Alba

 


Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

H.J.Michiel Wijers
Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juli 2020)


Amsterdam UvA

Amsterdam VU

Bandoeng

Delft

Eindhoven

Groningen

Heerlen

Leiden

Nijmegen

Rotterdam

Tilburg

Twente

Utrecht

Wageningen

CWI

2e VCL


terug