Hendrikus Cornelis Zorn (1925-2014)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2018 (laatst herzien juli 2019)

 


 

[1] Hendrikus Cornelis Zorn, geb. ís-Gravenhage 09.07.1925, ingenieur geodesie Delft 1963, lector Intern. Institut. v. Luchtkartering en Aardkunde te Delft (1971), hoogleraar ITC Enschede, grondlegger van Twentebestand.nl, overl. Enschede 25.09.2014.

 

[2] Hendrikus Cornelis Zorn, geb. Utrecht 14.12.1882, kleermaker (1913,1932), tr. 20.08.1913
[3] Johanna Cornelia de Vlieger, geb. ís-Gravenhage 13.08.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemijntje Zorn, geb. ís-Gravenhage 01.07.1914.

2.                   Johanna Cornelia Zorn, geb. ís-Gravenhage 08.11.1915.

3.                   Hermanus Cornelis Zorn, geb. ís-Gravenhage 14.09.1917.

4.                   Louise Hendrika Zorn, geb. ís-Gravenhage 25.03.1920, overl. 29.04.2013, begr. Velsen (Westerveld).

5.                   Hendrikus Cornelis Zorn, geb. ís-Gravenhage 09.07.1925; volgt [1].

6.                   Zoon Zorn.

7.                   Dochter Zorn.

 

[4] Hendrikus Zorn, geb. Utrecht 15.09.1859, kleermaker (1902,1904), overl. ís-Gravenhage 18.12.1904; tr. 2e ís-Gravenhage 20.08.1902 Catharina Maria Adee, geb. ís-Gravenhage 02.10.1868, dienstbode (1902), overl. ís-Gravenhage 10.04.1954, d.v. Pieter Adee en Catharina Elisabeth van Weelde; tr. 1e Utrecht 03.05.1882

[5] Willemijntje Garskamp, geb. IJsselstein 17.10.1859, overl. Amsterdam xx.11.1901|b|.

†††† CMA tr. 2e ís-Gravenhage 16.05.1906 Cornelis Snaterse, geb. Gouda 31.12.1862, arbeider, overl. Enschede 06.06.1945, z.v. Bartholomeus Snaterse en Alida Kunsel.

†††† CS tr. 1e ís-Gravenhage 19.10.1892 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 28.11.1905, ingeschr. ís-Gravenhage 14.04.1906) Anna Elisabeth van de Liefde, geb. Utrecht 22.12.1847, dienstbode (1892), overl. (Ďna een smartelijk lijden van 10 dagení) ís-Gravenhage 24.03.1916, d.v. Cornelis van de Liefde en Johanna Antonia Waltman.

Uit het huwelijk Zorn-Garskamp:

1.                   Hendrikus Cornelis Zorn, geb. Utrecht 14.12.1882; volgt [2].

2.                   Johannes Zorn, geb. Utrecht 22.08.1884, kleermaker (1909,1913), overl. Voorburg 25.08.1962, tr. ís-Gravenhage 04.08.1909 Carolina Christina Geertruida Hilbrander, geb. ís-Gravenhage 19.02.1888, naaister (1909), overl. na 1962, d.v. Hendrik Pieter Eliza Hilbrander, smid, en Gerardina Lamberta Elisabeth Burgersdijk.

3.                   Cornelis Zorn, geb. Amsterdam 04.05.1886, kleermaker, tr. Zwolle 07.08.1913 Anna Hendrika Hendriks, geb. Zwolle 28.06.1891, d.v. Tiemen Hendriks, smid, en Geertje Trook.

4.                   Johannes Adolph Frederik Zorn, geb. Amsterdam 18.11.1890, onderwijzer, tr. ís-Gravenhage 01.11.1916 Maria van Cittert, geb. Pretoria (Zuid-Afrika) 28.03.1894, d.v. Hendrik van Cittert en Anna Wijkhuizen, kamerverhuurster (1916).

5.                   Willem Frederik Zorn, geb. Utrecht 26.06.1892, tandtechnicus (1926,1932), rijksambtenaar (1945), overl. ís-Gravenhage 03.03.1945, tr. 1e ís-Gravenhage 20.01.1926 Jannigje Winkelman, geb. ís-Gravenhage 08.02.1897, overl. ís-Gravenhage 01.10.1930, d.v. Jacob Winkelman, gasmeteropnemer, en Willemke Jans Kokje; tr. 2e ís-Gravenhage 05.08.1932 Geesje Jacoba Johanna Munnik, geb. Den Helder 07.06.1900, overl. na 1945, d.v. Hendrikus Munnik, sergeant-bottelier (1900), fondsbode (1932), en Jantje de Bruijn.

6.                   Evertje Zorn, geb. Amsterdam 23.02.1894, overl. ís-Gravenhage 02.02.1930, begr. ís-Gravenhage (Alg.Bpl.) 05.02.1930.

7.                   Adriaan Zorn, geb. Amsterdam 21.07.1895, schrijver (1918), later adjunct-commies ter gemeentesecretarie (1933), overl. ís-Gravenhage 06.05.1933, tr. ís-Gravenhage 04.09.1918 Johanna Petronella Bitter, geb. ís-Gravenhage 09.04.1896, boekhoudster (1918), overl. na 1933, d.v. Johannes Hendrik Bitter, spoorbeambte, en Johanna Hoogers.

8.                   Dirk Zorn, geb. Amsterdam 13.03.1897, adjunct-commies bij het Departement van Justitie, overl. na 1957, tr. ís-Gravenhage 07.07.1926 Willemina Clasina Maria Egg, geb. ís-Gravenhage 19.02.1900, overl. ís-Gravenhage 01.093.1957, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 05.03.1957, d.v. Marinus Egg en Hiltje Tjerks Kuipers.

9.                   Zoon Zorn, geb. Amsterdam xx.04.1899|a|.

Uit het huwelijk Zorn-Adee:

10.               Catharina Elisabeth Zorn, geb. ís-Gravenhage 30.05.1903, overl. ís-Gravenhage 03.01.1904.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 12.04.1899; |b| Algemeen Handelsblad 11.11.1901.

 

[6] Hermanus Cornelis de Vlieger, geb. ís-Gravenhage 22.04.1869, schoenmaker (1892,1920), voetkundig schoenmaker (1922), overl. ís-Gravenhage 26.03.1938, tr. ís-Gravenhage 31.08.1892

[7] Dirkje de Ruiter, geb. Waddinxveen 28.11.1872, dienstbode (1892), overl. ís-Gravenhage 02.01.1955.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Cornelia de Vlieger, geb. ís-Gravenhage 13.08.1893; volgt [3].

2.                   Jan de Vlieger, geb. ís-Gravenhage 26.09.1894, schoenmaker, tr. ís-Gravenhage 19.05.1920 Maria Theodora Holtmans, geb. Hilversum 19.11.1893, overl. ís-Gravenhage 10.12.1955, d.v. Elbertus Holtmans, behanger, en Johanna Martha Gerrits.

3.                   Hermanus Cornelis de Vlieger, geb. ís-Gravenhage 16.11.1896, soldaat Inf. Landstorm (1942), gevangen Bandoeng 08.03.1942|b|, overl. nabij Nagasaki a/b Tamahoko-Maru 25.06.1944|a|, tr. Rotterdam 26.02.1920 Magrietha Bourguignon, geb. Rotterdam 15.07.1900, d.v. Gerardus Petrus Bourguignon en Magrietha Waardenburg.

4.                   Johannes Cornelis de Vlieger, geb. ís-Gravenhage 05.03.1898, departementsschrijver, tr. ís-Gravenhage 23.04.1924 Adriana Johanna de Ruijter, geb. Geertruidenberg 07.09.1897, d.v. Adrianus de Ruijter, fabrieksopzichter, en Cornelia Johanna Maria Goossens.

5.                   Eduard Hermanus de Vlieger, geb. ís-Gravenhage 06.05.1899, winkelbediende, tr. ís-Gravenhage 04.01.1922 Cornelia Maria van der Meijden, geb. ís-Gravenhage 19.02.1899, d.v. Johannes van der Meijden, jaloezieŽnmaker (1899), rolluikenmaker (1922), en Maria Cornelia de Roo.

6.                   Hendrik Nicolaas de Vlieger, geb. ís-Gravenhage 23.09.1900, bouwkundig tekenaar, tr. ís-Gravenhage 28.04.1926 Wilhelmina Philippina Jeukens, geb. Haarlem 23.12.1900, d.v. Petrus Hermanus Jeukens, rijwielbandenmaker (1900), handelaar in automobielen (1926), en Huberdina Heilbron.

 

Noten: |a| vermeld in Gedenkboek 39 (Slachtofferregister, Oorlogsgravenstichting); |b| Japanse interneringskaart.

 

[8] Cornelis Zorn, geb. Utrecht 27.04.1819, overl. Utrecht 04.08.1881, tr. Utrecht 24.08.1842

[9] Dirkje van Dommelen, geb. Utrecht 18.01.1822, overl. Utrecht 11.05.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Hendrika Zorn,geb. Utrecht 08.10.1842, overl. Utrecht 24.02.1908, tr. Utrecht 02.05.1866 Johannes Adolf Fredrik Zorn, geb. Mijdrecht 03.04.1841, overl. Gouda 17.03.1921, z.v. Johannes Adolf Fredrik Zorn en Agatha van Lent.

2.                   Hendrika Carolina Zorn, geb. Utrecht 03.10.1845, overl. Utrecht 14.12.1845.

3.                   Cornelis Zorn, geb. Utrecht 01.11.1846, overl. Utrecht 07.11.1846.

4.                   Cornelis Zorn, geb. Utrecht 19.12.1847, overl. Utrecht 08.12.1921, tr. Utrecht 09.04.1873 Anna Wilhelmina Maria Rijnberg, geb. Utrecht 30.09.1848, overl. Utrecht 15.01.1918, d.v. Pieter Johannes Rijnberg en Neeltje Duiveman.

5.                   Dirk Zorn, geb. Utrecht 04.12.1850, overl. Zeist 07.04.1922|b|, tr. 1e Utrecht 13.05.1874 Lena Westmaas, geb. Utrecht 07.01.1848, overl. Utrecht 17.10.1882, d.v. Leendert Westmaas en Gijsbertje van Veenendaal; tr. 2e Utrecht 02.05.1883 Johanna Ditewig, geb. Amerongen 09.01.1852, overl. Apeldoorn 12.08.1940, d.v. Johannes Ditewig en Elizabeth van Veenendaal.

6.                   Laurentia Hendrika Zorn, geb. Utrecht 24.04.1852, overl. Zeist 13.08.1915|a|, tr. Utrecht 23.07.1873 Matthijs van Zutphen, geb. Utrecht 21.07.1848, overl. Waddinxveen 14.11.1929, z.v. Johannes van Zutphen en Mijntje Bogaart.

7.                   Johannes Adolf Frederik Zorn, geb. Utrecht 27.11.1854, overl. Utrecht 02.12.1942, tr. Utrecht 30.03.1881 Johanna Cornelia van der Linden, geb. Utrecht 01.05.1855, overl. Utrecht 27.02.1928, d.v. Joannes van der Linden en Trijntje van Meerten.

8.                   Johanna Jacoba Zorn, geb. Utrecht 15.09.1856, overl. Utrecht 21.02.1941, tr. 1e Utrecht 09.05.1883 Anthonius Marinus Everings, geb. Utrecht 11.09.1857, overl. voor 1904, z.v. Evert Everings en Jacoba van Gelder; tr. 2e Utrecht 09.11.1904 Willem van Loghem, geb. Wageningen 19.11.1867, kleermaker, overl. Utrecht 09.01.1942, z.v. Gerhardus Izaak van Loghem, kleermaker, en Willemina van Dolderen.
†††† AME tr. 1e Utrecht 05.05.1880 Catharina Wilhelmina van Berkel, geb. Utrecht 28.06.1852, overl. Utrecht 02.06.1881, d.v. Willem Cornelis van Berkel en Hermina Versteeg.
†††† WvL tr. 1e Wageningen 07.08.1896 Eva Dina Serie, geb. Wageningen 11.07.1869, overl. (kraambed) Utrecht 04.08.1904, d.v. Henricus Serie, landbouwer, en Hendrika van den Born.

9.                   Jan Willem Zorn, geb. Utrecht 04.04.1858, overl. Utrecht 04.11.1859.

10.               Hendrikus Zorn, geb. Utrecht 15.09.1859; volgt [4].

11.               Jacoba Josina Zorn, geb. Utrecht 03.09.1861, overl. Utrecht 31.03.1932, tr. Utrecht 05.11.1884 Arie de Jong, geb. Giessendam 07.04.1861, overl. Utrecht 01.04.1930, z.v. Arie de Jong en Jacoba Bos.

12.               Gerardus Zorn, geb. Utrecht 10.11.1863, geb. Utrecht 10.11.1863, overl. Utrecht 30.12.1925, tr.Utrecht 07.02.1883 Johanna Alberta Schimmel, geb. Utrecht 08.11.1861, overl. Utrecht 18.01.1925, d.v. Cornelis Carel Antonij Schimmel (1825-1885) en Johanna Alberta Tieman (1825-1881).

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1915 no.1216; |b| ook overl.akte Utrecht 1922 no.1013.

 

[10] Johannes Garskamp, geb. IJsselstein 06.11.1831, overl. Utrecht 12.09.1908, tr. IJsselstein 05.11.1856

[11] Wilhelmina Frederika van den Broek, geb. Baarn ca. 1833/1834, overl. Utrecht 11.10.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemijntje Garskamp, geb. IJsselstein 17.10.1859; volgt [5].

2.                   Adriana Wilhelmina Garskamp, geb. Utrecht 04.12.1862, overl. Utrecht 01.02.1941.

3.                   Johannes Garskamp, geb. Utrecht 16.08.1868, overl. Utrecht 20.04.1876.

4.                   Evertje Garskamp, geb. IJsselstein 15.04.1872, overl. Utrecht 26.05.1945, tr. Utrecht 03.10.1901 Johannes Kool, geb. Utrecht 29.04.1872, overl. Utrecht 07.05.1955, z.v. Johannes Jacobus Kool en Clasina van Leeuwen.

 

[12] Johannes de Vlieger, geb. Amsterdam 18.06.1829, arbeider (1865), metselaar (1892,1907), overl. ís-Gravenhage 06.01.1907, tr. ís-Gravenhage 07.06.1865

[13] Petronella Linschoten, geb. Utrecht 26.03.1828, dienstbode (1865), overl. ís-Gravenhage 12.03.1904.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanus Cornelis de Vlieger, geb. ís-Gravenhage 22.04.1869; volgt [6].

 

[14] Jan de Ruiter, geb. Bloemendaal (Broek) 04.07.1840, arbeider (1883,1897), baggerman (1901), overl. ís-Gravenhage 17.09.1927|a|, tr. Broek 11.02.1864

[15] Trijna de Heer, geb. Bloemendaal (Broek) 09.09.1842, overl. ís-Gravenhage 30.05.1933.

Uit dit huwelijk (vader ook de Ruijter):

1.                   Wijntje de Ruijter, geb. Zuid-Waddinxveen 06.06.1864, overl. ís-Gravenhage 15.05.1953, tr. ís-Gravenhage 24.11.1886 Jan Spaan, geb. Kampen 27.03.1861, sigarenmaker, overl. ís-Gravenhage 01.09.1935, z.v. Hermanus Spaan, arbeider, en Gerritje Sneeloper.

2.                   Lena de Ruijter, geb. Zuid-Waddinxveen 11.12.1865, dienstbode (1896), overl. ís-Gravenhage 16.04.1939, tr. ís-Gravenhage 04.11.1896 Michiel Cornelis van Kampen, geb. ís-Gravenhage 08.04.1846, bedienaar van begrafenissen (1896), verzekeringsagent (1916), overl. ís-Gravenhage 01.04.1916, z.v. Michiel van Kampen en Johanna Bijl.
†††† MCvK tr. 1e ís-Gravenhage 30.04.1884 Maria Elisabeth Visser, geb. Den Dungen 01.05.1834|c|, overl. ís-Gravenhage 27.05.1893|b|, d.v. Arij Visser en Wilhelmina Kleppers.
†††† MEV tr. 1e ís-Gravenhage 05.12.1855 Johannes Jacobus van Beuge, geb. Utrecht 12.08.1831, kruidenier, overl. Utrecht 27.04.1883, z.v. Adrianus Marinus van Beuge en Daverina Johanna Schouten.

3.                   Dirkje de Ruiter, geb. Zuid-Waddinxveen 03.09.1868, overl. Zuid-Waddinxveen 26.03.1869.

4.                   Jan de Ruiter, geb. Zuid-Waddinxveen 16.05.1870, bloemist, overl. ís-Gravenhage 16.09.1945, tr. ís-Gravenhage 13.06.1894 Neeltje van Huizen, geb. Zierikzee 06.09.1869, dienstbode (1894), overl. ís-Gravenhage 03.04.1945, d.v. Jacob van Huizen en Jozina Johanna van Beilanus.

5.                   Dirkje de Ruiter, geb. Waddinxveen 28.11.1872; volgt [7].

6.                   Dirk de Ruiter, ook de Ruijter, geb. Waddinxveen 18.09.1875, metselaar, overl. ís-Gravenhage 19.03.1922, tr. ís-Gravenhage 23.10.1901 Cornelia Catharina van der Splinter, geb. ís-Gravenhage 14.04.1878, overl. ís-Gravenhage 30.12.1958, d.v. Antonie Mattheus van der Splinter, stukadoor, en Sara Maria den Houter.

7.                   Neeltje de Ruijter, geb. ca. 1877, overl. Waddinxveen 11.08.1877.

8.                   Neeltje de Ruijter, geb. Waddinxveen 19.03.1879, dienstbode (1897), overl. ís-Gravenhage 18.08.1939, tr. ís-Gravenhage 26.05.1897 Friedrich August Kress, geb. Stuttgart 02.07.1866, sigarenmaker, overl. ís-Gravenhage 09.12.1947, z.v. Friedrich August Kress en Elisabeth Herr.

9.                   Hendrik de Ruijter, geb. ís-Gravenhage 24.02.1883, opzichter bij de Gemeentewerken, overl. ís-Gravenhage 02.09.1953, tr. ís-Gravenhage 04.03.1908 Henriette Elisabeth Meerburg, geb. ís-Gravenhage 07.01.1883, overl. ís-Gravenhage 18.04.1958, d.v. Pieter Johannes Meerburg, timmerman, en Leentje van Os.

10.               Nicolaas de Ruijter, geb. ís-Gravenhage 16.08.1886, kantoorbediende (1913,1922), tr. Hoorn 16.03.1922 Anna Elisabeth Keetman, geb. Hoorn 22.07.1896, d.v. Klaas Keetman, aannemer, en Dieuwertje Gootjes.

 

Noten: |a| de Ruijter; |b| overl.akte Voorburg 1893 no.31; |c| vader in akte Vissers, tekent met Visser (geb.akte Den Dungen 1834 no.21).

 

[16] Ė

[17] Maria Zorn, geb. ca. 1797, d.v. Fredrik Zorn (ca.1771-1838) en Cornelia Werther (ca.1768-na1838).
Ė Er is een Marija Hendrika Zorn, ged. Utrecht 28.05.1797, d.v. Adolf Fridrich Zorn en Lourentia Werther.

Kind:

1.                   Cornelis Zorn, geb. Utrecht 27.04.1819|a|; volgt [8].

 

Noten: |a| aangifte door Cornelia Werther {oma}, oud 51 jaar, klein tapster, huisvrouw van Fredrik Zorn (geb.akte 1819 no.413).

 

[18] Dirk van Dommelen, ged. Utrecht 24.06.1792, overl. Utrecht 27.01.1842|b|, z.v. Isaak van Dommelen en Johanna Ket; tr. Utrecht 17.10.1821

[19] Hendrica Markus, ged. Utrecht 15.02.1795, overl. Utrecht 01.07.1869, d.v. Frans Markus en Hendrica Kok.

Uit dit huwelijk (moeder ook Marcus):

1.                   Dirkje van Dommelen, geb. Utrecht 18.01.1822|a|; volgt [9].

2.                   levenloze dochter, Utrecht 29.06.1823.

3.                   Johanna Catharina van Dommelen, geb. Utrecht 03.06.1824, overl. Utrecht 06.10.1829.

4.                   Isaak van Dommelen, geb. Utrecht 06.10.1829, overl. Utrecht 28.02.1831.

5.                   Hendricus van Dommelen, geb. Utrecht 06.05.1831, overl. Utrecht 29.03.1895.

6.                   Jacobus van Dommelen, geb. Utrecht 21.05.1834, overl. Utrecht 23.05.1834.

7.                   levenloze zoon, Utrecht 25.01.1837.

8.                   Johanna Catharina van Dommelen, geb. Utrecht 12.04.1838, overl. Utrecht 27.04.1916, tr. Utrecht 19.05.1869 Christiaan Hendrik Magendans, ook Maagendans, geb. Ellecom (Rheden) 04.12.1837, timmerman, overl. Schoten 09.11.1920, z.v. Fredrik Maagendans, tolmeester, en Johanna Carolina Fredrika Henrietta Hekman.
†††† CHM tr. 1e Rheden 12.12.1866 Helena Reinten, ook Reintjes, geb. Dieren (Rheden) 26.09.1843, overl. Utrecht 25.04.1868, d.v. Dirk Reinten, lijndrijver, en Berendina Kapel.

9.                   Dirk van Dommelen, geb. Utrecht 29.02.1840, overl. Voorst 20.07.1917, tr. Utrecht 11.12.1867 Geertrui van der Waals, geb. Leiden 22.04.1837, overl. Voorst 13.03.1916, d.v. Hendrik Johannes van der Waals, schoenmaker, en Maria Pardon.

 

Noten: |a| moeder Marcus; |b| moeder Catharina Ket.

 

[20] Johannes Garskamp, geb. IJsselstein ca. 1785, turfschipper (1826), overl. IJsselstein 13.12.1862, z.v. Willem Garskamp en Catharina Mulders; tr. 1e IJsselstein 18.12.1814 Maria Both, geb. ca. 1782/1785, overl. IJsselstein 21.04.1824, d.v. Dirk Both en Geertruij Verbruggen; tr. 2e IJsselstein 21.05.1826

[21] Adriana de Heus, ged. Schalkwijk 05.07.1801, overl. IJsselstein 10.10.1833, d.v. Mattheus de Heus, tuinman, en Maria van der Poel.

Uit het huwelijk Garskamp-Both:

1.                   levenloze zoon, IJsselstein 12.08.1815.

2.                   Geertruij Garskamp, geb. IJsselstein 10.03.1817, overl. IJsselstein 27.06.1817.

3.                   Willem Garskamp, geb. IJsselstein 04.07.1818, schippersknecht, tr. Nederhorst den Berg 23.11.1839 Cornelia van Doorn, geb. Amsterdam ca. 1816, dienstbaar (1839), d.v. Jan van Doorn en Cornelia de Rue.

4.                   Dirk Garskamp, geb. IJsselstein 29.05.1820, overl. IJsselstein 04.10.1833|a|.

Uit het huwelijk Garskamp-de Heus:

5.                   Hendrik Garskamp, geb. IJsselstein 27.03.1827, soldaat (1852), overl. Breda 26.07.1911, tr. Nijmegen 29.01.1852 Hendrina Theodora Nuij, geb. Nijmegen 27.10.1824, boerenarbeidster (1852), overl. Breda 07.12.1905, d.v. Wilhelmus Nuij, flankeur infanterie (1824), stadsarbeider (1852), en Gertrudis Aarts.

6.                   Mattheus Garskamp, geb. IJsselstein 27.12.1828, overl. IJsselstein 26.06.1829.

7.                   Mattheus Garskamp, geb. IJsselstein 24.02.1830, overl. IJsselstein 02.10.1906, tr. 1e Utrecht 14.05.1856 Cornelia Leeuwestein, geb. IJsselstein 16.12.1829 (no.99)|b|, overl. IJsselstein 15.11.1878, d.v. Willem Leeuwestein en Willemijntje Otterspoor; tr. 2e Hagestein 15.08.1879 Jannigje van Hemert, geb. Everdingen 24.10.1837, d.v. Willem van Hemert en Adriaantje van ít Hout/Hart.

8.                   Johannes Garskamp, geb. IJsselstein 06.11.1831; volgt [10].

 

Noten: |a| moeder per abuis Adriana de Heus (overl.akte IJsselstein 1833 no.68); |b| w.s. natuurlijke dochter van Willemijntje, erkend en gewettigd bij huwelijk IJsselstein 25.01.1835 no.5.

 

[22] Jan van den Broek, geb. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (Doopsgezind)) 17.02.1797, overl. Baarn 06.02.1880, z.v. Jacobus van den Broek en Anna Klapper; tr. Baarn 27.10.1821

[23] Willemijntje van den Tweel, geb. Naarden ca. 1797, overl. Baarn 09.02.1868, d.v. Evert van den Tweel en Hendrikje Teunisz Kuijs.

Uit dit huwelijk (moeder ook Willempje, ook van de/der Tweel):

1.                   Anna van den Broek, geb. Baarn 26.02.1822, overl. Ede 26.05.1892, tr. Doorn 14.08.1847 Cornelis van Kesteren, geb. Doorn 08.11.1819|a|, z.v. Cornelis van Kesteren en Maria Lijdia van Houting.

2.                   Hendrika van den Broek, geb. Baarn 20.01.1824, overl. Baarn 16.11.1838.

3.                   Evertje van den Broek, geb. Baarn 15.03.1826, overl. ís-Gravenhage 24.04.1900, tr. Utrecht 08.05.1861 Arie Johannes Heemskerk, geb. ís-Gravenhage ca. 1831, overl. ís-Gravenhage 16.03.1903, z.v. Jacob Heemskerk en Antje Spaanderman.

4.                   Jacobus van den Broek, geb. Baarn 14.12.1828, overl. Baarn 18.11.1894, tr. Baarn 04.11.1853 Carolina Stammer, geb. Amsterdam 11.03.1823, overl. Baarn 30.06.1890, d.v. Theodorus Stammer en Hendrika van Emden.

5.                   Jannetje van den Broek, geb. Baarn 05.02.1831.

6.                   Wilhelmina Frederika van den Broek, geb. Baarn 30.05.1834; volgt [11].

7.                   Hendrika Johanna van den Broek, geb. Baarn 12.06.1840, overl. Baarn 18.11.1841.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon, gewettigd bij huwelijk 19.11.1823 (geb.akte Doorn 1819 no.2).

 

[24] Elias de Vlieger, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 13.12.1786|a|, sjouwerman (1821), werkman (1824), overl. voor 1865, z.v. Johannes de Vlieger en Maria de Blaauw; tr. 1e Amsterdam 07.02.1821 Johanna Kop, geb. Dordrecht ca. 1792, werkster (1821), overl. voor 1824, d.v. Kornelis Kop en Hendrika Kraanwinkel; tr. 2e Amsterdam 15.09.1824

[25] Clasina Martie de Bruijn, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 08.06.1794, overl. voor 1865, d.v. Cornelis de Bruijn en Willemijntje Brinkwaart.

Uit het huwelijk de Vlieger-Kop:

1.                   Maria Margaretha de Vlieger, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1822, tr. Amsterdam 26.02.1851 Hermanus Termaaten, geb. Amsterdam 14.02.1820, metselaarsknecht, z.v. Hermanus Termaaten en Elisabeth Lek, ventster (1851).

Uit het huwelijk de Vlieger-de Bruijn:

2.                   Johannes de Vlieger, geb. Amsterdam 18.06.1829; volgt [12].

3.                   Hermanus Cornelis de Vlieger, geb. Amsterdam 22.02.1832, overl. Overschie 31.01.1891, tr. Overschie 20.07.1864 Clasina van Meurs, geb. Kessel (Alem, Maren en Kessel) 06.04.1842, overl. voor 1891, d.v. Dorothea van Meurs.

 

Noten: |a| ged. 14.06 (huw.akte Amsterdam 1824 reg4. fol.153).

 

[26] Hermanus Linschoten, ged. Utrecht 29.09.1805, overl. Utrecht 15.08.1849, z.v. Benjamin Linschoten en Johanna Christina Brouwer; tr. Utrecht 16.02.1825|b|

[27] Fransina van der Sluijs, ged. Utrecht 19.01.1800, werkster (1865), overl. Utrecht 30.01.1881, d.v. Frans van der Sluijs en Maria van Luijn.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Francina):

1.                   Johanna Linschoten, geb. Utrecht 02.05.1825, overl. Utrecht 28.07.1849.

2.                   Petronella Linschoten, geb. Utrecht 26.03.1828; volgt [13].

3.                   Francina Linschoten, geb. Utrecht 16.02.1831, overl. Utrecht 11.02.1883.

4.                   Hermanus Linschoten, geb. Utrecht 12.08.1833, overl. Utrecht 04.11.1905, tr. Utrecht 26.10.1859 Willemina van Zutphen, geb. Utrecht 18.03.1826|a|, overl. Utrecht 07.06.1896, d.v. Johannes van Zutphen en Mijntje Bogaart.

5.                   Maria Linschoten, geb. Utrecht 02.02.1836, overl. Utrecht 04.12.1889.

6.                   Franciscus Linschoten, geb. Utrecht 23.05.1838, overl. Utrecht 11.08.1865.

7.                   Aletta Linschoten, geb. Utrecht 21.01.1841, overl. Utrecht 02.03.1847.

8.                   Benjamin Linschoten, geb. Utrecht 05.01.1845, overl. Utrecht 15.08.1898, tr. Utrecht 14.09.1870 Gijsberta Zwaan, geb. Maarssen 26.05.1850, overl. Utrecht 30.06.1884, d.v. Frans Zwaan en Antonia Verhoef.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter, erkend bij huwelijk Utrecht 21.11.1827; |b| bruidegom Linschooten.

 

[28] Jan de Ruiter, geb. Waddinxveen 04.04.1794, overl. Waddinxveen 16.06.1875|c|, z.v. Jan de Ruiter (-1794) en Marijtje Bonefaas; tr. 1e Zuid-Waddinxveen 21.10.1821 Maria Schouten, geb. Texel ca. 1798, overl. Zuid-Waddinxveen 14.05.1829, d.v. Jacques Jean Schouten en Trijntje Janse; tr. 3e Broek 07.01.1864 Elisabeth van den Berg, geb. Gouda ca. 1804/1805, overl. Waddinxveen 17.11.1875, d.v. Harten van den Berg en Maria de Keijser; tr. Broek 16.07.1829

[29] Lena Mulder, geb. Broek 27.01.1809, overl. Broek 29.12.1861, d.v. Hermanus Mulder (-1801) en Marrigje de Graaf.

†††† EvdB tr. 1e Gouda 13.03.1833 Johannes Jongerheld, geb. Gouda ca. 1800/1801, overl. Gouda 17.03.1837, z.v. Adrianus Jongerheld en Sara IJsselstein; tr. 2e Gouda 07.08.1839 Petrus van der Staal, geb. Gouda ca. 1807, overl. Gouda 27.03.1855, z.v. Wilhelmus van der Staal en Hillegonda van den Berg.

Uit het huwelijk de Ruiter-Schouten (vader ook de Ruijter):

1.                   Maria de Ruijter, geb. Zuid-Waddinxveen 02.02.1824, overl. Rotterdam 28.03.1888, tr. Gouda 09.06.1847 Johannes van der Burg, geb. Gouda ca. 1824, overl. Delfshaven 02.02.1878, z.v. Johannes van der Burg en Catharina IJpelaar.

2.                   Katharina de Ruiter, geb. Zuid-Waddinxveen 03.04.1825, overl. Rotterdam 18.10.1889, tr. Rotterdam 25.04.1860 Arend Boshoven, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1828/1829, overl. Rotterdam 05.09.1906, z.v. Hermanus Boshoven en Johanna Brouwer.
†††† AB tr. 1e Rotterdam 25.06.1856 Maria Catharina Meder, geb. Rotterdam 04.02.1826, overl. Rotterdam 05.03.1859, d.v. Fredrik George Meder en Hendrijntje Geers; tr. 3e Rotterdam 15.10.1890 Johanna Francina Wols, geb. Rotterdam 18.09.1836, overl. Rotterdam 04.12.1910, d.v. Johannes Michiel Wols en Neeltje Engel.

3.                   Melia de Ruijter, geb. Zuid-Waddinxveen 01.02.1827, overl. Haarlem 01.11.1888, tr. 1e Gouda 28.07.1847 Dirk de Vink, geb. Zevenhoven 23.03.1823, overl. Haarlem 23.07.1881, z.v. Maarten de Vink, arbeider, en Grietje Stout; tr. 2e Haarlem 12.07.1882 Willem Oosterom, geb. Bensdorp ca. 1822/1823, arbeider (1849), tuinman (1882), overl. Haarlem 06.07.1915, z.v. Kornelis Oosterom, arbeider, en Sijgje Boere.
†††† WO tr. 1e Velsen 18.11.1849 Geertruijda van Zaadel, geb. Velsen 06.07.1828, overl. Haarlem 31.01.1879, d.v. Willem van Zaadel en Petronella Brama.

4.                   Jan de Ruijter, geb. Zuid-Waddinxveen 30.03.1829, overl. Zuid-Waddinxveen 30.03.1829.

Uit het huwelijk de Ruiter-Mulder (vader ook de Ruijter):

5.                   levenloze zoon, Zuid-Waddinxveen 19.04.1830.

6.                   Margje de Ruiter, geb. Zuid-Waddinxveen 07.02.1832, overl. Waddinxveen 23.02.1886, tr. Broek 01.04.1852 Willem Sekeris, geb. Noord-Waddinxveen 13.09.1828, overl. Waddinxveen 29.01.1896, z.v. Klaas Sekeris en Johanna Alphenaar.
†††† WS tr. 2e Waddinxveen 01.12.1886 Maria Boom, geb. Stolwijk ca. 1844/1845, d.v. Maria Boom.
†††† MB tr. 1e Stolwijk 21.01.1876 Douwe van Willigen, geb. Gouda ca. 1843, overl. Waddinxveen 21.11.1885, z.v. Jasper van Willigen en Neeltje Maria Douwes.

7.                   Jan de Ruiter, geb. Bloemendaal (Broek) 28.03.1834, overl. Bloemendaal (Broek) 14.07.1834.

8.                   Cornelia de Ruiter, geb. Bloemendaal (Broek) 15.09.1835, tr. Broek 18.10.1855 Cornelis Zwanenbeek, geb. Alphen 02.10.1831|a|, z.v. Gerrit Zwanenbeek en Margje Hoogenes.

9.                   Jan de Ruiter, geb. Bloemendaal (Broek) 06.07.1840|b|; volgt [14].

 

Noten: |a| Kornelis Swanenbeek; |b| de Ruijter; |c| de Ruijter.

 

[30] Dirk de Heer, geb. Papendrecht 24.01.1810, overl. Waddinxveen 27.03.1890, z.v. Hendrik de Heer en Trijntje Kolijn; tr. Zuid-Waddinxveen 08.01.1837

[31] Wijntje Koster, geb. Utrecht 25.02.1817, overl. Broek 01.03.1859, d.v. Nicolaas/Klaas Koster en Geertje van der Sterre.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik de Heer, geb. Zuid-Waddinxveen 07.04.1839, tr. Zuid-Waddinxveen 11.10.1866 Maria Buurman, geb. Zuid-Waddinxveen 18.01.1837, d.v. Cornelis Buurman en Emmigje Schoffens.

2.                   Nicolaas de Heer, geb. Waddinxveen 09.09.1840, overl. Waddinxveen 02.02.1909, tr. Broek 20.08.1863 Jannetje Vat, geb. Hoevelaken 27.08.1843, overl. Waddinxveen 19.06.1901, d.v. Abram Vat, schaapherder, en Hendrika van de Water.

3.                   Trijna de Heer, geb. Bloemendaal (Broek) 09.09.1842; volgt [15].

4.                   Geertje de Heer, geb. Bloemendaal (Broek) 03.01.1845, overl. Zuid-Waddinxveen 11.03.1850.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren