Jacoba Brigitta Louisa Hol (1886-1964)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien mei 2021)

 


 

[1] Jacoba Brigitta Louisa Hol, geb. Antwerpen 21.09.1886, doctoraal Utrecht 1912, promotie Utrecht 27.11.1916|a|, docent aardrijkskunde Katholieke Leergangen (1914-1945)|b|, lector natuurkundige aardrijkskunde te Tilburg (1927-1929), hoogleraar Utrecht (1946-1958), overl. Maastricht 15.10.1964.

– Levensbericht: Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.79-80 (lemma Eerste vrouwelijke wetenschappers).

 
Noten: |a| proefschrift: Beiträge zur Hydrographie der Ardennen; promotor: J.W.K. Oestreich (1873-1947); |b| J.A. Bornewasser, Vijftig jaar Katholieke Leergangen: 1912-1962, p.250.

 

[2] Rijk Hol, ook Richard, geb. Amsterdam 23.07.1825, muziekmeester  (1856,1864), muziekdirecteur (1893,1898), Ridder in de Orde van de Gouden Leeuw van Nassau 4e klasse 28.10.1874|f|, overl. Utrecht 14.05.1904; tr. 1e Amsterdam 17.07.1856 Jacoba van Waning Bolt, geb. Amsterdam 30.09.1829, overl. Amsterdam 12.06.1858,  d.v. Hendrik van Waning Bolt en Augustina Elizabeth Keun; tr. 2e Amsterdam 30.06.1864 Amalie Philippine Frederike Reuter, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 16.07.1839, overl. Utrecht 25.02.1896, d.v. Johan Heinrich Reuter en Wilhelmina Doeleman; tr. 3e Nijmegen 18.05.1897
[3] Maria Theresia Koene, geb. Utrecht 06.03.1863, overl. Vught 26.01.1940|a|.
– Levensbericht RH: nl.wikipedia

Uit het huwelijk Hol-van Waning Bolt:

1.                   zoon Hol, geb. Amsterdam 08.05.1858.

Uit het huwelijk Hol-Reuter:

2.                   Richard Hol, geb. Utrecht 17.04.1865, arts, tr. 1e Weert 11.04.1893 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 27.09.1912) Maria Petronella Henriette Dreesen, geb. Weert ca. 1856, d.v. Jan Reinier Dreesen en Maria Wilhelmina Janssen; tr. 2e Amsterdam 09.08.1921 Anna Maria Heijnes, geb. Amsterdam ca. 1871, d.v. Hendrik Johannes Heijnes en Anna Maria Geerelink.
     AMH tr. 1e Amsterdam 18.10.1894 Johan Christiaan Mijndert Mollé, geb. Amsterdam 03.10.1869, kantoorbediende, overl. voor 1921, z.v. Johan Christiaan Mijndert  Mollé en Catharina Framncisca Loggen.

3.                   Elisabeth Bregitta Hol, geb. Utrecht 18.08.1866, overl. Haarlem 30.07.1931, tr. Dordrecht 30.01.1901 Cornelis Gerardus van Heck, geb. Dordrecht 20.05.1853, overl. Haarlem 24.08.1938, z.v. Gerardus van Heck en Maria van Zanten.
     CGvH tr. 1e Dordrecht 08.04.1874 Jenneke Koning, geb. Dordrecht 14.07.1849, overl. Dordrecht 03.11.1898, d.v. Joahnnes Koning en Alida Wilhelmina de Ruijter.

4.                   Willemina Johanna Isabella Hol, geb. Utrecht 18.12.1867.

5.                   Amalia Jacoba Hol, geb. Utrecht 11.06.1869, overl. Utrecht 02.03.1871.

6.                   Amalia Jacoba Hol, geb. Utrecht 22.08.1871, overl. Haarlem 27.07.1938, begr. Heemstede (Alg.Bpl.) 30.07.1938, tr. Harlingen 15.12.1897|e| Jouke Broer Schuil, geb. Franeker 20.03.1875, tweede luitenant der infanterie in garnizoen te Weltevreden (Res. Batavia) (1897), overl. Zandvoort 24.10.1960, begr. Heemstede (Alg.Bpl.) 27.10.1960, z.v. Martinus Schuil, muziekmeester (1875), muziekdirecteur (1897), en Martha van der Meulen.

7.                   Johannes Cornelis Hol, geb. Utrecht 25.01.1874.

8.                   Dirk Maurits Hol, geb. Utrecht 03.05.1875, overl. Zeist 09.10.1950, tr. Middelburg 29.04.1929 Adriana Catsman, geb. Middelburg 06.11.1895, d.v. Adriaan Catsman, werkman, en Pieternella Krokké.
     AC tr. 1e Rotterdam 20.07.1921 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 27.06.1928) Godert August Hendrik Craanen, geb. Arnhem 21.11.1890, d.v. August Hendrik Frederik Gerardus Craanen, zadelmaker, en Frederika van Eijkel.

Kind van Maria Theresia en Rijk:

9.                   Jacoba Brigitta Louisa Hol, geb. Antwerpen 21.09.1886; volgt [1].

Uit het huwelijk Hol-Koene:

10.               Herman Marinus Jacobus Hol, geb. ’s-Gravenhage 02.04.1898, tr. Soest 07.04.1930 Maria Johanna van Soest, geb. Hengelo (O) 15.10.1898, d.v. Gerrit Jan van Soest, rijksontvanger, en Johanna Fortuijn.
     MJvS tr. 1e Utrecht 19.07.1921|b| Melchior Smout, geb. Breda 25.06.1894, gouvernementsambtenaar te Magelang (1921), overl. Magelang 1922|c||d|, z.v. Theodorus Marinus Smout, kantoorbediende (1894), fabrieksdirecteur (1921), en Immetje Catharina Brandt Corstius.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1940 no.348; |b| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Egbertus Marinus van Soest, oud 71 jaar (huw.akte Utrecht 1921 no.715); |c| Bredasche courant 20.02.1922; |d| niet gevonden in RA; |e| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Cornelis Lunenburg, handelsreiziger (huw.akte Franeker 1897 no.91); |f| Jaarboek CBG 44 (1990) p.254 (hier per abuis overl. ’s-Gravenhage).

 

[4] Cornelis Hol, geb. Weesp ca. 1792, boerenknecht (1821), overl. Amsterdam 28.11.1858, tr. Diemen 23.04.1821

[5] Bregje Nagel, geb. Diemen ca. 1791, overl. Amsterdam 18.08.1858.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rijk Hol, geb. Amsterdam 23.07.1825; volgt [2].

 

[6] Stephanus Petrus Cornelius Koene, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1814, wijnkoper (1842), koopman (1861), lid van de gemeenteraad van Utrecht (1861), lid van de Kamer van Koophandel van Utrecht (1861), overl. Utrecht 09.01.1884; tr. 1e Amsterdam 26.10.1842 Maria Anthonia Catharina Truffino, geb. Amsterdam ca. 1814, overl. Utrecht 21.09.1857|a|, d.v. Joseph Truffino en Josephine Peverelli, juwelierster (1837,1847); tr. 2e Amsterdam 29.10.1861

[7] Maria Johanna Louisa Beuns, geb. Amsterdam ca. 1825, overl. Utrecht 19.03.1870.

Uit het huwelijk Koene-Truffino:

1.                   Leonardus Josephus Maria Koene, geb. Utrecht 15.10.1846, overl. Utrecht 25.10.1846.

Uit het huwelijk Koene-Beuns:

2.                   Maria Theresia Koene, geb. Utrecht 06.03.1863; volgt [3].

3.                   Henricus Constantinus Josephus Koene, geb. Utrecht 26.09.1864|c|, overl. Utrecht 27.10.1864.

4.                   Constantia Liboria Arnoldina Anthonia Koene, geb. Utrecht 07.01.1867, overl. Arnhem 15.04.1917|b|, tr. Rheden 13.04.1885 Matthias Maria van Romunde, geb. Kampen 07.04.1859, wijnkoper, overl. Renkum 06.02.1916, z.v. Leonardus Hendrikus van Romunde, koopman (1859), wijnkoper (1885), en Catharina Johanna de Wolf.

 

Noten: |a| d.v. Karel Joseph Dominicus en Martina Maria Josephina Antonia (overl.akte Utrecht 1857 no.1112); |b| ook overl.akte Renkum 1917 no.62; |c| moeder Beurs.

 

[8] Dirk Hol, geb. Weesperkarspel ca. 1761, veehouder (1821,1843), overl. Diemen 26.01.1843, tr.

[9] Elisabeth de Haas, overl. voor 1823.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Hol, geb. Weesp ca. 1792; volgt [4].

2.                   Pieter Hol, ged. Abcoude 29.09.1793, w.s. jong gestorven.

3.                   Pieter Hol, ged. Abcoude 24.05.1795, boerenknecht (1825), overl. Sloten (NH) 13.12.1859, tr. Diemen 01.05.1825 Rensje van de Vuurst, ged. Baarn 15.11.1801, dienstbaar  (1825), overl. Diemerburg (Diemen) 13.01.1876|a|, d.v. Hendrik Janse van de Vuurst, veehouder, en Elbertje Timmer.

4.                   Hendrik Hol, ged. Abcoude 28.05.1796, kantoorbediende, tr. 1e Amsterdam 16.07.1823 Anna Christina Wolters, geb. Amsterdam ca. 1787/1788, naaister (1823), overl. voor 1826, d.v. Aijke Wolters en Christina Dirks; tr. 2e Amsterdam 28.06.1826 Anna Pietronella Koen, geb. Amsterdam (Oude Kerk) 06.02.1794, ged. Amsterdam 09.02.1794, d.v. Jan Gijsbert Koen, geëmployeerde van het bureau van waarborg voor goud en zilver, en Catharina Anna de Koo.
    ACW tr. 1e Amsterdam 26.03.1817 Evert Jan Hobbelink, geb. Delden ca. 1783, kruidenier, overl. voor 1823, z.v. Grades Hobbelink en Fenneke Rosendom.

5.                   Daniel Hol, ged. Abcoude 03.09.1797, boerenknecht (1827,1834), overl. Baarn 17.01.1865, tr. 1e Diemen 15.04.1827 Cornelia Gorlee, geb. Westbroek ca. 1800, dienstbaar (1827), overl. voor 1834, d.v. Hendrik Gorlee en Jacobje de Vries; tr. 2e Diemen 12.10.1834 Albertje Koelewijn, geb. Bunschoten ca. 1804, dienstbaar (1834), overl. voor 1865, d.v. Jacob Koelewijn, arbeider, en Grietje Hopman.

 

Noten: |a| Reusje (overl.akte Diemen 1876 no.2).

 

[10] Rijk Nagel, geb. Diemen ca. 1761/1762, veehouder (1816,1830), overl. Diemen 04.10.1834, tr.

[11] Aaltje van Veen, geb. ca. 1767, overl. Diemen 23.11.1816|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bregje Nagel, geb. Diemen ca. 1791; volgt [5].

2.                   Gijsbertje Nagel, geb. ca. 1793, tr. Diemen 24.04.1814 Cornelis Verkerk, geb. ca. 1788, z.v. Claas Verkerk en Hendrikje Janse Knaap.

3.                   Trijntje Nagel, geb. Diemen ca. 1794/1795, overl. Diemen 21.11.1854, tr. Diemen 18.05.1823 Joost Lieverst, geb. Baambrugge ca. 1787, veehouder, overl. Diemen 08.02.1851, z.v. Jan Lieverst, schipper, en Hilletje Groenewoud.
     JL otr. 1e Abcoude-Baambrugge 18.03.1809, tr. Abcoude-Baambrugge (gerecht)  Eijtje Hogenhoud, geb. Abcoude-Baambrugge, ook IJda Hohenhout, overl. voor 1823.

4.                   Willem Nagel, geb. Diemen ca. 1797, boerengezel (1827), tr. Weesperkarspel 27.04.1827 Gerritje Hol, geb. Weesperkarspel ca. 1801, d.v. Hendrik Hol, veehouder, en Jannetje van Reijswijk.

5.                   Jacob Nagel, geb. Weesperkarspel ca. 1799, boerenknecht (1827), tr. Nieuwer-Amstel 27.10.1827 Aagie Oostwaart, geb. Amsterdam 19.04.1806, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 27.04.1806, d.v. Hendrik Oostwaart, veehouder, en Grietien Verleer.

6.                   Harmijntje Nagel, geb. Weesp 27.08.1800, overl. Watergraafsmeer 26.04.1836, tr. Watergraafsmeer 15.05.1825 Casper Muller, geb. Amsterdam 01.04.1804, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 04.04.1804, veehouder, overl. Watergraafsmeer 29.02.1844|b|, z.v. Coenraad Muller, vleeshouwer, en Elisabeth Lamans.
     CM tr. 2e Abcoude-Proostdij 21.05.1837 Adriana van Caspel, geb. Abcoude-Baambrugge 16.04.1817, winkelierster (1851), d.v. Simon van Caspel en Margaretha Jager.
     AvC tr. 2e Amsterdam 12.02.1851 Gerrit van der Meulen, geb. Amsterdam ca. 1830, timmermansknecht, z.v. Gerrit van der Meulen en Elisabeth Wittenberg, schildersaffaire doende (1851).

7.                   Elisabeth Nagel, geb. Weesterkarspel 16.04.1803, overl. Diemen 03.07.1829.

8.                   Jan Nagel, geb. Diemen ca. 1807/1808, veehoudersknecht (1830), arbeider (1848,1855), overl. Watergraafsmeer 07.02.1859, tr. 1e Weesperkarspel 01.05.1830 Matje Goudriaan, geb. Demmerik ca. 1805, overl. voor 1848, d.v. Pieter Goudriaan, veehouder, en Aaltje Bongenaar; tr. 2e Watergraafsmeer 11.06.1848 Geesje ter Haar, geb. Bunschoten ca. 1810, overl. voor 1855, d.v. Jan ter Haar en Hendrikje van Wageningen; tr. 3e Watergraafsmeer 15.11.1855 Johanna Maria Blij, geb. Bremmel 04.07.1812, overl. Watergraafsmeer 25.11.1888, d.v. Peter Antoon Blij, dagloner, en Theodora Agnieta Derksen.
     GtH tr. 1e Renger Hopman, overl. voor 1848.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Diemen 1816 no.28); |b| vader Johan Coenraad, moeder Anna Margaretha Elsabé (overl.akte Watergraafsmeer 1844 no.5).

 

[12] Petrus Koene, geb. ’s-Hertogenbosch 09.05.1784, ‘marchand’ (1812), koopman (1823), overl. ’s-Hertogenbosch 29.09.1831, tr. Herpen 27.04.1812|a|

[13] Maria Jacoba de Bruijn, geb. Herpen 05.07.1789, overl. ’s-Hertogenbosch 11.01.1833.

Uit dit huwelijk:

1.                   Stephanus Koene, overl. ’s-Hertogenbosch 31.03.1814.

2.                   Stephanus Petrus Cornelius Koene, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1814; volgt [6].

3.                   Clara Koene, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1817, religieuse, overl. Uden 28.02.1860.

4.                   Alida Antonia Koene, overl. ’s-Hertogenbosch 30.07.1821.

5.                   Alida Petronella Koene, geb. ’s-Hertogenbosch 31.03.1823, overl. Dongen 20.08.1897.

6.                   Ludovicus Adrianus Koene, overl. ’s-Hertogenbosch 20.07.1825.

7.                   Maria Alida Gerardina Koene, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1826, overl. Ginneken en Bavel 08.07.1840.

8.                   Fredericus Johannes Everardus Koene, geb. ca. 1830, pastoor, overl. Velp (Rheden) 03.06.1908.

 

Noten: |a| bruidegom Pierre, bruid Marie Jaqueline, vader v/d bruid Etienne.

 

[14] Johannes Beuns, geb. ca. 1777, koopman (1840), overl. voor 1861, tr.

[15] Hendrica Catarina Bosman, ook Henriette Catharina Bosman, overl. voor 1840.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Therese Beuns, geb. Amsterdam 10.06.1809, ged. Amsterdam (Franse Kapel (rk))|a|.

2.                   Joannes Jacobus Beuns, ged. Amsterdam (Kerk Het Haantje (rk)) 12.06.1810|b|, koopman (1840,1857), leerlooier (1878), overl. voor 1884, tr. 1e Amsterdam 29.07.1840 Maria Helena Antonia Falciola, geb. Amsterdam ca. 1815, overl. voor 1857, d.v. Joan Engel Antoni Falciola en Judoca Catharina Collier; tr. 2e Amsterdam 30.07.1857 Wilhelmina Francisca Paulina Schmedding, geb. Amsterdam 20.08.1824, overl. tussen 1894 en 1912, d.v. Johannes Henricus Franciscus Schmedding en Christina Bernardina Wierdels.
– Het ouderpaar Schmedding-Wierdels vormt tevens de kwartieren [54]/[55] in de Kwartierstaat Willem Christiaan Leonard van der Grinten (1913-1994), hoogleraar Tilburg.

3.                   Maria Johanna Louisa Beuns, geb. Amsterdam ca. 1825; volgt [7].

 

Noten: |a| dopeling Marie Therese, vader Jean, moeder Catharine; |b| vader Joannes, moeder Catharina.

 

[16] Cornelis Hol, tr.

[17] Jannetje Koolman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirk Hol, geb. Weesperkarspel ca. 1761; volgt [8].

2.                   Reijntje Hol, geb. Weesperkarspel ca. 1765, overl. Weesp 11.12.1855, tr. Dirk Buter, geb. Weesp ca. 1770, overl. Weesp 03.08.1838, z.v. Gerrit Buter en Jannetje Mol.

 

[18] de Haas

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth de Haas; volgt [9].

 

[20] Willem Nagel, tr.

[21] Zwaantje uit den Bosch.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rijk Nagel, geb. Diemen ca. 1761/1762; volgt [10].

 

[22] van Veen

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje van Veen, geb. ca. 1767; volgt [11].

 

[24] Henri Koene, ‘marchand’ (1812), overl. ’s-Hertogenbosch 08.06.1823, z.v. Conrardus Koene en Catharina Tijsschens; tr.

[25] Anne Marie Brus, overl. voor 1823.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Koene, geb. ’s-Hertogenbosch 09.05.1784; volgt [12].

2.                   Antonie Franciscus Koene, geb. ’s-Hertogenbosch 30.10.1791, bierbrouwer (1826), overl. Oosterhout 09.01.1826|a|, tr. Raamsdonk 15.05.1816|b| Jacoba Bossers, geb. Raamsdonk 20.09.1775, d.v. Nicolaas Bossers en Dimphna van der Corput.

 

Noten: |a| ook overl.akte ’s-Hertogenbosch 21.11.1826 no.499; |b| bruidegom Antonius Franciscus Koenen, vader Henricus, moeder Joanna Brus.

 

[26] Stephanus Petrus de Bruijn, geb. Herpen ca. 1755, ex Overlangel (1779), doopgetuige Rotterdam (Leeuwenstraat (rk) 21.02.1811, ‘marchand du vin’ (1812), wijnsteker (1819), wijnkoper (1826), koopman (1834), overl. Herpen 06.02.1834, z.v. Jacob de Bruijn en Maria Evert Linders; tr. Deursen 15.07.1779|a|

[27] Marie Antonia van Duren, geb. Ravenstein ca. 1753, doopgetuige Rotterdam (Leeuwenstraat (rk) 21.02.1811, koopvrouw in wijnen (1835), overl. Herpen 26.04.1835, d.v. Leonardus van Duren en Anna Margrieta Prijer.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Maria Antonetta, moeder ook van Duuren):

1.                   Clara Jacoba de Bruijn, geb. Overlangel ca. 1781, winkelierster, overl. Boxmeer 24.06.1860, tr. voor 1819 Arnoldus Christoffel Rijke, geb.Boxmeer ca. 1774, winkelier, overl. Boxmeer 14.03.1830, z.v. Christianus Rijke en Maria Clara Strick.

2.                   Jacobus Gerardus de Bruijn, geb. Overlangel ca. 1783, wijnkoper (1836), burgemeester van  Grave (1848-1861), overl. Grave 26.10.1861, tr. Maria Henrica de la Geneste, overl. voor 1861.

3.                   Leonardus Franciscus de Bruijn, geb. Herpen ca. 1784/1785, overl. Utrecht 25.04.1861, tr. 1e voor 1811; tr. 2e Rotterdam 17.09.1828 Petronella van Zuijlen, geb. Rotterdam ca. 1787, d.v. Wilhelmus van Zuijlen en Alegonda Heijmans.

4.                   Petrus Ignatius de Bruijn, geb. Herpen 14.04.1786, wijnkoper (1836), overl. Herpen 01.07.1862, tr. ’s-Hertogenbosch 05.10.1819 Anna Maria Antonia Rijke, geb. ’s-Hertogenbosch 25.06.1793, overl. Herpen 24.12.1852, d.v. Bernardus Rijke en Anna Adriana van Gemert, ook Francisca.

5.                   Joannes Wilhelmus de Bruijn, Jan Wilm, geb. Herpen ca. 1788/1789, overl. na 1819, tr. Rotterdam 18.05.1820 Maria Catharina Elizabeth van Rees, geb. Rotterdam ca. 1786, d.v. Cornelis van Rees en Maria Elizabeth Sluijs.

6.                   Maria Jacoba de Bruijn, geb. Herpen 05.07.1789; volgt [13].

7.                   Joanna Henrica de Bruijn, geb. Overlangel 12.03.1791, overl. ’s-Hertogenbosch 15.07.1852, tr. Herpen 15.02.1819 Ludovicus Gast, Louis, geb. ’s-Hertogenbosch 06.06.1779, bierbrouwer, z.v. Theodorus Jasparus Gast (-1803) en Johanna Maria de Mele.
     LG tr. 1e Adriana Walterus Allard, overl. ’s-Hertogernbosch 20.10.1817, d.v. Johannes Philippus Allard en Catharina Crielaerts.

8.                   Gerardus Aloijsius de Bruijn, ged. Herpen 03.02.1793, koopman, overl. Overlangel (Herpen) 12.09.1863, tr. Grave 20.05.1836 Maria Cornelia Antonia Everdina Walter, ged. Grave 30.10.1799, overl. Herpen 26.09.1844, d.v. Petrus Josephus Walter, wethouder (1836), en Cornelia Christina Malingrez.

9.                   Fredericus Joannes Thomas de Bruijn, ged. Herpen 30.05.1795, wijnkoper, overl. Helmond 28.07.1856,  tr. Helmond 01.12.1826 Maria Elisabeth Swinkels, ged. Helmond 16.03.1791, overl. Helmond 13.09.1873, d.v. Leonardus Swinkels, bierbrouwer, en Maria Helena Douven.

 

Noten: |a| trouwboek Ravenstein (rk).

 

[28] Beuns

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Beuns, geb. ca. 1777; volgt [14].

 

[30] Bosman

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrica Catarina Bosman; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren