Pieter Cornelis Gilhuis (1946-2005)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien december 2020)

 


 

[1] Pieter Cornelis Gilhuis, Piet, geb. Eindhoven 05.10.1946, promotie Leiden 10.06.1981|a|, hoogleraar Tilburg (1987-2005), overl. Tilburg 24.02.2005, begr. Tilburg (Bpl.Vredehof) 03.03.2005.

 

Noten: |a| proefschrift: Het referendum : een rechtsvergelijkende studie.

 

[2] Cornelis Gilhuis, Cor, geb. 1913, overl. 07.01.1982, theol.stud. (1938), predikant te Leimuiden (1941-1945), begr. ís-Gravenhage (Bpl. Westduin) 12.01.1982, verloofd 01.12.1938, tr. ís-Gravenhage 01.08.1941
[3] Maria Klapwijk, Rie, geb. ís-Gravenhage 17.11.1916, overl. Haarlem 04.07.2007.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geurdina Margeratha Maria Gilhuis, Gerdien, geb. ca. 1942, overl. 17.10.1989, begr. Oegstgeest (Groene Kerkje) 20.10.1989.

2.                   Margaretha Elisabeth Gilhuis, geb. ca. 1945, overl. Lesotho 1979, begr. Amstelveen.

3.                   Pieter Cornelis Gilhuis, geb. Eindhoven 05.10.1946; volgt [1].

4.                   zoon.

5.                   dochter.

 

[4] Pieter Gilhuis, geb. Sneek 14.11.1877, hoofd der christelijke school te Hardenberg (1907,1915), leraar bij het middelbaar onderwijs (1932), leraar aan de Rehoboth-Kweekschool te Utrecht, overl. Amersfoort 14.10.1954, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 18.10.1954; tr. 2e Amersfoort 10.04.1942 Petronella Jacoba Koning (1889-1975); tr. 1e Ede 04.04.1907

[5] Geurdina de Gooijer, geb. Veenendaal 02.11.1879, overl. Ermelo 15.06.1940|a|, begr. Nunspeet 19.06.1940.

†††† PJK tr. 1e Amersfoort 19.05.1910 Jacob de Gooijer (1884-1940), jongere broeder van Geurdina.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Cornelis Gilhuis, geb. Stad Hardenberg 09.01.1908, dominee, predikant te Oosternijkerk (1932), Mijdrecht (1936-1940), Katwijk aan Zee (1940), Katendrecht (1945), Watergraafsmeer (1950), overl. Soest 02.08.1993, begr. Soest (Alg.Bpl. a/d Veldweg) 06.08.1993, tr. ís-Gravenhage 19.08.1932 Margaretha Elisabeth Smitskamp, Greeth, geb. ís-Gravenhage 06.05.1908, kinderboekenschrijfster, overl. Soest 21.05.2008, begr. Soest (Alg.Bpl. a/d Veldweg), d.v. Herman Smitskamp, directeur van ener naamloze vennootschap, en Jannetje Adriana Geelen.
Ė Levensbericht MES: nl.wikipedia

2.                   Louiza Johanna Gilhuis, Wies, geb. Stad Hardenberg 12.06.1910, overl. Bennekom 09.11.1985, begr. Bennekom, tr. voor 1954 Jacob Ozinga, Jaap, geb. 01.07.1910, mr., dr., ds., voorzitter NCRV (1966-1978), overl. 29.05.1980, begr. Bennekom. [Batavia 1940; Lunteren 1954,1975; Bennekom 1982]

3.                   Cornelis Gilhuis, geb. ca. 1914; volgt [2].

4.                   Titus Menno Gilhuis, geb. Stad Hardenberg 11.11.1914, overl. Zeist 25.11.1990, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 29.11.1990, tr. tussen 1940 en 1954 W.G. Nijenhuis. [Weesp 1954; Amsterdam 1975,1982; Zeist 1985,1993]

5.                   Alida Gijsbertha Gilhuis, Alie, geb. Hardenberg 02.01.1918, overl. Leeuwarden 07.10.2010, begr. Leeuwarden 11.10.2010, tr. tussen 1940 en 1954 Klaas Hogenhuis, geb. 18.02.1919, hoofd Karel Doorman Mavo, overl. 25.11.1992, begr. Leeuwarden (Noorderbpl.) 30.11.1992. [ís-Gravenhage 1954; Leeuwarden 1975,1993]

6.                   Diny Gilhuis. [Utrecht 1940]

7.                   Menno Gilhuis, geb. xx.12.1922, overl. Utrecht 09.08.1923.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1940 no.1343.

 

[6] Hendrik Pieter Klapwijk, geb. Loosduinen 14.12.1885, overl. ís-Gravenhage 04.10.1959, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 08.10.1959, tr. Rotterdam 20.01.1916

[7] Margaretha Ceelen, geb. Loosduinen 01.01.1895, overl. ís-Gravenhage 13.04.1978, begr. 18.04.1973.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Klapwijk, geb. ís-Gravenhage 17.11.1916; volgt [3].

2.                   Margaretha Elisabeth Klapwijk, Greeth, geb. 31.12.1917, overl. 21.04.1990, begr., tr. voor 1959 Eelco de Kok, lt.kolonel der artillerie, overl. 03.02.1977. [ít Harde 1959; Teteringen 1981]

3.                   Gerrit Cornelis Klapwijk, geb. ís-Gravenhage 26.03.1920, mr., RNL, overl. Brussel 22.01.1981, crem. ís-Gravenhage (Ockenburgh) 28.01.1981, tr. Amsterdam 03.06.1948 Anna Henriette Oldeboom, mr.. [Delft 1959; Brussel 1990]
Ė Levensbericht GCK: BWN

4.                   Arie Klapwijk, geb. ís-Gravenhage 22.10.1921, overl.Wolfheze 22.08.2008, begr. Oosterbeek

5.                   Cornelis Klapwijk, Cees, geb. ís-Gravenhage 22.12.1925, overl. 19.10.2005, tr. voor 1959 Catharina Romana Attema, Tineke, geb. Ďs-Gravenhage 12.09.1933, overl. ís-Gravenhage 29.06.2019.

6.                   dochter.

 

[8] Jan Gilhuis, geb. Sneek 23.12.1843, boerenknecht (1870), arbeider (1871), koemelker (1873,1877), veehouder (1880), koemelker (1882,1885), veehouder (1891), koemelker (1896), overl. Nunspeet 12.03.1937, tr. Rauwerderhem 19.05.1870

[9] Tietje Posthumus, geb. Tirns (Wymbritseradeel) 20.04.1842, boerenmeid (1870), overl. Engwierum (Oostdongeradeel) 17.02.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Gilhuis, geb. Sneek 20.04.1871, overl. Ermelo 05.09.1959, tr. 1e Sneek 08.11.1891 Auke Wierda, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 29.03.1863, onderwijzer, overl. voor 1914, z.v. Sjerp Rudolphus Wierda, boer, en Ida Pieters Bergsma; tr. 2e Tietjerksteradeel 09.05.1914 Anne Miedema, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 07.09.1865, gardenier, z.v. Anne Annes Miedema, arbeider, en Geeltje Gerbens Zwart.

2.                   Trijntje Gilhuis, geb. Sneek 07.09.1873, overl. Ermelo 30.03.1955, tr. Sneek 18.05.1896 Jakobus Dijkstra, geb. Kooten (Achtkarspelen) 28.02.1870, smid, overl. Sneek 18.11.1918, z.v. Folkert Edsgers Dijkstra (1830-1907), arbeider (1870), gardenier (1896), en Bieuwkje Jacobus Postma (1840-1927).
†††† FED is zoon van Edsger Romkes Dijkstra en Antje Wybes Postuma, de kwartieren [16]/[17] in de Kwartierstaat Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002), hoogleraar Eindhoven.

3.                   levenloze zoon, Sneek 24.05.1876.

4.                   Pieter Gilhuis, geb. Sneek 14.11.1877; volgt [4].

5.                   Minne Gilhuis, geb. Sneek 20.03.1880, koemelker, tr. Sneek 21.05.1904 Baukje Felkers, geb. Winsum (Baarderadeel) 09.05.1880, d.v. Hendrik Frederiks Felkers, grofsmid, en Hitje Douwes Heeringa.

6.                   Hiltje Gilhuis, geb. Sneek 04.11.1882, huishoudster (1914), overl. Sneek 07.01.1963, tr. 1e Tietjerksteradeel 07.11.1907 Jetse van der Veen, geb. Oosterbierum (Baarderadeel) 18.03.1881, bakker, overl. Garijp (Tietjerksteradeel) 19.08.1910, z.v. Cornelis van der Veen, bakker, en Jeltje Sybesma; tr. 2e Wymbritseradeel 17.10.1914 Hotze Punter, geb. Sneek 18.11.1884, arbeider, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 14.04.1952, z.v. Wytze Punter, boerenarbeider, en Janke Landstra.

7.                   Lolkje Gilhuis, geb. Sneek 20.04.1885, overl. Sneek 02.02.1886.

 

[10] Cornelis de Gooijer, geb. Veenendaal 16.10.1851, dominee, predikant te Nunspeet (1890-1894) en Bennekom (1894-1919), overl. Ede 24.09.1919, tr. Veenendaal 09.03.1872

[11] Johanna Louisa van Essen, geb. Arnhem 13.10.1851, overl. Ede 07.08.1941, begr. Bennekom 11.08.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan de Gooijer, geb. Veenendaal 11.09.1872, overl. Veenendaal 20.07.1876.

2.                   Geurdina de Gooijer, geb. Veenendaal 15.04.1874, overl. Veenendaal 30.07.1876.

3.                   Willemina de Gooijer, geb. Veenendaal 14.01.1876, overl. Amersfoort 02.06.1967, tr. Ede 28.04.1898 Wilhelm Antonie Weenink, geb. Winterswijk 29.08.1869, schoolhoofd, overl. Scherpenzeel 28.10.1939, z.v. Jacobus Martinus Weenink, schrijnwerker (1869), meubelmaker (1898), en Geertruid Koffers.

4.                   Jan de Gooijer, geb. Veenendaal 18.11.1877, manufacturier, overl. Ede 26.08.1953, tr. Ede 17.05.1906 Elizabeth van Grootheest, geb. Bennekom (Ede) 14.06.1875, overl. Hilversum 17.12.1962, begr. Bennekom 21.12.1962, d.v. Gerritje van Grootheest.

5.                   Geurdina de Gooijer, geb. Veenendaal 02.11.1879; volgt [5].

6.                   Rijk de Gooijer, geb. Veenendaal 04.12.1881, eigenaar brood- en banketfabriek, overl. Amsterdam 26.03.1965, tr. Rotterdam 04.09.1907 Annetje Ceelen (1883-), d.v. Arie Ceelen en Margaretha Elisabeth Lemckert. [Utrecht 1915,1940; Amsterdam 1962]
Uit dit huwelijk: Rijk de Gooijer (1925-2011); levensbericht: nl.wikipedia

7.                   Jakob de Gooijer, ook Jacob, geb. Veenendaal 01.08.1884, overl. Amersfoort 06.03.1940,tr. 1e Amersfoort 19.05.1910 Petronella Jacoba Koning, geb. Amersfoort 29.08.1889, overl. Amersfoort 12.01.1975, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof) 16.01.1975, d.v. Hendrik Koning en Hendrika Johanna Kamperman.
†††† PJK tr. 2e Amersfoort 10.04.1942 Pieter Gilhuis (1878-1954), z.v. Jan Gilhuis en Tietje Posthumus.

8.                   Aaltje Gijsberta de Gooijer,geb. Veenendaal 01.11.1885, overl. Ede 13.06.1908.

9.                   Johanna Louisa de Gooijer, geb. Nunspeet (Ermelo) 15.11.1888, overl. Ede 13.09.1911.

10.               Heintje de Gooijer, geb. Nunspeet (Ermelo) 09.01.1890, tr. Ede 08.04.1915 Machiel Verwoest, geb. Amsterdam 19.07.1877, onderwijzer (1907), hoofd ener school (1915), overl. Rotterdam 15.10.1965, z.v. Machiel Verwoest, ijzergieter, en Janna Plug. [Heemse 1915; Rotterdam 1940,1962]
†††† MV tr. 1e Amsterdam 04.04.1907 Lotta Schopman, geb. Amsterdam 25.03.1882, overl. Heemse (Ambt Hardenberg) 01.06.1909, d.v. Johannes Lucas Schopman, kantoorknecht, en Anna Maria Koster.

 

[12] Gerrit Klapwijk, geb. Naaldwijk 02.02.1852, tuinder (1882,1888), overl. Ermelo 29.05.1888, tr. Hof van Delft 20.04.1881

[13] Maria Eijgenraam, geb. Hof van Delft 05.08.1856, overl. ís-Gravenhage 10.10.1945; tr. 2e Loosduinen 31.07.1889 Cornelis van Spronsen, geb. Loosduinen 28.01.1863, tuinder (1889), warmoezier (1893,1915), overl. ís-Gravenhage 19.07.1937, z.v. Antonie van Spronsen, tuinder, en Neeltje van der Lelie.

Uit het huwelijk Klapwijk-Eijgenraam:

1.                   Johanna Klapwijk, geb. Loosduinen 04.04.1882, overl. Loosduinen 10.01.1885.

2.                   Abraham Alexander Klapwijk, geb. Loosduinen 30.04.1884, overl. ís-Gravenhage 09.03.1957, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 12.03.1957, tr. Delft 25.09.1912 Pieternella van Kampen, geb. Delft 28.02.1891, overl. ís-Gravenhage 02.11.1949, d.v. Simon Jan van Kampen en Maria van der Wees.

3.                   Hendrik Pieter Klapwijk, geb. Loosduinen 14.12.1885; volgt [6].

4.                   Johanna Klaziena Klapwijk, geb. Loosduinen 05.01.1888, tr. Loosduinen 23.02.1916 Willem de Wit, geb. Veur 02.02.1885, tuinder, overl. voor 1957, z.v. Gerrit de Wit, landbouwer, en Wilhelmina Verbeek. [Ermelo 1957]

Uit het huwelijk van Spronsen-Eijgenraam:

5.                   Antonie Arie van Spronsen, geb. Loosduinen 22.05.1890, tuinder (1913), warmoezier (1915), overl. Amsterdam 01.12.1915|c|, tr. Loosduinen 27.08.1913 Wilhelmina Hendrika van Rossum, geb. ís-Gravenhage 09.08.1888, d.v. Cornelis van Rossum, koopman (1888), tuinder (1913), en Grietje van ít Slot.

6.                   Neeltje Johanna van Spronsen, geb.Loosduinen 10.10.1891, overl. Loosduinen 11.11.1891.

7.                   Alexander Cornelis van Spronsen, geb. Loosduinen 28.09.1892, overl. Loosduinen 14.12.1892.

8.                   Alexander Cornelis van Spronsen, geb. Loosduinen 30.11.1893|a|, overl. Loosduinen 22.01.1894.

9.                   Neeltje Johanna van Spronsen, geb. Loosduinen 30.11.1893|b|, overl. Loosduinen 20.12.1893.

10.               Neeltje Johanna van Spronsen, geb. Loosduinen 14.12.1895, overl. Loosduinen 30.03.1897.

11.               Neeltje Johanna van Spronsen, geb. Loosduinen 15.08.1897.

 

Noten: |a| geboren des namiddags ten twaalf en [onleesbaar] ure (akte no.154); |b| geboren des namiddags ten half een ure (akte no 155); |c| overl.akte Loosduinen 1915 no.138.

 

[14] Arie Ceelen, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1857, broodbakker (1881,1907), overl. ís-Gravenhage 02.01.1957, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 05.01.1957, tr. Loosduinen 04.05.1881

[15] Margaretha Elisabeth Lemckert, geb. Loosduinen 20.02.1860, overl. ís-Gravenhage 25.03.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ö

2.                   Jannetje Adriana Ceelen, geb. ís-Gravenhage 06.12.1881, tr. Loosduinen 03.05.1906 Herman Smitskamp, geb. Zeist 25.01.1881, broodbakker, z.v. Hendrik Smitskamp, tuinbaas, en Maagje Veen. [ís-Gravenhage 1957,1964]

3.                   Annetje Ceelen, geb. ís-Gravenhage 28.03.1883, tr. Rotterdam 04.09.1907 Rijk de Gooijer (1881-1965), z.v. Cornelis de Gooijer en Johanna Louisa van Essen. [Bilthoven 1957; Amsterdam 1964]

4.                   levenloze dochter, ís-Gravenhage 09.10.1884.

5.                   Elisabeth Ceelen, geb. ís-Gravenhage 28.11.1885, jong gestorven.

6.                   Warnar Ceelen, geb. Loosduinen 12.03.1888, overl. ís-Gravenhage 29.07.1964|a|, tr. Rotterdam 15.05.1912 Klasina Delia de Jong, geb. Vlissingen 14.03.1890, overl. na 1964, d.v. Pieter de Jong, sloeproeier, en Theodora Johanna Christina Visser.

7.                   Johan Willem Hendrik Ceelen, geb. Loosduinen 29.05.1889, overl. Loosduinen 18.06.1889.

8.                   levenloze zoon, Loosduinen 04.05.1890.

9.                   Elisabeth Ceelen, geb. Loosduinen 19.08.1891, tr. Rotterdam 31.07.1918 Johannes Neleman, geb. Kralingen 03.09.1892, z.v. Pieter Neleman, melkverkoper, en Leentje van den Brand. [Schiedam 1957,1964]

10.               levenloze zoon, Loosduinen 31.03.1893.

11.               Johanna Wilhelmina Hendrika Ceelen, geb. Loosduinen 20.11.1893, overl. Loosduinen 29.11.1893.

12.               Margaretha Ceelen, geb. Loosduinen 01.01.1895; volgt [7].

13.               levenloze dochter, Loosduinen 17.01.1897.

14.               Johan Willem Hendrik Ceelen, geb. Loosduinen 17.01.1897, overl. Loosduinen 13.08.1897.

 

Noten: |a| Warner (annonce collectie CBG).

 

[16] Pieter Gilhuis, geb. Wirdum 13.06.1801, ged. Wirdum 28.06.1801, smid (1825,1830), grofsmid (1834,1854), overl. Sneek 19.08.1854, z.v. Mattheus Pieters Gilhuis en Hiltje Eggens (zie Bijlage A); tr. Leeuwarderadeel 17.09.1825

[17] Neeltje de Boer, geb. Poppingawier ca. 1803, overl. Sneek 23.01.1848, d.v. Rindert Hendriks de Boer, huisman (1825), en Minke Foppes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hiltje Gilhuis, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 24.02.1826, overl. Sneek 11.12.1900, tr. 1e Sneek 28.03.1858 Diderich van Bern, geb. ís-Gravenhage ca. 1807, Ďheereknechtí (1858), Ďapothecarsknechtí (1862), overl. Sneek 12.09.1862, z.v. Diderich van Bern en Janke Jans Avontuur; tr. 2e Sneek 20.12.1863 Sjoerd Jaasma, geb. Dokkum 01.02.1816, koopman, overl. Sneek 27.02.1877, z.v. Sybout Joukes Jaasma, zeemtouwersknecht, en Antje Sjoerds van der Stel.
†††† SJ tr. 1e Sneek 21.05.1837 Rinske Wielinga, geb. Sneek 10.03.1813, overl. Sneek 15.12.1862, d.v. Ulbe Jans Wielinga, wieldraaier, en Saakjen Kans Kraak.

2.                   Rindert Gilhuis, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 08.11.1827, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 23.10.1828.

3.                   Minke Gilhuis, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 01.12.1830, dienstmeid (1859), overl. Sneek 27.09.1921, tr. ∆ngwirden 26.03.1859 Marten Busstra, geb. Tjalleberd (∆ngwirden) 22.03.1831, scheepstimmermansknecht, overl. Nieuw-Amsterdam (Emmen) 30.03.1895, z.v. Tjerk Klazes Busstra, scheepstimmerman, en Maria Karstes Knobbe.

4.                   Mattheus Gilhuis, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 05.04.1834, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 05.08.1835.

5.                   Mattheus Gilhuis, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 06.07.1836, smidsknecht, overl. Terzool (Rauwerderhem) 01.09.1855.

6.                   Grietje Gilhuis, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 15.07.1838, dienstmeid (1864), overl. Akkrum (Utingeradeel) 12.10.1925, tr. Rauwerderhem 05.05.1864 Oebele Reins Yntema, geb. Sijbrandaburen (Rauwerrderhem) 20.11.1832, boerenknecht, overl. Heerenveen (∆ngwirden) 01.04.1918, z.v. Rein Sjoerds Yntema, schoenmaker, en Janneke Johannes Smits.

7.                   Jan Gilhuis, geb. Sneek 23.12.1843; volgt [8].

 

[18] Pieter Posthuma, geb. Dokkum ca. 1806, kuipersknecht (1830), kuiper (1833,1872), overl. Tirns (Wymbritseradeel) 03.01.1872|d|, z.v. Pieter Pieters Posthuma en Lolkje Arjens Boekhout, naaister (1830); tr. Dokkum 23.05.1830

[19] Trijntje Hogeboom, geb. Scherpenzeel (Weststellingwerf) ca. 1803/1804, dienstmeid (1830), overl. Sneek 24.01.1891|a|, d.v. Minne Jacobs Hogeboom, schipper, en Geesien Johannes.

Uit dit huwelijk (vader ook Postma/Posthumus, moeder ook Hoogeboom):

1.                   Lolkje Posthuma, geb. Oldeouwer (Doniawerstal) 23.03.1831, overl. na 1868, tr. Haskerland 18.09.1853 Geert Borduin, geb. Joure (Haskerland) 28.05.1826, timmerman, overl. Joure (Haskerland) 20.08.1868, z.v. Sijtze Lubbes Borduin en Grietje IJnzes Fabe, pompmakersche (1853).
†††† GB tr. 1e Haskerland 27.05.1849 Akke Woudstra, geb. Joure (Haskerland) 10.05.1821, overl. Joure (Haskerland) 30.01.1852, d.v. Lammert Dirks Woudstra en Trijntje Pieters Cath, winkelierster (1849).

2.                   Minne Postma, geb. Joure (Haskerland) 04.12.1832, kuiper, overl. Bolsward 25.03.1873, tr. Bolsward 05.10.1856|b| Anna de Jong, geb. Burgwerd (Witmarsum) 16.01.1816, kuipersche (1856), overl. Bolswarde 21.03.1886, d.v. Foppe Piers de Jong, boer, en Trijntje Tjeerds de Boer.
†††† AdJ tr. 1e Hennaarderadeel 23.05.1835 Johannes Nauta, geb. Welsrijp 02.01.1810, kuiper, overl. Bolsward 09.10.1854, z.v. Pieter Johannes Nauta, kuiper, en Gerrijtje Jacobs de Vries.

3.                   Pieter Posthuma, geb. Joure (Haskerland) 08.12.1835, kuipersknecht (1860), kuiper (1918), overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 29.09.1918, tr. Wonseradeel 12.05.1860 Dirkjen Renema, geb. Hartwerd (Wonseradeel) 18.10.1834, dienstmeid (1860), overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 03.06.1911, d.v. Andries Tśkes Renema, koemelker (1834), en Trijntje Dirks Bouma, boerin (1860).

4.                   Geeske Posthuma, geb. Joure (Haskerland) 17.09.1837, naaister (1862), overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 18.09.1923, tr. Rauwerderhem 08.11.1862 Haije van der Heide, geb. Sijbrandaburen (Rauwerderhem) 26.04.1830, schipper, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 21.03.1916, z.v. Gerben Haijes van der Heide, arbeider (1830), pakhuisknecht (1862), en Getje Jans Veldstra.

5.                   Tietje Posthumus, geb. Tirns (Wymbritseradeel) 20.04.1842|c|; volgt [9].

 

Noten: |a| Hoogeboom, geb. Sint Johannesga, moeder Geeske Wijland, wede Postema (overl.akte Sneek 1891 no.); |b| bruidegom en vader v/d bruidegom in akte Postma, en tekenen met Postma (huw.akte Bolsward 1833 no.33); |c| vader in akte Posthumus, tekent met Posthuma, moeder Hoogeboom (geb.akte Wymbritseradeel 1842 no.79); |d| Posthuma, e.v. Hoogeboom (overl.akte Wymbritseradeel 1872 no.1).

 

[20] Jan de Gooijer, geb. Veenendaal 11.04.1823, arbeider aan de Rijnspoorweg (1851), overl. Veenendaal 24.06.1914, z.v. Hendrik de Gooijer, wolkammer, en Jannetje van Zanten; tr. Veenendaal 20.06.1851

[21] Willemijntje Janzen, geb. Veenendaal 11.07.1823, overl. Veenendaal 18.01.1890, d.v. Kornelis Janzen, wolkammer, en Jennetje Achterberg.

Uit dit huwelijk (moeder Jansen):

1.                   Cornelis de Gooijer, geb. Veenendaal 16.10.1851; volgt [10].

2.                   Hendrik de Gooijer, geb. Veenendaal 04.11.1854, overl. Veenendaal 03.11.1939, tr. Veenendaal 04.01.1873 Geertrui van Wijk, geb. Veenendaal 20.01.1854, overl. Ede 10.02.1929, d.v. Jacob van Wijk en Steventje van Dijk.

3.                   Jacob de Gooijer, geb. Veenendaal 01.02.1858, overl. Gorinchem 07.05.1945, tr. Gorinchem 01.07.1886 Cornelia Sterkenburg, geb. Gorinchem 10.10.1860, overl. Gorinchem 27.06.1923, d.v. Pieter Willem Sterkenburg en Adriana Johanna Smits.

4.                   Jannetje de Gooijer, geb. Veenendaal 20.07.1861, overl. Ede 09.06.1905, tr. Veenendaal 22.12.1898 Hendrik Jan Anbeek, geb. Veenendaal 20.09.1860, koopman, overl. Ede 07.09.1947, z.v. Abraham Anbeek, fabrieksarbeider, en Hendrikje Achterberg.
†††† HJA tr. 1e Veenendaal 09.03.1882 Maria Merlijn, geb. Veenendaal 20.01.1861, overl. Ede 03.04.1879, d.v. Aart Melijn en Teunisje de Man; tr. 3e Ede 10.05.1906 Harmina Schrik, geb. Winschoten 09.07.1875, huishoudster (1906), overl. Veenendaal 04.10.1941, d.v. Berend Schrik, arbeider (1875), loopknecht (1906), en Ida Kenter.

5.                   Henkje de Gooijer, ook Hendrikje, geb. Veenendaal 02.11.1863, overl. Veendaal 26.08.1865.

6.                   Hendrikje de Gooijer, geb. Veenendaal 26.12.1866, overl. Veenendaal 28.11.1951, tr. Veenendaal 03.02.1898 Willem Versteeg, geb. Veenendaal Gelders (Ede) 24.10.1866, overl. Veenendaal 02.07.1934, z.v. Cornelis Versteeg, blauwverver, en Aletta Barendina Nieuwenhuis.

 

[22] Rik van Essen, geb. Rozendaal 01.01.1819, bakkersknecht (1845), broodbakker (1846,1851), bakker (1853,1876), z.v. Jan van Essen (ca.1795-1826), papiermaker (1819), deurwaarder (1826), en Grietje Magendans (ca.1790-1851), wasvrouw (1845,1851); tr. Arnhem 30.04.1845

[23] Geurdina Aarts, geb. Arnhem 10.10.1814, dienstbode (1840,1845), overl. Arnhem 13.11.1895, d.v. Jochem Aarts, schaapherder (1814), landbouwer, en Geurtje Hendriks.

Kind (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Jan Aarts, later van Essen, geb. Arnhem 15.03.1840|a|.

Uit dit huwelijk (vader ook Rijk):

2.                   Jan Jochem van Essen, geb. Arnhem 04.03.1846, schoenmaker, overl. Arnhem 18.01.1890, tr. Ede 22.10.1870 Maria van IJperenburg, geb. Veenendaal Gelders (Ede) 26.10.1841, overl. Arnhem 21.11.1902, d.v. Evert van IJperenburg, wever, en Maria Boersen.

3.                   Margrietha van Essen, ook Margritha, geb. Arnhem 09.04.1848, dienstbode (1876), overl. Arnhem 18.05.1924, tr. Arnhem 09.08.1876 Jan Derk van den Heuvel, geb. Rheden 16.09.1850, groenboer (1876), landbouwer (1918), overl. Arnhem 19.11.1918, z.v. Berend van den Heuvel, karman (1850), landbouwer (1876), en Antonia Johanna Kuster.

4.                   levenloze dochter, Arnhem 23.09.1850.

5.                   Johanna Louisa van Essen, geb. Arnhem 13.10.1851; volgt [11].

6.                   Rijk van Essen, geb. Arnhem 23.11.1853, overl. Arnhem 29.12.1853.

7.                   Rik van Essen, ook Rijk, geb. Arnhem 09.11.1854, overl. Veenendaal 11.06.1877.

 

Noten: |a| aangifte door Jacobus Hendricus Werneke,oud 38 jaar, stadschirurgijn en vroedmeester, moeder Geurtje (geb.akte Arnhem1840 no.127).

 

[24] Hendrik Klapwijk, geb. Naaldwijk 19.12.1818, kleermaker, overl. Naaldwijk 19.12.1856, z.v. Jan Klapwijk en Hendrica Stokdijk; tr. Naaldwijk 29.04.1843

[25] Johanna Kemmers, geb. Naaldwijk 30.10.1819, overl. Naaldwijk 12.02.1890, d.v. Clasina Kemmers; tr. 2e Naaldwijk 07.05.1859 Pieter Roem, geb. Naaldwijk 09.03.1829, overl. Naaldwijk 17.01.1890, z.v. Nicolaas Roem en Angeneta Mulder.

Uit het huwelijk Klapwijk-Kemmers:

1.                   Johannes Gerrardus Klapwijk, geb. Naaldwijk 04.08.1843, overl. Naaldwijk 25.0.1848.

2.                   Arie Nikolaas Klapwijk, geb. Naaldwijk 19.10.1844, overl. Naaldwijk 16.04.1846.

3.                   Hendrika Neeltje Klapwijk, geb. Naaldwijk 29.11.1846, overl. Naaldwijk 04.01.1848.

4.                   Jan Gerrit Klapwijk, geb. Naaldwijk 19.03.1848, kleermaker (1885).

5.                   Clasina Klapwijk, geb. Naaldwijk 13.07.1849, overl. Ridderkerk 05.03.1887, tr. Naaldwijk 11.04.1885 Jacobus van Noppen, geb. Kattendijke 30.11.1855, verwer, overl. Ridderkerk 01.10.1923, z.v. Adrianus Jacobus van Noppen, verwer, en Cornelia Nieuwenhuijsen.
†††† JvN tr. 2e Ridderkerk 18.05.1888 Willemina Bravenboer, geb. Ridderkerk 18.10.1864, overl. Ridderkerk 10.09.1922, d.v. Pieter Bravenboer en Aagje Nugteren.

6.                   Arie Klapwijk, geb. Naaldwijk 12.12.1850, overl. Naaldwijk 04.01.1851.

7.                   Gerrit Klapwijk, geb. Naaldwijk 02.02.1852; volgt [12].

8.                   Hendrika Klapwijk, geb. Naaldwijk 23.03.1854, overl. Naaldwijk 27.05.1855.

Uit het huwelijk Roem-Kemmers:

9.                   Nicolaas Roem, geb. Naaldwijk 24.01.1860, overl. Naaldwijk 24.01.1860.

10.               Nicolaas Roem, geb. Naaldwijk 27.01.1862, overl. Naaldwijk 22.06.1896, tr. Naaldwijk 23.08.1890 Klazina Prins, geb. Naaldwijk 15.12.1859, overl. Naaldwijk 16.01.1898, d.v. Martinus Prins en Jannetje Valstar.

 

[26] Abraham Eijgenraam, geb. Delft 09.07.1823, warmoezier, overl. Delft 11.02.1856, z.v. Abraham Eijgenraam en Marina Makkes, ook Maartje; tr. Delft 17.05.1848

[27] Anna Willemina Sonneveld, geb. Delfshaven 28.05.1828, overl. Delfshaven 05.09.1867|a|, d.v. Cornelis Sonneveld en Trijntje van Schie; tr. 2e Hof van Delft 25.08.1858 Alexander Eijgenraam, geb. Delft 27.07.1821, warmoezier, overl. Delft 01.11.1896, oudere broeder van Abraham.

Uit het huwelijk Abraham Eijgenraam-Sonneveld:

1.                   Maartje Eijgenraam, geb. Hof van Delft 03.04.1849, overl. Rijswijk 27.02.1932, tr. Hof van Delft 01.03.1872 Hendrik Lekkerkerk, geb. Hof van Delft 25.12.1843, overl. Rijswijk 14.04.1926, z.v. Pieter Lekkerkerk en Willemina van der Wees.

2.                   Cornelis Eijgenraam, geb. Hof van Delft 20.08.1850, overl. Hof van Delft 08.12.1920, tr. voor 1882 Maria den Otter, geb. Hof van Delft 28.07.1858, overl. Schipluiden 16.,01.1922, d.v. Johannes den Otter en Trijntje van den Beukel.

3.                   Anna Willemina Eigenraam, geb. Hof van Delft 05.01.1852, overl. Vrijenban 13.08.1910, tr. Delft 10.05.1876 Hubertus Jacobus Eigeman, geb. Voorschoten ca. 1848, overl. Delft 16.01.1932, z.v. Jean Henri Eigeman en Teuntje Jansen/Jansze.

4.                   Margaretha Eijgenraam, geb. Hof van Delft 18.09.1853, overl. Delft 12.11.1927, tr. Delft 13.06.1877 Cornelis van Essen, geb. Delft 17.01.1850, overl. Delft 25.06.1936, z.v. Jacobus van Essen en Margaretha Hulster.

5.                   Maria Eijgenraam, geb. Hof van Delft 05.08.1855; volgt [13].

Uit het huwelijk Alexander Eijgenraam-Sonneveld:

6.                   Cornelia Eijgenraam, geb. Hof van Delft 17.08.1859, overl. Delft 15.04.1905, tr. Hof van Delft 01.08.1883 Christiaan Wilhelmus Siepman, geb. Delft 24.04.1857, overl. Delft 21.12.1926, z.v. Peter Siepman en Catharina Johanna van Loo.

7.                   Adriana Eijgenraam, geb. Hof van Delft 27.02.1861, tr. Hof van Delft 23.06.1886 Cornelis Schippers, geb. Vlaardingen ca. 1861, z.v. Cornelis Schippers en Maria Struijs.

8.                   Abraham Alexander Eijgenraam, geb. Hof van Delft 04.09.1862, overl. Hof van Delft 07.08.1866.

9.                   Willemina Geertruida Eijgenraam, geb. Hof van Delft 04.09.1862, tr. Hof van Delft 02.04.1884 Hendrik Manneken, geb. Vlaardingen ca. 1861, z.v. Cornelis Manneken en Anna Elisabeth Hoogendijk.

10.               Alexander Johannes Eijgenraam, geb. Hof van Delft 04.03.1865, overl. Hof van Delft 03.08.1866.

11.               Franciscus Henricus Eijgenraam, geb. Hof van Delft 15.05.1866, overl. Hof van Delft 05.08.1866.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hof van Delft 1867 no.24.

 

[28] Warner Ceelen, geb. Dordrecht 05.01.1821, broodbakker (1881), overl. Dordrecht 11.05.1896, z.v. Leendert Ceelen en Maria Ekhart; tr. Heusden 17.04.1845

[29] Johanna de Bruijn, Annetje, geb. Heusden 14.01.1826, ged. Heusden 05.02.1826|a|, overl. Rotterdam 21.12.1909, d.v. Jan Willem de Bruijn en Jenneke Baijens/Baaijens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert Ceelen, overl. ís-Hertogenbosch 24.03.1846.

2.                   Leendert Ceelen, geb. Ouder-Amstel 29.06.1847, tr. 1e Werkendam 01.03.1867 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 23.05.1873) Antje Elisabeth de Rooij, ook de Rooi, geb. Werkendam 15.02.1848, overl. ís-Gravenhage 05.01.1928, d.v. Adriaan de Rooij, ook de Rooi, en Catharina van der Schans; tr. 2e Rotterdam 04.06.1873 Johanna van Vliet, geb. Vlaardingen ca. 1843, d.v. Teunis van der Vliet en Johanna van der Meijden; tr. 3e Rotterdam 05.04.1911 Maria de Raadt, geb. Rhoon 10.11.1844, overl. Rotterdam 11.04.1917, d.v. Oolbert de Raadt en Liedeweij van der Heiden.
†††† AEdR tr. 2e Rotterdam 21.01.1874 Jan Schouten, geb. Raamsdonk 11.06.1842, overl. ís-Gravenhage 02.01.1934, z.v. Adriaan Schouten en Cornelia Zijlmans.

3.                   Joanna Ceelen, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1849, overl. Rotterdam 04.01.1917, tr. Rotterdam 06.02.1872 Cornelis Koejemans, geb. Rotterdam 12.11.1840, overl. Rotterdam 10.12.1910, z.v. Anthoon Johan Koejemans en Anna Maria Lowie.

4.                   Warner Ceelen, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1852, overl. Rotterdam 14.02.1901, tr. Rotterdam 01.05.1878 Saartje van den Berg, geb. Heemstede 26.08.1855, overl. Rotterdam 16.05.1928, d.v. Joost van den Berg en Metje Overweel.

5.                   levenloze dochter, ís-Hertogenbosch 07.07.1852.

6.                   Arie Ceelen, overl. ís-Hertogenbosch 07.06.1855.

7.                   Arie Ceelen, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1857; volgt [14].

8.                   Johanna Maria Ceelen, overl. ís-Hertogenbosch 09.12.1857.

9.                   Johannes Hendrik Ceelen, overl. ís-Hertogenbosch 12.02.1858.

10.               Johannes Hendrik Ceelen, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1859, overl. Rotterdam 14.02.1940, tr. Rotterdam 22.05.1889 Elsediena Windhouwer, geb. Wormerveer ca. 1860, overl. Rotterdam 11.08.1936, d.v. Cornelis Windhouwer en Elsediena Meijboom, ook Meiboom.

11.               Johanna Maria Ceelen, geb. ís-Hertogenbsoch ca. 1861/1862, overl. Dordrecht 01.02.1940, tr. Dordrecht 24.06.1909 Gijsbert Arie Recourt, geb. Alblasserdam 23.09.1846, overl. Dordrecht 08.08.1929, z.v. Krijn Recourt en Willemijntje Herwig.

12.               David Dolfijn Ceelen, geb. Rotterdam 09.09.1862, overl. Rotterdam 30.01.1864.

13.               David Dolfijn Ceelen, geb. Rotterdam 19.08.1865, tr. Dordrecht 24.05.1894 Wilhelmina Laurina Stavast, geb. Gorinchem ca. 1868, d.v. Gerrit Stavast en Egberta Everdina de Groot.

 

Noten: |a| Johanna.

 

[30] Johann Willem Hendrik Lemckert, geb. Rijswijk 16.05.1819, arbeider (1850,1852), winkelier (1853,1881), overl. Loosduinen 23.07.1884, z.v. Johann Theodorus Lemckert, metselaar (1850,1852), en Sara Willemina van den Berg; tr. 1e Loosduinen 11.05.1850 Magdalena Krul, geb. Loosduinen 02.10.1820, dienstbode (1850), overl. (kraambed) Loosduinen 28.05.1851, d.v. Nicolaas Krul en Christina van Diest, werkster (1850); tr. 2e Loosduinen 06.06.1852 Anna Wolters, geb. Wassenaar 22.05.1818, vroedvrouw, overl. (kraambed) Loosduinen 05.05.1858, d.v. Willem Wolters en Jacoba Uittenbogaart; tr. 3e Loosduinen 10.10.1858|a|

[31] Elisabeth Westbroek, geb. Boskoop 23.09.1838, overl. Loosduinen 08.03.1895, d.v. Pieter Westbroek en Maagje van Hoff.

†††† AW tr. 1e Leiden 23.01.1840 Hendrik Bonte, ook Bonten, geb. Leiden 14.11.1818, timmerman, overl. Loosduinen 18.07.1849, z.v. Hendrik Bonte en Sara Wolters.

Uit het huwelijk Lemckert-Krul:

1.                   levenloze zoon, Loosduinen 24.05.1851.

Uit het huwelijk Lemckert-Wolters:

2.                   Sara Jacoba Lemckert, geb. Loosduinen 24.02.1853, overl. ís-Gravenhage 29.10.1900.

3.                   Anna Wilhelmina Hendrika Lemckert, geb. Loosduinen 05.08.1854, overl. ís-Gravenhage 08.04.1940, tr. Loosduinen 02.11.1881 Cornelis van Spronsen, geb. Loosduinen 09.08.1850, tuinder, overl. ís-Gravenhage 18.01.1940, z.v. Arij van Spronsen en Geertruida Moor.

4.                   Johann Theodorus Lemckert, geb. Loosduinen 16.03.1857, winkelbediende (1881), overl. Loosduinen 22.12.1926, tr. Loosduinen 09.05.1894 Fennigjen Plasman, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 29.07.1863, overl. ís-Gravenhage 28.07.1940, d.v. Hendrik Jan Plasman, landbouwer, en Aaltjen Nijeboer, landbouwster.

5.                   Jacoba Lemckert, geb. Loosduinen 23.04.1858.

Uit het huwelijk Lemckert-Westbroek:

6.                   Margaretha Jacoba Lemckert, geb. Loosduinen 27.03.1859, overl. Loosduinen 19.04.1860.

7.                   Margaretha Elisabeth Lemckert, geb. Loosduinen 20.02.1860; volgt [15].

8.                   Pieter Jacobus Lemckert, geb. Loosduinen 27.02.1861, overl. Loosduinen 24.07.1862.

9.                   Margaretha Jacoba Lemckert, geb. Loosduinen 02.06.1862, overl. Loosduinen 15.09.1862.

10.                Henderica Lemckert, geb. Loosduinen 15.09.1864, overl. Loosduinen 02.02.1865.

11.                Johan Willem Hendrik Lemckert, geb. Loosduinen 10.10.1865, winkelier (1900), kruidenier (1928), overl. Loosduinen (ís-Gravenhage) 13.05.1928, tr. Willemina Brak, geb. ca. 1874, overl. De Bilt 23.01.1951, d.v. Willem Brak en Dirkje van Gorkom.

12.                Pieter Lemckert, geb. Loosduinen 18.02.1869, overl. Loosduinen 03.03.1869.

13.                Maria Henderica Lemckert, geb. Loosduinen 16.04.1870, overl. Loosduinen 30.04.1871.

14.                Maria Henderica Lemckert, ook Maria Hendrika, geb. Loosduinen 20.04.1872, overl. Loosduinen 29.04.1874.

15.                Jannetje Elisabeth Lemckert, geb. Loosduinen 06.01.1874, overl. Loosduinen 24.04.1874.

16.                Maria Hendrika Lemckert, geb. Loosduinen 12.03.1875.

17.                Jannetje Adriana Lemckert, geb. Loosduinen 21.09.1876, overl. Loosduinen 17.12.1879.

18.                Elisabeth Lemckert, geb. Loosduinen 28.02.1878, overl. ís-Gravenhage 22.11.1945, tr. ís-Gravenhage 28.11.1900 Hendrikus van Otterlo, geb. Veenendaal Gelders (Ede) 01.10.1875, broodbakker, overl. na 1945, z.v. Cornelis van Otterlo, fabrieksarbeider, en Aaltje de Bont.

19.                Adriana Hendrika Lemckert, geb. Loosduinen 08.09.1879, overl. Loosduinen 22.02.1881.

20.                Adriana Hendrika Lemckert, geb. Loosduinen 25.02.1881, overl. Loosduinen 22.03.1881.

21.                Pieter Lemckert, geb. Loosduinen 01.08.1882, broodbezorger, overl. ís-Gravenhage 26.04.1942, tr. Waddinxveen 18.07.1907 Cornelia Commijs, geb. Kralingen 10.03.1878, overl. ís-Gravenhage 23.08.1949, d.v. Jan Commijs en Catharina van Linschoten.

 

Noten: |a| bruidegom Johann.

 


Bijlage A

 

[32] Mattheus Gilhuis, geb. Groningen ca. 1773, grofsmid (1825), aang.lidmaat Wirdum 15.05.1806, ingek.lidmaat Wirdum 01.01.1817 (naar Sneek na 1827), overl. Sneek 20.02.1856, z.v. Pieter Gilhuis en Yttje van der Aa; otr. Sneek 26.04.1800, tr. Scharnegoutum 11.05.1800|a| of 18.05.1800|b|.

[33] Hilligje Eggens, geb. Groningen ca. 1777, aang.lidmaat Wirdum 15.05.1806|c|, ingek.lidmaat Wirdum 01.01.1817 (naar Sneek na 1827), overl. Sneek 12.09.1856|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Gilhuis, geb. Wirdum 13.06.1801, ged. Wirdum 28.06.1801|d|; volgt [16].

 

Noten: |a| huwelijken hervormde gemeente Scharnegoutum LoŽnga; |b| huwelijken hervormde gemeente Sneek; |c| Hiltje Jans; |d| moeder Hiltje; |e| Hiltje, Ďde namen der ouders onbekendí (overl.akte Sneek 1856 fol.38).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren