het huwelijk Dito-Robbok:

1.                   Antje Dito, geb. Oudeschild (Texel) 20.04.1812, overl. Den Helder 06.09.1852, tr. Texel 14.04.1836 Cornelis Zijm, geb. Texel ca. 1811, van boerenbedrijf, overl. Den Helder 19.09.1892, z.v. Hendrik Zijm en Aaltje van Heerwaarden.

2.                   Marijtje Dito, geb. Oudeschild (Texel) 13.03.1814, overl. Texel 23.04.1814.

3.                   Jan Dito, geb. Oudeschild (Texel) 25.11.1815, zeeman (1837), schipper (1853), overl. Oudeschild (Texel) 23.09.1853, tr. Texel 20.04.1837 Antje Kikkert, geb. Oudeschild (Texel) 26.02.1817, overl. Amsterdam 08.01.1906|c|, d.v. Cornelis Kikkert, zeeman, en Willempje Pieters Hin.
     AK tr . 2e Texel 18.05.1865 Johannes Buikes, geb. Texel ca. 1808, zeeman (1835),  scheepsgezagvoerder (1865), overl. Oudeschild (Texel) 18.02.1885, z.v. Arie Jacobs Buikes en Jantje Alberts Ran.
     JB tr. 1e Texel 29.10.1835 Neeltje Gomes, geb. Texel ca. 1806, overl. Oudeschild (Texel) 08.05.1864, d.v. Klaas Gomes, loodsschipper (1828), zeeman, en Anna Rijk.
     NG tr. 1e Texel 18.05.1828 Hendrik Kooger, geb. Texel ca. 1808/1809, zeeman, overl. Oudeschild (Texel) 01.04.1829, z.v. Dirk Kooger, kapitein ter koopvaardij, en Neeltje Burger.
– Het ouderpaar Kooger-Gomes vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Martinus de Haas (1891-1964), hoogleraar Tilburg.

4.                   Pieter Dito, geb. Oudeschild (Texel) 18.01.1818, zeeman, overl. Den Helder 20.03.1859, tr. Texel 12.09.1844 Martje Zijm, geb. Texel ca. 1822, overl. Den Helder 28.03.1857, d.v. Jan Zijm en Antje Dijt.

5.                   Cornelia Dito, geb. Oudeschild (Texel) 09.03.1820, tr. Texel 07.10.1841 Reijer Gomes, geb. Oudeschild (Texel) 06.01.1819, zeeman, z.v. Klaas Gomes, loods, en Martje Sprong.

6.                   Hendrik Dito, geb. Oudeschild (Texel) 22.03.1822, schipper, overl. Texel 16.05.1909, tr. 1e Texel 09.07.1846 Pietertje Kikkert, ook Pieternella, geb. Oudeschild (Texel) 06.10.1821, overl. Oudeschild (Texel) 02.08.1875, d.v. Cornelis Kikkert, zeeman, en Willempje Pieters Hin; tr. 2e Texel 04.05.1876 Trijntje Verberne, geb. Den Burg (Texel) 06.11.1835, overl. Oudeschild (Texel) 09.09.1899, d.v. Jan Verberne, molenaar, en Trijntje Smit.

7.                   Jantje Dito, geb. Oudeschild (Texel) 01.09.1824, overl. Velsen 12.12.1911. tr. Texel 11.05.1848 Simon Boom (1819-1892).

8.                   Jacob Dito, geb. Oudeschild (Texel) 11.10.1825, zeeman (1851), schipper (1862), werkman (1870), overl. Den Helder 19.03.1870, tr. Texel 04.09.1851 Jannetje Smit, geb. Oosterend (Texel) 26.12.1831, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 31.10.1917, d.v. Cornelis Gerrits Smit, landbouwer (1831), logementhouder (1851), en Naatje Hopman.
     JS tr. 2e Texel 04.05.1882 Hendrik Zoetelief, geb. Den Burg (Texel) 11.05.1833, arbeider (1856,1882), veldarbeider (1914), overl. Den Burg (Texel) 26.06.1914, z.v. Pieter Zoetelief, boer, en Antje Kopjes.
     HZ tr. 1e Texel 17.04.1856 Gerritje Zoetelief, geb. Oudeschild (Texel) 20.01.1834, overl. (Den Burg) Texel 30.11.1878, d.v. Jan Zoetelief, smid, en Jannetje Molenaar.
– Het ouderpaar Zoetelief-Molenaar vormt tevens de kwartieren [12]/[13] in de Kwartierstaat Martinus de Haas (1891-1964), hoogleraar Tilburg.

Uit het huwelijk Boom-Hin:

9.                   Simon Boom, geb. Oudeschild (Texel) 06.11.1819, zeeman, overl. Amstertdam 17.04.1892, tr. Texel 11.05.1848 Jantje Dito (1824-1911), d.v. Hendrik Dito en Cornelisje Robbok.
Het echtpaar Boom-Dito vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de kwartierstaat Jacob Koning (1920-2009), hoogleraar Eindhoven.

10.               Pieter Boom, geb. Oudeschild (Texel) 14.07.1822, zeeman (1852), timmerman (1875), overl. Oudeschild (Texel) 06.05.1875, tr. Texel 05.02.1852 Grietje Smit, geb. Oudeschild (Texel) 05.12.1830, overl. Oudeschild (Texel) 26.03.1902, d.v. Reijer Smit, zeeman (1830), aannemer (1852), en Naatje Gomes.

11.               Harmen Boom, geb. Oudeschild (Texel) 12.04.1824.

12.               Antje Boom, geb. Oudeschild (Texel) 02.07.1826, overl. Oudeschild (Texel) 12.02.1830.

13.               Neeltje Boom, geb. Oudeschild (Texel) 13.03.1829, overl. Oudeschild (Texel) 11.06.1834.

14.               Cornelis Boom, geb. Oudeschild (Texel) 26.06.1831, zeeman, overl. na 1904, tr. Texel 30.10.1861|a| Johanna Christina Luijckx, geb. Oudeschild (Texel) 17.04.1838, overl. Oudeschild (Texel) 29.11.1904, d.v. Petrus Luijckx, herbergier (1838), kastelein (1861), en Martje Philippus.

Uit het huwelijk Dito-Hin:

15.               Cornelisje Dito, geb. Oudeschild (Texel) 01.11.1836; volgt [13].

16.               Johannes Dito, geb. Texel 24.11.1838, schipper, overl. Den Helder 15.07.1906, tr. Den Helder 29.11.1860 Johanna Winter, geb. Den Helder 26.04.1842, overl. Den Helder 05.07.1881, d.v. Simon Winter, timmerman, en Alida Leewens.

 

Noten: |a| bruid Christina; |b| overl.akte Texel 1831 fol.17v; |c| overl.akte Texel 1906 no.7.

 

[28] Joannes van der Linden, Jan, ged. Leiden (rk) 04.12.1810, (laken)wever (1831,1839), sjouwer (1842), lakenwever (1845), sjouwer (1847,1860), koopman (1868), sjouwer (1869,1870), koopman (1879), overl. Leiden 15.05.1879, z.v. Gerardus van der Linden, wever, en Maria de Wolf; tr. 2e Leiden 26.11.1862 Lamberta Karsten, ook Lambertha, geb. Zwolle 20.09.1820, overl. Leiden 17.12.1896, d.v. Jan Karsten, turfdrager, en Johanna de Ruiter; tr. 1e Leiden 15.12.1831

[29] Catharina Kriek, geb. Leiden 14.04.1813, dienstbode (1831), overl. Leiden 15.05.1858, d.v. Johannes Kriek (-1824), kaarsenmaker, en Catharina van der Reijden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van der Linden, geb. Leiden 12.02.1832, overl. Leiden 25.05.1832.

2.                   Johannes Cornelis van der Linden, geb. Leiden 12.05.1833.

3.                   Johannes Cornelis van der Linden, geb. Leiden 16.09.1834; volgt [14].

4.                   Catharina Maria van der Linden, geb. Leiden 13.03.1837, overl. Leiden 15.04.1929, tr. 1e Leiden 12.09.1860 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leiden 22.09.1868, ingeschr. Rotterdam 05.11.1868, aant. Leiden 11.02.1869) Willem Gregouir, geb. Leiden 05.07.1829, kleermaker, z.v. Cornelis Gregouir, wever (1829), sjouwer (1860), en Johanna Maria Keereweer; tr. 2e Leiden 23.02.1870 Vincent Fakkel, geb. Leiden 26.04.1839, fabriekwerker (1868,1870), koopman (1904), overl. Leiden 21.06.1904, z.v. Nicolaas Fakkel, grijnwever, en Catharina Cornelisse.
     VF tr. 1e Leiden 04.11.1868 Johanna de Haas, geb. Leiden 20.10.1840, overl. Leiden 26.10.1869, d.v. Jeroen de Haas en Johanna van der Lugt.

5.                   Maria Catharina van der Linden, geb. Leiden 26.04.1839, overl. Leiden 25.05.1840.

6.                   Maria Wilhelmina van der Linden, geb. Leiden 21.07.1842, overl. ’s-Gravenhage 07.08.1924, tr. Delft 08.04.1868 Gijsbertus Dreef, geb. Zoeterwoude 22.10.1833, overl. ’s-Gravenhage 02.06.1917, d.v. Pieter Dreef, arbeider, en Jannetje van Bemmel.

7.                   Dorothea Johanna van der Linden, geb. Leiden 11.01.1845, dienstbode (1868), overl. Leiden 04.04.1922, tr. Leiden 01.07.1868 Cornelis Paulus Kriek, geb. Leiden 06.09.1843, metselaar, overl. Leiden 27.12.1918, z.v. Cornelis Kriek, smid, en Anna Boom.

8.                   Cornelis van der Linden, geb. Leiden 30.09.1847, overl. Leiden 18.06.1849.

9.                   Johanna van der Linden, geb. Leiden 06.07.1850|a|.

10.               Susanna van der Linden, geb. Leiden 06.07.1850|b|, overl. Leiden 07.02.1851.

11.               Antje van der Linden, geb. Leiden 28.09.1853, overl. Leiden 20.12.1920, tr. Leiden 09.12.1874 Johannes Dool, geb. Leiden 28.01.1850, fabriekwerker, overl.Leiden 03.04.1926, z.v. Johannes Dool, sjouwer, en Susanna Hanselaar.

12.               Helena van der Linden, geb. Leiden 26.02.1857, overl. Leiden 17.07.1857.

 

Noten: |a| geboren des avonds ten zes ure (akte no.655); |b| geboren des avonds ten zeven ure (akte no.656).

 

[30] Anton Florian Joseph Lachmuth, geb. Gravenort in Pruissen ca. 1799/1800, kuiper bij de marine (mrt1846), eerste kuiper a/b Z.M. wachtschip Schelde liggende te Hellevoetsluis (aug1846), gepensioneerd muzikant van de marine (1859), overl. Hellevoetsluis 03.02.1864|f|, z.v. Florian Anton Lachmuth en Josepha Puthzelt; tr.

[31] Anna Catharina Maijer ook genaamd Meijer, geb. Dusseldorf ca. 1805, overl. Hellevoetsluis 14.09.1862|g|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anton Johann Friedrich Moritz Lachmuth, geb. Dusseldorf xx.06.1827, overl. Rotterdam 20.08.1872, tr. Rotterdam 18.03.1857 Petronella Johanna van Leeuwen, geb. Rotterdam 27.06.1832, overl. Rotterdam 27.03.1887, d.v. Thomas Johannes van Leeuwen en Pietertje van Delft.

2.                   Johanne Catherine Lachmuth, ook Johanna Catharine, geb. Dusseldorf ca. 1832, werkster, overl. Hellevoetsluis 05.08.1868, tr. Hellevoetsluis 28.04.1859|d| Paulus Leonardus Koeberg, geb. Naaldwijk 25.01.1831, zeeman (1859), takelaar (1868,1873), overl. Rotterdam 17.07.1889, z.v. Johannes Mattheus Koeberg, koopman, en Maria Hofman.
     PLK tr. 2e Rotterdam 17.03.1869 Johanna Lena van Bebber, geb. Rotterdam 19.07.1825, overl. Rotterdam 14.09.1870, d.v. Jan van Bebber en Johanna Bouman; tr. 3e Hellevoetsluis 14.02.1873 Helena Cornelia Baggerman, geb. Hellevoetsluis 12.11.1838, overl. Rotterdam 12.04.1920, d.v. Herman Baggerman, logementhouder, en Henriette de la Rivičre.
     JLvB tr. 1e Rotterdam 16.10.1850 Cornelis van der Marel, geb. Rotterdam 11.05.1823, overl. Rotterdam 15.02.1864, z.v. Cornelis van der Marel en Catharina Margaretha Vreeze.

3.                   Elisabetha Theresia Lachmuth, geb. Bonn ca. 1834, overl. Den Helder 01.12.1900, tr. Hellevoetsluis 22.07.1859|e| Marinus Adam Kolster, geb. Rotterdam 27.09.1834, zeesjouwer (1859), koopman (1895), overl. Den Helder 17.05.1895, z.v. Johannes Kolster, winkelier, en Gerarda Allegonda Kelder.

4.                   Johan Theodoor Lachmuth, geb. Maastricht ca. 1836, baardscheerder te Hellevoetsluis, overl. Rotterdam 26.12.1855|b||c|.

5.                   Louisa Clara Lachmuth, geb. ’s-Hertogenbosch 05.01.1842; volgt [15].

6.                   Willem Joseph Lachmuth, geb. Hellevoetsluis 18.03.1846|a|, overl. Hellevoetsluis 18.08.1846.

 

Noten: |a| vader Anton Florian Joseph; |b| vader Anton Frederik Maurits; |c| ook overl.akte Hellevoetsluis 1855 no.66; |d| vader van de bruid Florian Anton, moeder Johanne Katherine Meijer; |e| vader van de bruid Anton Florian, moeder Anna Theresia Maijer; |f| geb. Gravenort in Pruissen{?}, wedr Catharina Meijer (overl.akte Hellevoetsluis 1864 no.13); |g| overledene Catharina Meijer, ‘zijnde hare ouders overleden, doch hunne namen den aangevers volgens hunne verklaring onbekend’ (overl.akte Hellevoetsluis 1862 no.85).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)