Jan Eduard de Quay (1901-1985)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien december 2020)

 


 

[1] Jan Eduard de Quay, geb. ’s-Hertogenbosch 26.08.1901, doctoraal Utrecht 1926, promotie Utrecht 01.07.1927|a|, lector in de psychotechniek van het bedrijf en de statistiek te Tilburg (1928-1933), hoogleraar in de bedrijfsleer en de psychotechniek te Tilburg (1933-1946), RNL, CON 1959, Grootofficier ON 1963, Commandeur NL 1967, overl. Beers 04.07.1985, tr. Beek (Ubbergen) 08.06.1927 Maria Hubertina Wilhelmina van der Lande.
– Levensberichten JEdQ: nl.wikipedia * parlement.com * brabantserfgoed.nl * BWN * Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017, pp.211.
 
Noten: |a| proefschrift: Het aandeel der sensorische en motorische componenten in het verloop van leer- en arbeidsproces; promotor: F.J.M.A. Roels (1885-1962).

 

[2] Rudolph Balthazar Antoine Nicolas de Quaij, ook de Quay, geb. Maastricht 06.12.1868, eerste luitenant der infanterie (1897), kapitein bij de Generale Staf (1909), luitenant-generaal b.d. (1933), overl. ’s-Gravenhage 22.11.1933, begr. Beers (Cuijk) 25.11.1933, tr. ’s-Hertogenbosch 21.06.1897
[3] Johanna Elisa Rosa van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1874, overl. Tilburg 21.10.1951.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Eduard de Quay, geb. ’s-Hertogenbosch 26.08.1901; volgt [1].

2.                   Rosa Lucie Johanna Maria de Quaij, geb. ’s-Hertogenbosch 06.05.1906, overl. Tilburg 05.07.1971, begr. Tilburg (Centr.Bpl. West) 09.07.1971, tr. Tilburg 21.06.1937 Eduard Hendrik Joan baron van Voorst tot Voorst, geb. Huissen 07.05.1892, burgemeester van Tilburg (1946-1957), overl. Tilburg 28.01.1972, z.v. Arthur Eduard Joseph baron van Voorst tot Voorst en Clara Maria Theresia Joanna Helena Thijssen.

 

[4] Gasparus Reginald Johannes de Quaij, geb. Utrecht 10.01.1841, controleur van ’s Rijks belastingen (1871,1876), controleur der directe belastingen (1881), inspecteur der directe belastingen (1897), oud-dir. der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen (1914), RNL, overl. Beers 20.05.1914, tr. Venlo 07.01.1868

[5] Lucie Charlotta Cecilia Hubertine van Steenvelt, geb. Rotterdam 22.02.1841, overl. Maastricht 02.12.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rudolph Balthazar Antoine Nicolas de Quaij, geb. Maastricht 06.12.1868; volgt [2].

2.                   Constant Eugene Emanuel de Quaij, geb. Maastricht 29.09.1870, overl. Vlaardingen 16.03.1877.

3.                   Charlotte Christine Marie de Quaij, geb. Geertruidenberg 16.12.1871. [Beers 1`914]

4.                   Emmanuel Jacques de Quaij, geb. Geertruidenberg 22.03.1873, R.-K. priester, overl. Beers 16.01.1920. [Stratum 1914].

5.                   Lucie Eugenie Arnoldine de Quaij, geb. Geertruidenberg 15.05.1875, overl. Uden 25.02.1953. [Beers 1914]

6.                   Anna Johanna Sophie de Quaij, geb. Geertruidenberg 24.06.1876, religieuse. [Magelang (NOI) 1914]

7.                   Gaspard Willem Eugène de Quaij, geb. Vlaardingen 11.03.1879, adjunct-commies bij de Rijksverzekeringsbank (1909), agent der Rijksverzekeringsbank (1920), overl. Valkenburg (L) 12.11.1942, tr. Amsterdam 18.08.1909 Josepha Maria Alouijsia Alberdingk Thijm, geb. Baarn 29.06.1886, d.v. Eduardus Maria Alberdingk Thijm, koopman, en Catharina Felicia Rosalia Cuijpers. [Tilburg 1914]

8.                   Emma Christine Clotilde de Quaij, geb. Nijmegen 22.11.1881, w.s. overl. voor 1914.

 

[6] Joannes Benedictus Augustinus van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch 20.06.1837, wethouder (1895), overl. ’s-Hertogenbosch 20.04.1897, tr. ’s-Hertogenbosch 25.09.1867

[7] jkvr. Rosa Cornelia Eugenia Maria van Meeuwen, geb. ’s-Hertogenbosch 03.03.1841, overl. ’s-Hertogenbosch 14.06.1877.

– Het echtpaar Van de Mortel-van Meeuwen vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Jan Floris Ingen Housz (1922-1999), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joannes Ludovicus van de Mortel, ook Jan Lodewijk, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1868, student rechtsgeleerdheid Leiden 29.09.1890, overl. Leiden 24.10.1900.

2.                   Eduard Antonius van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch 17.11.1869, lid van de gemeenteraad (1902), overl. ’s-Hertogenbosch 15.11.1949|a|, tr. ’s-Hertogenbosch 07.01.1902 jkvr. Cornelia Maria Elisabeth van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1877/1878, overl. Vught 06.09.1957, d.v. Cornelius Richardus Edmundus van Rijckevorsel (1829-1876) en Antonia Petronella Francisca van Heijst (1839-1919).
– Levensbericht EAvdM: Bossche Encyclopedie
– Het ouderpaar Van Rijckevorsel-van Heijst vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Jan Floris Ingen Housz (1922-1999), hoogleraar Twente.

3.                   Eugenia Rosa Johanna van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch 26.02.1872, overl. Utrecht 16.06.1950, begr. Utrecht (R.K. Kerkhof Prinsesselaan) 19.06.1950. tr. ’s-Hertogenbosch 08.05.1895 Johannes Franciscus Ingen Housz, geb. Breda 22.12.1855, promotie Utrecht 14.02.1882|e|, mr., substituut-griffier bij het gerechtshof (1895), overl. Utrecht 08.11.1944|b|, z.v. Arnoldus Florentiis Josephus Ingen Housz (1812-1907) en Maria Anna Wilhelmina Hollingerus Pijpers (1817-1903).

– Het echtpaar Ingen Housz-van de Mortel vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Jan Floris Ingen Housz (1922-1999), hoogleraar Twente.

4.                   Johanna Elisa Rosa van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1874; volgt [3].

5.                   Henriëtte Marie van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch xx.05.1877, overl. ’s-Hertogenbosch 25.05.1877.

 

Noten: |a| ook overl.akte Vught 1949 no.219; |b| ook overl.akte Arnhem 11.10.1945 no.1719.

 

[8] Rudolphus Carolus Eugenius de Quaij, ged. Grave (rk) 05.08.1801, eerste luitenant bij het Regiment Lanciers no 10 gecantonneerd te Dungen (1833), ritmeester bij het Regiment Lanciers (1836,1841), gepensioneerd luitenant-kolonel (1865), overl. Beers 22.10.1865; tr. Boxmeer 29.11.1836

[9] Catarina Maria Carolina Anthonetta de Kesschietre van Havre, geb. Boxmeer 09.04.1814, overl. ’s-Gravenhage 15.08.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eugenius Franciscus Hendrikus de Quaij, ook Eugène François Henri, geb. Tilburg 16.10.1837, rijksontvanger, overl. Cuijk en Sint Agatha 30.11.1885, tr. Heer en Keer 08.04.1872 Maria Sophia Emerentiana Hubertina Leesens, geb. Cadier en Keer 05.04.1849, overl. Gronsveld 07.04.1929, d.v. Desiderius Joannes Hubertus Leesens, ook Desiré Jan Hubert, en Maria Theresia Hubertina de Pollart.

2.                   Gasparus Reginald Joannes de Quaij, geb. Utrecht 10.01.1841|a|; volgt [4].

 

Noten: |a| moeder Catharina Maria Carolina Antoinetta de Keschietere van Havre.

 

[10] Balthazar Petrus van Steenvelt, ged. Rotterdam 27.04.1802, wijnkoper (1828,1849), overl. Venlo 11.05.1871|c|, tr. Schiedam 19.02.1828

[11] Antonetta Aldegonda Jansen, geb. Venlo ca. 1800, overl. Venlo 06.10.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eduard Gustaaf van Steenvelt, geb. Rotterdam 19.11.1828.

2.                   Ludovicus Ferdinand van Steenvelt, geb. Rotterdam 07.01.1830, overl. Rotterdam 06.09.1830.

3.                   Louisa Charlotta van Steenvelt, geb. Rotterdam 21.01.1831, overl. Rotterdam 14.10.1831

4.                   Constantinus Gustavus van Steenvelt, geb. Rotterdam 23.03.1832.

5.                   Gustaaf Alexander van Steenvelt, geb. Rotterdam 17.05.1833.

6.                   Eugène Emanuel van Steenvelt, geb. Rotterdam 07.10.1834.

7.                   George Alexander Hubert van Steenvelt, geb. Rotterdam 27.09.1836, luit.-kolonel N.-I.L., overl. Nijmegen 11.04.1889, tr. Cheribon 15.10.1870 Emma Hendrika Wertheim, geb. Batavia 29.08.1849, overl. Nijmegen 03.01.1917, d.v. Johan Michael Joseph Wertheim en Johanna Carolina Auguste Tuijnman.

8.                   Clothilde Antonetta Hubertine van Steenvelt, geb. Rotterdam 12.12.1838, overl. Maastricht 05.09.1898|b|, tr. Geertruidenberg 22.01.1874 Johannes Wilhelmus Maassen, geb. Rotterdam 21.12.1825, commissionair, overl. Gouda 30.05.1894|a|, z.v. Johannes Wilhelmus Maassen en Aletta Bettinger.

9.                   Lucie Charlotta Cecilia Hubertine van Steenvelt, geb. Rotterdam 22.02.1841; volgt [5].

10.               Eugenie Adèle Mina Hubertine van Steenvelt, geb. Rotterdam 09.10.1842, tr. Nijmegen 24.01.1883 Joannes Josephus Petrus van Houten, geb. ’s-Hertogernbosch ca. 1850, koopman, overl. Susteren 15.05.1902, z.v. Wilhelmus Anthonius van Houten en Paulina Anna van der Meulen.

11.               Isedore Emmanuel Hubert van Steenvelt, geb. Rotterdam 30.06.1844, overl. Weert 16.10.1912, tr. Kralingen 11.02.1886 Juliana Clara Hubertina Sadée, geb. Venlo 21.09.1849, overl. Budel 28.05.1935, d.v. Gustaaf Sadée en Cecilia Margaretha Jansen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1894 fol.s026v no.62; |b| ook overl.akte Nijmegen 1898 no.513; |c| vader Theodorus, moeder Bakx (overl.akte Venlo 1871 no.67).

 

[12] Joannes Benedictus Hijacinthus van de Mortel, geb. Boxmeer 16.08.1797, ged. Boxmeer (rk) 21.08.1797, mr., lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (1833), raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Brabant (1867), lid Tweede Kamer, overl. Boxmeer 21.08.1887, tr. ’s-Hertogenbosch 12.09.1827, tr.

[13] Joanna Cornelia van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch 11.04.1798, overl. Rosmalen 10.07.1861|a|.

– Levensbericht JBHvdM: nl.wikipedia * parlement.com

– Het echtpaar Van de Mortel-van Meeuwen vormt tevens de kwartieren [20]/[21] in de Kwartierstaat Jan Floris Ingen Housz (1922-1999), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloze dochter, ’s-Hertogenbosch 27.12.1828.

2.                   Victor Franciscus Joannes Josephus van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch 01.06.1835, notaris, overl. ’s-Hertogenbosch 25.02.1910, tr. ’s-Hertogenbosch 14.05.1868 Catharina Gerardina Antonia Joanna Mahie, geb. ’s-Hertogenbosch 16.04.1844, overl. ’s-Hertogenbosch 16.08.1923, d.v. Johannes Henricus Mahie, Heer van Boxtel en Liempde, en Gertrudis Antonia van Son.

3.                   Joannes Benedictus Augustinus van de Mortel, geb. ’s-Hertogenbosch 20.06.1837; volgt [6].

4.                   levenloze zoon, ’s-Hertogenbosch 18.01.1841.

5.                   levenloze zoon, ’s-Hertogenbosch 13.03.1842.

 

Noten: |a| overl.akte ’s-Hertogenbosch 1861 no.459.

 

[14] jhr. Eduardus Joannes Petrus van Meeuwen, ged. ’s-Hertogenbosch 12.09.1802, mr., Gouverneur van het Hertogdom Limburg, later Commissaris des Konings in Limburg, lid Eerste Kamer, overl. ’s-Hertogenbosch 08.10.1873, tr.

[15] Cornelia Theresia Hanssen, geb. ’s-Hertogenbosch 03.03.1806, overl. Brussel 07.06.1852|b|, begr. Brussel, herbegraven Vught 1853|c|.

– Levensbericht EJPvM: nl.wikipedia * parlement.com

– Het echtpaar van Meeuwen-Hanssen vormt tevens de kwartieren [22]/[23] in de Kwartierstaat Jan Floris Ingen Housz (1922-1999), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   jkvr. Rosa Cornelia Eugenia Maria van Meeuwen, geb. ’s-Hertogenbosch 03.03.1841; volgt [7].

2.                   jhr. Johan Christiaan Pieter Eugène van Meeuwen, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1843, ritmeester der huzaren (1880), overl. ’s-Hertogenbosch 10.06.1916, tr. Zutphen 03.02.1880 Hermina Geertruida Buijskes, geb. Batavia 01.11.1851, overl. ’s-Gravenhage 13.05.1898|a|, d.v. Arnoldus Adriaan Buijskes (1801-1856), Indisch ambtenaar, RNL, en Sophia Henriette Raaff.

3.                   jhr. Ludovicus Cornelis Josephus Andreas van Meeuwen, geb. ’s-Hertogenbosch 04.11.1844, mr., rechter arrondissementsrechtbank, overl. ’s-Hertogenbosch 01.09.1927, tr. ’s-Hertogenbosch 23.06.1873 Henrica Antonia Theresia Maria Mahie, geb. ’s-Hertogenbosch 04.07.1848, overl. ’s-Hertogenbosch 20.09.1917, d.v. Johannes Henricus Mahie en Gertrudis Antonia van Son.

4.                   jhr. Pieter Marie Franz van Meeuwen, geb. ’s-Hertogenbosch 25.04.1847, mr., substituut-officier van justitie (1866), vice-president van het gerechtshof (1897), RNL,  overl. ’s-Hertogenbosch 11.05.1913, tr. Horn 19.06.1866 Elisabeth Juliana Magnée, geb. Horn 09.01.1843, overl. voor 1913, d.v. Robert Marcel Arnold Magnée en Catharina Elisabeth Josephina Robertina de Bellefroid.

 

Noten: |a| Gertrude Hermina (overl.akte ’s-Gravenhage 1898 no.1347); |b| ook overl.akte Maastricht 20.09.1852 no.502; |c| ingeschreven ‘proces-verbaal van vervoer van het lijk’, waarbij ‘le corps enfermé dans trois cercueils dont un en plomb’, na ‘exhumation () d’un caveau du grand cimitière de la ville au quartier Leopold () pour le faire transporter à Vught () à l’effet d’y etre déposé dans un caveau de famille’ (overl.akte Vught 06.09.1853 no.47).

 

[16] Petrus Franciscus Gerardus de Quaij, ook Pierre François Gerard, geb. Maastricht ca. 1753, lieutenant in het Regiment Infanterie van de Generaal Major van Dopff  (1786), majoor (1801), gepensioneerd luitenant-kolonel (1824), overl. Grave 02.11.1834, z.v. Karel Jacob de Quaij, kolonel, en Ida Strengnaerts; tr. Groningen (Statie Oosterstraat (rk)) 06.01.1786 & otr. Groningen 21.01.1785, tr. Groningen (Nieuwe Kerk) 07.02.1786

[17] Regina Maria Catharina van Ringe, geb. Groningen ca. 1766, overl. Beers 09.05.1824, d.v. Rudolf van Ringe en Regina Bloemhof.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Arnoldus Joannes Baptista de Quaij, ook Henri Arnold Jan Baptist, ged. Grave (rk) 25.06.1790, ’s Konings commissaris in het district van Boxmeer (1833), districtscommissaris van Boxmeer (1835), overl. Beers 20.12.1870, tr. Heumen 07.11.1833|c| Jacoba Catharina Henrietta Craan, ged. Grave 01.08.1790, overl. Beers 28.11.1852, d.v. Jacobus Johannes Craan en Henrietta Theresia de Bons.
     JCHC tr. 1e jhr. Johan Anthonij Boreel de Maurignault, overl. voor 1833.

2.                   Rudolphina Maria Regina de Quaij, geb. Groenlo 05.10.1794, tr. Grave 08.04.1817 Johannes Nicolaas Maria l’Olivier, geb. Brussel 01.06.1792, d.v. Johannes Baptista Jozeph l’Olivier en Cornelia Anna Maria Brouwer.

3.                   Maria Joanna Theodora de Quaij, ged. Grave (rk) 19.09.1797, tr. Grave 01.04.1817 Emanuel Paris, geb. Morlanwelz|a| 25.11.1783, z.v. Augustus Paris en Maria Therisia Bargean.

4.                   Carolina Catharina Henrica de Quaij, ook Charlotte ged. Grave (rk) 26.01.1799, overl. Grave 27.10.1875.

5.                   Rudolphus Carolus Eugenius de Quaij, ged. Grave (rk) 05.08.1801; volgt [8].

6.                   Clementia Adela Maria Ludovica Anna de Quaij, ged. Grave (rk) 27.07.1805, overl. Grave 24.05.1855, tr. Grave 14.12.1835 Henricus Gregorius van Steenhardt, ged. Nijmegen 10.06.1792, kapitein der infanterie (1835), overl. Grave 01.05.1886, z.v. Joannes Alexander van Steenhardt, gepensioneerd ritmeester (1835), en Maria Adriana Theresia Wilmers.

7.                   Adelaide Armandine Louise de Quaij, geb. Grave 07.05.1807|b|, ged. Amsterdam (Paleiskapel (rk)) 01.03.1808, overl. Nieuwer-Amstel 25.05.1874, tr. Beers 03.12.1829 Daniel Guillaume Andrea, ged. Leeuwarden 07.12.1806, eerste luitenant bij het Bataillon Mineurs en Sappeurs in garnizoen te Grave (1829), 1e luitenant-ingenieur (1835), overl. Nieuwer-Amstel 02.12.1878, z.v. Daniel Hermannus Andrea, directeur van de registratie en executie in Friesland, en Wilhelmina Amalia Catharina Wassenbergh.

 

Noten: |a| arrondissement La Louvière, province de Hainaut, Belgique; |b| huw.akte Beers 1829 no.7; |c| get. o.a. Rudolf Eugene Charel van Ringe de Quaij en  Joannes Benedictus Hijacinthus van de Mortel (huw.akte Heumen 1833 no.13).

 

[18] Gaspar Franciscus de Kesschietre van Havre, mr., overl. Boxmeer 18.08.1821, z.v. Carolus de Kesschietre van Havre en Magdalena Kaats; otr. 2e Boxmeer 01.04.1809, tr. Boxmeer (rk) 18.04.1809

[19] Maria Francisca Antonetta Ursula Portmans, geb. Geldern ca. 1776/1777, overl. Boxmeer 23.02.1854, d.v. Hijacinthus Portmans en Mechtildis van IJpelaer (1743-1828); tr. 1e voor 1796 Josephus Franciscus van de Mortel, overl. voor 1809.

– Het echtpaar Van de Mortel-Portmans vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Jan Christiaan Alphonse Maria van de Mortel (1880-1947), burgemeester van Tilburg.

Uit het huwelijk de Kesschietre van Havre-Portmans:

1.                   Antonetha Maria Carolina Magdalena de Kesschietre van Havre, geb. Boxmeer 09.01.1811, tr. Boxmeer 06.05.1840 Theodorus Ludovicus van Lanschot, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1805, overl. Antwerpen 16.07.1841|c|, z.v. Franciscus Antonius Augustinus van Lanschot, koopman, en Jacoba Catharina Maria van Rijckevorsel.

2.                   Catarina Maria Carolina Anthonetta de Kesschietre van Havre, geb. Boxmeer 09.04.1814; volgt [9].

3.                   Gasparus Franciscus Maria Petrus de Kesschietre van Havre, geb. Boxmeer 28.11.1821|d|, overl. Boxmeer 03.04.1825.

 

Noten: |c| overl.akte ’s-Hertogenbosch 31.12.1841 no.562; |d| de vader overleden, aangifte door Maria Catharina Krijn, oud 50 jaar, vroedvrouw (geb.akte Boxmeer 1821 no.47).

 

[20] Hermanus van Steenvelt, ook van Steenveld, geb. Maasbommel, overl. voor 1804; tr. 1e Rotterdam (rk) 08.05.1796|a| Joanna Maria de Bitter, ged. Megen (rk) 25.11.1755, overl. voor 1801, d.v. Joannes Henricus de Bitter en Margareta van Peer; otr. 2e Rotterdam (stadstrouw) 11.01.1801|b|

[21] Johanna Maria Bakx, geb. Oosterhout ca. 1779, slijtster (1828); otr. 2e Rotterdam (stadstrouw) 01.09.1804, tr. Rotterdam 16.09.1804|c| (echtsch. vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg Rotterdam 08.08.1827, arrest Hooggerechtshof te ’s-Gravenhage 22.02.1828, ingeschr. Rotterdam 16.04.1828|d|) Carolus Theodorus Stams, ook Carel Theodorus, geb. Venlo ca. 1776, wijnkopersknecht (1814), wijnkoper (1828), overl. Rotterdam 22.04.1842, z.v. Ludovicus Stams en Allegonda Dungelhof.

Uit het huwelijk van Steenveld-Bakx:

1.                   Balthazar Piter van Steenveld, ged. Rotterdam (rk) 27.04.1802; volgt [10].

Uit het huwelijk Stams-Backx (moeder ook Baks/Bakx/Bax):

2.                   Henricus Antonius Carel Stams, ged. Rotterdam (rk) 11.12.1804.

3.                   Mechelina Henrica Carel Stams, ged. Rotterdam (rk) 05.01.1806.

4.                   Allegonda Maria Carel Stams, ged. Rotterdam (rk) 15.02.1807.
= w.s. Maria Alegonda, overl. Rotterdam 24.11.1807, begr. Rotterdam 26.11.1807.

5.                   Petronella Maria Carel Stams, ged. Rotterdam (rk) 15.02.1807.
= w.s. Maria Petronella, overl. Rotterdam 23.06.1807, begr. Rotterdam 25.06.1807.

6.                   Alegonda Francisca Carel Stams, ged. Rotterdam (rk) 24.03.1809.

7.                   Carel Theodorus Stams, geb. Rotterdam 02.07.1814, kantoorbediende (1842,1849), overl. Rotterdam 23.06.1867, tr. Rotterdam 07.07.1841 Catharina Vermeulen, geb. Rotterdam 24.09.1816, overl. Rotterdam 29.01.1844, d.v. Jan Vermeulen en Teuntje Mastenbroek.

8.                   Johannes Ludovicus Stams, geb. Rotterdam 07.10.1820, meubelmaker, overl. Rotterdam 17.09.1886, tr. ’s-Gravenhage 31.01.1849 Jansje Jacoba Noordanus, geb. ’s-Gravenhage ca. 1817/1818, overl. Oosterhout 16.12.1882, d.v. Gerrit Noordanus en Henderina Wiggers.

 

Noten: |a| bruidegom van Steenvelt; |b| bruidegom van Steenveld, bruid Bakx; |c| bruid Backx, wede van Steenvelt; |d| Backs (echtsch. Rotterdam 1828 no.110).

 

[22] Hendrik Antoon Jansen, geb. Venlo ca. 1773, bierbrouwer (1836), overl. Venlo 30.12.1837, z.v. Peter Antoon Jansen en Anna Maria Alberts; tr.

[23] Maria Francisca Stams, geb. Venlo ca. 1776, overl. Venlo 25.08.1850, d.v. Joannes Leonardus Stams en Maria Aldegundis Dungelhoeff.

Uit dit huwelijk (moeder ook Marie Françoise):

1.                   Antonetta Aldegonda Jansen, geb. Venlo ca. 1800; volgt [11].

2.                   Marie Sijbille Jansen, geb. Venlo 23.10.1801.

3.                   Josephina Aldegonda Jansen, geb. Venlo ca. 1805, overl. Weert 08.03.1889.

4.                   Bonaventure Joseph Jansen, ook Bonaventura Joseph, geb. Venlo 21.06.1806, overl. Weert 12.10.1882, tr. 1e Weert 25.04.1835 Marie Julienne Leijsen, ook Maria Juliana Ceijsens, geb. Exel 25.04.1810, overl. Weert 04.03.1842, d.v. Mathias Leijsen en Marie Isabelle Paulz; tr. 2e Weert 26.11.1845 Marie Cornelie Groenen, ook Maria Cornelia, geb. Weert 29.03.1807, overl. Weert 26.05.1894, d.v. Jean Antoine Groenen en Anne Marguerite Princen.

5.                   Augustin Jansen, geb. Venlo 16.01.1808, overl. Rotterdam 30.08.1886, tr. Rotterdam 29.05.1833 Maria Cornelia de Kock, geb. Rotterdam (rk) 06.04.1809, overl. Rotterdam 25.04.1884, d.v. David Joannes de Kock en Maria Cornelia Hachten.

6.                   Cecile Marguerite Jansen, ook Cecilia Margaretha, geb. Venlo 23.05.1809, overl. Weert 05.12.1890, tr. Venlo 01.06.1836 Gustaaf Sadee, geb. Venlo 09.08.1805, magazijnmeester kazerne, overl. Rotterdam 02.04.1883, z.v. Hendrik Sadee, gepensioneerd ambtenaar (1836), en Johanna Catharina Lemmen.

7.                   Marie Henriette Jansen, geb.Venlo xx.03.1811, overl.. Venlo 27.03.1811.

8.                   Henri Antoine Hubert Jansen, geb. Venlo 29.08.1812, overl. Venlo 05.09.1812.

9.                   Jean Martin Hubert Jansen, geb. Venlo 11.11.1813.

10.               Godefridus Emmanuel Hubertus Jansen, geb. Venlo 25.12.1815.

11.               Karel Theodor Hubert Jansen, geb. Venlo 27.07.1819.

12.               Lodewijk Antoon Hubert Jansen, geb. Venlo 27.07.1819, rijksambtenaar, overl. Weert 12.02.1891, tr. Venray 14.01.1857 Maria Hubertina Verwins, geb. Venlo 25.02.1828, modemaakster (1857), overl. Weert 27.12.1904, d.v. Peter Mathijs Verwins en Maria Alijda Lambrechts.

13.               Eduard Joseph Henri Jansen, geb. Venlo 13.10.1821, overl. Venlo 16.12.1860.

 

[24] Josephus Franciscus van de Mortel, overl. voor 1809, tr.

[25] Maria Francisca Antonetta Ursula Portmans, geb. Geldern|d| ca. 1776/1777, overl. Boxmeer 23.02.1854, d.v. Hijacinthus Portmans en Mechtildis van IJpelaer; otr. 2e Boxmeer 01.04.1809, tr. Boxmeer (rk) 18.04.1809 Gaspar Franciscus de Kesschietre van Havre, mr., overl. voor 1836.

– Het echtpaar Van de Mortel-Portmans vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Jan Christiaan Alphonse Maria van de Mortel (1880-1947), burgemeester van Tilburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Maria Mechtildis Henrica van de Mortel, ged. Boxmeer (rk) 29.04.1796, overl. Boxmeer 22.08.1880, tr. Boxmeer 30.05.1817 Franciscus Johannes Kerstens, geb. Boxmeer 22.07.1789, medicinae doctor, overl. 10e  Mairie de Paris 01.12.1856|b|, z.v. Johannes Kerstens en Joanna van den Bogaerd.
     FJK tr. 1e Petronella Smits, overl. voor 1817.

2.                   Joannes Benedictus Hijacinthus van de Mortel, geb. Boxmeer 16.08.1797, ged. Boxmeer (rk) 21.08.1797; volgt [12].

3.                   Josephina Frederica van de Mortel, geb. Boxmeer ca. 1800, overl. Boxmeer 05.07.1895.

4.                   Clara Emerentia Francisca van de Mortel, ged. Boxmeer (rk) 26.04.1801, overl. Venlo 11.11.1865, tr. Boxmeer 08.09.1823 Gerardus Roes, Gerard, geb. Heteren ca. 1793, geneesheer, overl. Hees (Nijmegen) 28.10.1854, z.v. Gerardus Roes en Anna Maria van Gend.

5.                   Augustus Franciscus Henricus van de Mortel, ged. Boxmeer (rk) 13.07.1803|a|,

ook August Frans Hendrik, ged. Boxmeer (rk) 13.07.1803, notaris, overl. Boxmeer 09.07.1845, tr. Grave 10.06.1836

Agnes Maria Joanna Ludovica Angela van Tuerenhout, ged. Grave (rk) 16.07.1808, overl. Boxmeer 11.01.1891.
– Het echtpaar Van de Mortel-van Tuerenhout vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Jan Christiaan Alphonse Maria van de Mortel (1880-1947), burgemeester van Tilburg.

Uit het huwelijk de Kesschietre van Havre-Portmans:

6.                   Antonetha Maria Carolina Magdalena de Kesschietre van Havre, geb. Boxmeer 09.01.1811, tr. Boxmeer 06.05.1840 Theodorus Ludovicus van Lanschot, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1805, overl. ’s-Antwerpen 16.07.1841|c|, z.v. Franciscus Antonius Augustinus van Lanschot, koopman, en Jacoba Catharina Maria van Rijckevorsel.

7.                   Catarina Maria Carolina Anthonetta de Kesschietre van Havre, geb. Boxmeer 09.04.1814, overl. na 1865, tr. Boxmeer 29.11.1836 Rudolphus Carolus Eugenius de Quaij (1801-1865), z.v. Petrus Franciscus Gerardus de Quaij en Regina Maria Catharina van Ringe.

 

Noten: |a| moeder Maria Francisca Antonetta Ursula; |b| ingeschreven extract in de Franse taal (overl.akte Boxtel 17.05.1859 no.23); |c| overl.akte ’s-Hertogenbosch 31.12.1841 no.562; |d| nu in Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[26] Augustinus Tilemanus van Rijckevorsel, overl. voor 1834, tr.

[27] Theresia Josepha van Meeuwen, geb. ca. 1762, overl. ’s-Hertogenbosch 17.07.1834, d.v. Joannes van Meeuwen en Joanna Maria Potters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joanna Cornelia van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch 11.04.1798; volgt [13].

2.                   Maria Cornelia van Rijckevorsel, overl. ’s-Hertogenbosch 03.02.1844, tr. ’s-Hertogenbosch 21.04.1819 Gerardus Joannes van Rijckevorsel, geb. ’s-Hertogenbosch 12.04.1788, overl. ’s-Hertogenbosch 13.04.1872, z.v. Thomas Cornelis van Rijckevorsel en Anna Petronella Vermeijlen.

3.                   Theresia Christina Victoria van Rijckevorsel, overl. ’s-Hertogenbosch 27.06.1851.

4.                   Petrus van Rijckevorsel, overl. ’s-Hertogenbosch 21.11.1851.

 

[28] jhr. Petrus Andreas van Meeuwen, geb. ’s-Hertogenbosch 27.01.1772, mr., lid van de Tweede Kamer, RNL, overl. Maastricht 19.08.1848, z.v. Johannes van Meeuwen en Johanna Maria de Potterée; tr.

[29] Rosa Cornelia Solvijns, geb. ca. 1778, overl. (kraambed) ’s-Hertogenbosch 26.01.1805.

– Levensberichten PAvM: nl.wikipedia * parlement.com

Uit dit huwelijk:

1.                   Rosa Maria Joanna van Meeuwen, ged. ’s-Hertogenbosch 31.07.1801, overl. na 1848, tr. 1e ’s-Hertogenbosch 20.05.1825 Pieter Daniel Eugenius Mac Pherson, geb. Armentières 04.04.1792, overl. voor 1848, z.v. Johan Mac Pherson en Catharina van Meurs; tr. 2e Maastricht 11.06.1850 Albert Florent Joseph Prisse, geb. Maubeuge|a| ca. 1789, z.v. Adrien Florent Prisse en Marie Marguerite Thérèse Joseph Thomas.
     AFJP tr. 1e Henriette Françoise Louise Rigano, overl. voor 1850.

2.                   Eduardus Joannes Petrus van Meeuwen, ged. ’s-Hertogenbosch 12.09.1802; volgt [14].

3.                   Augustinus van Meeuwen, ged. ’s-Hertogenbosch 16.01.1805.

 

Noten: |a| département Nord (59), région Hauts-de-France, France.

 

[30] Andreas Petrus Hanssen, overl. ’s-Hertogenbosch 26.10.1822, z.v. Willem Hanssen en Johanna Catharina van de Ven; tr.

[31] Maria Christina Vereijck, overl. ’s-Hertogenbosch 18.06.1859, d.v. Arnoldus Josephus Vereijck en Maria Isabella vaan Beek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Isabella Hanssen, geb. ’s-Hertogenbosch 03.10.1802, tr. ’s-Hertogenbosch 09.05.1821 Matthias Schoonen, geb. ’s-Hertogenbosch 28.07.1793, z.v. Joannis Schoonen en Maria Vissers.

2.                   Maria Christina Hanssen, ged. ’s-Hertogenbosch 11.03.1804, overl. Sint-Michielsgestel 04.11.1890, tr. ’s-Hertogenbosch 06.05.1857 Joannes Gerardus Schull, ged. ’s-Hertogenbosch 12.04.1798, timmerman en aannemer, overl. ’s-Hertogenbosch 27.06.1869, z.v. Leonardus Joannes Schull en Gertrudis Thionville.
     JGS tr. 1e Carolina Joanna van der Veken, overl. ’s-Hertogenbosch 16.04.1855, d.v. Melchior van der Veken en Maria Anna di Marie.

3.                   Cornelia Theresia Hanssen, geb. ’s-Hertogenbosch 03.03.1806; volgt [15].

4.                   Anna Maria Hanssen, geb. ’s-Hertogenbosch 22.10.1808, tr. ’s-Hertogenbosch 26.07.1833 Daniel Schretlen, ged. Leiden (Kerk de Zon (rk)) 20.05.1809, tabaksverkoper (1834), overl. Bergen op Zoom 03.05.1887, z.v. Daniel Schretlen (ca.1780-1835) en Maria Magdalena Sala (1787-1868).
– Het ouderpaar Schretlen-Sala vormt tevens de kwartieren [26]/[27] in de Kwartierstaat Felix van der Maesen (1921-1999), hoogleraar Eindhoven.

5.                   Arnold Joseph Hanssen, overl. ’s-Hertogenbosch 30.07.1811.

6.                   Gauthier Jean Hanssen, overl. ’s-Hertogenbosch 14.08.1812.

7.                   Walterus Joannes Hanssen, geb. ’s-Hertogenbosch 26.07.1813, tr. ’s-Hertogenbosch 04.07.1836 Catharina van Hulst, geb. Maassluis 24.02.1800, d.v. Henricus Joannis van Hulst en Catharina Reekers.

8.                   Anna Geertruda Hanssen, geb. ’s-Hertogenbosch 30.07.1815, tr. ’s-Hertogenbosch 03.08.1835 Wilhelmus Bernardus Molkenboer, geb. Leiden 20.05.1814, overl, Leiden 10.02.1862, z.v. Bernardus Molkenboer en Clasina Agterburg.

9.                   Theresia Johanna Maria Hanssen, geb. ’s-Hertogenbosch xx.09.1821, overl. ’s-Hertogenbosch 23.08.1889.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren