Jacobus Bernardus Stolte (1908-1984)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Zijn jongere broer Lodewijk Alexander Maria Stolte (1909-1990) was hoogleraar Nijmegen en Amsterdam VU, zijn jongere broer Bernardus Hendricus Stolte (1912-1985) was hoogleraar Nijmegen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien november 2020)

 


 

[1] Jacobus Bernardus Stolte, geb. ’s-Gravenhage 14.01.1908, promotie Amsterdam UvA 17.10.1941|a|, hoogleraar Tilburg (1964-1978), hoogleraar Nijmegen, OON, RNL, overl. New Plymouth (Nieuw-Zeeland) 28.10.1984, begr. Tilburg (Centr.Bpl. West) 03.11.1984.

 

Noten: |a| proefschrift: Over manifeste maagdarmbloedingen; promotor: J.G.G. Borst (1902-1975).

 

[2] Bernardus Hendricus Stolte, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 10.02.1882, onderwijzer (1906,1909), overl. Amsterdam 26.04.1944, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 29.04.1944, tr. Haarlem 29.11.1906 
[3] Susanna Maria van der Vossen, geb. Haarlem 16.06.1883, overl. Tilburg 08.01.1953, begr. Amsterdam 12.01.1953.
– Indische carričre BHS: onderwijzer der derde klasse met akte bekwaamheid als hoofdonderwijzer (ben. 20.01.1911) –werkzaam Ind. sch. 1e kl. te Temanggoeng (1912) –, onderwijzer der tweede klasse (ben. 24.08.1912) –werkzaam Ind. sch. 1e kl. te  Temanggoeng (1913,1917), Kesatrianschool te Soerakarta (1918)–, onderwijzer der eerste klasse (ben. 27.08.1919, vermeld 1927) –werkzaam Kasantriansch. te Soerakarta (1920), verlof (1922), Mulo-afd. A.M.S. te Semarang (1923,1926), Bandoeng (1930)–, lid gemeenteraad Bandoeng (1931).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobus Bernardus Stolte, geb. ’s-Gravenhage 14.01.1908; volgt [1].

2.                   Lodewijk Alexander Maria Stolte, geb. ’s-Gravenhage 20.03.1909, promotie Leiden 1940|c|, hoogleraar Nijmegen (1955-)|d|, bgw.hoogleraar Amsterdam VU (1974-1979)|e|, overl. Heemstede 11.06.1990, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 15.06.1990, tr. Maria Elisabeth Ballot, geb. Bussum 09.12.1919, overl. Heemstede 05.09.2005, begr. Bussum, d.v. Johannes Stephanus Simeon Ballot en Julia Anthonia Maria Frankenmölle.

3.                   Susanna Maria Hendrika Stolte, geb. ’s-Gravenhage 02.05.1910, onderwijzers bijzonder L.O., overl. Amsterdam 08.01.1993.

4.                   Bernardus Hendricus Stolte, geb. Magelang 25.10.1912, promotie Amsterdam UvA 08.03.1949|a|, hoogleraar Nijmegen, overl. Berg en Dal 19.06.1985, begr. Berg en Dal (RK Bpl.) 22.06.1985, tr. voor 1953 Adriana Wilhelmina Philomena Maria van de Ven, geb. Delfzijl 01.02.1913, d.v. Joannes Mathildus Hendrikus van de Ven, rijksontvanger (1913), inspecteur der belastingen, OON, en Maria Johanna Huberdina Mallens.

5.                   Josephus Henrij Stolte, geb. Temanggoeng (Res. Kedoe) 26.04.1915, leraar lichamelijke oefening, tr. Amsterdam 27.05.1942 Elisabeth Maria Helena Robert, geb. Amsterdam 30.04.1913, d.v. Charles François Robert en Elisabeth Maria Helena de Wolff.

6.                   Elisabeth Maria Stolte, tr. Amsterdam xx.07.1952|f| Siegfried Leonardus Henricus Maria von der Fuhr, geb. 1924, arts, z.v. Werner Heinrich Hubert von der Fuhr en Antoinetta Maria Francisca Lidwina Daniëls. [Amsterdam 1944; Tilburg 1953; Zutphen 1960]

 

Noten: |b| proefschrift: Cosmographie van den Anonymus Ravennas : een studie over de bronnen van boek II-V; promotor: D. Cohen (1882-1967); |c| proefschrift: Onderzoek naar de biologische eigenschappen van het aethinyltestosteron (pregneninolon, anhydro-oxy-progesteron); |d| Over het specialisme van de vrouwensarts. – Intreerede Nijmegen 08.07.1955; |e| Optimalisering van de verloskunde in Nederland. – Afscheidscollege Amsterdam VU 09.02.1980; |f| Trouw 19.07.1952.

[4] Jacobus Stolte, geb. Oudorp 04.06.1846, timmerman (1871,1907), overl. Haarlem 12.01.1912, tr. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 10.05.1871

[5] Aaltje Stokman, geb. Spaarnwoude 09.09.1848, dienstbode (1871), overl. Haarlem 20.06.1934.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernardus Hendricus Stolte, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 02.08.1872, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27.10.1878.

2.                   Cecilia Maria Stolte, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 24.02.1874, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 13.09.1877.

3.                   Hendricus Johannes Stolte, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 23.03.1876, werkman (1905,1907), tr. Haarlem 14.06.1905 Maria van Westerhoven, geb. Haarlem 12.04.1862, winkelierster (1905), overl. Haarlem 06.09.1948, d.v. Jasper van Westerhoven, kleermaker, en Helena van der Meijden.
     MvW tr. 1e Haarlem 22.08.1888 Petrus Johannes Boerrigter, geb. Haarlem 18.01.1850, smid, overl. Haarlem 05.01.1904, z.v. Jan Theodorus Boerrigter, smidsknecht, en Anna Margaretha van Kruijsselbergh.

4.                   Cecilia Maria Stolte, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 16.09.1879, overl. Haarlem 06.08.1918, tr. Haarlem 22.07.1903 Nicolaas Johannes van der Vossen (1881-1914), z.v. Johannes van der Vossen en Anna Swaanswijk.

5.                   Bernardus Hendricus Stolte, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 10.02.1882; volgt [2].

6.                   Johannes Stolte, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 23.08.1884, zadelmaker, overl. Zaandam 07.05.1956, tr. Haarlem 06.02.1907 Sjoukje Strijkstra, geb. Leeuwarden 15.09.1884, overl. Velsen 04.08.1936, d.v. Jacob Strijkstra, arbeider (1884), werkman (1907), en Jantje Asma.

7.                   Wilhelmus Stolte, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 04.10.1886, overl. Haarlem 19.01.1945, begr. Haarlem (RK Kerkhof St. Barbara) 23.01.1935.

8.                   Maria Stolte, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 20.01.1890.

 

[6] Johannes van der Vossen, geb. Haarlem 13.08.1848, spoorwegwerker (1873,1874), werkman (1875,1880), timmerman (1881,1883), werkman (1885,1890), timmerman (1897), overl. Leiden 02.03.1897|e|, tr. Haarlem 06.08.1873

[7] Anna Swaanswijk, geb. Haarlem 30.11.1850, dienstbode (1873), winkelierster (1906), overl. Haarlem 06.02.1910.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia van der Vossen, geb. Haarlem 03.08.1874, overl. Haarlem 03.06.1879.

2.                   Gerarda Christina van der Vossen, geb. Haarlem 19.12.1875, overl. Haarlem 29.10.1939, tr. Haarlem 23.06.1897 Wilhelmus Anthonius van Straaten, geb. Heemstede 08.03.1868, werkman, overl. Haarlem 28.05.1921, z.v. Nicolaas van Straaten, werkman, en Maria Zoet.

3.                   Gerarda Wilhelmina van der Vossen, geb. Haarlem 07.09.1877, overl. Beverwijk 28.05.1958, tr. 1e Haarlem 07.08.1901 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 13.01.1920, ingeschr. Haarlem 24.06.1920) Adrianus Belder, geb. Dubbeldam 09.11.1873, metselaar (1901), monteur (1929), z.v. Willem Belder, aardwerker, en Cornelia Booij; tr. 2e Velsen 18.02.1932 Gijsbertus Klijn, geb. Den Helder 09.08.1872, werkman (1896), los arbeider (1932), overl. Velsen 07.07.1953, z.v. Barbara Klijn.
     AB tr. 2e Haarlem 21.08.1929 Henriette Reumann, geb. Haarlem 14.10.1878, overl. Haarlem 07.03.1960, d.v. Gerhard Reumann, smid, en Catharina Elisabeth Alida Scheerlings.
     HR tr. 1e Haarlem 13.09.1899 Matthijs Takken, geb. Haarlem 15.06.1878, steenhouwer, overl. Haarlem 22.10.1928, z.v. Pieter Takken en Maria Henning.
     GK tr. 1e Den Helder 20.02.1896 Alida van Straalen, geb. ’s-Gravenzande 26.12.1871, overl. Haarlem 14.04.1928|c|, d.v. Pieter van Straalen, werkman, en Catharina Veldkamp.

4.                   Godefridus Franciscus van der Vossen, geb. Haarlem 17.01.1879, overl. Haarlem 17.02.1879.

5.                   Cornelia Maria van der Vossen, geb. Haarlem 08.01.1880, overl. Haarlem 10.03.1952, tr. Haarlem 15.05.1901 Fredericus Augustinus Hendriks, geb. Haarlem 15.07.1877, smid (1901), controleur (1913), overl. Haarlem 31.12.1913|d|, z.v. Antonius Marinus Hendriks en Johanna Adriana Kamerbeek.

6.                   Nicolaas Johannes van der Vossen, geb. Haarlem 11.09.1881, smid, overl. Haarlem 26.10.1914, tr. Haarlem 22.07.1903 Cecilia Maria Stolte (1879-1918), d.v. Jacobus Stolte en Aaltje Stokman.

7.                   Susanna Maria van der Vossen, geb. Haarlem 16.06.1883; volgt [3].

8.                   Johannes van der Vossen, geb. Haarlem 10.10.1885, monteur, overl. Bloemendaal 04.01.1929|a||b|, tr. Haarlem 03.03.1926 Beligje Haars, geb. Utrecht 15.01.1901, overl. na 1929, d.v. Jozeph Franciscus Haars en Beligje de Groot.

9.                   Josephus Maria van der Vossen, geb. Haarlem 22.04.1888, winkelbediende (1912), overl. voor 1963, tr. Utrecht 03.06.1914 Wilhelmina Antonia Rankenberg, geb. Deventer 25.11.1891, overl. Arnhem 25.05.1963, d.v. Jan Rankenberg en Catharina Wilhelmina Leushuis.

10.               Lodewijk Alexander Maria van der Vossen, geb. Haarlem 31.07.1890, onderwijzer, overl. Arnhem 14.03.1946, tr. Deventer 31.07.1912 Louisa Catharina Koot, geb. Raalte 18.09.1883, overl. ’s-Gravenhage 23.07.1961, d.v. Louwe Koot en Catharina Wilhelmina Leushuis.
– Indische carričre: Onderwijzer der derde klasse niet bezittende eene akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer (ben. 03.09.1912), werkzaam te Koepang (1913,1914), Soerabaja (1915), Asahansche school (1916,1918), H. Inl. sch. Tjiandoer (1920,1923), verlof (1924).

 

Noten: |a| aangifte door twee parkwachters, overleden in een huis te Bloemendaal bij Santpoort {geen naam v/d instelling vermeld} (overl.akte Bloemendaal 1929 no.3); |b| ook overl.akte Haarlem 1929 no.308; |c| ook overl.akte Velsen 1928 no.129; |d| ook overl.akte Schoten 1914 no.3; |e| ook overl.akte Haarlem 1897 no.277.

 

[8] Bernardus Johannes Stolte, geb. Hoorn ca. 1812, kleermakersknecht (1835), kleermaker (1836,1842), koopman (1853), winkelier (1857,1865), koopman (1871,1881), overl. Heemskerk 20.10.1887; tr. 1e De Rijp 28.05.1835 Johanna Craije, geb. De Rijp ca. 1814, overl. Oudorp 03.04.1836, d.v. Gerrit Craije en Anna/Joanna Smit; tr. 2e Oudorp 13.08.1836

[9] Maartje Veldboer, geb. Grosthuizen ca. 1813, dienstbode (1816), overl. Heemskerk 08.03.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Stolte, geb. Oudorp ca. 1838, overl. Limmen 22.10.1865|e|, tr. Heemskerk 14.05.1859|a| Wilhelmus van der Steen, Willem, geb. Limmen ca. 1831, landbouwer (1859,1871), arbeider (1875,1896), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|c| 28.04.1896|d|, z.v. Antonie van der Steen en Mietje van der Muijden.
     WvdS tr. 2e Limmen 04.11.1875 Reina Pekel, geb. Heemskerk 31.05.1838, overl. voor 1909, d.v. Jacob Pekel, arbeider, en Aaltje Meijer.

2.                   Marijtje Stolte, geb. Oudorp ca. 1839, overl. Haarlemmermeer 30.05.1875, tr. Heemskerk 06.05.1865|b| Reinier Kruijenaar, geb. Heemskerk 24.06.1833, dagloner (1865), landbouwer (1871,1880), arbeider (1881), overl. Heemskerk 27.08.1901, z.v. Klaas Kruijenaar, dagloner, en Maartje Groenland.
     RK tr. 2e Heemskerk 18.05.1881 Maartje de Wit, geb. Castricum ca. 1853/1854, overl. Castricum 25.02.1930, d.v. Pieter de Wit en Engeltje Dubbeling.
     MdW tr. 2e Heemskerk 10.06.1908 Jan Zonneveld, geb. Castricum ca. 1852, arbeider (1875), landbouwer (1906,1908), overl. Castricum 14.09.1917, z.v. Jan Zonneveld en Trijntje Tromp.
     JZ tr. 1e Castricum 17.01.1875 Jannetje Admiraal, geb. Castricum ca. 1850/1851, overl. Castricum 17.08.1906, d.v. Pieter Admiraal, arbeider, en Aagje Limmen.

3.                   Johannes Stolte, geb. Oudorp ca. 1841, overl. Oudorp 27.12.1842.

4.                   Jacobus Stolte, geb. Oudorp 04.06.1846; volgt [4].

5.                   Hendrik Stolte, geb. Oudorp ca. 1849, overl. Heemskerk 20.07.1872.

6.                   Grietje Stolte, geb. Oudorp xx.04.1850, overl. Oudorp 20.12.1851.

7.                   Pieter Stolte, geb. Oudorp xx.05.1850, overl. Oudorp 05.03.1851.

8.                   Willem Stolte, geb. Oudorp xx.01.1850, overl. Oudorp 12.02.1853.

9.                   Willem Stolte, geb. Heemskerk 14.05.1853, arbeider (1880), tuinder (1885), overl. Heemskerk 28.09.1885, tr. Heemskerk 22.09.1880 Jannetje Brantjes, geb. Heemskerk 12.10.1859, overl. Wijk aan Zee en Duin 08.08.1920, d.v. Jacob Brantjes, landbouwer, en Maartje Hoogland.
     JB tr. 2e Heemskerk 11.01.1888 Willebrordus Nicolaas Hugo Seignette, geb. Heemskerk 19.11.1861, landbouwer, overl. Heemskerk 12.04.1916, z.v. Petrus Franciscus Seignette, genees-, heel- en verloskundige, en Allegonda Johanna Koene.

10.               Cornelis Stolte, geb. Heemskerk 22.09.1857, overl. Heemskerk 10.11.1857.

 

Noten: |a| de bruid en haar vader in de akte Stolten, tekenen met Stolte (huw.akte Heemskerk 1859 no.5); |b|

de bruid en haar vader in de akte Stolten, tekenen met Stolte (huw.akte Heemskerk 1865 no.6); |c| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |d ook overl.akte Limmen 1896 no.10; |e| moeder Velseboer (overl.akte Limmen 1865 no.19).

 

[10] Hendrik Stokman, geb. Spaarnwoude 11.02.1818, arbeider, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 16.02.1865, tr. Spaarnwoude 17.05.1846|a|

[11] Cecilia van Duijnhoven, geb. Spaarnwoude 30.11.1819, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 24.12.1894|c|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Duinhoven/Duijnhove/Duijnhoven/Duijnhooven):

1.                   Maria Stokman, geb. Spaarnwoude 06.03.1847, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 23.06.1930, tr. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 26.05.1869 Martinus Johannis Kroon, geb. Haarlem 15.02.1836, landbouwer, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 22.09.1915, z.v. Cornelis Kroon, tapper, en Anna van Rodenrijs.

2.                   Aaltje Stokman, geb. Spaarnwoude 09.09.1848|b|; volgt [5].

3.                   Theodorus Stokman, geb. Haarlemmerliede 20.10.1851, overl. Haarlem 23.02.1853.

4.                   Theodora Stokman, geb. Haarlemmerliede 05.08.1856, overl. Spaarnwoude 01.11.1857.

5.                   Franciscus Engelbertus Stokman, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 30.04.1861, overl. Haarlem 03.08.1861.

 

Noten: |a| bruid van Duijnhoove; |b| moeder van Duijnhoove; |c| overledene van Duinhoven.

 

[12] Nicolaas van der Vossen, geb. Haarlem ca. 1809, werkman (1842,1848), spoorwegwachter (1850), arbeider (1855), overl. Haarlem 17.03.1886, tr. Haarlem 14.09.1842

[13] Cornelia Warmerdam, geb. Hillegom 26.07.1814, dienstbode (1842), overl. Haarlem 29.06.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Elisabeth van der Vossen, geb. Haarlem 01.03.1843, overl. Haarlem 04.03.1860.

2.                   Cornelis van der Vossen, geb. Haarlem 26.01.1846, overl. Haarlem 06.08.1846.

3.                   Andries van der Vossen, geb. Haarlem 15.04.1847, overl. Haarlem 09.09.1847.

4.                   Johannes van der Vossen, geb. Haarlem 13.08.1848; volgt [6].

5.                   Maria Elisabeth van der Vossen, geb. Haarlem 09.06.1850, overl. Haarlem 01.06.1879, tr. Haarlem 10.05.1876 Godefriedus Franciscus Born, geb. Leeuwarden 12.01.1852, wagenmaker, overl. Haarlem 25.04.1943, z.v. Dominicus Franciscus Born, beeldhouwer, en Geertruida Godhelp.
     GFB tr. 2e Haarlem 04.02.1880 Gesiena Jongejan, geb. Houtrijk en Polanen 29.07.1851, overl. Haarlem 17.08.1929, d.v. Johannes Jongejan, wagenmaker, en Maartje Hollander.

6.                   Andreas van der Vossen, geb. Sloten (NH) xx.10.1855, overl. Sloten (NH) 04.11.1855.

7.                   Cornelis van der Vossen, geb. Sloten (NH) xx.03.1857, overl. Haarlem 21.09.1858.

 

[14] Jan Swaanswijk, geb. Haarlem 28.09.1811, ged. Haarlem 06.10.1811, turfdrager, overl. Haarlem 10.02.1852, tr. Haarlem 13.05.1840

[15] Gerarda Johanna Bardok, geb. Haarlem ca. 1811, dienstbode (1840), overl. Haarlem 26.11.1867.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerarda Christina Swaanwijk, geb. Haarlem 17.02.1841, overl. Haarlem 29.12.1918, tr. Haarlem 25.11.1863 Jozephus Johannes Beaufort, geb. Haarlem 01.03.1839, wijnkopersknecht, overl. Haarlem 29.04.1923, z.v. Johannes Anthonius Beaufort, kleermaker, en Johanna van Koningsbruggen.

2.                   Susanna Swaanswijk, geb. Haarlem 07.11.1842, linnennaaister (1872), overl. Beverwijk 17.01.1935|b|, tr. Haarlem 29.05.1872 Augustinus Timmers, geb. Haarlem 27.02.1848, werkman (1872,1873), overl. Beverwijk 13.03.1930, z.v. Lucas Timmers en Cornelia Opdam.

3.                   Carel Lodewijk Swaanswijk, geb. Haarlem 16.12.1843, boswachter, tr. Ambt Doetinchem 28.04.1882 Gerritjen Broekgaarder, geb. Westendorp (Wisch) 19.04.1864, overl. Haarlem 10.07.1937, d.v. Bernard Broekgaarder, dagloner, arbeider, en Esseldina Dekkers.
     GB tr. 2e Haarlem 24.10.1900 Klaas Kooij, geb. Wognum ca. 1860, stratenmaker, overl. Haarlem 09.12.1957, z.v. Abraham Kooij, arbeider, en Lijsbeth Buis Slot.
     KK tr. 1e Wognum 19.05.1887 Maartje van Leeuwen, geb. Spanbroek ca. 1852/1853, overl. Spanbroek 28.04.1889, d.v. Gerrit van Leeuwen en Aaltje Kaagman.

4.                   Wilhelmina Swaanswijk, geb. Haarlem 11.02.1845, overl. Haarlem 07.03.1851.

5.                   Lodewijk Alexander Swaanswijk, geb. Haarlem 25.07.1846, werkman, overl. Haarlem 20.10.1915, tr. Haarlem 24.07.1889 Jannetje Wilhelmina Monfils, geb. Leiden 28.02.1849|a|, overl. Haarlem 06.04.1913, d.v. Lambertus Monfils, bloemist, en Maria Hendrica Henzen.
     JWM tr. 1e Haarlem 31.05.1882 Johannes Bardok, geb. Haarlem 07.06.1846, werkman, overl. Haarlem 29.04.1888, z.v. Johannes Bardok (1820-1877) en Charlotta Misset.
     JB tr. 1e Haarlem 07.03.1877 Helena Diemel, geb. Haarlem 20.07.1839, overl. Haarlem 04.01.1878, d.v. Josephus Diemel en Lena Mielen.
     HD tr. 1e Haarlem 06.02.1867 Johannes Beukema, geb. Haarlem 25.03.1841, werkman, overl. Haarlem 20.10.1874, z.v. Jan Beukema en Cornelia van Opzeeland.

6.                   Marianne Swaanswijk, geb. Haarlem 25.11.1847, overl. Haarlem 31.01.1848.

7.                   Marianne Swaanswijk, geb. Haarlem 07.10.1849, overl. Haarlem 16.11.1849.

8.                   Anna Swaanswijk, geb. Haarlem 30.11.1850; volgt [7].

 

Noten: |a| Bevolkingsregister (geen vermelding van wettiging in huw.akte Leiden 30.05.1849 no.108); |b| moeder Wardok (overl.akte Beverwijk 1935 no.4).

 

[16] Jan Stolte, geb. ‘in Duitsland, plaats onbekend’ ca. 1778/1781, kleermaker, overl. De Rijp 30.03.1842|a|, tr.

[17] Antje Jans Os, overl. na 1842.

Uit dit huwelijk (moeder Oos/Os/Ost/Ots):

1.                   Bernardus Johannes Stolte, geb. Hoorn ca. 1812; volgt [8].

2.                   Maria Engelina Stolte, geb. Hoorn xx.08.1815, overl. Hoorn 21.12.1815.

3.                   Jan Stolte, geb. Hoorn ca. 1819, overl. Hoorn 28.07.1822.

4.                   levenloze dochter, Hoorn 28.12.1821.

5.                   Jansje Stolte, geb. Hoorn ca. 1824, overl. De Rijp 19.02.1833.

 

Noten: |a| ‘namen der ouders mede onbekend, doch beide overleden’, e.v. Os (overl.akte De Rijp 1842 no.14).

 

[18] Jacob Veldboer, geb. ca. 1773, boer, overl. voor 20.09.1815, tr.

[19] Marijtje Oud, geb. Ursem ca. 1778, boerenbedrijf (1815,1816), overl. (kraambed) Ursem 07.10.1816, d.v. Simon Jacobsz Oud en Maartje Cornelis de Jong; tr. 2e Ursem 15.10.1815 Nicolaas Snik, Klaas, geb. Alkmaar ca. 1779/1780, landbouwer, overl. Ursem 02.06.1821, z.v. Jan Heertjes Snik en Maartje Smit.

Uit het huwelijk Veldboer-Oud (moeder ook Maartje/Maria):

1.                   Simon Veldboer, geb. Oostmijzen ca. 1800, overl. Avenhorn 24.02.1840.

2.                   Jan Veldboer, geb. Ursem ca. 1805, overl. Ursem 19.05.1875, tr. Geertje Borst, geb. Ursem ca. 1815, overl. Ursem 04.04.1890, d.v. Tames Borst en Grietje de Graaf.

3.                   Arie Veldboer, geb. Berkhout/Grosthuizen ca. 1806, landman, overl. Oudorp 19.09.1870, tr. 1e Oudorp 11.09.1830 Grietje Bruijn, ook Margarita, ook Bruin, geb. Oudorp ca. 1791/1801, dienstmaagd (1815), boerin (1830), overl. voor 1832, d.v. Hendrik Bruijn en Antje Molenaar; tr. 2e Oudorp 24.05.1832 Teunisje Gras, ook Teuntje, geb. Oudorp ca. 1808, overl. Oudorp 08.01.1871, d.v. Teunis Gras en Grietje Vreeker, boerin.
     GB tr. 1e Oudorp 23.11.1815 Willem Bekemeijer, geb. Oudrop ca. 1781, landman, overl. Oudorp 02.04.1828, z.v. Jan Bekemeijer en Neeltje Jans Pos/Post.

4.                   Maartje Veldboer, geb. xx.01.1810, overl. Grosthuizen 12.07.1811.

5.                   Gerbrand Veldboer, geb. Berkhout ca. 1811, kleermaker, overl. Avenhorn 23.09.1878|a|, tr. Assendelft 29.05.1842 Neeltje Boon, geb. Assendelft ca. 1818/1819, overl. Assendelft 29.12.1863, d.v. Jan Cornelisz Boon, veehouder, en Maartje Koning.

6.                   Maartje Veldboer, geb. Grosthuizen ca. 1813; volgt [9].

Uit het huwelijk Snik-Oud:

7.                   Jacob Snik, geb. Ursem xx.10.1816, overl. Ursem 06.10.1816.

 

Noten: |a| geb. Grosthuizen (overl.akte Avenhorn 1878 no.30).

 

[20] Dirk Stokman, geb. Vijfhuizen ca. 1790, landbouwer (1815), arbeider (1816,1833), overl. Spaarnwoude 25.10.1841|c|, z.v. Klaas Stokman en Ariaantje Capeteijn; tr. Spaarnwoude 07.05.1815

[21] Maria Kuijpers, geb. Bloemendaal ca. 1790/1791, dienstbaar (1815), landbouwster (1841,1871), overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 16.02.1873, d.v. Henricus Kuijpers en Elisabeth Kamp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Stokman, Klaas, geb. ‘onder het voormalig Haarlemmerliede’ te Spaarnwoude 11.02.1816|b|, arbeider (1843,1846), overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 09.03.1868.

2.                   Hendrik Stokman, geb. Spaarnwoude 11.02.1818|a|; volgt [10].

3.                   Johannes Petrus Stokman, geb. Spaarnwoude 26.09.1819, arbeider (1843,1868), landbouwer (1881), overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 13.12.1881,  tr. Spaarnwoude 03.12.1843 Ludewine Buiteweg, geb. Spaarnwoude 28.03.1817, dienstbaar (1843), overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 04.01.1883, d.v. Barent Buiteweg/Buijteweg en Emerentia Kortekaas.

4.                   Maria Stokman, geb. Spaarnwoude 09.06.1821, overl. Spaarnwoude 24.03.1853.

5.                   Petrus Stokman, geb. Spaarnwoude 18.10.1822, overl. Spaarnwoude 09.02.1824.

6.                   Gerardus Petrus Stokman, geb. Spaarnwoude 31.01.1825, overl. Spaarnwoude 14.05.1826.

7.                   Theodorus Stokman, geb. Spaarnwoude 06.10.1826, overl. Spaarnwoude 09.02.1827.

8.                   Theodorus Stokman, geb. Spaarnwoude 24.04.1828, overl. Spaarnwoude 16.05.1829.

9.                   Adrianus Stokman, geb. Spaarnwoude 19.02.1830, overl. Spaarnwoude 16.05.1831.

10.               Adrianus Stokman, geb. Spaarnwoude 17.04.1833, landbouwer, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 28.04.1871.

 

Noten: |a| moeder Maria; |b| geb. Bloemendaal (overl.akte Haarlemmerliede en Spaarnwoude 09.03.1868); |c| geb. Zuid-Schalkwijk (overl.akte Spaarnwoude 27.10.1841).

 

[22] Frans van  Duijnhoven, ook van Duijnhoove, geb. ca. 1785, ‘excerceerende het boerenbedrijf’ (1812), landbouwer (1813,1846), tr.

[23] Aaltje Romijn, geb. Voorhout ca. 1786, landbouwster, overl. Spaarnwoude 16.02.1847|a|.

Uit dit huwelijk (ook van Duijnhoove, soms van Duijnhooven):

1.                   Hendrik  van Duijnhoove, geb. Zuid-Schalkwijk ca. 1812, overl. Spaarnwoude 09.03.1836.

2.                   Cornelis van Duijnhoven, geb. ‘onder het voormalige Zuid-Schalkwijk’ in Spaarnwoude 20.05.1812, landbouwersknecht (1844), landbouwer (1846,1864), overl. Haarlem 02.04.1864, tr. Haarlem 08.05.1844 Maria Spruijt, geb. Haarlem 05.04.1821, landbouwster, overl. Haarlem 18.07.1866, d.v. Leendert Spruijt, aardwerker, en Gerritje Dirks Verlaan.
     MS tr. 2e Haarlem 22.02.1865 Johannes van Brugge, geb. Haarlem 09.08.1831, koopman (1865), landbouwer (1867,1884), overl. Haarlem 08.12.1884, z.v. Pieter van Brugge, landbouwer, en Luitje Kuit.
     JvB tr. 2e Haarlem 08.05.1867 Johanna Agatha Henneman, geb. Velsen 08.10.1834, dienstbode (1867), overl. Haarlem 27.01.1908, d.v. Johannes Henneman en Johanna Frinke.

3.                   Klaas van Duijnhooven, ook Nicolaas van Duijnhoven, geb. Spaarnwoude 10.12.1813, overl. Haarlem 10.04.1857.

4.                   Marijtje van Duijnhoven, geb. Spaarnwoude 07.04.1815, overl. Spaarnwoude 23.03.1829.

5.                   Maria van Duijnhoven, geb. Spaarnwoude 14.08.1816, landbouwster, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 24.07.1858, tr. Spaarnwoude 10.05.1840 Jacob Westerman, geb. Sloten (NH) 02.02.1815, landbouwer (1840), arbeider (1846,1847), werkman (1859), overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 07.08.1879, z.v. Teunis Westerman en Trijntje Seelie.
     JW tr. 2e Haarlem 15.06.1859 Jannetje Christine Wichert, ook Wiegert/Wichers, geb. Schoten 31.08.1818, dienstbode (1838), overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 13.06.1907, d.v. Michiel Wichert en Gerritje van der Velden.
     JCW tr. 1e Haarlem 02.05.1838 Cors Hoenderdos, geb. Spaarndam 27.02.1812, landbouwersknecht,  overl. Haarlem 20.03.1858, z.v. Hendrik Hoenderdos, werkman, en Truitje Poot.

6.                   Cecilia van Duijnhoven, geb. Spaarnwoude 30.11.1819; volgt [11].

7.                   Geertruij van Duijnhoven, geb. Spaarnwoude 18.01.1823, overl. Spaarnwoude 27.07.1829.

8.                   Engel van Duijnhoven, geb. Spaarnwoude 01.09.1824, landbouwer, overl. Haarlemmerliede 28.10.1857, tr. Houtrijken Polanen 23.10.1853 Helena Nelis, geb. Houtrijk en Polanen 17.08.1834, veehoudster (1876), overl. Akersloot 03.07.1885, d.v. Jan Nelis, landbouwer, en Maria Ruijgrok.
     HN tr. 2e Haarlemmerliede en Spaarnwoude 05.09.1858 Johannes Graaman, geb. Velsen 11.09.1829, landbouwer, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 28.02.1875, z.v. Jacobus Graaman en Jansje Penning, landbouwster; tr. 3e Akersloot 19.05.1876 Jan Kaptein, geb. Akersloot ca. 1827, landbouwer, overl. Akersloot 10.01.1891, z.v. Pieter Kaptein, landbouwer, en Grietje Punt.
     JK tr. 1e Uitgeest 28.04.1850 Guurtje Meijne, geb. Uitgeest ca. 1826, overl. Akersloot 24.12.1868, d.v. Arie Meijne en Aaltje Stierp.

9.                   Maria van Duijnhoven, geb. Spaarnwoude 26.02.1828, overl. Spaarnwoude 26.02.1828.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld, e.v.van Duijnhoove (overl.akte Spaarnwoude 16.02.1847).

 

[24] Theodorus van der Vossen, Dirk, geb. Haarlem ca. 1774/1776/1778, aardwerker (1814), werkman (1815), hovenier (1819), tuinier/tuinman (1834,1847), overl. Haarlem 27.08.1856, z.v. Andries van der Vossen en Maria Lans; tr.

[25] Maria van Koningsbrugge, ook van Koningsbruggen, geb. Haarlem ca. 1785, overl. Haarlem 06.03.1864, d.v. Nicolaas van Koningsbrugge en Christina Kruijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Andreas van der Vossen, geb. Haarlem ca. 1807, landbouwer, overl. Haarlem 17.04.1875, tr. Haarlem 06.08.1834 Antje van Gaale, ook Joanna van Galen, geb. Haarlem ca. 1807, dienstbode (1832), landbouwster (1834), overl. Haarlem 05.04.1879, d.v. Jan van Gaale en Petronella van der Aar.
     AvG tr. 1e Haarlem 01.02.1832 Cornelis de Vries, geb. Haarlem ca. 1805, landbouwer, overl. Haarlem 19.09.1833, z.v. Cornelis de Vries en Engeltje Arense, landbouwster (1832).

2.                   Nicolaas van der Vossen, geb. Haarlem ca. 1809; volgt [12].

3.                   Joanna van der Vossen, geb. Haarlem ca. 1811, dienstbaar (1834), overl. Schoten 19.02.1894, tr. Haarlem 28.05.1834|a| Joannes Zwartjes, geb. Bloemendaal ca. 1811, schilder, overl. Haarlem 10.08.1844, z.v. Maggiel/Michiel Zwartjes en Dina Verbuuren, werkster (1834).

4.                   Hendrik van der Vossen, geb. Haarlem ca. 1811/1812, tuinman, overl. Haarlem 25.11.1889, tr. Haarlem 05.08.1840 Maria Elisabeth van het Hoofd, geb. Haarlem 02.06.1812, dienstbode (1840), overl. Haarlem 03.04.1895, d.v. Adrianus Bernardus van het Hoofd, molenaarsknecht, en Antje Snijders.

5.                   Cornelis van der Vossen, geb. Haarlem 08.01.1814, boekhouder (1839), deurwaarder der directe belastingen (1846), overl. Haarlem 10.06.1847, tr. Haarlem 21.08.1839 Geertruijda Beelenkamp, geb. Haarlem 23.02.1818, overl. na 1847, d.v. Jan Beelenkamp, voerman, en Petronella van Schooten.

6.                   Dirk van der Vossen, geb. Haarlem 18.10.1815.

7.                   Maria van der Vossen, geb. Haarlem 18.08.1817, overl. Haarlem 30.06.1899.

8.                   Willemina van der Vossen, geb. Haarlem 13.08.1819, winkelierster (1871), overl. Haarlem 18.11.1887, tr. Haarlem 25.01.1871 Leonardus Janse Loose, geb. Klundert 20.12.1821, wagenmaker, overl. Breda 13.12.1900, z.v. Hendrik Janse Loose en Petronella Stoop.

9.                   Jan van der Vossen, geb. Haarlem ca. 1821, wagenmaker (1847), spoorwegbeambte (1869), overl. Haarlem 23.09.1869, tr. Haarlem 28.07.1847 Anna Maria Schmid, ook Smit, geb. Haarlem 14.09.1823, d.v. Rudolf Schmid, tapper, en Adriana van der Horst.

 

Noten: |a| bruidegom en zijn vader in akte Zwartjes, tekenen met Zwartjens (huw.akte Haarlem 1834 no.93).

 

[26] Hendrik Warmerdam, geb. Hillegom ca. 1772, dagloner (1811), werkman (1818), dagloner (1819), daggelder (1821), arbeider (1822), daggelder (1823), arbeider (1826), dagloner (1836), overl. Hillegom 11.08.1836|b|, tr. Hillegom (gerecht) 31.08.1800|a|

[27] Elisabeth van Opzeeland, geb. Bennebroek ca. 1782, overl. Hillegom 16.01.1872|c|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Lijsje):

1.                   Joanna Warmerdam, geb. Hillegom 21.05.1801, tr. Sassenheim 07.05.1826 Dirk Vrijburg, geb. Sassenheim 24.06.1803, daggelder, z.v. Tijmen Vrijburg en Marijtje Duindam.

2.                   Sebastianus Warmerdam, ged. Hillegom (rk) 06.01.1807, tapper, overl.Heemstede 25.09.1905, tr. Hillegom 07.06.1835 Elisabeth Blank, geb. ’s-Hertogenbosch 30.07.1811, overl. voor 1905, d.v. Henricus Blank en Maria Lokenberg.

3.                   Willebrordus Warmerdam, Willem, geb. Hillegom ca. 1809, dagloner (1836), werkman (1845), huisbediende (1846), arbeider (1860,1865), overl. Hillegom 19.03.1887, tr. 1e Haarlem 07.05.1845 Anna Maria Smit, geb. Haarlem 01.05.1816, dienstbode (1845), d.v. Willem Smit, timmermansknecht, en Wilhelmina Zwaan; tr. 2e Hillegom 30.05.1860 Johanna Henneken, geb. Hillegom 19.11.1812, huishoudster, z.v. Juurie Henneken, kleermaker, en Merijtje van Stijn; tr. 3e Hillegom 19.07.1865 Johanna van Schooten, geb. Haarlem 06.02.1813, overl. Hillegom 01.02.1882, d.v. Catharina van Schooten.

4.                   Hendrik Warmerdam, geb. Hillegom 11.10.1811, ged. Hillegom (rk) 11.10.1811, schoenmaker, overl. Haarlem 01.12.1872, tr. Hillegom 25.10.1860 Cornelia Johanna van Velzen, geb. Bloemendaal 20.04.1827, overl. Haarlem 24.07.1864, d.v. Engel van Velzen, aardwerker, en Maartje Min.

5.                   Cornelia Warmerdam, geb. Hillegom 26.07.1814; volgt [13].

6.                   Petronella Warmerdam, geb. Hillegom 04.03.1816, overl. Haarlem 13.09.1897,

7.                   tr. 1e Hillegom 31.07.1844 Jacobus Bergman, geb. ca. 1794, tuinder (1820), tollenaar (1842,1844), overl. Charlois 09.04.1853, z.v. Johannes Bergman en Sijpje/Heiltje van Opzeeland; tr. 2e Hillegom 30.08.1865 Joseph Stroombergen, geb. Hillegom 07.07.1812, arbeider, overl. Hillegom 08.08.1886, z.v. Joseph Steenhoven, geweermaker bij het 3e ‘batailjon keizerlijke guardes grenadiers in Saxen’ (1812), en Trijntje Kips.
     JB tr. 1e Lisse 30.04.1820 Maria Ruigrok, geb. Lisse ca. 1792, overl. Hillegom 05.04.1842, d.v. Cornelis Ruigrok, schipper, en Catharina Cassander.
     JS tr. 1e Sas van Gent 01.03.1838|f| Maria Constantina Vermandel, geb. Sas van Gent ca. 1806/1807, dienstmeid (1838), overl. Hillegom 11.04.1865, d.v. Laurens Vermandel, tapper, en Sophia Cornelis.

8.                   Mietje Warmerdam, geb. Hillegom 16.02.1818, overl. Haarlem 30.07.1862, tr. Haarlem 24.05.1848 Machiel Johannes van den Berk, geb. Ter Aar 16.10.1818, bierbrouwersknecht (1848), kuiper (1863), overl. Haarlem 05.03.1888, z.v. Gerrit van den Berk, timmermansknecht, en Anna Maria de Ruijter.
     MJvdB tr. 2e Haarlem 06.05.1863 Hendrika Groenevelt, geb. Haarlem 28.07.1820, dienstbode (1863), overl. Haarlem 11.06.1891, d.v. Jacob Groenevelt, broodbakker, en Cornelia Kooij.

9.                   Arij Warmerdam, geb. Hillegom 11.10.1819, voermansknecht (1852), vrachtrijder (1874), overl. Haarlem 07.01.1904|d|, tr. 1e Hillegom 11.02.1852 Mietje van Wunnik, geb. Hillegom 21.05.1812, overl. Hillegom 07.07.1873, d.v. Gerrit van Wunnik, werkman, en Cootje Geijtenbeek; tr. 2e Haarlem 07.01.1874 Christina Roosekrans, geb. Haarlem 31.05.1823, overl. Haarlem 08.01.1904|e|, d.v. Klaas Roosekrans en Helena Steenveren.

10.               Josephus Warmerdam, geb. Hillegom 09.03.1821, overl. Hillegom 17.11.1821.

11.               Geertruida Warmerdam, geb. Hillegom 23.04.1822, overl. Hillegom 05.10.1859.

12.               Elizabeth Warmerdam, geb. Hillegom 24.12.1823, overl. Hillegom 27.01.1824.

13.               Dirk Warmerdam, geb. Hillegom 29.05.1826, arbeider, overl. Hillegom 08.07.1879.

 

Noten: |a| bruidegom Henderik, bruid Leijsie; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Hillegom 1836 no.29); |c| ‘zijnde de namen en voornamen van de ouders van de overledene aan de aangevers onbekend’ (overl.akte Hillegom 1872 no.6); |d| overl. 07.01 des voormiddags te negen uren (akte no.30); |e| overl. 08.01 des voormiddags te drie uren (akte no.32); |f| bruidegom geb. Amsterdam ca. 1813, ‘beide de ouders zijn onbekend blijkens extrakt uit de registers der stad Amsterdam, afgegeven door de regenten der gedachte{?} administratie’, bruid geb. Zelzate (huw.akte Sas van Gent 1838 no.2).

 

[28] Antonie Swaanswijk, ook Zwaanswijk, geb. Haarlem 15.06.1777, ged. Haarlem 18.06.1777|d|, wever (1830,1834), z.v. Cornelis Swaanswijk en Jannetje Bijsterbos; tr. 2e Haarlem 04.01.1832 (echtsch. ingeschr. Haarlem 18.06.1834) Johanna Revier, ook Rivier, geb. Haarlem 04.09.1775, ged. Haarlem 06.09.1775, werkster (1834), d.v. Jan Revier en Katharina Schol; tr. 1e

[29] Alida Christina Theodoor, geb. Haarlem 02.07.1775, ged. Haarlem 05.07.1775, overl. Haarlem 09.12.1830|c|, d.v. Christiaan Theodoor en Martina de Kemp.

     JR tr. 1e Jan de Vos, geb. Haarlem ca. 1772, overl. Haarlem 08.02.1828.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christiaan Swaanswijk, geb. Haarlem 10.03.1803, ged. Haarlem 13.03.1803, wever (1830), werkman (1839,1856), overl. Haarlem 23.01.1879, tr. 1e Haarlem 05.05.1830 Hendrika Vogelzang, geb. Haarlem 03.02.1806, naaister, overl. Haarlem 29.08.1837, d.v. Maria Vogelzang, winkelierster (1830); tr. 2e Haarlem 20.02.1839 Anna van der Laan, geb. Haarlem ca. 1805/1806, overl. Haarlem 21.05.1856, d.v. Jan van der Laan en Elizabeth van der Velden; tr. 3e Haarlem 15.10.1856 Elizabeth Lust, geb. ca. 1818|a||b|, werkster (1846,1856),overl. Haarlem 08.11.1888.
     EL tr. 1e Haarlem 22.04.1846 Arend IJkel, geb. Wormerveer ca. 1808, werkman, overl. Haarlem 19.06.1846, z.v. Cornelis IJkel en Hermijntje Heldering.

2.                   Aaltje Swaanswijk, geb. Haarlem 02.03.1806, ged. Haarlem 09.03.1806.

3.                   Anthonij Swaanswijk, geb. Haarlem 21.06.1808, ged. Haarlem 26.06.1808, broodbakker (1834), gasstoker (1855), overl. Alkmaar 20.07.1896, tr. 1e Haarlem 28.05.1834 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Alkmaar 12.01.1854, ingeschr. Haarlem 19.06.1854) Catharina van den Bos, geb. Haarlem ca. 1811, naaister, d.v. Francijntje van den Bos, werkster (1834); tr. 2e Alkmaar 05.08.1855 Maria Wilhelmina van der Poel, geb. Alkmaar ca. 1814, overl. Alkmaar 04.05.1870, d.v. Martinus van der Poel en Elisabeth Breunik/Breunink.

4.                   Jan Swaanswijk, geb. Haarlem 28.09.1811, ged. Haarlem 06.10.1811; volgt [14].

 

Noten: |a| geboorteplaats en ouders onbekend (huw.akte Haarlem 1856 no.177); |b| ‘naar gissing zeventig jaren, vondeling te Amsterdam, doch niet ingeschreven’ (overl.akte Haarlem 1888 no.960); |c| geen ouders vermeld, e.v. Zwaanswijk (overl.akte Haarlem 11.12.1830); |d| dopeling Antoni, moeder Biesterbos; |e| dopeling Alida Kristina.

 

[30] Gerrit Bardok, geb. Amsterdam 16.08.1774, scharenslijper (1820,1842), overl. Haarlem 17.12.1842|b|, z.v. Jan Bardok; otr. 1e Amsterdam 06.05.1796 Maria Hebbelman, geb. Amsterdam ca. 1768, doopgetuige Amsterdam (Kerk ’t Boompje (rk)) 12.08.1798; tr. 2e

[31] Susanna Schoenmaker, geb. Haarlem ca. 1776/1778, overl. tussen 1829 en 1886.

Uit het huwelijk Bardok-Hebbelman:

1.                   * Gerarda Bardok, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 30.08.1807.

Uit het huwelijk Bardok-Schoenmaker:

2.                   Gerarda Johanna Bardok, geb. Haarlem ca. 1811; volgt [15].

3.                   Jan Bardok, geb. Haarlem 06.09.1815, overl. Haarlem 16.11.1818.

4.                   Catharina Bardok, geb. Haarlem ca. 1818, overl. na 1829.

5.                   Johannes Bardok, geb. Haarlem 13.01.1820|a|, scharenslijper, overl. Haarlem 11.05.1877, tr. Haarlem 24.06.1846 Charlotta Misset, geb. Haarlem 01.03.1823, overl. Haarlem 22.11.1859, d.v. Frederik Misset en Cornelia Johanna Dovejanus.

6.                   Arend Bardok, ook Arie, geb. Haarlem 24.04.1822, overl. Haarlem 17.10.1827.

7.                   Hendrik Bardok, geb. Haarlem 10.11.1824, overl. Haarlem 18.10.1825.

8.                   Hendrik Bardok, geb. Haarlem 05.02.1827, scharenslijper, overl. Haarlem 17.12.1883.

9.                   Arend Bardok, geb. Haarlem 17.07.1830, gep. kapt. der infanterie O.-I. Leger (1866), overl. Amsterdam 23.11.1886, tr. Amsterdam 14.10.1886 Lijdia Hendrika van Toorn, geb. Tiel 07.01.1822, d.v. Hendrik van Toorn, schipper, en Lijdia Bun.
     LHvT tr. 1e Amsterdam 29.03.1860 Wilcke Harmen Buhrmann, geb. Amsterdam 30.09.1821, kuiper, overl. voor 1886, z.v. Hendrik Buhrmann, kuiper, en Maria Elisabeth Claasman.

 

Noten: |a| aangifte door Gerrit Bardok van een kind ‘waarvan hij vader erkent te zijn’ (geb.akte Haarlem 14.01.1820); |b| aangifte door twee bekenden, ‘man van Maria Hebbelman, geen kinderen noch vaste goederen nalatende’ (overl.akte Haarlem 19.12.1842).

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren