Gezocht

 


 

Gendringen. De heeren en E.J. te Beest hebben verzuimd bericht te zenden dat zij hun benoeming tot lid van den raad aannemen. In hun plaats zijn thans benoemd en C.J. Lammers (A.R.).

(Nieuwe Rotterdamsche Courant, zondag 8 juli 1923)

 


 

Gendringen. Het gekozen anti-rev. raadslid F.W. te Beest had verzuimd zijn geloofsbrieven tijdig in te zenden om welke reden zijn opvolger H. Lammers gekozen werd verklaard. Deze bedankte evenwel, waarop het genoemde raadslid F.W. te Beest gekozen werd verklaard.

(Nieuwe Rotterdamsche Courant, vrijdag 20 juli 1923)

 


terug naar het overzicht te(r) Beest