Familie Janmaat (3)

 

Het betreft de nazaten van Petrus Janmaat en Catharina Trompert te Amsterdam. Hun relatie met de andere families Janmaat is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2006 (laatst herzien december 2018)

 


 

I. Petrus Janmaat, tr. voor 1787 Catharina Trompert, doopgetuige Amsterdam (Mozes- en Aaronkerk (rk)) 18.01.1809 en 09.03.1811.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodora Janmaat, doopgetuige Amsterdam (De Toren (rk)) 01.08.1799, otr. Amsterdam 16.11.1798 Cornelius Klumper, doopgetuige Amsterdam (De Toren (rk)) 02.09.1792 en 01.08.1799.
Uit dit huwelijk: Theodora Cornelia, ged. Amsterdam (De Toren (rk)) 23.02.1799|a|; Joannes, ged. Amsterdam (De Toren (rk)) 05.02.1800|b|; Anna Maria, ged. Amsterdam (De Toren) 06.06.1801|c|.

2.                  Maria Janmaat, geb. Abcoude xx.04.1787, doopgetuige Amsterdam (De Toren (rk)) 23.02.1799, 05.02.1800 en 06.06.1801, Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 01.03.1805 en 27.06.1806, overl. Rotterdam 06.03.1839, otr. Amsterdam 25.07.1806 Johannes Meijer, doopgetuige Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 18.01.1809.
Uit dit huwelijk: Henricus, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 21.09.1807, overl. Rotterdam 16.07.1869; Anna, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 17.11.1808|d|, overl. Beek (Ubbergen) 29.07.1845; Pieter Joannes, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 09.03.1811|e|; Johannes, geb. Alkmaar ca. 1813, overl. na 1834; Geertruida Catharina, geb. Rotterdam 22.05.1820, overl. Zundert 10.11.1853; Petrus Johannes, geb. Rotterdam 23.09.1823, overl. Rotterdam 12.08.1866.

3.                  Hendrik Janmaat; volgt II.

4.                  Pieter Janmaat, doopgetuige Amsterdam (De Toren) 06.06.1801, Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 01.03.1805, 27.06.1806 en 17.11.1808.

 

Noten: |a| get. Maria Janmaat; |b| get. Maria Janmaat; |c| get. Petrus Janmaat en Maria Janmaat; |d| get. Petrus Janmaat {opa}; |e| vader Mijer, get. Hendrik Janmaat {oom} en Vatharina Trompert {oma}.

 


 

II. Hendrik Janmaat, z.v. I, doopgetuige Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 09.03.1811, wieldraaier (1834,1839,1842), otr. Amsterdam 30.11.1804 Anna Theodora Wemmers {w.s. Dorothaea, ged. Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 07.12.1771, overl. na 1824, d.v. Pieter Wemmers en Joanna Kloosters}.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Janmaat, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 01.03.1805|c|, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 02.04.1805|a|.

2.                  Pieter Janmaat, geb. Amsterdam 1806; volgt III.a.

3.                  Adrianus Janmaat, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 18.01.1809|b|, zilversmid (1834), tr. Amsterdam 02.07.1834 Matje Hoogendorp, geb. Haarlem ca. 1811, d.v. Pieter Hoogendorp en Antje van Slobbe.

4.                  Catharina Janmaat, geb. Amsterdam 17.05.1812, naaister (1843), overl. tussen 1843 en 1868, tr. Amsterdam 05.07.1843 Jan Pieter Jegers, geb. Amsterdam ca. 1819, draaier (1843), kunstdraaier (1868), houtdraaier (1876), z.v. Jan Pieter Jegers en Catharina Henke.
     JPJ tr. 2e Amsterdam 11.06.1868 Maria Catharina Kroes, geb. Amsterdam ca. 1839, huisbewaarster (1868), overl. tussen 1872 en 1876, d.v. Jacobus Cornelis Kroes en Catharina Koster; tr. 3e Amsterdam 21.09.1876 Elizabeth Schuberts, geb. Kampen ca. 1828, d.v. Jan Willem Schuberts en Johanna Frank.
     ES tr. 1e Kampen 23.02.1859 Paulus ten Hoove, geb. Kampen 23.11.1817, schoenmaker (1844), stoker (1859), overl. voor 1876, z.v. Diena ten Hoove.
     PtH tr. 1e Kampen 29.08.1844 Trijntje Abma, geb. Workum 22.01.1820, w.s. overl. Kampen 1856 (no.191), d.v. Douwe Jans Abma en Dieuke Jelles.

5.                  Hendrik Janmaat, geb. Amsterdam 1818; volgt III.b.

6.                  Antonius Joannes Janmaat, geb. Amsterdam 24.06.1823; volgt III.c.

 

Noten: |a| ‘kind van Hendk. Janmaat’; |b| moeder Dorothea, get. Catharina Trompert {oma}; |c| Jaarmaar, get. Pieter en Maria.

 


 

III.a. Pieter Janmaat, z.v. II, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 27.06.1806|a|, ijzerdraaier (1842), overl. tussen 1846 en 1853, tr. Amsterdam 30.03.1842 Maria Delleman, geb. Amsterdam 17.07.1806, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 20.07.1806, mutsenmaakster (1842), tapster (1853,1866,1869), d.v. Pieter Delleman en Trijntje van Alven.

     MD tr. 1e voor 1842 Karel Gerbel, overl. voor 1842; tr. 3e Amsterdam 26.10.1853 Cornelis Legling, geb. Amsterdam ca. 1798, sjouwer, z.v. Abraham Legling en Agje Neesman.

     CL tr. 1e voor 1853 Sibregt Martin.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Theodora Maria Janmaat, geb. Amsterdam 04.02.1843, naaister (1866), tr. Amsterdam 31.10.1866 Andries Anthonie Andriese, geb. Amsterdam ca. 1835, timmermansknecht (1866), timmerman (1891), conciërge (1912), koopman (1918), z.v. Anthonie Andriese en Johanna Berendina de Roos.
Uit dit huwelijk: Andries Pieter Anthonie, geb. Amsterdam ca. 1868, overl. na 1891; Berendina Johanna, geb. Amsterdam ca. 1880, overl. na 1912; Maria, geb. Amsterdam ca. 1884, overl. na 1912; Willem, geb. Amsterdam ca. 1890, overl. na 1918.

2.                  Pieter Janmaat, geb. Amsterdam 1846; volgt IV.a.

 

Noten: |a| moeder Anna Theodora, get. Pieter Janmaat en Maria Janmaat.

 


 

IV.a.  Pieter Janmaat, z.v. III.a, geb. Amsterdam 03.02.1846, scheepstimmerman (1869,1893,1894), timmerman (1898,1899), scheepstimmerman (1908,1911), tr. Amsterdam 28.07.1869 Antje Koning, geb. Amsterdam ca. 1846, dienstbaar (1869), d.v. Jacob Koning en Johanna Wilhelmina Vegter.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antje Janmaat, geb. Amsterdam 12.10.1870, tr. Amsterdam 16.02.1893 Cornelis Sterk, geb. Streefkerk 14.02.1871, matroos in marinedienst (1893), z.v. Gijsbert Sterk en Anna Zuidbroek.
Uit dit huwelijk: Lena, geb. Amsterdam ca. 1903, overl. na 1926.

2.                  Johanna Wilhelmina Janmaat, geb. Amsterdam 25.06.1872, dienstbode (1894), tr. Amsterdam 22.02.1894 Christiaan Matzen, geb. Alkmaar ca. 1871, smid (1894), scheepmaker (1918), ketelmaker (1921), ijzerwerker (1924), z.v. Pieter Simon Matzen en Geertruida Susanna Smit.
Uit dit huwelijk: Johanna Wilhelmina, geb. Amsterdam ca. 1894, overl. na 1918; Geertruida Susanna, geb. Amsterdam ca. 1895, overl. na 1917; Anna, geb. Amsterdam, ca. 1897, overl. na 1921; Christina Hillegonda Sophia, geb. Amsterdam ca. 1898, overl. na 1924; Pieter Simon, geb. Amsterdam ca. 1900, overl. na 1924; Christiaan, geb. Amsterdam ca. 1904, overl. na 1930.

3.                  Maria Janmaat, geb. Amsterdam 17.05.1874, overl. Amsterdam 06.06.1936, tr. Amsterdam 07.04.1898 Hendrik Emous, geb. Amsterdam 24.08.1874, smid (1898), metaalbewerker (1929), overl. Amsterdam 01.04.1944, z.v. Hendrik Emous en Gerarda van den Boogaard.
Uit dit huwelijk: Hendrika Gerarda (Rieka), geb. Amsterdam 04.02.1899, overl. Amsterdam 24.12.1993; Jan, geb. Amsterdam 13.05.1903, overl. Haarlem 25.09.1977; Antje (Annie), geb. Amsterdam 29.08.1907, overl. Amsterdam 28.04.1998.

4.                  Pieter Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1876; volgt V.a.

5.                  Jacob Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1878; volgt V.b.

6.                  Cornelia Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1880, overl. na 1939, tr. Amsterdam 16.03.1922 Jacobus Antoni Hardonk, geb. Zwolle 15.08.1879 (akte), gasfitter (1904,1922), overl. Hilversum 29.05.1939, z.v. Antoni Josephus Hardonk en Johanna van Voorst.
     JHA tr. 1e Amsterdam 21.04.1904 Alida Kok, geb. Amsterdam ca. 1876, overl. Hilversum 17.06.1921, d.v. Johannes Cornelis Kok en Johanna van der Lugt.

7.                  Jansje Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1881, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 10.05.1955, tr. Amsterdam 27.08.1908 Evert Herman Euwe, geb. Amsterdam ca. 1883, klerk aan de Stadsbank van lening (1908), z.v. Willem Cornelis Euwe en Mensina Bertha Horne.

8.                  Franciscus Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1883; volgt V.c.

9.                  Theodora Janmaat, geb. Amsterdam 22.12.1886, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 13.12.1973, tr. Amsterdam 02.11.1911 Pieter Casparus Janson, geb. Amsterdam ca. 1882, kruier (1911), z.v. Pieter Casparus Janson en Maria Hendrika Lankhoorn.

10.              Gerardus Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1889, bouwkundige, tr. Amsterdam 10.06.1920 Anna Henrietta Grommé, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1894, d.v. Arie Grommé en Anna Henrietta Stijger.

 


 

V.a. Pieter Janmaat, z.v. IV.a, geb. Amsterdam ca. 1876, diamantslijper (1899,1920), tr. Amsterdam 20.04.1899 (echtsch. vonnis Arr.Rb. 13.11.1903, ingeschr. Amsterdam 22.01.1904) Engelina Martha Leuring, geb. Den Helder 10.11.1874, d.v. Johannes Andries Leuring en Engeltje Kok.

     EML tr. 2e Amsterdam 20.09.1905 Roelof Brouwer, geb. Wijmbritseradeel ca. 1873, diamantslijper, z.v. Sijbe Brouwer en Minke Wielsma.

Kinderen (erkend bij het huwelijk):

1.                  Johannes Adrianus Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1895, schoenmaker, tr. Amsterdam 10.06.1931 Hendrica Lansing, geb. Amsterdam 13.08.1904, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 25.08.1988, d.v. Hendricus Lansing en Christina Gesina van Zwol.
     HL tr. 1e Amsterdam 06.10.1921 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 13.06.1930) Willem Ernst Bosch, geb. Amsterdam ca. 1898, werkman, z.v. Willem Ernst Lansing en Elisabeth Johanna Leuring.

2.                  Engelina Martha Clasina Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1897, tr. Amsterdam 27.09.1922 (echtsch. voor 1927) Wiebe Hendricus van der Plaats, geb. Amsterdam ca. 1890, vuurstoker ter koopvaardij, z.v. Hendericus van der Plaats en Tjietske Drijfhout.
     WHvdP tr. 1e Amsterdam 23.12.1914 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 09.09.1921) Jacoba Petronella Pos, geb. Amsterdam ca. 1892, d.v. Pieter Jacob Pos en Heintje Louman.
     JPP tr. 2e Amsterdam 06.04.1927 (echtsch. 26.09.1935) Adam Johannes van Hoorn, geb. Amsterdam ca. 1884, koetsier (1912), chauffeur (1927), z.v. Adam Johannes van Hoorn en Maria Jacqueline Manché.
     AJvH tr. 1e Amsterdam 14.02.1912 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 15.03.1927) Anna Brancart, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1891, d.v. Theodorus Josephus Brancart en Maria Sophia van Laarhoven.

Uit dit huwelijk:

3.                  Petronella Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1900, tr. Amsterdam 11.11.1920 Pieter Schipper, geb. Amsterdam ca. 1893, timmerman, z.v. Pieter Schipper en Catharina Veldkamp.

4.                  Roelof Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1903; volgt VI.a.

 


 

VI.a. Roelof Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1903, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 20.11.1968, broodbakker, tr. Amsterdam 07.09.1927 Petronella Paulina Gmelich, geb. Amsterdam 22.11.1908, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 15.03.1972, d.v. Johanna Frederika Gmelich.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dochter Janmaat, geb. Amsterdam 1928|a|.

2.                  Dochter Janmaat, geb. Amsterdam 1932|b|.

3.                  Zoon Janmaat, geb. Amsterdam 1938|c|.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 04.09.1928; |b| De Tijd 11.04.1932; |c| Algemeen Handelsblad 23.02.1938.

 


 

V.b. Jacob Janmaat, z.v. IV.a, geb. Amsterdam ca. 1878, diamantslijper (1898), tr. Amsterdam 02.02.1898 Kaatje de Hoogd, geb. Amsterdam ca. 1880, overl. Amsterdam 30.04.1958, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 03.05.1958, d.v. Simon de Hoogd en Petronella van Bremen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1898, diamantslijper, tr. Amsterdam 21.06.1923 Cornelia de la Chambre, geb. Amsterdam ca. 1902, d.v. Gerrit Johannes de la Chambre en Johanna Margaretha Kemmer.

2.                  Simon Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1900, timmerman, tr. Amsterdam 23.04.1925 Alida Hendrika van de Bilt, geb. Amsterdam ca. 1902, d.v. Jacobus van de Bilt en Anna Maria Overwater.

3.                  Jacoba Janmaat, geb. Amsterdam 24.12.1901, tr. Amsterdam 06.03.1924 Gerardus Willem Brugman, geb. Amsterdam 19.10.1900, bouwkundig tekenaar (1933), z.v. Gerardus Willem Brugman en Grietje Gijzenberg.
Uit dit huwelijk: Margaretja Jacoba, geb. Amsterdam 20.04.1925; Jacob Gerardus, geb. Eindhoven 29.12.1929.

4.                  Dirk Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1904, bankwerker, tr. Amsterdam 20.05.1926 Maria Johanna Catharina de Jong, geb. Amsterdam ca. 1940, d.v. Hieleke de Jong en Maria Johanna Catharina Meijer.

5.                  Petronella Janmaat, geb. Amsterdam ca. 1910, tr. Amsterdam 13.10.1932 Johan Dirk Hendricus de Langen, geb. Amsterdam ca. 1909, loodgieter, z.v. Willem Fredrik de Langen en Johanna Hendrika Versteeg.

6.                  Gerardus Janmaat, geb. Amsterdam 1919; volgt VI.b.


 

VI.b. Gerardus Janmaat, z.v. V.b, geb. Amsterdam 24.03.1919, overl. Amsterdam 15.06.1959, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 18.06.1959, tr. Amsterdam 03.11.1943 Helena Christina Bosse, geb. Amsterdam 20.08.1922, overl. Amsterdam 08.02.2000, begr. Ouderkerk aan de Amstel (Bpl. Karssenhof), d.v. Jan Frederik Bosse (1879-1971) en Janke Beitema (1886-1965).

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Helena Janmaat, geb. Amsterdam 13.01.1945.

2.                  Janke Janmaat, geb. Amsterdam 03.08.1946.


 

V.c. Franciscus Janmaat, z.v. IV.a, geb. Amsterdam ca. 1883, overl. Utrecht 08.10.1928|b|, tr. Amersfoort 27.11.1907 Willemina Bakker, geb. Amersfoort 27.04.1883, overl. na 1928, d.v. Arie Bakker en Maria Meijer.

Voorkind (erkend bij huwelijk):

1.                  Franciscus Bakker, later Janmaat, geb. Amersfoort 24.11.1906, tr. Amersfoort 15.07.1931 Louisa Klee, geb. Amersfoort ca. 1905/1906, d.v. Christiaan Klee en Louisa Bakkenes.

Uit dit huwelijk:

2.                  Maria Willemina Janmaat, geb. Rotterdam 07.08.1908, tr. Amersfoort 29.08.1929 Isaac den Baas, geb. Rotterdam 17.11.1905, z.v. Willem Johannes Baas en Geertrui Berger.

3.                  Antje Janmaat, geb. Leusden 14.08.1910, tr. Utrecht 24.09.1936 Hendrikus Jacobus Dekker, geb. Utrecht 06.12.1899, z.v. Hendrikus Johannes Dekker en Adriana Johanna Smit.

 

Noten: |b| overl.akte Amersfoort 1928 no.277.

 

III.b. Hendrik Janmaat, z.v. II, geb. Amsterdam 19.03.1818, wieldraaier (1839,1850), tr. 1e Amsterdam 25.09.1839 Maria Theresia Beudeker, geb. Amsterdam ca. 1820, overl. tussen 1851 en 1874, d.v. Karel Josephus Beudeker en Maria Magdalena van der Poorten; tr. 2e Amsterdam 06.08.1874 Catharina Elizabeth Bulterman, geb. Amsterdam ca. 1824, dienstbaar (1850), d.v. George Marten Bulterman en Catharina Elizabeth Wiegman.
     CEB tr. 1e Amsterdam 08.05.1850 Hendrik Matthijs Kreeft, geb. Amsterdam ca. 1826, milicien, schildersknecht, overl. voor 1874, z.v. Margaretha Kreeft, naaister (1850).

Uit het huwelijk Janmaat-Beudeker:

1.                  Hendrik Janmaat, geb. Amsterdam 29.03.1850, houtdraaier, tr. Amsterdam 04.02.1875 Maria Antonia Wuurman, geb. Amsterdam ca. 1852, dienstbaar (1875), d.v. Willem Wuurman en Johanna Antonia Nolting.

2.                  Joannes Teodorus W. Janmaat, geb. Amsterdam 12.01.1852.

3.                  Theodorus Wilhelmus Janmaat, geb. Amsterdam 23.03.1853.

 

III.c. Antonius Joannes Janmaat, z.v. II, geb. Amsterdam 24.06.1823, wieldraaier (1844), overl. Amsterdam 15.04.1850, tr. Amsterdam 13.06.1844 Catharina Elisabeth Dum, geb. Amsterdam ca. 1823, winkeldochter (1844), tapster (1867), d.v. Johannes Dum en Cornelia ter Maaten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Maria Janmaat, geb. Amsterdam 12.04.1845, tr. Amsterdam 28.11.1867 Jacobus Henricus Verheijen, geb. Amsterdam ca. 1843, hoedenmaker, z.v. Henricus Joannes Verheijen en Catharina Joanna Horsman.
Uit dit huwelijk: Catharina Hendrika Elisabeth, geb. Amsterdam ca. 1874, overl. Amsterdam 09.05.1944|a|.

 

Noten: |a| overl.akte Beverwijk 1944 no.130.

terug naar het overzicht Janmaat